close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Отчёт по летней практике на УГППС УкрПочта

код для вставкиСкачать
Міністерство транспорту та зв'язку України
ОНАЗ ім. О. С. Попова
Інститут Економіки та Менеджменту
Звіт з літньої практики на
УДППЗ "УкрПошта"
Виконав:
студент гр. ЕП - 4.1.02
Запорожець Денис
Перевірив:
Грицуленко С.І.
Одесса 2006
Зміст
1. Загальні положення про підприємства. Положення про підприємство зв`язку.
2. Організаційна структура підприємства.
3. Призначення функціональних відділів (економіки, організації праці і ринкових відносин, кадрів, капітального будівництва, бухгалтерії, маркетингу, відділу технологій фінансів і економічного аналізу).
4. Призначення виробничих відділів поштового зв`язку.
5. Склад і призначення устаткування відділів.
6. Вивчення технологічних процесів на підприємствах зв`язку.
7. Вивчити форми звітності підприємства.
Загальні положення про підприємства. Положення про підприємство зв'язку
Поштовий зв'язок є однією з пріоритетних і важливих підгалузей зв'язку в Україні, основна мета функціонування якого полягає у наданні користувачам, органам державної влади, місцевого самоврядування, оборони й безпеки держави широкого спектру послуг, з орієнтацією на задоволення їхніх потреб у ринкових умовах.
Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є: * захист інтересів користувачів; * надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості; * доступність до ринку послуг поштового зв'язку; * законодавче регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв'язку; * забезпечення прав користувача на таємницю інформації; * забезпечення прав операторів поштового зв'язку. Становлення і розвиток поштового зв'язку України відбувається згідно із законодавством України, актами Всесвітнього поштового союзу, а також державними програмами розвитку. Основні підходи до подальшого розвитку поштового зв'язку, особливості його структурної перебудови, принципи регулювання, стратегія розвитку поштового зв'язку, а також засади діяльності в ринкових умовах визначені Концепцією розвитку зв'язку в Україні до 2010 року, прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р. №2238.
Стратегічною метою державної політики щодо поштового зв'язку України є задоволення потреб суспільства у послугах поштового зв'язку визначеного рівня якості. Загальна політика щодо поштового зв'язку на найближчу перспективу полягає в подальшій оптимізації мережі поштового зв'язку, вдосконаленні поштових маршрутів, переході до комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів на всіх ланках технологічного процесу (від приймання до вручення поштових відправлень), створенні автоматизованої інформаційно-технологічної системи поштового зв'язку, наближення термінів доставки поштових відправлень до світового рівня.
Стратегією розвитку поштового зв'язку України на період до 2010 року передбачається: * Проведення структурних перетворень (реструктуризація, лібералізація та формування ринку послуг) для прискорення розвитку поштового зв'язку в ринкових умовах; * Забезпечення послугами поштового зв'язку відповідного рівня якості органів державної влади та місцевого самоврядування, а також населення та суб'єктів господарювання. Основними пріоритетами розвитку поштового зв'язку загального користування є: * Впровадження нових видів послуг та нових технологій оброблення, перевезення і доставки усіх видів поштових відправлень на основі комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів у поштовому зв'язку, а також використання швидкісних видів транспорту; * Наближення рівня якості послуг поштового зв'язку до європейських і світових стандартів. Організаційна структура підприємства.
1. Начальник ЦПЗ № 5
1.1. Штат при керівництві начальника ЦПЗ №5
1.1.1. Головний бухгалтер
1.1.1.1. Бухгалтерія
1.1.2. Відділ фінансів та економічного аналізу
1.1.3. Відділ з організації праці та заробітної плати
1.1.4. Відділ обліку, підготовки, аналізу та руху кадрів
1.1.5. Виконавець з питань МП, ЦО та НС
1.1.6. Виконавець з питань пожежної безпеки
1.1.7. Юристконсульт
1.1.8. Начальник дільниці з надання послуг Біляївського району
1.1.9.Начальник дільниці з надання послуг Іванівського району
1.1.10 Начальник з надання послуг Іллічівського району
1.1.11. Начальник дільниці з надання послуг Комінтернівського району
1.1.12. Начальник дільниці з надання послуг Овідіопольського району
1.1.13. Начальник дільниці з надання послуг Роздільнянського району
1.1.14. Начальник дільниці з надання послуг Одеса місто
1.1.15. Начальник виробничої дільниці
1.1.15.1. Дільниця оброблення письмової кореспонденції
1.1.15.2. Дільниця з оброблення та обміну пошти
1.1.15.3. Цех з оброблення міжнародної пошти
1.1.15.4. Дільниця з експедирування періодичних видань
1.2.Заступник начальника
1.2.1. Група періодичних видань
1.2.2. Пункти поштового зв'язку з приймання передплати
1.2.2.1. Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № 1
1.2.2.2. Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № 2
1.2.2.3. Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № З
1.2.2.4. Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № 4
1.2.2.5. Пункт поштового зв'язку з приймання передплати № 5
1.2.3. Відділ з питань маркетингу та реалізації послуг
1.2.4. Бізнес-центр
1.2.5. Груп па умовних цінностей
1.2.6. Роздрібна база
1.2.7. Група з забезпечення експлуатаційними матеріалами
1.2.8. Їдальня
1.3.Заступник начальника з технічних питань
1.3.1. Електромеханічна дільниця
1.3.2. Газова котельна
1.3.3. Група експлуатації споруд
1.3.4. Господарча група :
1.3.5. Група інформаційних технологій
1.4.Заступник начальника з питань технології надання послуг
1.4.1. Відділ технології з надання послуг '
1.4.1.1. Група з експлуатації та виробничих питань
1.4.1.2. Головна каса
1.4.1.3. Диспетчерська служба
1.4.1.4. Дільниця з обробки та контролю первинної документації
1.4.1.5. Контрольно-довідкова дільниця
Головні завдання маркетингової діяльності Укрпошти:
• поліпшення характеристик та якості надання існуючих послуг;
• оптимізація бізнес портфеля послуг підприємства;
• створення автоматизованих робочих місць, що допомагає скоротити час обслуговування споживачів, підвищити якість обробки інформації та скоротити витрати;
• побудова ефективної логістичної системи задля зменшення витрат та підвищення якості надання послуг поштового зв'язку;
• розвиток і реалізація нових конкурентних послуг.
Маркетингова діяльність спрямована на досягнення таких результатів:
• просування іміджу пошти як сучасного конкурентного підприємства;
• збільшення доходів та скорочення витрат;
• підвищення якості та культури обслуговування;
• формування конкурентного асортименту послуг відповідно до існуючого та прогнозованого попиту;
• забезпечення надійності послуг.
Особливу увагу приділяється питанням зростання конкурентності тарифів та створення вигідних для клієнтів умов надання послуг. Вивчення потреб споживачів та відстеження розвитку ринків, на яких працює Укрпошта,
дає змогу пропонувати клієнтам якісні послуги, використовуючи розгалужену поштову мережу, технологічні потужності та досвід роботи підприємства на фінансовому, телекомунікаційному та логістичному ринках.
Співпраця з корпоративними клієнтами базується на взаємовигідних довготривалих стосунках. Утримання існуючих та залучення нових споживачів - один з основних напрямків роботи маркетингу. Важливими факторами є розвиток та постійне удосконалення програм лояльності, спрямованих на утримання клієнтів та розвиток довготривалих відносин з ними. Відповідно до рішення Пекінського та Бухарестського конгресів ВПС підприємство активізувало діяльність щодо встановлення стандартів якості, що застосовуються у п'яти областях універсальної поштової служби. Починаючи з 2000 року, розроблено та вдосконалено стандарти якості пересилання письмової кореспонденції, за якими постійно здійснюється моніторинг на різних рівнях.
Для моніторингу якості пересилання письмової кореспонденції застосовуються різні методи перевірки, у тому числі система діагностичного контролю. За допомогою тестових листів, які пересилаються територією України, підприємство має можливість відслідковувати всі етапи пересилання листів (виймання із поштових скриньок, перевезення, оброблення та доставка). За результатами контролю вдосконалюється виробничий процес пересилання поштових відправлень з метою підвищення якості.
Щорічно, під час проведення Європейського тижня якості, підприємством практикується опитування споживачів з метою визначення їхньої задоволеності. Споживачам пропонується оцінити перелік показників за п`ятибальною системою.
УДППЗ "Укрпошта" активізувало інноваційну діяльність у межах реалізації Національної програми інформатизації України. Ведеться цілеспрямована робота зі створення в об'єктах поштового зв'язку Інтернет-пунктів задля забезпечення доступу широких верств населення до всесвітньої інформаційної мережі. Нині у філіалах підприємства діють 84 таких пункти, передбачається збільшення їхньої кількості у майбутньому.
Міжнародна діяльність Укрпошти спрямована на зміцнення відносин з поштовими
адміністраціями зарубіжних країн для безперешкодного та ефективного функціонування
всесвітньої поштової мережі. Для реалізації цих планів Укрпошта використовує можливості міжнародних та регіональних організацій, встановлює багатостороннє та двостороннє співробітництво, використовує досвід інших поштових адміністрацій.
Спеціалісти Укрпошти беруть активну участь у роботі таких міжнародних організацій з питань поштового зв`язку:
• Всесвітній поштовий союз (ВПС) (Україна є членом з 1947 року);
• Регіональна співдружність у галузі зв`язку (РСЗ) (Адміністрація зв'язку України є
членом з 1991 року);
• Рада операторів поштового зв`язку РСЗ (УДППЗ "Укрпошта" є членом з 2001
року);
• Асоціація європейських державних поштових операторів "ПостЄвропа" (УДППЗ "Укрпошта" є членом з 1994року);
• Міжнародний Союз зі спорту, культури та міжнародного туризму у секторі пошти та телекомунікацій (СКІПТ) (УДППЗ "Укрпошта" є членом з 2003 року). Спеціалісти УДППЗ "Укрпошта" очолюють Спеціальну групу з питань упровадження фінансової системи Всесвітнього поштового союзу, є членами багатьох проектних груп Ради
поштової експлуатації, зокрема "Якість служби", "Група дій з поштової безпеки", "Поштові фінансові служби", "Кінцеві витрати", "Підтримка митниці" та інших.
На регіональному рівні Укрпошта багато років очолює Секцію №1 Ради операторів поштового зв'язку РСЗ "Якість міжнародної поштової мережі", відіграє провідну роль серед країн РСЗ з питань підвищення якості послуг.
Оскільки для розвитку підприємства потрібні інвестиції, у 2005 році проведено велику роботу, аби заручитися технічною та фінансовою допомогою з боку світових та європейських
фінансово-кредитних установ. У 2005 році завершено реалізацію проекту "Створення системи реєстрації і контролю проходження пошти в Україні" із залученням коштів Фонду підвищення якості Всесвітнього поштового союзу, згідно з яким Україна отримала протягом 2002-2005 років понад 400 тисяч доларів США.
Завершилася реалізація проекту з удосконалення системи поштової логістики в Україні, що
здійснювався спільно з компанією "Сіменс". У 2005 році Укрпоштою спільно із Всесвітнім поштовим союзом укладено угоду щодо використання програмного продукту "Міжнародна фінансова система", що сприяло обміну електронними переказами з багатьма поштовими адміністраціями світу.
Організація обміну грошовими переказами спрямована не тільки на задоволення потреб
трудових мігрантів, яких (за даними Верховної Ради України) за кордоном налічується більше як 2 мільйони осіб. Розвиток бізнесу у сфері міжнародного переказу грошей також пов'язаний з необхідністю підвищення конкурентоспроможності Укрпошти. Це особливо важливо напередодні вступу України до Світової організації торгівлі та відкриття ринку поштових послуг для приватних та іноземних операторів.
Для підкреслення ролі пошти у створенні інформаційного суспільства в м. Туніс,
під час другого етапу Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства, відбулась
урочиста церемонія спеціального погашення марки, випущеної в ознаменування цієї події.
У 2005 році УДППЗ "Укрпошта" надано почесне право приймати наступну Пленарну
Асамблею ПостЄвропи у м. Києві. Зміцненню міжнародних зв'язків допомагають неформальні відносини, які встановилися завдяки участі команди УДППЗ "Укрпошта" із Вінницької дирекції у спортивних змаганнях між командами поштових адміністрацій. Так, команда УДППЗ "Укрпошта" отримала призове місце у фінальній грі турніру з футболу у травні 2005 року на о. Мальта серед команд Адміністрацій зв'язку Італії, Франції, Хорватії.
Форма №1 - Баланс
Активкод рядкана початок звітн. періодуНа кінець звітн.періодуАБ12I.Необоротні активиНематеріальні активи: залишкова вартість01000первісна вартість011 накопичена амортизація012 Незавершене будівництво02000Основні засоби: залишкова вартість03051 30046 674первісна вартість031245 367245 367накопичена амортизація032194 067198 693Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040 інші фінансові інвестиції045 Довгострокова дебіторська заборгованість0509 1029 102Відстрочені податкові активи060 Гудвіл065 Інші необоротні активи07000Усього за розділом I08060 40255 776II. Оборотні активиЗапаси: виробничі запаси10090 68175 719тварини на вирощуванні та відгодівлі110 незавершене виробництво120 готова продукція130 товари140758 427698 939Векселі одержані150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість16062 31955 205первісна вартість16162 31955 205резерв сумнівних боргів162 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом1701 331552за виданими авансами18056 14164 066з нарахованих доходів190 401із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість: чиста реалізаційна вартість2103 538 9289 426 629первісна вартість210,13 538 9289 426 629резерв сумнівних боргів210,2 Поточні фінансові інвестиції220 0Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті23039 888 20318 344 635в іноземній валюті240 5 075Інші оборотні активи25019 35316 332Усього за розділом II26044 415 38328 687 553III. Витрати майбутніх періодів2701 394357Баланс28044 477 17928 743 686
Пасивкод рядкана початок звітн. періодуНа кінець звітн.періодуАБ12I.Власний капіталСтатутний капітал300 0Пайовий капітал310 Додатковий капітал320 Інший додатковий капітал33000Резервний капітал340 Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)35002 849 547Неоплачений капітал360 Вилучений капітал370 Усього за розділом I38002 849 547 Забезпечення виплат персоналу400538 001881 799Інші забезпечення410 Цільове фінансування420 Усього за розділом II430538 001881 799III. Довгострокові зобов`язанняДовгострокові кредити банків440 0Інші довгострокові фінансові зобов`язання450 Відстрочені податкові зобов`язання460 Інші довгострокові зобов`язання470 Усього за розділом III48000IV. Поточні зобов`язанняКороткострокові кредити банків500 0Поточна заборгованість за короткостроковими зобов`язаннями510 Векселі видані520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5307 5033 430Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів5401 065 998351 494з бюджетом55072 125150 405з позабюджетних платежів56000зі страхування570165 220444 483з оплати праці580730 0071 275 105з учасниками590 із внутрішніх розрахунків60000Інші поточні зобов'язання61041 898 32522 787 423Усього за розділом IV62043 939 17825 012 340V. Доходи майбутніх періодів63000Баланс64044 477 17928 743 686
Форма №12 - Доходи
№ з/пПоказникиФактичі дані, грнВиконання плану з ПДВВиручкаВирахуванняПДВДоходи без ПДВ% ПДВПланФакт %1Знаки поштової оплати2 949 872097 7072 852 1653,40%3 588 6002 949 872-638 72882,2% ЗПО2 316 8210 2 316 8210,0%2 940 6002 316 821-623 77978,8% маркувальні машини633 051097 707535 34418,30%648 000633 051-14 94997,7%2Відправлення з оголошеною цінністю та дрібні пакети667 6340111 113556 52120,0%1 020 000667 634-352 36665,5% відправлення з оголошеною цінністю110 360018 34592 01519,9%108 000110 3602 360102,2% дрібни пакети557 274092 768464 50620,0%912 000557 274-354 72661,1%3Посилки640 1230104 128535 99519,4%624 000640 12316 123102,6% універсальні (масою до 10 кг і без оголошеної цінності)510 052083 303426 74919,5% 510510 052 інші посилки (з оголошеною цінністю або масою понад 10кг)130 071020 825109 24619,1% 52130 071 4Періодичні друковані видання по передплаті3 192 2643 050 86437 479103 92136,1%120 000130 07121 400117,8% прийом передплати104 1380217103 9210,2%120 000141 400-15 85286,8% доставка3 088 1263 050 86437 262 104 13837 262 5Грошові перекази37 459 56836 161 786216 2971 081 48520,0%1 072 68037262225102121,0% поштові23 147 36922 430 786119 585597 92620,0%690 000717 51127511104,0% електронні34 287 44813 731 39996 712483 55920,0%382 680580 271197 591151,6%6Виплата та доставка пенсій і грошових допомог36 414 736360 855 15603 292 2130,0%3 130 0003 292 126162 213105,2% виплата пенсій з Пенсійного фонду, усього342 574 448339 503 32203 071 126 3 071 1263 071 126 через каси підприємств поштового зв'язку342 574 448339 503 322 3 071 126 3 071 1263 071 126 через вкладні рахунки пенсіонерів0 00 виплата інших пенсій та грошових допомог21 572 92121 351 834 221 087 221 087221 087 7Розрахунково-касове обслуговування населення13 303 74813 098 8370204 9110,0%212 500204 911-7 58996,4% комунальні платежі4 667 5234 617 585049 9380,0%50 00049 938-6299,9% електроенергія4 988 3134 900 727087 5860,0%82 00087 5865 589106,8% газ3 021 2702 973 268048 0020,0%58 00048 002-9 99882,8% торгова виручка000 000 абонплата за телефон, радіоточку, тощо174 135169 62604 5090,0%8 0004 509-3 49156,4% плата за телефонні розмови в кредит281 697273 69308 0040,0%8 5008 004-49694,2% інші платежі від населення170 810163 93806 8720,0%6 0006 872872114,5%8Доставка відправлень35 07005 29929 77117,8%36 36035 070-1 29096,5% доставка рекламної та інформаційної продукції13 14402 18710 95720,0%19 92013 144-6 77666,0% доставка рахунків3 99805493 44915,9%3 7203 998278107,5% кур'єрська доставка пошти710125920,3%72071-6499,9% експрес-доставка міжнародних поштових відправлень17 85702 55115 30616,7%12 00017 8575 857148.8% доставка листів, цінних бандеролей, переказів, посилок00 00 9Інші послуги поштового зв'язку151 05150 80925 45174 79134,0%114 720100 242-14 47887,4% виплата грошових переказів за системою Вестерн Юніон00 000 внутрішні відправлення "Експрес+1"3 56105932 96820,0%2 5203 5611 041141,3% міжнародний експрес-лист00 000 програма "ліки поштою"9 6888 76333059555,5%1 800925-87551,4% програма "фотопослуги поштою"54 66042 0468 4094 205200,0%8 40012 6144 214150,2% пересилання прямих контейнерів00 000 пересилання мішків "М"00 000 додаткові послуги поштового зв'язку83 142016 11967 02324,0%102 00083 142-18 85881,5%10Торгівля1 702 7540252 9951 449 75917,5%2 137 6801 702 754-434 92679,7% реалізація товарів народного споживання1 398 9330231 5771 167 35619,8%1 809 6801 398 933-410 74777,3% ТНС1 398 9330231 5771 167 35619,8%1 787 7201 398 933-388 78778,3% програма "тютюн поштою"00 21 960 -21 9600,0% немарковані поштові картки, конверти, листівки, філпродукція, тощо136 331021 418114 91318,6%168 000136 331-31 66981,1% реалізація періодичних видань вроздріб167 4900 167 4900,0%160 000167 4907 490104,7% інша реалізація00 000 11Інші доходи реалізації970 320887 92838 97943 41389,8%57 72082 39224 672142,7% розповсюдження лотерейних білетів771 487728 5587 15535 77420,0%37 20042 9295 729115,4% розповсюдження карток, електронних ваучерів198 496159 07031 8247 602418,6%20 52039 42618 906192,1% розповсюдження страхових полісів та реалізація ювілейних монет337300 370,0%03737 12Послуги засобів зв`язку40 87615 8494 17120 85620,0%21 60025 0273 427115,9% приймання замовлень на міжміські телефонні розмови10 9417 9534982 49020,0%2 4002 988588124,5% приймання та доставка телеграм14 3227 8961 0715 35520,0%7 5606 426-1 13485,0% послуги факсимільного зв'язку15 61302 60213 01120,0%11 64015 6133 973134,1% надання послуг Іntеrnеt - пунктів00 000 приймання-передавання електронних повідомлень00 000 приймання замовлень на установку, ведення картотеки по радіоточках00 000 13Транспортні послуги26 96808526 8830,3%33 60026 968-6 63280,3% перевезення роздрібних тиражів та вантажів поштовим транспортом26 96808526 8830,3%33 60026 968-6 63280,3% технічне обслуговування автотранспорту00 00 14Послуги, що надаються переважно юридичним особам3 93406563 27820,0%4 4003 934-46689,4% Ксерокопіювання, ламінування, сканування3 93406563 27820,0%4 2003 934-26693,7% видача готівки по пластикових банківських картках00 2000-2000,0% інші послуги00 000 Всього доходи від реалізації продукції425 291 551414 121 229894 36010 275 9628,7%12 173 86011 170 322-1 003 53891,8%15Інші операційні доходи 346 612 реалізація іноземної валюти 0 реалізація інших оборотних активів 0 операційна оренда активів 207 588 відшкодування експлуатаційних витрат 92 519 доход від операційної курсової різниці 0 отримані штрафи, пені, неустойки 0 відшкодування раніше списаних активів 0 доход від списання кредиторської заборгованості 0 одержані гранти та субсидії 0 квартплата та плата за гуртожиток % банка по залишках на рахунках 16 505 Інші доходи операційної діяльності 0 16Фінансові доходи 0 дивіденди одержані одержані відсотки (% банка по депозитних рахунках, тощо) Інші доходи від фінансових операцій 17Інші звичайні доходи Доход від фінансових інвестицій доход від реалізації необоротних активів доход від реалізації майнових комплексів доход від неопераційної курсової різниці доход від безоплатно одержаних активів благодійна допомога доходи від звичайної діяльності Перерозподіл доходів на МПП Форма № - витрати
№ з/пНайменування показниківПланФактично, гриВиконання плануВиробництвоЗагально-виробничиАдміністративніЗбутУСЬОГО %1Собівартість реалізації, усього1 400 6001 142 3050001 142 305-258 29581,60%1.1.собівартість реалізованої готової продукції XXX00 1.2.собівартість реалізованих товарів усіх видів1 400 6001 142 3050001 142 305-258 29581,60%1.2.1.собівартість реалізованих товарів, усього1 181 300953 141000953 141-228 15980,70% з них собівартість реалізованих ТНС1 165 300953 141XXX953 141-212 15981,80% собівартість реалізованого тютюну16 000 XXX0-160000,00%1.2.2.собівартість реалізованих товарів для пошти97 70063 567XXX63 567-34 13365,10%1.2.3.собівартість реалізованих періодичних видань121 600125 597XXX125 5973 997103,30%1.2.4.інші витрати реалізації XXX00 2Оплата праці, усього3 575 8002 673 008890 544057 2923 620 84445 044101,30%2.1.Оплата праці3 160 7002 433 626842 192 54 8253 330 643169 943105,40%2.2.Комісійна винагорода174 900117 964XX 117 964-56 93667,40%2.3. Резерв на оплату відпусток240 200121 41848 352 2 467172 237-67 963 ЗНарахування на оплату праці1 321 300964 917323 761 15 6321 304 31016 99098,70%4Оплата лікарняних листів13 10014 3433 818 18 1615 061138,60%5Витрати на утримання осн. засобів інших необоротн. мат. активів250 381183 57547 88000231 455-18 92692,40%5.1. Амортизація, усього0817410001 2271 227 5.1.1.амортизація основних засобів 00 5.1.2.амортизація інших необоротних матеріальних активів, усього08174100І1 2271 227 з неї амортизація інших необоротних матеріальних активів 817410 1 2271 227 спецодяг 00 5.1.3.амортизація нематеріальних активів 0 5.2.Оренда приміщень30 00025 864 25 864-413686,2%5.3.Поточний ремонт, усього135 381127 207 127 207-817494,0%5.3.1.Оплата праці ремонтних працівників 0 5.3.2.Відрахування з оплати праці ремонтних працівників 0 5.3.3.Витрати на запасні частини 0 5.3.4.витрати на матеріали62 00022 49 22 491-3 95036 3%5.3.5.Витрати на схоронність35 00029 45 29 455 5.3.6.Інші витрати на ремонт38 38175 26 75 26136 88196,1%5.4.Оплата комунальних послуг31 00024 534156 28 692-2 30892,6%5.5.Позавідомча охорона54 00051543 314 48 465-5 53589,8%6Матеріальні витрати, усього363 11915 115184 841 335 991-27 12892,5%6.1.Сировина та матеріали, усього4 0003 637 3 637-36390,9%6.1.1.сургуч і шпагат XXX00 6.1.2. стрічка "Скотч", пломби-стяжки, логотип-конверти XXX00 6.1.3. виробничи бланки (включно квітанційні книжки) XXX00 6.1.4.витратні матеріали для ЕККА XXX00 6.1.5.сумки, поясні сумки для листонош, папки для кореспонденції XXX 0 6.1.6.інші матеріали, усього4 0003 637 3 637-36390,90% з них канцтовари 00 інші бланки для бухгалтерії, планового, журнали, тощо 00 витратні матеріали для ксероксів, принтерів4 0002 946 2 946-1 05473,70% матеріали для автотранспорту (дроти, кісень, тошо) XXX00 інші експлуатаційні матеріали 691 691691 6.2.Собівартість маркованої продукції XXX00 6.3.Опалення, усього46 47937 3482 671 40 019-6 46086,10%6.3.1.тверде паливо усього3 8205 836 5 8362 016152,80% опалення вугіллям3 0375 711 5 7112 674188,00% опалення дровами 783125 125-65816,00%6.3.2.Централізоване теплопостачання29 042216 6412 671 24 335-4 79783,86.3.3.Газ для опалення13 6179 848 9 848-3 76972,30%6.4.Електроенергія 124 465109 78517 623 127 4082 943102,40%6.5.Засоби індивідуального захисту (охорона праці) 12 750380XXX300-12 3703,00%6.6.Засоби індивідуального захисту (надзвичайні ситуації) XXХ00 6.7.Засоби пожежної безпеки7 290 XXX0-7 2900,00%6.8.Витрати на перевезення усього168 135 164 54700164 547-3 58897.9%6.8.1.Найманий транспорт168 135 164 547 164 547-3 58897,90%6.8.2.Власний транспорт усього0000000 бензин 00 дизпаливо 00 газ 00 мастила 00 гума 00 інші витрати на транспорт 00 7.Перерахунок ПДВ48 45047 381XXX47 381-1 06997,80%8.Службові відрядження, усього6 00005 518005 518-48292,00%8.1. добові2 400 525 525-1 87521,90%8.2. Інші витрати на відрядження3 600 4 993 4 9931 393138,70%9.Оплата послуг банків, усього271 400X240 889 X240 889-30 51188,80%9.1. за готівку на виплату пенсій і допомог266 400X232 850XX232 850-33 55087,40%9.2. за готівку на виплату переказів X XX00 9.3. за виручку від реалізації послуг X XX00 9.4. інше РКО5 000X8 039 X8 0393 039160.8%10.Витрати на оплату послуг зв'язку73 995 82 047 82 0478 052110,90%11.Обслуговування технічних засобів24 782X26 830XX26 8302 048108.3%12.Підготовка кадрів X1 179XX1 1791 179 13.Охорона праці4 800X XX -4 8000.0%14.Мобілізаційна підготовка X XX 0 15.Витрати на оплату послуг інформаційного характеру X XX 0 16.Юридичні, аудиторські послуги, тощо XX X 0 17.Представницькі витрати XX X 0 18.Витрати на рекламу XXX 0 19.Тверда надбавка9 00010 160 10 1601 160112,90%20.Вихідна допомога 796 796796 21.Витрати на оплату вартості ліцензій та державних дозволів688XX X -6880,00%22.Податки у собівартості, усього40 900XX42 637X42 6371 737104,20%22.1.податок на землю30 000XX31 282X31 2821 282104,30%22.2.податок на транспорт XX X 0 22.3.комунальний податок10 800XX10 537X-1 053-26397.6%22.4.платіж за перевищення розрахункового ФОП XX X 0 22.5.інші податки та обов'язкові платежіЮСX X816X81718818,00%23Інші витрати, усього33 03632 3271 5620 33 88851102,60%23.1. Страхування, усього1 03£357XXX35-68134,40%23 1.1 з них: страхування цивільної відповідальності на транспорті XXX 0 23.1.2. страхування водіїв XXX 0 23.1.3. страхування членів ДПД XXX 0 23.1.4. страхування зброї XXX 0 23.1.5. страхування орендованих об'єктів від пожежі10335XXX3-68134,40%23.2.Медогляд100 -1 0000,00%23.3.Послуги Державтоінспекції X XX 23.4.Дератизація, тощо1 000 5І 5-48451,60%23.5.Інші Витрати30 000 4 1562 33 03 016110,10% УСЬОГО ВИТРАТИ:7 437 289 6 1 809 6642 63772 9247144 3-292 89596.1%
24Інші операційні витрати, усього 45 440 102 86657 426226,40% Витрати на дослідження та розробки 0 собівартість реалізованої іноземної валюти 0 собівартість реалізованих виробничих запасів 0 сумнівні та безнадійні борги, усього 0 00 з них: безнадійна дебіторська заборгованість 0 інші сумнівні та безнадійні борги 0 втрати від операційної курсової різниці 0 втрати від знецінення запасів 0 нестачі й втрати від псування цінностей 1 7861 786 визнані штрафи, пені, неустойки 0 299299 з них: фонду інвалідів 299299 інші штрафи, пені, неустойки 0 безоплатна передача запасів 0 утримання активів невиробничого призначення 0 підготовка кадрів (стипендії, оплата за проїзд, за навчання, тощо) 0 матеріальна допомога непрацюючим 3 480 1 295-2 18537,20% перерахування профспілковому комітету 0 Витрати на оздоровлення 14 780 10 346-4 43470,00% утримання об'єктів соціально-культурного призначення 0 з них: оплата праці 0 відрахування на соціальні заходи 0 амортизація 0 інші витрати на утримання об'єктів соц сфери І соціальні виплати 950 2 8251 875297,40% благодійна допомога (грошові кошти та оборотні активи) 26 230 -26 2300,00% Інші операційні витрати 86 31586 315 25Фінансові витрати, усього відсотки за кредит Інші фінансові Витрати 26Інші витрати звичайної діяльності, усього собівартість реалізованих фінансових інвестицій собівартість реалізованих нематеріальних активів собівартість реалізованих майнових комплексів витрати від неопераційних курсових різниць уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій списання необоротних активів благодійна допомога (нематеріальні активи, фінансові інвест.) Інші звичайні витрати 27Надзвичайні витрати, усього втрати від стихійного лиха втрати від техногенних катастроф та аварій Інші надзвичайні витрати ВИТРАТИ, УСЬОГО7 482 729 7 247 260-235 469 96,90% ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАД ВИТРАТАМИ4457942 3345314-111262875,00%
Форма № 11 - Обмін
Найменування показниківКод рядкаВхідніВихідніТранзитніАБ123Прості листи, картки й бандеролі, всього10725 097652 8542 612 341міжнародні1155 56163 925162 208внутрішні у межах області, всього12 302 866 безоплатні листи військовослужбовців строкової служби13 8 424 за межі області, всього 286 063 безоплатні листи військовослужбовців строкової служби15 18 859 Рекомендовані листи, картки й бандеролі, всього16191 060135 596648 960міжнародні179 0174 99912 343внутрішні: у межах області18 72 196 за межі області 58 401 Посилки звичайні масою до 10 кг, всього208 2702 370 міжнародні21801426 у межах області, всього22 347 безоплатні посилки військовослужбовців строкової служби23 за межі області, всього24 1 597 безоплатні посилки військовослужбовців, призваних на строкову службу25 Секограми (рості, рекомендовані), всього30 497міжнародні31 97Рекламна та інформаційна продукція (листівки, буклети, тощо),4046 852 23 287у межах області41 за межі області42 Мішки М, всього50 Листи, бандеролі, відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети,605 5466 17814 114міжнародні611 0691 5162 620дрібні пакети61а8141 510 внутрішні: у межах області62 1 523 за межі області63 3 139 Посилки звичайні масою понад 10 кг та з оголошеною цінністю,7015 72931 795 міжнародні711 604437 з оголошеною цінністю71а1 75930 внутрішні: у межах області,72 29 016 безоплатні військовослужбовців строкової служби73 за межі області,74 2 342 безоплатні військовослужбовців строкової служби75 Посилки звичайні масою до 10 кг, масою понад 10 кг, та з оголош.цінністю (платні, безоплатні),90 44 027Міжнародні91 5885Поштові перекази,10026 61352 59960 279міжнародні1017071 017 - електронні перекази102 27 491 Виплата пенсій та грошових допомог,110 263 900 у місті111 189 045 у селі112 74 855 Періодичні друковані видання за передплатою та вроздріб120 2 822 1471 456 327за передплатою121 2 625 1181 227 517міжнародні122 Прямі контейнери (звичайні, з оголошеною цінністю)130 у межах області131 за межі області132 Мішки з кореспонденцією та періодичн. друкованими виданнями141 87 466Мішки страхові142 7 018Контейнери з посилками, періодйчн. друкованими виданнями, страховими мішками, мішками з кореспонденцією та міжнародними поштовими відправленнями, порожні контейнери143 1 342Постпакети з відміткою "службовий": прості1517 7226 8023 337рекомендовані1524 1706 2501 726з оголошеною цінністю153926765 Довідково, тис грн з одним десятк. знакомвиплата пенсій та грошової допомоги у місті16182 564 666,00виплата пенсій та грошової допомога у селі, СМТ16228 103 247,00виплата грошей за поштовими (прості та прискор.) переказами1719 159 688,39прийнято грошей за поштовими (прості та прискор.) переказами17212 223 662,30
Висновок
В Укрпошті одним із стратегічних напрямів діяльності є модернізація обладнання та впровадження новітніх технологій. Укрпошта має одну з найбільших в Україні корпоративних інформаційних мереж, сформовано низку
автоматизованих систем для підтримки управлінських, технологічних бізнес-процесів та автоматизації надання послуг.
Швидкими темпами впроваджується комп'ютерна техніка на робочих місцях обслуговування клієнтів, що у свою чергу розширює номенклатуру послуг та підвищує їхню якість.
Зважаючи на те, що доходи у 2005 році зросли на 120,5% порівняно із 2004 роком, то можна із упевненістю сказати, що Укрпошта швидко розвивається і в майбутньому стане одним із провідних поштових операторів Європи.
2
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
1 567
Размер файла
842 Кб
Теги
практике, угппс, укрпочта, отч, летней
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа