close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Образцы типовых договоров

код для вставкиСкачать
Образцы типовых договоров
Образцы типовых договоров
1. Генеральна угода на виконання посередницьких послуг щодо підготовки до
приватизації об`єктів приватизації
2. Генеральний кредитний договір (1)
3. Генеральный договор комиссии
4. Государственный договор на выполнение заказа на поставку продукции для
государственных нужд
5. Государственный контракт на выполнение заказа на закупку и поставку продукции
для федеральных государственных нужд
6. Депозитный договор
7. Державний контракт № на придбання творів музичного мистецтва на умовах
державного замовлення
8. Державний контракт № на придбання творів образотворчого та драматичного
мистецтва на умовах державного замовлення
9. Державний контракт між Головним управлінням державної служби України та
_________________, який здійснює підготовку магістрів галузі знань 10. Державний контракт між Головним управлінням державної служби України
та___________, який здійснює підготовку магістрів галузі знань "Державне управління"
11. Довгострокова угода на виконання складової частини комплексної державної
експертизи
12. Довгостроковий договір на перевезення туристів (екскурсантів)
13. Договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного
розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні
14. Договір (типовий) про передавання непроданих активів, що залишилися на час
закінчення строку ліквідації банку, в управління юридичній особі для продовження
погашення заборгованості кредиторам банку за рахунок отриманих активів
15. Договір (типовий) про постачання
16. Договір № ____ про застосування попереднього повідомлення в електронному
вигляді
17. Договір безстрокового безоплатного користування державним майном
18. Договір відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя
19. Договір відповідального зберігання
20. Договір відповідального зберігання (з правом користування)
21. Договір відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву
22. Договір гарантії (щодо надання кредитної підтримки підприємствам вугільної
промисловості за міжбанківськими кредитами)
23. Договір дарування
24. Договір довірчого товариства з довірителем майна
25. Договір доручення
26. Договір доручення (на здійснення реєстрації приватного підприємства)
27. Договір доручення (на здійснення реєстрації приватного підприємства)
1 / 12
Образцы типовых договоров
28. Договір доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить
державі
29. Договір доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належить
державі
30. Договір доручення на здійснення представником фонду державного майна України
функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у
державній власності
31. Договір доручення на здійснення уповноваженою особою функцій з управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у
загальнодержавній власності
32. Договір доручення на здійснення уповноваженою особою функцій управління
державними корпоративними правами
33. Договір доручення про передачу зерна на реалізацію
34. Договір доручення про передачу майна на реалізацію
35. Договір дострокового викупу державних облігацій за умови виконання суб`єктами
господарювання зобов`язань перед державним бюджетом
36. Договір застави
37. Договір застави (основних фондів підприємств)
38. Договір застави врахованих банком векселів
39. Договір застави державних цінних паперів
40. Договір застави житлового будинку
41. Договір застави майна
42. Договір застави майнових прав (міжбанковський)
43. Договір зберігання
44. Договір комісії
45. Договір консигнації (реалізації товарів)
46. Договір купівлі-продажу
47. Договір купівлі-продажу (акцій з розстроченням платежів)
48. Договір купівлі-продажу акцій
49. Договір купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення) шляхом викупу
50. Договір купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення), яка підлягає продажу на
аукціоні
51. Договір купівлі-продажу державного майна (з розстроченням платежів)
52. Договір купівлі-продажу електричної енергії між Державним підприємством
"Енергоринок" та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом
53. Договір купівлі-продажу електричної енергії між ліцензіатом з оптового постачання
електричної енергії Державним підприємством "Енергоринок" (Продавець) та
ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (Покупець)
54. Договір купівлі-продажу земельної ділянки
55. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення
56. Договір купівлі-продажу майна, що знаходиться в спільній частковій власності
57. Договір купівлі-продажу майнового паю
58. Договір купівлі-продажу об`єкта аукціону (цілісного майнового комплексу групи В
разом із земельною ділянкою, на якій він розташований)
59. Договір купівлі-продажу об`єкта аукціону у складі об`єкта приватизації (об`єкта
незавершеного будівництва, окремого індивідуально визначеного майна - будівлі,
2 / 12
Образцы типовых договоров
споруди або цілісного майнового комплексу групи А та об`єкта групи Ж) разом із земельн
60. Договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу за
конкурсом
61. Договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу на
аукціоні
62. Договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу
шляхом викупу
63. Договір купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі
будівлі (споруди, приміщення), що підлягає приватизації шляхом викупу
64. Договір купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі
будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу за конкурсом
65. Договір купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі
будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу на аукціоні
66. Договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за
конкурсом
67. Договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства на
некомерційному конкурсі під інвестиційні зобов`язання
68. Договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти
(розрізу) за конкурсом
69. Договір купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі (споруди, приміщення)
70. Договір купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі (споруди, приміщення), який
підлягає продажу за конкурсом
71. Договір купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі (споруди, приміщення), який
підлягає продажу на аукціоні
72. Договір купівлі-продажу права користування чужою земельною ділянкою для
забудови (суперфіцій)
73. Договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
74. Договір купівлі-продажу права оренди на земельну ділянку
75. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку
76. Договір купівлі-продажу транспортного засобу
77. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (група В) при приватизації на
аукціоні
78. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за конкурсом
79. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу на аукціоні
80. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу на аукціоні, за конкурсом
(для державних підприємств групи Г)
81. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу при викупі
82. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає приватизації
шляхом продажу за конкурсом
83. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає приватизації
шляхом продажу на аукціоні
84. Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу шляхом
викупу
85. Договір між Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України та
інформаційним агентством
86. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
3 / 12
Образцы типовых договоров
87. Договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної
власності та розподіл винагороди
88. Договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та
розподіл винагороди
89. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання
охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з
виконанням трудового договору чи окремого доручення
90. Договір міни
91. Договір міни транспортного засобу
92. Договір на ведення реєстру
93. Договір на виконання роботи
94. Договір на збирання грошової виручки
95. Договір на здійснення операційного аудиту
96. Договір на здійснення розрахункового обслуговування
97. Договір на інформаційне (абонентське інформаційне) обслуговування
98. Договір на інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних
платежів Національного банку України
99. Договір на інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних
платежів Національного банку України (за умови роботи банку з використанням
внутрішньобанківської платіжної системи)
100. Договір на надання аудиторських консультаційних послуг
101. Договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства
102. Договір на обслуговування комерційним банком посередника, що надає послуги
щодо розміщення приватизаційних майнових сертифікатів
103. Договір на оперативно-технічне обслуговування електрообладнання (яке перебуває
на балансі або у власності Замовника)
104. Договір на організацію каси банку
105. Договір на охорону об'єктів підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ
106. Договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
107. Договір на перевезення пошти автомобільним транспортом
108. Договір на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та
електропередавальною організацією
109. Договір на планове технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем
газопостачання (або за заявками абонентів)
110. Договір на поставку спирту на внутрішньому ринку
111. Договір на постачання природного газу
112. Договір на проведення оцінки групи інвентарних об'єктів
113. Договір на проведення оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності,
під час створення підприємств з іноземними інвестиціями
114. Договір на проведення оцінки необоротних активів
115. Договір на проведення оцінки Об`єкта аукціону
116. Договір на проведення оцінки пакета акцій
117. Договір на проведення оцінки цілісного майнового комплексу
118. Договір на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського
4 / 12
Образцы типовых договоров
рахунка
119. Договір на створення науково-технічної продукції
120. Договір на транспортування природного газу
121. Договір на транспортування природного газу
122. Договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій
123. Договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами Державної
служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ
124. Договір надання безвідсоткової позички
125. Договір надання середньострокової позички
126. Договір найму (оренди) торговельного місця на ринку (типовий)
127. Договір найму жилого приміщення в будинках державного і громадського
житлового фонду в Україні
128. Договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду
129. Договір обов`язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка
може бути заподіяна третім особам
130. Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка
відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди,
яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному
середов
131. Договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення
небезпечних вантажів
132. Договір обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю
зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм
власності
133. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що
мають у власності зброю
134. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльн
135. Договір оренди
136. Договір оренди будинку‚ споруди
137. Договір оренди житла з викупом (з додатками)
138. Договір оренди земельної частки (паю)
139. Договір оренди землі
140. Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що
належить до державної власності
141. Договір оренди квартири у приватної особи
142. Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи
143. Договір оренди майна з правом викупу
144. Договір оренди обладнання
145. Договір оренди офісу малого підприємства
146. Договір оренди приміщення підприємствами, що надають послуги населенню та
пасажирам
5 / 12
Образцы типовых договоров
147. Договір оренди торговельного місця з додатком
148. Договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства
(структурного підрозділу підприємства)
149. Договір підприємства з студентом (учнем) і навчальним закладом (цільовий)
150. Договір підряду
151. Договір підряду в капітальному будівництві
152. Договір підряду на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на
нафту і газ
153. Договір пожертви
154. Договір поруки
155. Договір поставки
156. Договір поставки нафтопродуктів у рахунок авансування державного замовлення
___ року та розрахунку за них шляхом поставки сільськогосподарської продукції до
державних ресурсів
157. Договір поставки сільськогосподарської продукції до державних ресурсів відповідно
до договору фінансового лізингу
158. Договір про безоплатну передачу акцій
159. Договір про виготовлення й поставку засобів реабілітації інвалідів
160. Договір про виготовлення та поставку протезно-ортопедичних виробів
161. Договір про виконання комплексної державної експертизи
162. Договір про виконання складової частини комплексної державної експертизи
163. Договір про використання криптографічних засобів захисту інформації в системі
електронних платежів Національного банку України
164. Договір про викуп векселів (простих, переказних)
165. Договір про відкриття рахунка в цінних паперах органу приватизації
166. Договір про відкриття рахунка у цінних паперах
167. Договір про відступлення права вимоги
168. Договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю
169. Договір про встановлення кореспондентських відносин
170. Договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів
171. Договір про депозитарне та інформаційне обслуговування комерційних банків при
проведенні операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України
172. Договір про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської
пропозиції
173. Договір про закупівлю зерна за бюджетні кошти
174. Договір про заставу (забезпечення повернення позики за кредитним договором)
175. Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
176. Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність (для банківських
закладів)
177. Договір про компенсацію відсоткової ставки за користування кредитом(ами),
залученим(и) для реалізації інвестиційного (інноваційного) проекту
178. Договір про конфіденційність наданої інформації про акціонерне товариство
179. Договір про конфіденційність наданої інформації про ВАТ
180. Договір про користування електричною енергією
181. Договір про купівлю іноземної розмінної монети у вільно конвертованій валюті для
6 / 12
Образцы типовых договоров
організацій, що ведуть торгівлю та надають послуги
182. Договір про міжнародні нерегулярні і маятникові автомобільні перевезення
пасажирів
183. Договір про навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
184. Договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про
надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами
185. Договір про надання безповоротної фінансової допомоги
186. Договір про надання бюджетної позички для авансування закупівлі продовольчого
зерна і сортового насіння за державним замовленням
187. Договір про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі
188. Договір про надання кредиту комерційному банку за рахунок кредитів
Національного банку України
189. Договір про надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення
190. Договір про надання Пенсійному фонду України послуг щодо здійснення операцій з
цінними паперами, які придбаваються за рахунок коштів резерву Фонду
191. Договір про надання поворотної фінансової допомоги
192. Договір про надання послуг
193. Договір про надання послуг електрозв`язку
194. Договір про надання послуг з газопостачання
195. Договір про надання послуг з газопостачання підприємствам комунальної
теплоенергетики
196. Договір про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції групами з
використанням відбитка про оплату
197. Договір про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції групами з
використанням відбитка про оплату
198. Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим
комплексом або комплексом будинків і споруд
199. Договір про надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових
відходів
200. Договір про надання послуг кабельного телебачення
201. Договір про надання послуг системою електронної пошти Національного банку
України
202. Договір про надання представництвом державного замовника з оборонного
замовлення послуг з контролю якості та приймання продукції оборонного призначення (з
Додатком)
203. Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для
проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого
навчання та виробничої практики
204. Договір про надання середньострокової позики
205. Договір про надання туристичних послуг
206. Договір про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству
207. Договір про обов'язкове відпрацювання випускниками вищих аграрних навчальних
закладів у сільській місцевості
208. Договір про обслуговування емісії цінних паперів
209. Договір про організацію державної пожежної охорони МВС України на об'єктах
7 / 12
Образцы типовых договоров
210. Договір про переведення боргу
211. Договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та
міжміському сполученні
212. Договір про підготовку спеціалістів з вищою освітою (генеральний)
213. Договір про підготовку спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників та їх
працевлаштування (прямий)
214. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
215. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира
216. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника банку
217. Договір про постачання електричної енергії
218. Договір про постачання природного газу підприємствам теплоенергетики на
виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого
опалення та постачання гарячої води
219. Договір про постачання теплової енергії у вигляді гарячої води
220. Договір про постачання теплової енергії у вигляді пари
221. Договір про працевлаштування безробітного з наданням дотації
222. Договір про приєднання до електричних мереж
223. Договір про про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт
224. Договір про проведення енергетичних обстежень
225. Договір про проведення розрахункових операцій через факторинг
226. Договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
227. Договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності,
створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
228. Договір про розрахунки при операціях з цінними паперами
229. Договір про розрахунок житлових організацій та підприємств Міненерго за
обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання
230. Договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
231. Договір про рятування
232. Договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням
соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) громадянина
233. Договір про співпрацю на ринку державних цінних паперів
234. Договір про співробітництво з питань навчання
235. Договір про спільне володіння та користування неподільним і загальним майном
гуртожитку
236. Договір про спільну діяльність
237. Договір про спільну діяльність у морських торговельних портах України
238. Договір про страхування фінансової відповідальності перевізника
239. Договір про сумісну діяльність, пов'язану з обслуговуванням пасажирів
автомобільним транспортом
240. Договір про сумісну діяльність,пов'язану з міжнародним регулярним перевезенням
пасажирів
241. Договір про технічне обслуговування поштових абонентських шаф, встановлених у
під`їздах і дворах багатоповерхових будинків
242. Договір про участь у рятувальній операції
243. Договір суб`єкта господарювання з навчальним закладом, підприємством,
установою, організацією, які здійснюють навчання
8 / 12
Образцы типовых договоров
244. Договір суб`єкта господарювання з працівником
245. Договір суборенди
246. Договір схову
247. Договір фінансового лізингу
248. Договор аренды
249. Договор аренды гос.помещений
250. Договор аренды государственного имущества морских портов
251. Договор аренды дома, сооружения
252. Договор аренды жилого помещения
253. Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения
254. Договор аренды земельных долей при множественности лиц на стороне
арендодателей
255. Договор аренды имущества с правом выкупа
256. Договор аренды имущественного комплекса АЗС
257. Договор аренды квартиры у частного лица
258. Договор аренды легкового автомобиля у частного лица
259. Договор аренды нежилого помещения
260. Договор аренды нежилого фонда
261. Договор аренды оборудования
262. Договор аренды объекта нежилого фонда
263. Договор аренды офиса малого предприятия
264. Договор аренды с правом выкупа жилого помещения
265. Договор банковского счета
266. Договор банковской гарантии по договору подряда
267. Договор безвозмездного пользования
268. Договор дарения
269. Договор дарения имущественного пая
270. Договор дарения квартиры (деприватизации)
271. Договор добровольного медицинского страхования граждан
272. Договор доверительного управления имуществом
273. Договор займа (безпроцентного целевого)
274. Договор залога
275. Договор комиссии
276. Договор коммерческого найма жилого помещения
277. Договор купли-продажи (1)
278. Договор купли-продажи (2)
279. Договор купли-продажи земельного участка (купчая)
280. Договор купли-продажи земельного участка при приватизации государственных и
муниципальных предприятий, расширении и дополнительном строительстве этих
предприятий, а также предоставленного гражданам и их объединениям для
предпринимательской деятель
281. Договор купли-продажи земельной доли
282. Договор купли-продажи золота в слитках (1)
283. Договор купли-продажи золотых сертификатов 1993 г.
284. Договор купли-продажи имущества (квартиры, здания)
285. Договор купли-продажи квартиры
9 / 12
Образцы типовых договоров
286. Договор купли-продажи объекта нежилого фонда
287. Договор купли-продажи права долгосрочной аренды (купчая)
288. Договор лизинга
289. Договор мены
290. Договор на аренду недвижимости (нежилого помещения), находящейся в
собственности
291. Договор на выполнение научно-исследовательской работы
292. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству,
земельному кадастру и мониторингу земель
293. Договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным
подрядчиком и субподрядчиком
294. Договор на кассовое обслуживание кредитной организации
295. Договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром ___________
коммерческого банка
296. Договор на обслуживание и ремонт приватизированных жилых домов
297. Договор на оказание услуг по трансляции телевизионных программ по единому
городскому телевизионному каналу в городских сетях кабельного телевидения
298. Договор на оказание юридических услуг
299. Договор на передачу федеральным государственным учреждением науки в аренду
помещений в зданиях и сооружениях, являющихся федеральной собственностью
300. Договор на покупку индивидуального жилого дома
301. Договор на пользование электрической энергией промышленным предприятием (с
присоединенной мощностью 750 ква и выше)
302. Договор на поставку аффинированных драгоценных металлов, полученных в
результате переработки электронного и электротехнического лома, а также
промышленных отходов, содержащих драгоценные металлы
303. Договор на поставку и гарантийное обслуживание программно-технических
комплексов
304. Договор на поставку продукции материально-технического назначения
строительным организациям и предприятиям стройиндустрии
305. Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских
услуг) по обязательному (добровольному) медицинскому страхованию
306. Договор на приобретение реабилитационного оборудования для детского центра
реабилитации
307. Договор на проведение аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с
доверительным управлением имуществом паевого инвестиционного фонда
308. Договор на проведение работ по охране труда
309. Договор на проведення аудиту звітності
310. Договор на создание патентно-информационной продукции
311. Договор на создание програмных продуктов
312. Договор найма жилого помещения
313. Договор о временном использовании денежных средств
314. Договор о выделении земельного участка под строительство азс (договор аренды
земли)
315. Договор о кредитовании корреспондентского счета (о предоставлении
однодневного расчетного кредита)
10 / 12
Образцы типовых договоров
316. Договор о намерениях
317. Договор о передаче имущества во временное пользование
318. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности
319. Договор о предоставлении во временное пользование гражданам предметов
домашнего обихода, музыкальных инструментов (кроме пианино и роялей), спортивного
инвентаря и другого имущества личного пользования стоимостью 50 рублей и выше
(бытовой прокат)
320. Договор о предоставлении маркетинговых услуг
321. Договор о предоставлении услуг
322. Договор о предоставлении услуг для исполнителя - физического лица предпринимателя
323. Договор о предоставлении услуг для исполнителя - юридического лица
324. Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор
аренды земли)
325. Договор о распространении информации
326. Договор о совместной деятельности
327. Договор о техническом надзоре
328. Договор о техническом надзоре
329. Договор о финансовом лизинге движимого имущества с полной амортизацией
330. Договор об абонементном обслуживании по предоставлению консультаций
331. Договор об абонементном обслуживании по предоставлению текстов правовых
актов
332. Договор об издании в переводе выходившего в свет литературного произведения
(примерная форма)
333. Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в
строительстве жилья)
334. Договор об открытии и ведении валютного счета
335. Договор об открытии и обслуживании аккредитива
336. Договор об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
337. Договор об уступке права требования
338. Договор обязательного медицинского страхования неработающих граждан
339. Договор обязательного медицинского страхования работающих граждан
340. Договор по управлению активами негосударственных пенсионных фондов
341. Договор подряда
342. Договор подряда на капитальное строительство
343. Договор подряда на ремонт жилого помещения (бытовой заказ)
344. Договор подряда на строительство, заключаемый между заказчиком и генеральной
подрядной организацией
345. Договор пожертвования
346. Договор поручения
347. Договор поручения (представительство)
348. Договор поручительства
349. Договор поставки
350. Договор про передачу права власності на промисловий зразок
351. Договор продажи имущества государственных предприятий, учреждений и
организаций юридическим лицам
11 / 12
Образцы типовых договоров
352. Договор расчетно-кассового обслуживания счета муниципального предприятия
(организации)
353. Договор социального найма жилого помещения
354. Договор страхования имущества
355. Договор страхования ответственности за причинение вреда
356. Договор страхования профессиональной ответственности
357. Договор строительного подряда
358. Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
359. Договор факторинга
360. Договор хранения (возмездный)
361. Додаткова угода до контракту (щодо подовження терміну дії контракту
Скачать эти и другие образцы документов можно ЗДЕСЬ
12 / 12
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
117
Размер файла
255 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа