close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шляхи розвитку творчої особистості в позакласній роботі

код для вставкиСкачать
Шляхи розвитку творчої особистості в позакласній діяльності
Малобілозерська загальноосвітня І -
ІІІ ступенів школа №1
Епіграф
Василь Симоненко
Можна жити, а можна існувати,
Можна думать ±
можна повторять.
Та не можуть душу зігрівати Ті, що не палають, не горять!
Люди всі по
-
своєму уперті,
Народившись, помирає кожна,
А живуть століття після смерті
Ті, що роблять те, чого «не можна»!
(«Можна», 1956)
Принципи спільної діяльності творчого вчителя та творчої особистості учня:
Тверезий розрахунок, прагматизм;
Швидко нічого не вирішується;
Обізнаність, конструктивність;
Не допускати сварки в дискусії;
Благотворно впливати на гармонію;
У навчальних рамках усе твердо фіксувати;
Через зусилля в навчанні і вихованні -
до волі в житті.
Що таке творчість?
Творчість –
це засіб підвищення емоційного тонусу особистості, закріплення комплексу емоційно
-
вольової регуляції, актуалізації позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й творчих здібностях.
Чотири рівні творчості:
процес , який призводить до принципово нового результату для всього людства;
процес, який призводить до принципово нового результату для досить великого кола людей, для певної країни світу;
процес, який призводить до принципово нового результату для значно меншого кола людей;
процес, який призводить до принципово нового результату для тільки самої людини, котра творить
10 стратегій, спрямованих на творче вирішення завдань
1. Підтримувати зв'язки з іншими людьми;
2. Створити навколо себе збагачене життєве середовище.
3. Виходити зі свого ³футляра´ ±
подорожувати.
4. Розважатися, грати, жартувати.
5. Розширювати свій світогляд ±
читати.
6. Наближатися до мистецтва.
7. Використовувати сучасні технології.
8. Скористатися можливостями розуму.
9. Дати волю своїй альтернативній свідомості.
10. Зазирнути вглиб своєї душі.
Основні параметри креативності
•
Легкість мислення ±
швидкість виконання завдань;
•
Гнучкість мислення ±
кількість переключень з одного класу об'єктів на інший;
•
Оригінальність ±
мінімальна частота однієї відповіді стосовно однорідної групи відповідей.
Методи дослідження рівня креативності учнів різного віку:
1. Шкала тестів розумового розвитку А. Біне ±
Т. Сімона:
для дітей 6
-
річного віку;
для дітей 7 -
10
-
річного віку;
Для дітей 11
-
16
-
річного віку.
2. Методика ³Вербальна фантазія´.
3. Методика Е. Коуенсо ³Мовні лабіринти´.
4. Методика П. Ю
ріно ³Шахова дошка´.
Чому особистість дуже цінна?
Тому що вона бачить світ таким, яким його не бачить ніхто інший. Чому виникла відсутність особистої думки?
Це –
страх (ще з часів минувшини). Дитина тільки тоді стане творчою особистістю, коли глибоко усвідомить глибокі знамениті біблійні заповіді і понад усе полюбить сім християнських чеснот:
Віра;
Надія;
Милосердя (любов до ближнього);
Справедливість;
Розсудливість;
Помірність;
Хоробрість.
Дитина тільки тоді стане творчою особистістю. Коли навчиться критично мислити і робити правильний вибір.
Людина -
особистість
Критично мисляча людина -
це особистість, яка перебуває в постійному пошуку проблем і шляхів їх розв'язання. Така людина не може примиритися з:
Гордістю;
Заздрістю;
Скупістю;
Лицемірством;
Розпустою;
Гнівом. (несправедливим)
Дитина тільки тоді стане особистістю, коли буде всебічно розвинена.
Особливість творчої особистості –
потреба у творчості, яка стає життєвою необхідністю.
Процесуальні риси творчої особистості:
самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію;
бачення нової функції знайомого об'єкта;
бачення нових проблем у знайомих ситуаціях;
бачення структури об'єкта;
творча уява;
розумові здібності;
розвинута пам’ять;
логічне мислення;
точність рухів.
Великі про розвиток творчої особистості
Лев Толстой
: ³Якщо учень в школі нічого не навчиться творити, то і вжитті буде тільки копіювати та наслідувати´.
Фріц Гансберг
: ³Формування творчої особистості відбувається в процесі творчого саморозвитку через викладання різних видів мистецтв´.
Григорій Ващенко: ³Виховання в особистості … логічного мислення і творчої фантазії…´
Об'єкт формування творчої особистості -
ДИТИНА
Предмет –
виховання творчих здібностей школярів у позашкільний час.
Аспекти виховної роботи в школі:
•
ідея реалістичних цілей виховання, різнобічний розвиток особистості, який базується на здібностях та обдаруваннях;
•
ідея самовизначеності учня –
процес інтеграції окремих позитивних якостей в одне ціле;
•
ідея добровільності –
прагнення саморегуляції природних сил, власної ініціативи та творчості у виконанні дій;
•
ідея поваги внутрішнього стану творчої дитини
Форми позакласної роботи, як місце формування творчої особистості учнів:
Позакласна робота
²
різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи.
Принципи:
Добровільний характер участі в ній.
Суспільна спрямованість діяльності учнів. Розвиток ініціативи і самодіяльності учнів Розвиток винахідливості, дитячої технічної, юннатської та художньої творчості. Зв'язок з навчальною роботою Використання ігрових форм, цікавість, емоційність. Форми позакласної роботи, як місце формування творчої особистості учнів:
І. Групові:
Година класного керівника ±
година спілкування.
Гуртки за інтересами.
Гуртки художньої самодіяльності
Екскурсії, походи.
Робота з пресою.
ІІ. Індивідуальні:
Позакласне читання.
Колекціонування.
Індивідуальні творчі проекти.
Шляхи розвитку творчої особистості в позакласній діяльності
1.
Формування стійкого інтересу до саме творчого процесу.
2.
Виявлення спрямованості інтересів школярів, ступеня їх стійкості.
3.
Формування стійких і глибоких інтересів до творчої діяльності у школярів: Список використаної літератури
•
Антощак О., Ганжала І.. Ніколаєнко Н. Розуміння –
розум –
творчість. К.: ―Шкільний світ‖, 2006.
•
Виховні години для сучасних дітей 9
-
11 класи. К.: ―Шкільний світ‖, 2008.
•
Кобзар Б.С. Громадськість і виховання. —
К., 1973.
•
Кобзар Б.С., Харінко Н.Ф. Проблеми виховання в позашкільних закладах. —
К., 1969.
•
Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. —
К., 1991.
•
Суходольська Л.В., Фіцула М.М. Методика виховної роботи. —
Тернопіль, 1998.
•
Положення про позашкільний навчально
-
виховний заклад//Законодавство України про середню освіту. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. —
1999. —
№ 9. —
С. 239
—
246.
Документ
Категория
Образование
Просмотров
2 579
Размер файла
1 034 Кб
Теги
творчо, розвитку, робот, особистост, позакласн, шляхи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа