close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ - pravo

код для вставкиСкачать
СЕРІЯ "ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА НА DVD"
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
2010
В ЗБІРНИКУ наведено зразки документів по всім правочинам, які передбачені діючим Цивільним кодексом
України і цивільним законодавством в цілому (в т.ч. договори і угоди, акти, протоколи, бланки, статути компаній
та інші установчі документи.
Також в ЗБІРНИКУ містяться:
- чинні Кодекси України;
- бланки реєстраційних карток для СПД
та багато інших документів.
ЗАГАЛЬНОДОГОВIРНI ДОКУМЕНТИ
Пропозиція про укладення договору (оферта)
Супровідний лист до проекту договору
Відповідь на пропозицію укласти договір
Повідомлення про відкликання пропозиції про укладення договору (оферти)
Повідомлення про відкликання відповіді про прийняття оферти
Супровідний лист до договору
Лист про пролонгацію договору
Лист про припинення договору
Протокол про наміри
Попередній договір
Попередня угода
Угода про зміну і доповнення договору купівлі-продажу товару
Угода про зміну договору купівлі-продажу товару
Угода про розірвання договору купівлі-продажу товару
Угода про розірвання договору зберігання майна
Акт передачі майна до угоди про розірвання договору зберігання майна
Протокол розбіжностей
Протокол узгодження розбіжностей
Договір про конфіденційність і нерозголошення інформації
Типовий договір про конфіденційність наданої інформації про відкрите акціонерне товариство
Протокол про передачу інформації
Угода про передачу спору на розгляд третейського суду
Протокол заліку взаємних вимог (двосторонній)
Акт звірки взаємних розрахунків
Гарантійний лист
УСТАНОВЧI ДОКУМЕНТИ
Суб'єкти підприємницької діяльності
Рішення власника про створення приватного підприємства
Протокол установчих зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю
Протокол установчих зборів про створення закритого акціонерного товариства
Рішення одноосібного засновника про створення товариства з обмеженою відповідальністю
Договір про спільну діяльність між засновниками про створення закритого акціонерного товариства
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Акт оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
Акт передачі майна, що вноситься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
Свідоцтво про повне внесення учасником вкладу до статутного капіталу ТОВ
Протокол про внесення змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю
Заява учасника про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю
Статут товариства з обмеженою відповідальністю
Статут приватного підприємства
Типовий статут аптечної бази (складу)
Типовий статут аптечного магазину
Типовий статут центральної районної аптеки
Типовий статут аптеки
Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Типовий статут казенного підприємства
Типовий статут ломбарду
Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - агроторгового дому
Примірний статут об'єднань державних підприємств
Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Примірний статут житлово-будівельного кооперативу
Примірний статут кредитної спілки
Приклад - Статут державного підприємства
Приклад - Статут Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"
Приклад - Статут Асоціації фармацевтичних дистриб'юторів "ФармУкраїна"
Приклад - Статут Державного лізингового підприємства "Украгролізинг"
Приклад - Статут Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
Приклад - Статут Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
Приклад - Статут Національної акціонерної компанії "Надра України"
Приклад - Статут газети "Голос України"
Типове положення про аптечний кіоск
Типове положення про аптечні пункти
Приклад - Положення про Корпорацію Укравтодор
Положення про загальні збори членів кредитної спілки (примірне)
Положення про відокремлений підрозділ - відділення кредитної спілки (примірне)
Положення про відокремлений підрозділ - філію кредитної спілки (примірне)
Положення про посадових осіб органів управління кредитної спілки (примірне)
Положення про кредитний комітет кредитної спілки (примірне)
Положення про правління кредитної спілки (примірне)
Положення про ревізійну комісію кредитної спілки (примірне)
Положення про спостережну раду кредитної спілки (примірне)
Реєстр членів кредитної спілки, які ініціюють проведення позачергових загальних зборів членів спілки
Реєстр членів кредитної спілки, присутніх на загальних зборах членів кредитної спілки
Реєстр членів кредитної спілки, яким вручено запрошення на загальні збори членів кредитної спілки
Скорочена форма фінансового звіту, який надсилається членам кредитної спілки
Протокол Загальних зборів учасників про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю
Рішення власника про ліквідацію приватного підприємства
Протокол Загальних зборів учасників про затвердження ліквідаційного балансу ТОВ
Рішення власника про затвердження ліквідаційного балансу приватного підприємства
Громадські організації
Заява про реєстрацію місцевої громадської організації в управління юстиції
Відомості про склад органів управління
Відомості про засновників
Заява про вступ до громадської організації від фізичної особи
Заява про вступ до громадської організації від юридичної особи
Типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
Приклад - Статут спілки працівників житлово-комунального господарства України
Приклад - Статут Спілки аудиторів України
Довіреність від фізичної особи на реєстрацію громадської організації
Установи
Типовий статут державного професійного навчально-виховного закладу
Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу
Примірний статут вищого навчального закладу
Примірний статут дошкільного навчального закладу
Приклад - Статут Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ
Приклад - Статут Академії правових наук України
Приклад - Статут Дитячо - юнацької спортивної школи з маунтенбайку
Приклад - Статут Українського центру спортивної медицини
Приклад - Статут Національного університету Києво-Могилянська Академія
Приклад - Статут Національного аграрного університету
Приклад - Статут Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості України
Приклад - Статут стоматологічної поліклініки Міністерства охорони здоров'я України
Типове положення про навчально-курсовий комбінат
Типове положення про будинок дитини
Типове положення про дитячий будинок-інтернат
Типове положення про психоневрологічний інтернат
Типове положення про молодіжний центр праці
Типове положення про бібліотеку вищого навчального закладу
Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку
Примірне положення про гуртожитки
Примірне положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу
Приклад - Положення про Національний виставковий центр України
Приклад - Положення про Національний заповідник
Приклад - Положення про Сорочинський ярмарок
Приклад - Статут Інституту державного управління і самоврядування
Документи встановленої форми
ф. № 01 - на проведення держреєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
ф. № 02 - на проведення держреєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої юридичної
особи
ф. № 03 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
ф. № 04 - на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
ф. № 05 - на створення відокремленого підрозділу юридичної особи
ф. № 06 - про підтвердження відомостей про юридичну особу
ф. № 06 - про включення відомостей про юридичну особу
ф. № 07 - про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією
ф. № 08 - про проведення держреєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення
ф. № 09 - на припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом
ф. № 10 - на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця
ф. № 11 - на держреєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в реєстрі
ф. № 12 - на припинення діяльності фізичної особи за її рішенням або за рішенням, що не пов’язано з
банкрутством
ф. № 13 - на припинення діяльності фізичної особи у разі її смерті, оголошення померлою або безвісно
відсутньою
ф. № 14 - на припинення діяльності фізичної особи за судовим рішенням щодо визнання підприємця банкрутом
ф. № 15 - про включення відомостей про фізичну особу - підприємця
Заява про резервування найменування юридичної особи
Заява про заміну Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
Заява про заміну Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу
Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
ПРЕДСТАВНИЦТВО
Довіреність на право розпорядження транспортним засобом
Довіреність на право керування транспортним засобом
Довіреність на право отримання грошей
Довіреність на право продажу жилого будинку
Довіреність на право управління акціями
Довіреність на право участі в управлінні товариством
Довіреність на право управління і розпорядження особистим майном
Довіреність на реєстрацію господарського товариства
Довіреність від фізичної особи на реєстрацію громадської організації
Довіреність від юридичної особи на оформлення передачі прав на знак для товарів і послуг
Довіреність від юридичної особи на заміну керівника у разі його відсутності (нотаріальна)
Довіреність від юридичної особи на представництво в суді
Заява про відкликання довіреності
Повідомлення представника про скасування довіреності
Повідомлення про відмову від вчинення дій, визначених в довіреності
СПIЛЬНА ВЛАСНIСТЬ
Договір про створення спільної сумісної власності
Договір про створення спільної часткової власності
Договір про інвестування будівництва адміністративно-виробничого комплексу
Технічні характеристики (Додаток № 1)
Договірна вартість будівництва (Додаток № 2)
Порядок та умови здійснення будівельних робіт (Додаток № 3)
Розмір, порядок та умови фінансування (Додаток № 4)
Договір про спільне користування будинком і прибудинковою територією
Типовий договір на реалізацію інвестиційного проекту на території вільної економічної зони
Примірний інноваційний договір, який передбачає застосування фінансового лізингу
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Договір поруки
Договір поруки трьохсторонній
Договір застави майна
Договір застави цінних паперів
Договір застави продукції в обігу
Договір застави майна з передачею його заставодержателю
Перелік майна по договору застави
Акт передачі майна заставодержателю
Акт повернення майна заставодавцю
Договір застави майнових прав по депозитному договору
Типовий договір застави врахованих банком векселів
Типовий договір застави державних цінних паперів
Книга реєстрації застав
Договір про надання гарантій платежу
Гарантійний лист
Договір про надання банківської гарантії
Угода про погашення заборгованості
Типовий договір майнових прав
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Авторське право і суміжні права
Договір на створення літературного (художнього) твору
Договір на створення відеопродукції
Типовий видавничий договір на літературний твір
Договір на передачу у колективне управління майнових прав на твір
Договір про передачу прав на використання комп'ютерної програми
Заява про реєстрацію авторського права на твір
Заява про реєстрацію авторського права на службовий твір
Заява про реєстрацію авторського договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
Заява про реєстрацію авторського договору про передачу виключного/невиключного права на використання
твору
Заява про одержання контрольних марок
Перелік творів, майнові права на які передаються автором згідно Договору на передачу у колективне управління
майнових прав на твір
Перелік назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
Знаки для товарів і послуг
Заява про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак від співвласника
до співвласника
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання знака
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання міжнародного
знака
Заява про публікацію та внесення до реєстру змін у відомості про видачу ліцензії на використання знака
Заява про публікацію та внесення до реєстру змін у відомості про видачу ліцензії на використання міжнародного
знака
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору
(міжнародний знак)
Винаходи та корисні моделі
Заява про видачу патенту України на винахід (корисну модель)
Заява про видачу патенту України на секретний винахід (секретну корисну модель)
Заява про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної
моделі)
Заява про публікацію та внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії
ліцензійного договору
Заява про публікацію та внесення до реєстру змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної
моделі)
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну
модель) від співвласника до співвласника
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну
модель)
Клопотання про видачу патенту України на винахід, який охороняється авторським свідоцтвом СРСР
Клопотання про видачу патенту України на секретний винахід, який охороняється авторським свідоцтвом СРСР
на секретний винахід
Клопотання про відкликання заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання
запатентованого винаходу (корисної моделі)
Промислові зразки
Договір купівлі-продажу виняткової ліцензії на право використання промислового зразка
Заява про видачу патенту України на промисловий зразок
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок
від співвласника до співвласника
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання промислового
зразка
Заява про публікацію та внесення до реєстру змін у відомості про видачу ліцензії на використання промислового
зразка
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору
Заява про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка
Клопотання про відкликання заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого
промислового зразка
Топографії інтегральних мікросхем
Заява про реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми в Україні
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію ІМС
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію ІМС від
співвласника до співвласника
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС
Заява про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС
Заява про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору
Зазначення походження товару
Заява на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання
Використання сортів рослин
Заява на видачу примусової ліцензії на використання сорту рослин
Заява про одержання права на поширення в Україні сорту рослин
Заява про припинення чинності права на поширення в Україні сорту рослин
Погодження з наданням права на поширення в Україні сорту рослин
КУПIВЛЯ-ПРОДАЖ
товарів
Договір купівлі-продажу товару (варіант 1)
Договір купівлі-продажу товару (варіант 2)
Договір купівлі-продажу товару (варіант 3)
Договір купівлі-продажу обладнання
Договір купівлі-продажу товару з задатком
Договір купівлі-продажу товару з заставою
Договір купівлі-продажу персонального комп'ютера
Договір купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу (фізичною особою)
Довідка по договору купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу
Договір купівлі-продажу друкованої продукції
Типовий договір-зобов'язання при купівлі товарів у кредит
Заява-замовлення на купівлю-продаж товарів поштою
Договір купівлі-продажу ноу-хау (секретів виробництва)
Акт прийому-передачі ноу-хау (секретів виробництва)
Договір купівлі-продажу виняткової ліцензії на право використання промислового зразка
Договір на закупівлю продуктів в особистих господарствах громадян
Закупівельний акт
Акт приймання обладнання
Акт відбору зразків (проб)
Акт розкриття вагона (контейнера, фургона)
Акт про виявлення нестачі продукції (товару) при розкритті вагона (контейнера, автофургона)
Акт приймання продукції (товарів) за якістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю
Прийомно-здавальний акт на зворотну тару
Договір купівлі-продажу валютних цінностей
Попередня заявка на купівлю іноземної валюти
Заява на продаж іноземної валюти
Заява на купівлю іноземної валюти
нерухомого майна
Договір купівлі-продажу нежилого приміщення
Договір купівлі-продажу квартири (варіант 1)
Договір купівлі-продажу квартири (варіант 2)
Договір купівлі-продажу індивідуального жилого будинку
Договір купівлі-продажу житлового будинку
Договір купівлі-продажу гаражу
Договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу на аукціоні
Договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу за конкурсом
Договір купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення), яка підлягає продажу за конкурсом
Договір купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення), яка підлягає продажу на аукціоні
Договір купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення) шляхом викупу
Договір купівлі-продажу жилого будинку, незавершеного будівництвом і земельної ділянки
Акт приймання-передачі житлового будинку по договору купівлі-продажу
Акт приймання-передачі нежилого приміщення по договору купівлі-продажу
цілісних майнових комплексів
Договір купівлі-продажу дочірнього підприємства
Акт прийому - передачі Дочірнього підприємства
Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу за конкурсом
Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу на аукціоні
Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу при викупі
цінних паперів, майнових прав
Договір купівлі-продажу цінних паперів (варіант 1)
Договір купівлі-продажу цінних паперів (варіант 2)
Акт прийому-передачі цінних паперів
Акт прийому-передачі цінних паперів
Договір купівлі-продажу облігацій
Реєстр облігацій, що передаються по договору купівлі-продажу облігацій
Акт прийому-передачі облігацій по договору купівлі-продажу
Договір купівлі-продажу акцій
Договір купівлі-продажу акцій закритого акціонерного товариства
Договір купівлі-продажу акцій відкритого акціонерного товариства
Акт прийому-передачі акцій відкритого акціонерного товариства
Типовий договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за некомерційним конкурсом
Типовий договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за комерційним конкурсом
Типовий договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства під інвестиційні зобов''язання
Договір купівлі-продажу векселів
Акт прийому-передачі векселів
Біржовий контракт на купівлю-продаж векселя
Замовлення до біржового контракту на продаж векселя
Замовлення до біржового контракту на купівлю векселя
Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
транспортних засобів
Договір купівлі-продажу транспортного засобу (варіант 1)
Договір купівлі-продажу транспортного засобу (варіант 2)
через торги, конкурси, аукціони
Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів
Звіт про результати здійснення процедури відкритих торгів
Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією
Правила торгівлі векселями на Українській міжбанківській валютній біржі
Біржовий контракт на купівлю-продаж векселя
Заявка на продаж векселів
Замовлення на купівлю векселів
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
Положення про конкурсну комісію
Заява про участь у конкурсі
Порядок проведення аукціонів через ДАК
Заява про придбання акцій на аукціоні за грошові кошти фізичною особою
Порядок розрахунку аукціонної ціни
Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу природного газу
Пропозиція щодо реалізації на аукціоні природного газу
Заявка на участь в аукціоні з продажу газу
Журнал реєстрації заявок на участь в аукціоні з продажу природного газу
Протокол засідання аукціонного комітету
Аукціонне свідоцтво про продаж природного газу
Положення про порядок організації та проведення тендера з продажу природного газу
Заявка на участь у тендері (конкурсному відборі)
ПОСТАВКА
Договір поставки продукції
Перелік продукції по договору поставки
Заявка на отримання продукції по договору поставки продукції
Специфікація на поставку продукції
Графік поставки продукції по договору поставки продукції
Договір поставки продукції виробничо-технічного призначення
Специфікація на поставку продукції виробничо-технічного призначення
Договір поставки пально-мастильних матеріалів
Типовий договір поставки товарів (робіт, послуг) державним органам
Рахунок-фактура
Акт приймання обладнання
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
Акт приймання продукції (товарів) за якістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю
Акт про виявлення нестачі продукції (товару) при розкритті вагона (контейнера, автофургона)
Акт розкриття вагона (контейнера, фургона)
Акт відбору зразків (проб)
Прийомно-здавальний акт на зворотну тару
ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Типовий договір про користування електричною енергією
Договір на користування електричною енергією
Об'єм постачання електричної енергії та потужності
Гарантований рівень надійності електропостачання
Перелік об'єктів, що живляться електроенергією від мереж енергосистеми
Дані про відпуск електроенергії на невиробничі потреби
Дані про відпуск електроенергії субспоживачам
Графік зняття показань лічильників та подання їх до електропостачальної організації
Технічні характеристики обладнання споживача
Показники якості електроенергії
Порядок визначення фактичного суміщеного навантаження
Акт розмежування балансової належності електромереж
Звіт про використану електроенергію
Перелік цехів, підрозділів споживача
Розрахунок втрат електроенергії в мережі споживача
Порядок та режим роботи електронагрівальних установок
Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання
Типовий договір поставки нафтопродуктів у рахунок авансування державного замовлення
Акт передачі-приймання нафтопродуктів
Типовий договір постачання газу
Типовий договір про надання послуг з газопостачання
Типовий договір про постачання теплової енергії у вигляді пари
Обсяги постачання теплової енергії споживачу
Схема теплотраси, що перебуває на балансі споживача
Умови припинення подачі теплової енергії у вигляді пари
Типовий договір про постачання теплової енергії в гарячій воді
Обсяги постачання теплової енергії споживачу
Схема теплотраси, що перебуває на балансі споживача
Умови припинення подачі теплової енергії в гарячій воді
КОНТРАКТАЦIЯ СIЛЬГОСППРОДУКЦIЇ
Договір контрактації сільськогосподарської продукції (варіант 1)
Договір контрактації сільськогосподарської продукції (варіант 2)
Специфікація до договору контрактації сільськогосподарської продукції
Договір на закупівлю овочів
Договір на закупівлю молока та молочних продуктів
Акт приймання сільськогосподарської продукції за якістю
Акт приймання сільськогосподарської продукції за кількістю
Акт приймання сільськогосподарської продукції за кількістю та якістю
Акт про звірку передачі-приймання зерна державних ресурсів
МIНА (БАРТЕР)
Договір міни (бартеру) товару (варіант 1)
Договір міни (бартеру) товару (варіант 2)
Заявка на отримання продукції по договору міни (бартеру) товару
Специфікація на поставку продукції по договору міни (бартеру) товару
Перелік продукції по договору міни (бартеру) товару
Графік поставки продукції по договору міни (бартеру) товару
Договір міни акцій на частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
Договір міни квартир
Договір міни транспортними засобами (номерними агрегатами)
ДАРУВАННЯ
Договір дарування майна
Перелік майна, яке передається по договору дарування
Акт прийому-передачі майна, яке передається по договору дарування
Договір дарування житлового будинку
Договір дарування квартири
Договір дарування грошей
Договір дарування автомобіля
Договір дарування цінних паперів (акцій)
Договір дарування права користування чужою земельною ділянкою для забудови
Договір дарування права користування чужою земельною ділянкою для сільгосппотреб
Договір про пожертву нерухомого майна
Договір про пожертву майна
Договір про пожертву грошей
ДОВIЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)
Договір довічного утримання (догляду)
Договір довічного утримання (догляду)
Договір довічного утримання (догляду) відносно нерухомого майна на користь третьої особи
Договір довічного утримання (догляду) відносно побутової техніки за довіреністю на користь третьої особи
Договір довічного утримання (догляду) відносно транспортного засобу на користь третьої особи
РЕНТА
Договір ренти майна
Договір ренти нерухомого майна
Відмова платника ренти від договору
ПОЗИЧКА
Договір позички майна
Акт прийому-передачі майна по договору позички
Акт повернення майна по договору позички
Договір позички квартири (житла)
Акт прийому-передачі квартири (житла) по договору позички
Акт повернення квартири (житла) по договору позички
Договір позички транспортного засобу
Акт прийому-передачі транспортного засобу по договору позички
Акт повернення транспортного засобу по договору позички
НАЙМ (ОРЕНДА)
майна i майнових прав
Договір найму (оренди) майна (варіант 1)
Договір найму (оренди) майна (варіант 2)
Договір найму (оренди) обладнання
Договір найму (оренди) майна з правом його викупу
Договір найму (оренди) банківського сейфу
Договір оренди обладнання
Типовий договір оренди державного майна
Договір піднайму (суборенди) майна
Перелік майна, яке передається по договору найму (оренди)
Акт прийому-передачі майна по договору найму (оренди)
Акт повернення майна по договору найму (оренди)
нерухомого майна
Договір найму (оренди) нежитлового приміщення
Акт прийому-передачі нерухомого майна по договору найму (оренди)
Акт повернення нерухомого майна по договору найму (оренди)
Розрахунок орендної плати за користування нежилим приміщенням
Договір найму (оренди) нежитлового приміщення під офіс (варіант 1)
Договір найму (оренди) нежитлового приміщення під офіс (варіант 2)
Договір найму (оренди) приміщення під офіс з фізичною особою
Договір найму (оренди) складських і технологічних приміщень
Договір піднайму нежитлового приміщення
Типовий договір оренди державного майна (нерухомого)
Договір найму квартири (житла)
Договір найму (оренди) жилого приміщення з правом викупу
Договір найму (оренди) ізольованих кімнат (номерів)
Договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду
Договір піднайму квартири (житла)
Договір найму жилого приміщення в будинках державного житлового фонду
Акт прийому-передачі жилого приміщення
Акт прийому-передачі жилого приміщення по договору оренди
Акт повернення жилого приміщення по договору оренди
Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача
Типовий договір оренди земельної частки (паю)
Розмір плати за користування земельною часткою (паєм)
транспортних засобів
Договір найму (оренди) транспортного засобу
Акт прийому-передачі транспортного засобу по договору найму (оренди)
Акт повернення транспортного засобу по договору найму (оренди)
Договір найму (оренди) транспортного засобу з екіпажем
Договір найму (оренди) вантажних залізничних вагонів
Акт прийому-передачі вагонів по договору найму (оренди)
Акт повернення вагонів по договору найму (оренди)
Договір найму (оренди) судна
Акт прийому-передачі судна по договору найму (оренди)
Акт повернення судна по договору найму (оренди)
цілісних майнових комплексів
Договір найму (оренди) цілісного майнового комплексу
Перелік майна, яке передається в оренду
Акт прийому-передачі цілісного майнового комплексу по договору найму (оренди)
Акт повернення цілісного майнового комплексу по договору найму (оренди)
Додаткова Угода щодо викупу орендного майна до договору оренди
Договір найму (оренди) майнового комплексу автозаправної станції
Договір оренди державного підприємства (структурного підрозділу)
Типовий договір оренди державного майна
лізинг
Договір прямого лізингу майна
Договір непрямого фінансового лізингу майна
Примірний договір фінансового лізингу
Перелік майна, яке передається в лізинг
Якість і комплектність поставки обладнання по договору лізингу
Графік платежів по договору лізингу
Акт прийому-передачі майна по договору лізингу
Договір поставки сільгосппродукції до державних ресурсів
Заява про укладення договору лізингу обладнання (майна)
Гарантійний лист до договору лізингу
Примірний інноваційний договір, який передбачає застосування фінансового лізингу
Договір фінансового лізингу сільськогосподарської техніки
Акт прийому-передачі сільськогосподарської техніки по договору фінансового лізингу
Акт приймання устаткування
Акт розкриття вагона (контейнера, фургона)
Акт про виявлення нестачі продукції (товару) при розкритті вагона (контейнера, автофургона)
Акт приймання продукції (товарів) за якістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю
Прийомно-здавальний акт на зворотну тару
прокат
Договір прокату майна
Акт прийому – передачі майна по договору прокату
Акт повернення майна по договору прокату
Замовлення-зобов’язання на прокат майна
Договір про надання в користування предметів домашнього побуту
ПIДРЯД
Підряд на виконання робіт
Договір підряду на виконання робіт (варіант 1)
Договір підряду на виконання робіт (варіант 2)
Завдання на виконання робіт по договору підряду
Графік виконання робіт
Перелік переданих матеріалів, інвентаря й обладнання по договору підряду
Кошторис витрат на виконання підрядних робіт
Договір на підготовку і випуск у світ (виготовлення) друкованого видання
Договір підряду на розробку, виготовлення і монтаж обладнання
Специфікація на виготовлення продукції по договору підряду
Акт прийому-передачі матеріалів, інвентаря й обладнання по договору підряду
Акт повернення матеріалів, інвентаря й обладнання по договору підряду
Акт про повторний огляд, аналіз і усунення дефектів у виробах, повернутих Замовником
Акт прийому-передачі виконаних робіт по договору підряду
Трудова угода з фізичною особою
Трудова угода з фізичною особою на переклад тексту
Акт прийому-передачі наданих послуг по трудовій угоді
Будівельний підряд
Договір підряду на капітальне будівництво
Договір підряду на будівництво нежилого приміщення
Договір підряду на будівельно-оздоблювальні роботи
Договір підряду на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт
Заява на виконання будівельних робіт
Об'єктний кошторисний розрахунок
Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в)
Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати (ф. КБ-3)
Зобов'язання представника авторського нагляду
Дозвіл на виконання будівельних робіт
Підписка працівника технічного нагляду
Підписка виконавця робіт (виконроба)
Заява на призначення державної технічної комісії
Акт робочої комісії про готовність об’єкта для пред’явлення державній приймальній комісії
Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення
Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта
Акт державної технічної комісії про готовність об’єкта до експлуатації
Акт робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування
Акт приймальної комісії на продукцію
Акт робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування
Типовий договір підряду на виконання геофізичних робіт у свердловинах
Оголошення про проведення конкурсу на здійснення будівельних робіт
Наказ на проведення конкурсу серед субпідрядних організацій
Заявка на участь у конкурсі субпідрядних організацій
Запрошення претендента на участь у конкурсі субпідрядних організацій
Анкета учасника конкурсу субпідрядних організацій
Пропозиція претендента конкурсу субпідрядних організацій для виконання будівельних робіт
Типовий договір на виконання субпідрядних робіт
Перелік виконуваних робіт по договору субпідряду
Обсяги поставки матеріалів, виробів і конструкцій Субпідрядником
Побутовий пiдряд
Договір побутового підряду на будівництво жилого приміщення
Типовий договір підряду на ремонт житлового приміщення (побутове замовлення)
Договір на пошиття костюма з матеріалу Замовника
Виконання НДР або ДКТР
Договір на виконання дослідно-конструкторських робіт
Зразковий договір на створення (передачу) науково-технічної продукції
Технічне завдання на виконання науково-дослідних робіт
Протокол погодження договірної ціни а виконання науково-дослідних робіт
Кошторис на виконання науково-дослідних робіт
Графік виконання робіт по Договору на здійснення науково-дослідних робіт
Акт здачі-приймання науково-технічної продукції
Технічний акт приймання науково-дослідних робіт
Протокол проведення приймальних іспитів обладнання
Протокол попередніх випробувань
Акт введення обладнання в експлуатацію
Замовлення на проведення науково-дослідних робіт
Акт приймальної комісії
Протокол приймальних випробувань (перевірок) дослідного зразка (дослідної партії)
Протокол періодичних випробувань (перевірок) продукції
Протокол типових випробувань продукції
НАДАННЯ ПОСЛУГ
Бухгалтерські і аудиторські послуги
Договір на надання аудиторських послуг
Завдання на проведення аудиторської перевірки
Протокол узгодження договірної ціни на проведення аудиторської перевірки
Акт прийому-передачі документів
Лист-запит про надання документів і пояснень
Лист аудитору про пояснення
Акт прийому-передачі виконаних робіт
Юридичні послуги
Договір про надання юридичних послуг (варіант 1)
Договір щодо надання юридичних послуг (варіант 2)
Технічне завдання на надання юридичних послуг
Акт прийому-передачі документів
Акт прийому-передачі наданих послуг
Інформацiйнi послуги
Договір про надання маркетингових та інформаційно-консультаційних послуг
Рекламнi послуги
Договір на проведення рекламної компанії
Договір на виготовлення рекламної продукції і проведення рекламної компанії
Специфікація на виготовлення рекламної продукції
Технічне завдання на надання рекламних послуг
Договір на розміщення реклами в засобі масової інформації
Акт прийому-передачі рекламних послуг
Маркетингові послуги
Договір про надання маркетингових послуг
Технічне завдання до договору про надання маркетингових послуг
Договір про надання маркетингових та інформаційно-консультаційних послуг
Послуги з цінними паперами
Договір про ведення реєстру акціонерів
Договір комісії на надання послуг на ринку цінних паперів
Типовий договір на обслуговування емісії цінних паперів
Типовий депозитарний договір
Довіреність на розпорядження рахунком у цінних паперах
Картка зразків підписів та відбитку печатки
Картка реєстрації угоди
Заявка на відкриття рахунку у цінних паперах
Ремонт і технiчне обслуговування
Договір на обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
Види виконуваних робіт сервісного обслуговування
Журнал технічного обслуговування і ремонту реєстраторів розрахункових операцій
Облік апаратів, прийнятих на технічне обслуговування
Договір на технічне обслуговування персональних комп'ютерів
Договір на сервісне обслуговування кліматичного і вентиляційного обладнання
Акт приймання-передачі обладнання в монтаж (форма № М-16)
Освiтнi послуги
Договір про надання освітніх послуг
Типова угода про підготовку фахівців з вищою освітою
Примірний договір центру зайнятості з навчальним закладом на професійне навчання
Примірний договір районного центру зайнятості з громадянином щодо його професійного навчання
Направлення на навчання
Заява про прийом на навчання
Наказ про зарахування до вищого учбового закладу
Протокол підсумкової атестації
Протокол екзаменаційної комісії
Наказ про відрахування
Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
Кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів вищого учбового закладу
Трудова угода з керівником практики
Наказ про випуск навчальної групи
Картка працевлаштування випускника
Направлення на роботу
Довідка про надання студенту можливості самостійного працевлаштування
Агентські послуги
Договір про надання агентських послуг на пошук клієнтів
Інформація по договору про надання агентських послуг на пошук клієнтів
Агентський договір на надання туристичних послуг
Вимоги до туристичного продукту
Інші види послуг
Договір на надання послуг по оцінці майна
Технічне завдання по оцінці майна
Перелік майна, яке підлягає оцінці
Акт приймання-передачі звіту з оцінки майна
Примірний договір на проведення оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності
Договір на туристичне обслуговування
Інформація про туристичний продукт
Договір про надання поштово-кур'єрських послуг
Додаток № 2 - Штрафні санкції по договору про надання поштово-кур'єрських послуг
Додаток № 3 - Заявка на доставку відправлення
Примірний договір про надання послуг із збирання та вивезення побутових відходів
Розрахунок обсягу побутових відходів
Маршрутний графік руху автомобілів по збору побутових відходів
Типова угода на встановлення побутових лічильників газу
Завдання на встановлення побутового лічильника газу
Акт прийняття до експлуатації лічильника та газопроводів
Відмітки про погашення розстрочених платежів при встановленні лічильників
Договір на забезпечення населення питною водою та водовідведенням
Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Перевезення вантажів
Договір на транспортне обслуговування
Договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
План перевезення вантажів
Тарифи і вартість використання автотранспортних засобів
Картка обліку видачі і повернення піддонів
Замовлення на перевезення вантажів автотранспортом
Лист контрольних перевірок температури вантажу і повітря в кузові авторефрежератора
Договір на перевезення зерна (цукрового буряка)
Договір на централізоване перевезення вантажів
Об'єм централізованого завезення (вивезення) вантажів автомобільним транспортом
Облікова картка виконання добового об'єму завезення (вивезення) вантажів
Відомість обліку простою автомобілів (автопоїздів)
Договір на перевезення цінних вантажів
Опис на перевезення вантажу з оголошеною цінністю
Упаковочний лист
Сертифікат ваги
Акт про простій вантажників при здійсненні навантаження залізничних вагонів
Прийомно-здавальний акт на зворотну тару
Акт розкриття вагона (контейнера, фургона)
Акт про виявлення нестачі продукції (товару) при розкритті вагона (контейнера, автофургона)
Акт приймання продукції (товарів) за якістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю
Акт приймання обладнання
Перевезення пасажирів
Договір перевезення пасажирів автомобільним транспортом
Договір про сумісну діяльність, пов'язану з обслуговуванням пасажирів автомобільним транспортом
Договір про сумісну діяльність, пов'язану з міжнародним регулярним перевезенням пасажирів
Договір про міжнародні нерегулярні і маятникові автомобільні перевезення пасажирів
Замовлення на міжнародні нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів
Типовий договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах
Примірний договір на перевезення пошти автомобільним транспортом
Довгостроковий договір на перевезення туристів (екскурсантів)
Замовлення на перевезення туристів (екскурсантів)
Завдання на перевезення туристів (екскурсантів)
Транспортне експедирування
Договір на надання транспортно-експедиторських послуг
Договір на транспортно-експедиторське обслуговування
План перевезення вантажів
Тарифи і вартість використання автотранспортних засобів
Картка обліку видачі і повернення піддонів
Замовлення на перевезення вантажів автотранспортом
Лист контрольних перевірок температури вантажу і повітря в кузові авторефрежератора
Об'єм централізованого завезення (вивезення) вантажів автомобільним транспортом
Облікова картка виконання добового об'єму завезення (вивезення) вантажів
Відомість обліку простою автомобілів (автопоїздів)
Опис на перевезення вантажу з оголошеною цінністю
Упаковочний лист
Сертифікат ваги
Акт про простій вантажників при здійсненні навантаження залізничних вагонів
Прийомно-здавальний акт на зворотну тару
Акт розкриття вагона (контейнера, фургона)
Акт про виявлення нестачі продукції (товару) при розкритті вагона (контейнера, автофургона)
Акт приймання продукції (товарів) за якістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю
Акт приймання обладнання
СТРАХУВАННЯ
Договір страхування майна юридичної особи
Договір страхування майна фізичної особи
Заява на страхування майна юридичної особи
Заява на страхування майна фізичної особи
Опис майна Страхувальника
Поліс страхування майна фізичних осіб
Поліс страхування майна юридичних осіб
Договір страхування вантажів
Заява на страхування вантажу
Заява на страхування автоцивільної відповідальності власників транспортних засобів
Акт про страховий випадок
Повідомлення про огляд транспортного засобу
Кошторис (розрахунок) вартості ремонту (відновлення) транспортного засобу
Заява про виплату страхового відшкодування
Заява про добровільне індивідуальне медичне страхування
Заява про добровільне колективне медичне страхування
Заява про виплату страхової суми
Заява про страховий випадок
Направлення на освідчення про отримані травми
Типовий договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
Типовий договір обов'язкового страхування при перевезенні небезпечних відходів
ЗБЕРIГАННЯ I ОХОРОНА
Зберiгання майна
Договір зберігання майна
Договір зберігання майна, яке буде передано в майбутньому
Договір складського зберігання товару
Акт приймання майна (товару) на зберігання
Акт повернення майна (товару) поклажодавцю
Охорона майна та фізичних осіб
Договір про охорону виробничих (господарських) об'єктів
Акт про виставлення посту охорони на об'єкті
Договір на супровід касира з грошима і документами
Типовий договір на охорону квартир громадян державною службою охорони
План (схема) об'єкта (додаток до договору на охорону квартир)
Умови розрахунку (додаток до договору на охорону квартир)
Технічні вимоги щодо об'єкта (додаток до договору на охорону квартир)
Інструкція про порядок здавання-приймання квартир під охорону (додаток до договору на охорону квартир)
Обов'язки Охорони
Обов'язки Клієнта
Відповідальність Охорони
Умови звільнення Охорони від відповідальності
Відповідальність Клієнта
Права Охорони
Права Клієнта
Типовий договір про організацію державної пожежної охорони МВС України на об'єктах
Договір про охорону і супроводження підакцизних товарів підрозділами митної варти ДМКУ
Формула розрахунку вартості охорони і супроводження товарів підрозділом митної варти
Договір на стоянку й охорону автомобіля
ДОРУЧЕННЯ
Договір доручення на реалізацію друкованих видань
Звіт про хід виконання Договору доручення на реалізацію друкованих видань
Договір доручення на організацію вантажних перевезень
Договір доручення на здійснення операцій з цінними паперами
Акт прийому-передачі виконаних робіт по договору доручення
Типовий договір доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належить державі
Типовий договір доручення на здійснення функцій управління державними корпоративними правами
Завдання уповноваженій особі
Перелік форм звітності, які уповноважена особа зобов'язана подавати
КОМIСIЯ
Договір комісії на продаж продукції (варіант 1)
Договір комісії на продаж товарів (варіант 2)
Договір комісії на продаж товарів (варіант 3)
Договір комісії на організацію проведення семінару
Договір комісії з туристом (варіант 1)
Договір комісії з туристом (варіант 2)
Акт виконаних робіт по договору комісії з туристом
Договір комісії та надання послуг на організацію заходів (загальний)
Додаткова угода до договору комісії на організацію заходів
Акт прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг до договору комісії на організацію заходів
Договір субкомісії на продаж товарів
Звіт комісіонера про хід виконання договору комісії на продаж товарів
Акт прийому-передачі виконаних робіт по договору комісії
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
Договір управління майном
Акт прийому-передачі по договору управління майном
Акт повернення майна по договору управління майном
Договір про управління цілісним майновим комплексом підприємства
Перелік майна, що входить до цілісного майнового комплексу
Акт прийому-передачі в управління цілісного майнового комплексу
Акт повернення цілісного майнового комплексу
Акт прийому-передачі виконаних робіт по договору управління майном
Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна
ПОЗИКА
Договір безвідсоткової позики між фізичними особами
Договір безпроцентної цільової позики між юридичними особами
Договір безвідсоткової цільової позики від юридичної особи - фізичній
Договір позики від іноземної юридичної особи
Примірний договір про надання позики для заняття підприємницькою діяльністю
Розписка про отримання коштів по договору позики
Положення про умови і порядок надання позик працівникам Товариства
КРЕДИТНI ВIДНОСИНИ
Кредитний договір
Зразковий кредитний договір
Генеральний кредитний договір
Кредитний договір
Графік надання кредиту по кредитному договору
Повідомлення про погашення кредиту
Зразковий договір застави державних цінних паперів по кредитному договору
Зразковий договір застави врахованих банком векселів по кредитному договору
Зразковий договір застави майнових прав по кредитному договору
БАНКIВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування поточного рахунку
Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування
Договір про розрахункове обслуговування по каналах зв'язку (система Банк-Клієнт)
Акт про введення в експлуатацію системи Банк-Клієнт
Акт про визнання електронного підпису в системі Банк-Клієнт
Заява на відкриття банківського рахунку
Заява на роботу без печатки
Анкета клієнта
Розпорядження на списання коштів
Типовий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів
Типовий договір про відкриття рахунку у цінних паперах
Типовий договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства
Акт прийому-передачі до схову майна довірителів довірчого товариства
Договір оренди банківського сейфу
Типовий договір на організацію каси банку
Типовий договір на збирання грошової виручки
Заява на експертизу грошових білетів
КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
Типовий концесійний договір на будівництво і експлуатацію автомобільної дороги
Опис об'єкта концесії на будівництво
Опис об'єкта концесії на реконструкцію
Календарний план робіт по договору концесії
Періодична плата за надання концесії
Фінансування об'єкта концесії
Плата за проїзд
Надходження і розподіл коштів, одержаних від користувачів об'єкта концесії
Угода про комплексну забудову та експлуатацію об'єктів придорожньої інфраструктури
Акт приймання-передачі об'єкта концесії
Типовий концесійний договір
СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Договір про спільну діяльність
Договір про спільну діяльність по виготовленню продукції
СПІВПРАЦЯ
Договір про співпрацю
ФРАНЧАЙЗИНГ
Договір франчайзингу (автоматів для розливу гарячих напоїв)
Перелік обладнання, яке повинно використовуватися Франчайзі на умовах оренди (Додаток № 1 до Договору
франчайзингу)
Договір оренди обладнання (Додаток № 2 до Договору франчайзингу)
Перелік обладнання, яке передається в оренду Франчайзі (Додаток № 1 до Договору оренди обладнання)
Акт прийому-передачі обладнання по Договору оренди обладнання
Договір на обслуговування обладнання (Додаток № 3 до Договору франчайзингу)
Перелік і кількість обладнання, яке експлуатується Замовником (Додаток № 1 до Договору обслуговування
обладнання)
Вартість виконання обов'язкових робіт із профілактичного обслуговування обладнання (Додаток № 2 до Договору
обслуговування обладнання)
Прейскурант цін на проведення разових ремонтних робіт (Додаток № 3 до Договору обслуговування обладнання)
Гарантійні зобов'язання Виконавця (Додаток № 4 до Договору обслуговування обладнання)
Територія використання франшизи (Додаток № 4 до Договору франчайзингу)
Форми та методи перевірок і контролю (Додаток № 5 до Договору франчайзингу)
УСТУПКА ВИМОГИ І ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ
Угода про відступлення права вимоги
Повідомлення про відступлення права вимоги
Договір переведення боргу
РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
Договір про надання земельної ділянки в користування для будівництва (суперфіцій)
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Контракт купівлі-продажу продовольчих товарів
Контракт купівлі-продажу обладнання
Контракт на поставку товару
Контракт на переробку давальницької сировини
Контракт про спільну інвестиційну діяльність
Договір генерального підряду на капітальне будівництво
Договір поруки
Кредитний договір
Графік надання кредиту
Графік повернення кредиту
Договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
Типовий договір на постачання природного газу
Договір купівлі-продажу валютних цінностей
Заява на купівлю іноземної валюти
Заява на продаж іноземної валюти
Попередня заявка на купівлю іноземної валюти
Акт відбору зразків (проб)
Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона)
Акт про виявлення нестачі продукції (товару) при розкритті вагона (контейнера, автофургона)
Акт приймання продукції (товарів) за якістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та за якістю
Прийомно-здавальний акт на зворотну тару
Акт приймання устаткування
Специфікація на поставку продукції
Специфікація на поставку продукції виробничо-технічного призначення
Заявка на отримання продукції по договору поставки
Графік поставки продукції по договору поставки
Перелік продукції, що підлягає поставці по договору поставки продукції
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
602
Размер файла
318 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа