close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

На сайте www.kazzinc

код для вставкиСкачать
бизнес-приложение
к общественно-информационному
еженедельнику “Вестник Компании”
На сайте www.kazzinc-trade.kz – электронный вариант газеты «Деловой блокнот»
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: ҚР, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1) бір көзден сатып алу тәсілімен
2011 жылғы 18 наурызда Тишин және Риддер-Сокольный кеніштеріне арнаулы киімді беру және сақтау, клинингілеу
және сервистік қызметтеріне сатып алу өткізетінін хабарлайды:
Лот
№
Қызмет атауы
Жеткізу орны
1
Арнаулы киімді жуу, химиялық
тазалау және жөндеу бойынша
сервис қызметі
Риддер қ., Тишин
кеніші
2
Клинингілеу қызметі
3
Арнаулы киімді беру мен сақтау
бойынша қызмет
Арнаулы киімді жуу, химиялық
тазалау және жөндеу бойынша
сервис қызметі
4
5
Клинингілеу қызметі
6
Арнаулы киімді беру мен сақтау
бойынша қызмет
Риддер қ., Тишин
кеніші
Риддер қ., Тишин
кеніші
Мөлшері
297 600
183 036
756
Риддер қ., РиддерСокольный кеніші
528 000
Риддер қ., РиддерСокольный кеніші
Риддер қ., РиддерСокольный кеніші
215 124
1 571
Өлш.
бірл.
Жеткізуші (заңды мекенжайы)
кг
«Казахстан Тексти Лайн» ЖШС ӨКФ, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Сауранбаев к-сі, 4
«Казахстан Тексти Лайн» ЖШС ӨКФ, Қазақстан
м
Республикасы, Алматы қ., Сауранбаев к
Тексти Лайн» ЖШС ӨКФ, Қазақстан
адам «Казахстан
Республикасы, Алматы қ., Сауранбаев к
2
кг
«Казахстан Тексти Лайн» ЖШС ӨКФ, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Сауранбаев к
Тексти Лайн» ЖШС ӨКФ, Қазақстан
м2 «Казахстан
Республикасы, Алматы қ., Сауранбаев к
Тексти Лайн» ЖШС ӨКФ, Қазақстан
адам «Казахстан
Республикасы, Алматы қ., Сауранбаев к
№39 (163), 17марта 2011 г.
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: РК, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) объявляет о проведении 18 марта 2011 г. закупа сервисных, клининговых услуг и услуг по выдаче и хранению спецодежды Тишинского и
Риддер-Сокольного рудников способом из одного источника:
№
лота
Наименование услуг
Место поставки
1
Сервисные услуги по стирке,
химчистке и ремонту
спецодежды
г. Риддер, Тишинский
рудник
г. Риддер, Тишинский
рудник
г. Риддер, Тишинский
рудник
г. Риддер, РиддерСокольный рудник
г. Риддер, РиддерСокольный рудник
г. Риддер, РиддерСокольный рудник
2
Клининговые услуги
3
Услуги по выдаче и хранению
спецодежды
Сервисные услуги по стирке,
химчистке и ремонту
спецодежды
4
5
Клининговые услуги
6
Услуги по выдаче и хранению
спецодежды
Ед.
изм.
Поставщик (юрид. адрес)
297 600
кг
ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн», Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Сауранбаева, 4
183 036
м2
756
чел.
528 000
кг
ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн», Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Сауранбаева, 4
215 124
м2
1 571
чел.
ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн», Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Сауранбаева, 4
ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн», Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Сауранбаева, 4
Кол-во
ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн», Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Сауранбаева, 4
ТОО ПКФ «Казахстан Тексти Лайн», Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Сауранбаева, 4
Негіздемесі: «Жер қойнауын пайдалану бойынша жүргізілетін операциялар кезінде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып
алу ережесінің» 105 т. 1 тш.
Основание: п. 105, пп. 1 «Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию».
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: ҚР, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1) 2011 жылғы 16 наурызда бір
көзден алу тәсілімен өткізілген Васильков кен орнының кенін өндіру, өңдеу және тасымалдау бойынша жұмыстар кешенін
сатып алу нәтижесінде «Altyntau Kokshetau» ЖШС-мен, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді ауданы,
шарт жасалғандығын хабарлайды.
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: РК, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) объявляет, что по итогам закупа комплекса работ по добыче, переработке и транспортировке руды Васильковского месторождения способом из
одного источника, проведенного 16 марта 2011 г., договор заключен с ТОО «Altyntau Kokshetau», Республика Казахстан,
Акмолинская область, Зерендинский район.
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 11 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен өткізілген «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-нің тапсырысы бойынша негізгі шахталық жабдықты қосалқы жинақтау үшін қосалқы бөлшектерді сатып алудың қанағаттанғысыз болғандығын
хабарлайды:
Атауы
Каталог нөмірі
Мөлшері, дана
Жұдырықшалар жиынтығы
3716223480
4
Жуу тығыздамасы 8070010742 8
Құбыр кілті 3869708701 2
Құбыр кілті 8393081389 2
Далалық жиынтық 8314011901 2
Жұдырықшалар жиынтығы
3716034480 4
Құбыр кілті 3742000226 2
Құбыр кілті 3742000229 2
Аулағыш бұрандаойғыш 3862588000 2
Қосалқы бөлшектер жиынтығы
3702016290 4
Жинақ 8393081987 8
Қымтағыштар жиынтығы 8393081985 8
Кеңейткіш 3760900702
4
Түтікті резеңке 3716152800 8
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) сообщает, что закуп запасных частей для доукомплектации основного самоходного шахтного оборудования по заявке
ТОО «Казцинк-Ремсервис»:
Наименование
Каталожный номер
Количество, шт.
Комплект кулачков
3716223480
4
Промывочный сальник 8070010742 8
Трубный ключ 3869708701 2
Трубный ключ 8393081389 2
Полевой комплект 8314011901 2
Комплект кулачков 3716034480 4
Трубный ключ 3742000226 2
Трубный ключ 3742000229 2
Ловительный мечик 3862588000 2
Комплект запчастей 3702016290 4
Набор 8393081987 8
Комплект уплотнителей 8393081985 8
Расширитель
3760900702
4
Резина трубч. 3716152800 8
проведенный 11 марта 2011 года способом запроса ценовых предложений, объявляется несостоявшимся.
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі,
1) 2011 жылғы 11 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен өткізілген «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-нің тапсырысы
бойынша өздігінен жүретін негізгі шахталық жабдықты қосалқы жинақтау үшін қосалқы бөлшектерді сатып алудың
қанағаттанғысыз болғандығын хабарлайды:
Атауы
Каталог нөмірі
Мөлшері, дана
Толтырушы сорғы j39101682 1
Тастау цилиндрінің шкворені 3t1700 1
Тастау цилиндрінің шкворені 3t1695 2
Бұру цилиндрінің шкворені
3t1681 2
Қалпақша 12845001 2
3
7257001 2
16 см гидравликалық сорғы
Дөңгелек бұрандамасы 5211022 20
Ауыстырып қосқыш 4031002 2
Гидравликалық бұру цилиндрі 39132979 1
Гидравликалық тастау цилиндрі 13125001 2
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) сообщает, что закуп запасных частей для доукомплектации основного самоходного шахтного оборудования по заявке
ТОО «Казцинк-Ремсервис»:
Наименование
Каталожный номер
Количество, шт.
Наполняющий насос j39101682 1
Шкворень цилиндра сброса 3t1700 1
Шкворень, для цилиндра сброса 3t1695 2
Шкворень поворотного цилиндра 3t1681 2
Клапан 12845001 2
3
7257001 2
Гидравлический насос 16 см Болт колеса 5211022 20
Переключатель 4031002 2
Гидравлический поворотный цилиндр 39132979 1
Гидравлический цилиндр сброса 13125001 2
проведенный 11 марта 2011 года способом запроса ценовых предложений, объявляется несостоявшимся.
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 11 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен өткізілген «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-нің тапсырысы бойынша негізгі шахталық жабдықты қосалқы жинақтау үшін қосалқы бөлшектерді сатып алудың қанағаттанғысыз болғандығын
хабарлайды:
Атауы
Каталог нөмірі
Мөлшері, дана
Қысым көрсеткіш таратқышы 138204 2
60 PSI қысым шектеуіші 391403267 2
Сүзгіш j391081143 6
Сүзгіш j391081142 6
Толтырғыш-ресивер 39100536 2
Отырғыш төсемі 39124932 2
Отырғыш төсемі 3911801 2
Прокладка масленная 3372019 2
Температура деңгейі датчигі 103943 2
Фарларды ажыратқыш 109372 2
Артқы жүріс сигналы 113821 2
Батырма 116510 2
24 вольттық сигнал 118587 2
24 вольттық реле 120676 2
Ресивер қалпақшасы 129814 2
Қозғалтқыш жылытқышының желдеткіш
132322 2
Жалғастырғыш розетка 133130 2
Розетка 133131 2
Ажыратқыш 135824 2
Гидравликалық сүзгіш картриджі 136073 2
Температура датчигі 138644 2
Ауа жинағыш қақпағы 140352 2
Жалғастырғыш 141110 2
60 амперлік реле 142789 2
Индикатор лампасы, қызыл 144559 10
Индикатор лампасы, сары 144580 10
Май сүзгіші 201726 12
Кері сүзгіш төсемі 304201 8
Су сорғысы белдігі 800983 4
Ресивер қалпақшасы 802390 2
5 амп сақтандырғыш 1218002 8
20 амп сақтандырғыш 1218004 8
Жинақталған джойстик 1286003 2
Реле 1403001 2
Жалғастырушы розетка 1410001 2
Тежегіш батырмасы 1411001 2
100 PSI қысым шектеуіші 1416001 2
Қысым шектеуіші 1506001 2
Фарлар 1715001 4
Мойынтірек 1801036 4
Мойынтірек 1801045 4
Қозғалтқыш температурасы датчигі 1973001 4
Қозғалтқыш температурасы датчигі 1973002 4
Температура шектеуіші 1978001 4
Басқару панелі ажыратқышы 2027001 4
12 PSI қысым шектеуіші 3097001 2
15 PSI қысым шектеуіші 3097002 2
100 PSI қысым шектеуіші
3097004 2
400 PSI қысым шектеуіші 3097005 2
Жең 3373011 2
Төсем 4012081 2
Ресивер қалпақшасы 4502027 2
Джойстик 5497002 2
Жоғары жылдамдықты жетек 5792003 2
Жетек 7475001 2
Джойстик 7660001 2
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) сообщает, что закуп запасных частей для доукомплектации основного самоходного шахтного оборудования по заявке
ТОО «Казцинк-Ремсервис»:
Наименование
Каталожный номер
Количество, шт.
Передатчик показания давления 138204 2
Ограничитель давления 60 psi 391403267 2
Фильтр j391081143 6
Фильтр j391081142 6
Наполнитель-ресивер 39100536 2
Подкладка сидения 39124932 2
Подкладка сидения 3911801 2
Прокладка масляная 3372019 2
Датчик уровня/температуры 103943 2
Выключатель фар 109372 2
Сигнал заднего хода 113821 2
Кнопка 116510 2
Сигнал 24 вольт 118587 2
Реле 24 вольт 120676 2
Клапан ресивера 129814 2
Вентилятор подогрева двигателя 132322 2
Соединительная розетка 133130 2
Розетка 133131 2
Выключатель 135824 2
Картридж гидравлического фильтра 136073 2
Датчик температуры 138644 2
Крышка воздухозаборника 140352 2
Соединитель 141110 2
Реле 60 ампер 142789 2
Индикаторная лампочка, красная 144559 10
Индикаторная лампочка, желтая 144580 10
Масляный фильтр 201726 12
Прокладка обратного фильтра 304201 8
Ремень водяного насоса 800983 4
Клапан ресивера 802390 2
Предохранитель 5 амп 1218002 8
Предохранитель 20 амп 1218004 8
Джойстик в сборе 1286003 2
Реле 1403001 2
Соединительная розетка 1410001 2
Кнопка тормоза 1411001 2
Ограничитель давления 100 psi 1416001 2
Ограничитель давления 1506001 2
Фары 1715001 4
Подшипник 1801036 4
Подшипник 1801045 4
Датчик температуры двигателя 1973001 4
Датчик температуры двигателя 1973002 4
Ограничитель температуры 1978001 4
Выключатель, панели управления 2027001 4
Ограничитель давления 12 psi 3097001 2
Ограничитель давления 15 psi 3097002 2
Ограничитель давления 100 psi 3097004 2
Ограничитель давления 400 psi 3097005 2
Рукав 3373011 2
Прокладка 4012081 2
Клапан ресивера 4502027 2
Джойстик 5497002 2
Привод высокоскоростной 5792003 2
Привод 7475001 2
Джойстик 7660001 2
Шкворень в комплекте для сочлен.
7752001 2
№39 (163), 17марта 2011 г.
Мүшеленуге арн. жинақтағы шкворень
Мүшеленуге арн. жинақтағы шкворень
Мүшеленуге арн. жинақтағы шкворень
Отын сүзгіші/ажыратқыш Төсемдер жиыны 7752001 7754001 7760001 8765001 8765006 2
2
2
18
2
Шкворень в комплекте для сочлен. 7754001 2
Шкворень в комплекте для сочлен.
7760001 2
Топливный фильтр/сепаратор 8765001 18
Набор прокладок 8765006 2
проведенный 11 марта 2011 года способом запроса ценовых предложений, объявляется несостоявшимся.
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 11 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен өткізілген «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-нің тапсырысы
бойынша негізгі өздігінен жүретін шахталық жабдықты қосалқы жинақтау үшін қосалқы бөлшектерді сатып алудың
қанағаттанғысыз болғандығын хабарлайды:
Атауы
Каталог нөмірі
Мөлшері, дана
Сүзгіш элементі 8766001 18
Желдеткіш белдігі 8900003 8
Отын сүзгіші 10609002 18
Поршеньді сорғы 11670001 2
Сыйымдылығы 1 литр ресивер 13078001 2
Өндіргіш 13384001 2
Оталдырғыш 13384002 2
Аспалы блокқа ендірме 14395001 2
Жылытқыш 132324 2
Гидравликалық сүзгіш элементі 39100577 12
Сақина 39100579 2
Кері сүзгіш индикаторы 39100581 2
Қалпақша 39100838 2
Дөңгелекті бекіту бұрандамасы 39101674 20
Гидравликалық жүйе манометрі
3910273 2
Жоғары қысым сүзгіші элементі
39103343 12
Толтырғыш қақпағы 3910482 2
Себет 3910484 2
Өшіргіш қалпақша 3910501 2
Батырма 39105328 3
Топса 391054100 4
Жетек 391054174 4
Топса 39105499 4
Диод 39107413 2
Ресивер қалпақшасы 3910931 2
Басқару джойстигі 391095136 2
Басқару джойстигі 39109588 2
Сүзгіш индикаторы 39112514 6
Реттеуші қалпақша 3911261 2
Қысымды шектеуіш 3911891 2
Мотосағаттар датчигі 3912801 2
Трансмиссия температурасының датчигі 39128010 2
Манометр, май қысымы 39128018 2
Мотор майының манометрі 39128019 2
24 вольт вольтметр
39128030 2
Трансмиссия температурасының датчигі 39128033 2
Трансмиссия манометрі
39128038 2
Сигнал таратқыш 3912808 2
24 вольттық фар
3912815 8
Қалпақша 3913031 2
Қалпақша 3913032 2
Газ басқышы 39130335 2
1/2 галлондық ресивер
3913472 2
Картридж 39135823 2
Жалғастырушы розетка 39135829 2
Сұйықтық деңгейі датчигі 3913851 2
Розетка 3913905 2
Топса 39146024 8
Жетектің аспалы блогі j039105479 2
Дөңгелек сомыны j103522 20
Дөңгелек сомыны j107985 20
Топса j39105418 4
Топса j39105436 4
Тастау цилиндрі төсемдерінің жиыны j39124612 2
Электр мотор майы манометрі j39128037 2
Төсемдер жиыны j39132940 2
Ажыратқыш j391403253 2
Ауыстырып қосқыш j391403254 2
Өндіргіш белдігі 800984 4
Желдеткіш 39129222 2
Алдыңғы көпір жетегі 5792004 2
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) сообщает, что закуп запасных частей для доукомплектации основного самоходного шахтного оборудования по заявке
ТОО «Казцинк-Ремсервис»:
Наименование
Каталожный номер
Количество, шт.
Элемент фильтра 8766001 18
Ремень вентилятора 8900003 8
Топливный фильтр 10609002 18
Поршневой насос 11670001 2
Ресивер вместимостью 1 литр 13078001 2
Генератор 13384001 2
Стартер 13384002 2
Вставка в подвесной блок 14395001 2
Обогреватель 132324 2
Элемент гидравлического фильтра 39100577 12
Кольцо 39100579 2
Индикатор обратного фильтра
39100581 2
Клапан 39100838 2
Болт крепления колеса 39101674 20
Манометр гидравлической системы
3910273 2
Элемент фильтра высокого давления
39103343 12
Крышка наполнителя 3910482 2
Корзина 3910484 2
Выключающий клапан 3910501 2
Кнопка 39105328 3
Шарнир 391054100 4
Привод 391054174 4
Шарнир 39105499 4
Диод 39107413 2
Клапан ресивера 3910931 2
Джойстик управления 391095136 2
Джойстик управления 39109588 2
Индикатор фильтра 39112514 6
Регулирующий клапан 3911261 2
Ограничитель давления 3911891 2
Датчик моточасов 3912801 2
Датчик температуры трансмиссии 39128010 2
Манометр, давления масла 39128018 2
Манометр моторного масла 39128019 2
Вольтметр 24 вольт 39128030 2
Датчик температуры трансмиссии 39128033 2
Манометр трансмиссии 39128038 2
Передатчик сигнала 3912808 2
Фара 24 вольт 3912815 8
Клапан 3913031 2
Клапан 3913032 2
Педаль газа 39130335 2
Ресивер 1/2 галлона 3913472 2
Картридж 39135823 2
Соединительная розетка 39135829 2
Датчик уровня жидкости 3913851 2
Розетка 3913905 2
Шарнир 39146024 8
Подвесной блок привода j039105479 2
Гайка колеса j103522 20
Гайки колеса j107985 20
Шарнир j39105418 4
Шарнир j39105436 4
Набор прокладок цилиндра сброса j39124612 2
Манометр моторного масла электр. j39128037 2
Набор прокладок j39132940 2
Выключатель j391403253 2
Переключатель j391403254 2
Ремень генератора 800984 4
Вентилятор 39129222 2
Привод переднего моста 5792004 2
проведенный 11 марта 2011 года способом запроса ценовых предложений, объявляется несостоявшимся.
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 11 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен өткізілген «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-нің тапсырысы
бойынша негізгі өздігінен жүретін шахталық жабдықты қосалқы жинақтау үшін қосалқы бөлшектерді сатып алудың
қанағаттанғысыз болғандығын хабарлайды:
Лот 1:
Атауы
Каталог нөмірі
Мөлшері, дана
Жетек 13699001 2
Сорғы 5500010 2
Тастау цилиндрінің шкворені 7756002 2
Тастау цилиндрінің шкворені 7755002 2
Тастау цилиндрінің шкворені 7758002 2
Тастау цилиндрінің шкворені 7757002 2
Шквореньге арналған оқшаулау 7753002 2
Бұру цилиндрінің шкворені
7751001 2
Артқы рама шкворені 8183002 2
Бұру цилиндрі
39124653 1
Жетектің аспалы блогі 14595011 2
Тастау цилиндрі 39124657 2
Мойынтірек 1801038 2
Шахтаға түсіруге арналған бекітпе 25564001 1
Шахтаға түсіруге арналған бекітпе 25575001 1
Мотосағаттар датчигі 3912801 1
Жарықты өшіргіш 109372 2
Айқаратопса шарнирі 39105499 2
Айқастырма мойынтірегі 391054100 2
Қозғалтқыш майы сүзгіші 201726 5
Қос отын сүзгіші 010609-002 10
Желдеткіш белдігі 008900-003 6
Өндіргіш белдігі 800984 6
Су сорғысы белдігі 800983 6
Оталдырғыш 013384-002 1
Өндіргіш 013384-001 1
Ауа сүзгіші 391081-142 10
Ауа сүзгішінің қауіпсіздік элементі 391081-143 5
Гидравлика сүзгіші 391005-81 2
Бірінші отын сүзгіші
008765-001 5
НР элементінің сүзгіші 391033-43 2
Трансмиссия сүзгіші элементі 136073 2
Гидравлика сүзгіші 391005-77 2
Гидравликаның кері сүзгішінің
қымтағышы 304201 2
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) сообщает,
что закуп запасных частей для доукомплектации основного самоходного шахтного оборудования по заявке ТОО «Казцинк-Ремсервис»:
Лот 1:
Наименование
Каталожный номер
Количество, шт.
Привод 13699001 2
Насос 5500010 2
Шкворень цилиндра сброса 7756002 2
Шкворень цилиндра сброса 7755002 2
Шкворень цилиндра сброса 7758002 2
Шкворень цилиндра сброса 7757002 2
Изоляция для шкворня 7753002 2
Шкворень поворотного цилиндра 7751001 2
Шкворень задней рамы 8183002 2
Поворотный цилиндр 39124653 1
Подвесной блок привода 14595011 2
Цилиндр сброса 39124657 2
Подшипник 1801038 2
Крепления для спуска в шахту 25564001 1
Крепления для спуска в шахту 25575001 1
Датчик моточасов 3912801 1
Выключатель света 109372 2
Карданный шарнир 39105499 2
Подшипник крестовины 391054100 2
Фильтр масла двигателя 201726 5
Двойной топливный фильтр 010609-002 10
Ремень вентилятора 008900-003 6
Ремень генератора 800984 6
Ремень водяного насоса 800983 6
Стартер 013384-002 1
Генератор 013384-001 1
Фильтр воздушный 391081-142 10
Элемент безопасности
воздушного фильтра
391081-143 5
Фильтр гидравлики 391005-81 2
Первичный топливный фильтр 008765-001 5
Фильтр элемент НР 391033-43 2
Элемент фильтра трансмиссии 136073 2
Фильтр гидравлики 391005-77 2
Уплотнение обратного
фильтра гидравлики 304201 2
проведенный 11 марта 2011 года способом запроса ценовых предложений, объявляется несостоявшимся.
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 11 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен өткізілген «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-нің тапсырысы
бойынша негізгі өздігінен жүретін шахталық жабдықты қосалқы жинақтау үшін қосалқы бөлшектерді сатып алудың
қанағаттанғысыз болғандығын хабарлайды:
Атауы
Каталог нөмірі
Мөлшері, дана
Белдік
02235713
20
Өндіргіш белдігі
01179648
8
Желдеткіш белдігі
01179720
8
Помпа белдігі/отын сорғысы
01180849 8
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) сообщает, что закуп запасных частей для доукомплектации основного самоходного шахтного оборудования по заявке
ТОО «Казцинк-Ремсервис»:
Наименование
Каталожный номер
Количество, шт.
Ремень
02235713
20
Ремень генератора
01179648
8
Ремень вентилятора
01179720
8
Ремень помпа/топливный насос
01180849 8
проведенный 11 марта 2011 года способом запроса ценовых предложений, объявляется несостоявшимся.
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 14 наурызда мөлшері 3 дана, рельстері Р33, жолтабаны 750 мм рельс жолдары бар шаң мен газ қаупі жоқ
шахталарда жол жұмыстарын механизациялауға арналған жол-жөндеу кешенін сатып алуға өткізілген ашық конкурстың
қанағаттанғысыз болғандығын хабарлайды.
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1)
сообщает, что открытый конкурс, проведенный 14 марта 2011 года по закупу путеремонтного комплекса, предназначенного
для механизации путевых работ в шахтах, не опасных по газу и пыли, имеющих рельсовые пути с колеей 750 мм с рельсами
Р33 в количестве 3 штук, объявляется несостоявшимся.
«Юбилейное» ЖШС (заңды мекенжайы: 030000, Ақтөбе қ.,12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат) ашық конкурс
тәсілімен өткізілген тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың ҚОРЫТЫНДЫСЫН жариялайды:
ТОО «Юбилейное» (юридический адрес: 030000, г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж) объявляет
итоги закупа товаров, работ и услуг способом открытого конкурса:
Лот атауы
Жеңімпаздың сатып
Жеңімпаз Жеңімпаздың алу
сомасы, теңгемен
атауы
мекенжайы
ҚҚС-сыз
1
К-110 бұрғытәж
Қанағаттанғысыз деп танылсын
2
БКПМ-40 бұрғытәж
Қанағаттанғысыз деп танылсын
3
П-110 пневмоұрғыш
Қанағаттанғысыз деп танылсын
1
Шахталық тиегіш
Қанағаттанғысыз деп танылсын
Сатып алу мәні
Лот
№
Кен-шахталық материалдарды сатып
алу
Тиегіш сатып алу
Предмет закупа
Приобретение
горно-шахтных
материалов
Приобретение
погрузчика
№
лота
Наименование лота
Наименование
победителя
Адрес победителя
Сумма закупа
победителя в тенге
без учета НДС
1
Буровая коронка К-110
Признать несостоявшимся
2
Буровая коронка БКПМ-40
Признать несостоявшимся
3
Пневмоударник П-110
Признать несостоявшимся
1
Шахтный погрузчик
Признать несостоявшимся
№39 (163), 17марта 2011 г.
Электр жабдығын сатып алу
1
Ет
1
ТСВП-250/6/04 құрғақ
трансформатор
Сиыр еті
Қанағаттанғысыз деп танылсын
Қанағаттанғысыз деп танылсын
Байланыс телефондары: 8 (7132) 90-50-82, ұялы: 8 777 800 03 34, электронды мекенжайы: aimagambetov83@mail.ru
(Аймағамбетов Аслан).
«Юбилейное» ЖШС (заңды мекенжайы: 030000, Ақтөбе қ.,12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат) бір көзден алу
тәсілімен тауарларға сатып алу өткізілетінін хабарлайды:
Сатып алу мәні
Тиегіш сатып алу
Лот №
1
Лот атауы
Тауарларды жеткізу мерзімі
Шахталық тиегіш
Приобретение
электрооборудование
Мясо
Трансформатор сухой ТСВП250/6/04
Признать несостоявшимся
1
Мясо говядина
Признать несостоявшимся
Контактное лицо: Аслан Аймагамбетов, aimagambetov83@mail.ru, 8 (7132) 90-50-82, 8 777 800 03 34.
ТОО «Юбилейное» (юридический адрес: 030000, г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж) объявляет
закуп товаров способом из одного источника:
Сатып алу сомасы ҚҚС-сыз
Предмет закупа
35 714 285,71
Приобретение
погрузчика
Шарт жасалғаннан 30 күнтізбелік күн
1
№
лота
Наименование лота
Срок поставки товаров
1
Шахтный погрузчик
30 календарных дней со дня
подписания договора
Сумма закупа без учета
НДС
35 714 285,71
Конверттерді қабылдау орны: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат, 25.03.2011 ж. дейін. Шарт жобасын
алу орны және талап етілетін шартқа қол қою мерзімі: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат, 25.03.2011 ж.
дейін. Әлеуетті атқарушылар www.reestr.kca.kz сайтында тіркелуге тиіс және ұсыным бағасына тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығындарды енгізуі қажет. Байланыс телефондары: 8 (7132) 90-50-82, ұялы: 8 777 800 03 34, электронды
мекенжайы: aimagambetov83@mail.ru (Аймағамбетов Аслан).
Место приема конвертов: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, до 25.03.2011 г. Место получения проекта договора и требуемый срок подписания договора: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, до 25.03.2011 г.
Потенциальным поставщикам: необходимо зарегистрироваться на сайте: www.reestr.kca.kz, включить в ценовое предложение все расходы, связанные с поставкой товаров. Контактное лицо: Аслан Аймагамбетов, aimagambetov83@mail.ru, 8 (7132)
90-50-82, 8 777 800 03 34.
«Юбилейное» ЖШС (заңды мекенжайы: 030000, Ақтөбе қ.,12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат) ұсыным
бағасын сұрату тәсілімен тауарларға сатып алу өткізілетінін хабарлайды:
ТОО «Юбилейное» (юридический адрес: 030000, г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж) объявляет
закуп товаров способом запроса ценовых предложений:
Сатып алу
мәні
Камаз-4 арн.
қосалқы
бөлшектер
Лот
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Тауар атауы
Камаз 32 т арн. домкрат
2233-3501150-10 тойтарма
5320-3708500 оталдыру құлпы
53205-8201120 артқы көрініс айнасы
Апаттық тоқтау белгісі
24В ЯМ120М12И. 444,3702 интегралды реле
5000014 кабина
661-3519210 жинақталған тежегіш камерасы
Урал-4320 артқы айқаратопса
Урал-4320 осьаралық айқаратопса
4310 алдыңғы айқаратопса
Урал-4320 аралық айқаратопса
Бұрыштық жылдамдық айқаратопсасы
53215-2205011-10 ортаңғы көпір картері
Камаз 65115 каталогі
Камаз 6520 каталогі
Тік бұрышты тоқсары катафот
3842.3710-02.06 фарларды ауыстыру клавиші
100-3518010 клапан
КЭМ-10-01 клапан
6024-3522010 тежегішті басқару клапаны
Үдеткіш клапан
32,371 апаттық белгі батырмасы
Пеш батырмасы
3842.3710-10,30 көтеру батырмасы
Өлш.
бірл.
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
Мөлшері
Сомасы ҚҚС-сыз
20
2626
15
10
10
50
1
10
1
1
1
1
1
2
3
3
6
15
1
6
1
1
6
9
9
197 142,86
808 901,79
53 906,25
30 803,57
26 696,43
123 214,29
1 642 857,14
195 089,29
100 625,00
133 892,86
58 526,79
123 214,29
37 991,07
626 339,29
33 883,93
21 562,50
1 232,14
8 779,02
6 366,07
32 035,71
13 604,91
6 458,48
5 544,64
4 435,71
4 435,71
Предмет
закупа
Запасные
части на
Камаз-4
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Наименование товара
Домкрат на Камаз 32 т
Заклепка 2233-3501150-10
Замок зажигания 5320-3708500
Зеркало заднего вида 53205-8201120
Знак аварийной остановки
Интегральное реле 24в ЯМ120М12И. 444,3702
Кабина 5000014
Камера тормозная в сборе 661-3519210
Кардан задний урал-4320
Кардан межосевой Урал4320
Кардан передний 4310
Кардан промежуточный урал-4320
Кардан угловых скоростей
Картер среднего моста 53215-2205011-10
Каталог Камаз 65115
Каталог Камаз 6520
Катафот прямоугольный оранжевый
Клавиша переключения фар 3842.3710-02.06
Клапан 100-3518010
Клапан КЭМ-10-01
Клапан управ. торм. 6024-3522010
Клапан ускорительный
Кнопка аварийного сигнала 32,371
Кнопка печки
Кнопка подъема 3842.3710-10,30
Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Кол-во
Сумма без учета НДС
20
2626
15
10
10
50
1
10
1
1
1
1
1
2
3
3
6
15
1
6
1
1
6
9
9
197 142,86
808 901,79
53 906,25
30 803,57
26 696,43
123 214,29
1 642 857,14
195 089,29
100 625,00
133 892,86
58 526,79
123 214,29
37 991,07
626 339,29
33 883,93
21 562,50
1 232,14
8 779,02
6 366,07
32 035,71
13 604,91
6 458,48
5 544,64
4 435,71
4 435,71
Тауарларды жеткізу орны мен мерзімі: Ақтөбе қ., тапсырыс беруші тапсырысқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік
күн ішінде. Конверттерді қабылдау орны: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат. Конверттерді ашу орны,
мерзімі мен уақыты: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат, 29.03.2011 ж., сағ. 11:00 (Ақтөбе уақыты). Шарт
жобасын алу орны және талап етілетін шартқа қол қою мерзімі: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат,
11.04.2011 ж. дейін. Әлеуетті атқарушылар www.reestr.kca.kz сайтында тіркелуге тиіс және ұсыным бағасына тауарларды
жеткізуге байланысты барлық шығындарды енгізуі қажет. Конверт Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28
қарашадағы №1139 қаулысымен бекітілген «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізгенде ТЖҚ сатып
алу ережелеріне» сәйкес толтырылады және құрылтай құжаттарының көшірмелері қоса салынады. Байланыс телефондары: 8 (7132) 90-50-82, ұялы: 8 705 330-03-03, электронды мекенжайы: nastena_mih@mail.ru (Анастасия Михаешева).
Место и срок поставки товаров: г. Актобе, в течение 15 дней со дня подписания заявки от заказчика. Место приема
конвертов: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Актобе, 12
микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, 29.03.2011 г., 11.00 ч (время Актобе). Место получения проекта договора и требуемый срок подписания договора: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, до 11.04.2011 г. Потенциальным
поставщикам: необходимо зарегистрироваться на сайте: www.reestr.kca.kz и включить в ценовое предложение все расходы, связанные с поставкой товара. Конверт заполняется по Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по
недропользованию, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года №1139,
со вложенными копиями учредительных документов. Контактное лицо: Анастасия Михаешева, nastena_mih@mail.ru,
8 (7132) 90-50-82, 8 705 330 03 03.
«Юбилейное» ЖШС (заңды мекенжайы: 030000, Ақтөбе қ.,12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат) ұсыным
бағасын сұрату тәсілімен тауарларға сатып алу өткізілетінін хабарлайды:
ТОО «Юбилейное» (юридический адрес: 030000, г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж) объявляет
закуп товаров способом запроса ценовых предложений:
Сатып алу
мәні
Лот
№
Тауар атауы
Өлш.
бірл.
Мөлшері
Сомасы
ҚҚС-сыз
Предмет
закупа
Камаз-5 арн.
қосалқы
бөлшектер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3842,3710-02,06 фар батырмасы
1,5мм кожкартон
5320 бұратын келте құбырдың иіні
7,5-20 65115-3101012-50 дискі дөңгелегі
53215-3402010-8 рульдік дөңгелек
53212-3501090-10 бастырмалары бар алдыңғы тежегіш қалпы
6520-3501090-40 бастырмалары бар артқы тежегіш қалпы
6520-3501090-40 бастырмалары бар алдыңғы тежегіш қалпы
5425-3444009 рульдік колонка
5320-3444010 рульдік басқару колонкасы
4310 рульдік басқару колонкасы
4310 тірек сақина
5511-4202010-20 ҚАҚ (қуат алу қорабы)
28,38 құрама аспап
Конустық тістегеріштер жиынтығы
Евро 6520-2502021-10 поршеньдік сақиналар жиынтығы
С306/307Д-01 дабылдар жиынтығы
Камаз арн. ПХВ түтіктерінің жиынтығы
740.11-1104310 қоректендіру жүйесі түтіктерінің жиынтығы
5320-1303027 радиаторға келте құбырлар жиынтығы
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
5
15
10
20
2
20
63
30
5
1
2
1
6
10
1
10
28
1
10
5
3 337,05
15 401,79
64 687,50
427 142,86
16 428,57
168 392,86
478 687,50
591 428,57
356 910,71
10 781,25
20 125,00
3 183,04
362 496,43
79 319,20
18 995,54
213 571,43
93437,5
4 107,14
289 142,86
29 776,79
Запасные
части на
Камаз-5
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Наименование товара
Кнопка фар 3842,3710-02,06
Кожкартон1,5мм
Колено отводящего патрубка 5320
Колесо дисковое 7,5-20 65115-3101012-50
Колесо рулевое 53215-3402010-8
Колодка переднего тормоза с накладками 53212-3501090-10
Колодка тормоза с накладками задняя 6520-3501090-40
Колодка тормоза с накладкой передняя 6520-3501090-40
Колонка рулевая 5425-3444009
Колонка рулевого управления 5320-3444010
Колонка рулевого управления 4310
Кольцо упорное 4310
КОМ (коробка отбора мощности) 5511-4202010-20
Комбинированный прибор28,38
Комплект конических шестерен
Комплект поршневых колец Евро 6520-2502021-10
Комплект сигналов С306/307Д-01
Комплект трубок ПХВ на Камаз
Комплект трубок системы питания 740.11-1104310
Комплект патрубков на радиатор5320-1303027
Ед.
изм. Кол-во
шт.
5
шт.
15
шт.
10
шт.
20
шт.
2
шт.
20
шт.
63
шт.
30
шт.
5
шт.
1
шт.
2
шт.
1
шт.
6
шт.
10
шт.
1
шт.
10
шт.
28
шт.
1
шт.
10
шт.
5
Сумма без учета НДС
3 337,05
15 401,79
64 687,50
427 142,86
16 428,57
168 392,86
478 687,50
591 428,57
356 910,71
10 781,25
20 125,00
3 183,04
362 496,43
79 319,20
18 995,54
213 571,43
93 437,5
4 107,14
289 142,86
29 776,79
Тауарларды жеткізу орны мен мерзімі: Ақтөбе қ., тапсырыс беруші тапсырысқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік
күн ішінде. Конверттерді қабылдау орны: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат. Конверттерді ашу орны,
мерзімі мен уақыты: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат, 29.03.2011 ж., сағ. 16:00 (Ақтөбе уақыты). Шарт
жобасын алу орны және талап етілетін шартқа қол қою мерзімі: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат,
11.04.2011 ж. дейін. Әлеуетті атқарушылар www.reestr.kca.kz сайтында тіркелуге тиіс және ұсыным бағасына тауарларды
жеткізуге байланысты барлық шығындарды енгізуі қажет. Конверт Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28
қарашадағы №1139 қаулысымен бекітілген «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізгенде ТЖҚ сатып
алу ережелеріне» сәйкес толтырылады және құрылтай құжаттарының көшірмелері қоса салынады. Байланыс телефондары: 8 (7132) 90-50-82, ұялы: 8 705 330-03-03, электронды мекенжайы: nastena_mih@mail.ru (Анастасия Михаешева).
Место и срок поставки товаров: г. Актобе, в течение 15 дней со дня подписания заявки от заказчика. Место приема
конвертов: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж. Место, дата и время вскрытие конвертов: г. Актобе, 12
микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, 29.03.2011 г., 16.00 ч (время Актобе). Место получения проекта договора и требуемый срок подписания договора: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, до 11.04.2011 г. Потенциальным
поставщикам: необходимо зарегистрироваться на сайте: www.reestr.kca.kz и включить в ценовое предложение все расходы, связанные с поставкой товара. Конверт заполняется по Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по
недропользованию, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года №1139,
со вложенными копиями учредительных документов. Контактное лицо: Анастасия Михаешева, nastena_mih@mail.ru,
8 (7132) 90-50-82, 8 705 330 03 03.
«Юбилейное» ЖШС (заңды мекенжайы: 030000, Ақтөбе қ.,12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат) ұсыным
бағасын сұрату тәсілімен тауарларға сатып алу өткізілетінін хабарлайды:
ТОО «Юбилейное» (юридический адрес: 030000, г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж) объявляет
закуп товаров способом запроса ценовых предложений:
Сатып алу
мәні
Лот
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Камаз-6 арн. 12
13
қосалқы
бөлшектер
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Тауар атауы
53205-3509015 сығымдағыш
53205-3509015 1-цилиндрлі сығымдағыш
ЯМЗ 2-цилиндрлі сығымдағыш
100-3537010 қол тежегішінің краны
5320 құю краны
6029-3537310-20 тежегіш кран
100-3514108-10 екі секциялы тежегіш кран
Евро 5320-3514012 тежегіш кран
5511-8607060 басқару краны
100-3518010 үдеткіш кран
5320-2918068 теңгерме осінің кронштейні
53205-2918154 теңгерме осінің кронштейні
4310-2205025-02 айқастырма
5320-2201025-02 айқастырма
5320-2403060 дифференциал айқастырмасы
53205-2201030-10 айқаратопса білігінің айқастырмасы
53205-2201026-10 айқаратопса білігінің айқастырмасы
6520-2506060 ось аралық дифференциалдың айқастырмасы
53205-2918154 кронштейн
5320-2918056-02 теңгерме осінің кронштейні
Рессора кронштейні Евро 1 артқы
Рессора кронштейні сол жақ
Рессора кронштейні оң жақ
5320-2707.212 фаркоп крюгі
100-3514108-10 басқыш астындағы ЖБК
Өлш.
бірл.
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
дана
Мөлшері
Сомасы ҚҚС-сыз
6
6
1
11
1
1
6
2
5
1
10
10
5
5
1
20
20
1
10
10
2
4
4
10
1
172 296,70
189 750,00
38 812,50
176 998,35
1 078,13
7 598,21
64 687,50
40 250,00
53 906,25
5 893,75
1 540 178,57
390 178,57
24 129,46
13 604,91
4 363,84
162 232,14
168 392,86
20 412,50
203 303,57
354 241,07
20 535,71
58 650,00
46 657,14
197 995,09
25 484,82
Тауарларды жеткізу орны мен мерзімі: Ақтөбе қ., тапсырыс беруші тапсырысқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік
күн ішінде. Конверттерді қабылдау орны: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат. Конверттерді ашу орны,
мерзімі мен уақыты: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат, 29.03.2011 ж., сағ. 14:00 (Ақтөбе уақыты). Шарт
Предмет
закупа
Запасные
части на
Камаз-6
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Наименование товара
Компрессор 53205-3509015
Компрессор 1-цилиндровый53205-3509015
Компрессор 2-цилиндровый ЯМЗ
Кран ручного тормоза 100-3537010
Кран сливной 5320
Кран тормозной 6029-3537310-20
Кран тормозной двухсекционный 100-3514108-10
Кран тормозной Евро5320-3514012
Кран управления 5511-8607060
Кран ускорительный100-3518010
Кронштейн оси балансира 5320-2918068
Кронштейн оси балансира 53205-2918154
Крестовина 4310-2205025-02
Крестовина 5320-2201025-02
Крестовина дифференциала 5320-2403060
Крестовина карданного вала 53205-2201030-10
Крестовина карданного вала 53205-2201026-10
Крестовина межосевого дифференциала 6520-2506060
Кронштейн 53205-2918154
Кронштейн оси балансира 5320-2918056-02
Кронштейн рессоры Евро 1 задний
Кронштейн рессоры левый
Кронштейн рессоры правый
Крюк фаркопа 5320-2707.212
КТК подпедальный 100-3514108-10
Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Кол-во
Сумма без учета НДС
6
6
1
11
1
1
6
2
5
1
10
10
5
5
1
20
20
1
10
10
2
4
4
10
1
172 296,70
189 750,00
38 812,50
176 998,35
1 078,13
7 598,21
64 687,50
40 250,00
53 906,25
5 893,75
1 540 178,57
390 178,57
24 129,46
13 604,91
4 363,84
162 232,14
168 392,86
20 412,50
203 303,57
354 241,07
20 535,71
58 650,00
46 657,14
197 995,09
25 484,82
Место и срок поставки товаров: г. Актобе, в течение 15 дней со дня подписания заявки от заказчика. Место приема
конвертов: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Актобе, 12
микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, 29.03.2011 г., 14.00 ч (время Актобе). Место получения проекта договора и тре-
№39 (163), 17марта 2011 г.
жобасын алу орны және талап етілетін шартқа қол қою мерзімі: Ақтөбе қ., 12 шағын аудан, 21 үй, «Е» бөлігі, 2 қабат,
11.04.2011 ж. дейін. Әлеуетті атқарушылар www.reestr.kca.kz сайтында тіркелуге тиіс және ұсыным бағасына тауарларды
жеткізуге байланысты барлық шығындарды енгізуі қажет. Конверт Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28
қарашадағы №1139 қаулысымен бекітілген «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізгенде ТЖҚ сатып
алу ережелеріне» сәйкес толтырылады және құрылтай құжаттарының көшірмелері қоса салынады. Байланыс телефондары: 8 (7132) 90-50-82, ұялы: 8 705 330-03-03, электронды мекенжайы: nastena_mih@mail.ru (Анастасия Михаешева).
буемый срок подписания договора: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, секция «Е», 2 этаж, до 11.04.2011 г. Потенциальным
поставщикам: необходимо зарегистрироваться на сайте: www.reestr.kca.kz и включить в ценовое предложение все расходы, связанные с поставкой товара. Конверт заполняется по Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по
недропользованию, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года №1139,
со вложенными копиями учредительных документов. Контактное лицо: Анастасия Михаешева, nastena_mih@mail.ru,
8 (7132) 90-50-82, 8 705 330 03 03.
№71-1 хабарландыру
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1) 2011
жылғы 30 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен автошиналарға қайта сатып алу өткізетінін хабарлайды: 1 лот – мөлшері
4 дана 10-20 28 PR L-5Slick жүк автошинасы. Лот құны – ҚҚС-сыз 1 176 000, 00 теңге. ТМҚ-ның қосымша сипаттамасы: автошиналар LT-210-BARUM маркалы ТЖМ автокөлігінің жұмыс істеуіне арналған. Жеткізу орны: «Казцинк» ЖШС Риддер кен-байыту
кешенінің Тишин кеніші, Қазақстан Республикасы, Риддер қ., Тоқтаров к-сі, 21. Жеткізу мерзімі: 2011 жылғы наурыз. Өнімді
тиеп-жөнелту компанияның жазбаша өтінімдеріне сәйкес. Егер тауар жеткізушіден алғаш рет сатып алынса, өнеркәсіп сынағын
жүргізуге тәжірибе партиясын жеткізуге міндетті. Ұсыным бағаларын қабылдау мына мекенжайда: Қазақстан Республикасы,
ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 кабинетте 2011 жылғы 18 наурыздан басталып, 2011 жылғы 29 наурызда
аяқталады. Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2011 жылғы 30 наурыз күні сағат 14.00-де мына мекенжайда ашылады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Сатып алу жөніндегі шартқа нәтиже
шығарылған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде қол қойылады. Сатып алу жөніндегі шарт жобасын мына мекенжайдан алуға
болады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Ұсыным бағаларын сұрату тәсілімен
өткізілетін сатып алудан бас тарту 2011 жылғы 28 наурыздан кешіктірілмей ТЖҚ тізілімінде және мерзімді баспасөз беттерінде
жариялау арқылы жүргізілуі керек. Байланыс телефондары: 8 (7232) 29-17-69, 29-18-66.
Объявление №71-1
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1)
объявляет о проведении 30 марта 2011 года повторного закупа способом запроса ценовых предложений автошин: 1 лот – Автошина грузовая 10-20 28 PR L-5Slick в количестве 4 штук. Стоимость лота – 1 176 000, 00 тенге без НДС. Дополнительное
описание ТМЦ: автошины предназначены для работы автотранспорта ПДМ марки LT-210-BARUM. Место поставки: Риддерский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», Республика Казахстан, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21 (Тишинский рудник).
Срок поставки: март 2011 года. Отгрузка продукции согласно письменных заявок компании. Если продукция закупается у поставщика впервые, необходимо предоставление опытной партии для проведения промышленного испытания. Прием ценовых
предложений начинается с 18 марта 2011 года и заканчивается 29 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО,
070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14.00
часов 30 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105.
Подписание договора о закупе производится в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов. Проект договора о закупе
можно получить по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Отказ от
закупа способом запроса ценовых предложений производится не позднее 28 марта 2011 года, путем размещения в реестре ТРУ
и в периодических печатных изданиях. Контактные телефоны: 8 (7232) 29-17-69, 29-18-66.
№72-1 хабарландыру
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная
к-сі, 1) 2011 жылғы 30 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен келесі жабдықтарға қайта сатып алу өткізетінін
хабарлайды: №1 лот – құрылыс, монтаждау және басқа да жұмыстарда, сондай-ақ құрылыс көтеру құрылғыларын
жинақтайтын көтеру-көлік операцияларын жүргізуге арналған ТЛ-14А электр жүкшығыры. Техникалық сипаттамасы: кернеуі – 380 В, жиілігі – 50 Гц, арқанның тарту күші – 4,2 кН (0,42 тс), барабанның есептік қанат
сыйымдылығы – 80 м, арқан диаметрі – 6,9 мм, бірінші қабатындағы арқан орауының есептік жылдамдығы – 0,72
м/с, барабан диаметрі – 299 мм, тежегіш типі – ТКГ-160, қозғалтқыш қуаты – 3,0 кВт, жүкшығырдың арқансыз массасы – 235 кг. Мөлшері – 2 дана, жалпы құны ҚҚС-сыз 480 814 теңге. Жеткізу орны: «Казцинк» ЖШС Зырян кенбайыту кешенінің Малеев кеніші, Зырян қ., Советская к-сі, 24. Жеткізу мерзімі: 2011 жылғы маусым. Жеткізушіге
қойылатын талап: ұсыным бағасына тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығындарды енгізу.
Объявление №72-1
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) объявляет о проведении повторного закупа способом запроса ценовых предложений 30 марта 2011 года
следующего оборудования: лот №1 – Лебедка электрическая ТЛ-14А предназначена для производства подъемнотранспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации строительных
подъемных устройств. Технические характеристики: напряжение – 380 В, частота – 50 Гц, тяговое усилие в канате –
4,2 кН (0,42 тс), расчетная канатоемкость барабана – 80 м, диаметр каната – 6,9 мм, расчетная скорость навивки каната
на первом слое – 0,72 м/с, диаметр барабана – 299 мм, тип тормоза – ТКГ-160, мощность двигателя – 3,0 кВт, масса
лебедки без каната – 235 кг. Количество – 2 штуки общей стоимостью 480 814 тенге без учета НДС. Место поставки:
Малеевский рудник, город Зыряновск, ул. Советская, 24. Срок поставки: июнь 2011 года. Требования к поставщику:
включение в ценовое предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров.
№2 лот – құрылыс, монтаждау және басқа да жұмыстарда, сондай-ақ жебелі, жылжымалы крандарды,
құрылыс көтергіштері мен басқа да көтергіш құрылғыларды жинақтайтын көтеру-көлік операцияларын
жүргізуге арналған ТЛ-9А электр жүкшығыр. Техникалық сипаттамасы: кернеуі – 380 В, жиілігі – 50 Гц,
арқанның тарту күші – 12,5 кН (1,25 тс), барабанның есептік қанат сыйымдылығы – 80 м, арқан диаметрі – 11,0
мм, бірінші қабатындағы арқан орауының есептік жылдамдығы – 0,5 м/с, барабан диаметрі – 219 мм, тежегіш
типі – ТКГ-200, қозғалтқыш қуаты – 7,5 кВт, жүкшығырдың арқансыз массасы – 435 кг. Мөлшері – 4 дана,
жалпы құны ҚҚС-сыз 1 181 284 теңге. Жеткізу орны: «Казцинк» ЖШС Зырян кен-байыту кешенінің Малеев
кеніші, Зырян қ., Советская к-сі, 24. Жеткізу мерзімі: 2011 жылғы мамыр. Жеткізушіге қойылатын талап:
ұсыным бағасына тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығындарды енгізу.
Лот №2 – Лебедка электрическая ТЛ-9А предназначена для производства подъемно-транспортных операций
при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации кранов стреловых переставных,
строительных подъемников и других подъемных устройств. Технические характеристики: напряжение – 380 В,
частота – 50 Гц, тяговое усилие в канате – 12,5 кН (1,25 тс), расчетная канатоемкость барабана – 80 м, диаметр
каната – 11,0 мм, расчетная скорость навивки каната на первом слое – 0,5 м/с, диаметр барабана – 219 мм, тип
тормоза – ТКГ-200, мощность двигателя – 7,5 кВт, масса лебедки без каната – 435 кг. Количество – 4 штуки общей
стоимостью 1181284 тенге без учета НДС. Место поставки: Малеевский рудник, город Зыряновск, ул. Советская,
24. Срок поставки: май 2011 года. Требования к поставщику: включение в ценовое предложение всех расходов,
связанных с поставкой товаров.
№3 лот – жүктерді тасымалдауға, сондай-ақ көтергіш құрылғыларды жинақтауға арналған ЛМ-3,2М электр
жүкшығыр. Климаты қоңыржай жерлерде (климаттық орындалуы «У») макроклиматты аудандарда қолдануға
болады. Жұмыс тәртібі – жеңіл. Техникалық сипаттамасы: тарту күші – 3,2 т; есептік қанат сыйымдылығы – 400 м;
арқан диаметрі – 16 мм; бірінші қабатындағы арқан орауының есептік жылдамдығы – көп жылдамдықты; тежегіш –
ТКГ-200; қозғалтқыш қуаты – 11кВт; жұмыс тәртібі – жеңіл; қоршаған орта температурасы – 40 жылыдан 40 С° суыққа
дейін; массасы (арқансыз) – 1 300 кг. Мөлшері – 2 дана, жалпы құны ҚҚС-сыз 1 300 000 теңге. Жеткізу орны: «Казцинк» ЖШС Зырян кен-байыту кешенінің Малеев кеніші, Зырян қ., Советская к-сі, 24. Жеткізу мерзімі: 2011 жылғы
сәуір. Жеткізушіге қойылатын талап: ұсыным бағасына тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығындарды енгізу.
Ұсыным бағаларын қабылдау мына мекенжайда: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная
к-сі, 1, 105 кабинетте 2011 жылғы 18 наурыздан басталып, 2011 жылғы 29 наурызда аяқталады. Конкурстық өтінімдер
салынған конверттер 2011 жылғы 30 наурыз күні сағат 14.30-да мына мекенжайда ашылады: Қазақстан Республикасы,
ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Сатып алу жөніндегі шартқа нәтиже шығарылған күннен
бастап 15 жұмыс күні ішінде қол қойылады. Сатып алу жөніндегі шарт жобасын мына мекенжайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Ұсыным бағаларын сұрату тәсілімен өткізілетін сатып алудан
бас тарту 2011 жылғы 28 наурыздан кешіктірілмей ТЖҚ тізілімінде және мерзімді баспасөз беттерінде жариялау арқылы жүргізілуі
керек. Байланыс телефондары: 8 (7232) 29-17-69, 29-18-66.
Лот №3 – Лебедка электрическая ЛМ-3,2М предназначена для перемещения грузов, а также комплектации подъемных
устройств и может эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (климатическое исполнение
«У»). Режим работы – легкий. Технические характеристики: тяговое усилие – 3,2 т; расчетная канатоемкость – 400 м; диаметр каната – 16 мм; расчетная скорость навивки каната на первом слое – многоскоростная; тормоз – ТКГ-200; мощность
двигателя – 11 кВт; режим работы – легкий; температура окружающей среды – от плюс 40 до минус 40 С°; масса (без каната)
– 1 300 кг. Количество – 2 штуки общей стоимостью 1 300 000 тенге без учета НДС. Место поставки: Малеевский рудник,
город Зыряновск, ул. Советская, 24. Срок поставки: апрель 2011 года. Требования к поставщику: включение в ценовое
предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров. Прием ценовых предложений начинается с 18 марта 2011 года
и заканчивается 29 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14.30 часов 30 марта 2011 года по адресу:
Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Подписание договора о закупе
производится в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов. Проект договора о закупе можно получить по адресу: Республика
Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Отказ от закупа способом запроса ценовых предложений
производится не позднее 28 марта 2011 года, путем размещения в реестре ТРУ и в периодических печатных изданиях. Контактные
телефоны: 8 (7232) 29-17-69, 29-18-66.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қарашадағы №1139 қаулысымен бекітілген «Жер қойнауын пайдалану бойынша
жүргізілетін операциялар кезінде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің» 102 т. негізінде «Altyntau Kokshetau» ЖШС
(заңды мекенжайы: Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіп алаңшасы) 2011 жылғы 11 наурыз сағ. 11.00де ұсыным бағасын сұрату тәсілімен қайта өткізген тауарларды сатып алу №№1-4 лоттар бойынша қанағаттанғысыз болды. Қосымша
ақпаратты 8 (7162) 59-55-29, ішкі: 314 телефоны немесе marat.musabekov@vgok.kz электронды поштасы арқылы алуға болады.
Проведенный ТОО «Altyntau Kokshetau» (юридический адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, промышленная площадка Конысбайского сельского округа) в 11.00 ч 11.03.2011 г. повторный закуп товаров способом ценовых предложений по лотам №№1-4 не состоялся на основании п. 102 «Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций
по недропользованию», утвержденных Правительством Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года №1139. Дополнительную
информацию можно получить по тел.: 8 (7162) 59-55-29, вн.: 314, или по электронной почте: marat.musabekov@vgok.kz.
№50 хабарландыру
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 18 сәуірде келесі мөлшердегі майлағыш материалдар түржиынын сатып алуға ашық конкурс өткізетінін
хабарлайды («Казцинк» ЖШС үшін):
Объявление №50
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: РК, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) объявляет о
проведении 18 апреля 2011 года закупа способом открытого конкурса смазочных материалов в ассортименте и количестве (для ТОО «Казцинк»):
Лот
№
Атауы
1
AW HYD OIL 46 гидравликалық май.
Маркасы ISO – 46; жану температурасы –
227гр. С; қату температурасы – минус 37
гр. С; тұтқырлығы, мм2/с 40 гр. С кезінде
IP 71 әдісімен – 46, 100 гр. С кезінде - 8,2;
тұтқырлық индексі – 100; 15 гр. С кезінде
IP 365 әдісімен қоюлығы – 868; қышқылдық
коэф. ASTM D974, мг NaOH/г – 0,38; FZG
сызаттардың пайда болуына сынақ жүргізу,
ASTM D5182. Шекті жүктеме дәрежесі – 12;
тотығуға тұрақтылығы, TOST,
ASTM D943-04a, сағ. >5,000.
2
3
4
5
6
7
8
Red Grease 2 Класс NGLI 2 көп мақсатты
майлағыш; 25 гр. С кезіндегі пенетрация,
ASTM – 280; жану температурасы –
242 гр. С; тамшылау температурасы, 25 гр.
С – 271; түсіт – қою қызыл; текстурасы –
жабысқақ; массаның литий сабыны % - 8,0;
тоттану, ASTM D1743 – өткізгіш; базалық
майдың тұтқырлығы, 40 гр.
С кезіндегі сСт – 197, 100 гр. С кезінде 15,5; тұтқырлық индексі – 92; 4 шарикті
машинадағы қажау жүктемесі, кг – 400.
Құрамынде күлі аз жоғары сапалы
SAE 10W дизель майы (гидравликалық
жүйелер мен гидростатикалық
трансмиссияларға арналған). Түсі,
ASTM – L2.5; жану температурасы –
194 гр. С; қату температурасы – минус
39 гр. С; тұтқырлығы, 40 гр. С кезіндегі
сСт – 48, 100 гр.С кезінде – 7.5; тұтқырлық
индексі – 122; тұтқырлығы, салқын іске қосу
имитаторы (CCS) cP@гр. С – 5,860 (-25);
жалпы сілті мөлшері (TBN), ASTM
D2896 – 7.5; сульфатты күлділігі, ASTM
D874 салмағы % – 0,94; көбіктенуге тест –
норма; мырыш, салмағы % – 0.103
ӨБ
л
кг
лт
11
Жоғары сапалы барлық маусымда
қолданылатын SAE 15W40 мотор
майы. ASTM түсі – L4.0; жану
температурасы – 225 гр. С; қату
температурасы – минус 40 гр. С;
тұтқырлығы, 40 гр. С кезінде сСт –
113 100 гр.С кезінде – 15,2; тұтқырлық
индексі – 139; тұтқырлығы, салқы іске қосу
имитаторы (CCS) cP@гр. С – 6,500 (-20);
тұтқырлығы, жоғары температура (HTHS)
cP@150 гр. С – 6,500 (-20); сілтілігі, мг
КОН/г – 12,0; сульфатты күлділігі, ASTM
D874, салмағы % – 1,48; мырыш – 0,145%;
жалпы сілті мөлшері (TBN), ASTM D2896 –
12,2; көбіктенуге тест, ASTM D892 – норма;
мыстың тоттануы, ASTM D130 – 1A.
T5X Heavy Duty SAE 30 мотор майы
Түсі, ASTM – L4.0; жану температурасы –
194 гр. С; қату температурасы –
минус 33 гр. С; тұтқырлығы, 40 гр. С
кезіндегі
сСт – 92, 100 гр.С кезінде– 11;
12
тұтқырлық индексі – 115; жалпы сілті
мөлшері (TBN), ASTM D2896 – 8.1;
сульфатты күлділігі, ASTM D874
салмағы % – 1.00; көбіктенуге тест – норма;
мырыш, салмағы % – 0.109.
Мөлшері
Лот сомасы,
теңгемен ҚҚСсыз
Жіктелуі/рұқсатнама
Bosch Rexroth RE 90 220;
Denison Hydraulics HF-0,
HF-1, HF-2; DIN 51524
Part 2; тозуға қарсы
гидравликалық майлар,
HLP типті; German Steel
Industry SEB 181222;
ISO 11158:1997, Класс H
(гидравликалық жүйелер),
Типі HM U.S. Steel 127;
Vickers (Итон) M-2950-S,
I-286-S
Малеев кеніші
(420)
31 854,60
10 114 472,59
Тишин кеніші
(340)
4 727,32
3 099 325,54
Малеев кеніші
(420)
10 181,92
6 675 470,39
Грехов кеніші
(410)
1 636,38
1 022 268,93
Тишин кеніші
(340)
20 820
6 365 923,20
Шубин кен
орны (396)
208,2
63 659,23
Грехов кеніші
(410)
№
лота
Наименование
1
Масло гидравлическое AW HYD OIL 46.
Марка ISO – 46; температура
вспышки – 227гр. С; температура
застывания – минус 37 гр. С; вязкость,
мм2/с при 40гр. С по методу IP 71 – 46,
при 100 гр. С - 8,2; индекс вязкости –
100; плотность при 15 гр. С по методу
IP 365 – 868; коэф. кислотности, ASTM
D974,мг NaOH/г – 0,38; FZG испытание
на образование царапин, ASTM D5182.
Степень критической нагрузки – 12;
устойчивость к окислению, TOST, ASTM
D943-04a, часы >5,000.
2
NGLI GC/LB (ASTM D4950)
NGLI GC/LB (ASTM D4950)
NGLI GC/LB (ASTM D4950)
3
4
3 331,20
1 018 547,71
5
Caterpillar TO-2; API – CF
арналған гидравликалық
трансмиссия майы.
6
7
9
10
Кен орны
Малеев кеніші
(420)
45 387,60
9 449 698,32
Тишин кеніші
(340)
Малеев кеніші
(420)
24 151,20
7 881 502,61
9 577,20
3 125 423,45
лт
Грехов кеніші
(410)
лт
Тишин кеніші
(340)
2 082
16 656
679 439,88
5 680 362,24
API (дизель
қозғалтқыштары) CI-4
Plus, CL-4, CH-4, CG-4,
CF-4, CF; API (бензин
қозғалтқыштары) SL,
SJ; ACEA E7-04, Е5-02,
Е3-96; Cummins CES
20078, 20077; Detroit
Diesel Power Guard
93K214; Global DHD-1;
International (Navistar)
дизел қозғалтқыштары;
Mercedes-Benz Sheet
228.3; Mack EO-N Premium
Plus 03, MAN 271, 3275;
MIL-L-2104E, MIL-L-46152E
(ескірген); MTU MIL 5044,
Type 2; Caterpillar ECF-2,
ECF-1a; U.S. Government
CID A-A-52306; Volvo
VDS-3, VDS-2.
API CF-2, CF (SAE 30, 40,
50); API CD ұсынылған;
Caterpillar гидравликалық
майы автотрактор
техникасына арналған
(SAE 10W, 20W-20, 30);
Arvin Meritor, Dana Spicer,
Eaton Fuller transmissions
(SAE 30, 40, 50).
8
9
10
11
12
Смазка многоцелевая Red Grease 2
Класс NGLI 2; пенетрация при 25 гр. С,
ASTM – 280; температура вспышки – 242
гр. С; температура каплепадения, 25 гр.
С – 271; цвет – темно-красный;
текстура – липкий; литиевое мыло масс.
% - 8,0; коррозия, ASTM D1743 – прох.;
вязкость базового масла, сСт при 40
гр. С – 197, при 100 гр. С - 15,5; индекс
вязкости – 92; нагрузка задира на 4-х
шариковой машине, кг – 400.
Высококачественное дизельное масло
SAE 10W с низким содержанием
золы (для гидравлических систем и
гидростатических трансмиссий).
Цвет, ASTM – L2.5; температура
вспышки – 194 гр. С; температура
застывания – минус 39 гр. С; вязкость,
сСт при 40 гр. С – 48, при 100 гр.С –
7.5; индекс вязкости – 122; вязкость,
имитатор холодного пуска (CCS) cP@гр.
С – 5,860 (-25); общее щелочное число
(TBN), ASTM D2896 – 7.5; зольность
сульфатная, ASTM D874 вес % – 0,94;
тест на вспенивание – норма;
цинк, вес % – 0.103
Высококачественное всесезонное
моторное масло SAE 15W40.
Цвет ASTM – L4.0; температура
вспышки – 225 гр. С; температура
застывания – минус 40 гр. С; вязкость,
сСт при 40 гр. С – 113 при 100 гр.С –
15,2; индекс вязкости – 139; вязкость,
имитатор холодного пуска (CCS) cP@
гр. С – 6,500 (-20); вязкость, высокая
температура (HTHS) cP@150 гр. С –
6,500 (-20); щелочность, мг КОН/г – 12,0;
зольность сульфатная, ASTM D874,
вес % – 1,48; цинк – 0,145%; общее
щелочное число (TBN), ASTM D2896 –
12,2; тест на вспенивание, ASTM D892 –
норма; коррозия меди, ASTM D130 – 1A.
ЕИ
л
Месторождение
Кол-во
Сумма лота,
тенге без НДС
Малеевский
рудник (420)
31 854,60
Bosch Rexroth RE 90 220;
Denison Hydraulics HF-0,
HF-1, HF-2; DIN 51524
Part 2; противоизносные
гидравлические масла, тип
10 114 472,59 HLP; German Steel Industry
SEB 181222; ISO 11158:1997,
Класс H (гидравлические
системы), Тип HM U.S. Steel
127; Vickers (Итон) M-2950-S,
I-286-S
Тишинский
рудник (340)
4 727,32
3 099 325,54
Малеевский
рудник (420)
10 181,92
6 675 470,39
Греховский
рудник (410)
1 636,38
1 022 268,93
Тишинский
рудник (340)
Шубинское
месторождение
(396)
20 820
6 365 923,20
208,2
63 659,23
Греховский
рудник (410)
3 331,20
1 018 547,71
Малеевский
рудник (420)
45 387,60
9 449 698,32
Тишинский
рудник (340)
Малеевский
рудник (420)
24 151,20
7 881 502,61
9 577,20
3 125 423,45
Греховский
рудник (410)
2 082
679 439,88
NGLI GC/LB (ASTM D4950)
NGLI GC/LB (ASTM D4950)
NGLI GC/LB (ASTM D4950)
кг
лт
лт
Масло моторное T5X Heavy Duty SAE 30.
Цвет, ASTM – L4.0; температура
вспышки – 194 гр. С; температура
застывания – минус 33 гр. С; вязкость,
сСт при 40 гр. С – 92, при 100 гр.С – 11;
индекс вязкости – 115; общее щелочное лт
число (TBN), ASTM D2896 – 8.1;
зольность сульфатная, ASTM D874 вес
% – 1.00; тест на вспенивание – норма;
цинк, вес % – 0.109.
Классификации/допуски
Тишинский
рудник (340)
16 656
5 680 362,24
Гидравлическое,
трансмиссионное масло для
Caterpillar TO-2; API - CF.
API (дизельные двигатели)
CI-4 Plus, CL-4, CH-4, CG-4,
CF-4, CF; API (бензиновые
двигатели) SL, SJ; ACEA
E7-04, Е5-02, Е3-96; Cummins
CES 20078, 20077; Detroit
Diesel Power Guard 93K214;
Global DHD-1; International
(Navistar) дизельные
двигатели; Mercedes-Benz
Sheet 228.3; Mack EO-N
Premium Plus 03, MAN 271,
3275; MIL-L-2104E, MIL-L46152E (устаревший); MTU
MIL 5044, Type 2; Caterpillar
ECF-2, ECF-1a; U.S.
Government CID A-A-52306;
Volvo VDS-3, VDS-2.
API CF-2, CF (SAE 30,
40, 50);рекомендованы
API CD; гидравлическое
масло Caterpillar для
автотракторной техники
(SAE 10W, 20W-20, 30); Arvin
Meritor, Dana Spicer, Eaton
Fuller transmissions (SAE 30,
40, 50).
№39 (163), 17марта 2011 г.
13
Pure Synthetic SAE 5W40 мотор майы.
Grade сапасы; жану температурасы
(СОС) – 232 гр. С; қату температурасы –
минус 46гр. С; тұтқырлығы, мм2/с 40 гр.
С кезінде– 84,5, 100гр. С кезінде - 14,3;
тұтқырлық индексі – 175; сульфатты күл
қалдығы, ASTM D874, wt% - 1.18; жалпы
сілті мөлшері (TBN), ASTM D2896 – 10,1;
жоғары тем-ра кезінде/қозғалтқыштың
жоғары жылдамдығы кезіндегі тұтқырлығы
сР@150 гр. С – 3,8.
л
14
Fluid SAE-50 трансмиссия майы.
Жану температурасы – 242 гр. С; түсі, ASTM
D1500 – 4.0 қату температурасы – минус
15
21 гр. С; тұтқырлығы, 40 гр. С кезінде
сСт – 224, 100 гр. С кезінде– 19,1;
тұтқырлық
индексі – 96; ASTM D2896 сілті
16
мөлшері – 7,6; сульфатты күлділік – 1,23%;
мырыш – 0,124%.
17
Fluid SAE-30 трансмиссия майы.
Жану температурасы – 233 гр. С; түсі, ASTM
D1500 – 2.0; қату температурасы –
25 гр. С; тұтқырлығы, 40 гр. С кезінде
18 минус
сСт – 98, 100 гр. С кезінде– 10,9; тұтқырлық
индексі – 97; ASTM D2896 сілті мөлшері –
7,6; сульфатты күлділік – 1,23%;
мырыш – 0,124%.
л
л
19
20
Extended Life Antifreeze Coolant антифриз.
Стандарт техникалық сипаттамасы:
антифризді гликоль – 92%; тоттану
ингибиторлары – 4,5%; су – 3,5%; жану
температурасы – 121 гр. С;
фосфаттар – макс. 10 мг/л
API Service SL, CF; ACEA
A3-02, B3-98, B4-02; BMW
Longlife-98 Oil; Mercedesbenz sheet 229.3, 229.1;
VW 505.00, 502.00, 500.00.
Тишин кеніші
(340)
416,4
160 372.30
РиддерСокольный
кеніші (320)
416,4
135 887,98
Тишин кеніші
(340)
3 331,20
1 087 103,81
Грехов кеніші
(410)
624,6
203 831,96
Малеев кеніші
(420)
11 867,40
3 872 807,32
Тишин кеніші
(340)
3 331,20
1 087 103,81
РиддерСокольный
кеніші (320)
60
38 190,60
Тишин кеніші
(340)
60
л
38 190,60
Caterpillar TO-4, TO-2;
Allison C-3, C-4; Dana
Spicer transmissions
(SAE 30, 50); Eaton Fuller
transmissions (SAE 30, 50);
Euclid eguipment; Kamatsu
eguipment, Vickers (Eaton)
M-2950-S; ZF TE-ML
03C for torgue converter
transmissions (SAE 10W,
30).
Caterpillar TO-4, TO-2;
Allison C-3, C-4; Dana
Spicer transmissions
(SAE 30, 50); Eaton Fuller
transmissions (SAE 30, 50);
Euclid eguipment; Kamatsu
eguipment, Vickers (Eaton)
M-2950-S; ZF TE-ML
03C for torgue converter
transmissions (SAE 10W,
30).
ASTM D6210, ASTM D3306,
SAE J814, GM 1899M,
GM1825M, TMC ATA RP329B, TMC ATA RP-338,
Cummins 14603; Caterpillar
EC-1, Federal Specification
A-A-870A, SAE J1034,
Detroit Diesel 7SE298,
Thermo King, Link Belt,
Cummins 3666286, Terex
Approved.
13
14
15
16
17
18
Масло моторное Pure Synthetic SAE
5W40. Качество Grade; температура
воспламенения (СОС) – 232 гр. С;
температура застывания – минус 46гр.
С; вязкость, мм2/с при 40 гр. С – 84,5, при
100гр. С - 14,3; индекс вязкости – 175;
сульфатный зольный остаток, ASTM
D874, wt% - 1.18; общее щелочное число
(TBN), ASTM D2896 – 10,1; вязкость при
высокой тем-ре/при большой скорости
двигателя сР@150 гр. С – 3,8.
Масло трансмиссионное Fluid SAE-50.
Температура вспышки – 242 гр. С;
цвет, ASTM D1500 – 4.0; температура
застывания – минус 21 гр. С; вязкость,
сСт при 40 гр. С – 224, при 100 гр. С –
19,1; индекс вязкости – 96; щелочное
число ASTM D2896 – 7,6; зольность
сульфатная – 1,23%; цинк – 0,124%.
л
лт
Масло трансмиссионное Fluid SAE-30.
Температура вспышки – 233 гр. С;
цвет, ASTM D1500 – 2.0; температура
застывания – минус 25 гр. С; вязкость,
сСт при 40 гр. С – 98, при 100 гр. С – 10,9; л
индекс вязкости – 97; щелочное число
ASTM D2896 – 7,6; зольность сульфатная
– 1,23%; цинк – 0,124%.
19
20
Антифриз Extended Life Antifreeze
Coolant. Стандартные технические
характеристики: антифризный гликоль –
92%; ингибиторы коррозии – 4,5%; вода –
3,5%; температура воспламенения – 121
гр. С; фосфаты – макс. 10 мг/л
Тишинский
рудник (340)
416,4
160 372.30
РиддерСокольный
рудник (320)
416,4
135 887,98
Тишинский
рудник (340)
3 331,20
1 087 103,81
Греховский
рудник (410)
624,6
203 831,96
Малеевский
рудник (420)
11 867,40
3 872 807,32
Тишинский
рудник (340)
3 331,20
1 087 103,81
РиддерСокольный
рудник (320)
60
38 190,60
Тишинский
рудник (340)
60
38 190,60
л
API Service SL, CF; ACEA
A3-02, B3-98, B4-02; BMW
Longlife-98 Oil; Mercedesbenz sheet 229.3, 229.1; VW
505.00, 502.00, 500.00.
Caterpillar TO-4, TO-2;
Allison C-3, C-4; Dana
Spicer transmissions
(SAE 30, 50); Eaton Fuller
transmissions (SAE 30, 50);
Euclid eguipment; Kamatsu
eguipment, Vickers (Eaton)
M-2950-S; ZF TE-ML 03C for
torgue converter transmissions
(SAE 10W, 30).
Caterpillar TO-4, TO-2;
Allison C-3, C-4; Dana
Spicer transmissions
(SAE 30, 50); Eaton Fuller
transmissions (SAE 30, 50);
Euclid eguipment; Kamatsu
eguipment, Vickers (Eaton)
M-2950-S; ZF TE-ML 03C for
torgue converter transmissions
(SAE 10W, 30).
ASTM D6210, ASTM D3306,
SAE J814, GM 1899M,
GM1825M, TMC ATA RP329B, TMC ATA RP-338,
Cummins 14603; Caterpillar
EC-1, Federal Specification
A-A-870A, SAE J1034, Detroit
Diesel 7SE298, Thermo King,
Link Belt, Cummins 3666286,
Terex Approved.
Өнімді тиеп-жөнелту компанияның өтінімдеріне сәйкес. Жеткізу мерзімі: 2011 жылғы мамыр-қазан. Жеткізу орны: «Зырян»
станциясы («Казцинк» ЖШС-нің ЗКБК) немесе «Лениногор» станциясы («Казцинк» ЖШС-нің РКБК). Жеткізушіге қойылатын талап: бағаға тауарды тасымалдау мен сақтандыру шығындарын, кеден алымдары мен салықтарын, сондай-ақ тауарды жеткізу шарттарымен байланысты басқа да шығындарды енгізуі қажет. Конкурс құжаттамаларының пакетін 2011 жылғы 15 сәуір күні сағат 15.30ға дейін мына мекенжайдан ала алады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Әлеуетті
атқарушылардың конкурсқа қатысу үшін берілген конкурстық өтінімдері 2011 жылғы 18 наурыздан бастап мына мекенжайға тапсырылады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Конкурстық өтінімдерді өткізудің
ақырғы мерзімі: 2011 жылғы 15 сәуір сағат 17.30. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді конкурс комиссиясы 2011 жылғы
18 сәуір күні сағат 10.00-де мына мекенжайда ашады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1,
134 каб. Байланыс телефондары: 8 (7232) 29-27-26, 29-18-66.
Отгрузка продукции согласно заявок компании. Срок поставки: май-октябрь 2011 года. Место поставки: станция «Зыряновск» (ЗГОК ТОО «Казцинк») или станция «Лениногорск» (РГОК ТОО «Казцинк»). Требования к поставщику: в цену должны
быть включены расходы на транспортировку и страхование товара, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иные
расходы, предусмотренные условиями поставки товара. Пакет конкурсной документации можно получить до 15.30 часов 15 апреля 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Конкурсные
заявки на участие в конкурсе предоставляются потенциальными поставщиками с 18 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Окончательный срок предоставления конкурсных заявок:
17.30 часов 15 апреля 2011 года. Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться конкурсной комиссией в 10.00 часов
18 апреля 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 134. Контактные телефоны: 8 (7232) 29-27-26, 29-18-66.
№83 хабарландыру
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 30 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен келесі мөлшердегі майлау материалдары түржиынына сатып
алу өткізетінін хабарлайды:
Объявление №83
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1)
объявляет о проведении 30 марта 2011 года закупа способом запроса ценовых предложений следующих наименований
смазочных материалов в ассортименте и количестве:
Лот
№
1
Атауы
2
И-40А (МЕМСТ 20799-88) өнеркәсіп майы
Солидол Ж майлағышы
Солидол Ж майлағышы
Солидол Ж майлағышы
тн
тн
тн
тн
6
И-50А (МЕМСТ 20799-88) өнеркәсіп майы
тн
7
И-20А (МЕМСТ 20799-88) өнеркәсіп майы
тн
3
4
ӨБ
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Нефрас С2 80/120 бензин-еріткіші,
ТШ 38.401-67-108-92.
кг
М10Г2к (МЕМСТ 8581-78) автотрактор
дизельдеріне арн. мотор майы
тн
МС-20 авиация майы, бірінші сорт,
МЕМСТ 21743-76.
тн
ДОТ-4 тежегіш сұйықтығы
кг
17
18
19
20
ТС-1 реактивті қозғалтқыштарға арн.
авиация майы, МЕМСТ 10227-86
Солидол Ж майлағышы
Солидол Ж майлағышы
Солидол Ж майлағышы
тн
тн
тн
тн
21
22
Roto-Inject Fluid сығымдағыш майы.
Агрегаттық күйі: сұйықтық (қалыпты
жағдайларда) Иісі: минералды негізде
жасалған майға тән. Тығыздығы: 150
С кезінде 875 кг/м3. Кинематикалық
тұтқырлығы: 400 С кезінде 46 мм2/с. Бу
тығыздығы (ауа тығыздығы = 1):>1 200 С
кезінде. Қату температурасы: -300 С. Жану
температурасы: 2120 C. Суда еруі: ерімейді.
л
40,42
Лот сомасы,
теңгемен ҚҚС-сыз
3 731 412,72
№
лота
Тишин кеніші (340)
12,21
1 127 178,36
2
Шубин кен орны (396)
5,06
467 118,96
3
Малеев кеніші (420)
3,4
313 874,40
4
Грехов кеніші (410)
0,37
34 156,92
5
Малеев кеніші (420)
0,2
18 463,20
Кен орны
Мөлшері
Риддер-Сокольный кеніші (320)
Наименование
ЕИ
Масло индустриальное И-40А (ГОСТ 20799-88)
Смазка Солидол Ж
Смазка Солидол Ж
Смазка Солидол Ж
тн
тн
тн
тн
6
Масло индустриальное И-50А (ГОСТ 20799-88)
тн
Масло индустриальное И-20А (ГОСТ 20799-88)
тн
1
Малеев кеніші
0,1
9 231,60
7
Шубин кен орны (396)
180
43 129,80
8
Малеев кеніші (420)
571,50
136 937,12
9
Грехов кеніші (410)
457,30
109 573,65
10
Грехов кеніші (410)
3,17
292 641,72
11
Малеев кеніші (420)
0,36
33 233,76
12
Тишин кеніші (340)
2,59
478 169,88
13
Малеев кеніші (420)
1,14
210 480,48
14
Риддер-Сокольный кеніші (320)
10
3 483,90
15
Тишин кеніші (340)
10
3 483,90
16
Риддер-Сокольный кеніші (320)
2,52
198 185,40
17
Тишин кеніші (340)
2,12
166 727,40
18
19
Шубин кен орны (396)
0,4
31 458,00
Малеев кеніші (420)
3,35
263 460,75
Грехов кеніші (410)
0,69
54 265,05
Малеев кеніші (420)
100
208 005
20
Бензин-растворитель нефрас С2 80/120,
ТУ 38.401-67-108-92.
кг
Масло моторное для автотракторных дизелей
М10Г2к (ГОСТ 8581-78)
тн
Масло авиационное МС-20, первый сорт, ГОСТ
21743-76.
тн
Жидкость тормозная ДОТ-4
кг
Топливо авиационное для реактивных двигателей
ТС-1, ГОСТ 10227-86
Смазка Солидол Ж
Смазка Солидол Ж
Смазка Солидол Ж
тн
тн
тн
тн
21
22
Масло компрессорное Roto-Inject Fluid.
Агрегатное состояние: жидкость (при нормальных
условиях). Запах: характерный для масла на
минеральной основе. Плотность: 875 кг/м3 при 150
С. Кинематическая вязкость: 46 мм2/с при 400 С.
Плотность паров (плотность воздуха = 1):>1 при 200
С. Температура застывания: -300 С.
Температура вспышки: 2120 C.
Растворимость в воде: нерастворимо.
л
Месторождение
Сумма лота,
Кол-во тенге
без НДС
Риддер-Сокольный рудник (320)
40,42
3 731 412,72
Тишинский рудник (340)
12,21
1 127 178,36
Шубинское месторождение (396)
5,06
467 118,96
Малеевский рудник (420)
3,4
313 874,40
Греховский рудник (410)
0,37
34 156,92
Малевский рудник (420)
0,2
18 463,20
Малеевский рудник
0,1
9 231,60
Шубинское месторождение (396)
180
43 129,80
Малеевский рудник (420)
571,50
136 937,12
Греховский рудник (410)
457,30
109 573,65
292 641,72
Греховский рудник (410)
3,17
Малеевский рудник (420)
0,36
33 233,76
Тишинский рудник (340)
2,59
478 169,88
Малеевский рудник (420)
1,14
210 480,48
Риддер-Сокольный рудник (320)
10
3 483,90
Тишинский рудник (340)
10
3 483,90
Риддер-Сокольный рудник (320)
2,52
198 185,40
166 727,40
Тишинский рудник (340)
2,12
Шубинское месторождение (396)
0,4
31 458,00
Малеевский рудник (420)
3,35
263 460,75
Греховский рудник (410)
0,69
54 265,05
Малеевский рудник (420)
100
208 005
Жеткізу орны: «Казцинк» ЖШС-нің Риддер кен-байыту кешені, ҚР, ШҚО, Риддер қ. (сатып алушының қоймасы).
Жеткізушіге қойылатын талап: майлау материалдары бағасына тауарды тасымалдау мен сақтандыру шығындарын, кеден
алымдары мен салықтарын, сондай-ақ тауарды жеткізу шарттарымен байланысты басқа да шығындарды енгізуі қажет.
ТМҚ-ның қосымша сипаты: тауардың сапасы дайындаушы зауыт берген сапа сертификаты/куәлігімен расталады. Өнімді
тиеп-жөнелту компанияның өтінімдеріне сәйкес. Егер өнім жеткізушіден бірінші рет сатып алынса, өнеркәсіп сынағын
өткізуге тәжірибе партиясын жіберуі қажет. Жеткізу мерзімі: 2011 жылғы сәуір. Ұсыным бағаларын қабылдау мына
мекенжайда: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 кабинетте 2011 жылғы
18 наурыздан басталып, 2011 жылғы 29 наурызда аяқталады. Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2011 жылғы
30 наурыз күні сағат 15.00-де мына мекенжайда ашылады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Сатып алу жөніндегі шартқа нәтиже шығарылған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде қол
қойылады. Сатып алу жөніндегі шарт жобасын мына мекенжайдан алуға болады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002,
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Ұсыным бағаларын сұрату тәсілімен өткізілетін сатып алудан бас тарту 2011
жылғы 28 наурыздан кешіктірілмей ТЖҚ тізілімінде және мерзімді баспасөз беттерінде жариялау арқылы жүргізілуі
керек. Байланыс телефондары: 8 (7232) 29-17-66, 29-18-66.
Место поставки: Риддерский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», г. Риддер (склад покупателя). Требования к поставщику: в цену смазочных материалов должны быть включены расходы на транспортировку и страхование
товара, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иные расходы, предусмотренные условиями поставки
товара. Дополнительное описание ТМЦ: качество товара подтверждается сертификатом/паспортом качества, выданным
заводом-изготовителем. Отгрузка продукции согласно заявок компании. Если продукция закупается у поставщика впервые, необходимо предоставление опытной партии для проведения промышленного испытания. Срок поставки: апрель
2011 года. Прием ценовых предложений начинается с 18 марта 2011 года и заканчивается 29 марта 2011 года по адресу:
Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15.00 часов 30 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. УстьКаменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Подписание договора о закупе производится в течение 15 рабочих дней
со дня подведения итогов. Проект договора о закупе можно получить по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002,
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Отказ от закупа способом запроса ценовых предложений производится не позднее 28 марта 2011 года, путем размещения в реестре ТРУ и в периодических печатных изданиях. Контактные
телефоны: 8 (7232) 29-17-66, 29-18-66.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қарашадағы №1139 қаулысымен бекітілген «Жер қойнауын пайдалану
бойынша жүргізілетін операциялар кезінде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің» 102 т. негізінде «Altyntau
Kokshetau» ЖШС (заңды мекенжайы: Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіп алаңшасы) 2011
жылғы 18 ақпан сағ. 12.00-де ұсыным бағасын сұрату тәсілімен өткізген тауарларды сатып алу №№14, 15 лоттар бойынша
қанағаттанғысыз болды. №1 лот AIR FILTER S 3222 3086 22 (1 дана), №2 лот BELLOW 3222 3316 49 (1 дана), №3 лот CONTACT
BREA 3222 3323 01 (1 дана), №4 лот CONTACT BREA 3222 3323 02 (1 дана), №5 лот FLANGE RC 3222 3272 52 (1 дана), №6 лот
GRIPPER FRAM 3222 3144 15 (1 дана), №7 лот HEX SOC SCRE 211140003 (6 дана), №8 лот HEX SOC SCRE 211140703 (8 дана),
№9 лот INLET AIR SY 3222 3304 82 (1 дана), №10 лот JOYSTICK 3222 3323 04 (2 дана), №11 лот JOYSTICK 3222 3323 05 (1 дана),
№12 лот LOCK тығырық 3315 0195 12 (34 дана), №13 лот LOCK тығырық 3315 0195 14 (2 дана), №16 лот SHAFT 3222 3102 09 (4
дана), №17 лот SUCTION шланг 3222 3318 60 (1 дана), №18 лот TEE 3222 3304 67 (1 дана), №19 лот 0574 0063 73 гидрошланг (1
дана), №20 лот 0574 0064 08 гидрошланг (1 дана), №21 лот 0574 1253 84 гидрошланг (1 дана), №22 лот 0574 3013 11 гидрошланг
(1 дана), №23 лот 0574 3021 11 гидрошланг (1 дана), №24 лот 0574 3255 41 гидрошланг (1дана), №25 лот 0574 3255 42 гидрошланг
(2 дана), №26 лот 0574 3275 11 гидрошланг (1 дана), №27 лот 0574 3321 11 гидрошланг (1 дана), №28 лот 0574 4275 11 гидрошланг
(1 дана), №29 лот 0574 4511 11 гидрошланг (1 дана), №30 лот 7385-1249 гидрошланг (1 дана), №31 лот CARTRIDGE 3222 3311 26
картридж (1 дана), №32 лот 3222 3266 59 клапан (1 дана), №33 лот 3222 3320 60 клапан (1 дана), №34 лот SGH92 8900 1385 (0335
2158 00) серіппелі сақина (4 дана), №35 лот L-8 3222 1151 00 резеңке қымтағыш (2 дана), №36 лот 3222 3275 62 жөндеу жиынтығы
(1 дана), №37 лот 0574 0066 72 жинақталған шланг (1 дана), №38 лот 0574 0068 53 жинақталған шланг (1 дана), №39 лот 0574 0069
24 жинақталған шланг (1 дана), №40 лот 0574 0069 26 жинақталған шланг (1 дана), №41 лот 0574 0069 27 жинақталған шланг (3
дана), №42 лот 0574 1252 34 жинақталған шланг (1 дана), №43 лот 0574 1254 82 жинақталған шланг (2 дана), №44 лот 0574 1254
88 жинақталған шланг (1 дана), №45 лот 0574 3255 48 жинақталған шланг (1 дана.), №46 лот 0574 3255 49 жинақталған шланг
(1 дана), №47 лот 0574 3255 57 жинақталған шланг (1 дана), №48 лот 0574 3255 63 жинақталған шланг (1 м), №49 лот 0574 3255
70 жинақталған шланг (1 дана), №50 лот 0574 3255 71 жинақталған шланг (1 дана), №51 лот 0574 3259 09 жинақталған шланг (1
дана), №52 лот 0574 4509 11 жинақталған шланг (1 дана), №53 лот 0574 7700 38 жинақталған шланг (1 дана), №54 лот 3217 9578 16
жинақталған шланг (2 дана), №55 лот 75403001 жинақталған шланг (1 дана) бойынша «Атлас Копко Центральная Азия» ЖШС,
Алматы қ., Құрманғалиев к-сі, 8А, жеңімпаз болып танылды. Қосымша ақпаратты 8 (7162) 59-55-29, ішкі: 314 телефоны немесе
marat.musabekov@vgok.kz электронды поштасы арқылы алуға болады.
Проведенный ТОО «Altyntau Kokshetau» (юридический адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, промышленная
площадка Конысбайского сельского округа) в 12.00 ч 18.02.2011 г. закуп товаров способом ценовых предложений по лотам №№14,
15 не состоялся на основании п. 102 «Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию», утвержденных Правительством Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года №1139. По лоту №1 AIR FILTER S 3222 3086
22 (1 шт.), по лоту №2 BELLOW 3222 3316 49 (1 шт.), по лоту №3 CONTACT BREA 3222 3323 01 (1 шт.), по лоту №4 CONTACT
BREA 3222 3323 02 (1 шт.), по лоту №5 FLANGE RC 3222 3272 52 (1 шт.), по лоту №6 GRIPPER FRAM 3222 3144 15 (1 шт.), по
лоту №7 HEX SOC SCRE 211140003 (6 шт.), по лоту №8 HEX SOC SCRE 211140703 (8 шт.), по лоту №9 INLET AIR SY 3222 3304
82 (1 шт.), по лоту №10 JOYSTICK 3222 3323 04 (2 шт.) по лоту №11 JOYSTICK 3222 3323 05 (1 шт.), по лоту №12 LOCK шайба
3315 0195 12 (34 шт.), по лоту №13 LOCK шайба 3315 0195 14 (2 шт.) по лоту №16 SHAFT 3222 3102 09 (4 шт.), по лоту №17
SUCTION шланг 3222 3318 60 (1 шт.) по лоту, №18 TEE 3222 3304 67 (1 шт.), по лоту №19 Гидрошланг 0574 0063 73 (1 шт.), по
лоту №20 Гидрошланг 0574 0064 08 (1 шт.), по лоту №21 Гидрошланг 0574 1253 84 (1 шт.), по лоту №22 Гидрошланг 0574 3013
11 (1 шт.), по лоту №23 Гидрошланг 0574 3021 11 (1 шт.), по лоту №24 Гидрошланг 0574 3255 41 (1 шт.), по лоту №25 Гидрошланг
0574 3255 42 (2 шт.), по лоту №26 Гидрошланг 0574 3275 11 (1 шт.), по лоту №27 Гидрошланг 0574 3321 11 (1 шт.), по лоту №28
Гидрошланг 0574 4275 11 (1 шт.), по лоту №29 Гидрошланг 0574 4511 11 (1 шт.), по лоту №30 Гидрошланг 7385-1249 (1 шт.), по
лоту №31 Картридж CARTRIDGE 3222 3311 26 (1 шт.), по лоту №32 Клапан 3222 3266 59 (1 шт.), по лоту №33 Клапан 3222 3320
60 (1 шт.), по лоту №34 Пружинное кольцо SGH92 8900 1385 (0335 2158 00) (4 шт.), по лоту №35 Резиновое уплотнение L-8 3222
1151 00 (2 шт.), по лоту №36 Ремкомплект 3222 3275 62 (1 шт.), по лоту №37 Шланг в сборе 0574 0066 72 (1 шт.), по лоту №38
Шланг в сборе 0574 0068 53 (1 шт.), по лоту №39 Шланг в сборе 0574 0069 24 (1 шт.), по лоту №40 Шланг в сборе 0574 0069 26
(1 шт.), по лоту №41 Шланг в сборе 0574 0069 27 (3 шт.), по лоту №42 Шланг в сборе 0574 1252 34 (1 шт.), по лоту №43 Шланг
в сборе 0574 1254 82 (2 шт.), по лоту №44 Шланг в сборе 0574 1254 88 (1 шт.), по лоту №45 Шланг в сборе 0574 3255 48 (1 шт.),
по лоту №46 Шланг в сборе 0574 3255 49 (1 шт.), по лоту №47 Шланг в сборе 0574 3255 57 (1 шт.), по лоту №48 Шланг в сборе
0574 3255 63 (1 шт.), по лоту №49 Шланг в сборе 0574 3255 70 (1 шт.), по лоту №50 Шланг в сборе 0574 3255 71 (1 шт.), по лоту
№51 Шланг в сборе 0574 3259 09 (1 шт.), по лоту №52 Шланг в сборе 0574 4509 11 (1 шт.), по лоту №53 Шланг в сборе 0574 7700
38 (1 шт.), по лоту №54 Шланг в сборе 3217 9578 16 (2 шт.), по лоту №55 Шланг в сборе 75403001 (1 шт.), победителем признан
ТОО «Атлас Копко Центральная Азия», г. Алматы, ул. Курмангалиева, 8А. Дополнительную информацию можно получить по
тел.: 8 (7162) 59-55-29, вн.: 314, или по электронной почте: marat.musabekov@vgok.kz.
№39 (163), 17марта 2011 г.
№52 хабарландыру (жолдың жоғарғы құрылымының материалдары)
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1) 2011 жылғы 18 сәуірде келесі мөлшердегі теміржол рельстерін сатып алуға ашық конкурс өткізетінін
хабарлайды:
Лот
№
1
2
3
4
5
6
7
Атауы
Шахталардың жер асты
жолдарына және тар
жолтабанды жолдарға
арн. Р-33 типті
теміржол рельстері
Шахталардың жер асты
жолдарына және тар
жолтабанды жолдарға
арн. Р-33 типті
теміржол рельстері
Шахталардың жер асты
жолдарына және тар
жолтабанды жолдарға
арн. Р-33 типті
теміржол рельстері
Шахталардың жер асты
жолдарына және тар
жолтабанды жолдарға
арн. Р-33 типті
теміржол рельстері
Өнеркәсіп көлігі
жолдарына арналған
Р-43 типті теміржол
рельстері
Жеткізу
Өлш. орны
Мөлшері/
(кеніш лот
бірл.
құны, тг
атауы)
МЕМСТ,
ТШ
Техникалық сипаттамасы
ТШ 14-2297-78
Рельстердің ұзындығы – 8 000 мм. Рельстің екі
жағында ТУ 14-2-297-78 сәйкес бастырмаға арн.
тесіктер бар.
тн
ТШ 14-2297-78
Рельстердің ұзындығы – 8 000 мм. Рельстің екі
жағында ТУ 14-2-297-78 сәйкес бастырмаға арн.
тесіктер бар.
тн
ТШ 14-2297-78
Рельстердің ұзындығы – 8 000 мм. Рельстің екі
жағында ТУ 14-2-297-78 сәйкес бастырмаға арн.
тесіктер бар.
тн
РиддерСокольный
кеніші
63/
9 891 069,3
2/
Тишин кеніші 314 002,20
Объявление №52 (материалы верхнего строения пути)
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1) объявляет о проведении 18 апреля 2011 года открытого конкурса на закуп рельсов железнодорожных в
количестве:
№
лота
1
2
2/
Шубин кеніші 314 002,20
3
ТШ 14-2297-78
МЕМСТ
7173-54
Өнеркәсіп көлігі
жолдарына арналған
Р-43 типті теміржол
рельстері
МЕМСТ
7173-54
Өнеркәсіп көлігі
жолдарына арналған
Р-43 типті теміржол
рельстері
МЕМСТ
7173-54
Рельстердің ұзындығы – 8 000 мм. Рельстің екі
жағында ТУ 14-2-297-78 сәйкес бастырмаға арн.
тесіктер бар.
Рельстердің ұзындығы – 8-ден 12 м-ге дейін,
МЕМСТ 7173-54 сызбасына сәйкес рельстің екі
жағында сәйкес бастырмаға арн. тесіктер бар.
Шекті ауытқулар: рельс бастиегінің биіктігі мен
дөңестігі бойынша ±0.5мм; рельс бастиегінің ені
бойынша ±0.5мм; рельс мойнағының қалыңдығы
бойынша +0.75мм., -0.5мм., рельс табанының ені
бойынша +1мм., -2мм., рельс мойнағының биіктігі
бойынша +0.3мм., -0.5мм., рельс биіктігі бойынша
+0.8мм., -0.5мм., рельс ұзындығы бойынша ±6мм.,
бұрандамаларға арналған тесіктердің өлшемі
бойынша, әрбір тесік ортасынан рельстің жанына
дейінгі қашықтық және рельс биіктігі
бойынша ± 1мм.
Рельстердің ұзындығы – 8 м, МЕМСТ 7173-54
сызбасына сәйкес рельстің екі жағында сәйкес
бастырмаға арн. тесіктер бар. Шекті ауытқулар:
рельс бастиегінің биіктігі мен дөңестігі бойынша
±0.5мм; рельс бастиегінің ені бойынша ±0.5мм;
рельс мойнағының қалыңдығы бойынша +0.75мм.,
-0.5мм., рельс табанының ені бойынша +1мм.,
-2мм., рельс мойнағының биіктігі бойынша +0.3мм.,
-0.5мм., рельс биіктігі бойынша +0.8мм., -0.5мм.,
рельс ұзындығы бойынша ±6мм., бұрандамаларға
арналған тесіктердің өлшемі бойынша, әрбір тесік
ортасынан рельстің жанына дейінгі қашықтық және
рельс биіктігі бойынша ± 1мм.
Рельстердің ұзындығы – 8-ден 12 м-ге дейін,
МЕМСТ 7173-54 сызбасына сәйкес рельстің екі
жағында сәйкес бастырмаға арн. тесіктер бар.
Шекті ауытқулар: рельс бастиегінің биіктігі мен
дөңестігі бойынша ±0.5мм; рельс бастиегінің ені
бойынша ±0.5мм; рельс мойнағының қалыңдығы
бойынша +0.75мм., -0.5мм., рельс табанының ені
бойынша +1мм., -2мм., рельс мойнағының биіктігі
бойынша +0.3мм., -0.5мм., рельс биіктігі бойынша
+0.8мм., -0.5мм., рельс ұзындығы бойынша ±6мм.,
бұрандамаларға арналған тесіктердің өлшемі
бойынша, әрбір тесік ортасынан рельстің жанына
дейінгі қашықтық және рельс биіктігі
бойынша ± 1мм.
тн
РиддерСокольный
кеніші
63/
9 891 069,3
4
тн
тн
тн
Малеев
кеніші
30,33/
3 093 680,62
32,52/
Тишин кеніші 3 317
062,11
РиддерСокольный
кеніші
33,46/
3 412 942,75
Наименование
Рельсы
железнодорожные
типа Р-33 для
дорог узкой колеи
и подземных путей
шахт
Рельсы
железнодорожные
типа Р-33 для
дорог узкой колеи
и подземных путей
шахт
Рельсы
железнодорожные
типа Р-33 для
дорог узкой колеи
и подземных путей
шахт
Рельсы
железнодорожные
типа Р-33 для
дорог узкой колеи
и подземных путей
шахт
Место
Ед.
поставки
изм. (наименование
рудника)
Кол-во/
стоимость
лота, тг
ГОСТ, ТУ
Технические характеристики
ТУ 14-2297-78
Длина рельсов – 8 000 мм. С обеих сторон
рельса отверстия под накладки согласно ТУ
14-2-297-78.
тн
РиддерСокольный
рудник
63/
9 891 069,3
ТУ 14-2297-78
Длина рельсов – 8 000 мм. С обеих сторон
рельса отверстия под накладки согласно ТУ
14-2-297-78.
тн
Тишинский
рудник
2/
314 002,20
ТУ 14-2297-78
Длина рельсов – 8 000 мм. С обеих сторон
рельса отверстия под накладки согласно ТУ
14-2-297-78.
тн
Шубинский
рудник
2/
314 002,20
ТУ 14-2297-78
Длина рельсов – 8 000 мм. С обеих сторон
рельса отверстия под накладки согласно ТУ
14-2-297-78.
тн
РиддерСокольный
рудник
63/
9 891 069,3
тн
Малеевский
рудник
30,33/
3 093 680,62
тн
Тишинский
рудник
32,52/
3 317 062,11
тн
РиддерСокольный
рудник
33,46/
3 412 942,75
5
Рельсы
железнодорожные
типа Р-43 для путей
промышленного
транспорта
ГОСТ
7173-54
6
Рельсы
железнодорожные
типа Р-43 для путей
промышленного
транспорта
ГОСТ
7173-54
7
Рельсы
железнодорожные
типа Р-43 для путей
промышленного
транспорта
ГОСТ
7173-54
Длина рельсов – от 8 до 12 м, с обеих
сторон рельса отверстия под накладки
согласно чертежа ГОСТ 7173-54.Предельные
отклонения: по высоте и выпуклости головки
рельса ±0.5мм; по ширине головки рельса
±0.5мм; по толщине шейки рельса +0.75мм.,
-0.5мм., по ширине подошвы рельса +1мм.,
-2мм., по высоте шейки рельса +0.3мм.,
-0.5мм., по высоте рельса +0.8мм., -0.5мм., по
длине рельса ±6мм., по размерам отверстий
для болтов, по расстояниям от центра каждого
отверстия до торца рельса и по высоте рельса
± 1мм.
Длина рельсов – 8 м, с обеих сторон рельса
отверстия под накладки согласно чертежа
ГОСТ 7173-54.Предельные отклонения: по
высоте и выпуклости головки рельса ±0.5мм;
по ширине головки рельса ±0.5мм; по толщине
шейки рельса +0.75мм., -0.5мм., по ширине
подошвы рельса +1мм., -2мм., по высоте
шейки рельса +0.3мм., -0.5мм., по высоте
рельса +0.8мм., -0.5мм., по длине рельса
±6мм., по размерам отверстий для болтов, по
расстояниям от центра каждого отверстия до
торца рельса и по высоте рельса ± 1мм
Длина рельсов – от 8 до 12 м, с обеих
сторон рельса отверстия под накладки
согласно чертежа ГОСТ 7173-54.Предельные
отклонения: по высоте и выпуклости головки
рельса ±0.5мм; по ширине головки рельса
±0.5мм; по толщине шейки рельса +0.75мм.,
-0.5мм., по ширине подошвы рельса +1мм.,
-2мм., по высоте шейки рельса +0.3мм.,
-0.5мм., по высоте рельса +0.8мм., -0.5мм., по
длине рельса ±6мм., по размерам отверстий
для болтов, по расстояниям от центра каждого
отверстия до торца рельса и по высоте рельса
± 1мм.
Жеткізу орны: «Казцинк» ЖШС-нің Риддер кен-байыту кешені, Қазақстан Республикасы, Риддер қ., Тоқтаров
к-сі, 21 (Риддер-Сокольный кеніші); «Казцинк» ЖШС-нің Риддер кен-байыту кешені, Қазақстан Республикасы,
Риддер қ., Тоқтаров к-сі, 21 (Тишин кеніші); «Казцинк» ЖШС-нің Риддер кен-байыту кешені, Қазақстан Республикасы,
Риддер қ., Тоқтаров к-сі, 21 (Шубин кеніші); «Казцинк» ЖШС-нің Зырян кен-байыту кешені, Қазақстан Республикасы,
Зырян қ., Советская к-сі, 24 (Малеев кеніші). Жеткізушіге қойылатын талап: рельс бағасына тауарды тасымалдау мен
сақтандыру шығындарын, кеден алымдары мен салықтарын, сондай-ақ тауарды жеткізу шарттарымен байланысты басқа
да шығындарды енгізуі қажет. ТМҚ-ның қосымша сипаты: өнім бұрын қолданыста болмауы қажет, дайындалу мерзімі –
2010 ж. ерте емес. Жеткізілетін тауардың сапасы МЕМСТ және ТШ-ға сәйкес келуі қажет, тауардың сапасы дайындаушы
зауыт берген сапа сертификаты/куәлігімен расталады. Өнімді тиеп-жөнелту компанияның өтінімдеріне сәйкес. Жеткізу
мерзімі: 2011 жылғы сәуір. ТМҚ конкурсына мәлімделген қосымша құжаттар конкурс құжаттамаларында берілетін
болады. Конкурс құжаттамаларының пакетін 2011 жылғы 15 сәуір күні сағат 15.30-ға дейін мына мекенжайдан ала
алады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Әлеуетті атқарушылардың
конкурсқа қатысу үшін берілген конкурстық өтінімдері 2011 жылғы 18 наурыздан бастап мына мекенжайға тапсырылады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Конкурстық өтінімдерді өткізудің
ақырғы мерзімі: 2011 жылғы 15 сәуір сағат 17.30. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді конкурс комиссиясы
2011 жылғы 18 сәуір күні сағат 12.00-де мына мекенжайда ашады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ.,
Промышленная к-сі, 1, 134 каб. Байланыс телефондары8 (7232) 29-20-21, 29-18-66.
Место поставки: Риддерский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», Республика Казахстан, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21 (Риддер-Сокольный рудник); Риддерский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», Республика Казахстан, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21 (Тишинский рудник); Риддерский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», Республика Казахстан,
г. Риддер, ул. Тохтарова, 21 (Шубинский рудник); Зыряновский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», г. Зыряновск,
ул. Советская, 24 (Малеевский рудник). Требования к поставщику: в цену рельс должны быть включены расходы на транспортировку и страхование товара, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иные расходы, предусмотренные условиями
поставки товара. Дополнительное описание ТМЦ: продукция не должна быть ранее использована, срок изготовления – не ранее
2010 г. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТу и ТУ, качество товара подтверждается сертификатом/паспортом, выданным заводом-изготовителем. Отгрузка продукции согласно заявок компании. Срок поставки: апрель 2011 года.
Дополнительный объем документов, заявленных на конкурс ТМЦ, будет предоставлен в конкурсной документации. Пакет конкурсной документации можно получить до 15.30 часов 15 апреля 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002,
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Конкурсные заявки на участие в конкурсе предоставляются потенциальными
поставщиками с 18 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1,
каб. 105. Окончательный срок предоставления конкурсных заявок: 17.30 часов 15 апреля 2011 года. Конверты с конкурсными
заявками будут вскрываться конкурсной комиссией в 12.00 часов 18 апреля 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО,
070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 134. Предмет закупки: рельсы из стали или чугуна литейного. Контактные
телефоны: 8 (7232) 29-20-21, 29-18-66.
№51 хабарландыру
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 18 сәуірде келесі сатып алуға ашық конкурс өткізетінін хабарлайды: 1 лот – мөлшері 90 дана ПП-80НВ-04 перфоратор. Жеткізу орны: «Казцинк» ЖШС Риддер кен-байыту кешенінің Риддер-Сокольный кеніші, Риддер қ., Тоқтаров к-сі,
21. Жеткізу мерзімі: 2011 жылғы наурыз. Жеткізушіге қойылатын талап: конкурсқа дайындаушы-зауыттар немесе ресми
өкілдіктері ғана қатысады, 2011 жылғы наурыздан кешіктірмей жеткізу. ТМҚ конкурсына мәлімделген қосымша құжаттар конкурс құжаттамаларында берілетін болады. Конкурс құжаттамаларының пакетін 2011 жылғы 15 сәуір күні сағат 15.30-ға дейін
мына мекенжайдан ала алады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Әлеуетті
атқарушылардың конкурсқа қатысу үшін берілген конкурстық өтінімдері 2011 жылғы 18 наурыздан бастап мына мекенжайға
тапсырылады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Конкурстық өтінімдерді
өткізудің ақырғы мерзімі: 2011 жылғы 15 сәуір сағат 17.30. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді конкурс комиссиясы
2011 жылғы 18 сәуір күні сағат 11.00-де мына мекенжайда ашады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 134 каб. Байланыс телефондары: 8 (7232) 29-18-17, 29-18-66.
Объявление №51
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1)
объявляет о проведении 18 апреля 2011 года открытого конкурса на закуп: 1 лот - перфоратор ПП-80НВ-04 в количестве 90
шт. Место поставки: Риддер-Сокольный рудник, город Риддер, ул. Тохтарова, 21. Срок поставки: март 2011 г. Требования к
поставщику: в конкурсе учавствуют только заводы-изготовители или официальные представительства, поставка не позднее
марта 2011 г. Дополнительный объем документов, заявленных на конкурс ТМЦ, будет предоставлен в конкурсной документации. Пакет конкурсной документации можно получить до 15.30 часов 15 апреля 2011 года по адресу: Республика Казахстан,
ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Конкурсные заявки на участие в конкурсе предоставляются
потенциальными поставщиками с 18 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск,
ул. Промышленная, 1, каб. 105. Окончательный срок предоставления конкурсных заявок: 17.30 часов 15 апреля 2011 года.
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться конкурсной комиссией в 11.00 часов 18 апреля 2011 года по адресу:
Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 134. Контактные телефоны: 8 (7232)
29-18-17, 29-18-66.
№73-1 хабарландыру
«Казцинк» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1)
2011 жылғы 30 наурызда ұсыным бағасын сұрату тәсілімен қайта сатып алу өткізетінін хабарлайды:
Объявление №73-1
ТОО «Казцинк» (юридический адрес: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1)
объявляет о проведении 30 марта 2011 года повторного закупа способом запроса ценовых предложений:
Лот №
1
Атауы
Пульсар 1-011П өрт хабарлағышы
ӨБ
дана
Кен орны
Тишин кеніші
Мөлшері
70
Лот сомасы, теңгемен ҚҚС-сыз
1 749 300,00
№ лота
1
Наименование
Извещатель пожарный пульсар 1-011П
ЕИ
шт.
Месторождение
Тишинский рудник
Кол-во
70
Сумма лота, тенге без НДС
1 749 300,00
Жеткізушіге қойылатын талап: хабарлағыш бағасына тауарды тасымалдау мен сақтандыру шығындарын, кеден алымдары мен салықтарын, сондай-ақ тауарды жеткізу шарттарымен байланысты басқа да шығындарды енгізуі қажет. ТМҚ-ның
қосымша сипаттамасы: 1-011П моделі өнеркәсіптік орындауда жасалған. Сыртқы қабықшасының қорғаныш дәрежесі IP54.
Сезгіш элементі ұзындығы 25 метрлік металжеңдегі электр кабеліне шығарылған және бұрылу кронштейніне орнатылады.
Корпустың бүйір қабырғасынан өту кезінде сүйреткіні тығыздау тығыздамалар көмегімен жүргізіледі. Жеткізу мерзімі: 2011
жылғы сәуір. Ұсыным бағаларын қабылдау мына мекенжайда: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 кабинетте 2011 жылғы 18 наурыздан басталып, 2011 жылғы 29 наурызда аяқталады. Конкурстық
өтінімдер салынған конверттер 2011 жылғы 30 наурыз күні сағат 15.30-да мына мекенжайда ашылады: Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Сатып алу жөніндегі шартқа нәтиже шығарылған күннен
бастап 15 жұмыс күні ішінде қол қойылады. Сатып алу жөніндегі шарт жобасын мына мекенжайдан алуға болады: Қазақстан
Республикасы, ШҚО, 070002, Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 105 каб. Ұсыным бағаларын сұрату тәсілімен өткізілетін
сатып алудан бас тарту 2011 жылғы 28 наурыздан кешіктірілмей ТЖҚ тізілімінде және мерзімді баспасөз беттерінде жариялау арқылы жүргізілуі керек. Байланыс телефондары: 8 (7232) 29-17-66, 29-18-66.
Требования к поставщику: в цену извещателя должны быть включены расходы на транспортировку и страхование
товара, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иные расходы, предусмотренные условиями поставки
товара. Дополнительное описание ТМЦ: модель 1-011П выполнена в промышленном исполнении. Степень защиты оболочки IP54. Чувствительный элемент вынесен на электрическом кабеле в металлорукаве длиной до 25 метров и устанавливается на поворотном кронштейне. Уплотнение шлейфа при прохождении через боковую стенку корпуса производится
с помощью сальников. Срок поставки: апрель 2011 года. Прием ценовых предложений начинается с 18 марта 2011 года
и заканчивается 29 марта 2011 года по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15.30 часов 30 марта 2011 года по адресу:
Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Подписание договора о закупе
производится в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов. Проект договора о закупе можно получить по адресу:
Республика Казахстан, ВКО, 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1, каб. 105. Отказ от закупа способом запроса ценовых предложений производится не позднее 28 марта 2011 года, путем размещения в реестре ТРУ и в периодических печатных изданиях. Контактные телефоны: 8 (7232) 29-17-66, 29-18-66.
«Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамының филиалы ТБКБ баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілі арқылы
(Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізген кезде ТЖҚ сатып алу Ережелері бойынша) мынадай тауарларды сатып алатыны жөнінде хабарлайды:
Филиал Акционерного Общества «Алюминий Казахстана» ТБРУ объявляет о проведении закупа следующих
товаров способом запроса ценовых предложений (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по
недропользованию):
Лот
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Тауардың атауы
Гильза поршень 240П-1004008-В
Ішпек240П-1004008-В(стандарт)
Поршеньді балдақ236-1004002-А4
Поршеньді саусақ 236-1004020
Меңгеріктің дөңгелегісіз,меңгерік басқару
және жинақтағы сошкалар 469-3400013-10
Үйкелісті бастырма 20-3501106
Үйкелісті бастырма 69-3507020-Б
Жинақтағы дөгелек цилиндр 469-3502040-01
Үйкелісті бастырма 51-1601138-Б1
Қыспалы диск ілініспе жинақта
Басқару блогы МИКАС-11 220695-3763011
(825.3763001-01)қозғалтқыш ЗМЗ-4091
Оң жақтағы ішкі жұдырық 3163-2304064
Сол жақтағы ішкі жұдырық 3163-2304065
Күпшектің мойынтірегі 3163-3103025
Өлшем
бірлігі
жинақ
жинақ
жинақ
дана
Са- Сатып алу сомасы Мың теңге
ны
(ҚҚС –ты қоспағанда)
1
1,52
1
3,13
1
21,43
1
0,49
Жеткізу
Жеткізу
орны
мерзімі
Арқалық қ. 2011 ж. наурыз
Арқалық қ. 2011 ж. наурыз
Арқалық қ. 2011 ж. наурыз
Арқалық қ. 2011ж. наурыз
дана
1
1,34
Арқалық қ.
2011 ж. наурыз
дана
дана
дана
дана
дана
4
1
1
4
4
0,98
25,00
17,86
1,88
1,21
Арқалық қ.
Арқалық қ.
Арқалық қ.
Арқалық қ.
Арқалық қ.
2011 ж. наурыз
2011 ж. наурыз
2011 ж. наурыз
2011 ж. наурыз
2011 ж. наурыз
дана
1
9,82
Арқалық қ.
2011 ж. наурыз
дана
дана
дана
1
1
4
3,39
2,86
5,98
Арқалық қ.
Арқалық қ.
Арқалық қ.
2011 ж. наурыз
2011 ж. наурыз
2011 ж. наурыз
Өтінім мына мекенжай бойынша www.reestr.kca.kz, 2011.ЦП-4824 сайтында орналастырылған. Өтінімнің нөмірі
көрсетілген, («Дейін ашпаңыз» деген жазуы бар) мөр басылған конвертті мына мекенжайға: 110300 Қостанай обл.,
Арқалық қ., Абай д-лы, 86 «АК» АҚ филиалы ТБКБ жіберу (ұсыну) қажет. Қатысушы міндетті түрде www.reestr.kca.
kz сайтында тіркелуі керек. Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынымдарында мынадай ақпарат болуы қажет: а) атауы, нақты
тұрғылықты жерінің мекенжайы, БЖН (заңды тұлға үшін), тегі, аты, тұратын жері, ЖСН (жеке тұлға үшін) және әлеуетті
жеткізушінің банктік деректемелері; б) баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілі арқылы сатып алу мәні (лот атаулары, егер
баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілі арқылы сатып алу мәніне бірнеше лоттар кіретін болса); в) әрбір лот бойынша сатып
Лот
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование товара
Гильза-поршень 240П-1004008-В
Вкладыш 240П-1004008-В (стандарт)
Кольцо поршневое 236-1004002-А4
Палец поршневой 236-1004020
Рулевое управление без рулевого колеса и сошки в сборе
469-3400013-10
Накладка фрикционная 20-3501106
Накладка фрикционная 69-3507020-Б
Цилиндр колесный в сборе 469-3502040-01
Накладка фрикционная 51-1601138-Б1
Нажимной диск сцепления в сборе
Блок управления МИКАС-11 220695-3763011
(825.3763001-01) двигатель ЗМЗ-4091
Кулак внутренний правый 3163-2304064
Кулак внутренний левый 3163-2304065
Подшипник ступицы 3163-3103025
Ед.
Сумма закупа, тыс.
изм. Кол-во тенге (без НДС)
к-т
36
414,00
к-т
3
32,40
к-т
36
68,40
шт.
12
28,80
Место
поставки
г. Аркалык
г. Аркалык
г. Аркалык
г. Аркалык
Срок
поставки
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
шт.
1
37,00
г. Аркалык апрель 2011 г.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
8
2
2
2
1
2,40
0,75
3,50
3,00
7,80
г. Аркалык
г. Аркалык
г. Аркалык
г. Аркалык
г. Аркалык
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
шт.
1
85,00
г. Аркалык апрель 2011 г.
шт.
шт.
шт.
1
1
4
16,25
16,25
8,00
г. Аркалык апрель 2011 г.
г. Аркалык апрель 2011 г.
г. Аркалык апрель 2011 г.
Заявка размещена по адресу на сайте: www.reestr.kca.kz, 2011.ЦП-4824. Запечатанные конверты с указанием номера
заявки (с надписью «Не вскрывать до») отправлять (предоставлять) по адресу: 110300, Костанайская обл., г. Аркалык,
пр. Абая, 86, Филиал АО «АК» ТБРУ. Участник в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте: www.reestr.kca.kz.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию: а) наименование, адрес
фактического места нахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического
лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика; б) предмет закупа способом запроса ценовых предложений
(наименование лотов, в случае если в предмет закупа способ запроса ценовых предложений входит несколько лотов);
№39 (163), 17марта 2011 г.
алынатын тауарлардың атауы, сипаттамасы, саны; г) тауарларды жеткізу орны мен мерзімі; д) әлеуетті жеткізушінің лотқа
ұсынған бағасы; е) баға ұсынымына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар кіреді. Ұсыныстарды кабылдау
2011ж. 18.03. басталады. Ұсыныстарды қабылдау 2011 ж. 31.03. аяқталады. Конверттердің ашылу мекенжайы мен уақыты:
Қостанай обл., Арқалық қ., Абай д-лы, 86 «АК» АҚ филиалы ТБКБ 2011ж. 31.03. сағат 15.00, әлеуетті жеткізушілер
конверттердің ашылуы кезінде оған қатысуына болады. Шартқа қол қою мерзімі: 2011 ж. сәуір 7. Тапсырыс берушінің баға
ұсынымдарын қабылдаудың соңғы мерзіміне бір жұмыс күні қалғаннан кешікпей тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді
сатып алудан бас тартуға мүмкіндігі бар. Жауапты тұлға – Юськов Роман Александрович (ӨҚҚБ жетекші инженері), ura@
tbru.aok.enrc.com, 8-71430-71595. Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар бойынша 8-71430-71595, факс
8-71430-71595, E-mail: ura@tbru.aok.enrc.com алуға болады.
в) наименование, описание, количество приобретаемых товаров, по каждому лоту; г) место и сроки поставки товаров;
д) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот; е) в ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров. Начало приема предложений: 18.03.11 г. Окончание приема предложений: 31.03.11 г. Адрес и
время вскрытия: Костанайская обл., г. Аркалык, пр. Абая, 86, Филиал АО «АК» ТБРУ, в 15.00 ч. 31.03.2011 г., потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов. Срок подписания договора: до 7 апреля 2011 г. Допускается отказ заказчиком от осуществления закупа товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения
окончательного срока приема ценовых предложений. Ответственным является Роман Александрович Юськов (ведущий
инженер ООПП), ura@tbru.aok.еnrc.com, 8 (71430) 715-95. Дополнительную информацию и справки можно получить по
телефону: 8 (71430) 715-95, факс: 8 (71430) 715-95, е-mail: ura@tbru.aok.еnrc.com.
«Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы келесі тауарларға ұсыным бағасын сұрату тәсілімен сатып алу
жүргізілгенін хабарлайды (жер қойнауын пайдалану жөнінде операциялар жүргізгенде, ТЖҚ сатып алу Ережелеріне
сәйкес) «Инрост-ЛЛ» ЖШС-нің, Павлодар қ., Луначарский к-сі 49, 7 кеңсе, ЖК Файзулин Р.Р. Павлодар қ., Лермонтов
к-сі 49А-15 конкурстық тапсырыстары жеңіп шықты, тапсырыс: 2011.ЦП-1908;2011.ЦП-3565.
Акционерное Общество «Алюминий Казахстана» объявляет состоявшимся проведение закупа следующих товаров
способом запроса ценовых предложений (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию) по заявкам №№2011.ЦП-1908; 2011.ЦП-3565. Победителями признаны ТОО «Инрост-ЛЛ», г. Павлодар, ул. Луначарского, 49 офис 7; ИП Файзулин Р.Р., г. Павлодар, ул. Лермонтова, 49А-15.
«Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамының филиалы ТБКБ баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілі арқылы
(Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізген кезде ТЖҚ сатып алу Ережелері бойынша) мынадай тауарларды сатып алатыны жөнінде хабарлайды:
Филиал Акционерного Общество «Алюминий Казахстана» объявляет о проведении закупа следующих товаров
способом запроса ценовых предложений для ТБРУ (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций
по недропользованию):
Лот
№
Тауардың атауы
Өлшем
бірлігі
Саны
Сатып алу сомасы,
мың тенге (ҚҚС) пен)
Жеткізу орны
Жеткізу мерзімі
Лот
№
Наименование товара
Ед.
изм.
Кол-во
Сумма закупа, тыс.
тенге (с НДС)
Место поставки
Срок поставки
1
2
3
Ұн
Тұз
Сиыр еті
кг
кг
кг
34000
400
6000
2550,00
10,00
4500,00
Арқалық қ.
Арқалық қ.
Арқалық қ.
ай сайын
ай сайын
ай сайын
1
2
3
Мука
Соль
Мясо говядина
кг
кг
кг
34 000
400
6 000
2 550,00
10,00
4 500,00
г. Аркалык
г. Аркалык
г. Аркалык
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
Өтінім мына мекенжай бойынша www.reestr.kca.kz, 2011.ЦП-4799 сайтында орналастырылған. Өтінімнің нөмірі
көрсетілген, («Дейін ашпаңыз» деген жазуы бар) мөр басылған конвертті мына мекенжайға: 110300 Қостанай обл.,
Арқалық қ., Абай д-лы, 86 «АК» АҚ филиалы ТБКБ жіберу (ұсыну) қажет. Қатысушы міндетті түрде www.reestr.kca.
kz сайтында тіркелуі керек. Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынымдарында мынадай ақпарат болуы қажет: а) атауы, нақты
тұрғылықты жерінің мекенжайы, БЖН (заңды тұлға үшін), тегі, аты, тұратын жері, ЖСН (жеке тұлға үшін) және әлеуетті
жеткізушінің банктік деректемелері; б) баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілі арқылы сатып алу мәні (лот атаулары, егер
баға ұсынымдарына сұрау салу тәсілі арқылы сатып алу мәніне бірнеше лоттар кіретін болса); в) әрбір лот бойынша сатып
алынатын тауарлардың атауы, сипаттамасы, саны; г) тауарларды жеткізу орны мен мерзімі; д) әлеуетті жеткізушінің лотқа
ұсынған бағасы; е) баға ұсынымына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар кіреді. Ұсыныстарды кабылдау
2011ж. 16.03. басталады. Ұсыныстарды қабылдау 2011 ж. 25.03. аяқталады. Конверттердің ашылу мекенжайы мен уақыты:
Қостанай обл., Арқалық қ., Абай д-лы, 86 «АК» АҚ филиалы ТБКБ 2011ж. 25.03. сағат 12.00, әлеуетті жеткізушілер
конверттердің ашылуы кезінде оған қатысуына болады. Шартқа қол қою мерзімі: 2011 ж. наурыз айының 3-ші онкүндігі.
Тапсырыс берушінің баға ұсынымдарын қабылдаудың соңғы мерзіміне бір жұмыс күні қалғаннан кешікпей тауарларды,
жұмыстарды, қызметтерді сатып алудан бас тартуға мүмкіндігі бар. Жауапты тұлға – Шандакова Людмила Захаровна
(тамақтану учаскесінің бастығы), tbru.aok.enrc.com,71430 9-00-62. Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар бойынша 8-71430-9-00-62, факс 871430 7-03-43 алуға болады.
Заявка размещена по адресу на сайте: www.reestr.kca.kz, 2011.ЦП-4799. Запечатанные конверты с указанием номера заявки (с надписью «Не вскрывать до») отправлять(предоставлять) по адресу: г. Аркалык, 110300, проспект Абая,
86. Участник в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте: www.reestr.kca.kz. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию: а) наименование, адрес фактического места нахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские
реквизиты потенциального поставщика; б) предмет закупа способом запроса ценовых предложений (наименование лотов,
в случае если в предмет закупа способ запроса ценовых предложений входит несколько лотов); в) наименование, описание, количество приобретаемых товаров, по каждому лоту; г) место и сроки поставки товаров; д) цена, предложенная
потенциальным поставщиком на лот; е) в ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров.
Начало приема предложений: 16.03.11 г. Окончание приема предложений: 25.03.11 г. Адрес и время вскрытия: г. Аркалык,
110300, проспект Абая, 86. Филиал АО «АК» ТБРУ ОРС, в 12.00 ч. 25.03.2011 г. потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов. Срок подписания договора: 3 декада марта 2011 г. Допускается отказ заказчиком от
осуществления закупа товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема
ценовых предложений. Проект договора получить в Участке питания: 8 (71430) 900-62. Ответственной является Людмила
Захаровна Шандакова (начальник участка питания), tbru@aok.еnrc.com, 8 (71430) 900-62. Дополнительную информацию
и справки можно получить по телефону: 8 (71430) 900-62, факс: 8 (71430) 703-43.
«Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы КБКБ үшін бір жерден алу тәсілімен сатып алудың қорытындысы
туралы хабарлайды (жер қойнауын пайдалану жөнінде операциялар жүргізгенде, ТЖҚ сатып алу Ережелеріне сәйкес)
«Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі», АҚ конкурстық тапсырысы жеңіп шықты, мекен-жайы: Рудный қ,: тапсырыс: 2011.ОИ-3211.
Акционерное Общество «Алюминий Казахстана» объявляет об итогах проведения закупа способом из одного источника (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию) для КБРУ. Победившей признана
конкурсная заявка АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», г. Рудный. Заявка
2011.ОИ-3211.
«Алюминий Казахстана» АҚ ТБКБ үшін келесі тауарларға ұсыным бағасын сұрату тәсілімен сатып алу
жүргізілетінін хабарлайды (жер қойнауын пайдалану жөнінде операциялар жүргізгенде, ТЖҚ сатып алу Ережелеріне
сәйкес):
Акционерное Общество «Алюминий Казахстана» объявляет о проведении закупа следующих товаров способом
запроса ценовых предложений для КБРУ (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию):
Лот
№
Тауар атауы
Өлш.
бірлігі
Саны
Сатып алу жиынтығы,
теңге (ҚҚС-сыз)
Жеткізу орны
Жеткізу мерзімі
№
лота
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Сумма закупа в
тенге (без НДС)
Место поставки
Срок поставки
1
2
3
4
Газтектес аргон
Гсо боксит рудасы 3028-84
Гсо темір иондары (iii) -8032
Гсо лайлық (шт)
Гсо сидеритті темір рудасы (р9б)
1480-84п
Фреон 12(кг)
Хладон 134 а
Хладон-22
куб.метр
грамм
ампула
байлам
336,00
100,00
5,00
1,00
282756
127680
2080
2496
«АК» АҚ қоймасы
«АК» АҚ қоймасы
«АК» АҚ қоймасы
«АК» АҚ қоймасы
2011 ж. сәуір
2011 ж. сәуір
2011 ж. сәуір
2011 ж. сәуір
1
2
3
4
куб.метр
грамм
ампула
упаковка
336,00
100,00
5,00
1,00
282 756
127 680
2 080
2 496
Склад АО «АК»
Склад АО «АК»
Склад АО «АК»
Склад АО «АК»
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
байлам
1,00
47140
«АК» АҚ қоймасы
2011 ж. сәуір
5
килограмм 78,00
килограмм 39,00
килограмм 54,40
124460
112310
51790
«АК» АҚ қоймасы
«АК» АҚ қоймасы
«АК» АҚ қоймасы
2011 ж. сәуір
2011 ж. сәуір
2011 ж. сәуір
6
7
8
Аргон газообразный
ГСО бокситовая руда 3028-84
ГСО ионов железа (iii)-8032
ГСО мутности (шт.)
ГСО руда железная сидеритовая (р9б)
1480-84П
Фреон 12 (кг)
Хладон 134 а
Хладон-22
5
6
7
8
упаковка
1,00
47 140
Склад АО «АК»
апрель 2011 г.
килограмм
килограмм
килограмм
78,00
39,00
54,40
124 460
112 310
51 790
Склад АО «АК»
Склад АО «АК»
Склад АО «АК»
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
апрель 2011 г.
Тапсырыс www.reestr.kca.kz сайтында мекен жайы бойынша орналастырылған, тапсырыс коды: 2011.ЦП-1287. («...дейін ашылмасын» жазуы бар ) мөр соғылған Конверттер тапсырыс нөмірі көрсетілумен Павлодар қаласы,140013, «АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Өндірісті қамтамасыз ету басқармасы мекенжайы бойынша жіберілсін (ұсынылсын). Қатысушы
міндетті тәртіпте www.reestr.kca.kz сайтында тіркелуге тиістіӘлеуетті жеткізушінің баға ұсынысында келесі ақпарат болуы керек:
а) атауы, нақты тұрғын орны мекнжайы, (заңды тұлғалар үшін) БИН, тегі, аты, тұратын орны, (жеке тұлғалар үшін) ИИН және
әлеуетті жеткізушінің банк реквизиттері б) баға ұсыныстарын сұраным тәсілімен сатып алынатын за(лоттардың атаулары); в) әрбір
лот бойынша сатып алынатын товарлардың атауы,тізімдемесі, саны г) товарларды жеткізу орны мен мерзімі;д) әлеуетті жеткізушінің
лотқа ұсынылған бағасы.е) баға ұсынысына товарлардың жеткізілуімен байланысты барлық шығындары қосылады; Ұсыныс
қабылдауының басталуы: 2011 ж. 03.18. Ұсыныс қабылдауының аяқталуы: 2011 ж. 04.01. Мекенжайы және ашылу уақыты: Павлодар қаласы, 140013, «АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Өндірісті қамтамасыз ету басқармасы № 21 каб.,
2011 ж. 04.01. сағ. 12.00. әлеуетті жеткізушілер конверттердің ашылуына қатыса алады. Шартқа қол қою мерзімі: 2011 ж. сәуірдің
1-ші онкүндігі. Тапсырушыға баға ұыныстары үшін товарларды сатып алуды, жұмыстар мен қызметтерді жүзеге асырудан, құнды
ұсыныстар қабылдау нақты мерзімі өткенге дейін, бір жұмыс күн бұрын бас тартуға рұқсат етіледі. Шарттың жобасын ӨҚБ – МТЖБ
каб № 21- Шипунова Н.И. алуға болады, sny@aok.еnrc.com 8 7182 37-40-27. Жүргізілуіне жауапты - Гемуева Галина Николаевна
болып табылады (ӨҚБ – МТЖБ инженері), ggn@aok.enrc.com, 8 718 2 37-41-08. Қосымша ақпарытты және анықтаманы : 8 /7182/
37-40-27 телефоны арқылы алуға болады, факсы: 8/7182/ 37-49-09, E-mail:sny@aok.enrc.com
Заявка размещена по адресу на сайте: www.reestr.kca.kz, 2011.ЦП-4801. Запечатанные конверты с указанием номера заявки (с надписью «Не вскрывать до») отправлять (предоставлять) по адресу: г. Павлодар, 140013, АО «АК»
УОП. Участник в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте: www.reestr.kca.kz. Ценовое предложение
потенциального поставщика должно содержать следующую информацию: а) наименование, адрес фактического места
нахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские
реквизиты потенциального поставщика; б) предмет закупа способом запроса ценовых предложений (наименование лотов,
в случае если в предмет закупа способ запроса ценовых предложений входит несколько лотов); в) наименование, описание, количество приобретаемых товаров, по каждому лоту; г) место и сроки поставки товаров; д) цена, предложенная
потенциальным поставщиком на лот; е) в ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров.
Начало приема предложений: 18.03.11 г. Окончание приема предложений: 1.04.11 г. Адрес и время вскрытия: г. Павлодар,
140013, АО «АК» УОП, каб. №6, в 12.00 ч. 1.04.2011 г. потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии
конвертов. Срок подписания договора: 1 декада апреля 2011 г. Допускается отказ заказчиком от осуществления закупа
товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Проект договора, дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 /7182/ 37-40-27, факс: 8 /7182/
37-48-96, е-mail: sny @aok.enrc.com в УОП-ОМТС, каб №6, Н.И. Шипунова. Ответственной за проведение является Галина Николаевна Гемуева (инженер УОП-ОМТС), ggn@aok.еnrc.com, 8 /7182/ 37-41-08.
«Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы КБКБ үшін ұсыным бағасын сұрату тәсілімен сатып алудың
қорытындысы туралы хабарлайды (жер қойнауын пайдалану жөнінде операциялар жүргізгенде, ТЖҚ сатып алу
Ережелеріне сәйкес) «Солтинг», АБҚ конкурстық тапсырысы жеңіп шықты, мекен-жайы: РФ, Екатеринбург қ,: тапсырыс: 2011.ЦП-3371: Лоттар №№1-54.
Акционерное Общество «Алюминий Казахстана» объявляет об итогах проведения закупа способом запроса ценовых предложений (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию) для КБРУ.
Победившей признана конкурсная заявка ООО «Солтинг», расположенного по адресу: РФ, г. Екатеринбург, заявка
2011.ЦП-3371 – лоты №№1-54.
«Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы КБКБ үшін келесі тауарларға ұсыным бағасын сұрату тәсілімен
сатып алу жүргізілетінін хабарлайды (жер қойнауын пайдалану жөнінде операциялар жүргізгенде, ТЖҚ сатып алу
Ережелеріне сәйкес) «СварТехКомплект» ЖШС конкурстық тапсырысы жеңіп шықты, мекен-жайы: Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қ, Айманов к., 26/1, тапсырыс: 2011.ОИ-2050.
Акционерное Общество «Алюминий Казахстана» объявляет об итогах проведения закупа способом запроса ценовых предложений (согласно Правилам приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию) для КБРУ. Победившей признана конкурсная заявка ТОО «СварТехКомплект», расположенного по адресу: Казахстан, Павлодарская
область, г. Павлодар, ул. Айманова, 26/1. Заявка 2011.ОИ-2050.
Құрметті компания басшылары!
Құрметті сатып алуларды
ұйымдастырушылар мен оларға
қатысушылар!
Уважаемые руководители компаний!
Уважаемые организаторы и
участники закупок!
«Казцинк» ЖШС мен «Вестник Казцинка» ЖШС
бірлескен жоба – «Деловой блокнот» қосымшасын шығаруды жүзеге асыра бастады. Біздің басылымда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді ашық конкурс тәсілімен сатып алулар, бір тараптың ұсыным бағалары сұранымы туралы хабарландырулар; олардың қорытындылары жарияланған хабарландырулар; конкурстық өтінімдер мен ұсыным бағалары салынған конверттерді ашу
хаттамалары; ашық конкурс қорытындыларының және
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өз сатып алуларына әлеуетті қатысушыларды неғұрлым көбірек
тартқысы келетін барлық кәсіпорындар мен ұйымдардан ұсыным бағаларын сұрау тәсілімен өткізілген сатып
алулар қорытындыларының хаттамалары және өзге де
хабарландырулар жарияланады.
«Деловой блокнот» аптасына 4 рет шығады және бүкіл
Қазақстан аумағына тарайды. Хабарландыру жариялау
бағасы әр шаршы сантиметр үшін 40 теңге.
Ақпаратты жариялау мәселелері бойынша мына мекенжайдағы «Деловой блокнот» редакциясына хабарласуға болады: 070002, ШҚО, Өскемен қ., Куйбышев к-сі, 57А,
тел/факс 8 (7232) 29-14-27, 50-36-20. Электрондық мекенжай: vestnikpress@mail.ru, press@vestnik.com.kz
Хабарландырулар жұмыс күндері сағат 8.30-дан
17.30-ға дейін қабылданады. Қош келдіңіздер!
ТОО «Казцинк» и ТОО «Вестник Казцинка»
осуществляют совместный проект – выпуск приложения «Деловой блокнот». В нашем издании публикуются объявления о проведении закупа товаров,
работ и услуг способом открытого конкурса, запроса ценовых предложений из одного источника;
объявления об их итогах; протокола вскрытия конкурсных заявок и конвертов с ценовыми предложениями; протокола об итогах открытого конкурса
и итогах закупа способом запроса ценовых предложений от предприятий и всех организаций, желающих привлечь к своему закупу товаров, работ
и услуг больше потенциальных поставщиков, иные
объявления.
«Деловой блокнот» выходит 4 раза в неделю и распространяется по всей территории Республики Казахстан. Стоимость публикации объявления – 40 тенге
за квадратный сантиметр.
По вопросам размещения информации можно обратиться по адресу редакции «Делового блокнота»:
070002, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Куйбышева, 57А,
тел./факс: 8 (7232) 29-14-27, 50-36-20. Электронный адрес:
vestnikpress@mail.ru, press@vestnik.com.kz
Объявления принимаются в рабочие дни с 8.30 до
17.30. Добро пожаловать!
№39 (163), 17марта 2011 г.
Заказ № 4726.
Объем - 2 печатных листа.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
97
Размер файла
1 003 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа