close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

змагання - Федерація мисливського собаківництва України

код для вставкиСкачать
Мисливські собаки
#2 (42) березень 2013
ЗМІСТ
4 Президія
14
Щодо тактики та стратегії
8 Змагання
Восточный фазан-2013
12 Змагання
Кубок Букатєвича-2013
16 Змагання
Регіональні змагання лайок по вольєрному
кабану та підсадному ведмедю
20 Змагання
Крымские региональные состязания легавых
«Куропатка-2013»
26 Рейтинг
Best охотничьих лаек за 2012 год
28 Змагання
Перегони лайок на Вінниччині
Кубок області
30 Досвід-панацея
Куда исчезли таксы?
Мемориал В.А. Масс
32 Лікнеп
Как правильно оформить договор
купли-продажи питомца
34 Консультант
Цена здоровья наших питомцев
Журнал "Мисливські собаки"
Украинский специализированный журнал
Издается 10 раз в год
Подписной индекс – 91865
Свидетельство о регистрации
КВ № 9443 от 20.12.2004
Федерация охотничьего собаководства
Украины (ФОСУ)
Президент – Анатолий Голубченко
Адрес: г. Киев, ул. Верховинная, 36а, оф. 309
Тел. 496-41-19
Учредитель и издатель
ТОВ «Журнал «Мисливські собаки»
Адрес: г. Киев, ул. Верховинная, 36а, оф. 309
Тел. 496-41-19
Редакция журнала:
Главный редактор Владимир Грановский
Зам. главного редактора Александр Домашовец
Выпускающий редактор Ирина Хабаровская
Верстка Анатолий Ильинский
Журнал распространяется по подписке
Укрпочты (со следующего года), редакционной
подписке, на кинологических мероприятиях в
Украине и за рубежом, а также по сети клубов
и отделений охотничьего собаководства,
охотничьих магазинов.
E-mail: press@fmsu.org
www.huntingdogs.com.ua
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений Любое использование материалов журнала возможно лишь при
письменном согласии редакции и ссылке на
издание – все права защищены.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право редактиро-
вания и отбора присланных материалов.
Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенных фактов
Номер подписан в печать
Формат: А4
Тираж: 3 000 экз.
Печать
ООО «Полиграфическая фирма Слон»
г. Киев, 02099
ул. Бориспольская, 9
(044) 592-35-06
3
Президія
ливського собаківництва України» зі
змінами, а саме:
викласти у наступній редакції в п.1. 3.
ВКРЕ ФМСУ у складі до15 осіб обирається з’їздом експертів терміном на
5 років зі складу провідних експертів
із мисливського собаківництва, членів
ФМСУ шляхом відкритого або закритого голосування. Голова ВКРЕ ФМСУ та
його заступник обираються з’їздом.
Щодо тактики та стратегії
27 березня цього року відбулася робоча, але знаменна подія для Федерації
мисливського собаківництва – на Президії визначили пріоритети щодо Всеукраїнської
виставки мисливських собак, кінологічного дійства, яке раз у три роки наочно
демонструє досягнення вітчизняного мисливського собаківництва, підсумовує
кропітку працю професіоналів із покращення генофонду мисливських собак
в Україні. Розглядалися й інші важливі питання, які неабияк впливають на діяльність
ФМСУ, експертів зокрема, і які конче необхідно вирішувати.
РІШЕННЯ
Президії Федерації мисливського собаківництва
України
Порядок денний:
1. Затвердження рішення Всеукраїнської Кінологічної Ради Експертів з
мисливського собаківництва.
2. Питання про IV Всеукраїнську виставку мисливських собак:
затвердження внесених змін до пунктів «Положення»;
4
Мисливські собаки октябрь 2012
затвердження складу виставкового
комітету;
затвердження списку експертів;
затвердження кошторису.
3. Затвердження складу експертних
комісій на Всеукраїнські змагання серед лягавих та спанієлів по куріпці.
4. Затвердження Проекту «Положення
про строки та умови підготовки собак
мисливських порід до випробувань та
змагань».
5. Затвердження розрахунку надходжень в Правління ФМСУ в 2013 р.
6. Різне:
щодо розробки нових правил іспитів
групи порід норні;
пропозиція щодо складу комісій на
Всеукраїнські змагання норних.
Розглянувши матеріали порядку денного, Президія Федерації мисливського собаківництва України вирішила:
По п.1:
РІШЕННЯ по п. №1: Затвердити «Положення про Всеукраїнську Кінологічну Раду Експертів Федерації мис-
2. Бобров М.Є.;
3. Голоколосова Н.К.;
4. Лобков С.В.;
5. Переходов В.І.;
6. Скуртов В.В.
Затвердити склад комісії по групі порід ретрівери:
1. Риков В.Б. (голова комісії);
2. Бузін Ю.А.;
3. Дмитрієва З.Г..
РІШЕННЯ по п. №2: Секретар Всеукраїнської Кінологічної Ради Експер- Затвердити склад комісії по групі потів ФМСУ– Шабранська Н.С.
рід гончі та фарбери:
1. Соловей М.А. (голова комісії);
РІШЕННЯ по п. №3: 1. Затвердити 2. Благотнюк В.А.;
склад комісії по етиці:
3. Бойко Г.А.;
Грановський В.К.;
4. Коробчук В.М.;
Дмитрієва З.Г.;
5. Коновалов Ю.В.;
Топачевський К.П.
6. Мельніченко В.В.;
2. Прийняти «Положення про комісію 7. Ногас А.Я.;
по етиці» за основу. Довести до відо- 8. Осіпов В.Г..
ма членів комісії по етиці зміст «Положення» для висловлення зауважень
та доповнень. Остаточний текст «По- Затвердити склад комісії по групі положення» зі змінами та доповненнями рід лягаві:
затвердити на наступному засіданні 1. Грановський В.К (голова комісії);
ВКРЕ ФМСУ.
2. Голубченко А.К. - підкомісія острівні;
3. Голубченко В.К. - підкомісія острівні;
РІШЕННЯ по п. №4:
4. Домашовец О.І. - підкомісія конти1. Прийняти «Положення про комісії по нентальні;
породах» за основу. Остаточну редак- 5. Дорошенко А.К - підкомісія контицію «Положення» зі змінами та допо- нентальні;
вненнями затвердити на наступному 6. Зеліновська І.Є.- підкомісія контизасіданні ВКРЕ ФМСУ.
нентальні;
2. Затвердити склад комісії по групі 7. Коновалов Ю.В. - підкомісія острівні;
порід норні:
8. Пінчук Т.К. - підкомісія острівні;
1. Коновалов Ю.В. (голова комісії);
9. Сіроштан С.М.- підкомісія континен2. Демьяненко А.І.;
тальні;
3. Медведєва З.Б.;
10. Стоячко А.В. - підкомісія острівні;
4. Мельніченко В.В.;
11. Томіна Н.О. - підкомісія острівні;
5. Ружицький С.Б.;
12. Федухін О.В. - підкомісія континен6. Рогоцький Я.А.;
тальні.
7. Скрипнюк В.І..
Затвердити склад комісії по групі по- Затвердити склад комісії по групі порід
рід лайки:
хорті:
1. Топачевський К.П. (голова комісії ); 1. Риков С.Б. (голова комісії);
2. Бойко Г.А.;
2. Васюта К.С.;
3. Вербило С.Д.;
3. Зеліновська І.Є.;
4. Верхов А.Г.;
4. Злидарь В.;
5. Герасютенко В.О.;
5. Ногас А.Я.;
6. Данилюк В.І.;
6. Шакурова О.Е.;
7. Дмітраш Ю.Л.;
7. Турулін С.В.
8. Зімбель К.Л.;
9. Красильніков В.В.;
РІШЕННЯ по п. №5:
10. Ружицький С.Б.;
1. За підсумками року Правління ФМСУ
11. Шабранська Н.С.;
складатиме список експертів, яким на12. Черних О.В.
даватиметься право судити у наступному році.
Затвердити склад комісії по групі по- 2. Кожен експерт ФМСУ повинен прорід спанієлі:
йти акредитацію – отримати дозвіл
1. Черних О.В. (голова комісії);
на право суддівства на кінологічних
заходах ФМСУ (отримати картку-сертифікат, яка міняється при підвищені
категорії);
3. Кожен експерт ФМСУ щорічно повинен надавати звіт щодо участі у кінологічних заходах (надавати ксерокопію книги експерта, в якій зафіксовано
його участь у щорічних кінологічних
заходах).
4. Встановити щорічний добровільний
внесок з боку діючих експертів ФМСУ,
який піде безпосередньо на розвиток
кінології, організацію проведення засідань Кінологічної Ради, Кваліфікаційної та Екзаменаційної комісій при
ФМСУ.
5. Розмір щорічного добровільного
внеску складає:
експерт Національної категорії –
250 грн.;
експерт І категорії – 200 грн.;
експерт ІІ категорії – 150 грн.
6. Терміни внесення коштів:
у 2013 році – до 1 липня;
з 2014 року – до кінця І кварталу.
7. Затвердити розміри витрат для забезпечення діяльності експертів на
Всеукраїнських кінологічних заходах
ФМСУ:
проїзд експертів до місця призначення
сплачується у два боки за ціною квитка у купейному вагоні;
проживання становить на добу не
більше 250 грн.;
харчування на одну особу до 180 грн.
на добу (в день приїзду та від’їзду харчування не забезпечується, відшкодовується 100 грн.);
на особисті потреби 50 грн. на добу;
Винагорода за одну годину роботи:
експерт Всесоюзної категорії отримує
18 грн.;
експерт Національної категорії отримує 16 грн.;
експерт І категорії отримує 12 грн.;
експерт ІІ категорії отримує 9 грн.
Харчування та проживання експертів
забезпечується організаторами кінологічного заходу.
На виставках:
проїзд експертів до місця призначення
сплачується у два боки за ціною квитка у купейному вагоні;
проживання становить на добу не
більше 250 грн.;
харчування на одну особу до 180 грн.
на добу (в день приїзду та від’їзду харчування не забезпечується, відшкодовується 100 грн.);
за добу роботи сплачується 180 грн. при
умові, що в ринзі експонується до 50 собак, за кожну наступну додатково 10 грн.
Мисливські собаки октябрь 2012
5
Президія
Харчування та проживання експертів забезпечується організаторами кінологічного заходу.
РІШЕННЯ по п. №6: Задовольнити звернення експертів-кінологів Герасютенка В.О, Піддубного В.І., Коробчука
В.М., Бондаренка Н.І., Данилюка В.І., Найди О.М. та видати
їм посвідчення експертів-кінологів ФМСУ.
РІШЕННЯ по п. №7: Затвердити рішення зі змінами та доповненнями до «Положення про проведення випробувань
та змагань собак мисливських порід», а саме:
- для всіх порід мисливських собак дозволити проводити
випробування по водоплавній дичині, вирощеній у вольєрі
протягом усього року;
- у наступній редакції «Положення» викласти в П.9 абзац
перший та другий:
Експертизу на змаганнях здійснює експерт з випробувань групи порід не нижче І категорії.
Суддівство парних змагань здійснюють як мінімум два
експерти з випробувань групи порід, один з яких (голова)
не нижче І категорії.
На випробуваннях експертизу здійснює експерт з групи
порід не нижче І категорії або експертна комісія з двох експертів ІІ категорії, один з яких (голова) обов’язково з випробувань даної групи порід.
Організатори змагань, випробувань, з урахуванням умов
проведення заходу, можуть збільшувати склад комісій, але
не більше трьох експертів.
РІШЕННЯ по п. №8: Затвердити рішення зі змінами та доповненнями, а саме:
1. Викласти в наступній редакції П.1.2. - Кваліфікацію (звання)
експертів Національної, Першої та Другої категорій, окремо з
порід та випробувань собак мисливських порід, надає Кваліфікаційна комісія ВКРЕ ФМСУ громадянам України, вік яких становить не менше 18 років;
2. Викласти в наступній редакції П.2.2.1. - Досвід роботи стажистом на різних кінологічних заходах з мисливського собаківництва не менш, як 3 (три) роки, як виключення термін може
бути зменшено на підставі клопотання обласного осередку за
погодженням комісії по групі порід при умові здачі іспиту на
«відмінно»;
3. Викласти в наступній редакції П.2.2.2. - При наданні категорії з виставок (груп порід хорті та гончі) – стажування
не менш, як на 6 (шести) кінологічних заходах, 4 (чотири) з
яких – виставки однієї групи порід з участю у проведенні експертизи не менш, як 25 (двадцять п’ять) собак, з наданням звіту не менш, як на 15 (п’ятнадцять) собак однієї
групи порід і позитивної рецензії на цей звіт експерта, який
має звання не нижче Першої категорії, та рекомендації
2 (двох) експертів, які мають звання не нижче Першої категорії, під чиїм керівництвом проходило стажування,
а також здати практичний іспит на заходах не нижче обласного
рівня експерту-екзаменатору;
4. Викласти в наступній редакції П.2.3.1. - Для присвоєння Першої категорії з виставок та виводків груп порід (по одній з груп
порід) – експертам, які мають звання Другої категорії та стаж
роботи експертом Другої категорії не менш, як 3 (три) роки:
у якості голови експертної комісії не менш, як на 3 (трьох) виставках та виводках, проведення експертизи не менш, як 150
(сто п’ятдесяти) собак, з яких 60 (шістдесяти) – в якості голови
експертної комісії;
6
Мисливські собаки октябрь 2012
надати звіт з описом не менш, як 50 (п’ятдесяти) собак, експертизу яких самостійно здійснював претендент у якості голови експертної комісії;
здати практичний іспит на заходах Регіонального або Всеукраїнського рівня експерту-екзаменатору;
5. Викласти в наступній редакції П. 2.3.2. - Для присвоєння
Першої категорії з випробувань груп порід (по одній з груп
порід) експертам, які мають звання Другої категорії та стаж
роботи експертом Другої категорії не менш, як 3 (три) роки.
6. П.3.3. доповнити фразою - Як виняток дозволити експертам Національної та І категорії з випробувань групи порід
лягаві проводити експертизу спанієлів та ретріверів на випробуваннях (болотна дичина, водоплавна дичина, поле,
ліс), якщо кількість собак не перевищує п’яти.
7. Викласти у наступній редакції П.9.1. - Кваліфікаційна
комісія ВКРЕ ФМСУ щорічно публікує списки експертів
України, котрим надається право проведення експертизи
мисливських собак на заходах Федерації Мисливського
Собаківництва України у наступному році. Після опублікування чергового списку експертів попередній список вважається недійсним.
РІШЕННЯ по п. №9: Затвердити таблиці мінімальних вимог визначення класності.
РІШЕННЯ по п. №10: Собак з міжнародними родоводами
та робочими сертифікатами відносити до ІІ племінного класу з записом в УПКМС.
По п.2:
1. Затвердити внесені зміни до пунктів «Положення»;
2. Встановити благодійний внесок за участь у IV Всеукраїнській виставці мисливських собак: 300 (триста грн. 00 коп.),
за наступну собаку цього власника 250 (двісті п’ятдесят
грн. 00 коп.).
3. Затвердити склад виставкового комітету на IV Всеукраїнську виставку мисливських собак:
Виставком:
Голова – Голубченко А.К.;
Співголова - Колесніченко В.В..
Члени виставкому:
Домашовець О.І.;
Шабранська Н.С.;
Грановський В.К.;
Коваль В.П..
Видавничо-приймальна комісія:
Борисюк К.П.;
Віт К.А.;
Домашовець О.І.;
Пастернак Д.А.;
Шабранська Н.С..
Бонітувальна комісія:
Пастернак Д.А.;
Сіроштан С.М.;
Топчій А.С..
Нагороджувальна комісія:
Борисюк К.П.;
Германов Д.А.;
Євграфов А.С..
Агітаційно-масова комісія:
Віт К.А.;
Домашовець О.І.;
Євграфов А.С.;
Колесніченко В.В.;
Пилипченко І.О.
Острівні
Комісія №1
голова: Стоячко А.В. - Національна категорія (АР Крим);
члени: Коновалов Ю.В. - Національна категорія (м. Харків);
Герасютенко В.О. - І категорія (м. Одеса).
Організаційно-господарська комісія:
Гаріфулін О.;
Ружицький С.Б.;
Пастернак Д.А..
Континентальні
Затвердити склад експертних комісій на IV Всеукраїнську Комісія №2
виставку мисливських собак:
голова: Грановський В.К. - Національна категорія (м. Київ);
Головна експертна комісія:
члени: Пінчук - І категорія (м. Донецьк);
1. Беляєв Ю.Ф.;
Дуднік С.В. - І категорія (м. Дніпропетровськ).
2. Дмитрієва З.Г.;
3. Стоячко А.В.;
Комісія №3
4. Томіна Н.О.;
голова: Піддубний В.І. - І категорія (АР Крим);
5. Топачевький К.П..
члени: Герасіков Л.Л. - ІІ категорія (АР Крим);
Єгорченко О.М. - І категорія (м. Донецьк).
ХОРТІ:
РИНГ №1
Юніори
Експерт – Риков С.Б.
Комісія №5
голова: Томіна Н.О. - Національна категорія (м. Київ);
ЛАЙКИ:
члени: Котляров С.О. - ІІ категорія (м. Миколаїв).
РИНГ №2 ЗСЛ
Експерт – Суховський А.І. (Росія)
Спанієлі
Комісія №6
РИНГ №3 РЄЛ, КФЛ, ССЛ
голова: Черних О.В. - Національна категорія (АР Крим);
Експерт – Ульянов В.Ф. (Росія)
члени: Домашовець О.І. - ІІ категорія (м. Вінниця).
ГОНЧАКИ:
РИНГ №4 РГ, ЕГ, Словацький копів,
Карпатський гончак та ін..
Експерт – Соловей М.О.
По п. №4:
Затвердити проект «Положення про строки та умови підготовки собак мисливських порід до випробувань та змагань»
із внесеними змінами, а саме (текст додається):
РИНГ №5 РПГ
Експерт – Мельниченко В.В.
По п. №5:
Затвердити план надходжень від діяльності ФМСУ в 2013 р.
НОРНІ:
РИНГ №6 Ягдтер’єри
Експерт – Дрокін В.В.
По п. №6:
1. Доручити голові комісії по групі порід норні – Коновалову Ю.В. розробити нові правила іспитів групи порід норні.
2. Затвердити склад комісій на Всеукраїнські змагання норних:
в «8» норі:
Коновалов Ю.В. – Національна категорія (м. Харків);
Красильників В.В. – ІІ категорія (м. Харків);
в «П-подібній» норі:
Дмитрієва З.Г. - Національна категорія (м. Харків).
3. Терміни виготовлення родоводів:
терміново до 7-и днів;
виготовлення родоводу до 2-х місяців;
на розгляд один місяць.
РИНГ №7 Англійські тер’єри, Такси
Експерт – Тар Х.
ЛЯГАВІ:
РИНГ №8 Острівні та малочисельні породи континентальних лягавих, ретрівери
Експерт – Браблец А. (Польща)
РИНГ №9 Дратхаари
Експерт – Христозов Г. (Болгарія).
РИНГ №10 Курцхаари
Експерт – Мюллер Л. (Чехія)
СПАНІЄЛІ
РИНГ №11
Експерт – Переходов В.І.
Додаток:
1. Проект «Положення про строки та умови підготовки собак мисливських порід до випробувань та змагань»
6. Затвердити кошторис планових витрат на IV Всеукраїнську виставку мисливських собак.
По п.3:
Затвердити склад експертних комісій на Всеукраїнські змагання серед лягавих та спанієлів по куріпці.
Мисливські собаки октябрь 2012
7
Змагання
Автор Сергей Ружицкий, эксперт I категории
Восточный фазан-2013
Региональные состязания охотничьих лаек по фазану
Кинологическое мероприятие проходило 15-17 марта в охотничьих угодьях
Старобешевского р/с УООР . Надо сказать, охота на фазана с охотничьими собаками
очень популярна на юго-востоке Украины, и птицы там довольно много. Местные
общества охотников уделяют максимум внимания и заботы разведению фазана,
а Старобешевский р/с УООР – яркий тому пример. Роскошный фазанарий, который
построили местные охотники, у меня вызвал чувство «белой» зависти. И, естественно,
большое количество поднятой птицы уже не вызывало удивления.
За три дня состязаний нашей комиссии пришлось отсудить работу 25 номеров из трех областей Украины: Донецкой, Луганской
и Николаевской. 13 номеров расценены на дипломы: 2 – I ст., 7 – III ст., 4 – III ст. ф б/о; 3 номера расценены, но оставлены без диплома;
4 номера остались без подъема; 3 номера сняты самими владельцами; 2 номера сняты комиссией за отказ пойти в поиск. Как для состязаний, результат выступлений довольно невысокий, хотя птицы было более чем достаточно. Наряду с «блескими» работами были
выставлены лайки, просто незнакомые с фазаном в принципе. Все-таки на состязания такого уровня надо отбирать собак, имеющих
полевые дипломы.
8
9
Змагання
Автор Сергей Ружицкий, эксперт I категории
В целом же, организация состязания была на хорошем организационном уровне. Угодья подобраны специально для фазана, предусмотрена возможность посадки птицы на дерево. Погода все три дня была довольно комфортная для этого времени года, 3-5 градусов тепла, в первый день дул порывистый ветер, 10-12 м/сек, последующие два дня – 3-5 м/сек.
На общем уровне выступивших лаек ярко выделились две работы перводипломников: ЗСЛ «Ирба», вл. Швец В.А., и ЗСЛ «Гусар»,
вл. Алпатов Н.А.. Первая собака показала уверенную работу по 6 птицам в двух пусках, из них три посадила и облаяла, ну а «Гусар»
продемонстрировал просто классическую работу по фазану. По жребию он заканчивал первый этап пусков и пущенный в поиск за
первые полчаса нашел и поднял 5 птиц, 3 из них уверенно проследил и облаял на дереве. На втором пуске поднял 9 фазанов и 4 посадил и облаял, причем одного петуха облаял дважды, показав при этом слежку более 200 м. Еще одна работа РЕЛ «Тера» тоже очень
понравилась комиссии. В первом пуске она нашла и облаяла двух петухов, во втором осталась без подъемов, но, в первую очередь,
по вине владельца – тот просто задергал ее постоянными взаимоисключающими командами.
Проведение подобных состязаний по фазану, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы. Лаечники юго-восточных степных областей Украины ограничены в возможностях выставить своих четвероногих помощников по вольному зверю. В свете последних требований при бонитировке это является проходными видами для класса «Элита». Состязания по фазану позволяют решить данную
проблему. Необходимо только проводить состязания и чемпионаты по этому виду дичи постоянно, как проводятся по вольерному
кабану или барсуку.
10
11
Змагання
Автор Р. Г. Суховецький
Кубок Букатєвича-2013
Відкритий чемпіонат по зайцю-русаку і лисиці
Кішенський, Шиян, Федорін, Сєргєєв, Лавров... і вже давно в одному ряду з цими
видатними людьми стоїть всіма шанована людина, гончатник, експерт-кінолог
Всесоюзної категорії Юрій Васильович Букатєвич.
Внесок в розвиток вітчизняного собаківництва Юрія Васильовича важко переоцінити, адже він присвятив цій справі вже
понад 60 років життя. На своєму нелегкому життєвому шляху,
переступаючи через всі перешкоди, завжди залишався вірним
улюбленій справі. І зараз, незважаючи на похилий вік, Юрій
Васильович є бажаним у ролі Головного експерта на будьякому кінологічному заході. Навкруги нього завжди гуртуються собаководи, щоб вловити поради метра своєї справи.
Тому вже третій рік поспіль на Хмельницькій землі, оскільки
саме тут найбільший внесок зробив у розвиток собаківництва Юрій
Васильович, проводиться відкритий чемпіонат – змагання по зайцю-русаку і лисиці «Кубок Букатєвича». Цього року Федерацією
мисливського собаківництва України змаганням було надано статус регіональних. Проводити експертизу гончаків з’їжджаються
експерти з усіх країн пострадянського простору, оскільки суддівство на таких змаганнях вважається за честь.
І цього року, 23-24 березня, незважаючи на суворі погодні умови, Кубок Букатєвича відбувся на Хмельницькій обласній випробувальній станції «Залісецька Дача». На змагання прибули гончатники з терен всієї території України. Усі учасники цього дійства
розміщувались на базі випробувальної станції. У їх розпорядженні
були кухня, їдальня, затишні кімнати для відпочинку та місця для
утримання собак. Облаштуванням станції та підтриманням достатньої кількості звіра в угіддях слід завдячувати головному лісничому Маківського лісгоспу О.С. Бондару та експерту-гончатнику
М. В. Барану. За що їм велика шана та повага!
На змаганнях було зареєстровано 18 собак. З них по породах:
російських гончаків 8 (44%) та російських рябих гончаків 10 (56%).
У суботній ранок, під легке пощипування морозу, як і годиться,
під Державний гімн України, виконаний Пестріковим, відбулось
урочисте відкриття змагань з підняттям прапору Федерації мисливського собаківництва України.
12
Були зачитані правила змагань гончаків та оголошені експертні комісії у такому складі:
Головна експертна комісія
Її цього року очолив експерт Всесоюзної категорії Букатєвич Ю.В. разом з експертом Національної категорії Солов’єм М.А.
Комісія №1
Голова: Пестріков М.І., експерт І категорії
Члени: Додонов О.Л., експерт ІІ категорії, Благотнюк В.А., експерт ІІ категорії, Суховецький Р.Г., стажист
Комісія №2
Голова: Прохоров О.П., експерт І категорії
Члени: Баран М.В., експерт І категорії, Артеменко С.В., експерт ІІ категорії
Комісія №3
Голова: Коробчук В.М., експерт І категорії
Члени: Кучерявий М., експерт ІІ категорії,
Мороз Р.І., експерт ІІ категорії, Гринів В. М.,
стажист
Після проведення жеребкування учасники разом з експертами розійшлись в місця
напусків у надії послухати музику гону та
оцінити, чий гончак гідний звання Чемпіона та Кубку Букатєвича.
Гончаки старались побудити звіра, показуючи при цьому гідні полази. Так, в
перший день змагань хотів би відмітити
старання РГ Б-Малиша власника Горєліка,
який напускався під першою комісією. Вижлець показав прекрасний розумний глибокий полаз на швидкому галопі. Обшукував характерні місця перебування звіра та,
на жаль, побудити його не зміг.
13
Змагання
Автор Р. Г. Суховецький
В інших експертних комісіях також ні одній собачці не вдалось показати достойну роботу для отримання диплому.
Що ж, на цьому і закінчились змагання. Підготовлені кубки залишились у організаторів чекати своїх чемпіонів до прийдешнього року. А гончатники пороз’їжджались по домівках, але пообіцяли наступної зими знову прибути з ще більш
підготовленими і нагоненими вихованцями та стовідсотково завоювати Кубок Букатєвича.
Перший день змагань не подарував жодної пісні гончака.
Другий день зустрів учасників
неймовірно гарним світанком.
Від себе хотів би подякувати експертам, які завжди були під гончаками та не пропускали жодної деталі в роботі собак.
Особлива подяка організатору даного заходу О.Л. Додонову, який приклав чимало зусиль, щоб провести кінологічне
дійство на такому високому рівні.
і сліди звірів повністю підтвердили слова М.В. Барана про те, що
іми роками в угіддя було
випущено
близько 60 зайців!
А нічні сліди
звірів повністю
підтвердили слова М.В. Барана
про те, що останніми роками в
угіддя було випущено близько
60 зайців!
Гончаки знову старались,
але почути перші звуки гону
експертній комісії №1 вдалось
лише після обіду від РРГ Тайфуна, власник Лавренюк. На
превеликий жаль, русак вижлецю попався дуже досвідчений. Своїми премудростями
зумів заплутати сліди так, що їх
і вдень зі свічкою важко було б
розплутати. В результаті – коротка робота, без диплому.
14
15
Змагання
Автор Правління ФМСУ
Хто хоче, той шукає
можливості…
Регіональні змагання мисливських лайок по вольєрному
кабану та підсадному ведмедю
Захід було організовано і проведено 29-31 березня Первомайським клубом
«Мисливець» за підтримки Федерації мисливського собаківництва України. Згідно
положення про дане змагання було визначено кращі роботи лайок як в парних, так
і в одиночних пусках, окремо по кабану та ведмедю.
Всього у заході було відпрацьовано 100 пусків мисливських лайок, 39 пусків по підсадному ведмедю та 61 пуск по вольєрному
кабану.
По ведмедю на дипломи спрацювали 16 номерів, диплом І ступеню отримала одна собака, ІІ ступеню 8 та ІІІ ступеню 7 собак.
З 39 пусків по ведмедю парних було 15, серед яких 8 пар спрацювали на дипломи, 4 відмовились від роботи та 3 пари були розцінені, але не дипломовані, тому що не змогли показати роботу, що
відповідала найменшим лімітуючим прохідним балам по розцінці.
В одиночній роботі показники були дещо гіршими: з 24 пусків
спрацювали на диплом лише 8 собак, 12 відмовились від роботи,
одна собака була знята власником та 3 собаки не набрали лімітуючі бали по розцінці.
По кабану було отримано 28 дипломів, з яких 3 – І ступеню, 5 –
ІІ ступеню і 20 дипломів ІІІ ступеню. З 61 пуску по кабану 28 було
парних, серед яких спрацювали на дипломи 13 пар, а знятими або
тими, що не знайшли звіря, було 15 пар. Одиночних пусків по ка-
16
Г.А. Бойко,
главный эксперт состязаний, эксперт Национальной категории
Организаторы мероприятия, в котором приняли участие владельцы лаек из шести областей Украины
и Приднестровья, Виктор Трофимов и Юрий Коцюбинский приложили максимум усилий, чтобы участники чувствовали себя как дома. И это им удалось. Размещение участников, их потчевание (чего можно было и не делать), прием экспертов, обеспечение экспертной комиссии по вольерному кабану и
обслуживающего персонала рациями, помощь егерей при снятии собак, – все это дало возможность
провести состязания на самом высоком уровне. Недоброжелатели, которым очень хотелось, чтобы состязания провалились, могут сейчас выискивать допущенные в процессе подготовки недостатки, но ведь мастерство приходит
с опытом. Думаю, и Первомайский клуб «Охотник» от мероприятия к мероприятию будет наращивать свой класс. Потенциал у
них есть. А самое главное, у них есть лучший в Украине (по всеобщему мнению экспертов и участников) вольер для испытаний
по вольерному кабану.
Теперь о самих состязаниях. 29 марта в 8 часов утра состоялось торжественное открытие состязаний. После объявления
порядка проведения состязаний по каждому виду экспертные комиссии приступили к работе. За три дня испытаний эксперты
отсудили 61 рабочую единицу в состязаниях по кабану и 39 – в состязаниях по медведю. Желающих же выставить своих собак по
вольерному кабану было в два раза больше. Эксперты работали на пределе человеческих возможностей, не прерываясь даже
на обед. В вольере, который представлял собой природный участок леса площадью 12,5 га, физически успеть за собаками было
очень нелегко.
Многие собаки не были готовы к работе в таких условиях и, несмотря на то, что в вольере находилось 4 диких кабана, просто не находили зверя. В связи с этим хотелось бы заметить, что в последнее время при проведении вольерных мероприятий
четко прослеживается уже сложившееся так называемое «спортивное» направление лаек. Вот и в Первомайске было мало собак, которые показали грамотный поиск. Как правило, собаки «летали» по вольеру в надежде наткнуться на зверя, так как они
привыкли к тому, что он обязательно должен быть. Кого растим, господа лайчатники? С чем охотиться будем?
17
Змагання
Автор Правління ФМСУ
бану було 33, з яких на дипломи спрацювали14 лайок, знятих або
тих, що не знайшли звіря, було 19.
Захід організовано на вищому рівні, відмінно працювала єгерська служба як на вольєрі з кабанами, так і на майданчику із ведмедем. Був відлагоджений відлов собак у вольєрі, а також протяжка ведмедя при роботі собак. Організаторами була створена
польова кухня, на якій смачно харчували експертів, учасників
змагання та єгерську службу.
Кращу роботу по ведмедю в одиночку показав кобель ЗСЛ
«Вєрний», вл. Яровенко Д.П., отримавши диплом І ступеня (88 балів) та звання польового чемпіона, другим став кобель РЄЛ «ЗігЧурік» з дипломом І ступеня (85 балів), вл. Шевченко В.П., і третє
місце посіла сука РЄЛ «Баксі», вл. Булгаренко В.М., отримавши
диплом ІІ ступеня (81 бал).
Серед парних робіт по ведмедю були кращими ЗСЛ «Байкал» та
ЗСЛ «Інгул-Араб», вл. Мороз О.П., які отримали диплом ІІ ступеня
(82 бали) і стали польовими переможцями в парній роботі. Другою
стала пара РЄЛ «Кучук-Ясон» та РЄЛ «Н-Жайна», вл. Мороз О.П.,
при дипломі ІІ ступеня (77 балів). І відповідно трете місце посіла
пара ЗСЛ «Л-Умка» та ЗСЛ «Амур», вл.Торшин С.В., отримавши диплом ІІ ступеня (76 балів).
По кабану серед одиночок польовим чемпіоном став кобель
ЗСЛ «Шорох», вл. Фонарьов А.А., отримавши диплом І ступеня
(88 балів), друге місце посів кобель ЗСЛ «Дарс-Гай», вл. Торшин
С.В. з дипломом І ступеня (86 балів), третє місце дісталося кобелю
ЗСЛ «Чак», вл. Мерінов О.Г., з дипломом ІІ ступеня (87 балів).
Серед пар по кабану звання польових чемпіонів отримали ЗСЛ
«Каюм» та ЗСЛ «Інгул-Араб», вл. Мороз О.П., спрацювавши на диплом І ступеня (88 балів), відповідно друге місце дісталось парі ЗСЛ
«Ольха-Булка» та ЗСЛ «Оллі-Буся», вл. Гадіцкий М.М., з дипломом
ІІ ступеня (88 балів), і трете місце посіла пара ЗСЛ «Каяк» та ЗСЛ
«Нік», вл. Мачківський В.С., отримавши диплом ІІ ступеня (86 балів).
Підсумовуючи результати змагання, хочеться подякувати організаторам: ПРГО «Мисливець», Трофімову В.М., Камінському В.В.,
Московцевій Т.Л., Боровику В.М. та Дорієнку О.І. – за цінний вклад
в собаківництво України, який вони продемонстрували створенням бази для підготовки та випробувань мисливських лайок, а та-
18
кож за проведення на гідному рівні трьох важливих мисливських
заходів – чемпіонату України по вольєрному кабану, вольєрному
борсуку та підсадному ведмедю серед лайок, чемпіонату України
по фазану серед лайок, регіональних змагань мисливських лайок
по вольєрному кабану та підсадному ведмедю. Здоров’я їм та наснаги в даній справі, незгасаючого ентузіазму!
Також потрібно відмітити старанну та професійну роботу суддів, які гідно та справедливо провели експертизу собак, підбили
підсумки своєї роботі та нагородили учасників, собаки яких спрацювали на дипломи. Про вдалу організацію мисливсько-кінологічного дійства свідчить і те, що за три дні роботи не було ніяких
нарікань від учасників змагань.
19
Змагання
Автор А.В. Стоячко, главный эксперт состязаний
Страсти по куропатке
Крымские региональные состязания легавых собак «Куропатка-2013»
Начнем с того, что проведение нынешнего традиционного крымского весеннего
чемпионата легавых собак с самого начала стояло под большим вопросом. Обычно
этот чемпионат мы проводили на майские праздники, затем – непосредственно
накануне Всеукраинских состязаний за неделю до их открытия. Но после того, как
чемпионату присвоили статус «регионального», сроки его реализации и состав
экспертных комиссий стал утверждать Киев. В этом году нам с трудом удалось
получить согласие на организацию состязаний 30-31 марта, как было намечено
в плане мероприятий. Проведи мы чемпионат на неделю раньше, как требовала
столица, все бы его участники испытали «на собственной шкуре», что такое
природный катаклизм с дождем и мокрым снегом.
Со сроками решили, теперь предстояло подыскать подходящие
угодья. Как всегда, в этом деле мне помогали А. Чуфистов и И.
Бакулин (на собственном бензине). Активно занимался поисками
куропаток и В. Пастушко. Поля вблизи села Войково Первомайского района, где прошли предыдущие два чемпионата, в этом
году практически лишились растительности, курай с них снесло
ветром в лесополосы, да и держится на них не более 4-5 пар куропаток. А собирать людей со всей Украины, не обеспечив наличие
дичи, значит, навлекать их гнев на собственные головы.
За несколько выездов с несколькими весьма опытными рабочими собаками нам не удалось подыскать больших открытых полей
с достаточным количеством птицы. Надежда на угодья Советского КРООР себя не оправдала – открытые для охоты поля оказались практически пустыми, много куропатки было в заброшенном
саду заказника за селом Пруды, но площадь угодий там не позволяла обеспечить работу сразу двум комиссиям. При проверке
выкорчеванного сада за селом Войково у канала, где работала
20
в прошлом году комиссия В.И. Поддубного, мой Мэйсон и Стелла Бакулина за час легко сделали около двадцати работ, причем куропатка перемещалась с места на место только внутри этого сада, не покидая его. Площадь угодий могла обеспечить работу лишь
одной комиссии, дело стало за вторым полем.
Выручил опять же брошенный сад за селом Гвардейским, находившийся в 28 километрах от нашего обычного лагеря в старом карьере. Сад этот проверил со своими собаками В. Пастушко буквально за несколько дней до состязаний и уверил меня в достаточном
количестве птицы. И я, как главный эксперт состязаний, взял нас себя ответственность и дал добро на их проведение в этих угодьях.
Теперь можно сказать, что мы не ошиблись и выбрали лучшее в эту небогатую на куропаток весну.
На состязаниях работали две экспертные комиссии. Экспертизу континентальных легавых проводила комиссия под председательством В.И. Поддубного, в нее входили С.В. Тюмин и Л.Л. Герасиков. Комиссию островных легавых возглавил эксперт национальной
категории А.В. Черных, ему помогали Г.В. Ломтенков и С.В. Варавин. Слово «помогали» ни в коей мере не относится к Ломтекову,
он сразу узурпировал всю власть в комиссии и буквально задавил своей «Европой» достаточно интеллигентных и мягких Черныха и
Варавина. Он все время во всеуслышание повторял: «Всех собак повесить!». И не раз, воздав руки к небу, громогласно восклицал:
«Катастрофа!». Это же надо, такой пафос! Благо, что крымская публика достаточно воспитана и адекватна в своем поведении, давно
и хорошо знает этого «маленького человека большого поиска» и всерьез не воспринимает многие его критические высказывания. Но,
несмотря на это, несколько участников в этот раз порывались оказать физическое воздействие на его «европейское мировоззрение».
Кому будет приятно, если предлагают лишить жизни его любимого питомца, ведь для хозяина он всегда будет самым лучшим. Надо
сказать, что своей неуемной критикой Ломтенков порядком подпортил теплую атмосферу настоящего праздника, каким являются
долгожданные весенние состязания.
21
Змагання
Автор А.В. Стоячко, главный эксперт состязаний
В состязаниях участвовали 36 собак, из них дипломированы 20 (56%). Выступили 21 континентальная легавая, дипломированы
10 (48%), и 15 островных, дипломированы 11 (73%). Получено 6 дипломов II степени. Для сравнения скажу, что в прошлом году на
Крымском чемпионате состязались 44 собаки (21 континентальная и 23 островных). Дипломированы 38 собак (86%). Отработали на
диплом II степени 17 собак (практически каждая третья), потому как условия для работы были гораздо легче и птицы на порядок
больше.
Состав участников по породам: 12 курцхааров (дипломированы 5), 4 дратхаара (дипломированы все), 5 эпаньол бретонов (дипломирован 1), 8 пойнтеров (дипломированы 5), 3 английских сеттера (дипломированы 2), 3 ирландских сеттера (дипломированы все)
и 1 шотландский сеттер (дипломирован). Подробные итоги выступления собак приведены в таблицах.
Достаточно обладать нехитрыми знаниями арифметики, чтобы сделать сравнительный анализ итогов выступления островных
и континентальных легавых. Я прекрасно и давно знаю почти каждую собаку, много раз видел питомцев в работе и заверяю всех, что
эти итоги отражают не столько действительное положение дел в этих породах, сколько субъективизм экспертов. Особенно постаралась в этом смысле комиссия «под руководством» Г.В. Ломтенкова.
В этом году (впрочем, как и в прошлом) состязания, можно сказать, прошли в «автономном режиме», без большого количества
участников из других областей, как было прежде. Во-первых, мы
намеренно широко не рекламировали их. Во-вторых, как я уже
говорил выше, раньше мы обычно проводили наши состязания
за неделю до Всеукраинских, многие приезжали в Крым заранее
для участия сразу в обоих этих мероприятиях, бывало, что иногородних было гораздо больше, чем крымчан. Да и Всеукраинские
состязания теперь стали тоже гораздо менее представительными,
сказываются значительное подорожание горючего и выросшие в
два раза взносы за участие в них. Зато растет популярность состязаний, проводимых КСУ – по международным правилам с привлечением иностранных экспертов. Сейчас, как правило, их принято считать гораздо более престижными, чем наши: «Разве можно
сравнивать мнение о рабочих качествах моей собаки какого-то
старика Стоячки с мнением Дона Хосе из самой Европы!». К счастью, категорически противопоставляют «наших» собак с «ихними»
весьма недалекие люди. Сейчас легавых с импортными кровями в
Украине не менее половины. А бретоны – все такие разные как
по экстерьеру, так и по рабочим качествам, и барахла среди них
22
тоже хватает. К примеру, 26 марта я дал диплом III степени с двумя шестерками впереди бретону Фиделю Плакуна, в Николаевке
же у испанца он был одним из лучших с самой высокой оценкой.
Конечно, всякое с собаками случается, нельзя никогда судить
о них по одному выступлению. Недавно проводил экспертизу в
поле нескольких курцхааров, среди них были четыре чистых немца, причем один черный и два черно-пегих в крапе, – ничего
впечатляющего они не показали, весьма средние собаки. А вот
молодая кофейная сука всего с четвертинкой импортной крови, внучка чемпионов Флая Поддубного и Бима Пашинского,
по-настоящему порадовала страстью, манерами и врожденным
«челноком».
Собак на наших состязаниях в этот раз было меньше, чем
обычно, и слава Богу, иначе бы мы при таком количестве куропатки не только не смогли бы провести финал, да и вообще
пропустить всех собак. Комиссия континентальных легавых и
так героически работала в с 7 утра и до темна – без перерыва
на обед. Надо сказать, что и на Всеукраинских состязаниях теперь участников гораздо меньше, чем прежде, в первую очередь,
сказывается дороговизна горючего.
23
Змагання
Автор А.В. Стоячко, главный эксперт состязаний
Средний балл в дипломах у континентальных легавых 76, скорость хода 7,3 балла, средняя стилевая оценка 4,36 балла. Тогда как
у островных легавых средняя оценка в дипломах 73 балла, быстрота хода только 7 баллов (галоп с переходами на рысь), средняя
стилевая оценка 3,9 балла (куда они годные наши островные легавые). 7 баллов за быстроту хода получили Стелла Бакулина и Лорд
Шичкина, думаю, комментарии по этому поводу излишни! Могу только пожелать экспертам судить собак не по понятиям, а по существующим правилам, какие уж они у нас есть.
В заключение поднятой мною темы хочу сказать, что и на прошлогодних Всеукраинских состязаниях оценки у финалистов
континентальных легавых, оценки в дипломах были выше, чем у островных, хотя финальные выступления последних были гораздо
более яркими. Это говорит или о завышенных требованиях к островным легавым, или, наоборот, о поверхностных требованиях к
континентальным.
Самое обидное, что мои замечания Ломтенков и Тюмин пропускали мимо ушей, как будто это были мои собственные умозаключения, а не пункты принятых правил, которые должны быть понятны не только им – экспертам с многолетним стажем, но и простым
владельцам легавых собак. Вынужден им напомнить:
Г.В. Ломтенкову
Самостоятельное продвижение собаки после стойки за бегущей птицей без ее подъема не снижает оценку за нее. Главное, чтобы собака все-таки окончательно стала и дождалась посыла ведущего. Когда птица убежала, стоят только собаки с тугой подводкой, которых «клинит» перед птицей.
Куропатки, фазаны и даже вальдшнепы часто пускаются наутек, и доработать их, убежавших, в густой
траве или на пересеченной местности даже по следам очень трудно. Получите пустую стойку!
Если собака после стойки продвинется и подымет птицу, когда ведущий от нее далее 10 метров, то это не спор, а работа, но с «двойкой» за стойку, независимо от того, бежала птица
в этот момент или нет. Собака с охотничьим опытом, обозначив стойку, всегда старается с предельной осторожностью подойти
к птице как можно ближе и стать окончательно так, чтобы хозяин смог сделать верный выстрел. Для этого, порой, она может
пройти на потяжках за удирающим табуном куропаток или фазаном не одну сотню метров. Неопытная и горячая собака сразу
же после стойки кидается за птицами и по вонючим следам подымает их вдалеке от хозяина. В итоге нерадивый эксперт первой
засчитывает короткую следовую работу, второй может «влепить» диплом I степени.
Подводка с заворотом на ведущего, а также следовая работа отбежавшей птицы не снижают оценку за подводку.
После подъема собакой птицы ведущий обязан без всяких дополнительных указаний взять ее на поводок.
С.В. Тюмину
На открытых местах допустим поиск только челноком, единственное, что собака в густой и высокой траве должна сокращать его ширину, чтобы не терять контакт с ведущим. И нечего здесь философствовать.
В.К. Грановский не так давно, не вняв моим категорическим возражениям, ссылаясь на так называемый «синдром Дудника», настоял на объединении (для удобства) в одну таблицу правил испытаний легавых собак по всем видам дичи. При этом
разделил по графам оценки по чутью при работе собак по вальдшнепам и фазанам, а также вместо «мастерства» ввел понятие
«мастерство поиска». В результате в правилах появился ряд непреодолимых противоречий:
Пункт 2.4. правил. Мастерство поиска: «При боковом, относительно хода ведущего, ветре хорошо поставленная собака, самостоятельно изменяет угол поиска». Как это проверить, если в пункте 5.2. категорически сказано: «Испытания собак необходимо проводить только при направлении хода ведущего против ветра». А вот тут следует отметить, что в ряде случаев вообще
невозможно обеспечить работу собак строго против ветра. На всех трех Всесоюзных состязаниях собаки работали по дупелю
на луговых картах, ограниченных дренажными канавами, при косом ветре и прекрасно справлялись с поставленной задачей.
Пункт 2.4. «Собака должна старательно обыскивать типичные места, используя как чисто «верховую», так и «следовую работу», хотя в таблице расценок при обнюхивании следов за манеру причуивания снимают минимум 1 балл, а то и 2-3, в зависимости, какая порода выступает.
Думаю, многим понятно, что все то, что указано в параграфе «Мастерство поиска», столь необходимое при работе собак по
фазанам и вальдшнепам, ни в коей мере не должно относиться к их работе по куропаткам. Подавляющее число испытаний по
этой птице мы проводим на просторах, где нужны быстрый и широкий поиск на правильных параллелях и работа собак чистым
верхом – и никаких «ковыряний». Какой уж тут «поиск на ведущего», «обходы птицы» и прочие атрибуты, целесообразные только при работе собак в зарослях. Не надо запутывать людей.
Мы когда-то судили чутье собак при их работе по куропаткам в целом одной графой, потому как «дальность», при отсутствии
сидящих на месте перемещенных птиц, в этом случае, величина часто весьма условная. Думаю, к этому надо снова вернуться.
В финал состязаний среди островных легавых попали все собаки, получившие дипломы II степени. Это черные пойнтера Юта Телека (80 баллов), Роксолана Пастушко (77 баллов), английский сеттер Лорд Шичкина (79 баллов) и ирландский сеттер Илси Костюка
(79 баллов). Последняя в субботу убыла с хозяином, вместо нее в финале выступал английский сеттер Лель Стукалина (77 баллов при
дипломе III степени). Победила Юта Телека, она единственная финалистка, отработавшая на диплом II степени с 82 баллами. Второй
приз у Лорда Шичкина, третье место у Роксоланы Пастушко.
В финале континентальных легавых третий год подряд победил дратхаар Карат Кобцева, надо сказать, что в предварительном
туре он заработал у Поддубного 83 балла. Второе место у красавца ветерана курцхаара Рекса Андреева, третий приз у дратхаара
Хазара Урсина, выступившего вместо уехавшего курцхаара Джоя Гапона.
Закрытие чемпионата прошло «при пустых трибунах», такого раньше в Крыму не бывало. Победители и призеры состязаний получили в награду от ФОСУ шикарные кубки. В целом, считаю, состязания удались.
24
25
Рейтинг
В десятку лучших западносибирских лаек вошли:
1. «Ред», владелец Товкач В.Н. – 3342.42 балла.
2. «Витим», владелец Вознюк И.С. – 2806.06 балла.
3. «Дымка», владелец Конык С.Ю. – 2092.26 балла.
4. «Шах Малый», владелец Вознюк И.С. – 1800.99 балла.
5. «Дарс Гай», владелец Торшин С.В. – 1780.59 балла.
6. «Барон», владелец Забела Ю.В. – 1512.22 балла.
7. «Бой», владелец Забела Ю.В. – 1402.70 балла.
8. «Чак», владелец Ткаченко А.А. – 1332.74 балла.
9. «Буран», владелец Забела Ю.В. – 1307.39 балла.
10. «Ай-Веста», владелец Мудрык Р.В. – 1113.49 балла.
Среди русско-европейских лаек лучшими стали:
1. «Крона», владелец Товкач В.Н. – 3381.52 балла.
2. «Гор Рада», владелец Мамитко Р.В. – 1360.95 балла.
3. «Лекс Гром», владелец Гавенко Р.В. – 1040.48 балла.
4. «Карам-Кум», владелец Титарчук К.В. – 720.00 балла.
5. «Жорж», владелец Вертелецкий В.А. – 631.78 балла.
6. «Гук», владелец Дареинко О.И. – 591.18 балла.
7. «Чук», владелец Дареинко О.И. – 591.18 балла.
8. «Бурка», владелец Гадицкий М.М. – 532.06 балла.
9. «Гор Амир», владелец Мамитко Р.В. – 512.38 балла.
10.«Айка», владелец Шершун С.В. – 512.35 балла.
Из восточносибирских лаек в рейтинг попала только одна собака – «Урга», владелец Кравчук В.Н., которая набрала 1131.75 балла
и заняла 12 место.
Best охотничьих лаек
за 2012 год
В первом номере журнала за 2013 год мы опубликовали рейтинг легавых собак по
итогам выступлений на состязаниях 2012 года. Продолжая эту тему, предлагаем Вам
рейтинг одной из наиболее популярных групп пород в Украине – охотничьих лаек.
Комиссия по группе пород лайки решила, что рейтинг собак будет
определяться по результатам их участия в следующих мероприятиях:
1. Всеукраинские состязания по подсадному медведю и кабану.
2. Всеукраинские состязания по подсадному медведю, кабану и
барсуку.
3. Всеукраинские состязания среди охотничьих лаек по фазану.
4. Всеукраинские состязания среди охотничьих собак по водоплавающей дичи.
5. Состязания лаек «Кубок Ярика» по подсадному кабану и барсуку.
6. Состязания лаек «Кубок «Зверобоя».
7. Состязания лаек по подсадному медведю, кабану и барсуку
«Кубок «Дубового гая».
26
8. Крымские республиканские состязания лаек по подсадному
медведю, кабану и барсуку.
Итак, первая десятка охотничьих лаек по результатам
выступлений в 2012 году выглядит следующим образом:
1. РЕЛ «Крона», владелец Товкач В.Н. – 3381.52 балла.
2. ЗСЛ «Ред», владелец Товкач В.Н. – 3342.42 балла.
3. ЗСЛ «Витим», владелец Вознюк И.С. – 2806.06 балла.
4. ЗСЛ «Дымка», владелец Конык С.Ю. – 2092.26 балла.
5. ЗСЛ «Шах Малый», владелец Вознюк И.С. – 1800.99 балла.
6. ЗСЛ «Дарс Гай», владелец Торшин С.В. – 1780.59 балла.
7. ЗСЛ «Барон», владелец Забела Ю. В. – 1512.22 балла.
8. ЗСЛ «Бой», владелец Забела Ю.В. – 1402.70 балла.
9. РЕЛ «Гор Рада», владелец Мамитко Р.В. – 1360.95 балла.
10. ЗСЛ «Чак», владелец Ткаченко А.А. – 1332.74 балла.
Всего на рейтинговых мероприятиях 2012 года показали положительные работы и подтвердили свой охотничий профессионализм
67 лаек, среди которых 39 западносибирских, 17 русско-европейских и одна восточносибирская лайка.
Анализ результатов выступлений охотничьих лаек на состязаниях указывает на высокую популярность мероприятий по подсадным
видам и подтверждает уже устоявшееся в Украине правило: западносибирская лайка – самый эффективный и надежный помощник на
охоте. Хотя, как известно, каждое правило сильно своими исключениями – именно об этом красноречиво говорит русско-европейская
лайка «Крона» В.Товкача.
Очень жаль, что в 2013 году эта собака и ЗСЛ «Ред» не смогут принимать участие в состязаниях ФОСУ из-за дисквалификации владельца за неэтичное поведение с экспертом на осеннем Чемпионате Украины.
В 2013 году, по решению комиссии по группе пород лайки, рейтинг будет считаться учитывая результаты выступлений на всех состязаниях областного ранга и выше. Согласно плану работы ФОСУ в текущем году будут проводиться только региональные Чемпионаты
и областные состязания.
Напомним, что состязания делятся на три категории и при подсчете баллов имеют разный вес. Так, Всеукраинские состязания имеют
рейтинговый коэффициент 10, региональные – 8, а областные – 5. Не менее важен и рейтинг самого мероприятия, который зависит от
количества участников, а также дипломированных на состязании собак.
Приглашаем всех принять участие в состязаниях и добиться самых высоких результатов, чтобы занять достойное место в
рейтинге 2013 гола.
27
Змагання
ЗСЛ «Бай» та ССЛ «Урга», власник Кравчук В., диплом ІІ ст., 76б;
ЗСЛ «Дар» та ЗСЛ «Зет-Вірний», власник Сідлак А., диплом
ІІ ст., 82б;
ЗСЛ «Куті» та ЗСЛ «Берта», власник Кравчук В., диплом ІІ ст.,
81б;
ЗСЛ «Білка» та ЗСЛ «Стрілка», власник Медведчук С., диплом
ІІІ ст., 72б.
Отже, як ми бачимо по результатах змагання на Вінниччині, ще
є собаки, з якими можна вдало полювати. За словами головного експерта змагань К. П. Топачевського, «найбільше приємно те,
що побачені роботи динамічні та майстерні, відсоток отриманих
дипломів досить високий, перші місця посіли суки в одиночку, що
має велике значення для племінної роботи, ну і, звичайно, чудова
атмосфера змагань, добрий вольєр, який відповідає всім необхідним вимогам, вдале місце розташування, кількість звіра для змагань, – усе на найвищому рівні».
Перегони лайок
на Вінниччині
Третій рік поспіль, в березні місяці, лайчатники Вінниччини змагаються за Кубок
області. Як завжди, перед змаганнями були проведенні випробування
в яких взяли участь більше 70 собак.
Визначились кращі дев’ять пусків, які пройшли у фінал, що відбувся 3 березня у вольєрі «Дубовий Гай» під Вінницею. Для оцінки
роботи лайок було запрошено експертну комісію у складі:
голова комісії Топачевський К.П. (Нац. кат.), м. Житомир;
члени комісії: Домашовець О.І. (ІІ кат.), м. Вінниця, Шмигун Д.А.
(ІІ кат.), м. Вінниця.
Разом із ранковими дружніми розмовами та привітаннями атмосфера на змаганнях була досить відверта, адже зібралися однодумці та любителі лайок. Було проведено жеребкування для
визначення черговості участі у змаганнях, експертна комісія розпочала роботу.
У фіналі брали участь 7 парних пусків та 2 одиночки, з них дипломи отримали:
ЗСЛ «Кара-Ая», власник Прищак С., диплом ІІ ст., 76б;
ЗСЛ «Альфа», власник Мельник А., диплом ІІ ст., 75б;
ЗСЛ «Карам» та ЗСЛ «Альфа», власник Мельник А., диплом
ІІІ ст., 65б;
28
Згідно результатів змагань:
Перше місце – ЗСЛ «Кара-Ая», власник Прищак Сергій, диплом
ІІ ст., 76б + 5б + 10б, разом 91заліковий бал;
Друге місце – ЗСЛ «Альфа», власник Мельник Анатолій, диплом
ІІ ст., 75б + 5б + 10б, разом 90 залікових балів;
Третє місце – ЗСЛ «Дар» та ЗСЛ «Зет-Вірний», власник Сідлак
Андрій, 82б + 5б, разом 87 залікових балів.
Переможці отримали цінні призи та кубки, за які потрібно подякувати спонсорам та учасникам змагань.
Від іменні Вінницького ОВ ФМСУ вітаємо собак-переможців та
їх власників, дякуємо всім, хто взяв участь у змаганнях.
Слідкуйте за подальшими кінологічними заходами, які проводитиме ОВ ФМСУ.
29
Досвід-панацея
Автор Зоя МЕДВЕДЕВА, эксперт Национальной категории
риод практически не работали, т.е. собаки не имели возможности притравиться после
охоты, которая вообще-то еще и не закончилась.
Состязания проходили как комплекс по лисице на норах «восьмерке» и «П»-образной.
В состязаниях приняли участие 20 собак, из них, увы, только 4 таксы, да и то 3 из них из
России: Ю.Г. Марченко заявил три гладкошерстных таксы. Он уже как-то выставлял своих собак на всеукраинских состязаниях, где они отлично себя показали. Еще одна такса
была выставлена от КСУ. Участвовала также одна собачка породы вельштерьер, к сожалению, неудачно. Остальные 15 собак – ягдтерьеры. Из 20 участников 5 собак сработали
в обоих пусках, и именно они участвовали в личном зачете. 10 собак получили диплом в
каком-либо одном пуске. Места в личном зачете распределились следующим образом:
1 место и звание «Полевой победитель» с дипломами II и I степени занял ягдтерьер
«ЧАК», владелец Остапенко С.П.;
2 место с дипломами II и I степени занял кобель гладкошерстной таксы «ВИЛВАР’С
ХАНТ МАКСИМУС ГЛАДИАТОР», владелец Марченко Ю.Г., он же получил специальный
кубок состязаний за лучшую работу среди такс;
3 место с дипломами III и II степени занял кобель гладкошерстной таксы «БЕСТ ЛОНГ
ГЕРКУЛЕС», владелец Марченко Ю.Г., ему же достался кубок за второе место среди такс.
От всей души поздравляю владельцев собак-призеров с достойным выступлением их
питомцев. Особо хочу отметить, что таксы заняли второе и третье места в общем зачете, а «Максимус Гладиатор» уступил «Чаку» только количеством баллов. «Чак» в обоих
пусках сработал хваткой «по месту». «Максимус Гладиатор» на «восьмерке» взял лису
хваткой «по месту», а на «П»-образной сделал размен и выгон.
Анализируя работу собак на этих состязаниях, скажу, что надо было провести их позднее – собаки не имели возможности притравиться на искусственных норах и работали,
так сказать, «по старой памяти». Однако порадовало, что несколько молодых собак, которые вообще никогда не были в норе «восьмерка», показали хорошее чутье и с большим желанием преследовали зверя. Надо сказать, что прилив свежей крови из Сербии,
Хорватии и т.п. улучшил психику ягдтерьеров и, соответственно, их способность работать
более вдумчиво и результативно. Меньше стало ягдтерьеров с истеричным, неуправляемым поведением, и это только на пользу породе в целом.
Хочу поблагодарить всех участников состязания за то, что нашли возможность приСейчас небольшое, но очень высоко- ехать и почтить память прекрасного человека и эксперта Веры Андреевны Масс. Надекачественное поголовье гладкошерстных юсь, что такие состязания станут традицией, и количество такс на них позволит сделать
такс имеется в Харьковской области бла- их когда-нибудь исключительно внутрипородными.
годаря усилиям Зинаиды Георгиевны Дмитриевой и ее дочери Юлии Евгеньевны –
превосходных специалистов в своем деле.
Небольшое количество длинношерстных
собак еще сохраняется в Днепропетровской области, где прежде было довольно
много отличных рабочих собак. Не хочется
думать, что вскоре и это небольшое поголовье прекрасных рабочих собак может
исчезнуть. К слову, также на мероприятиях почти не видно ни фокстерьеров, ни
вельштерьеров. Может быть, руководству
ФОСУ стоит подумать о том, чтобы принять
меры по сохранению разнообразия пород,
а не смотреть равнодушно на поголовную
«ягд-теризацию»?
Вот президиум Киевского отделения и
решил привлечь на состязания собак пород такс. Состязания назвали «Мемориал
В.А. Масс» и решили сделать отдельный
комплект наград для такс. Приглашения
разослали всем, разместили в Интернете.
Разве что не очень удачно выбрали время –
9 марта – холодно, да и норы в зимний пеВера Андреевна Масс умерла 30 сентября 2005 года в возрасте 74 лет. Я согласна с утверждением «незаменимых людей
нет», но Вера Андреевна оказалась тем
исключением, которое подтверждает правило. Гладкошерстные и длинношерстные
таксы без ее заботы очень быстро исчезли
с учета в Киеве. Только «жестики» благодаря усилиям, нескольких энтузиастов
еще появляются на наших выставках и
испытаниях. Вот вам и «роль личности» в
кинологии.
Куда исчезли таксы?
Состязания такс по лисице «Мемориал В.А. Масс»
«Куда же делись таксы?». Обсуждали мы как-то этот наболевший вопрос в Киевском отделении
и решили: первые состязания норных собак в 2013 году посвятить им. Поэтому назвали их «Мемориал
В.А. Масс» и выделили отдельный комплект наград для собак этой группы пород. Для тех, кто не
знает или забыл, кто такая была В.А. Масс, я вкратце расскажу.
Вера Андреевна Масс происходила из старой киевской семьи, была очень тактичным и интеллигентным человеком. Я, например,
никогда не слышала, чтобы она повысила голос или сказала какое-нибудь грубое слово. Она очень рано осталась вдовой и всю свою
жизнь посвятила таксам. У нее была мечта. Она очень хотела и стремилась к тому, чтобы украинские, в частности, киевские, таксы
достигли высокого экстерьерного и рабочего уровня. Я с восьмидесятых годов работала с Верой Андреевной и видела, каким уважением и авторитетом пользовалась она среди экспертов и владельцев собак. Она поддерживала деловые и дружеские связи с московскими таксятниками. Такой специалист, как М.А. Муромцева, переписывалась с Верой Андреевной, советовалась с ней и пользовалась
предоставленными Масс данными об украинском поголовье такс в своих книгах.
Благодаря усилиям В.А. Масс киевские таксы «слезли с диванов» и пошли на охоту. Она старалась как можно больше щенков пристроить в охотничьи руки. Владельцев «диванных» собак вытаскивала на искусственные норы, каждый помет опекала самым внимательным образом, переживала за каждую травму или гибель любой собаки. Не будучи сама охотником, она понимала, что таксы не
диванные любимчики, что им нужна работа. Благодаря ее усилиям такс начали с удовольствием брать охотники, и не только городские. Поголовье киевских такс очень быстро выросло. Среди них в восьмидесятых годах мы начали проводить отдельные состязания,
на которые собиралось более тридцати собак. Дипломы I и II степени стали не редкостью среди собак этих пород, а среди кобелей
находились такие, которые работали очень жестко не только с лисой, но и с барсуком. Московские, и вообще, российские, таксятники
с удовольствием брали щенков в Киеве и вязали своих сук с киевскими кобелями.
30
31
Лікнеп
Автор Анастасия Москаленко, адвокат, партнер ЮФ «Москаленко и Партнеры»
Как правильно оформить
договор купли-продажи
питомца
Почти в каждой семье есть свой любимый питомец: кошка, собака, кролик
и другие зверушки. Известны случаи, когда люди также держат у себя
экзотических или опасных диких животных, например, рысей, варанов, питонов.
И если большинство питомцев стоят своим хозяевам недорого или вовсе
бесплатно, то чистопородные животные с родословной от титулованных предков
оцениваются в тысячи или десятки тысяч иностранных единиц. Например,
средняя стоимость щенка Бивер йорка (девочки) с потенциалом выставочной
и племенной карьеры составляет от 1500 евро.
32
Рационально, что при покупке дорогостоящих животных
покупатель и продавец обычно заключают письменные договора, в которых предусматривают основные условия их
приобретения. При этом могут быть варианты:
- подготовить договор самим, на свой страх и риск;
- использовать шаблон договора, подготовленный профессиональной общественной организацией, куда, как
правило, входят обе стороны договора и где состоит на
учете домашнее животное;
- обратиться к профессиональному юристу, который разбирается в тонкостях купли-продажи животных, т.е. либо
сам имеет зверька «с родословной», либо принимает профессиональное участие в деятельности профильной организации.
Последний вариант целесообразен, если стоимость животного и потенциальные риски высоки и оправдывают
оплату юридических услуг. В большинстве случаев я рекомендую использовать шаблоны, предложенные профессиональной организацией, с учетом нижеследующего.
Следует помнить, что профессиональная организация,
даже если она регистрирует в своей внутренней базе договор купли-продажи или аренды животного, не несет ответственности за сделки своих членов, так же, как и члены
организации не несут ответственности по ее обязательствам. Поэтому привлекать ее в судебные споры между недовольными друг другом животноводами – бессмысленно.
Рассмотрим эту ситуацию на примере самых популярных
питомцев – собак.
При заключении договора купли-продажи чистопородной собаки я рекомендую следовать таким правилам игры.
В первой, вступительной, части нужно указать место и дату
заключения договора, фамилии, имена и отчества продавца и покупателя, их адреса, контактные номера телефонов.
Если сумма сделки большая – рекомендую также указывать идентификационные коды продавца и покупателя, т.к.
в случае судебного разбирательства поиск скрывающейся
стороны и взыскание денег будут происходить именно по
идентификационному номеру, а не по паспортным данным.
Во второй части (статье) договора речь пойдет о его
предмете, т.е. конкретной собаке. Указывается, что продавец продает, а покупатель покупает собаку определенной
породы, по кличке (официально указанной в родословной),
далее следуют номер родословной (регистрационного
свидетельства щенка), номер микрочипа или клейма, пол,
окрас, дата рождения собаки. Могут быть указаны и другие
данные, которые посчитает важными одна из сторон.
В третьей части (статье) договора обязательно нужно
указать цену собаки и условия оплаты. Оплата может быть
произведена сразу или в рассрочку, т.е. поэтапно на протяжении определенного периода. Также можно указать,
что полностью или частично цена собаки компенсируется
продавцу покупателем вязками или щенками, или на иных
условиях. Данные условия нужно конкретизировать и обозначить сроки их исполнения. Если цена указывается в
иностранной валюте, дополнительно нужно указать эквивалент этой суммы в национальной валюте Украины.
В четвертой части (статье) договора рекомендую обратить внимание на условия, которые являются существенными для покупателя при выборе собаки. В этой части
продавец (заводчик) подтверждает, что имеет право собственности на собаку, что она является чистопородной,
соответствует требованиям к породности и кондиции, привита по возрасту, является физически и психически здоровой, не имеет видимых аномалий и пороков, не имеет дисплазии или врожденных заболеваний, имеет необходимые
племенные документы и актирована в соответствии с требованиями организации, где состоит на учете. Например,
в случае, если продается собака для охоты, я бы также
указала, что на момент заключения договора недостатков,
препятствующих успешному участию в охотничьих соревнованиях, собака не имеет. Указание данных условий призвано защитить покупателя от недобросовестного продав-
ца, ведь нередки случаи, когда вместо высокопородной
здоровой собаки неосведомленным и незнающим покупателям предлагают больных или бракованных собак, а то и
просто дворняг.
Но бывают и противоположные ситуации. Например,
люди покупают здорового, перспективного щенка в отличном состоянии тела и духа, а потом из-за отсутствия ухода,
внимания, дрессировки и правильного питания доводят
этого щенка до потери формы, породных качеств, а иногда
и гораздо хуже. Когда такой несчастный щенок не показывает блестящих результатов на соревнованиях, начинаются
претензии к продавцу. Поэтому в пятой части (статье) договора можно и нужно защитить добросовестного продавца
от недобросовестного покупателя. Для этого рекомендуется указать, что покупатель подтверждает, что в момент заключения этого договора осмотрел собаку и ее документы
и претензий к внешнему виду собаки, ее поведению, темпераменту, здоровью или иным качествам не имеет. Покупатель обязуется обеспечить собаке надлежащие условия
содержания, что включает рацион пищи, соответствующий
породе, размеру и возрасту собаки, дрессировку и др.
В следующей части (статье) договора можно предусмотреть некоторые рисковые ситуации, наиболее часто
встречающиеся в практике собаководов. Например, что с
момента передачи собаки и подписания договора право
собственности и все риски по утрате собакой здоровья или
жизни переходят к покупателю. Исключение могут составить следующие условия:
а) если в период развития щенка до 6 (8,12) месяцев
обнаружатся скрытые дефекты генетического характера
(крипторхизм, дефектный прикус, дисплазия, неполнозубость у собак служебных пород, дисквалифицирующий
брак в окрасе или типе шерсти у собак декоративных пород), собака подлежит возврату продавцу с возмещением
покупателю полной или частичной стоимости;
б) если в течение 2-11 дней с момента продажи у щенка
проявятся признаки вирусных заболеваний (чума, вирусный гепатит, паровирус, аденовирус), заводчик по требованию покупателя обеспечивает лечение щенка до полного его выздоровления, а в случае гибели – оплачивает
покупателю полную стоимость щенка или меняет щенка на
другого по договоренности с покупателем.
Последнее условие является особенно важным, потому
как халатные и недобросовестные продавцы (в основном,
перекупщики) часто продают зараженных вирусами щенков, через несколько дней умирающих на руках своих заплаканных хозяев, что для многих, особенно детей, может
стать травмой на всю жизнь.
В конце договора следует указать, что собака и все необходимые документы на нее передаются покупателю в
момент заключения этого договора. Подписание данного
договора каждой из сторон свидетельствует о получении
денег продавцом, а документов и собаки – покупателем.
Договор заключается в двух экземплярах (по одному для
каждой стороны), которые имеют одинаковую юридическую силу. Можно также указать данные людей, которые
присутствовали при сделке.
Помните, что в договоре вы имеете право предусмотреть
любые условия, которые являются важными для вас и существенными при выборе животного.
Но хотелось бы предостеречь вас от слишком большого
давления на другую сторону или же «перекоса» справедливости и сбалансированности договора в пользу лишь
одной из сторон. Даже если вам удастся заключить договор, выгодный лишь одной стороне, вторая сторона будет
чувствовать себя подавленной и обманутой, поэтому, вероятно, захочет препятствовать его полному исполнению.
Сохранение хороших отношений между заводчиком и покупателем животного – это залог их дальнейшего благополучия, ведь кто еще может предоставить больше консультаций по уходу и воспитанию вашего питомца, как ни
владелец его родителей.
33
Консультант
Цена здоровья наших питомцев
Собака охотника – это и компаньон и напарник. Забота о питомце – важная
и ответственная задача каждого здравомыслящего человека. Как любое живое
существо, пес подвержен различным рискам заболеваний и травм в течение всей
жизни, и особенно во время охоты. Заболевание, травма или несчастный случай всегда
наступают нежданно. К сожалению, эти события зачастую влекут за собой ощутимые
денежные расходы. Заботливый и предусмотрительный хозяин всегда предпримет
меры по поддержанию качества жизни своей собаки. Поэтому о
здоровье своего пса стоит побеспокоиться заранее и всегда доверять его профессионалам из хорошей ветеринарной клиники, имеющей опытных врачей и современное медицинское обеспечение. Благодаря нынешним достижениям ветеринарии у наших питомцев все больше и больше шансов избавиться от серьезных проблем со здоровьем, которые когда-то считались смертельными.
Ветеринарная медицина (как и медицина вообще) становится все
дороже и дороже. Правда, и качество растет. Раньше основную
часть расходов составляло непосредственно лечение. Сегодня –
диагностика. Буквально несколько лет назад МРТ, компьютерный
томограф и даже аппарат УЗИ были экзотикой в арсенале ветврачей. Сейчас же это мощные инструменты для постановки правильного диагноза и, как результат, успешного лечения домашнего
животного. Стоимость ветеринарного лечения может быть как
незначительной, так и существенно превысить семейный бюджет. Не секрет, что ваша собака подвержена тем же медицинским
рискам, что и человек, только времени на принятие правильного решения по организации лечения отведено значительно
меньше, чем для человека. Ваш пес живет столько же, сколько и вы, только время для него течет во много раз быстрее. Существует множество проблем со здоровьем, которые случаются на каждом этапе жизни вашей собаки, – от разорванной
связки в период взросления до вызванного старостью артрита.
Многие из этих осложнений невозможно предсказать. Ветеринарное лечение может быстро перерасти в финансовое бремя. Совершенно естественным желанием каждого владельца является стремление малыми деньгами решить возникшие проблемы, с другой стороны – не допустить смерти своего питомца всего лишь из-за высокой стоимости ветеринарных услуг. По статистике, каждое второе домашнее животное когда-нибудь в жизни испытывает тяжелые травмы или болезни. Именно тогда приходится сделать неприятный выбор между затратами на спасение любимца и потребностями семьи. Возможен
конфликт между морально-этическими и экономическими интересами. Не всегда спонтанно принятое решение будет правильным. К непредвиденным ситуациям лучше быть готовым за-
34
ранее. Один известный финансист сказал: «Если дела какое-то
время идут хорошо, люди свыкаются с мыслью, что дела всегда
будут идти хорошо, если дела идут плохо, люди свыкаются с
мыслью, что дела всегда будут идти плохо. Ни первое, ни второе не верно. Нужно планировать успех, но оставлять необходимые резервы для защиты. Сюрпризы в отношении денег
редко бывают приятными, всегда нужно иметь какие-то альтернативы на случай самого худшего, надежда – это не стратегия. Дальновидность – способность думать на шаг вперед». Во всем цивилизованном мире существует простой финансовый
инструмент, который перекладывает тяжесть материальных затрат на «более крепкие плечи» – на страховую компанию. До
недавнего времени о медицинском ветеринарном страховании
многие только слыхали и, качая головой, говорили: «Такое возможно только на Западе! В Украине об этом можно только мечтать! Где угодно – только не у нас…» И вот, в нашей стране уже
больше года успешно внедрена программа «Котик&Песик» – результат анализа лучших европейских и американских программ
страхования, адаптированных к нашему законодательству
(www.petinsurance.in.ua). Многие сообразительные владельцы
животных-компаньонов быстро сориентировались и оценили
огромную выгоду. За 3-7 гривен в день они приобрели «спонсора», возмещающего лечение их питомцев в размере от 5000
до 25000 гривен в год. Эти вернувшиеся деньги можно потратить, допустим, на... новое ружье… или придумайте сами на что! Вместе с тем, можно понять и согласиться с теми, кто 100 раз
взвесит, прежде чем будет покупать что-либо, в том числе страховку, не будучи уверенным, что это именно то, что ему необходимо. Опытные владельцы собак или заводчики, у которых есть
связи с коллегами в Европе или Америке, знают о том, что собаки там всегда застрахованы. Хотя многие зарубежные коллеги и друзья жалуются на то, что не могут себе позволить полноценные программы и ограничиваются лишь некоторыми опциями. К счастью, у нас в Украине сейчас есть возможность приобрести полис «Котик&Песик» значительно дешевле и на таких условиях, которые и не снились зарубежным коллегам. Захотите ли вы прямо сейчас же застраховать свои финансовые
ветеринарные риски? Было бы самоуверенностью утверждать,
что вы это сделаете немедленно. Но отбросьте беспочвенные
сомнения. Джордж Сейсилл когда-то очень хорошо сказал: «На
равнинах сомнений белеют кости миллионов тех, кто на рассвете
уселся ждать и, не дождавшись, умер». Ветеринарная страховка «Котик&Песик» – важный финансовый инструмент, или, как
правильно это звучит в английском, – insurance (защищенность,
надежность). Приобретая полис для своей собаки, вы поступаете дальновидно. Вы освобождаете себя от необходимости искать
компромиссы в лечении, если таковое понадобится. Позвольте себе
не беспокоиться о стоимости ветеринарных услуг. Бесплатный сыр
только в мышеловке. Помните, что, как и в человеческой медицине, постановка правильного диагноза – это самый дорогостоящий
и длительный этап в работе доктора. Не стоит думать, что вам под
силу, проконсультировавшись по телефону или опираясь на собственный опыт, вылечить любую болезнь или травму своей собаки. Время – один из самых важных факторов в принятии решения застраховать своего питомца. У китайцев есть пословица: «Самое
лучшее время, чтобы посадить дерево, минуло лет двадцать назад. Следующий подходящий момент – сегодня!».
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
308
Размер файла
3 666 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа