close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция по эксплуатации лодочного мотора mercury f15

код для вставкиСкачать
6
йц уя зуя ╔ч мжркнк ягкп кй нжзшкь рягехтпчь гекфцухнхл ╔ч
тгхнцнк сцйжопях еняихпкх мяуясях ряйеянку ╔цо рянжзцуъ
жгяеянътуекх яу мцуцпкБ пц нягмх ╔цш рягехтпял гекфцухнъ
кйфяуяенхп мяорцпкхл 0HUFXU\ 0DULQH мяуясцБ т фягц БенБхутБ
оксяечо нкгхсяо е яднцтук тжгятусяхпкБ юуяу опяфянхупкл ярчу
дчн етхфгц пцыхнхп пц ечржтм кйгхнкл тцояфя ечтямяфя мцзхтуец
╓нцфягцсБ Юуяож мяорцпкБ 0HUFXU\ 0DULQH йцтнжикнц схржуцыкА
ясфцпкйцыкк ядхтрхзкецАэхл тусяфкл мяпусянъ мцзхтуец
тяехсшхптуея гянфяехзпятуъ гнкухнъпях тяьсцпхпкх
Юмтрнжцуцыкяппчь рцсцохусяе гекфцухнхл к рсхгятуценБАэхл
тцожА нжзшжА рятнхрсягципжА ряггхсимж
╡схигх зхо пцзцуъ ЮмтрнжцуцыкА ╔цшхфя рягехтпяфя гекфцухнБ
епкоцухнъпя рсязкуцлух ряицнжлтуц пцтуяБэжА ▌╚птусжмыкА·
╠пц пцрктцпц гнБ уяфя зуядч ряоязъ ╔цо е Юмтрнжцуцыкк к
дхйярцтпяо ктрянъйяецпкк ╔цшхфя гекфцухнБ к жьягх йц пко
╔тх оч е мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH т фясгятуъА гхнцнк ╔цш
рягехтпял гекфцухнъ к оч ихнцхо ╔цо опяфкх фягч тзцтункеяфя к
дхйярцтпяфя мцуцпкБ пц нягмх
╗эхсцйднцфягцскойцгяехскхямцйцппяхмяорцпкк0HUFXU\0DULQH
6WURNH
╠оюяхан ╒юл
H
Q
LU
D
0
\
U
X
UF
H
0
0HUFXU\ 0DULQH : : 3LRQHHU 5RDG
32 %R[ )RQG GX /DF :, х
╟цтуяБэкл рягехтпял гекфцухнъ кйфяуяенхппчл мяорцпкхл
0HUFXU\0DULQH)RQGGX /DF:LVFRQVLQ 86$кнк мяорцпкхл0DULQH
3RZHU (XURSH ,QF 3DUN ,QGXVWULHO GH 3HWLW5HFKDLQ %HOJLXP
яуехзцху усхдяецпкБо тнхгжАэкь гксхмуке к туцпгцсуяе т
рярсцемцок к кйохпхпкБок
0DFKLQHU\ 'LUHFWLYH ((&
(0& 'LUHFWLYH ((& туцпгцсу ╗1 ,(& √N9 $'
,(& 9P
туцпгцсу - &,6353XE 5HFUHDWLRQDO &UDIW 'LUHFWLYH (&
3RZHU 2XWSXW ,62
*HRUJH:%XFNOH\
╖иясги ╔ ╓цмнк
╡схйкгхпу мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH )RQG GX /DF 86$
╖юъбкемхе н цюпюмрхх
╜яорцпкБ 0HUFXU\ 0DULQH гцху
пц мжрнхппях ╔цок
кйгхнкх ╤тняекБ фцсцпукк кйняихпч е сцйгхнх пцтуяБэхл кптусжмыкк
╣цо рскехгхпц кпвясоцыкБ я уяо зуR рямсчецху к
зуR пх рямсчецху фцсцпукБ я рсягяникухнъпятук фцсцпуклпяфя тсямц я
пцкнжзшхо трятядх рянжзхпкБ рямсчукБ ря фцсцпукк я
к гсжфцБ яупятБэцБтБ м фцсцпукк
кпвясоцыкБ ╚йжзкух ряицнжлтуц Юуж еципжА кпвясоцыкА
нцпюмхвеммсч цюпюмрхч
▀╗мтнплюжхъ н цюпюмрхх⌡
бюфмшу нрпхжюмхъу х
нцпюмхвемхъу
бнглеыемхъ
сыепаю
╠рктцпкх к ухьпкзхтмкх ььцсцмухсктукмк рскеягкочх пких дчнк
гхлтуекухнъпч пц ояохпу пцрсценхпкБ гцппяфя сжмяеягтуец е рхзцуъ╜яорцпкБ
0HUFXU\ 0DULQH мяуясцБ рятуяБппя сцдяуцху пцг тяехсшхптуеяецпкхо теяхл
рсягжмыкк тяьсцпБху йц тядял рсцец пц рсхмсцэхпкх ечржтмц оягхнхл е нАдях
есхоБ кйохпхпкх ухьпкзхтмкь ьцсцмухсктукм мяптусжмыкк охуягяе кнк
ухьпяняфкзхтмкь рсяыхттяе дхй пцрсценхпкБ рсхгецскухнъпяфя кйехэхпкБ к пх
рскпкоцБ пкмцмкь ядБйцухнътуе
0HUFXU\ 0DULQH )RQG GX /DF :LVFRQVLQ 86$
/LWKR LQ 86$
х 0HUFXU\ 0DULQH
╙цсхфктусксяецппчх уясфяечх оцсмк мяорцпкк %UXQVZLFN &RUSRUDWLRQ
$XWR%OHQG )RUFH -HW3URS 0DULQHU 0HUF 0HU&DWKRGH 0HU&UXLVHU 0HUFXU\
0HUFXU\ 0DULQH 4XLFNVLOYHU 5LGH*XLGH к 7KUXVWHU
RDV
╠╝╓╔╟╕═╜╗╔
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
╡хсхгцзц фцсцпукк ЁхфктусцыкБ фцсцпукк
╢╠╗╖╚╟╗╟╟╬╗ ╩╣ё╣╬ ё╞╗Ё╚╜╚ ╚ ╜ё╟ё╖ё ╙ё ╡Ё╗╖╗╝ё╞╚ ╢╠╗╖╚╟╗╟╟╬╦ ╩╣ё╣╠╔ ё╞╗Ё╚╜╚ ╚ ╜ё╟ё╖╬ ╠фсцпкзхппцБ фцсцпукБ пц рягехтпчх гекфцухнк
╢╠╗╖╚╟╗╟╟╬╗ ╩╣ё╣╬ ё╞╗Ё╚╜╚ ╚ ╜ё╟ё╖ё ╞╗╘╖╤╟ёЁ╠╖╟ёб ╕ёЁё╟╣╚б ╙ё ╡Ё╗╖╗╝ё╞╚
╢╠╗╖╚╟╗╟╟╬╦ ╩╣ё╣╠╔ ё╞╗Ё╚╜╚ ╚ ╜ё╟ё╖╬ ╠фсцпкзхппцБ фцсцпукБ рсяуке мяссяйкк рягехтпчь гекфцухнхл ╕цсцпуклпях рямсчукх к ктмнАзхпкБ ╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
╠уехутуехппятуъ еягкухнБ нягмк ╡хсхг Юмтрнжцуцыкхл рягехтпяфя гекфцухнБ ╖яржтукоцБ рсхгхнъпцБ ояэпятуъ к пцфсжймц нягмк юмтрнжцуцыкБ тмясятупял к техсьояэпял нягмк ╤тусялтуея гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ рягехтпчо гекфцухнхо ╖ктуцпыкяппях жрсценхпкх сжнхо рсхгжрсхигхпкх ╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ ╙цэкуц нАгхл пцьягБэкьтБ е еягх ╓хйярцтпятуъ рцттциксяе ╡япуяппчH к рцнждпчх нягмк ╡ягрсчфкецпкх пц еянпць к е тржупял тусжх ╢уянмпяехпкБ т рягеягпчок ярцтпятуБок ╔чдсят ечьнярпчь фцйяе ╔чдяс етряояфцухнъпчь жтуSялтуе гнБ ╔цшхфя
рягехтпяфя гекфцухнБ ╢яехуч ря дхйярцтпяож ьяигхпкА пц нягмць ╙црктъ тхсклпяфя пяохсц ╣хьпкзхтмцБ ьцсцмухсктукмц RDV
╠╝╓╔╟╕═╜╗╔
Ё&7═╜╝╒╙═
╤туцпяемц рягехтпяфя гекфцухнБ ╙цмсхрнхпкх тусцьяеязпяфя усятц ╤туцпяемц цммжожнБуяспял дцуцсхк оягхнк т Юнхмускзхтмко
йцржтмяо ╢яхгкпхпкБ цммжожнБуяспял дцуцсхк ╔чдяс фсхдпяфя екпуц 73$╜╠╞╝╟╡╗╟╝╒╙═
╣сцптрясуксяемц тпБуяфя т нягмк рягехтпяфя гекфцухнБ ╣сцптрясуксяемц рхсхпятпчь уярнкепчь дцмяе ╡хсхпятмц рягехтпяфя гекфцухнБ ╓жмтксяецпкх нягмк 72╞╚╗╒╝ ╗ ╛═╠╚╝
Ёхмяохпгжхочл дхпйкп ╙цнкемц уярнкец е дцм Ёхмяохпгжхоях ояуяспях оцтня ╡сяехсмц жсяепБ оцтнц е гекфцухнх )HDWXUHV &RQWUROV
╞ягхнк т сжмяБумял сжорхнБ ╤тусялтуец гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ ╚пгкмцуяс гцехнпкБ оцтнц ╟цмняп рягехтпяфя гекфцухнБ е мсцлпхх ехсьпхх ряняихпкх ╠ржтмцпкх рягехтпяфя гекфцухнБ е сцдязхх ряняихпкх юмтрнжцуцыкБ пц охнмяеягъх оягхнк т сжмяБумял сжорхнБ ╤туцпяемц сцдязхфя жфнц рягехтпяфя гекфцухнБ RDV
╠╝╓╔╟╕═╜╗╔
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
╜цсуц рсяехсмк рхсхг йцржтмяо юмтрнжцуцыкБ рск ухорхсцужсх пких ⌠ юмтрнжцуцыкБ е тянхпял кнк йцфсБйпхппял еягх юмтрнжцуцыкБ рягехтпяфя гекфцухнБ мцм етряояфцухнъпяфя
гекфцухнБ ╡схгржтмяечх кптусжмыкк ╡ясБгям ядмцумк гекфцухнБ ╙цржтм гекфцухнБ 0ягхнк т сжмяБумял сжорхнБ ╙цржтм гекфцухнБ оягхнк т гктуцпыкяппчо жрсценхпкхо ╡хсхмнАзхпкх рхсхгцз ╠туцпяемц гекфцухнБ ёецсклпчл йцржтм гекфцухнБ 7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
╤ьяг йц рягехтпчо гекфцухнхо ╔чдяс йцрцтпчь зцтухл гнБ рягехтпяфя гекфцухнБ ╡сцекнц ╗Ёё яупяткухнъпя ечьнярц ╕сцвкм рсяехсмк к ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ ╡сяочемц тктухоч яьнцигхпкБ ╢пБукх к жтуцпяемц ехсьпхфя мяижьц ╣ярнкепцБ тктухоц ╙цохпц рсхгяьсцпкухнБ оягхнк т Юнхмускзхтмко йцржтмяо ёпукмяссяйклпчл цпяг ╜схрхипчх гхуцнк тухсипБ уБфк сжнхеяфя охьцпкйоц ╙цохпц фсхдпяфя екпуц ╢уцпгцсупчх оягхнк ╙цохпц фсхдпяфя екпуц ╞ягхнк %LJ )RRW RDV
╠╝╓╔╟╕═╜╗╔
╡сяехсмц техзхл йцикфцпкБ ╡сяехсмц цммжожнБуяспял дцуцсхк ╡сяехсмц йждзцуяфя схопБ рскеягц сцтрсхгхнкухнъпяфя ецнц ╤ьяг йц епхшпко екгяо ╢охпц оцтнц е гекфцухнх ╣язмк тоцймк ╢оцймц мясядмк рхсхгцз ╙цуярнхппчл рягехтпял гекфцухнъ ╣╟═╜╔╜╗╔
╡ягфяуяемц м ьсцпхпкА ╞╝╗╠╙ ╗ Ё╠╡╟═╜╔╜╗╔ ╜╔╗╠╞╟═╒╜╝╠╡╔╘
╡яктм к жтусцпхпкх пхктрсцепятухл ╠╔╟╒╗╠╜═© ╞╝╛╝╧╪ ╒╚═╓╔╚╪╤═╛
╞хтупчл схояпупчл тхсект ╢хсект егцнк яу охтуц икухнътуец ╙црсятч яупяткухнъпя йцрцтпчь зцтухл к рскпцгнхипятухл ╢хсектпцБ ряояэъ ╢хсектявктч мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH ╕Ё╟╜═╚ ╡╔╣╜╗╥╔╠╙╝ё╝ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗©
╘жспцн ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ RXV
RTV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
╞епедювю цюпюмрхх
╟цтуяБэцБ яфсцпкзхппцБ фцсцпукБ ояиху дчуъ рхсхгцпц тнхгжАэхож
рямжрцухнА пя уянъмя пц ятуцАэклтБ тсям пхктрянъйяецппял зцтук пцтуяБэхл
яфсцпкзхппял фцсцпукк юуя пх яупяткутБ м кйгхнкБо ктрянъйжхочо е
мяоохсзхтмкь ыхнБь
╞╟©╛═© ╞╟╝╓═╕═ ╒╚═╓╔╚╪╤╔╛
╔уясял енцгхнхы ояиху дчуъ йцсхфктусксяецп мцм пяечл енцгхнхы к тяьсцпкуъ
пхктрянъйяецппжА зцтуъ пцтуяБэхл яфсцпкзхппял фцсцпукк ржухо рятчнмк
рнцтуоцттяеял ▌╜цсуязмк схфктусцыкк фцсцпукк енцгхнъыц гекфцухнБ· 2ZQHU
:DUUDQW\ 5HJLVWUDWLRQ &DUG рскпцгнхицэхл рсхгчгжэхож енцгхнъыж к мяркк
тзхуцвцмужсч гнБгямцйцухнътуец рсцец тядтуехппятук╔ ╢яхгкпхппчь╩уцуць
ёохскмк к ╜цпцгх яурсцеъух кь ря цгсхтж
0HUFXU\ 0DULQH
: : 3LRQHHU 5RDG
32 %R[ )RQG GX /DF :, $WWQ :DUUDQW\ 5HJLVWUDWLRQ 'HSDUWPHQW
╓жгху ечгцпц пяецБ ▌╜цсуязмц схфктусцыкк фцсцпукк енцгхнъыц гекфцухнБ· т
жмцйцпкхо вцокнкк к цгсхтц пяеяфя енцгхнъыц Ёхфктусцыкяппчх йцрктк е
мяоръАухспяо вцлнх йцеягцкйфяуяекухнБ джгжу кйохпхпч
юуя дхтрнцупцБ жтнжфц
╔ яупяшхпкк кйгхнкл мжрнхппчь йц рсхгхнцок ╢яхгкпхппчь ╩уцуяе ёохскмк к
╜цпцгч ядсцэцлухтъ м гктускдАуясж е ецшхл тусцпх кнк е днкицлшкл явкт
0HUFXU\ 0DULQH 6HUYLFH
RXV
RXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
╟ецхярпюжхъ цюпюмрхх
╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╔ ╦╡═╡╩ ═╛╔╟╗╙╗ ╗ ╙═╜═╓═
╔ципя зуядч гкнхс мяуясчл рсягцн ецо рягехтпял гекфцухнъ рянпятуъА
йцрянпкн ▌╜цсуязмж схфктусцыкк фцсцпукк· :DUUDQW\ 5HJLVWUDWLRQ &DUG к
ечтнцн хх пц йцеягкйфяуяекухнъ пхохгнхппя ря рсягцих пяеяфя гекфцухнБ
╔ пхл жмцйцпч вцокнкБ к цгсхт рхсеяфя рямжрцухнБ оягхнъ к тхсклпчлх
пяохсц гекфцухнБ гцуц рсягцик екг ктрянъйяецпкБ ц уцмих мяг
вцокнкБкцгсхтгкнхсцрсягцешхфягекфцухнъ╖кнхсуцмихжгятуяехсБху
зуя еч БенБхухтъ рхсечо рямжрцухнхо к рянъйяецухнхо Юуяфя гекфцухнБ
╡ярянжзхпккйцеягяокйфяуяекухнхо▌╜цсуязмксхфктусцыккфцсцпукк·ецо
ечшнАу рнцтуоцттяежА ▌╜цсуязмж схфктусцыкк фцсцпукк енцгхнъыц
гекфцухнБ· 2ZQHU :DUUDQW\ 5HJLVWUDWLRQ &DUG мяуясцБ БенБхутБ ецшко
хгкптуехппчо кохАэко ткнж схфктусцыкяппчо жгятуяехсхпкхо ╗х пжипя
рсхгщБенБуъ тхсектпяож гкнхсж хтнк ряусхджхутБ фцсцпуклпях
ядтнжикецпкх ╕цсцпуклпчх рсхухпйкк пх ояфжу дчуъ рскпБуч дхй
рсхгщБенхпкБ Юуял мцсуязмк
╡ск рямжрмх гекфцухнБ ецо джгху ечгцпц есхохппцБ ▌╜цсуязмц схфктусцыкк
фцсцпуккенцгхнъыцгекфцухнБ·╠пцгхлтуекухнъпцуянъмяеухзхпкхгпхл
тягпБрсягцикрямц фяуяекутБ ецшц рнцтуоцттяецБ ▌╜цсуязмц схфктусцыкк
фцсцпукк енцгхнъыц гекфцухнБ· ╗тнк е ухзхпкх Юуяфя рхскягц ряпцгядкутБ
рсяехтук ядтнжикецпкх гекфцухнБ рсхгщБекух гкнхсж Юуж есхохппжА
схфктусцыкяппжА мцсуязмж ╠п рскмсхрку хх м ецшхл вясох фцсцпуклпял
рсхухпйкк
╔екгж уяфя зуя гкнхс рсягцешкл ецо гекфцухнъ рсягяницху дчуъ нкзпя
йцкпухсхтяецп е уяо зуядч еч дчнк жгяенхуеясхпч гекфцухнъ тнхгжху
еяйесцукуъ хож гнБ фцсцпуклпяфя ядтнжикецпкБ
╗тнк еч пх рянжзкух рнцтуоцттяежА мцсуязмж е ухзхпкх гпхл тя гпБ
рсягцик пяеяфя гекфцухнБ теБикухтъ ряицнжлтуц т гкнхсяо рсягцешко
ецо гекфцухнъ
╟цтуяБэцБ яфсцпкзхппцБ фцсцпукБ пх етужрку е ткнж гя ухь ряс рямц
гекфцухнъ пх джгху йцсхфктусксяецп пц йцеягхкйфяуяекухнх
╞╟╗╛╔╥═╜╗╔
╖юбндхгцнрнбхрекэ х дхкеп днкфмш беярх яохяйх пецхярпюжхх
хгдекхи дкъ ясднб опндюбюелшу б ╠недхмеммшу ╦рюрюу мю яксвюи еякх б
яннрберярбхх я ╢едепюкэмшл гюйнмнл н кнднвмни аегноюямнярх )HGHUDO %RDW
6DIHW\ $FW онрпеасеряъ дюрэ хгбеыемхе
RXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
RXV
╟ецхярпюжхъ цюпюмрхх
╖═ ╞╟╔╓╔╚═╛╗ ╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╣ ╦╡═╡╝╒ ═╛╔╟╗╙╗ ╗ ╙═╜═╓╩
╔ципя зуядч гкнхс мяуясчл рсягцн ецо рягехтпял гекфцухнъ рянпятуъА
йцрянпкн ▌╜цсуязмж схфктусцыкк фцсцпукк· :DUUDQW\ 5HJLVWUDWLRQ &DUG к
ечтнцн хх гктускдАуясж кнк е тхсектыхпус 0DULQH 3RZHU 6HUYLFH &HQWHU
яуехутуехппчл йц цгокпктусксяецпкх рсяфсцооч схфктусцыкк фцсцпукл к
фцсцпуклпчь рсхухпйкл ря ецшхож схфкяпж
╔ ▌╜цсуязмхсхфктусцыккфцсцпукк· жмцйцпчецшц вцокнкБкцгсхтоягхнъ
к тхсклпчлх пяохсц гекфцухнБ гцуц рсягцик екг ктрянъйяецпкБ ц
уцмих пяохс мягц вцокнкБ к цгсхт гктускдАуясцгкнхсц рсягцешхфя
гекфцухнъ╖ктускдАуясгкнхсуцмихжгятуяехсБхузуяеч БенБхухтърхсечо
рямжрцухнхо к рянъйяецухнхо Юуяфя гекфцухнБ
╜яркБ ▌╜цсуязмк схфктусцыкк фцсцпукк· мяуясцБ пцйчецхутБ ▌╜яркБ
рямжрцухнБ· 3XUFKDVHUuV &RS\ ╖╠╝╘╟ё дчуъ ечгцпц ецо пхохгнхппя
рятнх уяфя мцм гктускдАуясгкнхс рсягцешкл ецо гекфцухнъ рянпятуъА
йцрянпку ▌╜цсуязмж схфктусцыкк фцсцпукк· юуц мцсуязмц рсхгтуценБху
тядял гямжохпу жгятуяехсБАэкл йцеягтмжА схфктусцыкА ецшхфя
гекфцухнБ к еч гянипч ьсцпкуъ хх гнБ джгжэхфя ктрянъйяецпкБ рск
пхядьягкоятук ╗тнк ецо мяфгцнкдя ряусхджхутБ рсяехтук фцсцпуклпях
ядтнжикецпкх Юуяфя кйгхнкБ ецш гкнхс ояиху рярсяткуъ ецт рсхгщБекуъ
▌╜цсуязмж схфктусцыкк фцсцпукк· зуядч рсяехскуъ гцуж рямжрмк к
ктрянъйяецуъ тягхсицэжАтБ е мцсуязмх кпвясоцыкА гнБ рягфяуяемк
вясоч фцсцпуклпял рсхухпйкк
╔ пхмяуясчь тусцпць тхсектыхпус 0DULQH 3RZHU 6HUYLFH &HQWHU ечгцту ецо
рятуяБппжА рнцтуоцттяежА ▌╜цсуязмж схфктусцыкк фцсцпукк· е ухзхпкх гпхл рятнх рянжзхпкБ яу ╔цшхфя гктускдАуясцгкнхсц ▌╙цеягтмял мяркк·
)DFWRU\ &RS\ ▌╜цсуязмк схфктусцыкк фцсцпукк· ╗тнк еч рянжзкух
рнцтуоцттяежА ▌╜цсуязмж схфктусцыкк фцсцпукк· еч ояихух ечдсяткуъ
▌╜яркА рямжрцухнБ· мяуясжА еч рянжзкнк яу гктускдАуясцгкнхсц рск
рямжрмх гекфцухнБ ╢рсяткух ецшхфя гктускдАуясцгкнхсц яупяткутБ нк м
ецо Юуц рсяфсцооц рнцтуоцттяечь мцсуязхм
╖цнъпхлшцБкпвясоцыкБяупяткухнъпя ▌╜цсуязмксхфктусцыкк фцсцпукк· к
хх яупяшхпкБ м ядсцдяумх фцсцпуклпчь рсхухпйкл то рцсцфсцв
▌╞хигжпцсягпцБ фцсцпукБ·
╒═╕╜╝
╒
мейнрнпшу
ярпюмюу
гюйнмндюрекэярбн
рпеасер
врнаш
гюбндхгцнрнбхрекэ х дхкеп бекх яохяйх пецхярпюжхх ╛ш унрхл врнаш ╒╠╔
хгдекхъ ашкх гюпецхярпхпнбюмш мю гюбндехгцнрнбхреке мю яксвюи еякх
йнцдюкхан асдер менаундхлн ябъгюрэяъ я бюлх Ёаедхреяэ б рнл врн бюь
дхкепдхярпхачрнп меледкеммн гюонкмхк йюпрнвйс пецхярпюжхх цюпюмрхх х
бшякюк гюбндяйсч йнохч б лефдсмюпндмши яепбхяжемрп 0DULQH 3RZHU
,QWHUQDWLRQDO 6HUYLFH &HQWHU дкъ бюьецн пецхнмю
RXV
яXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
╝цпюмхвеммюъ цюпюмрхъ мю ондбеямше дбхцюрекх
╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╔ ╦╡═╡╩ ═╛╔╟╗╙╗ ╗ ╙═╜═╓═
╞ч фцсцпуксжхо зуя мцигчл пяечл рягехтпял гекфцухнъ 0HUFXU\ кнк
0DULQHU йц ктмнАзхпкхо гекфцухнхл кйфяуяенхппчь гнБ сцдяуч пц
ряечшхппчь схикоць к тяхгкпхппчх т пко жтусялтуец е гцнъпхлшхо
пцйчецхочх ▌╚йгхнкх· пх кохАу гхвхмуяе оцухскцняе к мцзхтуец
кйфяуяенхпкБ пя уянъмя е уяо тнжзцх хтнк мнкхпу мжркн кнк рянжзкн
рсхгрсягципчл тхсект ж ╖кнхсц жрянпяоязхппяфя пцок сцтрсхгхнБуъ
рягехтпчхгекфцухнк0HUFXU\кнк0DULQHUетусцпхфгхкохнц охтуярсягциц
кнк рсхгрсягципчл тхсект
╟цтуяБэцБ фцсцпукБ еялгху е ткнж уянъмя рятнх рянжзхпкБ пцок
йцрянпхппял ▌╜цсуязмк схфктусцыкк фцсцпукк· :DUUDQW\ 5HJLVWUDWLRQ &DUG
е мяуясял йцсхфктусксяецппях ╚йгхнкх гянипя дчуъ кгхпуквкыксяецпя
теяко тхсклпчо пяохсяо юуц фцсцпукБ джгху ятуцецуътБ е ткнх пц
рсяуБихпкк фя ягпяфя фягц тя гпБ рямжрмк
╡ятмянъмж пцтуяБэцБ фцсцпукБ яупяткутБ м гхвхмуцо оцухскцняе к мцзхтуец
кйфяуяенхпкБ япц пх яупяткутБ м гхуцнБо т пясоцнъпчо кйпятяо м
схфжнксяемцо пцтусялмцо кнк ряесхигхпкБо ечйецппчо пхдсхипятуъА
пхгятуцуязпчо ухьпкзхтмко ядтнжикецпкхо цецскхл пхпясоцнъпял
Юмтрнжцуцыкхл кнк пхрсцекнъпял жтуцпяемял кнк тхсектяо ктрянъйяецпкхо
жтусялтуец кнк гхуцнк мяуясчх пх дчнк кйфяуяенхпч кнк рсягцпч пцок
Юмрнжцуцыкхл т ктрянъйяецпкхо уярнкец оцтхн кнк тоцйям мяуясчх
пхрскфягпч гнБ ктрянъйяецпкБ т Юуко ╚йгхнкхо жзцтукхо кнк
рягфяуяемял м фяпмцо кнк гсжфял тясхепяецухнъпял гхБухнъпятук кнк
Юмтрнжцуцыкхл т схгжмуясяо фяпязпяфя укрц кйохпхпкхо кнк тпБукхо
гхуцнхл кнк рярцгцпкхо е гекфцухнъ еягч зхсхй уярнкеяйцдяспкм
еяйгжьяйцдяспкм кнк ечьнярпжА тктухож
╡я ряеягж гярянпкухнъпял кпвясоцыкк яупяткухнъпя тядчукл к
ядтуяБухнътуе мяуясчх рямсчецАутБ к пх рямсчецАутБ фцсцпукхл то пких
рцсцфсцв ▌╕цсцпуклпях рямсчукх· ╤тняекБ к ряняихпкБ рхсхзктнхппчх е
рцсцфсцвх ▌╕цсцпуклпях рямсчукх· емнАзхпч е пцтуяБэжА фцсцпукА
ржухо яутчнмк
╖янихп дчуъ ядхтрхзхп рскхонхочл гятужр м кйгхнкА гнБ рсяехгхпкБ
фцсцпуклпяфя ядтнжикецпкБ ╟цтуяБэцБ фцсцпукБ пх джгху яупяткуътБ м
сцтьягцо пц рягщхо тржтм джмтксяемж к ьсцпхпкх ухнхвяппчо сцтьягцо
кнк сцтьягцо йц цсхпгж нАдяфя екгц м пхжгядтуецо м ряухсх есхохпк кнк
гяьягяе кнк м гсжфко мятехппчо ждчумцо кнк м тпБукА ккнк йцохпх
кййц мяптусжмыкк нягмк рхсхфясягям кнк оцухскцняе гнБ ядхтрхзхпкБ
пхядьягкояфя гятужрц м ╚йгхнкА
RXV
RXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
╝цпюмхвеммюъ цюпюмрхъ мю ондбеямше дбхцюрекх
╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╔ ╦╡═╡╩ ═╛╔╟╗╙╗ ╗ ╙═╜═╓═
╡схухпйкБ е тяяуехутуекк т пцтуяБэхл фцсцпукхл гянипц рсхгщБенБуътБ
ржухо гятуцемк ╚йгхнкБ гнБ кптрхмыкк гкнхсж мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH
жрянпяоязхппяож ечрянпБуъ ядтнжикецпкх ╚йгхнкБ ╡ямжрцухнБ ╗тнк
рямжрцухнъпхояихугятуцекуъ╚йгхнкхуцмяожжрянпяоязхппяожгкнхсжяп
ояиху тяядэкуъ яд Юуяо мяорцпкк е рктъохппял вясох ╔ Юуяо тнжзцх оч
ясфцпкйжхо кптрхмыкА к схояпу рск жтняекк зуя пцтуяБэцБ фцсцпукБ
рямсчецху уцмял тхсект ╡ямжрцухнъ гянихп ярнцукуъ етх теБйцппчх т Юуко
сцтьягч ряусцптрясуксяемхккнкесхоБержук╗тнкпцтуяБэцБфцсцпукБпх
рямсчецху уцмял тхсект уя рямжрцухнъ гянихп ярнцукуъ етх яупятБэкхтБ м
Юуяож тхсектж оцухскцнч к усжгяйцусцуч к нАдчх гсжфкх сцтьягч
теБйцппчт т уцмко тхсектяо ╟х яурсценБлух кйгхнкх пхрятсхгтуехппя
мяорцпкк ▌╜цсуязмц схфктусцыкк фцсцпукк· хгкптуехппях кохАэхх ткнж
схфктусцыкяппях жгятуяехсхпкх к япц гянипц рсхгщБенБуътБ е уя есхоБ
мяфгц усхджхутБфцсцпуклпяхядтнжикецпкх ╕цсцпуклпчхрсхухпйкк пхджгжу
рскпкоцуътБ дхй рсхгщБенхпкБ ▌╜цсуязмк схфктусцыкк фцсцпукк·
╟цшк ядБйцппятук е тяяуехутуекк т пцтуяБэхл фцсцпукхл яфсцпкзкецАутБ
схояпуяогхвхмупялгхуцнккнкряпцшхожечдясжеяйохэхпкхорямжрпял
ыхпч кнк йцохпял уцмял гхуцнк кнк гхуцнхл пяечок кнк йцпяея
яусхояпуксяецппчок гхуцнБок тхсуквкыксяецппчок мяорцпкхл 0HUFXU\
0DULQH мцм ояиху дчуъ пхядьягкоя гнБ жтусцпхпкБ нАдял пхктрсцепятук
ечйецппял гхвхмуцок оцухскцняе кнк мцзхтуец кйфяуяенхпкБ мяуясцБ
рямсчецхутБ пцтуяБэхл ╕цсцпукхл Ёхояпу кнк йцохпц гхуцнхл кнк
ечрянпхпкх тхсектц ря пцтуяБэхл фцсцпукк пх рсягнхецАу тсямц гхлтуекБ
пцтуяБэхл фцсцпукк йц рсхгхнч рхсеяпцзцнъпял гцуч хх ямяпзцпкБ ╞ч
тяьсцпБхо йц тядял рсцея жнжзшцуъ мяптусжмыкА нАдяфя ╚йгхнкБ дхй
рскпБукБ пц тхдБ мцмкьнкдя ядБйцухнътуе оягквкыксяецуъ мцмяхнкдя
сцпхх кйфяуяенхппях ╚йгхнкх
╜═╠╡╝©╧╗╛
╠╞╔╤╗═╚╪╜╝
╝╡╟╗╤═╬╡╠©
╞╝╓╟═╖Ё╛╔╒═╔╛╩╔
ё═╟═╜╡╗╗ ╞╟╗ё╝╓╜╝╠╡╗ ╓╚© ╞╟╝╓═╕╗ ╗ ╠╝╝╡╒╔╡╠╡╒╗© ╒ ╡╝╘
╠╡╔╞╔╜╗
╒
╙═╙╝╘
╞╝╓╟═╖Ё╛╔╒═╔╛╩╣
╗╣
╜╔╚╪╖©
╝╡╟╗╤═╡╪
ё═╟═╜╡╗╘
╠╟╝╙
╓╔╘╠╡╒╗©
╝ё╟═╜╗╥╗╒═╔╡╠©
╠╟╝╙╝╛
╓╔╘╠╡╒╗© ╜═╠╡╝©╧╔╘ ╝ё╟═╜╗╥╔╜╜╝╘ ё═╟═╜╡╗╗ ╜═ ╞╝╓╒╔╠╜╩╔
╓╒╗ё═╡╔╚╗
╒╠╔
╗╠╙╚╬╥═╬╡╠©
╗╖
╞╟╔╓╒╗╓╗╛╩╔
╞╝╙╟╩╡╗©
╞╝
╗
╙╝╠╒╔╜╜╩╔
╜═╠╡╝©╧╔╘
Ё║╩╡╙╗
ё═╟═╜╡╗╗
╜╔╙╝╡╝╟╩╔ ╦╡═╡╩ ╗ ╠╡╟═╜╩ ╜╔ ╟═╖╟╔╦═╬╡ ╞╔╟╔╥╗╠╚╔╜╜╩╔
╒╩╦╔ ╝╡╟╗╤═╜╗© ╝ё╟═╜╗╥╔╜╗© ╗ ╗╠╙╚╬╥╔╜╗© ╡═╙ ╥╡╝ ╫╡╗
╝╡╟╗╤═╜╗©
╝ё╟═╜╗╥╔╜╗©
╗
╗╠╙╚╬╥╔╜╗©
╛╝ёЁ╡
╙
╒═╛
╜╔
╝╡╜╝╠╗╡╪╠©
╟цтуяБэцБфцсцпукБгцху ╔цомяпмсхупчх Аскгкзхтмкхрсцец кж ецтуцмих
ояфжу дчуъ гсжфкх Аскгкзхтмкх рсцец сцйнкзпчх е мцигяо шуцух
RXV
RXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
╝цпюмхвеммюъ цюпюмрхъ мю ондбеямше дбхцюрекх
╛╔╕╓Ё╜═╟╝╓╜═© ё═╟═╜╡╗© ╖═ ╞╟╔╓╔╚═╛╗ ╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╣ ╦╡═╡╝╒
═╛╔╟╗╙╗ ╗ ╙═╜═╓╩
╞ч фцсцпуксжхо зуя мцигчл пяечл рягехтпял гекфцухнъ 0HUFXU\ кнк
0DULQHU йц ктмнАзхпкхо гекфцухнхл кйфяуяенхппчь гнБ сцдяуч пц
ряечшхппчь схикоць к тяхгкпхппчх т пко жтусялтуец е гцнъпхлшхо
пцйчецхочх ▌╚йгхнкх· пх кохАу гхвхмуяе оцухскцняе к мцзхтуец
кйфяуяенхпкБ пя уянъмя е уяо тнжзцх хтнк мнкхпу мжркн кнк рянжзкн
рсхгрсягципчл тхсект ж ╖кнхсц жрянпяоязхппяфя пцок сцтрсхгхнБуъ
рягехтпчхгекфцухнк0HUFXU\кнк0DULQHUетусцпхфгхкохнц охтуярсягциц
кнк рсхгрсягципчл тхсект юуц фцсцпукБ джгху ятуцецуътБ е ткнх пц
рсяуБихпкк фя ягпяфя фягц тя гпБ рямжрмк
╡ятмянъмж пцтуяБэцБ фцсцпукБ яупяткутБ м гхвхмуцо оцухскцняе к мцзхтуец
кйфяуяенхпкБ япц пх яупяткутБ м гхуцнБо т пясоцнъпчо кйпятяо м
схфжнксяемцо пцтусялмцо кнк ряесхигхпкБо ечйецппчо пхдсхипятуъА
пхгятуцуязпчо ухьпкзхтмко ядтнжикецпкхо цецскхл пхпясоцнъпял
Юмтрнжцуцыкхлкнкпхрсцекнъпялжтуцпяемялкнктхсектяо ктрянъйяецпкхо
жтусялтуец кнк гхуцнк мяуясчх пх дчнк кйфяуяенхпч кнк рсягцпч пцок
Юмрнжцуцыкхл т ктрянъйяецпкхо уярнкец оцтхн кнк тоцйям мяуясчх
пхрскфягпч гнБ ктрянъйяецпкБ т ╚йгхнкхо жзцтукхо кнк рягфяуяемял м
фяпмцо кнк гсжфял тясхепяецухнъпял гхБухнъпятук кнк Юмтрнжцуцыкхл т
мясржтяосхгжмуясцфяпязпяфяукрцкйохпхпкхокнктпБукхогхуцнхлкнк
рярцгцпкхо е гекфцухнъ еягч зхсхй уярнкеяйцдяспкм еяйгжьяйцдяспкм
кнк ечьнярпжА тктухож
╡я ряеягж гярянпкухнъпял кпвясоцыкк яупяткухнъпя тядчукл к
ядтуяБухнътуе мяуясчх рямсчецАутБ к пх рямсчецАутБ фцсцпукхл то пких
сцйгхн ▌╕цсцпуклпях рямсчукх· ╤тняекБ к ряняихпкБ рхсхзктнхппчх е
сцйгхнх ▌╕цсцпуклпях рямсчукх· емнАзхпч е пцтуяБэжА фцсцпукА ржухо
яутчнмк
╖янихп дчуъ ядхтрхзхп рскхонхочл гятужр м кйгхнкА гнБ фцсцпуклпяфя
ядтнжикецпкБ ╟цтуяБэцБ фцсцпукБ пх джгху яупяткуътБ м сцтьягцо пц
рягщхо тржтм джмтксяемж к ьсцпхпкх ухнхвяппчо сцтьягцо кнк сцтьягцо
йц цсхпгж нАдяфя екгц м пхжгядтуецо м ряухсх есхохпк кнк гяьягяе кнк м
гсжфкомятехппчождчумцокнкм тпБукАккнкйцохпх кййц мяптусжмыкк
нягмк рхсхфясягям кнк оцухскцняе гнБ ядхтрхзхпкБ пхядьягкояфя гятужрц
м ╚йгхнкА
╡схухпйкБ е тяяуехутуекк т пцтуяБэхл фцсцпукхл гянипц рсхгщБенБуътБ
ржухо гятуцемк ╚йгхнкБ гнБ кптрхмыкк ╖кнхсж рягехтпчь гекфцухнхл
0HUFXU\ кнк 0DULQHU жрянпяоязхппяож ечрянпБуъ ухьпкзхтмях
ядтнжикецпкх╚йгхнкБ╗тнкрямжрцухнъпхояихугятуцекуъ╚йгхнкхуцмяож
жрянпяоязхппяож ╖кнхсж яп ояиху тяядэкуъ яд Юуяо е рктъохппял вясох
днкицлшхож явктж 0DULQH 3RZHU 6HUYLFH кнк ╖ктускдАуясж ╔ Юуяо тнжзцх
явкт 0DULQH 3RZHU 6HUYLFH кнк ╖ктускдАуяс ясфцпкйжху кптрхмыкА к
схояпу рск жтняекк зуя пцтуяБэцБ фцсцпукБ рямсчецху уцмял тхсект
RXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
RXV
╝цпюмхвеммюъ цюпюмрхъ мю ондбеямше дбхцюрекх
╛╔╕╓Ё╜═╟╝╓╜═© ё═╟═╜╡╗© ╖═ ╞╟╔╓╔╚═╛╗ ╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╣ ╦╡═╡╝╒
═╛╔╟╗╙╗ ╗ ╙═╜═╓╩
╡ямжрцухнъ гянихп ярнцукуъ етх теБйцппчх т Юуко усцптрясупчх сцтьягч
ккнк есхоБ е ржук ╗тнк пцтуяБэцБ фцсцпукБ пх рямсчецху уцмял тхсект уя
рямжрцухнъ гянихп ярнцукуъ етх яупятБэкхтБ м Юуяож оцухскцнч к
усжгяйцусцуч к нАдчх гсжфкх сцтьягч теБйцппчх т уцмко тхсектяо ╝Адях
╚йгхнкхкнкгхуцнкяурсценхппчхрямжрцухнхогнБкптрхмыкккнксхояпуц
гянипч дчуъ яурсценхпч т рсхгецскухнъпял ярнцуял усцптрясупчь
сцтьягяе
╡ямжрцухнъ гянихп рсхгщБекуъ ▌гямцйцухнътуея рямжрмк· к ядятпяецуъ
▌гцуж рямжрмк· рсхгщБеке гкнхсж жрянпяоязхппяож ечрянпБуъ тхсект
╚йгхнкБ ▌╜яркА рямжрцухнБ· 3XUFKDVHUuV &RS\ ▌╜цсуязмк схфктусцыкк
фцсцпукк· :DUUDQW\ 5HJLVWUDWLRQ &DUG кнк рнцтуоцттяежА ▌╜цсуязмж
схфктусцыкк фцсцпукк· ╗тнк пху пк уяфя пк гсжфяфя гямжохпуц рямжрцухнъ
гянихпрсхгщБекуъмяркАяскфкпцнъпяфя▌╢зхуцвцмужсч· %LOORI 6DOHкнк
▌╖яфяеясцмжрнкрсягцик·6DOHV&RQWUDFWпц кйгхнкхмяуясяожпхядьягко
тхсект ╕цсцпуклпчх рсхухпйкк пх ояфжу дчуъ рскпБуч хтнк рямжрцухнъ пх
рсхгщБеку цгхмецупяфя ▌гямцйцухнътуец рямжрмк· к пх ядятпжху ▌гцуж
рямжрмк·
╟цшк ядБйцппятук е тяяуехутуекк т пцтуяБэхл фцсцпукхл яфсцпкзкецАутБ
схояпуяогхвхмупялгхуцнккнкряпцшхожечдясжеяйохэхпкхорямжрпял
ыхпч кнкйцохпялуцмялгхуцнккнкгхуцнхлмцм ояихудчуъпхядьягкоягнБ
жтусцпхпкБ нАдял пхктрсцепятук ечйецппял гхвхмуцок оцухскцняе кнк
мцзхтуец сцдяуч мяуясцБ рямсчецхутБ пцтуяБэхл ╕цсцпукхл Ёхояпу кнк
йцохпц гхуцнхл кнк ечрянпхпкх тхсектц ря пцтуяБэхл фцсцпукк пх
рсягнхецАу тсямц гхлтуекБ пцтуяБэхл фцсцпукк йц рсхгхнч
рхсеяпцзцнъпял гцуч хх ямяпзцпкБ ╞ч тяьсцпБхо йц тядял рсцея жнжзшцуъ
мяптусжмыкА нАдяфя ╚йгхнкБ дхй рскпБукБ мцмкьнкдя ядБйцухнътуе
оягквкыксяецуъ мцмяхнкдя сцпхх кйфяуяенхппях ╚йгхнкх
╜═╠╡╝©╧╗╛ ╠╞╔╤╗═ ╚╪╜╝ ╝╡╟╗╤═╬╡╠© ╞╝╓╟═╖Ё╛╔╒═╔╛╩╔
ё═╟═╜╡╗╗ ╞╟╗ё╝╓╜╝╠╡╗ ╓╚© ╞╟╝╓═╕╗ ╗ ╠╝╝╡╒╔╡╠╡╒╗© ╒ ╡╝╘
╠╡ ╔ ╞ ╔ ╜ ╗ ╒ ╙ ═ ╙╝ ╘ ╗ ╣ ╜ ╔ ╚╪ ╖ © ╝╡ ╟ ╗ ╤ ═╡ ╪ ╠ ╟ ╝ ╙ ╓ ╔ ╘ ╠╡ ╒ ╗ ©
╞ ╝╓ ╟═ ╖ Ё ╛ ╔ ╒ ═ ╔ ╛ ╩╣
ё═ ╟═ ╜ ╡ ╗ ╘
╝ ё ╟═ ╜ ╗ ╥ ╗ ╒ ═ ╔ ╡╠ ©
╠ ╟ ╝ ╙╝ ╛
╓╔╘╠╡╒╗© ╜═╠╡╝©╧╔╘ ╝ё╟═╜╗╥╔╜╜╝╘ ё═╟═╜╡╗╗ ╜═ ╞╝╓╒╔╠╜╩╔
╓╒╗ё═╡╔╚╗ ╒╠╔ ╞╟╔╓╒╗╓╗╛╩╔ ╗╗╚╗ ╙╝╠╒╔╜╜╩╔ Ё║╩╡╙╗
╗ ╠ ╙ ╚╬ ╥ ═ ╬╡╠ ©
╗╖
╞ ╝ ╙ ╟ ╩╡ ╗ ©
╞╝
╜ ═ ╠╡╝ © ╧ ╔ ╘
ё═ ╟═ ╜ ╡ ╗ ╗ ╜╔╙╝╡╝╟╩╔ ╦╡═╡╩ ╗ ╠╡╟═╜╩ ╜╔ ╟═╖╟╔╦═╬╡ ╞╔╟╔╥╗╠╚╔╜╜╩╔
╒╩╦╔ ╝╡╟╗╤═╜╗© ╝ё╟═╜╗╥╔╜╗© ╗ ╗╠╙╚╬╥╔╜╗© ╡═╙ ╥╡╝ ╫╡╗
╝╡╟╗╤═╜╗© ╝ё╟═╜╗╥╔╜╗© ╗ ╗╠╙╚╬╥╔╜╗© ╛╝ёЁ╡ ╜╔ ╝╡╜╝╠╗╡╪╠©
╙ ╒═╛
╟цтуяБэцБфцсцпукБгцху ╔цомяпмсхупчх Аскгкзхтмкхрсцец кж ецтуцмих
ояфжу дчуъ гсжфкх Аскгкзхтмкх рсцец сцйнкзпчх е мцигял тусцпх
RXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
RXV
╝цпюмхвеммюъ цюпюмрхъ опнрхб йнппнгхх ондбеямшу
дбхцюрекеи
╚╔╡╜©© ╝ё╟═╜╗╥╔╜╜═© ё═╟═╜╡╗© ╞╟╝╡╗╒ ╝╡╙═╖═ ╒╩╖╒═╜╜╝ё╝
╙╝╟╟╝╖╗╔╘ ╝╡╜╝╠╗╡╠© ╙ ╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╛ ╦╡═╡═╛ ═╛╔╟╗╙╗ ╙═╜═╓╔ ╗
═╒╠╡╟═╚╗╗
╞ч фцсцпуксжхо гхуцнк к жйнч мцигяфя рягехтпяфя гекфцухнБ 0HUFXU\ к
0DULQHU ╚йгхнкБ кйфяуяенхппяфя пцзкпцБ т фягц к рсягцппяфя т
ягпянхупхл яфсцпкзхппял фцсцпукхл ╚йгхнкБ мяуясчх ечшнк кй тусяБ мцм
рсБоях тнхгтуекх мяссяйкк рск жтняекк зуя дчнк рскпБуч тнхгжАэкх
рсятучх охсч рсхгятуясяипятук ярктцппчх е ▌╚птусжмыкБь гнБ
енцгхнъыц·
╢еяхесхохппя ечрянпБнктъ рхсхзктнхппчх уцо рсяыхгжсч ухьпкзхтмяфя
ядтнжикецпкБ пцрскохс йцохпц ихсуехппчь цпягяе усхджхоцБ тоцймц к
рягмсцтмц йцгксяе к ыцсцркп
╡скохпБнктъ схмяохпгяецппчх уцо жтусялтуец гнБ рсхгяуесцэхпкБ
мяссяйкк рягсядпятук рскехгхпч пких
╟цтуяБэцБ фцсцпукБ еялгху е ткнж рятнх рянжзхпкБ йцрянпхппял
туцпгцсупял мцсуязмк схфктусцыкк фцсцпукк ╚йгхнкБ к джгху ятуцецуътБ е
ткнх е ухзхпкх усхь нху тя гпБ рямжрмк
╟цтуяБэцБ фцсцпукБ пх рямсчецху
ц мяссяйкА Юнхмусятктухоч
д мяссяйкА е схйжнъуцух ряесхигхпкБ пхрсцекнъпял Юмтрнжцуцыкк кнк
пхрсцекнъпяфя ядтнжикецпкБ
е мяссяйкА рсктрятяднхпкл кптусжохпуц к тктухо сжнхеяфя жрсценхпкБ
ф мяссяйкА жтуцпяенхппяфя йцеягяокйфяуяекухнхо схцмукепяфя рскеягц
г ряесхигхпкх ечйецппях еягясятнБок
х ╚йгхнкхрсягцппяхтяфсцпкзхппялфцсцпукхлтсямяоохпххягпяфяфягц
икйгхнкх оягхнк фягц к дянхх сцппкь оягхнхл ктрянъйжхоях гнБ
мяоохсзхтмкь ыхнхл
╜═╠╡╝©╧╗╛
╠╞╔╤╗═╚╪╜╝
╝╡╟╗╤═╬╡╠©
╞╝╓╟═╖Ё╛╔╒═╔╛╩╔
ё═╟═╜╡╗╗ ╞╟╗ё╝╓╜╝╠╡╗ ╓╚© ╞╟╝╓═╕╗ ╗ ╠╝╝╡╒╔╡╠╡╒╗© ╒ ╡╝╘
╠╡╔╞╔╜╗
╒
╙═╙╝╘
╞╝╓╟═╖Ё╛╔╒═╔╛╩╣
╗╣
╜╔╚╪╖©
ё═╟═╜╡╗╘
╝╡╟╗╤═╡╪
╠╟╝╙
╓╔╘╠╡╒╗©
╝ё╟═╜╗╥╗╒═╔╡╠©
╠╟╝╙╝╛
╓╔╘╠╡╒╗© ╜═╠╡╝©╧╔╘ ╝ё╟═╜╗╥╔╜╜╝╘ ё═╟═╜╡╗╗ ╜═ ╞╝╓╒╔╠╜╩╔
╓╒╗ё═╡╔╚╗
╒╠╔
╗╠╙╚╬╥═╬╡╠©
╞╟╔╓╒╗╓╗╛╩╔
╗╖
╞╝╙╟╩╡╗©
╗╗╚╗
╞╝
╙╝╠╒╔╜╜╩╔
╜═╠╡╝©╧╔╘
Ё║╩╡╙╗
ё═╟═╜╡╗╗
╜╔╙╝╡╝╟╩╔ ╦╡═╡╩ ╗ ╠╡╟═╜╩ ╜╔ ╟═╖╟╔╦═╬╡ ╞╔╟╔╥╗╠╚╔╜╜╩╔
╒╩╦╔ ╝╡╟╗╤═╜╗© ╝ё╟═╜╗╥╔╜╗© ╗ ╗╠╙╚╬╥╔╜╗© ╡═╙ ╥╡╝ ╫╡╗
╝╡╟╗╤═╜╗© ╝ё╟═╜╗╥╔╜╗© ╗ ╗╠╙╚╬╥╔╜╗© ╛╝ёЁ╡ ╜╔ ╝╡╜╝╠╗╡╪╠©
╙ ╒═╛
RXV
RXV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
╝цпюмхвеммюъ цюпюмрхъ опнрхб йнппнгхх ондбеямшу
дбхцюрекеи
╚╔╡╜©© ╝ё╟═╜╗╥╔╜╜═© ё═╟═╜╡╗© ╞╟╝╡╗╒ ╝╡╙═╖═ ╒╩╖╒═╜╜╝ё╝
╙╝╟╟╝╖╗╔╘ ╝╡╜╝╠╗╡╠© ╙ ╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╛ ╦╡═╡═╛ ═╛╔╟╗╙╗ ╙═╜═╓╔ ╗
═╒╠╡╟═╚╗╗
╟цтуяБэцБфцсцпукБгцху╔цомяпмсхупчхАскгкзхтмкхрсцецкж╔цтуцмих
ояфжу дчуъ гсжфкх Аскгкзхтмкх рсцец сцйнкзпчх мцигяо шуцух кнк е
мцигял тусцпх
╡сязкх рягсядпятук пцтуяБэхл фцсцпукк тягхсицутБ е рцсцфсцвць к сцйгхнц ▌╕цсцпукБ кйгхнкБ ╢яхгкпхппчх ╩уцуч ёохскмк к ╜цпцгц· к
рцсцфсцвць к сцйгхнц ▌╞хигжпцсягпцБ фцсцпукБ кйгхнкБ·
тягхсицэкьтБ е пцтуяБэхл кптусжмыкк к жмцйцппчх рцсцфсцвч емнАзхпч
тАгц ржухо яутчнмк
╡я ряеягж гярянпкухнъпял кпвясоцыкк яупяткухнъпя тядчукл к
ядтуяБухнътуе мяуясчх рямсчецАутБ к пх рямсчецАутБ фцсцпукхл то
сцйгхн ▌╕цсцпуклпях рямсчукх· пких ╤тняекБ к ряняихпкБ сцйгхнц
▌╕цсцпуклпях рямсчукх· тягхсицэкхтБ е пцтуяБэхл кптусжмыкк
емнАзхпч е пцтуяБэжА фцсцпукА ржухо яутчнмк
╚гхнкБ мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH кйфяуценкецАутБ т рскохпхпкхо тцояфя
тяехсшхппяфя тжэхтуежАэхфя рсяыхттц йцэкуч яу мяссяйкк юуц
ухьпяняфкзхтмцБ тктухоц гярянпБхоцБ жзцтукхо гкнхсц к рямжрцухнБ е
рсяфсцоох ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ гнБ рсхгяуесцэхпкБ мяссяйкк
ядхтрхзкецху йцэкуж рсяуке туякоятук схояпуяе етнхгтуекх еяйгхлтуекБ
еягпял мяссяйкк
╟хядьягкоя ядхтрхзкуъ йцэкуж яу ярсхгхнхппчь екгяе мяссяйкяппчь
ряесхигхпкл ржухо рскохпхпкБ уцмкь тктухо мцм 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ кнк
4XLFNVLOYHU 0HU&DWKRGH 6\VWHP ккнк *DOYDQLF ,VRODWRU юук екгч мяссяйкяппчь
ряесхигхпкл уцмяеч ряесхигхпкБ ечйецппчх днжигцАэкок Юнхмускзхтмкок
уямцок тяхгкпхпкБ т ктуязпкмцок ркуцпкБ пц дхсхфж пцьягБэкхтБ еднкйк
нягмк ряфсжихппчл е еягж охуцнн кнк пхрсцекнъпчо рскохпхпкхо мсцтмк пц
охгпял ятпяех гнБ пхядсцтуцАэкь рямсчукл
╗тнкусхджхутБйцэкуцпхядсцтуцАэкокрямсчукБоксхмяохпгжхутБрскохпБуъ
гнБ рягехтпчь гекфцухнхл мсцтмк гнБ пхядсцтуцАэкь рямсчукл пц ятпяех
тятуцец 7UL%XWK\O7LQ$GLSDWH 7%7$ ╣цо фгх рскохпхпкх мсцтям пц ятпяех
тятуцец 7UL%XWK\O7LQ$GLSDWH йцрсхэхпя йцмяпяо ояипя гнБ мясржтц к усцпыц
нягмк рскохпБуъ мсцтмк пц охгпял ятпяех ╟х рямсчецлух мсцтмял рягехтпял
гекфцухнъ ╜сяох уяфяпжипя ряйцдяукуътБя уяозуядч кйдхфцуъЮнхмускзхтмяфя
тяхгкпхпкБ охигж рягехтпчо гекфцухнхо к мсцтмял пц охгпял ятпяех
╜яссяйкяппчх ряесхигхпкБ ечйецппчх пхрсцекнъпчорскохпхпкхо мсцтмкпц
охгпял ятпяех пх джгжу рямсчецуътБ пцтуяБэхл яфсцпкзхппял фцсцпукхл
╟цтуяБэцБ ╠фсцпкзхппцБ ╕цсцпукБ ояиху рхсхгцецуътБ рятнхгжАэко
енцгхнъыцо пц ятуцАэклтБ тсям пхктрянъйяецппял зцтук нхупхл
яфсцпкзхппял фцсцпукк
╝╡╒╔╡╠╡╒╔╜╜╝╠╡╪ ╒╚═╓╔╚╪╤═
╞╔╟╔╓═╥═ ё═╟═╜╡╗╗
RXV
RSV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
ёюпюмрхимне онйпшрхе х хяйкчвемхъ
╧хнъ Юуяфя сцйгхнц y ряоязъ жтусцпкуъ пхмяуясчх ядэхсцтрсятусцпхппчх
пхгяряпкоцпкБ яупяткухнъпя фцсцпуклпяфя рямсчукБ ╡скеягкоцБ пких
кпвясоцыкБ ядщБтпБху пхмяуясчх екгч тхсектц пх рямсчецхочх фцсцпукхл
╟кихтнхгжАэкх ряняихпкБ емнАзхпч ржухо яутчнмк е ▌╣схьнхупАА
яфсцпкзхппжА фцсцпукА рсяуке яумцйц ечйецппяфя мяссяйкхл·
▌╞хигжпцсягпжА яфсцпкзхппжА фцсцпукА пц рягехтпчх гекфцухнк· к
▌╠фсцпкзхппжА фцсцпукА пц рягехтпчх гекфцухнк е ╢яхгкпхппчь ╩уцуць
ёохскмк к ╜цпцгх·
╡яопкухзуяфцсцпукБрямсчецхусхояпучпхядьягкочхе ухзхпкхфцсцпуклпяфя
рхскягц кййц гхвхмуяе оцухскцняе к мцзхтуец кйфяуяенхпкБ ╠шкдмк рск
жтуцпяемх цецскк пясоцнъпчл кйпят к сцйнкзпчх гсжфкх рскзкпч
ямцйчецАэкх енкБпкх пц кйгхнкх пх рямсчецАутБ
╕цсцпукБ яфсцпкзхпц гхвхмуцок оцухскцняе к мцзхтуец кйфяуяенхпкБ пя уянъмя
хтнк рсягциц рямжрцухнА рсякйехгхпц е тусцпх гктускдАыкБ е мяуясял
сцйсхшхпц пцок
╗тнк ж ╔цт еяйпкмпжу мцмкхнкдя еярсятч мцтцАэкхтБ фцсцпуклпяфя рямсчукБ
ядсцэцлухтъмтеяхожжрянпяоязхппяожгкнхсж╠пджгхусцгяуехукуъпцнАдчх
╔цшк еярсятч
╝║╧╗╔ ╗╠╙╚╬╥╔╜╗© ╗╖ ё═╟═╜╡╗╗
╞хнмкх схфжнксяемк к пцтусялмк емнАзцБ рсяехсмж язктумж кнк
схфжнксяемж техзхл йцикфцпкБ гхуцнхл тктухоч йцикфцпкБ жтуцеям
мцсдАсцуясц вкнъусяе схопхл ясфцпяе жрсценхпкБ к рсяехсмж тоцймк
рсякйеягкожА е теБйк т пясоцнъпчо тхсектяо
Ёхцмукепчх рскеягч жтуцпяенхппчх пц йцеягхкйфяуяекухнх ╖хуцнк
ктмнАзхппчх кй фцсцпукк уцмяеч мсчнъзцумц к емнцгчш схцмукепяфя
рскеягц ряесхигхппчх яу жгцсц кнк кйпятц к рягшкрпкмк рскеягпяфя
ецнц ряесхигхппчх еягял е схйжнъуцух пхрсцекнъпяфя ухьпкзхтмяфя
ядтнжикецпкБ
╡яесхигхпкБ е схйжнъуцух пхдсхипятук яутжутуекБ ухьпкзхтмяфя
ядтнжикецпкБ цецскк пхпясоцнъпял Юмтрнжцуцыкк кнк пхрсцекнъпял
жтуцпяемк кнк тхсектц
Ёцтьягч пц рягщхотржтмджмтксяемжтпБукхкнкйцохпж кййц мяптусжмыкк
нягмк рхсхфясягям нягмк кнк оцухскцняе гнБ рянжзхпкБ пхядьягкояфя
гятужрцмкйгхнкАетхтеБйцппчхтЮукоусцптрясупчхсцтьягч ккнкярнцуц
есхохпк рсяхйгц к ур ╖янихп дчуъ ядхтрхзхп рскхонхочл гятужр м
кйгхнкА гнБ ечрянпхпкБ фцсцпуклпяфя ядтнжикецпкБ ╜нкхпу гянихп
гятуцекуъ кйгхнкх жрянпяоязхппяож гкнхсж
╖ярянпкухнъпчхтхсектпчхсцдяучрярсятъдхмнкхпуцйцктмнАзхпкхоухь
мяуясчх пхядьягкоч гнБ ечрянпхпкБ фцсцпуклпчь ядБйцухнътуе
RXV
RSV
╗╜╢╝╟╛═╤╗© ╝ ё═╟═╜╡╗╗
ёюпюмрхимне онйпшрхе х хяйкчвемхъ
Ёцдяуч ечрянпхппчх пх жрянпяоязхппчо гкнхсяо ц мхонкдя гсжфко
ояфжу дчуъ рямсчуч уянъмя рск тнхгжАэкь ядтуяБухнътуець хтнк япк
ечрянпхпч рск зсхйечзцлпчь ядтуяБухнътуець рскжтняекк зуяряднкйятук
пху жрянпяоязхппчь гкнхсяе мяуясчх ояфжу ечрянпкуъ усхджхожА сцдяуж
кнк пху ядясжгяецпкБ гнБ рягщхоц к уг к йцеягкйфяуяекухнъ гцн
рсхгецскухнъпях тяфнцткх пц ечрянпхпкх сцдяу е гцппяо охтух
╙ц рсхгекгкочх кнк мятехппчх ждчумк сцтьягч пц ьсцпхпкх ухнхвяппчх
сцтьягч кнк сцтьягч пц цсхпгж нАдяфя укрц пхжгядтуея кнк ряухсА
есхохпк кнк гяьягяе яуехзцху енцгхнхы
╚трянъйяецпкх рск ечрянпхпкк фцсцпуклпчь схояпуяе пх 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ
кнк 4XLFNVLOYHU гхуцнхл ц гсжфкь йцрцтпчь зцтухл
╢охпц оцтхн тоцйям кнк икгмятухл е рясБгмх пясоцнъпяфя ухьпкзхтмяфя
ядтнжикецпкБ БенБхутБ ядБйцппятуъА мнкхпуц йц ктмнАзхпкхо тнжзцхе
мяфгц кь ряухсБ кнк йцфсБйпхпкх ечйецпч яумцйяо кйгхнкБ мяуясчл ояиху
рягьягкуъ гнБ сцттояусхпкБ т уязмк йсхпкБ фцсцпукк
╤зцтукх кнк рягфяуяемц м жзцтукА е фяпмць кнк гсжфял тясхепяецухнъпял
гхБухнъпятук кнк ЮмтрнжцуцыкБ т схгжмуясяо фяпязпяфя укрц
╩жо е гекфцухнх пх ядБйцухнъпя жмцйчецху пц пцнкзкх тхсъхйпялрсяднхоч
т гекфцухнхо ╗тнк гкцфпяй жмцйчецху пц тхсъхйпжА ткужцыкА е гекфцухнх
мяуясцБояихурскехтукмяумцйжуятятуяБпкхяуехутуехппяхйц шжогянипя
дчуъ ктрсценхпя ря фцсцпукк
╡яесхигхпкх схгжмуясц ккнк фсхдпяфяекпуц яужгцсц япцьягБэклтБ ееягх
ядщхму тзкуцхутБ ярцтпятуъА тжгяеяигхпкБ
╡ярцгцпкх еягч е гекфцухнъ зхсхй уярнкеяйцдяспкм еяйгжьяйцдяспкм кнк
ечьнярпжА тктухож кнк рск йцуярнхпкк гекфцухнБ
╠умцй нАдчь мяоряпхпуяе кййц яутжутуекБ яьнцигцАэхл еягч е схйжнъуцух
йцржтмц гекфцухнБепхеягчднямксяецпкБеьягпчьяуехстуклрятуясяппкок
оцухскцнцок тнкшмяо ечтямял жтуцпяемк кнк тнкшмяо гцнхмял
гкввхсхпуяемк гекфцухнБ
╡скохпхпкх уярнке к тоцйям мяуясчх пх рягьягБу гнБ ктрянъйяецпкБ т
кйгхнкхо кнк пц кйгхнкк ╢о сцйгхн ▌╣хьпкзхтмях ядтнжикецпкх·
╟цшц яфсцпкзхппцБ фцсцпукБ пх яупяткутБ м нАдяож ряесхигхпкА пцшкь
кйгхнкл ечйецппяож жтуцпяемял кнк ктрянъйяецпкхо гхуцнхл к
рскпцгнхипятухл мяуясчх кйфяуяенхпч кнк рсягцпч пх пцок ╠умцйч пх
яупятБэкхтБ м ктрянъйяецпкА жмцйцппчь гхуцнхл кнк рскпцгнхипятухл
рямсчецАутБ фцсцпукхл хтнк япк ея етхь гсжфкь яупяшхпкБь яуехзцАу
жтняекБо яфсцпкзхппял фцсцпукк пц Юуя кйгхнкх
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
REDV
╝рберярбеммнярэ бндхрекъ кндйх
╔ягкухнъ нягмк пхтху яуехутуехппятуъ йц рсцекнъпжА к дхйярцтпжА
ЮмтрнжцуцыкА нягмк к дхйярцтпятуъ рцттциксяе к мяоцпгч ╟цтуяБухнъпя
схмяохпгжхутБзуядч мцигчлеягкухнърянпятуъАрсязкуцн гцппяхсжмяеягтуея
к сцйядсцнтБ е пхо рхсхг Юмтрнжцуцыкхл рягехтпяфя гекфцухнБ
╠дхтрхзъух зуядч ря мсцлпхл охсх хэх ягкп зхняехм пц дясуж дчн
рсякптусжмуксяецп ря ятпяецо йцржтмц к Юмтрнжцуцыкк рягехтпяфя гекфцухнБ к
жрсценхпкБ нягмял пц тнжзцл хтнк еягкухнъ ямцихутБ пх е тятуяБпкк жрсценБуъ
нягмял
REEV
╞епед щйяоксюрюжхеи ондбеямнцн дбхцюрекъ
╔пкоцухнъпя яйпцмяоъухтъ т гцппчо сжмяеягтуеяо ╟цжзкухтъ Юмтрнжцуксяецуъ
╔цш рягехтпял гекфцухнъ ╗тнк ж ╔цт еяйпкмпжу еярсятч ядсцэцлухтъ м теяхож
гкнхсж
╢яднАгхпкх рсцекн дхйярцтпятук к Юмтрнжцуцыкк ц уцмих йгсцечл точтн
ряояфжу ╔цо кйдхицуъ рянжзхпкх усцео к ряесхигхпкх нягмк
╔ гцппяо сжмяеягтуех уцм их мцм к пц рягехтпяо гекфцухнх ктрянъйжАутБ
тнхгжАэкх рсхгжрсхигцАэкх йпцмк к пцгрктк гнБ рскенхзхпкБ ╔цшхфя
епкоцпкБ м трхыкцнъпчо кптусжмыкБо ря дхйярцтпятук
╝╞═╠╜╝
╝╞═╠╜╝
╜еоняпедярбеммн сцпнфючыхе ноюямнярх
╞╟╗╒╝╓©╧╗╔ й
яепэегмшл рпюблюл хкх ялепрх
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╝╠╡╝╟╝╕╜╝ ╝оюямнярх хкх менярнпнфмше деиярбхъ йнрнпше ╛╝ёЁ╡
╞╟╗╒╔╠╡╗ й яепэегмшл рпюблюл хкх ялепрх
╒╜╗╛═╜╗╔
╒╜╗╛═╜╗╔
╝оюямнярх
хкх
менярнпнфмше
деиярбхъ
йнрнпше
лнцср
опхбеярх й меанкэьхл рпюблюл й онбпефдемхч хгдекхъ хкх й мюмеяемхч
сыепаю хлсыеярбс
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
JRE
86 &2$67 *8$5' &$3$&,7<
0$;,080 +256(32:(5 ;;;
0$;,080 3(5621
&$3$&,7< 3281'6
;;;
0$;,080 :(,*+7
&$3$&,7<
;;;
REFV
╓носярхлюъ опедекэмюъ лнымнярэ х мюцпсгйю кндйх
╟х рхсхфсжицлух нягмж к пх рсхечшцлух хх гяржтукожА рсхгхнъпжА
ояэпятуъ ╓янъшкптуея нягям тпцдихпч уцднкзмцок пц мяуясчь жмцйцпч
йпцзхпкБ гяржтукоял рсхгхнъпял ояэпятук к пцфсжймк ярсхгхнхппчх
кйфяуяекухнхонягмктяфнцтпягхлтуежАэковхгхсцнъпчосжмяеягтуецо╔
тнжзцх тяопхпкл ядсцэцлухтъ м ╔цшхож гкнхсж кнк кйфяуяекухнА нягмк
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗яонкэгнбюмхе
ондбеямнцн
дбхцюрекъ
лнымнярэ
йнрнпнцн
опебшьюер
гмювемхе опедекэмни лнымнярх дкъ кндйх лнфер опхбеярх й онрепе
сопюбкъелнярх кндйх онлеярхрэ якхьйнл анкэьни бея мю рпюмеж х
хглемхрэ
опнейрмше
оюпюлерпш
окюбсвеярх
кндйх
опхбеярх
й
пюгпсьемхч кндйх нянаеммн б накюярх рпюмжю ╞пебшьемхе дносярхлни
лнымнярх
кндйх
лнфер
опхбеярх
й
яепэегмшл
рпюблюл
ялепрх
хкх
онбпефдемхч кндйх
REGV
╫йяоксюрюжхъ яйнпнярмни х ябепулнымни кндйх
╗тнк ╔цш рягехтпял гекфцухнъ гянихп дчуъ жтуцпяенхп пц тмясятупял кнк
техсьояэпял нягмх т мяуясял ╔ч пх йпцмяоч оч схмяохпгжхо ╔цо пкмяфгц пх
Юмтрнжцуксяецуъ хфя пц дянъшял тмясятук рсхигх зхо ╔ч рярсяткух рсяехтук
рхсеяпцзцнъпжА яскхпуцыкА к яйпцмяокухнъпжА гхояптусцыкяппжА ряхйгмж т
╔цшко гкнхсяо кнк еягкухнхо кохАэко ярчу т ╔цшхл мяодкпцыкхл нягмц рягехтпял гекфцухнъ ╖нБ рянжзхпкБ гярянпкухнъпял кпвясоцыкк рскядсхукух ж
╔цшхфя гкнхсц гктускдАуясц кнк ж мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH ЮмйхорнБс пцшхл
дсяшАсч +LJK3HUIRUPDQFH %RDW2SHUDWLRQ 3DUW1XPEHU ▌юмтрнжцуцыкБ
техсьояэпял нягмк· пяохс REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
JRE
D
D
REHV
Ёярпниярбн дхярюмжхнммнцн сопюбкемхъ ондбеямшл
дбхцюрекел
╤тусялтуея гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ тяхгкпхппях т ╔цшко рягехтпчо
гекфцухнхо гянипя дчуъ тпцдихпя йцэкупчо жтусялтуеяо ▌╙цржтм уянъмя
пц пхлусцнк· юуя рсхгяуесцэцху йцржтм гекфцухнБ хтнк рхсхмнАзцухнъ
рхсхгцз пх пцьягкутБ е пхлусцнъпяо ряняихпкк
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрэ хггю бмегюомнцн менфхдюммнцн
сяйнпемхъ опх гюосяйе дбхцюрекъ ╙нмярпсйжхъ щрнцн ондбеямнцн дбхцюрекъ
рпеасер врнаш опхлемъелне я мхл сярпниярбн дхярюмжхнммнцн сопюбкемхъ
хлекн бярпнеммне гюыхрмне сярпниярбн ▀╖юосяй рнкэйн мю меирпюкх⌡
REIV
╓хярюмжхнммне сопюбкемхе пскел опедсопефдемхе
╢ухсихпъ уБфк сжнхеяфя охьцпкйоц тяхгкпБАэкл усят сжнхеяфя охьцпкйоц
т гекфцухнхо гянихп дчуъ рскмсхрнхп т ряояэъА тцоямяпусБэкьтБ фцхм
ц юук тцоямяпусБэкхтБ фцлмк пкмяфгц пхнъйБ йцохпБуъ ядчзпчок
пхмяпусБэкоктБ фцлмцок ряуяож зуя рятнхгпкх ряг гхлтуекхо екдсцыкк
ятнцдпжу к яуекпуБутБ зуя ряйеянку тухсипА уБфк яутяхгкпкуътБ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╝рянедхмемхе ярепфмъ ръцх пскебнцн леуюмхглю лнфер опхбеярх й рнлс врн
кндйю бмегюомн х пегйн янбепьхр онкмши нанпнр ╫рн онремжхюкэмн пегйне
деиярбхе лнфер опхбеярх й рнлс врн мюундъыхеяъ б кндйе кчдх асдср
бшапньемш гю анпр врн ондбепцмер ху ноюямнярх яепэегмни рпюблш хкх
ялепрх
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
JRE
REJV
╒шйкчвюрекэ ян ьмспнл дхярюмжхнммнцн нярюмнбю
дбхцюрекъ
╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ рсхгпцйпцзхп
гнБ ечмнАзхпкБ гекфцухнБ мяфгц еягкухнъ жгцнБхутБ яу еягкухнътмяфя
охтуц тнкшмяо гцнхмя гнБ уяфя зуядч рскехтук ечмнАзцухнъ е гхлтуекх
мцм пцрскохс хтнк яп джгху тнжзцлпя ечдсяшхп т еягкухнътмяфя охтуц
╡ягехтпчх гекфцухнк т сжмяБумял сжорхнБ к пхмяуясчх жтусялтуец
гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ тпцдихпч ечмнАзцухнхо тя шпжсяо
гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ ╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо
гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ ояиху дчуъ жтуцпяенхп мцм
етряояфцухнъпях жтусялтуея ядчзпя пц рскдяспял гятмх кнк ж дясуц тя
туясяпч еягкухнътмяфя охтуц
╩пжс е сцтуБпжуяо тятуяБпкк ядчзпя кохху гнкпж оо вжуяе
╠гкп хфя мяпхы етуценБхутБ е ечмнАзцухнъ ц йцэхнмц пц гсжфяо мяпых
мсхркутБ м еягкухнА ╩пжс техспжу е рсжикпктужА трксцнъ зуядч
жохпъшкуъхфягнкпжепхсцтуБпжуяотятуяБпкккехсяБупятуъйцьнхтучецпкБ
днкйнхицэкь ядщхмуяе ╔ сцтуБпжуяо тятуяБпкк шпжс гхнцАу уцмял гнкпч
зуядч техтук м окпкожож ехсяБупятуъ тнжзцлпяфя тсцдцучецпкБ
ечмнАзцухнБ рск рхсхохэхпкк еягкухнБ еднкйк хфя пясоцнъпяфя сцдязхфя
охтуц ╘хнцухнъпя кохуъ мясяумкл шпжс ядояуцуъ хфя еямсжф йцрБтуъБ кнк
пяфк еягкухнБ кнк йцеБйцуъ хфя жйняо
рсягянихпкх пц тнхгжАэхл тусцпкых
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
╒шйкчвюрекэ ян ьмспнл
дбхцюрекъ опнднкфемхе
дхярюмжхнммнцн
нярюмнбю
╡схигх зхо рсягяницуъ рсязукух тнхгжАэжА кпвясоцыкА ря ухьпкмх
дхйярцтпятук
╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо
гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ рсхгпцйпцзхп гнБ ечмнАзхпкБ гекфцухнБ
мяфгцеягкухнъжгцнБхутБяуеягкухнътмяфяохтуцтнкшмяогцнхмягнБуяфязуядч
рскехтук ечмнАзцухнъ е гхлтуекх юуя рсякйялгху хтнк еягкухнъ тнжзцлпя
жрцгху йц дясу кнк пцьягБтъ е нягмх жгцнкутБ гятуцуязпя гцнхмя яу
еягкухнътмяфя охтуц ╢нжзцлпчх ечдсятч к рцгхпкБ йц дясу дянхх ехсяБупч е
ярсхгхнхппчь екгць нягям пцрскохс пцгжепчь нягмць кнк нягмць гнБ няенк
ямжпБ т пкймкок дясуцок дчтусяьягпчь нягмць к усхджАэкь ятуясяипяфя
ядсцэхпкБ нхфмкь счдяняепчь нягмць жрсценБхочь т ряояэъА сжзпяфя
сжорхнБ ╢нжзцлпчх ечдсятч к рцгхпкБ йц дясу ояфжу уцмих рсяктьягкуъ рск
пхрсцекнъпчь охуягць жрсценхпкБ пцрскохс мяфгц еягкухнъ ткгку пц тркпмх
ткгхпъБ кнк рнцпшксх рск фнкттксяецпкк туяку рск фнкттксяецпкк ткгку пц
рскрягпБучь пцтукнць счдяняепчь нягям фнкттксжху е охнмкь еягць кнк еягць
т рсхрБутуекБок яуржтмцху шужсецн кнк сжмяБумж сжорхнБ мяуясцБ уБпху нягмж е
ягпяо пцрсценхпкк ръху цнмяфянъпчх пцркумк кнк рскпкоцху пцсмяукмк кнк
ечрянпБху сктмяецппчх оцпхесч пц дянъшял тмясятук
╦яуБ рскехгхпкх е гхлтуекх ечмнАзцухнБ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец
гекфцухнБрскехгхум пхохгнхппялятуцпяемхгекфцухнБнягмц джгхурсягяницуъ
гекихпкх ря кпхсыкк пц мцмяхуя сцттуяБпкх йцектБэхх яу тмясятук к жфнц
ряеясяуц е ояохпу ечмнАзхпкБ гекфцухнБ ╠гпцмя нягмц пх тяехсшку рянпчл
ядясяу ╡ск гекихпкк ря кпхсыкк нягмц ояиху рскзкпкуъ уцмжА их тхсъхйпжА
усцеож ухо муя пцьягкутБ пц хх ржук мцм к рск гекихпкк т емнАзхппчо
гекфцухнхо
╞ч пцтуяБухнъпя схмяохпгжхо зуядч гсжфкх нкыц пц дясуж дчнк
рсякптусжмуксяецпч ря рсцекнъпяож ржтмж к жрсценхпкА сцдяуял рягехтпяфя
гекфцухнБ пц тнжзцл хтнк яу пкь ряусхджхутБ жрсценБуъ гекфцухнхо е тнжзцх
цецсклпял ткужцыкк пцрскохс хтнк еягкухнъ джгху тнжзцлпя ечдсяшхп йц
дясу
╒юфмюъ хмтнплюжхъ он реумхйе аегноюямнярх
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╔якх бндхрекэ союдер гю анпр бепнърмнярэ онксвемхъ хл рпюблш хкх цхаекх
еякх ецн оепеедер кндйю лнфмн гмювхрекэмн ямхгхрэ еякх меледкеммн
нярюмнбхрэ дбхцюрекэ ╒яецдю опюбхкэмн ондянедхмъире наю йнмжю ьмспю
бшйкчвюрекъ дхярюмжхнммнцн нярюмнбю дбхцюрекъ й бшйкчвюрекч х й
бндхрекч
рсягянихпкх пц тнхгжАэхл тусцпкых
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
╒шйкчвюрекэ ян ьмспнл дхярюмжхнммнцн нярюмнбю
дбхцюрекъ опнднкфемхе
╡ск жрсценхпкк нягмял еяйояипя уцмих тнжзцлпях кнк пхрсхгпцохсхппях
рскехгхпкх ечмнАзцухнБ е гхлтуекх юуя ояиху рскехтук м ягпял кнк мя етхо
рхсхзктнхппчо пких ряухпыкцнъпя ярцтпчо ткужцыкБо
╔ схйжнъуцух пхяикгцппяфя рсхмсцэхпкБ гекихпкБ ерхсхг пцьягБэкхтБ е
нягмх нкыц ояфжу дчуъ ечдсяшхпч ерхсхг Юуя ятядхппя мцтцхутБ
рцттциксяе ткгБэкь ерхсхгк мяуясчх ояфжу дчуъ ечдсяшхпч зхсхй пят к
мяуясчь ояиху жгцскуъ мясядмц рхсхгцз кнк фсхдпял екпу
╡яухсБ ояэпятук к мяпусянБ пцрсценхпкБ рск ткнъпяо еянпхпкк ткнъпяо
ухзхпкк кнк мсхрмяо ехусх
╡яухсБ жрсценхпкБ рск шецсуяемх
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмшу рпюбл хкх ялепрх онд деиярбхел сяхкхи бнгмхйючыху
опх
гюледкемхх
б
пегскэрюре
яксвюимнцн
хкх
меопедмюлепеммнцн
опхбедемхъ б деиярбхе бшйкчвюрекъ нярюмнбю дбхцюрекъ ╒ндхрекэ кндйх
мхйнцдю ме днкфем онйхдюрэ бндхрекэяйне леярн ме нрянедхмхб нр яеаъ ьмсп
бшйкчвюрекъ нярюмнбю дбхцюрекъ
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
JRE
REKV
╖юыхрю кчдеи мюундъыхуяъ б бнде
╒╝ ╒╟╔╛© ╠╝╒╔╟╦╔╜╗© ╙╟Ё╗╖═ ╜═ ╚╝╓╙╔
╨хняехмж туяБэхож кнк рнцецАэхож е еягх язхпъ усжгпя рсхгрскпБуъдчтусях
гхлтуекхзуядчжмняпкуътБяунягмкгекижэхлтБгцихтоцнялтмясятуъАехфя
пцрсценхпкк
╔тхфгц йцохгнБлух ьяг к джгъух ктмнАзкухнъпя ятуясяипч рск гекихпкк нягмк
е ухь охтуць фгх е еягх ояфжу дчуъ нАгк
╡ск гекихпкк нягмк ря кпхсыкк мяфгц мясядмц рхсхгцз рягехтпяфя гекфцухнБ
пцьягкутБ пц пхлусцнк жткнкх ямцйчецхоях еягял пц фсхдпял екпу гятуцуязпя
гнБ уяфя зуядч йцтуцекуъ фсхдпял екпуесцэцуътБ юуяесцэхпкх фсхдпяфяекпуц
пц пхлусцнк ояиху рскехтук м тхсъхйпял усцеох
╞╟╗ ╠╡═╤╗╝╜═╟╜╝╛ ╞╝╚╝╕╔╜╗╗ ╚╝╓╙╗
╡схигх зхо ряйеянкуъ нАгБо рнцецуъ кнк пцьягкуътБ е еягх еднкйк ╔цшхл
нягмк рхсхехгкух рягехтпял гекфцухнъ пц пхлусцнъ к ечмнАзкух хфя
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╜еледкеммн нярюмнбхре дбхцюрекэ еякх йрнкхан мюундхряъ б бнде бакхгх
╒юьеи кндйх ╜юундъыхеяъ б бнде кчдх лнцср онксвхрэ яепэегмсч рпюблс
опх
йнмрюйре
я
бпюыючыхляъ
цпеамшл
бхмрнл
дбхфсыеияъ
кндйни
дбхфсыеияъ йнпнайни оепедюв хкх кчашл рбепдшл опедлернл феярйн
янедхмеммшл я дбхфсыеияъ кндйни хкх йнпнайни оепедюв
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
JRE
REYV
║егноюямнярэ оюяяюфхпнб ╞нмрнммшH х оюксамше кндйх
╔яесхоБгекихпкБнягмкетхфгцтнхгкухйцсцтряняихпкхоетхьрцттциксяе╟х
ряйеянБлух рцттциксцо туяБуъ кнк рянъйяецуътБ ткгхпъБок пх
рсхгпцйпцзхппчок гнБ гекихпкБ тя тмясятуъА рсхечшцАэхл тмясятуъ
ьянятуяфя ьягц ряуяож зуя рск епхйцрпяо тпкихпкк тмясятук гекихпкБ нягмк
пцрскохс е схйжнъуцух йцсчецпкБ нягмк е еянпж кнк е тржупжА тусжА япк ояфжу
дчуъечдсяшхпч йц дясузхсхйпятнягмк╡цттциксчжрцешкхйцдясузхсхйпят
нягмк к ямцйцешкхтБ охигж гежоБ ряпуяпцок ояфжу рярцтуъ ряг рягехтпял
гекфцухнъ
╚ндйх я нрйпшрни оепедмеи оюксани
╚ндйх я сярюмнбкеммшлх яоепедх мю бнгбшьемхх яхдемэълх дкъ пшамни
╔я есхоБ гекихпкБ нягмк пкмуя пх гянихп пцьягкуътБ ерхсхгк яфсцигхпкБ╔тх
рцттциксч гянипч пцьягкуътБ йц яфсцигхпкхо ╝Агк пцьягБэкхтБ пц
рхсхгпхл рцнждх ояфжу нхфмя дчуъ ечдсяшхпч йц дясу ц ж ухь муя ткгку техтке
пяфк т рхсхгпхфя дясуц пяфк ояфжу дчуъ йцьецзхпч еянпял к кь туцэку е еягж
кнбкх
юукжтуцпяенхппчхпц еяйечшхпккткгхпъБгнБсчдпялняенкпхрсхгпцйпцзхпч
гнБ рянъйяецпкБ рск гекихпкк нягмк тя тмясятуъА рсхечшцАэхл тмясятуъ
ьянятуяфя ьягц кнк тмясятуъ рск усянняеяо няех ╢кгкух уянъмя пц ткгхпъБь
рсхгпцйпцзхппчь гнБ гекихпкБ пц дRнъшкь тмясятуБь
╝Адях пхяикгцппях епхйцрпях кйохпхпкх тмясятук гекихпкБ нягмк ояиху
рскехтукмуяожзуяечтямяткгБэклрцттциксджгхуечдсяшхпйцдясузхсхйпят
нягмк
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрекэмши хяунд бякедярбхе оюдемхъ гю
анпр вепег мня онмрнммни хкх оюксамни кндйх х оноюдюмхъ онд ондбеямни
лнрнп ╒н бпелъ дбхфемхъ кндйх депфхреяэ ондюкэье нр оепедмецн йпюъ
оюксаш х яхдхре
REV
JRE
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
REXV
╞ндопшцхбюмхе мю бнкмюу х б яосрмни ярпсе
╡нцецпкх пц еянпць к е тржупял тусжх хтухтуехппцБ зцтуъ мцуцпкБ пц нягмць
ктрянъйжхочь гнБ яугчьц ╠гпцмя мяфгц Юуя гхнцхутБ пц гятуцуязпя дянъшял
тмясятук рск мяуясял мясржт нягмк зцтукзпя кнк рянпятуъА ечьягку кй еягч
еяйпкмцАу ярсхгхнхппчх ярцтпятук ятядхппя мяфгц нягмц тпяец еьягку е еягж
╕нцепях я зхо пжипя ряйцдяукуътБ y Юуя зуядч рятхсхгкпх уцмяфя рсчимц нягмц
пх кйохпкнц пцрсценхпкх гекихпкБ ╔ Юуяо тнжзцх рск рскеягпхпкк нягмц
ояиху схймя ряехспжуътБ е тяехсшхппя пяеяо пцрсценхпкк ╡ск уцмяо схймяо
кйохпхпкк пцрсценхпкБ гекихпкБ пцьягБэкхтБ е нягмх нАгк ояфжу дчуъ
ечдсяшхпч кй теякь ткгхпкл кнк гцих йц дясу
╔яйояихп к гсжфял схих тнжзцАэклтБ ярцтпчл ктьяг ткужцыкл мяфгц нягмх
ряйеянБАу рягрсчфкецуъ пц еянпх кнк е тржупял тусжх ╗тнк пят ейнхухешхл
нягмк пцмняпкутБ гятуцуязпя пкймя уя рск мяпуцмух т еягял яп ояиху рсялук ряг
еягж к пц офпяехпкх еяйпкмпху ▌Юввхму рягеягпял нягмк· юуя ояиху ечйецуъ
рязук офпяехппжА ятуцпяемж нягмк к пцьягБэкхтБ е пхл нАгк рянхуБу ерхсхг
╝ягмц ояиху уцмих схймя ряехспжуътБ е туясяпж
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрекэмши хяунд б яксвюе еякх бюя
ондапняхр б кндйе хкх бшапняхр гю анпр оняке ондопшцхбюмхъ кндйх мю
бнкме хкх б яосрмни ярпсе ╞н бнглнфмнярх хгаецюире ондопшцхбюмхъ мю
бнкме хкх б яосрмни ярпсе ╞пнхмярпсйрхпсире бяеу мюундъыхуяъ б кндйе
кчдеи н рнл врнаш еякх опнхгнидер ондопшцхбюмхе б яосрмни ярпсе хкх мю
бнкме нмх носярхкхяэ х депфюкхяэ б кндйе гю кчани онпсвемэ
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
JRE
REWV
╠рнкймнбемхъ я ондбндмшлх ноюямнярълх
╡ск мцуцпкк пц нягмх пц охнмяеягъх кнк е охтуць фгх еч рягяйсхецхух пцнкзкх
рягеягпчьрсхрБутуеклямяуясчхояихужгцскуътБрягехтпялгекфцухнъкнкгпя
нягмк тпкйъух тмясятуъ к гекфцлухтъ ятуясяипя
╠юлне бюфмне врн бш лнфере
ядекюрэ
дкъ
рнцн
врнаш
слемэьхрэ
рпюблс
хкх
онбпефдемхъ
опх
ярнкймнбемхх я окюбючыхл хкх ондбндмшл опедлернл щрн сопюбкърэ
яйнпнярэч дбхфемхъ кндйх ╒ щрху сякнбхъу яйнпнярэ дбхфемхъ кндйх ме
днкфмю опебшьюрэ лхмхлюкэмсч яйнпнярэ цкхяяхпнбюмхъ йлв
> лхкэ б вюя@
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╒н хгаефюмхе яепэегмни рпюблш хкх ялепрекэмнцн хяундю б яксвюе йнцдю
ондбеямни дбхцюрекэ жекхйнл хкх вюярхвмн бнидер б кндйс оняке сдюпю н
окюбючыее хкх ондбндмне опеоърярбхе люйяхлюкэмюъ яйнпнярэ ме днкфмю
опебшьюрэ лхмхлюкэмсч яйнпнярэ цкхяяхпнбюмхъ
╡скжгцсхярнцецАэклкнкрягеягпчлрсхгохуояихуеяйпкмпжуъдхтзктнхппях
мянкзхтуея сцйнкзпчь ткужцыкл ╔ схйжнъуцух пхмяуясчь уцмкь ткужцыкл ояиху
рсякйялук тнхгжАэхх
ц ╨цтуъ рягехтпяфя гекфцухнБ кнк ехтъ гекфцухнъ ояиху яуняоцуътБ к
енхухуъ е нягмж
д ╝ягмц ояиху епхйцрпя кйохпкуъ пцрсценхпкх гекихпкБ ╣цмях схймях
кйохпхпкх пцрсценхпкБ гекихпкБ ояиху рскехтук м уяож зуя
пцьягБэкхтБ е нягмх нАгк джгжу ечдсяшхпч кй теякь ткгхпкл кнк йц
дясу
е ╓чтусях тпкихпкх тмясятук юуя рскехгху м уяож зуя пцьягБэкхтБ е
нягмх нАгк джгжу дсяшхпч ерхсхг кнк гцих ечдсяшхпч йц дясу
ф ╡яесхигхпкх рягехтпяфя гекфцухнБ ккнк нягмк рск жгцсх
рсягянихпкх пц тнхгжАэхл тусцпкых
REV
REWV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
╠рнкймнбемхъ я ондбндмшлх ноюямнярълх
╡яопкух зуя гнБ уяфя зуядч жохпъшкуъ усцеоч кнк ряесхигхпкх рск жгцсх е
уцмкь ткужцыкБь язхпъ еципя мяпусянксяецуъ тмясятуъ гекихпкБ нягмк ╡ск
гекихпкк е еягць фгх мцм ецо кйехтупя кохАутБ рягеягпчх рсхрБутуекБ
тмясятуъ гекихпкБ нягмк пх гянипц рсхечшцуъ окпкоцнъпжА тмясятуъ
фнкттксяецпкБ
╡ятнх жгцсц я рягеягпчл рсхгоху мцм ояипя тмясхх йцфнжшкух гекфцухнъ к
рсяехсъухпхкоххункяпряесхигхппчькнкятнцднхппчьгхуцнхл╗тнккоххутБ
кнк рягяйсхецхутБ ряесхигхпкх рягехтпял гекфцухнъ пжипя гятуцекуъ
жрянпяоязхппяож гкнхсж гнБ рсяехгхпкБ уэцухнъпяфя ядтнхгяецпкБ к
пхядьягкояфя схояпуц
╟жипя уцмих рсяехскуъ нягмж пц пцнкзкх усхэкп мясржтц усхэкп усцпыц кнк
ухзхл еягч
юмтрнжцуцыкБ ряесхигхппял нягмк ояиху рскехтук м гярянпкухнъпяож
ряесхигхпкА гсжфкь гхуцнхл рягехтпяфя гекфцухнБ кнк жьжгшкуъ жрсценхпкх
нягмял ╗тнк пхядьягкоя рсягяницуъ рнцецпкх пжипя йпцзкухнъпя тпкйкуъ
тмясятуъ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрекэмши хяунд хггю онрепх йнмрпнкъ
мюд дбхфемхел кндйх ╞пнднкфемхе окюбюмхъ опх мюкхвхх анкэьнцн
онбпефдемхъ нр сдюпю лнфер опхбеярх й бмегюомнлс нрйюгс йюйникхан
дерюкх ондбеямнцн дбхцюрекъ опх онякедсчыху сдюпюу хкх дюфе аег мху
╠кедсер
рыюрекэмн
опнбепхрэ
ондбеямни
дбхцюрекэ
х
опнхгбеярх
менаундхлши пелнмр
╓╝╞╝╚╜╗╡╔╚╪╜╩╔ ╗╜╠╡╟Ё╙╤╗╗ ╞╝ ╡╔╣╜╗╙╔ ║╔╖╝╞═╠╜╝╠╡╗ ╓╚©
╞╝╓╒╔╠╜╩╣ ╓╒╗ё═╡╔╚╔╘ ╠ ╟Ё╥╜╩╛ ╟Ё╛╞╔╚╔╛
╗тнк жгцс я рсхрБутуекх рсякйяшхн рск гекихпкк пц тмясятук фнкттксяецпкБ ц
рягехтпялгекфцухнъпхрскмсхрнхпмусцпыжнягмкпхуянъмярскикопчокекпуцок
усцпыхеяфя мсяпшухлпц пя к тмеяйпчок дянуцок рягехтпял гекфцухнъ ояиху
яуясецуътБ яу усцпыц к жрцтуъ е нягмж
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрекэмши хяунд бякедярбхе сдюпю
нрнпбюбьхляъ ондбеямшл дбхцюрекел ╔якх еярэ онднгпемхе врн хлечряъ
ондбндмше опеоърярбхъ ю ондбеямни дбхцюрекэ ме опхйпеокем й рпюмжс
анкрюлх яйнпнярэ ме днкфмю опебшьюрэ яйнпнярэ ункнярнцн ундю
╡ск Юмтрнжцуцыкк рягехтпяфя гекфцухнБ т сжзпчо сжорхнхо пк еягкухнъ пк
рцттциксч пк фсжй пх гянипч пцьягкуътБ е рсятусцптуех пхрятсхгтуехппя
рхсхг гекфцухнхо ╗тнк рягехтпял гекфцухнъ рягтмязку яу жгцсц я
рягеягпяхрсхрБутуекх яп ояиху схймя рхсхохтукуътБ е Юуя рсятусцптуея
REV
JRE
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
&RXUWHV\ RI $%<&
RELV
╒шапня бшукномшу цюгнб
╝╠╡╝╟╝╕╜╝ ╝╡╟═╒╚╔╜╗╔ ╝╙╗╠╪╬ Ёё╚╔╟╝╓═
╔ ечьнярпчь фцйць етхь гекфцухнхл епжусхппхфя тфясцпкБ емнАзцБ рягехтпчх
гекфцухнк мясояечх гекфцухнк к туцыкяпцспчх гекфцухнк рскеягБэкх нягмк е
гекихпкх ц уцмих фхпхсцуясч ркуцАэкх сцйнкзпчх етряояфцухнъпчх
жтусялтуец нягмк рсктжутуежху ямктъ жфнхсягц ╠мктъ жфнхсягц Юуя тохсухнъпя
ярцтпчл фцй пх кохАэкл пк йцрцьц пк ыехуц пк емжтц
Ёцппкх ткоруяоч яусценхпкБ ямктъА жфнхсягц мяуясчх пх тнхгжху ржуцуъ т
оястмял дянхйпъА кнк яръБпхпкхо емнАзцАу фяняепжА дянъ фяняеямсжихпкхк
уяшпяуж
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
л
╜е дносяйюире йнлахмюжхх пюанрючыецн дбхцюрекъ х окнуни бемрхкъжхх
╓кхрекэмне бнгде ярбхе нйхях сцкепндю б днярюрнвмни йнмжемрпюжхх лнфер
опхбеярх й онрепе янгмюмхъ жепеапюкэмшл мюпсьемхъл хкх ялепрх
╣╝╟╝╦═© ╒╔╜╡╗╚©╤╗©
╖нБ жгцнхпкБ гчоц рсяехпукнксжлух рцттцикстмкх ряохэхпкБ яумсялух
дясуяечх йцпцехтмк кнк пятяечх нАмк
╞пхлеп фекюрекэмнцн онрнйю бнгдсую он кндйе
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
JRE
D
E
F
G
&RXUWHV\ RI $%<&
RELV
╒шапня бшукномшу цюгнб опнднкфемхе
╞╚╝╣═© ╒╔╜╡╗╚©╤╗©
╡ск ярсхгхнхппчь жтняекБь гекихпкБ кнк ехусц рятуяБппя йцмсчучх кнк
йцмсчучх дсхйхпуяо мцдкпч кнк сждмк т пхгятуцуязпял ехпукнБыкхл ояфжу
еуБфкецуъ ямктъ жфнхсягц ╤туцпяекух пц нягмх ря мсцлпхл охсх ягкп гхухмуяс
ямктк жфнхсягц
╦яуБкесхгмкьтнжзцБьеязхпъукьклгхпърняеычкрцттциксчеяумсчуяоохтух
е пхрягекипял нягмх т сцдяуцАэко гекфцухнхо кнк пцьягБэхлтБ еднкйк
сцдяуцАэхфя гекфцухнБ ояфжу рягехсфпжуътБ еяйгхлтуекА ярцтпяфя жсяепБ
ямктк жфнхсягц
╞пхлепш окнуни бемрхкъжхх
╡ск пхрягекипял нягмх
D ЁцдяуцАэкл гекфцухнъ мяфгц нягмц яшецсуяецпц е яфсцпкзхппяо
рсятусцптуех
E ╩ецсуяемц еднкйк гсжфял нягмк т сцдяуцАэко гекфцухнхо
╡ск гекихпкк нягмк
F ╢нкшмяо дянъшял пятяеял жфян гкввхсхпуц нягмк
G ╙цмсчучх пятяечх нАмк Юввхму мжйяец ▌жпкехстцн·
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
REMV
╒шанп бяонлнцюрекэмшу сярSниярб дкъ ╒юьецн
ондбеямнцн дбхцюрекъ
╡ягнкппчх етряояфцухнъпчх жтусялтуец 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ кнк 4XLFNVLOYHU дчнк
сцйсцдяуцпч к ктрчуцпч трхыкцнъпя гнБ ╔цшхфя рягехтпяфя гекфцухнБ ╚ь
ояипя рскядсхтук ж гкнхсяе мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH
╟хмяуясчх етряояфцухнъпчх жтусялтуец мяуясчх пх кйфяуценкецху к пх рсягцху
мяорцпкБ 0HUFXU\ 0DULQH пх рсхгпцйпцзхпч гнБ дхйярцтпяфя рскохпхпкБ т
╔цшко рягехтпчо гекфцухнхо кнк хфя тктухоял жрсценхпкБ ╡скядсхукух к
рсязкуцлух кптусжмыкк ря жтуцпяемх Юмтрнжцуцыкк к ухьпкзхтмяож
ядтнжикецпкА гнБ етхь ечдсцппчь ╔цок етряояфцухнъпчь жтусялтуе
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╞пефде
вел
сярюмюбкхбюрэ
опнйнмяскэрхпсиреяэ
я
╒юьхл
бяонлнцюрекэмше
дхкепнл
╜еопюбхкэмне
сярпниярбю
опхлемемхе
опхелкелшу хкх опхлемемхе меопхелкелшу бяонлнцюрекэмшу сярпниярб
лнфер опхбеярх й яепэегмни рпюбле ялепрекэмнлс хяундс хкх бшундс
дбхцюрекъ хг ярпнъ
RENV
╠нберш он аегноюямнлс унфдемхч мю кндйюу
╖нБ уяфя зуядч дхйярцтпя пцтнцигцуътБ еягпчок ржуБок яйпцмяоъухтъ т
охтупчок к гсжфкок рсцекухнътуехппчок рсцекнБок к яфсцпкзхпкБок
мцтцАэкоктБ ьяигхпкБ пц нягмць к жзукух тнхгжАэкх рсхгняихпкБ
╚охлух ягядсхппчх рнцежзкх
рсктрятяднхпкБгнБмцигяфязхняехмцпцьягБэхфятБпц дясужЮуя йцмяпкяпк
гянипч дчуъ нхфмя гятужрпч
╓янъшкптуея нягям мнцттквкыксяецпч к
тхсуквкыксяецпч пц оцмткоцнъпжА гяржтукожА пцфсжймж ехт то уцднкзмж
гяржтукоял рсхгхнъпял ояэпятук к пцфсжймк ╔цшхл нягмк ╔ тнжзцх тяопхпкл
ядсцэцлухтъ м теяхож гкнхсж кнк кйфяуяекухнА нягмк
╞нкэгсиреяэ окюбсвхлх опхяонянакемхълх
╜е
оепецпсфюире
кндйс
╞пнбндхре опнбепйх аегноюямнярх х рпеаселне реумхвеяйне наяксфхбюмхе
╢яднАгцлух схфжнБспчл фсцвкм к ядхтрхзъух рсцекнъпях ечрянпхпкх етхь
схояпуяе
рсягянихпкх пц тнхгжАэхл тусцпкых
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
╠нберш он аегноюямнлс унфдемхч мю кндйюу
опнднкфемхе
╖мюире х янакчдюире бяе лнпеундмше опюбхкю х гюйнмш бндмшу осреи
╔ягкухнкнягямгянипч йцмяпзкуъмжстряухьпкмхдхйярцтпятукрскьяигхпккпц
нягмць ╔ ╢╩ё мжстч рсхгнцфцАу тнхгжАэкх ясфцпкйцыкк 8 6 &RDVW *XDUG
$X[LOLDU\ 3RZHU 6TXDGURQ 5HG &URVV ╜сцтпчл ╜схту к ╔цшх охтупях
цфхпутуея ря пцднАгхпкА йц тяднАгхпкхо йцмяпяе мцтцАэкьтБ ьяигхпкБ пц
нягмць ╙црсятч ояипя пцрсценБуъ е %RDWLQJ +RWOLQH ухнхвяп кнк е %RDW 8 6 )RXQGDWLRQ ухнхвяп гнБ кпвясоцыкк ╔╠ё╣
╟х
ряйеянБлух пкмяож ткгхуъ кнк пцьягкуътБ пц нАдял зцтук нягмк пх
рсхгпцйпцзхппял гнБ уцмяфя ктрянъйяецпкБ юуя емнАзцху тркпмк ткгхпкл
рнцпшксч усцпхы пят рцнждч рскрягпБучх к нАдях ряеясцзкецАэххтБ
ткгхпъх гнБ счдцнмк нАдях охтуя мяуясях рск пхяикгцппяо жтмясхпкк
епхйцрпял ятуцпяемх пхяикгцппял ряухсх жрсценхпкБ нягмял кнк епхйцрпяо
гекихпкк нягмк ояиху рскехтук м ечдсятж зхняехмц йц дясу кнк е нягмж
Ёаедхреяэ б рнл врн бяе кчдх мюундъыхеяъ б кндйе опюбхкэмн яхдър
╜хйнцдю ме йюрюиреяэ мю кндйе мюундъяэ б янярнъмхх юкйнцнкэмнцн ноэъмемхъ
ёнмяфянъ к пцсмяукмк
жьжгшцАу ╔цшх тжигхпкх к ткнъпя тпкицАу ╔цшж трятядпятуъ м дчтусяож
схцфксяецпкА
╡сякптусжмуксжлух ьяуБ дч ягпяфя
зхняехмц пц дясуж ря ятпяецо йцржтмц к Юмтрнжцуцыкк рягехтпяфя гекфцухнБ к
жрсценхпкБнягмялпцтнжзцлхтнкеягкухнъпхтояихуЮуяфягхнцуъкнкямцихутБ
йц дясуяо
╜яфгц рцттциксч тцгБутБ е нягмж
ечтцикецАутБ кй пхх кнк пцьягБутБ е йцгпхл зцтук пц мясох нягмк етхфгц
ятуцпценкецлух гекфцухнъ ╟хгятуцуязпя рсятуя рхсхмнАзкуъ рягехтпял
гекфцухнъ пц пхлусцнъпжА рхсхгцзж
╢яфнцтпяйцмяпжеягкухнънягмкядБйцпехтук▌рятуяБппях
йскухнъпях к тнжьяеях пцднАгхпкх· ╔ягкухнъ гянихп кохуъ пкзхо пх
йцтняпБхоях рянх йсхпкБ ятядхппя ерхсхгк ╟крцттциксч пкфсжй пкткгхпъБ
гнБ счдцнмк пх гянипч днямксяецуъ рянх йсхпкБ еягкухнБ рск жрсценхпкк
нягмял мяфгц тмясятуъ рсхечшцху тмясятуъ ьянятуяфя ьягц
хкх асдсвх онд деиярбхел мюпйнрхйнб щрн гюйнм
╞ндцнрнбэре
╞няюдйю
дпсцху
бндхрекеи
оюяяюфхпнб
мю
кндйх
кндйс
║сдэре бмхлюрекэмш
╜хйнцдю ме бедхре кндйс меоняпедярбеммн онгюдх векнбейю мю бндмшу кшфюу
╟црскохс╔цшц нягмцкгжэцБ тятмясятуъА моз
окнъ е зцт зхсхй тхмжпг рхсххгху жрцешхфя нчипкмц мяуясчл пцьягкнтБ
е о вжуць яу ецт
рсягянихпкх пц тнхгжАэхл тусцпкых
мю яксвюи еякх нм союдер
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
╠нберш он аегноюямнлс унфдемхч мю кндйюу
опнднкфемхе
╡ск ктрянъйяецпкк нягмк гнБ мцуцпкБ пц
еягпчь нчиць кнк рягядпял гхБухнъпятук еяйесцэцБтъ гнБ ряояэк жрцешхож
нчипкмж етхфгц гхсикух хфя ря еягкухнътмяож дясуж нягмк ╔ягкухнъ гянихп
етхфгц екгхуъ жрцешхфя нчипкмц к пкмяфгц пх рягщхйицуъ йцгпко ьягяо м
нчипкмж кнк нАдяож зхняехмж пцьягБэхожтБ е еягх
╢яфнцтпя йцмяпж еягкухнк нягям ядБйцпч
рягцецуъ теяхож шуцупяож цфхпутуеж ря пцднАгхпкА йц тяднАгхпкхо йцмяпяе
%RDWLQJ $FFLGHQW 5HSRUW ╙цБенхпкх я пхтзцтупяотнжзцх рскьяигхпкк пц нягмх
хтнккьнягмц дчнц еяенхзхпц еярсхгхнхппчхпхтзцтупчхтнжзцк╠пхтзцтупяо
тнжзцх рск ьяигхпкк пц нягмх пцгя йцБенБуъ хтнк кохху охтуя кнк ехсяБухп
тохсухнъпчл ктьяг кохху охтуя усцеоцусхджАэцБ дянъшхфяохгкыкптмяфя
еохшцухнътуец зхо ямцйцпкх рхсеял ряояэк кохху охтуя ряесхигхпкх
нягямкнкгсжфялтядтуехппятукхтнкехнкзкпц жэхсдцрсхечшцхугяннцсяе
╢╩ё кнк нягмц рянпятуъА жусцзхпц ╙ц гцнъпхлшхл ряояэъА ядсцэцлухтъ
е охтупях цфхпутуея ря пцднАгхпкА йц тяднАгхпкхо йцмяпяе
╠лнрпхре мер кх союбьху кшфмхйнб
╖юъбкъире н меявюярмшу яксвюъу
REOV
╖юохяэ яепхимнцн мнлепю
╔ципя йцрктцуъ Юуяу пяохс гнБ ттчням пц пхфя е джгжэхо ╢хсклпчл пяохс
пцьягкутБ пц рягехтпяо гекфцухнх е охтух рямцйцппяо пц сктжпмх
D тхсклпчл пяохс
E фяг оягхнк
F ядяйпцзхпкх оягхнк
G фяг кйфяуяенхпкБ
H йпцм хесярхлтмял тхсуквкмцыкк
JRE
D
2*;;;;;;
;;
;;;;
H
;;
E
F
G
REV
╝║╧═© ╗╜╢╝╟╛═╤╗©
REPV
╡еумхвеяйюъ уюпюйрепхярхйю
╛ндекх
╞яэпятуъ нт
╞яэпятуъ м╔у
╣кр гекфцухнБ
╨ктня ыкнкпгсяе
╖кцрцйяп тмясятухл есцэхпкБ рск
рянпятуъА яумсчуял гсяттхнъпял
йцтняпмх
╢мясятуъ есцэхпкБ ьянятуяфя ьягц
пц рсБоял рхсхгцзх
Ёцдязкл ядщхо ыкнкпгсц
╖кцохус ыкнкпгсц
╦яг рясшпБ
╜нцрцппчл йцйяс рск ьянягпяо
гекфцухнх
╔ржтмпял мнцрцп
╔чржтмпял мнцрцп
ЁхмяохпгжхоцБ техзц йцикфцпкБ
╚тмсяеял рсяохижуям
╡хсхгцуязпях зктня
╢уцпгцсупчх оягхнк
╞ягхнк %LJ )RRW
Ёхмяохпгжхочл дхпйкп
Ёхмяохпгжхоях оцтня
╠дщхо оцтнц е мясядмх рхсхгцз
╢уцпгцсупчх оягхнк
╞ягхнк %LJ )RRW
╠дщхо оцтнц е гекфцухнх
╟яокпцнъпчх рцсцохусч
цммжожнБуяспял дцуцсхк
уцмупчл
яд окп
мжд то мжд гАлоц
оо гАлоц
оо гАлоц
оо гАлоц
оо гАлоц
1*. '35 ($
оо гАлоц
╢о сцйгхн ▌╣ярнкея·
╢о сцйгхн ▌╣ярнкея·
он икгмятупял жпыкк
он икгмятупял жпыкк
нкусц мецсуч
цорхс рск йцржтмх пхрсяфсхуяфя
гекфцухнБ ╢╢ё
RFV
Ё&7═╜╝╒╙═
JRF
D
LQ
PP
D
F
E
RFDV
Ёярюмнбйю ондбеямнцн дбхцюрекъ
╞╟╗╛╔╥═╜╗╔
╔якх ╒юь ондбеямни дбхцюрекэ опедярюбкъер янани лндекэ я
дхяюмжхнммшл щкейрпхвеяйхл осяйнл бшонкмъире сйюгюмхъ хмярпсйжхх он
сярюмнбйе ондбеямнцн дбхцюрекъ онярюбкъеряъ блеяре я ондбеямшл дбхцюрекел
он
сярюмнбйе
рпнянб
оепейкчвемхъ оепедюв
леуюмхглю
х
дхярюмжхнммнцн
дпняяекэмни
гюякнмйх
ю
сопюбкемхъ
рюйфе
фцсрю
пскел
опнбнднб
дхярюмжхнммнцн сопюбкемхъ
╡╟╔║Ё╔╛═© ╒╩╠╝╡═ ╡╟═╜╤═ ╚╝╓╙╗
╚йохсъух ечтяуж усцпыц ╔цшхл нягмк ╖пя нягмк гянипя дчуъ пц ягпяо
жсяепх т рсяукеяехпукнБыкяппял рнцтукпял D кнк пц оо гАло ечшх
хх
Ё╠╡═╜╝╒╙═ ╞╝╓╒╔╠╜╝ё╝ ╓╒╗ё═╡╔╚© ╜═ ╡╟═╜╤╔
╤туцпяекух рягехтпял гекфцухнъ ря ыхпусж усцпыц
╟цгхипя йцмсхркух сжмяБумкрскикоч усцпыц
╨уядч рсхгяуесцукуъ рцгхпкх рягехтпяфя гекфцухнБ йц дясу йцмсхркух
рягехтпял гекфцухнъ рсятехснке е усцпых гец яуехстукБ гкцохусяо оо
гАлоц ктрянъйжБ мцм шцдняп яуехстукБ е рскикох усцпыц ╙цмсхркух
хфягежоБ дянуцокц рнятмкокшцлдцок Eк туяряспчокфцлмцок т╖нБ
ядхтрхзхпкБ еягяпхрсяпкыцхоятук пцпхткух е яуехстукБ к еямсжф дянуяе
еягяпхрсяпкыцхочл тжгяеял фхсохукм
RFV
Ё&7═╜╝╒╙═
JRF
RFFV
╖юйпеокемхе ярпюунбнвмнцн рпняю
╠тпяепцБ ыхнъ жтуцпяемк тусцьяеязпяфя усятц рсхгяуесцукуъ ряухсА
рягехтпяфя гекфцухнБ е тнжзцх хтнк гекфцухнъ яутяхгкпкутБ яу усцпыц
нягмк
юввхмукепчл тусцьяеязпчл усят гянихп кохуъ сцдязхх пцуБихпкх
рсхечшцАэхх ря мсцлпхл охсх е рБуъ сцй ехт рягехтпяфя гекфцухнБ
╢усцьяеязпчл усят пжипя рскмсхркуъ охигж нягмял к рягехтпчо гекфцухнхо
ечрянпке тнхгжАэкх гхлтуекБ
╩цф ╢усцьяеязпчл усят гянихп дчуъ гятуцуязпя мясяумко к рскмсхрнхп уцм
зуядч пх гяржтукуъ рягщхо к тсче рягехтпяфя гекфцухнБ т усцпыц нягмк
╩цф ╢усцьяеязпчл усят гянихп дчуъ гятуцуязпя гнкппчо к рскмсхрнхп уцм
зуядч гяржтукуъ рянпях ряфсжихпкх тясецппяфя рягехтпяфя гекфцухнБ е еягж
ряйцгк нягмк к хфя ятуцпяемж пя пх пцтуянъмя мясяумко зуядч рягехтпял
гекфцухнъ рсягяницн сцдяуцуъ к ехспжнтБ е нягмж ряг гхлтуекхо есцэхпкБ
фсхдпяфя екпуц
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╒ яксвюе еякх хяонкэгселши ярпюунбнвмши рпня днярюрнвмн дкхммши врнаш
дносярхрэ япшб ондбеямнцн дбхцюрекъ я рпюмжю кндйх мн ме мюярнкэйн врнаш
дносярхрэ онцпсфемхе дбхцюрекъ онгюдх кндйх х ецн нярюмнбйс ондбеямни
дбхцюрекэ лнфер опнднкфюрэ пюанрюрэ х бепмсрэяъ б кндйс онд деиярбхел
бпюыемхъ
цпеамнцн
бхмрю
╚чдъл
яепэегмни рпюблни хкх ялепрэч
мюундъыхляъ
б
кндйе
щрн
цпнгхр
RFV
Ё&7═╜╝╒╙═
JRF
RFGV
Ёярюмнбйю юййслскърнпмни аюрюпех лндекх я
щкейрпхвеяйхл гюосяйнл
Ё╠╡═╜╝╒╙═ ═╙╙Ё╛Ё╚©╡╝╟╜╝╘ ║═╡═╟╔╗
RFJV
╣эцухнъпя ечрянпБлух жмцйцпкБ вксочкйфяуяекухнБ цммжожнБуяспял
дцуцсхк ╤туцпяекух цммжожнБуяспжА дцуцсхА пц нягмх уцм зуядч япц дчнц
пцгхипя йцэкэхпц яу рхсхохэхпкБ рсхгрязукухнъпя е цммжожнБуяспяо
Бэкмх╓цуцсхБгянипц дчуъядБйцухнъпятпцдихпц пхрсяеягБэкоэкумяо
зуядч рсхгяуесцукуъ тнжзцлпях йцмясцзкецпкх хх йцикояе
╠недхмемхъ юййслскърнпмни аюрюпех
╞╝╓╠╝╔╓╗╜╔╜╗╔ ╙═║╔╚╔╘ ═╙╙Ё╛Ё╚©╡╝╟╜╝╘ ║═╡═╟╔╗ ╞╝╓╒╔╠╜╝ё╝
╓╒╗ё═╡╔╚©
╢пцзцнц рягтяхгкпкух мсцтпчл мцдхнъ цммжожнБуяспял дцуцсхк м ряняикухнъпяож йцикож дцуцсхк ц йцухо зхспчл мцдхнъ м яускыцухнъпяож йцикож
╝╡╠╝╔╓╗╜╔╜╗╔ ╙═║╔╚╔╘ ═╙╙Ё╛Ё╚©╡╝╟╜╝╘ ║═╡═╟╔╗ ╞╝╓╒╔╠╜╝ё╝
╓╒╗ё═╡╔╚©
RFKV
╢пцзцнц яутяхгкпкух зхспчл мцдхнъ цммжожнБуяспял дцуцсхк яу яускыцухнъпяфя йцикоц ц йцухо яутяхгкпкух мсцтпчл мцдхнъ яу ряняикухнъпяфя йцикоц
╒шанп цпеамнцн бхмрю
╕схдпял екпу рятуценБхочл т ╔цшкорягехтпчо гекфцухнхоядхтрхзкецху
пцкнжзшкх ядэкх ухьпкзхтмкх ьцсцмухсктукмк рск тсхгпкь жтняекБь
Юмтрнжцуцыкк
╖нБ мяпмсхупчь усхдяецпкл еяигхпкБ нягмк кохАутБ цнъухспцукепчх фсхдпчх
екпуч ╠дсцукухтъ м теяхож гкнхсж рягехтпчь гекфцухнхл
RGV
73$╜╠╞╝╟╡╗╟╝╒╙═
JRG
E
D
F
RGEV
╡пюмяонпрхпнбйю ямърнцн я кндйх ондбеямнцн дбхцюрекъ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╡пюмяонпрхпсире х упюмхре ондбеямни дбхцюрекэ рнкэйн рюй йюй онйюгюмн мю
пхясмйе
╒
опнрхбмнл
яксвюе
бшрейючыее
люякн
лнфер
опхбеярх
й
онбпефдемхч дбхцюрекъ хкх онбпефдемхч янаярбеммнярх
╜яфгц рягехтпял гекфцухнъ етх хэх пцьягкутБ е еягх яутяхгкпкух
уярнкеярсяеяг яу гекфцухнБ к гцлух гекфцухнА рясцдяуцуъ рямц яп пх
ятуцпяекутБ зуядч ярясяипкуъ мцсдАсцуяс ╢пкокух рягехтпял гекфцухнъ
т нягмк к гхсикух хфя ехсукмцнъпя рямц рянпятуъА пх тухзху яьнцигцАэцБ
еягц
╔я кйдхицпкх рсяднхо мяуясчх ояиху рскзкпкуъ оцтня ечухмцАэхх е
ыкнкпгсч кй мцсухсц рхсхеяйкух к ьсцпкух рягехтпял гекфцухнъ уянъмя е
ягпяо кй усхь рямцйцппчь пц сктжпмх ряняихпкл
ц ╔хсукмцнъпя
E ╟ц дямж сжорхнхо епкй
F ╙цгпхл зцтуъА еехсь
RGV
73$╜╠╞╝╟╡╗╟╝╒╙═
JRG
E
)
RGKV
D
╡пюмяонпрхпнбйю оепемнямшу рнокхбмшу аюйнб
╡╝╞╚╗╒╜╩╘ ║═╙ ╠ ╟Ё╥╜╩╛ Ё╓═╚╔╜╗╔╛ ╒╝╖╓Ё╣═
╡ск усцптрясуксяемх дцмц йцмсялух яугжшкпж юуя рсхгяуесцуку ечьяг
уярнкец кнк рцсяе кй дцмц
╡╝╞╚╗╒╜╩╘ ║═╙ ╠ ═╒╡╝╛═╡╗╥╔╠╙╗╛ Ё╓═╚╔╜╗╔╛ ╒╝╖╓Ё╣═
╠утяхгкпкух яу дцмц ечпятпял усждярсяеяг юуя йцмсяху яугжшкпж к
рсхгяуесцуку ечьяг уярнкец кнк рцсяе кй дцмц
╤туцпяекух рскеБйцппжА мсчшмж D пцг рнжпихсяо тяхгкпкухнъпял ожвуч
E уярнкеярсяеягц юуя рсхгяуесцуку тнжзцлпях еуцнмкецпкх рнжпихсц
епжусъ к мцм тнхгтуекх ечьяг уярнкец кнк рцсяе
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрекэмши хяунд бякедярбхе онфюпю хкх
бгпшбю аемгхмю ╒шонкмъире сйюгюмхъ он рпюмяонпрхпнбйе оепемнямнцн
рнокхбмнцн аюйю ╡пюмяонпрхпсире рнокхбмши аюй б унпньн бемрхкхпселнл
леяре бдюкх нр нрйпшрнцн нцмъ хкх хяйп
RGV
JRG
73$╜╠╞╝╟╡╗╟╝╒╙═
RGDV
╞епемняйю ондбеямнцн дбхцюрекъ
RGFV
╡ягехтпял гекфцухнъ тпцдихп сцтряняихппял трхсхгк сжзмял гнБ
рхсхпятмк к сцтряняихппял тйцгк сжзмял пц пкипхо мяижьх
║сйяхпнбюмхе кндйх
╝ягмж тнхгжху джмтксяецуъ т пцмняпхппчо епкй рягехтпчо гекфцухнхо
пясоцнъпях сцдязхх ряняихпкх
╒═╕╜╝ ╛еуюмхгл хглемемхъ мюйкнмю х сярпниярбн опхбндю дкъ лекйнбндэъ
лндекх я псйнърйни пслоекъ ме опедмюгмювемш дкъ онддепфйх ондбеямнцн
дбхцюрекъ б мюйкнммнл онкнфемхх опх асйяхпнбюмхх кндйх
╗тнкпхядьягкояядхтрхзкуъгярянпкухнъпчлгясяипчлрсятехурягехтпял
гекфцухнъ пжипя пцмняпкуъ еехсь т ряояэъА яряспяфя тухсипБ рягехтпяфя
гекфцухнБ ╖нБ ихнхйпягясяипчь рхсхтхзхпкл рсяхйгяе к е тнжзцх
рягрсчфкецпкБ рскыхрц ояиху ряпцгядкуътБ гярянпкухнъпчл гясяипчл
рсятеху
╤туцпяекух счзцф рхсхмнАзхпкБ рхсхгцз пц рхсхгпАА тмясятуъ юуя
рсхгяуесцуку теядягпях есцэхпкх фсхдпяфя екпуц к ряйеянку яумняпхпкх
рягехтпяфя гекфцухнБ еехсь е тнжзцх жгцсц трхсхгк
RHV
RHEV
72╞╚╗╒╝ ╗ ╛═╠╚╝
╟ейнлемдселши аемгхм
╠╝╔╓╗╜╔╜╜╩╔ ╦╡═╡╩ ╗ ╙═╜═╓═
╡янъйжлухтъ цеуяоядкнъпчо пхЮукнксяецппчо дхпйкпяо кйехтупял оцсмк т
ядщБенхппчо окпкоцнъпчо ямуцпяечо зктняо ╖нБ жнжзшхпкБ епжусхппхл
зктуяуч гекфцухнБ рсхгрязукухнъпя рскохпБуъ дхпйкп тя тсхгпко ямуцпяечо
зктняотягхсицэклгхухсфхпугнБуярнкепялвястжпмкюукнксяецппчлдхпйкп
пх схмяохпгжхутБ
╛╔╕╓Ё╜═╟╝╓╜╩╘ ╟╩╜╝╙
╡янъйжлухтъ цеуяоядкнъпчо пхЮукнксяецппчо дхпйкпяо кйехтупял оцсмк т
ядщБенхппчо окпкоцнъпчо ямуцпяечо зктняо 521 ╖нБ жнжзшхпкБ
епжусхппхл зктуяуч гекфцухнБ рсхгрязукухнъпя рскохпБуъ дхпйкп тя тсхгпко
ямуцпяечо зктняо тягхсицэкл гхухсфхпу гнБ уярнкепял вястжпмк
юукнксяецппчл дхпйкп гяржтмцхутБктрянъйяецуъ уцофгх пхупхЮукнксяецппяфя
дхпйкпц
╠╞╗╟╡ ╒ ║╔╜╖╗╜╔
╞ч пхсхмяохпгжхо рскохпхпкхдхпйкпцтягхсицэхфятрксу кййц еяйояипяфя
яускыцухнъпяфя енкБпкБ трксуц пц уярнкепжА тктухож ╔яядэх фяеясБ хтнк
гятужрхп уянъмя дхпйкп тягхсицэкл трксу яп гянихп тягхсицуъ пх дянхх Юуцпянц кнк охуцпянц к схмяохпгжхутБ гярянпкухнъпя жтуцпяекуъ
еягяяугхнБАэкл уярнкепчл вкнъус
╗тнк ктрянъйжхутБ дхпйкп тягхсицэкл трксу кнк хтнк ╔ч рягяйсхецхух
пцнкзкх трксуц е ╔цшхо дхпйкпх жехнкзъух зцтуяуж рсяехсмк уярнкепял
тктухоч рсяехсББ екйжцнъпчо ятояусяо пц пцнкзкх жухзхм уярнкец кнк гсжфкь
цпяоцнкл
╓хпйкп тягхсицэкл трксу ояиху тяйгцуъ тнхгжАэкх рсяднхоч е ╔цшхо
рягехтпяо гекфцухнх к е уярнкепял тктухох
° ╜яссяйкА охуцннкзхтмкь гхуцнхл
° ╢уцсхпкх Юнцтуяохсяе к рнцтуоцттяечь гхуцнхл
° ╚йпят к ряесхигхпкх епжусхппкь гхуцнхл гекфцухнБ
° ╣сжгпятук т йцржтмяо к Юмтрнжцуцыкхл
° ╡цсяежА рсядмж кнк уярнкепях фянягцпкх
╟хмяуясчх кй рхсхзктнхппчь ечшх яускыцухнъпчь Юввхмуяе БенБАутБ
тнхгтуекхоухпгхпыккдхпйкпцтягхсицэхфятрксуряфняэцуъенцфжкйеяйгжьц
тяйгцецБ вцйж еягцтрксу мяуясцБ яугхнБхутБ яу дхпйкпц е уярнкепяо дцмх
╠ускыцухнъпях еяйгхлтуекх трксуц ткнъпхх е тнжзцх охуцпянц к жткнкецхутБ т
жехнкзхпкхо тягхсицпкБ трксуц
RHV
RHHV
72╞╚╗╒╝ ╗ ╛═╠╚╝
╖юкхбйю рнокхбю б аюй
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрекэмши хяунд бякедярбхе онфюпю хкх
бгпшбю аемгхмю ╞пх гюонкмемхх рнокхбмшу аюйнб бяецдю нярюмюбкхбюире
дбхцюрекэ ╜╔ йспхре х ме онгбнкъире мюкхвхъ онакхгнярх нрйпшрнцн нцмъ
хкх хяйп
╙цнкецлух уярнкея е дцм пц яумсчуяо еяйгжьх к егцнк яу ктуязпкмяе ухрнц ктмс
к яумсчуяфя яфпБ
╖нБ йцрянпхпкБ рхсхпятпчь уярнкепчь дцмяе ждхскух кь т нягмк
╡хсхг гядценхпкхо уярнкец е дцм етхфгц ятуцпценкецлух гекфцухнъ
╟х йцрянпБлух дцм гяехсьж ╠туцеъух рскохспя ядщхоц дцмц
пхйцрянпхппчо ╡ск ряечшхпкк хфя ухорхсцужсч уярнкея жехнкзкутБ е ядщхох
к ояиху гцуъ жухзмж ряг гхлтуекхо гценхпкБ хтнк дцм джгху йцрянпхп гяехсьж
Ё╠╡═╜╝╒╙═ ╡╝╞╚╗╒╜╝ё╝ ║═╙═ ╒ ╚╝╓╙╔
╤туцпяекух уярнкепчл дцм е нягмх уцм зуядч рск пясоцнъпчь жтняекБь
Юмтрнжцуцыкк яугжшкпц дцмц дчнц ечшх жсяепБ уярнкец е дцмх
RHV
72╞╚╗╒╝ ╗ ╛═╠╚╝
JRH
)∙
&∙
6$(
6$(
: :
JRHV
╟╔╙╝╛╔╜╓Ё╔╛═© ╒©╖╙╝╠╡╪ ╛╝╡╝╟╜╝ё╝ ╛═╠╚═ ╞╝ ╙╚═╠╠╗╢╗╙═╤╗╗
6$(
°
°
╞цтня т еБймятуъА 6$( : схмяохпгжхутБ гнБ рскохпхпкБ рск нАдял
ухорхсцужсх
╞цтняо т еБймятуъА 6$( : ояипя рянъйяецуътБ рск ухорхсцужсх ечшх
⌠& ⌠)
RHMV
╟ейнлемдселне лнрнпмне люякн
╡янъйжлухтъ оцтняо 4XLFNVLOYHU кнк 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ гнБ уцмупчь рягехтпчь
гекфцухнхл кнк уцмупчь тжгяечь гекфцухнхл т тяяуехутуежАэхл еБймятуъА гнБ
яикгцхоял ухорхсцужсч е ╔цшхо схфкяпх то рскехгхппчл ечшх фсцвкм
╗тнк уцмяфя оцтнц пху рянъйжлухтъ ояуяспчо оцтняо ечтшхфя мцзхтуец гнБ
уцмупчь гекфцухнхл тпцдихппчо тхсуквкмцуяо текгхухнътуежАэко я уяо
зуя япя жгяенхуеясБху кнк рсхеятьягку усхдяецпкБ нАдял кй пкихтнхгжАэкь
тхсектпчь мнцттквкмцыкл ёохскмцптмяфя пхвуБпяфя кптукужуц $PHULFDQ
3HWUROHXP ,QVWLWXWH >$3,@ кнк мяодкпцыкк Юукь мнцттквкмцыкл 6+ 6* 6) &)
&( &' &',,
RHV
72╞╚╗╒╝ ╗ ╛═╠╚╝
JRH
F
D
E
RHNV
╞пнбепйю спнбмъ люякю б дбхцюреке
╒═╕╜╝ ╜е оепекхбюире люякн ╞пх опнбепйе спнбмъ люякю ондбеямни
дбхцюрекэ днкфем мюундхрэяъ б бепрхйюкэмнл ме мюйкнммнл онкнфемхх
╤туцпяекух рягехтпял гекфцухнъ е ехсукмцнъпях ряняихпкх к тпкокух
ехсьпкл мяижь
╔чпъух оцтнБпчл эжр ╡сяехсъух жсяехпъ оцтнц пц эжрх ╠пя гянипя
пцьягкуътБ охигж охумцок ц ▌╔хсьпкл жсяехпъ оцтнц· к E ▌╖ядцеъух
оцтня· ╗тнк жсяехпъ оцтнц пх гятуцуязхп гянхлух оцтня пя пх ечшх
охумк ц
╞╟╗╛╔╥═╜╗╔
╔якх спнбемэ люякю мюундхряъ мю лерйе E днкеире лк
смжхх люякю
╒═╕╜╝
╞пнбепэре
люякн
мю
мюкхвхе
опхгмюйнб
гюцпъгмемхъ
╛юякн
гюцпъгмеммне бндни асдер лнкнвмнцн жберю ╛юякн гюцпъгмеммне рнокхбнл
асдер хлерэ яхкэмши гюоюу рнокхбю ╔якх ╒ш гюлерхре врн люякн гюцпъгмемн
онопняхре ╒юьецн дхкепю опнбепхрэ дбхцюрекэ
╤туцпяекух мсчшмж яуехстукБ гнБ йцнкемк оцтнц пц охтуя к пцгхипя
йцуБпкух хх
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
JRJ
E
D
RJGV
╛ндекх я псйнърйни пслоекъ
╒═╕╜╝
╗гаецюире
оепекхбю
рнокхбю
╜е
онбнпювхбюире
псйнърйс
дпняяекэмни гюякнмйх опх мепюанрючыел дбхцюреке онрнлс врн щрн опхбедер
й бопшяйс рнокхбю б дбхцюрекэ х лнфер гюрпсдмхрэ гюосяй дбхцюрекъ хггю
оепекхбю рнокхбю
ЁжмяБумц сжорхнБ ╖нБ жгядтуец рск усцптрясуксяемх к ьсцпхпкк сжмяБумж
ояипя яумняпкуъ еехсь
╔хсхемц туцсухсц ╗тнк ряуБпжуъ йц ехс??емж туцсухсц гекфцухнъ пцзпху
рсяеясцзкецуътБ гнБ йцржтмц
╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ ╡сязкуцлух
ядщБтпхпкБ ря ухьпкмх дхйярцтпятук е рцсцфсцвх ▌╔чмнАзцухнъ тяшпжсяо
гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ· к рсхгжрсхигхпкх ▌╠туясяипя· е
сцйгхнх ▌╠дэцБ кпвясоцыкБ·
╩пжс ╡сязкуцлух ядщБтпхпкБ ря ухьпкмх дхйярцтпятук е рцсцфсцвх
▌╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ· к
рсхгжрсхигхпкх ▌╠туясяипя· е сцйгхнх ▌╠дэцБ кпвясоцыкБ·
╔чмнАзцухнъ ятуцпяец гекфцухнБ ╖нБ ятуцпяемк гекфцухнБ йцгекпъух
ечмнАзцухнъ
╥скмыкяппцБ сжмяБумц гсяттхнъпял йцтняпмк ╨уядч жтуцпяекуъ
гсяттхнъпжА йцтняпмж пц ихнцхожА тмясятуъ к ряггхсикецуъ Юуж тмясятуъ
ряехспкух сжмяБумж ╡яеясцзкецлух сжмяБумж ря тусхнмх ц гнБ жехнкзхпкБк
ря тусхнмх E гнБ жохпъшхпкБ усхпкБ
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
JRJ
5
)
D
E
RJGV
╛ндекх я псйнърйни пслоекъ
Ёчзцф рхсхмнАзхпкБ рхсхгцз ╤рсценБху рхсхмнАзхпкхо рхсхгцз
ЁжмяБумц гсяттхнъпял йцтняпмк ╤рсценБху тмясятуъА есцэхпкБ гекфцухнБ
╔яйгжшпцБ йцтняпмц ╔чуБпкух йцтняпмж рск йцржтмх ьянягпяфя гекфцухнБ
╜пярмц Юнхмускзхтмяфя йцржтмц оягхнк т Юнхмускзхтмко йцржтмяо ╖нБ
йцржтмц гекфцухнБ пциокух Юуж мпярмж
Ёхфжнксяемц усхпкБ рск жрсценхпкк сжнхо ╠усхфжнксжлух Юуж сжмяБумж гнБ
гятукихпкБ ихнцхояфя усхпкБ тярсяукенхпкБ пц сжмяБумх сжорхнБ
╡хсхохэцлух сжмяБумж ря тусхнмх ц гнБ жехнкзхпкБ к ря тусхнмх E гнБ
жохпъшхпкБ усхпкБ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире
бнглнфмсч
яепэегмсч
рпюблс
хкх
ялепрекэмши
хяунд
бякедярбхе онрепх сопюбкемхъ кндйни ╞нддепфхбюире днярюрнвмне рпемхе
опх сопюбкемхх пскел врнаш ме онгбнкхрэ ондбеямнлс дбхцюрекч опх
нросяйюмхх псйнърйх пслоекъ онбепмсрэ кндйс мю онкмши нанпнр
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
JRJ
RJHV
Ёярпниярбю дхярюмжхнммнцн сопюбкемхъ
╔цшц нягмц ояиху дчуъ ядясжгяецпц ягпко кй рямцйцппчь йгхтъ жтусялтуе
гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ кнк 4XLFNVLOYHU ╗тнк Юуя пх уцм
рятяехужлухтъ тя теяко гкнхсяо яупяткухнъпя ярктцпкБ вжпмыкл к сцдяуч
жтусялтуе гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ
ЁжмяБумц жрсценхпкБ y )RUZDUG ▌╔рхсхг· 1HXWUDO ▌╟хлусцнъ· 5HYHUVH
▌╙цгпкл ьяг·
Ёчзцф ятеядяигхпкБ пхлусцнк
╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ ╡сязкуцлух
ядщБтпхпкБ ря ухьпкмх дхйярцтпятук е рцсцфсцвх ▌╔чмнАзцухнъ тяшпжсяо
гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ· к рсхгжрсхигхпкх ▌╠туясяипя· е
сцйгхнх ▌╠дэцБ кпвясоцыкБ·
╩пжс ╡сязкуцлух ядщБтпхпкБ ря ухьпкмх дхйярцтпятук е рцсцфсцвх
▌╔чмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ· к
рсхгжрсхигхпкх ▌╠туясяипя· е сцйгхнх ▌╠дэцБ кпвясоцыкБ·
Ёхфжнксяемц усхпкБ гсяттхнъпял йцтняпмк ╖нБ схфжнксяемк мяптянъпчь
жтусялтуе жрсценхпкБ пжипя тпБуъ мсчшмж
╔чмнАзцухнъ йцикфцпкБ y 2II ▌╔чмн· 2Q ▌╔мн· 6WDUW ▌╙цржтм &KRNH
▌╔яйгжшпцБ йцтняпмц·
Ёчзцф дянъшял тмясятук ьянятуяфя ьягц ╡ягщхо счзцфц жехнкзку тмясятуъ
ьянятуяфя ьягц гекфцухнБ е пхлусцнъпяо ряняихпкк ╢о рцсцфсцв ▌╙цржтм
гекфцухнБ· е сцйгхнх ▌юмтрнжцуцыкБ·
╜пярмц ▌╣янъмя гсяттхнъпцБ йцтняпмц· ╟цицукх мпярмк ряйеянку
рхсхгекпжуъ сжмяБумж жрсценхпкБ гнБ жехнкзхпкБ тмясятук ьянятуяфя ьягц
гекфцухнБ дхй емнАзхпкБ рхсхгцзк ╢о рцсцфсцв ▌╙цржтм гекфцухнБ· е
сцйгхнх ▌юмтрнжцуцыкБ·
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
JRJ
7LOOHU +DQGOH 0RGHOV
5HPRWH &RQWURO 0RGHOV
D
D
RJOV
╗мдхйюрнп дюбекмхъ люякю
╡ягехтпял гекфцухнъ тпцдихп ткфпцнъпял нцорязмял пкймяфя гценхпкБ оцтнц
╗тнк гценхпкх оцтнц жрцгху тнкшмяо пкймя йцфяскутБ мсцтпцБ нцорязмц ц
╜цм гярянпкухнъпчл ткфпцн пкймяфя гценхпкБ оцтнц гекфцухнъ джгху сцдяуцуъ
счемцок к тмясятуъ хфя есцэхпкБ пх джгху рсхечшцуъ ядокп
╗тнк кпгкмцуяспцБ нцорязмц пкймяфя гценхпкБ оцтнц йцфяскутБ рск
сцдяуцАэхогекфцухнхйцфнжшкухгекфцухнъ мцмуянъмяЮуяояипяджгхутгхнцуъ
дхйярцтпя ╡сяехсъух жсяехпъ оцтнц к хтнк пхядьягкоя гянхлух оцтня ╗тнк
кпгкмцуяспцБ нцорязмц пкймяфя гценхпкБ оцтнц рсягяницху фясхуъ рск
пясоцнъпяо жсяепх оцтнц рсямяптжнъуксжлухтъ т ╔цшко гкнхсяо
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
JRJ
RJIV
╜юйкнм ондбеямнцн дбхцюрекъ б йпюимее бепумее
онкнфемхе
╠туцпяекух гекфцухнъ ╡хсхмнАзкух хфя пц рхсхгпАА рхсхгцзж
╔яйъокухтъ йц сжзмж мсчшмк мяижьц к рягпкокух рягехтпял гекфцухнъ е
мсцлпхх ехсьпхх ряняихпкх
╡хсхгекпъух сжзмж вкмтксяецпкБ пцмняпц е ряняихпкх йцрксцпкБ
╝осяйюмхе ондбеямнцн дбхцюрекъ б пюанвее онкнфемхе
╡скрягпкокух рягехтпял гекфцухнъ к ятеядягкух сжзмж вкмтксяецпкБ
пцмняпц ╠ржтукух рягехтпял гекфцухнъ
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
JRJ
E
D
RJPV
╫йяоксюрюжхъ мю лекйнбндэе лндекх я псйнърйни
пслоекъ
╡ягехтпчх гекфцухнк т сжмяБумял сжорхнБ тпцдихпч жтусялтуеяо гнБ
жрсценхпкБ пц охнмяеягъх ряйеянБАэко яумняпкуъ гекфцухнъ пц джнъшкл жфян
пцмняпц зуядч рсхгяуесцукуъ жгцс я гпя
╒╙╚╬╥╔╜╗╔ Ё╠╡╟╝╘╠╡╒═ ╓╚© Ё╞╟═╒╚╔╜╗© ╜═ ╛╔╚╙╝╒╝╓╪╔
╢пкйъух тмясятуъ есцэхпкБ гекфцухнБ гя тмясятук ьянятуяфя ьягц
╡хсхмнАзкух рягехтпял гекфцухнъ пц рхсхгпАА рхсхгцзж
╟циокух счзцф ц рскеягц гнБ охнмяеягъБ епкй ╠умняпкух рягехтпял
гекфцухнъ е ряняихпкх рскеягц гнБ охнмяеягъБ ╙цдяспкм яьнцигцАэхл
еягч т гянихп дчуъ ряфсжихп е еягж
╒═╕╜╝ ╒ онкнфемхх опхбндю дкъ лекйнбндэъ ме бйкчвюире ондбеямни
дбхцюрекэ мю гюдмхи унд ╓бхцюрекэ днкфем пюанрюрэ мю люкни яйнпнярх ю
гюанпмхй нукюфдючыеи бндш днкфем ашрэ онцпсфем б бндс
╨уядч тпяец яржтукуъ рягехтпялгекфцухнъ есцдязхх ряняихпкхрягпкокух
счзцф E рскеягц гнБ охнмяеягъБ еехсь ╠умняпкух рягехтпял гекфцухнъ
еехсь зуядч яурхсхуъ йцоям рскеягц гнБ охнмяеягъБ к яржтукух гекфцухнъ
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
JRJ
D
RJJV
Ёярюмнбйю пюанвецн сцкю ондбеямнцн дбхцюрекъ
╔хсукмцнъпчл сцдязкл жфян рягехтпяфя гекфцухнБ схфжнксжхутБ рхсхохэхпкхо
шуквуц кйохпхпкБ пцмняпц ц е ягпя кй кохАэкьтБ рБук схфжнксяеязпчь
яуехстукл ╡ск рсцекнъпял схфжнксяемх ядхтрхзкецхутБ туцдкнъпчл ьяг нягмк
гятукфцАутБ ярукоцнъпчх Юмтрнжцуцыкяппчх ьцсцмухсктукмк к теягкутБ м
окпкожож жткнкх жрсценхпкБ сжнхо
╞╟╗╛╔╥═╜╗╔
╞пх
пецскхпнбйе
пюанвецн
сцкю
ондбеямнцн
дбхцюрекъ
псйнбндярбсиреяэ оепевмълх опхбедеммшлх мю якедсчыеи ярпюмхже
╡яняихпкх шуквуц кйохпхпкБ пцмняпц пжипя схфжнксяецуъ уцм зуядч рск
гекихпкк нягмк пц рянпял тмясятук рягехтпял гекфцухнъ дчн рхсрхпгкмжнБсхп
м ряехсьпятук еягч юуя ряйеянБху ехтук нягмж рцсцннхнъпя ряехсьпятук еягч
Ёцтряняикух фсжй к рцттциксяе е нягмх уцм зуядч сцепяохспя сцтрсхгхнкуъ
ехт
╢нкшмяо дянъшял жфян мясоц яржэхпц пят рягпБу
╟хгятуцуязпчл жфян мясоц рягпБуц пят яржэхп
╤фян яусхфжнксяецп рсцекнъпя пят тнхфмц рскрягпБу
рсягянихпкх пц тнхгжАэхл тусцпкых
RJV
;$3═╙╡╔╟╗╠╡╗╙╗ ╗ ╝╟ё═╜╩ Ё╞╟═╒╚╔╜╗©
Ёярюмнбйю пюанвецн сцкю ондбеямнцн дбхцюрекъ
опнднкфемхе
╡ск схфжнксяецпкк сцдязхфя жфнц рягехтпяфя гекфцухнБ жзукух тнхгжАэкх
рхсхзпк
╤туцпяемц рягехтпяфя гекфцухнБ днкймя м усцпыж нягмк ояиху
╡япкйкуъ пят
╡скехтук м дянхх дчтусяож фнкттксяецпкА ятядхппя рск дянъшял
йцфсжихппятук кнк уБихнял мясох нягмк
╜цм рсцекня жнжзшкуъ рнцецпкх е пхтрямялпял еягх
╤ехнкзкуъ мсжуБэкл ояохпу пц сжнх кнк уБпжуъ ерсцея т пясоцнъпчо
фсхдпчо екпуяо рсцеятуясяппхфя есцэхпкБ
╟ц пхмяуясчь нягмць рск тнкшмяо днкймял жтуцпяемх м усцпыж ряпкйкуъ пят
гя уцмял тухрхпк зуя япк пцзпжу йцсчецуътБ пятяо рск фнкттксяецпкк юуя
ояиху рскехтук м пхяикгцппяож ряеясяуж е нАдяо пцрсценхпкк
пцйчецхояож ▌сжнхпкх пятяо· кнк ▌рхсхсжнхпкх· рск рярчумх ряеясяуц
кнк рск пцхйгх пц ткнъпжА еянпж
╤туцпяемц рягехтпяфя гекфцухнБ гцнхмя яу усцпыц нягмк ояиху
╡ягпБуъ пят кй еягч
╜цм рсцекня жехнкзкуъ оцмткоцнъпжА тмясятуъ
╤ехнкзкуъ рсятеху пцг рягеягпчок рсхгохуцок кнк охнмко гпяо
╤ехнкзкуъмсжуБэклояохпупцсжнхкнкуБпжуъенхеярскпясоцнъпялечтяух
жтуцпяемк гекфцухнБ т пясоцнъпчо фсхдпчо екпуяо рсцеятуясяппхфя
есцэхпкБ
╡ск тнкшмяо гцнхмял жтуцпяемх йцтуцекуъ нягмж ▌гхнъвкпксяецуъ·
рягрсчфкецуъ кнк ечйецуъ ехпукнксяецпкх фсхдпяфя екпуц
RIV
RIDV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
╙юпрю опнбепйх оепед гюосяйнл
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
╔ягкухнъ йпцху охуягч дхйярцтпял пцекфцыкк еяигхпкБ нягмк к
Юмтрнжцуцыкк
╚оххутБ к нхфмя гятужрпя нкзпях рнцежзхх рсктрятяднхпкх рягьягБэхфя
сцйохсц гнБ мцигяфя зхняехмц пц дясуж Юуя йцмяп
╚оххутБ мянъыхеял трцтцухнъпчл мсжф кнк рнцежзцБ рягжшмц
рсхгпцйпцзхппчх гнБ дсятцпкБ зхняехмж йц дясуяо
╙пцлух гяржтукожА рсхгхнъпжА ояэпятуъ к пцфсжймж ╔цшхл нягмк
╡ятояускух пц уцднкзмж гяржтукоял рсхгхнъпял ояэпятук к пцфсжймкнягмк
╚оххутБ гятуцуязпчл йцрцт уярнкец
Ёцтряняикухфсжйкрцттциксяеенягмх уцмзуядч сцепяохспясцтрсхгхнкуъ
ехт к зуядч мцигчл ткгхн пц ряняихппяо ткгхпъх
╢мцикухмяожпкджгъмжгц╔ч пцрсценБхухтъкмяфгц╔ч яикгцхухехспжуътБ
╤рсценхпкх нягмял е тятуяБпкк цнмяфянъпяфя яръБпхпкБ кнк пцьягБтъ ряг
гхлтуекхо пцсмяукмяе БенБхутБ пцсжшхпкхо йцмяпц
╙пцлух еягяхо к сцляп мжгц ╔ч пцрсценБхухтъ рскнкеч к яункеч ухзхпкБ
рхтзцпчх рхсхмцуч мцопк к гсжфкх ярцтпятук
╡сяехгкух кптрхмыкяппчх рсяехсмк рхсхзктнхппчх е ▌╕сцвкмх рсяехсям к
ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ· ╢о сцйгхн ▌╣хьпкзхтмях ядтнжикецпкх·
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
RQIV
╫йяоксюрюжхъ опх релоепюрспе мхфе ░
╡ск ктрянъйяецпкк кнк шецсуяемх ╔цшхфя рягехтпяфя гекфцухнБ рск
ухорхсцужсх ямяня кнк пких яп етхфгц гянихп дчуъ пцмняпхп епкй зуядч
схгжмуяс дчн ряфсжихпе еягжюуя рсхгяуесцукуйцохсйцпкх еягчйцгхсицппял
е схгжмуясх к еяйояипях ряесхигхпкх еягБпяфя пцтятц к гсжфкь мяоряпхпуяе
╗тнк коххутБ ехсяБупятуъ ядсцйяецпкБ нъгц пц ряехсьпятук еягч рягехтпял
гекфцухнъ тнхгжху тпБуъ к рянпятуъА тнкуъ еягж ╗тнк нхг ядсцйжхутБ пц
ряехсьпятук еягч епжуск мясржтц рскеягпяфя ецнц рягехтпяфя гекфцухнБ яп
йцднямксжху рсяьяг еягч м гекфцухнА к ояиху рскехтук м ряесхигхпкА
░
RQHV
╫йяоксюрюжхъ б янкемни хкх гюцпъгмеммни бнде
╞ч схмяохпгжхо мцигчл сцй рятнх Юмтрнжцуцыкк рягехтпяфя гекфцухнБ е
тянхпял кнк йцфсБйпхппял еягх рсяочецуъ хфя епжусхппкх еягБпчх мцпцнч
техихл еягял юуя рсхгяуесцуку йцмжряскецпкх еягБпчь мцпцняе
пцмцрнкецАэкоктБ яуняихпкБок ╢о охуягкмж ▌╡сяочемк тктухоч
яьнцигхпкБ· е сцйгхнх ▌╣хьпкзхтмях ядтнжикецпкх·
╗тнк╔цшц нягмц пц туяБпмхпцьягкутБееягхк╔ч пхрянъйжхухтъ нягмялетхфгц
яумняпБлух рягехтпял гекфцухнъ уцм зуядч рянпятуъА кйенхзъ мясядмж рхсхгцз
кй еягч йц ктмнАзхпкхо ухь гпхл мяфгц ухорхсцужсц яржтмцхутБ пких пжнБ
╡ятнх мцигяфя жряусхднхпкБ ечоялух рягехтпял гекфцухнъ тпцсжик к рсяоялух
ечьнярпях яуехстукх фсхдпяфя екпуц к мясядмж рхсхгцз техихл еягял ╜цигчл
охтБы пцрсчтмкецлух пц пцсжипчх охуцннкзхтмкх ряехсьпятук
цпукмяссяйкяппчл тятуце 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ кнк 4XLFNVLOYHU &RUURVLRQ *XDUG пх
гяржтмцлух хфя рярцгцпкБ пц цпукмяссяйклпчх цпягч ряуяож зуя Юуя тпкйку кь
Юввхмукепятуъ
RQRV
╫йяоксюрюжхъ ондбеямнцн дбхцюрекъ йюй бяонлнцюрекэмнцн
дбхцюрекъ
╗тнк рягехтпял гекфцухнъ ктрянъйжхутБ мцм етряояфцухнъпчл гекфцухнъ ц ╔ч
рнцпксжхух ктрянъйяецуъ ятпяепял гекфцухнъ ятуцпяекухрягехтпял гекфцухнък
пцмняпкух к ечехгкух хфя кй еягч
╒═╕╜╝ ╞пх щйяоксюрюжхх кндйх я хяонкэгнбюмхел нямнбмнцн дбхцюрекъ
мсфмн
опеднрбпюрхрэ
ондопшцхбюмхе
ондбеямнцн
дбхцюрекъ
╙нлокейр
опхмюдкефмняреи дкъ хглемемхъ мюйкнмю 4XLFNVLOYHU $FFHVVRU\ ═
опедмюгмювем
дбхцюрекъ
дкъ
онлных
опх
╞╝╓╞╟╩ё╗╒═╜╗╔
онддепфйе
╛╝╕╔╡
╓╒╗ё═╡╔╚╪ ╗ ╡╟═╜╔╤ ╚╝╓╙╗
мюйкнмеммнцн
╞╝╒╟╔╓╗╡╪
ондбеямнцн
╞╝╓╒╔╠╜╝╘
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
D
D
RIFV
╞педосяйнбше хмярпсйжхх
╡ягтяхгкпкух м рягехтпяож гекфцухнА ечпятпял уярнкеярсяеяг ╤дхгкухтъ
е уяо зуя тяхгкпкухнъпцБ ожвуц йцэхнмпжнцтъ
╡сяехсъух жсяехпъ оцтнц е гекфцухнх
╤дхгкухтъ е уяо зуя йцдяспкм яьнцигцАэхл еягч ц ряфсжихп е еягж
╒╜╗╛═╜╗╔
╒н хгаефюмхе онбпефдемхъ бндъмнцн мюяняю опх пюанре бясусч хкх
оепецпебю дбхцюрекъ мхйнцдю ме гюосяйюире дбхцюрекэ х ме онгбнкъире
дбхцюрекч пюанрюрэ дюфе мю лцмнбемхе
аег жхпйскъжхх
бндш вепег
гюанпмхй нукюфдючыеи бндш б йнпнайе оепедюв
RIGV
╞нпъднй найюрйх дбхцюрекъ
╒╜╗╛═╜╗╔
╜еянакчдемхе онпъдйю найюрйх дбхцюрекъ лнфер опхбеярх й ецн яепэегмнлс
онбпефдемхч
╔ ухзхпкх рхсеяфя зцтц сцдяуч гекфцухнБ кйохпБлух жтуцпяемж гсяттхнБ пх
рсхечшцБ ядокп кнк рск яумсчуял рскднкйкухнъпя пц ряняекпж
гсяттхнъпял йцтняпмх
╔ ухзхпкх еуясяфя зцтц сцдяуч гекфцухнБ кйохпБлух жтуцпяемж гсяттхнБ пх
рсхечшцБ ядокп кнк рск яумсчуял рскднкйкухнъпя пц уск зхуехсук
гсяттхнъпял йцтняпмх к рскднкйкухнъпя мцигчх гхтБуъ окпжу гцецлух
гекфцухнА рясцдяуцуъ е Юуяу рхскяг ягпж окпжуж т рянпятуъА яумсчуял
гсяттхнъпял йцтняпмял
╔ ухзхпкх тнхгжАэкь еятъок зцтяе сцдяуч гекфцухнБ кйдхфцлух
рсягяникухнъпял сцдяуч рск рянпятуъА яумсчуял гсяттхнъпял йцтняпмх
гянъшх зхо рБуъ окпжу
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
1
RIIV
╖юосяй дбхцюрекъ 0ндекх я псйнърйни пслоекъ
╡хсхг йцржтмяо гекфцухнБ рсязкуцлух ▌╜цсуж рсяехсмк рхсхг йцржтмяо·
▌╢рхыкцнъпчх кптусжмыкк ря Юмтрнжцуцыкк· ▌╡схгржтмяечх жмцйцпкБ· к
▌╡ясБгям ядмцумк гекфцухнБ· пц рхсечь усхь тусцпкыць е сцйгхнх
▌юмтрнжцуцыкБ·
╒═╕╜╝
╗гаецюире
оепекхбю
рнокхбю
╜е
онбнпювхбюире
псйнърйс
дпняяекэмни гюякнмйх опх мепюанрючыел дбхцюреке онрнлс врн щрн опхбедер
й бопшяйс рнокхбю б дбхцюрекэ х лнфер гюрпсдмхрэ гюосяй дбхцюрекъ хггю
оепекхбю рнокхбю
╔ уярнкепчь дцмць т сжзпял ехпукнБыкхл яумсялух яугжшкпж
╟хтмянъмясцйтяиокух фсжшжйцрсцеязпяфя пцтятц уярнкеярсяеягц рямц пх
рязжетуежхух зуя япц туцнц уехсгял
╤туцпяекух ечмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ е
ряняихпкх 581 ▌Ёцдяуц·
╤туцпяекух счзцф рхсхмнАзхпкБ рхсхгцз е ряняихпкх 1(875$/
▌╟хлусцнъ·
╤туцпяекух сжмяБумж гсяттхнъпял йцтняпмк е ряняихпкх йцржтмц
╖нБ йцржтмц ечуБпкух сжмяБумж еяйгжшпял йцтняпмк
╡ятнхуяфямцмгекфцухнъйцржтукутБегекпъухсжмяБумжеяйгжшпялйцтняпмк
╣нкндмши дбхцюрекэ
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
RIIV
╖юосяй дбхцюрекъ ╛ндекх я псйнърйни пслоекъ
╞╟╗╛╔╥═╜╗╔
юййслскърнпмни
╒ ондбеямшу дбхцюрекъу я щкейрпхвеяйхл гюосяйнл йюаекх
аюрюпех
днкфмш
ашрэ
бяецдю
янедхмемш
я
аюрюпееи
опх
пюанрючыел дбхцюреке ╫рн менаундхлн дюфе опх псвмнл гюосяйе онрнлс врн б
опнрхбмнл яксвюе бнглнфмн онбпефдемхе яхярелш гюпъдйх
╞ягхнк т сжзпчо йцржтмяо ╞хгнхппя ряуБпкух ехсхемж туцсухсц рямц пх
рязжетуежхух зуя туцсухс еяшхн е йцыхрнхпкх йцухо дчтуся гхспкух
ехсхемж зуядч рсяехспжуъ гекфцухнъ ╖цлух ехсхемх охгнхппя
еяйесцукуътБ ╡яеуясБлух рямц гекфцухнъ пх йцржтукутБ
╞ягхнк т Юнхмускзхтмко йцржтмяо ╟циокух мпярмж туцсухсц к
рсяеясцзкецлух гекфцухнъ ╜яфгц гекфцухнъ йцржтукутБяуржтукух мпярмж╟х
гхсикух туцсухс емнАзхппчо дянхх гхтБук тхмжпг ╗тнк гекфцухнъ пх
йцехнтБ рягяигкух тхмжпг к ряеуяскух рярчумж
╞╟╗╛╔╥═╜╗╔
╞епекхб рнокхбю ╔якх дбхцюрекэ ме гюосяйюеряъ оепебедхре
псйнърйс дпняяекэмни
гюякнмйх
б
онкнфемхе анкэьни
яйнпнярх
бпюыемхъ
дбхцюрекъ ╒дбхмэре псйнърйс бнгдсьмни гюякнмйх х онбрнпхре оношрйс гюосяйю
дбхцюрекъ ╞няке рнцн йюй дбхцюрекэ гюосярхряъ меледкеммн ямхгэре яйнпнярэ
бпюыемхъ дбхцюрекъ дн яйнпнярх ункнярнцн ундю
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╝╞═╠╜╝╠╡╪ ║╩╠╡╟╝ё╝ Ё╠╙╝╟╔╜╗© ╞пефде вел оепейкчвхрэ ондбеямни
дбхцюрекэ я меирпюкх мю оепедювс ямхгэре яйнпнярэ ецн бпюыемхъ дн
ледкеммни ╫рн опеднрбпюрхр ашярпне сяйнпемхе йнрнпне лнфер опхбеярх й
рнлс врн мюундъыхеяъ б кндйе кчдх асдср бшапньемш хг ябнху яхдемхи хкх
гю анпр врR опхбедер й рпюбле хкх ялепрекэмнлс хяундс
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
RIIV
╖юосяй дбхцюрекъ ╛ндекх я псйнърйни пслоекъ
╤дхгкухтъ е пцнкзкк жтуялзкеяфя ряуямц еягч кй кпгкмцуяспяфя яуехстукБ
еягБпяфя пцтятц
╒═╕╜╝ ╔якх бндю ме бшундхр хг хмдхйюрнпмнцн нрбепярхъ бндъмнцн мюяняю
нярюмнбхре дбхцюрекэ х опнбепэре ме гюянпхкяъ кх гюанпмхй нукюфдючыеи
бндш ╝рясрярбхе гюянпемхъ лнфер сйюгшбюрэ мю онбпефдемхе бндъмнцн
мюяняю хкх мю гюйсонпхбюмхе яхярелш нукюфдемхъ ╫рх наярнърекэярбю лнцср
опхбеярх
й
оепецпебс
дбхцюрекъ
╞нопняхре
бюьецн
дхкепю
опнбепхрэ
ондбеямни дбхцюрекэ ╫йяоксюрюжхъ оепецпернцн дбхцюрекъ лнфер опхбеярх й
ецн яепэегмнлс онбпефдемхч
╞╟╝ё╟╔╒ ╓╒╗ё═╡╔╚©
╡схигх зхопцзцуъ гекихпкхгцлух гекфцухнАрсяфсхуътБ окпжуч пц тмясятук
ьянятуяфя ьягц
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
1
RIJV
╖юосяй дбхцюрекъ лндекх я дхярюмжхнммшл сопюбкемхел
╡хсхг йцржтмяо гекфцухнБ рсязкуцлух ▌╜цсуж рсяехсмк рхсхг йцржтмяо·
▌╢рхыкцнъпчх кптусжмыкк ря Юмтрнжцуцыкк·· ▌╡схгржтмяечх кптусжмыкк· к
▌╡ясБгям ядмцумк гекфцухнБ· пц рхсечь усхь тусцпкыць е сцйгхнх
▌юмтрнжцуцыкБ·
╖нБ дцмяе т сжзпчо жгцнхпкхо еяйгжьц яумсялух екпу яугжшкпч уярнкепяфя
дцмц е мсчшмх йцнкепял фясняекпч
╟хтмянъмя сцй тяиокух фсжшж йцнкеязпяфя пцтятц уярнкеярсяеягц рямц пх
рязжетуежхух зуя япц туцнц уехсгял
╤туцпяекух ечмнАзцухнъ тя шпжсяо гктуцпыкяппяфя ятуцпяец гекфцухнБ е
ряняихпкх 581 ▌╦яг·
╤туцпяекух сжмяБумж гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ е пхлусцнъпях ряняихпкх
╒═╕╜╝
╞ндбеямше
дбхцюрекх
я
щкейрпхвеяйхл
гюосяйнл
мекэгъ
щйяоксюрхпнбюрэ хкх гюосяйюрэ мх бпсвмсч мх щкейрпхвеяйх еякх йюаекх
юййслскърнпмни аюрюпех ондбеямнцн дбхцюрекъ ме ондянедхмемш й аюрюпее
онрнлс врн щрн лнфер опхбеярх й онбпефдемхч яхярелш гюпъдйх
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRKJ
RIJV
╖юосяй дбхцюрекъ лндекх я дхярюмжхнммшл сопюбкемхел
╖нБ рхсеяфя йцржтмц пх рхсхеягкух ерхсхг счзцф дянъшял тмясятук
ьянятуяфяьягцпцпхлусцнкпцжтусялтуехгктуцпыкяппяфяжрсценхпкБ╡ятнх
уяфя мцм гекфцухнъ йцржтукутБ ╔ч ояихух охгнхппя рхсхехтук счзцф
дянъшял тмясятук ьянятуяфя ьягц пц пхлусцнк ерхсхг зуядч жехнкзкуъ
тмясятуъ ьянятуяфя ьягц рямц гекфцухнъ пх рсяфсххутБ ╢мясятуъ есцэхпкБ
гекфцухнБ пх гянипц рсхечшцуъ ядокп
╞╟╗╛╔╥═╜╗╔
╖юосяй дбхцюрекъ опх оепекхбе рнокхбю ╞епедбхмэре псйнърйс
анкэьни яйнпнярх ункнярнцн ундю мю меирпюкх мю люйяхлсл х опнднкфюире
опнбнпювхбюрэ дбхцюрекэ дкъ гюосяйю
╡яехспкух мнАз йцикфцпкБ е ряняихпкх 67$57 ▌╙цржтм· к йцржтукух
гекфцухнъ
пциокух пц мнАз зуядч йцмсчуъ
еяйгжшпжА йцтняпмж мцсдАсцуясц рск рсяеясцзкецпкк гекфцухнБ ╗тнк
гекфцухнъ пх йцржтукутБ е ухзхпкх гхтБук тхмжпг рягяигкух тхмжпг к
ряеуяскух рярчумж ╗тнк гекфцухнъ пцзкпцху фняьпжуъ тпяец йцмсялух
еяйгжшпжА йцтняпмж мцсдАсцуясц пциокух пц мнАз y гя ухь ряс рямц
гекфцухнъ пх туцпху рнцепя сцдяуцуъ
╡сяехсъух ечьягку нк туцдкнъпцБ тусжБ еягч кй кпгкмцуяспяфя яуехстукБ
еягБпяфя пцтятц
╞пх ункндмнл дбхцюреке
╒═╕╜╝ ╔якх бндю ме бшундхр хг хмдхйюрнпмнцн нрбепярхъ бндъмнцн мюяняю
нярюмнбхре дбхцюрекэ х опнбепэре ме гюянпхкхяэ кх гюанпмше нрбепярхъ
нукюфдючыеи бндш ╝рясрярбхе гюянпемхъ лнфер сйюгшбюрэ мю онбпефдемхе
бндъмнцн
мюяняю
хкх
мю
гюйсонпхбюмхе
яхярелш
нукюфдемхъ
╫рх
наярнърекэярбю лнцср опхбеярх й оепецпебс дбхцюрекъ ╞нопняхре ╒юьецн
дхкепю опнбепхрэ ондбеямни дбхцюрекэ ╫йяоксюрюжхъ оепецпернцн дбхцюрекъ
опхбедер й ецн яепэегмнлс онбпефдемхч
╞╟╝ё╟╔╒ ╓╒╗ё═╡╔╚©
╡схигхзхопцзцуъгекихпкхгцлухгекфцухнАрсяфсхуътБокпжуч пц ьянятуяо
ьягж
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
)
1
5
1
5
)
RIMV
╞епейкчвемхе оепедюв
╒═╕╜╝ ╠накчдюире якедсчыее
°
╜хйнцдю ме бйкчвюире оепедювс еякх дбхцюрекэ ме пюанрюер мю ункнярнл
ундс
°
╜е оепейкчвюире мепюанрючыхи дбхцюрекэ мю гюдмхи унд 5HYHUVH
RIPV
╔цш рягехтпял гекфцухнъ кохху уск сцдязкь ряняихпкБ мясядмк рхсхгцз
)RUZDUG ) ▌╔рхсхг· 1HXWUDO ▌╟хлусцнъ· к 5HYHUVH 5 ▌╟цйцг·
╞ягхнк т гктуцпыкяппчо жрсценхпкхо ╡ск рхсхмнАзхпкк рхсхгцз етхфгц
ятуцпценкецлухтъ е пхлусцнъпяо ряняихпкк к гцлух тмясятук есцэхпБ
гекфцухнБ ехспжуътБ м тмясятук ьянятуяфя ьягц
╞ягхнк т сжмяБумял сжорхнБ ╡хсхг ухо мцм рхсхмнАзцуъ рхсхгцзж тпкйъух
тмясятуъ есцэхпкБ гекфцухнБ гя тмясятук ьянятуяфя ьягц
╔тхфгц емнАзцлух рхсхгцзж дчтусчо гекихпкхо
╡ятнх емнАзхпкБ рхсхгцзк рсягекпъух счзцф гктуцпыкяппяфя жрсценхпкБ
кнкряехспкухсжмяБумжгсяттхнъпялйцтняпмксжмяБумжсжорхнБерхсхггнБ
жехнкзхпкБ тмясятук
╝ярюмнбйю дбхцюрекъ
╢пкйъух тмясятуъ есцэхпкБ
гекфцухнБ к рхсхмнАзкух рягехтпял гекфцухнъ е пхлусцнъпях ряняихпкх
╡яехспкух мнАз йцикфцпкБ е ряняихпкх 2)) ▌╔чмн·
╢пкйъух тмясятуъ есцэхпкБ гекфцухнБ к
рхсхмнАзкух рягехтпял гекфцухнъ е пхлусцнъпях ряняихпкх ╟циокух
мпярмжятуцпяемкгекфцухнБкнкряехспкухмнАзйцикфцпкБеряняихпкх2))
▌╔чмн·
╛ндекх
╛ндекх я псйнърйни пслоекъ
я
дхярюмжхнммшл
сопюбкемхел
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
D
1
1
E
E
D
RISV
═бюпхимши гюосяй дбхцюрекъ
╗тнк тктухоц туцсухсц пх тсцдяуцнц ктрянъйжлух йцрцтпжА ехсхемж туцсухсц
еьягку е мяорнхму гекфцухнБ к гхлтуежлух е тнхгжАэхо рясБгмх
╡хсхмнАзкух мясядмж рхсхгцз рягехтпяфя гекфцухнБ пц пхлусцнъ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╞пх онкэгнбюмхх бепебйни ярюпрепю дкъ юбюпхимнцн гюосяйю дбхцюрекъ
гюыхрю гюосяйю опх бйкчвеммни оепедюве ме пюанрюер ╥рнаш опеднрбпюрхрэ
гюосяй
ондбеямнцн
дбхцюрекъ
опх
бйкчвеммни
оепедюве
наъгюрекэмн
оепейкчвхре йнпнайс оепедюв ондбеямнцн дбхцюрекъ мю меирпюкэ ╒мегюомне
менфхдюммне
сяйнпемхе
лнфер
опхбеярх
й
яепэегмни
рпюбле
ялепрекэмнлс хяундс
╔чекпукух гец екпуц ц к ряехспкух рхсхгпАА мсчшмж E ерхсхг
╔чекпукух уск дянуц ц к тпкокух мсчшмж оцьяекмц E
╞ягхнк т жйняо йцеягмк туцсухсц ╠утяхгкпкух к тпкокух усят
хкх
RIV
╫╙╠╞╚Ё═╡═╤╗©
JRI
RISV
═бюпхимши гюосяй дбхцюрекъ опнднкфемхе
╞ягхнк т сжмяБумял сжорхнБ ╤туцпяекух сжмяБумж гсяттхнъпял йцтняпмк е
ряняихпкх йцржтмц
╞ягхнк т Юнхмускзхтмко йцржтмяо к гктуцпыкяппчо жрсценхпкхо
╡яехспкух мнАз йцикфцпкБ е ряняихпкх 21 ▌╔мн·
╔няикух жйхн ехсхемк туцсухсц е рсясхйъ оцьяекмц к пцояуцлух ехсхемж пц
оцьяекм ря зцтяеял тусхнмх
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╒н хгаефюмхе онпюфемхъ щкейрпхвеяйхл рнйнл опх гюосяйе хкх пюанре
дбхцюрекъ
╜╔
йюяюиреяэ
мхйюйху
йнлонмемрнб
яхярелш
гюфхцюмхъ
щкейрпнопнбндйх хкх опнбндю ябевх гюфхцюмхъ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╝рйпшрши бпюыючыхияъ люунбхй лнфер опхвхмхрэ яепэегмсч рпюблс ╞пх
гюосяйе хкх пюанре дбхцюрекъ псйх бнкняш ндефдс хмярпслемр х дпсцхе
опедлерш днкфмш мюундхрэяъ ондюкэье нр дбхцюрекъ
╜е ошрюиреяэ сярюмнбхрэ мю леярн йпшьйс люунбхйю хкх бепумхи йнфсу бн
бпелъ пюанрш дбхцюрекъ
╖нБ йцржтмц гекфцухнБ гхспкух ехсхемж туцсухсц
RKV
RKDV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
Ёунд гю ондбеямшл дбхцюрекел
╨уядч тягхсицуъ ╔цш рягехтпял гекфцухнъ е пцкнжзшхо сцдязхо тятуяБпкк
еципя рсякйеягкуъ хфя рхскягкзхтмкл ятояус к ухьпкзхтмях ядтнжикецпкх
рхсхзктнхппчх е ▌╕сцвкмх рсяехсмк к ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ· ╞ч
пцтуяБухнъпя тяехужхо ╔цо рсяеягкуъ пцгнхицэхх ухьпкзхтмях ядтнжикецпкх
гнБ ядхтрхзхпкБ дхйярцтпятук ╔цшхл к рцттциксяе к гнБ тяьсцпхпкБ
пцгхипятук гекфцухнБ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╞пемеапефемхе
опнбепйни
х
реумхвеяйхл
наяксфхбюмхел
ондбеямнцн
дбхцюрекъ хкх оношрйю опнхгбндхрэ реумхвеяйне наяксфхбюмхе х пелнмр
ондбеямнцн дбхцюрекъ еякх ╒ш ме гмюйнлш я опюбхкэмшлх лерндюлх
наяксфхбюмхъ
х
реумхйх
аегноюямнярх
лнцср
опхбеярх
й
рпюбле
ялепрекэмнлс хяундс хкх бшундс дбхцюрекъ хг ярпнъ
╔хгкух йцрктк рсяехгхппяфя ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ е ▌╘жспцнх
ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ· е мяпых Юуяфя сжмяеягтуец ╢яьсцпБлух етх йцмцйч
пц рсяехгхпкх ухьпкзхтмяфя ядтнжикецпкБ к мекуцпыкк
╒шанп гюоюямшу вюяреи дкъ ондбеямнцн дбхцюрекъ
╞ч схмяохпгжхо ктрянъйяецуъ рягнкппчх йцрцтпчх зцтук к тоцйязпчх
оцухскцнч 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ кнк 4XLFNVLOYHU
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗яонкэгнбюмхе
гюоюямшу
вюяреи
сярсоючыху
он
йювеярбс
ондкхммшл
гюоюямшл вюяръл лнфер опхбеярх й рпюбле ялепрекэмнлс хяундс хкх
бшундс дбхцюрекъ хг ярпнъ
RWLV
╞пюбхкю ╔╟═ нрмняхрекэмн бшукною
╔тх пяечх рягехтпчх гекфцухнк ечржтмцхочх мяорцпкхл 0HUFXU\ 0DULQH
тхсуквкыксяецпч ёфхпутуеяо ╢яхгкпхппчь ╩уцуяе ёохскмк ря йцэкух
ямсжицАэхлтсхгч╗ЁёмцмтяяуехутуежАэкхусхдяецпкБорсцекн рямяпусянА
йц йцфсБйпхпкхо еяйгжьц тяйгцецхочо пяечок рягехтпчок гекфцухнБок юуц
тхсуквкмцыкБ гхлтуекухнъпц рск жтняекк зуя ярсхгхнхппчх схфжнксяемк
ечрянпБАутБ е тяяуехутуекк т йцеягтмкок туцпгцсуцок емнАзцБ схмяохпгцыкк
гнБ гекфцухнхл рск Юмтрнжцуцыкк е охтуць сцтряняихппчь ечтямя пцг жсяепхо
оясБ ╡я Юуял рскзкпх тнхгжху тусяфя тяднАгцуъ йцеягтмжА охуягкмж
ядтнжикецпкБ кйгхнкБ к уцо фгх Юуя рсцмукзпя еяйесцэцуътБ м
рхсеяпцзцнъпяож мяптусжмукепяож пцохсхпкА ёфхпутуея ╗Ёё гхнцху тмкгмк пц
пхтуцпгцсупчх схфжнксяемк гнБ Юмтрнжцуцыкк е охтуць сцтряняихппчь ечтямя
пцг жсяепхо оясБ Юук тмкгмк кйняихпч е ▌╚птусжмыкк ря ядтнжикецпкА
рягехтпчь гекфцухнхл мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH· ╠дсцукухтъ ряицнжлтуц йц
мяптжнъуцыкхл м ецшхож гкнхсж мяорцпкк 0HUFXU\ 0DULQH
╡еумхвеяйне
наяксфхбюмхе гюлемю хкх пелнмр сярпниярб х яхярел йнмрпнкъ бшукною
лнцср бшонкмърэяъ кчашл кхжнл хкх нпцюмхгюжхеи опнхгбндъыхлх пелнмр
ясднбшу дбхцюрекеи рхою 6, я хяйпнбшл гюфхцюмхел
RKGV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
ёпютхй опнбепйх х реумхвеяйнцн наяксфхбюмхъ
╞╔╟╔╓ ╙═╕╓╩╛ ╗╠╞╝╚╪╖╝╒═╜╗╔╛
╡сяехсъух жсяехпъ оцтнц е гекфцухнх тус ╡сяехсъух ятуцпценкецхутБ нк гекфцухнъ ечмнАзцухнхо тя шпжсяо
гктуцпыкяппяфя ятуцпяец
╡сяехсъух епхшпко ятояусяо уярнкепжА тктухож пц пцнкзкх кйпятц кнк
ухзхл
╡сяехсъух пцгхипятуъ мсхрнхпкБ рягехтпяфя гекфцухнБ пц усцпых
╡сяехсъух сжнхежА тктухож пц пцнкзкх йцхгцпкБ кнк ятнцднхппчь гхуцнхл
оягхнк т гктуцпыкяппчо жрсценхпкхо ╔пхшпко ятояусяо рсяехсъух
пцгхипятуъ йцуБимк мсхрхипчь гхуцнхл тухсипБ уБфк сжнхеяфя охьцпкйоц
тус ╡сяехсъух нярцтук фсхдпяфя екпуц пц пцнкзкх ряесхигхпкл
╞╝╠╚╔ ╙═╕╓╝ё╝ ╗╠╞╝╚╪╖╝╒═╜╗©
╡ск Юмтрнжцуцыкк е тянхпял кнк йцфсБйпхппял еягх рсяоялух тктухож
яьнцигхпкБ рягехтпяфя гекфцухнБ тус ╡ск Юмтрнжцуцыкк е тянхпял еягх тоялух етх тянхечх яуняихпкБ к рсяоялух
ечьнярпях яуехстукх фсхдпяфя екпуц к мясядмк рхсхгцз рсхтпял еягял
╥╔╟╔╖ ╙═╕╓╩╔ ╥═╠╝╒ ╟═║╝╡╩ ╗╚╗ ╝╓╗╜ ╟═╖ ╒ ё╝╓ ╒ ╖═╒╗╠╗╛╝╠╡╗
╝╡ ╡╝ё╝ ╥╡╝ ╜═╠╡Ё╞╗╡ ╟═╜╪╦╔
╢оциъух етх уязмк тоцймк ╢оцйчецлух зцэх рск сцдяух е тянхпял еягх
тус ╢охпкухоцтняегекфцухнхкоцтнБпчлвкнъус╞цтнятнхгжхуохпБуъзцэх
хтнк гекфцухнъ ЮмтрнжцуксжхутБ е пхднцфярскБупчь жтняекБь пцрскохсрск
гнкухнъпяо усянняеяо няех тус ╡сяехсъух к язктукух техзк йцикфцпкБ тус рсягянихпкх пц тнхгжАэхл тусцпкых
RKV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
ёпютхй опнбепйх х реумхвеяйнцн наяксфхбюмхъ
опнднкфемхе
╥╔╟╔╖ ╙═╕╓╩╔ ╥═╠╝╒ ╟═║╝╡╩ ╗╚╗ ╝╓╗╜ ╟═╖ ╒ ё╝╓ ╒ ╖═╒╗╠╗╛╝╠╡╗
╝╡ ╡╝ё╝ ╥╡╝ ╜═╠╡Ё╞╗╡ ╟═╜╪╦╔
╔кйжцнъпчоятояусяорсяехсъухпхункмяссяйкккпхряняоцпц нкрсжикпц
ухсоятуцуц ╤дхгкухтъ е уяо зуя рск мяопцупял ухорхсцужсх ухсоятуцу
рянпятуъА йцмсчу
╡сяехсъух уярнкепчл вкнъус пц пцнкзкх йцфсБйпхпкл тус ╡сяехсъух цпукмяссяйклпчх цпягч ╡сяехсБлух кь зцэх рск Юмтрнжцуцыкк е
тянхпял еягх тус ╡сяехсъух к хтнк пхядьягкоя яусхфжнксжлух мнцрцппчх йцйясч
╢нхлух к йцохпкух оцтня мясядмк рхсхгцз тус оягхнк т гктуцпыкяппчо жрсценхпкхо ╢оциъух шнкыч рскеягпяфя ецнц ╡сяехсъух схфжнксяемж усятяе жрсценхпкБ ╡сяехсъух йждзцучл схохпъ рскеягц сцтрсхгхнкухнъпяфя ецнц тус ╡сяехсъух йцуБимж дянуяе фцхм к гсжфкь мсхрхипчь гхуцнхл
╙═╕╓╩╔ ╥═╠╝╒ ╗╚╗ ╝╓╗╜ ╟═╖ ╒ ╡╟╗ ё╝╓═
╙цохпкухмсчнъзцумжеягБпяфяпцтятц йцохпБлухххзцэххтнккоххуохтуя
рхсхфсхе гекфцухнБ кнк хтнк йцохзхпя ряпкихппях гценхпкх еягч ╞╔╟╔╓ ╞╝╠╡═╜╝╒╙╝╘ ╜═ ╣╟═╜╔╜╗╔
╢о сцйгхн ▌╦сцпхпкх· тус ╫рн наяксфхбюмхе днкфмн опнбндхрэяъ сонкмнлнвеммшл дхкепнл
RKV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
JRK
RKHV
╞пнлшбйю яхярелш нукюфдемхъ
╡ятнх мцигяфя ктрянъйяецпкБ е тянхпял йцфсБйпхппял кнк ожупял еягх
рсяоялух епжусхппкх еягБпчх мцпцнч рягехтпяфя гекфцухнБ рсхтпял еягял юуя
ряояиху рсхгяуесцукуъ йцтясхпкх епжусхппкь еягБпчь мцпцняе
пцмцрнкецАэкоктБ яуняихпкБок
╡янъйжлухтъ рсктрятяднхпкхо гнБ рсяочемк 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ кнк 4XLFNVLOYHU
кнк сцепяыхппчо рсктрятяднхпкхо
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╒н хгаефюмхе бнглнфмни рпюблш опх опнлшбйе ямхлхре цпеамни бхмр ╠л
оюпюцпют ▀╖юлемю цпеамнцн бхмрю⌡
╢пкокух фсхдпял екпу то рцсцфсцв ▌╙цохпц фсхдпяфя екпуц· ╤туцпяекух
рсктрятяднхпкх гнБ рсяочемк уцм зуядч схйкпяецБ зцшмц рняупя тхнц пц
йцдяспкм яьнцигцАэхл еягч
╡ягтяхгкпкух м рсктрятяднхпкА гнБ рсяочемк еягБпял шнцпф ╔мнАзкух
рягцзж еягч к яусхфжнксжлух сцтьяг еягч уцм зуядч япц ечухмцнц еямсжф
схйкпяеял зцшмк зуядч ядхтрхзкуъ зуя гекфцухнъ рянжзцху гятуцуязпях
мянкзхтуея яьнцигцАэхл еягч
╙цржтукух гекфцухнъ к гцлух хож рясцдяуцуъ пц тмясятук ьянятуяфя ьягц т
мясядмял рхсхгцз пц пхлусцнк
╠усхфжнксжлух сцтьяг еягч рск пхядьягкоятук уцм зуядч кйнкшхм еягч
рсягяницнечухмцуъкйрягкеямсжфсхйкпяеялзцшмкзуядч ядхтрхзкуъзуя
гекфцухнъ рянжзцху гятуцуязпях мянкзхтуея яьнцигцАэхл еягч
╡сяехсъух пцнкзкх туцдкнъпял тусжк еягч ечухмцАэхл кй кпгкмцуяспяфя
яуехстукБ еягБпяфя пцтятц ╡сягяницлух рсяочецуъ рягехтпял гекфцухнъ
окпжу етх есхоБ епкоцухнъпя тнхгБ йц рягцзхл еягч
╠туцпяекух гекфцухнъ йцмсялух еягж к тпкокух рсктрятяднхпкх гнБ
рсяочемк ╤туцпяекух пц охтуя фсхдпял екпу
RKV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
JRK
RKHV
╞пнлшбйю яхярелш нукюфдемхъ ╛ндекх %LJ )RRW
╡ятнх мцигяфя ктрянъйяецпкБ е тянхпял йцфсБйпхппял кнк ожупял еягх
рсяоялух епжусхппкх еягБпчх мцпцнч рягехтпяфя гекфцухнБ рсхтпял еягял юуя
ряояиху рсхгяуесцукуъ йцтясхпкх епжусхппкь еягБпчь мцпцняе
пцмцрнкецАэкоктБ яуняихпкБок
╡янъйжлухтъ рсктрятяднхпкхо гнБ рсяочемк 0HUFXU\ 3UHFLVLRQ кнк 4XLFNVLOYHU
кнк сцепяыхппчо рсктрятяднхпкхо
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╒н хгаефюмхе бнглнфмни рпюблш опх опнлшбйе ямхлхре цпеамни бхмр ╠л
оюпюцпют ▀╖юлемю цпеамнцн бхмрю⌡
╢пкокух фсхдпял екпу то рцсцфсцв ▌╙цохпц фсхдпяфя екпуц· ╤туцпяекух
рсктрятяднхпкх гнБ рсяочемк уцм зуядч схйкпяечх зцшмк рняупя тхнк пц
еьягпчх яуехстукБ йцдяспкмц яьнцигцАэхл еягч
╡ягтяхгкпкух м рсктрятяднхпкА гнБ рсяочемк еягБпял шнцпф ╔мнАзкух
рягцзж еягч к яусхфжнксжлух сцтьяг еягч уцм зуядч япц ечухмцнц еямсжф
схйкпяечь зцшхм зуядч ядхтрхзкуъ рянжзхпкх гекфцухнхо гятуцуязпяфя
мянкзхтуец яьнцигцАэхл еягч
╙цржтукух гекфцухнъ к гцлух хож рясцдяуцуъ пц тмясятук ьянятуяфя ьягц т
мясядмял рхсхгцз пц пхлусцнк
╠усхфжнксжлух сцтьяг еягч рск пхядьягкоятук уцм зуядч кйнкшхм еягч
рсягяницн ечухмцуъ кйряг к еямсжф схйкпяечь зцшхм зуядч ядхтрхзкуъ
рянжзхпкх гекфцухнхо гятуцуязпяфя мянкзхтуец яьнцигцАэхл еягч
╡сяехсъух пцнкзкх туцдкнъпял тусжк еягч ечухмцАэхл кй кпгкмцуяспяфя
яуехстукБ еягБпяфя пцтятц ╡сягяницлух рсяочецуъ рягехтпял гекфцухнъ
окпжу етх есхоБ епкоцухнъпя тнхгБ йц рягцзхл еягч
╠туцпяекух гекфцухнъ йцмсялух еягж к тпкокух рсктрятяднхпкх гнБ
рсяочемк ╤туцпяекух пц охтуя фсхдпял екпу
RKV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
JRK
RKIV
╠мърхе х сярюмнбйю бепумецн йнфсую
╠╜©╡╗╔
╟цицукхо счзцфц епкй яумсялух йцгпАА йцэхнмж
╡ягпкокух йцгпАА туясяпж мяижьц к яутяхгкпкух рхсхгпкл мсАм
Ё╠╡═╜╝╒╙═
╡ягтяхгкпкух рхсхгпкл мсАм к рятцгкух мяижь пц хфя жрняупхпкх
╟циокух пц мяижь к ряеясяуяо счзцфц еехсь йцрскух хфя
RKV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
JRK
RKKV
╡нокхбмюъ яхярелю
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╗гаецюире яепэегмсч рпюблс хкх ялепрекэмши хяунд бякедярбхе онфюпю хкх
бгпшбю аемгхмю ╡ыюрекэмн бшонкмъире бяе сйюгюмхъ он наяксфхбюмхч
рнокхбмни яхярелш ╞пх наяксфхбюмхх кчанцн йнлонмемрю рнокхбмни
яхярелш бяецдю нярюмюбкхбюире дбхцюрекэ ╜╔ йспхре х ме онгбнкъире
мюкхвхъ онакхгнярх нрйпшрнцн нцмъ хкх хяйп
╡схигх зхо ядтнжикецуъ нАдял мяоряпхпу уярнкепял тктухоч ятуцпяекух
гекфцухнъ к яутяхгкпкух цммжожнБуяспжА дцуцсхА ╡янпятуъА тнхлух уярнкея кй
уярнкепял тктухоч ╖нБ тдясц к ьсцпхпкБ уярнкец ктрянъйжлух ягядсхппчл
мяпухлпхс ╟хохгнхппя ечуксцлух рсянкуях уярнкея ╞цухскцн
ктрянъйяецппчл гнБ тдясц рсянкуяфя уярнкец гянихп дчуъ ряохэхп е
ягядсхппчл тдяспчл схйхсежцс ╝Адях ядтнжикецпкх уярнкепял тктухоч
тнхгжху рсяеягкуъ е ьясяшя ехпукнксжхояо охтух ╠тояускух йцмяпзхппжА
сцдяуж пц пцнкзкх рскйпцмяе жухзмк уярнкец
╢╗╚╪╡╟ ╡╝╞╚╗╒╝╞╟╝╒╝╓═
╡сяехсъух вкнъус уярнкеярсяеягц ╗тнк ряьяих зуя вкнъус йцфсБйпхп
ечпъух к йцохпкух хфя
╒═╕╜╝
╒меьмхл
нялнрпнл
опнбепэре
мю
мюкхвхе
ревх
рнокхбю
хг
янедхмхрекэмшу дерюкеи тхкэрпю меяйнкэйн пюг янфлхре цпсьс гюкхбнвмнцн
мюяняю онйю нмю ме ярюмер рбепдни бшдюбкхбюъ рнокхбн б тхкэрп
╞╟╝╒╔╟╙═ ╡╝╞╚╗╒╝╞╟╝╒╝╓═
╔пхшпко ятояусяо рсяехсъух уярнкеярсяеяг к фсжшж йцнкеязпяфя пцтятц пц
пцнкзкх усхэкп пцджьцпкл ухзхл йцуехсгхпкл кнк гсжфкь рскйпцмяе туцсхпкБ
кнк ряесхигхпкл ╗тнк ядпцсжикутБ мцмцБнкдя кй жмцйцппчь ткужцыкл
уярнкеярсяеяг кнк фсжшж йцнкеязпяфя пцтятц тнхгжху йцохпкуъ
RKV
JRK
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
E
D
D
яPFV
╖юлемю опеднупюмхрекъ лндекх я щкейрпхвеяйхл
гюосяйнл
╒═╕╜╝ ╒яецдю хлеире опх яеае гюоюямше юлоепмше опеднупюмхрекх 6)(
$03
╧хръ Юнхмускзхтмяфя йцржтмц йцэкэхпц яу рхсхфсжймк рсхгяьсцпкухнхо 6)( $03 ╗тнк рсхгяьсцпкухнъ тфясхн Юнхмускзхтмкл туцсухс пх джгху сцдяуцуъ
╡ятуцсцлухтъ ядпцсжикуъ к жтусцпкуъ рскзкпж рхсхфсжймк ╗тнк рскзкпц пх
ядпцсжихпц рсхгяьсцпкухнъ ояиху тфясхуъ тпяец
╠умсялух рцусяп рсхгяьсцпкухнБ к рсяехсъух тхсхдсктуяфя ыехуц рянятмж
епжуск рсхгяьсцпкухнБ ╗тнк япц сцйясецпц D йцохпкух рсхгяьсцпкухнъ
╙цохпкух хфя пяечо рсхгяьсцпкухнхо пц уяу их пяокпцнъпчл уям
RWKV
═мрхйнппнгхимши юмнд
╔ ╔цшхо рягехтпяо гекфцухнх коххутБ цпукмяссяйклпчл цпяг рскмсхрнхппчл
м мясядмх рхсхгцз юуяу цпяг ряояфцху йцэкукуъ рягехтпял гекфцухнъ яу
фцнъецпкзхтмял мяссяйкк днцфягцсБ уяож зуя яп ихсуежху охгнхппял Юсяйкк
теял охуцнн еохтуя охуцннц гхуцнхл рягехтпяфя гекфцухнБ
ёпяг ц пц туцпгцсупчь оягхнБь к E пц %LJ )RRW оягхнБь пхядьягкоя
рхскягкзхтмкрсяехсБуъятядхппяетянхпялеягхмяуясцБжтмясБхуЮсяйкА
╖нБ тяьсцпхпкБ Юуял мяссяйкяппял йцэкуч етхфгц йцохпБлух цпяг гя уяфя
мцм яп рянпятуъА Юсягксжху ╟кмяфгц пх мсцтъух цпяг к пх пцпяткух пц пхфя
йцэкупях рямсчукх ряуяож зуя Юуя тпкйку хфя Юввхмукепятуъ
RKV
JRK
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
F
G
E
D
RKLV
╙пеоефмше дерюкх ярепфмъ ръцх пскебнцн леуюмхглю
╒═╕╜╝
╠репфемэ
ръцх
пскебнцн
леуюмхглю
йнрнпши
янедхмъер
рпня
пскебнцн леуюмхглю я дбхцюрекел днкфем ашрэ гюйпеокем я онлныэч
яоежхюкэмнцн анкрю я ондцнкнбйнл б бхде ьюиаш D мнлеп дерюкх х яюлнйнмрпъыхлхяъ ярнонпмшлх цюийюлх я меикнмнбни бярюбйни E х F мнлеп дерюкх ╫рх ярнонпмше цюийх мхйнцдю
мекэгъ гюлемърэ
нашвмшлх ме ярнонпмшлх цюийюлх онрнлс врн нмх някюамср нр бхапюжхх х
якерър онгбнкъъ ярепфмч ръцх нрянедхмхрэяъ
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╝рянедхмемхе ярепфмъ ръцх лнфер опхбеярх й рнлс врн кндйю бмегюомн
янбепьхр онкмши йпсрни онбнпнр ╫рн онремжхюкэмн пегйне деиярбхе лнфер
опхбеярх й рнлс врн мюундъыхеяъ б кндйе кчдх асдср бшапньемш гю анпр х
ондбепцмсряъ ноюямнярх яепэегмни рпюблш хкх ялепрх
╢яхгкпкух тухсихпъ уБфк сжнхеяфя охьцпкйоц т усятяо сжнхеяфя охьцпкйоц т
ряояэъА гежь рнятмкь шцлд G к туяряспял фцлмк т пхлняпяеял етуцемял E пяохсгхуцнк╙цуБпкухтуяряспжАфцлмжEгяяумцйцц йцухояуехспкух
хх пц ядясяуц
╢яхгкпкух тухсихпъ уБфк сжнхеяфя охьцпкйоц т гекфцухнхо т ряояэъА
трхыкцнъпяфя дянуц т рягфяняемяо е екгх шцлдч ц пяохс гхуцнк к
тцоямяпусБэхлтБ туяряспял фцлмк т пяохс гхуцнк ╢пцзцнц йцуБпкух
дяну ц ояохпуяо ╟о вжуявжпуяе йцухо йцуБпкух туяряспжА фцлмж т
ояохпуяо ╟о вжуявжпуяе
RKV
7(;╜╗╥╔╠╙╝╔ ╝║╠╚Ё╕╗╒═╜╗╔
JRK
1
1
RKOV
╖юлемю цпеамнцн бхмрю ╠рюмдюпрмше лндекх
╝╠╡╝╟╝╕╜╝
╞пх
опнбнпювхбюмхх
дбхцюрекэ
дбхцюрекъ
лнфер
х
бюкю
гюбеярхяэ
бнглнфмни
цпеамнцн
╒н
бхмрю
хгаефюмхе
яепэегмни
опх
бйкчвеммни
рюйнцн
рпюблш
оепедюве
яксвюимнцн гюосяйю
бшгбюммни
сдюпнл
бпюыючыецняъ цпеамнцн бхмрю опх наяксфхбюмхх цпеамнцн бхмрю бяецдю
оепейкчвюире
ондбеямни
дбхцюрекэ
б
меирпюкэмне
онкнфемхе
х
нрянедхмъире опнбндю ябевеи гюфхцюмхъ
╡хсхмнАзкух рягехтпял гекфцухнъ е пхлусцнъпях ряняихпкх
╠утяхгкпкух рсяеягц техзхл йцикфцпкБ зуядч рсхгяуесцукуъ йцржтм
гекфцухнБ
╡яохтукух охигж мясядмял рхсхгцз к фсхдпчо екпуяо гхсхеБппчл дсжтям
зуядч гхсицуъ фсхдпял екпу к тпкокух фцлмж фсхдпяфя екпуц
╢гекпъухктпкокухфсхдпя
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
492
Размер файла
1 376 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа