close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

З м і с т - Інтернет

код для вставкиСкачать
ЗМІСТ
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
Зміст
Наталія САУТЕНКО
ІПОТЕКА – задоволення вимог іпотеко держателя (на підставі договору або
відповідного застереження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Зразок
договору іпотеки з одночасним посвідченням позики та домовленості порядку задоволення вимог
іпотекодержателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Зразок
договору з зобов’язанням укласти договір про задоволення вимог іпотекодержателя . . . . . . . . . . 19
Зразок
договору про задоволення вимог іпотекодержателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Зразок
договору із застереженням про передачу права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки . . . 22
Зразок
договору, що передбачає право іпотекодержателя продати предмет іпотеки від свого імені будьякій особі на підставі договору купівлі-продажу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Наталя ДМИТРІЄВА
Про секретний заповіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Зразок 1
посвідчувального напису на конверт із секретним заповітом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Зразок 2
свідоцтва про прийняття на зберігання секретного заповіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Зразок 3
протоколу про оголошення секретного заповіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Зразок 4
свідоцтва про право на спадщину за секретним заповітом на майно що переходить до єдиного
спадкоємця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ірина КОРНЄВА
Договір про участь у вихованні та утриманні дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Зразок
договору про участь у вихованні та утриманні дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Лариса ДРАГНЄВІЧ
Правові аспекти охорони спільної часткової власності . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Зразок №1
повідомлення про вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору продажу частки спільної
власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Зразок №2
заяви про заперечення щодо оформлення договору купівлі-продажу 1/2 частини квартири . . . . . . . 37
Зразок №3
заяви про заперечення щодо оформлення договору купівлі-продажу 1/2 частини квартири . . . . . . . 38
Зразок №4
заяви про умови договору купівлі-продажу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Зразок №5
заяви про безумовну відмову від права привілеєвої купівлі квартири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Володимир МАРЧЕНКО
Спадковий договір. Особливості застосування нового правочину . . . . . . . . . 40
Зразок 1
спадкового договору відносно нерухомого майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Зразок 2
спадкового договору відносно рухомого майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Зразок 3
спадкового договору відносно знерухомлених іменних акцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
ЗМІСТ
Лариса ДРАГНЄВІЧ
Нотаріальна діяльність при усиновленні дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Зразок 1
заяви про безумовну згоду батьків на усиновлення дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Зразок 2
заяви про безумовну згоду матері на усиновлення дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Зразок 3
заяви про згоду матері на усиновлення дитини її чоловіком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Зразок 4
заяви, що мати не заперечує проти усиновлення дитини її чоловіком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Зразок 5
заяви про згоду на усиновлення дитини чоловіком колишньої дружини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Зразок 6
заяви про безумовну згоду неповнолітнього батька на усиновлення його дитини . . . . . . . . . . . . . 54
Зразок 7
заяви батьків визнаного за судовим рішенням померлого сина, що вони заперечують проти
усиновлення онука теперішнім чоловіком матері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Зразок 8
зобов’язання громадян Франції, що мають намір усиновити неповнолітню дитину, надавати
інформацію представникам дипломатичної установи у Франції про усиновлену дитину . . . . . . . . 56
Володимир МАРЧЕНКО
Договір довічного утримання (догляду) на користь третьої особи . . . . . . . . . 57
Зразок 1
договору довічного утримання (догляду) відносно нерухомого майна на користь третьої особи . . . . 58
Зразок 2
договору довічного утримання (догляду) відносно транспортного засобу на користь третьої особи . 61
Зразок 3
договору довічного утримання (догляду) відносно побутової техніки за довіреністю від
відчужувача на користь третьої особи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Зразок 4
договору довічного утримання (догляду) подружжя відносно нерухомого майна . . . . . . . . . . . . . 66
Зразок 5
довіреності на укладення договору довічного утримання на користь третьої особи відносно
побутової техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Володимир МАРЧЕНКО
Договір комісії та особливості його застосування у цивільному обороті.
Правочини щодо нерухомості за договором комісії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Зразок 1
договору комісії на купівлю квартири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Зразок 2
договору комісії на продаж квартири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Зразок 3
договору купівлі-продажу квартири на підставі договору комісії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Зразок 4
договору субкомісії на купівлю квартири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Зразок 5
заяви про надання згоди на укладення договору субкомісії з третьою особою . . . . . . . . . . . . . . 84
Зразок 6
договору відступлення права вимоги (цесії) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Зразок 7
угоди про делькредере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2
ЗМІСТ
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
Олена ЧУЄВА
Попередній договір – новела чи «давно забуте старе»? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Зразок 1
попереднього договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Зразок 2
попереднього договору, виконання зобов’язань за яким забезпечене штрафом . . . . . . . . . . . . . . 91
Зразок 3
змішаного договору, з елементами договору позики та попереднього договору . . . . . . . . . . . . . . 92
Наталія САУТЕНКО
Порядок нотаріального посвідчення договорів поділу (ст. 367 ЦК України)
і виділу (ст. 364 ЦК України) частки нерухомого майна, що є у спільній
частковій власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Зразок
договору про поділ майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Елена ЧУЕВА
Предварительный договор. Подведем итог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Зразок 1
змішаного договору, з елементами договору позики та попереднього договору . . . . . . . . . . . . . 103
Зразок 2
договору купівлі-продажу квартири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Зразок 3
заяви про проведення заліку та підтвердження виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу . 108
Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ
Окремі питання засвідчення справжності підписів на документах . . . . . . . . 109
Зразок
заяви, яка подається нотаріусу при укладанні договору щодо розпорядження майном,
яке є особистою приватною власністю відчужувача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Зразок
заяви щодо розпорядження грошовими коштами, що витрачаються на купівлю житла,
з одночасною відмовою від права переважної купівлі частки у спільній частковій власності . . . . . . 111
Зразок
заяви про відчуження спільного майна подружжя після розірвання шлюбу . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Елена ЧУЕВА
Совместная собственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Проект 1
договору про порядок володіння та користування житловим будинком без матеріальної
компенсації учасникам, частка яких у користуванні не відповідає частці у праві власності . . . . . . . 120
Проект 2
договору про поділ нежитлової будівлі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Проект 3
договору про поділ житлового будинку з метою виділу частки співвласника зі спільного майна . . . . 124
Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ
Окремі питання посвідчення довіреностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Зразок 1
довіреності на розпорядження рахунком у банківській установі (з обмеженим обсягом
повноважень), з усним перекладом, здійсненим перекладачем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Зразок 2
довіреності на отримання повторного документа про реєстрацію актів цивільного стану . . . . . . 129
Зразок 3
довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
ЗМІСТ
Зразок 4
довіреності, яка буде використана за кордоном, з одночасним перекладом тексту нотаріусом . . . . 132
Зразок 5
загальної довіреності (з конкретизацією окремих уповноважень, посвідчена удома у довірителя)
з особливими умовами передоручення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Зразок 6
довіреності на ведення судових справ (з обмеженням повноважень представника) . . . . . . . . . . . 137
Зразок 7
довіреності на зняття з реєстрації та реєстрацію місця проживання особи . . . . . . . . . . . . . . 139
Зразок 8
довіреності на реєстрацію статутних документів та вчинення комплексу пов’язаних із цим дій
(з правом розпорядчого підпису у банківській установі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ
ДОГОВОРИ ДАРУВАННЯ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Зразок
договору пожертви (з усним перекладом тексту документа перекладачем) . . . . . . . . . . . . . . . 143
Зразок
договору дарування музичного інструмента (за участю іноземця, з усним перекладом тексту
нотаріусом) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Зразок
договору дарування квартири за участю представників, у тому числі за довіреностями,
посвідченими консульською установою України та нотаріусом іноземної держави . . . . . . . . . . . 150
Зразок
договору дарування квартири з обов’язком передати дарунок у майбутньому . . . . . . . . . . . . . . 152
Надія СПІРІДОВИЧ
Застава майбутнього врожаю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Проект 1
договору застави майбутнього врожаю пшениці (короткострокове кредитування) . . . . . . . . . . 161
Проект 2
договору застави майбутнього врожаю пшениці (довгострокове кредитування) . . . . . . . . . . . . 167
Проект 3
договору застави майбутнього врожаю цукрового буряка (цукру з цукрового буряка)
(короткострокове кредитування) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Ирина ЖИЛИНКОВА
Режим раздельного проживания супругов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Образец
заявления об установлении режима раздельного проживания супругов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Примерный образец брачного договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Андрій АСАУЛЮК
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ . . . . . . . . . 184
Додаток 1. Зразки заяв щодо спільної власності
Зразок 1
згоди на дарування нерухомого майна (із приватизованою одним із подружжя земельною ділянкою) . . 196
Зразок 2
згоди другого з подружжя на продаж нерухомого майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Зразок 3
згоди другого з подружжя на купівлю нерухомого майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Зразок 4
згоди другого з подружжя на іпотеку нерухомого майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Зразок 5
згода другого з подружжя на передачу в оренду (позичку) транспортного засобу . . . . . . . . . . . . 198
4
ЗМІСТ
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
Зразок 6
заяви співвласника у спільній частковій власності про відмову від переважного права на
придбання частки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Зразок 8
згоди на передачу спільних грошей подружжя в позику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Зразок 9
згоди на передачу в заставу транспортного засобу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Зразок 10
заяви про те, що набувач є вдовою/вдівцем (без засвідчення справжності підпису) . . . . . . . . . . . 200
Зразок 11
заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису), продавець
діє за довіреністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Зразок 12
заяви про те, що продавець є вдовою/вдівцем (без засвідчення справжності підпису) . . . . . . . . . . 201
Зразок 13
заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису) . . . . . . . 202
Зразок 14
заяви про те, що продавець у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису) від
продавця діє представник за довіреністю, в якій передбачено право подання заяв про належність
продавцю майна на праві особистої приватної власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Зразок 15
заяви про те, що набувач у шлюбі не перебуває (без засвідчення справжності підпису), від
покупця діє представник за довіреністю, в якій передбачено право подання заяв про належність
покупцю грошей на праві особистої приватної власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Додаток 2. Зразки службових відміток нотаріуса
Зразок 1
службової відмітки про перевірку належності майна особисто відчужувачу (набуте до шлюбу) . . . 203
Зразок 2
службової відмітки про належність відчужувачу майна, яке було подаровано . . . . . . . . . . . . . . 203
Зразок 3
службової відмітки про належність відчужувачу майна, яке було успадковано . . . . . . . . . . . . . 203
Зразок 4
службової відмітки про приватизовану квартиру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Зразок 5
службової відмітки про приватизовану земельну ділянку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Додаток 3. Зразки пунктів договору щодо статусу майна (коштів)
Зразок 1
пункту договору щодо того, що покупець у шлюбі не перебуває . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Зразок 2
пункту договору щодо того, що покупець є вдовою (вдівцем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Зразок 3
пункту договору щодо того, що продавець у шлюбі не перебуває . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Зразок 4
пункту договору щодо того, що продавець є вдовою (вдівцем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Зразок 5
пункту договору щодо згоди другого з подружжя продавця на продаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Зразок 6
пункту договору щодо згоди другого з подружжя покупця на купівлю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Зразок 7
пункту договору щодо того, що покупець у шлюбі не перебуває (від покупця діє представник за
довіреністю), в якій передбачено право подання заяв про належність покупцю грошей на праві
особистої власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
ЗМІСТ
Зразок 8
пункт договору щодо того, що продавець у шлюбі не перебуває (від продавця діє представник
за довіреністю, в якій передбачено право подання заяв про належність продавцю майна на праві
особистої власності) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Зразок 9
пункту договору щодо згоди другого з подружжя орендодавця на передачу в оренду (позичку)
транспортного засобу, в оренду (позичку, іпотеку) нерухомого майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Алла ЄРУХ, Юрій КОЗЬЯКОВ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ СПАДКОВИХ ДОГОВОРІВ . . . . . . 206
Зразок 1
спадкового договору за участю одного з подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Зразок 2
спадкового договору без призначення контролюючої особи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Зразок 3
спадкового договору за участю подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Олена ЧУЄВА
Відчуження з правом проживання відчужувача: реальність чи помилка? . . . . 222
Зразок 1
змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу та договору про встановлення
сервітуту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
Зразок 2
заяви дружини про згоду на укладання чоловіком змішаного договору з елементами договору
купівлі-продажу та договору про встановлення сервітуту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Алла КРАСОВСЬКА
Відчуження корпоративних прав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Зразок
договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства
з обмеженою відповідальністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Вікторія ПЛУГАТИРЬОВА
Посвідчення нотаріусом договору управління майном . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Зразок
договору управління майном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Наталія САУТЕНКО
Договір застави майбутнього врожаю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
Зразок
договору застави майбутнього врожаю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242
Наталия САУТЕНКО
Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества . . . . . .
245
Зразок
попереднього договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Олена СІРЯКОВА
Вчинення нотаріусом виконавчого напису . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Зразок
виконавчого напису . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Елена ЧУЕВА
«СОВМЕСТНАЯ» ИЛИ «ДОЛЕВАЯ», И КАК ОДНУ ПРЕВРАТИТЬ В ДРУГУЮ? . . . . . . . . . . . . 254
6
ЗМІСТ
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
Зразок 1
договору купівлі-продажу квартири, що купується подружжям за рахунок спільних коштів
у спільну сумісну власність (фрагмент) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Зразок 2
змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу квартири, що купується подружжям
за рахунок спільних коштів, та шлюбного договору (фрагмент) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Зразок 3
змішаного договору з елементами договору про зміну правового режиму майна та договору
дарування частки (фрагмент) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Зразок 4
договору про визначення часток у праві спільної власності подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Зразок 5
договору про поділ майна подружжя зі встановленням грошової компенсації . . . . . . . . . . . . . . 264
Зразок 6
договору довічного утримання, відчужувачами за яким є подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Зразок 7
договору купівлі-продажу квартири, що купується подружжям за рахунок спільних коштів
у спільну часткову власність (фрагмент) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Владислав ПЕТРУШЕНКО
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА БОРЖНИКА (БАНКРУТА) . . . . . . . . . . . . . . 269
Зразок
договору купівлі-продажу споруди овочесховища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Олена ЧУЄВА
Дитина виїжджає за кордон. Які нотаріальні дії в цьому разі вчиняє нотаріус? 277
Зразок 1
клопотання батьків про видачу проїзного документа дитині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Зразок 2
згоди батька на поїздку дитини за кордон у супроводі матері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Зразок 3
згоди батьків на поїздку дитини за кордон на навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Вікторія ПЛУГАТИРЬОВА
Ще раз про договори купівлі-продажу нерухомості, посвідчені одночасно
з договором іпотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Приблизний зразок
договору іпотеки, посвідченого одночасно з договором купівлі-продажу . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Олена ЧУЄВА
Єдина практика при посвідченні довіреностей на автотранспорт
(так званих «генеральних» та «на управління») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Зразок 1
довіреності на розпорядження автотранспортом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Зразок 2
довіреності на експлуатацію автотранспорту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Олена ЧУЄВА
ПРОДАЖ МАЙНА, ОБТЯЖЕНОГО БОРГОМ, – ЧИ ВАРТО ОДРАЗУ ГОВОРИТИ «НІ»? . . . . . . .
Зразок
змішаного договору з елементами договору купівлі-продажу та договору про переведення боргу . . .
288
289
Олена ЧУЄВА
ВИЯВЛЕНА ЗАБОРОНА. – ЧИ МОЖЛИВЕ ВІДЧУЖЕННЯ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Зразок 1
договору купівлі-продажу квартири, що є предметом іпотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
7
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
ЗМІСТ
Зразок 2
згода дружини покупця на купівлю квартири, що є предметом іпотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Зразок 3
договору про внесення змін до іпотечного договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Людмила САДИХОВА
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Зразок 1
заповіту з призначенням виконавця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Зразок 2
заповіту, яким спадкодавець позбавляє права на спадкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Зразок 3
заповіту, підписаному в присутності свідків від імені особи, яка у зв’язку з хворобою або фізичною
вадою не може власноручно підписатися і прочитати заповіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Зразок 4
заповіту, посвідченого при свідках на прохання заповідача, який може власноручно підписатися
і прочитати заповіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Зразок 5
заповіту з підпризначенням спадкоємця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Людмила САДИХОВА
ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Зразок 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Зразок 2
заяви–згоди спадкоємців, які прийняли спадщину, на подачу заяви спадкоємцем, який пропустив
строк для прийняття спадщини (ч. 2 ст. 1272 ЦК України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Зразок 3
заяви спадкоємця про включення до свідоцтва про право на спадщину іншого спадкоємця без
належного підтвердження родинних відносин (ст. 68 Закону України «Про нотаріат») . . . . . . . . 330
Зразок 4
заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Зразок 5
заяви про відкликання заяви про відмову від спадщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Зразок 6
заяви про прийняття спадщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Зразок 7
заяви про відмову від спадщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Зразок 8
договору про розподіл спадкового майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Людмила САДИХОВА
ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Зразок 1
акта опису спадкового майна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Зразок 2
договору на управління спадщиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Ольга РОЗГОН
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВІДЧЕННЯ ЗГОДИ НА УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ . . . . . . . . . . . . 340
Зразок 1
заяви про згоду на усиновлення дитини другим з подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Зразок 2
заяви про усиновлення дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Зразок 3
заяви про усиновлення брата й сестри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
8
ЗМІСТ
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
Зразок 4
заяви до відділу освіти про згоду на усиновлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Зразок 5
заяви до відділу освіти про заперечення проти усиновлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351
Зразок 6
заяви до суду про згоду на усиновлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351
Ольга ІЄВІНЯ
Договір купівлі-продажу цуценяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Зразок
договору купівлі-продажу цуценяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Ігор НАЯВКО
Документування порядку вилучення документів з архіву нотаріуса . . . . . . . 355
Зразок 1
Додаток 9 до пункту 3.4. Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів
на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Зразок 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357
Олена СІРЯКОВА
Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії та роздуми про
порядок її оскарження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Олена ЧУЄВА
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ, СТРОК ВИКОНАННЯ ЗА ЯКИМ НАСТАВ, А ТАКОЖ ЩО
ТАКЕ НОВАЦІЯ ТА ЯК ЇЇ ЗАСТОСОВУВАТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
Зразок
договору позики, яким новується зобов’язання покупця сплатити вартість предмета продажу . . . . 362
Олена МоРОЗ
Трудові відносини приватного нотаріуса з найманими працівниками . . . . . . 364
Зразок 1
трудового договору між працівником і фізичною особою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Зразок 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370
Зразок 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
Зразок 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
Зразок 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
Ольга РОЗГОН
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
Зразок 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376
Зразок 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377
Зразок 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378
Зразок 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382
Зразок 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
Зразок 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Лист Державної податкової адміністрації України
«Про вчинення нотаріальних дій» від 03.03.2008 № 2436/5/17-0316 . . . . . . . . . . . . . . 388
Олена ЧУЄВА
ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ДОВІРЕНІСТЬ, А САМЕ ПРО ЇЇ СКАСУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Зразок
заяви про припинення дії довіреності, що подається нотаріусу, який посвідчив цю довіреність . . . .
391
9
ЗОЛОТІ
СТОРІНКИ
ЗМІСТ
Зразок
заяви про припинення дії довіреності, підпис довірителя на якій засвідчується нотаріусом, який
не посвідчував скасованої довіреності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Зразок
заяви про внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей про припинення дії довіреності . . . 392
Катерина МАРЧУК
Застосування окремих норм Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право
на земельну ділянку, а також порядку поділу та об`єднання земельних
ділянок» від 05.03.2009 р. № 1066-VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Договір
дарування земельної ділянки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Договір
купівлі-продажу земельної ділянки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Договір
міни земельних ділянок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Наталія САУТЕНКО, Світлана Гаврилова
Задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки –
позасудове врегулювання. внесення змін до іпотечних договорів . . . . . . . . . 404
Договір
іпотеки нежитлової будівлі із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя (право
продажу іпотекодержателем від свого імені) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Іпотечний договір,
що встановлює основне зобов’язання (позику) із застереженням про задоволення вимог
іпотекодержателя, що передбачає передачу права власності на предмет іпотеки . . . . . . . . . . . 419
Договір
із зобов’язанням укласти договір про задоволення вимог іпотекодержателя . . . . . . . . . . . . . . . 421
Договір
про задоволення вимог, що передбачає передачу права власності іпотекодержателю на предмет
іпотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Договір
про задоволення вимог, що передбачає право продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від
свого імені . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Іпотечний договір
із застереженням про передачу права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки . . . . . . . 425
Іпотечний договір,
що передбачає право іпотекодержателя продати предмет іпотеки від свого імені будь-якій особі
на підставі договору купівлі-продажу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Згода
на передачу в іпотеку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Згода
на передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Згода
на продаж іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Договір
купівлі-продажу іпотекодержателем від свого імені майна, переданого в іпотеку . . . . . . . . . . . . 430
Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 24 червня 2009 року № 252 «Про затвердження Примірного договору
оренди житла з викупом» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
10
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
25
Размер файла
200 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа