close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Auto ostu-müügileping

код для вставкиСкачать
Auto ostu-mььgileping
Договор купли-продажи автомобиля
Eraisikute vahel sхlmitavate sхiduauto ostu-mььgitehingute jaoks
Kдesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest mхlemale lepinguosalisele jддb ьks. Soov Kirjastus OЬ ei vastuta ostu-mььgilepingu sisu eest ja lepingu kohaldamine toimub lepinguosaliste
omal vastutusel. Lepinguosalised peavad hoolitsema selle eest, et lepingupunktis „MUUD TINGIMUSED“ sдtestatakse vajalikud lisatingimused, ning pццrduma ostutehinguga seotud lisateabe
saamiseks juristi poole.
Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждого участника договора. Soov Kirjastus OЬ не несет ответственности за содержание договора,
применение договора осуществляется под собственную ответственность участников договора. Участники договора должны позаботиться о том, чтобы пунктом договора «ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ» были установлены необходимые дополнительные условия, и в случае возникновения вопросов для получения дополнительной информации обращаться к юристу.
MЬЬJA / ПРОДАВЕЦ
Nimi / Имя
Isikukood / Персональный код
Aadress / Адрес
Sihtnumber /
Почтовый индекс
Koht / Место
Telefon / Телефон
Mobiiltelefon /
Мобильный телефон
Isikut tхendav dokument / Удостоверяющий личность документ
Juhiluba / Водительские права
OSTJA / ПОКУПАТЕЛЬ
Nimi / Имя
Muu / Прочее ________________
ID-kaart / ID-карта
Isikukood / Персональный код
Aadress / Адрес
Sihtnumber /
Почтовый индекс
Koht / Место
Telefon / Телефон
Mobiiltelefon /
Мобильный телефон
Isikut tхendav dokument / Удостоверяющий личность документ
Juhiluba / Водительские права
Muu / Прочее ________________
ID-kaart / ID-карта
AUTO JA LISAVARUSTUS / АВТОМОБИЛЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Auto mark / Марка автомобиля
Mudel / Модель
Vдljalaskeaasta / Год выпуска
Numbrimдrk / Номерной знак
Vдrv / Цвет
Kerenumber / Номер кузова
Lдbisхidunдit kilomeetrites /
Показатель пробега в километрах
Peale autole paigaldatud pхhivarustuse kuuluvad auto juurde / Кроме установленной в автомобиле основной комплектации к автомобилю относятся
Talve-/suverehvid / Зимние/летние шины _______tk / шт.
Tagavararatas / Запасное колесо
_______ tk / шт.
Tццriistad / Инструменты
Katuseraam / Рама крыши
Tungraud / Домкрат
Raadio/stereoseade / Радио/стереоаппаратура
(valmistajatehas / завод-изготовитель)________Muu / Прочее
Veokonks / Тяговой крюк
AUTO SEISUKORD / СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Ostjal on olnud vхimalus teha autoga proovisхitu ning ostja on tutvunud alljдrgnevate tehniliste ьlevaatuste protokollidega
? ?????????? ???? ??????????? ????????? ?? ?????????? ??????????????, ?????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ???????
______________________________, kuupдev / дата
MЬЬJA KOHUSTUSED / ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
Mььja tagab, et auto ja selle juurde kuuluv lisavarustus kuulub talle, et selle eest ei ole vхlgnevusi tasumata maksete nдol, et sellega ei ole seotud muid kohustusi. Mььja tagab samuti, et auto ja selle lisavarustus vastavad mььgitehingu
ajal kдesolevas lepingus ja sellele lisatud dokumentides toodud andmetele. Mььja kohustub enne auto ьleandmist kхrvaldama autol alljдrgnevalt toodud puudused professionaalsel tasemel ja omal kulul. Muus suhtes ei ole ostjal хigust
esitada mььjale pretensioone tuvastatud puuduste suhtes auto seisukorras. Mььja kinnitab, et auto on mььja ainuomandis ja mььda vale autole ei ole kolmandatel isikutel mingeid хigusi.
???????? ??????????? , ??? ?????????? ? ??????????? ? ???? ?????????????????????????? ??????????? ???, ??? ?? ?????????? ??? ????????????? ? ???? ????????????????????? , ??? ?????????? ??
?????????????? ??????????????? . ???????? ??????????? ????? , ??? ?????????? ? ??????????? ? ???? ?????????????????????????? ?? ?????? ?????? ?????-??????? ????????????? ??????,
???????????? ????????? ????????? ???????????? ???? ?????????? . ???????? ????????? ?? ?????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? ?? ???? ???? . ?
????????? ?????? ?????????? ?? ????? ????? ??????????? ?????????, ?????????? ???????????? ??????????? ? ????????? ??????????. ???????? ???????????? , ??? ??? ??????????? ?????????????????
???????????????????, ??? ?? ????????????????????? ?? ???????????????? ????? ??????? ???.
MUUD TINGIMUSED (OLEMASOLU KORRAL ERALDI LISAS) / ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ В ОТДЕЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ)
TASUMISTINGIMUSED JA ЬLEANDMINE / УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПЕРЕДАЧА
Auto ja lisavarustuse ostuhind tasutud / Цена автомобиля и дополнительной
комплектации уплачена_____________________________________ /kuupдev / дата/
Summa eurodes / Сумма в евро
Sellest sularahas makstud kдsiraha lepingu allkirjastamisel /
Уплаченный с этого задаток наличными при подписании договора
Summa eurodes / Сумма в евро
Sellest sularahas makstud summa auto ьleandmisel /
Уплаченная с этого сумма наличными при передаче автомобиля
Summa eurodes / Сумма в евро
Auto ьleandmise kuupдev (aasta-kuu-pдev) /
Дата передачи автомобиля (год-месяц-число)
Auto ьleandmise koht / Место передачи автомобиля
Auto koos lisavarustusega jддb mььja omandiks kuni kogu ostuhinna tasumiseni.
ALLKIRJAD / ПОДПИСИ
Allakirjutanud on tutvunud ьlaltoodud lepingutingimustega
Koht ja kuupдev / Место и дата
Koht ja kuupдev / Место и дата
Allkiri, mььja / Подпись, продавец
Allkiri, ostja / Подпись, покупатель
Mььja nimi loetavalt / Имя продавца разборчиво
Ostja nimi loetavalt / Имя покупателя разборчиво
KДSIRAHA MAKSMISE KINNITUS / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЗАДАТКА
Makstud kдsiraha / Уплаченный задаток
Summa eurodes / Сумма в евро
Koht ja kuupдev /
Место и дата
Allkiri, mььja / Подпись, продавец
Mььja nimi loetavalt / Имя продавца разборчиво
LХPPSUMMA TASUMISE KINNITUS / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СУММЫ
Tasutud lхppsumma / Уплаченная окончательная сумма
Koht ja kuupдev / Место и дата
Summa eurodes / Сумма в евро
Allkiri, mььja / Подпись, продавец
Mььja nimi loetavalt / Имя продавца разборчиво
LISAD / ПРИЛОЖЕНИЯ
Lepingu lisade loetelu / Перечень приложений договора
? _______________
? ________________
? ________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
638
Размер файла
333 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа