close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Каталог на най-добрите студенти за 2012 г.

код для вставкиСкачать
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
каталог
на
най-добриТЕ студенти
2012
1
© Издателство на Нов български университет, 2012
София 1618, ул. Монтевидео 21, www.nbu.bg
Издателска и предпечатна подготовка: Аскони-издат
e-mail: askoni@abvbg
ISBN 978-954-535-***-*
2
Предговор
Каталогът на най-добрите студенти на НБУ е издание, което си поставя
няколко различни цели. На първо място, това е естественият стремеж на Нов
български университет да покаже (и да се похвали с) резултатите от своята академична дейност и да ги представи пред обществеността. Нашият университет
вече стана на 20 години и е време да демонстрира какво е постигнал за тези години. Най-голямото ни постижение несъмнено са нашите възпитаници.
На второ място, засега няма друг университет в страната, който да е правил подобно издание. А амбициозните млади хора, които започват кариерата си
и които вече имат самочувствието, че постигат първите си успехи, се нуждаят
от място за изява. От пространство, в което да се покаже, че в университетите
израстват хора с интереси, със стремежи и амбиции съвсем скоро да градят не
само собствените си кариери, но и бъдещето на страната.
Няма да крием, че ни се иска НБУ да е пръв в България в правенето на
значими и полезни неща. Естествена е тръпката да бъдеш онзи, който се е престрашил да излезе крачка пред другите. Призоваваме другите университети в
страната да ни последват. Уверени сме, че талантливите и можещите млади хора
у нас имат нужда от този малък тласък в началото на професионалното си израстване. Уверени сме още и в това, че във всяко висше училище има десетки и
стотици студенти, които биха били гордост за всеки университет, но са възпитаници именно на своя. Покажете ги! Покажете и на тях, че се гордеете с постиженията им.
И не на последно място, бихме искали мениджърите на българските и
чуждестранните фирми у нас да имат под ръка още един източник за информация, когато търсят млади и надеждни специалисти. Дайте им шанс да се докажат.
Да покажат какво са научили и какво умеят. Дайте им възможност да намерят
реализацията си тук, в България.
проф. д-р Христо Тодоров
зам.-ректор по качеството и акредитацията
3
А
Албена
Съйнова
Образование и обучение
Магистърска програма
Анализ и експертиза на публичните политики на френски език
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Социология на администрацията; Оценка на публичните политики; Административна реформа и технологични иновации;
Вътрешно управление и териториален подход; Публично право; Анализ на европейските публични политики
Разработени проекти
Оценка на онтарианската програма за поправителни мерки
„Добро поведение” • Казусът РХ – оценка на админстративната
реформа в предприятието РХ • Казус: Изграждане на система
за предсказуемо управление на работни места, служители и
умения в дадена местна администрация • Цикъл на секторните
публични политики
Бакалавърска програма
Политически науки на френски език. Международни отношения
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Социология; Политически науки; Конституционно право; Методи на политическите науки; Международи отношения; Външна
политика; Регионална и местна политика
Разработени проекти
Глобализация и мултикултурно общество • Неутралитет на Австрия след II СВ • План за социологическо проучване на общинската администрация във Варна – връзка между младежта и общинските административни структури • Анализ на политическа
реч – Биляна Раева, 02.02.2009 • Политическа система на Италия
4
Трудов опит
7 май – 31 юли 2012
Стажант в Комисията по европейски въпроси и контрол на еврофондовете в Народното събрание на Република България –
помощ в дейностите на администрацията на комисията
23–24 март 2012;
25–26 март 2011 Френски институт – гр. София – превод на щанд на франкофонска програма на изложение на франкофонските университети и
програми – Campus France;
1–31 март 2011;
27–30 май 2011
Стажант в дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”
на Народното събрание на Република България – помощ в дейностите на дирекцията, помощ в организацията на Пролетната
сесия на Парламентарната асамблея на НАТО
Допълнителна информация
Чужди езици
Френски език – С1; Английски език – В1; Немски език – А1
Компютърни умения
Microsoft Office
Желани сфери на реализация
Публична администрация, анализ на публични политики,
писане и управление на проекти
Е-mail: albena.saynova@abv.bg
5
А
Александра
Стоименова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – реклама (major)
Масови комуникации – връзки с обществеността (minor)
Година на дипломиране
2013 г.
Изучавани основни дисциплини Увод в политическото мислене; Азбука на екранната реклама;
Въведение във филмовата и телевизионната режисури; Рекламна и художествена фотография; Драматургия на късите
форми; Приложни аспекти във визуалните изкуства; Сценарият – от замисъла до реализацията; Основни компоненти на
изображението; Основи на маркетинга; Рекламен дизайн; Рекламата в комуникационния процес; Реклама и медии
Разработени проекти
6
Създаване на рекламна кампания за „Тракиец” и представяне
на семинар „Креативността като начин на живот – битката започва” • Проект за подготовката и реализацията на рекламен
павилион за изложение – курс „Изложбените проекти” • ПР програма за изграждане имиджа на община Костинброд като място за почивка, спорт и развлечения • Проект за създаване на
консуматорска промоция на „Кока Кола” за Олимпийските игри
в Лондон 2012 г. • Проект за провеждане на количествено проучване за предаването „България търси талант”
Трудов опит
03.05.2007 г. – досега
Застрахователен агент към „Вива брокерс”
01.10. – 01.12.2011 г. Стаж в рекламна агенция „Publicis”
01.03 – 31.05.2011 г. Участие в екипа на списание „Sign Cafe”, публикации
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2; Руски език – B1; Италиански език – A1
Компютърни умения
MS Office, Photoshop, CorelDraw, InDesign
Интереси
Литература, дизайн, рисуване, моделиране
Желани сфери на реализация
Бих желала да се развивам в областта на рекламата.
Интересите ми са насочени както към творческата част – работа в рекламна агенция, позиция copywriter, така и към маркетинга и медияпланирането – работа в агенция за маркетингови
проучвания или медияагенция.
Е-mail: alstoimenova@abv.bg
7
А
Анамария
Желева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Политически науки на френски език, Европеистика
Година на дипломиране
2012 г.
Изучавани основни дисциплини Политически системи; Конституционно право; Политическо поведение; Социология на администрацията; Политическа комуникация; Институции и вземане на решения в ЕС; Международни
отношения; Въведение в правото на Европейския съюз; Единен
пазар и общи политики на Европейския съюз; Външна политика
и политика на сигурност на Европейския съюз; Политика и правосъдие; Демокрация и масмедии; Комуникация и преговори
Разработени проекти
8
Анализ на администрацията на съдебната власт в България по
бюрократичния модел на Макс Вебер • Анализ на позицията на
социалистическата партия във Франция относно забраната за
носене на забрадка • Анализ на Френското председателство на
ЕС – 2008 г. • Сравнителен анализ на изпълнителната и законодателната власт на България и Япония • Форми на връзка между общественото мнение и работата по взимане на решения от
Общинския съвет – община Копривщица • Европейски транснационални партии в ЕП: Европейска либерална, демократична и
реформистка партия • Анализ на процеса срещу Слободан Милошевич
Трудов опит
февруари 2011 – до сега
Френски културен институт – стажант-сътрудник, преводач на
изложения за образование във Франция
март 2011 – до сега
Езикова школа „Летер” – преподавател по френски език
септември 2011
Омбудсман на Република България – стажант
юни – септември 2010
Société Générale Експресбанк – стажант
Екскурзовод на френскоговорящи туристи
Преводач – писмени и устни преводи от и на френски език
Допълнителна информация
Чужди езици
Френски език – С1; Английски език – В2; Испански език – В2;
Немски език – А1
Компютърни умения
MS Office – Word, Power point, Excel, Access
Интереси
Комуникация и информационна дейност, Човешки ресурси, Образование, Законодателство, Европейски програми и проекти,
Медии
Желани сфери на реализация
Държавна администрация и административни структури; Работа, вързана с комуникация с хора, за предпочитане френскоговорящи; Човешки ресурси – обучение и квалификация; Дейности в сферата на образованието, с акцент върху образование
и квалификация на възрастни; Медии
Е-mail: ana_maria88@abv.bg
9
А
Антония
Аговска
Образование и обучение
Магистърска програма
Право
Година на дипломиране
2015
Изучавани основни дисциплини Конституционно право; Административно право и процес; Парламентарно, гражданско, общинско, вещно, финансово, валутно и митническо право; Административно правосъдие
Разработени проекти
Президентската институция. Правомощия на президента в Ре­
пуб­лика България • Геният на римското право от правна и икономическа гледна точка • Анализ на съдебната практика, свързана с прогласяване на нищожност на един административен
акт • Община – обща правна характеристика • Държавни вземания. Обща характеристика. Публични вземания. Системи и производства за определяне размера на държавните вземания.
Бакалавърска програма
Финанси и счетоводство с преподаване на английски език (УНСС)
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Макро- и микроикономика; Финансово и управленско счетоводство; Корпоративни, публични и международни финанси;
Международна търговия; Търговско право; Право на ЕС
Разработени проекти
EU reaction to the world financial crisis – the ECB’s monetary policy
and fiscal policy measures and their impact • Wal-Mart – Forecasting
and planning case study • Bank deposit war in Bulgaria • Harley Davidson – marketing case study • Procter&Gamble – marketing report
10
Трудов опит
от 2010 – до сега
Офис мениджър в „Ай Ди Консулт” ЕООД – преводи от английски
и немски език; подготовка на документи, договори; контакти с
клиенти; поддръжка на софтуерни продукти; водене на кореспонденция
Стаж в Столична община – район Илинден – юридически отдел
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Немски език – B2; Испански език – А1;
Юридически латински
Компютърни умения
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Photoshop,
Adobe Acrobat
Други
Шофьорска книжка кат. В; работа в екип
Желани сфери на реализация
Работа или стаж в посочените области: право, търговия, финанси и счетоводство, маркетинг, мениджмънт, спедиция, логистика, HR, PR
Е-mail: antonia_agovska@abv.bg
11
Б
Богдана
Тодорова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Интериорен и пространствен дизайн
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Компютърно проектиране на триизмерни обекти; Реклама в градска среда; Продуктдизайн; Тотален дизайн
в интериора.
Разработени проекти
12
• Визуална комуникация на гр. Созопол;
• Комплексно проектиране на съоръжения за
изчакване на наземен транспорт;
• Apple – Center;
• Визуална комуникация на мебелен магазин COMO;
• Проект за детска площадка под бранда на Nestle;
Трудов опит
октомври 2009 г. – юни 2011 г. Localhost Ltd.
Представяне на предлаганите фирмени услуги и разясняване на подробностите около тях; Подписване на договори с клиенти и приемане
на дължимите суми, базирани на ползваните услуги; Извършване на
административни дейности: дневни, месечни и годишни отчети; приходи и разходи на фирмата; справки, анализи, документопоток.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2
Компютърни умения
MS office, Abobe – Illustrator & PhotoShop, CorelDRAW,
3ds max design
Интереси
Дизайн, Архитектура, иновации в технологичния свят, спорт
(футбол, волейбол, снукър, биатлон и др.)
Желани сфери на реализация
Работа в проектантско студио, рекламна или телекомуникационна компания.
Е-mail: b.todorova@mail.com
13
Б
Божидар
Хинков
Образование и обучение
Магистърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
14
Софтуерни технологии в Интернет – 2012
Мултимедийни приложения в Интернет; Разработване на уеб базирани информационни системи със софтуер с отворен код: PHP/ MySQL; Разработване на информационни системи с.NET: ASP.NET (C#)/ MS SQL Server; Програмиране на Java за напреднали; Разработване на уеб приложения с Oracle технологии: PL/ SQL; Application
Express; Семантичен Интернет; Управление на софтуерни проекти за Интернет
Реализация на уебсайт, изпълняващ функциите на онлайн плейър: PHP/ MySQL •
Реализация на уебсайт, изпълняващ функциите на онлайн плейър: ASP.NET (C#)/
MS SQL Server • Мултиклиент-сървър приложение, обработващо и предоставящо
информация по TCP протокол за една-две от валутите с най-голяма парична маса
в обръщение: Java • RMI аплет, реализиращ играта „Камък, ножица, хартия”: Java •
Разработване на семантична база от знания за музика, с използване на музикална
онтология, в която ще се извършва търсене като се отговаря на въпроси свързани
с потребителски албуми и песни: TopBraid Composer, Protege
Информатика – 2006
Дискретна математика; Операционни системи и мрежи; Pascal/ Delphi; C/ C++; Java;
Prolog; Експертни системи; Информационни системи
Уебсайт-галерия на български художник – HTML, CSS, JavaScript • Уебсайт на българска компания за международна спедиция – HTML, CSS, JavaScript • Експертна
система за прогнозиране на валутни курсове – ExSys • Графично фронт-енд приложение за wavelet denoising за българска инженерна компания, занимаваща се с
дефектоскопия – Delphi • Разработване на среда за проектиране и генериране на
интернет страници – Delphi
Трудов опит
2001-2002
БИТ АД (BITEX) – техническа поддръжка. Мрежово администриране, клиентска поддръжка
2006-2010
„Мина” ООД (Telco Systems a BATM Company)
- Software engineer (системен програмист, аналитик). BATM
inter-Networking Operating System (BiNOS) фийчъри: спецификации,
кодиране („C”), тестване, отстраняване на грешки
- Integration team. Одобрява билдовете на активни рилийзи за SQA
тестване, отстранява крашове, стабилизира фийчъри
- Technical Software manager. Отговаря за стабилността на рилийзите на BiNOS за различни мрежови устройства, административни
дейности: отчети за състоянието на рилийзите, координационни дейности между R&D и SQA, участва в списването на документи за стил на
кодиране и извършва код ревюта
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B1; Руски език
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Flash
Други
Synergy, CVS, SoS
Интереси
Риболов, история, софтуерни технологии, изкуствен интелект,
експертни системи, психология, космос
Желани сфери на реализация
Научно-изследователска: изкуствен интелект, експертни системи. C/ C#/ Delphi кодиране (за мобилни устройства), PHP/ MySQL
кодиране (за уеб)
Е-mail: stamat@bitex.com
15
Б
Борис
Киров
Образование и обучение
Магистърска програма
Счетоводство и одитинг
Година на дипломиране
2013 г.
Изучавани основни дисциплини Счетоводство на предприятието; Международни счетоводни стандарти; Вътрешен контрол и управление на риска; Данъчен процес;
Финансово право; Трудово и осигурително право
Разработени проекти
Основните задължения на купувача към „Булгартабак – холдинг”
АД и тяхното практическо изпълнение • Данъчните задължения
на известна публична личност – Васил Боянов „Азис” • Индивидуален трудов договор • Презентация на Глава 7 от ЗКПО – „Данъчни
постоянни разлики” • Презентация на тема „Същност на данъка” •
Презентация на Част 2, Глава 1 от ЗДДС – „Място на изпълнение”
Бакалавърска програма
Science in Business Administration (City University of Seattle)
Година на дипломиране
2011 г.
Изучавани основни дисциплини Management; Economics; Accounting; Finance; Statistics; Communications; Human Resources; Marketing; Law; Politics
Разработени проекти
Ethical Dilemmas in the Recruitment sphere of Human Resources •
International Trade of Genetically Modified Foods • The Demographic
Collapse in Europe: Present Situation and Possible Solutions • How
Cultural Differences between Uruguay and Bulgaria Influence their
Economic Wellbeing • Is there correlation between time and interest
rate for deposit plans in BGN? • Will Ukraine Boost or Slow-down the
EU Economy if Becomes a Member of it Today? • How to Increase the
Qualified Labor Force in Bulgaria • More Policy Centralization
16
Трудов опит
юни 2011 г. – до сега „Нестле България” АД – стажант в отдел „Финанси и контрол”,
звено „Разчети с клиенти”
Всекидневен мониторинг и съгласуване на аналитичните клиентски
сметки на всички търговски пълномощници; Установяване и отстраняване на възникнали системни грешки; Осчетоводяване на банковите
постъпления; Следене за коректната синхронизация на финансовите
данни между централната програма САП и фактуриращата програма
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С1 (Cambridge Certificate in Advanced English)
Компютърни умения
MS Windows: 7, Vista, XP, SAP (счетоводен модул от финансова
кутия), MS Office: 2010, 2007, 2003, Internet: MS Internet Explorer,
MS Outlook, Mozilla Firefox
Други
Планиране, създаване, залагане на защити и поддържане на
малки до средни по-големина компютърни мрежи (преминати
4 CCNA курса от Cisco Networking Academy). Сглобяване и разглобяване на хардуер на настолни компютри. Инсталиране на системен софтуер и софтуерни програми
Интереси
Счетоводство, лични финанси, трудово и осигурително право,
пътуване и международен културен обмен
Желани сфери на реализация
Счетоводство в частния сектор, Корпоративни финанси, Човешки ресурси
Е-mail: bkirov@abv.bg
17
Б
Борислав
Георгиев
Образование и обучение
Магистърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
18
Право
2015
Конституционно право; Административно право и процес; Парламентарно, гражданско, общинско, вещно, финансово, валутно и митническо право; Административно правосъдие; Външна политика на РБ
Анализ на съдебната практика, свързана с отмяна на административен
акт поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаването му • Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между финансовите и административните актове. • Мястото и функциите на парламента според
четирите български конституции • Геният на римското право от правна и
икономическа гледна точка • Избори, избирателни системи и избирателни
процедури.
Финанси и счетоводство с преподаване на английски език (УНСС)
2013
Макро- и микроикономика; Финансово и управленско счетоводство; Корпоративни, публични и международни финанси; Международна търговия; Търговско право; Право на ЕС
Belgium & Luxembourg in the EU • Wal-Mart – Forecasting and planning
case study • Banking competition and regulation – contemporary trends and
challenges – the case of Bulgaria and the EU • Harley Davidson – marketing case
study • Procter&Gamble – marketing report • Argentina – foreign trade and
foreign trade policy • EU Commission – place in the EU`s institutional framework
Трудов опит
от септ. 2011 – до сега
Cinema City Bulgaria – супервайзер на смяна. Контрол на служителите и работните процеси, подготовка на документи, договори, отчитане на складовите наличности, касите, оборота за деня, изготвяне
на служебен график за работа, разпределяне на задълженията, водене
на кореспонденция, назначаване и съкращаване на персонал, връзка с
клиенти
2009-2011
„Фаст Бургер” ЕООД – управител павилион. Организиране на доставки и пласмент, касови отчети, управление на персонала и процесите,
контрол върху складовите наличности (FIFO)
стаж 2 месеца в счетоводна къща „Дебал” ЕООД
стаж 2 седмици в интернет вестник „BGnewsroom”
стаж в Столична община, район Илинден – юридически отдел
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1, Немски език – B1, Испански език – А1, Латински език – основи
Компютърни умения
MS Office – MS Word, Excel, PowerPoint, Access, Photoshop,
CorelDraw, Adobe Acrobat, Sony Vegas, Internet…
Други
Шофьорска книжка кат. В, организация на мероприятия, работа в екип
Желани сфери на реализация
Работа или стаж в посочените области: право, търговия, финанси и счетоводство, маркетинг, мениджмънт, спедиция, логистика, HR, PR
Е-mail: borislav_georgiev_@abv.bg
19
Б
Борислава
Лилова
Образование и обучение
Магистърска програма
Бизнес администрация
Година на дипломиране
2014
Изучавани основни дисциплини Международен бизнес; Стратегии за управление на качеството; Психология на бизнеса; Корпоративно управление и организационно развитие; Бизнес етика и корпоративна социална
отговорност; Управление на проекти; Управленският процес и
екипната дейност
Разработени проекти
Стратегии за организационна промяна в бизнеса • Стратегическо мислене и управленски решения • Проектиране на системи
за управление на качеството • Глобалната финансова-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р.
България – причини, измерения, тенденции • Модели за организационно съвършенство
20
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Администрация и управление
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Основи на управлението; Управление на човешките ресурси;
Администрация на европейските институции; Публични финанси; Данъчна администрация; Икономика на публичния сектор;
Организационно поведение; Комуникация и водене на преговори; Социална политика
Разработени проекти
Туризмът и финансирането на проекти в областта на туризма
от ОПРР • Бариери в общуването и ефекти на междуличностните отношения • Общ устройствен план на община – фактор за
устойчивото й управление • Анализ на управлението на общински бюджет на община Стара Загора • Приноси на устройствената политика за енергийната ефективност и сигурност в урбанизираните среди • Развитие на банките в България
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2
Компютърни умения
MS Office
Интереси
Интересите са ми в сферата на спорта и туризма; екологията и
опазването на околната среда.
Желани сфери на реализация
Бих желала да се развивам в сферите – човешки ресурси и администрация.
Е-mail: borislava_lilova@abv.bg
21
Б
Боряна
Велева
Образование и обучение
Магистърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
22
Мултимедия и компютърна анимация – 2013
Средства за обработване и синтезиране на музика; Съвременни анимационни техники и практики; Фотореалистична визуализация; Графичен дизайн; Софтуерни
среди за уебдизайн; Методи за тримерна компютърна анимация; Видео обработка и постпродукция; Проектиране и реализация на компютърни игри; Методи за
интегриране на мултимедийни среди; Цифров видео монтаж и специални ефекти;
Методи за компресия на аудио и видео информация; Компютърни системи и технологии в музиката; Компютърни системи и технологии в графичния дизайн
Тримерен проект на трапезария • Тримерен модел на детска играчка • Проект брандинг на фирма • Проект на анимационен герой • Тримерна илюстрация на Фердо
Мравката на Онрджей Секора
Информационни технологии – 2011
Разработка и управление на софтуерни проекти, Компютърна архитектура, Визуални среди за програмиране; Линейна алгебра и статистика; Методика на научните изследвания; Програмиране; Математически анализ; Процеси и системи за
информиране; Информационни ресурси; Обработка на данни и документи; Компютърни мрежи и комуникации; Оптимизационни модели; Проектиране на бази
данни; Информационен мениджмънт; Информационни системи; Системeн анализ;
Математическо моделиране; Изкуствен интелект и експертни системи; Защита на
информацията; ИТ в държавната администрация.
Проект на Visual Studio 2008 – програма • Анализ на тираж на списание • Гарантиране на информация • Експертни системи в науката и практиката – Основни принципи на архитектурата и организация на базите знания • Електронното правителство
предимства и рискове • Дипломна работа „Мрежови операционни системи”.
Трудов опит
2010-2012
БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД – технически асистент. Отговорна за цялостния технически процес. Комуникация с различните
отдели в компанията. Участие в ACE проекти и тестване на софтуерна
среда.
2010-2012
ЕТ „Универсал 5М”, рекламна агенция – графичен дизайнер.
Създаване на проекти за външна, вътрешна реклама. Брандинг, офис и
рекламни материали. Разработка визия за предпечат. Взаимодействие
с клиентите и отдела за изработка.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С1; Японски език – международен сертификат
N5
Компютърни умения
Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
Adobe Flash, 3D Studio Max, Auto Cad, Internet, MS Office, Joomla,
HTML/CSS, Visual Studio, MS Project, Adobe Dreamweaver
Други
Шофьорска книжка кат. В
Интереси
Рисуване, манга – художествени стилове и идеи, анимацията,
специални ефекти, озвучаване, компилиране и рязане на музика, оригами, дизайн на бижута
Желани сфери на реализация
В списание, телевизия, студио за игри, фирми за интериор, университети, частни ателиета. Реклама, дизайн, връзки с обществеността.
Е-mail: bobyvel@abv.bg
23
Б
Боряна
Христова
Образование и обучение
Магистърска програма
Графично и пространствено проектиране
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Елементи на видеорекламата; Рекламен дизайн; Графичен дизайн на страница, списание, книга; Графика и илюстрация; Полиграфия и полиграфски методи; Web дизайн
Разработени проекти
Тотал дизайн на магазин за арт принадлежности „Brush” • 10 корици на книги – Лирика на изтока • Тотал дизайн на луна-парк
„Sky Rim” • Плакат за изложба на Салвадор Дали • Дизайн на
web site
Бакалавърска програма
Интериорен и пространствен дизайн
Година на дипломиране
2010
Изучавани основни дисциплини Художествено проектиране; Компютърно проектиране 2D и 3D;
Интериор на обекти в сферата на обслужване; Дизайн на обекти от градската среда
Разработени проекти
24
Дизайн на автобусна спирка • Дизайн на обект в сферата на обслужването – Дискотека „Ондин” • Редизайн на рекламна детска площадка с марка „Milka” • Дизайн на апартамент „Детска
къща за възрастни” • Опаковка – котешки храни „Баст”
Трудов опит
Първа награда в конкурс за лого на радио Jazz bg
Финалист, удостоен с грамота за участие в конкурс „Проектирай
зелената кухня на Bosch”
Грамота за младежка активност и креативни идеи при участие
в изработване на лого на „Национална програма за младежта”
Участие в Ideal Standard – Баня на годината
Изложба – живопис в Столична библиотека
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – В2
Компютърни умения
Outlook Express, Word, Excel, PowerPoint, Internet
Explorer, Photoshop, Corel Draw, Illustrator, AutoCAD,
3D Studio Max, Adobe Dreamweaver, InDesign
Интереси
Интересувам се от всичко свързано с дизайн и изкуство.
Желани сфери на реализация
Бих искала да работя в голяма фирма за графичен или интериорен дизайн, където бих могла да доразвия качествата и таланта си.
Е-mail: boryana_h@abv.bg
25
В
Валентина
Кънчева
Образование и обучение
Магистърска програма
Право
Година на дипломиране
2013 г.
Изучавани основни дисциплини Административно право и административен процес;
Гражданско право; Данъчно процесуално право; Наказателно право; Облигационно право; Осигурително право; Търговско право; Трудово право; Финансово право
Разработени проекти
26
Вменяемост и невменяемост – юридически и медицински /психиатрични/ критерии • Фактически състав и приложение на договора за прехвърляне на вземане • Международен наказателен трибунал за бивша Югославия •
Смъртното наказание – pro et contra • Унищожаемост на
брака • Посредственото извършителство • Българското
законодателство през периода 1887– 1894 г.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С1; Немски език – А2
Други изучавани езици
Латински език, Старогръцки език, Старобългарски език,
Сръбски език
Компютърни умения
MS Office; Internet
Работа с правно-информационни системи
Интереси
Извън правото: литература, философия, психология, история
Желани сфери на реализация
В сферата на наказателното право – системата на МВР; Министерство на правосъдието; Съдебната власт; Адвокатски сътрудник в кантора с наказателно право;
Имам интерес към работа свързана с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
Работа с жертви пострадали от домашно насилие; жертви на
трафик на хора.
В сферата на трудовото и осигурително право;
Имам интерес също така и към дейността на неправителствени организации занимаващи се със защита правата на гражданите; борба с дискриминацията (особено на работното място)
Е-mail: valentina_alexeeva@abv.bg
27
В
Валентина
Стоянова
Образование и обучение
Магистърска програма
Управление и развитие на човешките ресурси
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Общ мениджмънт; Управление на кариерата; Управление на
обучение и тренинг; Управление на промяната; Подбор и оценяване; Управление на системи за възнаграждение; Управление дейностите на изпълнение на работата
Разработени проекти
28
Анализ на причините на напрежение и стрес върху медицинския персонал от програма Медицинско Обслужване в „КМ”,
България във връзка с решение за закриване на дейността на
организацията • Проект за изграждане на стационар за следболнично медицинско наблюдение на доброволци от Корпус
на Мира, България • Набиране на медицински секретар; възможности и проблеми при набиране и подбор на персонал •
Състояние на фирментото обучение в „КМ” • Сравнителен анализ на системите за кариерно развитие в компаниите”КМ”, ЬЪ и
фирма Сълюн; Кариерно консултиране на лицето А.С. • Анализ
на системата за допълнителни възнаграждения в „КМ”, България • Предварителен мениджърски доклад
Трудов опит
1996 – до сега
Американска агенция „КМ”, България в областта на международното сътрудничество
Мениджър програма „Медицинско обслужване”
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1
Компютърни умения
MS Windows 95, 98, NT, 2000 Pro, XP, MS Office 97, 2000, XP (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook), MS Internet Explorer.
Желани сфери на реализация
Реализация в сферата на „Управление на човешките ресурси”
Е-mail: vstoyanova@bg.peacecorps.gov, valentinazstoyanova@gmail.com,
29
В
Ваня
Кирилова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Икономика – Финанси (major). Маркетинг (minor)
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Модул Финанси: Принципи на икономиката; Бизнес право; Бизнес
комуникации; Въведение в статистиката; Международни финанси; Финансово счетоводство; Финанси на предприятието; Социално осигуряване; Банки и банково обслужване; Капиталови пазари; Управленско счетоводство
Модул Маркетинг: Управление на маркетинга; Потребителско поведение; Продуктова политика; Бизнес планиране и контрол
Разработени проекти
30
Основни аспекти на финансовото управление на фирмата и вземане на инвестиционни решения • Мотиви за получаване на публичен статут от непублично дружество • Предимства и недостатъци
на разплащанията с дебитни и кредитни карти • Бизнес план на
стартираща фирма • Мястото на България в Стрaтегия 2020 за развитие на Европейския съюз • Проект за устойчиво развитие на с.
Осойца с поглед към 2020 г. (адаптиране към оперативна програма „Развитие на селските райони” на ЕС 2020 г.) • Новият капиталистически ред и отражението му върху българската икономика
• Валутният борд в България – характеристика и перспективи •
Икономическата стабилизация на България след Първата световна война и влияние на Великата депресия върху националното й
стопанство • Маркетингова стратегия на съществуваща фирмата •
Правен режим и правомощия на БНБ • Допълнителното задължително пенсионно осигуряване
Трудов опит
02.09.2008 г. – 06.10.2008 г.
Български пощи ЕАД – ТП (СПС) – касиер, експедиране на поща,
изготвяне на дневен финансов отчет.
2010 г.
Стаж в туристическа агенция Ванада турс, за 1 месец
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2; Гръцки език – А1
Компютърни умения
MS Office, Gretl
Други
Умения за работа в екип, инициативност, устойчивост в динамично променяща се среда, комуникативност, креативност.
Интереси
Частен професионален колеж „Делта” със специалност „Предприемачество и мениджмънт в туризма” с награда за отличен успех;
Спорт, художествена и научно-популярна литература, кино,
театър, любителска фотография, дизайн, туристическа анимация.
Желани сфери на реализация
В сферата на финансите и по-конкретно в сферата на банковото
дело и финансите на предприятието.
Е-mail: vania.kirilova@abv.bg
31
В
Венета
Карамфилова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – фотография
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Професионално студийно осветление; Професионална рекламна фотография; Приложни аспекти на рекламната фотография;
Развитие на фотографското изкуство; Творческа стратегия в рекламата; Майсторска фотография; Компютърна обработка на
фотоизображение и техники на колаж; История на изкуството;
Фотография във визуалните изкуства; Основни компоненти на
изображението; Драматургия на късите форми
Разработени проекти
Курсови работи и проекти:„Време” – слайдшоу,„Мотори” – фотографска серия, „Обувки” – фотографска серия, „Кафе” – рекламен календар,
„Кафе” – рекламна кампания, „Един малък свят” – колаж, „Желязната лейди” – колаж, „Маска с пера” – колаж, „Един ден на...” – серия,
„Pirelli” – рекламен калндар, „Brabantia” – разтвор за списание
Конкурси и изложби:
2009 – Биенале „ФОДАР”– изложба
2010 – „НБУ отвътре” – изложба на НБУ; „Студентски мигове” – изложба на НБУ
2011 – Биенале „ФОДАР” – изложба в Плевен – арт галерия„Илия Бешков”; в София – „Червената къща”; „Студентски мигове” – изложба на
НБУ; „Изложба на студенти от бакалавърска програма при НБУ”, в
галерия „Индустриална”; „Погледи” – изложба по случай Денят на Европа, част от проекта„Blue nights”, клуб„DADA”; „20 години НБУ” – изложба
32
Образование и обучение
по случай годишнината на университета пред Народния театър; „Коледни искри” – изложба-базар на студенти от НБУ, в галерия „Личното пространство”; „Студентски мигове” – изложба на НБУ
2012 – „Концерт за месомелачка и микровълнова печка” –
самостоятелна изложба, част от „Месец на фотографията”, галерия
„Личното пространство”; „Изложба на студенти от бакалаварска
програма Фотография при НБУ” – част от „Месец на фотографията”,
ZoomBox Center; „Музика и вино” – колекция фотопроизведения, съпътстващи изложбата на Ал. Нишков „Пасион”, част от „Месец на фотографията”, галерия „Ракурси”
Поръчки: рекламни снимки за сайта на фризьорски салон „Hair
House”; рекламни снимки за „Jar & Jam- alternative fashion clothes
and accessories”
Публикации: 2009 – каталога на Биенале „ФОДАР”; 2010 – списание
„COIFFURE BEAUTY”; 2011 – каталога на Биенале „ФОДАР”; 2012 –
каталог на „Месец на фотографията
Трудов опит
2005– 2011
2011 – до сега
„ПИТ-2000” ЕООД – крупие – оператор на игрални автомати
ALAN Group Studio (www.alanbg.com) – асистент
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2; Френски език – B1
Компютърни умения
MS Office, Photoshop, Illustrator
Други
Шофьорска книжка В категория
Интереси
фотография и рисуване
Желани сфери на реализация
рекламна и модна фотография
Е-mail: venetakaramfilova@yahoo.com
33
В
Вера
Петкова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – Фотография
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Професионално студийно осветление; Професионална рекламна фотография; Приложни аспекти на рекламната фотография;
Развитие на фотографското изкуство; Творческа стратегия в рекламата; Майсторска фотография; Компютърна обработка на
фотоизображение и техники на колаж; История на изкуството;
Фотография във визуалните изкуства; Основни компоненти на
изображението; Драматургия на късите форми
Курсови работи и проекти:„Нека ти разкажа...” – слайдшоу; „Балет” –
Разработени проекти
фотографска серия; „Обувки” – фотографска серия; „Кафе” – рекламен
календар; „Кафе” – рекламна кампания; „Движение” – серия; „Бижута” – разтвор на списание, визитка и билборд; „Глобул” – 3 билборда
Конкурси и изложби:
2008 – участие в бианале Фодар, София
2009 – участие в изложбата на „Канон – снимка на 2009 година”,
София; участие в изложба „НБУ отвътре”, София; грамота от „Кукерландия 2009”, Ямбол; „Студентски мигове” – изложба на НБУ
2010 – участие в изложби на „Река на толернтността” в галерията
към музикално училище „Любомир Пипков”, София и в галерия Мисия,
София; участие в изложба „Студентски мигове 2010”, НБУ, София;
участие в Международни Пловдивски срещи 2010 „Местата, в които
(не) живеем”
34
Образование и обучение
2011 – самостоятелна изложба в Swan Фестивал (Support Women
in Arts Now); участие в Изложба на студенти от бакалварска програма Фотография при НБУ (Месец на фотографията) в галерия Индустриална; „Погледи” – изложба по случай Деня на Европа, част от
проекта „Blue nights”, клуб „DADA”; основен фотограф за джаз фест
Банско 2011 и участие в подготовката му; участие в изложба 20 г.
НБУ; „Коледни искри” – изложба-базар на студенти от НБУ, в галерия
„Личното пространство”; „Студентски мигове” – изложба на НБУ
2012 – „Седемте смъртни гряха” – самостоятелни изложби на
студенти на НБУ към Месец на фотографията; участие в Изложба
на студетни от бакалвърска програма Фотография, НБУ; участие в
изложба на Александър Нишков „Пасион”, галерия „Ракурси”
Трудов опит
01.2002-12.2003
05.2006 – 01.07.09
01.07.09 до 01.01.10
2011 – до сега Вестник „Сега” – фоторепортер. Заснемане на събития и изготвяне
на архив;
Списание „Тема” – фоторепортер. Заснемане на събития и изготвяне на архив;
Вестник „Тема Спорт” – фоторепортер. Заснемане на спортни събития и изготвяне на архив
асистент в ALAN Group Studio (www.alanbg.com)
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски – В2
Windows, MS Office, PhotoShop, Illustrator
Шофьорска книжка категория В
фотография
Рекламна фотография
Е-mail: verapetkova@hotmail.com
35
В
Весела
Мигарова
Образование и обучение
Магистърска програма
Мода и бизнес стратегии
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Дизайн процес; Мода и реклама; Мулаж; Бранд мениджмънт
Разработени проекти
Досие – дрес код, колекция прет-а-порте • Стайлинг на корица
и сесия за списание • Тренд на ниво early adopters • Проект за
собствен бранд • Автентичност, Полова идентичност
Бакалавърска програма
Мода
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Конструиране и моделиране; Дизайн на дамско облекло; Съвременни техники в текстила; Компютърно проектиране:
Illustrator, Photoshop
Разработени проекти
36
Triumph inspiration award • ETERE и студентите на НБУ • Повърхности – Wool touch • Деконструкции, Harajuku стил – Cosplay •
Проектиране на детско облекло от линеен трикотаж • Текстилно
печатане-смесени техники • Конструиране на връхни облекла
Трудов опит
Две седмици производствен стаж във фирма „Вени Стил”ООД,
отдел по дизайн – разработка на дизайн по възложени задачи.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С1, Френски език – В2
Компютърни умения
MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign
CAD CAM система „ASSYST”
Интереси
Мода, изкуство, филми, музика
Желани сфери на реализация
Дизайнер на облекло, моделиер конструктор, текстилен дизайнер. Работа в областа на модата, производство на облекло
и текстил.
Е-mail: vesela_migarova@abv.bg
37
В
Виктор
Димитров
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
38
Информатика
2013 г.
Процедурно, обектно-ориентирано и визуално програмиране на
C++, Java, C#; Мрежово програмиране Java, Java EE, C#; Алгоритми
и структури данни; Компютърни архитектури; Администрация на
компютърни системи и мрежи под Linux; Програмиране в Интернет
(HTML, CSS, PHP); Бази данни и системи за управление на бази данни;
Разпределени и обектно-ориентирани бази от данни; Мрежи и комуникации; Изчислителни алгоритми; VMware продукти и технологии
за виртуализация; Програмиране с XML
Софтуер за генериране, анализ и получаване на статистическа информация, свързана с тиражите на Българския спортен тотализатор
• Многонишкова система от тип клиент-сървър за дистрибуция/продажба на софтуер • Разработване на Visual C# на цялостна система за
съхраняване, извличане и визуализиране на информация за филми,
актьори, продуценти и екип на проекти • Разработване, имплементиране и тестване в реални работни условия на цялостна система
за поддръжката на WEB-базирана игра, подобна на conquiztador.
bg • Лекция „Снифери на пакети анализатори на трафик, анализатори на протоколи и детектори на интрузии.” • Реферат „Сравнителен
анализ на най-популярните системи за управление на бази данни от
корпоративен клас за 2011/2012 година – Oracle, MySQL, PostgreSQL,
Microsoft SQL Server и DB2”
Трудов опит
Ноември 2011 – Януари 2012
Юли 2011 – Август 2011
freelancing – разработване на софтуерен продукт (Java) за генериране, анализ
и получаване на статистическа информация, свързана с тиражите на Българския
спортен тотализатор. Софтуерът с максимална лекота и бързина се справя с огромни обеми информация. Генерира комбинации, намира математически сечения
и разлики на интервали, форматира и конвертира информация.
Актавис ЕАД – стажант в отдел Support. Придобиване на опит в сферата на сървърния хардуер и софтуер. Запознаване със специализирания комуникационен
софтуер и хардуер – Avaya – използван във фирмата. Проследяване на вътрешните процедури, протоколи и практики, свързани с техническата поддръжка на
служителски работни станции, мобилни телефони и преносими компютри.
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски – C2; Немски – В2
C, C++, C#, Java, Java EE, XML(XForms, SVG, DTD, XML Schema, XSLT, XSLFO,XHTML), HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL, UML, .NET, MS Visual Studio,
Android SDK, iOS SDK, Symbian SDK, Apache Server, Tomcat Server, MS
SQL Server, MySQL, MS Access, ODBC, JDBC, DHCP,LAN (TCP/IP protocol and
stack), MS Office, OpenOffice, MS Visio, ABBYY FineReader, OmniPage Pro,
Adobe Acrobat, Adobe Aftereffects, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash,
Adobe Photoshop, Adobe Premiеre, Mozilla Thunderbird, MS DOS, MS
Windows 3.x/95/NT 4.0/98/2000/Me/XP/2003 Server/ Vista/2008 Server/7/
CE/ Mobile, Unix/Linux, MacOS, Symbian, Android, Palm OS
Добро ниво на познания и задълбочен интерес в областта на електрониката и електротехниката, безжичните комуникации/комуникационни стандарти, системи за дистрибутиране, възпроизвеждане
и записване на дигитално и аналогово аудио и видео. Добри теоретични основи и запознатост с основните физични принципи от механиката, електротехниката и оптиката. Известен опит в проектиране
и конструиране на електронни схеми и механизми. Свидетелство за
управление на МПС, кат. B
В областта на хардуерните компоненти (актуални познания за съвременни компоненти, технологии и тенденции на развитие) и в областта на микроконтролерите (embedded software и PIC програмиране).
Java backend developer
Е-mail: victor.h.dimitrov@gmail.com
39
В
Виктория
Рабчева
Образование и обучение
Магистърска програма
Мултимедия и компютърна анимация
Година на дипломиране
2014
Изучавани основни дисциплини Фотореалистична визуализация; Графичен дизайн; 3D и 2D анимация
Разработени проекти
• Анимация на самолети
• Анимация на Плуго
• Фирмена графика
• Моделиране и визуализиране по илюстрация (Ферди – мравката)
• Моделиране и визуализиране на превозно средство за детски
анимационен филм
Магистърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
40
Архитектура (УАСГ)
2007
Катедра Обществени сгради
• Дипломна работа – Издателска къща, 5000м2
• Воднооздравителен център
• Пантеон на българските възрожденци
• Начално училище
• Център за красота
Трудов опит
11.2010-05.2011
Архитект на свободна практика. Архитектурно проектиране, 2D-,
3D-чертежи, детайли, обработка на цифрови графики и изображения
10.2007-09.2010
,,Конкурент-90’’ ООД, ул. Арх. Йордан Миланов – Архитект, Архитектурно проектиране, 2D-, 3D-чертежи, детайли, обработка на цифрови графики и изображения
08.2006-08.2007
DV design – CAD Oператор. 2D-, 3D-чертежи, детайли, обработка на
цифрови графики и изображения
09.2005-02.2006
Арх. И. Стойчева, проектиране, интериори, преустройства, декори за филми – CAD Oператор. 2D-, 3D-чертежи, детайли, обработка на цифрови графики и изображения
05.2005-07.2005
Арх. Сагарлиев, проектиране – CAD Oператор. Работен проект и
3D-чертежи
03.2005-05.2005
Арх. Г. Николова, проектиране, интериори, преустройства – CAD
Oператор. 2D-, 3D-чертежи,Заснемане
09.2004-10.2004
Las Vegas,USA – екстериорен дизайнер. 3D-чертежи, макет
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C 1.2
Компютърни умения
AutoCad, PhotoShop, ArchiCad, 3dsMax, SketchUp
Интереси
Изобразително изкуство, малка пластика
Желани сфери на реализация
Архитект, 3D-артист
Е-mail: viktoriya.Rabcheva@gmail.com
41
В
Владимир
Бонев
Образование и обучение
Магистърска програма
Бизнес администрация, Управление на маркетинга
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Управленско консултиране; Бизнес стратегии; Интегрирани информацион-
Разработени проекти
ни системи; Мениджмънт на маркетинговите комуникации; Продуктова,
ценова и иновационна политика; Стратегии за организационна промяна
в бизнеса; Стратегии за управление на качеството; Международен бизнес;
Бизнес английски
Разрешаване на властови конфликт във фирма „Сигма”ЕАД • ERP система
подобрява бизнеса на Peet’s Coffee & Tea Inc • Маркетингов план на примера
на фирма CBA България ООД • Ролята на бранд мениджъра в организацията
• Стратегията за организационна промяна в бизнеса Downsizing по примера
на фирма „Стелт Компютърс” ООД • Маркетингова стратегия за увеличаване
на продажбите на магазин от веригата „Звездна визия”
Бакалавърска програма
Икономика, Бизнес администрация (Major). Туризъм (Minor)
Година на дипломиране
2010
Изучавани основни дисциплини Икономика; Финанси; Мениджмънт; Право; Маркетинг; ИнформатиРазработени проекти
42
ка; Туризъм
Разработване на проекти за нови и усъвършенствавани продукти на примера на фирма „Офис разработки и технологии” АД • Предварителен анализ
на пазарната стратегия на предприятието. Обща стратегия на разходите
по примера на фирма „Хидроизомат” АД • Управление на качеството: системи и методи на фирма „Фармтрейдинг” ООД гр. Разград • Управление на
трудовите отношения. Индивидуални и колективни трудови отношения в
организацията • Амортизационна политика на предприятието • Езера – туристически обекти • Италия като туристическа дестинация
Трудов опит
от 2007 –
Верига супермаркети CBA, София – продавач-консултант
01.07.2009 – 30.11.2009
Асоциация Българска Бизнес Мрежа – Академия ББМ – технически сътрудник. Участва в организацията на проекта, изпитни комисии, изготвя документация, свързана с изпълнението на проекта. Следи за изпълнение на графиците и учебната програма. Администрира
текущи задачи.
01.12.2008 – 30.6.2009 Нов български университет – студентски труд и стаж в Департамент „Икономика и бизнес администрация” – технически сът­
рудник. Участие в изготвянето на графиците и учебната програма, в
изпитни комисии и администриране на текущи задачи
01.06.2009 – 31.08.2009
VIVA PLAST – фирма за PVC профили – продавач-консултант
2006 – 2007
АС „Скорпио” ООД – София, Министерство на транспорта, Агенция митници – охранител
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2
Компютърни умения
Word, Excel, Power point; SPSS; Windows, Internet
Други
Удостоверение за професионално обучение на охранители.
Удостоверение за участие в Асоциация Българска Бизнес Мрежа – Академия ББМ по ОП „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г.
Комуникативен. Бързо и лесно осъществявам контакт с хората.
Умея да работя както индивидуално, така и в екип.
Интереси
икономика, спорт
Желани сфери на реализация
Реализация в областта на икономиката.
Е-mail: bonev_vladimir@abv.bg
43
В
Владислав
Ганчев
Образование и обучение
Магистърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
44
Международни комуникации – на английски език – 2013
I семестър – НБУ; II семестър – Leeds Metropolitan University, England
International Environment; Corporate Communications in an Intercultural
Context; Strategic Cycle: Planning of Communication and Management; PR
and New Media; Communications Audit; PR Skills; Personal Development
Planning; Research Methods
The dimensions of Hofstede • PR campaign for City Center Sofia •
Promotional campaign for IKEA and WWF’s Earth Hour • New media
monitoring report and proposal for Samsung electronics • Communication
strategy for Leeds Parks and Countryside • Communication campaign
for Middleton Park • Corporative structure of Samsung electronics • PR
strategy for new product on the market • PR campaign of a city.
Масови комуникации – 2011
Социална психология; Презентационни умения; Онлайн медии и ПР;
Управление на Връзки с обществеността; Мултимедийни продукти;
Маркетинг и ПР; Тактики за ПР; Политически комуникации; Медийна
психология; Креативност в ПР; Правоговор и риторика; Средства за
масови комункации; История на изкуството
ПР програма на департамент Масови комуникации на НБУ • Организиране на събитие по повод 20 години НБУ • Планиране на цялостна
рекламна кампания на Nivea Sun • ПР кампания за стимулиране на
колоезденето • Политическо говорене в СМК • Комуникационна стратегия за марката Alcatel-Lucent • Осъществяване и анализ на рекламната кампания на Claritine • Особености на ПР стратегиите на Apple
Трудов опит
юли 2010 – септември 2010
май 2010
януари 2010 – февруари 2010
октомври 2008 – ноември 2009
юли 2008 – декември 2008
юни 2006 – септември 2006
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
„УниКредит Булбанк” АД, Дирекция „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” – PR – стажант. Изготвяне на прес-мониторинг,
клипинг, преводи, презентации, прессъобщения, бюлетини, вътрешни новини. Участие в организацията на пресконференции и корпоративни събития
„M3 Communications Group, Inc.” – стажант. Връзки с медиите по повод
организацията на събитието „Кристално чисто Панчарево”, изготвяне на презентации
Българско Национално Радио, Отдел „Маркетинг” и „Рекламно-издателска къща” – стажант. Връзки с клиенти, подготвяне на презентации,
документи и участие в организацията на 75-годишнината на радиото
Schering-Plough Central East, американска фармацевтична компания – маркетинг асистент. Асистент на Purchasing and Logistics Agent. Подпомагане на дейността на финансовия мениджър, продуктови мениджъри,
вътрешни комуникации към медицинските представители, онлайн-проучвания, анкети, подготвяне на оферти, лекарствени мостри, рекламни материали.
Hi-End publishing, най-голямото технологично издателство в България – автор на статии. Автор на материали и новини за списание Hi Comm и
mobilenews.bg
Office 1 Superstore – продавач-консултант
Допълнителна информация
Английски език – C2 (от Cambridge University); Немски език – B1
MS Office, Internet
м. юли 2009 – Успешно участие в работен обучителен курс по „Организационно развитие и поведение”; м. април 2010 – Участие в международното състезание на Google „Google Online Marketing Challenge”;
м. май 2011 – Трето място в конкурса Renault-Nissan Master Initiative;
Носител на стипендия HESP за академични успехи (2009, 2010); Носител на стипендия от проект „Студентски стипендии и награди”
Връзки с обществеността, Маркетинг, Социални медии, Нови технологии, Психология, Музика, Кино, Мода, Изкуство
В областта на ПР – Връзки с обществеността, Бранд мениджмънт,
Корпоративни комуникации и т.н.
Е-mail: vganchev88@gmail.com
45
Г
Габриела
Огнянова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Психология
Година на дипломиране
2012 г.
Изучавани основни дисциплини Въведение в когнитивната наука; Статистически анализ на данни; Психолингвистика; Статистическа обработка на данни (SPSS,
Statistica); Основни идеи в психоанализата; Психопатологиявъзрастни; Психология на ранното и предучилищно детство;
Психология на развитието в училищна възраст; Невропсихология; Приложна психоанализа; Психоаналитична психология;
Психоаналитична психопатология
Разработени проекти
46
Лакан и езика; Аутизма през погледа на Лаканианската психоанализа • Рапунцел през погледа на психоанализата • Психоаналитични възгледи за филма Маркъс • Експериментален
дизайн върху когнитивната архитектура DUAL • Изследване на
деца в училищна възраст с теста за интелигентност на Векслер
• Експериментален дизайн: Високо креативните хора правят
по-дълбоки аналогии от ниско креативните • Експериментален
дизайн: Представяне на понятията от чуждия език в семантичната мрежа • Фройдистката психоанализа и аз
Трудов опит
Център за обществена подкрепа към ИСДП, София – стажант. Включено наблюдение, участие
в изготвянето на психологически оценки, работа с инструменти за измерване на когнитивни процеси,
работа с други методи за психодиагностика, участие в терапевтични ателиета
23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри”, София – стажант. Наблюдение на децата по време на учебни занятия, групова работа с деца в предучилищна възраст.
Център за психично здраве „Русе” ЕООД – стажант. Участие в сутрешните визитации, в индивидуални срещи на лекари и психолози с пациенти на различните отделения, в работата с различни методи за
психодиагностика, в терапевтични ателиета, самостоятелни срещи с пациенти на диспансера.
Детски кът за развитие – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства, град
Русе – стажант. Участие в процеса на извършване на психологическа оценка и последваща терапевтична работа, включено наблюдение на терапевтични сесии.
Отделение Детско-юношески център за психично здраве, град Русе – стажант. Извършване на
психологическа оценка, участие в различните звена, през които минава всеки пациент на центъра, присъствие и участие в екипни обсъждания, запознаване и работа с различни методики за психодиагностика, работа с игрови техники.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С2; Руски език – B1
Компютърни умения
MS Office, Internet, SPSS
Други
Ниво за собствен опит в метода на психодрамата, продължаващо обучение в първо ниво – психодрама асистент.
Интереси
Психоанализа, в частност Лаканианска психоанализа, психодрама
Желани сфери на реализация
Бих желала да се реализирам в сферата на клиничната работа
и по-специално да работя терапевтично, особено с деца. С напредване на обучението ми в метода на психодрамата, се надявам да се занимавам и с водене на терапевтични групи.
Е-mail: g_ognyanova@abv.bg
47
Г
Георги
Аврейски
Образование и обучение
Магистърска програма
Телекомуникации
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Мениджмънт в телекомуникациите; Управление на инвестиционни проекти в телекомуникациите; Бизнес планиране в телекомуникациите; Изграждане и управление на корпоративен
имидж и репутация; WEB базиран маркетинг; Телекомуникационния пазар в България; Корпоративни мрежи; Ценообразуване и икономическо регулиране в телекомуникациите
Разработени проекти
Техники за подбор на персонал • Оптични преносни системи •
Принципи на творческото мислене • Корпоративна идентичност и имидж на НБУ • Мобилни комуникационни системи • Основни техники за бизнес анализ • Усилватели на мощност
Бакалавърска програма
Икономика и управление на телекомуникациите и пощите
(Колеж по телекомуникации и пощи, София)
Година на дипломиране
2007
Изучавани основни дисциплини Микроикономика; Макроикономика; Право; Основи на управлението; Фирмено управление; Маркетинг; Информатика; Бизнес
етика; Счетоводство и финансов контрол; Приложна статистика
48
Трудов опит
от 07.2007 – до днес
ЕТ „Г. ЧОЛАКОВ”, гр. София – електромонтьор.
Изграждане и поддръжка на системи за сигурност.
Допълнителна информация
Чужди езици
Руски език; Английски език – В2
Компютърни умения
MS Office, Специализиран софтуер
Други
Шофьорска книжка, кат. В
Интереси
Телекомуникации, системи за сигурност, PR, радио и телевизия,
електроника.
Желани сфери на реализация
Управление, логистика, връзки с обществеността, маркетинг,
анализи и други в сферата на телекомуникациите.
Е-mail: avreyski@mail.bg, avreyski@students.nbu.bg
49
Г
Гюлсюм
Али
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Музика – Поп и джаз пеене
Музика – Тонрежисура
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Поп и джаз пеене; Актьорско майсторство; Тонрежисура; Хармония; Солфеж
50
Разработени проекти
• Мюзикъл „Вълкът и седемте козлета” от Ал. Владигеров;
• Микрофони. Видове микрофонни техники;
• Звукоизолация на различните видове външни шумове;
• Психология на музикалното възприемане;
• Проект-запис на юбилейно CD на академичния оркестър на
НБУ „Орфеус”.
Трудов опит
Стаж в Българското национално радио, в телевизия „Евроком”.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2, Турски език.
Компютърни умения
МS Office, Cubase SX, Adobe Audition, Dalet Plus, Finale, Sibelius,
Sound Forge.
Други
Свиря на пиано и флейта.
Желани сфери на реализация
Работа като изпълнител – артист на музикално-театралната
сцена, във филмовата индустрия.
Водеща на телевизионно предаване. Тонрежисура.
Е-mail: g_music@abv.bg
51
Д
Даниел
Симеонов
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Кино и Тв режисура; История на изкуството; Практически аспекти в кинодраматургията; Филмова пластика и сценография;
Филмов и тв монтаж; Документално и научно-популярно кино;
Киното и информационното общество; Българско кино; Основни компоненти на изображението; Технология на звука в киното и тв; Филмова семиотика; Реклама и медии; Жанрове в киното и тв
Разработени проекти
52
Проект „Научно-популярно и документално кино” • Статута на
детския образ в кинорелаността • Интерпретацията на литературния текст в българското кино • Неконвенционалното изкуство на Робърт Мейпълторп • За връзката между структурната
лингвистика и филмовта семиотика • Специфика на анализа на
сценографията, пластиката и дизайна във филмовото изкуство
• Християнските теми в изобразителното изкуство • БНТ и конкуренцията... • Самостоятелна фотоизложба „Близо до близкия изток” – Дом на киното (http://www.pozorcompany.com/
blizo_do_blizkiq_iztok_1.html)
Трудов опит
2007-2009
Сътрудник „Дом на киното”
Сътрудник – Филмов Фестивал „Цветята на Корана”
2009 – 2012 Сътрудник – Филмов фестивал „Късо съединение”
Координаторска дейност, свързна с организирането, селекцията, превода и разпространението на филмите
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език B2, Руски език
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Adobe Premier
Интереси
Филмова теория, филмово производство и филмово разпространение
Желани сфери на реализация
Кино и тв индустрия
Е-mail: da.simeonov@abv.bg
53
Д
Деница
Илиева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Култура и изкуство
Година на дипломиране
2012 г.
Изучавани основни дисциплини Българско изкуство в периода 1878–1945 г.; Съвременно българско изкуство; Методологически проблеми на изкуствознанието; Мюсюлманско изкуство на Балканите; Изкуство и фотография
Разработени проекти
54
Делникът при Имарет джамия в Пловдив през погледа на Златю
Бояджиев • Участие в проект „Пътуващ семинар „Съвре­менна
култура и изкуство в Югоизточна Европа””, организиран от департамент „История на културата” НБУ • Представяне на изложбата „Домашният култ” в Учебен музей на НБУ пред ученици от 88-мо и
66-то СОУ по случай Деня на отворените врати • Подреждане и
аранжиране на 4 музейни експозиции в Учебен музей на НБУ;
участие в подготовката на рекламни материали за изложбите
и изнасяне на беседи по експозициите, в това число на френски език пред външни посетители • „Творчеството на Димитър
Радойков” от фонда на Русенска художествена галерия • „Композиция на Т-образните джамии по българските земи. Имарет
джамия в гр. Пловдив”
Трудов опит
ноември 2010 – април 2012 г.
Учебен Музей на НБУ – музеен сътрудник. Непосредствено участие в музейните дейности на институцията.
юни 2009 – август 2009 г. SC EUROSCRIPT CERTITUDE SRL, със седалище в гр. Букурещ, Румъния – Proofreader (редактор на официални документи). Редактиране на Официалните публикации на Европейските общности (Официален вестник на Европейския Съюз) и културното списание Inforegio
Panorama (издание на Европейския Съюз).
септември 2008 – юни 2009 г.
DIADEIS România, със седалище в гр. Букурещ, Румъния – Редактор по европейски езици. Редактиране на версиите на различни
документи от гледна точка на съдържание и форма.
Допълнителна информация
Чужди езици
Румънски език – С2; Френски език – В2; Руски език – В2; Арабски език – А1; Базови познания по османотурски език
Компютърни умения
MS Office, Internet.
Други
Преводач на свободна практика с румънски език.
Интереси
Култура и изкуство на Османската империя; Османотурски
език; Българско изобразително изкуство 20-те – 30-те години
на ХХ век; Фотография.
Желани сфери на реализация
Изследователска дейност в областта на османското културно
наследство и епиграфика; Образователна и научна дейност;
Културна антропология; Опазване на културното наследство;
Музеология.
Е-mail: ilieva.denitsa@gmail.com
55
Д
Десислава
Владимирова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Масови комуникации
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Журналистика и ПР
Разработени проекти
• Анализ на аудуовизуални произведения (филмите „1984 г.”,
„Битката за Англия”, „Оркестърът”, „Къде сте Вие д-р Тиенг Терпи и всички останали?”, театралнатата постановка „Ромео и
Жулиета”, музикални клипове и др.);
• Видео репортаж на тема: „20 години ПР образование в България”;
• Фоторазказ на тема „Млад в BG”;
• Проекти за телевизионни предавния;
• Разкадровка на разказ;
• Проучване на ПР-а в Германия;
• Писане на статии за интернет сайтове и сценарии за филми
56
Трудов опит
септември 2010 – април 2011 Редактор на предаванията „Отечествен фронт” и „Директно
септември 2011 – февруари 2012 Карбовски” по Нова телевизия. Осъществяване на проекта „Ловът
на педофила” 2, епизод на предаването „Отечествен фронт”; Участие в
разследване със скрити камери в Брюксел, репортаж, излъчен в предаването „Директно Карбовски”; Участие при заснемане на други епизоди
за „Отечествен фронт”, снимане с втората камера, Писане на субтитри за
предаванията; Търсене и предлагане на теми и гости
Писане на статии за интернет сайта Lentata.com
Статии за вестник „Стандарт”
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2
Компютърни умения
MS Office, Windows movie maker, InfanView, Internet
Други
Комуникативност; умение за работа в екип; отговорност
Интереси
Журналистика, психология, интернет, комуникации
Желани сфери на реализация
Журналистика, ПР
Е-mail: desislava_vladimirova89@abv.bg
57
Д
Десислава
Генова
Образование и обучение
БакалавърскИ програмИ
Масови комуникации – Връзки с обществеността;
Визуални изкуства – Реклама
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Реклама и ПР; Творчество в ПР; Аудиовизуално творчество; Авторско право; Техники за работа с медии; Аудиовизуален анализ; Социална психология; Медийна психология
Психотехники на убеждаването; Рекламата в комуникационния
процес; Стратегически маркетинг; Творчески процеси в рекламата
Разработени проекти
58
Участие в студентски проект за допълване на Българската част на
Уикипедия • Медиен мониторинг на тема „Убийството на Осама” •
Идеен проект за организация на предизборна кампания на Прошко Прошков • ПР програма за изграждане на имиджа на НБУ • Презентация и анализ на ПР кампания на цигари „Corset” • Изготвяне
на проект за участие в специализирана изложба в чужбина.
Рекламна кампания на фирма„Zelmer” • Рекламна кампания„Електронно правителство” • Рекламна кампания на фирма „Himalaya”
• Медия план за рекламна кампания на Garnier BB cream • Анализ
на онлайн пространството в България по отношение на Premium
рекламата (по модела CPM).
Трудов опит
2010 – 2011
Студентско сдружение „Праксис” – помощ при организацията и
провеждането на събитията, които поема сдружението.
2010 – 2011 „Златен Фонд” – БНТ, описване на архивен материал
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C2; Испански език – B1
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Corel Draw, InDesign
Желани сфери на реализация
Copywriting, oрганизиране на специални събития
Е-mail: dessi.genova@gmail.com
59
Д
Десислава
Халачева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Икономика – Бизнес администрация
Година на дипломиране
2012 г.
Изучавани основни дисциплини Микро- и макроикономика; Бизнес право; Статистика; Икономически теории; Стопанска история; Управление на човешките
ресурси; Организационно поведение; Стокови пазари; Застраховане; Бизнес оценяване; Финанси; Бизнес анализ; Банки и
финансови посредници; Е-бизнес и предприемачество
Разработени проекти
60
Сравнителна характеристика на Депресията от 1908, Депресията от 1929 и настоящата финансова и икономическа криза • Ролята на техническия прогрес за развитието на фирма „Мтел” АД
в дългосрочен период • Анализ на величината, структурата, и
динамиката на капитала и финансовата стабилност на Виваком
• Анализ на пазарните множители на „Хидравлични елементи и
системи” АД, гр. Ямбол (с борсов код 4НЕ) • Aнaлиз нa систeмитe
нa нaбирaнe и пoдбoр нa пeрсoнaлa нa „Дeруик Aсeт Мeниджмънт - Бългaрия” OOД • Глобалната криза и нейното отражение
върху икономиката на България • Аналитично сравнение на
ценовата политика на „Мтел” ЕАД, „Глобул” ЕАД и „Виваком” АД
Трудов опит
2006 – 2010 г.
„Деруик Асет Мениджмънт-България”ООД /лизингова компания за недвижими имоти/ – финансов консултант. Преговори с
клиентите, подписване на договори, изповядване на сделки, проследяване на плащанията, деклариране на имотите и др.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1, Руски език – В1
Компютърни умения
MS Office
Други
шофьорска книжка, кат. B
Интереси
Спорт, книги, вътрешен дизайн, психология, философия
Желани сфери на реализация
Работата, която би ми допаднала, е позиция в голяма компания с възможност за професионална реализация, тъй като от
всяка една сфера на бизнеса има какво да се научи.
Е-mail: desislava.halacheva@gmail.bg
61
Д
Джулия
Тодорова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Психология – Клинична психология
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Социална психология; Когнитивна наука; Психология на детското развитие
Разработени проекти
62
• Проект на тема „Идентичност” за интерактивна работа с деца
на възраст между 13 и 16 години;
• „Влияние на ранното проговаряне върху вербалната интелигентност в училищна възраст” – проект, свързан с работа с
тест за интелигентност на Векслер;
• Презентация, свързана със социално влияние и техники за
съгласяване;
• Разработен дизайн за изследване на тема: „Влияние на обонятелното възприятие върху схемите и решаването на проблеми”;
• Разработване и провеждане на теми за интерактивна работа
с класове от горен курс, свързани с по-ефективна комуникация в класа, сплотяване на класа, справяне с проблеми, опознаване на съучениците.
Трудов опит
15.10.2011-01.02.2012 г.
Доброволец в групи за развиване на социални умения на младежи с аутизъм в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър
01.04.2011-20.05.2011 г.
Стаж в рехабилитационната програма на асоциация „Солидарност”
15.10.2010 – до сега
Участник в проекта „Превенция на реално и виртуално насилие”, инициатива на асоциация „Родители”, като обучител
01.11.2010 – 25.03.2011
Стаж в 134-то училище „Димчо Дебелянов” – работа с деца в начален и горен курс
Допълнителна информация
Чужди езици
Френски език – B1 (сертификат DELF), Английски език – B1
Компютърни умения
MS Оffice, Internet
Други
Завършена група за собствен опит по психодрама и участие в
обучителна група за психодрама-асистент към ИПП „Хирон”
Интереси
Социална психология, Клинична психология
Желани сфери на реализация
Клинична психология; Детска психология;
Организиране на тиймбилдинги и тренинги, подбор и управление на персонал, обучения, курсове и оценяване на персонала
Е-mail: djulia.todorova@abv.bg
63
Д
Димитър
Драгостинов
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Мрежови технологии на английски език
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Приложно програмиране; Алгоритми; Математика
Разработени проекти
64
• Sorting algorithms (Структури от данни и алгоритми),
• Inter process communication (Операционни системи),
• CRM systems (Ел. Търговия)
• Online judge for programming competitions (Програмиране на
сигурен код)
• Mongo DB Overview (Разпределени бази данни)
Трудов опит
2011 – до сега
Netage solutions – програмист.
Участвам в цялостния процес по разработка на CRM система
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език B2
Компютърни умения
C#, SQL, Javascript, C++, Source Control systems, MS Office
Интереси
Пътувания, разработване на софтуер
Желани сфери на реализация
Информационни технологии
Е-mail: ddragostinov@abv.bg
65
Е
Евгений
Митов
Образование и обучение
Магистърска програма
Анимационна режисура
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Интерактивни мултимедии (Видеоигри); Кино и психоанализа – приложни аспекти; Режисура на анимационния филм; Режисура на изрезков филм; Филмография
Разработени проекти
„Брейкър” (FLASH) • „Кулата в Пиза” (рисунки, раздвижвани в
АЕffects) • „Визуализация на извънземен в града” (3D) • „Визуализация на паяк излизащ от дупка” (3D) • „Визуализация на взрив
на планета в космоса” (3D) • „Работеща икономика”
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – Анимационно кино
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Човешки отношения; Увод в разбирането за култура; Организации и отношения; Класическа анимация; Компютърно създаване и обработка на изображения; Филмов монтаж; Тримерна
графика и анимация; Интернет анимация
Разработени проекти
66
„Принцът-жабок” - дипломна работа • „Циркът” • „Игри на късмета” • „Морският крал” • „Индианецът”
Трудов опит
1 година – маркетинг мениджър в хотел „София Плаза”. Комуникирах с хора от целия свят на английски – бизнес ниво, по и-мейл
и лично. Няколко месеца след това ми повериха и ревизиите в хотела,
както и ми възложиха да отговарям почти за всичко в хотела.
1 година в Шотландия – неквалифициран персонал, а после –
избран от мениджъра на предприятието за супервайзър и отговарях за около 40 души – следях как протича процеса на работа и
на какво ниво е качеството й.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език /advanced level/
Компютърни умения
MS Office, Photoshop, After Effects, Premiere, Flash, 3d max 2011,
Anime Studio, Illustrator
Други
Умея да комуникирам свободно с хора и да ги мобилизирам,
да рисувам, да следя как протича процеса на работа, да правя
презентации, ревизии, отчети, да карам кола.
Интереси
Спортувам поне два пъти седмично, интересувам се от музика,
култура и изкуство, както и от социални дисциплини.
Желани сфери на реализация
Желая да се реализирам в сферата на визуалните изкуства. Искам да режисирам филми, ако са анимационни – и да участвам
в анимацията.
Е-mail: evgeni_19141986@abv.bg
67
Е
Екатерина
Попниколова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
История
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Средновековна история; История на Новото и Най-новото
време
Разработени проекти
68
• Кодификация на римското право през късната античност;
• Хронисти и историци на късната античност. Писмени сведения за Тракия и Дакия (IV-VI в.) ;
• Участие в международна конференция „Религии и религиозни политики” с доклад на тема „Основни аспекти в религиозната политика на Тетрарсите;
• Участие в национална научна конференция „История и празници” с доклад на тема „1 май 1986 г.”;
• Участие в международна научна конференция „Интелектуалците в/и политиката” с доклад на тема „Българската интелигенция през периода 1944-1989 г. и произтичащите от този
период антиинтелектуални нагласи”.
Допълнителна информация
Чужди езици
Немски език – C1, Английски език – B1
Компютърни умения
MS Office
Интереси
История, Археология, Политика, Литература, Изкуство
Желани сфери на реализация
Образование, Наука, Култура
Е-mail: epopnikolova@gmail.com
69
Е
Екатерина
Цветанова
Образование и обучение
Магистърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
70
Международен бизнес – 2013 г.
Международна търговия; Международни финанси; Международен
маркетинг; Международна сделка за покупко-продажба; Управление на европейски проекти; Европейски и международни стандарти
за качество; Международно право
Политическото лицемерие в МВФ и в Еврозоната • Влияние на Програмата за развитие на селските райони върху международния бизнес •
Стандартизация в ЕС и единния вътрешен пазар • Фиксираният валутно-курсов режим и влиянието му върху българската икономика • МВФ
и финансирането на държавите с ниски доходи • Трагедията на общата собственост в Европейския икономически и паричен съюз • Загубата на доверие, като част от порочния кръг на финансовата криза
Маркетинг (Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, София) – 2010 г.
Маркетинг; Микроикономика; Макроикономика; Финанси; Международна икономика; Предприемачество
Оптимизиране на преките данъци с помощта на офшорни компании
и трансфер по ценообразуване • Управленски анализ на TV2 ЕООД
• Потребителски кредит – Анализ на условията на потребителско
кредитиране в Райфайзен банк и Сосиете Женерал Експресбанк •
Предприемачески профил на сър Ричард Брансън и Virgin Atlantic •
Предприемачество и бизнес идея – Грижа за клиента чрез по-добри
решения – решения в детайли • Предприемачески бизнес план: Изграждане на крематориум в гр. Пловдив
Трудов опит
09. 2010 – 12. 2010 г.
ЕТ „Росани – Росица Топалова” – продавач-консултант на детски
дрехи. Консултиране на клиенти; работа с касов апарат; обслужване на
рекламации.
01.10.2008 – 04.03.2009 г.
„БТВ МЕДИА Груп” ЕООД – технически сътрудник, Административен отдел. Поддръжка и организация на административната дейност; прием на телефонни обаждания; обработка на входяща и изходяща поща; подпомагане на административната дейност на служителите,
координиране на непосредствената комуникация на служителите; организация на делови срещи; осигуряване на техническо съдействие за
реализация на презентации пред трети лица; комуникация с куриерски
и други фирми подизпълнители.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – В2
Компютърни умения
MS Office, Photoshop, Dreamweaver, CorelDraw
Желани сфери на реализация
Спедиция и Логистика, Маркетинг, Административни и офис
дейности, Търговия, Държавна администрация, Бизнес, Консултантски услуги, Банки, Кредитиране,
Е-mail: enop78@gmail.com
71
Е
Елена
Мустакова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Масови комуникации
Година на дипломиране
2012 година
Изучавани основни дисциплини Тактики за връзки с обществеността; Планиране на ПР кампании; Медийна психология; Връзки с обществеността в маркетинга; Техники за работа с медии
Разработени проекти
• Kак у нас се използва ПР за представянето на нови продукти;
• Популяризиране на България като дестинация за културноисторически туризъм;
• ПР програма за изграждане имиджа на София;
• МПР и неговото приложение по отношение на градове и държави;
• Креативното мислене – предимство или необходимост
72
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език C2
Компютърни умения
MS Office, Word, Photoshop
Други
Умения за работа в екип. Умения за общуване и изграждане на
дългосрочни връзки. Добро отношение към работата
Желани сфери на реализация
Допада ми работа, свързана с Масови комуникации – ПР.
Е-mail: xellena@live.com
73
Е
Елена
Писарска
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Финанси
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Оценка на бизнеса; Финансов анализ на фирмената дейност;
Анализ на риска; Анализ на банковата дейност; Банки и банково обслужване; Финанси на предприятието; Финанси на осигурителните дружества; Финанси на застрахователните дружества; Местни финанси; Финансово счетоводство; Управленско
счетоводство; Счетоводни стандарти; Международна търговия; Международна икономика; Ценова политика; Публични
финанси; Компютърни приложения във финансите
Разработени проекти
74
• Анализ на рентабилността на търговска банка по примера
на...
• Сравнение на депозитната политика на две търговски банки
• Финансов анализ на публична компания по примера на...
• Въвеждане на плоския данък в България
• Формиране на инвестиционната политика на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в нашата страна
Трудов опит
15.09.11 – 15.12.12 г.
UniCredit Bulbank – студентски стаж в отдел Банкиране на
дребно
16.08.10 – 01.10.10 г.
Счетоводна къща „Вега консулт” – студентски стаж. Оформяне на
счетоводни регистри за съхранение в архива на фирмата
13.06.10 – 12.09.10 г.
„Автотранссервиз” АД – студентски стаж в счетоводен отдел.
Оформяне на счетоводни регистри за съхранение в архива на фирмата
06.07.09 – 18.09.09 г.
Автоцентър „Митвас” ЕООД – рецепционист, работа с клиенти
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2, Френски език – А1
Компютърни умения
MS Office
Други
Счетоводна програма „Бизнес навигатор”
Желани сфери на реализация
Финансови анализи, банкиране, счетоводство и одит
Е-mail: elenapisarska@gmail.com
75
Е
Емилия
Драгостинова
Образование и обучение
Магистърска програма
Управление и развитие на човешките ресурси
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Стратегическата роля на УРЧР; Осигуряване на персонал; Обучение и атестация; Трудовоправни отношения и сигурност на
персонала; Управление на организацията и промяната; Методи
за изследване
Разработени проекти
Набиране и подбор • Критичен анализ на практиката по Обучение и развитие в организацията, в която работя • Анализ и
сравнение на системите и елементите на процеса на управление на развитието и кариерата в моята организация и в още
две организации. Основни различия и прилики. Предложение
за подобряване на системите и механизмите за управление на
развитието и кариерата. Изследване на кариерата на човек с
успешна кариера • Допълнителни придобивки • Предварителен мениджърски доклад
Бакалавърска програма
Скандинавистика (СУ „Св. Климент Охридски”)
Година на дипломиране
2008
Изучавани основни дисциплини Приложна лингвистика; Езикознание; Литературознание; Културна история на Скандинавския север; История на Скандинавските литератури и митология; Странознание; Философия; Психология; Икономически шведски
76
Трудов опит
2007 – 2012
„Интелико Сълюшънс България” ООД – административен мениджър. Администрация. Организиране на работата в офиса, входяща
и изходяща кореспонденция, превод на документи от и на английски
език; изготвяне на фактури, пълномощни и др.; подготвяне на презентации, поддържане на база данни; организиране на бизнес пътувания
и командировки, проучвания, справки и сравнителни анализи; организиране на срещи и тренинги. Човешки ресурси. Организиране на
процеса по набиране и подбор: публикуване на обяви за позициите,
преселектиране по документи, съдействие в определянето и администрирането на подходящи тестове и при провеждането на интервюта.
Изготвяне на молби за отпуски и актуализиране на ваканционния календар за служителите на фирмата, организиране на обучения (PRINCE2
Training, PMP Training, Communication Skills Training).
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С2, шведски език – С2, немски език – А1
Компютърни умения
MS Office
Други
Communication Skills Training at Raven Consulting Group. Комуникативна и адаптивна, гъвкава и креативна; лесно се сработвам
в екип и имам голям опит с работа в международна среда. Отговорна, проактивна, спазвам крайни срокове и съм ориентирана към резултат. Работя с минимален надзор. Уча и възприемам бързо, отворена съм към нови неща.
Шофьорска книжка
Интереси
Пътуване, психология, литература.
Желани сфери на реализация
Човешки ресурси
Е-mail: emiliadi@gmail.com
77
З
Здравка
Христова
Образование и обучение
Магистърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
БакалавърскИ програмИ
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
78
Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността –
Журналистика
2013
Организация, управление и програмиране в електронните медии;
Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми; Медиязнание; Дигитални технологии и техника; Управление на масовите комуникации;
Масова култура; Медийна рецепция; Управление на финансите
Изготвяне на технически сценарий за 15-минутно предаване • Създаване на 27-минутен документален филм • Проект за участие в конкурс за лицензия на телевизионен оператор • Разработване на финансов бюджет за телевизия • Анализ на три актуални публикации
по значим проблем за България и Европа, публикувани в мрежата
Масови комуникации – Журналистика
Визуални изкуства – Реклама
2011
Масови комуникации: Прес и онлайн журналистика; Правоговор
и реторика; Телевизионна и радио журналистика; Журналистика и
продуцентско поведение; Аудиовизуален анализ; Медийна психология; Политическа журналистика; Невербална комуникация; Филмов
монтаж; Аудиовизуална драматургия; Радиомайсторство; Правни
основи на масовите комуникации; Киното като СМК; Политология
Визуални изкуства: Интерактивна реклама; Управление на рекламната кампания; Управление на рекламна агенция; Копирайтинг
и медийни формати; Визуална комуникация в рекламата; Международна реклама; Медия планиране; Рекламна стратегия; Рекламен
дизайн; Компютърна мултимедийна реклама; Практика на рекламната агенция; Реклама и медии; Реторика на рекламното послание
Образование и обучение
Разработени проекти
Масови комуникации: Мястото и ролята на обществените медии
в радио и телевизионния пазар в България • Журналистика и Интернет – Нестандартната реклама в Интернет • Методи и техники за изучаване на ОМ • Daily politics – Британското политическо предаване •
Изготвяне на сценарий за 56-минутно туристическо предаване • Изготвяне на сценарий за 56-минутен филм по действителен случай • Изготвяне на сценарий за игрален филм • Изготвяне на радио репортажи
Визуални изкуства: Проект за създаване на комуникационна агенция • Разработване на интегрирана кампания за The Mall • Проект „Изследване на медийната среда в България” • Анализ на маркетинговия микс на фирма „Загорка АД” • Изготвяне на медия план на кисело
плодово мляко „Сердика” на фирма „Фама Сердика” ЕАД • Създаване
на каталог за бижута есен – зима 2010 • Подготовка на щанд за мебели за изложение • Изготвяне на сценарии за тв спот на шоколадови
бонбони • Създаване на печатни реклами за кампании 2010/2011 на
БЧК и Мукосолван • Проект „Рекламна кампания на вино Todoroff във
Великобритания”
Трудов опит
юни 2010 – януари 2011
октомври 2008 – май 2009
Телевизия „Травъл ТВ” – сценарист. Писане на текстове и режисиране на документални филми
журналист в сайт www.novini.bg – писане на новини за сайта.
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Интереси
Желани сфери на реализация
Френски език – B2, Английски език – B1
Windows MS Office, InDesign, Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere
Спорт, Туризъм, Българска литература, Музика, Театър, Кулинария
Всички отрасли в сферата на журналистиката и рекламата.
Е-mail: hristovazdravka@gmail.com
79
З
Зорница
Господинова
Образование и обучение
Магистърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
80
Мениджмънт за организационно съвършенство
2013
Личностно развитие; Системно мислене; Управление на ученето и кариерата; Управление на бизнес процеси; Организационна архитектура и системи
за управление; Лидерство за организационно съвършенство
Критичен анализ на дейността на виртуален екип и избор на технология за
управлението му и повишаване на ефективността му • Разработване на личен план за развитие • Изследване на възможностите за усъвършенстване
на бизнес процеси в собствената организация и постигане удовлетвореност
на клиентите • Достъпно разясняване на фундаменталните концепции за
организационно съвършенство, създадени като продукт чрез методите
WEB 2.0 • Бенчмаркинг на средствата за развитие в три организации и разработване на препоръки за усъвършенстване.
Икономика на търговията (УНСС)
2011 година
Икономика на търговията; Пазарни проучвания; Цени и ценообразуване;
Планиране и анализ на търговската дейност; Маркетинг на търговската
фирма; Търговски мениджмънт; Управление на продажбите; Търговия на
дребно; Търговско предприемачество; Търговско посредничество; Управление на логистични вериги; Интелектуална собственост; Корпоративна
сигурност; Финансов мениджмънт; Корпоративни финанси
Електронната търговия – заплаха за традиционните търговци • Проблеми на цените след присъединяването на България към Европейския съюз
• Програми за лоялност на търговските вериги в и извън България • Найизвестните български марки • Цел номер едно на хилядолетието от Декларация на хилядолетието – изкореняване на бедността и недохранването.
Трудов опит
9.12.2010 – до сега
Кафе-сладкарница „Озарение”, Велико Търново – управител
Допълнителна информация
Чужди езици
Испански език – D.E.L.E – nivel intermedio – писмен и устен; Английски език – B2, Руски език – B2
Компютърни умения
Photoshop, Power Point, Microsoft Office Word, Microsoft Office
Access, Movie Maker, Blogspot
Други
Бизнес планиране по китайската система „Ци Мън Дун Дзя”
Сертифициран лидер по Йога на смеха (Laughter Yoga), едногодишен опит като инструктор по Йога на смеха, едногодишен
опит като модератор на „Клуб по сътрудничество” – В. Търново
Завършени курсове по системата на акад. Норбеков, Моника
Балаян, „Изкуството да живееш” и други.
Дългогодишна практика в Хатха Йога. Участие в редица национални и международни семинари, уъркшопове, свързани с
личностното развитие, усъвършенстване и алтернативната
медицина
Интереси
Източна култура, традиции, методи за усъвършенстване, лич­
ностно развитие, опазване на околната среда, опазване здравето на човека, йога, спорт, природа, култура и изкуство, фотография, дизайн, творчество
Желани сфери на реализация
Търговия, Туризъм, Бизнес, Бизнес планиране, Развитие на човешките ресурси
Е-mail: trashmetal@abv.bg
81
И
Иван
Богданов
Образование и обучение
Магистърска програма
Софтуерни технологии в Интернет
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Софтуерни среди за уебдизайн; Компютърна сигурност в Интернет; Скриптови езици в Интернет; Електронен бизнес; Глобални
мрежи; Информационна сигурност в Интернет; Програмиране
на Java за напреднали; Разработка на уеб базирани информационни системи със софтуер с отворен код; Разработване на
Web приложения с Oracle технологии; Високопроизводителни
компютърни архитектури; Програмиране с PL/SQL; Управление
на софуерни проекти за Интернет; Семантичен Интернет; Соф­
туерен инженеринг; Разработки на XML; Мултимедийни приложения в интернет
Разработени проекти
82
Разработване на уебсайт с динамично генерирани страници •
Проект по Web приложения с Oracle технологии – хотелска резервационна система • Проект по информационни системи в
Интернет • Проект по скриптови езици в Интернет – PHP модул
за преглед на печата с RSS и MySQL база данни с административен модул за новините • Проект по компютърна сигурност в
Интернет • Проект по операционни системи и мрежи – PHP калкулатор на мрежови маски с препратки към RFC
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Ландшафтна архитектура (Лесотехнически университет)
Година на дипломиране
1999
Изучавани основни дисциплини Паркова фауна; Фитоценология; Рисуване с паркова перспектива; Техническа механика и строително дело; Дескриптивна
геометрия; Геодезия с вертикално планиране; Почвознание;
Декоративна дендрология; Генетика и селекция; Цветарство;
Ландшафтознание; Декоративни разсадници
Разработени проекти
Организация, икономика и управление в озеленяването • Устройство на ландшафта • Лесопаркове • Строителство и поддържане на зелените площи • Проект за хидропарк ‘Кътина’
Трудов опит
Изпълнителна агенция по горите, ст. експерт „Информационно обслужване – Комуникации”,
10 г. Дейности: Разработка на WEB-базирани приложения, компютърна поддръжка, сървърна поддръжка, изготвяне на документации за търгове и проекти, компютърен дизайн (WEB, ID Cards, etc.)
Допълнителна информация
Чужди езици
Руски език – C2; Английски език – C1
Компютърни умения
AutoCAD, PhotoShop, Dreamweaver, MS Office, MS Windows
(+server) XX, RedHead, SuSe, Ubuntu, etc.
Други
PHP, Perl, HTML, CSS, Ajax, Javascript
Интереси
WEB-базирани приложения
Желани сфери на реализация
Разработка на WEB-базирани приложения, WEB-дизайн, компютърна поддръжка, софтуерна поддръжка
Е-mail: ivan.bogdanov@nug.bg
83
И
Иван
Христов
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – Реклама (major)
Масови комуникации – Връзки с обществеността (minor)
Година на дипломиране
2013 г.
Изучавани основни дисциплини Творческо писане и приложна есеистика; Рисунка, стилизация,
орнамент; Въведение във филмовата и телевизионната режисура; Рекламна и художествена фотография; Драматургия на
късите форми; Приложни аспекти във визуалните изкуства;
Сценарият – от замисъла до реализацията; Основни компоненти на изображението; Рекламен дизайн; Психотехника на
убеждаването; Рекламата в комуникационния процес; Реклама и медии; Управление на връзки с обществеността; Онлайн
пространство и ПР; Изследване на медиите; Интегрирани маркетингови комуникации; Компютърна мултимедийна реклама;
Изложбените проекти – платформа за активна комуникация
Разработени проекти
84
Рекламна кампания за „Аполон” • Изложбен проект – „Сладки
изкушения” • Изследване на медиите – проучване за „България търси талант” • История в картинки (сториборд) – „Тукан” •
Конкурсен проект за „Coca-Cola” – Олимпийски игри 2012 г.
Трудов опит
2008 г.
„МЕГ – Черно и бяло” („MEG Black & White”) – графичен дизайн
2010 г.
„ДМД консулт” – графичен дизайн
Участие в екипа на списание „Signcafé”, собствени публикации.
Постоянна заетост в областта на графичния дизайн и брандирането.
2009 г. – до сега
„Енджой” – графичен дизайн
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Френски език – А2; Руски език – А2
Компютърни умения
Microsoft Office, Photoshop, CorelDraw, InDesign, Illustrator
Други
„ProShow Producer”. Рисуване и творческо писане.
Интереси
Рисуване, дизайн, реклама, комуникации.
Желани сфери на реализация
Текстер (копирайтър). Графичен дизайнер на свободна практика. Съветник ИМК.
Е-mail: hristov.Ivan@mail.bg
85
И
Иво
Канин
Образование и обучение
Магистърска програма
Рекламен Мениджмънт –
Комуникационен и бранд мениджмънт
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Принципи на маркетинговите комуникации; Рекламни стратегии на бранда; Медия мениджмънт; Потребителят като обект
на рекламно повлияване; Количествени тестове в рекламата;
Визуален мърчъндайзинг; Планиране и оценка на медийни
рекламни кампании; Директен Маркетинг; Събитиен мениджмънт и спонсорство; Нетрадиционни форми на реклама; Рекламна комуникация в Интернет; Външни и вътрешни ПР комуникации
Разработени проекти
86
Дневникът на един рекламист • „За или против системата за заплащане на труда на рекламните агенции спрямо постигнатите
резултати – „Payment by results” • Разходи за Директен маркетинг в САЩ • Има ли, и ако да кои са най-важните принципи, по
които би трябвало да се организира и провежда конкурсът за
избор на рекламна агенция от страна на рекламодателите •
Предимства и недостатъци на традиционните медии като рекламни носители • Новината е информация, превърната в стока
Образование и обучение
Международни икономически отношения
(ПУ „Паисий Хилендарски”)
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Макроикономика, Маркетинг, Микроикономика, Статистика,
Счетоводство, Публични финанси; Корпоративни финанси; Данъци и данъчна политика; Търговско право; Международна търговия; Цени и ценова политика; Фондови борси; Стокови борси
Разработени проекти
Вътрешни миграции и демографски последици • Преки чуждестранни инвестиции. Последици за страната домакин • Същност
и организация на Дубайската златна и стокова борса (DGCX) •
Ценова политика като елемент на маркетинга • Металургия на
България
Бакалавърска програма
Трудов опит
от октомври 2011 г.
юни – август 2011 г.
юни 2010 г.
„Електролукс Табаков и синове” ЕООД – технически организатор
EVN Bulgaria – стажант в отдел „Връзки с клиенти”
EVN Bulgaria – стажант в отдел „Връзки с клиенти”
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски – C1
MS Office, SPSS, SAP, kVASy
Музика, нехудожествена литература
Реклама, маркетинг, PR или в търговски отдел.
Е-mail: ivo.kanin@abv.bg
87
И
Иво
Котев
Образование и обучение
Магистърска програма Софтуерни технологии в Интернет – 2012 г.
Изучавани основни дисциплини Електронен бизнес; Компютърна сигурност в Интернет; Софтуерен инженеринг; Програмиране с PL/SQL; Семантичен Интернет;
Скриптови езици в Интернет; Програмиране на Java за напреднали; Разработка на уеб базирани информационни системи със
софтуер с отворен код; Обектно-ориентирано програмиране в Интернет; Разработка на информационни системи с .NЕТ framework;
Мултимедийни приложения в Интернет; Разработки на XML
Разработени проекти
Проект по PL/SQL – Разработка на база данни за онлайн магазин в
средата APEX, предоставена от Oracle • Проект по скриптови езици в
Интернет – Разработка на Интернет сайт за верига ресторанти • Проект по обектно-ориентирано програмиране в Интернет – Разработка
на клиент-сървър приложение с помощта на обектно-ориентирания
език за програмиране Java • Проект по Обектно-ориентирано програмиране в Интернет – II част – Разработка на Web приложение,
използващо технологията на Java – RMI • Семантичен Интернет –
Разработка на семантична база данни – онтология
Бакалавърска програма Информатика – Модул компютърно програмиране – 2010 г.
Изучавани основни дисциплини Операционни системи; Компютърни архитектури; Бази данни и системи за управление на бази данни; Алгоритми и структури данни;
Принципи на езиците за програмиране; Обектно-ориентирано моделиране с UML, Java SE и Java EE framework; Microsoft .NET framework;
ASP.NET; Visual C#; Програмиране в Интернет; HTML; CSS; JavaScript;
PHP; Проектиране и разработка на мултимедийни продукти
88
Образование и обучение
Разработени проекти
Самостоятелна работа по ASP.NET – Разработка на Web приложение
с ASP.NET и Microsoft SQL Server • Самостоятелна работа по UML – UML
и Rational Rose • Проект по Java Web Services – Генериране на Web
Services • Самостоятелна работа по скриптови езици – Разработка на
личен сайт за снимки с PHP и MySQL • Проект по експертни системи –
Разработка на експертна система • Самостоятелна работа по мрежи
или програмиране с XML – Основни технологии в XML
Трудов опит
oт 01.08.2010
15.07.2009 – 01.08.2010
01.11.2008 – 15.07.2009
01.04.2008 – 01.11.2008
21.02.2007 – 01.01.2008 SAP Labs Bulgaria Ltd.:
Software Developer. Поддръжка и разработване на бизнес софтуер
Junior Quality Specialist. Поддръжка на вътрешна инфраструктура, разработване и изпълнение на автоматизирани процеси за валидация на качеството
Junior Software Developer. Поддръжка и разработване на бизнес софтуер
Internship Quality Specialist. Разработване на автоматични тестове и тестване на софтуер
БИМКО ЕООД – търговски представител. Контакти с клиенти във връзка с
дистрибуция продукцията на фирмата
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски език В2 – Certified by University of Michigan
Експертни умения: HTML 5, CSS, Java Script, jQuery, Java SE and Java EE
Framework, Structured Query Language (SQL), JSON, XML, UML. Основни
умения: .NET Framework and ASP.NET, PHP, Java ME, Android Framework.
Oracle Certification Program – Oracle Certified Professional, Java SE 6
Programmer. Certified by National Academy for Software Development –
Introduction to programing with Java. Шофьорска книжка категория B
Спорт и туризъм
Фирмата, в която работя в момента – SAP Labs Bulgaria Ltd., отговаря
на моите желания и образование.
Е-mail: kotev_@abv.bg
89
И
Ивона
Табакова
Образование и обучение
Магистърска програма
Право
Година на дипломиране
2013 г.
Изучавани основни дисциплини Граждаснко право; Вещно право; Търговско право; Облигационно право; Трудово право; Финансово и Данъчно право; Интелектуална собственост; Авторско право
Разработени проекти
Посредничество и поръчителство при менителницата • Делегации на международните срещи и конференции • Бюджетно
право. Бюджетна система • Договор за дарение • Правен режим
на данъка върху превозните средства
Бакалавърска програма
Бизнес администрация (УНСС)
Година на дипломиране
2011 г.
Изучавани основни дисциплини Маркетинг; Корпоративни финанси; Управление на човешки
ресурси; Счетоводство; Статистика; Организационно поведение
Разработени проекти
90
Изготвяне на управленска политика на фирма „Лактина ООД” •
Презентация на тема „Методът „мозъчна атака/brainstorming”
в управлението” • Проект на тема „Европейската политика и интеграционни програми в образованието” • Изготвяне на бизнес
план на фирма „Интерлекс Консулт” ООД
Трудов опит
15.09.2008 – до сега
„Интерлекс Консулт” ООД – управител
01.02.2008 – 01.06.2008
RE:TV – репортер
01.08.2011 – 31.10.2011 МнВР – стажантска програма
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2; Немски език – A2; Френски език – A2
Компютърни умения
Много добри компютърни умения
Интереси
Член на организация Ротари от 2010 г. – участие в благотворителни мероприятия, подготовката и осъществяването им.
Желани сфери на реализация
Маркетинг, Реклама, Банкова сфера
Е-mail: tabakova_ivona@abv.bg
91
И
Илияна
Дерменджиева
Образование и обучение
Магистърска програма
Право
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Гражданскоправни, Публичноправни и Наказателноправни
науки
Разработени проекти
92
• Договор за разпределено във времето право на ползване на
собственост (т.нар. тайм-шеринг);
• Договор за паричен банков влог;
• Унищожаемост на завещанието;
• Юридическо лице. Теории. Понятие за юридическо лице.
Правосубектност на юридическото лице;
• Проблемът вменяемост – невменяемост в медицински
(психиатричен) и юридически аспект
Трудов опит
04.04.2011 – 02.09.2011
Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и КО”, София – стажант. Изготвяне на становища
Допълнителна информация
Чужди езици
Френски език – B2; Английски език – B1;
Френски език за юристи
Компютърни умения
MS Office
Интереси
Интереси както в сферата на гражданскоправните науки, така и
в областта на наказателноправните.
Желани сфери на реализация
Желание и готовност за извършване на всякаква трудова дейност, свързана с посочените интереси.
Е-mail: iliyana_dermendzhieva@abv.bg
93
И
Ирина
Сивкова
Образование и обучение
Компютърни медийни технологии – Компютърна графика и
анимация;
Визуални изкуства – Графичен дизайн
Година на дипломиране
2012
БакалавърскИ програмИ
Изучавани основни дисциплини Структури в програмирането и информационните технологии;
Графично документиране; Обектно ориентиран подход за програмиране на потребителски интерфейс; Приложна векторна
графика;Компютърна графика; Структурно програмиране с
език С; Принципи на цифровата фотография; Синтез на реалистични изображения; Особености на обектно програмиране със
С++; Хипермедия в Интернет; Компютърна анимация; Анимационни техники; Геометрично моделиране (Maya); Шрифт в
компютърното проектиране; Софтуерни технологии със С#; Художествено-пространствено проектиране; Графично оформление на страница; Проектиране на уеб сайт; Рекламен пространствен дизайн; Графиката във визуалната комуникация; Дизайн
и мултимедия в Интернет
94
Образование и обучение
Разработени проекти
Изработка на опаковка за лекарство – Bromizin • Изработка
на персонален web сайт • Изработка на web сайт с учебна
цел – Представяне на протокол SNMP • Изработка на етикети
за бутикова серия вино • Корпоративна графика на фирма за
производство на резервни части и металообработващи услуги
на селскостопански машини – „Агроинженеринг” • Опаковка
на хранителен продукт „Fast & Easy” • Серия пиктограми за
използването на електрическа скара • Серия обозначителни
знаци за училищна среда • 3D визуализация на редова къща
• 3D моделиране на играчки • Разработка на късометражен
филм „Pluggo and the berry” • Типографски дизайн на листовка
• Оформление на витрина и интериоен дизайн на магазин за
мобилни телефони„Connect” • Графично оформление на разтвор
на книжно тяло: дизайн на корица на портфолио и на списания –
„Gadgets and Data” и „TechStyle” • Оформление на витрина,
рекламна графика и интериорен дизайн на бижутерия„Together”
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – В2
Компютърни умения
MS Office пакет, PhotoShop; CorelDraw; Sculptris; Illustrator;
InDesign; Dreamweaver; HTML 4; CSS; AutoCad; 3d studio max;
Maya; Pascal; основни познания по C, C ++, C#, Flash.
Други
Комуникативност; Работа в екип
Интереси
3D анимация и моделиране; Дизайн; Рисуване; Компютърни
игри; Археология; Астрономия; Физика;
Желани сфери на реализация
Графичен дизайн; 3D моделиране и анимация; Интериорен и
екстериорен дизайн и визуализация;
Е-mail: irichka.sivkova@gmail.com
95
K
Кадрие
Манафова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Ориенталистика – Арабистика
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Практически арабски език; Разговорен арабски език; Проблеми на превода; Консекутивен превод; Ислямът: култура, политика, религия
Разработени проекти
96
• История и религия на страните от арабо-мюсюлманския свят
• Арабски език чрез автентичен текст
• Диалектизмите в съвременния арабски език – превод
• Преводи на специализиран текст и литературен текст
Трудов опит
08.2007 – 04.2008
ПЕТ Интернешънъл – оператор въвеждане на данни
4.2008–11.2008, 5.2009–1.2011 „Ергон България” ООД – технически сътрудник. Правене заявки
за строителни материали, следене работния график на работниците,
изчисляване заплати на работниците
11.2008 – 05.2009
„Сеада Инвест” ЕООД – оператор въвеждане на данни
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – А2; Арабски език – B2
Компютърни умения
MS Office, Internet
Други
Свидетелство за управление на МПС – B,M
Доброволец в Интеграционния център към Държавната агенция за бежанците
Интереси
Пътуване
Желани сфери на реализация
Административни и офис дейности, Институции / Държавна администрация, Преводи от арабски език, Медии
Е-mail: kadi1@abv.bg
97
K
Константин
Лукашев
Образование и обучение
БакалавърскИ програмИ
Масови комуникации – Връзки с обществеността
Визуални изкуства – Реклама
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Връзки с обществеността: Реклама и ПР; Творчество в ПР; Аудиовизуално
творчество; Авторско право; Техники за работа с медии; Аудиовизуален анализ; Социална психология; Медийна психология; Управление на ПР; Онлайн
пространство и ПР
Реклама: Психотехники на убеждаването; Рекламата в комуникационния
процес; Стратегически маркетинг; Творчески процеси в рекламата; Международна реклама; Рекламни фестивали; Социална реклама
Разработени проекти
98
Връзки с обществеността: Участие в студентски проект за допълване
на Българската част на Уикипедия; Медиен мониторинг на тема „Аварията
в АЕЦ „Фукушима-1”; Идеен проект за организация на концерт по случай
„Международен ден на кръводаряването”; Презентация и анализ на ПР
кампания на цигари „King”; Изготвяне на проект за участие в специализирана изложба в чужбина.
Реклама: Изготвяне на рекламна кампания на фирма „Росиньол”; Изготвяне на рекламна кампания на фирма „Ташев”; Изготвяне на рекламна кампания на фирма „Виваком”; Изготвяне на медия план за рекламна кампания на Samsung Galaxy Note; Анализ на онлайн пространството в България
по отношение на Premium рекламата (по модела CPM).
Трудов опит
2010 – до сега
Студентско сдружение „Праксис”, съдействие при организацията и провеждането на събитията, които провежда сдружението.
декември 2010 – февруари 2011 ИА „КРОСС” – стажант-журналист. Изготвяне на база данни, писане
на статии и поддържане на профилите в социалните мрежи.
ноември 2009 – февруари 2010 Web Vanity – маркетинг консултант. Поддържане на база данни и
намиране на рекламодатели за онлайн каталог.
януари 2007 – до сега
ICT Media – технически сътрудник
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2 (Сертификат от Мичиганския университет);
Френски език – B2
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Corel Draw, InDesign
Желани сфери на реализация
Организиране на специални събития. Маркетинг в социалните
медии и мрежи.
Е-mail: k.lukashev@abv.bg
99
K
Красимира
Петрова
Образование и обучение
Магистърска програма
Право
Година на дипломиране
2015
Изучавани основни дисциплини Конституционно право; Административно право; Гражданско
право; Финансово право; Вещно право; Външна политика;
Обща теория на държавата; Римско частно право
Разработени проекти
• Юридически факти
• Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. Способи за
изкупуване по Закона за собствеността, Закона за устройство
на територията, Гражданския процесуален кодекс. Правна
същност на изкупуването.
• Поземлени сервитути
• Избор на президент
• Анализ на съдебната практика, свързана с прогласяване на
нищожност на един административен акт.
• Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет. Органи и компетентност.
100
Трудов опит
юни 2010 – август 2010
Мега-Р – администратор – туризъм, хотели и ресторанти
Допълнителна информация
Чужди езици
Немски език – C1; Английски език – В2; Френски език – В1
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop
Интереси
фотография
Желани сфери на реализация
Област право, юридически услуги
Е-mail: krassssi@abv.bg
101
Л
Лора
Кънева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Масови комуникации
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини ПР
102
Разработени проекти
Малкият град в България през пролетта на 2010
(Де)конструиране на имидж в публичното пространство
Проект по Онлайн пространството и ПР (създаване на инициатива + развиването й в 3 социални мрежи)
Проект „Wikipedia”
Проект „HPV (Human papillomavirus)”
Трудов опит
октомври 2010 – до сега
ПР Агенция APRA Porter Novelli – ПР консултант. Изготвяне на презентации и бюджети за клиенти, организиране на събития, контакти с
журналисти и подизпълнители, подготвяне на прессъобщения, поддръжка на Facebook корпоративни страници, преглед на пресата, мониторинг, клипинг.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Френски език – B1
Компютърни умения
MS Office, LibreOffice, OpenOffice, Adobe Photoshop CS6.
Интереси
Social Media, Marketing, PR, Event Management
Желани сфери на реализация
Интересувам се предимно от Social Media, Marketing, PR и Event
Management.
Е-mail: l.st.kyneva@gmail.com
103
М
Маргарита
Ганева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Дизайн и архитектура – Интериорен дизайн
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Интериорен дизайн
Разработени проекти
104
• Rustica – проект за интериорен дизайн на апартамент
• Проект за интериорен дизайн на малко шивашко ателие
• Проект за интериорен дизайн на салатен бар
• Проект за интериорен дизайн на магазин за детска конфекция
• Проект за интериорен дизайн на малка вила във френски
стил + екстериорно и ландшафтно оформление
• Предложение за нов фирмен стил на сладкарница „100 грама
сладки”
• Пиктограми за хотел, парк и зоопарк
• Продуктдизайн – проект за дръжка на врата
• Продуктдизайн – бар-стол
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C2, Френски език – B2
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Illustrator, Corel Draw, AutoCad,
3ds MaxDesign
Интереси
дизайн (графичен, интериорен, моден, продуктдизайн), изкуство, екипна работа, социални контакти, пътувания
Желани сфери на реализация
Всяка работа в сферата на интериорния и графичния дизайн,
както и на продуктдизайна
Е-mail: margarita.ganeva@gmail.com
105
М
Марин
Маринов
Образование и обучение
БакалавърскИ програмИ
Икономика
Науки за Земята
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Маркетинг; Геотехнологии и Геоинженеринг
Разработени проекти
106
Адаптиране на маркетинговата стратегия на фирмите в условията на икономическа криза • Маркетингово проучване за фирма – Otto Eco Toys • Влияние на съвременната дистрибуция върху икономиката • Видове решения за покупка. Фактори, които
определят вида на решението • Анализ на иновация в сферите
на технологията и образованието • Определяне конкурентоспособността на продукт чрез комплексния метод • Приложения
на лек безпилотен летателен апарат, тип Микрокоптер, за наблюдение и анализ на последствията от силни земетресения •
Вътрешни земни сили – вулканизъм • Изчерпват ли се конвеционалните енергийни източници и кои са алтернативните? • Почвено разнообразие в Сливенския окръг • Геоложки период –
кватернер • Изчисляване на геоложки товар • Информационни
взаимодействия между Био- и Геотехнологиите
Трудов опит
01.09.2008 – 01.08.2009 „АПЕКС ММ” ЕООД. Работа с информационни и фирмени документи. Работа с продуктов софтуер за контрол и управление на
достъпа Салто – Испания. Участие в презентация на новите приложения на ситемата Салто с представител на Салто – Испания.
Участие в изготвянето на рекламните продукти на фирма Апекс.
09.06.2010 – 04.10.2010 НБУ – Библиотека – обработка на библиотечен фонд.
от 2012 „Апекс ММ” ЕООД. Участие в изложби и презентиране на продукти, Изработване на рекламни материали, Комуникация с клиенти и производител в Англия, Отговаряне на запитвания
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1 – сертификат CAE University of Cambidge;
Немски език – B2
Компютърни умения
MS Office, Adobe Photoshop, SPSS
Интереси
Доброволец в сдружение FreeSofiaTour – показвам забележителностите на София пред интернационални туристически групи, на английски език. Основно хоби – Фотография
Желани сфери на реализация
Дизайн/Криейтив, Бизнес/Консултантски услуги, Логистика,
Маркетинг, Медии, Научна и изследователска дейност, Металургия и минно дело, Туристически агенции, Реклама/PR
Е-mail: marin3@mail.bg
107
М
Мария
Маринова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Ориенталистика
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация; Бизнес-арабски
език; Арабо-мюсюлманска философия; Превод на публицистичен текст; Практически арабски език; Разговорен арабски език;
Проблеми на превода; Консекутивен превод; Симултанен превод; Ислямът: култура, политика, религия
Разработени проекти
108
• Арабски език чрез интернет
• Класически и модерен ислям
• Фразеологизми в съвременния арабски език
• История и религия на страните от арабо-мюсюлманския свят
• Арабски език чрез автентичен текст
• Диалектизмите в съвременният арабски език
Трудов опит
30.05.2011 – 30.09.2011
Work and Travel Program – Alliance Abroad Group, 05402,
Burlington, VT (USA) – работник във фабрика
Допълнителна информация
Чужди езици
Арабски – C1; Английски – B2; Немски – B1
Компютърни умения
MS Office, Internet
Други
Свидетелство за управление на МПС – B
Интереси
Книги, пътувания
Желани сфери на реализация
Институции, Държавна администрация, Превод от арабски
език, Туризъм
Е-mail: maria_marinova@abv.bg
109
М
Мария
Чалева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Дизайн и архитектура – Интериорен дизайн
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Интериорен дизайн
Разработени проекти
• Simplicity – проект за интериорен дизайн на апартамент
• Проект за екстериорно оформление, ландшафтен и
интериорен дизайн на вила в японски стил
• Проект за интериорен дизайн на фризьорски салон
• Проект за интериорен дизайн на кафе-бар
• Проект за интериорно решение на детска библиотека
• Проект за продуктдизайн – дръжка за врата
• Проект за продуктдизайн – кресло
• Проект – Пиктограми за парк и зоопарк
• Проект – Пиктограми за хранителен супермаркет
• Проект – Лого и фирмен стил на пиано бар
110
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1 (CAE); Френски език – B2;
Италиански език – А2
Компютърни умения
MS Office, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, 3dsMax Design,
AutoCAD
Други
Графична култура, рисуване, цветознание
Интереси
Изобразително изкуство, фотография; Дизайн – интериорен,
графичен, моден дизайн; Пътуване, социални контакти и работа в екип
Желани сфери на реализация
Работа в дизайн студиа, архитектурни фирми и бюра, други
организации в сферата на интериорния, продуктдизайна и/или
графичния дизайн
Е-mail: maria.chaleva@gmail.com
111
М
Маруся
Иванова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Социология (major)
Маркетинг (minor)
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Социология; Качествени и количествени методи; SPSS; Маркетинг
Разработени проекти
112
• Съществува ли връзка между предизборната кампания на
даден кандидат и изборните резултати?
• Фитнесът: развлечение в свободното време или начин на живот?
• Бизнес план на стартираща фирма „АСЕМ ГРУП” ООД
• Равенството на образователните възможности – мит или реалност?
• Интеграция и дискриминация в българското общество
• Интеграция на имигрантите в Европа
Трудов опит
05.06.1995 – 30.11.1995
„ПротехТелеком”ООД–дилърнамобилниапарати. Работасклиенти
20.12.1995 – 20.03.1995
„Т.В.С. – 1” ЕООД – технически сътрудник. Офис организация
21.03.1996 – 01.10.1996
„Агрима” АД – технически сътрудник. Офис организация
01.09.2000 – 01.05.2001
„Евива МЗ” ЕООД – консултант. Работа с клиенти
01.07.2001 – до сега
ЕТ „Плекта 100 – Георги Иванов” – технически сътрудник. Работа
с клиенти
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – В2
Компютърни умения
MS Office, PPT, SPSS
Други
Изготвяне визията на рекламни материали с различно предназначение.
Координиране на поръчки, продажба и финансови отчети. Цялостна офисна координация на работния процес
Свидетелство за управление на МПС от 1996 г., категория В и М
Свидетелство за професионална квалификация за стенографска и машинописна правоспособност
Интереси
В сферата на проучвания и анализи, Маркетингови политики и
стратегии, Стратегии за повишаване социалната ангажираност
на фирми, Развитие и популяризиране на спортната активност
при подрастващите
Желани сфери на реализация
Отдел Маркетинг и Реклама, Социологическа агенция, Маркетингова агенция, ПР агенция
Е-mail: marusia14@abv.bg
113
М
Мая
Стаменовска
Образование и обучение
Магистърска програма
Управление на здравните грижи
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Електронно здравеопазване; Здравна политика; Здравен мениджмънт
Разработени проекти
„Икономика в здравните институции” • „Системи на здравните
грижи” • „Здравна политика и здравни стратегии” • „Пазар на
здравните услуги и маркетинг в здравеопазването” • „Оценка
на професионалния риск”
Бакалавърска програма
Зъботехника (Медицински колеж, София)
Година на дипломиране
2010
Изучавани основни дисциплини Изработване на зъбни конструкции
Разработени проекти
114
Моделиране на зъбни конструкции • Ортодонтски апарати • Лицево-челюстно протезиране • Анатомия на зъбите • Изработване на Керамични конструкции
Трудов опит
период от 5 години
Зъботехническа лаборатория „Денс-Мони” – зъботехник. Изработване на зъбни конструкции.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Испански език – B1; Македонски език – C1;
Сръбски език – C1.
Компютърни умения
МS Office, Machintosh, Photoshop
Други
Плуване, ски и рисуване.
Интереси
Здравен мениджмънт
Желани сфери на реализация
Здравен мениджър в лечебно заведение
Е-mail: majastamenovska@hotmail.com
115
М
Мая
ЦветковаЛазарова
Образование и обучение
Магистърска програма
Управление и развитие на човешките ресурси
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Стратегическа роля на УРЧР; Осигуряване на персонал; Обучение и Атестация; Трудовоправни отношения и сигурност на персонала
Разработени проекти
Процеси на подбор на персонал за длъжност специалист „Маркетинг и комуникации” • Процес на подбор на кандидат за позицията „Старши супервайзор” във фирма HelpCall • Сравнителен
анализ на системите за кариерно развитие в компаниите XY,
Бела България и Корпус на мира • Диагностика на системите за
обучение и развитие във фирма XY.
Бакалавърска програма
Маркетинг и мениджмънт – профил Маркетинг (УНСС)
Година на дипломиране
1999
Изучавани основни дисциплини Икономикс; Статистика; Геоикономика; Планиране; Изследване
на операциите; Мениджмънт тренинг; Бизнес план; Индустриален маркетинг; Финансов и банков маркетинг; Маркетинг на
интелектуалните продукти; Управление на малки и средни предприятия; Марктингови изследвания и маркетингова информационна система; Стокова политика; Ценова политика; Маркетингов план; Дистрибуционна политика; Международен маркетинг
Разработени проекти
Мaркетингово изследвaне на нагласите към чай PickWick” • „Управление формирането на системата от човешки ресурси – набиране, подбор, назначаване” – магистърска теза
116
Трудов опит
2006 – до момента
„Санома Блясък България” АД – мениджър „Нови медии”. Развитие на интернет дейността на компанията, управление на интернет
проекти.
2002 – 2006
„Арома” АД – мениджър Реклама, ПР и интернет. Управление на
рекламната дейност
2001 – 2002
„Експрес консулт холдинг” АД – мениджър маркетингови проучвания и стратегии. Организиране и провеждане на маркетингови
проучвания и разработване на маркетингови стратегии за фирмите в
холдинга.
1999 – 2001
„Прософт” АД – специалист Маркетинг
1998 – 1999
„Мегатекс” АД – маркетинг мениджър
1997 – 1998
„Нилана’ ООД – специалист реклама, продуктов мениджър
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Corel Draw, SPSS, Internet
Интереси
Управление на човешки ресурси, Маркетинг, Интернет, Управление на проекти
Желани сфери на реализация
Управление на човешки ресурси, Маркетинг, Интернет, Управление на проекти
Е-mail: mayatslazarova@gmail.com;
117
М
Милена
Пищухина
Образование и обучение
Магистърска програма
Организация на антитерористичната дейност в публичния и
частния сектор – 2012
Изучавани основни дисциплини Основи на разузнаването и контраразузнаването; Разузнавателен анализ;
Разработени проекти
Магистърска програма
Анализ на кризите със заложници; Оръжията на тероризма и защитата от
тях; Антитерористична защита на стратегически обекти; Основи на оцеляването в терористична среда; Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации; Международно сътрудничество в борбата с тероризма; Обезпечаване сигурността на особено
важни обекти; Организация и тактика на специалните служби в противодействието на тероризма; Финансова сигурност и изпирането на пари
Разузнавателен анализ – проучване на лице • Национална система за сигурност и вътрешен ред • Профил на терористична организация – Аум Шинрикьо • Канали за снабдяване на криминогенните елементи с оръжия за терористична дейност • Анализ на кризите със заложници: трагедията в Беслан
Международни политически отношения и сигурност
(СУ „Св. Климент Охридски”) – 2008
Изучавани основни дисциплини Въведение в проблематиката на международната сигурност; Политическа
Разработени проекти
118
география, геополитика и геостратегия; Конфликтни ситуации и модели на
поведение; Русия в международните отношения и сигурност; Международни операции за поддържане на мира
Дипломна работа: „Ядреният тероризъм като нова заплаха за сигурност­
та: възможности за използване от страна на международни терористични
мрежи и шансове за превенция на риска”• Русия и България през призмата
на бъдещото членство на България в ЕС• Сценарии относно преговорния
процес на Турция за присъединяване към ЕС• Европейските политически
системи• Самоубийствен тероризъм
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Политология (СУ „Св.Климент Охридски”) – 2005
Изучавани основни дисциплини Политически комуникации; История на политическите идеи; Теория
Разработени проекти
на международните отношения; Национална сигурност и управление на конфликти; Международни и регионални организации; Методология на политическия анализ; Международна сигурност и североатлантическата интеграция
Политическите партии в България • Институции на ЕС • Тенденции в
развитието на политическата култура • Видове избирателни системи
• Участие в организацията и провеждането на 12-та среща среща на
Министрите на външните работи на страните-членки на ОССЕ
Трудов опит
2010 – до момента
„Интелсекгруп” ЕООД – специалист „Сигурност”. Аналитична дейност – корпоративна сигурност и разузнаване, участие в обучения в
областта на информационната сигурност
2005 – 2010
„ПЕТРОЛ” АД – асистент на председателя на Управителния съвет. Офис-мениджмънт, подготовка на презентации, преводи и др.
2002 – 2005
„Тита Консулт” ООД – преводач. Преводи на техническа литература
в областта на ядрената енергетика, превод на книга „За радиацията на
обикновен език”, автор: проф.Бьорн Валстрьом
Допълнителна информация
Чужди езици
Руски език – C2; Английски език – С2
Компютърни умения
MS Office, IE, CorelDraw, Photoshop, Archimed
Желани сфери на реализация
Противодействие на тероризма, национална сигурност, корпоративна сигурност
Е-mail: milenaster@gmail.com
119
М
Мирослава
Станева
Образование и обучение
БакалавърскИ програмИ
Масови комуникации – Връзки с обществеността
Визуални изкуства – Реклама
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Връзки с обществеността: Творчество в ПР; Основи на презентационните умения; Планиране на ПР кампании; Аудиовизуално творчество; Реклама и ПР; Техники за работа с медии;
Аудиовизуален анализ; Социална психология; Медийна психология; Управление на ПР; Онлайн пространство и ПР; Връзки с
обществеността в маркетинга
Реклама: Психотехники на убеждаването; Интерактивна реклама; Медиа планиране; Рекламата в комуникационния процес; Стратегически маркетинг; Творчески процеси в рекламата;
Интегрирани маркетингови комуникации; Компютърна мултимедийна реклама; Международна реклама; Рекламни фестивали; Социална реклама; Корпоративна идентичност и имидж
Разработени проекти
120
Връзки с обществеността: Медиен мониторинг и анализ на
протестите срещу високите цени на горивата; Проект за медийно събитие за Прошко Прошков – кандидат за кмет на София от
ДСБ; Участие в студентски проект за допълване на българската
част на Уикипедия; Aнализ и презентация на ПР активностите
на цигарения бранд „Merilyn”; Изготвяне на цялостен проект за
представяне на фирма на международно изложение в Япония
Образование и обучение
Реклама: Изготвяне на проект за цялостно онлайн присъствие
на кредитни карти Diners Club „First Lady”; Изготвяне на рекламна кампания на фирма „Росиньол”; Изготвяне на рекламна
кампания на фирма „Usit colors”; Изготвяне на рекламна кампания на батерии „Energizer”; Анализ на онлайн пространството в България по отношение на Premium рекламата (по модела
CPM); Интегрирана рекламна кампания за The Mall – планиране, бюджетиране и медиа планиране; Изготвяне на изследване
за медийните навици на младите в България; Анализ на бранда
НБУ; Анализ на специално събитие като част от ПР програмата
на Алфа банк
Трудов опит
октомври 2008 – до момента
„Интермедиа ООД” – консултант в отдел „Реклама”. Връзки с клиенти, бизнес кореспонденция, изготвяне на оферти и презентации, съставяне и поддържане на база данни, изработване на рекламни визии
и текстове, подържане на активностите във Facebook
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1 (защитен Cambridge Certificate in Advanced
English); Френски език – B2
Компютърни умения
MS Office, Adobe PhotoShop, Adobe InDesign, CorelDraw
Други
Google analitycs, Google Adwords, gemiusAudience
Желани сфери на реализация
Онлайн маркетинг, Социални медии и мрежи, Интергрирани
маркетингови комуникации, Организиране на специални събития
Е-mail: miroslava.staneva@abv.bg
121
М
Михаела
Белорешка
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Психология
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Когнитивна психология; Психология на развитието; Личностова
психология; Експериментална психология
Разработени проекти
122
• Дизайн на експеримент за изследване влиянието на настроението върху взимането на решения • Изследване на дивергентно мислене при ранни и късни билингви • Изследване на влиянието на ограничено време върху постиженията • Дизайн на
експеримент за изследване на когнитивна архитектура DUAL •
Дизайн на експеримент за изследване на влиянието на когнитивната заетост върху правенето на аналогии • Експериментален дизайн за изследване на влиянието на обратната връзка
върху дивергентното мислене • Експериментален дизайн за
изследване на влиянието на професионалната когнитивна схема • Дизайн за изследване на стереотипите за „екстровертна” и
„интровертна” професия
Трудов опит
февруари – юли 2010
„Итал-текс” ООД – продавач-консултант
2006 – 2009
„Про” АД, BSS promotion, „Парида” ООД, А-team, Dune
entertainment, Victoria group, O’gilvy – промотър, презентатор,
аниматор
2006 – 2009
Dune entertainment, Младежки културен център Бургас – преподавател и танцьор
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2; Немски език – А2; Испански език – А1
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, SPSS,
Интереси
Психология, Психотерапия, Образование, Културология, Екология, Източна философия, Икономика и човешки ресурси, Иновации, Мениджмънт Социални мрежи, Йога, Планинарство,
Езици, Изкуство, Музика, Танци.
Желани сфери на реализация
Социални дейности, Социални проекти, Образование, Мениджмънт, Човешки ресурси
Е-mail: mbeloreshka@gmail.com
123
М
Михаела
Борисова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Икономика - Финанси
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Принципи на микроикономиката; Принципи на макроикономиката; Икономическа статистика; Статистически методи; Бизнес
изчисления; Бизнес право: финансово, търговско, конституционно и административно; Финанси на предприятието; Капиталови пазари; Финансово счетоводство; Управленско счетоводство; Банки и банково обслужване; Социално осигуряване.
Разработени проекти
124
• Инвестиционната политика в допълнителното задължително
пенсионно осигуряване
• Отчитане на риска при инвестиране в реални и финансови активи
• Оценка на инвестиционен проект, финансиран с финансов лизинг
• Мотиви и начини за получаване на публичен статут от непублично дружество. Метод и доводи за отписване на публично
дружество от публичния регистър.
Образование и обучение
• Контрол върху дейността на търговските банки – банков надзор и вътрешен контрол
• Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и
кредитни карти
• Първоизточникът на глобалната финансово-икономическа
криза, финансовите пазари и техните иновационни инструменти – кризата в зародиш. Причини и предпоставки за пренасянето на глобалната криза в България.
• Анкетно проучване за мнението на българите относно емиграция в чужбина – разработено в SPSS
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1 (Certificate in Advanced English /CAE/,
University of Cambridge ESOL)
Компютърни умения
MS Office, SPSS – основни умения
Други
организираност, комуникативност, способност за работа в екип,
инициативност
Интереси
туризъм, спорт, кино
Желани сфери на реализация
Работа във финансов или счетоводен отдел. Финансов мениджмънт. Работа в банковия сектор. Реализация в сферата на
застраховането, социалното осигуряване и инвестирането
Е-mail: mihaela.borissova@gmail.com
125
М
Михаела
Ганчева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Масови комуникации – Журналистика
Година на дипломиране
2012 г.
Изучавани основни дисциплини Телевизионно и радио майсторство; Прес и онлайн журналистика; Социална и медийна психология; Журналистическа етика; История на изкуствата; Правни основи на масовите комуникации; Аудиовизуален език; Филмов и електронен мотнаж;
Продуцентско поведение; Основи на маркетинга и рекламата
Разработени проекти
126
• Проекти за телевизионни и радио предавания по актуални
обществено-политически въпроси
• Анализ на аудиовизуални произведения
• Курсов проект за спецификата на обществените и частни медии
• Адаптиране на текстове за традиционни печатни издания и
онлайн такива
• Курсови работи, свързани с отразяване на културни събития
(Ежегодната инициатива „Нощ на музеите в България”, изложби, фестивали и др.)
• Анализ на медийни продукти
• Изготвяне на етичен журналистически кодекс
Трудов опит
09.2009 – 02.2012 г.
Редактор в специализирания спортен сайт www.sporta.bg. Селекция на актуални материали от българския и чуждестранен информационен поток на спортни новини; Превод на материалите с авторска
намеса при изготвянето им; Разработка на авторски новини, коментари, интервюта; Подбор и редакция на снимки и фотогалерии; Публикуване на готовите материали в онлайн изданието
8.05 – 13.05.2012 г.
CEV Official Conference writer for the European Qualification for the
2012 Olympic Games in Sofia
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1 (сертификат Cambridge FCE, Grade A);
Руски език – А1; Немски език – А1
Компютърни умения
МS Office, Internet, владеене на специфичен софтуер за актуализиране на информация в интернет пространството
Интереси
Спорт, Култура и изкуство, Мода, Фотография
Желани сфери на реализация
Редакторска, репортерска работа или длъжност, обвързана с
производствения процес на медийните продукти.
Е-mail: mihaela_gancheva_@abv.bg
127
Н
Надежда
Копринкова
Образование и обучение
БакалавърскИ програмИ
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
128
Администрация и управление – Публична администрация
Икономика – Финанси
2012
Основи на управлението; Управление на човешките ресурси;
Сравнителна публична администрация; Местно самоуправ­
ление; Общински инвестиции; Основи на публичното право;
Публични финанси; Регионално развитие; Финансиране на проекти; Финансов анализ на фирмената дейност; Оценка на бизнеса; Счетоводство; Финанси на предприятието; Маркетинг;
Счетоводни стандарти; Анализ и оценка на инвестиционни проекти и др
Приноси на устройствената политика за енергийна ефективност
и сигурност в урбанизираните среди • Проект за кандидатстване по европейски фондове на ЕС • Финансов анализ на фирмената дейност – по примера на „Тракийски памук” АД • Анализ на
метода на критичната точка • Данъчно облагане – ДДС и Акцизи • Фундаментален анализ на инвестиционния капитал – „Тракийски памук” АД • Фирмена ценова политика – по примера на
Apple • Институционални характеристики на омбудсмана – по
примера на Финландия • Финансиране на европейски фондове
Трудов опит
12.03.2012 – 13.04.2012 г. Министерство на финансите, „Оперативна програма „Административен капацитет”– стажант. Обработка на информация, изготвяне на доклади, разпределяне на кореспонденция на дирекцията, даване
на информация на основните бенефициенти на оперативната програма.
12.06.2011 – 30.09.2011 г.
„Полюси”АД, к.к. „Слънчев бряг” – администратор.
и 10.06.2010 – 15.09.2010 г.Изготвяне на счетоводни отчети, резервации, настаняване на туристи
в хотелската база, отговорност за всички почиващи в хотелския комплекс, поддържане на връзка с международни туристически компании.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С1
Компютърни умения
MS OFFICE, Mac, PhotoShop
Други
Отлични комуникативни и организационни умения. Мога да
анализирам бързо и лесно проблемни ситуации и да взимам
своевременни решения. Притежавам системно логическо мислене и умея да работя в екип.
Интереси
Четене, комуникации, анализиране на икономическите процеси, решаване на проблеми от различно естество.
Желани сфери на реализация
Желая да се развивам в публичния и частния сектор, с оглед на
това, че завършвам обучението си в подходящи за това специалности – „Финанси” и „Публична администрация”.
Е-mail: nadq_ng@yahoo.com
129
Н
Надя
Жерева
Образование и обучение
Магистърска програма
Писмен и устен превод (с испански и английски език)
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Теория и практика на превода
Разработени проекти
Тенденции в динамиката на лексиката от Възраждането до
наши дни • Анализ на трансформациите в процеса на превода
(откъс от книгата на Исабел Алиенде „За любовта и сянката”) •
Социалната природа на превода • Наблюдения върху съвременния български език в конкретна медия – вестник „Преса”
Бакалавърска програма
Култура и изкуство
Година на дипломиране
2010
Изучавани основни дисциплини Изкуство; Култура; Религия; Митология; История
Разработени проекти
130
Красотата и екзотиката на мюслманския свят в картини на Дьолакроа • Нон-финито в творбите на Микеланджело • Особености
на Ренесанса в творбите на фламандски художници от XV век
• Изображения на валкириите в северната митология от древността до наши дни • Викингски находки в българските музеи
(бакалавърска теза)
Трудов опит
юли 2007 – септември 2007
Балнеохотел „Камена” – рецепционист
януари 2009 – декември 2009
PR агенция „All Channels Communication” – преводач научно-популярни текстове от/на английски език
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Испански език – B2, Италиански език – B2
Компютърни умения
MS Office, Internet
Интереси
Интересувам се от музика и чужди езици, имам специални интереси към Ислямското изкуство и изкуството на викингите.
Желани сфери на реализация
Изкуствовед в музей, галерия, издателство или друга институция на културата; преводач в туристическа или преводаческа
агенция; екскурзовод;
Мога да работя индивидуално и в екип, очаквам работата ми
да е разнообразна и по възможност свързана с пътувания.
Е-mail: nadiajereva@abv.bg
131
Н
Николет
Иванова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Дизайн и Архитектура – Интериорен и пространствен дизайн
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Визуализиране на интериорни и екстериорни сцени, както и
продукт дизайн; Илюстрация на лога, създаване на портфолио
и пиктограми, обработка на снимки; Проектиране на мебели и
помещения
Разработени проекти
132
• Проект за визуална комуникация на град Копривщица;
• Проект за визуална комуникация на зоопарк и детски център;
• Проект за визуална комуникация на търговски център;
• Проектиране на тотален дизайн на СПА център;
• Реклама в градската среда;
• Проектиране на изложбено пространство на открито;
• Проект за еднофамилна къща на два етажа;
• Проектиране на павилион, направен от хартиени шпули;
• Проект за множество продуктов дизайн, като мебели, осветителни тела и електрически уреди.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2
Компютърни умения
МS Office; 3D Studio Max, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe
Photoshop, Auto CAD.
Други
Завършила Национална художествена гимназия за изящни изкуства със специалност живопис;
Сертификат за спасител от Американски Червен Кръст;
Шофьорска книжка от 2008
Интереси
Интереси в областта на модата и занимание с деца, които имат
интерес към изкуствата.
Желани сфери на реализация
Визуализиране и проектиране на продуктов дизайн, както и
интериорни и екстериорни сцени. Работа в областта на дизайна, рекламата и изкуствата.
Е-mail: nikolet_1989@abv.bg
133
Н
Николина
Мирчева
Образование и обучение
Магистърска програма
Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Медиязнание; Организация, управление и програмиране в елек-
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Година на дипломиране
Изучавани основни дисциплини
134
тронните медии; Дигитални технологии и техника; Мениджмънт в
кратки аудиовизуални форми; Медийна рецепция; Масова култура;
Управление на масовите комуникации.
Проект за документален филм на тема „Държавен музикален и балетен център през годините” • Проект „Кои са основните политически
функции на медиите в демокрацията? Кой от моделите за регулиране на средствата за масова комуникация (регулация, дерегулация,
саморегулация) може да гарантира най-добре тези функции?” •
Връзката между творчество и ефективност в ПР • Влиянието на новите технологии върху съвременната комуникация • Технологичен
сценарии на предаването „През зелените очила” • Влиянието на рекламата върху масите • Проект за разработване на частна станция •
Бизнес план за онлайн медия
Масови комуникации – Журналистика
Масови комуникации – Връзки с обществеността
2012
Новини и новинарство; Телевизионно майсторство; Онлайн медии и
ПР; Управление на връзки с обществеността; Мултимедийни продукти и медийна конвергенция; Телевизионна и радио журналистика
Невербална комуникация; ПР етика и професионални стандарти;
Медийна психология; Връзки с обществеността в маркетинга; Планиране на ПР кампании; Медиа тренинг; Политическа журналистика;
Творчество в ПР
Образование и обучение
Разработени проекти
С какво „Къде сте вие, д-р Тиенг Терпи и всички останали?” въздейства? • Пропагандното майсторство в „Битката за Англия” • „Може ли
светът и хората да съществуват без реклама? Какво ще се случи с хомосапиенс, ако изчезнат рекламите?” • ПР програма за физическото
възпитание на подрастващите в София • Продуцентството като феномен • Мястото и ролята на обществените медии в радио и телевизионния пазар в България • Етика и морал в ПР професията • Разработване на цялостна концепция за авторско предаване • Разработване
на „сториборд” за реклама
Трудов опит
1 месец
Toyota – стаж в като помощник ПР и маркетинг консултант.
Участие в организирането на събитието Toyota Show Time, вътрешнокомуникационна дейност и участие в изготвянето на презентации
1 месец
Рекламна агенция New Style Communications – стаж. Срещи с потенциални клиенти и настоящи клиенти с цел сключване на сделки за
изготвяне на рекламни материали.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – В2
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop.
Други
Висока комуникационна компетентност, умение за работа в
екип, постоянство и амбиция към поставените цели. Креативност и нестандартност при решаването на проблеми, любознателност и желание за познания в различни сфери.
Интереси
Спорт, изкуство, кино, българска и поп музика.
Желани сфери на реализация
Работа в сферата на комуникационните услуги и в частност онлайн комуникациите и събитиен мениджмънт.
Е-mail: nikolina_mircheva@mail.bg, nikolina.k.m@gmail.com
135
Н
Нора
Маджарова
Образование и обучение
Магистърска програма
Софтуерни технологии в Интернет
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Компютърна сигурност в Интернет; Скриптови езици в Интернет;
Разработени проекти
Електронен бизнес; Програмиране на Java за напреднали; Разработване на Web приложения с Oracle технологии; Програмиране на .Net
и J2EE; Софтуерен инженеринг; Разработки на XML
Разработка на уеб базирана информационна система със софтуер с
отворен код – онлайн лексикон • Разработка на уеб базирана информационна система с Oracle технологии – онлайн туристическо бюро
• Разработка на приложение на ASP.Net и език за програмиране C# –
интерактивна галерия • Разработка на приложение за Android и език
за програмиране Java и XML • Разработка на клиент-сървър приложение с език за програмиране Java – RMI аплет за игра по мрежа •
Разработка на многонишкова клиент-сървър програма с език за програмиране Java • Разработка на информационна архитектура за сайт
на концептуално ниво – електронен магазин
Бакалавърска програма
Компютърни медийни технологии
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Графичен потребителски интерфейс; Структури в програмирането и
Разработени проекти
136
информационните технологии; Компютърна графика; Структурно
програмиране с език С; Синтез на реалистични изображения; Особености на обектно програмиране със С++; Хипермедия в Интернет;
Компютърна анимация; Анимационни техники; Софтуерни технологии със С#; Шрифт в компютърното проектиране
„Особености при моделиране и текстуриране на мъжки и женски антропоморфен персонаж за целите на компютърни игри, или анима-
Образование и обучение
ционни филми” – бакалавърска теза • Разработка на интерактивна
галерия на C# • Разработка на графично приложение с език Java – игра
на карти с възможност за допълнителни потребителски настройки •
Разработка на приложение с език C – операции с файлове, четене,
запис и редакция • Разработване на GPSS-симулационен модел на
търговски център и последващото му оптимизиране • Разработка
на уеб базирана информационна система с html, CSS, Flash, JavaScript
и Apache-Linux сървърна имплементация – онлайн сватбен сайт
и албум • Разработка на концепция, герои, среда и шапка за серия
късометражни анимационни филми с Photoshop, AnimeStudio i After
Effects – „Лили и Майк... и Мю” • Разработка на анимация с 3D Studio
Max – реалистично и правдоподобно приземяване на самолети • Разработка на анимация с 3D Studio Max – реалистично и правдоподобно поведение и движение на еднокрако същество • Ситез на реалистични изображения с 3D Studio Max • Архитектура на сървър Apache,
ядро и модули – теоритична разработка • Система за сигурност и
контрол на достъпа при сървър Apache – теоритична разработка
Трудов опит
02/2012 – до сега 05/2011 – 02/2012 ЕТЕ - компютърен аналитик, поддръжка на софтуер.
ЕТЕ - технически секретар и системен администратор.
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски език – C1 (British Council Sofia – Advanced 2003,
Pitman – Intermediate 2001); Испански език – B1
Java, C#, C, C++, SQL, PHP, JavaScript, XML, CSS, Dreamweaver, Flash,
3D Studio Max, Maya, Anime Studio, After Effects, Photoshop
Linux Professional Institute, Intermediate Linux Administrator (LPI102)
компютри, изкуство, литература, програмиране
в областта на информационните технологии, разработка на
софтуерни приложения и игри
Е-mail: nora.madjarova@gmail.com
137
O
Олег
Илиев
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Мрежови технологии на английски език – 2012
Изучавани основни дисциплини Глобални мрежи; Маршрутизация; Мрежи от следващо поколение; Мобилни комуРазработени проекти
никации; Мрежова сигурност; Мрежови технологии за отдалечен достъп; Операционни системи; Изкуствен интелект; Бази данни и SQL програмиране; Програмиране – C++, Java, PHP, JavaScript, HTML; Структури от данни
Изследване на функционалните възможности на операционната система Linux •
Проектиране и практическа реализация на мрежова инфраструктура между два отдалечени офиса на фирма • Изследване и практическо тестване на функционалните
възможности на маршрутизиращите протоколи – OSPF, Frame Relay, X.25 и BGP • Разработване на софтуерно приложение за графично представяне на математически
функции, използвайки езика за обектно ориентирано програмиране C++ • Разработване на софтуерно приложение представящо реализация на алгоритъм за претърсване на двоични дървета, използвайки езика за обектно ориентирано програмиране C++ • Разработване на база от данни, както и на функционален интерфейс,
чрез който да се изпълняват заявки в същата, служеща за симулативна система за
управление на работния поток в библиотека • Реализиране на мрежова топология,
целяща представяне на възможностите на Layer 3 комутатор, в това число работа с
VLANs, Multicasting и QoS • Разработване и проектиране на уеб базирана информационна система за бизнес услуги в застрахователна компании, базирана на server side
scripting language (PHP), HTML, JavaScript, Ajax и бази от данни (MySQL)
Бакалавърска програма
Икономика - Маркетинг – 2013
Изучавани основни дисциплини Статистика; Основи на правото; Международна икономика; Счетоводство; УправлеРазработени проекти
138
ние на маркетинга; Бизнес планиране и контрол; Икономика за мениджъри; Стратегически мениджмънт
Анализ и представяне на системата „Управление на талантите” и НЛП • Разработка
на софтуерно приложение за анализ на резултатите от маркетингово проучване и
представяне на същите в графичен вид • Анализ на човешкия фактор в информационните технологии • Изследване и анализ на видовете решения за покупка и потребителска ангажираност • Анализ на възможностите за реализиране на външно
търговска дейност, по специално проучване на процеса по оформяне на митнически
документи • Разработка на бизнес план за създаване на компания за разработка
на софтуерни продукти и услуги • Аналитично сравнение на ценовите политики на
Образование и обучение
EasyJet и British Airways – компании работещи в сферата на въздухоплаването в условията на криза • Разработване на дистрибуционна политика и бизнес план на фирма произвеждаща био продукти • Анализ на влиянието на „Петте движещи сили на
конкуренцията” за BMW • Реализиране на маркетингово проучване на тема „Използване на компютри и Интернет България”, както и анализ на резултатите от същото •
Анализ на рекламна кампания за био продукти по примера на рекламната кампания
„Got Milk?” • Устойчивост на фирмата и начини за нейното поддържане. Управленски
подходи. • Анализ на системите за набиране и подбор на персонала в застрахователна компания • Роля на управлението на продажбите в съвременната икономика
Трудов опит
2008 – до момента
07.2011 – 10.2011
„ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД – системен и мрежови администратор. Създаване на потребителски приложения. Създаване и администриране на бази данни. Администриране на switches, routers,
firewalls, PBX. Администриране на логически и физически сървъри, в това
число виртуализация. Администриране на Backup. ИТ управление на риска.
Организация на работата на ИТ отдела. Представяне на компанията пред
външни и вътрешни одиторски компании
Grazer Wechselseitige Versicherung AG – програмист и администратор на база данни. Създаване на система, автоматизираща целия
работен поток на отдел„Risk Management”на Grazer Wechselseitige Versicherung
AG, в това число програмиране на системата и базата данни зад нея
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски език – B2
Администриране на Microsoft Windows 98, 2000, XP, 7. Работа с
Microsoft Office. Администрация на Windows Server 2003, 2008;
IBM Lotus Domino. Завършен курс на Cisco – ниво CCNA. Езици за
програмиране - C; C++; C#; VBA; VB.NET; HTML; JavaScript; PHP;
Java. Програмиране на бази данни - T-SQL, ANSI SQL, PL/SQL,
MySQL. Отлични познания по мрежово администриране.
Футбол, волейбол, рафтинг, гмуркане, лов и риболов, тенис, голф
Мрежова администрация; Системна администрация; Софтуерно инженерство
Е-mail: iliev.oleg@gmail.com
139
П
Петър
Алексиев
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Администрация и управление
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Основи на управлението; Основи на публичната администрация; Управление на човешките ресурси; Сравнителна публична
администрация; Стратегическо управление в публичната сфера; Организационно поведение; Кариерно развитие; Местно
самоуправление; Общински инвестиции
Разработени проекти
Ефективна, модерна и прозрачна администрация, способна
да посрещне високите очаквания на българските граждани!?!
• Сравнителна характеристика между местното самоуправление на България и Португалия • Анализ на Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация
(2006–2013 г.) • Министерство на физическото възпитание и
спорта в Министерство на здравеопазването • Сравнителен
анализ на стратегиите за противодействие на корупцията в Република България от 2001 г. и 2006 г. • Проект за кандидатстване по еврофондове на ЕС • Кариерно консултиране и подбор на
кадри за институциите на ЕС • Анализ на управленските функции • Оценка и анализ на индикатори за имидж • Приноси на
устройствената политика за енегийна ефективност и сигурност
в урбанизираните среди
140
Трудов опит
07.2006 – до момента
04. 2004 – 06.2006
АХК „Анел 98” ЕООД – настаняване на гости, грижа за комфорта
и обслужването им, разговори и насочване към забележителности в София и страната.
„Dragon club” – администратор в компютърен клуб. Работа с административни документи, въвеждане на база данни, предводи от и
на английски език, работа с хардуер и софтуер.
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски език – B2; Руски език – A2
MS OFFICE
Притежавам отлични комуникативни и организационни умения. Мога да анализирам бързо и лесно всякакви ситуации.
Притежавам системно, логическо мислене, силна интуиция
и мога да преценявам отлично хората срещу себе си. Умея да
работя в екип, както и индивидуално. Търся най-рационалното
решение на всеки проблем и умея да преодолявам различни
предизвикателства по възможно най-гъвкавия начин.
Интересувам се от научна литература, анализи, статии и всякаква информация, която може да ми е полезна за това, с което
се занимавам; Обичам да спортувам, да общувам с различни
хора от страната и чужбина. Интересувам се от бизнес, управление на хора, извършване на анализи по дадени казуси и
решаване на проблеми от различно естество.
Желая да се развивам в сферата на образованието, публичния
или частния сектор. Допадат ми длъжности като: преподавател, мениджър, асистент, консултант или друга подобна длъжност, която да е динамична и да ми дава възможност за личностно развитие и импровизация.
Е-mail: evilmaker@abv.bg
141
П
Петя
Колева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – Графичен дизайн
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Перспектива; Графично оформление на страница; Илюстрация;
Страниране; Теория и практика на графичния дизайн; Шрифт;
Композиция и комбинаторика; Дизайн на книжно тяло; Тримерна графика и анимация; Графиката във визуалната комуникация
Разработени проекти
142
Разработка на корпоративно лого, брошури, визитки, винили и
фирмен уеб сайт на фирма за браун газ генератори „New Energy
Tech” (www.hydroxsystems.com) • Разработка на фирмен уеб
сайт на фирма за хотелски апартаменти, бизнес и туристически услуги „Elite Business Facilities” (www.ebf-bg.com) • Участие
изработката на дизайна на декоративните стенни покрития на
Bar Zero, Банско • Дизайн на светещи пана в Bar&Grill Spirit, Люлин, София • Разработка на фирмено лого и рекламни материали на фирма за домашно и офис почистване Shiny House (www.
shinyhouse.bg) • Разработка на фирмено лого на on-line магазин
„Caprice Centre” (www.capricecentre.com)
Трудов опит
септември 2011 – до момента
Частна профилирана гимназия „Образователни технологии” –
преподавател в профил „Дизайн, информационни технологии
и софтуер”, преподавател по Тотал графичен дизайн, Аdobe
Photoshop и Adobe Illustrator
октомври 2010–септември 2011 „Студио Т5” – графичен дизайнер. Обновяване на фирмения уебсайт; изработка на фирмено и корпоративно лого, визитки, фирмени
бланки и рекламни материалиа. Дизайн на тапети и декоративни стенни покрития по индивидуален проект
юни 2007 – 2007 г.
и юни 2008 – септември 2010
Синовейт България – отговорник за набиране на фокус групи,
подбор на участници във фокус групи. Провеждане на анкети лице
в лице (PAPI метод); Контрол на достоверността на набраната информация след анкетиране, чрез проверка на проведени от анкетьор интервюта; Логически оглед за консистентност на попълнените въпросници,
Въвеждане на резултатите от проучването в специализиран софтуер
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Руски език – B2; Испански език – A2
Компютърни умения
Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator, 3D Studio
Max, Dreamweaver, 3D Max Design
Интереси
Маркетинг; Графичен дизайн; Интериорен дизайн;
Желани сфери на реализация
Графичен дизайн; Маркетинг
Е-mail: рetia155@abv.bg
143
П
Полина
Николова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – Графичен дизайн
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Рисуване; Тотал графичен дизайн; Графично оформление на
страница/книжно тяло
Разработени проекти
Тотал графичен дизайн на тема „Минерална вода” • 3D mapping
с Photoshop • Анимиране на персонаж с Adobe Flash • Създаване
на дизайн на серия от опаковки за натурални сокове • Създаване на дизайн на няколко броя корици, подложки и вътрешни страници за книги на теми „Огледало”, „Пиксел”, „Сблъсък”,
„Мнозинство и малцинство”
Компютърни медийни технологии – Мултимедия, компютърна
графика и анимация
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Обектно-ориентирано програмиране; Компютърна анимация;
Мултимедия
Разработени проекти
Моделиране на стенен часовник чрез 3D Max • Създаване на
цялостен интериор в AutoCad • Кратък филм, създаден чрез
ключови кадри в 3D Max на тема „Самолети” • Кратък филм за
еднокрако човече. Създаден чрез ключови кадри в 3D Max на
тема „Плуго” • Фото есе на тема „Контрастът между красивите и
грозните сгради в София”
Бакалавърска програма
144
Трудов опит
05.2012 – до сега
07.2012 – 10.2012
06.2011 – 07.2011
09.2010 – 04.2011
06.2010 – 09.2010
12.2009 – 06.2010
05.2009 – 09.2009
AIESEC (студентска организация), отдел „Комуникации”. Участие
в разработването на дизайнерски решения; сътрудничество в промотирането на различни проекти като „Discover”, „Business in practice”.
Intelligent Views, Germany (компания, развиваща дейност в областта на семантичните технологии и разработването на софтуерни приложения) – стажант в отдел „Маркетинг”. Разработване
на дизайнерски решения за играждане на корпоративната визия на
компанията – дизайн на фирмени брошури, календари, картички, химикали, дизайн на обложка за фирмения софтуер „K-Infinity”, презентации с Prezi.
TV Europa – стажант в отдел„Видео монтаж”. Работа с Adobe Premier
Bulgarian Online Research Ltd. – сътрудник в приложно програмиране. Разработване на онлайн въпросници с продукта Confirmit
GFK Bulgaria – сътрудник в приложно програмиране. Разработване на онлайн въпросници с продукта Confirmit
T5 – Studio of Design – асистент графичен дизайнер. Разработване на различни дизайнерски решения с Photoshop и Illustrator; дизайн
на тапети
Work&Travel USA,Virginia Beach
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски – С1; Испански – В1; Немски – A1; Руски – A1
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Illustrator, InDesign, CorelDraw,
Dreamweaver, Flash, 3D Max, AutoCad, Confirmit, ToolBook. Програмни езици HTML, CSS, OpenScript, C/C++/C#/JavaScript (базово)
Интереси
Танци; езици; антропология
Желани сфери на реализация
Графичен дизайн, 3D анимация, Интериорен дизайн
Е-mail: polina.nicolova@abv.bg
145
Р
Радмила
Стоянова
Образование и обучение
Магистърска програма
Управление и развитие на човешките ресурси
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Общ мениджмънт; Стратегическа роля на УРЧР; Осигуряване на персонал; Обучение и атестация; Трудовоправни отношения и сигурност
на персонала; Продължаващо професионално развитие; Управление
на организацията и промяната; Методи за изследване в бизнеса
Разработени проекти
Набиране и подбор • Анализ и сравнение на системите и елементите
на процеса на управление на развитието и кариерата в „МедимагМС”, в „АТ” и във фирма „Сълюн” • Предварителен мениджърски доклад • Състояние на фирменото обучение във „Медимаг-МС” ООД •
Допълнителни придобивки предоставяни във фирма „Медимаг-МС”
ООД и предложение за придобивки, пряко обвързани с оценката на
изпълнението • Предложение за управленско изследване
Магистърска програма
Стопанско управление (ЛТУ)
Година на дипломиране
2000
Изучавани основни дисциплини Основи на мениджмънта; Макро- и микроикономика; Основи на маркетинга; маркетингови проучвания; Търговско законодателство; Управление на човешките ресурси; Правна защита и охрана на труда;
Управленски информационни системи; Управление на качеството;
Оперативно управление; Бизнес планиране и контрол
Разработени проекти
Организиране и провеждане на маркетингово проучване в областта
на производството на мебели • Изработване на маркетингова стратегия на фирма „Стол България” (Дипломна работа)
146
Трудов опит
юни 2012
март 2004 – октомври 2007
октомври 2007 – май 2012
април 2003 – март 2007
март 2001 – март 03
септември 1998 – юли 2000
ПОД и ЗАД „Ай Ен Джи” (ING) – мениджър Технически сътрудници. Управление работата на 35 технически сътрудника, Набиране и подбор на служители, Въвеждане и обучение на служителите, Оценка на работата
„Медимаг-МС” ООД – административен сътрудник; мениджър по качеството и вътрешен одитор. Организиране на процеса свързан с участие
в процедури по Закона за обществените поръчки; Ежедневна кореспонденция
с чуждестранните партньори на фирмата; Разработване и внедряване на Система за управление на качеството; Поддържане и одит на сертифицираната
Система за управление на качеството. Изграждане на Система за управление
на човешките ресурси; Разработване на политики за управление на човешките ресурси
„Самекс” ЕООД – офис мениджър
„Дъчмед Интернешънъл” ЕООД – специалист тръжни процедури; личен асистент на управителя. Организиране на процеса свързан с участие в
процедури по Закона за обществените поръчки; Ежедневна кореспонденция
с чуждестранните партньори на фирмата; Поддържане на Системата за управление на качеството ISO 9001:2000
„ИТУС 98” ЕООД – офис мениджър и редактор
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски език – В1
Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint; Microsoft Рroject
Разработване на системи за управление на качеството /СУК/ по международен стандарт EN ISO 9001 – във фирма „Медимаг-МС” и „Новимед”; Поддържане и управление на СУК, сертифициран вътрешен
одитор във фирма „Медимаг-МС” и „Новимед”; Разработване и управление на проекти по оперативните програми за финансиране от
ЕС – успешно завършен проект за обучение на служителите във фирма „Медимаг-МС”, „Новимед” и „Био Интернешънъл”, по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
В областта на Човешките ресурси: набиране, подбор и оценка, управление на трудовата дейност, консултиране в областта на развитието
и персонала. В областта на консултантските услуги: всичко, свързано
с управление и развитие на човешките ресурси, Системи за управление на качеството /СУК/, Управление на проекти
В сферата на Човешките ресурси: набиране и подбор, управление на
трудовата дейност, организационно консултиране; В сферата на консултантските услуги: УРЧР, управление на проекти, СУК
Е-mail: milastoyanova@gmail.com
147
Р
Радостина
Тодорова
Образование и обучение
Магистърска програма
Национална и международна сигурност
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини В сферата на международната сигурност – Европейска архитектура на сигурност; Разузнавателен анализ; Човешка сигурност
и др.
Разработени проекти
Система на управление при кризи в РБългария, Анализ на терористичен акт • НАТО и новият световен ред – организацията
след Студената война • Арменското малцинство в РБългария •
Кои сме ние – анализ на МИ-6 • ОССЕ в минало или в бъдеще
време • Статут на бежанец • Моделирането и симулациите в
сферата на сигурността
Магистърска програма
Право (СУ „Св. Климент Охридски”)
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Гражданско право; Търговско право; Трудово право; Осигурително право; Административно право и други правни дисциплини
Бакалавърска програма
Маркетинг
Година на дипломиране
2008 (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”)
Изучавани основни дисциплини Основи на управлението; Иновационна политика; Маркетинг;
Международен маркетинг; Маркетингови изследвания; Банков маркетинг; Управление на маркетинга
148
Образование и обучение
Разработени проекти
Маркетинг на банковата дейност – главен фактор за успешно
представяне на банковата сцена • Иновациите – съществен
фактор за оцеляване на компанията • Същност и основна характеристика на продължаващото професионално обучение и
учението през целия живот • Добра храна, добър живот – болестите на нашето съвремие и причинителите им • Стойност и
потребителна стойност на стоките и ролята на иновациите за
тяхната конкурентност
Трудов опит
май – октомври 2011
The Shropshire Group, Великобритания – студентска бригада
юли – септември 2010
Адвокатска кантора Красимир Славев – стажант
юли-август 2009
Адвокатска кантора Мария Стоянова – стажант
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, AutoCad
Желани сфери на реализация
Бих искала да работя в сферата на сигурността, но също така да
мога да използвам знанията си по икономика и юридическите
си умения.
Е-mail: radostina.todorowa@abv.bg
149
Р
Ралица
Димова
Образование и обучение
Магистърска програма
Международен алтернативен туризъм
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Селски туризъм; Култов туризъм; Културен и религиозен туризъм; Туроператорска и агентска дейност; Екскурзоводство
и туристическа анимация; Фолклорен туризъм; Балнео и Спа;
Правно регламентиране в туристическата дейност; Актуални
форми на алтернативния туризъм; Организация и управление
на международния алтернативен туризъм; Екстремен и спелео
туризъм
Разработени проекти
150
• Черноморски солници, Бургас;
• Долината на тракийските царе;
• Проект: Еко и селски туризъм – „Ботаническа градина – Рила;
• Проект: Фолклор и туризъм – „ЛОКУС Странджа”, „Непознатите”;
• Маркетингова стратегия за увеличаване на туристическите
посещения от българи и чужденци в Криптата на храм-паметник „Александър Невски” – София;
• Организация и управление на маркетинг дейността на туристически обект
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
(ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”)
Година на дипломиране
2010
Изучавани основни дисциплини Графика; Живопис; Скулптура; Рисуване; Декоративни
изкуства
Разработени проекти
• История на хартията
• Семинар по арт-мениджмънт, Изложби, Етюди…
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B1; Италиански език – А1
Компютърни умения
MS Office, Corel Draw, Adobe Photoshop
Интереси
Книги, Психология, Физиогномика, Спорт
Е-mail: rali1208@abv.bg
151
Р
Ромина
Николова
Образование и обучение
БакалавърскИ програмИ
Икономика – Маркетинг
Туризъм – Мениджмънт на туроператорската дейност
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Маркетингови проучвания; Управление на продажбите; Управление на персонала; Бранд-мениджмънт; Интегрирани
маркетингови комуникации; Рекламна политика; Стопанска
логистика; Продуктова политика; Организационно поведение;
Потребителско поведение; Ценова политика; Е-търговия; Международен маркетинг; Принципи на икономиката; Статистика;
Бизнес комуникации
Разработени проекти
152
Личностни, психологически и социални фактори влияещи върху процеса на вземане на решения за покупка • Определяне
конкурентоспособността на продукт • Да се носиш по вълните
на културата. Разбиране на културното разнообразие в бизнеса (Фонс Тромпенаарс и Чарлз Хампдън-Търнър) • Критерии и
правила при избор на алтернативата за покупка • Глобалната
криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България.
Повече държава или повече свободен пазар? Изводи и поуки
от глобалната и възможни пътища за развитие на световната
и в частност на националната икономики по време и след пре-
Образование и обучение
одоляването й • Влияние на съвременната дистрибуция върху
икономиката • Маркетинг на услугата – Анализ на компания •
Иновации и тяхната популяризация • Разработване на бизнес
план ‘Изграждане и функциониране на Винарна с дегустационна в региона на община Нови Пазар, обл. Шумен’ • Туристическа
реклама и връзки с обществеността ‘Анализ, оценка и препоръки по отношение на рекламното и PR присъствие при отразяване на туристическа дестинация Рилски манастир, България.’
Трудов опит
• Стаж в маркетингов отдел Софарма АД;
• Стаж в туроператорска агенция VECTRA TRAVEL;
• Салонен управител в ресторант Мидена Ферма „Дълбока’’
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Руски език – В2; Немски език – В1
Компютърни умения
MS Office (Word, Powerpoint, Excell), SPSS, Web browsers,
Други
• Отлични комуникативни умения;
• Участия в международни семинари на младежки неправителствени организации;
• Квалификационна степен ‘Авторски театър’;
Интереси
Маркетинг, реклама, брандиране продажби, туризъм, из­куство
Желани сфери на реализация
Търговско представителство, Маркетингов отдел, Отдел Реклама, Отдел връзки с обществеността, Отдел човешки ресурси
Е-mail: romina.nikolova@yahoo.com
153
Р
Росица
Иванова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Икономика - Финанси (major)
Психология - Социална и организационна психология (minor)
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Финанси на предприятието; Лични финанси; Управление на
портфейл от ценни книжа; Финансов анализ на фирмената дейност; Организационна психология;
Разработени проекти
• Управление на портфейл от ценни книжа на тема „Форекс
пазарът и приложението на техническия анализ на него”;
• Проект „Лични финанси”
• Учебна практика в Терахим 97 АД;
• Анализ на ефективността на стопанската дейност на „Асенова
крепост” АД;
• Курсов проект „Анализ на риска”;
• Проект „Количествени методи в икономиката”
154
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Немски език – А2;
Компютърни умения
MS Office
Други
Динамична, организирана и адаптивна личност съм. Умея да
работя в екип и да се справям с предизвикателства.
Интереси
Финанси; Финансови пазари; Автомобилизъм и автомобилен
спорт;
Желани сфери на реализация
С удоволствие бих заела длъжност в сферата на горепосочените Интереси, като предпочитам динамична и разнообразна работа, предлагаща възможност за професионално израстване.
Е-mail: rosi.ivanova89@yahoo.com
155
C
Савета
Колева
Образование и обучение
Магистърска програма
Рекламен Мениджмънт
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Принципи на маркетингови комуникации; Медия Мениджмънт; Мениджмънт на дизайна в рекламата; Количествени тестове в рекламата; Планиране и оценка на медийни рекламни
кампании; ПР комуникации; Директен маркетинг; Рекламна
комуникация в Интернет; Рекламни стратегии на потребителски стоки и услуги; Създаване на сценарий за ТВ реклама; Визуален мърчандайзинг
Разработени проекти
156
Анализ на бранд „Whiskas” • „Моето лого” • Анкетна карта „Кой
шоколад е най-предпочитан на българския пазар?”; данните
са обработени чрез SPSS • Рекламни фестивали • „Ти рисуваш
бъдещето” – ПР кампания на Екобулпак • Nivea Protect&Bronze
– медийна кампания • Кодове в рекламата („Chivas” & „Nescafe
Green Blend”) • Връзката между определено течение във визуалните изкуства и влиянието му върху визуалния стил на рекламните комуникации. (PopArt) • Визуален мърчандайзинг на
магазин за дрехи – „NOIR!”
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Англицистика
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Практически английски език; Записки в устния превод; Техники на писмения превод; Превод на обществено-политически
текст; Превод на икономически текст; Превод на юридически
текст; Бизнес английски език; Превод на художествен текст;
Консекутивен превод; Филмов превод; Стилистика; Англоезична литература; Нова американска литература; Стара американска литература; Лексикология и словообразуване;
Разработени проекти
Проект „Филмов превод” (Двама мъже и половина; How I met
your mother) • Терминология на международните организации
и терминологични банки • Английски език чрез автентични
текстове • Smolare & Koleshino waterfalls • Edgar Allan Poe & the
beginning of a new poetics • Презентация ПАЕ – Burj Al Arab • Презентация ПАЕ – Strumica Carnival
Трудов опит
01.04.2012 – до сега
01.06.2008-30.08.2008 „Табаков,Табакова и Съдружници” – офис асистент
„Дентина” Струмица, Р. Македония – офис асистент/преводач
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С1; Немски език – В1; Гръцки език – В2; Сръбски език – С1; Испански език – В1; Македонски език - С2
Компютърни умения
MS Office, Adobe Photoshop, Abbyy, PaperPort, SPSS
Желани сфери на реализация
Работа в областта на маркетинг, реклама, мениджмънт.
Е-mail: saveta.koleva@abv.bg
157
C
Савина
Добрева
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Политически науки – Международни отношения – 2013
Изучавани основни дисциплини Теория и практика на външната политика; Политическа теория за евро-
Разработени проекти
пейската интеграция; История на политическите идеи XIX-XX в.; Нации и
национализми; Методи на политическите науки; Политическа система
на ЕС; Политическа комуникация; Външна политика на България; Модернизация на Балканите; Политическа география на Близкия Изток
Договорът за Европейския съюз • Анархизмът на Прудон • Антонио
Грамши – философски идеи • Политическите партии и партийни системи в Кипър • „Пътят към робството” – Фридрих А. Хайек • Политическият живот в Ирак след 1958 г. до Саддам Хюсеин • Национална сигурност
• Цели, съдържание и резултати на реформените опити в Османската
империя през последната четвърт на XVIII век и началото на XIX век и
през епохата на Тазимата
Бакалавърска програма
История – 2013
Изучавани основни дисциплини Увод в културата на Древен Изток; Средновековна България между Из-
Разработени проекти
158
тока и Запада; Българската нация и държава в модерното време; История на съвременния свят; Римската имперска система – континуитет
и дисконтинуитет; Европа и зараждането на глобалната история –открития и колонии; Народностно потекло и национално самосъзнание;
Възникване на модерните партийни системи; Развитие на институционалната система в България
Сравнение на експанзионистичните амбиции на комунистическа Русия, на комунистически Китай, на националсоциалистическа Германия,
на ислямистки Иран и на фашистка Италия • Френската революция и
разрушаването на „стария ред”. Отражение и влияние на Френската
революция в европейската и световна история • Деветнадесетомай-
Образование и обучение
ският режим – външна политика и преустройство в държавния и обществения живот • Африканският „Национализъм” • Особености на
Юстиниановата компилация като извор и източник на римското право
• Откриването на „Америките” • Политическото развитие на Византия
по времето на Юстиниан I Велики • Устройство и статут на българската църква след покръстването. Мисията на Св. Св. Кирил и Методи и
на техните ученици • Тридесетгодишната война и нейните последици.
Трудов опит
април 2012 – сега
ноември 2011 – декември 2011
юни 2011 – септември 2011
март 2011 – май 2011 и
ноември 2010 – февруари 2011
януари 2009 – юни 2009
Студентски съвет на НБУ, зам.-председател
Стаж във Външно министерство, Дирекция „Консулски отношения”
Ню Йорк, Aeropostale, асистент-продажби
НБУ, Факултет базово образование, Студентски труд и стаж
„Формула ЕМ” ЕООД – технически сътрудник. Изготвяне на европроекти
септември 2007–декември 2008 Адв. д-во „Добрев, Кинкин и Люцканов” – техн. сътрудник
януари 2007 – август 2007
Велинград, Частен съдебен изпълнител – съдебен деловодител
януари 2006 – декември 2006 Адвокат на частна практика - технически сътрудник
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Други
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски – B1; Италиански – А1
MS Office, Power point, Outlook, Photoshop
Значителен административен опит, силни комуникативни и
междуличностни умения, организационни умения – всичките
придобити в резултат на трудовия ми опит.
Имам силен интерес към външната политика на страната: Европейски съюз, Регионално сътрудничество, Права на човека.
Реализация в сферата на външната политика, отбраната или
националната сигурност.
Е-mail: dobreva.savina@gmail.com
159
C
Светлана
Асенова
Образование и обучение
Магистърска програма
Счетоводство и одитинг
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Международни одиторски контакти; Управление на риска и вът­
решен контрол; Финансов анализ; Одит и оценка на проекри;
Социален одит; Системи за управленски контрол
Разработени проекти
Анализ и оценка на управлението на проекти, финансирани от
ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси” • ISO 26000 – Международен стандарт за социална отговорност • Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия • Анализ на комуникациите
на „Билла България” ЕООД • Международен Одиторски Стандарт
530 „Формиране на одиторски извадки и други средства за извършване на тестове”
Бакалавърска програма
Икономика – Финанси
Година на дипломиране
2010
Изучавани основни дисциплини Теория на кредита и кредитен анализ; Корпоративни финанси;
Бизнес оценяване; Управленско счетоводство
Разработени проекти
Анализ на банковия кредит като източник за финансиране дейността на фирмата • Държавно регулирани цени в България в
периода на преход • Анализ на публично търгувани компании в
условията на криза • Карго застраховането – основен елемент на
българското транспортно застраховане • Глобални финансови кризи – предпоставки, фактори, реакции на икономическата политика
160
Трудов опит
08.2011 – до момента
Wolf Theiss Attorney Company – счетоводител. Издаване, преглед
и обработка на фактури. Въвежданена счетоводна информация в специализирана база данни. Изготвяне на отчети, свързани с ежедневната
дейност. Водене на писмена и устна кореспонденция с клиенти и доставчици на фирмата.
02.2011 – 05.2012
UniCredit Bulbank – стажант в отдел „Корпоративно банкиране”.
Банкови извлечения по сметки на клиенти, входяща и изходяща поща,
проучване на потенциални клиенти, проверка на документи.
01.2009 – 10.2009
MBJ Logistics Ltd. – спедитор. Преговори с транспортни фирми относно цени, срокове за доставка и условия за плащане. Организация на
бизнес кореспонденция. Изготвяне на фактури. Извършване на административни дейности – подготовка на платежни документи.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1
Компютърни умения
Windows, MS Office, SAP
Интереси
Управление на проекти, Корпоративна култура, ISO стандарти,
Проучване и анализ
Желани сфери на реализация
Проектен мениджмънт, Човешки ресурси, Бизнес администрация
Е-mail: sv_borisova@mail.bg
161
C
Светлана
Славчева
Образование и обучение
Политически науки на френски език –
Международни отношения (major)
Политически науки – Европейстика (minor)
Година на дипломиране
2012
Бакалавърска програма
Изучавани основни дисциплини Международни отношения на Балканите; Демокрация и масмедии; Политика и правосъдие; Външна политика на Русия;
Екологична политика; Социални политики; Политическият
процес в ЕС; Политическата система на ЕС; Външна политика и
политика на сигурност на ЕС; Право на ЕС; Международни отношения; Етническа политика; Теория и практика на външната
политика; Политическо поведение; Политическа комуникация;
Социология на администрацията, Еразъм период в Свободен
университет Брюксел – От държавата към ЕС; Политически режими в Африка; Публични политики
Разработени проекти
162
Обща външна политика на ЕС в контекста на мисията EULEX в
Косово • Европейският парлямент – форми на сътрудничество
и консултация с националните парламенти • Суверенитет е Европейския съюз • Реформи във Висшия съдебен съвет • Паметта за комунизма – Мавзолеят на Георги Димитров • Образът на
протестиращия в Русия – парламентарни и президентски избори 2011-2012 • Ролята на парламентарния контрол за ограничаване на демократичния дефицит в ЕС – дипломна работа
Трудов опит
01.02.2012 до 01.03.2012
Постоянно представителство на Република България към ЕС –
стажант. Френски културен институт – превод от и на френски език за
Институт по политически науки Париж, университетски форум в София
Допълнителна информация
Чужди езици
Френски език – C1; Английска език – B2; Руски език – A2
Компютърни умения
MS Office – Word, PowerPoint, Excel, Access
Други
Умения за работа в екип и инициативност – член на студентски
клубове и Студентски съвет. Комуникативност – опит в организиране и ръководена на чужденстранни групи в България
Способност за адаптиране в мултикултурна и многоезична среда – Еразъм период в Брюксел, стаж към Съвет на ЕС
Интереси
Европейски политики, Социални политики
Желани сфери на реализация
Бих желала да се реализирам в сферата на политиката и по-специално в областите, свързани с Европейския съюз. Би ми допаднала динамична работа, в която да доразвивам знанията си и
да придобивам нови. Бих искала да мога да използвам комуникативните си умения на френски и английски език.
Е-mail: svetlana.slavcheva@gmail.com
163
C
Севда
Демирева
Образование и обучение
Магистърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
Бакалавърска програма
Изучавани основни дисциплини
Разработени проекти
164
Международен бизнес – 2012
Управление на валутния риск; Прогнозиране на валутните курсове; Цени и
ценообразуване на международните стокови пазари; Международно право; Маркетинг в международната търговия; Международни делови преговори; Реклама и търговски комуникации; Световна финансова система;
Международна търговия
Политическа структура на международните икономически отношения •
Актуални проблеми на международните финанси • Анализ на цените на
кафе на международните стокови пазари • България и Европейският паричен съюз • Актуални въпроси на световната търговска система
Туризъм (Икономически университет, Варна) – 2010
Маркетинг на туризма; Туристически ресурси; География на туризма; Транспорт в туризма; Маркетингови комуникации в туризма; Икономика на туризма; Технология на обслужването в туристическите агенции; Технология
на обслужването в хотелиерството и ресторантьорството; Право в туризма
Анализ и възможности за усъвършенстване на маркетинговите комуникации на хотел Кемпински Гранд Арена Банско • Влияние на качеството върху
потребителския избор на туристически услуги в морския туризъм • Анализ
на транспортната инфраструктура на Швейцария • Маркетингов план за
създаване на индийски ресторант в гр. Варна • Възможности за развитие
на поклонически туризъм на територията на България
Маркетинг (Икономически университет, Варна) – 2010
Международен маркетинг; Маркетингови комуникации; Директен маркетинг; Управление на дистрибуцията; Управление на марката; Маркетингово планиране; Маркетингови анализи
Маркетингов план на МБАЛ „Свети Йоан Рилски” ООД • Проект за разработване на система от маркетингови комуникации на хотел „Кемпински Гранд
Арена Банско” • Анализ на дистрибуционната политика на фирма „Елис” ООД
Трудов опит
01.03.2012 – до момента
МБАЛ „Токуда Болница София” – експерт Връзки с външни партньори и медицински туризъм. Разработване на мрежа за привличане на пациенти от страната и чужбина; организиране на събития,
рекламни и PR кампании, осъществяване на корпоративните комуникации с външни партньори.
01.07.2008 – 03.10.2008
МБАЛ „Свети Йоан Рилски” ООД – организатор стопански дейности. Обработка на медицинска документация; контрол върху пациентопотока и плащанията; разработване на стратегия за разширяване
на дейността.
01.05.2007 – 15.10.200
„Гранд Хотел Варна” АД – рецепционист. Регистриране на предоставяне на информация на гости и посетители, осъществяване на плащания, оформяне на счетоводни документи, приемане и обработка на
резервации.
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Немски език – B2; Руски език – B2; Испански език – А1
Компютърни умения
Ms Office; PhotoShop; Opera PMS
Интереси
Медицински туризъм, маркетинг на услугите, бариери за вход
при навлизане на чужди пазари, здравен мениджмънт
Желани сфери на реализация
Здравеопазване, Маркетинг, Реклама, PR
Е-mail: sdemireva@tokudabolnica.bg, sevda_demireva@hotmail.com
165
C
Силвана
Миленова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Масови комуникации
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Нестандартно изразяване в медийната практика; Управление
на връзки с обществеността; Онлайн пространство и ПР; Техники за работа с медии; Мултимедийни продукти и медийни
конвергенция; Аудиовизуален анализ; Медийна психология;
Тактики за връзки с обществеността; Връзки с обществеността
в маркетинга; Медиа тренинг; Творчество в ПР; Медийни системи за комуникация; Информация и документация в СМК
Разработени проекти
166
• Млад в България
• ПР и управление на слуховете
• ПР програма: Подобряване имиджа на учителската професия. Подобряване имиджа на учителите по чужд език
• Комуникационна кампания за популяризиране на продукта
Opel Ampera
• Позициониране на продукти в стил Стив Джобс – или как продуктите да заемат част от душата и ума на потребителите
• Как у нас се използва ПР за представянето на нови продукти
Образование и обучение
• МПР и неговото приложение за продукти и услуги в сферата
на културата – Нощ на музеите и галериите в Пловдив
• Сравнение на поведението на една българска и една чуждестранна компания в Twitter
• Анализ на използването на Youtube.com от три чуждестранни
компании
• Медиите – партньор или рекламна платформа
Трудов опит
януари 2011 – към момента
Web and Events OOD – ивент мениджър
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – сертификат FCE
Компютърни умения
MS Office
Интереси
В областта на ПР 2.0 и мястото на социалните мрежи в инструментите на ПР практиците
Желани сфери на реализация
Връзки с обществеността
Е-mail: silvana.milenova@gmail.com
167
C
Силвия
Иванова
Образование и обучение
БакалавърскИ програмИ
Визуални изкуства – Анимационно кино;
Пластични изкуства – Графика и илюстрация
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Анимационно кино: Режисура на анимационна миниатюра;
Сценарно писане; Сториборд и лейаут; Разработка на типаж и
декор; Класически техники в анимацията; Изрезкова анимация;
Обемна анимация; Работа с компютърни програми: Photoshop,
3D MAX, Flash, After Effects, TOON BOOM Studio, Premier
Графика и илюстрация: Класически графични техники; Илюстрация на книга; Комикс; Предпечатна подготовка; Оформ­ление
на книжно тяло; Фотография; Компютърни умения: Illustrator,
Photoshop, Flash
Разработени проекти
168
• Късометражен анимационен филм „Step up, step down”,
• Късометражен анимационен филм (изрезкова анимация)
„Cut the crab/p” по време на национален уъркшоп в село Варвара 2011 г.
• Късометражен анимационен филм (дипломна работа) „Първи стъпки”,
• Участие в Изложба на студенти „Анимационно кино”, НБУ;
Образование и обучение
• Изработка на ръчно илюстрована книга по разказа на Фернандо Сорентино „Имаш един мъж, който имаше навика да
ме удря с чадър по главата”
• Международна изложба „Минипринт” (декември 2010 – февруари 2011, галерия „Леседра”)
• Участие в „34-та, 35-та и 36-та национална изложба на карикатурата”, галерия „Шипка 6”, януари 2009, 2010, 2011
Трудов опит
3 месеца
„Koulev Productions” – аниматор, студентски стаж
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – С1 (Cambridge Certificate in Advanced English);
Испански език – B1
Компютърни умения
Photoshop, 3D MAX, Flash, After Effects, TOON BOOM Studio,
Premier, Illustrator;
Интереси
Анимация, Илюстрация, Дизайн, Реклама;
Желани сфери на реализация
Анимация, Илюстрация, Дизайн, Реклама; 2D дизайн и анимация, Разработка на типаж и декор, Илюстратор, Художник;
Е-mail: silvia13@abv.bg
169
C
Симеон
Арабаджиев
Образование и обучение
Компютърни медийни технологии – Мултимедия, компютърна
графика и анимация
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Приложна векторна графика; Компютърни мрежи; Цветознание в компютърното проектиране; Компютърна графика;
Компютърен графичен дизайн; Синтез на реалистични изображения; Класически анимационни техники; Структурна комбинаторика в компютърното проектиране; Особености на обектно програмиране със С++; Компютърна анимация; Цифрови
видео формати; Геометрично моделиране; Шрифт в компютърното проектиране; Софтуерни технологии със С#.
Бакалавърска програма
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – Кино и телевизия
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Кино и телевизионна режисура; Документално и научнопопулярно кино; Филмов и телевизионен монтаж; Звуково и музикално оформление на кино и телевизионни творби; Филмова
пластика и сценография; Технология на звука в киното и телевизията; Режисура на игрален филм; Режисура на видеорекламата и видеоклипа; Практически аспекти на кинодраматургията
Разработени проекти
Разработка на архитектурна анимационна визуализация на
редова къща за участие в Siggraph 2011 • Разработка на късометражен анимационен филм • Снимане на HDRI за ползване в
170
Образование и обучение
3D софтуери • Моделиране на животни в 3D софтуер Maya • Чертане на шрифтове и разработка на типографски изображения •
Изработване на серия пощенски картички • Изработка на серия
пощенски марки • Разработване на WEB страница • Разработка
на пълна офисна графика • Разработка на упътване за ползване на електро уреди • Аранжимент на различни музикални
произведения и смесването им в едно • Създаване на различни
звукови картини. Саунд дизайн, предназначен за медийна анимация • Програмиране на MIDI файлов • Разработка на сценография за късометражен игрален филм • Режисиране на документален филм • Разработка на разкадровка за игрален филм
по определени монтажни изисквания • Режисура на музикален
видео клип • Режисиране на късометражен игрален филм.
Трудов опит
от 2011
2002 – 2011
ScreenBrother – видео дизайнер. Видео редактиране, специални
ефекти и анимация. Работа по специалните ефекти на филми и реклами.
Amadeus’s – дизайнер. Дизайн и предпечатна подготовка. Видео редактиране и анимация.
Допълнителна информация
Чужди езици
Компютърни умения
Интереси
Желани сфери на реализация
Английски език – B2
Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw, Maya, 3D Studio MAX,
After Effect, Nuke, Mocha, Premiere, Vegas, Nuendo, Adobe Audition
Режисура на филми и реклами, анимационно кино, компютърна графика и анимация, звуко-обработка и саунд дизайн, тон
режисура.
Компютърна графика, анимация и специални ефекти. Режисура.
Е-mail: simeon_pa@abv.bg
171
C
Станислав
Ганин
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Мрежови технологии на английски език
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Глобални мрежи; Мрежова сигурност; Структури от данни; Операционни системи; Бази от данни и SQL; Обектно-ориентирано
програмиране със С++; Web приложения Client-Server; Софтуерни технологии
Разработени проекти
172
• The anatomy of cross site scripting
• Secure chat application written in Java
• Configuration in HP-UX
• EtherCAT – the Ethernet fieldbus
• Php/MySQL based Social networking site
Трудов опит
04.2010 – до сега
„Разпространение на печата” АД – системен администратор.
Инсталация, конфигурация и администрация на Windows базирана
IT инфраструктура, Наблюдение и управление на фирмената локална
мрежа, Предоставяне на техническа поддръжка на служителите на
фирмата
Допълнителна информация
Чужди езици
Анлгийски език – 113/120 TOEFL
Компютърни умения
Напреднал в Windows Server 200X администрация, Опит с администрация на мрежови устройства след завършване на курсовете CCNA на Cisco Systems, Опит в HP-UX администрация
Интереси
Четене, блогинг, уеб браузване
Желани сфери на реализация
Системна администрация, Мрежова администрация, Aдминистрация на СУБД
Е-mail: st.ganin@gmail.com
173
C
Станислава
Димитрова
Образование и обучение
Магистърска програма
Мода и бизнес стратегии
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Дизайн процес; Мода и реклама; Бранд мениджмънт; Мулаж;
Маркетингови стратегии в модата
Разработени проекти
Orange way to the green • Purity • Gametime • Chanel project
Бакалавърска програма
Пластични изкуства – Мода
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Конструиране на облекло; Текстил; Тотален дизайн; Моделиране на дамско облекло
Разработени проекти
174
Деконструкции • Corals – ревю • Colors in motion • Nightventure –
ревю • Little black pearl – конкурс Triumph Inspiration Award •
Рок-ревю
Допълнителна информация
Чужди езици
Анлгийски език – B2
Компютърни умения
MS Office, PhotoShop, Illustrator, InDesign, ASSYST
Интереси
Мода
Желани сфери на реализация
Всичко в областта на модата, дизайна на дрехи, производството им, работа в списание, магазин, ателие, on line медия, модна къща
Е-mail: stassy2@abv.bg
175
T
Таня
Алексиева
Образование и обучение
Магистърска програма
Рекламен Мениджмънт
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Планиране и оценка на рекламни кампании; Методи за изследване на рекламното въздействие; Визуален мърчандайзинг; Рекламни стратегии на бранда; Потребителят като обект на рекламно повлияване
Разработени проекти
Кратко самостоятелно изследване на тема „Творческия процес
в рекламата” • Дневникът на един рекламист • За и/или против
системата за заплащане на труда на рекламните агенции спрямо
постигнатите резултати – Payment by results • Анализ на целите,
поставени пред посланието на избрана реклама – Натурален сок
„Капи” • Създаване на литературен сценарий на реклама на Водка
Столичная • Създаване на storyboard за реклама на цигари
Бакалавърска програма
Икономика на търговията (УНСС)
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Търговски мениджмънт; Планиране и анализ на търговската дейност; Маркетинг на търговската фирма; Търговско посредничество; Цени и ценообразуване; Пазарни проучвания; Търговско предприемачество; Финансов мениджмънт
Разработени проекти
Има ли място мърчандайзингът на възприятията в електронните магазини? • ZARA – Новата империя. Анализ на маркетингова
стратегия • Замъка SBN Неделино – Представяне на избран хотел
и изготвяне на анкетна карта • Бизнес план на фирма „ЕКСО” ЕООД
• Пазарно проучване на потреблението на бързооборотни стоки
176
Трудов опит
01.11 – 29.02.2012
„Пост мейл сервиз”, търговска фирма – стажант – Интернет
маркетинг асистент/Графичен дизайнер. Страниране, графичен
дизайн, планиране изготвяне и контрол на рекламни кампании в интернет (Google AdWords, Adwise, facebook и т.н.)
11.03 – 13.05.2011
Комисия за защита на потребителите – стажант. Наблюдение и
участие последователно в работния процес на всеки от отделите на Комисията
11.2010 – 12.2010
„Хелди” ООД, счетоводна фирма – дизайн на фирмено лого
09.2010
„АСПО” ООД, производство, търговия и сервиз на ауспуси за леки
и лекотоварни автомобили – оператор база данни. Обновяване
на електронен каталог
05.2008 – 09.2010
„ТОП Евентс Груп”, реклама и PR – промоутър и консултант. Промоции и PR кампании на L’Oreal, Garnier и Maybelline
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1; Руски език – B1
Компютърни умения
MS Office, Photoshop, InDesign, CorelDraw
Други
Рисуване, Дизайн
Интереси
Реклама, Маркетинг и Дизайн
Желани сфери на реализация
Реклама, Маркетинг
Е-mail: tania.alexieva@abv.bg,
177
T
Теодора
Константинова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Култура и изкуство – Изкуствознание
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Изкуство на Италианския ренесанс; Живописта на XIX век; Изкус­
тво на Северния ренесанс; Българско средновековно изкуство;
Мюсюлманско изкуство на Балканите; Европейско изкуство
XIX век; Европейско изкуство XX век; Сървеменно българско изкуство
Разработени проекти
178
• Художникът VS. Фотографа на Модерното време (краят на
XIX – началото на XX век). Проблемът за образа, истинността,
реалността, подражанието и въображението.
• Облеклото в епохата на Северния Ренесанс (XIII – XVI век)
• Големите и малки библейски цикли на Дюрер
• „Цената на изкуството” – реферат на текст от книгата „Натюрморт с юзда” на Збигнев Херберт
• Изложбата „Докосване до сянката” кураторски проект на Красимир Илиев в Софийска градска художествена галерия – рецензия
Трудов опит
есента на 2011 – досега
ОЦ „Британика” (Britanica Educational Centre) – преподавател по
английски език
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C2; Немски език – C1; Руски език – A2; Италиански език – A1
Компютърни умения
Windows XP, Microsoft Office, Internet Explorer, Power Point
Интереси
История на изкуството, Литература, Етнология, Български
фолклор, Музика на народите, Чужди езици и литератури
Желани сфери на реализация
Академична реализация, Работа с галерии (държавни и частни), Кураторска дейност, Работа в областа на Атрибуцията, Публицистична дейност
Е-mail: theda.konstant@gmail.com
179
T
Теодора
Николова
Образование и обучение
Икономика – Финанси
Икономика – Маркетинг
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Корпоративни финанси; Публични финанси; Международни
финанси; Микроикономика; Макроикономика; Финансово счетоводство; Управленско счетоводство; Социално осигуряване;
Застраховане; Бизнес изчисления; Управление на маркетинга;
Бизнес планиране и контрол; Банково дело; Продуктова политика; Капиталови пазари; Стопанска логистика; Регионална
икономика; Финансов одит
Разработени проекти
Финансов анализ на фирмата и финансово планиране • Ценовата стабилност – основна цел на Европейската централна банка
• Бюджетен процес: Държавен бюджет на Република България
• Характеристики на допълнителното социално осигуряване в
България • Изследване на неудовлетворените потребности при
употребата на храни за домашни любимци Royal Canin • Формулиране на маркетингова стратегия на фирма за козметика
• Алгоритъм на кредитния процес на „Първа инвестиционна
банка” АД • Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Република България •
Развитие на еко- и пешеходния туризъм и съпътстващата го
туристическа инфраструктура в областта на Община Хисар
Бакалавърска програма
180
Трудов опит
06.2011 – 08.2011
Райфайзенбанк (България) ЕАД, отдел „Събиране на вземания
от физически лица и микро МСП” – стажант. Изготвяне на извънсъдебни споразумения с клиенти, издаване на разрешения за преиздаване и закриване на кредитни карти, подготовка на документи за
архив
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1
Компютърни умения
MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Access, SPSS
Интереси
Спорт, туризъм
Желани сфери на реализация
Банково дело, финанси, маркетинг
Е-mail: teeodora717@gmail.com
181
T
Теофана
Харалампиева
Образование и обучение
Магистърска програма
Aрхитектура
Година на дипломиране
2013
Изучавани основни дисциплини Жилищни, обществени и промишлени сгради; Интериорен дизайн; Метални и дървени конструкции и др.
Разработени проекти
182
• „Устойчив небостъргач в Манхатън” – студентски конкурс Изовер – втора награда и участие в международен финал; почетна награда на международен конкурс „CTBUH – Tall buildings,
Сеул, Кореa”
• „Специализирано училище по изкуства” – проект обществени
сгради и комплекси
• „Жилищен блок” – проект жилищни сгради
• „Performance center on the river Trent” – преддипломен проект,
разработен във Великобритания, Nottingham Trent University
• „Интериор на магазин” – проект дизайн и интериор
• Четири поредни години печели академична и европейска
стипендия на НБУ и МОМН.
Трудов опит
две години
„СЕА Харалампиев” – чертожник
Допълнителна информация
Чужди езици
Немски език – C2; Английски език – С1; Италиански език – В1
Компютърни умения
АrchiCad, AutoCad, PhotoShop, Artlantis
Интереси
туризъм, плуване, волейбол
Желани сфери на реализация
Архитектура и строителско
Е-mail: t_haralampieva@mail.bg
183
T
Тодор
Димитров
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Визуални изкуства – Графичен дизайн
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Дизайн – Перспектива, Пространствен, Графичен, Рекламен,
Композиция и Комбинаторика, Flash
Разработени проекти
Проекти по компютърно проектиране – 3D, Перспектива, Теория
и практика на графичния дизайн, Технология на цветното изображение, Художествено-пространствено проектиране, Композиция и комбинаторика, Уеб публикации, Компютърно анимиране
Бакалавърска програма
Компютърни медийни технологии – Мултимедия, компютърна
графика и анимация
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини 3D Моделиране; Проектиране; Графика и Анимация; Web
дизайн – програмиране, проектиране, реализация на уеб
сайт; DreamWeaver; AutoCad; 3D Max; Maya; Corel Draw; Adobe
Photoshop; Illustrator; Dreamweaver; CS4; C++; C#
Разработени проекти
184
Самостоятелни проекти по анимационни техники, сценография, компютърна анимация, фотографска и репродукционна
техника, обектно програмиране със С++, графичен дизайн,
синтез на реалистични изображения.
Трудов опит
3 години
ЕТ „Инфинити” – управител
6 месеца
„Мултирама България” – зам.-управител
„Мебели Сенсо” – зам.-управител, интериорен дизайнер
„Универсал Трейдинг” – интериорен дизайнер
„Nuworx Advertising” – реклама – Led Displays
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C1
Компютърни умения
MS Office, AutoCAD, Adobe Suite, Photo Shop, Illustrator, After
Effects, Dreamweaver, Corel Draw Suite, 3D Max, Maya, Windows
Други
Фотография
Желани сфери на реализация
Реклама; Рекламен дизайн; Интериорен и Екстериорен дизайн;
Телевизия – Видео; 3D моделиране; Графичен дизайн; 3D визуализации; IT, Web design; Компютърна анимация и др.
Е-mail: dimitrov_todor@mail.bg
185
Ф
Фатме
Али
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Ориенталистика – Арабистика
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Арабски език; Култура и история на арабския свят; Превод на
литературни текстове; Предислямска литература
Разработени проекти
186
• Арабският език чрез автентичен текст
• Превод на специализирани текстове
• Превод на литературен текст
• История и религия на страните от арабо-мюсюлманския свят
• Мюсюлманска Испания
Трудов опит
ноември 2011 – май 2012
Доброволец в Интеграционния център на Държавната агенция
за бежанци при Министерския съвет
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – В2; Турски език – С1; Немски език – B2; Арабски език – B2
Компютърни умения
МS Office, Internet
Други
Свидетелство за управление на МПС – категории В, М
Интереси
Интересувам се от кино и литература. Също така обичам да пътувам
Желани сфери на реализация
Европейски съюз – комуникации с арабския свят, МВР – Отдел
Миграция, Върховен комисариат на ООН за бежанците, Катарските авиолинии – наземна стюардеса
Е-mail: fatme_ali@abv.bg
187
Х
Христиан
Даскалов
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Администрация и управление – Публична администрация
Икономика – Бизнес администрация
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Икономика на публичния сектор; Административен процес;
Регионално развитие; Стратегическо управление; Публични
политики; Кариерно развитие; Институционално право на ЕС;
Организационно поведение
Разработени проекти
188
• Как членството в ЕС повлия на ролята и мястото на държавната власт в Република България
• Глобалната финансова и икономическата криза – преди, по
време и след
• Онлайн присъствие на администрацията. По примера на Община Земен и Община Ковачевци
• Управленски контрол в неправителствения сектор и мениджмънта на проекти
• Международен младежки форум – Институционални политики за младежта – България/Франция
Трудов опит
11.2011 – 02.2012
05.2009 – до момента
10.2008 – 2010
08.2008 – 12.2011
Българска стопанска камара – стаж – парламентарен секретар
Информационен портал PernikToday, Тъдей ООД – съдружник
MOZ Design, МОЗ ООД – съдружник, маркетинг и реклама
GREY, Грей България ЕООД – оперативен мениджър (супервайзър)
Допълнителна информация
Английски език – B2; Немски език – A2; Френски език – A1
Работа с програми за обработка на текст, електронни таблици, графични обекти, аудио, видео и уеб редактори. Автор на образователна компютърна игра, разпространена по проект в системата на средното образование.
Други
Член на Експертната мрежа към Центъра по международно висше
образование, Boston College – Гл. секретар на Националното представителство на студентските съвети в Република България (2012-2013),
Председател на Студентски съвет на НБУ и член на Академичния съвет на НБУ (2010-2012) • Професионална квалификация за Организационен обучител• Сертификат за управление на европейски проекти и стратегическо планиране и програмиране • Стипендиант на
Международната програма за подкрепа на висшето образование на
Институт „Отворено общество” (2008-2011), Участник в „Европейския
икономически форум за млади лидери”, Полша (2009), финала на
конкурса „Млад европеец на годината”, Берлин (2008) и Стипендиант
на „Nacional Society of High School Scholars”, USA (2008)
Интереси
Научни интереси в сферата на публичен, частен и образователен
мениджмънт • Съорганизатор на междууниверситетските научни
конференции: „Либералното образование – развитие на ключови
компетенции”, „България 2020 – Общество и икономика на знанието и успеха”, „Три години след фалита на Lehman Brothers – а сега на
къде?”, „Институционални политики за младежта. България – Франция” • Докладчик в междууниверситетските научни конференции:
„Иновации във връзката между бизнеса и висшето образование”,
„Предизвикателства пред съвременната икономика”, „Нови възможности и предизвикателства за развитие на България в ЕС”, „Студентите и сигурността” • Участник в академичните семинари • Магистърски
курс „Формиращи се капиталови пазари”, Фондация „Bleyzer” 2012
Желани сфери на реализация Мениджмънт и администрация в публичния и в частния сектор – реклама, маркетинг, продажби; Образователен мениджмънт
Е-mail: daskalov.pk@gmail.com
Чужди езици
Компютърни умения
189
Ц
Цанка
Донкова
Образование и обучение
Магистърска програма
Управление на масовите комуникации и връзките с обществеността
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Организация, управление и програмиране в електронните медии; Медиязнание; Дигитални техника и технологии; Масова
култура; Управление на масовите комуникации; Обществено
управление; Образи и пространства; Събитиен мениджмънт
Разработени проекти
Връзката между творчество и ефективност в медиите • Масовата култура и телевизията • Меркурий, Mercurius, Mercury •
Cloud Communications • Доверието и медиите
Бакалавърска програма
Масови комуникации
Година на дипломиране
2010
Изучавани основни дисциплини История и теория на телевизията; История и теория на пресата;
История и теория на радиото; Масови комуникации; Аудиовизуален анализ; Информация и документация; Медийна грамотност; Правни основи на масовите комуникации; Правоговор и
реторика; Новини и новинарство; Журналистическа етика
Разработени проекти
Как ще се съхранява информация в бъдеще? • Мобилният телефон като средство за комуникация • Можем ли да живеем в свят
без реклами и как ще изглежда този свят • Вихрони Попнеделев –
oпит да се улови неуловимото • Журналистика без журналисти
190
Трудов опит
април 2012 – до сега „Ванада турс” – служител-резервации
април 2011 – март 2012 „345” ООД – касиер
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – B2
Компютърни умения
Excel, Word, PowerPoint, Internet, Adobe Photoshop
Интереси
Митология, психолоанализа, история
Желани сфери на реализация
медии
Е-mail: ts.donkova@abv.bg
191
Ц
Цветан
Василев
Образование и обучение
Магистърска програма
Бизнес администрация
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Теория на пазарната икономика; Маркетинг; Финанси; Управление на националната икономика; Икономика и управление на
социалното осигуряване; Бизнес среда и устойчиво развитие;
Психология на бизнеса
Разработени проекти
Конкуренцията и Държавното регулиране в развитието на икономиката • Концептуална схема за стратегическо мислене в Литовската система на здравеопазване и методи за изследване
на конкутетноспособността й • Риск от етнически конфликти на
работното място в България? • Boo hoo – най-големият провал
на европейски дот-ком бизнес • City University – Стратегия за човешките ресурси 2008 – 2011
Магистърска програма
Право – НБУ
Година на дипломиране
2005
Изучавани основни дисциплини Римско частно право; Обща теория на държавата; Конституционно право; Административно право; Гражданско право; Финансово право; Вещно право
192
Трудов опит
юрисконсулт, държавен експерт, експерт счетоводител в Министерство на земеделието и продоволствието, БДЖ, Фонд „Земеделие”
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски – B2; Френски – B2; Немски – B2; Испански – B2;
Италиански – B2
Компютърни умения
Word, Excel
Желани сфери на реализация
В сферата на правото (юрисконсулт, съдия, прокурор) или в
сферата на мениджмънта и маркетинга
Е-mail: tvasilev81@gmail.com, tsezo@mail.bg
193
Ц
Цветана
Чолакова
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Чужди езици и литератури – Английска филология
Година на дипломиране
2011
Изучавани основни дисциплини Практически английски език; Фонетика и фонология; Морфология; Лексикология и словообразуване; Синтаксис на английския
език; Стара и нова британска литература; Стара и нова американска литература; Методика на чуждоезиковото обучение;
Възрастова психология; Стратегии и техники в чуждоезиковото
обучение; Педагогическа психология
Разработени проекти
194
• Изготвяне на материали за използване в обучението по английски език за гимназиален курс;
• Самостоятелни разработки на материали за чуждоезиково
обучение,
• Проекти по образователни теории и чуждоезиково обучение,
• Преводи на художествен и публицистичен текст
• Проект по Нова американска литература – Есе за автор и произведение
Трудов опит
„Британско-български езиков информационен център” (BBIL
centre) – преподавател по английски език
„Клуб 6+”, школа за обучение – преподавател по английски
език
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – C2; Немски език – B2; Италиански език – B1
Компютърни умения
Word, Power point
Интереси
Фотография, Музика, Пътешествия
Желани сфери на реализация
Преподавателска област, Научна област, Връзки с обществеността, Комуникации
Е-mail: cholakova1@mail.bg
195
Ц
Цветомир
Добрев
Образование и обучение
Бакалавърска програма
Телекомуникации
Година на дипломиране
2012
Изучавани основни дисциплини Електрически материали и измервания; Цифрови интегрални
схеми; Измерване по цифрови интегрални схеми; Излъчване
и разпространение на електромагнитните вълни; Процеси и
устройства в радиокомуникациите; Корпоративни телекомуникационни системи и приложения; Практика по CDMA-системи за комуникации; Кабелни и безжични мрежи; Практика по
антенно-фидерни устройства
Разработени проекти
196
Проектиране на ФМ радио • Проектиране на Телевизия – управление, апаратура • Проектиране на малка телевизионна
мрежа за телевизионно разпръскване • Проектиране на малка
интернет мрежа за фирма – 56 компютърни устройства • Изследване на роуминга в България • Възникване и разпространение на телекомуникациите у нас и на територията на ЕС • Начини на работа и използване на комутатори, маршрутизатори
и превключватели в сферата на телекомуникациите • Основни
данни за хендоуъвър и за какво служи той в областта на телекомуникациите • ISDN и приложението му в телекомуникациите
Трудов опит
3 месеца
„Елтрейд” – стажант. Ремонт и програмиране на касови апарати
4 месеца
„Спранти инжинеринг” – стажант. Настройка на телекомуникационна апаратура, инсталиране на телекомуникационна апаратура и работа с антенни полета
3 месеца
„МаксТелеком” – стажант. Следене на трафика на интернет услугите,
разглеждане на пгоектираните места за антенни полета и теренна работа
1 месец
„БТК”– стажант. Запознаване с устройствата, намиращи се в една
телекомуникационна централа, работа с документи и следене на телефонните постове на територията на централата
2 години
„Синовейт” – help desk. Разработване на анкети, въвеждане на информация в база данни, проверка и подреждане на анкети
Допълнителна информация
Чужди езици
Английски език – В2; Гръцки език – В2
Компютърни умения
MS Office, Adobe Acrobat, Matlab, Quartus II, Ubuntu Linux,
Pinguino, Paint, Picasa and etc.
Интереси
В областта на телекомуникациите, правото, администрацията,
науките за земята и в областта на спорта
Желани сфери на реализация
Бих желал да работя в сферата на Телекомуникациите и да се
развивам в другите сфери, в които имам интереси.
Е-mail: ts.dobrev@gmail.com
197
198
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
1 255
Размер файла
20 542 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа