close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

results bagato

код для вставкиСкачать
Чергові в
ибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
31 жовтня 2010 року
Примірник ____
П Р О Т О К О Л
Чернівецької обласна
виборчої коміс
ії Чернівецької області
П
РО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
В БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Відповідно до частин першої, дев’ятої, десятої статті
7
7
Закону України "
Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
"
територіальна виборча комісія вс т ановила:
1) кількість ви
готовлених ви
борчих бюлетенів, –
Сімсот вісім тисяч дев’ятсот шістдесят 708960
(прописом)
(цифрами)
2
) кількість в
иборчих бюлетенів
, одержаних дільничн
ими
виборч
ими
комісі
ями
, –
Сімсот вісім тисяч дев’ятсот шістдесят
708960
(прописом)
(цифрами)
3
) кількість виборців, в
ключених до списк
ів
виборців на виборч
их
дільниц
ях
, –
Шістсот девяносто сім тисяч сто дев
’
яносто два
697192
(прописом)
(цифрами)
4
) кількість невикористаних виборчих бюлетенів –
Триста п’ятдесят чотири тисячі вісімсот дв
адцять
три
354823
(прописом)
(цифрами)
5
) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, –
Триста
п’ятдесят чотири тисячі сто тридцять сім
354137
(прописом)
(цифрами)
6
) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, –
Триста п’ятдесят чотири тисячі сто одинадцять 354111
(прописом)
(цифрами)
7
) кількість виборчих бюлетені
в, визнаних недійсними, –
Шістнадцять тисяч шістсот шістдесят сім
16667
(прописом)
(цифрами)
8)
кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в
багатомандатному виборчому окру
зі, включених до виборчого списку кандидатів у депу
тати від кожної місцевої організації партії:
№ з/п
Назва місцевої організації партії
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів
у депутати від місцевої організації партії
прописом
цифрами
1
Чернів
ецької обласної організації Партії регіонів
Сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят шість
77286
2
Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"
П’ятдесят сім тисяч сорок шість
57046
3
Чернівецької обласної організації
Республіканської партії України
Чотири тисячі двісті п’ятдесят три
4253
4
Чернівецької обласної партійної організації Народної партії. Вісім тисяч п’ятсот дев’яносто три
8593
5
Чернівецької обласної партійної організації "Єдиний центр"
Три тисячі вісім
сот десять
3810
6
Чернівецької обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода"
Тринадцять тисяч сто п’ятдесят 13150
7
Чернівецької обласної організації політичної партії "Наша Україна"
Двадцять тисяч сімсот два
20702
8
Чернівецької обласної п
артійної організації політичної партії Трудова Україна
Дві тисячі сімсот дев’яносто чотири
2794
9
Чернівецької обласної організації Соціалістичної партії України
Шість тисяч
чотириста шістдесят шість
6466
10
Чернівецької обласної організації партії "Нар
одна влада".
Дві тисячі шістсот сімдесят вісім
2678
11
Чернівецької обласної організації Української соціал
-
демократичної партії
Одна тисячі дев’ятсо
т сорок
п’ять 1945
12
Чернівецької обласної організації Комуністична партія України Шість тисяч триста дев’яносто п’ять 6395
13
Чернівецької обласної організації Партії Зелених України
Три тисячі шістдесят три
3063
14
Чернівецької обласної організації партії "Справедливість"
Дві тисячі двісті дев’яносто чотири
2294
15
Чернівецької обласної організації П
олітичної Партії "Фронт Змін"
П’ятдесят одна тисяча двісті тридцять шість
51236
16
Чернівецької обласної (крайової) організації Народного Руху України
Три тисячі двісті девяносто
один
3291
17
Регіональної у Чернівецькій області партійної організації Політичної партії "Козацька Українська партія".
Одна тисяча дев’ятсот сімдесят два
1972
18
Чернівецької обласної партійної організації політичної партії "Сильна Україна"
Дев’ять тисяч триста шістдесят п’ять
9365
19
Чернівецької обласної організації Прогр
есивна соціалістична партія України
Сімсот двадцять дев’ять 729
20
Чернівецької обласної партійної організації "Громадянська позиція" Три тисячі п’ятсот один
3501
№ з/п
Назва місцевої організації партії
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів
у депутати від місцевої організації партії
прописом
цифрами
21
Чернівецької обласної організації політичної партії :
"Народна самооборона"
Дві тисячі сімдесят п’ять 2075
22
Чернівецької обласної організації Політичної Партії "Союз Лівих Сил"
Вісімсот двадцять дев’ять 829
23
Чернівецької обласної організації громадянської партії "Пора"
Одна тисяча сімсот тринадцять 1713
24
Чернівецької обласної орг
анізації Української Народної партії Три тисячі п’ятсот тридцять чотири
3534
25
Чернівецької обласної організації політичної партії "Третя сила"
Вісімсот вісімдесят п’ять
885
26
Чернівецької обласної партійної організації Аграрної партії України
Одна ти
сяча п’ятсот сорок дев’ять 1549
27
Чернівецької обласної організації партії "Реформи і порядок"
Одна тисяча чотири
1004
28
Чернівецької обласної організації партії "За права людини"
П’ять тисяч двісті тридцять сім
5237
29
Чернівецької обласної організ
ації Народно -
демократичної партії
Дві тисячі двісті двадцять вісім
2228
9
) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в
багатомандатному виборчому окру
зі
від жодної місцевої організації партії, –
Тридцять сім тисяч вісімсот двадцять о
дин
37821
(прописом)
(цифрами)
10)
к
ількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій:
№ з/п
Назва місцевої організації партії
, яка набула право на участь у розподілі депутатських м
андатів (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)
Кількість депутатських мандатів, отриманих виборчим списк
ом
місцев
ої
організаці
ї
парті
ї
прописом
цифрами
1
Чернівецька обласна організація Партії регіонів
Вісімнадцять 18
2
Чернівецька обласна
парт
ійна організація Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"
Чотирнадцять 1
4
6
Чернівецька обласна
організація Всеукраїнського об'єднання "Свобода"
Три
3
7
Чернівецька обласна
організація політичної партії "Наша Україна"
П’ять 5
1
5
Чернівецька обласна
ор
ганізація Політичної Партії "Фронт Змін"
Дванадцять
12
11) д
епутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано:
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) обраного депутата
Рік
народженн
я
Освіта
Місце роботи
(з
аняття)
Посада
Партійність та назва місцевої організації партії, від якої обрано депутата
Андрійчук
Роман Георгійович
1962 р
.н.
вища
Обласна дитяча клінічна лікарня
№ 1
головний лікар
Б
П, від Партії Регіонів
Березовський
Георгій Васильович
1935 р
.н.
загальна середня
Сільськогосподарсь
кий кооператив «Колос»
директор
БП, від Партії Регіонів
Берча
Віктор Т
еофілович
1965 р.
н.
загальна середня
Приватний підприємець
Приватний підприємець
БП, від Партії Регіонів
Божеску
Ауріка Василівна
1961
р.н.
вища
Верховна Рада України
помічник
-
консультант Народного депутата України
БП, від Партії Регіонів
Бойко Євгенія
Володимирівна
1956
р.н.
Вища
Новоселицька виконавча дирекція Фонду соціального страхування
Директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Ватаманюк
Василь Ананійович
1947 р
.н.
вища
ВАТ "Чернівецький цегельний завод №3"
голова правління
Член Партії Регіонів
Віщук
Сільвія
Ілл
інічна
1954
р.н.
Вища
Управління справами Апарату Верховної Ради України
Помічник народного депутата України Гасюка П.П.
Член ВО "Батьківщина"
Гайничеру
Михайло Іванович
1950 р.
вища
Чернівецька обласна держ
авна адміністрація
заступник голови
Член Партії Регіонів
Галиць
Георгій Костянтинович
1966 р.
вища
Чернівецька обласна державна адміністрація
1
-
й заступник голови
Член Партії Регіонів
Гоменюк Михайло Васильович
1963 р.н
Середня спеціаль
на
ТзОВ «ДІМ»
Директор
Член ВО «Свобода»
Горук Назар Віталійович
1980 р.н.
вища
Буковинський державний медичний коледж
Виклада
ч
Член ВО «Свобода»
Гоян
Ольга
Аурелівна
1966
р.н.
Вища
Глибоцьке сільське споживче товариство
Голова правління
Член ВО «Батьківщина»
Грушко
Олекс
андр Іванович
1958
р.н.
Вища
Тимчасово не працює
Тимчасово не працює
Член партії «Наша Україна»
Г
уцуляк
Тодор Тодорович
1960
р.н.
Вища
Чернівецька обласна рада
Заступник голови
Член партії «Наша Україна»
Дарчук Володимир
Володимирович
1954
р.н.
Вища
Тимчасово не працює
Тимчасово не працює
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Допіряк Петро
Васильович
1968
р.н.
Вища
П
риватне підприємс
тво
"Пан індик"
Генеральний
директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Дубовінський
Василь Вікторович
1970 р.
вища
Чернівецька дирекція УДППЗ «Укрпошта»
заступник директора
Член Партії
Регіонів
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) обраного депутата
Рік
народженн
я
Освіта
Місце роботи
(з
аняття)
Посада
Партійність та назва місцевої організації партії, від якої обрано депутата
Жаровська Галина
Петрівна
1969
р.н.
Вища
Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича
Доцент кафедри кримінальног
о права та криміналістик
и
Член ВО «Батьківщина»
Затірка
Віктор Артемович
19
56
р.н.
Вища
ТОВ «Оріон
-
Техносервіс»
в м.Чернівці
Заступник директора
Член ВО «Батьківщина»
Шкробанець
Ігор Дмитрович
29 вересня 1964 р.
вища
Чернівецька ОДА, головне управління охорони здоров’я
начальник
член Партії регіонів
К
ібіч
Ігор Степанович
1953
р.н.
Середня спеціаль
на
ПП «Колос»
Директор
Член партії «Наша Україна»
Кілару Олег
Радувич
197
5
р.н.
вища
Т
овариство з обмеженою відповідальністю
"Карпатія
-
Бук"
Директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Кірєєв
Ігор Анатолійович
1963
р.н.
Вища
ПП «Круїз –
2000» в м.Чернівці
Генеральний
директор
Член ВО «Батьківщина»
Козьма
Георгій Фанікович
1962
р.н
Вища
Приватний підприємець
Приватний підприємець
Член ВО «Батьківщина»
Коржан Володимир
Миколайович
1967
р.н.
В
ища
П
риватне підприємство
"Скіф"
Директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Костинян
Ілля Мірчович
1960 р.
вища
ВАТ Чернівецька автобаза
директор
Член Партії Регіонів
КУЛІШ
Володимир Іванович
1963
р.н.
Вища
ВАТ «Укргідроенерго»
Директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС»
Член партії «Наша Україна»
Курко Ярослав
Степанович
1953
р.н.
Вища
Чернівецький націона
льний університет
Доцент
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Куцак
Матвій Іванович
1945 р.
вища
Юридична фірма
« Куцак & Партнери»
генеральний директор
Член Парті
ї Регіонів
Кушнір
Юрій Радулович
1969 р.
вища
ТОВ «С.К. -
інтер»
комерційний директор
Член Партії Регіонів
Маніліч Валентин Михайлович
1964
р.н.
Вища
Чернівецьке комунальне обласне бюро технічно
ї інвентаризації
Начальник
Член ВО «Батьківщина»
Мельничук Віталій Кузьмич
1967 р.н.
вища
Приватний підприємець
Член ВО «Свобода»
Миндрес
ку
Михайло Олексійович
1961 р.
вища
УО « Укрнафто
хімпереробка»
генеральний директор
Член Партії Регіонів
Мігайчук Манолій михайлович
1961 р.н.
вища
ОКУ Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів ВВ
начальник
Член Партії Регіонів
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) обраного депутата
Рік
народженн
я
Освіта
Місце роботи
(з
аняття)
Посада
Партійність та назва місцевої організації партії, від якої обрано депутата
Монзелевський
Володимир
Євгенович
21.01.19
81
Вища
Чернівецька обласна дирекція "Райфайзен Банк Аваль"
Регіональний менеджер з управління групою відділень
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Мунтян
Іван Миколайович
1969
р.н.
Вища
Приватне підприємство "Євро
-
Ойл"
Генеральний директор
Член ВО «Батьківщина»
П
авлюк
Михайло Вікторович
1984
р.н.
Вища
Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича
Асистент кафедри міжнародних відносин
Член партії «Наша Україна»
Паламар
І
ван
Савич
1941
р.н.
Вища
Пенсіонер
Пенсіонер
Член ВО «Батьківщина»
Папієв Михайло Миколайович
1960 р.
н.
вища
Чернівецька обласна державна адміністрація
голова
Член Партії Регіонів
Плаксій Манолій
Васильович
1965
р.н
Вища
Т
овариство з обмеженою відповідальність
"Євробуд 21"
Генеральний
директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Пуршага Олександр Іванович
1967
р.н.
Вища
ПП «Перспектива плюс» в м.Чернівці
Директор
Член ВО «Батьківщина»
Салагор Микола Михайлович
1968
р.н
Вища
П
риватне підприємство
"Пан індик"
Генеральний
директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Семенюк
Артем Олексійович
1983 р.
н.
вища
НВПП «Полімермаш»
комерційний директор
Член Партії Регіонів
Смолдирева Тетяна
Петрівна
1955
р.н.
Вища
Чернівецька облдер
ж
-
телерадіокомпанія
ТО "Радіо Буковина"
Директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Тирон
Сергій Михайлович
1963
Вища
Тимчасово не працює
Тимчасово не працює
Член ВО «Батьківщина»
Ткачук
Віталій Васильович
1980
Вища
ТОВ «Буковина
-
Трейд
і
нг»
в м.Чернівці
Комерційний директор
Член ВО «Батьківщина»
Фочук
Світлана Георгіївна
1964
р.н.
Вища
Приватний підприємець
Приватний підп
риємець
Член ВО «Батьківщина»
Цюпак
Ярослав Степанович
1954 р.
вища
Чернівецька дирекція УДППЗ «Укрпошта»
директор
БП, від Партії Регіоні
в
Чорний
Сергій Іванович
1961 р.
загальна середня
ТОВ ВКП «Лагуна»
директор
Член Партії Регіонів
Шилепницький Іван
Орестович
1948
р.н.
Вища
Чернівець
ка обласна
рад
а
Голова
Член ВО «Батьківщина»
Юлик Сергій
Дмитрович
1964
р.н.
Вища
Т
овариство з обмеженою відповідальністю
"Абсолют безпека"
Директор
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Ястремський Віорел
Михайлович
1961
р.н.
Вища
П
риватне підприємство
"Колос"
Заступник генерального директора
Член Політичної Партії
"Фронт Змін"
Цей протокол
складено у двох примірник
ах, які мають однакову юридичну силу.
Голова
обласної в
иборчої комісії
Рачинський
М
.
В
.
Заступник голови
обласної виборчої комісії
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Єгоров
В
.
О
.
Секретар
обласної виборчої комісії
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Кобзар
Р
.
В
.
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Автор
or
or9   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Законы, постановления
Просмотров
768
Размер файла
194 Кб
Теги
results_bagato
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа