close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Додаткова угода до Договору про внесення змін

код для вставкиСкачать
Додаткова угода
до договору від ___________ № _____________
м. Київ
" ___" _____________ 201__
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", надалі "Учасник", в особі заступника директора з продажу
СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Мучнікова В.А., що діє на підставі
довіреності від 01.10.2012 № 93/2012/10/01-25 та Положення про СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", з одного боку, та _______________________________________________
___________________________________________________________________________________ в особі
__________________________________________________________________________, надалі Замовник,
що діє на підставі _____________________________, з іншого боку, керуючись пунктом 1.4 Договору,
ч. 6 статті .40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" дійшли згоди про таке:
1. Внести зміни до п. 3.1 Договору та викласти його в наступній редакції:
Ціна цього договору становить (з урахуванням збільшення до 20% суми, визначеної у
договорі) ________________________________________ грн. (без ПДВ)
_________________________________________________________________(зазначити словами),
крім того ПДВ сумою _____________ грн., _____________________________________________
(зазначити словами), разом _____________________ грн. _____________________________
________________________________________________________________ (зазначити словами).
2. Внести зміни до п. 10.1 Договору та викласти його в наступній редакції:
Цей договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами
до_______________________.
і
діє
3. Додаток № 1 викладається в новій редакції, що додається.
4. Угода набирає чинності з дати підписання.
5. Усі інші умови договору від _______________ № ________________, не змінені цією угодою,
залишаються в силі.
6. Цю угоду укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу та є
невід’ємною частиною зазначеного договору, по одному для кожної із Сторін.
Учасник
Замовник
Юридичні реквізити
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ 00131305
01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
індивідуальний податковий номер юридичної особи
001313026657
номер свідоцтва про реєстрацію платника податку
на додану вартість 100335247
Платіжні реквізити
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ 00131305
01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
р/р 26030309201
Філія Головного управління по м. Києву та
Київській області
ВАТ «Державний ощадний банк України»
МФО 322669
Замовник
_________________________________
Учасник
_____________________В.А. Мучніков
М.П.
М.П.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
1 288
Размер файла
141 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа