close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація Сім чудес Кам'янсько-Дніпровського району

код для вставкиСкачать
C
ім чудес Кам
’
янсько –
Дніпровського району
Робота учителя історії Кам
’
янсько –
Дніпровської районної гімназії “Скіфія”
Олененко Л.В.
До 90
-
річчя Кам
’
янсько
-
Дніпровського району
Довідка
Постановою ВУЦВКу від 7 березня 1923 року адміністративно
-
територіальний поділ на повіти та волості був ліквідований. Цією ж постановою з волостей Великознам
’
янської, Кам
’
янської, Водянської (Мелітопольського повіту) був створений Кам
’
янський (з 1934 року –
Кам
’
янсько
-
Дніпровський) район з центром в с.Кам
’
янка (з 1934 року –
смт.Кам
’
янка
-
Дніпровська, з 1967 –
м.Кам
’
янка
-
Дніпровська)
Кам
’
янсько
-
Дніпровський район сьогодні:
•
Чисельність населення станом на 1 січня 2008 року складає 42 871 чоловік
•
Адміністративно
-
територіальні одиниці району:
Міст районного значення ±
1
Сільських населених пунктів ±
17
Місцева державна адміністрація ±
1
Кількість рад ±
10
Історія та природа території, на якій розташований район, багатогранна та різноманітна
Найвизначніші його пам’ятки були визначені в ході реалізації учнями гімназії проекту
³Сім чудес Кам
’
янсько
-
Дніпровського району´
Сім чудес Кам
’
янсько
-
Дніпровського району
Мамай
-
Гора
Курган Солоха Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Заказник ³Півострів´
КДДІАМ
Кам
’
янське городище зі скіфським валом
Парк ім.50
-
річчя Жовтня
Курган Солоха
Одна з найбагатших скіфських царських могил IV
ст. до н.е. Солоха ±
центральний курган могильника, який був цілим скіфським некрополем, що складався з 75
насипів. Солоха досліджувалась відомим археологом М.Веселовським.
Солоха ±
один з найкрупніших курганів Північного Причорномор
’
я. Висота складає 18 м. Під час розкопок був знайдений шедевр золотарського мистецтва ²
золотий гребінь.
Мамай
-
Гора
Найкрупніший в Причорномор
’
ї могильник, де зосереджені пам
’
ятники від епохи неоліту до періоду середньовіччя. О
дин з найбільших скіфських некрополів у Східній Європі
Найкраще на Мамай
-
Горі представлені передскіфська та скіфська епохи (к. V ±
початок ІІІ ст. до н.е.
).
Також тут були знайдені сарматські поховання, половецькі, ногайські та ін. Мамай
-
Гора може розповісти всю історію наших степів від V тис. до н.е. до ХV
-
ХVІ ст. н.е.
Кам
’
янське городище та скіфський вал
Скіфське укріплене поселення. Столиця царства Атея. З боку степу поселення захищалось земляним валом, що частково зберігся до теперішньог
о часу.
Городище знаходиться на території сучасного м.Кам
’
янка
-
Дніпровська, частково ±
під водами Каховського водосховища
Розкопки городища було розпочато в 1900 році Д.Сердюкови
м, а в 30
-
х та 40
-
х рр. XX ст. продовжено Б.Граковим. Сьогодні розкопки веде Н.Гаврилюк.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці ±
найдавніша архітектурна споруда в м.
Кам’янка
-
Дніпровська. Її будівництво датується 80
-
ми роками ХІХ
століття. Споруда пережила всі катаклізми ХХ сторіччя.
В 30
-
х роках під час боротьби з релігією з дзвіниці було знято дзвони, хоча для цього довелось зруйнувати частину будівлі. В роки Великої Вітчизняної війни у дзвіницю влучив снаряд і повністю зруйнував її. Відбудувати її не вдалось і поруч було споруджено тимчасову дерев’яну дзвіницю, яка проіснувала до недавнього часу. Зараз збудовано нову кам’яну дзвіницю, що знаходиться поруч із церквою.
Кам
’
янсько
-
Дніпровський державний історико
-
археологічний музей
У 1962 році були зроблені перші кроки по створенню музею. Вже у листопаді 1963 року музей було відкрито для відвідувачів. Директором став засновник музею Інокентій Петрович Грязнов, почесний громадянин міста Кам
’
янка
-
Дніпровська.
Сьогодні в музеї 5 залів, де у виставлених експонатах відображена історія району від найдавніших часів до наших днів. Експозиція насичена археологічним матеріалом. Теперішній директор музею О.І.Котова достойно продовжує справу, розпочату І.П.Грязновим Парк ім.50
-
річчя Жовтня
Парк ім.
50
-
річчя Жовтня закладено в 1967 році. В 1972 році відкрито Алею Героїв, що включає в себе гранітний камінь з написом «Алея Героїв
-
земляків», 8 дворівневих стел з барельєфними зображеннями бюстів героїв
-
земляків та даними про них. Автор Алеї Героїв ±
місцевий скульптор А.В.
Савченко.
Стела ±
пам’ятник 10 тисячам воїнів, які загинули, звільняючи район від німецько
-
фашистських загарбників. Також в парку є пам’ятник мешканцям району, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни
Заказник місцевого значення «Півострів»
Півострів ±
улюблене місце відпочинку мешканців районного центру. Зараз він облаштовується. На території півострову створюються зручності для повноцінного відпочинку.
Півострів простирається на 19 км в середину Каховського водосховища з північно
-
східного боку міста. У деревостої півострова переважають дуб, тополі, верба, але спостерігається досить багато відмерлих і зламаних дерев цих порід. У трав’яному покрові переважають злакові.
висновки
Кам
’
янсько
-
Дніпровський район має давню історію. На його території знаходиться велика кількість об
’
єктів, гідних уваги не тільки мешканців району, але й туристів з усієї України чи, навіть, світу.
На думку мешканців району найбільш значущими з них є:
•
Курган Солоха
•
Мамай
-
Гора
•
Кам
’
янське городище зі скіфським валом
•
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
•
Кам
’
янсько
-
Дніпровський державний історико
-
археологічний музей
•
Парк ім.50
-
річчя Жовтня з комплексом меморіальних пам
’
ятників
•
Заказник ³Півострів´
Шануймо свою історію!
Автор
olenekolv
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
47
Размер файла
22 193 Кб
Теги
району, чудес, я_с, кам, янсько, провського, презентац
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа