close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

b kon ris diz2010

код для вставкиСкачать
Київський університет імені Бориса Грінченка
Педагогічний і
нститут ЗАТВЕРДЖЕНО
Приймальною комісією
Протокол № 5 від 01.03. 2010 р.
Голова Приймальної комісії
______________В.О. Огнев’юк
ПРОГРАМА
творчого конкурсу з рисунка
Галузь знань: 0202 Мистецтво
Напрям підготовки: 6.020207 «Дизайн»
ОКР: бакалавр ПОГОДЖЕНО
РОЗГЛЯНУТО І ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з навчально-методичної
на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
Роботи ______________О.Б. Жильцов
Протокол №7
від 03.02. 2010 р.
Зав. кафедри _____ Е.В. Бєлкіна
Київ 2010
Творчий конкурс
з рисунка (перший етап)
Завдання: Рисунок “Натюрморт з натури гіпсових геометричних
тіл та форм”.
Термін виконання – 6 годин. Матеріал папір, формат А-3, графітний олівець.
Мета завдання
– виявити рівень підготовки абітурієнта з рисунку, його
вміння бачити пропорції, форму предметів, хист до художнього відображення
та узагальнення.
Вимоги. ·
Використовуючи закони композиції правильно розташувати
зображення
у визначеному форматі паперу. ·
Побудувати зображення предметів у просторі. ·
Передати основні пропорції предметів, враховуючи перспективні
скорочення. ·
Виявити об’єм і конструктивну форму предметів за допомогою лінії та
тону. ·
Узагальнити рисунок.
№
Критерії оцінювання:
Кільк. балів
1
Композиційне рішення
40
2
Передача пропорцій, конструктивна побудова предметів 40
3
Побудова перспективного зображення, положення предметів у
просторі, передача візуальних змін на площині аркушу
40
4
Передача об’єму предметів засобами світлотіні (світло, півтінь,
тінь, рефлекс, падаюча тінь)
40
5
Володіння художніми техніками, завершеність роботи,
узагальнення.
40
Разом
200
Завдання з рисунку Творчий конкурс з композиції (другий етап)
Завдання: побудувати декоративну композицію в кольорі із декількох
запропонованих
предметів вжитку.
Термін виконання – 6 годин.
Матеріал – папір, формат А-3, кольорові олівці, фломастери, гуаш, акварель,
папір для колажу.
Мета
:
·
продемонструвати рівень образного мислення в галузі створення
декоративної композиції в техніках (на вибір): гуаш, акварель, колаж; ·
вміння застосовувати прийоми стилізації, декоративної трансформації
зображення; ·
рівень володіння технологією художніх матеріалів; ·
вміння оптимально застосовувати декоративні ефекти, основи знань з
колористики.
Вимоги:
·
Створити декоративну композицію з предметів вжитку;
·
Виявити уміння стилізувати предмети;
·
Передати головне та другорядне в композиції за допомогою кольорової
плями та кольору;
·
Виявити знання з гармонійного поєднання кольорів (тепле, холодне,
нюанс, контраст);
·
Узагальнити композицію.
№
п/п
Критерії оцінювання
Кількість
балів
1.
Створення декоративної композиції з предметів вжитку
40
2.
Виявлення вмінь стилізації предметів
40
3.
Передача головного та другорядного за допомогою
кольору
40
4.
Виявлення знань з кольорознавства
40
5.
Володіння художніми техніками, завершеність роботи,
узагальнення
40
Разом
200
Завдання з декоративної композиції
Автор
kokosik6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
168
Размер файла
348 Кб
Теги
b_kon_ris_diz2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа