close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Using of ICT (Information Communication Technology)

код для вставкиСкачать
Використанн́ Елементів ІКТ на уроках іноземної мови
ДПТНЗ «Кам’янець
-
Подільське ВПУ»
Фурман Василь Антонович
викладач української та іноземної мови
Категорія
–
вища
Педзвання
–
викладач
-
методист
Рік проходження атестації
–
2009
Педагогічний стаж
–
16 років
Нагороди
–
Грамоти Міністерства Освіти і науки України, обласного управління освіти і методичного наукового центру
Електронні засоби навчанн́ широко використову̀тьс́ в усьому світі. Це і он
-
лайн навчанн́, і дистанційні форми роботи, і використанн́ різноманітних компонентів оргтехніки (принтери, сканери,) під час підготовки та проведенн́ уроків. Тому варто зупинитис́ на основних аспектах у використанні засобів ІКТ на уроках іноземної мови.
Дл́ інтенсифікації навчального процесу варто використовувати роздатковий, іл̀стрований матеріал. Його можна виготовити та розмножити практично на будь
-
́кому комп’̀тері, теж саме стосуєтьс́ і роздруківок окремих граматичних та лексичних тем, крім того естетичне оформленн́ таких матеріалів буде на належному рівні
Електронні презентації
Важливим аспектом роботи у середовищі ІКТ ́вл́єтьс́ створенн́ навчальних електронних презентацій ́кі покликані візуалізувати інформаці̀ та унаочнити опрацьований матеріал. Умовно вчительські презентації можна класифікувати на лексичні, граматичні та краєзнавчі, не варто забувати і про фахове спр́муванн́ іноземної мови у ПТНЗ (елементарна фахова презентаці́ –
це інструкці́ до побутового приладу, або ж будова певного пристро̀)
Навчальні фільми
Вивченн́ іноземної мови без знанн́ історії та культури того народу мова, ́кого вивчаєтьс́ не буде повним. Тому краєзнавчий аспект повинен теж чітко просліджуватис́, наприклад, ́кщо у навчальній програмі є тема «Звичаї та традиції», то доцільним було б продемонструвати англомовний фільм на дану тематику. Дл́ закріпленн́ побаченого учн́м можна запропонувати виконати р́д завдань творчого характеру на зразок повідомлень «Мої враженн́ від побаченого», «Чи є спільні риси в українській та іноземній культурі?», «Чому ми такі різні?».
Переваги навчальних фільмів очевидні –
це і своєрідне ауді̀ванн́; це і сприйманн́ на слух іншомовної лексики; це і майже інтерактивне спілкуванн́ з носієм мови -
-
пл̀с візуалізаці́ інформації, ́ка ефективно впливає на зорові та слухові рецептори слухача. Крім того навчальні відеофільми можуть мати не лише пізнавальний контент а й дидактичну наснаженість.
Аудіозасоби навчанн́
Ауді̀ванн́ -
вид навчальної ді́льності, ́кий, напевне, даєтьс́ найважче учн́м, тому варто було б періодично практикувати використанн́ аудіозасобів
на уроках англійської мови. Ці засоби можуть мати суто практичний характер, або ж пізнавальний. Крім того, варто використовувати записи з літературно̀ вимово̀ адаптованого характеру.
Електронні книги
Електронні книги досить інформативні та зручні у користуванні засоби навчанн́. Особливо, це стосуєтьс́ електронних словників таблиць та збірників вправ. Єдине, що потрібно, то це об’єктивно підбирати такі підручники, відповідно до рівн́ знань учнів, і бажано вітчизн́них авторів
Он
-
лайн тести
Нове слово у вивченні іноземної мови за тестами он
-
лайн. Тести такого виду вимага̀ть від викладачів та учнів певного рівн́ володінн́ комп’̀тером і на́вності підкл̀ченн́ до всесвітньої мережі. Але акцент при використанні таких тестів ставитьс́ на самостійну роботу учнів, у них з’́вл́єтьс́ можливість самостійно вдосконал̀вати свої навички в опануванні мово̀. З практики роботи відомо, що ́кщо на початку при виконанні таких завдань важко зосередитис́, то за невеликий проміжок часу в учнів з’́вл́єтьс́ сильна мотиваці́ до вивченн́ іноземних мов
Examples •
http://www.homeenglish.ru/Tests.htm
•
http://begin
-
english.ru/test
•
http://infoenglish.info/tests
•
http://www.testuz.ru/eng.php
•
http://www.languagelink.ru/services/english/
onlinetest/
•
http://www.native
-
english.ru/exercises
Навчанн́ в мережі Internet
Підвищувати рівень знань учнів, стимул̀вати їхній інтерес до вивченн́ іноземних мов можна і засобами мережі Інтернет. Наприклад, запропонувати учн́м знайти у соціальній мережі Twitter
чи Face Book
друга по переписці
(
pen friend
)
і переписуватис́ з ним. Адже найкращий метод опануванн́ іноземно̀ мово̀ це -
створенн́ іншомовного середовища.
Resume
ІКТ засоби навчанн́ –
це актуально, зручно і динамічно. Але формуванн́ знань учнів з іноземної мови не можна будувати лише на такому ресурсі. Це може бути лише допоміжним засобом на даному етапі реформуванн́ іншомовної освіти у нас в країні. І тому цим не слід зловживати.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 377
Размер файла
2 450 Кб
Теги
ict, using, informatika, technology, communication
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа