close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії

код для вставкиСкачать
LOGO
з досвіду роботи викладача вищої категорії Дранічнікової В.А.
Використання інформаційно
-
комунікаційних технологій на уроках географії
ДПТНЗ “ Кам’янець
-
Подільське ВПУ ”
«Єдиний шлях до пізнання –
дія»
Б.Шоу
«Реформування
освіти
має
на
меті
зробити
її
більш
якісною
та
доступною
для
учнів
.
Найширші
можливості
для
цього
має
поступовий
перехід
до
програмного
комп’ютерного
вивчення
шкільних
предметів»
(Із
Національної
доктрини
розвитку
освіти
України
ХХІ
ст
.
)
Головні стратегії сучасної освіти
Головні стратегії сучасної освіти
Враховуючи бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, навчання майбутніх користувачів для інформаційного суспільства повинно стати масовим та достатньо швидким
Формувати інформаційну культуру учнів повинен кожен вчитель, а не лише вчитель інформатики
Успіхи учнів безпосередньо залежать від якісної підготовки педагогів
Інноваційні технології навчання географії
Проблемно
-
пошукова технологія
Ігрові технології
Технологія колективної та групової діяльності
Проектна технологія
Інформаційні технології
Застосування інноваційних технології навчання географії
Інформаційні технології навчання
Використання технологій в позакласній роботі
Робота з тестовими
програмними засобами навчання
Розробка електронного
супроводу навчальних занять
Апробація
електронних
засобів
навчання
Основні напрямки роботи
Урок з використанням ІКТ Такому уроку властиве таке:
Принцип
адаптивності
:
пристосування
комп'ютера
до
індивідуальних
особливостей
учня
;
Керованість
:
у
будь
-
який
момент
можлива
корекція
педагогом
процесу
навчання
;
Інтерактивність
і
діалоговий
характер
навчання
;
-
ІКТ
мають
здатність
"відгукуватися"
на
дії
учня
і
педагога
;
"вступати"
з
ними
в
діалог,
що
і
становить
головну
особливість
методик
комп'ютерного
навчання
.
Оптимальне
поєднання
індивідуальної
та
групової
роботи
;
Підтримання
в
учня
стану
психологічного
комфорту
при
спілкуванні
з
комп'ютером
;
Необмежене
навчання
:
зміст,
його
інтерпретації
і
додаток
скільки
завгодно
великі
.
Комп'ютер
може
використовуватися
на
всіх
етапах
:
як
при
підготовці
уроку,
так
і
в
процесі
навчання
:
При
поясненні
(введення)
нового
матеріалу,
закріпленні,
повторенні,
контролі
.
Робота з тестовими програмними засобами навчання
ІКТ можуть забезпечити накопичення та обробку великого обсягу різноманітної інформації щодо процесів підготовки та проведення тестувань, враховуючи вимоги дидактики, основ та методик тестології.
Для проведення тестувань використовуються власноруч створені тести та тести, які містяться у прикладних програмних засобах навчального призначення за допомогою програмного пакета ADTester
. Головні цілі застосування тестових технологій
Title in here
Повторення та систематизація навчального матеріалу
Title in here
Забезпечення умов для об'єктивного оцінювання навчальних досягнень Title in here
Розширення поля для накопичення оцінок рівня навчальних досягнень учня Title in here
Підготовка випускників до ЗНО
Title in here
Стимулювання учнів та викладача до самоосвіти
Title in here
Вивчення проблем учнів у засвоєнні навчального матеріалу
Розробка електронного супроводу навчальних занять
Інформаційно
-
комунікаційні технології на уроці географії
Вивчення нового матеріалу; Захист навчальних презентацій;
Проектування плану уроку;
Закріплення знань, умінь та навичок;
Застосовуються під час
Типи презентацій
ThemeGallery
is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Офіційна презентація
Презентація –
це послідовність слайдів, на яких можуть бути текстові і візуальні матеріали, крім того показ слайдів можна супроводжувати звуковими ефектами.
Презентація “Плакат” (таблиці, схеми, фотографії)
Інформаційний ролік (самостійне опрацювання)
Презентація проекту
Умови демонстрації презентацій
Проектувати слайди на великий екран
Учні під час уроку працюють за комп’ютерами із презентацією. Викладач керує показом. Учні у парах або групах працюють з презентацією без коментарів викладача і роблять висновки Порівняння навчальних досягнень учнів за 2009
-
2010 н.р.
Група №10 (Кравець)
Група №11 (Кравець)
Група №12 (Електрики)
10%
33,3%
43,4%
16,6%
23,4%
50%
40,1%
33,3%
26,6%
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Уроки проводяться без використання ІКТ
Уроки проводяться з використанням ІКТ
Уроки проводяться з використанням ІКТ та
проектної технології
Початковий рівень
13,3%
10%
Висновки
Систематичне
використання
ІКТ
на
уроці,
зокрема
систем
презентацій,
сприяє
наступному
:
підвищенню
якісного
рівня
використання
наочності
на
уроці
;
зростанню
продуктивності
уроку
;
реалізації
міжпредметних
зв’язків
;
уможливленню
організації
проектної
діяльності
учнів
зі
створення
навчальних
програм
під
керуванням
викладача
;
логічному
викладу
навчального
матеріалу,
що
значно
підвищує
рівень
знань
учнів
;
покращенню
взаємин
"учень
-
викладач“
;
зміні
ставлення
учнів
до
комп’ютера
:
вони
починають
сприймати
його
як
універсальний
інструмент
для
роботи
в
будь
-
якій
галузі
людської
діяльності
.
LOGO
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4 793
Размер файла
5 412 Кб
Теги
комунікаційних, технология, урока, використання, інформаційний, географії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа