close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

День учителя1

код для вставки
 Урочисти збори присвячені Дню Урочисти збори присвячені Дню працівника освіти та працівника освіти та Всесвітнього дня бібліотек
Всесвітнього дня бібліотек
Доповідь
Доповідь
заступника начальника військового заступника начальника військового інституту з навчальної та наукової роботи інституту з навчальної та наукової роботи кандидата технічних наук, доцента,
кандидата технічних наук, доцента,
полковника Колоса Ю.О.
полковника Колоса Ю.О.
2 жовтня 2008 року
2 жовтня 2008 року
Житомирський інститут імені С.П.КОРОЛЬОВА Національного авіаційного університету
День працівника освіти та Всеукраїнський день бібліотек
Спільне звернення ЮНЕСКО, Міжнародної Організації Праці, Програми розвитку ООН та Дитячого Фонду ООН з нагоди святкування Всесвітнього Дня Вчителів.
У Всесвітній День Вчителів вітаємо усіх вчителів та відзначаємо їх вагомий внесок у соціальний та навчальний розвиток суспільства. Цього ж року ми відзначаємо 40
-
річчя з нагоди прийняття Спільної Рекомендації МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів. П
рийнята урядами та соціальними партнерами на спеціальній міжурядовій конференції від 5 жовтня 1966 року, Рекомендація була дійсно історичною подією. Саме тоді було вперше привернуто увагу світової спільноти до таких ключових питань як підготовка вчителів т
а умови їх роботи; участь вчителів та їх об’єднань у процесі прийняття рішень щодо освіти; та заходи, які необхідно розробити у кожній країни з метою підвищення рівня якості навчання та освітнього середовища. Протягом останніх сорока років освіта зазнала
істотних змін. Національні системи освіти були зобов’язані провести реформи для того, щоб реагувати на нові соціально
-
економічні виклики, що постали перед ними у контексті прискореної глобалізації світу. Був поліпшений доступ до освіти, однак самі освітні
системи і дотепер потерпають від низки проблем. Сьогодні майже 100 мільйонів дітей молодшого шкільного віку не ходять до школи. Більшою частиною таких дітей є дівчата, багато з яких потрапили до тенет дитячої праці. Близько однієї п’ятої дорослого населен
ня планети –
а це близько 800 мільйонів людей –
і досі не вміють читати чи писати. У багатьох країнах основною перепоною на шляху до розширення доступу до освіти є постійний брак кваліфікованих вчителів. Це є як проблемою для освіти загалом, так і, зокрема
, для окремих освітніх напрямків, що є критично важливими для розвитку суспільств. Багато вчителів продовжують працювати і під тиском глобальних викликів, серед яких зазначимо пандемію ВІЛ/СНІДу. За нашими оцінками, протягом наступних 10 років щонайменше 1
8 мільйонів вчителів необхідно додатково долучати для того, щоб надати якісну базову освіту усім бажаючим. Ми маємо на меті надати якісну освіту для усіх тих, хто навчається. Ця мета є невід’ємною частиною наших зусиль знизити рівень бідності та сприяти покращенню життя для всіх, включно з повагою основних прав дітей та створенням можливостей для жінок та чоловіків на гідну працю. Для досягнення цієї мети необхідно використовувати настанови, викладені у Рекомендації від 1966 року, як основоположні принцип
и для освітньої реформи. І 40 років потому моральні принципи єдиного комплексного міжнародного стандарту для професії вчителя залишаються як ніколи непорушними та актуальними. Сьогодні існує необхідність систематичного застосування основних принципів Реком
ендації у багатьох напрямках реформування. Вчителі –
серце освітньої системи. Не можна віднайти життєздатні довгострокові рішення для проблем у системі освіти та нестачі кадрів без інвестування ресурсів у навчання та без розробки заходів щодо посилення п
оваги до професії вчитель. Є вкрай важливим підтримувати професійні якості вчителів, посилюючи їхню наснагу та мотивацію через надання гідного працевлаштування та створення гідних робочих умов, а також достойної оплати праці. Ми маємо також розвивати соціа
льний діалог для того, щоб позиції вчителів були включені до рішень про реформування базової освіти. Такі заходи будуть ключовими для розширення кола більш кваліфікованих та освічених вчителів, що, у свою чергу, призведе до майстерного виховного та навчаль
ного процесу. Ми відповідальні перед теперішніми та майбутніми поколіннями у наданні такого права. Ми закликаємо усіх тих, хто має відношення до світи –
уряди, освітні заклади усіх рівнів, об’єднання вчителів, громадські організації, міжнародні організац
ії, приватний сектор, батьки та самі вчителі –
об’єднати зусилля задля того, щоб принципи Спільної Рекомендації МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 1966 отримали новий імпульс. Це є найкращим способом показати нашу вдячність усім вчителям, допомагаючи вод
ночас прискорити надання якісної освіти для усіх. Це щонайменше те, на що бажаючі отримати освіту заслуговують
.
“
“
Не менш творча, ніж праця Не менш творча, ніж праця письменника чи композитора, письменника чи композитора, але більш тяжка і відповідальна. але більш тяжка і відповідальна. Учитель звертається до душі Учитель звертається до душі людської не через музику, як людської не через музику, як композитор, не за допомогою композитор, не за допомогою красок, як художник, а напряму. красок, як художник, а напряму. Виховує постаттю своєю, Виховує постаттю своєю, своїми знаннями та любов
своїми знаннями та любов
’
’
ю, ю, своїм відношенням до світу…..”
своїм відношенням до світу…..”
День працівника освіти та Всеукраїнський день бібліотек
Підрозділи
забезпечення
Підрозділи
забезпечення
Навчальнийцентр
Навчальнийцентр
Навчання в інституті
Навчання в інституті
Навчально-методичний центр з охорони праці
Навчально-методичний центр з охорони праці
Факультет
Факультет
геоінформаційнихта
геоінформаційнихта
космічних
космічних
систем
систем
Факультет
Факультет
геоінформаційнихта
геоінформаційнихта
космічних
космічних
систем
систем
Факультет
Факультет
радіоелектронної розвідкита
радіоелектронної розвідкита
радіоелектронної боротьби
радіоелектронної боротьби
Факультет
Факультет
радіоелектронної розвідкита
радіоелектронної розвідкита
радіоелектронної боротьби
радіоелектронної боротьби
Факультет
Факультет
інформаційнихта
інформаційнихта
телекомунікаційних
телекомунікаційних
систем
систем
Факультет
Факультет
інформаційнихта
інформаційнихта
телекомунікаційних
телекомунікаційних
систем
систем
Ад
’
юнктура
Ад
’
юнктура
Науковийцентр
Науковийцентр
Курси іноземних мов
Курси іноземних мов
Курси підвищення кваліфікації
Курси підвищення кваліфікації
Кафедра авіаційно-технічного та аеродромного забезпечення авіації
Кафедра авіаційно-технічного та аеродромного забезпечення авіації
Загальноінститутські кафедри
Загальноінститутські кафедри
Факультет
Факультет
військової підготовки
військової підготовки
Факультет
Факультет
військової підготовки
військової підготовки
•
– ЗаслуженихпрацівникаосвітиУкраїни
2;
•
– Заслуженихраціоналізаторів України
1;
•
– Заслуженихдіячів наукиі технікиУкраїни
2;
•
– Заслуженихтренерів України
1;
0
10
20
30
40
50
60
70
Доктор наук,
8,5%
Кандидат
наук, 64,3%
Без
наукового
ступеня,
27,2%
Науковий ступінь
0
10
20
30
40
50
60
Професор,
9,3%
Доцент, СНС,
39,5%
Без вченого
звання, 51,2%
Вчене звання
Вчене звання
НАУКОВИЙ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
•
– Докторів науктапрофесорів
8;
•
– Кандидатів науктадоцентів
82;
Факультет “Радіоелектронної розвідки та Факультет “Радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби”
радіоелектронної боротьби”
Начальник факультету – кандидат технічних наук полковник Варламов І.Д.
На факультеті проходять На факультеті проходять підготовку майбутні фахівці підготовку майбутні фахівці підрозділів і частин Збройних підрозділів і частин Збройних Сил України, Головного Сил України, Головного управління розвідки управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України та Служби безпеки України та Державної прикордонної Державної прикордонної служби України
служби України
Кафедра радіоелектронної Кафедра радіоелектронної розвідки
розвідки
Заступник начальника кафедри радіоелектронної розвідки кандидат технічних наук, доцент підполковник ПЕТРАШ Сергій Віталійович
Старший викладач підполковник МЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Дмитрович
Кафедра радіоелектронної Кафедра радіоелектронної боротьби та захисту інформації
боротьби та захисту інформації
Начальник кафедри кандидат технічних наук підполковник ШЕСТАКОВ Валерій Іванович
Старший викладач кафедри ДЮКОВ Микола Васильович
Кафедра тактики та бойового Кафедра тактики та бойового забезпечення
забезпечення
Офіцери кафедри активно застосовують технічні засоби навчання, впроваджують комп’ютерні технології, є
ініціаторами втілення у навчальний процес інноваційних технологій, таких як імітаційне моделювання та системи дистанційного навчання
Факультет “Геоінформаційних та Факультет “Геоінформаційних та космічних систем
космічних систем
”
”
Начальник факультету – кандидат військових наук, доцент полковник ЧЕРНЯВСЬКИЙ Г.П.
Продовжують справу Продовжують справу відродження статусу України як відродження статусу України як космічної держави, розпочату космічної держави, розпочату багато років тому, науково-
багато років тому, науково-
педагогічні працівники педагогічні працівники факультету „Геоінформаційних факультету „Геоінформаційних та космічних систем”
та космічних систем”
Кафедра геоінформаційних та Кафедра геоінформаційних та космічних систем
космічних систем
Заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, доцент ФРИЗ Петро Васильович
Доцент кафедри кандидат технічних наук, професор кафедри кандидат технічних наук, доцент ГОРШЕНІН Олександр Євгенович Кафедра спеціальних систем Кафедра спеціальних систем озброєння
озброєння
Викладач кафедри підполковник КУЛИКІВСЬКИЙ Михайло Васильович
Старший викладач кафедри, кандидат технічних наук доцент підполковник АНДРОЩУК Руслан Анатолійович
Кафедра автоматизованих систем Кафедра автоматизованих систем управління
управління
Кафедра авіаційно-технічного та Кафедра авіаційно-технічного та аеродромного забезпечення авіації
аеродромного забезпечення авіації
Кафедра фізичного виховання, спеціальної Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
фізичної підготовки і спорту
Факультет „Інформаційних та Факультет „Інформаційних та телекомунікаційних систем”
телекомунікаційних систем”
Кафедра фундаментальних наук
Кафедра фундаментальних наук
Кафедра суспільних наук Кафедра суспільних наук Факультет військової підготовки Факультет військової підготовки офіцерів запасу
офіцерів запасу
ВЕТЕРАНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЕТЕРАНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НІКІТІН Володимир Олександрович, НІКІТІН Володимир Олександрович, ФРИЗ Петро Васильович, ФРИЗ Петро Васильович, ПАРФЕНЮК Василь Григорович, ПАРФЕНЮК Василь Григорович, КОВАЛЬ Володимир Миколайович, КОВАЛЬ Володимир Миколайович, ІЩЕНКО Володимир Іванович, ІЩЕНКО Володимир Іванович, ПАНЧУК Олександр Олександрович, ПАНЧУК Олександр Олександрович, ПАЩЕНКО Едуард Іванович, ПАЩЕНКО Едуард Іванович, НАЙДЕНКО Євген Петрович, НАЙДЕНКО Євген Петрович, СІДЕНКО Володимир Павлович, СІДЕНКО Володимир Павлович, КАВУН Анатолій Андрійович, КАВУН Анатолій Андрійович, ШУМКО Леонід Гаврилович, ШУМКО Леонід Гаврилович, ШУМКО Лідія Іванівна, ШУМКО Лідія Іванівна, САПОЖНІКОВ Ігор Степанович, САПОЖНІКОВ Ігор Степанович, ГОНЧАРОВА Лариса Іванівна
ГОНЧАРОВА Лариса Іванівна
Молоді педагоги та науковці ІЩЕНКО І.А. ІЩЕНКО І.А. ІЩЕНКО І.А. ІЩЕНКО І.А. КАРАЩУК Н.М. КАРАЩУК Н.М. КАРАЩУК Н.М. КАРАЩУК Н.М. МОЛОДЕЦЬКА К.В. МОЛОДЕЦЬКА К.В. МОЛОДЕЦЬКА К.В. МОЛОДЕЦЬКА К.В. ЖОВНОВАТЮК Р.М. ЖОВНОВАТЮК Р.М. ЖОВНОВАТЮК Р.М. ЖОВНОВАТЮК Р.М. МІХЕЄВ Ю.І. МІХЕЄВ Ю.І. МІХЕЄВ Ю.І. МІХЕЄВ Ю.І. ПАВЛЮК В.В. ПАВЛЮК В.В. ПАВЛЮК В.В. ПАВЛЮК В.В. Бібліотека інституту
Автор
isgp.ua
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
105
Размер файла
31 526 Кб
Теги
учителя, день
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа