close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Орієнтовний план роботи кабінету

код для вставкиСкачать

Орієнтовний
план роботи кабінету
української мови та літератури
на 2010 - 2011 н. р.
Білокура Н.І.
Орієнтовний план роботи кабінету на 2010 - 2011 навчальний рік
№ з/пЗміст заходівКласТермін виконання1234І. Організаційна робота1.1.Обрати раду кабінету української мови та літератури До 15.09.1.2.Закріпити за учнями робочі місця в кабінетіДо 10.09.1.3.Проводити генеральне прибирання кабінетуЩоп'ятниці 1.4.Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету До 1.11.1.5.Оформити :До 20.09.1.6.● паспорт кабінетуПроводити роз'яснювальну роботу серед учнів щодо дотримання ТБ та БЖ :Протягом року1.7. правила роботи в кабінеті● правила пожежної безпеки● права та обов'язки учнів ● єдині вимоги до учнівІІ. Навчально - методична робота2.1.Підібрати документальні фільми про визначних людей у галузі мовознавства та літературиВересень2.2.Підібрати навчальні фільми за програмою з української літератури для 9-10-х класівЖовтень2.3.Створювати мультимедійні презентації та буклети для уроків за блоками: українська мова та література5,8,9,10 класиПостійно2.4.Підібрати дидактичний матеріал з тем :● ″ Складне речення ″9 класЖовтень● ″ Складносурядне речення ″9 класЖовтень● ″ Складнопідрядне речення ″9 класЖовтень● ″ Безсполучникове речення ″9 класЖовтень● ″ Складне речення з різними видами зв'язку ″9 класЖовтень2.5.Розробити різнорівневі завдання для уроків контролю знань :
1) до тем з української мови :● ″ Словосполучення. Речення ″5 класЖовтень● ″ Фонетика. Орфографія. Орфоепія ″5 класЖовтень● ″ Текст. Типи і стилі мовлення ″5 класЖовтень2) до тем з української літератури :● ″ Усна народна творчість ″9 класЖовтень● ″ Тарас Шевченко ″9 класЖовтень● ″ Пантелеймон Куліш ″9 класЖовтень● ″ Марко Вовчок ″9 класЖовтень● ″ Юрій Федькович ″9 класЖовтень● ″ Іван Нечуй-Левицький″10 класЖовтень● ″ Панас Мирний″10 класЖовтень● ″ Іван Карпенко-Карий″10 класЖовтень2.6.Поповнити науково - методичними матеріалами папки :● ″ Нестандартні уроки з української мови і літератури ″Грудень2.7.Підготувати текстовий матеріал до уроків РЗМ з тем :● ″ Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру ″5 класВересень● ″ Усний докладний переказ наукового стилю ″5 класЛистопад ● ″ Навчальний письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису ″5 класГрудень● ″ Контрольний письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису предмета чи тварини ″5 класВересень● ″ Контрольний письмовий переказ художнього тексту з різними типами мовлення ″5 класЛистопад ● ″ Контрольний твір - розповідь на основі власного досвіду ″5 класСічень● ″Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в публіцистичному стилі″.8 класЖовтень● ″ Усний твір - опис пам'яток історії та культури за картиною у публіцистичному стилі ″.8 класГрудень● ″ Різновиди читання і аудіювання ″8,9 класКвітень● ″ Стислий переказ тексту публіцистичного стилю ″9 класВересень● ″ Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю ″9 класЖовтень● ″ Письмовий контрольний переказ наукового стилю ″9 класГрудень● ″ Доповідь або реферат на основі двох - трьох джерел ″9 класСічень● ″ Усний стислий переказ тексту художнього стилю ″9 класТравень● ″ Письмовий контрольний переказ публіцистичного стилю ″9 класВересень● ″ Письмовий контрольний твір в публіцистичному стилі на морально - етичну та суспільну теми ″9 класЛистопад ● ″ Оповідання на самостійно обрану тему ″9 класСічень● ″ Ділові папери. Автобіографія. Заява. ″9 класКвітень● ″ Усний переказ прочитаного тексту на професійну тему●″.10 класВересень● ″ Контрольний твір-нарис про людину-видатного представника певної професії″10 класЖовтень● ″Культура мовлення і спілкування ″10Листопад● ″Етика професійного спілкування ″10Жовтень2.8.Скласти словникові диктанти з тем :● ″ Подвоєння літер ″5 класЖовтень● ″ Написання слів іншомовного походження ″5 класГрудень● ″Вживання апострофа ″5,9 класиГрудень● ″Вживання м'якого знака ″5,9 класиВересень● ″Ненаголошені е, и в коренях слів ″5 класЛистопад 2.9. Підібрати тексти вибіркових диктантів з тем : ● ″ Вживання апострофа ″9 класКвітень2.10.Підібрати тексти розподільних диктантів з тем : ● ″ Групи слів за значенням ″5 класСічень● ″ Групи слів за значенням, походженням, вживанням ″9 класКвітень2.11.Систематизувати й підібрати диктанти для контрольних робіт з української мови5,6,7,9,10
класиВересень, Травень2.12.Розробити індивідуальні завдання ( картки )з тем :● ″ Розділові знаки у складносурядному реченні ″9 класЖовтень● ″ Розділові знаки у складнопідрядному реченні ″9 класЛистопад● ″ Розділові знаки у безсполучниковому реченні ″9 класГрудень2.13.Підібрати збірки методичних статей з методики викладання української мови і літератури за тематикою :● ″ Інноваційні методи навчання. Українська мова. ″Грудень● ″ Інноваційні методи навчання. Українська література. ″Грудень2.14.Розробити завдання для підсумкової перевірки знань з української мови і літературиВересень, Травень2.15.Оформити тематичну папку
"Фото українських письменників"Вересень2.16.Оформити тематичні папки з нових програмних тем :● ″ Лінгвістика тексту ″Лютий● ″ Культура мовлення і спілкування ″Вересень2.17.Поповнити тематичні папки :● ″ Нормативні документи ″Жовтень● ″ Робота класного керівника ″Жовтень2.18.Підготувати матеріали для шкільного етапу олімпіад з української мови і літератури, конкурсу ім. П.Яцика, ім. Т.Шевченка
9 класи
Жовтень2.19.Організувати в кабінеті методичний куточокЖовтень2.20.Оформити тематичну папку
"ЗНО-2011. Українська мова та література. Тести"СіченьІІІ. Удосконалення матеріально - технічної бази3.1.Поповнити тематичні куточки :● ″ Українська символіка ″Вересень● ″ Тарас Шевченко - титан землі української ″Березень● ″ Усна народна творчість ″Листопад3.2.Поповнити кабінет науково - методичною та художньою літературоюПротягом року3.3.Придбати та таблиці з української мови до розділів :Протягом року● ″ Орфографія ″● ″ Морфологія ″● ″ Синтаксис ″3.4.Придбати портрети українських письменників за блоками : Протягом року● ″ Письменники ХVІІІ- ХІХ ″● ″ Письменники ХХ ″3.5.Придбати навчальні диски та аудіо диски з фільмами для уроків української літературиВересень 3.6.Оформити передплату на періодичні виданняГруденьІV. Позакласна робота з учнями4.1.Організувати проведення консультацій для учнів 9, 10-их класівДо 10.09.4.2.Організувати і провести для учнів 9 класів олімпіаду з української мови і літератури, конкурс ім. п.Яцика, конкурс ім. Т.Шевченка :● для кожного класу розробити зразки олімпіадних завданьЖовтень● підготувати для кожного класу олімпіадні завданняЖовтень● проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіадиЖовтень4.3.Провести конкурс стінгазет та саморобних книжечок до урочистих свят :● ″ Звертання в народній творчості ″
( до Дня рідної мови )Листопад● ″ Числівники в прислів'ях та піснях ″
( до Дня рідної мови )Лютий● ″ Заповіт Т.Шевченка мовами світу ″
( до Шевченківських днів )Березень● ″ Історія української писемності ″
( до Дня писемності )Листопад● ″ Кришталь моєї мови дорогої ″
( до Дня рідної мови )Лютий● ″ Титан землі української ″
( до Шевченківських днів )Березень4.4.Організувати і провести мовно - літературний конкурс - шоу
″ Найрозумніший ″Травень4.5.Взяти участь у Всеукраїнській грі "Соняшник" 5-10Березень4.6.V. Інформаційно - бібліографічна робота5.1.Взяти участь у замовленні літератури для бібліотеки, кабінетуПротягом року5.2.Організувати книжкову виставку з тем :● ″ Тарас Шевченко - титан землі української″Березень● ″ Новинки видавництва ″ Шкільний світ ″Січень● ″ На допомогу класному керівнику″Листопад5.3.Організовувати виставку учнівських рефератів з тем :● ″ Українська мова, її розвиток ″Постійно● ″ Життя і творчість вивчених українських письменників ″Постійно● ″ Українські мовознавці ″Постійно5.4.Вилучити з бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературуВересень5.5.Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі ″ Найкращий читач України - 2011 ″Березень5.6.Оформити картотеки : ● презентацій та буклетів● періодикиВересень● таблицьВересень● учнівських рефератівВересень● навчально - методичної літературиВересень● роздаткового та дидактичного матеріалівВересень● навчальної літературиВересень● навчальних та методичних дисківВересень5.7.Провести акцію ″ Подаруй книгу ! ″Травень
Автор
Nbilokura
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 230
Размер файла
154 Кб
Теги
робота, орієнтовні, кабінету, план
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа