close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

EDI

код для вставкиСкачать
 ДОГОВІР № ______________ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННОГО ОБМІНУ ДІЛОВИМИ ДАНИМИ
м. Київ "_ __"___________2013 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Е-КОМ" (надалі - "ВИКОНАВЕЦЬ"), в особі Керівника фінансового департаменту Торгонської Тетяни Миколаївни, що діє на підставі Довіреності № 5Д від 01 вересня 2012 року, з однієї сторони, та _ _____ _______, (надалі - "ЗАМОВНИК"), в особі _________________________________________________________________________________, що діє на підставі , з другої сторони, разом "Сторони", уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
1.1. Всі ціни вказані з ПДВ 20% в еквіваленті ЄВРО до гривні, що встановлюється на день виставлення рахунку згідно офіційному курсу НБУ + 3%.
1.2. ПОСЛУГАМИ в рамках цього Договору є: * Послуги доступу до платформи "EXITE-EVOLUTION" з використанням Веб-середовища;
* Послуги з підключення (одноразово) - еквівалент 30,00 ЄВРО;
* Послуги з доступу по FTP (щомісячно) - еквівалент 19,00 ЄВРО - (так/ні): ________.
1.3. Ціна Послуг доступу до платформи "EXITE-EVOLUTION" з використанням Веб-середовища визначається на підставі тарифних пакетів, встановлених за період за підтримку та обслуговування одного автоматизованого робочого місця і вказується в рахунку-фактурі та складає:
Назва тарифного пакетуКількість пакетних EDI-документів (за період)ПеріодЦіна тарифного пакету (еквівалент ЄВРО)Ціна за понад пакетні EDI-документи (еквівалент ЄВРО/документ)EXITE - 20*20місяць6,000,41EXITE - 505016,000,37EXITE - 10010027,000,33EXITE - 30030073,000,28EXITE - 500500110,000,24EXITE - 1 0001 000183,000,20EXITE - 3 0003 000495,000,18EXITE - 5 0005 000731,000,16EXITE - 10 00010 0001 300,000,15EXITE - 4Seasons - 500500рік132,000,31EXITE - 4Seasons - 1 0001 000220,000,27EXITE - 4Seasons - 3 0003 000594,000,23EXITE - 4Seasons - 5 0005 000891,000,21ЗАМОВНИК виконує зобов'язання по Договору в національній валюті України - гривні. Послуги доступу до платформи "EXITE-EVOLUTION" з використанням Веб-середовища можуть оплачуватись щомісячно, щоквартально, за півріччя або за рік. На момент підписання даного Договору ЗАМОВНИКОМ був обраний тарифний пакет ___________, а періодичність оплати - ___________. Тарифний пакет може бути змінено згідно письмового повідомлення ЗАМОВНИКОМ ВИКОНАВЦЯ або шляхом підписання додаткової угоди.
*Періодичність оплати по тарифному пакету EXITE-20 - квартал/півріччя/рік.
1.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надавати ЗАМОВНИКОВІ ПОСЛУГИ, відповідно цього Договору, а ЗАМОВНИК зобов'язується в порядку та строки, передбачені цим Договором, приймати та оплачувати ці ПОСЛУГИ. ЗАМОВНИК зобов'язується здійснювати споживання ПОСЛУГ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ, виключно у своїй діяльності та зобов'язується не передавати їх третім особам. Територія, на якій ВИКОНАВЦЕМ надаються ПОСЛУГИ, є територія робочого офісу ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК зобов'язується через 14 днів після підписання Договору перейти на Промисловий режим надання ПОСЛУГ.
2. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ:ЗАМОВНИК:Товариство з обмеженою відповідальністю "Е-КОМ"
Юр.адреса: 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, будинок 17-А, к.130
Фактична адреса: 03067, м. Київ, бул. І. Лепсе, 4
Поштова адреса: 03037, м. Київ, а/с 21 ЄДРПОУ 34241719, ІПН 342417126551 № свід. ПДВ 200005491 П/р 2600450561
в ПуАТ" ФІДОБАНК" м. Київ МФО 300175
Тел./факс: (044) 586-26-06 __________________________________________________ Юр.адреса: _________________________________________ Фактична адреса: _________________________________________ Поштова адреса: _________________________________________ ЄДРПОУ ___ _______ ІПН _____________________ П/р № ____________ МФО ______ № свідоцтва ПДВ ______ № свід.єдиного податку ______ Тел. ____________ Факс ______________ Керівник фінансового департаменту _______________ / Т.М.Торгонська
М.П. _________________ ___________________/ ________________________ / М.П.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ повинен не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати укладання цього Договору надати ЗАМОВНИКОВІ всю необхідну інформацію для початку отримання обраних ЗАМОВНИКОМ ПОСЛУГ, а саме: надати ЗАМОВНИКОВІ можливість завантажити з Інтернет-сайту ВИКОНАВЦЯ необхідне програмне забезпечення (ПЗ), інформацію щодо встановлення та налагодження ПЗ, адресу Інтернет-сервісу, логін і пароль для доступу тощо. Також ЗАМОВНИК розуміє і погоджується з тим, що для споживання ПОСЛУГ за цим Договором ЗАМОВНИК повинен самостійно забезпечити постійний або сеансовий зв'язок з мережею Інтернет власного сервера або робочої станції. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за працездатність апаратно-програмного забезпечення ЗАМОВНИКА, а також за працездатність з'єднання з мережею Інтернет.
3.2. Сторони дійшли згоди про можливість використання факсимільного відтворення підпису Керівника фінансового департаменту Торгонської Тетяни Миколаївни при підписанні Актів прийому-передачі наданих послуг та рахунків, наданих відповідно до цього Договору.
Зразок власноручного підпису Торгонської Т.М.Зразок факсимільного відтворення власноручного підпису Торгонської Т.М.
Акти прийому-передачі наданих послуг та рахунки підписані з використанням факсимільного відтворення власноручного підпису Торгонської Т.М. є оригіналами зазначених документів, мають юридичну силу, можуть використовуватись на підтвердження факту надання відповідних послуг в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, в тому числі, але не виключно, у відносинах з органами державної податкової служби, у судах всіх рівнів та юрисдикцій.
3.3. Надання ПОСЛУГ підтверджується шляхом підписання Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг, який має наступні реквізити: найменування Сторін; найменування і перелік ПОСЛУГ, наданих ВИКОНАВЦЕМ; ціна наданих ПОСЛУГ; відповідність обсягу наданих ПОСЛУГ обсягу, зазначеному в цьому Договорі. Акт прийому - передачі наданих послуг оформлюється Виконавцем та у двох примірниках передається Замовнику із закінченням відповідного періоду, ЗАМОВНИК в свою чергу протягом 5 (п'яти) календарних днів після його одержання зобов'язаний надіслати ВИКОНАВЦЮ підписаний примірник Акту прийому-передачі наданих послуг.
3.4. ЗАМОВНИК розуміє і погоджується з тим, що для фактичного підключення до EDI документообігу необхідно буди членом Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" та мати власний GLN номер підприємства. Даний номер можливо отримати через ВИКОНАВЦЯ, як представника Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" на території України, який діє на підставі Договору та Довіреності №07/2012 від "18" грудня 2012 року.
3.5. Сторони домовились що параметри якості ПОСЛУГ мають бути не гірше ніж наступні:
* Максимальний час недоступності ПОСЛУГ: 4 години (параметр, який визначає максимально можливий (найдовший) період недоступності послуг, протягом якого ЗАМОВНИК не може повноцінно отримувати послуги та максимальну тривалість робіт з усунення помилки).
* Доступність ПОСЛУГ: 98 % (дев'яносто вісім відсотків) (процент від загальної кількості астрономічних годин місяця - період часу, протягом якого ЗАМОВНИК може працювати в системі).
* Час роботи служби технічної підтримки: з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю за Київським часом, окрім вихідних, святкових і неробочих днів згідно з законодавством України (період часу, протягом якого ЗАМОВНИК може звернутися за консультацією спеціалістів Служби підтримки за телефоном: +38(044)586-2606. Прийом повідомлень про помилки на електронну адресу ua.support@edi.su відбувається цілодобово, далі здійснюється процедура обробки запиту у відповідності з внутрішнім регламентом Служби технічної підтримки).
* Час відгуку системи: 15 секунд (параметр, який характеризує час виконання процедури, яка запускається ЗАМОВНИКОМ).
* Максимальний час обробки/передачі EDI-документа:20 хвилин (параметр, який визначає максимально можливий (самий тривалий) період обробки/передачі EDI-документа, за умови що документ був абсолютно вірним з точки зору формату документу, а також бізнес-логіки, яке регламентується внутрішніми документами ВИКОНАВЦЯ).
* Недоступність ПОСЛУГ у зв'язку з регламентними роботами: регламентні роботи можуть проводитись по суботах та неділях з 23:00 до 03:00 наступного дня, або в інший час з письмовим повідомленням ЗАМОВНИКА засобами E-mail або факсимільного зв'язку не менше ніж за 5 робочих днів до початку проведення таких заходів (недоступність ПОСЛУГ у зв'язку з здійсненням ВИКОНАВЕЦЕМ планового профілактичного обслуговування мережі ВИКОНАВЦЯ та Інтернет-сайту ВИКОНАВЦЯ декілька разів на рік. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується використовувати цей час для проведення оновлення свого програмного та апаратного забезпечення, а також інших профілактичних дій).
3.6. ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ рахунок-фактуру на попередню сплату ПОСЛУГ на наступний період, відповідно до п. 1.3 Договору, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до закінчення попередньо сплаченого періоду. ЗАМОВНИК виконує попередню сплату ціни ПОСЛУГ на наступний період на підставі такого рахунку-фактуру не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку наступного періоду. 3.7. За перевищення ЗАМОВНИКОМ максимальної кількості пакетних EDI-документів в поточному періоді згідно діючого тарифного плану ЗАМОВНИК додатково сплачує ціну таких EDI-документів на підставі окремого рахунку ВИКОНАВЦЯ, який є первинним документом, та одночасно актом прийому-передачі наданих послуг та надається ВИКОНАВЦЕМ не пізніше 5 (п'ятого) числа місяця, наступного за тим, в якому мало місце таке перевищення. ЗАМОВНИК такий рахунок сплачує не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа місяця, наступного за тим, в якому мало місце таке перевищення. Сторони домовились вважати достовірними дані обліку ВИКОНАВЦЯ щодо надання ПОСЛУГ за цим Договором, а рахунок, підписаний ВИКОНАВЦЕМ достатнім доказом факту надання ПОСЛУГ.
3.8. Якщо ЗАМОВНИК з будь-яких причин не отримує або не може отримувати ПОСЛУГИ, він зобов'язаний повідомити про це ВИКОНАВЦЯ протягом 3 (трьох) днів з моменту неотримання ПОСЛУГ. В протилежному випадку ПОСЛУГИ за цим Договором будуть вважатися наданими у повному обсязі та підлягають сплаті.
3.9. Ціна ПОСЛУГ може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку не більше ніж на 10% порівняно з ціною, узгодженою Сторонами, за умови письмового повідомлення Замовника за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати набрання чинності такими змінами. В разі необхідності збільшення ціни ПОСЛУГ більше ніж на 10%, Сторони проводять переговори та укладають відповідну додаткову угоду до Договору.
4. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. ВИКОНАВЕЦЬ є власником виключних майнових прав на програмне забезпечення, завдяки якому надаються ПОСЛУГИ. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що використання ЗАМОВНИКОМ програмного забезпечення, завдяки якому надаються ПОСЛУГИ, не порушує жодних прав третіх осіб, пов'язаних з правом інтелектуальної власності.
4.2. Програмне забезпечення та інші об'єкти інтелектуальної власності, доступ до яких надається ЗАМОВНИКУ при наданні ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЕМ охороняється законодавством про право інтелектуальної власності України (Законом України "Про авторське право та суміжні права", Цивільним кодексом України) і міжнародними конвенціями. Будь-яке порушення майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення,торгівельні марки ВИКОНАВЦЯ та інші об'єкти інтелектуальної власності (авторських прав) ВИКОНАВЦЯ, включаючи незаконний доступ до програмного забезпечення або електронної системи, або використання торгівельних марок ВИКОНАВЦЯ буде вважатися істотним порушенням Договору і надає ВИКОНАВЦЮ право на розірвання цього Договору і на застосування всіх наявних у його розпорядженні засобів правового захисту. ЗАМОВНИК не має права змінювати або видаляти будь-які примітки і попередження, що стосуються товарних знаків, майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) і інших прав, які розміщено в програмному забезпеченні, яке надано ВИКОНАВЦЕМ згідно цього Договору; надавати третім особам доступ або право використання програмного забезпечення ВИКОНАВЦЯ, видавати будь-які ліцензії або будь-яким чином відчужувати програмне забезпечення ВИКОНАВЦЯ третім особам, в тому числі шляхом надання в оренду.
4.3. За порушення термінів оплати за цим Договором ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції, штрафну неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
4.4. У разі, якщо ЗАМОВНИК не оплатив чи не повністю оплатив ціну наданих ПОСЛУГ, з 1 числа місяця, наступного за тим, в якому мала бути проведена оплата, ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити (заблокувати доступ до платформи EXITE-EVOLUTION) надання ПОСЛУГ за цим Договором до повного погашення боргу та сплати штрафних санкцій за порушення порядку проведення розрахунків. В такому випадку відповідальність для ВИКОНАВЦЯ за невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов'язань не наступає. Поновлення надання ПОСЛУГ (розблокування доступу до платформи EXITE-EVOLUTION ) здійснюється на протязі 1 (одного) робочого дня з моменту отримання грошових коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ.
4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов'язку виконати зобов'язання в натурі або від погашення основної суми боргу. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
4.6. У випадку отримання офіційного запиту з боку Замовника або роздрібної мережі Виконавець має право надавати інформацію стосовно отриманих або переданих EDI-документів.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ФОРС-МАЖОР. ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2013р. Договір подовжується на кожен наступний рік у випадку, якщо жодна із Сторін не заявить письмово іншій Стороні про бажання його припинити не пізніше місяця до закінчення строку дії Договору. Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною письмової угодою Сторін, в якій визначаються майнові вимоги Сторін, якщо такі вимоги мають місце, та порядок їх врегулювання. ПОСЛУГИ надаються ЗАМОВНИКОВІ протягом всього строку дії цього Договору.
5.2. ЗАМОВНИК не заперечує, що протягом дії цього Договору інформація про ЗАМОВНИКА (найменування, логотип, назва торгової марки) може бути розміщена на Інтернет-сайті компанії ВИКОНАВЦЯ та використовуватися в рекламних матеріалах та презентаціях ВИКОНАВЦЯ.
5.3. В разі невиконання чи неналежного виконання однією Стороною своїх обов'язків Договір може бути розірвано іншою Стороною в односторонньому порядку з письмовим попередженням протилежної Сторони не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованого строку розірвання Договору.
5.4. Виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинено в разі настання обставин непереборної сили: стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду України або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох робочих днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується уповноваженим органом. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше, ніж 90 календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної сторони не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Настання форс-мажорних обставин та розірвання Договору не звільняє ЗАМОВНИКА від оплати за фактично надані ПОСЛУГИ. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.
5.5. ВИКОНАВЕЦЬ розуміє і погоджується з тим, що відомості, які передаються у зв'язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною інформацією і не можуть передаватися третім особам. Для виконання ПОСЛУГ ВИКОНАВЕЦЬ має право залучати третіх сторін без додаткового узгодження із ЗАМОВНИКОМ, без права розголошення такими третіми особами конфіденційної інформації про ЗАМОВНИКА та іншої інформації, до якої вони мають доступ.
5.6. Усі зміни та доповнення до тексту Договору можуть вноситись лише шляхом підписання додаткових до нього угод, за винятком випадків, передбачених п. 3.9. цього Договору. Всі додатки та доповнення, визначені та укладені у рамках цього Договору, є його невід'ємними частинами.
5.7. Спори, що виникають в ході виконання Сторонами обов'язків за цим Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - в судовому порядку. Досудовий порядок врегулювання спорів сторони вважають обов'язковим.
5.8. Сторони підтверджують свій статус платників податку на прибуток: ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника податку на прибуток на загальних умовах. ЗАМОВНИК має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:
* Електронний Обмін Даними (EDI, Electronic Data Interchange, електронний документообіг) - технологія передачі інформації шляхом трансформації пакетів даних від відправника до отримувача із використанням електронних поштових скриньок.
* Платформа "EXITE-EVOLUTION" - сукупність апаратних та програмних засобів, яка призначена для передачі ділової інформації за допомогою існуючих каналів зв'язку (зокрема мережі ІНТЕРНЕТ) у вигляді структурованих файлів між ЗАМОВНИКОМ та його бізнес-партнерами.
* Послуги з підключення - послуги, що полягають у технічній та консультативній організації надання послуг за цим Договором. Зазначені послуги не включають в себе виїзди представників ВИКОНАВЦЯ на територію ЗАМОВНИКА.
* Промисловий режим надання послуг - режим надання послуг, при якому ЗАМОВНИК отримує від підприємства роздрібної торгівлі деякі документи (зокрема "Замовлення на постачання") тільки засобами EDI.
* EDI-документи - повністю коректно оформлені електронні повідомлення, якими обмінюються бізнес партнери (Замовлення, Повідомлення про відвантаження, Повідомлення про прийняття тощо). Такі повідомлення можуть як створюватися/переглядатися ЗАМОВНИКОМ у Веб-середовищі Платформи "EXITE-EVOLUTION" так і передаватися від/до ЗАМОВНИКА за допомогою протоколу FTP/FTPS у вигляді структурованих XML - файлів повністю відповідаючи XML-схемам, що розміщені за адресою https://edi.su/xsd/. У випадках, коли ЗАМОВНИК з будь-яких причин не може відтворити/користуватися потрібною структурою XML-файлів, він може скористатися послугою впровадження та підтримки карт конвертування згідно цього Договору.
* Послуги з доступу по FTP - Послуги з доступу по FTP/FTPS каналу згідно з RFC959, RFC765, RFC2228, RFC 4217 для забезпечення автоматизованого обміну EDI-документів у вигляді структурованих файлів (RFC, Request for Comments - офіційний документ відкритої організації "Internet Society" ("ISOC"), яким чітко регламентується використання більшості мережевих протоколів. Зокрема йдеться проRFC765 - (, специфікація протоколу FTP), RFC959 (команди та синтаксис протоколу FTP); RFC2228 (механізм аутентификації FTP), RFC4217 (FTPS)).
* Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" - є повноправною Організацією-членом добровільної некомерційної неурядової міжнародної організації GS1. Контакти "ДжіЕс1 Україна": 04053, м. Київ, вул. Артема, 26. Тел: (044)482-05-21, 569-32-81. E-mail: info@gs1ua.org.
Цей Договір складено українською мовою на ______ сторінках в двох дійсних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної СТОРОНИ. Договір підписаний і скріплений печатками ЗАМОВНИКА та ВИКОНАВЦЯ на кожній сторінці. EXITE-EVOLUTION ТОВ "Е-КОМ", Договір на надання послуг
1
ВИКОНАВЕЦЬ________________ ЗАМОВНИК________________
місце печатки ВИКОНАВЦЯ Стор. 3 з 3 місце печатки ЗАМОВНИКА
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
44
Размер файла
71 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа