close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВІР № ВР-______ м. Киів «______» р. , в особі , що діє на

код для вставкиСкачать
ДОГОВІР № ВР-____________
м. Киів"_______"_____________2012 р.___________________________________________________________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________, (ID_партнера ______________), надалі іменоване Замовник, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "1С-Бітрікс", в особі директора Суслова Дмитра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, надалі іменоване Виконавець, з іншого боку, разом надалі Сторони, а окремо Сторона, керуючись і підтверджуючи свою повну згоду з Загальними умовами партнерських поставок (далі - Умови), уклали цей Договір про наступне:
1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Умови - затверджені Виконавцем Загальні умови партнерських поставок (у чинній редакції), що визначають порядок і умови взаємодії Замовника та Виконавця, та викладені в мережі інтернет на Сайті Виробника за адресою http://partners.1c-bitrix.ru/products/.
1.2.Договір - під Договором розуміються в сукупності положення як Умов, так і цього Договору. 1.3. Поставка ПЗ - передавання Виконавцем Замовнику за допомогою електронної пошти цифрових кодів (ключів) та реєстраційної інформації, за допомогою яких Замовник отримує доступ до завантаження дистрибутивів програмного забезпечення (ПЗ). 1.4.Специфікація - перелік ПЗ, викладений в мережі інтернет на Сайті Виробника за адресою http://www.1c-bitrix.ua/certificates/product_price_ua.php.
1.5.Всі інші терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, застосовуються виключно в тих значеннях, які викладені в Умовах.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЦІНА
2.1. Виконавець поставляє Замовнику ПЗ (здійснює Поставка ПЗ), а Замовник зобов'язується прийняти Поставку ПЗ та сплатити відповідну грошову суму.
2.2. Найменування (асортимент) і ціна ПЗ, що постачається за цим Договором, визначені у Специфікації. Ціна, зазначена у Специфікації, застосовується з урахуванням знижок, які надаються Замовнику як учаснику Партнерської програми, розміщеної на Сайті Виробника, у порядку і на умовах цієї програми.
2.3. Кількість ПЗ, що постачається, його конкретне найменування та ціна (з урахуванням знижок) визначаються у відповідних рахунках та Актах Виконавця.
3. УМОВИ ТА ТЕРМІН ПОСТАВКИ
3.1. Поставка ПЗ здійснюється за допомогою відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Замовника з інформацією, що надає доступ до завантаження дистрибутивів ПЗ з сайту виробника, що виробляється Замовником (або Кінцевим користувачем) самостійно. Факт Поставки ПЗ підтверджується відповідним Актом.
3.2. Поставка ПЗ здійснюється у термін не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на розрахунковий рахунок Виконавця коштів в оплату виставленого Виконавцем рахунку. 4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
4.1. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє протягом одного року. У разі, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, він вважається продовженим на тих же умовах на кожний наступний рік.
4.2. Змінення, розірвання та припинення цього Договору здійснюється у порядку, встановленому Умовами.
4.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
4.4. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що отримав примірник Умов, ознайомлений і приймає їх.
4.5. З метою взаємодії у рамках Договору Сторони призначають відповідальних осіб, контактні дані яких зазначені в розділі 5 цього Договору. При зміні відповідальних осіб або їх контактів Сторони зобов'язуються повідомити один одного за допомогою електронної пошти завчасно.
5. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Замовник:Виконавець:ТОВ "1С-Бітрікс"
Юридична адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39-41
Адреса для листування: Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39-41, офіс 1507 ЄДРПОУ: 36149063
Свідоцтво платника ПДВ: 200042333
ІПН: 361490626553
Р/р 26001010041367 в "Укрексімбанк" м. Києва,
МФО 322313
Контактна особа: Суслов Дмитро Сергійович, директор
e-mail: Ukraine@1c-bitrix.ru телефон: +38 (044) 221-55-33, факс: +38 (044) 496-41-02
Є платником податку на прибуток на загальних підставах. ____________________/_______________________
МП
Директор ________________________/ Суслов Д.С.
МП
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
29
Размер файла
26 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа