close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методична робота

код для вставкиСкачать
Проектуємо урок разом
•
Усі сучасні технології успішно реалізуються, якщо педагог здійснює планування навчального змісту на весь навчальний рік, виділяючи при цьому стрижневі лінії
Основна документація педагога
•
Індивідуальний
?i?e?Z?g
?f?_?l?h?^?b?q?g?h?€
?j?h?[?h?l?b
•
План
?j?h?[?h?l?b
?d?Z?[?•?g?_?l?m
•
Паспорт
?d?Z?[?•?g?_?l?m
•
Програма
•
Календарно
-
?l?_?f?Z?l?b?q?g?_
?i?e?Z?g?m?\?Z?g?g?y
•
Тематичне
?h?p?•?g?x?\?Z?g?g?y
?a?g?Z?g?v
?m?q?g?•?\
•
Поурочно
-
?l?_?f?Z?l?b?q?g?•
?i?Z?i?d?b
•
Наочність
•
Роздатковий
?f?Z?l?_?j?•?Z?e
•
Конспект
(
?j?h?a?r?b?j?_?g?b?c
, ?i?e?Z?g
?m?j?h?d?m
).
•
Для того, щоб навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб навчитися самому.
М. Монтень
Конспект
уроку
Розділ 1: Культурологія як наука та навчальна дисципліна
Тема уроку:
Сутність
?d?m?e?v?l?m?j?b
?l?Z
основні
культурологічні
парадигми
Розвиваюча
мета
Виховна
мета
Навчальна
мета
Мета уроку
Оголошення
теми
та
мети
уроку
•
Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.
Я.А. Коменський
Методи навчання(від гр. methodos
–
спосіб пізнання, шлях дослідження) –
це упорядковані способи діяльності викладача й учнів, спрямовані на ефективне розв
’
язання навчально
-
виховних завдань
Класифікація методів навчання
За джерелами
знань
За рівнем
самостійної
розумової діяльності
За характером логіки
пізнання
Методи навчання за джерелом знань
•
Словесні
Наочні Практичні
Розповідь
Лекція
Бесіда
Інструктаж
Пояснення Словесні
Бесіда
Репродуктивна
Вступна
Поточна Евристична
Підсумкова
Наочні методи
Ілюстрація
Демонстрація
Спостереження
Засоби навчання
Підручники Ілюстрації
Роздатковий матеріал Макети Практичні
методи
Вправи
Лабораторна
робота
Практична робота
Підготовчі
Пробні
Тренувальні
Творчі
Робота на виробництві
Усні
Практичні
Графічні
Технічні
Обладнання
•
Типи уроків
1.
Урок засвоєння нових знань
2.
Урок формування та вдосконалення вмінь і навичок
3.
Уроки закріплення (застосування)знань, умінь і навичок(уроки повторення)
4.
Урок систематизації й узагальнення знань
5.
Уроки перевірки та коригування знань, умінь і навичок
6.
Комбінований урок
Сучасний урок
-
це витвір мистецтва, в якому присутні і краса і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя.
Урок –
час інтенсивного духовного спілкування педагога з вихованцями
Новаторські форми занять
•
Урок -
лекція
•
Семінарське заняття
•
Урок -
конференція
•
Урок
-
диспут
•
Урок
-
залік
•
Практичне заняття
•
Інтегрований урок
•
Урок
-
ділова гра
•
Урок
-
гра тощо
Запис в журнал
Привітання
Перевірка учнів до уроку
Перевірка присутніх
•
Методи опитування
Форма опитування
Прийоми
Біля дошки
Індивідуальна
Тестові завдання
З місця
Групова
Постановка запитань
Комбінований
Фронтальна
Самостійні роботи
Ущільнений
Письмова
Програмуючий
Третій етап
•
Мотивація навчальної діяльності
•
Це винятково важливий компонент не лише навчання, але й будь
-
якої людської діяльності. Є мотив -
є бажання виконувати й доводити до завершення цю діяльність
Робота вчителя на уроці без мотивації учнів та без їх особистісних підстав –
рівнозначна роботі в порожній аудиторії
Етап засвоєння нових знань
Закріплення, повторення, контроль отриманих знань
Прийоми
Диференційоване
Дуже
корисне
Випереджальне
Диференційоване домашнє завдання
Певний обсяг роботи пропонується виконати всім, а більш складні творчі завдання -
бажаючим
Дуже корисне домашнє завдання
•
Скласти до вивченої теми певну кількість репродуктивних запитань і творчих завдань;
•
Підготуватися до конкурсу шпаргалок з вивченої теми
Випереджальне завдання
Найбільш сильним учням пропонується підготуватися за темами, які будуть вивчатися. На уроках такі учні можуть виступати в ролі консультантів
Орієнтовний план уроку
•
Тема уроку:
Кіно та телебачення
•
Мета навчальна:
ознайомити учнів з історією виникнення фотографії, кіномистецтва, •
телебачення, мультиплікації.
•
Мета розвиваюча:
розвивати в учнів логічне мислення, вміння самостійно отримувати •
знання для саморозвитку та вдосконалення себе як особистості
•
Мета виховна:
виховувати в учнів любов до світової культури та зокрема української •
культури
•
Тип уроку:
комбінований
•
Засоби навчання:
міні
-
підручник, ілюстрації, фотографії відомих режисерів та акторів
•
Обладнання:
комп
’
ютер
•
Міжпредметні зв’язки:
зарубіжна література, українська література, історія, географія.
•
Методи проведення: Лекція, бесіда демонстрація
Хід уроку:
•
І. Організаційний момент
•
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
•
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку
•
І
V
. Мотивація навчальної діяльності учнів.
•
V
. Вивчення нового матеріалу.
VI
. Закріплення вивченого
VI
І. Домашнє завдання
Використана література
План
?m?j?h?d?m
?\?b?j?h?[?g?b?q?h?]?h
?g?Z?\?q?Z?g?g?y
•
РОЗГЛЯНУТО ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
На засіданні метод. ком. Старший майстер Заступник директора
Голова м.к. з НВР
Тема:_____________________________ Мета (навчальна);
(розвиваюча);
(виховна): Засоби навчання:__________________
Обладнання:_______________________
Метод проведення:_________________
Тип уроку:__________________________
Х
і
д уроку:
І
. Організаційний момент(7.45
-
8.05).
1. До початку уроку(7.45
-
8.00):
•
Перевірка готовності майстерні до уроку;
•
Перевірка обладнання та інвентаря;
•
Роздача інвентаря по робочих місцях;
•
Запис теми уроку на дошці.
2. На початку уроку(8.00
-
8.05)
•
Староста групи проводить шикування;
•
Перевірка майстрем в/н наявності учнів;
•
Перевірка майстрем в/н зовнішнього вигляду учнів.
ІІ. Вступний інструктаж(45 хв).
–
Оголошення теми та мети уроку.
–
Перевірка засвоєння учнями попереднього матеріалу
:
3. Вивчення нового матеріалу:
4. Закріплення нового матеріалу
5. Правила техніки безпеки
ІІІ. Самостійна робота
Біжучий інструктаж. Цільові обходи робочих місць. Учні виконують заплановані завдання. При обході робочих місць майстер в/н проводить додатковий інструктаж по техніці безпеки
на робочих місцях.
Перший обхід
Другий обхід
Третій обхід
IV
. Заключний інстуктаж(13.30
-
14.00)
V
. Домашнє завдання
Майстер в/н______( )
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
657
Размер файла
1 275 Кб
Теги
робота, методичні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа