close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо вчителя поч.кл. Стрельник

код для вставкиСкачать
Вчитель поч̌тко̏их кл̌сі̏ З̌̐̌льноос̏ітньої школи №6
м. Селидо̏о̐о
Категорі́:
спеціаліст
Стаж роботи: 6
років
Т̌к̌ діст̌л̌сь ̏же н̌м ро̍от̌
Є ̏ ній і р̌дість, т̌ є й тур̍от̌,
Є ̏ічний пошук, ̍езсонні ночі,
Т̌ ̐рі̀ть душу дит́чі очі.
Н. П. Уткін̌
Мети дос́̐̌є той, хто її пр̌̐не.
«Х̌й ̍уде ̏читель
Дзерк̌лом
до̍рих
з̏ич̌ї̏
: і
чо̐о
н̌̏ч̌є
̌̍о
н̌̏ч̌ти
з̍ир̌єтьс́
, те с̌ме
,́к н̌ зр̌зко̏і
, х̌й пок̌зує
н̌ с̌мому со̍і
.» Ніколи не зупин́̀сь н̌ дос́̐нутому. «
Относись
к л̀д́м т̌к, к̌к
̍
ы
ты хотел,
что̍ы они относились к те̍е»
•
Роз̏и̏̌ти
, ?&?????8???/??
??
?????5?(???1?????/??
осо̍истість
?(???&?(?8???-?&?(
.
•
Створення
здоро̏о̐о
?%???!?,?(?!?#???%???/?1
??
?????/?A?8?(?%?1
?!?(?#???!?/??????
, ?4?(?,?%?1?????&?&?A
позити̏них
???%?(?6????
, ?????????%???&
???5
ре̐ул̀̏̌нн́
?/??
?!?(?,???!?6???A
.
•
Ст̏оренн́
?1?%?(??
???#?A
?,?(???????/?!?1
???&?/???#???!?/?1
?9?!?(?#?A?,????
, ???5?&???5
??????? ?&?(?-?/????
, ?*?????&???????#?=?&???5
інтересі̏
.
•
Спри́ти
?-???%?(?,?????#???????6????
?(?-?(? ???-?/?(?-?/??
?/??
???-??? ???8?&?(?%?1
?,?(???????/?!?1
.
•
Вр̌хо̏у̏̌ти
???&???????????1???#?=?&??
, ?????!?(????
?/??
психоло̐ічні
?(?-?(? ?#?????(?-?/??
?1?8?&????
.
Як садівник
догл́дає
молоді
саджанці
, так і
́ допомага̀
своїм
учн́м
т́гнутис́
до світла
знань
, бо
вір̀
, що
вони виростуть
мудрими
і
творчими
, здатними
утверджувати
і
примножувати
добро. Я вір̀
в своїх
учнів
!
1.
Середньо
-
спеціальна педагогічна
Факультет:
початкове навчанн́ і вихованн́
Відділенн́:
денне
Спеціальність:
вчитель початкових класів, організатор роботи з дит́чими об'єднанн́ми
Донецький педагогічний
коледж 2000
-
2004 рр.
2.Вища
юридична
Донецький інститут внутрішніх справ
при МВС України 2002
-
2007 рр.
Факультет:
правознавство
Відділенн́:
заочне
Спеціальність:
̀рист, з правом на викладацьку та наукову ді́льність
3
.Вища
педагогічна
Донецький національний університет
2008 –
2009 рр.
Факультет:
суміжних і додатковх
професій
Відділенн́:
очне -
заочне
Спеціальність:
вчитель інформатики
Курсова підготовка
Прак
тичне
застосування педагогічних технологій
на засадах компетентнісно
-
орієнтованого
навчання
для розвитку навчальних та творчих здібностей учнів.
інди̏іду̌льний систем̌тичність, різном̌нітт́
х̌р̌ктер ре̐ул́рність форм, методі̏
н̌уко̏ість н̌очність доступність
усе̍ічність о̍’єкти̏ність диференційо̏̌ний
підхід
̐л̌сність єдність ̏имо̐ н̌ступність,
«Те, що ́ чу̀, ́ з̌̍у̏̌̀.
Те, що ́ ̍̌чу, ́ п̌м’́т̌̀.
˔кщо ́ чу̀, ̍̌чу, о̍̐о̏ор̀̀, й ро̍л̀, -
˔ здо̍у̏̌̀ зн̌нн́ і н̌̏ички.
˔кщо ́ перед̌̀ зн̌нн́ і дос̏ід іншим,
˔ ст̌̀ м̌йстром.»
Впроваджувати інноваційні методи
навчанн́ і вихованн́
Створити умови дл́ всебічного
розвитку дитини
Розвивати творчі здібності
учнів
Спри́ти самоактуалізації
творчого потенціалу
учн́
Здійсн̀вати диференційне
навчанн́
Приділ́ти увагу
самоосвіті вчител́ і учн́
«Ніколи не зупин́тис́ н̌ дос́̐нутому»
з̌йм̌тис́ с̌моос̏іто̀ «Вчити і ̏читис́ с̌мій»
ділитис́ з дітьми с̏оїм дос̏ідом
н̌м̌̐̌тис́ ̍ути прикл̌дом дл́ дітей у ̏сьому
̏ідпо̏ід̌ти суч̌сності т̌ змін̌м у системі реформу̏̌нн́ ос̏іти
̐̌рмоні́,
с̏ідом̌ по̏едінк̌,
умінн́ спр́му̏̌ти ̌кти̏ність осо̍истості н̌ її роз̏иток,
перед̍̌чений і точний розр̌хунок,
н̌йкр̌ще дос́̐ненн́ результ̌ту.
Інноваційно
-
навчальна
програма
Розвиток
творчої компетентності
учнів 1
-
4 класів
Укладач:
вчитель початкових класів
Стрельник
Олена Анатоліївна
Селидове
Портфоліо
вчител́ і учн́
початкових класів
Творчі завданн́
дл́ учнів
1
-
4 класів
Посібник дл́ вчителів, учнів, батьків
Вирушаємо
до країни
Знань
Перший раз у перший клас
Збірка уроків, позакласних заходів
дл́ учнів 1
-
4 класів
Досвід роботи у пришкільному таборі Антошка
А̏тор
Стрельник
О.А.
Власні матеріали досвіду роботи у пришкільному таборі «
Антошка
»
були надіслані на обласний конкурс огляду пришкільних таборів, де здобула 1місце
Розвиток творчої компетентності молодших школ́рів •
С̌море̌ліз̌ці́ осо̍истості
•
С̌мооцінк̌ ді́льності
•
С̌мо̌н̌ліз урокі̏, ̏ихо̏них з̌ході̏
•
С̌моконтроль
•
С̌мокритичність
1 етап
інформаційно
-
діагностичний 2010
-
2011 н.р. Вивчення методичної бази з проблемної теми
2 етап
практичний 2011
-
2012 н.р. Втілення ідей вчителя в роботі з проблемної теми
3 етап
творчий 2012
-
2013 н.р. Розвиток педагогічної творчості з методичної теми.
4 етап
результативний 2013н.р. Розгляд досягнутих результатів з теми.
5 етап
підсумковий 2013
-
2014 н.р. Підбиття підсумку з проведеної роботи. Звіт.
Перспекти̏ний пл̌н ро̍оти н̌д темо̀ Розвиток творчої компетентності молодших школ́рів
Т̏орчість –
це не сум̌ зн̌нь, ̌ осо̍ли̏̌ спр́мо̏̌ність інтелекту,
осо̍ли̏ий з̏'́зок між інтелекту̌льним житт́м осо̍истості і про́̏и
її сил ̏ ̌кти̏ній ді́льності. В.Сухомлинський
Шл́хи форму̏̌нн́ т̏орчої компетентності учні̏
вмінн́ бачити та сформул̀вати проблему
вмінн́ знаходити нові рішенн́
вмінн́ ді́ти в нестандартних ситуаці́х
активізаці́ творчих здібностей учнів
реалізаці́ творчого потенціалу учнів
Ді́льність ̏чител́ направлена на стимул̀ванн́ творчості учнів, використанн́ інтерактивних методів, проведенн́ нестандартних уроків, організуванн́ дослідницької роботи учнів.
Ді́льність учні̏ пол́гає в тому, щоб він умів бачити проблеми, шукати шл́хи їх подоланн́, генерувати ідеї, спланувати та організувати сво̀ ді́льність тощо.
Я і Україна
Світ
тварин
Урок з
пр̌̏ил дорожньо̐о
руху
“Во̐онь
–
дру̐,
̏о̐онь –
̏оро̐”
Урок
-
евакуаці́ з основ здоров'́
Дії
у надзвичайних ситуаці́х
Діти
, які
пізнали
радість
напруженої
, організованої
,
успішної
навчальної
праці
, накопичують
величезний
запас оптимізму
та творчої
енергії
...
Міський конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика
1місце Глєбова Поліна
2 місце Красільніков
Микола
Шкільні олімпіади з предметів:
математика
1 місцеШишолік
Володимир, 3 місцеБубнова
Нонна мова і читання 1 місцеГлєбова
Поліна, 2 місце Красільніков
Микола, 3 місце Огінський
Владислав
Я і Україна
1 місце Гончаров
Олександр, 2 місце Бабакова Марина, 3 місце Звиринський
Богдан
образотворче мистецтво 1 місцеІгнтенко
Анастасія
в.р., 11, 38%
д.р., 9, 31%
с.р., 8, 28%
н.р., 1, 3%
Чит̌нн́ –
89%
Мо̏̌ –
82%
М̌тем̌тик̌ –
82%
в.р., 11, 38%
д.р., 9, 31%
с.р., 8, 28%
н.р., 1, 3%
в.р., 11, 38%
д.р., 9, 31%
с.р., 8, 28%
н.р., 1, 3%
11
9
8
1
0
2
4
6
8
10
12
в.р.
д.р.
с.р.
н.р.
˔ і Укр̌їн̌ –
82%
11
9
8
1
0
2
4
6
8
10
12
в.р.
д.р.
с.р.
н.р.
Російськ̌ мо̏̌ –
68 %
Ви́̏л́̀чи
т̌ роз̏и̏̌̀чи
т̏орчий
потенці̌л
, ст̏ор̀̀
умо̏и
дл́ с̌мо̌кту̌ліз̌ції
осо̍истості
, з̌до̏оленн́
її
духо̏них
потре̍. Шл́хом пере̏еденн́
елементі̏
зо̏нішньо̐о
с̏іту
у ̏нутрішнє
"˔", здійсн̀̀
соці̌льну
̌д̌пт̌ці̀
дитини
, ̌ ̐оло̏ними
чинник̌ми
цьо̐о
ст̌̀ть
н̌̏ч̌нн́
т̌ ̏ихо̏̌нн́
.
С̏́то Нептун̌, м. Кур̌хо̏е
Пізн̌ти
і
н̌̏чити
дитину
у цій
скл̌дній
спр̌̏і
нем̌є
̐ото̏их
рецепті̏
. Але ̏̏̌ж̌̀
, що
н̌с̌мперед
тре̍̌ зрозуміти
дитину
́к осо̍истість
, роз̐ледіти
її
інди̏іду̌льні
осо̍ли̏ості
. "
При̏'́зу̀чи
" н̌̏ч̌льні
з̌̏д̌нн́
до життє̏о̐о
дос̏іду
дитини
, ̏икористо̏у̀чи
суч̌сні
техноло̐ії
дос́̐̌̀ пост̌̏леної
мети с̌море̌ліз̌ції
кожної
дитини
.
З̌̏д̌нн́м
дл́ мене є
зро̍ити
процес
н̌̏ч̌нн́
т̌ ̏ихо̏̌нн́
з̌хопл̀̀чим
т̌ р̌дісним
. І тут ̏̌жли̏е
̏се: посмішк̌
, до̍розичли̏ий
тон, мистецт̏о
спілку̏̌нн́
, почутт́
̐умору
.
АЛЕ НАЙВАЖЛИВІШИМ Є Л˓БОВ ДО ДИТИНИ! •
Спри́ти участі дітей у всеукраїнських, міських та шкільних конкурсах, олімпіадах.
•
Прац̀вати над розвитком творчої компетентності учнів, їх обдарованості.
•
Надсилати методичні наробки
, уроки, виховні заходи до періодичних видань.
•
Створити власний сайт дл́ обміну досвіду з колегами та тісної співпраці з батьками.
•
З мето̀ підвищенн́ педагогічної майстерності займатис́ самоосвіто̀. •
Поповн̀вати сво̀ відеотеку матеріал
ів
уроків, шкільних та позашкільних заходів, семінарів.
•
Приймати участь у професійних конкурсах.
•
Підвищити професійний категорі̀ -
атестуватис́
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
17 445
Размер файла
9 257 Кб
Теги
стрельник, портфоліо, поч, вчителя
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа