close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педрада про проектні технології

код для вставкиСкачать
Поряд
з
процесом
кількісного
вимирання
населення
триває
не
менш
критичний
процес
моральної
та
і
нтелектуальної
деградації
нашого
народу
…
У системі освіти України функціонує 387 загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного, психічного та розумового розвитку (
50
300 учнів
). Із них для розумово відсталих –
226 закладів (
29
200 учнів
)...
Офіційна статистика
Міністерства освіти і науки України
Які ключові чинники
беззмістовна втрата вільного часу;
розслаблення волі
та
вироблення ліні у
жертв телеекрану;
зниження фізичної активності;
травмування психіки нецензурною лексикою та
аморальною поведінкою.
маніпулювання
свідомістю
і
дітей
,
і
дорослих
;
нав’язування
нам
деструктивної
системи
цінностей
,
спрямованої
на
моральне
розтління
суспільства
.
беззмістовна втрата вільного часу;
нервова виснаженість жертв віртуальної реальності, дратівливість;
зниження фізичної активності;
втрата елементарних навиків спілкування з людьми
.
неспроможність
жертви
ігрового
бізнесу
мислити
поза
рамками
нав’язаних
їй
алгоритмів
;
вироблення
маніакальних
схильностей
до
насилля
.
отруює
сві й
органі зм
;
пригні чує
ді яльні сть
мозку
т а
н е р в о в о ї
с и с т е м и
;
п о к а з у є
д е с т р у к т и в н и й
п р и к л а д
і н ши м
;
€
п і д т р и му є
с т р а т е г і ю
з н и ще н н я
в л а с н о г о
н а р о д у
.
Україна посідає перше місце
за вживанням алкоголю серед молоді…
учителі?
батьки?
учні?
суспільство?
уряд?
Яких
конкретно
заходів
можуть
і
повинні
вжити
–
цілеспр́моване
,
систематичне
й
послідовне
впровадженн́
в
практику
оригінальних
,
новаторських
способів
,
прийомів
педагогічних
дій
і
засобів
,
що
охопл̀̀ть
цілісний
навчально
-
виховний
процес
від
визначенн́
його
мети
до
очікуваних
результатів
.
На
думку
Л
.
І
.
Даниленко,
–
це
́кісно
нова
сукупність
форм,
методів
і
засобів
навчанн́
,
вихованн́
й
управлінн́
,
́ка
привносить
суттєві
зміни
до
результату
освітнього
процесу
і
розгл́даєтьс́
́к
багатокомпонентна
модель
–
така
,
що
вкл̀чає
в
себе
:
навчальну
,
виховну
та
управлінську
інноваційні
технології
.
У
перекладі
з
латинської
«проект»
-
буквально
«кинутий
уперед»
,
а
у
словниках
-
це
«план,
замисел,
текст
чи
креслення
чогось,
що
передує
його
створенню»
.
У
чому
відмінність
проекту
від
планування
будь
-
якого
заходу?
Деяка
непередбачуваність
результату
(ніхто
не
знає,
що
в
нього
вийде)
ставить
людину
в
роль
дослідника,
творця,
активізує
її
здібності,
а
якщо
це
колективний
проект,
то
стимулює
розвиток
колективних
взаємовідносин
.
А
стосовно
школи
проект
-
це
взаємна
навчально
-
пізнавальна
творча
або
ігрова
діяльність,
яка
має
загальну
мету
й
узгоджені
засоби
діяльності
та
спрямована
на
досягнення
загального
результату
.
наявність
значущої
у творчому
, дослідницькому
плані
проблеми
;
уміння
вчителя
ставити
ключові
та тематичні
запитання
;
практична значущість
очікуваних
результатів
(
публікація
, постер
, альманах, презентація
тощо
);
самостійна
робота учнів
над проектом;
структурування
змістовної
частини
проекту (
етапи
, завдання
, розподіл
ролей тощо
);
використання
дослідницьких
методів
;
застосування
комп'ютерних
технологій
(для пошуку
інформації
, спілкування
з
іншими
учасниками
проекту, створення
кінцевого
продукту проекту).
По
-
перше,
інноваційно
-
проектні
техно
-
логії
у
виховній
діяльності
дозволяють
включити
великий
процент
школярів
як
у
виховний,
так
і
у
навчальний
процес
у
цілому
.
По
-
друге,
проектна
діяльність
допомагає
якнайкраще
організувати
цілеспрямовану
співпрацю
у
вихованні
майбутнього
покоління
через
активну,
творчу
діяльність
.
По
-
третє,
кожний
проект
дозволяє
побачити
у
звичайному
щось
нове,
роздивитись
об'єкт
дослідження
з
інших
точок
зору
.
Будь
-
який
виховний
проект
розвиває
уміння,
здібності
й
мислення
школяра
;
відкриває
нові
можливості
та
розкриває
прихований
потенціал
кожного
;
допомагає
вдосконалюватись,
спілкуватись
і
прислуховуватись
;
підтримує
і
дає
впевненість
у
собі,
віру
у
своє
«я»
.
І,
нарешті,
на
відміну
від
традиційної
системи,
яка
розглядає
виховні
питання
з
інтелектуальної
сторони
і
тільки
потім
-
з
емоційної,
у
проектній
діяльності
основні
моральні
принципи
(чуйність,
обов'язковість,
відповідальність
за
прийняті
рішення)
ґрунтуються
на
дії,
їх
треба
«прожити»,
тобто
уміти
застосувати
.
Цей
етап
має
на
меті
теоретичну
підготовку
учасників
проекту
:
підбір
необхідної
психолого
-
педагогічної
літератури
;
запис
потрібних
нотаток
;
взаємозв'язок
із
учителями
-
колегами
,
психологом,
соціальним
педагогом,
громадськістю
та
робітниками
соціальної
служби
.
Проектна
технологія
передбачає
використання
педагогом
сукупності
дослідницьких,
пошукових,
творчих
за
своєю
суттю
методів,
прийомів,
засобів
.
Саме
цьому
сучасний
учитель
має
бути
добре
ерудованим,
мати
навички
вільного
та
критичного
мислення,
володіти
системою
психолого
-
педагогічних
знань,
уміти
застосовувати
інноваційно
-
проектні
технології
.
Велике
значення
має
ступінь
підготовленості
вчителя
до
керування
учнівськими
проектами,
наявність
у
нього
відповідних
знань
про
сутність
проекту,
його
етапи,
наявність
досвіду
й
методичного
забезпечення
ходу
проекту,
банку
даних
виконаних
проектів
і
ін
.
Тільки
ретельне
попереднє
опрацювання
змісту
майбутнього
проекту,
а
у
наступному
–
його
презентація
та
захист,
дозволить
озброїти
учнів
уміннями
наукового
пошуку
.
2
.
Педагогічному
колективу
школи
3.
Класним
керівникам
1
–
11
класів
:
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 431
Размер файла
12 257 Кб
Теги
технология, проектно, про, педрада
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа