close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 40 от 4 октября 2014 г.

код для вставкиСкачать
сельский труженик № 40 от 4 октября 2014 г.
сельский
труженик
4 октября
2014 года
СУББОТА
№ 40 (7420)
Газета основана в декабре 1942 года
Дорогие учителя, ветераны педагогической
деятельности, работники образования!
Құрметті мұсылман
қауым!
Құрбан айты құтты
С особым чувством признательности поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Работники образования выполняют особую гражданскую миссию – обучение и
воспитание молодого поколения – будущего независимого Казахстана. При этом
учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала, прививающий молодому подрастающему поколению чувство патриотизма и любви к своей Родине.
Именно с вашим участием, уважаемые учителя, поступательно развивается
система образования нашего района. Благодаря постоянной поддержке государства и усилиям местных органов власти строятся новые школы, детские сады,
осуществляется ремонт учреждений образования, которые оснащаются новейшим современным оборудованием, создаются соответствующие условия для организации воспитательного и учебного процесса.
Одна из важных задач педагога остается неизменной – воспитать творчески
мыслящую личность, трудолюбивого и ответственного гражданина, который
будет полезен обществу и своей отчизне. Особенно важна роль учителя в процессе формирования Общества Всеобщего Труда, инициированного Главой государства Н. А. Назарбаевым.
Ваши знания и опыт, дорогие преподаватели, преемственность традиций и новаторство находят отражение в успехах ваших учеников, что является большим
вкладом в развитие нашего района, области и государства в целом.
В День учителя – один из самых светлых осенних праздников – от всего сердца
желаем вам мира и благоденствия, любви и уважения, счастья и здоровья, талантливых и благодарных учеников и новых творческих свершений.
Уверены, что вы и в дальнейшем будете активно укреплять авторитет отечественного образования. С вашей помощью наша Республика Казахстан должна
сделать еще один шаг на пути к процветанию. С праздником!
Баршаңызды Ұлық мереке –
Құрбан айт мейрамымен шын
жүректен құттықтаймыз!
Сабырлық
пен
салиқалыққа
үндейтін, нұрлы, шапағатты Ислам
діні адамзаттың ізгі құндылықтарын
уағыздайды. Құрбан айт – елдің
ынтымақ-бірлігі,
қанағаты
мен
қайырымдылығын арттыратын мейрам.
Халық дəстүрімен үйлестігін тапқан
ұлағатты дініміз тəуелсіздікпен бірге
түлеп, қанатын кең жаюда. Əлемдік
жəне əртүрлі діндер лидерінің
Құрылтайлары үнемі Астанада өтіп
келе жатыр. Мұның өзі елдермен
достық қарым-қатынаста болып,
ислам бірлестігінде ерекше орын
алып, əлемдегі дəстүрлі діндердің де
тату болуына ықпал етіп отыр.
Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың діндерге
ерекше
көңіл
бөлуінің
нəтижесінде
Қазақстан
халықтарының достығымен қатар діндер ынтымағы да берік орнаған.
Ұлық мерекеміз - Құрбан айт
мүбəрəк болсын!
Əр отбасына бақыт, береке əкелсін.
Құрбан
айт
мейрамы
Аллаға мақтау, Пайғамбарымызға с.ғ.с салауат айтып, барынша сауап жинайтын күн.
Қоғамда бауырмалдық, бір-біріне жəрдемдесу, қол ұшын
беру, рухани тұтастықты
күшейтудің жолына Алла
ризашылығымен құрбандық
шалынады.
Қадірлі жерлестер!
Жарқын да мейірімді мереке құтты болсын! Сіздерге
ынтымақ-бірлік, шаттық пен
береке, еліміздің тəуелсіздігі
баянды болуын жəне əр
шаңыраққа көңіл жарасымы
мен бақыт тілеймін!
Ж. ЯХИЯЕВ,
ауданның бас имамы
С. АЙМАҚОВ,
аудан əкімі
Қ а ртт а р ға қ ұ рм ет кө р с ет ілді
1 – ші қазан қазыналы
қарттарымызға зор ықылас танытып, көңіл күйлерін көтеретін
ерекше мереке. Осы күні аудан
əкімінің орынбасары Асылбек
Молдабаев, кент əкімі Еркін Бейсенбаев, еңбек жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі басшысы
Айгүл Төлеуова, аудандық соғыс
жəне
еңбек
ардагерлері
Кеңесінің
төрағасы
Марат
Жұмабеков, бастаған зиялы топ
өкілдері,
көпбалалы
ана
Өтемісова Жұмабике апа мен
еңбек ардагері Гаврилова Надежда Иванованың үйіне барып,
қарттарға құрмет көрсетіп, гүл
шоқтарын ұсынып, мерекелерімен құттықтап қайтты.
Сонымен қатар «Нұр Отан»
партиясы аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары
Динара Бекова ауданымыздағы
қарттар үйінде болып, мерекеге
арнап 18 қарияға жылы төсек
жайма сыйға тартты. Əлеуметтік
қамсыздандыру орталығы дастархан жайып, Мəдениет үйі
қызметкерлерінің ардагерлерімізге дайындаған мерекелік кон-
цертін тамашалады.
Қарттарға құрмет көрсету
«Балдырған» балабақшасында
жалғасын тапты. Балабақша басшысы
Гүлсім
Бейсенқызы
«Қарттарымызды қастерлейік» деген
тақырыпта
бүлдіршіндерімізге үлгі - өнеге
көрсете отырып, бала тəрбиесіне
көпжылдар бойы еңбек сіңірген
ардагер əжелерімізді құрметтеп
оларға
дастархан
жайып,
болсын
Қадірлі жерлестер!
Қ. САҚҚҰЛАҚОВ,
аудандық мəслихаттың хатшысы
балдырғандардың əн мен биін
тамашалатып, түрлі ойын ойнатып, көңілдерін көтеріп, сый сыяпат жасап, қарттарымыздың
ризашылығына бөленді.
Қарттарға
қамқорлық
көрсетіліп, қоғамның назар аударатыны өте жақсы. Өзге түгілі өз
баласынан қамқорлық көре
алмай қарттар үйінде көздері
жəудіреген аналарды көргенде
жүрегің қынжылады. Ал бала –
шағасының ортасында арқа –
жарқа болып отырған көпбалалы
батыр
аналарды
көргенде
шүкірлік
танытып
бойыңды
қуаныш кернейді. Біз бүгін осындай сезімді бастан өткізіп,
қарттар
өмірімен
танысып
қайттық.
Бүгінгі
нұрлы
өміріміздің,
алаңсыз күлкі, тəтті ұйқымыздың
бейбіт сақшысы бола білген
соғыс ардагерлеріне, жəне самайларын қырау шалған, жастық
өмірін еңбекке бала тəрбиесіне
арнаған ақ жаулықты əжелері-міз
бен данагөй қарияларымызға
деген құрметіміз ортаймасын.
Қ. ХАПАН
Со светлым праздником
Курбан Айтом
От чистого сердца поздравляю всех мусульман с одним
из великих праздников Ислама – Курбан Айтом.
Пусть этот светлый праздник вдохновляет людей на
благие устремления и добрые
дела. Служит единению осакаровцев на основе общих духовных
ценностей
и
исторических традиций, неотъемлемой частью которых
является забота о ближнем,
миролюбие, веротерпимость,
сострадание.
Желаю всем крепкого здоровья, радости и мира,
счастья и духовного очищения.
М. СЕНЬКИН,
иерей, настоятель
Казанско-Богородицкого
храма п. Осакаровка.
С заботой о пожилых людях
1 октября отметили Международный день пожилых людей. В
этот день организации района
устраивали различные благотворительные акции, встречи и другие мероприятия.
И мы не
остались в стороне. В рамках
акции «Ардағым - Ардагерім» совместно с молодыми активистами из СШ № 1, членами
отряда Жасыл Ел, МК «Жас
Отан» посетили и оказали помощь ветерану ВОВ Берембетову Демеукулу.
На протяжении года молодые
ребята из числа активной работающей молодежи, учащихся
школ систематически соби-
раются у ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Молодые, бодрые,
полные сил ребята, с азартом
берутся за любую работу, за это
время они занимались очисткой
снега в зимнее время, кололи
дрова, выносили мусор, золу, закидывали уголь, копали огород и
выполняли другую работу по
благоустройству
территории
дома.
Хочется отметить, что молодежь района всегда готова
прийти на помощь пожилым
людям и осознает возможность
улучшения
качества
жизни
людей преклонного возраста.
КГУ «Центр по делам молодежи Осакаровского района»
Отдела внутренней политики Осакаровского района
2 стр.
№ 40 (7420) 4 октября 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Выполняя поручения Президента
КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ НАЦИЯ – СИЛЬНАЯ СТРАНА
В современном мире конкурентоспособность любой нации зависит от уровня и качества
образования людей.
Глава государства отметил первостепенную задачу современной
системы образования. Это – подготовка людей, обладающих критическим
мышлением
и
способных ориентироваться в информационных потоках. Государство делает многое, как для
поддержки педагогических кадров,
так и для развития материальнотехнической базы образования.
Как подчеркивает Глава нашего
государства, Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, без современной системы образования
и профессиональной переподготовки ее работников, использования новых технологий, идей и
подходов невозможно построить
инновационную и конкурентоспособную экономику, а вместе с тем
и обеспечить успешное продвижение нашей страны вперед. Поэтому
перед
учительством
сегодня стоят большие задачи.
Встретившись с руководителем
РООФКиС З. Т. Оскеевой, в канун
празднования Дня учителя, мы попросили рассказать, как осуществляется
дальнейшее
совершенствование
образовательной системы в нашем районе,
в соответствии с поручениями
данными Президентом нашей
страны.
-Зура Тусупкалиевна, какие факторы способствуют обеспечению
повышения качества образовательных услуг в рамках утвержденной Программы развития
образования до 2017 года?
- Программа развития образования разработана и утверждена с
целью кардинальной модернизации
системы образования и улучшения
его качества. Среди главных факторов, способствующих обеспечению
повышения качества образовательных услуг, на мой взгляд, можно выделить
уровень
преподавания,
соответствующий стандартам образования, повышение статуса педагогических кадров и уровень их
профессиональной компетентности,
эффективность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, повышение эффективности
системы управления образованием,
так как в условиях модернизации инновационные процессы требуют эффективного
управления
человеческими ресурсами, мобильности и динамичности системы менеджмента образования, и конечно
же увеличение охвата дошкольного
обучения.
- Модернизация образования
предполагает подготовку педагогических кадров нового поколения. Что делается в районе в этом
направлении?
- С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагога разработаны и ежегодно
реализуются годовые и перспективные планы курсовой переподготовки.
В Карагандинской области организуются курсы повышения квалификации разного уровня на базе ЦПМ
(Караганда и Астана) и филиалов г.
Алматы и Карагандинской области
НЦПК «Орлеу». В них руководители
организаций образования и педагоги
проходят 3-уровневые курсы повышения квалификации по Кембриджской программе и 2-недельные курсы
повышения квалификации.
В соответствии с индикатором
Программы развития образования до
2017 года по району должны пройти
уровневые курсы 37,7% учителей .
В районе общее количество учителей составляет 862 человек, из них
прошли уровневые курсы 145 педагогов, что составляет 16,8%.
Вместе с тем, имеется дефицит педагогических кадров. Потребность
педагогов в школах района составляет 18 человек. В основном, это педагоги естественно-математического
цикла (химия, физика, математика,
биология), учителя английского
языка, начальных классов, воспитатели дошкольного образования.
Одно из главных направлений в
работе с педагогическими кадрами это обновление кадрового состава
молодыми специалистами. За последние три года для работы в сельских школах прибыло всего 36
молодых специалистов, из них в 2011
году – 18, в 2012 году -9, 2013 году 9.
Недостаточный приток молодых
специалистов в район связан с тем,
что населенные пункты, во-первых,
находятся далеко от районных центров. Во-вторых, не всегда молодые
специалисты
обеспечиваются
жильем. И, в-третьих, нехватка педагогической нагрузки.
- В соответствии с принятой
Программой развития образования как будет решаться проблема
малокомплектных школ?
- По ряду объективных факторов
МКШ на сегодняшний день не способна в полной мере оказывать каче-
ственные образовательные услуги, а
именно совмещенные классы комплекты, не обеспечение учебной нагрузки,
что
не
позволяет
предоставлять качество знаний в
полной мере, слабое материальнотехническое обеспечение не соответствующее
современным
требованиям .
Процент малокомплектных школ
составляет 78. Все они расположены
на селе, и далеко не все отвечают гарантированному государственному
нормативу сети организаций образования, поэтому решение проблем
малокомплектных школ мы видим в
создании образовательных комплексов «Опорная школа-ресурсный
центр», объединяющих ряд близлежащих организаций образования.
В опорных школах будут консолидироваться информационные, кадровые, материальные ресурсы. Опыт
работы в данном направлении у нас
в районе имеется в 2011году на базе
гимназии № 9 п.Осакаровка открыт
ресурсный центр.Вокруг ресурсного
центра были собраны близлежащие
сетевые школы – СШ № 2, СШ № 6,
СШ № 10,СШ № 13, СШ № 17. Проведена комплексная диагностика по
выявлению профиля обучения и интересов учащихся, которые определились в выборе профильных
курсов. Для проживания учащихся,
задействованных
в
ресурсном
центре, в п. Осакаровка имеется пришкольный интернат. Приобретен автобус на сумму 4,5 млн. тенге для
подвоза учащихся из сельских школ.
Для
содержания
ресурсного
центра на базе гимназии № 9 за три
года было выделено из местного
бюджета свыше 6 миллионов тенге.
До 2017 года программой развития
образования планируется дополнительно открытие 4 ресурсных центров.
Это ресурсные центры на базе СШ
№ 1, 12 п. Осакаровка, СШ № 23, 26
п.Молодежный. Во внеурочное время
во всех планируемых вышеперечисленных ресурсных центрах будут организованы различные формы досуга
учащихся, для полного раскрытия духовного, творческого и физического
потенциала, что является одной из
важнейших задач Комплексной программы воспитания.
- Новый этап социально-экономического развития и стратегии
вхождения Казахстана в число 30ти развитых стран мира определил необходимость дальнейшего
совершенствования системы дошкольного образования. Что в
этом плане предпринято?
- Для масштабного охвата детей
дошкольным образованием идет восстановление, реконструкция и строительство современных объектов
дошкольного образования и организация дошкольных мини-центров при
общеобразовательных школах.
Во исполнение Республиканской
Программы «Балапан» в районе сеть
дошкольных организаций увеличилась на 1 единицу, открыт детский
Новости
сад на 100 мест в селе Сарыозек.
Открыт мини-центр на 50 мест в
СШ № 26, так же в действующих
мини-центрах СШ № 6, СШ № 13 и
СШ № 2 открыты 3 группы на 65
мест.
На сегодняшний день идет строительство нового детского сада на 320
мест в п.Осакаровка, ввод которого
планируется в ноябре текущего года.
Отделом образования составлен
пошаговый график на 2015-2017 годы
по переводу мини-центров на полный
рабочий день.
С целью увеличения доли дошкольных организаций, создавших
условия для инклюзивного образования, будет создан 1 кабинет коррекции
для
оказания
коррекционно-педагогической психологической поддержки детям раннего
возраста с ограниченными возможностями в новом детском саду.
В дошкольных организациях района уделяется большое внимание обновлению содержания образования.
С 1 сентября 2013 г. в дошкольных
организациях внедрен ГОСО-2012,
направленный на формирование
ключевых компетентностей ребенка
по пяти образовательным областям
«Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум». В
связи с этим необходимы модернизация системы дошкольного воспитания и обновление образовательных
программ.
- Одним из основных направлений Программы развития является электронное обучение. Как
процесс доступности, а также применения информационных технологий внедряется в школах
района?
- В нашем районе с целью равного
доступа к новым образовательным
ресурсам система электронного обучения («e-learning») внедрена СШ
№ 2 с.Есиль, СШ № 6 с.Батпак, гимназия № 9 и СШ № 12 п.Осакаровка,
СШ № 13 с.Озерное, в ОШ с.Колхозное. Для успешного участия в пилотном проекте в данных школах был
проведен высокоскоростной Интернет, установлено современное оборудование.
Участие в данном проекте позволило школьникам пользоваться в
полном объеме Интернет ресурсами,
иметь доступ к мировой библиотеке,
а вся информация по успеваемости
учащихся доводится до сведения родителей в электронном виде.
Сегодня 3 школы района (гимназия
№ 9, СШ № 12, СШ № 26) работают с
автоматизированной
системой
управления и порталом «Білімал».
Использование Білімал помогает педагогам района повысить эффективность взаимодействия с родителями,
перенимать и делиться опытом с коллегами, общаться с другими преподавателями
района
и
детьми,
развивать обсуждение интересных
тем в блогах. Родители учащихся
контролируют успеваемость и посещение ребенком школы, просматривают расписание занятий, домашние
культуры
П А М Я Т Ь С Е РД Ц А
Краеведческий клуб «Мирас» при центральной районной
библиотеке провел очередной вечер-портрет из цикла «Память сердца», который был посвящен 90-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, ветерана
педагогического труда Р. А. Смирнова.
Участниками вечера, подготовленного членами клуба С.
Е. Жанарстановой и К. К. Пиминиди и проведенного в актовом зале СШ №12, были члены клуба, ветераны педагогического труда, педагогический коллектив и учащиеся школы.
Открыл памятное мероприятие директор СШ № 12 пос.
Осакаровка А. И. Плотников. Он рассказал о жизненном
пути Р. А. Смирнова, своих впечатлениях о совместной работе с этим неординарным человеком.
Для участников встречи был показан созданный видеофильм «Человек. Учитель. Муж. Отец».
Своими воспоминаниями о Р. А. Смирнове поделились ветераны педагогического труда Б. А. Жумабекова, В. Г. Животова, Н. С. Саяпина, Т. И. Кадочкина, В. Д. Шапкина, Е. Г.
Михельсон, В. П. Криштопа, В. М. Корнеева, Т. Н. Подвигина,
научный сотрудник районного историко-краеведческого
музея Е. Н. Монжосов, ветеран труда Л. Л. Базилев, дочь Е.
Р. Маликова-Смирнова. Они рассказали много интересного
из жизни и деятельности этого замечательного человека.
В ходе вечера учащимися школы были исполнены любимые песни
Р. А. Смирнова.
Вечер-портрет «Память сердца» был завершен стихотворением
О. Белкиной-Груздевой, которое прислала из города Калининграда
Российской Федерации выпускница школы Л. Малоземова:
Наши близкие не умирают,
Возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
задания. В своем личном кабинете
они находят комментарии учителя о
работе ученика, пишут сообщения
классному руководителю, учителю и
администрации и получают ответ.
Таким образом, информированность всех участников учебного процесса,
является
началом
качественного и прозрачного образования.
- Все мы понимаем, что в решении задач социального воспитания школьников важная роль
принадлежит системе дополнительного образования. Как в ней
утверждаются новые системы и
технологии?
- Действительно, система дополнительного образования сегодня по
праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства. Мы, наконец-то,
приходим к мысли о том, что дополнительное образование работает не
только, чтобы уберечь детей от вредного влияния улицы. Главной целью
его должно стать раннее профессиональное самоопределение ребенка и
его предпрофильная подготовка к
конкретной профессии. Содержание
образовательного процесса внешкольных организаций дополнительного
образования
детей
обеспечивается наличием образовательных, развивающих и досуговых
программ. Поэтому к вопросу предпрофильного и профильного обучения на базе работающего ресурсного
центра , в нашем районе есть возможность привлечения к этому процессу и центра дополнительного
образования школьников. ЦДОШ уже
работает над проектом по социализации учащихся в рамках профильного
обучения,
предлагая
элективные курсы социально-гуманитарного направления профильного
обучения, что предоставит возможность вариативности и свободы выбора учащимся сферы творческой
деятельности. Хотелось бы дополнить, что в программе развития до
2017 года планируется реорганизация музыкальных школ в школы искусств, что значительно расширит
предоставление услуг в сфере дополнительного образования.
- Зура Тусупкалиевна, что бы
Вы хотели пожелать учителям накануне профессионального праздника Дня учителя?
- Поздравляю вас с профессиональным праздником, дорогие педагоги! Желаю вам творческих успехов,
любви и признания учеников, доброго здоровья и благополучия!
«Адамның адамшылығы жақсы
ұстаздан болады» деп ұлы Абай
айтқандай, ықылым заманнан ұстазға
ерекше құрмет көрсетілген. Біз осы
ата-баба
дəстүрін
қайта
жаңғыртуымыз қажет.
Сіздерге мол денсаулық, зор бақыт
жəне жаңа шығармашылық табыстар
тілейміз!
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются в высь - в небеса.
Поднимаются в высь - испареньем
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются - ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают ...
Г. ГОЛОВЧЕНКО,
председатель краеведческого клуба Мирас»
Семинар работников
культуры
В конференц-зале районного историко-краеведческого музея прошел очередной семинар работников культуры, в работе которого приняли участие
культорганизаторы сельских Домов культуры и клубов.
С докладом «О культурно-досуговой деятельности клубных учреждений района в современных
условиях» перед участниками семинара выступил
директор районного культурно-досугового центра
Н. Н. Харкалюк.
Художественный руководитель РКДЦ Г. О. Елеубаева рассказала о подготовке к проведению районного фестиваля «Сарыбел жұлдыздары» и
конкурса «Жас қанат».
Специалисты досугового центра Д. Дюсембаева,
А. Бапанов, Г. Байжанова и К. Аманбала провели
практические занятия по артистическому мастерству.
О предстоящей аттестации работников клубных
учреждений рассказала методист Г. А. Шардарова.
Был рассмотрен вопрос о подготовке клубных учреждений к проведению отопительного сезона
2014-2015 годов в соответствии с Правилами противопожарного режима и Правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок.
№ 40 (7420) 4 октября 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«Будущее Казахстана – за светским государством,
когда духовные и религиозные ценности способствуют, а не сдерживают развитие всех сфер государства и процветание страны в целом. Это
светскость, которая предполагает стремление к прогрессу, к получению образования и самореализации, соблюдению прав человека и демократическому будущему
страны».
Н. А Назарбаев, Президент РК
Экономический союз
В 2017 году Казахстан будет выпускать 200 тыс. автомобилей.
Об этом на брифинге в Службе Центральных Коммуникаций 1 октября заявил депутат Мажилиса Мейрам Пшембаев, занимающий должность председателя правления Объединения юридических лиц «Союз машиностроителей
Казахстана».
По словам политика, в национальном автомобилестроении намечается достичь мощности 200 тыс. автомобилей в год, до 50% повысить уровень локализации производства до 2017 года, развивать экспорт продукции.
«Магистральным направлением автопрома является создание собственной
компонентной базы путем привлечения транснациональных компаний, а также
малого и среднего бизнеса», - подчеркнул Мейрам Пшембаев.
К аким бы ть мон огород у?
Серикжан КАНАЕВ, депутат,
член Комитета по экономической
реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Развитие моногородов чрезвычайно актуально для нашей страны.
Хотелось бы коротко остановиться на
основных задачах, параметрах и
приоритетах рассматриваемой программы. По каким критериям отнесены города к категории "моно"?
В целом реализация программы
должна обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:
1. Увеличить объем промышленного производства моногородов с
низким экономическим потенциалом
в результате реализации одного или
нескольких "якорных" инвестиционных проектов - не менее чем на 20%
(в сравнении с прошлым годом).
2. Увеличить количество активно
действующих малых предприятий в
моногородах - в 2 раза (в сравнении
с прошлым годом).
3. Снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума в
моногородах - до уровня не более
6%.
4. Снизить уровень безработицы до уровня не более 5,5%.
5. Полностью снести аварийные,
пустующие и ветхие жилые дома.
(Продолжение следует).
Ұстаздарымды
құттықтаймын
Ұстаз деген білім беру анасы,
Ұстаз деген ақыл, ойдың данасы.
Ұстаздарға бас исінші адамзат,
Ұстаз деген шəкірттердің панасы,
Өмірдегі мамандықтардың ішінде жан – жақты
білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше
шəкіртжандықты, мейірімділікті қажет ететін
мамандық – ұстаз мамандығы. Міне сондай
ерекше маман иесі ұстаздарымыздың кəсіби мерекесі де келіп жетті. Ұстаз болу жүректің
батырлығы деп ақындарымыз жырлағандай мектебіміздегі ұстаздарымызды нағыз жүректері
батыл, мейірімді, білімді деп санаймыз. Барлық
ұстаздарды соның ішінде №1 орта мектебі
ұстаздарын келе жатқан кəсіби төл мерекелерімен
шын жүректен құттықтаймыз. Білімді шəкірттерінің
көп болуын тілейміз.
№ 1 ОМ 8 сынып оқушысы
Шайкен Ермахан
Профессия медика – служить людям
Кто, если не мы? Где, если не
здесь? Когда, если не сейчас? Ответом на эти вопросы стало решение
молодых специалистов поехать работать в сельские населенные
пункты, после окончания медицинского университета и получения диплома,
свидетельствующего
о
получении специальных знаний в избранной ими профессии медицинских работников.
Благодаря государственной программе «С дипломом – в село» в
сельские населенные пункты все
больше стало приезжать дипломированных специалистов.
Ведь следует отметить, что немало
медиков, которые достигли пенсионного возраста, а молодежь не проявляет интереса приехать трудиться
на село, да и сказывалась проблема
обеспечения жильем. После запуска
программы «С дипломом – в село»
постепенно стали решаться кадровые вопросы. Ведь на селе социально-экономическая
ситуация
постепенно меняется и для молодых
специалистов стараются создать
более комфортные условия, как для
жизни, так и для работы.
В этом году в нашу районную больницу приехали трудиться восемь молодых
специалистов
после
интернатуры, из них четыре врача
общей практики - Надежда Васильевна Абдуллина, Еркегул Мамарбек,
О событиях в мире
Снайперу, проникшему на территорию
Белого дома, грозит 16 лет тюрьмы
Ворвавшемуся к Бараку Обаме снайперу грозит 16 лет
тюрьмы. Омару Гонсале уже предъявили обвинения за незаконное проникновение на территорию Белого дома.
Мужчина накануне перелез через ограду резиденции президента США и даже сумел добежать до парадного входа, но был
скручен охранником.
Обамы и его семьи в момент в здании не было: за несколько
минут до происшествия он покинул Белый дом и направился в
свой загородный дом Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.
Суд по делу «захватчика» Белого дома состоится сегодня, сообщается на сайте прокуратуры округа Колумбия.
Действия секретной службы вызвали резкую критику со стороны американских законодателей, экспертов и СМИ. Конгресс
планирует провести на эту тему специальные слушания.
В связи с неприятным инцидентом Секретная служба, охраняющая президента и его семью, первым делом ужесточила
меры безопасности вокруг здания. В самом Белом доме пообещали теперь «запирать двери».
«Родной язык! Он дорог мне, он мой!»
22 ÒÂÌÚˇ·ˇ Òڇ̇ ÓÚÏÂÚË·
ƒÂ̸ ˇÁ˚ÍÓ‚ ̇Ӊ‡ ‡Á‡ıÒڇ̇.
œ‡Á‰ÌËÍ ˝ÚÓÚ ÛÌË͇ÎÂÌ, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ Ì ËÏÂÂÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÌË ‚ Ó‰ÌÓÈ
ÒÚ‡Ì Ïˇ. » ˝ÚÓ Ì ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ñ
Ô‡Á‰ÌËÍ ˝ÚÓÚ ÔËÁ‚‡Ì Ó·˙‰ËÌˇÚ¸
ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌ˚È Ì‡Ó‰ ‡Á‡ıÒڇ̇. ƒÂ̸ ˇÁ˚ÍÓ‚ ̇Ӊӂ ‡Á‡ıÒڇ̇ ·˚Î Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ ”͇ÁÓÏ
œÂÁˉÂÌÚ‡ — ÓÚ 20 ˇÌ‚‡ˇ 1998
„. Ë ÒڇΠӷ˘ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ‚ÒÂı
͇Á‡ıÒڇ̈‚.
œ‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË ƒÌˇ ˇÁ˚ÍÓ‚ ̇Ӊӂ ‡Á‡ıÒڇ̇ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ÓÒÓ·˚È ÒÏ˚ÒÎ, Ú.Í. ‚ ̇¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ
„Ó‚ÓˇÚ ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡ 100 ˇÁ˚͇ı.
¬ÒÂı Ì‡Ò Ó·˙‰ËÌˇÂÚ ˜Û‰Ó
ˇÁ˚͇. – Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÌÌÂ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡ Ë
‰Ó „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÒÚ‡ÓÒÚË ‚Òˇ ÊËÁ̸
˜ÂÎÓ‚Â͇ ̇Á˚‚ÌÓ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò
ˇÁ˚ÍÓÏ. —·ÂÌÓÍ Â˘Â Ì „Ó‚ÓËÚ,
‡ ÒÎÛı Â„Ó ÎÓ‚ËÚ Î‡ÒÍÓ‚˚È „ÓÎÓÒ
·‡·Û¯ÍË, χÚÂËÌÒÍÛ˛ ÍÓÎ˚·ÂθÌÛ˛. flÁ˚Í ñ Ò‡ÏÓ ‰ÓÓ„ÓÂ, Ò‡ÏÓÂ
Ò‚ˇÚÓÂ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Û Í‡Ê‰ÓÈ Ì‡ˆËË.
‡Ê‰˚È ˇÁ˚Í Í‡ÒË‚, ËÌÚÂÂÒÂÌ,
Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ.
»ÌÚÂÂÒ Í Ó‰ÌÓÏÛ ˇÁ˚ÍÛ, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Í Òӂ¯ÂÌÌÓÏÛ ‚·‰ÂÌ˲
Â„Ó ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ Ë ÛÒÚÌÓÈ ÙÓχÏË
‚Ò„‰‡ ı‡‡ÍÚÂËÁÛÂÚ ÍÛθÚÛÌÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚Â͇. ÕÂÚ Ú‡ÍÓÈ ÒÙÂ˚ Ó·˘ÂÌˡ, „‰Â ·˚ Ì Ú·ӂ‡ÎÓÒ¸ ıÓӯ ‚·‰ÂÌË ˇÁ˚ÍÓÏ Ë ÛÏÂÌËÂ
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ˝ÚËÏ ·ÂÒˆÂÌÌ˚Ï
‰‡ÓÏ, Á‡‚¢‡ÌÌ˚Ï Ì‡Ï Ô‰͇ÏË.
¬ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ı ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓÈ
÷¡– ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÓÚϘ‡ÂÚÒˇ
ÓÒÓ·Ó, Ú.Í. Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˆÂÎÂÈ Ì‡¯ÂÈ
‡·ÓÚ˚ ˇ‚ΡÂÚÒˇ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚
ÛÍÂÔÎÂÌËË ÒÚ‡ÚÛÒ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˇÁ˚͇ Ë ‚ Â„Ó ËÁÛ˜ÂÌËË.
¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ë ˆÂÌڇθÌÓÈ ‡ÈÓÌÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ÔÓ‚ÂÎË ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚È ˜‡Ò ‚ ‡ÈÓÌÌÓÈ
·ÓθÌˈÂ. ÉˈËÌÒÍË ‡·ÓÚÌËÍË ÛÁ̇ÎË ËÒÚÓ˲ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ìˡ ˝ÚÓ„Ó Ô‡Á‰ÌË͇, ÔÓÒÏÓÚÂÎË
‚ËÚۇθÌÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ Ò Ó·ÁÓÓÏ
ËÁ‰‡ÌËÈ ËÁ ÙÓ̉‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ‰Îˇ
ËÁÛ˜ÂÌˡ ͇Á‡ıÒÍÓ„Ó Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ˇÁ˚ÍÓ‚, ÓÚ„‡‰˚‚‡ÎË Í‡Á‡ıÒÍËÂ Ë ÛÒÒÍË ÔÓÒÎӂˈ˚.
¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ë Ú‡ÍÊ ‡ÒÒ͇Á‡ÎË Ó
—ÂÒÔÛ·ÎË͇ÌÒÍÓÈ ¿ÍˆËË ´Œ‰Ì‡
Òڇ̇ ñ Ӊ̇ ÍÌË„‡ª, ‚ ‡Ï͇ı ÍÓÚÓÓÈ ‚ 2014 „Ó‰Û ‚˚·‡Ì˚ ‰Îˇ
3 стр.
ÔÓ˜ÚÂÌˡ ÔÓ‚ÂÒÚË –‡Ë̇ ÃÛ‡Ú·ÂÍÓ‚‡ ´«‡Ô‡ı ÔÓÎ˚Ì˪ Ë ´Õ‡ ‚¯ËÌ ”¯Í‡‡ª.
¬ ͇ÌÛÌ Ô‡Á‰ÌË͇ ‡·ÓÚÌËÍË
÷ÂÌڇθÌÓÈ ‰ÂÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË
Ô. ŒÒ‡Í‡Ó‚͇, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Ë ÔÓ‚ÂÎË ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚È ˜‡Ò ´—Ó‰ÌÓÈ ˇÁ˚Í! ŒÌ ‰ÓÓ„ ÏÌÂ, ÓÌ ÏÓÈ!ª,
‰Îˇ Û˜‡˘ËıÒˇ 7-ı Í·ÒÒÓ‚ –ÿ №
12. Œ˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ ·˚ÎÓ ‡Á˙ˇÒÌËÚ¸
·ˇÚ‡Ï, ˜ÚÓ ‚ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚÓ„Ó ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌÓ„Ó
Ô‡Á‰ÌË͇
ÎÂÊËÚ Ë‰Âˇ: ͇ʉ˚È ˇÁ˚Í - ˝ÚÓ
˜‡ÒÚ¸ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ ‚Ò„Ó
˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚‡, ‡ ͇ʉ‡ˇ ÍÛθÚÛ‡ ñ
˝ÚÓ ·ÂÒˆÂÌÌ˚È ‚Í·‰ ‚ ÏËÓ‚Û˛
ˆË‚ËÎËÁ‡ˆË˛.
– ÔÓÏÓ˘¸˛ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ÂÈ Â·ˇÚ‡ Á‡ÍÂÔËÎË Á̇Ìˡ ÔÓ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÏÛ ÔÓ¯ÎÓÏÛ ‡Á‡ıÒڇ̇ Ë
҉·ÎË ‚˚‚Ó‰, ˜ÚÓ ˇÁ˚Í ñ ˝ÚÓ ÁÓÎÓÚÓÈ ÏÓÒÚ ‰ÛÊ·˚, ˝ÚÓ ·ÂÒÍÓ̘̇ˇ ‰ÓÓ„‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Ó·˙‰ËÌˇÂÚ
Ì‡Ò ‚ÒÂı ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ Ó„ÓÏÌÓÏ
ÏËÂ.
÷ÂÌڇθ̇ˇ ‡ÈÓÌ̇ˇ
·Ë·ÎËÓÚÂ͇ Ô. ŒÒ‡Í‡Ó‚͇
Наталья Яковлевна Сефериди и Валентина Ивановна Веймер, три врача
хирурга – это Бегалы Бакытбекович
Тлеген, Бакытжан Сейдильбаевич
Божбанов и Альберт Русланович Кыдыралиев и врач-терапевт Харлыгаш
Умирхан.
Акиматом нашего района решаются вопросы, связанные с оказанием
всесторонней
поддержки
молодым специалистам. Так для прибывших молодых специалистов намечено выделить 5 квартир – из них
три в п. Осакаровка и две квартиры в
п. Молодежный. Трем врачам будут
выделены кредиты для приобретения жилья, всем выдается подъемное пособие.
Молодые специалисты распределены по рабочим местам и ребята
полны сил, энтузиазма и желания посвятить свою жизнь любимому делу.
И это неудивительно. Их мечта сбылась: они выучились, получили образование и теперь у них есть свое
дело и надо сказать, что ребята сделали правильный выбор, ведь работа
в сельской местности – это хорошая
школа жизни, где очень много есть
возможностей проявить себя, многому научиться и набраться опыта у
своих старших коллег.
Прибывшим к нам медикам-специалистам хотелось бы пожелать успехов, а главное, помнить о том, что
профессия медика, которую они выбрали для себя – особая. Это постоянное служение людям, ежедневное
сочетание работы мысли, сердца и
рук. Это нужно помнить всегда. И
еще - репутация уважаемого врача
складывается из профессионализма,
отношения к больному, полной самоотдачи, компетентности, умелого
владения теоретическими навыками,
повышения
профессионального
уровня и мастерства.
О. ТРАВНЕВА,
заместитель главного врача
КГП «ЦРБ».
«Дорожная карта бизнеса-2020»
В рамках четвертого направления
Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в п. Осакаровка 23-24
сентября 2014 года был проведен
обучающий бизнес-семинар, организованный региональным филиалом Фонда «Даму» при поддержке
акимата Осакаровского района и
Центра поддержки предпринимательства.
Программа «Бизнес-советник» это уникальная возможность для
всех без ограничений пройти бесплатное обучение основам предпринимательства.
Слушателями курса были индивидуальные предприниматели, как действующие, так и начинающие.
Целью проведения семинара-тренинга было обучение и информирование
начинающих
предпринимателей и населения с
предпринимательской инициативой
основам бизнеса.
За два дня, слушатели узнали, что
такое психология предпринимательства, как составить бизнес-план, как
открыть и зарегистрировать своё
дело, как законы регламентируют
предпринимательскую деятельность
и что такое анализ рыночных возможностей.
Действующим предпринимателям
«Бизнес-советник» помог разобраться в изменениях действующего
законодательства, составлять и читать маркетинговые исследования,
правильно оценивать риски, использовать информационно-коммуникационные технологии для ведения
бизнеса.
В ходе обучения выяснилась высокая заинтересованность и активность
населения
и
предпринимателей в подобных обучающих курсах, это еще раз подтверждает
необходимость
и
актуальность проведения таких семинаров.
Мнения участников семинара сводятся к тому, что полученные знания
дают импульс, как к созданию новых
субъектов частного предпринимательства, так и улучшению качества
ведения и управления действующего
бизнеса.
Слушатели курсов проявили большой интерес к финансовым програм-
мам Фонда по поддержке МСБ и
дальнейшей перспективе нефинансовой поддержки «Дорожной карты
бизнеса-2020».
По окончании семинара 24 участника получили стандартный пакет
документов, включающий учредительные и типовые бизнес-планы,
технико-экономические обоснования,
перечень документов на получение
кредита и примерные отчеты маркетинговых исследований по отраслям
экономики, а так же СЕРТИФИКАТ о
прохождении краткосрочного обучения, по проекту «Бизнес-советник».
Полученный сертификат в итоге дает
право на получение льготного кредита для начинающих предпринимателей, и участвовать в грантовом
финансировании в рамках программы «Дорожная карта бизнеса2020».
Бизнес-семинар был проведен
преподавателями «Карагандинского
Экономического Университета Казпотребсоюза», которые являются
партнёрами Фонда «Даму» в реализации данного проекта и имеют опыт
ведения бизнеса и проведения подобных семинаров.
В семинаре приняли участие представители АО «Народный банк Казахстана»,
которые
также
информировали о программах поддержки предпринимательства. Высокая популярность такого рода
семинаров обусловлена повышенным спросом на инструменты государственной поддержки.
Хочется пожелать удачи и успехов
нашим предпринимателям в ведении
своего бизнеса, ведь им предстоит
нелегкая работа для того, чтобы
стать успешными предпринимателями.
Следующий семинар в Осакаровском районе планируется провести
весной 2015 года.
Всех желающих принять участие в
семинаре, просим обращаться в
Центр поддержки предпринимательства, где вы также можете получить
ответы на интересующие вас вопросы.
Адрес ЦПП: п.Осакаровка, ул. Достык, 29А. Тел: 87784353696,
87013463002
Отдел предпринимательства
и промышленности
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
В добрый путь, призывники!
Наступила осень и вместе с ней
приблизился очередной призыв в
армию. Армия – это школа жизни настоящего мужчины, пройдя этот путь
наши еще юные ребята, возвращаются домой мужественными, отважными и смелыми.
Накануне, совместно с отделами
обороны, культуры, образования в
районном Доме культуры состоялись
торжественные проводы в армию
одиннадцати крепких и здоровых новобранцев из нашего района. Призывников
провожали
родные,
близкие, друзья, ветераны ВОВ и
воины-афганцы, старшеклассники
школ поселка. Со словами напутствия выступили секретарь районного маслихата Саккулаков К.К.,
руководитель отдела обороны, полковник Беккулов К.О., ветеран труда,
почетный гражданин Правдин В.П.,
от имени всех призывников с ответным словом выступил Жанимхан
Ибраев Бакыт
Бауржанович
Курманов Жанболат
Талапович
Сембеков Есен
Муслимович
Число, месяц,
год рождения
ТОО «АБК-Автодор НС» проводит общественные слушания по поводу промышленной разработки глинистых пород месторождений «Батпак-1», «Батпак-2», расположенных в Осакаровском районе Карагандинской области и
рассмотрения плана природоохранных мероприятий.
Слушания состоятся 24 октября 2014 года в 10.00 ч. по адресу: с. Батпак,
здание сельского акимата.
Материалы для ознакомления доступны по эл.адресу: as-рroject@inbox.ru.
Справки по тел.: 8 716 2 25-74-10.
ТОО «АБК-Автодор НС» проводит общественные слушания по поводу промышленной разработки глин и глинистых пород месторождения «Осакаровка4», расположенного в Осакаровском районе Карагандинской области и
рассмотрения плана природоохранных мероприятий.
Слушания состоятся 24 октября 2014 года в 12.00 ч. по адресу: с. Озерное,
здание сельского акимата.
Материалы для ознакомления доступны по эл. адресу: as-рroject@inbox.ru
Справки по тел.: 8 716 2 25-74-10.
В ТОО «Жан Дос» ТРЕБУЮТСЯ продавец, техничка, посудомойщица,
повар, сторож. Тел. 87013797125, 41887.
Еламан, он отметил, что армия способствует формированию личности
настоящего Человека, достойного
сына и патриота родной земли.
КГУ «Центр по делам молодежи
Осакаровского района»
Отдела внутренней политики
Осакаровского района
ИНФОРМАЦИЯ
о регистрации кандидатов в акимы Чапаевского сельского округа
Осакаровского района Карагандинской области
Фамилия, имя,
отчество
№ 40 (7420) 4 октября 2014 года
24.11.1984
Место работы, должность
ГУ «Отдел экономики и финансов Осакаровского района», главный специалист сектора экономики
27.12.1970
Временно не работает
п. Осакаровка
ул. Достык, д. 1, кв. 1
с. Заречное,
Нуринского района
30.08.1981
ГУ «Аппарат акима п. Осакаровка»,
главный специалист
п, Осакаровка
ул. Пионерская, д 11, кв 3
ПРИНИМАЕМ на работу разнорабочих. Оклад 70000 тг. Работа по внутреннему водопроводу по объему в п. Осакаровка. Тел. 87072274931.
В ГК «Караван-Сарай» ТРЕБУЮТСЯ дворник, водитель, кочегар, бармен, продавец-консультант. Тел. 41084, 43135.
А Л Ғ Ы С Х АТ
Местожительство
Председатель Осакаровской районной избирательной комиссии
Д. Мулдагалиева
Осакаров аудандық мəслихатының 2014 жылғы
ген
Осакаров аудандық мəслихатының 2008 жылғы
19 қарашадағы «Қазақстан Республикасы Қарағанды
облысы Осакаров ауданының жерлерін салық салу
мақсаттары үшін аймақтандыру сызбасын бекіту туралы» № 86 шешіміне қосымша енгізу туралы
Решение Осакаровского районного маслихата № 358
от 20 августа 2014 года
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2749 от 19 сентября 2014 года
О внесении дополнения в решение
Осакаровского районного маслихата
от 19 ноября 2008 года № 86 «Об утверждении схемы
зонирования земель для целей
налогооблажения Осакаровского района
Карагандинской области Республики Казахстан»
2004 жылғы 24 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
жəне өзін- өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, 2003 жылғы
20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің 8
бабының 2 тармағымен, сəйкес аудандық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осакаров аудандық мəслихатының 2008 жылғы 19
қарашадағы «Қазақстан Республикасы Қарағанды облысы Осакаров
ауданының жерлерін салық салу мақсаттары үшін
аймақтандыру сызбасын бекіту туралы» № 86 шешіміне келесі
(нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №
8-15-94 болып тіркелген, 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 52
(7120) «Сельский труженик» газетінде жарияланған) келесі
қосымша енгізілсін:
орыс тіліндегі шешімінің тақырыбында жəне 1 тармағында «зонирования земель» сөздерінен кейін «, поправочные коэффициенты к базовым ставкам земельного налога» сөздерімен
толықтырылсын;
мемлекеттік тіліндегі шешімнің тақырыбында «сызбасын»
сөзінен кейін «, жер салығының базалық мөлшерлемесіне түзету
коэффициентін» сөздерімен толықтырылсын;
мемлекеттік тіліндегі шешімнің 1 тармағында «сызбасы»
сөзінен кейін «, жер салығының базалық мөлшерлемесіне түзету
коэффициенті» сөздерімен толықтырылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мəслихаттың
бюджет жəне ауданның əлеуметтік экономикалық дамуы бойынша
тұрақты комиссиясына (В. К.Эммерих) жүктелсін.
3. Осы шешім алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы,
Аудандық мəслихатының хатшысы К. Саккулаков
КЕЛІСІЛДІ
Осакаров ауданы бойынша салық басқармасының
басшысы А. Орынбеков
20 тамыз 2014 жыл
Осакаров ауданының жер қатынастары бөлімінің
басшысы Ю. Моторин
20 тамыз 2014 жыл
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 8
Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003
года, районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Осакаровского районного маслихата от
19 ноября 2008 года № 86 «Об утверждении схемы зонирования
земель для целей налогооблажения Осакаровского района Карагандинской области Республики Казахстан» (зарегистрировано в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов за № 8-15-94, опубликовано в газете «Сельский труженик»
31 декабря 2008 года № 52 (7120) следующее дополнение:
в заголовке решения и в пункте 1 решения на русском языке
после слов «зонирования земель» дополнить словами «, поправочные коэффициенты к базовым ставкам земельного налога»;
в заголовке решения на государственном языке после слова
«сызбасын» дополнить словами «, жер салығының базалық
мөлшерлемесіне түзету коэффициентін»;
в пункте 1 решения на государственном языке после слова
«сызбасы» дополнить словами «, жер салығының базалық
мөлшерлемесіне түзету коэффициенті».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию районного маслихата по бюджету и социально- экономическому развитию района (Эммерих В. К.).
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования.
Председатель сессии,
секретарь районного маслихата К. Саккулаков
СОГЛАСОВАНО
Руководитель налогового управления по Осакаровскому
району А. Орынбеков
20 августа 2014 года
Руководитель отдела земельных отношений
Осакаровского района Ю. Моторин
20 августа 2014 года
20 тамыздағы № 358 шешімі
Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімде 2014 жылғы 19 қыркүйекте № 2749 болып тіркел-
*Утерянные документы на имя Шаймурат Жанарбек: удостоверение личности, банковские карты, водительское удостоверение ПРОШУ ВЕРНУТЬ за вознаграждение. Тел. 87756299665, 42323, 42121.
*Утерянные документы: удостоверение личности, водительские права на имя Тукашева Айдара, 1970 г. р., техпаспорт на имя Омарова Батима, доверенность от Омаровой ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел.43019,
79097, 87025742456, 87021783942.
*КХ Чикин (свидетельство о госрегистрации 3009 № 0000301 от 17.11.1999 г.) объявляет о прекращении своей деятельности.
*ИП Кнеж Елена Васильевна (свидетельство о госрегистрации серия 06915 № 0129920 от 2.10.2008 г.) объявляет о
прекращении своей деятельности.
*Утерянное свидетельство о праве на наследство № от 06.05.1998 г., выданное на имя Глазер Марии Александровны, считать недействительным.
*Утерянное свидетельство об окончании основной школы (9 классов) серии НМК № 0200777, выданный в 2008 г.
СШ № 3 с. Пионерское на имя Чечиной Тамары Павловны, считать недействительным.
*Утерянный аттестат о среднем образовании ОА-II № 0412552, выданный 22.06.1996 г. СШ № 3 п. Молодежный на
имя Асташовой Снежаны Федоровны, считать недействительным.
ТҮЗЕТУ
Газеттің өткен санындағы құттықтауда: бірінші жол – 65, соңғы жол – Авкен болып оқылсын. Жіберілген қате үшін
Айымкүл Тойгулқызынан кешірім өтінеміз.
«Ұстаздық
еткен
жалықпас
үйретуден балаға,» - деп Абай атамыз айтқандай көптеген шəкірттерге
білім беріп жатқан № 1 орта мектебінен менің балам Сағынтай Темірлан
9 сыныпты бітіріп
Қ а р а ғ а н д ы
қ а л а с ы н ы ң
« Т ə т т і м б ет »
атындағы музыкалық
колледжіне грант иегері болып оқуға
түсті.
Ұстаздар мерекесі
қарсаңында
біз
алғысымызды осы
мектептің директоры
Акмагамбетова Мара
Жанабаевнаға, əнкүй пəнінің мұғалімі
Нұрсолтан Fалияға,
сынып жетекшісі Габдуалиева
Жанна
Болатовнаға баламызды
осындай
жоғары
дəрежеде
білім, тəрбие бергендеріне алғысымызды
айтамыз.
Мектеп ұжымын
төл
мерекесімен
құттықтап,
шығармашылық табыс тілейміз.
Ізгі тілек білдіруші Сағынтай
Темірланның ата-анасы Тулеуов
Сағат, Тулеуова Бибигуль.
От всей души!
Администрация и коллектив СШ № 22 с. Тельманское благодарит КХ
«Акжол» за оказание безвозмездной помощи, выделенные стройматериалы,
сварочную и другую технику, а также за активное участие зимой по очистке
дорог от снега.
Глава крестьянского хозяйства Даку Куаныш Нуриденович всегда с пониманием относится к школьным проблемам и помогает их решать.
***
Хотим выразить благодарность реанимационному отделению больницы п.
Осакаровка, в частности Ирине Евгеньевне Пята, Ольге Михайловне Щелоковой, Раисе Григорьевне Лисицкой, Байзаковой Б. А., Тусуповой М., Тихомбаевой Ж., Сорокиной Т. А., Петуниной Т. В., за отзывчивость, доброту и
добросовестный труд, отдельное спасибо Панаеву Ширину Юсуфовичу за его
профессионализм. Желаем всем здоровья, счастья и благополучия.
Семья Жигулиных.
***
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог в организации похорон Рябкова Николая Федоровича и поддержал в эти трудные минуты, разделил с нами горечь невосполнимой утраты.
Дай Бог всем вам здоровья и благополучия.
Дочь Елена, зять, внуки, семья Безобразовых.
с. Есиль.
Нотариус Курманова А. Р. (лицензия № 0002100 от 20.01.2005 г.) извещает
от открытии наследственного дела после смерти Штырлин Геннадия Павловича, умершего 27 июля 2014 года.
Всем заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: п. Осакаровка, здание почты, 2 этаж.
Нотариус Мудрагель Галина Николаевна (лицензия № 0001541 от
05.06.2003 г.) извещает об открытии наследственных дел после смерти:
- Ковалева Александра Владимировича, умершего 26.03.2008 г.;
-Утепова Асета Кавыкеновича, умершего 14.08.2014 г.;
-Сейфетдинова Анвяра Аллутдиновича, умершего 30.05.2014 г.;
-Овчинникова Анатолия Александровича, умершего 09.09.2014 г.;
-Глоба Валентины Александровны, умершей 21.10.2003 г.
Всем заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: Карагандинская обл., Осакаровский район, п. Молодежный, ул. Ленина, 24-а, тел.
21745.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственных дел после смерти:
-Кужиной Минигуль Мухаметгалиевны, умершей 07.01.2014 г.;
-Карпенко Николая Ивановича, умершего 31.07.2014 г.
Всем заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел, 8 (72148) 30309.
№ 40 (7420) 4 октября 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Сарыөзек селолық округінің қарияларын мерекесімен
құттықтаймыз.
Зор денсаулық, мол бақыт, бала-шаға қызығын көруге тілектеспіз.
Аталар – асқар таудай қорғанымыз,
Аналар – саясы мол орманымыз.
Қызығын ұрпағыңның көре берші
Жүзге қарай жалғасып жолдарыңыз.
Игі тілекпен: Сарыөзек с/о əкімі Берік Қарсыбаев
* * *
Құрметті əріптестер! Сіздерді шын жүрегімізден мұғалімдер
күнімен құттықтаймыз. Шексіз еңбек жомарт пейілді өз кəсібінің
майталмандары ұстаздарға деген алғысымыз шексіз. Сіздерге
зор денсаулық, сəттілік, бақыт, төзім, еңбекте шығармашылық
ізденіс тілейміз.
№ 22 Тельман ОМ əкімшілігі, кəсіподақ комитеті.
* * *
Наших дорогих, любимых, уважаемых учителей СШ № 28
села Акбулак
Валентину Петровну БОРГАН
и Надежду Петровну ИЛЬИНУ
сердечно поздравляем с Днем учителя!
Примите наш поклон, родные,
За все,чему вы научили нас,
За честный труд, что подвигу сродни,
За вашу жизнь, которой чужд покой,
За ученичества счастливейшие дни.
За теплоту и души ваши добрые
Хотим огромное спасибо вам сказать,
Успехов, доброго здоровья
И много-много счастья пожелать.
Ваши многочисленные выпускники.
* * *
Поздравляем с Днем учителя всех замечательных учителей средней школы № 28 села Акбулак и особенно нашу
первую учительницу Ирину Александровну БОРИСЕНКО
Желаем нашим дорогим
От всей души, с любовью,
Удачи, радости большой,
Отличного здоровья.
Хотим спасибо вам сказать
За искренность, участье,
Успехов, силы духа пожелать
И много-много счастья!
Родители и учителя 11 класса.
* * *
От всей души поздравляем коллектив Управления
юстиции Осакаровского района с профессиональным
праздником – Днем юстиции!
Желам всем крепкого здоровья, успехов в делах, семейного
счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии и благополучия!
Коллектив ЦОНа Осакаровского района.
ПРОДАЮТСЯ
*дом в с. Пионерском, эл.
станция (армейская). Тел.
87719171595.
*трактор Т-40 с документами. Обращаться по тел.
87014218499.
*магазин «Шанс» S-200
кв.м., имеется водопровод,
санузел, 2 гаража 84 кв.м., в п.
Осакаровка, ул. Литвиновская,
144, тел. 87015832401.
*трактор марки «Тайфун»,
2000 г. в., с прицепом, косилкой однобруска. Цена договорная. Или МЕНЯЮ на а/м
«Нива». Обращаться по тел.
87027684182, 8 (72154) 21461
(п. Ботакара), 87774831462,
87757418874, 87784450024.
*дом (водопровод, санузел,
хозпостр.). Торг уместен. Обращаться: с. Сарыозек, ул.
Степная,
1/1,
тел.
87774831462, 8 (72154) 21461,
87785476308.
*шлакоблок полнотелый –
125 тг. Обращаться по тел.
87024495233, 42133.
*а/м Опель Омега-А, 1991 г.
в., V-2, вишневый металлик,
ГУР, МР3, центр. замок, электростеклоподъемники, нов. ходовая часть, 450000 тг. Тел.
87024495233.
*а/м РАФ-4, 3-дверный,
мех. коробка передач, синего
цв., 1994 г. в. Тел. 433277 (г.
Караганда), 87713130569.
*а/м Опель-вектра, 1992 г.
в., V-2; а/м Фольксваген гольф2, АКП, 1991 г. в., V-1,8. Обращаться
по
тел.
38620,
87016066233.
*а/м Ауди-80, 1987 г. в., V1,8, красн. цв., не битая, в отл.
сост. 3500
у. е. Тел.
87781528468.
*а/м ВАЗ-2108, 1998 г. в.,
металлоискатель, резак. Тел.
87770502421.
*2-комн. благ. кв. в шахтерском квартале п. Молодежного. Тел. 21716, 87015611862.
*полдома в п. Молодежном
(5 комн., мест. отопл., вода
пост., центр. кан-я, гараж,
баня, лет. кух., сарай, ремонт)
или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. кв.
в г. Караганде. Обращаться:
ул. Пушкина, 16, кв. 2, тел.
21872.
*Раздольный 8 көшесінде
киоск 1.70х2.50 м аумақты
киоск
сатылады.
Сот.
87758268597, тел. 41826
үйдіні.
Крестьянское хозяйство «Рассвет» РЕАЛИЗУЕТ
зерноотходы по цене 28 тг/кг. Наш адрес: п. Осакаровка,
ул. Подгорная, 1, в районе СШ № 1. Тел. 87754608199,
43183.
¬ ÓÚ‰ÂΠ´“Œ¬¿—¤ »« “”—÷»»ª
ÕÓ‚Ó ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ! ΔÂÌÒÍË ÍÓ΄ÓÚÍË, ÎÓÒËÌ˚
·Óθ¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚ (‡Ì„Ó‡, ÍÓÎËÍ, ÓÒÂ̸-ÁËχ); ‰Óχ¯ÌË ڇÔÓ˜ÍË ÊÂÌÒÍËÂ Ë ÏÛÊÒÍËÂ, ‡ÁÏÂ˚ ÓÚ 35
‰Ó 46 (ÚÂÍÒÚËθ, ÍÓʇ); ÏÛÊÒÍË ‰ÊÂÏÔ‡ (“ÛˆËˇ);
Ӊ¡· ÒËÎËÍÓÌÓ‚˚ (1,5-2), ÔΉ˚-ÔÓÍ˚‚‡Î‡ (1,52); ÔÓÒÚÂθÌÓ ·Âθ (1,5, 2, ÒÂÏÂÈÌÓÂ); ÔÓÎÓÚÂ̈‡
·‡ÌÌ˚Â, Îˈ‚˚Â, ÍÛıÓÌÌ˚ ̇·Ó˚.
‡˜ÂÒÚ‚Ó „‡‡ÌÚËÛÂÏ! œÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï ÍÎËÂÌÚ‡Ï
ÒÍˉ͇!
Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: Ô. ŒÒ‡Í‡Ó‚͇, ÛÎ. ÿÍÓθ̇ˇ, 100, χ„‡ÁËÌ ´–ÚÓËÚÂθª (̇ÔÓÚË‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË). “ÂÎ.
87024748047.
Уважаемых
Нину Афанасьевну ГОЛУБЕВУ,
Елену Семеновну ШИМОХИНУ,
Валентину Дмитриевну ТОРГОВКИНУ
поздравляем с Днем пожилых людей!
Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.
Управление юстиции.
* * *
Дорогих и любимых родителей, дедушку и бабушку
Алексея Афанасьевича
и Людмилу Александровну САВИНЫХ
поздравляем с коралловой свадьбой!
Пусть время летит, только вы не старейте,
Живите надеждой, друг друга жалейте.
Храните любовь, обходите беду,
И счастливы будьте в юбилейном году!
Дочь Ирина, сын Алексей, сноха Света,
зять Костя и ваши внуки Максим, Даша, Анастасия.
* * *
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку
Нину Николаевну СУШКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь твоя вечно смеется,
В душе расцветают цветы,
И сердце пусть радостно бьется,
Не зная невзгод и беды!
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Любви, улыбок и тепла,
В твой светлый праздник,
В день рожденья!
Муж, дети, внуки, правнуки.
«Сарыөзек селосының № 21 орта мектебі» КММ
лауазымдық бос орындарға конкурс жариялайды: 0,5 ставка
электрик, 0,5 ставка сантехник.
КГУ «ОШ с. Иртышское» ТРЕБУЕТСЯ воспитатель миницентра. Справки по тел. 87772132760.
«Оптовая точка» (СДЦ «Олимп»)
Реализуем оптом и в розницу: канцтовары, хозтовары (пласт. посуда, туал. бумага, пакеты, эл. лампочки, электроды (Китай, Россия), чист. и моющ.
средства компании «Проктер энд Гэмбл», Омега, Хенкель, лопаты), сигареты и напитки. п. Осакаровка, ул.
Сельхозснабская, 1/1, тел. 43576, 87014398819.
Уважаемые жители п. Осакаровка и Осакаровского района! Магазин «Фортуна» совместно с Евразийским банком
предлагает вам приобрести бытовую технику, мебель, компьютеры и т.д. в рассрочку от 3 до 17 месяцев. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА! БЕЗ
КОМИССИИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЙМА! Основные условия:
1 документ: уд. личности (для пенсионеров дополнительно
пенсионная книжка, для индивидуальных предпринимателей
свидетельство ИП); погашение в любом филиале банка или
АО «Казпочта».
Покупайте то, что нравится! Мы рады видеть вас! Наш
адрес: п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 89, магазин «Фортуна». Тел. 8(72149)41097, 87011388875, 87752638200.
Рассрочка будет действовать до 01.01.2015 г.
Администрация магазина «Фортуна».
´ » Ï Ô Â Ë ˇ ”˛ Ú ‡ ª
Õ‡ÚˇÊÌ˚ ÔÓÚÓÎÍË ñ ˝ÚÓ Ì‡¯‡ ‡·ÓÚ‡!
œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ ÓÍ̇, ÓÚÍÓÒ˚. ÓÌÚ. ÚÂÎ. 8 (7213)
900157, 87756797052, 87001522169.
ƒÓ‚‡ Û·ÎÂÌ˚ ·ÂÂÁ‡, ÓÒË̇, ÒÓÒ̇ ˆÂ̇ 5500 Ú„
ÍÛ·. ƒÓÒÚ‡‚͇ ÔÓ ŒÒ‡Í‡Ó‚Í ·ÂÒÔ·ÚÌÓ. “ÂÎ. 41107.
Любимую крестную
Надежду Ивановну ПЕТРЕНКО
поздравляю с днем рождения!
Две мамы, это ли не странно,
Но я судьбу благодарю,
Одна кровиночка родная,
Другая стала к алтарю.
Тебе, моя в Христе мамуля,
Я искренне приветы шлю,
Пусть будет полон дом, как улей,
Целую, помню и люблю!
Наталья.
* * *
Уважаемую
Нину Николаевну СУШКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Мы в юбилей хотим желать Вам все, что нужно:
Чтоб жили Вы всегда с семьёю дружно!
Чтоб были Вы счастливой и здоровой,
Чтобы к мечте всегда стремились новой!
Чтоб в семьдесят не опускали руки,
Чтоб не было в душе ни грамма скуки,
Чтоб никогда по жизни не болели,
Чтоб ни о чем Вы вовсе не жалели!
Чтоб радостью был каждый день наполнен,
Чтоб был он счастья и любви исполнен,
Чтоб жили Вы в богатстве и достойно,
Чтоб были всем, всегда Вы век довольны!
РООФКиС и коллектив ДС «Балдырган».
* * *
Дорогую, любимую мамочку, бабушку
Татьяну Петровну КЛЯЙНИХ
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем мы хотим поздравить,
Бабушка, тебя от всей души!
Много долгих лет тебе желаем
В радости прожить, достатке и тиши.
Пожелаем крепкого здоровья,
Искорок с задоринкой во взгляде...
Ах, какая ты красивая сегодня!
Только любим мы тебя в любом наряде!
За тепло твое и руки золотые,
И за сердце, что любовью всех согреет,
Говорим спасибо человеку,
Что на свете всех добрее и мудрее.
Сын Виктор, сноха Лилия, внуки Инна и Евгений.
ЕСКЕ АЛУ
Бұрынғы Егіндібұлақ кейіннен
Қазыбек
би
ауданы
болған
Балқантау баурайының тумасы
«Батыр ана» Айтбай қызы Анелдің
бүгінде бақилық болғанына 12-қазан
2014 ж І жыл толады.
Тосын
ажалдан
əулетіміздің
əрдайым қамқоршысы, тілеушісі
болып отыратын, төрімізде асқар
таудай болған байсалды да,
ұстамды, артық сөзі жоқ, тазалықты
ұнататын еңбекшіл анамыздың орны ойсырап қалды. Көзі тірісінде ортамызда жүрген анамыздың енді қайтып аяулы
жүзін , көңілді жұбатар жылы сөзін, жұмсақ үнін естімеуіміз
жүрегімізге өшпес із қалдырғаны өкінішті-бірақ тағдырдың
ісіне шара бар ма?
Бақытқа бөлеп сыйладың маған кұрсақ,
Өсті бəрі адал болып, саған ұқсап.
Елу бес жылдай отастым өзіңменен,
Өмір неткен жалған ед қарап тұрсақ..
Жан ана, ұл -қызыңның тірегі едің,
Аман болсаң ортамызда жүрер едің
Жете алмай 75 ке өтіп кеттің
Жасыңды тойлап қасында жүрер ме едік
Ешбір жанға жамандық қылмаушы едің
Ұмытпаймын нұр жүзіңді мынау сенің
Асыл ана, адал жар, бола білдің
Ризамын, Аллам саған иман берсін
Бəйек болып қасымда мені күттің,
Сенен ұқтым керегін мейірімдіктің.
Сенің орның ерекше екендігін,
Білсемдағы сезініп енді ұқтым.
Анажан шаңыраққа болдың пана,
Өтіп кеттің бұл дүниеден кеше ғана,
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда.
Сағындық ана сізді баршамыз да.
Балқантау баурайында бізді өсірдің
Ырыс толып, өріс кеңіп көсілдің
Жатқан жерің жарық болсын жан ана,
Топырағы бұйырған, жағасында Есілдің.
Аяулы анамызды сағынышпен еске ала отырып, жатқан
жерің жайлы топырағың торқа, Алладан рақым,
Пайғамбардан шапағат болсын деп тілейміз.
Еске алушылар: Жолдасы Дəнен, балалары, күйеу
балалары, келіндері, немере - шөберелері.
Марқұмның жылына арналған ас 11-қазан 2014 жылы
сағат 13-те Осакаров ауданындағы «Тойханада» берілетнін
хабарлап, дұғаға қатысуға шақырамыз.
Аппарат акима Осакаровского района выражает глубокие
соболезнования семье Летута по поводу смерти их отца
ЛЕТУТА Николая Сергеевича.
Коллектив ФХПТ «Заря» выражает искренние соболезнования Летута Виктору Николаевичу по поводу смерти отца.
РООФКиС, администрация и коллектив СШ № 5 с. Карагайлы выражают глубокие соболезнования Карташовой Галине Андреевне в связи со смертью матери.
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
Заказ 40 Тираж 3835
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Другие
Просмотров
211
Размер файла
3 140 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа