close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЛАН РОБОТИ 14-15

код для вставки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 комбінованого типу Харківської міської ради"
_____________________
В.М.Решта
"___"_________2014 р. ПОГОДЖЕНО
Начальник управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради ___________________
Ю.Г.Башкірова
"___"_________2014 р.
ПЛАН РОБОТИ
комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 комбінованого типу Харківської міської ради"
на 2014/2015 навчальний рік
СХВАЛЕНО
педагогічною радою дошкільного навчального
закладу № 27
протокол № __ від "___" __________ 2014 р.
ЗМІСТ
I. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2013/2014 навчальний рік 1.1. Інформаційна картка...............................................................................4 1.2. Аналіз результатів методичної роботи.................................................7 1.3. Аналіз навчально-виховного процесу...................................................12 1.4. Аналіз результатів роботи з наступності із школою та батьками.....271.5 . Здоров'я та фізичний розвиток дітей1.5.1. Аналіз медичного обслуговування та рівня захворюваності......311.5.2. Аналіз організації харчування...........................................341.5.3. Аналіз результатів роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу...
371.5.4. Аналіз організації та результатів роботи щодо соціального захисту дітей.................................................................
38 1.6. Аналіз роботи психологічної служби.......................................39 1.7. Аналіз результатів управлінської діяльності..............................41 1.8. Аналіз виконання програми "Комп'ютерізації та інформатизації
закладів освіти".................................................................. 44 1.9. Аналіз адміністративно-господарської діяльності........................47 1.10. Пріоритетні завдання.............................................................................48 1.11. Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі..........49II.Методична робота з кадрами 2.1.Підвищення рівня фахової майстерності педагогів..............................53 2.2. Курсова перепідготовка.........................................................................56 2.3. Атестація..................................................................................................57 2.4. Педагогічні ради.....................................................................................60 2.5. Семінари (теоретичний, семінар - практикум)...................................64 2.6. Консультації............................................................................................67 2.7. Колективні перегляди.............................................................................69 2.8. Робота творчої групи..............................................................................70 2.9. Інші форми вдосконалення професійної майстерності.......................72 2.10. Корекційна робота в логопедичній групі...........................................73ІІІ. Вивчення стану життєдіяльності дітей 3.1. Комплексне вивчення.............................................................................75 3.2. Тематичне вивчення...............................................................................75 3.3. Вибіркове вивчення................................................................................ 77ІV. Організаційно - педагогічна робота 4.1. Робота з батьками...................................................................................78 4.1.1. Загальні батьківські збори..............................................................78 4.1.2. Групові батьківські збори...............................................................79 4.1.3. Консультації для батьків...............................................................82 4.1.4. Школи для батьків ..........................................................................83 4.1.5. Дні відчинених дверей....................................................84 4.1.6. Тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей.................84 4.2 Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують ДНЗ.................85 4.3. Взаємодія ДНЗ із Харківською гімназією № 169........................86V. Робота методичного кабінету 5.1. Організаційно - методична робота......................................................89 5.2. Науково - методична робота................................................................91 5.3. Перспективний педагогічний досвід....................................................92 5.4. Вдосконалення роботи з обдарованими дітьми .........................93 5.5. Виконання Закону "Про мови в Україні"................................95 VІ. Адміністративно - господарська діяльність 6.1. План адміністративно - господарської роботи...................................96 6.2. Виробничі наради..................................................................................100VІІ. Додатки 7.1.Медична робота ( + організація харчування) .............................101 7.2. Фізкультурно - оздоровча робота..........................................106 7.3. План проведення свят та розваг.............................................109 7.4. Соціальний захист та правоосвітня робота...............................111 7.5. Охорона здоров'я та безпека життєдіяльності дітей, план проведення тижня безпеки ...................................................... 114 7.5.1. План проведення Тижня безпеки.......................................111 7.6. Заходи щодо виконання програми "Комп'ютеризації та
інформатизації закладів освіти"............................................
122 7.7. Навчальний план................................................................124 7.7.1. Пояснювальна записка.............................................................125 7.7.2. Перелік программ.........................................................129 7.7.3. Орієнтовний розподіл організованої розвивально - виховної зайнятості на тиждень за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина"................................................................
130
Розділ І.
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу №27
за 2013/2014 навчальний рік.
1.1. Інформаційна картка
№ з/пВідомостіПоказники1Повна назва закладуКомунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 комбінованого типу Харківської міської ради"2Адреса, телефон, emeil61202, м.Харків, проспект Л.Свободи, буд. 20-Б3ПІБ завідувачаРешта Валентина Михайлівна4Державна атестаціяЛистопад 2008 року, атестований регіональною експертною радою з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Головного управління освіти і науки України Харківської обласної державної адміністрації на високому рівні (наказ ГУОН ХОДА від 27.01.2009 №32 "Про результати державної атестації навчального закладу"). 5Кількість вихованців3086Кількість груп. Із них:11 раннього віку2 дошкільного віку97Режим роботи груп: 9 год.8 10,5 год.1 12 год.28Мова навчанняукраїнська9Всього працівників. Із них:48 педагогічний персонал24 обслуговуючий персонал23 У закладі виховується 308 дітей, із них 44 дитини раннього віку, 264 дітей дошкільного віку. Проектна потужність - 12 груп (220 дітей). Функціонують 11 груп: • 2 групи 3-го року життя;
• 3 групи 4-го року життя;
• 2 групи 5-го року життя;
• 4 групи 6-го року життя.
Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Всі групи працюють в україномовному режимі.
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Плинність кадрів становить 0,04%, що не перевищує нормативний спад (вибуття) працівників, який визначається у межах 0,03 - 0,05 значень коефіцієнта плинності. Плинність педагогічних працівників дорівнює нулю.
Склад педагогічного колективу ДНЗ: 17 вихователів, 2 музичних керівника, 2 вчителя-логопеда, 1 інструктор з фізичного виховання, 1 вихователь-методист, 1 керівник гуртка, 1 практичний психолог. Педагогів з вищою освітою - 11 (48 %), із них з вищою педагогічною освітою - 10 (43%), із них з вищою спеціальною педагогічною освітою - 6 (25%). З середньою спеціальною - 12 (50 %). Результати вивчення засвідчили задовільний освітній рівень, рівень професійної компетентності і можливостей педагогів ДНЗ.
Аналіз, проведений за параметрами, розробленими К.Л.Крутій, свідчить, що освітній рівень педагогів ДНЗ близький до норми - маємо співвідношення 25 : 50 : 21 : 0, при нормативному співвідношенні, за яким доля вищої спеціальної освіти та середньої спеціальної освіти у сумі складає не менше 80%. Отже мають вищу спеціальну педагогічну освіту лише 25% педагогів, середню спеціальну педагогічну - 50% (в сумі 75%), вищу неспеціальну - 21%, середню спеціальну непедагогічну - 0. Показники рівня кваліфікації за статистичними підрахунками мають значні відхилення від норми. 50% педагогів ДНЗ не мають кваліфікаційної категорії, мають кваліфікаційну категорію "Спеціаліст" - 4%, "Спеціаліст ІІ категорії" - 8% , "Спеціаліст І категорії" - 33% , "Спеціаліст вищої категорії" - 4% . Т.ч. маємо несприятливе співвідношення числа педагогів у відсотках від їх загальної кількості за рівнем кваліфікації (від вищої до першої, другої категорії) 4 : 33 : 4 : 4, замість нормативного співвідношення, за яким приблизно 50% педагогів мають бути атестовані на вищу і першу категорії, а не менше 30% - на другу категорію.
Рівень стажу педагогічної діяльності за параметрами, розробленими К.Л.Крутій, також не відповідає нормі. Маємо педпрацівників зі стажем 25 років - 54%, 15 років - 33,5%, 10 років - 0,5 років - 12,5%. Отже, співвідношення становить 54 : 34 : 0 : 13, де видно, що сумарне значення 1-ї і 2-ї позиції перевищує сумарне значення 3-ї і 4-ї позиції значно більше ніж у 2 рази. Таке співвідношення не є сприятливим. Рівень вікових меж за статистичними підрахунками не є задовільним. Співвідношення 25 : 58 : 13 : 4 має значне відхилення від нормативного, при якому сумарне значення 1-ї та 2-ї позицій повинно бути на 10-15% нижче сумарного значення 3-ї і 4-ї позиції. Т.ч. педагогів віком вище 55 років - 25%, від 40 до 55 років - 58%, від 30 до 40 років - 13%, від 20 до 30 років - 4% (практичний психолог). Отже, аудит відповідності, а саме аналіз рівня кваліфікації, освіти, стажу, віку педагогів, довів, що за параметрами, розробленими К.Л.Крутій, педагогічний колектив знаходиться на несприятливому рівні (вік педагогів, рівень стажу педагогічної діяльності, рівень кваліфікації педпрацівників). Такий стан, звичайно, відбивається на якості науково-методичної роботи ДНЗ, створюючи труднощі, в тому числі у здійсненні інноваційної діяльності. ДНЗ має нагальну потребу у молодих кваліфікованих спеціалістах, підвищенні рівня кваліфікації досвідчених педагогів.
1.2. Аналіз результатів методичної роботи
Протягом 2013/2014 навчального року діяльність педагогічного колективу ДНЗ спрямовувалась на створення належних умов для ефективного та розвиваючого навчально-виховного процесу, а саме:
- удосконалення форм, змісту та методів роботи, підвищення професійної компетентності педагогів з метою якісного впровадження Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), створення комфортного предметно - розвиваючого середовища в дошкільному навчальному закладі, як умови формування оздоровчих навичок та навичок безпечної поведінки у дошкільників;
- створення умов для розвитку емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля через організацію пошуково-дослідницької діяльності;
- забезпечення високого рівня навчально-виховної роботи з дітьми, що мають вади мовлення щодо формування їх життєвої компетентності, соціальної адаптації та корекційно-розвивальної роботи; підвищення рівня мовленнєвої компетентності дошкільників через взаємозв'язок мовленнєво-ігрової діяльності та спілкування.
В 2013/2014 н.р. педагогічний колектив брав участь у різних методичних заходах району й міста. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників здійснювалось у наступних формах: курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом на педагогічних радах, семінари, творчі звіти, тренінги, вивчення новацій та нетрадиційних підходів у теорії дошкільної освіти, рейтингові конкурси, ярмарок педагогічних ідей, участь у творчих районних конкурсах, систематичне відвідування педагогами районних методичних заходів та ін.. Кожен педагог із метою підвищення професійного рівня брав участь у методичному навчанні відповідно до теми самоосвіти.
Вихователь Сосненко Л.І. надала до участі в районному етапі XХІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій свій доробок - видані в 2013 році видавництвом "Ранок" розробки "Підготовка руки дошкільника" та "Пожежна безпека" з серії "Інформаційні стенди для ДНЗ", які були рекомендовані методичною радою управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради до участі у міському етапі XХІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою: "Виховний Потенціал уроку в сучасній Системі національної освіти".
Серед досягнень 2013/2014 н.р. вихід з друку видавництва "Ранок" на допомогу батькам і вихователям в організації індивідуальної та групової роботи з дітьми робочих зошитів: "Чи готова дитина до школи?", "Що має знати дитина в 5 років?", "Перевіряємо рівень знань малюка" з серії "Тести для дошкільнят"навчання грамоти та математики для занять із дітьми 4-6 років, що містять практичні завдання, укладачем-упорядником яких є вихователь ДНЗ №27 Сосненко Л.І.
Керівник гуртка англійської мови Кожухарь І.Ю. узагальнила свій педагогічний досвід за темою "Використання особистісно-орієнтованого підходу у навчанні дошкільників англійській мові".
В 2013/2014 н.р. був повністю, і своєчасно виконаний перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Згідно з планом педагоги ДНЗ пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ "ХАНО", їх досягнення успішно оцінені за модулями навчально-тематичного плану: соціально-гуманітарним, професійним, та творчим. Педагоги пройшли і успішно завершили навчання на низці спецкурсів. Повернувшись до навчального закладу щиро поділилися з колегами отриманими знаннями і враженнями.
Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473.
Всі педагоги, що атестувались, підтвердили відповідність займаній посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, виконали всі необхідні вимоги і рекомендації, провели ряд заходів, оформили відповідну документацію. Отже, за наслідками атестації 2 педагога (Перетятько А.Б., Толочко О.В.) підтвердили відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст першої категорії", керівнику гуртка англійської мови Кожухарь І.Ю. було встановлено 9 тарифний розряд.
Пріоритетними завданнями методичної роботи у 2013/2014 н.р. були:
1. Підвищення професійно-педагогічної культури педагогів.
2. Формування інноваційної спрямованості діяльності педагогів, яка проявляється в систематичному вивченні, узагальненні і розповсюдженні досягнень педагогічної науки. Впровадження досвіду роботи вихователя Перетятько А.Б. за темою "Формування екологічної компетентності дитини як чинник становлення її особистості", досвіду роботи вихователя Казакіної О.М. за темою "Становлення особистості в дошкільні роки. Соціальне "Я". Соціалізація свідомості дитини", вивчення та впровадження досвіду роботи музичного керівника Куперштейн І.Й. за темою "Використання логоритмики у художньо-естетичному розвитку дошкільників", вивчення та впровадження досвіду роботи вчителя-логопеда Біди Ю.Л. за темою "Театралізована діяльність як засіб корекції та розвитку мовленнєвої компетентності дітей з загальним недорозвиненням мовлення".
3. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників.
4. Оптимізація роботи щодо вивчення нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, нормативних документів, інструктивно-методичних листів МОНУ, МОН, впровадження програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".
Рівень організації науково-методичної роботи в ДНЗ у 2013/2014 н.р. забезпечував раціональну витрату часу, т.б. зростання фахового рівня за рахунок участі кожного педагога дошкільного закладу у різноманітних методичних заходах та самоосвіті з рівномірним навантаженням на кожного педагога. На базі ДНЗ на високому рівні було проведено методичне об'єднання вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою: "Використання театралізованої діяльності в логопедичній роботі з дітьми, які мають загальне недорозвинення мовлення", де вчителі-логопеди району ознайомилися з напрацюваннями педагогів ДНЗ №27 щодо корекційно-розвивальної роботи з дітьми-логопатами, досвідом роботи вчителя-логопеда Біди Ю.Л. за темою: "Використання театралізованої діяльності в логопедичній роботі з дітьми, які мають загальне недорозвинення мовлення", а гра - змагання з використанням методу кейсів "Знайомі незнайомці" сприяла заохоченню творчої активності, вдосконаленню професійних умінь і навичок всіх учасників методичного об'єднанання, вправлянню у практичному застосуванні елементів театралізованої діяльності в роботі, виявленню більшої самостійності в пізнавальній діяльності. Успішно було проведено методичне об'єднання об'єднанні інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова за темою: "Організація оздоровчої роботи в ДНЗ", де інструктор з фізичної культури Романова М.С. поділилася досвідом практичного застосування різноманітних форм і методів роботи під час фізкультурних занять щодо раннього виявлення і розвитку спортивних здібностей у дітей дошкільного віку. Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи, що обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування в колективі відповідно до особистісно-орієнтованого підходу. Так при проведені педагогічних рад застосовувались такі форми і методи, як-от: круглий стіл, робота в парах, педагогічна вітальня, ділова гра. Методична робота під керівництвом завідувача, вихователя-методиста, а саме - консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси сприяла розвитку творчості, ініціативи, і була спрямована на підвищення якості освітнього процесу та впровадження програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", вивчення змісту та реалізацію Базового компонента дошкільної освіти у новій редакції, як Державного стандарту дошкільної освіти України.
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: "Дошкільне виховання", "Практика управління закладом освіти", "Вихователь-методист дошкільного закладу", "Джміль", "Палітра педагога", "Бібліотечка вихователя дитячого садка", "Пізнайко", "Практичний психолог", "Музичний керівник", тощо.
Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів ДНЗ у 2013/2014 н.р. було спрямовано на оптимальний розвиток кожної дитини. Результативність цієї роботи підтверджують спостереження за позитивними змінами рівня компетентності дітей молодшого дошкільного та раннього віку відповідно до програми "Дитина", результати вивчення психолого-педагогічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, підвищенню якості володіння різноманітними методами роботи.
Основними проблемами, які було з'ясовано під час досліджень, є:
* низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів;
* недостатня особиста зацікавленість певних педагогів, їх недостатня активність, особливо на початку та наприкінці навчального року;
* недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів;
* недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів:
* ускладнення з блочно-тематичним плануванням в групах молодшого дошкільного віку.
З метою подолання вищезазначених проблем в 2013/2014 н.р. доцільно збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, і, насамперед, тих, що навчають переконувати, долати природну недовіру до нового, страх небажаних наслідків у час змін. Адміністрації оптимізувати роботу щодо підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогів ДНЗ; розробити і ввести нові показники перевірки результатів роботи педагогічних працівників, які б спонукали до активності, творчості; стимулювати тих, хто втілює нове, експериментує; залучати вихователів до прийняття індивідуальних та колективних рішень. Методичній службі організувати колективний пошук оновлених методів, прийомів послідовного впровадження особистісно-орієнтованого підходу, наголошуючи на його перевазі; організувати науково-методичну роботу з педагогами на основі діагностики їхніх утруднень; проводити інформаційно-довідкову роботу: створювати картотеки, банки різнобічної педагогічної інформації щодо модернізації системи дошкільної освіти, поширювати освітньо - методичні матеріали, створювати тимчасові творчі групи за освітніми лініями.
Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, їх професійної активності, небайдужості, організація психологічної підтримки, оновлення форм і методів роботи з педагогами, а також вдосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту перебування дітей у дошкільному закладі, як необхідної умови становлення особистості життєво компетентного дошкільника, що поводиться самостійно і конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях - є одним з головних завдань, яке відповідає вимогам сьогодення, і потребує подальшого розв'язання в 2014-2015 н.р..
1.3. Аналіз результатів навчально-виховного процесу
Керуючись основними положеннями Державної національної програми "Освіта. Україна XXI століття" і Закону України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про мови ", "Про захист дитинства ", Базовим компонентом дошкільної освіти, впроваджуючи програму виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", накреслений річний план на 2013/2014 навчальний рік, колектив ДНЗ протягом року намагався працювати творчо та відповідально.
Отже, в 2013/2014 навчальному році в дошкільному освітньому закладі проводилася планомірна, цілеспрямована, систематична робота з метою всебічного розвитку дошкільників на засадах особистісно-орієнтованого підходу, їх життєвої компетентності та індивідуальних здібностей, формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог програми "Дитина", Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Упродовж 2013/2014 н.р. педагогічний колектив працював над такими річними завданнями:
1. Розвивати емоційно-ціннісне та відповідальне екологічне ставлення до природного довкілля через організацію пошуково-дослідницької діяльності. 2. Вдосконалювати роботу щодо розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників через взаємозв'язок мовленнєво-ігрової діяльності та спілкування.
3. Продовжувати роботу щодо створення предметно-розвивального середовища, як умови формування оздоровчих навичок та навичок безпечної поведінки у дошкільників. Аналіз планування роботи за минулий навчальний рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, конкретності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю.
Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування в цілому відповідає вимогам щодо його складання. Проте поряд з цим у плануванні є недоліки:
* не приділяється достатньо уваги плануванню тематичних фізкультурних занять на свіжому повітрі, використанню новітніх оздоровчих технологій на заняттях і в повсякденному житті;
* недостатньо запроваджується планування особистісно-орієнтованих педагогічних інновацій в практику роботи з дітьми;
* не завжди відстежується система у плануванні ігрових технологій, їх різноманітність, використання ігрових засобів в процесі навчальної діяльності дітей.
Виконуючи завдання намічені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Спрямовував зусилля, аби створити таке розвивальне середовище, у якому кожна дитина не тільки отримує знання від дорослого, а може активно рухатися та розвивати свої здібності, діяти самостійно, шукати відповіді на запитання і ставити нові, почуватися захищеною, упевненою у власних силах. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив подальше своє відображення в пошуково-дослідницькій діяльності, іграх, екскурсіях, цільових прогулянках. В роботі з дітьми поряд із традиційними, використовувались нетрадиційні підходи. Педагоги ДНЗ здійснювали самоосвіту, працювали над самовдосконаленням, перебудовою своєї позиції по відношенню до вихованців, вдосконаленням гуманістичної спрямованості на особистість дитини. Більшість педагогів ДНЗ прагнули до побудови педагогічного процесу на засадах суб'єкт - суб'єктного спілкування (співпраця, робота в групах, в парах). Працюючи з дітьми вихователі намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини.
В спеціально-організованій пізнавальній діяльності дітей мало місце зміщення вектора педагогічного впливу на заняття з дитиною цікавим і корисним для її розвитку, формування єдиної цілісної системи розуміння дитиною довкілля (інтегровані заняття), залучення дітей до самоаналізу способів діяльності, стимулювання самооцінки, самопізнання і самовиховання в різних видах дитячої діяльності.
Працюючи над реалізацією особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти педагогічний колектив ДНЗ мав за мету створення процесу психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її особистості та життєвому самовизначенні.
Оцінюючи якість педагогічної праці у цьому навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.
Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) (3-й рік життя)
Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку станом на травень 2014 року виявили наступне: освітня лінія "Особистість дитини" - високий - 10%, середній - 69%, низький - 21%; освітня лінія "Дитина в соціумі" - високий - 17%, середній - 68%, низький - 15%; освітня лінія "Дитина у природному довкіллі" - високий рівень розвитку проявляють 14% малят, середній - 73%, низький - 13%; освітня лінія "Дитина в світі культури" - високий - 13%, середній - 63%, низький - 24%; освітня лінія "Гра дитини" - високий - 15%, середній - 60%, низький - 25%; освітня лінія "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" - високий - 17%, середній - 66%, низький - 17%; освітня лінія "Мовлення дитини" - високий - 12%, середній - 63%, низький - 25%.
Такі дані свідчать про задовільний рівень розвитку компетенцій дітей раннього віку.
Освітні лініїОсобистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі культуриГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показникТермін оцінюванняI піврічя70%71%77%62%64%77%62%69%II півріччя 79%85%87%76%75%83%75%80%Динаміка +9%+14%+10%+14%+11%+6%+13%+11%
За показниками нервово-психічного розвитку дітей третього року життя наймолодші виявляють високий рівень - 18%, достатній (норма) - 79%, нижче норми - 3%. Такі показники, враховуючи вік дітей, індивідуальні особливості розвитку, можна вважати задовільним. У порівнянні з минулим навчальним роком змін у показниках майже не відбулося.
Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась, у порівнянні з початком навчального року, на 5,7 %, дітей з середнім рівнем зменшилась на 12,3 %. Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого, проте виявлено багато порушень у звуковимові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.
З метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним різноманітним обладнанням групові сенсорні зони. З метою стабілізації психологічного мікроклімату вихователям груп раннього віку доцільно використовувати картки адаптації, в яких відмічати зміни в поведінці дитини під час перебування у групі.
З метою активізації роботи з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку вихователям необхідно більше уваги приділяти використовувати роботі в групах та індивідуальній. Активізувати роботу з дітьми щодо розвитку їх артикуляційного апарату через використання різноманітних дидактичних ігор та вправ.
Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей молодшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) (4-й рік життя)
Рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року життя визначався в 2013/2014 н.р. відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) за системою показників щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників за віковими категоріями відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), що були розроблені тимчасовим творчим колективом, який працював протягом 2011/2012 н.р. на базі КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" з метою створення регіональної моделі моніторингу якості дошкільної освіти, та використовуючи напрацювання щодо моніторингу рівня досягнень вихованців ДНЗ №27, з урахуванням вимог програми "Дитина".
Освітні лініїОсобистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі культуриГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показникТермін оцінюванняI піврічя79%73%67%64%74%76%68%71%II півріччя 94%92%85%83%85%87%79%86%Динаміка +15%+19%+18%+19%+11%+11%+12%+15%
В ході спостережень виявлено досить низький рівень розвитку ігрової діяльності дітей четвертого року життя, який хоч і змінився порівняно з початком навчального року, проте не відповідає нормативним вимогам та віковим особливостям дітей, повільна динаміка спостерігається і в мовленнєвому розвитку молодших дошкільників. Хоча подібні явища мають об'єктивні причини: двомовне середовище, велика кількість дітей, що відвідують ДНЗ перший рік, проте серед завдань, щодо вдосконалення роботи з вихованцями молодшого дошкільного віку: по-перше - розвиток ігрової діяльності; збагачення життєвого досвіду дітей, використання спільних навчальних ігор, поповнення МТБ іграшками та ігровим матеріалом різним за тематикою та образним розв'язанням та ін.., по-друге - всебічний розвиток мовлення, а також - розвиток творчості, самостійності, рухової і пізнавальної активності.
Отже, для розвитку мовлення молодших дошкільників вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більше уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.
Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості.
Серед найнижчих показників і рівень розвитку компетенцій дошкільників 4-го року щодо освітньої лінії "Дитина в світі культури", в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ДНЗ слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці у дошкільників, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, методи та прийоми роботи, більше уваги приділяти розвитку сенсорних аналізаторів, елементів аналітичного та доказового мислення, вихованню самостійності, бережливого ставлення до речей. Освітня лінія "Дитина у природному довкіллі" - приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, ширше використовувати в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.
Освітня лінія "Дитина в соціумі" - педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, на розвиток комунікативних здібностей вихованців, уявлень про різні види професій дорослих, трудові дії, на виховання поваги до людей праці, бажання допомагати оточуючим, вміння звертатися по допомогу до людей за місцем їх роботи.
Найвищий показник виявлено щодо освітньої лінії "Особистість дитини", проте слід і надалі вчити дітей обговорювати результати своїх дій, вчинків, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої належності.
Особливу увагу необхідно приділяти збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей, заохочувати їх до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.
Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) (5-й рік життя)
У дошкільному навчальному закладі два рази на рік (I та II півріччя) проводиться робота щодо визначення рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку (5-го р.ж.) відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Освітні лініїОсобистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі культуриГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показникТермін оцінюванняI піврічя87%82%84%81%81%80%79%82%II півріччя 96%91%96%88%89%89%87%91%Динаміка +9%+9%+12%+7%+8%+9%+8%+9% Узагальнені результати спостережень рівня компетентності дітей середнього дошкільного віку (5-го р.ж.) виявили достатній рівень розвитку дошкільників. У порівнянні з результатами отриманими наприкінці 2012/2013 н.р., простежується загальне незначне підвищення компетентності дошкільників 5-го р.ж.. Проте, за результатами аналізу завданням вдосконалення роботи з п'ятирічками в 2014/2015 н.р. є: розвиток зв'язного мовлення, подолання вад звуковимови, недоліків лексики, граматичного ладу мовлення, розвиток дрібної моторики руки, вдосконалення технічних навичок малювання, розвиток творчості, активності, пізнавальних психічних процесів у дошкільнят, сприяння розвиткові ігрової діяльності, конструктивних навичок.
Отже, для розвитку мовлення вихователям слід приділяти належну увагу формуванню зв'язного мовлення, навчанню дітей чіткому, логічному, образному висловлюванню думки про себе, використанню засобів інтонаційної виразності та мовленнєвому етикету.
Логіко-математична діяльність потребує від вихователів приділяти більше уваги розвитку допитливості та спостережливості, навчанню дітей висловлювати припущення, робити висновки, базуючись на результатах досвіду, розвивати логічне мислення.
Серед найнижчих показників і рівень розвитку компетенцій дошкільників 5-го року щодо освітньої лінії "Дитина в світі культури", в тому числі таких складових, як предметно-практична компетенція, предметно-практична діяльність, образотворча компетенція, тощо. Отже, педагогам ДНЗ слід спрямувати свої зусилля на створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці, ретельніше та ширше знайомити дітей із матеріалами, інструментами, технікою, яку використовують у процесі трудової діяльності, урізноманітнити матеріали, що використуються в образотворчій діяльності дітей, вчити диференціації та дослідженню їх властивостей, більше уваги приділяти вихованню самостійності, бажання допомагати дорослим та одноліткам, розвитку вміння орієнтуватися в природному, предметному та людському довкіллі. Особливу увагу приділяти розвитку у дітей довільної поведінки, елементарної здатності поводитися морально за відсутності контролю з боку дорослого, заохочувати розвиток впевненості в своїх силах, формувати емоційне сприйняття народної іграшки, традиційного одягу, виробів народних майстрів, милування чарівним світом народного декоративно-ужиткового мистецтва. Освітня лінія "Дитина у природному довкіллі" - активізувати допитливість дітей, спонукати їх досліджувати нове, розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, продовжувати розвивати емоційно- ціннісне ставлення до природи.
Освітня лінія "Дитина в соціумі" - педагогам слід спрямовувати зусилля на розвиток у дітей вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, розвиток комунікативних здібностей вихованців,
більше уваги приділяти вихованню самостійності, ініціативності, толерантності, привітності, гнучкості, розуміння, що Україна є Батьківщиною, якій притаманна певна національна символіка.
Найвищий показник виявлено щодо освітньої лінії "Особистість дитини", проте слід більше уваги приділяти формуванню уявлень дошкільників про оздоровчу спрямованість побуту українського народу, про оздоровчі аспекти національної кухні, одягу, посуду, українську оздоровчі ігри-забави, пісні, танці, і надалі розвивати вміння самостійно доглядати за своїм зовнішнім виглядом, вмінню самостійно дотримуватися основних правил безпеки, вчити відстоювати власні права, захищати власну думку, дотримуватись норм спілкування. Вчити розрізняти характер критичних ситуацій, усвідомлювати до якої служби необхідно звернутись, а також правилам поведінки під час навчання різних видів оздоровчих процедур, щодо виконання рухів, безпечного користування приладдям та інструментами.
Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, прищеплювати бажання займатися фізкультурою і спортом, сприяти опануванню дітьми життєво необхідних рухів. Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) (6-й рік життя)
Дослідження рівня розвитку компетенцій дошкільників шостого року життя здійснювалося у дошкільному навчальному закладі два рази на рік (I та II півріччя) відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Освітні лініїОсобистість дитиниДитина в соціуміДитина у природному довкілліДитина в світі культуриГра дитиниДитина в сенсорно-пізнавальному просторіМовлення дитиниЗагальний показникТермін оцінюванняI піврічя87%84%86%78%92%89%80%85%II півріччя 97%90%93%89%97%94%87%92%Динаміка +10%+6%+7%+11%+5%+5%+7%+7%
Також було проведене дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.) до школи, яке проводилося шкільним психологом за низкою спеціально дібраних методик в присутності батьків дитини, чи довіреної особи, за такими напрямами: соціальна готовність, психологічна готовність, інтелектуальна готовність. Дані досліджень співставлялись з даними спостережень вихователів групи за дитиною, рівнем її досягнень, здібностей. Зараховуючи дітей до класів початкової школи враховували фізичну готовність дитини до школи, стан фізичного здоров'я дошкільника.
Виявили бажання пройти психологічне обстеження щодо прийому до класів початкової школи Харківської гімназії № 169 сім'ї 110 дітей - 91% випускників ДНЗ. Батьки 11 дітей ( 9% ) виявили бажання віддати своїх дітей до інших шкіл ( ЗОШ №№ 22, 51, 150, 159).
З числа тих, що пройшли обстеження у психолога, зараховано до гімназійного класу 27% дітей, до класів в межах проекту " Інтелект України" - 57% дітей. Т.Б. до початкової школи ХГ №169 - 84% бажаючих.
Дані педагогічного та психологічного досліджень досягнень випускників ДНЗ та тематичного вивчення стану навчально-виховної роботи зі старшими дошкільниками в контексті безперервної освіти показали, що робота ведеться на достатньому рівні. Проте, беручи до уваги перспективу поступового впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект України", слід серед основних завдань діяльності ДНЗ накреслити розвиток пізнавальної сфери дітей, логічного мислення, їхніх обдарувань і здібностей.
Також завданням вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток порівняльного і пояснювального, зв'язного мовлення, розвиток дрібної моторики руки і розвиток сенсомоторної координації на аркуші, техніки малювання, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.
В 2013/2014 н.р. педагогам слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності у всіх сферах життєдіяльності. При цьому система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми концептуальним напрямом в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:
* створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки до школи;
* встановлювати емоційне спілкування з дорослими та однолітками;
* розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;
* формувати схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зразка, зробити по-своєму;
* формувати самостійність, впевненість, спостережливість, допитливість.
Педагогам слід звернути увагу та докласти зусиль аби виправити виявлені у 2013/2014 н.р. недоліки в роботі, а саме:
* недостатнє використання пошукових і творчих завдань, відсутність системи;
* недоліки в плануванні індивідуальної роботи з дітьми щодо розвитку дошкільників в фізичній, інтелектуальній, емоційній, соціальній сферах;
* одноманітність і традиційність форм і методів організації роботи щодо формування здоров'язберігаючої компетентності, основ безпеки життєдіяльності;
* недостатня увага до формування мовленнєвої взаємодії, яка сприяє створенню та розширенню світогляду дитини, формуванню в неї гуманних переживань, базових особистісних якостей, що виявляються в мовленнєвій компетентності;
* потребує удосконалення система логіко-математичного розвитку.
Узагальнені результати дослідження рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку та дошкільників ДНЗ №27 наприкінці 2013/2014 н.р. за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) свідчать, що найвищі показники діти виявляють щодо освітньої лінії "Особистість дитини", найнижчі - "Дитина в світі культури", "Мовлення дитини".
Дослідження щодо музичного виховання у ДНЗ показало, що воно здійснювалась у 2013/2014 навчальному році також на достатньо високому рівні. Показники засвоєння програмного змісту у молодших дошкільників: високий рівень - 19,5 %, достатній - 78 %, низький - 2 %; у вихованців середніх вікових груп: високий рівень - 22 %, достатній - 74,5 %; низький - 3,5 %.
У вихованців випускних груп: високий рівень - 47 %, достатній - 52 %, низький - 3 %. Недоліками, які заважають високим результатам є: недостатньо розвинена координація рухів, недосконалість координації слуху і голосу.
Контрольне обстеження основних фізичних рухів, проведене інструктором з фізкультури, довело достатній рівень роботи ДНЗ з питань збереження та зміцнення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників. Обстеження рівня розвитку рухової активності дітей раннього віку виявило, що показники фізичного і моторного розвитку 81% малюків відповідають нормі, а 15% малят мають розвиток вище норми. 91% дітей молодшого дошкільного віку на достатньому і високому рівні оволоділи основними рухами відповідно до програмових вимог; 47% вихованців середнього дошкільного віку мають високий рівень розвитку рухової активності, 41% - достатній. Серед старших дошкільників 95% дітей оволоділи на достатньому та високому рівні певним набором домірних вікових умінь і навичок з основних рухів.
Окрім програмових нормативів випускники ДНЗ можуть виконувати спеціальні вправи, як-от: перекат боком, кувирок вперед (назад), "берізка", "мостик", човник на спині (животі), лазіння по канатній драбині.
Приділяючи пильну увагу збереженню та зміцненню здоров'я дітей, педагоги творчо підходили до навчально - виховного процесу. Певна кількість занять проходила в ігровій формі, використовувалися нетрадиційні підходи. Вихователь групи старшого дошкільного віку (6-го р.ж.) №9 Чайка Л.М. на відкритому перегляді заняття-пошуку валеологічного спрямування "Стежинкою здоров'я" продемонструвала педагогам нові підходи до формування у дітей мотивації до здоров'я і поведінкових навичок здорового способу життя.
Адміністрація ДНЗ та педагогічний колектив значну увагу приділяли вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок мовленнєвого спілкування. Аналіз роботи щодо подальшого розвитку державної мови показав, що в дошкільному закладі ще не в повному обсязі створені належні умови, відповідно до ст..10 Конституції України та Закону України "Про мови" та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Керівник закладу і більшість педагогів вільно володіють українською мовою. Кілька педагогів мають допустимий рівень володіння державною мовою. В дошкільному закладі запроваджена українська мова навчання. Навчально-виховний процес, документація, заходи проводяться державною мовою. Вихователі вдосконалюють як свою мову, так і мову вихованців відповідно до програмових вимог, завдань річного плану. В кожній віковій групі, в методичному кабінеті створені етнографічні куточки, куточки національної символіки. Згідно з планом роботи у 2012/2013 н.р. проведено тематичні заняття, свята і розваги. Проведено семінар для педагогів за темою "Граматично-правильне мовлення педагогічних працівників ДНЗ - важлива умова становлення мовленнєвої компетентності дошкільника", семінар-практикум - "Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників", творчою групою ДНЗ були розроблені рекомендації щодо формування мовленнєвої компетентності у дошкільників, розроблені та систематизовані комплексні та інтегровані заняття, сюжетно-ігрові ситуації для мовленнєвого розвитку дошкільників. Проведені колективні перегляди на яких вихователі поділилися своїми здобутками щодо мовленнєвого розвитку дошкільників. Так вихователь старшої групи №6 (6-го р.ж.) Чайка Л.М. поділилася своїми напрацюваннями щодо втілення диференційованого підходу до мовленнєвого розвитку старших дошкільників через використання ІКТ, вихователь старшої групи №6 (6-го р.ж.) Табельська Т.М. провела інтегроване заняття з художньої літератури щодо розвитку мовленнєвих здібностей у дошкільників, вихователь групи раннього віку (3-го р.ж.) №1 Кайда Н.П. продемонструвала можливості використання українського художнього слова та пальчикових ігор на заняттях з наймолодшими. Вихователь групи молодшого дошкільного віку (4-го) р.ж. Добродомова Г.М. провела інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку "Подорож до казкового дивосвіту" де малюки мали змогу зануритися у світ української народної казки. Музичний керівник Матієшина Н.А. закріпила та узагальнила уявлення старших дошкільнят про українські народознавчі традиції на інтегрованому музичному занятті "Настрої музичного королівства". В ДНЗ створена певна система роботи з народознавства та українознавства. Педагогічний колектив впроваджує досвід роботи вихователя Казакіної О.М. "Громадянське виховання засобами народознавства". Незважаючи на російськомовне оточення вдома спостерігається використання дітьми, особливо старшого дошкільного віку, українського мовлення у побуті, під час режимних моментів, в ігровій діяльності. Проте рівень граматично, лексично, фонетично правильно оформленого вільного українського мовлення у дошкільників не є достатнім. В 2013/2014 навчальному році педколектив ДНЗ значну увагу приділяв питанню корекції мовленнєвої функції у дітей з вадами мовлення.
З метою всебічного вивчення кожної дитини, виявлення рівня знань, умінь та навичок дітей, з'ясування напрямків роботи з вихованцями, щоквартально проводились контрольні заняття. Впродовж навчального року в ДНЗ проводилась робота щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей. Було розроблено перспективний план роботи щодо пошуку обдарованих дітей, складений банк обдарованих дітей, заплановані заходи, організована гурткова робота та індивідуально-групова робота в групах з урахуванням інтересів та здібностей вихованців ДНЗ. Діти приймали активну участь у районних конкурсах. У 2013/2014 н.р. в дошкільному закладі проводилась гурткова робота.
Гурток акробатичної гімнастики вела інструктор з фізичної культури Романова М.С. Педагог багато років поглиблено працює над проблемою раннього виявлення і розвитку спортивних здібностей у дошкільників, їх життєвої компетентності, створенням умов для розвитку і оздоровлення кожної дитини в ДНЗ відповідно до її індивідуальних особливостей. Впродовж року у ДНЗ працював гурток загальнопідготовчої гімнастики до вступу в карате, який очолював Верьовка О.А.
Діти, які відвідували вищезазначені гуртки, досягли значних позитивних змін у фізичному розвитку.
Традиційно в ДНЗ № 27 дошкільники, починаючи з 4-рирічного віку, за бажанням батьків вивчають англійську мову. Заняття проводить керівник гуртка Кожухарь І.Ю., використовуючи в своїй роботі програму "Англійська мова для дітей дошкільного віку" (авт.. Шкваріна Т.М.) з методичними рекомендаціями та добіркою занять до неї, досвід вчителя англійської мови Кожухарь Н.Б., керуючись положеннями програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", змістом до освітньої лінії "Іноземна мова" варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Рівень знань дітей з англійської мови на достатньо високому рівні. Старші дошкільники мають високий рівень - 33,5 %, достатній - 64 %, задовільний - 2,5 % (гр. № 4, 6, 7, 9). Найкращі показники у вихованців старшої групи № 7. Вихованці середніх груп виявили: високий рівень 26,5 %, достатній - 70,5 %, задовільний - 3 % дітей (гр. № 5, 8). Такі показники свідчать про достатньо високий рівень навчання дітей англійському мовленню (96,5 % дітей засвоїли програму і лише близько 3% - невстигаючих). Гальмують процес навчання нерегулярність відвідування деякими дітьми дошкільного закладу, процес адаптації на початку навчального року, дефекти мовлення дітей.
Багато уваги в 2013/2014 н.р. педагоги приділяли соціально-моральному вихованню, вихованню особистості дошкільника з використанням елементів міжнародної програми "Self Esteem", яка спрямована на виховання особистості дошкільника, позитивної самооцінки, соціальної відповідальності. Цікавими в роботі з цього напрямку є напрацювання вихователів Денисенко З.Г. (середня група № 5), Сосненко Л.І. (старша група № 7). Цікавим і корисним виявився досвід інструктора з фізичного виховання Романової М.С. у проведенні рухливих ігор з елементами правового виховання.
Широко використовувались елементи навчання та виховання в дусі поваги до прав людини і дитини зокрема. У дітей сформовані певні знання та вміння необхідні маленьким громадянам для життя в демократичному суспільстві. Але подальшу роботу слід планувати на закріплення та розширення знань про свої правами, вдосконалення умінь користуватись ними, оцінювати свої вчинки.
На жаль практика у роботі з правового виховання дошкільників виявила недостатню кількість дидактичних ігор та посібників відповідного змісту. Що потребує поповнення в наступному навчальному році. А ось виставка дитячих робіт у дошкільному закладі "Мамо, тато, я - щаслива сім'я!" порадувала і вихованців, і їхніх батьків, сприяла популяризації знань про права дітей.
Цікаві результати виявило вивчення орієнтації батьків у питаннях правового виховання дошкільників.
Таким чином, проведена співробітниками ДНЗ просвітницька робота батьківського загалу мала свої позитивні наслідки - зазнало змін відношення батьків до правової освіти дошкільнят. Кількість батьків, які вважали, що їх діти не розуміють, зрозуміють не правильно, ще замалі зменшилась з 27% на початку року до 7%.
1.4. Аналіз результатів роботи з наступності із школою та батьками
Педагогічним колективом дошкільного закладу освіти проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, і щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Організуючі роботу з дітьми шостого року життя педагоги ДНЗ виходили з того, що програмовий матеріал уже в першому класі побудовано таким чином, що його засвоєння вимагає від шестирічного першокласника не лише вміння читати, лічити, писати, а й такого рівня загального психічного розвитку, який би дав йому можливість успішно включитися в навчальний процес та природно адаптуватися до нього.
Виходячи з того, що успіх пристосування шестирічок до нових умов залежить від сформованості в них готовності до навчання, формування цієї готовності і є пріоритетним напрямом в роботі з дітьми-п'ятирічками, які відвідують дошкільний навчальний заклад.
Так, інтелектуальна готовність в системі роботи ДНЗ передбачає розвиток пізнавальних здібностей та чуттєвого досвіду в різних видах діяльності, навчаємості, вміння робити самостійні висновки, розвиток дрібної моторики, зорового та слухового сприйняття, мовлення і мислення. Ця робота проводилась як на заняттях та в повсякденні, так у спеціально організованих іграх. В практиці ДНЗ мало місце застосування елементів ТРВЗ. Емоційно-вольова готовність до школи формується в умовах нашого ДНЗ у спеціально-організованих іграх та на заняттях присвячених тематиці почуттів та емоцій, в інших видах діяльності. Цікавою знахідкою є низка ігор фізичного розвитку для виховання терпимості, довіри та співробітництва розроблених інструктором з фізичного виховання Романовою М.С. Позитивні результати дає і використання в роботі зі старшими дошкільниками елементів міжнародної програми "Self-Esteem", яка спрямована на виховання особистості, її моральних якостей, емпатії, самооцінки, соціальної відповідальності.
Відповідно до одного з пріоритетних напрямів роботи ХГ №169 - поглиблене вивчення англійської мови, в ДНЗ проводиться гурткова робота - навчання англійському мовленню з 4-річного віку. Отже випускники ДНЗ мають елементарні навички англійського усного мовлення. Отже, як наслідок ґрунтовно організованої роботи з п'ятирічками в вихованці груп старшого дошкільного віку на кінець навчального року виявляють достатній рівень оволодіння навчальними вміннями і навичками (організаційними, загально-пізнавальними, загально-мовленнєвими, оцінно-контрольними), достатній і високий рівень в спеціальних знаннях та навичках - лінгвістичних і математичних. В 2013/2014 н.р. на достатньому рівні реалізований план спільної роботи педколективів д/з і початкової школи ХГ № 169. Було організовано спільне засідання педради, методоб'єднання, день відкритих дверей, дискусії, перегляд і аналіз відеозаписів уроків і занять, взаємовідвідування, педагогічні виставки, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, спільні батьківські збори, батьківські лекторії, консультації, заходи спрямовані на охорону здоров'я дітей, тощо. На високому і достатньому рівні пройшла низка спільних заходів ДНЗ та гімназії №169 - взаємовідвідування, екскурсії, виставки, концерти та ін.
Робота з батьками майбутніх першокласників велась досить активно. Перш за все були вивчені умови виховання у сім'ї, інтереси та вимоги родин щодо підготовки старшого дошкільника до школи, проводиться анкетування батьків з метою вивчення інтересів дошкільників - майбутніх першокласників та особливостей їх розвитку. Згідно плану були проведені батьківські збори ("Спільна робота батьків, дошкільного закладу, школи з формування у дітей ціннісного відношення до навчальної діяльності"). Організовуються виставки літератури для батьків "Готуємось до школи". Проведено семінар-практикум "Підготовка руки дитини до письма". Педагогами впродовж року проводилося бібліоконсультування батьків з питань виховання та розвитку дитини-дошкільника з наступною співбесідою за змістом прочитаних книг. У випускних групах оформлені папки-пересувки "Якщо дитина йде до школи", створені міні-бібліотеки для батьків. Протягом року проводяться дні відкритих дверей "Ласкаво просимо" з показом відкритих занять для батьків майбутніх першокласників. Організоване постійне інформування батьків про успіхи (невдачі) своєї дитини. Один раз на півріччя батьків знайомлять з рейтинговою таблицею досягнень дітей. Впродовж всього навчального року велось консультування батьків педагогами, психологами, адміністрацією школи та дошкільного навчального закладу для надання необхідної інформації та залучення до співпраці.
З метою виконання вимог листа МОіН України від 04.04.2005р. № 1/9-163 щодо збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років педагогами дошкільного навчального закладу були розроблені заходи щодо соціального патронату сімей, діти яких не відвідують ДНЗ.
Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні: через дитячу поліклініку складено списки неорганізованих дітей. Вихователі відвідували родини цих дітей, з'ясували причини з яких дитина перебуває вдома, питання про те ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до шкільного навчання, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками. Педагогічним колективом ДНЗ складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, проведено моніторинг результативності охоплення дошкільною освітою дітей цієї категорії. Отже, в мікрорайоні, де розміщений ДНЗ № 27, дошкільною освітою у дошкільних установах охоплено 79% дітей, 21% дошкільнят здобувають дошкільну освіту через інші форми організації навчання, виховання та розвитку (приватні гуртки, гувернери та ін..), освітою 3% дітей дошкільного віку займаються батьки. У дитячому садку створено службу соціально-педагогічний патронату, до складу якої входять найдосвідченіші вихователі, вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра. А саме: батьків ознайомлено з основними положеннями Закону України "Про дошкільну освіту"; проведене анкетування батьків , в т.ч. щодо форм роботи з дітьми д/з, які б задовольнили батьків, щодо сформованості вмінь та навичок дитини, особливостей її розвитку, щодо побажань для співпраці з д/з та ін..; розроблено питання та завдання для співбесіди з дитиною, яка йде до школи, щодо виявлення рівня знань, вмінь та навичок дітей; проведено співбесіди з дітьми; було розіслано запрошення на День відкритих дверей; впродовж всього навчального року фахівцями здійснювалась консультаційно-роз'яснювальна робота.
Проте мають місце і деякі недоліки в організації роботи з дітьми п'ятирічного віку та з дітьми неохопленими навчанням у ДНЗ. А саме: не ведеться систематична робота з дітьми 4-5 років не охоплених дошкільною освітою; ті заходи, що проводяться для цієї категорії дітей та їхніх батьків, як-от: дні відкритих дверей, спортивні свята та розваги, залучення до виставок дитячих робіт у ДНЗ та ін., носять епізодичний характер; ретельно сплановано роботу консультпункту, але на практиці в повному обсязі не здійснено.
Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім'ями вихованців: більшість батьків вихованців (70 %) визначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (75 %), і їхнє ставлення до дітей, а 36,3 % батьків поставили найвищу оцінку "відмінно" (за п'ятибальною шкалою) і 78 % членів сімей вихованців із задоволенням спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно. Бажали б покращити якість харчування 27 % батьків, 18 % - медичне обслуговування. Високий рівень задоволеності роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 78 % опитаних батьків, середній рівень - 22 %.
Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками, виступають:
* підвищення психолого-педагогічної культури батьків.
* формування позитивно - емоційного ставлення до вихователів.
* індивідуальний підхід до роботи з сім'ями вихованців ДНЗ.
* пропаганда дошкільної освіти в соціумі.
* урахування вікових особливостей характеру батьків.
* усебічне вивчення багато аспектної специфіки кожної сім`ї.
Перспективними напрямами роботи на наступний період є:
* формування тісного взаємозв'язку ДНЗ із сім'єю, вивчення особливостей спілкування в сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;
* проведення родинних свят, батьківських зборів, днів відчинених дверей, портативні консультативні пункти; * систематичне інформування батьків щодо особистих досягнень їхніх дітей;
* особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків шкільним психологом, методистом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей.
В світлі впровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", в 2014/2015 н.р. залишається актуальною просвітницька робота ДНЗ, спрямована на розширення й поглиблення уявлень членів родини про сучасні освітні завдання, ролі вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, сутності компетентності як інтегративної якості особистості. Отже, стоїть завдання оптимізувати взаємодію педагога з батьками вихованців, аби узгодити позиції та очікування педагогів і батьків, принаймні в основних напрямах, гуманізувати взаємодію; створити сприятливі умови для конфіденційного спілкування батьків з різними фахівцями - психологом, медичним працівником, музичним керівником, інструктором з фізичного виховання, викладачем іноземної мови тощо. 1.5. Здоров'я та фізичний розвиток дітей
Аналіз медичного обслуговування та рівня захворюваності
У ДНЗ №27 є медичний блок, який складається з медичної та процедурної кімнат, ізолятора з окремим входом. Склад і площа медичних приміщень достатня і відповідає вимогам "Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів". Медичний кабінет на достатньому рівні забезпечений всім необхідним.
Повний диспансерний медичний огляд дітей в ДНЗ проводиться один раз на рік. Контингент дітей, що мають хронічні захворювання і потребують поглибленого обстеження проходять його 1 раз на рік за показаннями, і надають до дошкільної установи медичну довідку, яка фіксує зміни здоров'я дитини. Медичне обслуговування дітей ДНЗ здійснює медична сестра Бастригіна А.В. (основна форма працевлаштування). Регулярно до садочку приходить лікар Хаміді О.П. Результати обстеження й оцінки стану здоров'я дітей обов'язково доводяться до відома батьків. У своїй роботі лікар та медична сестра керуються наказами, інструкціями державних міських відділів охорони здоров'я, наказами по ДНЗ №27.
Медичні працівники в міру своїх повноважень контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог фізкультурних залів, приміщень, майданчиків. Приймають участь у здійсненні медико-педагогічного контролю під час занять дітей фізичною культурою. Здійснюють контроль за станом здоров'я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей.
Огляд дітей на педикульоз проводиться щоденно вихователями ясельних та дошкільних груп. Контроль здійснює медична сестра. Випадків педикульозу за останні 5 років не зареєстровано.
Профілактичні щеплення проводиться згідно з наказом МЗУ від 31.01.00 р. "Про порядок профілактичних щеплень в Україні", де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, терміни розвитку поствакційних ускладнень та реакцій, форма подачі інформації на випадок побічної дії. Профілактичні щеплення плануються відповідно до віку дітей на рік, місяць. Звіти про проведення профілактичних щеплень та їх аналіз систематично передаються в дитячу поліклініку №14.
Планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.
Контроль за станом здоров'я дітей здійснюється трьома шляхами:
1. Правильна організація ранкового прийому.
2. Обхід медичними працівниками дошкільного закладу.
3. Спостереження вихователів.
Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу медики проводять серед працівників дошкільного закладу та батьків санітарно-освітню роботу. Форми й тематика - різноманітні. Медичні працівники випускають сан бюлетені, пам'ятки; проводять бесіди, виступають з доповідями на педрадах, батьківських зборах. Крім вищезазначених форм роботи, організовуються також "круглі столи".
Для батьків та учасників навчально-виховного процесу проводяться консультації медико-просвітницького спрямування; оформляються інформаційні стенди та куточки здоров'я. Питання, що стосуються медичного обслуговування та здоров'я дітей розглядаються на педагогічних заходах, нарадах при завідувачі, зборах трудового колективу. Проводиться індивідуальна робота з батьками.
Аналіз захворюваності проводиться медиками на основі даних річного статистичного звіту, що базується на матеріалах медичної документації, яка ведеться щоденно. Облік захворюваності проводиться з- огляду на час відсутності дитини в дошкільному закладі через хворобу. Всі дані про захворюваність фіксуються в картках дітей.
Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров'я допомагають виявити слабкі сторони в організації профілактичної роботи в ДНЗ і скласти план заходів, спрямованих на покращення стану їх здоров'я, зниження захворюваності.
У дошкільному закладі медичною сестрою Бастригіною А.В. систематично ведеться відповідна медична документація, яка контролюється лікарем, завідуючою ДШО дитячої поліклініки №14.
Аналіз стану здоров'я дітей дошкільного закладу виявив, що не зважаючи на роботу проведену колективом співробітників зі збереження здоров'я вихованців ДНЗ, кількість дітей 3 групи здоров'я незначно збільшилась порівняно з 2012 роком на 0,5%, але на фоні збільшення на 1% дітей 1 групи здоров'я в 2013 році, за рахунок зменшення дітей з другою групою здоровя на 0,8%. Такі показники можна пояснити тим, що в дошкільний заклад поступили діти, які у відповідності з наказом МЗ України № 434 поглиблено обстежені у віці 1 рік, т.ч., під час обстеження цих дітей при досягненні ними 6-річного віку можна очікувати різкого погіршення даних показників.
Кількість дітей диспансерної групи в ДНЗ станом на кінець 2013 року склала 45 - 14,2%, 2012 року - 47 - 15,4%, 2011 року - 45 - 15%, 2010 року - 43 - 14,1%, 2009 року - 59 - 19,5%, в 2008 році - 17,6% в 2007 році - 16,8%. Таким чином, динаміка, що спостерігалася впродовж останніх років до збільшення кількості дітей диспансерної групи, змінилась на краще - в 2013 році кількість дітей диспансерної групи зменшилась на 1,2%.
Тенденція до збільшення кількості дітей в послабленій групі в 2009 році на 0,9%, в 2010 році на 5,2% та зниження кількості дітей в основній групі в 2009 році на 0,8%, в 2010 році на 5,2% з фізкультури в 2011- 2013 роках не спостерігається. Показники розподілу дітей по відношенню до занять фізкультурою у порівнянні з 2011 та 2012 роком залишаються практично на тому ж рівні.
Показники фізичного розвитку дітей у 2013 році залишаються на попередньому рівні.
Порівнюючи показники по ДНЗ за 2012 та 2013 роки слід зазначити, що розподіл рангових місць не змінився. У всіх нозологічних групах відмічається тенденція до збільшення патологічної ураженості. Провідну роль у патологічній ураженості відіграють хвороби органів дихання.
Отже, виходячи з вищезазначеного, а також вважаючи, що повноцінно навчити, виховати і розвинути можна лише здорову дитину доходимо висновку, що одним з пріоритетних завдань на 2014/2015 навчальний рік повинно бути таке - продовжувати роботу щодо збереження фізичного і психічного, духовного здоров'я вихованців ДНЗ, здійснення багатоаспектного контролю за фізичним вихованням, фізичним та психічним розвитком дошкільників шляхом моніторингу, активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності в ДНЗ. Аналіз організації харчування
Харчування дітей в ДНЗ № 27 протягом 2013/2014 н.р. здійснювалось відповідно до Законів України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 №2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями), "Про охорону дитинства", "Про молоко та молочні продукти", згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"від 26.02.2013 № 205/165, на виконання Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227, рішення 11 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 16.11.2011 №495/11 "Про затвердження міської Програми "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки", наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 10.01.2013 №12 "Про організацію харчування дітей у навчальних закладах Дзержинського району у 2013 році".
З метою підвищення якості та ефективності організації харчування в ДНЗ складається двотижневе перспективне меню, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Отримані дані надаються щомісячно до УОА. Протягом 2013/2014 н.р. в ДНЗ велика увага приділяється питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв. Харчування дітей здійснювалося, враховуючи державну грошову норму, у групах 9 год., 10,5 год., 12 год. перебування - 10,00 грн. (з розрахунку: 5,50 грн. - бюджетні кошти та 4,50 грн. - батьківська плата). Харчування дітей, які потребують соціальної допомоги, реабілітації здійснювалося в ДНЗ № 27 в 2013/2014 н.р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
12 дітей з 12 багатодітних сімей користувалися пільгою на оплату за харчування - 50% плати за харчування. 24 вихованці спеціалізованих груп №4, №7 та 1 дитина, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС були забезпечені безкоштовним харчуванням. Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складається щоденне меню.
Організація харчування в ДНЗ відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Приміщення харчоблоку, комори, овочесховища, кімнат для миття посуду в групах відповідає санітарним правилам, має належний вигляд. На харчоблоці працює все необхідне технологічне обладнання, холодильне устаткування. Харчоблок та всі вікові групи забезпечені необхідною кількістю кухонного та столового посуду.
Працівники харчоблоку своєчасно проходять медичні огляди. Є в наявності та дотримується інструкція щодо правил миття посуду, використання мийних засобів. Медичною сестрою старшою Бастригіною А.В. протягом 2013/2014 н.р. проводилося зняття проб готових страв кожного прийому їжі безпосередньо з котла за 30 хвилин до видачі в обсязі не більше порції відповідно до переліку блюд за меню-розкладкою. Медичною сестрою старшою постійно здійснюється відбір і зберігання добових проб раціону відповідно до Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Бастригіна А.В. відстежує дотримання різноманітності продуктів харчування у раціоні дітей та проводить їх корекцію згідно з таблицею взаємозаміни.
Медичною сестрою старшою Бастригіною А.В. відповідно до графіку спільно з СЕС проводиться санітарний мінімум із співробітниками ДНЗ з питань організації харчування та санітарно-гігієнічного режиму.
Протягом року в ДНЗ забезпечується належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснюється постійний контроль наявності зберігання та відповідності супровідних документів, які підтверджують походження, безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини. Адміністрацією закладу, медичною сестрою старшою здійснюється постійний контроль за дотриманням питного режиму.
Суворо дотримується режим харчування у кожній групі. Приділяється велика увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок відповідно до програмових та методичних вимог. В ДНЗ створена комісія для здійснення громадського контролю за харчуванням дітей, яка здійснює громадський контроль за харчуванням дітей, контролює закладку продуктів на харчоблоці, роздачу порцій їжі в групах.
Питання організації харчування дітей в ДНЗ систематично включається в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюється в інформаційних батьківських куточках, а також активно обговорювались на засідання батьківського комітету в грудні 2013 р. і на виробничій нараді у січні 2014 р. за темою "Організація харчування дітей в ДНЗ та виконання норм харчування" (протокол № 2 від 17.01.2014).
Аналіз результатів роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу
Відповідно до Закону України "Про охорону праці", "Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти" адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці - триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2013/2014 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.
У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог "Положення про навчання та інструктаж з охорони праці", все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.
Відповідно до плану роботи закладу постійно проводилась робота щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано. З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров'я і здоров'я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню Тижня безпеки в садочку, під час якого мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових тематичних занять, бесід. Проте необхідно більше уваги приділяти розробці та виготовленню дидактичних ігор, посібників, атрибутів для сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання.
Аналіз організації та результатів роботи щодо соціального захисту дітей
На виконання Законів України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", " Про освіту"; " Про загальну середню освіту", наказу МОН України від 28.12.2006 р. №864 " Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України", наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 02.09.2013№260 "Про організацію роботи з соціальної підтримки дітей пільгових категорій закладів освіти Дзержинського району м.Харкова на 2013/2014 навчальний рік", з метою створення своєчасної та дієвої допомоги дітям, які потребують соціального захисту в 2013/2014 навчальному році в КЗ "ДНЗ №27" було створено банк даних дітей пільгового контингенту, який поповнювався впродовж року по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дітей, появи нових дітей пільгового контингенту у складі ДНЗ №27. Інформація про дітей пільгового контингенту, звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій постійно і систематично у визначені терміни надавалися до УОА. На початку навчального року всі працівники дошкільного закладу були ознайомлені з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства. Педагогами ДНЗ було проведене обстеження умов проживання дітей пільгових категорій. Питання соціального захисту дітей розглядались на нараді при завідувачі, на засіданні педагогічної ради, на засіданні звітної конференції. На батьківських зборах розглядались питання щодо оздоровлення дітей, в тому числі пільгових категорій. Протягом року було проведено ряд консультацій щодо роз'яснення батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства з охорони дитинства. Вихователями закладу було поповнено тематичні інформаційні папки для батьків за правовою тематикою, за потребою надавалась психолого-педагогічна допомога сім'ям дітей пільгового контингенту.
Протягом 2013/2014 навчального року було створено належні умови щодо навчання та виховання дітей пільгового контингенту. Діти залучались до участі у святах, спортивних змаганнях. З метою соціального захисту дітей було проведено святкові заходи та акції присвячені Міжнародному Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інвалідів, річниці аварії на ЧАЕС, новорічним святам. 69 % дітей пільгового контингенту було залучено до відвідування гуртків (з 50% оплатою - діти з багатодітних сімей, діти одиноких матерів, безкоштовно - 1 дитина, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС), що працюють на базі ДНЗ. 19 % не відвідували гуртки через молодший вік - до 3-х років. Всім дітям пільгового контингенту було забезпечене проведення медичних щеплень, профілактичних щеплень.
Дітина, що постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС (Гринішина Віра), отримували відповідне (100%) харчування.
На кінець навчального року у закладі 14 дітей пільгових категорій, із них: 12 - з багатодітних сімей, 1 дитина одинокої матері, 1 дитина, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Сімей, які опинились у складних умовах життя в 2013/2014 н.р. педагогами ДНЗ №27 не виявлено.
1.6. Аналіз роботи психологічної служби
Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в 2013/2014 н.р. проводилось через діагностичну роботу з дітьми практичним психологом Моховою М.І. Діагностичним напрямком роботи практичного психолога дошкільного закладу передбачалось проведення індивідуальних та групових (охоплено 189 дітей) соціально-психологічних досліджень серед дошкільників.
У грудні-січні 2013/2014 року проведено обстеження дітей старшого дошкільного віку на виявлення тривожності за тестом (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен). Діти старших груп, у яких було виявлено високий рівень тривожності залучалися до групової корекційно - розвивальної роботи.
У лютому 2014 року проведено дослідження психічних процесів дітей середнього дошкільного віку - діагностика уяви за методикою "намалюй щось" Немов Р.С., дослідження сприйняття за методикою "Впізнай хто це" Немов Р.С. Діти, у яких було виявлено недостатній рівень розвитку психічних процесів (уяви, сприйняття) залучалися до групової корекційно - розвивальної роботи. У квітні проведено комплексне дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі за методиками "Намисто", "Кругозір", "Словник Гільбуха" та за допомогою тесту "Малюнок людини". Охоплено 95 дітей: 54 хлопчика і 41 дівчинку. На підставі отриманих результатів зроблені загальні висновки про те, що метою попередження труднощів у формуванні готовності старших дошкільників до навчання у школі вихователям слід цілеспрямовано формувати у дітей уміння самостійно планувати й організовувати свою діяльність відповідно до поставленої мети, розвивати розумові операції та активізувати просвітницьку роботу з батьками випускників, що і було рекомендовано педагогічним працівникам у 2014/2015 н.р. Впродовж навчального року психолог значну увагу приділяла роботі з дітьми пільгового контингенту, а саме: створила інформаційний банк даних дітей пільгового контингенту; провела анкетування батьків з метою ознайомлення з психологічним кліматом та особливостями взаємин у родині (анкета "Особливості виховання дітей у сучасній родині"); індивідуальні та групові заняття з дітьми; надавала консультативну допомоги батькам з питань виховання, навчання і розвитку дітей, охорони їх здоров'я.
Отже, з метою створення відповідних умов для всебічного розвитку дітей соціально вразливих категорій у 2014/2015 наступному році доцільно провести поглиблену індивідуальну діагностику дітей пільгового контингенту.
Протягом навчального року практичним психологом було проведено низку індивідуальних консультацій з педпрацівникам та батьками за темами: "Проблеми поведінки та взаємодії"; "Проблеми інтелектуального розвитку"; "Прояви агресивності у дошкільному віці", всі надані рекомендації носили дієвий характер.
Найбільш актуальними для батьків та вихователів виявились питання проблемної поведінки та конструктивної взаємодії з дитиною, також для батьки питання особливостей розвитку дошкільників і виховання дітей з вадами особистісного розвитку (агресивність, тривожність), а також проблеми поведінки та взаємодії.
Психологічною просвітою у 2013/2014 навчальному році було охоплено 161 особу (батьки, педпрацівники). Практичний психолог відвідувала батьківські збори в 9 групах, підготувала виступи перед батьками за наступними темами: "Успішна адаптація до дитячого садка як передумова гармонійного розвитку особистості", "Своєчасне становлення вікових новоутворень", "Криза трирічного віку та шляхи її подолання", "Мотиваційна готовність дитини до школи - основна умова її успішної адаптації до навчання", "Взаємозв'язок фізичного та психічного здоров'я дошкільника", "Рівень психологічної готовності дітей до навчання в школі", а також виступи на засіданні педагогічної ради за темами:, "Складові успішного навчання дитини у школі","Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання в школі".
Протягом 2013/2014 н.р. практичним психологом здійснювалась цілеспрямована корекційно-розвивальна робота за такими напрямами, як розвиток у дітей старшого дошкільного віку емоційної сфери, навичок самоконтролю у діяльності, формування адекватної самооцінки за програмою С. Тергоєвої "Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація"; створення умов для подолання страхів у дітей дошкільного віку, корекція невпевненості у собі, тривожності за програмою М. Михайленко "У згоді зі світом і з собою", нею було охоплено 21 дитина дошкільного віку.
За наслідками аналізу здійсненої корекційно-розвивальної роботи щодо перспектив на 2013/2014 н.р. - доцільно в процесі корекційно-розвивальної роботи цілеспрямовано приділити увагу розвитку творчих здібностей дошкільників; більш конкретизовано планувати індивідуально-корекційну роботу з дітьми.
Отже, на підставі вищезазначеного аналізу та на запит адміністрації дошкільного закладу щодо психологічної служби, пріоритетними завданнями її на 2014/2015 н.р. буде:
* Сприяти розвитку та гармонізації основних складових психічного здоров'я дітей дошкільного віку.
* Надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому та когнітивному розвитку.
* Провести дослідження рівня психологічної готовності дошкільників до навчання в школі. * Звернути увагу на аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.
* Відслідковувати рівень адаптації дітей до дитячого садка.
* Сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини. Виявляти обдарованих дітей.
* Використовувати різноманітні форми роботи з метою підвищення психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної досвідченості батьків.
1.7. Аналіз результатів управлінської діяльності
Управлінські рішення, прийняті у 2013/2014 н.р. відповідали діючим нормативним документам: в наявності циклограма наказів, накази та розпорядження видавалися та своєчасно доводились до відома учасників навчально-виховного процесу щодо здійснення, вивчення навчально-виховної роботи, виконання нормативних актів, документів про освіту, педагогічного навантаження тощо. Здійснювалося заохочення працівників ДНЗ. Покарань за період навчального року не було.
Контрольно-аналітична діяльність у 2013/2014 н.р. відповідала актуальним проблемам освіти й завданням річного плану, перспективному плану вивчення навчально-виховного процесу. Матеріали вивчення стану навчально-виховного процесу були узагальнені за підсумками контролю: накази по ДНЗ (наказ №81 від 30.11.2012, наказ №94 від 31.12.2014, наказ №32 від 10.02.2014, наказ №45 від 27.05.2014), довідки з аналізом і пропозиціями, результати виконання пропозицій. Адміністрація ДНЗ намагалася здійснювати проведення внутрішнього контролю у відповідності до тенденції досягнення максимальної ефективності, завдяки використанню раціональних та гуманних засобів.
У 2014/2015 навчальному році вимагає подальшого розв'язання проблема управління заснованого на попередженні, а не на виявленні недоліків в роботі, проблема підвищення педагогічної активності педагогів ДНЗ № 27.
Висновок про проблему мотивації змусив адміністрацію ДНЗ більш ретельно підійти до цієї проблеми.
Продовження роботи розпочатої з колективом педагогів ДНЗ у 2011/2012 н.р. мало позитивні наслідки - помітно зросла педагогічна активність. Педагоги ДНЗ стали активніше відвідувати методичні об'єднання та інші заходи районного масштабу, готувати свої напрацювання до педагогічного ярмарку, а вихователі, які не мають вищої освіти, почали цікавитися можливістю здобуття звання "вихователь-методист". Інструктор з фізичного виховання Романова М.С. впродовж останніх років приймає найактивнішу участь в роботі районного методичного об'єднання інструкторів з фізичної культури. В квітні 2014 р. провела методичне об'єднання за темою: "Організація оздоровчої роботи в ДНЗ", де поділиться з колегами досвідом організації спортивних свят та днів здоров'я в ДНЗ, розкрила основні аспекти своєї системи роботи з батьками щодо зміцнення здоров'я дітей, ознайомила з методичними рекомендаціями з теми: "Дитячий спорт як засіб зміцнення опірних сил дитячого організму", організувала перегляд спортивного свята "Весняна казка".
На базі дошкільного закладу успішно пройшло районне методичне об'єднання для вчителів-логопедів району за темою: "Використання театралізованої діяльності в логопедичній роботі з дітьми, які мають загальне недорозвинення мовлення".
В 2013 році вийшли з друку видавництва "Ранок" розробки вихователя Сосненко Л.І. "Підготовка руки дошкільника" та "Пожежна безпека" з серії "Інформаційні стенди для ДНЗ", робочі зошити на допомогу батькам і вихователям в організації індивідуальної та групової роботи з дітьми : "Чи готова дитина до школи?", "Що має знати дитина в 5 років?", "Перевіряємо рівень знань малюка" з серії "Тести для дошкільнят"навчання грамоти та математики для занять із дітьми 4-6 років, що містять практичні завдання. Укладачем-упорядником зошитів також була вихователь ДНЗ №27 Сосненко Л.І.
Основним принципом результативності керівництва ДНЗ №27 найбільш повне розкриття здібностей підлеглих, що передбачає самостійність і виключає примусовість. Кожен педагог може виконати поставлене завдання без підганяння та вказівки. Щоб оптимізувати мотивацію педагогів ДНЗ, надати можливість відчути внутрішнє самозадоволення у 2014/2015 навчальному році планується продовжувати активно використовувати вдосконалений "план-самомоніторинг", який сприятиме забезпеченню праці, що відповідає чотирьом основним характеристикам:
1. Різноманітність - робота з широким спектром операцій або з різноманітними методами праці;
2. Автономія - робота надає можливість працівнику розподілити час, підібрати процеси, методи;
3. Усвідомлення завдання - працівник цілком виконує визначену частину роботи та може бачити результат своєї праці;
4. Зворотній зв'язок - регулярне отримання інформації про результати своєї праці.
Кожен педагог отримає можливість для самовиразу, визначені повноваження, можливість наочно побачити сенс своєї роботи.
В основу управління ДНЗ у 2014/2015 навчальному році буде покладено передусім не внутрішній контроль, а забезпечення якості на кожному окремому ступені навчально-виховного процесу кожним окремим педагогом. Завдання для вдосконалення системи управління ДНЗ на наступний етап розвитку:
* забезпечення мотиваційного управління на основі режиму самоуправління і співуправління;
* поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та коректувати освітню ситуацію в ДНЗ;
* делегування частини повноважень і відповідальності за результатами своєї діяльності самим учасникам освітнього процесу;
* формування психолого-педагогічного механізму стимулювання як основи рефлексивного управління діяльністю колективу.
1.8. Аналіз виконання розділу 4.2.4. "Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти" Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2012-2015 роки
На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.08.2013 №139 "Про організацію роботи установ та закладів освіти міста в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО) у 2013/2014 навчальному році", від 15.08.2013 №142 "Про затвердження Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади міста Харкова", наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 08.08.2013 №243 "Про організацію роботи управління освіти
та навчальних закладів Дзержинського району в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО) у 2013/2014 навчальному році", від 16.08.2013 №248 "Про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади Дзержинського району міста Харкова", з метою автоматизації управлінської діяльності в ДНЗ, підтримки єдиної системи збору інформації, обробки та зберігання інформації, приведення до єдиних зразків форм звітних документів, керуючись вимогами Закону України "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації" впродовж року адміністрацією ДНЗ №27 було забезпечено систематичну роботу з запровадження в ДНЗ системи "Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)", внесення первинних даних щодо навчального закладу, мережі навчального закладу, педагогічного складу, вихованців та інших даних, передбачених звітами, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти за допомогою визначеного Міністерством освіти і науки України програмного забезпечення або спеціального програмного інтерфейсу з метою автоматичного формування обов'язкових державних статистичних звітів в електронному вигляді, забезпечено систематичну роботу закладу в інформаційній системі управління освітою (ІСУО) та підтримку баз даних в актуальному стані, постійне оновлення баз даних відповідно до поточної інформації, забезпечено запровадження системи "Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади", для чого були введені до системи дані з існуючої станом на 15.08.2013 реєстрації дітей у відповідному журналі дошкільного навчального закладу.
Налагоджене функціонування програми "Skype" мало свої позитивні наслідки в 2013/2014 н.р. Проте програма використовувалась дуже рідко.
Створений з метою популяризації та інформаційної відкритості дошкільного закладу та на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, п.3.3 "Організаційно-педагогічна діяльність" розділу "Управлінська діяльність щодо розвитку дошкільної освіти" річного плану управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради в травні 2011 року web-сайт КЗ ДНЗ №27, продовжував успішно функціонувати і в 2013/2014 н.р. Цікава та актуальна інформація про дитячий садок розміщена на сайті ДНЗ для всіх зацікавлених осіб протягом року постійно і систематично оновлювалась. Своєчасно проводився щомісячний аналіз функціонування сайту, відповідальною особою формувалися звіти щодо функціонування сайту ДНЗ та вчасно надавалися до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.
Впродовж 2013/2014 н.р. працівники ДНЗ приймали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ-компетентності: вихователь-методист Толочко О.В. відвідала семінар-практикум для вихователів-методистів "Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу дошкільного навчального закладу" у ДНЗ № 74 Київського району м.Харкова, керівник гуртка англійської мови Кожухарь Е.Ю., вихователь-методист Толочко О.В. - майстер-клас на базі ДНЗ №15 Жовтневого району м.Харкова за темою "Використання ІКТ в управлінській діяльності та методичній роботі", інші педагоги ДНЗ щомісяця підвищували свій професійний рівень на хвилинках-презентаціях "Підвищення інформаційно-комп'ютерної компетентності педагогів", систематично отримували консультації з питань ІКТ, більшість педагогічних працівників регулярно займалася самоосвітою.
З метою визначення рівня інформаційно-комп'ютерної грамотності педагогів було проведене анкетування "Наші досягнення і перспективи". Здійснено порівняльний аналіз досягнень педагогів за рік.
Вихователь Чайка Л.М. поділилася досвідом щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі під час колективного перегляду "Диференційований підхід до мовленнєвого розвитку старших дошкільників. Використання ІКТ", а вчитель-логопед Цатурова Е.Ю. - "Використання ІКТ у мовленнєвому розвитку дошкільників, подоланні вад мовлення у дітей з ЗНР". У зміст конкурсу "Міс педмайстерність" були включені завдання на використання ІКТ в НВП. Було проведене заняття для дітей 6-го р.ж. заняття з дітьми старшого дошкільного віку (6-го р.ж.) "Я і комп'ютер", конкурс на виготовлення нестандартної новорічної листівки з використанням програм Power Point, Paint, Point net.
Організована і проведена низка заходів для батьків: семінар-практикум "Компьютерні ігри та вправи для дошкільників: "за" чи "проти"?", консультація "Безпечне використання Інтернету дітьми різного віку (до 7 років)", "Щоб комп'ютер розвивав", "Використання ІКТ у мовленнєвому розвитку дошкільників, подоланні вад мовлення у дітей з ЗНР", консультація для батьків щодо специфіки роботи дошкільників з програмами Power Point, Paint, Point net "Розвиваємо творчість дитини". У 2013/2014 н.р. ресурси мережі Інтернет досить активно використовувались в адміністративній діяльності, і недостатньо активно, проте активніше ніж минулоріч, у виховному процесі. Мали місце значні труднощі в організації роботи щодо підвищення комп'ютерної грамотності педагогічних працівників через відсутність ресурсів, як-от: достатньої кількості ПК, особи, з числа співробітників ДНЗ, яка на високому рівні володіє комп'ютером. Основною проблемою в роботі за 2013/2014 н.р. є відсутність достатньо-необхідної кількості комп'ютерної техніки, повна відсутність мультимедійної техніки.
Проте, попри всі негаразди у інформатизації закладу, ДНЗ успішно презентував себе на І (районному) етапі конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу "Шкільний інформаційний світ - 2013-2015", відеоролик та методичні матеріали надані до участі у І (районний) етап конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу "Шкільний інформаційний світ - 2013-2015" у номінації "Інформаційні технології в дошкільній освіті" були високо оцінені журі, як наслідок КЗ "ДНЗ №27" отримав право прийняти участь у ІІ (міському) етапі конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу "Шкільний інформаційний світ - 2013-2015".
Отже завданням ДНЗ на 2014/2015 н.р.є: * забезпечити якісну підготовку матеріалів, що подаються до участі у ІІ (міському) етапі конкурсу-захисту відповідно до вимог проведення конкурсу-захисту;
* продовжувати успішно втілювати Програму інформатизації комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №27 комбінованого типу Харківської міської ради" на 2012-2017 рр.;
* з метою удосконалення змісту, форм і методів роботи педагогів ДНЗ у напрямку застосування інформаційних та комунікаційних технологій - виявляти і поширювати позитивний досвід колег.
1.9. Аналіз адміністративно-господарської діяльності
За результатами аналізу за останні п'ять років з'ясовано, що матеріально-технічна база КЗ ДНЗ № 27 невпинно покращується за рахунок залучення позабюджетних коштів ( благодійні внески батьків та спонсорів ).
Так у 2013/2014 н.р. було проведено частковий ремонт крівлі над групами №11, №8, здійснено часткову заміну труб холодного та гарячого водопостачання в підвальному приміщенні ДНЗ. В групах №1, №5, №6, №8, № 10 здійснено капітальний ремонт буфетних кімнат із заміною меблів та санітарно-технічного обладнання. В групах №1, №2, №4, №6, №7, № 8, №9, №11 частково замінені аварійні вікна на склопакети. В групах №7 та №9 здійснено капітальний ремонт туалетних та умивальних кімнат із заміною сантехніки. Обладнано новий логопедичний кабінет для занять з дітьми, що мають вади мовлення. Придбано комп'ютер. На харчоблоці ДНЗ придбано новий посуд, ножі, дошки для обробки продуктів. Замінено освітлення. Придбано нові мийки в цех холодної продукції. Здійснено ремонт кімнати для видачі готових страв.
Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них утримуються в чистоті і порядку. Вихователі груп, двірник Дятлова Н.І. та завгосп Мазуріна І.О. завжди дбають про безпеку дітей та співробітників: обстежують місця для прогулянок, проводять огляд небезпечних місць (сходи, віконні рами, шафи тощо) у приміщеннях. Помічники вихователів та робочий з обслуговування будівлі постійно стежать за санітарно-технічним станом у групових і туалетних кімнатах. Гігієнічний режим прибирання і провітрювання постійно і систематично контролюється медичною сестрою Бастригіною А.В. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці. Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.
Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями, м'яким інвентарем. Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення:
* педагогічного процесу;
* усіх видів діяльності дітей і їхнього побуту;
* фізкультурно-оздоровлювальної, медичної бази;
* бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей і умов праці робітників дошкільного закладу.
Так у напрямі "Педагогічний процес" передбачається удосконалення умов для плідної навчальної та ігрової діяльності, для успішної реалізації Базового компонента дошкільної освіти в Україні через подальше впровадження в 2014/2015 н.р. програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), виконання рекомендацій МОН щодо напрямків організації роботи в ДНЗ в 2014/2015 н.р.
З напрямку "Фізкультурно - оздоровлювальна медична база" передбачається створення матеріально - технічних умов для занять фізкультурою, для оздоровлення дітей і їхнього розвитку, для профілактичної оздоровлювальної бази .
Напрямок "Матеріально технічне забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей і умов праці педагогів і технічного персоналу дошкільного закладу" потребує поновлення матеріально-технічних умов для діагностичної та освітньої роботи з дітьми (ТНЗ), удосконалення умов для продуктивної праці всіх категорій працівників дошкільного закладу і робоче місце, його оснащення відповідно до санітарно-гігієнічних норм, правил ТБ; охорони праці (новий спецодяг для всіх категорій техперсоналу).
1.10. Пріоритетні завдання на 2014/2015 н.р.
Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2013/2014 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік:
1. Розпочати роботу щодо патріотичного виховання дітей через розвиток емоційної сфери в різних видах діяльності в контексті забезпечення наступності між суміжними ланками освіти.
2. Вдосконалювати роботу спрямовану на збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.
3. Продовжувати роботу щодо створення безпечного предметно-розвивального середовища як необхідної умови формування навичок екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дошкільників.
4. Продовжувати роботу щодо забезпечення цілісного підходу до формування мовленнєвої компетенції дошкільників у світлі програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років "ДИТИНА".
1.11. Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі у 2014/2015 навчальному році
У новому 2014/2015 навчальному році освітня діяльність ДНЗ № 27 буде спрямована на виконання нормативно-правових документів, що регламентують функціонування дошкільної освіти, зокрема:
* Конституція України;
* Закон України "Про дошкільну освіту", затверджений Указом Президента України від 11.07.2001 р. №2628-11;
* Закон України "Про освіту" (ст. 23);
* Закон України " Про внесення змін і доповнень до закону України "Про освіту";
* Закон України "Про виховання дітей та молоді";
* Закон України "Про охорону дитинства";
* Закон України "Про пожежну безпеку";
* Закон України "Про дорожній рух";
* Закон України "Про інноваційну діяльність";
* Закон України "Про цивільну оборону";
* Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
* Закон України "Про охорону праці";
* Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
* Закон України "Про спорт";
* Закон України "Про мови в Українській РСР" від 28.10.89 р. № 8312-11, зі змінами від 06.03.03 р.;
* Конвенція про права дитини, ратифікована Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-ХІІ;
* Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція);
* Державна національна програма "Освіта" ( Україна ХХІ століття);
* Національна програма "Діти України";
* Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року;
* Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
* Концепція модернізації національної освіти;
* Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;
* Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305;
* Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 зі Змінами до Типового положення атестацію педагогічних працівників затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20.12.2011 №1473;
* Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 19.10.2001р. №691;
* Типове положення про методичний кабінет ДНЗ від 09.11.2010 р. №1070;
* Положення про організацію робіт з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (2001);
* Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні;
* Наказ МОН України "Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах" від 28.10.2008 р. №985;
* Наказ МОН України "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" від 23.11.2010 р. №1111;
* Наказ МОН України та Мінохорони здоров'я України від 27.03.2006 р. № 240/165 "Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу";
* Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від17.04.2006 № 298/227;
* Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 26.02.2013 № 202/165;
* Інструктивно-методичні рекомендації МОН України від 27.06.2014 р. № 1/9-341 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році";
* Інструктивно-методичний лист МОН України "Про режим роботи дошкільних навчальних закладів" №1/9-36 від 24.01.2007 р.;
* Інструктивно-методичний лист МОН України "Про організацію обліку дітей дошкільного віку" №1/9-263 від 07.05.2007 р.;
* Інструктивно-методичний лист МОН України "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" №1/9-583 від 04.10.2007 р.;
* Інструктивно-методичний лист МОН України "Про здійснення соціально-педагогічного патронату" №1/9-811 від 17.12.2008 р.;
* Лист МОН України "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" № 1/9-455 від 03.07.2009 р.; * Інструктивно-методичний лист МОН України "Про організацію роботи з дітьми 5-тирічного віку" №1/9-666 від 27.09.2010 р.;
* Інструктивно-методичні рекомендації "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі" (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082);
* Інструктивно-методичні рекомендації "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період" (Лист МОН МС України від 16.03.2012 р. № 1/9-198); * Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період" (Лист МОН МС України від 28.05.2012 р. № 1/9-413);
* Лист МОН МС України від 23.05.2012 р. № 1/9-391 "Про організацію літнього відпочинку дітей";
* Лист МОН України від 16.08.2010 р. № 1/9-563 "Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу"; * Інструктивно-методичні рекомендації "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"( Лист МОН МС України від 19.08.2011 р. № 1/9-634); * Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку в дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 р. № 1/9-153);
* Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах( МОН України, від 18.07.2008 р. № 1/9-470);
* Наказ МОН України від 01.09.2009 р. № 806 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах"; * Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 06.06.2011 р. № 1.4/18-1823 "Про недопустимість використання контрафактної літератури";
* Авторські програми корекційної та навчально-виховної роботи в групах для дітей з вадами мовлення;
* Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі ( МОН України, від 27.08.2004 р. № 1/9-438);
* Лист МОН МС України від 21.07.2011 р. № 1/9-552 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах";
* Лист МОН МС України від 29.07.2011 р. № 1/9-577 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах";
* Лист МОН України від 25.07.2014 р. № 1/9-374 "Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році";
* Лист МОН України від 25.07.2014 р. № 1/9-372 "Про проведення заходів щодо протидії тероризму";
* Лист МОН України від 25.07.2014 р. № 1/9-376 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році";
* Перелік навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі в дошкільних навчальних закладах у 2009-2019 р.р. ( лист МОН України від 13.07.2009 р. № 1/9-477, інформаційний збірник МОНУ 22-23-24/2009);
* Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", затверджена Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України №604 від 21.05.2012 р.);
* Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", рекомендована Міністерством освіти і науки України, Лист МОН України №1/11-11177 від 08.12.2010;
* Методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", схвалені до використання у дошкільних навчальних закладах України лист ІІТЗО №1.4/18-Г-474 від 05.07.2010 р.
Розділ ІІ.
Методична робота з кадрами
2.1. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відоб
раженняВідмітка про викон.1.З метою підвищення теоретичного рівня професійної майстерності та фахової підготовки педагогів направити вихователів на курси при КВНЗ "ХАНО":
- Домбровську В.П.
- Гордеюк Н.А.за планом УОА
завідувач
наказ
2.Забезпечити до курсовими і після курсовими завданнями педагогів, які будуть підвищувати кваліфікацію у 2014/2015 н.р.протягом року
завідувач
в/методист
зошити з само-освіти
3.Створити умови щодо виконання після курсових завдань педагогами.протягом року
завідувач
в/методист4.З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки забезпечити відвідування районних методичних об'єднань педагогами ДНЗ № 27.протягом року
в/методист
повідом.
5.З метою підвищення ефективності самоосвіти впровадити в практику роботи педагогів зошит із самоосвіти "Щоденник із підвищення професійного рівня", затвердити його, як обов'язкову документацію.з 1 вересня 2014 завідувач
в/методист
зошити з самоосві-ти
6.Створити умови щодо підвищення професійної майстерності педагогів через самоосвіту.протягом року
завідувач
в/методист
методич
ний кабінет7.Надати методичну допомогу з самоосвіти та підбору відповідної методичної та наукової літератури.постійнов/методист
наказ, протокол
8.Провести атестацію вихователів Домбровської В.П., Гордеюк Н.А., Толочко О.В., музичного керівника Святкіної Т.В.протягом рокузавідувач
9.Обговорювати новинки методичної літератури, періодичних видань журналів "Дошкільне виховання"
"Палітра педагога"
"Дитячий садок"
"Б В Д С" та ін.1 р. на місяцьв/методист
круглий стіл (бесіди)
10.З метою виявлення рівня педагогічної майстерності педагогів провести діагностування вихователів.травень 2015в/методист
педрада
11.Провести анкетування з метою виявлення освітніх потреб педагогів.2 р. на рікв/методист
анкету
вання
12.Здійснювати обмін думками щодо відвідування педагогами методичних об'єднань. 1 р. на кварталв/методист
взаємовідвідування
13.Взяти участь у районній та обласній виставці - ярмарку педагогічних ідей та технологій та педагогічному вернісажі.за планом УОАв/методист
матеріали до виставки - ярмарку14.З метою підвищення ефектив-ності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів.протягом року
в/методист
зошити з самоосві-ти15.Затвердити на першій педраді 2014/2015 навчального року методичні проблеми для поглибленої роботи вихователів, вчителів-логопедів, інш.педпрацівників на основі попереднього анкетування.вересень 2014завідувач
в/методист
16.З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2014/2015 н.р.:
- визначити зміст педагогічного процесу, скласти навчальні плани;До 01 вересня 2014 в/методист
навчальний план
- створити на заняттях та в повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;постійнозавідувач
в/методист
спостереження - забезпечити функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу;
протягом року
завідувач
в/методист
контрольні зрізи знань, рекомендації - затвердити склад творчої групи та організувати роботу щодо реалізації пріоритетних завдань в навчально-виховній роботі ДНЗ.протягом року
завідувач
в/методист
план роботи творчої групи17.Проводити санітарно - просвітницьку роботу з працівниками ДНЗ.1р. на кварталлікар
ст. м/с
П.І.Б.Методична робота в ДНЗ
районні методичні об'єднаннясамо- освітавідкриті заняттяпедрадитеоретичні семінари, семінари практикумиконсуль-таціїБіда Ю.Л.***вчителів-логопедів**Гордеюк Н.А.***сер.дошк.вік (5 р.ж.)*Денисенко З.Г.***ст..дошк.вік (6 р.ж.) *Добродомова Г.М.***ст..дошк.вік (6 р.ж.)*Домбровська В.П.***сер.дошк.вік (5 р.ж.)**Здельник І.С.***ранній вік*Кайда Н.П.***ранній вік*Калініченко А.М.***сер.дошк.вік (5 р.ж.)*Ковальова Н.С.***сер.дошк.вік (5 р.ж.)*Комарова Т.С.***сер.дошк.вік (5 р.ж.)*Матієшина Н.А.***муз.керівників**Перетятько А.Б.***ст..дошк.вік (6 р.ж.)**Пшенична Н.В.***ранній вік*Романова М.С.***інстр.з фізвиховання**Святкіна Т.В.***муз.керівників**Сосненко Л.І.***мол.дошк.вік (4 р.ж.)**Табельська Т.М.***мол.дошк.вік (4 р.ж.)*Толочко О.В.***в/методистів*Чайка Л.М.***мол.дошк.вік (4 р.ж.)**Цатурова Е.Ю.***вчителів-логопедів**Шарова Н.І.***ст..дошк.вік (6 р.ж.)*Шептун З.Г.***ст..дошк.вік (6 р.ж.)*Мохова М.І.***практ. психологів*
2.2. Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ № 27
№
з/п
П.І.Б.
Посада Підвищення кваліфікаціїРік наступної перепідготовкиДата
(число, місяць,рік)Місце проходження№ посвідчення 2014 20152016201720182019
І півріччяІІ півріччяІ півріччяІІ півріччяІ півріччяІІ півріччяІ півріччяІІ півріччяІ півріччяІІ півріччяІ півріччя1.Біда Ю.Л.вчитель-логопед15.10.2010КВНЗ "ХАНО"539/2+2.Гордеюк Н.А.вихователь---+ 3.Денисенко З.Г.вихователь30.11.2012КВНЗ "ХАНО"62/05+4.Добродомова Г.М.вихователь14.12.2012КВНЗ "ХАНО"71/7+5.Домбровська В.П.вихователь23.10.2009ХОНМІБО297/6 + 6.Здельник І.С.вихователь01.06.2012КВНЗ "ХАНО"667/10+7.Кайда Н.П.вихователь15.02.2013КВНЗ "ХАНО"30/09+8.Калініченко А.М.вихователь12.10.2012КВНЗ "ХАНО"17/09+9.Ковальова Н.С.вихователь29.04.2011КВНЗ "ХАНО"452/10+ 10.Кожухарь І.Ю.керівник гуртка---+11.Комарова Т.С.вихователь21.10.2011КВНЗ "ХАНО"917/13+12.Матієшина Н.А.муз.керівн.29.03.2013КВНЗ "ХАНО"60/21 +13.Перетятько А.Б.вихователь14.03.2014ХОНМІБО39/18+14.Пшенична Н.В.вихователь05.06.2009ХОНМІБО214/21 + 15.Решта В.М.завідувач20.03.2009ХОНМІБО89/22+16.Решта В.М.вихователь12.04.2013КВНЗ "ХАНО"71/21+17.Романова М.С.інст.. з фіз.вихов.04.03.2011КВНЗ "ХАНО"136/33 + 18.Святкіна Т.В.муз.керівн.13.06.2014КВНЗ "ХАНО"100/17 +19. Сосненко Л.І.вихователь10.02.2012КВНЗ "ХАНО"58/19+20.Табельська Т.М.вихователь14.10.2011КВНЗ "ХАНО"898/17+21.Толочко О.В.в/методист06.04.2012КВНЗ "ХАНО"404/22+22.Толочко О.В.вихователь16.05.2014КВНЗ "ХАНО"80/23+23.Чайка Л.М.вихователь15.06.2012КВНЗ "ХАНО"742/28+24.Цатурова Е.Ю.вчитель-логопед---25.Шарова Н.І.вихователь27.04.2012КВНЗ "ХАНО"554/31+26.Шептун З.Г.вихователь23.12.2011КВНЗ "ХАНО"1390/3127.Мохова М.І.практ.психолог---++ Перспективний план атестації педпрацівників ДНЗ № 27
№
з/п
П.І.Б.
Посада
Пед
Стаж
Категорія
Звання
Дата
останньої
атестації
Рік наступної атестації2014 - 2015 2015-20162016-20172017-20182018- 20191.Біда Ю.Л.вчитель-логопед18 р.вчитель-логопед І кат.не має30.03.2011+2.Гордеюк Н.А.вихователь11 р.виховательне має-+3.Денисенко З.Г.вихователь45 рвихователь І кат.не має28.03.2013+4.Добродомова Г.М.вихователь20 р.виховательне має28.03.2013+5.Домбровська В.П.вихователь27 р.вихователь І кат.не має13.05.2010+6.Здельник І.С.вихователь35 р.виховательне має28.03.2013+7.Кайда Н.П.вихователь34 р.виховательне має28.03.2013+8.Калініченко А.М.вихователь22 р.виховательне має28.03.2013+9.Ковальова Н.С.вихователь36 р.виховательне має19.04.2011+10.Кожухарь І.Ю.керівник гуртка3 р.керівник гурткане має-+11.Комарова Т.С.вихователь26 р.виховательне має28.03.2013+12.Матієшина Н.А.муз.керівн.26 р.муз. керівникне має28.03.2013+13.Перетятько А.Б.вихователь38 р.вихователь І кат.не має29.04.2009+14.Пшенична Н.В.вихователь27 р.виховательне має18.03.2011+15.Решта В.М.завідувач36 р.завідувачне має-+16.Решта В.М.вихователь25 р.вихователь ІІ кат.не має28.03.2013+17.Романова М.С.інст.. фіз.вихов.17 р.інст..фізвих. вищ. кат.майстер спорту04.04.2011+18.Святкіна Т.В.муз.керівн.39 р.муз. керівник І кат.не має20.03.2009+19. Сосненко Л.І.вихователь18 р.вихователь І кат.не має19.03.2012+20.Табельська Т.М.вихователь22 р.виховательне має19.03.2012+21.Толочко О.В.в/методист23 р.в/методист І кат.не має20.03.2014+22.Толочко О.В.виховательвиховательне має-+23.Чайка Л.М.вихователь19 р.вихователь І кат.не має28.03.2013+24.Цатурова Е.Ю.вчитель-логопед3 р.вчитель-логопед ІІ кат.не має28.03.2013+25.Шарова Н.І.вихователь37 р.виховательне має28.03.2013+26.Шептун З.Г.вихователь31 р.виховательне має28.03.2013+27.Мохова М.І.практичний психолог2 р.практ.психологне має-+
2.3. Атестація №
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відоб
раженняВідмітка про виконан
ня1.
З метою підвищення професійного рівня видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації.вересень
2014
завідувач
наказ
2.
Атестувати в 2014/2015н.р. педагогів:
- Домбровську В.П.;
- Гордеюк Н.А.;
- Толочко О.В.;
- Святкіну Т.В.березень 2015
завідувач
в/методист
протокол
3.
З метою підвищення якості проведення атестації вивчити систему роботи педагогів, які підлягають черговій атестації.впродовж року
члени атестаційної комісії
графік звіту
4.Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації.квітень 2015завідувач
в/методистнаказ 2.4. Педагогічні ради
№
з/п
Зміст роботи
Термін
Відповіда-льніФорма відоб
раженняВідм. про виконан.1. "Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості - від перших років життя дитини і до школи"
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. 29 серпня
2014
в/методист
інформація2. Презентація річного плану роботи ДНЗ на 2014/2015 н.р. Пріоритетні завдання. Затвердження плану роботи ДНЗ на новий навчальний рік.завідувач
інформ. за розд-ми річного плану3. Проблемний аналіз роботи дошкільного навчального закладу в літній оздоровчий період 2014 р.завідувач
круглий стіл4. Затвердження освітніх програм (додаткових комплексних і парціальних) та методичних посібників для навчально-виховної роботи на 2014/2015 н.р. завідувач
в/методистобгово-рення 5. Затвердження форм планування освітньо-виховного процесу. педагогиголосування6. "Фахове вдосконалення педагогів" (ознайомлення з орієнтовним планом підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів ДНЗ). Затвердження методичної проблеми для поглибленої роботи кожного педагога, планів самоосвіти педагогів.в/методист
вихователі
інформація (графік)
7. Підведення підсумків за рейтинговою таблицею оцінки діяльності педагогів у підготовці до нового навчального року.в/методистігрова
система оцінюв.
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відоб
раженняВідм. про вик.2."Сучасні аспекти трудового виховання дошкільника"
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. листопад 2014
в/методист
інформація2. Трудове виховання дошкільника в світлі нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.завідувач
доповідь3. Особливості трудового виховання дітей дошкільного віку, його актуальність у сьогоденні.в/методистдоповідь4. Практично-теоретична частина ("Брейн-ринг").
4.1. Види дитячої праці в різних вікових групах.
4.2. Праця в природі у групах старшого дошкільного віку.
4.3. Організація господарсько-побутової праці в групах дошкільного віку.
4.4. Основні форми праці в групах молодшого і середнього віку.
4.5. Види ручної і художньої праці з дітьми.
4.6. Трудове виховання в ДНЗ.
4.7. Трудове виховання у сім'ї.в/методисттворча група"Брейн-ринг"5. Про результати тематичного вивчення "Стан роботи щодо трудового виховання дітей дошкільного віку" (довідка).в/методистдовідка 6. "Основні шляхи оптимізації трудового виховання дошкільників" (круглий стіл).педагогикруглий стіл7. Презентація посібників - обладнання з трудового виховання. вихователіпрезентація
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відоб
раженняВідм. про виконан.3."З фізкультурою ми дружимо"
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. березень
2015
в/методист
інформація2. Складові та передумови здоров'я дитини. Взаємозвязок фізичного та психічного, соціального здоровя дошкільника. Вплив фізкультурно-оздоровчої роботи на його зміцнення.інст.-тор з фіз..вих-ня Романова М.С., практичн. психолог Мохова М.І.доповідь3. Аналіз та результативність оздоровчо-профілактичної роботи в ДНЗ.сестра медична старша Бастригіна А.В.аналіт. довідка за рез-ми контр-го обстеж.4. Ділова гра "Фізкультурно-педагогічні перегони".в/методистплан пров-ня5. Аналіз рівня педагогічної майстерності вихователів щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.в/методистінформація6. Про результати тематичного вивчення "Стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ" (довідка).завідувачдовідка7. Шляхи активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності в ДНЗ.в/методистмозковий штурм8. Виставка дитячих робіт "З фізкультурою ми дружимо!".вихователі
виставка дитячих робіт
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відоб
раженняВідм. про вик.4."Про підсумки роботи ДНЗ в 2014/2015 н.р."
1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педради. травень
2015
завідувач
інформація2. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічоного колективу на 2015/2016 н.р.в/методист
аналітична довідка3. Стан організації роботи щодо патріотичного виховання дошк-в.завідувачдовідка4. "Педагогічні родзинки". Підсумки роботи за програмою "Дитина".в/методист
вихователітворчі звіти 5. Формування комунікативної готовності старших дошкільнят до навчання в школі.Мохова М.І., Біда Ю.Л.доповідь
6. "Обличчям до особистості" (результати навчально-виховної роботи з дітьми-логопатами).вчителі-логопеди вихователітворчий звіт
7. Рівень освітньо-виховного процесу в групі раннього віку (3 р.ж.) №1.в/методист
довідка8. Відкритий мікрофон: запитання, точка зору, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної, методичної роботи в ДНЗ в наступному навчальному році.в/методист вихователі
обговорення
8. На порозі - літо:
- завдання літнього оздоровчого періоду, створення умов, затвердження плану роботи ДНЗ на літній період;
- затвердження розваг на літній період.завідувач
в/методист
музичні керівникиобговорення
8. Виставка творчих робіт виховате-лів з дітьми: "Від серця до серця"вихователі
виставка2.5. Семінари
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відображенняВідм. про вик.1.Проблемний семінар "Сучасні підходи до трудового виховання дошкільників"
1. Психолого - педагогічні передумови реалізації змісту трудового виховання дошкільників.
2. Нетрадиційні та інноваційні методи та прийоми трудового виховання.
3. Вимоги до особистості педагога.
4. Урахування роботи з трудового виховання у перспективному та календарному плануванні.
5. Організація праці з дошкільниками на території дитячого садка (рекомендації).жовтень
2014в/методиствихователі
інформаційні матеріали, методичні рекомендації2. Семінар-практикум
"Мовленнєвий розвиток дошкільників як складова готовності до шкільного навчання".
Заняття 1.
1. Розвиток мовленнєво-комунікативних здібностей дітей дошкільного віку (інформація). 2. Основні напрямки роботи з формування мовлення дошкільників (обговорення).
3. Вимоги до мовлення педагога.
4. Показники мовленнєвої компетентності дитини за змістом Програми (методична панорама).
5. Ігротека розвивальних ігор (презентація посібників для розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників).
Домашнє завдання: опрацювати зміст розділів "Мова рідна, слово рідне" та "Художня література" програми "Дитина", методичні рекомендації.листопад
2014в/методист
в/логопеди
вихователі
інформаційні матеріали, методичні рекомендаціїЗаняття 2.
1. Практична робота "Заморочки із бочки" (анкетування).
2. Вікторина "Тлумачний словник".
3. Педагогічний практикум "А я роблю ось так!".
4. Перегляд заняття з розвитку мовлення у старшій групі №4 (6-го р.ж.).
Домашнє завдання: опрацювати показники успішного розвитку розділів "Мова рідна, слово рідне" та "Художня література" програми "Дитина", проаналізувати досягнення дітей своєї групи.грудень
2014в/методист
в/логопеди
вихователі
інформаційні матеріали, методичні рекомендації3.Інтерактивний семінар "Інформаційно-комунікаційні технології як чинник підвищення якості дошкільної освіти" Мета: Удосконалення педагогічної компетентності педагогів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій; підвищення інформаційної культури та рівня мотивації до оволодіння ІКТ.
1. "Світ інформатики" (інтелект-на розминка).
2. ІКТ - ефективний засіб підвищення якості дошкільної освіти (електронна презентація).
3. "Я в житті дитячого садка" (створення електронної газети).
4. "Мої ноу-хау" (інтеракт-на вправа).січень
2015в/методист
Чайка Л.М.
педагогиінформаційні матеріали, методичні рекомендації, електронна презентація
4. Семінар-практикум
"Здоров'язберігаючі технології: стретчінг с елементами казкотерапії, в роботі з дітьми дошкільного віку"
Мета: використання здоров'язберігаючих технологій з метою збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей.
І. Теоретична частина.
1. Здоров'язбереження як важлива складова педагогічного процесу.
2. Здоров'язберігаючі технології: сутність, класифікація.
3. Технологія ігрового стретчінга.
ІІ. Практична частина.
Майстер - класс "Стретчінг з елементами казкотерапії".лютий 2015в/методист
інструктор з фізви-ня Романова М.С.інформаційні матеріали, методичні рекомендації5.Проблемний семінар "Організація роботи щодо патріотичного виховання з дітьми дошкільного віку".
1. Особливості патріотичного виховання дошкільників на сучасному етапі .
2. Забезпечення умов для патріотичного виховання дітей дошкільного віку (педагогічне проектування).
3. Етапи патріотичного виховання дитини.
4. Система і послідовність проведення занять щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку (рекомендації).
5. Форми та методи роботи з дітьми щодо виховання патріотичних почуттів у дошкільників (круглий стіл).
6. Ознайомлення з державною символікою (з досвіду роботи). березень
2014в/методиствихователі
інформаційні матеріали, методичні рекомендації, обговорення, повідомлення з досвіду роботи
6.Практикум "Культура ділової писемної мови"
1. Загальні вимоги до оформлення документів.
2. Складання зразків.
3. Ведення документації педагога дошкільного навчального закладу. квітень
2015в/методист
вихователі інформаційні матеріали, методичні рекомендації
2.6. Консультації
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відобра женняВідм. про вик.
1.Фронтальні:
Адаптація дітей до умов дитячого закладу.
вересень
2014
практичний психологінформаційний матеріал до відома педагогів2.Змістове наповнення освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку.вересень
2014в/методист3.Інтеграція освітнього процесу в дошкільному закладі.вересень
2014завідувач4.Організація трудової діяльності з дошкільникамижовтень
2014в/методист 5.Організація прогулянки.жовтень
2014в/методист6.Створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі.листопад
2014в/методист 7.Професійне мовлення педагогів. Вимоги до якості мовлення педагогів дошкільного закладу. листопад
2014в/методист 8.Організована дитяча діяльність.грудень 2014в/методист 9.Художньо-мовленнєвий розвиток дошкільників.грудень 2014вчитель-логопед Біда Ю.Л.10.Здоровязберігаючі технології у роботі з дошкільникамисічень
2015в/методист11.Профілактика стресів в педагогічній діяльності. січень
2015практичний психолог Мохова М.І.12.Фізкультурно-оздоровча робота з профілактики сколіозу та плоскостопості.лютий
2015інструктор з фіз-ри Романова М.С.13.Поважай права наймолодших. березень
2014 р.
в/методист14.Переваги освітнього процесу з ІКТ.березень
2015вихователь
Чайка Л.М.15.Організація екологічного виховання засобами праці в природі.квітень
2014вихователь
Домбровська В.П.16.Безпека життєдіяльності дітей - важливий аспект навчально-виховного процесу в ДНЗ.квітень
2014завідувач17.Використання природних факторів зміцнення здоров'я.
Організація загартування дошкільників влітку.травень
2014медична сестра старшаДля вихователів груп раннього віку інформаційний матеріал до відома вих-лів1.Ігри в адаптаційний період з дітьми 2-3 роківвересень
2014в/методист2.Сенсорне виховання дітей раннього віку.грудень
2014в/методист3.Особистісне зростання в ранньому віці: суть та умови сприяння.січень
2015в/методист, практичний психологІндивідуальні:
* з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми за новими вимогами та за новою програмою;
* з питань самопідготовки до планування навчального процесу;
* з питань самоосвіти;
* з питань підготовки до педагогічних рад;
* з питань підготовки колективних переглядів;
* з питань узагальнення досвідів робіт педагогів;
* з питань проведення занять та режимних моментів.
Консультації за запитом вихователів.протягом рокув/методистметод-ні рекомендації 2.7. Колективні перегляди №
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відобра женняВідм. про вик.1.Колективна праця в природі гр.. №5 (6-го р.ж.)
жовтень
2014 вихователь Денисенко З.Г.конспект заняття2."Водичко, водичко, умий моє личко" (ігрове заняття, КГН)
гр..№3 (ранній вік)листопад
2014вихователь
Здельник І.С.3.Інтегроване заняття з зображувальної діяльності гр.№2 (5-го р.ж.)грудень
2014вихователь
Домбровська В.П.4.Художньо - естетичний розвиток:
"Різдвяна зірка".
січень
2015 муз.кер.
Матієшина Н.А.5.У світі форми, розміру та кольору гр..№1 (ранній вік)
січень 2015вихователь
Пшенична Н.П.6.Використання творів В.Сухомлинського на заняттях екологічного виховання гр..№8 (6-го р.ж.)лютий
2015вихователь
Добродомова Г.М.7."На гостини до сонечка" інтегроване заняття з розвитку мовлення гр.№1 (ранній вік)березень
2015вихователь
Кайда Н.П.8."Пасхальний сувенір" гр..№11 (5-го р.ж.)квітень
2015вихователь Гордеюк Н.А.9.Інтегроване заняття щодо патріотичного виховання старших дошкільників гр..№4 (6-го р.ж.)квітень
2015вихователь
Шептун З.Г. Перетятько А.Б.10.Спортивна розвага за участю дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку та їхніх батьків "Посвята хлопців у козачата".травень
2015інструктор з фіз-ри Романова М.С.
2.8. Робота творчої групи на 2014/2015 навчальний рік за темою "Екологічний вісник: праця"
Проблема: формування навичок екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дітей дошкільного віку (в т.ч.у природі на ділянці), розвиток емоційно-ціннісного та відповідального ставлення дошкільників до природного довкілля на заняттях та у повсякденному житті.
Мета: систематизувати роботу з планування та реалізації завдань розвитку екологічної компетентності та трудового виховання дошкільника за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" та відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.
Склад творчої групи: Толочко О.В. - керівник творчої групи, Решта В.М., Домбровська В.П., Перетятько А.Б., Чайка Л.М., Сосненко Л.І., Денисенко З.Г., Мохова М.І., Матієшина Н.А., Святкіна Т.В.
План роботи творчої групи над даною проблемою
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніВідм.
про вик.1.Організувати роботу творчої групи з проблеми формування навичок екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дітей дошкільного віку.вересень
2014
в/методист
2.Опрацювати психолого-педагогічну літературу щодо емоційно-ціннісного розвитку дошкільників, формування екологічної компетентності, елементарних трудових навичок у дітей, ознайомити вихователів.вересень
жовтень
2014
в/методист, члени творчої групи
3.Обновити і поповнити в методичному кабінеті розділи "Праця" та "Екологічна компетентність дитини" різноманітним матеріалом на допомогу вихователям.жовтень
2014
в/методист,
практичний психолог4.Створити картотеку за темою "Організація праці дітей у ДНЗ" (в т.ч.у природі на ділянці).грудень
2014
в/методист5.Брати участь у підготовці і проведенні проблемного семінару "Сучасні підходи до трудового виховання дошкільників", брейн-рингу, педагогічної ради.листопад
2014
члени творчої групи
6.Розробити методичні рекомендації щодо формування екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дошкільників.січень
2014
члени творчої групи
7.Розробляти та систематизувати комплексні та інтегровані заняття, сюжетно-ігрові ситуації щодо екологічного розвитку, трудового виховання дошкільників .постійно
члени творчої групи
8.Підготувати і провести колективний перегляд інтегрованих занять з пріоритетом екологічного розвитку та елементами праці в природі.жовтень- листопадчлени творчої групи
9.Поповнити картотеку дидактичних ігор спрямованих на формування навичок екологічно-доцільної поведінки та трудового виховання дошкільників.протягом рокужовтень10.Провести контрольне дослідження щодо рівня сформованості навичок екологічно-доцільної поведінки, елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці у дітей 5-го р.ж.1 раз на півріччя
вихователі,
психолог, в/методист
11.Підготувати добірку консультацій з теми трудового та екологічного виховання.листопад
2014члени творчої групи12.Продовжувати роботу щодо організації дитячої діяльності на екологічній стежині.січень
2015члени творчої групи13.Підготувати добірку матеріалів для проведення батьківських зборів.лютий
2015члени творчої групи14.Залучати батьків до розвитку екологічної компетентності, виховання елементарних трудових навичок і позитивного відношення до праці їх дитини.протягом рокувихователі 15.Круглий стіл з батьками "Виховання у дітей позитивного відношення до праці, навичок екологічно-доцільної поведінки".квітень
2015члени творчої групи
16.Розробити анкети та тести для батьків з питань трудового виховання дошкільників.листопад
2014члени творчої групи
17.Засідання творчої групи.ІІ четвер кожного місяцячлени творчої групи
2.9. Інші форми щодо вдосконалення професійної майстерності педагогів
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніВідм.
про вик.1.З метою щодо удосконалення професійної майстерності педагогів запровадити проведення наступних форм методичної роботи:
• інформаційні педагогічні години з актуальних питань сучасного українського дошкілля;щомісяця завідувач, в/методист 2.• педагогічний ринг "Мандрівка ІКТ-країною";листопад
2014в/методист, вихователь
Чайка Л.М.3.• психологічний тренінг "Маніпулювання як психологічна дія. Чи використовувати, чи захищатись?";грудень
2014практичний психолог Мохова М.І.4.• тренінг "Соціальна адаптація як проблема сучасності";грудень
2014завідувач, в/методист5.• ділова гра "Фізкультурно-педагогічний крос"; січень
2015в/методист, Романова М.С.6.• конкурс "Міс педмайстерність";лютий
2015завідувач, в/методист7.• інтелектуальна гра "О, Харківянка!" (розширення та поглиблення знань про рідне місто);березень
2015завідувач, в/методист8.• майстер - клас: спортивне свято за участю батьків "Ми зі спортом дружимо!";квітень
2015Романова М.С., вихователі старших груп9.• хвилинки презентації "Підвищення інформаційно-комп'ютерної компетентності педагогів".1 раз на квартал
Завідувач, в/методист, Чайка Л.М.
2.10. Корекційна робота в логопедичній групі
№
з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніФорма відоб
раженняВідм. про викон.Консультації для вихователів логопедичної групи1.Фонематичний слух-основа правильного мовлення.жовтень 2014Біда Ю.Л. матеріал до консульт.2.Здоровязбережувальні технології у корекційній роботі ДНЗлютий
2015Цатурова Е.Ю.
Біда Ю.Л. матеріал до консульт.3.Заняття-розваги з елементами пальчикової гімнастики.березень
2015Цатурова Е.Ю.
Святкіна Т.В.матеріал до консульт.Робота з батьками вихованців логопедичної групи1.Семінар-практикум з елементами тренінгу "Співпраця дошкільного закладу, вчителя-логопеда і сім'ї у подолання мовних вад дітей дошкільного віку"
1. Що мають знати батьки про фактори і причини які впливають на вади мовлення у діцтей в дошкільному віці та їх усунення (міні-лекція).
2. Практичне заняття з підгрупами батьків "Вирішення проблемних ситуацій".
3. Корекційна робота щодо подолання вад мовлення (дислалія) (рекомендації).
4. "Чи достатньо уваги ви приділяєте розвитку мовлення дитини?" (тест).
5. "Вузлики напамять!" (поради вчителя-логопеда).жовтень
2014
Цатурова Е.Ю.
Біда Ю.Л.інформаційний матеріал до відома батьків2.Консультації для батьків:
1. Щоб ротик був слухняний, або щасливої дороги до країни звуків! (поради батькам щодо занять з дитиною вдома - логопедичні чистомовки (скоромовки) та вправи на автоматизацію звуків у словах та реченнях).листопад
2014
Цатурова Е.Ю.
Біда Ю.Л.матеріал до консультації2. Гра та спілкування - пріоритетні засоби мовленнєвого розвитку дошкільників в сім'ї.лютий
2015Біда Ю.Л.
Цатурова Е.Ю.
матеріал до консультації3.Анкетування батьків дітей що мають вади мовленнявересень
2014Біда Ю.Л.
Цатурова Е.Ю.анкети4.Круглий стіл з елементами тренінгу "Про розмову та вимову: Роль батьків у мовленнєвому розвитку дитини"
1. Вікові особливості мовлен-нєвого розвитку дітей дошкільного віку (об'єм словника, слово-утворення, зв'язне мовлення).
2. Взаємозв'язок розвитку дрібної моторики рук та мовленнєвої функції.
3. Навчаючий практикум "Використання нетради-ційних методів і прийомів для мовленнєвого розвитку дітей":
* пальчиковий ігротренінг;
* крапковий та загальний масаж рук.
4. Тренінг "Ігри на кухні".грудень
2014Біда Ю.Л.
Цатурова Е.Ю.інформаційний матеріал до відома батьків
Розділ ІІІ.
Вивчення стану життєдіяльності дітей
№
з/п
Зміст роботи
Термін
Методи
контролюФорма відоб
ражен.ВідповідальніПримітка
Комплексне вивчення1.Рівень освітньо-виховного процесу в групі раннього віку (3-го р.ж.) №1. квітень
2015
бесіди з вихователями, спостереження, перегляд занять, аналіз планування, освітньо-виховної роботи, вивчення документації. довідка до педради №4, наказ
завідувач
в/методист
психологТематичне вивчення1.
Стан роботи щодо трудового
виховання дітей дошкільного віку (4-й та 5-й р.ж.) (рівень навчально-виховного процесу щодо формування у дітей навичок екологічно-доцільної поведінки, елементарних трудових навичок та позитивного відношення до праці). листопад
2014
вивчення документації, аналіз планування з даного питання, предметно-розвивального середовища, бесіди з дітьми, перегляд занять та виховної роботи, режимних моментів.завідувач
в/методист2.
Вивчення стану організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (в групах дошкільного віку (4-й та 6-й р.ж.) (рівень проведення оздоровлювальних заходів, їх якість, система проведення, раціональне поєднання, результативність).лютий
2015вивчення документації, аналіз планування, стан МТБ, бесіди з педагогами, спостереження, перегляди занять, режимних моментів, розваг, тощо.довідка
наказ
завідувач
в/методист
3.Вивчення стану організації роботи щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку (5-й та 6-й р.ж.)
(рівень навчально-виховного процесу щодо патріотичного виховання дітей, створення умов в групі, приміщеннях ДНЗ, взаємодія з початковою школою ХГ №169).січень 2015вивчення документації, аналіз планування, предметно-розвивального середовища, спостереження, перегляд занять, розваг.завідувач
в/методистВибіркове вивчення1.
Перевірка виконання попередніх пропозицій.за довідками переві-роквідповідно до мети перевірки.
інформація, протоколи педрадв/методист
2.
Виконання вимог режиму дня.
щомісяця спостереження , вивчення документації.доповідна запискав/методист
3.
Система роботи з дітьми та батьками з питань ОЖЗД.
1 р. на квартал
перегляди занять та виховної роботи.
аналітична інформаціязавідувач
в/методист
4.
Якість поглибленої роботи вихователів над окремими методичними темами, ведення "Щоденника самоосвіти".1 р. на квартал
вивчення документації, бесіди, спостереження.
аналітична інформація
завідувач
в/методист
5.
Гуманно-особистісний підхід в ДНЗ, забезпечення психологічного комфорту перебування дітей у закладі.протягом року
спостереження, бесіди.
інформація
завідувач
в/методист психолог
6.
Розвиток логічного мислення дошкільників на заняттях і в повсякденному житті.травень 2015
спостереження, перегляд занять.
звіт
в/методист
7.
Вивчення ефективності застосування дидактичних ігор, завдань в формуванні мовленнєвої компетентності дошкільників.січень
2015
спостереження
діагностична таблиця
в/методист логопед
8.Організація спільної роботи дошкільного закладу та родини в процесі виховання дітей1 р. на місяцьспостереження, бесіди, перегляд документаціїаналітична інформація
в/методист
9.Змістовність куточків СХДщокварталу перегляд змістовності, наповнюваності, стануінформаційна карта в/методист
Розділ ІV.
Організаційно-педагогічна робота
1.1. Робота з батьками
№
з/п Зміст роботи Термін
ВідповідальнийВідм.
про викон.Загальні батьківські збори1.• Пріоритетні напрями роботи на 2014/2015 н.р.
• Особистість дошкільника в контексті Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".
• Взаємодія батьків та педагогічного колективу ДНЗ у роботі з попередження дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я дітей.
• Медичне обслуговування в дошкільному закладі та організація харчування дітей.
• Анкетування батьків з питань освітніх проблем.
• Звіт і вибори батьківського комітету.
• Поточні питання.вересень 2014завідувач
в/методист практичний психолог
старша медична сестра
2.
• Аналіз підсумків навчально-виховного процесу за 2014/2015 н.р.
• Наслідки заходів спрямованих на зміцнення і охорону здоров'я дошкільників.
• "Не готові знання, а готовність їх здобувати" (готовність дитини до шкільного навчання).
• Про літню оздоровчу роботу ДНЗ • Азбука безпечного літа (попередження дитячого травматизму).
• "Що я покращив би в роботі ДНЗ" (анкетування батьків).
• "Запитуйте - відповідаємо" (на запитання батьків відповідають педагоги ДНЗ, старша медсестра). травень
2015завідувач
старша медична сестра
практичний психолог вчителі ХГ №169
в/методист старша медична сестра
завідувач
в/методист практичний психологГрупові батьківські збориРанній вік (3 р.ж.)1.• Соціальна адаптація дітей раннього віку.
• "Азбука спілкування" (розвиток мовлення малюків).
• Дитина до 3-х років: психологічний портрет.
• Виховання КГН у малят.
• "Іграшки для дітей 3-го року життя" (тематична виставка).вересень 2014вихователі
логопед
практичний психолог мед.сестра
вихователі2.• Знайомство з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".
• Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку. Умови безпеки.
• Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного виховання з показом організації ігрової діяльності.
• "Які ми батьки" (анкетування).
• "Не запізниться з добротою" (поради психолога).січень
2015вихователі
вихователі
вихователі
практичний психолог3.• Нетрадиційні методи оздоровлення малюків в дитячому садочку і вдома (загартування влітку).
• Виховання у дітей самостійності.
• Підсумок роботи за 2013/2014 н.р.
• "Наші досягнення" (презентація групової газети, виготовленої батьками та педагогами).травень
2015старша медична сестра
вихователі практичний психолог батьки
Молодший дошкільний вік( 4-й р.ж.)1.• "Давайте познайомимось!" (анкетування батьків).
• "Чи потрібен дитині дитячий садок?" (диспут).
• Психологічна характеристика дитини 4-го року життя.
• Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" (інформація).
• Ранкова гімнастика: початок дня вдома і в садочку.вересень 2014вихователі
вихователі
практичний психолог
вихователі
старша медична сестра2.• "Звідки приходить неслухняність?" (психологічні корені неслухняності).
• "Стилі і методи виховання дитини в сім'ї" (тестування).
• "Щастя коли тебе розуміють" (мудрість батьківської любові).
• "А я вчинив би так..." (бліц-гра з батьками).
• Виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров'я" (профілактика застудних захворювань).січень
2015практичний психолог
вихователі
вихователь-методист старша медична сестра лікар3.• "Наші досягнення" (показники рівня досягнень дітей за навчальний рік).
• "Енциклопедія безпеки" (попередження дитячого травматизму).
• "Цікавинки безпеки" (вручення пам'яток).
• "Наші спогади та надії (презентація фото вернісажу про життя групи за рік).травень
2015вихователі,
практичний психолог
Середній дошкільний вік ( 5-й р.ж.)1.• Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина". Базовий компонент дошкільної освіти - Державний стандарт дошкільної освіти України (інформація).
• Психологічна характеристика дитини 5-го року життя.
• Ранкова гімнастика: початок дня вдома і в садочку.
• "Які ми батьки" (анкетування).
• "Спільно з батьками до успіхів кожної дитини" (відповіді на запитання батьків).вересень 2014вихователі
практичний психолог
старша медична сестра2.• Рухова активність - основа здорового способу життя.
• Роль батьків у вихованні правильної звуковимови у дітей.
• Батькам про права дитини.
• Валеологічні знання змалку.
• Дитина та безпека дорожнього руху.
• "Не запізніться з добротою" (поради психолога).січень
2015Романова М.С. логопед
вихователі вихователі
вихователі
психолог3.• "Наші досягнення" (показники рівня досягнень дітей за навчальний рік).
• Активізація процесу пізнання (пошуково-дослідницька діяльність вдома і в садочку).
• Книга і картина в житті дитини. Значення художньої літератури для розвитку мовлення.
• "Які ігри знаємо, в які ігри граємо" (бліц-гра з батьками).
• "На вулиці та в кімнаті про це треба пам'ятати" (безпека дитини влітку). травень
2015вихователі
логопед
вихователі
старша медична сестра Старший дошкільний вік ( 6-й р.ж.)1.• Реалізація Базового компонента дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти України через Програму виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" (інформація).
• Характеристика психологічного віку.
• Мовленнєва компетентність старшого дошкільника.
• "Як дошкільник стає школярем" (психологічна готовність дітей та батьків до школи). • Інформація, рекомендації психолога "Вільний мікрофон". вересень 2014вихователі
психолог логопед
практичний психолог
2.• Роль сім'ї у формуванні особистості дитини.
• "Розумна батьківська любов. Якою вона повинна бути?" (бліц-опитування). • "Покарання дитини: "за" і "проти".
• Система загартування в садочку та родині (профілактика застудних захворювань).січень
2015вихователі
практичний психолог
старша медична сестра
3.• "Як ми виросли і чого навчилися" (показники компетентності дітей за освітніми лініями).
• "Успішний портрет першокласника" (вручення пам'яток).
• "Дитина йде до школи" (поради вчителя).
• "Здоровий спосіб життя родини - запорука здоров'я дитини". • "Літо - на порозі" (рекомендації з БЖД).
• "Моє життя в дитячому садочку" (творче порт фоліо групи).травень
2015вихователі
практичний психолог
вчителі ХГ №169
інструктор з фізвиховання вихователі
вихователіКонсультації для батьків1.Секрети адаптації малюків (психофізичне забезпечення процесу адаптації до дитячого садка).вересень 2014вихователі,
практичний психолог2.Розвиток мовлення дітей від 3 до 6 років - запорука мовленнєвої компетентності дитини (поради логопеда).жовтень 2014логопед3.Дитяча кімната - маленький світ вашого малюка.листопад 2014вихователі4.Дитячі страхи та їх профілактика.грудень 2014практичний психолог5."Щоб комп'ютер розвивав".січень
2015Чайка Л.М.6.Темперамент - основа поведінки дитини.лютий
2015практичний психолог7.Граємо з дитиною всією родиною (пізнавальний, логіко-математичний, мовленнєвий розвиток дошкільників).березень
2015вихователі8.Організація виховання позитивного відношення до праці у дитини вдома.квітень
2015вихователі9.Батьки і безпека життєдіяльності дитини.квітень
2015вихователі10На порозі літо: у дорозі з дітьми.
травень
2015вихователі11Консультації за запитом батьків.протягом рокувихователі, психологШкола для батьків1.Засідання І.
Тема: Створення емоційного комфорту для дітей у дошкільному закладі та вдома.
1. Консультація психолога "Центр психологічного розвантаження вдома".
2. Перегляд організації ігрового простору групи.
3. Щастя батьківства не виникає саме собою. Стосунки з дитиною (анкетування, тести).
4. Проведення спільних ігор з дітьми та батьками "Давайте познайомимось".вересень
2014завідувач, вихователь-методист,
практичний психолог2.Засідання ІІ.
Тема: Наш девіз - міцне здоров'я.
1. "Як охороняти і зміцнювати здоров'я дитини" (поради):
* "Цікава гімнастика" (вправи з вихователем групи);
* "Всі діти мають право на повноцінне харчування" (рекомендації щодо харчування дошкільників);
* "Приготуємо вдома" (поради кухаря щодо виготовлення страв з гарбуза);
* "Виготовлення нестандартного спортивного обладнання" (рекомендації інструктора з фізичної культури).листопад 2014вихователь-методист, інструктор з фізичного виховання, вихователі, старша медична сестра3.Засідання ІІІ.
Тема: Використання мовних ігор в роботі з дітьми.
1. Практичне заняття "Граємо з дитиною всією родиною".
2. Мовленнєва пам'ятка-порадниця.
3. "Робимо разом" (виготовлення дидактичного посібника для розвитку мовлення дітей).січень
2015вихователь-методист, вихователі, логопед4.Засідання ІV.
Тема: Право дитини на щастя. Декларація прав дитини.
1. "Чи потрібні Вашій дитині права?" (дискусія з батьками).
2. "Я маю право на...." (екскурсія-огляд осередків у групах).
3. "Батьки - дітям" (драматизація казки "Ріпка").березень
2015вихователь-методист5.Засідання V.
Тема: День народження тільки раз на рік.
1. Консультація вихователя.
2. "День народження Катрусі" (розвага-святкування дня народження дітей).травень
2015вихователь-методист, вихователіДні відчинених дверей1."Якщо життя в садочку радісне й активне, то й самопочуття у кожного відмінне" (знайомство батьків з умовами перебування дітей в дошкільному навчальному закладі).вересень
2014завідувач, вихователь-методист,
вихователі, муз.керівники2."Дитина граючи живе і живучи грає" (перегляд режимних моментів, занять за розкладом).січень- травень
2015завідувач, в/методист,
вихователі3."Ми даремно час не гаємо - про здоров'я змалку дбаємо" (система роботи ДНЗ по вихованню здорової дитини (фізичне, психологічне, соціальне здоров'я дошкільників).травень-серпень 2015завідувач, в/методист,
практичний психолог, Романова М.С. Тематичні виставки, конкурси робіт батьків і дітей1."Чарівні барви літа" (фотовиставка).вересень
2014вихователі
батьки2."Дари осені" (конкурс ікебани з овочів та фруктів, композицій з квітів).жовтень
2014вихователі
батьки3."Зимонька-зима" (конкурс - малюнки, аплікації, коллаж).грудень
2014вихователі
батьки4."Творчість і фантазія" (конкурс поробок з побутових відходів, сміття).лютий
2015вихователі
батьки5."Весна іде, красу несе" (виставка спільних з батьками робіт).квітень
2015вихователі
батьки6.Тематична виставка спільних з батьками малюнків, присвячених Дню Перемоги, миру та злагоді у всьому світі.травень
2015вихователі
батьки7."Безпечне літо" (малюнки з ОБЖД).травень
2015вихователі
батьки
4.2. Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують ДНЗ
№
з/п Зміст роботи Термін
ВідповідальнийВідм.
про викон.1.З метою виявлення дітей, які неохоплені
ДНЗ, створити робочі групи для обліку
дітей, забезпечити належні умови для їх
роботи.вересень
2014завідувач2.Створити базу даних дітей дошкільного віку, які неохоплені суспільним дошкільним навчанням.вересень
2014вихователь-методист, мед.сестра3.Скласти картки обліку дітей, неохоплених дошкільною освітою, яким виповнилося 5 років.вересень
2014вихователь-методист4.Скласти перспективний план роботи з неохопленими дітьми.вересень
2014вихователь-методист5.Організувати роботу по відвідуванню сімей, в яких ростуть діти дошкільного віку з метою їх залучення до ДНЗ:
* надати інформаційну консультацію батькам про Закон України "Про дошкільну освіту";
* провести анкетування батьків "Чи потрібен дитині дитячий садок?";
* провести роз'яснювальну роботу щодо переваг підготовки дітей до школи в умовах дошкільного навчального закладу;
* розмножити та розповсюдити серед батьків візитні картки "Знайомтесь ближче: ДНЗ № 27".жовтень
2014завідувач, вихователь-методист6.Організувати Дні відкритих дверей, свята, розваги, виставки дитячої творчості із залученням неохоплених дітей та їх батьків з метою ознайомлення їх з діяльністю дітей в ДНЗ.протягом року завідувач, вихователь-методист, творча група7.Організувати виставки посібників для занять з дітьми дошкільного віку.протягом року в/методист, вихователі8.Організувати в ДНЗ групу короткотривалого перебування для дітей 5-тирічного віку щодо підготовки до школи.
за запитами батьків протягом рокузавідувач, вихователь-методист
4.3. Взаємодія дошкільного навчального закладу з Харківською гімназією № 169
№
з/п Зміст роботи Термін
ВідповідальнийВідм.
про викон.І. Організаційно-педагогічна робота1.Організувати та провести екскурсії старших дошкільників: * свято першого дзвоника;
* до шкільної бібліотеки;
* до початкової школи.вересень 2014-
листопад2014вихователь-методист, вихователі бібліотекар2.Проведення операції "Іграшка": - виготовлення подарунків учнями 1-3 класів. Фестиваль кольорового паперу "Орігамі"; - виготовлення ялинкових прикрас для дитячого садка.жовтень
грудень 2014вчитель художньої праці вчителі3.З вихованцями випускних груп: а) провести цикл занять "Я йду до школи"; б) створити умови для розгортання творчої гри "Школа"; в) використовувати в освітній роботі читання творів про школу; г) знайомити з правилами поведінки школярів; д) організувати конкурс дитячих малюнків "Школа майбутнього", "Якою я бачу школу".протягом року
вихователі вихователі
вихователі вихователі
методист вихователі4.Творча зустріч вихованців старших груп з учнями школи. Вистава "Світлофор".листопад2014вчителі
вихователі муз. керівник5.Виставка поробок з природного матеріалу "Карнавал осінніх барв" (за участю дошкільників та учнів 1-2 класів).листопад2014
вчитель художньої праці вчителі вихователі6.Провести змагання інтелектуалів (дітей старшого дошкільного віку та першокласників) "Розумники - розумниці".квітень 2015вчителі вихователі7.Провести дні відкритих дверей "Ласкаво просимо".грудень
2014
лютий
травень 2015вчителі вихователі8.Організувати спільні розваги в другу половину дня.протягом рокупедагоги9.Виставка робіт учнів 4-х класів з покидькового матеріалу для дошкільників "Збережемо довкілля!".січень 2014
вчителі 4-х класів10.Концерт учнів 4-х класів для майбутніх першокласників та їхніх батьків.березень 2015
вчителі 4-х класів Пліш-Міщенко11.Організувати і првести спільний виховний захід для вихованців старших груп ДНЗ та учнів початкової школи "Ніхто не забутий, ніщо не забуте!"травень
2015вчителі вихователі муз керівники в/методистII. Методична робота1.Ознайомлення вчителів з методичною, педагогічною і психологічною документацією першокласників.серпень
2014завідувач2.Спільна нарада вчителів школи та вихователів дошкільного закладу з проблеми "Створення психологічної комфортності дітей в навчально-виховному процесі".серпень
2014вихователі вчителі завідувач3.Складання і обговорення спільного плану заходів, узгодження термінів проведення.серпень
2014завідувач4.Взаємовідвідування занять вчителями в дошкільному закладі у старших групах: №4, №5, №8; вихователями уроків у і початкових класах школи.протягом навчального року
вчителі вихователі5."Круглий стіл" для вчителів початкових класів та вихователів дошкільного закладу з питань вивчення індивідуальних особливостей дошкільників.листопад
2014вчителі вихователі психолог6.Спільне засідання кафедр з теми "Проблема наступності у формуванні національної свідомості та культури поведінки у старших дошкільників і першокласників".квітень
2015заступники завідувач вчителі вихователі7.Міні - нарада "Сучасні проблеми наступності і перспективності, та шляхи їх вирішення"січень 2015заступники завідувач вчителі вихователі8.Результати роботи по підготовці старших дошкільників до навчання в школі:
* діагностика психологічної готовності дітей до школи; * корекційна робота (емоційна, когнітивна сфера, поведінкові реакції);
* повторне психологічне обстеження.І квартал II квартал
III кварталвихователі психолог
вихователі психолог
вихователі методист психолог9.Вивчення рівня підготовки старших дошкільників до шкільного навчання.квітень
травень
2015вихователі вчителі психолог10.Ознайомлення з узагальненими даними про результати навчання випускників-дошкільників у початковій школі. Обговорення. Висновки.травень
червень
2015
заступники завідувачIІI. Робота з батьківською громадою1.Батьківські збори в дошкульному закладі "Спільна робота батьків, дошкільного закладу, школи з формування у дитини цінного відношення до навчальної діяльності".вересень 2014
завідувач, вихователь-методист2.Анкетування батьків з метою вивчення інтересів дошкільників - майбутніх першокласників та особливостей їх сімейного виховання.вересень 2014
вихователь-методист, вихователі 3.Виставка літератури для батьків "Готуємось до школи" (до батьківських зборів).вересень 2014в/методист, вихователі4.Оформлення папок-пересувок "Якщо ваша дитина йде до школи" .жовтень 2014
вихователі старших груп5.Організувати роботу батьківського лекторію "Сьогодні - дошкільник, завтра -школяр": * як визначити готовність вашої дитини до школи?; * фізичне здоров'я дитини - запорука успішного навчання; * особливості мовленнєвого розвитку дитини 6-го року життя; * допомога дитини вдома при виконанні домашнього завдання.січень
лютий
березень
квітень
2015
психолог
лікар ст. медсестра
вихователі вчитель6.Бібліоконсультування батьків з питань виховання та розвитку дитини-дошкільника з наступною співбесідою за змістом прочитаних книг.протягом рокувихователі7.Дні відкритих дверей "Ласкаво просимо" з показом відкритих уроків (занять) для батьків майбутніх першокласників.протягом рокувихователі8.Групові консультації батьків у старших групах №4, №5, №8.протягом року за графікомвихователі
Розділ V.
Робота методичного кабінету
№
з/п Зміст роботи Термін
ВідповідальнийВідм.
про викон.1.1. Організаційно-методична робота1.Провести комплектацію вікових груп відповідно віку дітей.до вересня 2014завідувач2.Провести комплектацію спеціальних груп для дітей-логопатів з урахуванням віку та діагнозів.до вересня 2014завідувач3.Затвердити розклад занять на 2014/2015 н.р.до вересня 2014завідувач4.Скласти план розваг, свят на 2014/2015 н.р.до вересня 2014музкерівники5.Організувати підготовку документації ДНЗ до нового навчального року.до вересня 2014завідувач6.Оформити групи відповідно до віку дітей та сучасних нормативних вимог.до вересня 2014завідувач, в/методист, вихователі7.Створити ігрові зони з сучасним матеріалом.до вересня 2014вихователі8.Зібрати необхідний матеріал для інтегрованих, комплексних занять та вправ відповідно до вимог програми "Дитина".протягом рокувихователі9.Організувати роботу творчої групи на систематизацію роботи з планування та реалізації завдань формування екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дошкільників за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" та відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.протягом рокузавідувач, вихователь-методист10.Організувати роботу музичних керівників для повного виявлення, розвитку та реалізації особистих можливостей кожної дитини. Провести пісенно-творчий конкурс "Я - маленька зірочка!" (спонукати дітей до творчих проявів у співі, танці, поетичному слові).протягом рокумузкерівники11.Підготувати розробки тематичних комплексів ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після денного сну.протягом рокувихователь-методист, вихователі, інструктор з фізвиховання12.Організувати участь в оглядах-конкурсах, які проводить УОА.за планом УОАзавідувач, вихователь-методист13.Створити в кожній групі куточки для пошуково-дослідницької діяльності. до 01 грудня
2014вихователь-методист, вихователі14.Організувати підписку на періодичні видання.2 рази на рікзавідувач, вихователь-методист15.Організувати проведення індивідуальних співбесід з педагогами з метою визначення рівня опанування основними засадами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" та нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.протягом рокузавідувач, вихователь-методист, психолог16.Організувати методичні конкурси:
* "Ігрове розвивальне середовище";
* "Кращий національний куточок - "Україна - моя Батьківщина!";
* "Кращий куточок для батьків".
жовтень
листопад-грудень
квітеньвихователь-методист17.Поповнити папку сценаріями свят, розваг та Днів здоров'я. протягом року
вихователь-методист18.Продовжувати вести картотеки методичної та художньої літератури, статей періодичних видань. протягом року
вихователь-методист19.Узагальнювати матеріали перевірок навчально-освітньої роботи
протягом року
вихователь-методист20.Проводити індивідуально-методичну роботу з педагогами з питань організації освітньої роботи.протягом року
вихователь-методист21. Організувати роботу з наступності в навчально - виховній роботі з дітьми між ДНЗ №27 і ХГ №169.протягом року
вихователь-методист22.Забезпечити проведення екскурсій у природу: хвилинок мислення, хвилинок споглядання, хвилинок милування, експедицій, екологічних стежин.протягом року
вихователь-методист23.Організувати проведення контролю та оцінювання досягнень дітей усіх вікових груп з метою корекції системи освітньої роботи.протягом року
вихователь-методист24.Організувати та скоординувати діяльність педагогів щодо поглибленої роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою протягом року
вихователь-методист25.Забезпечити систематичне поповнення інформаційними матеріалами куточків для батьків.протягом року
вихователь-методист26. Забезпечити роботу щодо впровадження в освітній простір ДНЗ інноваційних технологій та прогресивного педагогічного досвіду.протягом року
вихователь-методист27.Організувати залучення психологічної служби до участі у проведенні консультативної роботи, тренінгів, практикумів з питань дошкільної освіти.протягом рокузавідувач, вихователь-методист, психолог1.2. Науково-методична робота
1.
З метою створення належної методичної бази для вирішення поставлених завдань перед педколективом:
Поповнити методичний кабінет науковою, методичною, дитячою літературою, наочними посібниками, методичними розробками, конспектами занять.постійновихователь-методист2.Оновити картотеку педкадрів.до вересня 2014вихователь-методист3.Оформити документацію на новий навчальний рік.до вересня 2014вихователь-методист4.Розробити раціональний режим дня для кожної вікової групи на навчальний рік.до вересня 2014вихователь-методист5.Оформити тематичні виставки педагогічних посібників.протягом рокувихователь-методист6.Підготувати методичні рекомендації:
* Організація навчально-виховної роботи з дітьми з розвитку мовлення;
* Організація роботи щодо трудового виховання дошкільників;
* Організація роботи щодо патріотичного виховання дошкільників;
* Організація роботи щодо навчання дошкільників правилам поведінки у екстремальних ситуаціях.
січень
листопад
лютий
квітеньвихователь-методист7.Створити на допомогу вихователям картотеку проблемних ситуацій.квітеньвихователь-методист8.Систематично оновлювати і поповнювати інформаційний стенд "Педагогічний календар", "Атестація педагогічних працівників".протягом рокувихователь-методист9.Проводити вивчення та аналіз навчально-виховної роботи вихователів.за річним планомзавідувач, вихователь-методист10.Скласти проект плану роботи на новий 2015/2016 н.р. та оздоровчий період.травеньвихователь-методист1.3. Перспективний педагогічний досвід1.Вивчення перспективного педагогічного досвіду з проблеми "Школа сприяння здоров'ю" (організація роботи щодо формування здорового способу життя в ДНЗ № 450)
Впроваджувати в практику роботи наукові розробки і досвід науковців в межах програми національної мережі "Школа сприяння здоров'ю" з метою урізноманітнення та вдосконалення форм і методів здоров'язберігаючих технологій в ДНЗ та створення належних умов для успішного фізичного і психічного розвитку дітей дошкільного віку.протягом рокупедагоги ДНЗ2.Вивчення та впровадження в практику роботи з дітьми досвіду роботи вихователя Перетятько А.Б. "Формування екологічної компетентності дошкільників засобами дослідно-експеримнентальної діяльності в ДНЗ".протягом рокувихователь-методист, вихователі3.Вивчення та впровадження в практику роботи з дітьми досвіду роботи музичного керівника Куперштейн І.Й. "Музично-театралізована діяльність у дитячому садку, як засіб розвитку образно-творчого сприйняття дитини ( з використанням ритмічно-логопедичних ігор та авторської і народної поезії для дітей ).протягом рокувихователь-методист, вихователі, муз. керівники4.Вивчення та впровадження в практику роботи з дітьми досвіду роботи вчителя-логопеда Біди Ю.Л. "Розвиток мовленнєвої компетентності як складової творчої особистості дошкільника шляхом використання театралізованої діяльності".протягом рокувихователь-методист, вихователі, муз. керівники5.Узагальнення педагогічного досвіду з проблеми "Гармонізація міжособових відносин "дорослий-дитина" як фактор збереження психосоматичного здоров'я дитини" (з використанням елементів міжнародної програми "Self - Esteem").до 01 березня 2015Сосненко Л.І.6.Узагальнення педагогічного досвіду з проблеми "Розвиток творчості дитини шляхом використання нетрадиційних підходів в образотворчій діяльності".до 01 березня 2015Табельська Т.М.7.Впроваджувати в практику роботи з дітьми зарубіжний та вітчизняний передовий педагогічний досвід.протягом рокупедагоги ДНЗ8.Звітування педагогів про поглиблену роботу над обраною темою.1 раз на кварталвихователь-методист1.4. Вдосконалення роботи з обдарованими дітьми1.Забезпечити організаційно-методичний супровід щодо створення сприятливих умов для розвитку та підтримки пізнавальної активності, творчих здібностей та обдарувань у дітей:
* систематизувати нормативні, інструктивні і навчально-методичні матеріали для роботи з обдарованими і здібними дітьми;
* розробити рекомендації для педагогів та батьків по створенню ефективного розвивального середовища для забезпечення кожній дитині належних умов для насичення її продуктами активної пізнавальної взаємодії з довкіллям;
* створити картотеку методичної літератури з питань роботи з обдарованими дітьми.протягом року
вихователь-методист2.Забезпечити організаційно-методичний супровід щодо виявлення здібностей та обдарувань у дітей:
* систематизувати діагностичний інструментарій для всіх учасників освітнього процесу з метою отримання первинної інформації про спрямованість інтересів, здібностей та обдарованостей дітей;
* розробити технологію виявлення обдарованих і здібних дітей через проведення спостережень, аналіз продуктів практичної діяльності дітей, тестові завдання, бесіди тощо;
* створити банк даних обдарованих дітей за напрямками обдарованості.протягом року
вихователь-методист, практичний психолог3. Забезпечити організаційно-методичний супровід щодо розвитку здібностей та обдарувань у дітей:
* забезпечити ефективну роботу гуртків англійської мови та акробатики;
* модернізувати змістове наповнення програм гуртків відповідно до програми "Дитина";
* розробити картки індивідуального супроводу обдарованих і здібних дітей; * забезпечити проведення творчих звітів керівників гуртків про результати проведеної роботи;
* забезпечити залучення здібних та обдарованих дітей до проведення конкурсів, концертів, спартакіад, виставок тощо.протягом року
вихователь-методист1.5. Виконання Закону "Про мови в Україні"1.Забезпечити в повному обсязі реалізацію завдань розділів нової програми "Українське дошкілля":
* продовжити розробку рекомендацій для педагогів щодо впровадження нових технологій з мовленнєвого розвитку дітей, ефективного проведення мовленнєвих занять у відповідності до вимог БКДО та програми"Дитина";
* організувати в методкабінеті тематичну виставку "Мова рідна, слово рідне" (методична література, наочний та практичний матеріал тощо);
* проводити моніторинг рівнів досягнень дітей щодо вивчення рідної мови в групах з українським мовним режимом;
* організувати поповнення осередків в групах "Ми живемо в Україні";
* організувати проведення урочистостей з нагоди Дня Прапора, Дня Незалежності України;
* організувати проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення українського фольклору, національної культури і мистецтва;
* організувати поповнення бібліотечки творів української літератури згідно вимог програми "Дитина".протягом року
вихователь-методист2.Забезпечити проведення методичних заходів з метою підвищення професійної майстерності вихователів щодо мовленнєвого розвитку дітей: педрад, консультацій тощо.протягом року
вихователь-методист3. Забезпечити організаційно-методичний супровід тематичного вивчення "Стан роботи щодо розвитку мовленнєвої компетентності дітей старшого віку".протягом року
вихователь-методист4.Забезпечити проведення просвітницької роботи серед батьків щодо зміцнення статусу української мови як державної.протягом року
вихователь-методист5. Забезпечити ведення ділової документації державною мовою, дотримання єдиного орфографічного режиму.протягом року
вихователь-методист
Розділ VІ.
Адміністративно-господарська діяльність
№
з/п
Зміст роботиТермінВідповідаль-нийВідм. про викон.6.1.План адміністративно - господарської роботи
І. Адміністративний контроль1.Здійснити комплектування груп у відповідності до віку дітей.вересень 2014завідувач2.Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом на 2013/2014 н.р.до вересня 2014завідувач3.Поповнювати та вдосконалювати матеріально-технічну базу ДНЗ.
протягом рокузавідувач, в/методистзавгосп4.Перевірити готовність груп до нового навчального року.до вересня 2014завідувач5.Здійснювати контроль за роботою обслуговуючого персоналу та фахівців.
щоденно згідно плану роботи завідувачазавідувач6.Контролювати роботу структурних підрозділів:
1. Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів.
2. Контролювати роботу кухарів:
- закладання продуктів харчування;
- якість приготування страв;технологією приготування страв;
- норми видачі порцій на групи;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування;
- виконання інструкцій з ОП.
3. Контролювати роботу завгоспа щодо:
- економічного використання мийних засобів;
- своєчасного ремонту меблів та обладнання;
- виконання режиму економії енергоносіїв;
- своєчасної підготовки системи опалення;
- здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;
- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;
- перевірка стану електрообладнання та електропроводки;
- своєчасного завезення піску;
- своєчасний покос трави, прибирання листя та посипання снігом льодових доріжок.
4. Контролювати роботу старшої медсестри:
- ведення бракеражної документації;
- ведення медичної документації;
- своєчасне придбання медикаментів та терміни їхнього використання;
- своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;
- аналіз захворюваності;
- своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.
5. Контролювати роботу пральні:
- наявність та дотримання графіка заміни білизни, якість прання білизни;
- дотримання норм витрат мийних засобів;
- збереження обладнання;
- виконання інструкції з ОП.щотижня
щоденно
Завідувач мед.сестра
чергові7.Здійснювати контроль за санітарним станом у групах та на ділянках дошкільного закладу.постійнозавідувач8.Підготувати ДНЗ до зимового періоду та здати опалювальну систему.за планомзавідувач завгосп9.Провести інвентаризацію всіх наявних у ДНЗ матеріальних цінностей, здійснювати їх поточний ремонт.
жовтень 2014завідувач в/методистзавгосп кастелянка10.Здійснювати контроль за батьківською оплатою за утримання дітей в ДНЗ.щомісячно
завідувач11.Упорядкувати територію (клумби, газони, город, підрізка та побілка кущів та дерев, тощо) у весняний період.березень квітень
травень 2015завідувач в/методист завгосп12.Організувати виконання літніх оздоровлю вальних заходів.червень
липень
серпень 2015завідувач завгосп13.Проводити регулярно всі види інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки з усіма категоріями працівників. Перевіряти виконання внутрішнього трудового розпорядку з персоналом ДНЗ.згідно строківзавідувач вихователь-методист завгосп14.Проводити виробничі наради, загальні збори колективу.протягом рокузавідувач15.Забезпечити необхідною кількістю миючих, чистячих, дезінфікуючих засобів всі служби ДНЗ.протягом рокузавгосп16.Організувати роботу батьківського комітету ДНЗ, щодо залучення позабюджетних коштів.протягом рокузавгосп17.Своєчасно проводити теоретичні та прктичні заняття з ЦО.1 раз на місяцьзавідувач, в/методист18.Приймати участь у складанні перспективного меню.постійнозавідувачІІ. Зміцнення матеріальної бази1.Провести капітальний ремонт сходових маршів та холів ІІ поверху.червень-
липеньзавгосп
2.Відремонтувати та пофарбувати овочесховище та цоколь будівлі ДНЗ.червень
завгосп
3.Придбати медикаменти.червень-
липеньмедсестра старша4.Придбати кухонний посуд.вересеньзавгосп5.Відремонтувати ізолятор.вересеньзавгосп6.Придбати фізкультурне обладнання.червеньінструктор фізкульт.7.Придбати садовий інвентар (граблі, лопати тощо).протягом рокузавгосп8.Придбати м'який інвентар (постільну білизну, подушки, ковдри, матраци, рушники, халати).вересень-листопад
завгосп кастелянка
9.Придбати методичну літературу та посібники.протягом року
вихователь-методист10.Провести благоустрій території ДНЗ. Пофарбувати пожежні сходи.протягом року
завгосп
вихователі11.Встановити металеві ворота на в'їзді в ДНЗ, пофарбувати огорожу. встановити сходи у підвальне приміщення овочесховища.липень-вересень
завгосп
12.Замінити каналізаційні лежаки в підвальному приміщенні. червень-липеньзавгосп13.Поточний ремонт крівлі овочесховища.червень-липеньзавгосп14.Встановлення бордюрів на центральному вході і ремонт сходів.червень-липеньзавгосп
15.Заміна пісочниць на прогулянкових ділянках гр.. №4, №11.червень-липеньзавідувач завгосп16.Облаштування нового приміщення кабінету психолога меблями.червень-липеньзавгосп17.Поточний ремонт пральні.червень-липеньзавгосп18.Придбання меблів у методичний та медичний кабінет.червень-липеньзавгосп19.Заміна вікна у методичному кабінеті та кабінеті завідувача.липеньзавідувач, завгосп ІІІ. Фінансово-господарська діяльність1.
Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:
- табелів на зарплату;
- табелів щоденного відвідування дітей;
- накопичувальні відомості щодо харчування дітей;
- статистичний звіт;
- звіт щодо травматизму;
- роботу в мережі "Інтернет" (з програмним комплексом "Міська освітня мережа: Дошкілля").постійно
завідувач, ст..медсестра,
бухгалтер
2.Затвердити штатний розпис, кошторис.
вересень
січеньзавідувач, бухгалтер3.
Провести інвентаризацію, списання непридатного майна.жовтень
матеріальн.відповідальні особи4.
Контролювати надходження рахунків за комунальні послуги, своєчасної реєстрації їх в органах державного казначейства та дотримання строків оплати.
постійно
завідувач
бухгалтер
6.2. Виробничі наради
№
з/п
Зміст роботи
Термін
Відповідаль
нийФорма відображенняВідмітка про вик.І
1. Підсумки літнього оздоровчого періоду.
2. Результати огляду-конкурсу підготовки груп до нового навчального року
3. Технічний стан будівлі та споруд та підготовка до зимового періоду
4. Затвердження графіків роботи усіх служб ДНЗ на 2014/2015 н.р.вересень 2014
завідувач,
вихователь-методист, мед.сестра, завгосп
звіт, протокол
виробничої наради
ІІ1. Аналіз результатів перевірки організації харчування дітей в ДНЗ. Виконання норм
2. Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2015 р.
3. Психологічний клімат в колективі.січень 2015
завідувач, мед.сестра, голова ПК, вихователь-методист, практичний психологпротокол експрес-аналізк, протокол виробничої наради
ІІІ1. Підготовка дошкільного закладу до роботи в літній період.
2. Організація ремонтних робіт в ДНЗ.
3. Стан захворюваності та оздоровча робота в ДНЗ. Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров'я дітей. 4. Охорона життя та здоров'я дітей.березень 2015
завідувач,
вихователь-методист, мед.сестра, завгосп
інформація, наказ, інструкція, протокол виробничої наради
Розділ VІІ.
Додатки
Додаток № 1
7.1.Медична робота
Зміст роботи
ТермінВідповідальнийВідм.
про викон.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА1. Скласти і затвердити графік роботи лікаря і старшої медсестри.постійнолікар2. Брати участь у п'ятихвилинках і нарадах у дитячій поліклініці. постійнолікар,
старша медсестра3. Прийом дітей-новачків до ДНЗ за наявності всієї необхідної документації.постійнолікар,
старша медсестра4. Здійснювати правильне ведення картки історії розвитку дитини і профілактичних карток. постійнолікар,
старша медсестра5. Систематичне ведення всієї обов'язкової медичної документації за встановленою формою. 1 раз на місяцьлікар,
старша медсестра6. Брати участь у педрадах, на які виносяться питання оздоровлення і фізичного виховання дітей. 1 раз на місяцьлікар,
старша медсестра7. Проводити наради з питань стану здоров'я та нервово-психічного розвитку, захворюваності дітей раннього віку.1 раз на місяцьлікар,
старша медсестра8. Аналізувати стан захворюваності дітей з медичним та педагогічним персоналом ДНЗ.1 раз на місяцьлікар,
старша медсестра9. Проведення подачі заявок на медикаменти, придбання медикаментів, списання їх за нормами. 2 рази на рікстарша медсестра10. Участь у батьківських зборах 1 раз на місяцьстарша медсестра2. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ1. Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів.постійностарша медсестра2. Участь у складанні перспективного та щоденного меню.постійностарша медсестра3. Забезпечення вхідного контролю якості продуктів.постійностарша медсестра4. Перевірка якості приготовленої іжі та ведення за формою бракеражного журналу.постійностарша медсестра5. Підрахунок калорійності раціону. постійностарша медсестра6. Проведення С-вітамінізації.постійностарша медсестра7. Контроль за закладкою продуктів до котла.постійностарша медсестра8. Чіткий контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються.постійностарша медсестра9. Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу.постійностарша медсестра10. Узагальнення спільно з лікарем результатів роботи щодо харчування і розглядання їх на нарадах.1 раз на місяцьлікар,
старша медсестра11. Участь у роботі з батьками дітей за питаннями організації харчування у домашніх умовах. 1 раз на місяцьстарша медсестра,
вихователі3. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА1. Проведення антропометричних вимірювань дітей: * Від 2 до 3 років
* Від 3 до 6 років
1 раз на квартал
2 рази на рікстарша медсестра2. Організація поглибленого медогляду дітей 3-6 років лікарями - спеціалістами. 1 раз на рікстарша медсестра, лікарі-спеціалісти, лікар3. Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, забезпечення їх ізоляції до приходу батьків.постійнолікар,
старша медсестра4. Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз.1 раз на рікстарша медсестра5. Проведення диспансерізації дітей, які мали хронічні захворювання.1 раз на ріклікар,
старша медсестра6. Сладання та затвердження плану оздоровлення дітей диспансерної групи. 1 раз на ріклікар,
старша медсестра7. Складання та затвердження списку дітей оздоровчої групи. 1 раз на ріклікар,
старша медсестра8. Сладання та затвердження плану оздоровлення дітей ДНЗ та дітей оздоровчої групи.1 раз на ріклікар,
старша медсестра9. Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей, виконання режиму дня.1 раз на місяцьлікар, методист, старша медсестра10. Забезпечення медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами.2 рази на рікстарша медсестра11. Організація та проведення долікування дітей. постійнолікар,
старша медсестра12. Своєчасний патронаж дітей, які захворіли вдома. постійностарша медсестра4. ОЗДОРОВЧА РОБОТА1. Контроль за розробкою раціонального режиму дня у всіх вікових групах на навчальний рік та літній період. 2 рази на рікстарша медсестра,
методист2. Розробка комплексів гартувальних процедур з урахуванням водного фактору. травень - червеньстарша медсестра3. Контроль за виконанням миття посуду (дизінфекції) у групах. постійностарша медсестра4. Контроль за дотриманням вимог під час карантину. постійностарша медсестра5. Проведення санмінімумів із працівниками ДНЗ.1 раз на місяцьлікар,
старша медсестра5. ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА1. Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням. Аналіз виконання плану.1 раз на рік лікар,
старша медсестра2. Ознайомлення батьків із термінами щеплень дітей.постійнолікар,
старша медсестра3. Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією.постійностарша медсестра4. Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів. постійностарша медсестра5. Проведення планового обстеження всього персоналу на кишкову паличку. 1 раз на рік старша медсестра6. Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту. 1 раз на місяць старша медсестра7. Проведення протиепідемічних та загартовуючих заходів щодо боротьби з грипом та іншими ГРЗ.постійностарша медсестра8. Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.щоденностарша медсестра9. Складання плану проходження та контроль за термінами проходження персоналом медогляду.1 раз на рік старша медсестра10. На час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках. за необхідностістарша медсестра11. Складання плану заходів під час наявності інфекційних захворювань, контроль за їх виконанням. за необхідностістарша медсестра12. Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції. постійностарша медсестра13. Своєчасна організація сезонної профілактики епідемічного гепатиту у дітей. постійностарша медсестра6. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА1. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків.щоденностарша медсестра2. Контроль за повітряно-температурним режимом. щоденностарша медсестра3. Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни.щоденностарша медсестра4. Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, за методикою миття та дезінфекції посуду по групах. щоденнолікар,
старша медсестра5. Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань та розподілом обов'язків серед технічного персоналу.2 рази на місяць старша медсестра7. САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА1. Проведення співбесід із батьками та співробітниками з метою підвищення санітарно-гігієнічних знань. 1 раз на місяцьЛікар,
старша медсестра2. Проведення бесід і консультацій з батьками з питань профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму. постійностарша медсестра3. Проведення індивідуальних бесід із батьками про стан здоров'я дітей. постійноЛікар,
старша медсестра4. Випуск санбюлетенів за різною тематикою:
* "Профілактика вітряної віспи";
* "Попередження кишкових інфекцій";
* "Попередження захворювань на туберкульоз".1 раз на кварталстарша медсестра5. Оформлення куточку просвітницької літератури для працівників закладу та батьків.постійно старша медсестра8. РОБОТА ЛІКАРЯ ТА СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ З ДИСПАНСЕРНОЮ ТА ОЗДОРОВЧОЮ ГРУПАМИ ДІТЕЙ1. Поглиблений огляд дітей з проведенням повної антропометрії та записом до історії розвитку дитини.1 раз на квартал старша медсестра,
вихователі2. Ведення елементів коригуючої гімнастики на заняттях з фізичного виховання для дітей з порушенням осанки, сколіозом, плоскостопістю. постійностарша медсестра3. Зобов'язати вихователів після денного сну робити вправи для дітей з плоскостопістю, для цього використовувати масажні ролики, ручні масажери, а також проводити ходьбу дітей по ковдрі з гудзиками. постійностарша медсестра4. Організація дієтичного харчування дітей із захворбваннями печінки, нирок та ДЖВП згідно з довідкою дільничного лікаря. постійностарша медсестра5. Обов'язковий огляд дітей диспансерної групи за їхнім профілем лікарями-спеціалістами під час відвідування ним дитячого закладу. 1 раз на квартал старша медсестра6. Аналіз захворюваності дітей диспансерної групи.щоквартальностарша медсестра7. Підготовка інформації для батьків з тем:
* Попередження порушення постави дитини;
* Профілактика плоскостопості;
* Належний режим та харчуання дитини;
* Використання настоїв трав, відвару шипшини.протягом рокустарша медсестра
Додаток № 2
7.2. Фізкультурно-оздоровча робота
№ з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніВідмітка про викон.І. Робота з педагогами1.Забезпечити вихователів груп науково-методичною літературою з проблем навчання дітей спортивних ігор та вправ, застосування ігрового методу в навчанні гімнастичних вправ, диференційований підхід доформування у дітей рухових умінь, навичок, використання "малих форм" фізичної культури, фізичне виховання дітей у сім'ї.протягом рокувихователь-методист2.Удосконалювати і урізноманітнювати систему засобів фізичного виховання дітей: проводити традиційне та нетрадиційне загартування дітей, втілювати гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури. протягом рокувихователь-методист, вихователі, інструктор з фізвиховання3.Поліпшити якість навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей.протягом рокув/методист, вихователі, інструктор з фізвиховання4.Забезпечити якісне планування оздоровчих та виховних завдань на фізкультурних заняттях, у рухливих іграх, під час загартування та гігієнічних процедур з урахуванням стану здоров'я дітей.протягом рокувихователь-методист, вихователі, інструктор з фізвиховання5.Провести з педагогами ДНЗ ділову гру "Вивчаємо Програму "Дитина": розділ "Зростаємо дужими".жовтень 2014
вихователь-методист, інструктор з фізвиховання6.Провести консультацію для вихователів за темою "Роль рухливих ігор у формуванні хребта дитини".березень 2015лікар,
старша медсестра7.Залучити педагогів до вивчення передового педагогічного досвіду щодо організації роботи з формування здорового способу життя в ДНЗ № 450.протягом рокувихователь-методист, інструктор з фізвихованняІІ. Робота з дітьми1. Забезпечення здорового способу життя1.Створити умови для оптимальної адаптації дітей до умов ДНЗ.протягом рокув/методист, вихователі, практичний психолог2.Дотримуватися режиму дня.протягом рокув/методист, вихователі, практичний психолог3.Забезпечити позитивний психологічний мікроклімат.протягом рокув/методист, вихователі, практичний психолог4.Дотримуватись температурного та санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях.протягом рокувихователі, помічники вихователів5.Регулювати фізичні навантаження ша дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей.протягом рокувихователь-методист, мед.сестра6.Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.
протягом рокувихователі7.Заповнювати аркуші здоров'я.вересень
2014старша мед.сестра8.Використання технічних приладів: кварцових ламп, зволожувачів повітря.за необхідністюмед.сестра,
помічники вихователів9.Використання різноманітних валеологічних технологій в процесі організації життєдіяльності дітей в ДНЗ.протягом рокупедагоги, мед.сестра10.З метою профілактики захворюваності організувати курс ароматерапії з використанням часникових кулонів.двічі на рік, щоденно протягом 3-х тижнівлікар, мед.сестра, вихователі11.Забезпечити повний комплекс оздоровчо - загартовуючих заходів згідно Програми "Дитина":
- загартування повітрям (скласти і вивісити графіки провітрювання),
- проведення гімнастики пробудження з відкритими фрамугами,
- ранковий прийом дітей на свіжому повітрі,
- організація прогулянок на свіжому повітрі,
- гігієнічні водні процедури: умивання, миття рук до ліктів, миття ніг з використанням прохолодної води.протягом рокувихователь-методист, вихователі, інструктор з фізвиховання, мед.сестра12.Використовувати заходи загартування:
- полоскання горла;
- ходіння босоніж по стежці "здоров'я";
- оздоровчі хвилинки. жовтень 2014
протягом року, щоденновихователі, мед.сестра13.Здійснювати контроль за організацією та якістю проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять.протягом рокувихователь-методист, мед.сестра14.Проводити медико - педагогічний контроль за фізичним вихованням дітейпостійнов/методист, мед.сестра2. Організація рухового режиму1.Проводити повний обсяг форм фізичного виховання, передбачений Програмою "Дитина": -ранкову гімнастику;
- заняття з фізкультури;
- прогулянки;
- пішохідні переходи;
- рухливі ігри;
- фізкультурні хвилинки, паузи;
- гімнастику пробудження;
- вправи для формування та корекції постави та профілактики плоскостопості;
- пальчикову гімнастику;
- спортивні свята, розваги, змагання, естафети;
- Дні -Дні Здоров'я.протягом року щоденно
за розкладом
щоденно, 1 р. на тиждень
щоденно
1 р. на місяцьвихователь-методист, вихователі, інструктор з фізвиховання2.Організувати під наглядом вихователів на свіжому повітрі самостійну рухову активність дітей.щоденно
вихователі3. Робота з батьками1.Активізувати роботу з батьками щодо фізичного виховання дітей в сім'ї.протягом рокузавідувач, в/методист, практичний психолог2.Забезпечити обмін інформацією між батьками та педагогами про фізичний розвиток дитини.щоденновихователі3.Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах дошкільного навчального закладу.протягом рокувихователь-методист, вихователі4.Провести консультацію для батьків за темою "Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі і вдома".жовтень 2014
вихователь-методист5.Залучити батьків до проведення Дня відкритих дверей за темою "Щоб нас не довелося лікувати, вже змалку про здоров'я маємо дбати".жовтень 2014
творча група ДНЗ6.Організувати засідання школи батьків за темою "Наш девіз - міцне здоров'я!".листопад 2014вихователь-методист7. Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики. протягом рокув/методист, вихователі, практичний психолог
Додаток № 3
7.3. План розваг на 2014/2015 навчальний рік
№ з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніВідм-ка про викон.1.Свято " Нас вітає дитячий садок!" (День знань).вересень
2014в/методист
муз. керівник
вихователі2.Розвага "Мандрівка в країну ввічливості і добра".вересень
2014муз. керівник
вихователі3.День здоров'я "Джунглі кличуть".жовтень 2014інструктор з фіз-ри
вихователі4.Розвага "Осінь - чарівниця".
жовтень-листопад 2014муз. керівник
5.Розвага "Про вогонь потрібно знати, з ним не можна жартувати".листопад 2014
муз. керівник
вихователі
6.Розвага "Наші осінні іменниники".листопад 2014муз. керівник
вихователі7.День здоров'я "Подорож в країну казок".грудень
2014муз. керівник
вихователі8."Свято Миколая".грудень
2014муз. керівник
вихователі9.Свято "З Новим роком всіх вітаєм!".січень
2015муз. керівник
10.Розвага "Щедрий вечір добрим людям".січень
2015муз. керівник
вихователі11.День здоров'я "Зимова спартакіада".
січень
2015інстр. з фіз-ри
муз. керівник
вихователі12.Розвага "Наш друг світлофор".
січень
2015муз. керівник
вихователі13.Розвага " Подорож до країни мультляндії".січень
2015муз. керівник14.День здоров'я " Малятко - здоров'ятко".лютий 2015муз. керівник15.Лялькова вистава " Колобок".
лютий 2015муз.керівник
вихователі16.Тематична розвага "Співаємо пісні Шаїнського".лютий 2015муз.керівник
вихователі17.
Свято "Вам, любі матусі, наші щирі вітання".березень 2015муз. керівник
вихователі18.
Свято творчості Т.Г. Шевченко.
березень 2015муз. керівник
вихователі19.Музично - спортивне свято "Ми веселі дошкільнята". березень 2015інстр.з ф-ри муз.керівник20.Розвага (драматизація улюблених казок) .березень 2015вихователі
21.День гуморуквітень 2015муз. керівник22.
Свято Великодня.
квітень 2015вихователі
муз.керівник23.
Спортивна розвага "Веселі старти"квітень 2015інстр.з ф-ри вихователі24.
Ляльковий театр "Теремок "
квітень 2015муз. керівник
вихователі25.Розвага "День матері".травень 2015муз. керівник26.
Урочисте тематичне музичне свято до Дня Перемоги.травень 2015муз.керівник
вихователі27.
Розвага "Мандрівка до країни дорожніх знаків".травень 2015муз.керівник
вихователі28.
"Ми народились навесні" (свято іменинників).травень 2015муз.керівник
вихователі29.Випускний бал "Садок дитячий, прощавай!".травень 2015муз. керівник
вихователі30.Спортивні розваги, спортивні естафети, міні -спортивні естафети. щомісячноінстр з ф-ри
муз. керівник
вихователі
Додаток № 4
7.4. Соціальний захист та правоосвітня робота
№ з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніВідм. про викон.1.Призначити громадського інспектора з охорони прав дитинства.вересень 2014завідувач2.Поповнити базу нормативно-правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинствавересень 2014
завідувач
3.Поновити банк даних дітей пільгового контингенту ДНЗ № 27.вересень 2014в/методист
медсестра
вихователі2.1. Поповнювати банк даних по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини та появу нових дітей пільгового контингенту в складі дошкільного підрозділу.протягом року
завідувач
медсестра
вихователі2.2. Надати інформацію про дітей пільгового контингенту до УОА.до 10 вереснязавідувач2.3. Систематично подавати уточнену інформацію до УОА.до 25 числа щомісяцязавідувач4.Терміново інформувати органи опіки і піклування ССД про дітей, які залишилися без піклування батьків.за потребоюзавідувач
5.Провести ознайомлення працівників дошкільного закладу з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства (нарада при завідуючій).вересень 2014
завідувач
6.Проводити ознайомлення працівників ДНЗ з новими нормативними документами з даного питання.протягом рокузавідувач7.Проводити обстеження умов проживання дітей пільгових категорій:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти-напівсироти;
- діти-інваліди;
- діти, реєстрація яких проведена згідно ст. 135 Сімейного кодексу України;
- діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- діти з багатодітних сімей;
- діти з малозабезпечених родин;
- діти військовослужбовців, які загинули при виконанні посадових обов'язків.вересень 2014
по мірі необхідностівихователі8.Оформити на кожну новоприбулу дитину пільгового контингенту соціальний паспорт.вересень 2014завідувач
медсестра
вихователі9.Закріпити вихователів груп з метою соціального супроводу за окремими дітьми пільгових категорій (наказом по дошкільному навчальному закладу).вересень 2014завідувач10.Надавати психологічну допомогу дітям пільгових категорій та їх батькам.протягом рокупрактичний психолог11.Забезпечити виконання натуральних норм харчування дітей, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.протягом рокузавідувач
медсестра
комірник12.Проводити консультації щодо роз'яснення батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства з охорони дитинства.протягом рокузавідувач вихователі
в/методист
13.Поповнити тематичні папки для батьків за правовою тематикою.протягом рокувихователі
в/методист14.Забезпечити проведення медичних оглядів, профілактичних щеплень, вітамінізації дітям пільгового контингенту.згідно графікумедсестра15.Розглянути на батьківських зборах питання щодо оздоровлення дітей, в тому числі пільгових категорій.травень 2015завідувач медсестра16.Подати документи до РУО для забезпечення дітей пільгових категорій солодкими подарунками до Нового року.вересень 2014завідувач17.
Розглянути питання соціального захисту дітей:
- на нараді при завідувачі;
- на засіданні педагогічної ради;
- на засіданні звітної конференції.
травень 2015
лютий 2015
червень-серпень 2015завідувач18.Вести облік хворих дітей. Узагальнену інформацію надавати до УОА.до 05 листопада 2014
до 05 травня 2015завідувач медсестра19.Залучати дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків, секцій, студій, що працюють на базі ДНЗ.протягом рокузавідувач
вихователі20.Залучати дітей пільгових категорій до участі в святах, спортивних змаганнях.протягом рокувихователі
муз.керівник
інструктор з фізвиховання21.Організувати безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що мають статус осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених родин (які підтвердили статус в бухгалтерії РУО), 50% на харчування дітям з багатодітних родин.протягом рокузавідувач медсестра22.З метою виховання правових основ впроваджувати різноманітні форми роботи з дітьми з даного питання (ігри, заняття, розваги, бесіди, читання).постійновихователі23.Планувати та організовувати роботу з правового виховання у другій половині дня.постійновихователі24.В плани виховної та освітньої роботи включати такі заходи:
- молодший дошкільний вік - заняття "Я і мама", "Моя сім"я", "В курчатка своя хатка", "Головна людина", розвага "Подорож по рідному Харкову".
- старший дошкільний вік - "Ознайомлення з державною символікою", "Моя рідна Україна", "Моє родинне дерево".протягом рокувихователі25.Провести виставку дитячих робіт "Я і мої права".квітень 2015вихователі26.Проводити з метою соціального захисту дітей пільгових категорій свята та акції, присвячені пам'ятним датам:
1. Міжнародному дню інвалідів.
грудень 2014вихователі
муз.керівник
інструктор з фізвиховання
в/методист
2. Міжнародному Дню захисту дітей.червень 20153. Річниці аварії на ЧАЕС.квітень 2015 4. Новорічні свята.грудень 201427.Ознайомлювати батьків із законодавчими документами щодо охорони життя та соціального захисту малолітніх:
* про внесення змін до статті і закону України "Про охорону дитинства" (постанова ВР від 16.06.2011р. №3525- VI);
* про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами (постанова ВР від 23.09.2010р. №2556- VI).групові батьківські збори січень 2015,
загальні батьківські збори травень 2015завідувач29.Провести консультації для батьків:
- "Емоційне благополуччя дитини в неповній сім'ї" або "Дитина в ситуації сімейного конфлікту. Розлучення";
- "Роль батька в багатодітних сім'ях".листопад 2014
січень 2015практичний психолог30.Надавати батькам пільгового контингенту інформацію щодо умов отримання пільг та їх документального оформлення.постійно,
за потребизавідувач
Додаток № 5
7.5. План роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
№ з/п
Зміст роботи
Термін
ВідповідальніВідм. про викон.1. Організаційна робота1.Створити сприятливі умови для фізичного, психічного та духовного розвитку дітей, забезпечити їх правовий та соціальний захист.протягом рокузавідувач
2.Призначити відповідального за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму.вересень 2014завідувач3.Поповнити оснащення ДНЗ розробками, наочними та методичними посібниками з розділу "Охорона та зміцнення здоров'я дітей".протягом рокузавідувач вихователь-методист4.Поповнити банк даних щодо охорони життя та здоров'я дітей з розділів:
- пожежна безпека;
- дорожньо-транспортний рух (практичні заняття);
- запобігання травматизму в побуті.протягом рокувихователь-методист вихователі5.Оновити обладнання для практичного закріплення дітьми правил дорожнього руху.до 15 листопада 2014вихователь-методист вихователі завгосп6.Організувати і провести "Тиждень безпеки".
травень 2015в/методист вихователі7.Організувати щоквартальні розгляди стану охорони праці в ДНЗ на виробничих нарадах.щоквартальнослужба ОП8.Проводити інструктажі з працівниками ДНЗ:
- вступний при зарахуванні на роботу;
- первинний, на робочому місці;
- повторний, на робочому місці;
- позачерговий, в разі необхідності;
по пожежній безпеці (під розпис в журналі).протягом року, відповідно до нормативівзавідувач вихователь-методист завгосп9.Забезпечити протипожежну готовність ДНЗ до початку нового навчального року, в т.ч. зарядку вогнегасників, їх розміщення в легкодоступних місцях.до вересня 2014завідувач завгосп
10.Провести конкурс "Найкраще робоче місце" серед обслуговуючого персоналу.квітень 2015завідувач завгосп11.Провести серед педагогічних працівників закладу конкурс "На найкращу обізнаність з питань БЖД та ОП".квітень 2015завідувач завгосп12.Організувати конкурси дитячих малюнків з попередження дитячого травматизму (з вимогами відповідно віку дітей).згідно з графіком пров-ня конкурсіввихователь-методист вихователі2. Робота з педагогічним колективом1.Проводити інструктажі по відпрацюванню у співробітників ДНЗ навичок дій під час загрози виникнення надзвичайних ситуацій.згідно з планом практичних дійзавідувач
2.Надання методичної допомоги вихователям з пропаганди правил поведінки та засобів захисту дітей в надзвичайних ситуаціях через проведення консультацій, колективних переглядів.протягом рокувихователь-методист вихователі3.Поповнювати картотеку практичного і теоретичного матеріалу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей, їх правового виховання.протягом рокувихователь-методист вихователі4.Контролювати дотримання техніки безпеки життєдіяльності дітей в групах та на ділянках дошкільного навчального закладу.щодено
вихователь-методист 3. Робота з дітьми1.Урізноманітнити роботу з дітьми по дотриманню правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки у надзвичайних ситуаціях, отримання початкової правової освіти, прищеплення норм здорового способу життя, формування валеологічного світогляду та валеологічного розвитку.постійновихователь-методист вихователі2.Використовувати в роботі з дітьми спеціально створені ігрові ситуації, вводити їх елементи у зміст сюжетно-рольових ігор "Транспорт", "Поліклініка", "Пожежники", "Рятівна служба" та ін.щомісяця
вихователі
3.Поповнити та поновити в кожній віковій групі куточки інформаційної грамотності з охорони життя і здоров'я дітей, правового виховання, забезпечити наявність тематичного ігрового матеріалу.до 10 вересня 2014вихователі
4.Продовжувати знайомити з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях за темами:
- "Ліки";
- "Один вдома";
- "Служба порятунку";
- "Прогулянка в лісі";
- "В країні дорожних знаків".протягом рокувихователь-методист вихователі5.Проводити:
- цільові прогулянки;
- лялькові вистави;
- театральні вистави;
- спортивні розваги.згідно з планомвихователь-методист вихователі музичний керівник6.Читання художньої літератури з даного розділупостійновихователі4. Робота з батьками1.Посилити інформаційно просвітницький компонент роботи з батьками щодо соціального та правового захисту дітей, пропаганди здорового способу життя.постійнозавідувач, вихователь-методист, вихователі2.
Проводити групові та індивідуальні консультації для батьків за такими напрямками:щоп'ятниці вихователі- Дії під час виникнення пожежі;грудень 2014- Батьки - приклад для наслідування (дорожньо-транспортний рух);вересень 2014- Надзвичайні ситуації: правила безпечної поведінки (повінь, отруєння хімічними речовинами тощо);березень 2015- Безпечність ігор на вулиці та вдома;травень 2015- Правила поведінки на водоймі, в лісі, в полі;червень 20153.
Поповнити папки-пересувки для батьків за темами:
- "Вузлики напамять" - надзвичайні ситуації;
квітень 2015вихователі- "Червоний, жовтий, зелений" - правила дорожнього руху;вересень 2014- "Наш номер - 101".листопад 20144.
Залучати батьків до участі у конкурсах та виставках з питань безпеки життєдіяльності, створення безпечних і комфортних умов перебування дітей в ДНЗ.згідно графіку проведення витавоквихователь-методист вихователі5.
Висвітлювати питання охорони життя та здоров'я дітей на батьківських зборах.травень 2015вихователь-методист мед.сестра6.Провести спортивну розвагу "В країні дорожних знаків".жовтень 2014в/методист муз.керівник
План проведення Тижня безпеки №з/пЗміст роботиФорма проведенняВікова групаПриміткиПонеділок. "Я та інші люди. Я у світі предметів"1. "Хто живе поруч з тобою?"Дидактична вправа. Розмова про доброзичливі взаємини з рідними та близьким людьми. Всі групиРанок 2."У світі ввічливих слів"Дидактична мовна вправа. Закріпити правила культури спілкування.Всі групиРанок 3.Урочисте відкриття Тижня безпекиСвяткова розвагаВсі групи, батьки, працівники дошкільного закладуІ половина дня4."Хто мудріший?"Обговорення казок "Два цапка", "Дві кізочки".Молодша група (4 р.ж.)І половина дня5."Кошенятко загубилось" Гра-тренінг з набуття комунікативних навичок та самозбереженняСередня група (5 р.ж.)І половина дня6."Перша допомога: допоможи собі і товаришу "Гра-тренінгСтарша група (6 р.ж.)І половина дня7."Визнач небезпечне"Дидактична гра. Закріпити вміння класифікувати предмети на безпечні та небезпечні для життя і здоров'я, формування навичок безпечної поведінки з різними предметами. Всі групиІ половина дня8."Небезпека від невідомих людей"Розв'язання проблемних ситуацій, що стосуються контактів із чужими людьми як удома так і на вулиці.Всі групиПрогулянка9."Вовк і семеро козенят"Інсценізація казки. Моделювання навичок поведінки, коли вдома немає дорослих.Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)ІІ половина дня10."Котик і півник"Лялькова виставаМолодша група (4 р.ж.)ІІ половина дня11."Електричні прилади - помічники у побуті"Сюжетно-рольова граСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)ІІ половина дняВівторок. "Пожежна безпека"1."Вогонь - друг, вогонь - ворог"Розглядання ілюстрацій на протипожежну тему, бесіда за їх змістом, прислів'я та приказки про вогонь і пожежу.Всі групиРанок2."Врятуй вірних друзів"Дидактична гра. Учити дітей правильно і швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях і виконувати відповідні дії.Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)Ранок3."Збери пожежну машину з пазлів"Дидактична гра. Молодша група (4 р.ж.)Ранок4."Кицин дім"Вистава настільного театруСередня група (5 р.ж.)
І половина дня5."Вогонь малий ти сам залий, засип піском й чимось вкрий..."Моделювання ситуаціїСтарша група (6 р.ж.)І половина дня6."Про вогонь нам треба знати - з ним не можна жартувати"Лялькова виставаВсі групиІІ половина дня7."Допоможи собі сам"Вироблення елементарних навичок щодо надання допомоги собі та іншим у випадку опіків.Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)ІІ половина дня8."Світ з теплим вогнем, світ без пожежі"Розв'язання проблемних завдань та ситуацій.Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)ІІ половина дняСереда. "Безпека на дорозі"1."Горобчики і автомобіль"Рухлива гра
Молодша група (4 р.ж.)Ранок2."Світлофорчик"Дидактична граМолодша група (4 р.ж.)
Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)Ранок3."Перехрестя"Дидактична граСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)Ранок4."Я крокую вулицею"Інтегроване заняттяСередня група (5 р.ж.)
І половина дня5."Є вулиці каштанові..."Екскурсія до найближчого перехрестя, спостерігання за дорожнім рухомСтарша група (6 р.ж.)І половина дня6."Автобус"Сюжетно-рольова граМолодша група (4 р.ж.)І половина дня
7."Наш друг світлофор"Спостереження за роботою світлофораМолодша група (4 р.ж.) Прогулянка8. "Перегони"Створення ігрових ситуацій спортивного характеруСередня група (5 р.ж.)
Прогулянка9."Переведи маля через дорогу"Сюжетно-рольова граСтарша група (6 р.ж.) Молодша група (4 р.ж.)Прогулянка10."Світлофорова наука"ВиставаМолодша група (4 р.ж.)
Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)ІІ половина дня11."Ми їдемо, їдемо..."Настільно-поліграфічна граМолодша група (4 р.ж.)ІІ половина дня12."Світлофор"Конструювання з кубиківМолодша група (4 р.ж.)ІІ половина дня13."Хто знає, той відгадає"Загадування загадокСередня група (5 р.ж.)
ІІ половина дня14."Що? Де? Коли?"ВікторинаСтарша група (6 р.ж.)ІІ половина дняЧетвер. "Природа навколо нас"1."Їстівне-неїстівне"Дидактична граСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)Ранок2."Лікує зелений колір"Закріпити знання про лікувальні властивості першої зелені (петрушки, зеленої цибулі, кропиви та ін.)Молодша група (4 р.ж.)
Середня група (5 р.ж.)
Старша група(6 р.ж.)Ранок3."Подорож у світ природних явищ"Інтегроване заняттяСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)І половина дня
4."Лялька захворіла"Сюжетно-рольова граМолодша група (4 р.ж.)І половина дня
5."Чорнобривців насіяла мати"Праця, закріплення безпечних правил користування городнім інвентаремСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)І половина дня
6."Екологічна доріжка"Рухливі й дидактичні ігри на спортмайданчикуСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)І половина дня
7."Малючки - здоров'ячки" Гімнастика пробудження, загартовуючи процедуриМолодша група (4 р.ж.)ІІ половина дня8."Екологознайко"Кросворди, ребуси, загадкиСтарша група (6 р.ж.)ІІ половина дня9."Гриби-ласощі, гриби-диво, гриби-лихо"Перегляд ілюстрацій, бесідаСередня група (5 р.ж.)
ІІ половина дняП'ятниця. Весняні розваги. "День безпеки"1."Піжмурки"Гра. Чому страшно коли темно?Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)Ранок2."Безпечно-небезпечно"Дидактична граМолодша група (4 р.ж.)
Середня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)Ранок3."Ми козацького роду" Спортивна розвага, вчимося бігати, стрибати, падати безпечноСтарша група (6 р.ж.)І половина дня
4."Подорож в країну здоров'я з годинникомБесідаСтарша група (6 р.ж.)І половина дня
5."Мій телефонний довідник"Дидактична вправаСтарша група (6 р.ж.)І половина дня6."Я заблукав"ГраСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)Прогулянка7."Бережемо своє здоров'я"Конкурс дитячого малюнкуСередня група (5 р.ж.)
Старша група (6 р.ж.)ІІ половина дня8."Святкуй, гуляй та обережність знай!"Музична розвагаСередня група (5 р.ж.)
ІІ половина дня
Додаток № 6
7.6. Заходи щодо виконання розділу 4.2.4. "Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти" Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2012-2015 роки
№ з/п
Зміст роботи
ТермінВідповідальніВідм. про викон.1.Активно використовувати в адміністративній діяльності та виховному процесі ресурси мережі Інтернет.протягом рокузавідувач
в/методист
старша медсестра
завгосп
педагоги 2.Постійно проводити роботу щодо підвищення комп'ютерної грамотності педагогічних працівників.протягом рокузавідувач
в/методист3.Забезпечувати систематичну роботу з ПК "Міська освітня мережа: Дошкілля" та підтримку його баз даних в актуальному стані.протягом рокузавідувач
відповідальний за роботу з ПК "МОМ"4.Здійснювати постійний контроль за ефективним використанням наявної комп'ютерної, мультимедійної техніки та мережі Інтернет.протягом рокузавідувач5.За умов наявності фінансування поповнювати парк комп'ютерної та мультимедійної техніки, здійснювати поточний ремонт наявної.протягом рокузавідувач6.При встановленні та використанні комп'ютерних програм дотримуватись норм чинного законодавства.постійнозавідувач7.Продовжувати приймати участь у міському конкурсі-захисті "Шкільний інформаційний світ - 2013-2015" за номінацією "Інформаційні технології в дошкільній освіті".вересень 2014 р.завідувач8.Забезпечити якісну підготовку матеріалів, що подаються до участі у ІІ (міському) етапі конкурсу-захисту відповідно до вимог проведення конкурсу-захисту.2015 р.в/методист
9.Забезпечити функціонування сайту закладу, своєчасне поточне оновлення інформації на сайті ДНЗ. постійнозавідувач
відповідальний за роботу сайту закладу10.З метою удосконалення змісту, форм і методів роботи педагогів ДНЗ у напрямку застосування інформаційних та комунікаційних технологій - виявляти і поширювати позитивний досвід колег.протягом рокув/методист
11.Впроваджувати в управлінську діяльність навчального закладу інформаційну систему управління освітою (ІСУО).протягом рокузавідувач
в/методист
126
Автор
наталья
Документ
Категория
Образование
Просмотров
3 431
Размер файла
511 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа