close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

01.2 year plan doc ukr

код для вставкиСкачать
«СХВАЛЕНО»
педагогічною радою ДНЗ №54
протокол №1
від 31 серпня 2012 р.
«ПОГОДЖЕНО»
Начальник дошкільного відділу управління
освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
____________ К. М. Середенко
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Завідуючий ДНЗ №54
____________ Т. Ільченко
ПЛАН РОБОТИ
дошкільного навчального
закладу загального типу №54
на 2012-2013 навчальний рік
«ПОГОДЖЕНО»
Методист РНМЦ
______________ О.Петрова
ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД
З метою підвищення якості освіти у дошкільному навчальному закладі,
реалізації стратегії розвитку закладу на 2011-2017 роки, колектив спрямовує
свою діяльність на розв’язання наступних завдань:
1. Формувати зв’язне мовлення дітей в різних видах мовленнєвих занять.
2. Розвивати логічне мислення дошкільників засобами логіко-математичних
ігор.
3. Продовжувати
методик
впровадження
профілактики
у
дитячих
навчально-виховний
захворювань,
процес
новітніх
здоров’язбережувальних
технологій та соціально-оздоровчих проектів.
2
Завдання: формувати зв’язне мовлення дітей в різних видах
мовленнєвих занять.
ВЕРЕСЕНЬ
Розділи
плану
Зміст роботи
Термін
виконання
Відпові
дальний
Вид
контролю
Підвищення рівня фахової майстерності:
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ:
Про організацію роботи в ДНЗ у 20122013 навчальному році (Інструктивнометодичні рекомендації МОН молоді та
спорту України)
Зміст і структура нової редакції Базового
компонента дошкільної освіти.
03.09
Вихователь
- методист
Матеріали
консультацій
10.09
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ПОМІЧНИКІВ ВИХОВАТЕЛІВ:
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
Роль дорослого у формуванні мовлення
дітей
17.09
Завідувач
Школа психологічного мінімуму
«Роль вихователя у полегшенні адаптації
дитини до умов дошкільного закладу
07.09
Завідувач
Психолог
-
Семінар-практикум:
«Обстеження стану розвитку мовлення дітей»
24.09
Самоосвіта:
Опрацювання змісту нової редакції Базового
компонента, програми «Дитина» (розділу
«Мова рідна, слово рідне»).
Скласти план роботи наставників
педагогами-початківцями.
Методист
Вихователі
До 15.09
Щоденник
вихователя
з
Графік
курсової
перепідготовки
17.09.
Атестація
1. Скласти інформаційну пам’ятку про
зміни в атестації педагогічних працівників.
2. Ознайомлення
з
наказом
про
створення атестаційної комісії.
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
«Стратегічна діяльність закладу у 20122013 навчальному році.»
1. Обговорення і затвердження плану роботи
ДНЗ на 2012-2013 навчальний рік.
2. Про нормативно-методичне організації
освітнього процесу.
3. Затвердження програм, за якими буде
працювати заклад; форми планування
освітньої роботи з дітьми;режиму дня та
розкладу занять.
4. Ознайомлення з перспективним графіком
курсової перепідготовки та атестації.
20.09.
Завідувач
01.09.
Наказ
Завідувач
Методист
Протокол
педагогічної
ради
3
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
ОРГАНІЗАЦІЙ
НОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
Готовність груп до нового навчального року.
До 05.09
Планування вихователями індивідуальної
роботи з дітьми з розвитку мовлення.
10-14.09
Вибірковий
Вибірковий
Порівняти стан мовленнєвої активності дітей
на заняттях різних спеціалістів.
17-21.09
Результативність роботи з комунікативномовленнєвого розвитку дітей середньої та
старшої групи.
24-28.09
Робота з дітьми :
Свято «Дитячий садок зустрічає малят»
Місячник
попередження
дорожньотранспортного травматизму «Увага, діти на
дорозі»
Обстеження
стану
звуковимови
у
дошкільників.
Оформлення карти нервово-психічного
розвитку дитини раннього віку
Спортивне свято (середня група)
Робота з батьками:
Загальні батьківські збори
1. Про стратегічну діяльність закладу у
новому навчальному році.
2. Мовленнєвий розвиток дитини в
умовах дитсадка та в родині.
Завідувач
Методист
Тематичний
03.09
Згідно
наказу
До 20.09
До 28.09
28.09.
07.09.
Музичний
керівник.
Ройко Н.І.
Вихователі
Психолог
Вихователі
групи
раннього
віку
Курочка
В.А.
Сай Ю.М.
Фоторепортаж
Завідувач
Протокол
Звіт
Фоторепортаж
Психолог
Матеріали
консультацій
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ:
«Як допомогти малюку в період адаптації»
«Показники
успішного
мовленнєвого
розвитку дитини»
Вибірковий
10.09.
Вихователі
25.09
Співпраця з школою:
Складання плану співпраці між ДНЗ №54 та
ЗНЗ №53 на новий навчальний рік.
Співпраця ДНЗ з БФ «Родинне тепло»
Скласти план співпраці на 2012 – 2013 н.р.
Підготувати до семінару-практикуму картки
обстеження стану звуковимови у дітей.
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
Виставка методичних посібників до теми
«Мовленнєвий розвиток дошкільників».
Підготувати добірку матеріалів для роботи з
дітьми до місячника дорожнього руху «Увага!
Діти на дорозі».
Поповнити добірку сюжетних і предметних
картинок для складання розповідей та
підготувати методичні рекомендації щодо їх
використання.
До 25.09.
Методист
Завуч
План співпраці
План співпраці
До 24.09
До 12.09
Методист
До 22.09
До 28.09.
4
Комплектація
вікових
груп
дітьми,
педагогічними кадрами та обслуговуючим
персоналом.
До 03.09
Завідувач
Проведення тарифікації.
АДМІНІСТРА
ТИВНОГОСП
ОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ
До 10.09
Комісія
Акти перевірки
Завгосп
Завідувач
Протокол
Термін
виконання
Відпові
дальний
Вид
контролю
Увиразнення мови вихователя – шлях
до збагачення мовлення дітей.
Вимоги до якості мовлення педагога
дошкільного закладу
Інтерактивні
технології
розвитку
мовлення дітей дошкільного віку.
01.10
Вихователь
- методист
Завідувач
Матеріали
консультацій
Удосконалення професійної творчості
Педагогічний ринг: «Кодекс педагогічної
етики».
Ділова гра: Ефективне реагування на
мовленнєву агресію дітей
Мета:
навчання
педагогів
прийомам
мовленнєвого впливу на дітей.
05.10
Перевірка готовності груп та служб закладу
до нового навчального року (складання
актів-дозволів)
ВИРОБНИЧА
1. Готовність
року
2. Роль усіх
забезпеченні
дітей.
НАРАДА:
закладу до нового навчального
17.09
ланок трудового колективу у
належних умов для розвитку
ЖОВТЕНЬ
Розділи
плану
Зміст роботи
Підвищення рівня фахової майстерності:
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ:
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
Самоосвіта:
Опрацювати
матеріали
навчально-методичного посібника «Навчаємо
розповідати
за
ілюстраціями»
автор
Олександра Білан.
Анкетування вихователів «Оцінка дорослими
невербальної поведінки дитини»
Направити
на
курси
підвищення
кваліфікації вихователя Іванченко Т.М.
Атестація: До атестаційної комісії УО
подати список педагогічних працівників, які
підлягають черговій атестації із зазначенням
строків підвищення кваліфікації.
Прийом заяв працівників про присвоєння
більш високої кваліфікаційної категорії,
тарифного розряду, а також позачергової
атестації чи перенесення строку атестації
15.10
29.10
Завідувач
19.10
Вихователь
- методист
Упродовж
місяця
Вихователі
Щоденник
вихователя
15 – 19.10
Вихователь
- методист
Анкети
До 20.10
Вихователь
- методист
До 10.10
Завідувач
Список
працівників
Заяви
працівників
До 10.10
5
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Ї
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
Дотримання вимог інструкції з охорони життя і
здоров’я дітей.
Рівень мовленнєвої активності дітей під час
режимних моментів.
Підготовка
вихователя
інтегрованих занять.
до
проведення
Результативність роботи з комунікативномовленнєвого розвитку дітей молодшої групи
01 – 08.10
Вибірковий
09 – 15.10
16 – 22.10
Завідувач
Вибірковий
Вихователь
- методист
Вибірковий
23-31.10
Тематичний
(довідка до
педради)
Робота з дітьми :
Підготовка та проведення
ранків осіннього циклу.
Проведення виставки
«Осінні барви»
ОРГАНІЗАЦІ
ЙНОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
тематичних
сімейної
творчості
До 26.10
Музичний
керівник
Вихователі
Сценарії
12 – 16.10
Вихователі
Тематична
музична
розвага
до
Міжнародного дня музики «Звуки музики
чарівні»
ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я:
«Хлопчики й дівчатка – малятка-здоров’ятка»
Організація додаткових освітніх послуг з
ЦРД «Цікавинка».
Робота з батьками:
Засідання батьківського комітету ДНЗ:
1)
Ознайомлення
з
Положення
про
батьківський комітет ДНЗ.
2)Обрання голови батьківського комітету
закладу.
3)Затвердження плану роботи БК на
навчальний рік.
01.10
Вихователі,
Музичний
керівник
28.10
01.10
Вихователі
Інструктор
з фізк.
Угода, графік
роботи, наказ
12.10
Завідувач
Протокол
Завідувач
Голови
Батьк-х
комітетів
груп
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ:
«Вплив ЗМІ на мовленнєвий
дитини»
«Роль фольклору у формуванні
мовлення дошкільників»
розвиток
зв’язного
Анкетування батьків «Оцінка дорослими
невербальної поведінки дитини»
Екскурсія дітей старшої групи до ЗНЗ №53.
Підготувати методичні рекомендації щодо
мовленнєвої взаємодії вихователя з дітьми.
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
Оформити виставку «Видатні педагоги про
розвиток мовлення у дітей».
Методист
18.10
Матеріали
консультацій
Психолог
31.10
19-26.10
Методист
Завуч
До 05.10
Вихователь
-методист
12-17.10
Спільно
з
психологом
розробити
опитувальник для анкетування вихователів
та батьків.
До 15.10
Розробити
методичні
рекомендації
«проведення бесід з дітьми на морально –
етичні теми»
15.10-29.10
6
Рейд – перевірка готовності
опалювального періоду.
Перевірка
дотримання
інструкцій з охорони праці.
АДМІНІСТРА
ТИВНОГОСП
ОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ДНЗ
до
05.10 –
08.10
робітниками
Контроль
за
організацію
харчування
(виконання вимог Інструкції з організації
харчування дітей в ДНЗ працівниками
харчоблоку)
Перевірити стан технологічного обладнання
пральні, харчоблоку.
Комісія
Завгосп
12.10 –
15.10
Завідувач
Журнал
АГК
24. – 27.10
Завгосп
31.10
ЛИСТОПАД
Розділи
плану
Зміст роботи
Термін
виконання
Відпові
дальний
Вид
контролю
Вихователь
- методист
Матеріали
консультацій
Вихователі
Щоденник
вихователя
Психолог
Матеріали
консультацій
Завідувач
Протокол
Підвищення рівня фахової майстерності:
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ:
Робота з дітьми у куточку книги
Формування емоційного досвіду дитини
засобами казки.
Ознайомлення дітей дошкільного віку з
художніми ілюстраціями.
Удосконалення професійної творчості:
Театралізований тренінг: «Формування
техніки та культури акторського мовлення у
педагогів»
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
Самоосвіта:
Інтерактивні технології розвитку дітей
дошкільного віку.
Робота
з
молодими
спеціалістами
Іванченко Т.М., Сай Ю.М. – консультація «Як
уникати конфліктних ситуацій у роботі з
батьками».
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
«Формування зв’язного мовлення дітей, в
різних видах мовленнєвих занять»
1. Про виконання рішень попередньої
педагогічної ради.
2. Аналіз
комунікативно-мовленнєвого
розвитку
дітей
(за
результатами
тематичного
вивчення,
виховательметодист).
3. Використання різних видів художньомовленнєвої діяльності у роботі з дітьми
раннього та дошкільного віку (з досвіду
роботи вихователів)
ПЕДАГОГІЧНА СТУДІЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ
ГРУПИ РАННЬОГО ВІКУ:
«Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку»
05.11
19.11
26.11
До 16.11
09.11
12.11
Вихователь
- методист
28.11
Завідувач
Вихователь
- методист
Матеріали
студії
7
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
ОРГАНІЗАЦІ
ЙНОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
Огляд нормативних документів, новинок
методичної літератури та фахової періодики
( за вересень – листопад.)
30.11
Провести колективний перегляд заняття з
дітьми англійською мовою.
Підсумковий
контроль
адаптації
дітей
раннього віку та новоприбулих дітей до умов
дитсадка.
23.11
До 15.11
Викладач
англійської
мови
Завідувач
Психолог
Організація роботи з мовленнєвого розвитку
дітей раннього віку.
01-05.11
Вихователь
- методист
Підготовка
музичного
керівника
та
інструктора з фізкультури до проведення
занять, аналіз планування роботи з дітьми.
12-16.11
Рівень організації трудової діяльності дітей в
середній-старшій групах.
19-23.11
Якість проведення режимних моментів в
групах.
Робота з дітьми :
Тематичні дні рідної мови в групах
дошкільного віку «Буду я навчатись мови
золотої»
26-30.11
Відеозвіт
Вибірковий
Тематичний
Вибірковий
Завідувач
Вихователь
- методист
Оперативний
09.11
Вихователі
Фоторепортаж
Музично-театралізована розвага «Казка в
гості завітала»
16.11
Музичний
керівник
Вихователі
Сценарій
Спортивні змагання «Козацькі розваги» для
дітей середньої та старшої груп.
23.11
Інструктор
з фізк.
Робота з батьками:
Тренінг для батьків і дітей молодшої групи
«Розуміємо один одного».
30.11
Вихователі
Фотозвіт
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ
02.11
Завідувач
Психолог
Матеріали
консультацій
«Батькам про значення розвитку дрібної
моторики рук»
«Психологічна безпека дитини: у пошуках
золотої середини»
Співпраця з школою:
Круглий стіл для вихователів ДНЗ № 53
та вчителів початкової школи ЗНЗ № 53:
«Обговорення
державних
стандартів
дошкільної та початкової освіти. Наступність
у освітніх програмах дитсадка та школи.»
Розробити
методичні
поради
щодо
проведення Дня рідної мови
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
Вихователь
- методист
Підготовка
матеріалів
тренінгу з батьками
до
23.11
Психолог
Методист
27.11
Методист
Завуч
Вихователі
Вчителі
Фотозвіт
До 05.11
проведення
До 25.11
підготовка
До 25.11
Методист
Узагальнення матеріалів та
тезисів до педагогічної ради
Оформити альбом «Говорять діти»
До 30.11
Оформити підписку на періодичні видання
8
Аналіз відвідування дітьми дошкільного
закладу. Правильність ведення табелів
відвідування.
АДМІНІСТРА
ТИВНОГОСП
ОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Перевірка ведення документації з організації
харчування.
05-09.11
Завідувач
12-16.11
Завгосп
Контроль за раціональним
електроенергії та води.
витрачанням
19-23.11
Заготівля піску та знаряддя для прибирання
території взимку.
До 20.11
-
Завдання: розвивати логічне мислення дошкільників засобами логікоматематичних ігор.
ГРУДЕНЬ
Розділи
плану
Зміст роботи
Термін
виконання
Відпові
дальний
Вид
контролю
Підвищення рівня фахової майстерності:
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ:
Формуємо активно-пізнавальне ставлення
дитини до навколишнього світу.
Особливості
розвитку
мислення
у
дошкільників.
Уроки мислення – метод Едварда де Боно.
Удосконалення професійної творчості.
Ігрове моделювання:
«Вчимо дітей, граючи»
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
03.12
Методист
10.12
Матеріали
консультацій
24.12
17.12
Діагностика ІК-компетентності вихователів.
Педагогічний ринг «Мандрівка країною ІКТ»
До 25.12
26-28.12
Завідувач
Фотозвіт
Самоосвіта
Опрацювати зміст розділу «Математична
скарбничка» програми «Дитина»
Упродовж
місяця
Вихователі
Щоденник
вихователя
Звіт молодих спеціалістів та вихователів, які
атестуються на педагогічній годині « Мої
особисті
досягнення
у
професійній
діяльності»
20.12
17.12
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
Виставка
методичних
посібників
та
дидактичних
ігор
«Розвиваємо
логіку
дитини»
Робота
творчої
групи:
Обговорення
сценаріїв проведення тематичної розваги
«Свято Миколая», новорічних ранків та
родинного заходу «Колядує вся родина»
Рівень логіко-математичного розвитку дітей
молодшої та середньої групи .
Перевірка виконання рішень попередньої
педагогічної ради.
Інформативність куточків для батьків.
Роль вихователя в організації дитячої
самостійної діяльності.
Вихователь
- методист
10-15.12
Творча
група
Тематичний
03-07.12
10-15.12
17-21.12
24 – 28.12
Сценарії
Ільченко
Т.С.
Оперативний
Вибірковий
Ройко Н.І.
Вибірковий
9
Робота з дітьми :
Спортивне свято «Зимові ігри та розваги»
Тиждень безпеки дитини.
Театралізована розвага «Святий Миколай іде
– свята веде».
Тематична виставка
«Новорічна казка».
ОРГАНІЗАЦІ
ЙНОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
Підготовка
ранків.
та
родинної
проведення
творчості
Новорічних
Робота з батьками:
Школа сучасних батьків: Татова школа.
Тема:
«Як
улаштувати
веселий
день
народження дитини вдома».
Майстер-клас для батьків і дітей
«Українська народна іграшка»
Співпраця з школою:
Запрошення учнів 1 класу на театралізоване
дійство «Свято Миколая»
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
Оформлення
виставки
методичних
посібників та дидактичних ігор «Розвиваємо
логіку дитини»
Підготувати
матеріали
педагогічного рингу з ІКТ.
Скласти
ранків.
графік
до
проведення
19.12
Вихователі
Інструктор
з фізк.
Музичний
керівник
Фоторепортаж
-
20.12-31.12
Вихователі
Виставка
робіт
25.12
Вихователі
Сценарії
07.12
Психолог
Завідувач
21.12
Викладач
гуртка
19.12
Вихователь
-методист
Завуч
Виставка
робіт
Методична
виставка
До 17.12
проведення
Методист
новорічних
Оформити картотеки матеріалів методичних
часописів «Дошкільне виховання», «ДНЗ»,
«Джміль», «Палітра педагога», «Дитячий
садок»
АДМІНІСТРА
ТИВНО
ГОСПОДАРСЬ
КА
ДІЯЛЬНІСТЬ
07.12
До 20.12
До 30.12.
Картотека
Перевірка стану протипожежної безпеки в
ДНЗ
Контроль за утриманням території та
дитячих майданчиків.
10 – 15.12
Комісія
Акти перевірки
17 – 21.12
Завгосп
Журнал АГК
Нарада при завідувачі:
1. Про стан захворюваності дітей за 2012
рік. (ст. медсестра)
2. Про
виконання
натуральних
норм
харчування за 2012 рік.
3. Різне
31.12
Завідувач
Наказ
Голова ПК
Протокол
Завідувач
Статистичний
звіт
Профспілкові збори
«Звіт про роботу ПК у 2012 році»
Підготувати статистичний звіт
28.12
31.12
10
СІЧЕНЬ
Розділи
плану
Зміст роботи
Термін
виконання
Відпові
дальний
14.01
Вихователь
-методист
Вид
контролю
Підвищення рівня фахової майстерності:
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ:
Особливості
навчання
старших
дошкільників розв’язуванню арифметичних
задач.
Логіко-математичні завдання для дітей під
час проведення прогулянок.
Інтерактивний семінар
«Формування
логіко-математичної
компетентності дошкільників.»
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
Матеріали
консультацій
28.01
21.01
Завідувач
Вихователь
-методист
Матеріали
семінару
Конкурс авторської гри з сенсорного, та
логіко – математичного розвитку дітей.
01-12.01
Вихователі
Виставка
Самоосвіта
Нові педагогічні знахідки у формуванні логічних
умінь дошкільнят.
Упродовж
місяця
Вихователі
Щоденник
самоосвіти
21-26.01
Вихователі
Відеозвіт
28-31.01
Атестаційн
а комісія
Протокол
ТИЖДЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.
Колективний перегляд інтегрованих занять
з логіко – математичного розвитку дітей
(дошкільні групи) та гуртка «Логіка для
дошкільнят»
Атестація:
Вивчення досвіду роботи вихователів до
атестації.
Колективні перегляди педагогічної діяльності
вихователів до атестації.
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
Формування культурно-гігієнічних навичок
та культури харчування в усіх вікових
групах.
01-04.01
Рівень сенсорно-пізнавального розвитку у
дітей раннього віку.
08-11.01
Рівень логіко-математичного розвитку дітей
старшої групи.
14-18.01
Моніторинг проведення спостережень
прогулянці в усіх вікових групах.
на
31-25.01
Оперативний
освітніх
28-31.01
Вибірковий
Перевірка надання додаткових
послуг в групах дошкільного віку.
Тематичний
Завідувач
Вихователь
-методист
Тематичний
11
Робота з дітьми :
Конкурс на краще оформлення Різдвяних
куточків у групах
ОРГАНІЗАЦІЙ
НОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
До 07.01
Вихователі
Фоторепорта
ж
КВК «Космічні мандри» (старша група)
26.01
Вихователі
Сценарій,
фотозвіт
Конкурс дитячих снігових споруд.
24.01
Вихователі
Музичний
керівник
Відеозвіт
Інстр. з
фізк.
Вихователі
План заходів
Вихователі
старшої
групи
Вихователь
- методист
Фотозвіт
РОДИННЕ
РОДИНА»
СВЯТО
«КОЛЯДУЄ
ВСЯ
ТИЖДЕНЬ ЗДОРОВ’Я.
28-31.01
Робота з батьками:
Вивчення досвіду сімейного виховання
дітей: Презентація родин старшої групи.
11.01
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ:
15.01
Співпраця з школою.
«Різдвяні візерунки» –
театралізоване дійство
АДМІНІСТРА
ТИВНО
ГОСПОДАРСЬ
КА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Упродовж
місяця
Школа сучасних батьків:
Лекція з елементами тренінгу «Мистецтво
виховання та покарання».
«Зимові ігри та розваги дітей на свіжому
повітрі»
«Ігри для розвитку логічного мислення у
дітей»
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
18.01
спільне
музично-
Матеріали
лекторію
Психолог
Матеріали
консультацій
29.01.
Вихователі
14.01
Вихователь
- методист
Завуч
Сценарій
Методична допомога музичному керівникові
та вихователям у підготовці родинного
свята.
01-08.01
Картотека
Розробити Алгоритм ознайомлення дітей з
геометричними фігурами.
До 14.01
Узагальнення матеріалів та підготовка тез до
педагогічної ради
Узагальнення
матеріалів
з
проведення
Тижня
педагогічної
майстерності
для
вихователів та Тижня здоров’я для дітей.
15-18.01
Скласти та затвердити графік відпусток на
поточний рік. Погодити з ПК зміни (за
потреби) у педагогічному навантаженні на
поточний рік.
Перевірка
санітарно-гігієнічного
стану
групових приміщень .
Інструктаж обслуговуючого персоналу з
охорони
праці
(інструктаж
з
електробезпеки).
Інвентаризація майна
До 10.01
Завідувач
Голова ПК
Наказ
15-18.01
Журнал АГК
21.01
Завідувач
Медсестра
Завгосп
22 – 31.01
Комісія
Вихователь
-методист
Виставка
28-31.01
Журнал
Інструктажів
з ОП
Акти
списання
/обліку мат.
цінностей
12
ЛЮТИЙ
Розділи
плану
Зміст роботи
Термін
виконання
Відпові
дальний
Вид
контролю
Виховательметодист
Матеріали
консультацій
Упродовж
місяця
Вихователі
Щоденник
самоосвіти
11.02
Завідувач
Підвищення рівня фахової майстерності:
КОНСУЛЬТАЦІЇ :
Шляхи пошуку та розвитку дитячих
талантів та обдарованості.
Чому «гальмує» дошкільна зрілість?
Розучування нової пісні на музичних
заняттях (для музкерівника)
Самоосвіта:
Розвиток логічних умінь дитини
системою Марії Монтесорі.
Інтегроване навчання і виховання
системою Б. Нікітіна
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
за
Презентація педагогічних портфоліо.
Огляд нормативних документів, методичних
новин, фахової періодики за грудень-лютий.
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
25.02
за
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
«Сучасні підходи до логіко –
математичного розвитку дошкільників»
1. Про виконання рішень попередньої
педагогічної ради. (Завідувач)
2. Зміст програм розвитку дітей про логіко
–
математичну
компетентність
дітей..
(Інформація. Завідувач ДНЗ.)
3. Підсумки тематичного вивчення «Рівень
організації освітньої роботи щодо логіко –
математичного розвитку дітей» (Довідка.
Вихователь – методист.)
4. Створення умов для формування логіко –
математичної
компетентності
дітей
дошкільного віку в різних видах діяльності. (
З досвіду роботи вихователів)
5. Вікові
та
індивідуальні
особливості
розвитку логіки у дітей. (Рекомендації)
Моніторинг
роботи
наставників
вихователями-початківцями.
04.02
18.02
Виховательметодист
Практичний
психолог
01-04.02
Педагогічні
працівники
25.02
Виховательметодист
з
11-15.02
Стан роботи з батьками в усіх вікових
групах.
18-22.02
Індивідуальна робота з дітьми з формування
логіко – математичних умінь (старша група).
01-05.02
Пошукова діяльність дітей (молодша-середня
групи).
06-11.02
Емоційний комфорт дітей в групі раннього
віку.
25 – 28.02
Завідувач
Виховательметодист
Оперативний
Виховательметодист
Тематичний
Завідувач
Психолог
Вибірковий
Оперативний
Оперативний
13
Робота з дітьми:
Підготувати вихованців закладу до участі у
районному
конкурсі
дитячої
творчості
«Співанкова райдуга дитинства».
Виставка-конкурс творчих проектів
«Разом з татом».
ОРГАНІЗАЦІ
ЙНОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
СПОРТИВНО-МУЗИЧНА РОЗВАГА «Козацькі
забави»
Літературна вікторина «Стежинами казок»
(старша група)
Робота з батьками:
До 20.02
Музкерівник
04 – 15.02
Вихователі
Виставка
22.02
Вихователі
Інстр. з фізк
Сценарій
13.02
Вихователі
.
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ:
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
«Трудове виховання дитини в садочку та
вдома»
«Особливості у вихованні хлопчиків та
дівчаток».
Майстер-клас з писанкарства.
20.02
Співпраця з школою:
Педагогічний міст «Готовність дитини до
школи».
Узагальнення матеріалів, підготовка тез та
проекту рішення до педагогічної ради.
15.02
Розробити пам’ятку «Вимоги до оформлення
педагогічного портфоліо».
Розробити пам’ятку для батьків
«Трудові обов’язки дитини вдома»,
«Особливості у вихованні дівчаток
хлопчиків».
АДМІНІСТРА
ТИВНО
ГОСПОДАРСЬ
КА
ДІЯЛЬНІСТЬ
28.02
Керівник
гурткової
роботи
Матеріали
консультацій
Фотозвіт
Методист
Завуч
До 11.02
04.02
10.02
18.02
Виховательметодист
та
Підготувати
аналітичні
матеріали
для
педагогічного мосту щодо готовності дітей
старшої групи до навчання у школі .
До 15.02
Контроль за виконанням функціональних
обов’язків
обслуговуючого
персоналу
(машиніст по пранню білизн, двірник,
сторож, робітник по обслуговуванню).
07– 14.02
Завідувач
до відома
21.02
Завідувач
Протокол
13.02
Завгосп
До відома
ВИРОБНИЧА НАРАДА:
1.
Про
виконання
Інструкції
з
організації охорони життя і здоров’я дітей
у дошкільних навчальних закладах.
2.
Про дотримання правил внутрішнього
трудового розпорядку.
3.
Про психологічний клімат у колективі.
Аналіз використання енергоносіїв та води
за зимовий період.
Придбання миючих засобів та канцтоварів
на ІІ півріччя.
Аналіз захворюваності дітей за І півріччя.
До 25.02
Завгосп
28.02
Медична
сестра
Звіт
14
Завдання: продовжувати впровадження у навчально-виховний процес новітніх
методик профілактики дитячих захворювань, здоров’язбережувальних
технологій та соціально-оздоровчих проектів.
БЕРЕЗЕНЬ
Розділи
плану
Зміст роботи
Термін
виконання
Відпові
дальний
11.03
Виховательметодист
Вид
контролю
Підвищення рівня фахової майстерності:
КОНСУЛЬТАЦІЇ:
Виховуємо любов до матері
Координація дітей інструктора фізкультури
з вихователя – як важливий чинник
фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі.
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
18.03
Самоосвіта:
Зміст
розділу
«Зростаємо
дужими»
програми
«Дитина»,
розділу
«Фізичний розвиток» програми «Впевнений
старт» (для вихователів старшої групи).
Співбесіда з вихователями щодо виконання
планів самоосвіти.
з
у
Виставка творчого доробку педагогів, які
атестуються.
Атестація працівників.
День відкритих дверей.
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
25.03
Семінар-практикум
для
інструктора
фізкультури та вихователів:
«Спортивні ігри і вправи – ефективний засіб
фізичного виховання дошкільників».
Атестація:
Ознайомлення
працівників
характеристиками
діяльності
міжатестаційний період.
Відвідування
гімнастики.
вихованцями
Матеріали
консультацій
Завідувач
Вихователь –
методист
Матеріали
семінару
Упродовж
місяця
Вихователі
Щоденник
самоосвіти
За 10 днів
до
проведення
атестації
04.03 –
10.03
Завідувач
Характерист
ика
Виховательметодист
30.03
ранкової
04-08.03
Завідувач
Стан ведення обліку індивідуальної роботи з
дітьми інструктором з фізкультури.
11-15.03
Виховательметодист
Стан техніки безпеки у закладі.
18-22.03
Стан освітньої діяльності з дітьми з розділу
«Зростаємо дужими» програми «Дитина»
(група раннього віку, молодша група)
25-29.03
Комплексний
15
Робота з дітьми :
Підготовка та проведення
тематичних
ранків до Міжнародного жіночого дня.
Тематична виставка
«Мама і Весна
ОРГАНІЗАЦІ
ЙНОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
родинної
Проведення тематичних
днів в старших групах
творчості
07.03 –
20.03
Шевченківських
присвячена
Робота з батьками:
Засідання Батьківського комітету.
Дослідницький проект «Збереження здоров’я
дитини»
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ:
Сон як чинник збереження здоров’я
дитини.
Дитина взяла чужу річ – що робити?
Співпраця зі школою:
Фізична готовність дітей
навчання (круглий стіл)
до
шкільного
Відвідування дітьми старшої групи уроків з
фізкультури у школі.
Підготувати
проекти
характеристик
працівників що атестуються.
Музичний
керівник
Вихователі
Вихователі
Фотозвіт
Виставка
робіт
Вихователі
До 09.03
Розвага
«День
Театру»,
Міжнародного дня театру
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
До 07.03
27.03
01.03
Музичний
керівник
Вихователі
Сценарії
Завідувач
Голова БК
Протокол
Вихователі
Матеріали
консультацій
Упродовж
місяця
04.03
18.03
11.03
Виховательметодист
Завуч
29.03
01.03.
До 03.03
Скласти
ранків.
графік
проведення
святкових
Підготувати інформаційні пам’ятки для
вихователів «Розвиток фізичних умінь і
навичок дітей в різні вікові періоди».
12.03
Оформлення картотеки матеріалів до розділу
«Зростаємо дужими» програми «Дитина».
15-20.03
Підготувати інформацію для батьків про
порядок прийому дітей до 1 класу.
21.03
Методична допомога вихователям, муз
керівникові у підготовці та проведенні
тематичних днів, розваг.
Організувати виставку творчого
вихователів, які атестуються.
Методист
До 05.03
доробку
16
Скласти план заходів двомісячника
благоустрою та озеленення території ДНЗ
АДМІНІСТРА
ТИВНО
ГОСПОДАРСЬ
КА
ДІЯЛЬНІСТЬ
з
Нарада при завідувачі:
Стан профілактичної роботи з батьками із
запобігання дитячого травматизму.
(доповідь: вихователя-методиста, старшої
медичної сестри)
Придбання садово-городнього
землі, насіння, розсади.
інвентарю,
За наказом
РУО
Завгосп
Завідувач
Наказ
План заходів
21.03
Завідувач
До наказу
До 15.03
Завгосп
Завгосп
Акти
списання
Термін
виконання
Відпові
дальний
Вид
контролю
01.04
Вихователь методист
Матеріали
семінару
08.04
Вихователь методист
Матеріали
консультацій
22.04
Психолог
Фотозвіт
Самоосвіта:
Здоров’язберігаючі технології: арт-терапія,
пісочна терапія, фітбол, ритмопластика
тощо.
Упродовж
місяця
Вихователі
Щоденник
вихователя
Конкурс
нетрадиційного
спортивного
обладнання «Стежина здоров’я».
До 22.04
Вихователі
Виставка
Колективні перегляди занять з фізкультури
та занять з аеробіки (додаткові освітні
послуги).
15-19.04
Інструктор з
фізкультури
Конспект
заняття
Підсумкові
інтегровані
заняття
дітей
старших груп «Наші успіхи» (моніторинг
шкільної зрілості)
22-30.04
Вихователі
ст. гр.
Довідка
Підготувати
документи
для
заохочення/нагородження працівників за
результатами атестації.
До 15.04
Вихователь методист
Клопотання
про нагороди
Списання майна.
КВІТЕНЬ
Розділи
плану
Зміст роботи
Підвищення рівня фахової майстерності:
Теоретичний семінар:
«Використання
здоров’язберігаючих
технологій в роботі педагога».
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ:
Казкотерапія – як інструмент психолога і
педагога.
Педагогічні стереотипи у взаємодії з
дитиною.
Тренінг:
«Психологічне самопочуття вихователя.»
МЕТОДИЧНА
РОБОТА
З КАДРАМИ
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ЖИТТЄДІЯЛЬ
Стан освітньої діяльності з дітьми з розділу
«Зростаємо дужими» програми «Дитина»
(середня – старша групи).
Діагностика умінь і навичок з аплікаційної
діяльності у дітей ( молодша, середня групи).
29.04
02-09.04
Тематичний
Оперативний
10-17.04
17
НОСТІ
ДІТЕЙ
Комплексний
Діагностика готовності дітей старшої групи
до навчання у школі.
Виконання рішень педагогічної ради.
Проведення
рухливих
ігор
під
прогулянки. в усіх вікових групах.
Робота з дітьми :
Тиждень безпеки життєдіяльності
ОРГАНІЗАЦІ
ЙНОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
18-23.04
Упродовж
місяця
24 – 30.04
Тематичний
Звіт
За наказом
РУО
Вихователь –
методист
Вихователі
Святкування міжнародного дня дитячої
книги. Виставка «Моя улюблена книга».
02.04
Вихователі
Виставка
7 квітня – Всесвітній день здоров’я.
07.04
Вихователі
Фотозвіт
Екологічний проект – День Землі.
22.04
Виставка
Робота з батьками:
Конкурс фотографій «Малятко-здоровʾятко».
01-17.04
Вихователі
Дослідницький
здоров’я дитини»
02-22.04
Інстр. з фізк
Вихователі
проект
«Збереження
Фотозвіт
16.04
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ:
«Фізична готовність дитини до навчання у
школі» (старша група)
Мистецтво
хвалити
–
профілактика
жорстокого поводження з дітьми.
АДМІНІСТРА
ТИВНО
ГОСПОДАРСЬ
КА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Вибірковий
час
Практичний семінар: «Виховання любов’ю».
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
Завідувач
Виховательметодист
Співпраця зі школою:
Конференція для батьків дітей старшої
групи
«Визначаємо
компетентність
випускника ДНЗ» за участю вчителів
початкової школи ЗНЗ№ 53 м. Києва.
Підготувати план заходів Тижня безпеки
дитини та Дня цивільної оборони.
Організувати проведення Дня землі, Дня
здоров’я та тематичних розваг.
Огляд періодичних видань за І квартал
поточного року.
Підготувати звіт про проведення Дня
цивільної оборони і Тижня безпеки дитини.
Скласти довідку до педагогічної ради за
результатами вивчення освітнього процесу.
Озеленення та благоустрій території закладу
(ландшафтний
дизайн,
оформлення
квітників, екологічних осередків, городу)
Провести тренування з евакуації дітей.
Перевірка знань працівників з правил
надання першої долікарської допомоги.
Стан дотримання вимог пожежної безпеки у
закладі. Проведення інструктажів з охорони
праці, пожежної безпеки для всіх категорій
працівників.
Скласти звіт про стан дитячого травматизму
за І квартал поточного року.
Попередня комплектація груп педагогічними
кадрами.
Завідуюча
Вихователі
Психолог
Вчителі
05.04
19.04
Вихователі
25.04
Завідувач
Матеріали
консультацій
Протокол
зборів
До 05.04
02-15.04
До 29.04
Вихователь
методист
До 25.04
Упродовж
місяця
За планом
Завгосп
Благодійний
фонд
Батьки
Завідувач
12.04
Комісія
Фото звіт
протокол
19.04
До 29.04
Завідувач
Голова ПК
Журнал
Інструктажів
Журнал АГК
Звіт
Наказ
18
ТРАВЕНЬ
Розділи
плану
Зміст роботи
Термін
виконання
Підвищення рівня фахової майстерності
Ознайомлення із зарубіжним досвідом:.
«Технології педагогічного спілкування з
батьками».
«Тематичний підхід до організації освітньої
роботи з дітьми влітку»
07.05
20.05
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ:
13.05
Модель фізкультурно-оздоровчої роботи з
дітьми (система загартування, оптимізація
рухового режиму, виховання потреби у
здоровому способі життя).
Виховуємо
відповідальність
у
дошкільників.
(для музичного керівника):
Використання музично-ритмічних рухів
на музичних заняттях.
КОНСУЛЬТАЦІЯ
МЕТОДИЧНА
РОБОТА З
КАДРАМИ
Самоосвіта: опрацювати книгу
Соловейчика «Педагогіка для всіх».
Круглий стіл: Підсумки методичної роботи
у закладі за 2012-2013н.р. – стан та
перспективи.
Рівень сформованості культурно-гігієнічних
навичок у дітей (всі групи).
ВИВЧЕННЯ
СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Ї
ЖИТТЄДІЯЛЬ
НОСТІ
ДІТЕЙ
Стан
ведення
ділової
вихователів,
музичного
практичного психолога.
Завідувач
Вихователь методист
Матеріали
Виховательметодист
Журнал
консультацій
Виховательметодист
Анкета
08.05
Вихователі
20.05
Завідувач
Протокол
Вихователь –
методист
Інструктор з
фізкультури
27.05
Завідувач
Вихователь методист
Анкета
07-10.05
Оперативний
документації
керівника,
13-17. 05
Аналіз
проведення
вихователем
спостережень під час прогулянки. (всі групи)
20-24.05.
Стан самостійної діяльності дітей
половині дня (середня, старша групи).
27-31.05
в
Вид
контролю
27.05
Симона
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
«Здоровʾязбережувальні технології у
дошкільному закладі»
1. Про виконання рішень попередньої
педагогічної ради (завідувач ДНЗ).
2. Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи
у закладі (довідка, вихователь-методист).
3. Про
використання
нетрадиційних
технологій фізкультурно-оздоровчої роботи з
дітьми (інструктор з фізкультури).
4. Про
виховання
потреби
здорового
способу життя в різних видах дитячої
діяльності ( з досвіду роботи вихователів).
5. Обговорення плану роботи ДНЗ на літній
оздоровчий період
Відпові
дальний
Завідувач
Вихователь методист
Вибірковий
Оперативний
ІІ
Вибірковий
19
Робота з дітьми :
Проведення тематичних днів зі старшими
дошкільниками до Великодня, Дня Матері,
Дня Сім’ї, Дня Києва
ОРГАНІЗАЦІ
ЙНОПЕДАГОГІЧН
А РОБОТА
За
календарем
Вихователі
Фотозвіт
13-20.05
Вихователі
Інстр. з фізк
Звіт
24.05
Вихователі
Музичний
керівник
Сценарій
07-17.05
Вихователі
Виставка
Круглий стіл «Педагоги та батьки за здоров’я
дітей»
22.05
Психолог
Матеріали
консультацій
Засідання батьківського комітету
1. Підсумки роботи за навчальний рік
2. Визначення родин для нагородження
відзнакою «Родина року» .
17.05
Голова БК
Протокол
Методист
Завуч
Презентація
Ігровий проект для дітей та батьків
«Фізкультурний календар» (день
гімнастики, день стрибуна, день м’яча, день
українських рухливих ігор, день стрибуна)
Випускне свято «Стежка до школи
Робота з батьками:
Конкурс родинних колажів
«Здоровий спосіб життя у нашій родині»
Консультація: «Дитина йде до школи»
23.05
Співпраця з школою:
Підсумкова
конференція:
«Результати
співпраці за 2012-2013 н.р. – досягнення та
перспективи»
Запрошення на випускне свято у садочку.
РОБОТА
МЕТОДИЧНО
ГО КАБІНЕТУ
Підготувати план роботи ДНЗ на літній
оздоровчий період
Затвердити план свят та розваг, погодити
режим дня на літній період.
Скласти аналітичну довідку щодо рівня
готовності
старших
дошкільників
до
шкільного навчання.
Проаналізувати
участь
педагогів
у
методичній роботі упродовж року.
Огляд-конкурс на кращий квітник.
Перевірити стан спортивного та ігрового
обладнання на території ДНЗ,
АДМІНІСТРА
ТИВНО
ГОСПОДАРСЬ
КА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ВИРОБНИЧА НАРАДА
1. Готовність ДНЗ до літнього оздоровчого
періоду.
2. Взаємозаміна педагогів на час літніх
відпусток.
3. Зведення груп під час літнього
оздоровчого періоду
Скласти та затвердити план підготовки ДНЗ
до нового навчального року.
29.05
До 10.05
До 20.05
Протягом
місяця
Методист
До 15.05
Комісія
Журнал АГК
Акти
Завідувач
Голова ПК
Протокол
27.05
До 30.05
Завгосп
План роботи
20
Додаток 1
ПЛАН РОБОТИ
старшої медичної сестри дошкільного навчального
закладу загального типу №54 на 2012-2013 навчальний рік
Кисиленко Наталії Геннадіївни
Розділи плану
Зміст роботи
Термін виконання
Укомплектувати
медичний
кабінет.
необхідними
Вересень-січень
медикаментами та медичним обладнанням
Контроль за медичним оглядом педагогічних та технічних
щомісячно
працівників закладу.
Скласти графік медичного огляду співробітників.
Вересень-травень
Проаналізувати стан здоров‘я дітей. Оформити листки
вересень
здоров’я
Скласти графік планових щеплень дітей.
Вересень-січень
ОРГАНІЗАЦІЙНА Організація раціонального харчування дітей.
щомісячно
РОБОТА
Скласти і затвердити план фізкультурно-оздоровчих заходів
Вересень-січень
у закладі.
Скласти і затвердити план лікувально-оздоровчої роботи у
Вересень-січень
закладі.
Проаналізувати перспективи розвитку медичного кабінету Вересень-травень
та фізкультурно-оздоровчої бази закладу, їх навчальноматеріальні бази та сприяти їх реалізації.
ЛІКУВАЛЬНОРозподілити дітей за рівнем фізичного здоров‘я.
вересень
ПРОФІЛАКТИЧНА Сформувати групи для проведення занять з фізичної
вересень
РОБОТА
культури.
Проводити медико-педагогічний контроль за фізичним
протягом року
розвитком вікових груп. Здійснювати аналіз результатів
антропометричних вимірювань
Оснастити
медичний
кабінет
закладу
сучасним
Вересень-січень
устаткуванням,
інструментарієм,
необхідним
для
оздоровчої роботи.
Проводити
огляди
дітей
на
педикульоз,
коросту,
щомісячно
мікроспорію.
Здійснювати щоденний прийом дітей, надавати їм
щоденно
допомогу.
Контролювати
виконання
заходів
по
дотриманню
щоденно
санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях закладу.
Проводити консультації для батьків:
щомісячно
- фактори що впливають на здоров’я
сан бюлетень
- профілактика ГВРЗ в зимовий період
- культура раціонального та здорового
харчування сім’ї
- особиста гігієна дітей при спілкуванні з домашніми
тваринами та відпочинку на природі
- загартування дитей
- профілактика шлунково-кишкових захворювань
21
ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ХАРЧУВАННЯ
Забезпечити
дотримання
у
закладі
належного
температурного режиму та вологе прибирання приміщень із
застосуванням дезінфікуючих засобів.
Здійснювати аналі
захворювання дітей з метою
запобігання виникнення епідемій
Здійснювати
контроль
за
обмеженням
проведення
службових нарад, зборів, масових заходів в разі
виникнення епідемії.
Організувати прийом дітьми вітамінних препаратів.
Проводити бесіди з дітьми та батьками про найпоширеніші
інфекційні хвороби та їх профілактику.
Здійснювати контроль за виконанням санітарно-гігієнічних
вимог у харчоблоці, їдальні.
Проводити санітарно-просвітницьку роботу з працівниками
харчоблоку по попередженню інфекційних захворювань.
Контролювати своєчасне приготування дезінфікуючих
розчинів та проведення дезінфекції.
Контролювати стан та утримання
інвентарю
для
прибирання приміщень.
Провести інструктаж техперсоналу з питань санітарногігієнічного режиму.
Забезпечити виконання протиепідемічних заходів на час
карантину (якщо виникне).
Організувати харчування дітей, адекватно їх віку та стану
здоров‘я.
Здійснити контроль за медичним оглядом працівників
харчоблоку та їдальні.
Здійснити контроль за готовністю харчоблоку та їдальні до
навчального року, стану посуду, миючих засобів тощо.
Здійснювати контроль за режимом харчування дітей,
складанням меню та його урізноманітненням.
Ведення документації з харчування
Контролювати дотримання дітьми санітарно-гігієнічних
вимог під час прийому їжі.
Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог у
приміщеннях харчоблоку і їдальні.
Здійснювати
контроль
за
проведенням
дієтичного
харчування.
Проводити аналіз харчування у закладі
Провести бесіду з дітьми:
«Особливості потреб дитячого організму у вітамінах та
мінеральних солях».
«Раціональне харчування – запорука здоров‘я».
щоденно
щомісячно
у разі епідемії
щоквартально
щоденно
щомісячно
щоденно
щоденно
щомісячно
у разі епідемії
щоденно
вересень
щоденно
щоденно
щоденно
щоденнщ
щомісячно
щоквартально
22
Додаток 2
ЗАХОДИ
щодо удосконалення роботи з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму на 2012-2013
навчальний рік
№
Зміст заходу
з\п
1.
Провести нараду щодо поліпшення
профілактики дитячого травматизму.
роботи
з
Термін
виконання
вересень
Відповідальні
Ільченко Т.С.,
Ройко Н.І.
2.
Провести семінар з вихователями на тему «Організація
роботи з питань дотримання законодавства з охорони
праці та безпеки життєдіяльності».
жовтий
Ільченко Т.С.,
Ройко Н.І
3.
Систематично аналізувати стан дитячого травматизму
на нарадах, педагогічних радах, батьківських зборах.
щоквартально
Ільченко Т.С.
4.
Розробити заходи по удосконаленню роботи з питань до 01.10.2012 р.
дотримання законодавства з охорони праці та
безпеки життєдіяльності та профілактиці дитячого
дорожньо-транспортного травматизму.
Ільченко Т.С.
5.
Розробити методичні рекомендації для педагогічних вересень, 2012 р.
працівників дошкільних закладів щодо організації
квітень, 2013 р.
тематичних занять, бесід з дітьми дошкільного віку на
теми: «Один вдома», «Формування основ безпеки
життєдіяльності», «Щоб не сталося лиха».
Ройко Н.І
6.
Рейд – перевірка технічного стану дахів, парканів,
фасадів, тіньових навісів, ігрового та фізкультурного
обладнання з метою вжиття необхідних заходів щодо
їх покращення.
щомісячно
Адміністрація
7.
Забезпечити неможливість потрапляння сторонніх
осіб до приміщення та на територію.
Забезпечити систематичну і змістовну роботу з
батьками з формування основ безпеки життєдіяльності
дитини в побуті.
постійно
Ільченко Т.С.
Постійно
Вихователі
8.
Проведення Тижнів безпеки дитини
Ройко Н.І
Двічі на рік
9.
Забезпечити систематичне та своєчасне прибирання
території дошкільних навчальних закладів, вивезення
будь-якого сміття, не допускати її захаращення.
постійно
Завгосп
10.
Оформити та постійно оновлювати інформаційний
стенд «Безпека життєдіяльності».
щоквартально
Ройко Н.І
23
Автор
parfenchikn
Документ
Категория
Образование
Просмотров
556
Размер файла
353 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа