close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 12 от 22 марта 2014 г.

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 12 ОТ 22 МАРТА 2014 Г.
Наурыз мейрамы құтты болсын!
С праздником Наурыз мейрамы!
сельский
труженик
22 марта
2014 года
СУББОТА
№ 12 (7392)
Газета основана в декабре 1942 года
Құрметті аудан
Уважаемые жители района!
тұрғындары!
От всего сердца поздравляем вас со светлым весенним
праздником – Наурыз мейрамы!
За тысячелетнюю историю Наурыз превратился в любимый
всеми праздник возрождения и обновления природы, способствующий духовному очищению, укрепляющий мир и согласие
в обществе. Издревле наши предки именно с этим священным
днем соизмеряли свои достижения, успехи, определяли планы
на будущее. Сегодня мы продолжаем добрые традиции.
Наурыз знаменует собой начало нового года, новых начинаний. Это праздник добра и мира, который сближает народы,
пробуждает в них извечное стремление к лучшему. Благодаря
усилиям Президента РК Н. А. Назарбаева, его целенаправленной и взвешенной политике в сфере межнациональных отношений, в Казахстане царят дружба, покой и взаимопонимание.
Поэтому глубокий и истинный смысл весеннего праздника нам
особенно близок и понятен.
Уважаемые земляки! Пусть в каждой семье Наурыз укрепит
узы дружбы, взаимного уважения и понимания! Пусть в каждый
дом он несет счастье, процветание, радость и хорошее весеннее настроение. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
достатка, спокойствия и доброго будущего!
С праздником, уважаемые жители района!
Сіздерді шын жүрегімізден – Наурыз мейрамымен құттықтаймыз! Мыңдаған жылдар бойы Наурыз мейрамы қалыптасып, табиғаттың түлеуі мен
жаңаруының əсерінен адамдардың рухани қуатына
айналған Ұлыс күні еліміздегі бейбітшіліктің
тұтқасы болып отыр.
Наурыз – жыл бастауы, игі жақсылықтың қайнар
көзі. Мереке күні адамдардың достығы нығайып,
болашаққа деген сенімі арта түседі. Елбасы Н. Ə.
Назарбаевтың зор ізденісімен Қазақ елі бейбітшілікті жақтаушы əлемдегі озық ел болып
қалыптасты.
Құрметті жерлестер! Наурыз мейрамы əр
шаңыраққа шаттық əкеліп, бір-бірімізге деген сенім,
құрметімізді нығайта берсін! Баршаларыңызға зор
бақыт, еңбек табысы, тамаша көктем көңіл – күйін
тілейміз. Денсаулық, сəттілік, молшылықпен
болашағымызға жарқын жол салған Наурыз мейрамы құтты болсын!
Ақ мол болсын!
С. АЙМАҚОВ,
аудан əкімі
Қ САҚҚҰЛАҚОВ,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Вице-министрдің жұмыс сапары
Дүйсенбі,
17
наурыз
күні
Республикалық ақпараттық насихаттау тобының мүшесі, ҚР қаржы вицеминистрі
Руслан
Ерболатұлы
Даленов
Осакаров
ауданында
Елбасы
Н.
Ə.
Назарбаевтың
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат,
бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын насихаттау бойынша жұмыс сапарымен болды. Вице-министрдің
жұмыс сапары барысында аудан
əкімі Сержан Жаңабекұлы Аймақов
өңірде іске асып жатқан тың жобалармен таныстырды.
Руслан
Даленов
алдымен
аудандық əкімшіліктің мəжіліс залында аудан активімен жиын өткізді.
Жиынға аудандық мəслихаттың депутаттары, аудан əкімінің орынбасарлары, мекеме жəне ұйым басшылары
мен жұмыс істейтін жастар қатысты.
Бұдан соң вице-министр Осакаровка кентіндегі 320 орындық жаңа
балабақша құрылысының барысына
қанықты.
Руслан
Ерболатұлы
бастаған топты аудандық құрылыс
бөлімінің басшысы В. Тихомиров
қарсы алып, құрылыс нысанымен таныстырып өтті.
Бұдан
кейін
Республикалық
ақпараттық насихаттау тобының
мүшесі
«Адамович»
жеке
кəсіпкерлігінің қонақ үй кешенімен танысты. Кəсіпкер бұл қонақ үй кешенін
қалпына келтіру үшін мемлекет тарапынан берілетін «Жұмыспен қамту
2020» бағдарламасы аясында 2012
жылы несие алған болатын.
Сондай-ақ, жұмыс сапары барысында Руслан Ерболатұлы «Октябрь»
сауда
үйінде
болып,
директоры С. Естифеевпен қосымша
салынған 2 қабатты салтанатты
түрде ашты.
Осакаровка кентінің тыныс-тіршілігімен танысқан вице-министр Есіл
ауылдық округіндегі "Чолокиди" ЖК
наубайханасына барып, нан пісіру
үрдісін көзбен көріп қайтты. Оның
басшысы М. Чолокидидің айтуынша,
қазіргі уақытта нан пісіретін ескі
құрылғылар жұмыс істеп жатыр.
Жақында заманауй жаңа құралжабдықтар сатып алынатынын айтып
өтті.
Жұмыс сапарының соңында қаржы
вице-министрі Есіл ауылдық округінің
тұрғындарымен,
шаруа
қожалықтарының басшылары жəне
жұмыскерлерімен кездесуде болды.
Кездесуде қойылған сұрақтарға
толықтай жауап қайтарылған соң
жиынды
аудан
əкімі
Сержан
Жаңабекұлы
аяқтап,
Осакаров
ауданы тұрғындарының атынан
алғысын білдірді.
Бұл
күні
Республикалық
ақпараттық насихаттау тобының
мүшесі, Қазақстан Республикасының
қаржы
вице-министрі
Руслан
Ерболатұлы
Даленовпен
бірге
Қарағанды облысының экономика
жəне қаржы басқармасының басшысы
Арман
Ахметова
жəне
Қарағанды
облысы
салық
басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Нұрланбаев та болды.
Қ. ШОЛОТАЕВ
Суреттер автордікі
Золотые крылья
«Жас каната»
В целях развития вокального
мастерства молодёжи области, поиска новых талантов 14-15 марта
2014 года в карагандинском
Дворце культуры горняков прошел XVIII областной конкурс молодых исполнителей и ведущих
шоу-программ «Жас канат», посвященный 80-летию Караганды.
Молодые артисты стремятся на
«Жас канат» не только для того,
чтобы поднять свой личный статус в
музыкальной среде, но, прежде
всего, научиться мастерству, ощутить
сладостные мгновения конкурсной
борьбы, насладиться победой.
За время своего существования
этот конкурс не раз доказал, насколько богата одаренными певцами
Сары-Арка и сколько звездочек
может засиять на большой сцене. В
этот раз наивысшую оценку жюри получили представители Осакаровского района - дуэт в составе Динары
Дюсембаевой и Армана Бапанова,
выступавший в жанре «Эстрадный
вокал».
Специалисты районного культурно-досугового центра покорили
жюри исполнением песни своих земляков - карагандинского поэта Мейрама Игембекова и осакаровского
композитора Мейрама Карибаева
«Жыр шашу Қарағандыға» и песни
итальянца Андрэа Бочелли « Vivo per
lei»».
(Окончание на 2-й стр.).
Экономический союз
Конкуренция обеспечит прогресс
Министр ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Нурлан
Алдабергенов принял участие в расширенном заседании Коллегии Федеральной антимонопольной службы России, на котором выступил с докладом «Антимонопольное регулирование на территории Единого экономического
пространства».
В частности, были освещены вопросы контроля соблюдения единых правил
конкуренции на товарных рынках ЕЭП. Министр также рассказал участникам
заседания о Модельном законе «О конкуренции», принятом президентами
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, уделив
особое внимание нормам этого закона, посвященным антимонопольным требованиям к торгам и контролю государственного участия в предпринимательской деятельности. Кроме того, он осветил вопросы взаимодействия ЕЭК с
антимонопольными органами государства – членов ТС и ЕЭП, рассказал о
текущей деятельности Комиссии по вопросам антимонопольного регулирования на рынках железнодорожных и авиаперевозок, сотовой связи. Также Нурлан Алдабергенов проинформировал участников коллегии о ходе работы над
проектом Договора о Евразийском экономическом союзе, принятие которого
будет способствовать созданию единых товарных рынков и гармонизации законодательства, в том числе с точки зрения правил конкуренции и регулирования государственных и муниципальных закупок, а также о совместной
работе ЕЭК с национальными антимонопольными органами по вопросам недобросовестной конкуренции.
В заключение Нурлан Алдабергенов отметил, что конкуренция характеризует уровень культуры развития общества.
- Эти равенство и справедливость, конкурентная политика должны быть
ориентированы на все слои населения, и чем лучше будет развита конкуренция, тем богаче будут наши страны, - сказал министр.
«Казахстанская правда».
2 стр.
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Наурыз мейрамының қасиеті
Наурыз мейрамын, наурыз көжесіз
елестету мүмкін емес. Наурыз көже
— Ұлыстың ұлы күні жасалатын
қасиетті ас. Оған тары, арпа, бидай,
бұршақ, күріш сияқты жеті түрлі дəн
мен
ақ
қосылады.
Түркі
халықтарының ұғымында жеті саны
қасиетті саналғандықтан, наурыз
көжеге жеті түрлі дəм қосуды ырымға
санаған. Оған қоса, ол — тоқшылық
пен ырыс құттың жоралғысы ретінде
есептелген. Оның құрамына 1 кг ет
немесе Қазы - қарта, 100 грамм
бидай ,100 грамм күріш, 100 грамм
жарма, 100 грамм тары, тұз, 3 литр су
1 литр айран қосылады.
Ежелгі заманнан қалыптасқан жыл
бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша наурыздың 22-сі күн мен
түннің
теңелуі
кезіне
келеді.
Қазақстанда Наурыз мейрамы 21нен, 25-і аралығында бес күн аталып
өтіледі. Жалпы, Наурыз парсы, кавказ жəне түрік халықтарының арасында көктем мейрамы жəне жаңа
жылдың басталуы ретінде тойланады.
Дəстүрлі қазақ қоғамында Ұлыс
күні жыл басы саналған. Халықтың
мифологиялық түсінігі бойынша 21
наурыз түні даланы Қыдыр аралайды. Ұлыс күні қазақ елі үшін
əрқашан қасиетті, киелі саналған. Ол
күні халық жаңа, таза киімдерін киіп,
ауыл аралап, жаппай үйді – үйлерге
кіріп наурыз көже қыдырысқан. Ер
адамдар бір – бірімен қос қолдасып,
төс қағысып амандасса, əйелдер
құшақтасып, бір – біріне игі тілектер
айтудан бастап, мерекелік күнді мейірімммен қарсы алған. Сондай – ақ
бұл күні адамдар арам пиғыл, пендешілік атаулыдан тазарып, ар – ожданы алдында арылады. Ауыл
ақсақалдары араларына жік түскен
бауырлас ел, руларды, ағайын, дос –
жарандарды бір дастарханнан дəм
таттырып, табыстырған. Жалғыз
жарым жетімдерді үйлендіріп, басына
отау көтеріп берген. Кембағал,
мүгедектерге қайырымдылық жасап,
қарынын тойдырып, қамқорына
алған.
Осындай игі істер мен адамгершілікке бастар, қасиеті мен қамқоры
ерекше
Ұлыстың Ұлы күнін тек жақсылық
пен мейірімге толы жақсы ниетпен
қарсы алайық. Ұлыс оң болсын!
Қ. ХАПАН
Наурыз – истинно народный праздник
¬ÂÒÂÌÌËÈ ‰Ó·˚È Ô‡Á‰ÌËÍ Õ‡Û˚Á Ô˯ÂÎ Í Ì‡Ï ËÁ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ‰Â‚ÌÓÒÚË Ë ÒڇΠ‚ÒÂ̇ӉÌ˚Ï. ≈„Ó ÓÚϘ‡˛Ú ‚Ó ÏÌÓ„Ëı Òڇ̇ı
Ïˇ Ë Û Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ó‰‡ Ò ‰ÌÂÏ ‚ÂÒÂÌÌ„Ó
‡‚ÌÓ‰ÂÌÒڂˡ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò‚ÓË Ú‡‰ËˆËË, Óڇʇ˛˘Ë ‰ËÌÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ë ÔËÓ‰˚;
‚Â΢ˠ͇ÒÓÚ˚, β·‚Ë, Á‡ÓʉÂÌËÂ
ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË. ” ˝ÚÓ„Ó Ô‡Á‰ÌË͇ ÌÂÔÓÒÚ‡ˇ
ÒÛ‰¸·‡. ŒÌ ÔÂÂÊËÎ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚˡ Á‡ÔÂÚÓ‚,
ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ·˚Î Á‡·˚Ú. ¬ ‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ
ÔÓÒΠ‰ÓÎ„Ó„Ó ÔÂÂ˚‚‡ Õ‡Û˚Á ÓÚϘ‡ÎÒˇ
‚ 1988 „Ó‰Û, ‡ ÓÙˈˇθÌÓ ÔËÁ̇ÌË ÔÓÎÛ˜ËÎ 15 χڇ 1991 „Ó‰‡ ÔÓÒΠ‚˚ıÓ‰‡
”͇Á‡ œÂÁˉÂÌÚ‡ ‡Á‡ıÒÍÓÈ ––— ´Œ ̇ӉÌÓÏ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ÂÒÌ˚ ñ Õ‡Û˚Á ÏÂȇÏ˚ª. ¬
2010 „Ó‰Û Õ‡Û˚Á ‚Íβ˜ÂÌ fiÕ≈– Œ ‚ —ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì˚È ÒÔËÒÓÍ ÌÂχÚ¡θÌÓ„Ó
ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÚ‚‡.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ‚ÂÒÂÌÌËÏ ÚÂÔÎÓÏ ÔËıÓ‰ˇÚ Í
β‰ˇÏ Ò‚ÂÚÎ˚ ̇‰Âʉ˚, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌË Ë
˝Ì„ˡ, ÛÍÂÔΡÂÚÒˇ ‚‡ ‚ Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ·Û‰Û˘ÂÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ÚÓÊÂÒÚ‚‡ı Á‚Û˜‡Ú ÒÎÓ‚‡
Ó ÏËÂ Ë Òӄ·ÒËË, Ó ÌÂÛ¯ËÏÓÈ ‰Ûʷ ̇Ӊӂ ‡Á‡ıÒڇ̇, Ó ÌÓ‚˚ı Ô·̇ı ‡Á‚ËÚˡ
̇¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚.
Õ‡Û˚Á Ó·˙‰ËÌˇÂÚ Î˛‰ÂÈ ‚ÓÍÛ„ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. ƒÓ ̇ÒÚÛÔÎÂÌˡ Ô‡Á‰ÌË͇ ÔËÌˇÚÓ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ú¸Òˇ Ò ‰Ó΄‡ÏË,
Золотые крылья «Жас каната»
(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Нашим молодым «звездам», победителям районного конкурса «Жас
дəурен -2014», участие в состязании
областных талантов позволило сделать еще один шаг к признанию и успеху. Ведь каждый конкурс - это
большая школа, хорошая возможность показать себя, приобрести
опыт, проверить свои бойцовские качества.
Динара Дюсембаева, выпускница
Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, принимает
активное участие в концертной деятельности, является дипломантом
Карагандинских областных Дельфийских игр 2008 года, финалистом
областного конкурса патриотической
песни «Жас сұнқар» 2013 года и лауреатом молодежной премии акима
Осакаровского района в номинации
«Лучший работник-культуры».
Арман Бапанов в 2013 году окончил Казахский национальный университет искусств, является бакалавром
эстрадного искусства. Лауреат республиканского
конкурса
«Үш
жұлдызы батыстың» и дипломант респуб¬ликанского
конкурса им. композитора
Кенеса Дуйсекеева.
С первых дней работы в
районном культурно-досуговом центре принимает
участие в проведении государственных и профессиональных
праздников,
концертной деятельности.
Динара и Арман находятся в расцвете творческих сил. От всей души
поздравляем их с победой
в областном конкурсе.
Давайте же пожелаем
молодым певцам не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться
в мастерстве, дальше двигаться через тернии к звездам!
Г. ГОЛОВЧЕНКО,
зав. методическим
отделом РКДЦ
ÔÓÒÚËÚ¸ ‰Û„ ‰Û„Û Ó·Ë‰˚, ÔË·‡Ú¸Òˇ ‚
‰ÓÏÂ, ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Û„Ó˘ÂÌËÂ, Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ó‰ÌËÍË, ÔÓÒ‡‰ËÚ¸ ‰Â‚¸ˇÖ
¬ ˝ÚÓÚ Ò‚ÂÚÎ˚È Ô‡Á‰Ì˘Ì˚È ‰Â̸ ÔÓÁ‰‡‚¸Ú ӉÌ˚ı, ‰ÛÁÂÈ, ÍÓÎ΄ Ë ÒÓÒ‰ÂÈ,
ÛÎ˚·ÌËÚÂÒ¸ Ë Ò͇ÊËÚ ÚÂÔÎ˚ ÒÎÓ‚‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓ‚ÒÚ˜‡‚¯ËÏÒˇ ‚‡Ï β‰ˇÏ ñ ‚‰¸
ÏÌÓ„Ó ‰Û¯Â‚Ì˚ı ÔÓÊ·ÌËÈ Ì ·˚‚‡ÂÚ. ÕÂ
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡·˚Ú˚ Ó‰ËÌÓÍËÂ Ë ÌÛʉ‡˛˘ËÂÒˇ β‰Ë, ‚‰¸ Õ‡Û˚Á ñ ˝ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ
ÏËÎÓÒ‰ˡ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ ·Û‰ÛÚ Ë
·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌ˚ ‡ÍˆËË. ´Õ‡Û˚Á ÏÂȇÏ˚ құÚÚ˚ ·ÓÎÒ˚Ì!ª - Á‚Û˜‡Ú ‰Ó·˚ ÔË‚ÂÚÒڂˡ ‚Ó ‚ÒÂı Û„ÓÎ͇ı ÒÚ‡Ì˚,
Ô‡Á‰Ì˘Ì˚ „ÛΡÌˡ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Òӷˇ˛Ú
Ú˚Òˇ˜Ë Ë Ú˚Òˇ˜Ë β‰ÂÈ Ì‡ ‚ÒÂ̇ӉÌÓÂ
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÒÂθÂ.
œÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ˘Â‰˚Ï ‰‡ÒÚ‡ı‡Ì ‚ ͇ʉÓÏ
‰ÓÏÂ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ ͇ʉ‡ˇ ÒÂϸˇ. œÛÒÚ¸ ÏË
Ë ·Î‡„ÓÔÓÎۘˠˆ‡ˇÚ ÔÓ‰ ̇¯ËÏ Ó·˘ËÏ
¯‡Ì˚‡ÍÓÏ! ›ÚÓÚ ‰Â̸, ͇͇ˇ ·˚ ÌË ˆ‡Ë·
ÔÓ„Ó‰‡, ‚Ò„‰‡ Ó˘Û˘‡ÂÚÒˇ ÚÂÔÎ˚Ï Ë ÒÓÎ̘Ì˚Ï. ¿ ‚˜ÂÓÏ ÓÒÒ˚Ô¸˛ Á‚ÂÁ‰ Û͇ÒËÚÒˇ
ÌÂ·Ó Ë ÔÓ‚ÂÂÚ Ò‚ÂÊËÈ ÚÂÔÎ˚È ‚ÂÚÂÓÍ, ÓÎˈÂÚ‚Óˇ˛˘ËÈ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌË ‚ÂÒÌ˚, ‚ÂÏˇ
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌˡ Ë ÚÓÊÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË.
“. û’≈À »Õ¿
НАУРЫЗ
Отанды сүю – Ерлік іс
Отан –Ана
Пробуждается природа,
С крыши капает капель,
Солнце в гору потянулось
Наурыз стучится в дверь!
Это к нам весна приходит,
Открывайте настежь дверь!
Нет прекраснее в природе,
Чем весенняя капель!
Птицы парами летают:
С воробьихой – воробей,
И скворцы кругом порхают Приходи весна скорей!
Сникли зимние морозы,
Отступила прочь метель,
Набирают сок березы,
Зеленее стала ель!
На лице у всех улыбки
И сердца стали теплей…
Ай, спасибо Наурызу
За весеннюю капель!
В. ПРАВДИН.
Ана шырақ ұрпағымен жағылған,
Өз Отанын бар періште сағынған.
Құдіретін сезінгендер бас иіп.
«Ана» деген үш əріпке табынған.
Аман болса Отан деген ардағым.
Күндей болып нұрланады жан жағым.
Қуанышпен бар қайғысын өмірдің,
Ана ғана көтереді салмағын.
Ана деген жылағанды жұбатқан,
Ана мөлдір жаралғандай бұлақтан.
Қорған болып аймаласа перзентін,
Тəңірінен амандығын сұраған.
Ана деген түн ұйқысын төрт бөлген,
Ана ғана өткізеді өткелден.
Жадыратса жаздай етіп жаныңды,
Күн көзіңдей шуақ шашар алыстан.
Анаң болса жүзіп өтер кемең бар,
Анаң болса қартаймайсың деген бар.
Тірі кезде қадірлесең анаңды,
Шын өкініш жауламайды санаңды,
Ұзақ өмір жасай берсін аналар.
Өз Отанын қадірлесін балалар.
Шаңыраққа шаттық нұрын сыйлаған.
Аман болсын ақ жаулықты АНАЛАР.
А. ДҮЙСЕМБЕКОВА,
Шұңқыркөл ауылының № 11 ОМ
7-сынып оқушысы.
Трибуна сельского акима
ОПИРАЯСЬ НА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В конце прошлого месяца в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Астане состоялся
семинар повышения квалификации акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел на тему «Совершенствование
деятельности местных государственных органов».
В семинаре приняли участие триста акимов названных уровней, и кроме того, была организована онлайн-трансляция в региональные центры
обучения. В течение двух дней участники семинара прослушали ряд выступлений руководителей Агентств, Управлений, Департаментов и
Комитетов различных Министерств Республики
Казахстан, а также нескольких акимов местного
значения. От Карагандинской области своим опытом работы поделился аким Трудового сельского
округа А. А. Садиков. Мы попросили Абдикасима
Абдикаримовича поделиться своими впечатлениями о семинаре и прокомментировать свое выступление на нем.
-Участие в семинаре такого уровня, и тем более выступление на нем для меня было настолько неожиданным и ответственным, что поначалу я даже
растерялся: работаю, как все акимы, обязанности у
нас у всех одинаковые, чем особенным я могу поделиться, о чем рассказать? Потом проанализировал
все, что сделано за пять лет работы в должности
акима, и пришел к выводу, что перемены к лучшему в
округе все же есть, и немалые. О них и расскажу.
Все эти годы моя работа была направлена на реализацию программ социально-экономического развития
округа.
Важнейшая
из
программ
–
агропродовольственная. Она направлена на стабилизацию и экономический рост округа, снабжение сельчан продовольствием и обеспечение занятости
населения. Агропромышленный комплекс нашего
округа представляют ТОО «Енбек-95» и 28 крестьянских хозяйств. В минувшем году были посеяны зерновые культуры на площади 18135 гектаров, посажен
картофель на площади 24 гектара, овощи – на 22 гектарах. Нужно отдать должное нашим сельхозпроизводителям,
они
вплотную
занимаются
сортообновлением и подготовкой семян, повышением
культуры земледелия, строго соблюдают технологические требования – пашут зябь, обрабатывают пары,
применяют минеральные и органические удобрения,
обновляют машинно-тракторный парк. За пять лет ими
вложено инвестиций на сумму более 746 миллионов
тенге.
Что касается отрасли животноводства, она требует
глубокого преобразования. И в этом плане уже есть
подвижки. ТОО «Енбек-95» начало строительство молочнотоварной фермы на 1200 фуражных коров, что
приведет к созданию 25 новых рабочих мест. Для
укрепления кормовой базы это хозяйство планирует
ввести не менее тысячи гектаров орошаемых земель.
В прошлом году ТОО было посеяно 200 гектаров люцерны и 100 гектаров суданской травы, и получен хороший урожай. С целью улучшения породного
преобразования на территории округа работает пункт
по искусственному осеменению КРС, что позволило
улучшить продуктивность дойного стада. Значительно
увеличилось поголовье скота и птицы, а вместе с этим
производство мяса и молока.
Большим подспорьем в развитии экономики округа
являются «Программа занятости – 2020» и «Дорожная
карта занятости – 2020». По этим программам крестьянскими хозяйствами получены микрокредиты на
сумму 15 миллионов тенге. По линии «Сыбага» для
приобретения быков-производителей и маточного поголовья получен кредит на сумму 9 миллионов тенге.
Крестьянские хозяйства, занимающиеся молочным
животноводством, получают государственные субсидии на селекционно-племенную работу.
Все хозяйствующие субъекты несут социальную ответственность перед населением. С каждым из них заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве.
Субъекты малого предпринимательства представлены девятью торговыми точками, реализующими
продукты питания, одним промтоварным магазином,
пунктом общественного питания, аптекой, парикмахерской, пекарней. Со всеми предпринимателями в
данный момент заключены меморандумы по недопущению роста цен на социально значимые продукты
питания, которые неуклонно выполняются.
Экономически активное население округа составляет 630 человек, 582 из них занятое, в том числе 232
человека самозанятые, живущие за счет собственного
хозяйства. Программа занятости населения остается
одной из приоритетных. Аппарат акима ведет целенаправленную работу по трудоустройству и социальной
поддержке населения. В округе нет зарегистрированных безработных и получателей адресной социальной
помощи.
В целях реализации «Дорожной карты занятости –
2020» мы поставили перед собой цель – повысить доходы населения, и для этого определили ряд задач,
которые нам предстоит решить. Первая – обучение и
содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения. С этой
целью нами были направлены на бесплатное обучение основам предпринимательства пять жителей из
числа молодежи. 20 молодых людей прошли курсы обучения по специальности механизатор и все затем
трудоустроены. Одна девушка прошла обучение по
специальности парикмахер, другая – штукатур-маляр,
трое безработных – по специальности сантехник, одна
по специальности мастер отделочных работ, двое прошли молодежную практику.
Вторая задача – содействие развитию предпринимательства. В этом плане трое жителей получили кредиты на общую сумму 15 миллионов тенге. По линии
развития животноводства одним из крестьянских хозяйств получен кредит на сумму 9 миллионов тенге.
Третья задача – развитие сельских населенных
пунктов. В прошлом году села округа отметили свое
восьмидесятилетие. На территории округа работают
средняя и основная школа, два ФАПа, два сельских
клуба, почтовое отделение, парикмахерская, есть стадион. При школе работает библиотека и мини-центр
на 30 детей с организацией питания и сна. В прошлом
году по программе развития регионов округу было выделено 740 тысяч тенге, которые были использованы
на отсыпку внутрипоселковых дорог. Много делается
в плане благоустройства и озеленения сел. Нужно отдать должное жителям, они заботятся о содержании
сел в чистоте и порядке, следят за благоустройством
и санитарным состоянием не только своих дворов, но
и придворовых территорий. Улучшилось уличное
освещение. Произведен ремонт клубов как в селе Трудовом, так и в селе Степном.
Безусловно, все, что сделано и делается в селе, результат слаженной работы и с предпринимателями
и руководителями сельхозформирований, которые откликаются на все просьбы, активно участвуют в решении социальных проблем, и конечно, заслуга всего
населения, которое с чувством патриотизма относится
к своему краю. Население в округе стабильное, миграции практически нет. Численность населения 980
человек. В этом числе люди 15 национальностей. Все
они живут в мире и согласии. Мероприятия в селе, как
правило, проводятся с соблюдением двуязычия, но
представители всех национальностей поддерживают
свои традиции и обычаи.
Большую помощь в работе оказывают мне общественные организации, активисты села. При аппарате
акима создан общественный совет, совет ветеранов,
в случае необходимости формируются инициативные
группы, которые активно участвуют в общественной
жизни и в работе с населением. Совместные усилия
сказываются на поддержании правопорядка, оказывают благотворное влияние на неблагополучные
семьи и на воспитание молодежи.
Одной из важных составляющих успешной работы
акима считаю обеспечение прозрачности своих действий и умение вести открытый диалог с населением.
Это особенно важно для сельского акима, каждый шаг
которого на виду. С этой целью практикую отчеты
перед населением о проделанной работе, объективно
оцениваю поступившие в свой адрес замечания, предложения, беру на контроль жалобы и принимаю меры
по решению поднимаемых проблем. По возникающим
актуальным вопросам проводим сходы, собрания общественности и вместе намечаем пути их решения.
Регулярно, а точнее сказать, по мере обращения, веду
прием граждан по личным вопросам. Такая работа
дает свои плоды. Количество жалоб и заявлений из
года в год сокращалось, а в настоящее время, можно
сказать, сведено к нулю.
Ну, вот вкратце то, о чем я рассказал на семинаре.
Если кто-то из коллег взял что-то полезное для себя
из моего опыта, буду рад. По крайней мере, сельские
акимы задали мне немало вопросов, а я в свою очередь, почерпнул для себя много нового из других выступлений, что буду использовать в своей работе,
стараясь сделать ее еще более плодотворной.
Материал подготовила
Е. ВРОНА.
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Имандылық шарапаты
15 наурыз күні Молодежный кенті
тұрғындары Мəуліт мерекесін тойлап
өтті.
Салтанатты
жиында
кент
тұрғындарын Молодежный кенті əкімі
Сəуле Жакина құттықтап, Тоқа
Байғозықажы мешітінің бас имамы Қ.
Ахинов Пайғамбарымызға (с.ғ.с) салауат айтты. Тұрғындарға Елбасы Жолдауын насихаттай келе, «Мəңгілің Ел»
идеясынан бастау алған имандылық
шарапаты жайында Республикалық
ақпараттық насихат тобының мүшесі
«Нұрлы білім» қоғамдық бірлестігі
төрағасы, дінтанушы Р. Сыздықов «Дін
мен
ғылым
егіз
туынды»
В феврале текущего года в п.Осакаровка открылось отделение микрокредитной организации «KMF». Многие
субъекты малого и среднего бизнеса поселка и области
уже воспользовались ее услугами. Сегодня это одна из
самых востребованных микрокредитных организаций в
г. Караганде и всей Карагандинской области, где число
активных клиентов достигло более 2 800 человек.
тақырыбындағы
уағызын,
тұрғындардың сауалдарына жауап
бере отырып насихаттады. Жастар тарапынан қойылған сұрақтарға да
жүйелі
жауаптар
қайтарылды.
Ақпараттық насихат тобы жұмысын
аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы К. Тохметова жүргізді.
Молодежный
кенті
көркемөнерпаздарының
концерттік
бағдарламасынан кейін кент мешітінің
қайырымдылық
дастарханы
ұйымдастырылды
С. СМАХАНҰЛЫ.
Микрокредитная организация «KMF» - одна из крупнейших МКО в стране, имеющая за плечами почти 16летний опыт успешной работы
на рынке. На
сегодняшний день компания представлена 16 филиалами в крупных городах и 73 отделениями, которые обслуживают более 3000 населенных пунктов.
Отделение в п. Осакаровка расположено по адресу: ул.
Достык, 29. Здесь осуществляется кредитование на
развитие бизнеса и потребительские нужды населения, проводится бесплатное консультирование, как
умело пользоваться финансовыми инструментами, самостоятельно рассчитать свою платежеспособность и
ставку по кредиту. Основные клиенты компании - это
индивидуальные предприниматели, работающие в
сфере торговли и общественного питания, владельцы
фермерских и крестьянских хозяйств, получающие кредит под уже действующий бизнес, все те, кто в полной
мере смог удостовериться сам, что микрокредитование
- реальная помощь малому бизнесу.
В офисе организации можно сразу ознакомиться с
правилами кредитования, которые содержат информацию для потенциальных клиентов по срокам предо-
Стабилизация цен в поселке Осакаровка
Аппарат акима поселка Осакаровка проводит работу по
сдерживанию роста цен на основные продовольственные
товары, принимаются меры по реагированию на необоснованное повышение цен. Распоряжением акима поселка
создана рабочая группа по сдерживанию роста цен на
продовольственные товары. Рабочей группой постоянно
проводится мониторинг, где было выявлено, что в магазинах «Айболит», «Гулдер», «Осакаровский», «Эллада»,
«Гаухар», «Глобус», «Евразия» завышены цены выше
областного уровня, на что своевременно были приняты
соответствующие меры.
Для стабилизации цен на социально - значимые продукты питания и дальнейшего эффективного укрепления
продовольственной безопасности, акимом поселка был
заключен меморандум с местными предпринимателями
«О не превышении торговой надбавки на основные продукты питания от оптовой стоимости более 10% ».
Одной из эффективных мер стабилизации цен является организация ярмарок, поэтому еженедельно, по
пятницам в п. Осакаровка проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где цены на продукты ниже, чем на рынке и
в магазинах.
Этот вопрос находится на постоянном контроле акима
п. Осакаровка.
Е. СЕМБЕКОВ,
главный специалист аппарата акима
п. Осакаровка.
К сведе н ию н аселен и я !
С момента девальвации тенге в районе создано 29 рабочих групп по отслеживанию цен на социально-значимые
продукты питания. В группу социально-значимых продуктов питания входит 31 наименование. Ежедневно рабочими
группами проводятся рейды по торговым точкам района. В районной газете размещена таблица цен, которая будет
публиковаться еженедельно.
Право выбора за вами, уважаемые покупатели!
К. ШАЛАБАЕВА,
руководитель отдела предпринимательства и промышленности
Средние цены на социально-значимые продукты питания на 20 марта
2014 год в поселке Молодежный
№
п/п
Наименование
мука пшеничная 1
1 сорта
2 сахар
3 рис
4 вермишель
5 лапша
6 рожки
7 масло подсолнечное
8 хлеб 1-сорт
9 яйца
10 молоко сырое
молоко пастеризован11 ное
масло сливочное несо12 леное
говядина лоп. грудн.
13 часть
14 свинина
15 баранина с костями
16 окорочка
17 лук репчатый
18 картофель
19 капуста белокочанная
20 морковь
21 соль
22 творог
23 чай черный байховый
24 кефир
25 сыр сычужный
26 свекла
27 крупа гречневая
28 овсяная крупа
29 манная
30 перловка
31 пшено
магазин
СПК магазин "Кри- магазин магазин
магазин
"Жа"Кри- стина"Фор- "Ассорти- "Юбилей1"
стар"" стина 2"
туна"
мент-2"
ный"
магзин
ед.изм магазин
"На.
"Азия" дежда"
кг
кг
кг
кг
кг
кг
литр
1 булка
10 шт
0
185
200
140
140
140
280
45
190
0
185
185
120
120
120
240
50
200
0
0
190
120
120
120
245
50
180
0
170
190
120
120
120
250
50
200
0
170
180
120
120
120
280
45
200
0
180
180
130
130
130
300
45
200
110
170
180
120
120
120
250
45
200
0
185
165
125
125
125
240
45
180
0
0
0
0
0
0
литр
0
литр
240
190
180
250
250
225
200
175
кг
780
640
600
450
450
570
700
600
кг
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
100
120
90
85
40
0
200
180
1600
130
120
130
145
130
100
0
0
420
125
100
100
95
40
0
255
180
1575
0
105
95
100
0
95
0
0
415
100
125
0
100
35
0
380
160
1620
110
95
0
0
70
0
0
0
420
120
120
100
100
40
0
280
160
1550
130
120
0
100
0
0
0
0
420
120
120
80
100
40
0
280
150
1550
130
120
0
100
0
0
0
0
420
110
100
100
100
40
0
240
230
1400
0
100
110
95
70
0
0
0
420
110
120
0
0
40
0
230
150
1500
0
150
0
110
100
120
0
0
385
95
95
95
95
45
0
240
145
1200
95
95
0
95
95
85
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
250 гр
литр
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
3 стр.
ставления микрокредита; минимальных и максимальных ставках вознаграждения за пользование им; порядке оплаты; видах обеспечения и мн. другое. Что
немаловажно для самозанятых горожан, так это колоссальная экономия их времени: рассмотрение заявки
на микрокредит занимает не более 2 дней, выдача – в
течение нескольких часов, при этом пакет документов
– минимальный.
По данным Агентства республики по статистике, сейчас в Казахстане зарегистрировано примерно 1760
микрокредитных организаций. За последние годы их
число заметно выросло. И от этого граждане только
выиграли. У потребителя есть выбор, где ему кредитоваться, а конкуренция среди МКО заставляет компании
предлагать приемлемые условия, сроки и продукты
кредитования. Как неоднократно подчеркивал Глава государства, микрокредитование содействует росту самозанятости населения, увеличению его доходов,
улучшению качества жизни, появлению новых рабочих
мест, а значит и подъему уровня социально-экономического развития страны в целом.
Мемлекеттік қызметтер
көрсету сұрақтары туралы
(Соңы. Басы газеттің
№ 11 санында)
Қоғамдық кеңесінің отырыстарында бақылау нəтижелерімен қатар,
мемлекеттік
қызмет
көрсету
сұрақтарының басқа да мəселелері
қарастырылады.
Қарағанды облысының əкімі бекіткен бірлескен тексерістердің кестесіне сəйкес 2013 жылы Қазақстан
Республикасы Мемелекеттік қызмет
істері агенттігінің
Қарағанды
облысының департаменті мемлекеттік қызмет көрсету сұрақтары бойынша əдістемелік көмек көрсету
жəне оның алдағы Қоғам кеңесінде
нəтижелерін қарастыру үшін 18
қалалар мен аудандарда тексерістер
жүргізілді.
Сонымен, «Қарағанды қаласының
Жер қатынастары бөлімі» ММ мемлекеттік қызмет көрсету ішкі бақылауы
бойынша атқарылған жұмысына
сəйкес, тексеріс барысында 129 мерзім бұзушылықтар анықталған, оның
ішінде 119 бұзушылық «Жер тілімін
мақсатқа арнаулы тағайындауын
өзгертуге шешімді беру» мемелекеттік қызметіне жəне 10 бұзушылық
«Жер телімдерін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жобаларын бекіту» қыземттеріне келген.
«Қарағанды
қаласының
Жер
қатынастары бөлімі» ММ Жерге орналастыру жəне жерді бақылау
секторының меңгерушісі Сураубаев
Д.Р. мерзімдерді бұзғаны үшін сөгіс
түрінде тəртіптік жазаға тартылған.
«Қарағанды қаласының
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі»
ММ мемелекеттік қызмет көрсету ішкі
бақылауы бойынша атқарылған
жұмысына сəйкес, тексеріс барысында мемелекеттік қызмет көрсету
мерзімдерінің
12
бұзушылық
анықталды. Лауазымдық міндеттерін
тиісті
орындамағаны
үшін
«Қарағанды қаласының сəулет жəне
қала
құрылысы
бөлімі»
ММ
секторының меңгерушісі Асқаров Б.Т.
мерзімдерді бұзғаны үшін сөгіс
түрінде тəртіптік жазаға тартылды.
Мемлекеттік қызметтерді көрсету
бойынша мемелекеттік органдардың
жұмысының тиімділігіне қорытынды
бағаны қалыптастыру барысында
Агенттікпен жəне оның жергілікті
құрылымдық бөлімдері өткізілетін
бақылау нəтижелері пайдаланылады. Халыққа мемлекеттік органдармен мемлекеттік қызмет көрсету
сапасын жыл сайынғы бағалауын
жүргізу
мемлекеттік басқару
жүйесінің
жетілдіру
жəне
мемлекетіміздің
бəсекелесу
қабілетін
арттыруға
негізгі
құралдарының бірі болып табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын
бағалаудың ақырғы нəтижесі мемлекеттік органдардың жұмысының тиім-
ділігін арттыру, мемлекеттік қызмет
көрсету барысында əкімшілік кедергілерді анықтау жəне оларды жою,
бизес-үдерістерді
оңтайландыру
жəне халық жағынан сенімділіктің
өсуі болып табылады.
Сонымен
қатар,
Агенттік,
ұсынылатын
мемлекеттік
қызметтердің сапасын, халықтың
жəне
заңды
тұлғалардың
шағымдарын қабылдайды, сондай-ақ
басқа да мемлекеттік органдармен
берілетін
шағымдардың
қарастыруына бақылау жүргізеді.
Мемлекттік
қызмет
көрсету
сапасының маңыздылығы туралы
шағымдарды қарастыруға бекітілген
мерзім 5 күн. 2013 жылы Қарағанды
облысы
бойынша
мемлекеттік
қызмет көрсету сапасына 28 шағым
түсіп, тексерілді.
Мерзімді бұзумен мемлекеттік
қызмет көрсеткендері үшін, сонымен
қатар мемелекеттік қызмет көрсету
сапасының ішкі бақылау нəтижелері
бойынша
тəртіптік жазаға 40
қызметкер тартылған, оның ішінде 18
ескерту, 15 - сөгіс, 4 - қатаң сөгіс жарияланды
жəне
3
қызметкер
қызметке толық сəйкес еместігі туралыескерту алды.
2013 жылдың қарашасынан бастап
Қазақстан Республикасы Көлік жəне
коммуникация министрлігі Мемлекеттік қызмет көрсету сұрақтары бойынша бірыңғай контакт-орталығы
Агенттікке бақылауды жүзеге асыру
үшін мемлекеттік қызмет көрсету сапасына түскен шағымдар бойынша
жүйелендірілген сараландырылған
есепті ұсынады.
Сонымен қатар, азаматтар мен
үкіметтік емес қоғамдық ұйымдардың
өкілдерінің назарына мемлекеттік
қызмет көрсету сапасыздығы фактілері
бойынша,
мемлекеттік
қызметкерлермен
мемлекеттік
қызмет туралы заңды, жемқорлыққа
қарсы заңды жəне ҚР мемлекеттік
қызметкерлерінің Ар-намыс Кодексін
бұзу бойынша Сіз Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
агенттігінің Қарағанды облысындағы
Департаментіне 41-21-05 сенім телефоны
бойынша
жүгіне
алатыныңызды хабарлаймыз. Сонымен қатар Департаментте жеке жəне
заңды тұлғалардың шағымдары мен
хаттары
үшін
пошта
жəшігі
орнатылған жəне бірінші басшымен
азаматтардың жеке қабылдауы кестеге сəйкес жүргізіледі.
М.Қ. ҒАЗАЛИЕВ,
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері
агенттігінің Қарағанды
облысындағы Тəртіптік кеңес
хатшылығының меңгерушісі –
департамент басшысының
орынбасары
4 стр.
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімдігінің 2014 жылғы 7 ақпандағы № 01
"Осакаров ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы" ШЕШІМІ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне 2014 жылғы "14" наурыздағы № 2555 болып тіркелген
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңының 23 бабының 1 тармағының негізінде жəне аудандық сайлау комиссиясымен келісім бойынша аудан əкімі ШЕШТІ:
1. Осы шешімге 1 қосымшаға сəйкес Осакаров ауданының аумағында сайлау учаскелері құрылсын.
2. Осы шешімге 2 қосымшаға сəйкес аудан əкімінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан əкімі аппаратының басшысы Валентина Владимировна Абилсеитоваға жүктелсін.
4. Осы шешім ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі С. Аймақов
Аудан əкімінің 2014 жылғы 7 ақпандағы № 01 шешіміне 1 қосымша
Осакаров ауданы бойынша сайлау учаскелері туралы мəліметтер
№
1
Аудан
атауы
Сайлау
учаскесінің
нөмірі
Осакаров
355
2 Осакаров
3 Осакаров
4 Осакаров
5 Осакаров
Учаске орналасқан мекенжай
101000, Қарағанды
облысы,
Осакаров ауданы,
Осакаровка кенті,
Литвинская көшесі, 67
356
357
358
359
Мектеп
ғимараты
Учаскенің қызмет көрсету аумағы
Придорожная көшесі 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13г, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24
Северная көшесі 1, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Кузнечная көшесі 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47
Бейбітшілік 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47
Колхозная көшесі 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48
Мирная көшесі 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 22а, 23, 29, 31
Подгорная көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45
Клубная көшесі 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51
Советская көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 53, 55
Спортивная көшесі 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16
Шеткі-Бұлақ көшесі 1, 2, 3
Полевая көшесі 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22/1, 24, 26;
Победа көшесі 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65
Советский тұйық көшесі 7, 9, 13, 15
Литвинская көшесі 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48,
49, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68а, 71, 71а, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 84, 86, 94, 95, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,
166, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 176а, 177, 178, 180, 182, 182а, 184, 186, 188, 188а, 190, 192, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 206, 208
Надречная көшесі 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58
Школьная көшесі 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,
105, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 125, 127, 129.
Абай көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Гагарин көшесі 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33
Озерная көшесі 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
101000, Қарағанды
Аудандық
Пионерская көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 13б, 14, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
облысы, Осакаров
мəдениДальняя көшесі 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
ауданы, Осакаровка
сауықтыру 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66
кенті, Достық көшесі, 43 орталығының Целинная көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
ғимараты 53, 54
Садовая көшесі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65
Первомайская көшесі 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 62
Пацаев көшесі 1, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Молодежная көшесі 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41
Осенняя көшесі 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Октябрьская көшесі 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57,
58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 114, 116, 117, 118, 118а, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 134, 136, 136/1
Шахматная көшесі 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 100,
101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
144, 145, 151, 153, 155
Мостовая көшесі 3, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 48/1, 51.
101000, Қарағанды
облысы, Осакаров
ауданы, Осакаровка
кенті, Достық көшесі, 7
101014, Қарағанды
облысы, Осакаров
ауданы, Озерное
ауылы, Центральная
көшесі, 12
101014, Қарағанды
облысы, Осакаров
ауданы, Ералы ауылы,
Степная көшесі, 1
6 Осакаров
360
7 Осакаров
361
101010, Қарағанды
облысы, Осакаров
ауданы, Есіл ауылы,
Литвинская көшесі, 30
101008, Қарағанды
облысы, Осакаров
ауданы, Колхозное
ауылы, Советская
көшесі, 13
362
101016, Қарағанды
облысы, Осакаров
ауданы, Пионерское
ауылы, Центральная
көшесі, 36
8 Осакаров
Орналасқан
жері
Гимназия
ғимараты
Раздольная көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 8, 23, 29
Достық көшесі 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 25, 27, 30, 32, 34
Степная көшесі 3, 4, 5, 7
Луговая көшесі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 39
Релейная көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17
Родниковская көшесі 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Элеваторная көшесі 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29
Фабричная көшесі 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 27, 29, 32, 35, 38, 39, 41, 42
Восточная көшесі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 59
Пристанционная көшесі 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15
Заготзерновская көшесі 1, 4, 6, 8, 10, 12
Индустриальная көшесі 5, 7, 8, 10, 13, 15
Театральная көшесі 1, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 91
Интернациональная көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60
1-ая Семилетка көшесі 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 25, 27, 35
Нефтебазовская көшесі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 24, 26, 32, 34Сельхозснабская көшесі 1, 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 48,
51, 52, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 80
Западная көшесі 1, 3, 4, 8, 11, 16, 19, 31, 48, 89, 50, 51, 54
Привокзальная көшесі 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 30, 32, 33, 38
Железнодорожная көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40
Профсоюзная көшесі 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Нефтебазының аумағы көшесі 3, 4, 6, 7а, 9, 10
60 лет СССР көшесі 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 37
Комсомольская көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Моторная көшесі 8, 10, 12, 14,16, 18, 20
Юбилейная көшесі 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Линейная көшесі 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Космическая көшесі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Южная көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Урожайный тұйық көшесі 2, 7, 8
Охотская көшесі 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15
Строительная көшесі 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17
Дальний тұйық көшесі 4, 5, 6, 7, 13, 21, 23, 29.
Селолық
мəдениет
үйінің
ғимараты
Озерное селосы
Бұрынғы
мектеп
ғимараты
Ералы селосы
Селолық
мəдениет
үйінің
ғимараты
Есіл селосы
Мектеп
ғимараты
Колхозное селосы
Селолық
мəдениет
үйінің
ғимараты
Пионерское селосы
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
9
Осакаров
363
10
Осакаров
364
11
Осакаров
365
5 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
101026, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Центральное
ауылы, Почтовая көшесі, 2
101017, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Приишимское
ауылы, Центральная көшесі, 30
101015, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Қарағайлы
ауылы, Кооперативная көшесі, 20
Мектеп ғимараты
Центральное селосы
Мектеп ғимараты
Приишимское селосы
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
12
Осакаров
366
13
Осакаров
367
14
Осакаров
368
15
Осакаров
369
16
Осакаров
370
17
Осакаров
371
18
Осакаров
372
101007, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Святогоровка
ауылы, Школьная көшесі
101007, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Коллективное
ауылы, Мира көшесі, 1
101000, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Крещеновка
ауылы, Школьная көшесі, 6
101003, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Батпақ ауылы,
Центральная көшесі, 39
101034, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Ошағанды ауылы,
Надречная көшесі, 1
101002, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Ақпан ауылы
Верхняя көшесі, 5
101021, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Сарыөзен ауылы,
Центральная көшесі, 10
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
Қарағайлы селосы
Мектеп ғимараты
Святогоровка селосы
Мектеп ғимараты
Коллективное селосы
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
Крещеновка селосы
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
Батпақты селосы
Мектеп ғимараты
Ошағанды селосы
Мектеп ғимараты
Ақпан селосы
Мектеп ғимараты
Сарыөзен селосы
19
Осакаров
373
101013, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Николаевка
ауылы, Центральная көшесі, 28
20
Осакаров
374
101000, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Комсомольское
ауылы, Школьная көшесі, 1
Мектеп ғимараты
375
101000, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Топан ауылы,
Центральная, 1
Бұрынғы мектеп ғимараты
376
101022, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Сұңқар ауылы,
Олимпийская көшесі, 6
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
377
101022, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Сельстрой ауылы,
Школьная көшесі, 1
Мектеп ғимараты
Сельстрой селосы
378
101025, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Уызбай ауылы,
Школьная көшесі, 10
Мектеп ғимараты
Уызбай селосы
379
101000, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Кұрқопа ауылы,
Ерубаев көшесі, 14
Бұрынғы мектеп ғимараты
Кұрқопа селосы
Мектеп ғимараты
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
21
22
23
24
25
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Николаевка селосы
Комсомольское селосы
Топан селосы
Сұңқар селосы, Қоянды селосы
26
Осакаров
380
101030, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Шұңқыркөл
ауылы, Центральная көшесі, 1
27
Осакаров
381
101019, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Садовое ауылы,
Целинная көшесі, 29
28
Осакаров
382
101012, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы,
Молодежный кенті, Абай көшесі, 14
29
Осакаров
383
101012, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы,
Молодежный кенті,
Комаров көшесі, 7
30
Осакаров
384
101020, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Русская Ивановка
ауылы, Центральная көшесі, 30
Мектеп ғимараты
385
101000, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Шоқай ауылы,
Центральная көшесі, 7
Бұрынғы мектеп ғимараты
386
101020, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Сарыозек
ауылы, Школьная көшесі, 10
Мектеп ғимараты
Сарыөзек ауылы
387
101029, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Шоқай бекеті,
Школьная көшесі, 54
Мектеп ғимараты
Шоқай станциясы
388
101004, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Дальнее ауылы,
Школьная көшесі, 20
Мектеп ғимараты
Дальнее селосы
389
101004, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Жуантөбе ауылы,
№4 көшесі
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
Жуантөбе селосы
390
101004, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Лиманное ауылы,
№3 көшесі
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
Лиманное селосы
391
101004, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Қызылтас селосы,
№ 2 көшесі.
Мектеп ғимараты
Қызылтас селосы
31
32
33
34
35
36
37
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Шұңқыркөл селосы
Садовое селосы, Чапаев селосы
Ленин көшесі 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9а, 10, 10а, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а,
Аудандық мəдени сауықтыру орталығының 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20а, 21а, 28, 28а, 30, 32
ғимараты
Абай көшесі 1, 1а, 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30,
32, 34, 36, 38, 42, 44
Аспандияров көшесі 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7а, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24,
24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 41, 43, 43а
Новая көшесі 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 9, 10, 11
Строителей проезді 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 11а, 15а, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22,
23, 25
Уалиханов көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Комаров көшесі 6, 8, 10, 12, 14, 16
Космонавтов көшесі 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12
Дорожников көшесі 4, 6, 7а, 8а, 9а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24
Дальняя көшесі 2, 4, 5, 18, 20
Н. Əбдіров көшесі 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
первый квартал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
№ 1, 2, 3, 4 "Молодежный" көмір разрезінің жатақханалары
Пушкин көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Мектеп ғимараты
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50,
52, 54
Мира көшесі 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 31а,
33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 63, 65
Степная көшесі 6, 8
Рабочая көшесі 3, 13, 15
Шахтерлер проезді 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12,
13.
Русская Ивановка селосы
Шоқай селосы
38
Осакаров
392
39
Осакаров
393
101011, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Мирное ауылы,
Мира көшесі, 14
101005, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Звездное ауылы,
Строителей көшесі, 5
394
101006, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Ертіс ауылы, Казахстанская көшесі, 17 а
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
395
101001, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Ақбұлақ ауылы,
Гагарин көшесі, 5
Мектеп ғимараты
396
101018, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Родниковское
ауылы, Комсомольская көшесі, 3а
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
397
101023, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Тельманское
ауылы, Школьная көшесі, 10
Мектеп ғимараты
398
101023, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Қутұмсық ауылы,
Школьная көшесі, 1
Бұрынғы мектеп ғимараты
Қутұмсық селосы
399
101024, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Трудовое ауылы,
Юбилейная көшесі, 9
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
Трудовой селосы
Мектеп ғимараты
Степное селосы
Мектеп ғимараты
Шідерті селосы
Мектеп ғимараты
Сенокосное селосы, Откормочное селосы
40
41
42
43
44
45
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
Осакаров
46
Осакаров
400
47
Осакаров
401
48
Осакаров
402
49
Осакаров
403
101002, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Степное ауылы,
Центральная көшесі
101028, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Шідерті ауылы,
Школьная көшесі, 1
101417 Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Сенокосное
ауылы, Спортивная көшесі, 6
101012, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы,
Молодежный кенті, Ленин көшесі, 17а
Селолық мəдениет үйінің ғимараты
Мектеп ғимараты
Мектеп ғимараты
Мирное селосы
Звездное селосы
Ертіс селосы
Ақбұлақ селосы, Майбұлақ селосы, Роднички селосы
Родниковское селосы, Қарасу селосы, Төртқұдық селосы
Тельман селосы, Ахметауыл селосы
Гидростроителей көшесі 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
Графтио көшесі 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 27
Ертіс көшесі 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17а, 19, 19а,
21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 31, 33, 35, 39, 41, 43
Спортивная көшесі 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23
Транспортная көшесі 3, 7, 9, 11, 15
Восток кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 16а, 17, 20, 21, 22, 23, 24а
Мира көшесі 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16.
6 стр.
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Решение акима Осакаровского района Карагандинской области от 7 февраля 2014 года № 01
"Об образовании избирательных участков на территории Осакаровского района"
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2555 от " 14" марта 2014 года
На основании пункта 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и по согласованию с районной избирательной комиссией аким района РЕШИЛ:
1. Образовать избирательные участки на территории Осакаровского района согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу некоторые решения акима района согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима района Абилсеитову Валентину Владимировну.
4. Настоящее решение вводится в действие со дня официального опубликования.
Аким района С. Аймаков
Приложение 1 к решению акима района от 7 февраля 2014 года № 01
Сведения об избирательных участках по Осакаровскому району
№
Наименование
района
1 Осакаровский
Номер избирательного
участка
355
Адрес местонахождения
участка
101000, Карагандинская область,
Осакаровский район, поселок Осакаровка,
улица Литвинская, 67
Место
расположения
Здание школы
Обслуживаемая территория участка
улица Придорожная 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13г, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24
улица Северная 1, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
улица Кузнечная 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47
улица Бейбітшілік 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 45, 46, 47
улица Колхозная 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48
улица Мирная 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 22а, 23, 29, 31
улица Подгорная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 45
улица Клубная 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51
улица Советская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 53, 55
улица Спортивная 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16
улица Шетке-Булак 1, 2, 3
улица Полевая 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22/1, 24, 26
улица Победа 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65
переулок Советский 7, 9, 13, 15
улица Литвинская 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68а, 71, 71а, 72, 73, 74, 78,
79, 80, 84, 86, 94, 95, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162,
164, 166, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 176а, 177, 178, 180, 182, 182а, 184, 186, 188, 188а, 190, 192, 196, 197, 198,
200, 202, 204, 206, 208
улица Надречная 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58
улица Школьная 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73,
75, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116,
117, 118, 121, 123, 125, 127, 129.
улица Абая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
улица Гагарина 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33
улица Озерная 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
улица Пионерская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 13б, 14, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Дальняя 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
Здание районного 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66
культурно-досугоулица Целинная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
вого центра
37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54
улица Садовая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65
улица Первомайская 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43,
46, 47, 48, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 62
улица Пацаева 1, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13а, 15, 15а, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31
улица Молодежная 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41
улица Осенняя 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
улица Октябрьская 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38,
39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 118а,
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 134, 136, 136/1;
улица Шахматная 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109,
113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 144, 145, 151, 153, 155
улица Мостовая 3, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 48/1, 51.
2 Осакаровский
356
101000, Карагандинская область,
Осакаровский район, поселок Осакаровка,
улица Достык, 43
3 Осакаровский
357
101000, Карагандинская область,
поселок Осакаровка, Осакаровский район,
улица Достык, 7
4 Осакаровский
358
101014, Карагандинская область, Осакаровский Здание сельского
район, село Озерное, улица Центральная, 12
дома культуры село Озерное
5 Осакаровский
359
101014, Карагандинская область, Осакаровский
район, село Ералы, улица Степная, 1
6 Осакаровский
360
101010, Карагандинская область, Осакаровский Здание сельского
район, село Есиль, улица Литвинская, 30
дома культуры село Есиль
Здание гимназии
улица Раздольная 1, 2, 3, 4, 5, 8, 23, 29
улица Достық 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 25, 27, 30, 32, 34
улица Степная 3, 4, 5, 7
улица Луговая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 39
улица Релейная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17
улица Родниковская 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13
улица Элеваторная 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29
улица Фабричная 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 23, 27, 29, 32, 35, 38, 39, 41, 42
улица Восточная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42,
44, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 59
улица Пристанционная 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15
улица Заготзерновская 1, 4, 6, 8, 10, 12
улица Индустриальная 5, 7, 8, 10, 13, 15
улица Театральная 1, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46,
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 88,
89, 91
улица Интернациональная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60
улица 1-ая Семилетка 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 25, 27, 35
улица Нефтебазовская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 24, 26, 32, 34
улица Сельхозснабская 1, 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 48, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 80
улица Западная 1, 3, 4, 8, 11, 16, 19, 31, 48, 89, 50, 51, 54
улица Привокзальная 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 30, 32, 33, 38
улица Железнодорожная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40
улица Профсоюзная 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
улица территория Нефтебазы 3, 4, 6, 7а, 9, 10
улица 60 лет СССР 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 37
улица Комсомольская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
улица Моторная 8, 10, 12, 14,16, 18, 20
улица Юбилейная 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40
улица Линейная 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 40, 42, 44, 46
улица Космическая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
улица Южная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
улица Охотская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15
переулок Урожайный 2, 7, 8
улица Строительная 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17
переулок Дальний 4, 5, 6, 7, 13, 21, 23, 29.
Здание бывшей
школы
село Ералы
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
361
101008, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Колхозное, улица Советская, 13
8 Осакаровский
362
101016, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Пионерское, улица Центральная, 36
дома культуры село Пионерское
9 Осакаровский
363
101026, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Центральное, улица Почтовая, 2
Здание школы
село Центральное
364
101017, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Приишимское, улица Центральная, 30
Здание школы
село Приишимское
11 Осакаровский
365
101015, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Карагайлы, улица Кооперативная, 20
дома культуры село Карагайлы
12 Осакаровский
366
101007, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Святогоровка, улица Школьная
Здание школы
село Святогоровка
13 Осакаровский
367
101007, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Коллективное, улица Мира, 1
Здание школы
село Коллективное
14 Осакаровский
368
101000, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Крещеновка, улица Школьная, 6
дома культуры село Крещеновка
15 Осакаровский
369
16 Осакаровский
370
101003, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Батпак, улица Центральная, 37
дома культуры село Батпак
101034, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Ошаганды, улица Надречная, 1
Здание школы село Ошаганды
17 Осакаровский
371
101002, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Акпан, улица Верхняя, 5
Здание школы
село Акпан
372
101021, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Сарыозен, улица Центральная, 10
Здание школы
село Сарыозен
19 Осакаровский
373
101013, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Николаевка, улица Центральная, 28
дома культуры село Николаевка
20 Осакаровский
374
101000, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Комсомольское, улица Школьная, 1
21 Осакаровский
375
101000, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Топан, улица Центральная, 1
22 Осакаровский
376
23 Осакаровский
377
101022, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Сункар, улица Олимпийская, 6
дома культуры село Сункар, село Коянды
101022, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Сельстрой, улица Школьная, 1
Здание школы село Сельстрой
24 Осакаровский
378
101025, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Уызбай, улица Школьная, 10
25 Осакаровский
379
101000, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Куркопа, улица Ерубаева, 14
26 Осакаровский
380
101030, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Шункыркол, улица Центральная, 1
7 Осакаровский
10 Осакаровский
18 Осакаровский
Здание школы
Здание школы
село Колхозное
село Комсомольское
Здание бывшей
село Топан
школы
Здание школы
село Уызбай
Здание бывшей
школы
село Куркопа
Здание школы
село Шункыркол
101019, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Садовое, улица Целинная, 29
дома культуры село Садовое, село Чапаево
улица Ленина 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9а, 10, 10а,11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20а,
101012, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание районного 21а, 28, 28а, 30, 32
поселок Молодежный,
культурно-досугоулица Абая 1, 1а, 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44
улица Абая, 14
вого центра
улица Аспандиярова 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7а, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29,
30, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 41, 43, 43а
улица Новая 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 9, 10, 11
проезд Строителей 1а, 3а, 5а, 7а, 9а, 11а, 15а, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 25
улица Валиханова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30
улица Комарова 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Космонавтов 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12
улица Дорожников 4, 6, 7а, 8а, 9а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24
улица Дальняя 2, 4, 5, 18, 20
улица Н.Абдирова 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
первый квартал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
общежития № 1, 2, 3, 4 угольного разреза "Молодежный"
улица Пушкина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
101012, Карагандинская область, Осакаровский район,
Здание школы
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54
поселок Молодежный, улица Комарова, 7
улица Мира 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 47,
48, 50, 52, 54, 56, 63, 65
улица Степная 6, 8
улица Рабочая 3, 13, 15
проезд Шахтеров 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13.
27 Осакаровский
381
28 Осакаровский
382
29 Осакаровский
383
30 Осакаровский
384
101020, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Русская Ивановка, улица Центральная, 30
31 Осакаровский
385
101000, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Шокай, улица Центральная, 7
32 Осакаровский
386
101020, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Сарыозек, улица Школьная, 10
Здание школы
село Сарыозек
387
101029, Карагандинская область, Осакаровский район,
станция Шокай, улица Школьная, 54
Здание школы
станция Шокай
33 Осакаровский
7 стр.
Здание школы
село Русская Ивановка
Здание бывшей
село Шокай
школы
34 Осакаровский
388
35 Осакаровский
389
101004, Карагандинская область, Осакаровский район,
Здание школы село Дальнее
село Дальнее, улица Школьная, 20
101004, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Жуантобе, улица №4
дома культуры село Жуантобе
36 Осакаровский
390
101004, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Лиманное, улица №3
дома культуры село Лиманное
37 Осакаровский
391
101004, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Кызылтасское, улица №2
дома культуры село Кызылтасское
38 Осакаровский
392
101011, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Мирное, улица Мира, 14
дома культуры село Мирное
39 Осакаровский
393
101005, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Звездное, улица Строителей, 5
40 Осакаровский
394
101006, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Иртышское, улица Казахстанская, 17а
дома культуры село Иртышское
41 Осакаровский
395
101001, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Акбулак, улица Гагарина, 5
Здание школы
Здание школы
село Звездное
село Акбулак, село Майбулак, село Роднички
42 Осакаровский
396
43 Осакаровский
397
101018, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Родниковское, улица Комсомольская, 3а
дома культуры село Родниковское, село Карасу, село Торткудук
101023, Карагандинская область, Осакаровский район,
Здание школы село Тельманское, село Ахметаул
село Тельманское, улица Школьная, 10
44 Осакаровский
398
101023, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Кутумсук, улица Школьная, 1
45 Осакаровский
399
101024, Карагандинская область, Осакаровский район, Здание сельского
село Трудовое, улица Юбилейная, 9
дома культуры село Трудовое
46 Осакаровский
400
101002, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Степное, улица Центральная
Здание школы
село Степное
47 Осакаровский
401
101028, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Шидерты, улица Школьная, 1
Здание школы
село Шидерты
402
100417, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Сенокосное, улица Спортивная, 6
Здание школы
село Сенокосное, село Откормочное
Здание школы
улица Гидростроителей 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
улица Графтио 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Иртышская 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25,
25а, 31, 33, 35, 39, 41, 43
улица Спортивная 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
улица. Транспортная 3, 7, 9, 11, 15
квартал Восток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16,16а, 17, 20, 21, 22, 23, 24
улица Мира 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16.
48 Осакаровский
49 Осакаровский
403
101012, Карагандинская область, Осакаровский район,
поселок Молодежный,
улица Ленина, 17а
Здание бывшей
школы
село Кутумсук
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Аудан əкімінің
2014 жылғы 7 ақпандағы
№01 шешіміне 2 қосымша
Аудан əкімінің күші
жойылды деп танылған кейбір
шешімдерінің тізбесі
1. Аудан əкімінің 2007 жылғы 30 сəуірдегі «Осакаров ауданының аумағында сайлау учаскелерін
құру туралы» №01 шешімі (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 8-15-67
болып тіркелген, 2007 жылғы 26 мамырдағы № 21
«Сельский
труженик»
аудандық
газетінде
жарияланған).
2. Аудан əкімінің 2007 жылғы 5 шілдедегі №02
«Аудан əкімінің 2007 жылғы 30 сəуірдегі «Осакаров
ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» №01 шешіміне өзгерістер енгізу туралы»
шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 8-15-69 болып тіркелген,
2007 жылғы 18 шілдедегі № 29 «Сельский труженик» аудандық газетінде жарияланған).
3. Аудан əкімінің 2011 жылғы 15 қарашадағы
№02 «Аудан əкімінің 2007 жылғы 30 сəуірдегі
«Осакаров ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» № 01 шешіміне өзгеріс енгізу
туралы» шешімі (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 8-15-152 болып
тіркелген, 2011 жылғы 22 қарашадағы № 47 (7271)
«Сельский
труженик»
аудандық
газетінде
жарияланған).
Приложение 2
к решению акима района
от 7 февраля 2014 года
№01
Перечень некоторых решений акима
района, признанных утратившими
силу
1. Решение акима района от 30 апреля 2007
года №01 «Об образовании избирательных участков на территории Осакаровского района» (зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 815-67, опубликовано в районной газете «Сельский
труженик» от 26 мая 2007 года № 21).
2. Решение акима района от 5 июля 2007 года
№02 «О внесении изменений в решение акима
района №01 от 30 апреля 2007 года «Об образовании избирательных участков на территории Осакаровского района» (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8-15-69, опубликовано в районной
газете «Сельский труженик» от 18 июля 2007 года
№ 29).
3. Решение акима района от 15 ноября 2011 года
№02 «О внесении изменения в решение акима
района от 30 апреля 2007 года №01 «Об образовании избирательных участков на территории Осакаровского района» (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8-15-152, опубликовано в районной
газете «Сельский труженик» от 22 ноября 2011
года № 47 (7271)).
Осакаров аудандық мəслихатының 2014
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
Новые концепции - новые ориентиры
4 марта в ЦРБ п. Осакаровка
прошел районный семинар библиотекарей системы. На семинаре
были
рассмотрены
следующие темы: подведение
итогов работы за прошедший год
и разработка приоритетов в информационно-библиотечной деятельности ЦБС в разрезе
основных направлений Стратегии «Казахстан-2050».
Послание Президента «Казахстанский путь - 2050: Единая
цель, единые интересы, единое
будущее» стало лейтмотивом
библиотечного семинара. В ходе
обсуждения Послания была разработана стратегия библиотечной
деятельности в свете информационной поддержки государственных программ, пропаганды
литературы в помощь развитию
предпринимательства, агропромышленного комплекса, государственного языка и др. Работа
в библиотеках сводится не только
к выдаче книг. Нынешние библиотекари - это информаторы, пропа-
гандисты. Но, прежде всего, каждому библиотечному работнику
нужно самому быть информационно подготовленным. В ЦБС
практикуются такие формы работы, как встречи со специалистами.
Для
разъяснения
основных направлений государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» была
приглашена специалист отдела
предпринимательства Койбагарова Г.
Формирование гражданского
патриотизма начинается с воспитания личности через нравственную
культуру
и
уровень
образованности. Развитие социума, его жизнедеятельность и
безопасность напрямую зависят
от культурного развития общества. Чем выше уровень культуры
страны - тем меньше вероятность
возникновения политических и
общественных катаклизмов. Мы
видим свою нишу в деле продвижения и пропаганды культурных
ценностей. Приоритетным на-
правлением библиотечной деятельности выступает создание
высококультурного пространства
для пользователей. А если эти
пользователи дети? Проблема
духовно-нравственного воспитания детей сегодня стоит остро,
как никогда.
Всеобщая доступность к информационному пространству это уже реальность. Тысячами
мегабайт на нас обрушивается
различная информация. Социальные сети, видеохостинги,
чаты. В интернете «сидят» все,
независимо от возраста. Как ориентироваться в потоке информационного шума? Безобидная
реклама, заманчивая картинка,
один клик - и вместе с ним пришла реальная киберугроза в
виде доступа к личной информации, к счетам. Вопросы безопасности в интернете (подробнее на
сайте
http://www.cbsosakarovka.kz), цифровая компетентность и безопасность детей и
подростков, развитие медиагра-
мотности родителей, эволюция
отдельных киберугроз и, конечно,
роль и место библиотек в образовательном процессе в контексте
интернет-безопасности рассматривались на районном семинаре.
Все же вернемся к тому, чему
библиотека надежно и долго предана - это пропаганда книги и чтения. В нашей стране ежегодно
проводится акция «Одна страна одна книга». В Национальной
Академической библиотеке выбирается книга для всеобщего
прочтения. В этом году вся страна
будет читать произведения Саина
Муратбекова «Запах полыни» и
«На вершине Ушкары». Давайте
тоже примем участие в акции.
Прочитаем книгу, подумаем, протянем руку нуждающемуся, посочувствуем ближнему, станем
честней и добрей друг к другу.
С. ЖАНАРСТАНОВА,
библиограф ЦБС.
О работе уголовно-исполнительной инспекции
Правила организации деятельности службы
пробации УИИ разработаны в целях реализации статьи 182 Уголовно-исполнительного кодекса РК и определяют порядок организации
деятельности службы пробации УИИ и осуществления ими пробационного контроля за
условно осужденными. Осуществление пробационного контроля производится согласно
приговору, постановлению, определению суда,
вступившего в законную силу. Пробационный
контроль за исполнением возложенных судом
на условно осужденных обязанностей и их поведением с оказанием содействия в получении социально-правовой помощи в период
испытательного срока осуществляется службой пробации УИИ по месту жительства. Порядок оказания социально-правовой помощи
условно осужденным определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 182 УИК РК. Целью
пробационного контроля является восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предотвращение повторного
совершения преступного деяния, соблюдение
условно осужденными общепринятых социальных, моральных и правовых норм, путем
контролирования исполнения обязанностей,
установленных законом или судом. Служба
пробации осуществляет взаимодействие с
подразделениями прокуратуры, местными органами военного управления, местными исполнительными
органами,
судами
и
общественными объединениями, с администрацией предприятий, учреждений и организаций, в которых обучаются или работают
осужденные; вносит представления в суд для
решения следующих вопросов: о продлении
испытательного срока и установлении усиленного пробационного контроля, отмене условного осуждения в отношении осужденных,
скрывшихся от контроля с постановкой вопроса об объявлении розыска и избрании
меры пресечения; об отмене условного осуждения и снятия судимости; об освобождении
от наказания или смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего
обратную силу, а также акта об амнистии; со
дня поступления приговора суда в суточный
срок (без учета выходных и праздничных
дней) осуществляют постановку на учет осужденных с занесением их данных в информационную базу данных, в случае изменения
места жительства своевременно производят
их корректировку; осуществляют проверку
осужденных лиц по функционирующим автоматизированным информационно-поисковым
системам органов внутренних дел (далее –
ОВД) и информационным системам Комитета
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; не реже одного раза в квартал (в
городе и в районном центре не реже одного
раза в месяц) проводят профилактическую работу по месту жительства и работы (проведение бесед о недопущении административных
правонарушений и уголовных преступлений, а
также нарушений условий отбывания наказаний) с осужденными; ежеквартально проводят
сверку с судом по поступившим на исполнение приговорам, ежеквартально проводят
сверку с территориальным Управлением
КПСиСУ по выставленным извещениям об
осужденных; ежемесячно проводят сверку с
оперативно-розыскными подразделениями по
спискам лиц, находящихся в розыске, ежемесячно проводят сверку с подразделениями
миграционной полиции по выставленным и
снятым с учета сторожевым карточкам; ежемесячно в подразделения общественной безопасности направляют списки лиц, состоящих
на учете службы пробации, для повышения
информированности участковых инспекторов
полиции и по делам несовершеннолетних;
ежемесячно с целью пресечения фактов незаконного выезда за пределы Республики Казахстан лиц, осужденных к наказаниям без
изоляции от общества, в том числе иностранных лиц, в подразделения миграционной полиции направляют списки состоящих и снятых
с учета; проводят первоначальные мероприятия по розыску лиц, состоящих на учете, местонахождение которых неизвестно; несут
персональную ответственность за сохранность контрольных дел; снимают с учета осужденных.
Службы пробации осуществляют учет
условно осужденных, контроль за исполнением возложенных судом на условно осужденных обязанностей и за их поведением по
месту жительства; снятие с учета условно
осужденных.
А. АЛИШАХМАНОВ,
инспектор УИИ № 1 Осакаровского
района, старший летйенант юстиции
жылғы 5 наурыздағы № 274 шешімі.
Осакаров аудандық мəслихатының
2008 жылғы 18 шілдедегі «Осакаров
аудандық мəслихатының Регламентін бекіту туралы» № 73 шешімінің
күшін жою туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару
туралы», аудандық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1.Осакаров аудандық мəслихатының 2008
жылғы 18 шілде күнгі «Осакаров аудандық
мəслихатының Регламентін бекіту туралы» № 73
шешімінің күші жойылды деп танылсын.
2. Осы шешімнің орындалуына бақылау жасау
азаматтардың құқықтары мен заңдылықтары бойынша тұрақты комиссиясына (Н.С. Кобжанов)
жүктелсін.
Сессия төрағасы
А. Цебер
Аудандық мəслихаттың хатшысы
К. Саккулаков
Решение Осакаровского районного маслихата
№ 274 от 5 марта 2014 года.
О признании утратившим силу
решения Осакаровского районного
маслихата 18 июля 2008 года № 73
«Об утверждении Регламента Осакаровского районного маслихата».
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан» районный маслихат
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Осакаровского районного маслихата от 18 июля 2008
года № 73 «Об утверждении Регламента Осакаровского районного маслихата».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и правам граждан (Кобжанов Н. С.).
Председатель сессии
А. Цебер
Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков
«Осакаров ауданының тұрғын үй коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» ММ хабарлайды
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Осакаровского района» сообщает
Құрметті аудан тұрғындары, мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге
мұқтаж азаматтар ретінде есепте тұрған азаматтар!
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 856
қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж ҚР
азаматтарын есепке қою қағидаларының» 12 т. сəйкес, тұрғын үйге мұқтаж
азаматтардың тізімін өзекті ету үшін азаматтардың кезектілік тізіміне түгендеу
жүргіземіз.
Түгендеу мерзімі ағымдағы жылдың 18 сəуіріне дейін.
Осы мақсатта Сіздерге, төменде көрсетілген құжаттарды «Осакаров
ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары» ММ-не тапсыруларыңыз қажет:
1) өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің жеке куəліктерінің не
паспорттарының көшірмелерін;
2) некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы туралы (болған жағдайда) куəліктерінің көшірмелерін;
3) аумақтық əділет органының анықтамасын (өтініш берушіде жəне онымен
тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде меншік құқығында оларға тиесілі тұрғын
үйдің жоқ немесе бар екендігі туралы);
4) жергілікті атқарушы органның анықтамасы (өтініш берушіде жəне онымен
тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде тұрақты пайдалануында осы елді мекендегі коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйінің жоқ немесе бар екендігі туралы);
5) азаматтарды тіркеу кітабының көшірмесі жəне түпнұсқасы (құжатты салыстырып тексеру үшін) немесе анықтама бюросының немесе тиісті елді мекенде
тұратынын растайтын селолық округ əкімінің анықтамасы;
6) өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда
алғашқысы оларды өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану туралы сот шешімін ұсынады;
7) халықтың əлеуметтік жағынан əлсіз топтарына жататын азаматтар қосымша
өтініш берушінің (отбасының) халықтың əлеуметтік жағынан əлсіз топтарына жататынын растайтын құжаты;
8) халықтың əлеуметтік жағынан əлсіз топтарына жататын азаматтар (жетім
балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз жəне мүгедек балаларды
қоспағанда) өтініш жасаудың алдында отбасының əрбір мүшесіне соңғы он екі
ай ішіндегі табысы туралы мəліметті қосымша ұсынады;
9) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, əскери
қызметшілер жəне мемлекеттік сайланбалы қызмет атқаратын адамдар жұмыс
орнынан (қызметтен) анықтаманы қосымша ұсынады.
10) отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитариялық жəне техникалық
талаптарға сай келмеген немесе жапсарлас, оқшауланбаған тұрғын үй-жайларда
екі жəне одан да көп отбасы тұрып жатқан немесе отбасы құрамында кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен ауыратын науқастар болып, бір үй-жайда
(пəтерде) олармен бірге тұру мүмкін болмаған жағдайда өтініш берушілер тиісті
уəкілетті органның анықтамасын қосымша үсынады.
ТҮКШ ЖК жəне АЖ бөлімінің анықтама телефоны: 42766
О. БУТЕЕВ,
ТҮКШ ЖК жəне АЖ бөлімінің басшысы
Уважаемые жители района, состоящие на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде!
В соответствии с п. 12 Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище,
арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде
утвержденными постановлением Правительства РК от 26 июня 2012 года № 856
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД Осакаровского района»
проводится инвентаризация списков очередности граждан Республики Казахстан,
состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда
для актуализации списков очередников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилище.
Срок инвентаризации – до 18 апреля текущего 2014 года.
В этих целях, Вам не обходимо представить в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД» следующие документы:
1) копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;
2) копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов
семьи, рождении детей;
3) справки территориального органа юстиции (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего
им на праве собственности);
4) справка местного исполнительного органа (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании
в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда);
5) копия книги регистрации граждан и оригинал (для сверки документа) либо
справка адресного бюро или акима сельского округа, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;
6) в случаях признания других лиц членами семьи заявителя, последним представляется решение суда о признании их членами семьи заявителя;
7) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность заявителя
(семьи) к социально уязвимым слоям населения;
8) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов), дополнительно представляют сведения о доходах за последние двенадцать
месяцев перед обращением на каждого члена семьи;
9) граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников
бюджетных организаций, военнослужащих и лиц, занимающих государственные
выборные должности, дополнительно представляют справку с места работы
(службы);
10) в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, либо когда в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семьи, либо когда в составе
семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических
заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении
(квартире) становится невозможным, заявители дополнительно представляют
справку соответствующего уполномоченного органа.
Телефон для справок: 42766 отдел ЖКХ, ПТ и АД Осакаровского района.
О. БУТЕЕВ,
руководитель отдела ЖКХ,ПТ и АД
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
9 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
В рам ках и сп олн ен и я
П осла н и я През и ден т а РК
Одним из важных
направлений, о которых сказано в
Послании Президента народу Республики Казахстан
в 2014 году - развитие первичной медико-санитарной помощи. Солидарная ответственность
государства, работодателя и работника
за его здоровье - главный принцип всей
системы медицинского обслуживания.
Статьей 29 Конституции Республики
Казахстан закреплено право граждан
Республики на охрану здоровья.
Согласно п.п. 1 п. 2 Инструкции «Об
организации прокурорского надзора за
применением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина в
социально-экономической сфере» надзор за неукоснительным соблюдением
конституционных прав и свобод человека и гражданина является одним из
приоритетных направлений деятельности прокуратуры в социально-экономической сфере.
В данном направлении прокуратурой
Осакаровского района ежегодно проделывается определенная работа.
За истекший год проведены проверки
законодательства о здравоохранении в
КГП Центральная районная больница
Осакаровского района, о защите прав
инвалидов в ГЦВП Осакаровского района, в ГУ «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района».
В Послании Президента также указано о необходимости повышения качества
образовательной
системы
Республики.
Согласно п.1 ст. 30 Конституции Республики Казахстан гражданам гарантируется
бесплатное
среднее
образование. Среднее образование
обязательно.
Безусловно, качество образования
напрямую связано с материально-техническим оснащением учреждений образования.
Согласно п. 1 ст. 8 Закона Республики
Казахстан «Об образовании» право на
образование обеспечивается государством путем развития системы образования, совершенствования правовой
основы её функционирования и создания необходимых социально-экономических
условий
для
получения
образования в соответствии с Конститу-
Медиация
Виды примирения
Медиация может быть внесудебной, досудебной и судебной.
Внесудебная медиация проводится в случае, когда возникший
между сторонами спор вызывает затруднения в его разрешении, а стороны не намерены обращаться в
суд.
В досудебном порядке - когда в
законе или договоре, заключенном
между участниками спора, имеется
медиативная оговорка о необходимости урегулирования разногласий
путем применения процедуры медиации.
В рамках судебного процесса - это
право стороны на любой стадии судебного разбирательства прервать
процесс и обратиться к процедуре
медиации.
Также одним из важных принципов медиации является принцип конфиденциальности. Данный принцип
особенно важен для сторон, которые хотели бы достичь соглашения
и при этом избежать публичной
огласки или самого факта нахождения в конфликте. Содержание соглашения может быть раскрыто только
в случаях, установленных сторонами и законом.
Основной стадией проведения
процедуры медиации является подготовительная фаза, при которой
стороны инициируют процедуру медиации, о чем составляют договор,
выбирают медиатора.
Каждой из сторон предоставляется право самостоятельно выбрать
медиатора
из
предоставляемого ассоциацией или
союзом медиаторов, перечня независимых медиаторов.
Мнение каждой из сторон одинаково важно для медиатора. Медиатор при проведении медиации
независим от сторон, государственных органов, иных юридических,
должностных и физических лиц. Медиатор может посредничать при разрешении
споров,
исходя
из
интересов сторон, норм морали и
нравственности, а также личного
жизненного опыта. Медиация может
быть прервана в любое время по
инициативе участников медиации.
Именно сами участники решают, на
каких условиях они будут заключать
соглашение, которое их удовлетворит. Медиатор не ищет правых и виноватых, а направляет стороны по
пути нахождения взаимоприемлемого решения. Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что сами стороны
могут являться инициаторами прекращения процесса медиации.
Таким образом, использование
медиации не только снижает уровень конфликтности отношений
гражданского оборота, но и повышает уровень культуры корпоративных
отношений,
предпринимательской этики, культуры разрешения экономических,
трудовых и семейных споров.
Медиация является не только порождением высокой правовой культуры,
но
и
способом
ее
формирования.
С. САБАЛАКОВА,
главный специалист
Осакаровского районного суда
цией Республики Казахстан.
В 2013 году прокуратурой района проведены проверки по фактическому
оснащению кабинетов химии, биологии,
мультимедийных кабинетов средних
школ района.
В ходе проверок выявлены такие нарушения, как недобросовестное исполнение
договорных
обязательств
поставщиками. Для устранения нарушений прокуратурой района внесено представление в ГУ «Отдел образования,
физической культуры и спорта Осакаровского района», виновные лица привлечены к ответственности.
На сегодняшний день работа в данном направлении продолжается. Проводятся
проверки
доступности
и
бесплатности в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи, профилактики правонарушений в учебных заведениях и органах
местного самоуправления.
Качественное образование и доступное медицинское обслуживание - основы
социального
благополучия
населения.
А. АХМЕТОВА,
помощник прокурора района
Пікір тудыратын істер
тақырыбында
Осакаров
аудандық
сотының төрағасы Е. Оспанов қоғамда пікір тудыратын
істер тақырыбына байланысты брифинг өткізді.
Жер кодексін сақтамауға
байланысты 13 өзбек азаматтарына
əкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы 13 іс
келіп түскен. Осы шет ел
азаматтарының
атына
əкімшілік құқық бұзушылық
туралы хаттама толтырған
кезде құзырлы орган мен ҚР
əкімшілік құқық бұзушылық
туралы нормаларын дұрыс
пайдаланбағаны үшін соттың
ұйғарымында
көрсетілген
кемшіліктерімен
іс
кері
қайтарылды.
Құзырлы
органдардың əкімшілік құқық
бұзушылық
хаттамасын
толтырғанда
мемлекеттік
тілде өрескел қателер жіберген.
18
наурызға
дейін
қоршаған ортаны ластау
жағдайлары сотта қаралды.
Оның ішінде қылмыстық іс 13,
азаматтық 51іске байланысты 25 қарау, əкімшілік 137 іс
қаралды.
Сондай–ақ
отбасы
тұрмыстық
қатынастар
саласындағы құқық бұзушылық, жол ережелерін дұрыс
ұстанбау, автокөлікті мас
күйінде жүргізу, оған қоса
қылмыстық істердің 85 пайызы ұрлық жасау мен
тонаушылық. деректері.
Брифингте қоғамдық пікір
тудыратын істер қаралмады,
ол қуанарлық жайт.
Қ. ХАПАН
Реформирование судебной системы
В Послании народу Казахстана Президент обратил
внимание на необходимость усовершенствования судебной системы. Все шаги, направленные на реформирование судебной системы, укрепят порядок и
дисциплину, что в итоге приведёт к повышению доверия
со стороны населения к судебной системе.
Цель реформирования - обеспечение доступного,
справедливого и быстрого правосудия. Современная судебная система - одна из главных составляющих основ
государства, один из важнейших рычагов демократического развития страны на пути социально-экономической и политической модернизации государства. Исходя
из этого, Президент Республики определил развитие судебной системы, как один из главных приоритетов государства.
- Само время диктует необходимость не просто дальнейшего развития судебной системы, но и, как подчеркнул глава государства в своем Послании, - глубокой
судебной реформы. Внесенные в мае прошлого года изменения и дополнения в Конституцию, направленные на
дальнейшую демократизацию общества, являются основой для проведения такой реформы.
Что касается судебной структуры, которую страна получит в результате реформ - она будет трехступенчатой.
К 2013 году выстроена судебная система, гарантирующая доступность, простоту и быстрое разрешение дел
субъектов обращения. К сведению граждан, в целях
обеспечения прозрачности, открытости судебной системы с 2013 года во всех судах республики введён пилотный проект по электронному наблюдательному
производству /ЭНП/. ЭНП предназначено для автоматизации представления участникам судопроизводства сведений по судебным делам посредством электронного
ресурса судебных органов РК.
Целью создания электронного наблюдательного производства является организация единого механизма
предоставления доступа к информации по судебным
делам и материалам для участников судопроизводства
в соответствии с их процессуальным положением, предусмотренным ГПК,УПК, КОАП РК.
Бағаны тұрақтандыру
Ауылшаруашылығы жəрмеңкелерінің
маңызы
Елбасымыз
Нұрсұлтан
Назарбаевтың
биылғы Жолдауы біздің алдымызға көптеген
міндеттерді
қояды.
Аграрлы
секторды
қаржылық
қолдау
Мемлекеттік
бағдарламалары осы саланың дамуына көп
көмегін тигізіп ,тауар өндірушілері мемлекеттің
қаржылық қолдау көмегіне дəн риза. Мал
шаруашылығын асылдандыру жəне селекция
жұмыстарын жүргізуге 23 ШҚ үкімет тарапынан
қолдау ретінде, яғни, субсидияға 23352,0 мың
теңге төленді. Сондай –ақ асыл тұқымды
бұқалар үшін 15576,0 мың теңге бөлінді. Мал
шаруашылығы өнімдерін өндіруде, оның ішінде:
997,3 тонна сүт өндіруге 13855,2 мың теңге,
38,6 тонна сиыр етін өндіруге 4632,8 мың теңге,
8,4 тонна жылқы етіне 775,0 мың теңге, 91,8
тонна шошқа етіне 5504,9 мың теңге төленді.
Аналық басты сақтау жəне арзандатылған
жем – шөп үшін аудан бойынша 31 ШҚ 13470,0
мың теңге төленді.
Жалпы аудан бойынша 2013 жылдың
соңында жеке сектордан тірі салмақта 6,5 мың
тонна ет өндірілді, ол өткен жылғымен
салыстырғанда 100,3 пайыз, сүт 37,5 мың
тонна, ол бытырғыдан 95,0 пайызға орындалды, жұмыртқа өндіру 8,8 млн., ол 100 пайыз
.Жалпы мал басына келсек, ірі қара мал басы
2013 жылдың 1 қаңтарына -30126 бас құраса,
былтырғы жылғыдан 2,6 пайызға өсімді болды.
Сиыр саны 14101 басты құраса, былтырғы
жылмен салыстырғанда ол 7 пайызға өскен.
Жылқы саны 6786 басқа жетіп, былтырғы жылмен салыстырғанда 2 пайызға өскен. Шошқа
саны былтырғы жылдан төмен болып тұр. 6390
басты құрады. Қой-ешкі саны 29357 басты
Брифинг
көрсетті.
Ет өндірісінің экспорттық əлеуетін ары қарай
арттыру
мақсатында
жеке
шаруа
қожалықтарымен «Сыбаға» бағдарламасы аясында 364 бас ірі қара мал аналығы жəне 57
бас асыл тұқымды бұқалар сатып алынды.
2013 жылы Астана, Қарағанды, Теміртау
қалаларында аудан еңбеккерлері
орасан
қызмет атқарды. Соның айғағы болар екі рет
Астанада, 8 рет Қарағандыда жəне 3 рет Теміртау қаласында жəрмеңкеге қатысып, 70,4
тонна ет, 12 тонна сүт өнімдерін өткізіп,
барлығы 72,8 млн теңге өндірді.
Жолдау міндеттерімен бағаны тұрақтандыру
мақсатында аудан бойынша келелі жұмыстар
атқарылуда. Ақпанның 7, 14, 21, күндері Осакаровка, Молодежный кенттерінде өткізілген
Ауылшаруашылығы жəрмеңкелерінде 910 кило
қара мал етін 950 теңгеге, 1120 кило шошқа етін
700 теңге, 700 ұша тауық етін 250 теңгеден,
22800 дана жұмырқаның ондығын 15 теңгеден
, 235 кг сүт өнімдері литрі 100 теңгеге жəне 50
кило балдың килосы 1000 теңгеге бағалап, тиімді сауданың жалпы құны – 2274,5 мың теңгені
құрады. Арзан бағаға сатылған мал өнімдері
ауыл тұрғындарын қуантып тастады.
Ауыл шаруашылығын дамыту, бəсеке
қабілеттілігін арттыру, азық -түлік қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету бойынша малдың басын
көбейту, олардың тұқымын асылдандыру жəне
өнімділік сапасын арттыруды көздеп отырмыз.
Ж. САПАРОВ,
мал шаруашылы жəне ветеринария
секторының меңгерушісі
Доступ к судебным делам и материалам обеспечивается с момента их регистрации в суде и заведения регистрационно-контрольной карточки. Электронное
наблюдательное производство формируется в суде первой инстанции и содержит электронные формы материалов и процессуальных документов. Для получения
пароля доступа к информации по судебному делу, участник судопроизводства должен явиться лично и предоставить
ответственному
специалисту
суда
удостоверяющий личность документ и ИИН. Выдача пароля производится под роспись, с разъяснением получившему его лицу порядка и личной ответственности за
правомерность использования пароля, а также права на
обращение об аннулировании пароля.
В случае, если лицо, получившее пароль доступа,
утратило полномочия на ознакомление с материалами
дела, действие пароля аннулируется. Пароль может
быть аннулирован либо изменен по обращению получившего его лица /например в случае утери, неправомерного завладения третьими лицами/. Основанием для
аннулирования или изменения пароля является заявление заинтересованного участника судопроизводства,
мотивированная служебная записка специалиста суда
/секретаря судебного заседания/, с соответствующей резолюцией председателя суда или судьи, в производстве
которого находится дело.
Также для удобства граждан с 2012 года в судах республики принимаются электронные исковые заявления
посредством портала «электронное правительство».
«Электронное правительство» РК было позитивно
принято и высоко оценено мировым сообществом - об
этом свидетельствуют высокие позиции в международных и республиканских рейтингах, номинациях и конкурсах. Степень развития казахстанского «электронного
правительства» оценивается как «развивающееся», оно
считается одним из самых успешных.
Н. САФРОНОВА,
ведущий специалист Осакаровского
районного суда
Опасный карантинный сорняк
ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ (РОЗОВЫЙ)
Горчак ползучий (Acroptilon repens D.C.) – карантинное сорное растение семейства сложноцветных, ограничено распространение на
территории Российской Федерации, Украины.
Распространен в Средней Азии (Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) и на Кавказе (Азербайджан, Грузия).
Горчак ползучий –многолетнее корнеотпрысковое растение высотой 20-40 см. Размножается семенами и корневищами. Стебель
прямой, граненый, паутинистоопушенный,
почти до основания ветвистый. Листья очередные, сидячие, рассеченные или зубчатые по
краю; верхние листья цельно-крайние. Корзинки одиночные, округлые, расположены на
концах ветвей, диаметр их 1-1,25 см. Листочки
обертки черепитчатые, верхние и средние - широкие, округлые, зеленоватые, с белой пленчатой каймой; внутренние - узкие, с заостренным
пленчатым придатком, густоволосистые. Все
цветки в корзинке одинаковой величины, обоеполые, трубчатые, с розовым венчиком. Плодсемянка с легко опадающим хохолком, обратнояйцевидной формы, сплюснутая с боков,
гладкая или ребристая, голая, от светло-серого
до соломенно-желтого цвета. Плодовый рубчик
расположен у основания плода.
Горчак ползучий характеризуется мощной
корневой системой, состоящей из главного вертикального корня и отходящих от него в стороны горизонтальных корней. Главный корень
проникает на глубину более 10 метров. Растения, появившиеся из семян, в первые месяцы
растут и развиваются медленно: за 2-3 месяца
формируется розетка из 5-7 листьев. Корневая
система растет значительно быстрее; корни к
этому времени достигают глубины 200 см. Подземные побеги со временем превращаются в
корневища, утолщаются, образуют придаточные горизонтальные корни, на них также закла-
дываются почки размножения. Таким образом,
растение горчака в течение одного вегетационного периода в благоприятных условиях образует куртину диаметром 5-6 м, плотность
которой может достигать 100 стеблей и более
на 1 кв.м.
Сорняк чрезвычайно вредоносен. Он снижает урожайность и качество культур, а также
продуктивность пастбищ. Засоренность зерна
семенами горчака ползучего вызывает горечь
муки. Сено с горчаком ядовито для лошадей и
портит вкус молока у коров. Горчак розовый является одним из самых трудноискоренимых
сорняков и включен в перечни карантинных
сорняков во многих странах. Горчак мощно поглощает воду и питательные вещества из
почвы. Кроме того, он выделяет вещества, которые тормозят (замедляют) рост и развитие
других растений. Меры борьбы. Бороться с ним
чрезвычайно сложно. Значительно легче, соблюдая карантинные правила, не допустить завоза
его
семян
в
новые
регионы.
Профилактические мероприятия: предотвращение заноса семян сорняка в новые регионы
(с семенами, сеном, соломой и другими материалами). Использование для посева чистого
семенного материала сельскохозяйственных
культур и внесение на поля перепревшего навоза.
Агротехнические мероприятия направлены
на ослабление сорняка с помощью периодической подрезки корней. Следует помнить, что хорошего результата в борьбе с горчаком можно
добиться только при сочетании агротехнических мероприятий с применением гербицидов.
К. ШАЙКЕНОВ,
главный специалист госинспектор
по карантину растений ГУ «Осакаровская
РТИ КГИ в АПК МСХ РК»
10 стр.
По з д р а в ля е м
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним
из самых любимых праздников тюркских народов Наурыз
мейрамы,
наступлением Нового года
по солнечному календарю.
Это праздник весны, обновления природы и начала
года.
С 2010 года, согласно резолюции ООН, 21 марта признан Международным днем
Наурыза.
Казахи называли Наурыз Великим Днем улуса - народа. Люди верили: чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Традиции
празднования Наурыза сохранились в народе до сих
пор. В день Наурыза все стараются быть в добром расположении духа, при встрече заключают друг друга в
объятия, высказывают самые добрые пожелания,
чтобы все невзгоды и беды миновали их.
Желаю вам радости, удачи, мудрости, здоровья, благосостояния, мирного синего неба и взаимопонимания.
С. Естифеев,
депутат Карагандинского областного маслихата.
* * *
Құрметті кент тұрғындары!
Сіздерді шын жүректен Наурыз мейрамымен
құттықтаймын.
Көктемнің жаңару мейрамы құтты болсын.
Баршаларыңызға бақыт, молшылық, қуаныш, сəттілік
тілеп, аңсаған армандарыңызға жетіңіздер демекпін. Ақ
мол болсын!
Осакаровка кентінің əкімі Е. Бейсембаев.
* * *
Уважаемые земляки!
Древний праздник Наурыз олицетворяет собой начало нового года, вселяет надежды на самое лучшее.
Поздравляю вас с праздником и желаю здоровья,
счастья, удачи во всех начинаниях, благополучия и процветания.
Аким п. Молодежный.
Мы патриоты
своей Родины
Департаментом внутренних дел Карагандинской области, акиматом Осакаровского района, отделом внутренних дел Осакаровского района проводится акция «Мы патриоты своей
Родины», в честь которой будет организован Гала-концерт в
пос.Осакаровка.
Приглашаем всех жителей и гостей нашего района на Галаконцерт, который состоится 28 марта 2014 года в 16.00 в ДК п.
Осакаровка с участием художественной самодеятельности сотрудников ДВД области.
ОВД Осакаровского района.
Соблюдайте правила
при эксплуатации
отопительных печей
Каждый гражданин должен
заботиться о безопасности
своего дома и своевременно
выполнять требования правил
пожарной безопасности. Статистика неумолимо говорит о
другом.
За истекший период 2014
года на территории Осакаровского района произошло 18
пожаров с ущербом 4 680000
тенге. За аналогичный период
2013 года зарегистрировано
11 пожаров с ущербом 93600
тенге, что на 7 случаев
больше прошлого года. Из них
15 пожаров произошло в
жилых домах и надворных постройках граждан, 3 пожара на
автотранспорте.
В 9 случаях причиной возникновения пожаров послужила неисправность печного
отопления или нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Многие жильцы безответственно относятся к устранению
противопожарных
недочетов, подвергая опасности не только свои дома, но и
соседей. К сожалению, далеко
не все понимают серьезность
последствий от возможных пожаров и допускают нарушения.
Хотелось бы обратиться к
жителям района: соблюдайте
№ 12 (7392)22 марта 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
элементарные требования пожарной безопасности в быту:
- в местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.) к
печам и дымоходам должна
быть устроена несгораемая
разделка толщиной 38 см. от
внутренней поверхности печи
и дымохода до сгораемых конструкций. Для кладки и ремонта печей приглашайте
мастеров, имеющих квалификационные удостоверения.
- постоянно следите за состоянием печей и дымоходов
и своевременно устраняйте
неисправности. Отопительные
печи и дымоходы должны
быть оштукатурены и побелены. В отопительный сезон
не менее одного раза в 3 месяца очищайте дымоходы от
сажи.
- не перегревайте печи и не
приставляйте вплотную к ним
мебель и другие сгораемые
предметы,
- не используйте самодельные электронагревательные
приборы.
А самое главное, не оставляйте без присмотра детей.
Д. КАСПАКОВ,
старший инженер ОЧС
Осакаровского района,
лейтенант п/п службы
с
Н а у р ы з о м!
Құт, береке, ырзықпен бірге күн мен түннің теңесіп,
көктем хабарын жеткізетін Наурыз мейрамы құтты болсын! Ақ мол болсын! Наурыз мейрамы əр шаңыраққа
шаттық силасын.
Батпақ с/о əкімі.
* * *
Дəстүріміздің құндылықтарын арттырып, болашаққа
деген сенімімізді нығайтып, халқымыздың саяси
тұрақтылығы мен бірлігін, сенімін достығын паш ететін
Ұлыс мейрамы құтты болсын! Көктем жылуы мен күннің
шуағы əр əулетке бақыт əкелсін.
Құндызды с/о əкімі.
* * *
Поздравляю с праздником Наурыз мейрамы всех односельчан!
Пусть он принесет вам хорошее настроение. Желаю
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и уверенности в будущем!
Аким Озерного сельского округа.
* * *
Сердечно поздравляю с праздником Наурыз мейрамы
жителей Родниковского сельского округа! Примите
самые добрые пожелания здоровья, счастья, пусть сбудутся все ваши надежды на самое хорошее и светлое!
Аким Родниковского сельского округа.
* * *
Дорогие сельчане!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и
пробуждения природы!
Разрешите пожелать вам в этот прекрасный день здоровья, добра, процветания и красоты жизни!
Аким сельского округа Сункар.
* * *
Уважаемые земляки!
22 марта мы традиционно отмечаем Наурыз – праздник весны и обновления. Поздравляю вас с праздником
и желаю здоровья, успехов в делах, счастья в личной
жини и всяческих благ!
Аким Николаевского сельского округа.
Патриот
Офицер – профессия
героическая
Отделом по делам обороны Осакаровского района проводится набор граждан для поступления в военно-учебные заведения Республики Казахстан:
1. Военный институт Сухопутных войск
2. Военный институт Сил воздушной обороны
3. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи
4. Кадетский корпус МО РК
5. Республиканская школа «Жас-улан».
А так же имеются высшие военные учебные заведения Российской Федерации и дальнего зарубежья.
В военные учебные заведения РК, РФ и дальнего зарубежья
принимаются граждане Республики Казахстан со средним
общим образованием или средним профессиональным образованием, не проходившие срочную воинскую службу, достигшие
17-летнего возраста на день зачисления на учебу, но не старше
21-го года. При сдаче ЕНТ учитывать, что для высших военных
учебных заведений профильным предметом является физика.
За время обучения курсанты обеспечиваются за счет государства общежитием, трехразовым питанием, денежным довольствием, обмундированием, необходимыми учебниками.
Ежегодно предоставляется очередной отпуск летом продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 2 недели. Выпускникам присваивается офицерское
звание «лейтенант» и выдается диплом о высшем военно-специальном образовании соответствующего профиля по специальности, в соответствии с гражданским классификатором,
получают гражданскую специальность водителя категории «ВС».
После окончания военного учебного заведения выпускники трудоустраиваются на воинскую службу по контракту.
Основной задачей военно-учебных заведений является подготовка высококвалифицированных офицеров, обладающих организаторскими способностями, твёрдой волей, решимостью,
стойкостью, находчивостью, широкой инициативой и самостоятельностью действий, имеющих отличную физическую подготовку, способность обучать и воспитывать подчиненных. В
настоящее время военно-учебные заведения располагают современной учебно-материальной базой. Разнообразные средства технического обеспечения, опыт и теоретическая
квалификация профессорско-преподавательского состава обеспечивают всестороннюю подготовку будущих офицеров. Курсанты
изучают
военно-специальные
дисциплины,
общественные науки, высшую математику, физику, иностранные
языки, вычислительную технику, общественные дисциплины. В
процессе обучения курсанты приобретают прочные навыки эксплуатации сложной боевой техники. Наше государство предоставляет молодёжи все возможности получить военное
образование, стать офицерами Вооруженных сил Республики
Казахстан.
К. БЕККУЛОВ,
начальник отдела по делам обороны
Осакаровского района, полковник.
Құрметті жерлестер!
Ұлыстың Ұлы күні барлығыңызға құт-береке əкелсін.
Тельман с/о əкімі Серік Төкенұлы Қаппаров.
* * *
Дорогие жители
Шидертинского сельского округа!
От всей души поздравляю вас с всенародным праздником – Наурыз мейрамы! С приходом Наурыза расцветает земля, а вместе с ней пробуждаются лучшие
чувства, энергия созидания и добра.
Доброго всем здоровья, праздничного настроения и
благополучия!
Аким Шидертинского сельского округа.
Хабарландыру!
Осакаров аудандық соты 26 наурыз 2014 жылы сағ.
10.00-ден 17.00-ге дейін аудандық сот ғимаратында
«Ашық есік күні» іс-шарасын өткізеді. Азаматтарды сот
төрағасы Е. Оспанов қабылдайды. Анықтама телефондары: 8/72149/ 4-12-93, 8/72149/ 4-22-08
Осакаров аудандық сотының баспасөз қызметі
Анонс!
Осакаровский районный суд 26 марта 2014 года с 10.00 до
17.00 часов в здании суда проводит «День открытых дверей».
Прием граждан проведет председатель суда Оспанов Е. Телефоны для справок: 8/72149/ 4-12-93, 8/72149/ 4-22-08
Пресс-служба Осакаровского районного суда
Электронное правительство
НК МФ РК совместно с ЕКЦ АО НИТ создана группа по консультированию вопросов оказания налоговых услуг, а именно по
отдельным вопросам налогового законодательства (расчет налога на имущество физических лиц, расчет налога на транспортные средства, заполнение расчетов патента, упрощенной
декларации, декларации для государственных служащих, заполнение и отправка налоговой отчетности в Кабинете налогоплательщика).
Имеется возможность обращения в ЕКЦ (единый контакт
центр) по отдельным вопросам налогового законодательства (расчет налога на имущество физических лиц, расчет налога на
транспортные средства, заполнение расчетов патента, упрощенной декларации, декларации для государственных служащих,
заполнение и отправка налоговой отчетности в Кабинете налогоплательщика) на бесплатные номера 1414 и 8-800-080-7777.
Сарыөзек № 21 ОМ-не сантехник қажет талап арнайы білімі,
тəжірибесі болуы.
Экспресс-курс предпринимательства
В области в текущем году реализуется программа нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса «Бизнес-Советник», которая предполагает проведение бесплатного
краткосрочного тренинг-обучения населения с предпринимательской инициативой и действующих предпринимателей в городах и районах области посредством предоставления
комплекса унифицированных и доступных знаний по созданию
и эффективному ведению бизнеса.
Согласно утвержденного графика курсы будут проводиться 12 апреля 2014 года в п. Осакаровка.
Желающих принять участие в данном тренинг-обучении заявки направлять в отдел предпринимательства и промышленности по тел. 42247.
№ 12 (7392) 22 марта 2014 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
11 стр.
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Дорогого брата, дядю
Михаила Арменаковича САУЛЬЯН
поздравляем с юбилеем!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то добрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Братья и сестры, племянники.
* * *
Любимую доченьку, сестренку, тетю
Айгуль Тукеновну ШОЛАТАЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
Поменьше проблем, удачи во всем.
Желаем, чтоб в жизни тебе повезло,
Чтоб ты веселилась тучам назло!
Пусть беды твой дом стороной обойдут,
А в гости удача и счастье придут!
Улыбайся сегодня и будь веселей!
Это твой торжественный 40-й юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем
И на долгие годы здоровья желаем!
Мама, Нəсіп, Жанат, Дилара, Аделия.
* * *
Любимого внука
Русланчика ТАЙШУБЕКОВА
поздравляем с днем рождения!
Удачи, счастья в день рожденья,
Любви, здоровья, теплоты!
Пусть сердце наполняет радость
И все сбываются мечты!
Бабушка, дедушка.
Дорогую и любимую
Наташеньку РАЕВСКУЮ – КОРНИЛОВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Родная, любимая наша доченька и сестра,
Добра и красива, ты сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье...
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.
С любовью, папа, мама и брат.
* * *
Дорогого, любимого
Михаила Арменаковича САУЛЬЯН
поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей!
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Братья, сестры, племянники.
* * *
Уважаемую
Наталью Георгиевну СЕРГЕЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить!
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость Вам несут,
Любимой быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!
Коллектив КГКП ДО «Қарлығаш».
РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, микроволн., телевиз., стир. маш. автомат. С выездом. Тел. +77771073962.
ТЕХОСМОТР
Автомобили легковые, грузовые, прицепы. п. Осакаровка,
ул. Литвиновская, 167/1 (на территории автосерв. «Акбозат»),
тел. 50678, 87014230949.
ИП Калинина
осуществляет грузоперевозки на грузовой газели. Обращаться по тел. 87021309233, 87784603299, 42341.
Ç„‡ÁËÌ ´–ÚÓËÚÂθª ÔÂÂÂı‡Î ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ.
ÿÍÓθ̇ˇ, 106.
”‚‡Ê‡ÂÏ˚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË! ” Ì‡Ò ÓÚÍ˚ÎÒˇ ÓÚ‰ÂÎ ÚÓ‚‡Ó‚ ËÁ “ÛˆËË! ¬ ÔÓ‰‡ÊÂ: ÔÓÒÚÂθÌÓ ·Âθ (‚ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ), ÔÓÎÓÚÂ̈‡, ÍÛı. ̇·Ó˚, Ò͇ÚÂÚË, ÔΉ˚,
ÔÓÍ˚‚‡Î‡, ÔËʇÏ˚, ÌÓ˜Ì. ÒÓÓ˜ÍË. ÕÓ‚Ó ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ
ÔÓ ÔÂÊÌËÏ ˆÂ̇Ï!
–ƒ¿≈“–fl ‚ ‡ÂÌ‰Û Ï‡„‡ÁËÌ ·˚‚¯ËÈ ì–ÚÓËÚÂθî ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. ŒÍÚˇ·¸Ò͇ˇ, 79, ÚÂÎ. 87014051350
凄‡ÁËÌ «å‡ÍÒËÏÛÏ»
Новое поступление обоев, все для рассады, электротитаны, газплиты, стир. машины, электротовары с гарантией
до 2-х лет, все для ремонта и мн. др. п. Осакаровка, ул.
Литвинская, 100, тел. 51136, 87026527923.
Услуги АС машины
Откачка септиков - 1200 тг. Тел. 87754495532.
œÓ ÛÎˈ “‡ڇθÌÓÈ 71/1 Œ“ —¤À–fl χ„‡ÁËÌ ˆ‚ÂÚÓ‚. ¡Óθ¯ÓÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÊË‚˚ı Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚, Ïˇ„ÍË ˄ۯÍË, ÓÙÓÏÎÂÌË ԇÁ‰ÌËÍÓ‚, Ò‚‡‰Â·.
œË„·¯‡ÂÏ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ̇¯ χ„‡ÁËÌ Ò 9 ‰Ó 6 ˜‡Ò. ·ÂÁ
‚˚ıÓ‰Ì˚ı.
Уважаемые жители и гости
п. Осакаровка!
– 26 ÔÓ 30 χڇ 2014 „. ̇ ÚÂËÚÓËË ˚Ì͇ –œ 컯ËÏî Ô˄·¯‡ÂÏ ¬‡Ò
ÔÓÒÂÚËÚ¸ ˇÏ‡ÍÛ Ï‡„‡ÁË̇ MAREX, „. œ‡‚ÎÓ‰‡, ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ·˚ÚÓ‚ÓÈ Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÚÂıÌËÍË:
ÚÂ΂ËÁÓÓ‚, ıÓÎÓ‰ËθÌËÍÓ‚, ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı, „‡ÁÓ‚˚ı Ë ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı, ÏÛθÚË‚‡ÓÍ, ÏˇÒÓÛ·ÓÍ, ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚˚ı Ô˜ÂÈ, ÒÚˇθÌ˚ı
χ¯ËÌ, Ô˚ÎÂÒÓÒÓ‚, ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚, ÒÓÚÓ‚˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ Ë ˆËÙÓ‚˚ı ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚.
œÓ –¿Ã¤Ã Õ»« »Ã ÷≈Õ¿Ã
„. œ‡‚ÎÓ‰‡‡!
“‡Í Ê ‚ÓÁÏÓÊ̇ ÔÓÍÛÔ͇
‚ —¿––—Œ◊ ” 0%!
¡≈« œ—≈ƒŒœÀ¿“¤, ¡≈« œ≈—≈œÀ¿“¤!
(ÔË Ò· ËÏÂÚ¸ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ
΢ÌÓÒÚË).
Будем рады видеть Вас!
Тел. 8 777 564 6712, 8 701 937 7019.
ПРОДАЮТСЯ
*цыплята, утята, гусята,
корм, ракушка, лен, доски,
брус, стропила, бревна, столярные изделия на заказ,
профлист, жесть, уголок,
трубы, котлы отопленифя, шестигранник, OSB, крагис, сетка
рабица, минвата, пенопласт,
рубероид, битум и т . д. Обращаться: п. Осакаровка, ул.
Сельхозснабская, 65, тел.
41925, 50828, 87056139309.
*3-комн. кв-ра с хор. ремонтом в 2-этажн. доме с нов.
меб. и быт. техн., имеется хол.,
гор. вода, нов. паровое отопл.,
пласт. окна, нов. межкомн. и
входная двери, больш. балк.,
сарай, углярка. п. Осакаровка,
ул. Пионерская, тел. 41934,
87770746701.
*земельный участок 20
соток, вдоль трассы; а/м ВАЗ2104, 2002 г. в., белый. Тел.
87017549126, 87051833364.
*больш. дом (ванная, нов.
водопр., все хозпостр.). Обращаться: с. Батпак, ул. Садовая, 16, тел. 33733.
*благоустр. 2-комн. квартира в п. Осакаровка, ул. Театральная, 1, кв. 9. Тел 43406,
87014705740.
*автокемпинг. Цена 150000
у. е. Тел. 87015552708,
87013163726.
*цыплята-бройлеры.
п.
Осакаровка, ул. Охотская, 10,
кв. 1 тел. 50709, 87017114860.
*грабли поперечные, КУНы,
косилка, стогомет. Новые. Россия. Тел. 87028491110.
*Т-40, лопата на бульдозер
ДТ-75, двигатель по запчастям
ДТ-75. Тел. 87712859016.
*прессподборщики тюковые немецкого производства.
Астана. Тел. 87079988777.
*благ. дом (тел., интерн.,
водопр., санузел), 25 соток,
малинник, гараж, 2 сеновала.
Обращаться: с. Батпак. Тел.
33748, 87021974371.
*а/м Гольф-3, 1992 г. в., V1,8. Обращаться по тел.
87018953810, 87055107252.
*нов. гарантийный ноутбук
(до мая 2014 г.) Lenove G-580.
Цена
договорная.
Тел.
87053866379, 87751669678.
*4-комн. квартира в 2-кв.
доме (пласт. окна, водопр.,
кочегарка отд., санузел, гараж,
сарай) в п. Осакаровка, ул. Целинная, 42, тел. 42041 (после
17.00), 87023650091.
*дом в п. Осакаровка, ул.
Пацаева, 1. Обращаться по
тел.
87784758584,
87026526977.
*срочно корова дойная с
телком, первотелка стельная
(апрель), бычок годовалый.
Тел.
87023516869,
+77056366140, 41857.
*благ. дом с меб., облож.
силикат. кирпичом, пласт.
окна, нов. санузел, хозпостр.,
гараж, погреб, огород, эл. фуганок, телевизор яп., аквариум
100 л, ст. колбасница. п. Осакаровка, ул. Северная, 35, тел.
87711958804, 42850 (после
20.00).
*холодильник двухкамерный. Обращаться по тел.
87783469460, 42315.
*3 дойные коровы. Обращаться: с. Пионерское, тел.
34200.
*4-комн. кв-ра в 2-эт. коттедже, санузел, вода постоянно, хозпостр. и больш. зем.
участок, частично с мебелью.
п. Осакаровка, ул. Пионерская, 13 «а», кв. 2, тел. 43325,
87013459069.
*ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для
ребенка
3
лет.
Тел.
87021362619.
*ИП Гераськина Н. О. (свидетельство о госрегистрации серия
12915 № 0246855 выданное 25.06.2013 г.) объявляет о прекращении своей деятельности.
*ИП Атрашкевич (свидетельство о госрегистрации серия
12915 № 0246842 от 16 мая 2012 г.) объявляет о прекращении
своей деятельности.
*ИП Гордиченко В. С. (свидетельство о госрегистрации серия
12915 № 0246874 от 15.07.2013 г.) объявляет о прекращении
своей деятельности.
*ИП Калашникова Р. П. (свидетельство о госрегистрации серия
09915 № 0020567 от 05.12.2011 г.) объявляет о прекращении
своей деятельности.
*ФХПТ Бердюгин В. В. (свидетельство о госрегистрации серия
12915 № 0668262 от 25 мая 2012 г.) объявляет о прекращении
своей деятельности.
*ИП Рейзвих Г. П. (свидетельство о госрегистрации серия
09915 № 0020417 от 20 июня 2011 г.) объявляет о прекращении
своей деятельности.
*Утерянный акт на право частной собственности на земельный участок № 3-271 от 15.07.2008 г. по адресу: с. Акбулак, ул.
Целинная, д. 6, кв. 4, выданный на имя Слугина Николая Григорьевича, считать недействительным.
*Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону
№ 1379 от 13.04.2008 г. на имя Слугиной Любови Ивановны, считать недействительным.
*Утерянные акт о приемке легализованного объекта в эксплуатацию (от 25.01.2008 г.) и постановление (№ 05/25 от 31.01.2008
г.) на имя Лигостаева Владимира Александровича, считать недействительными.
*Утерянный аттестат о среднем образовании серия ОБ №
0221797, выданный в 2000 году СШ № 17 с. Сункар на имя Ковалева Василия Геннадьевича, считать недействительным.
От всей души!
Выражаем огромную благодарность жителям с. Николаевка,
соседям, коллегам за оказанную материальную и моральную помощь в проведении похорон Гонта Николая Андреевича.
Низкий вам поклон! Дай Бог всем здоровья, семейного благополучия.
Семья Дёминых.
Коллектив ЦДОШ выражает глубокое соболезнование
Агеевой Лидии Александровне по поводу смерти мамы.
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
Заказ 12 Тираж 3800
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Другие
Просмотров
157
Размер файла
3 639 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа