close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

методреком 2014-2015 УЗАГАЛЬНЕНІ

код для вставкиСкачать
 ВІДДІЛ ОСВІТИ
ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
МЕТОДИЧНОЮ РАДОЮ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
___________________Н.М. Міняйлова
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до наказу МОН України від 03.06.08 № 496 "Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"
Охтирка, 2014
Зміст
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з української мови та української літератури3
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з математики16
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з історії21
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з іноземних мов27
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з фізики37
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з географії та економіки42
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з інформатики45
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з біології, природознавства, основ здоров'я49
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
зі світової літератури та російської мови56
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з музики та естетичних дисциплін72
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з трудового навчання та технології73
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з фізичної культури78
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з хімії88
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з Захисту Вітчизни95
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з української мови та української літератури
Українська мова
У 2014-2015 н.р. при викладанні української мови та літератури слід керуватися наступними документами:
лист МОНУ від 01.07.2014 №1/9-343 "Про організацію навчально- виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі";
лист МОНУ від 24.05.2013 №1/9-368 "Про організацію навчально- виховного процесу в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі";
наказ МОНУ від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти";
лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року";
методичний лист Міністерства від 21.08.2010 № 1/9 -580 "Ведення класного журналу" відповідно до "Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів".
У 2014-2015 навчальному році вивчення української мови в 5-6 класах здійснюватиметься за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 № 664: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2013. У 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5-12 класи.-К.: Ірпінь: Перун, 2005.
У 10-11 класах - за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021). За новою програмою з української мови для 5-9 класів кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл їх між 6 і 7 класами (раніше - відповідно по 3 год. на тиждень (по 105 год.): 5 клас - 3,5 год. на тиждень (122 год.); 6 клас - 3,5 год. на тиждень (122 год.,); 7 клас - 2,5 год. на тиждень (88 год.); 8 клас - 2 год. на тиждень (70 год.); 9 клас - 2 год. на тиждень (70 год.).
Вивчення української мови в 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством: О.П. Глазова. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2014. С.Є.Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2014.
О. В. Заболотний, В. В.Заболотний. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2014.
Оформлення сторінок класного журналу
Усі надписи колонок на сторінці "Облік навчальних досягнень учнів" здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: "Зошит", "Тематична", "І семестр", "ІІ семестр", "Скоригована", "Річна", "ДПА", "Апеляційна".
Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання й розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне й монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів.
Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота. Проводиться вона лише у формі тестових завдань. На сторінці "Зміст уроку" робиться запис: Контрольна робота №1 (тест). Дієслово.
або
Контрольна робота №3 (тест). Безсполучникове складне речення.
На сторінці "Облік навчальних досягнень учнів" під датою виставляються оцінки або "н" у разі відсутності учня. Рекомендуємо для полегшення самоконтролю уроки розвитку мовлення, контрольні роботи нумерувати.
Після контрольної роботи слід проводити уроки аналізу. Рекомендуємо на сторінці "Зміст уроку" зробити запис : Аналіз контрольної роботи. Контрольне читання мовчки. "І.Котляревський".
Після контрольної роботи №1 запис у журналі буде таким: Аналіз контрольної роботи. Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Дієслово".
У 10- 11 класі (рівень стандарту) урок контрольного читання можна провести із уроком розвитку мовлення. Окрім контрольної роботи з мовної теми, фронтально оцінюються також аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір.
Фронтальні види контрольних робіт:
Форми контролю5678910111IIІIIІII1IIІIIІIIІIIПеревірка мовної теми*44443322222222Письмо: переказ11111111111111твір-1-1-111111-1-Правопис: диктант**11111111111111Аудіювання*-1-1-1-1-1-1-1Читання мовчки*1-1-1-1-1-1-1-* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.
** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.
У таблиці зазначена мінімальна кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.
Звертаємо увагу, що зазначена кількість видів контролю в 10-11-х класах стосується рівня стандарту та академічного рівня.
У старших класах профілю "Українська філологія" кількість видів контролю збільшена.
Фронтальні види контрольних робіт у класах профілю "Українська філологія":
Форми контролю10 клас11 класІ семестрII семестрІ семестрII семестрПеревірка мовної теми*3333Письмо: переказ1111твір1111Правопис: диктант**1111Аудіювання*1111Читання мовчки*1-1- Індивідуально оцінюється: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. До цих видів діяльності не відводять окремого уроку, а результати оцінювання виставляють у колонку без дати і враховують у найближчу тематичну. У першому семестрі пропонуємо провести оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний твір, діалог). У всіх класах доцільно перенести урок розвитку мовлення "Складання та розігрування діалогів відповідно до ситуацій" у перший семестр.
У другому семестрі пропонуємо провести оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності(усний переказ і читання вголос). Надаємо запис цих видів діяльності по класах у І та ІІ семестрах:
5-9-й10-й, 11-йІ семестрІІ семестрІ семестрІІ семестрУсний твір
Діалог
Читання мовчкиАудіювання
Усний переказ
Читання вголосУсний твір
Діалог Читання мовчкиАудіювання
Усний переказ Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу. Якщо учень був відсутній під час написання цієї контрольної роботи, він її не писатиме в інший час, і тематична оцінка йому виставлятиметься лише на підставі поточних. Один раз на семестр у кожному класі окремо здійснюється контроль за орфографічною та пунктуаційною грамотністю учнів (контрольний диктант) (див.: таблиця "Фронтальні види контрольних робіт").
Контрольний диктант слід провести перед останньою контрольною роботою кожного семестру й оцінку за нього врахувати як поточну при виставленні тематичної.
На сторінці "Облік навчальних досягнень учнів" у день проведення контрольного диктанту під датою виставляються оцінки та "н" тим, хто був відсутній. Якщо учня не було на уроці, то він не писатиме контрольний диктант в інший час.
На сторінці "Зміст уроку" робиться запис: Контрольний диктант "Осінь".
Решту часу такого уроку можна використати на закріплення знань. Тому можливий такий запис уроку: Контрольний диктант "Осінь". Правопис іменників. Тренувальні вправи.
Оцінка за зошит виставляється до класного журналу один раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Оформлення сторінок обліку проведених занять та навчальних досягнень учнів з української мови в класному журналі Орієнтовна схема запису в журнал і результатів оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови подано в методичному листі Міністерства від 21.08.2012 №1/9-580.
N
п/п 04
0906
0911
0913
0918
0920
0925
0927
09Зошит02
1004
1009
1011
10Діалог16
10Усний твір18
1023
1025
10Зошит06
1108
1113
1115
1120
1122
1127
11ЗошитТематична1 Брик Ольга 10 8 10 9 10 9 101010 9 1010 10 1010102 Вакула Інна6 8 7 9 8 8 9 8 898 7 8 6 99 10 8 9993 Вовк Іван4 5 6 4 7 6 676 77 7 777
N
п/п 04
1206
1211
1212
1213
1214
1218
12Читання мовчкиЗошит21
1222
12ТематичнаI семестрСкоригована16
0118
0123
0125
0129
0130
0131
01Зошит05
0207
02Усний переказ12
0214
021 Брик Ольга 9 10 9 1111 11 910101099 9 10 9 9 1011 10 9 2 Вакула Інна7 8 88 7 8 98896 7 8 8 79 8 8 3 Вовк Іван6 6 67 5 6 66678 7 6 8 57 6 7 N
п/п ЗошитАудіюванняТематичнаЧитання вголосЗошитЗошит1 Брик Ольга 9 10 9 1010109 910 108 8 1010 10 10 11 119 2 Вакула Інна7 8 8 8888 79 6 98 98 8 7 7 8 88 8 3 Вовк Іван7 7 4 67767 76 77 6 7 6 7 77 8 N
п/п ЗошитТематичнаII семестрСкоригованаРічнаДПААпеляційна1 Брик Ольга 10 10 1110111010112 Вакула Інна8 7 9 9898993 Вовк Іван6 8 878777 Під час проведення уроків розвитку мовлення використовується абревіатура РМ.
Заповнюючи графу "Домашнє завдання", необхідно вказати, що саме треба виконати. Наприклад: * Вивчити § 2. Виконати впр. 21або впр. 22.
* Опрацювати § 2, скласти опорну таблицю, виконати впр. 8.
* Вивчити правила. А.Виконати впр.80. Б.Написати твір - мініатюру "Бабине літо", використовуючи дієприслівникові звороти.
* Опрацювати § 2, виконати впр. 28,* скласти запитання до вивченої теми.
Домашні завдання можуть бути різнорівневими(гр.А. - слабіша, гр.Б.- сильніша) або підвищеної складності, індивідуальні (*),таких завдань може бути 3-4 на сторінці. Записуючи домашнє завдання першого уроку, необхідно зазначити, за яким підручником працює клас.
№ з/пДата Зміст урокуЗавдання додому
Глазова О.М., Коритнік Л.І. Українська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 20121. 04
12РМ № 3. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух.Скласти конспект статті с. 45; опрацювати таблицю с. 48.2. 06
12Стилістичне забарвлення значущих частин слова.Написати твір-мініатюру в художньому стилі "Осінь". Повторити § 3-5.3. Звертаємо особливу увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не ставиться.
Українська література
У 2014-2015 навчальному році вивчення української літератури в 5-6 класах буде здійснюватися за програмою, затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 № 664: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2013.
У 7-9 класах - за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Ірпінь: Перун, 2005. У 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021). З метою удосконалення навчальної програми з української літератури з обов'язкового вивчення вилучено такі теми:
5 клас
Є.Гуцало. "Зірка", "Чарівники", "Журавлі високі пролітають..." (поезії) з розділу "Рідна Україна. Світ природи".
6 клас
О.Іваненко. "Друкар книжок небачених" з розділу "Загадково прекрасна і славна давнина України" та додано такі твори:
5 клас
О.Олесь. "Заспів", "Україна в старовину", "Похід на Царгород" (поезії); Зірка Мензатюк. "Таємниця козацької шаблі" до розділу "Історичне минуле нашого народу".
6 клас
В.Рутківський. "Джури козака Швайки" до розділу "Загадково прекрасна і славна давнина України"; І.Калинець. "Писанки"; "Стежечка", "Блискавка", "Веселка", "Криничка", "Дим" (зі збірки "Дивосвіт" - на вибір) (поезії) до розділу "Я і світ".
Зазначені твори спрямовані на патріотичне виховання учнів, розвиток їх творчої уяви, фантазії, знайомлять з найкращими надбаннями сучасних авторів.
Вивчення української літератури в 6 класі буде здійснюватися за підручниками "Українська література", 6 клас (автор Л.Т.Коваленко), "Українська література", 6 клас (автор О.М. Авраменко).
Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.
Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота в одній із форм (див.: таблиця "Обов'язкова кількість видів контролю"), якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми.
На сторінці "Зміст уроку" робиться запис: Контрольна робота (вид роботи). Назва розділу. Наприклад:
Контрольна робота №2 (твір). Проза 20-30-х років ХХст. Творчість Миколи Хвильового, Ю.Яновського, Остапа Вишні. або
Контрольна робота №2 (розгорнуті відповіді на запитання). Проза 20-30-х років ХХст. Творчість Миколи Хвильового, Ю.Яновського, Остапа Вишні.
На сторінці "Облік навчальних досягнень учнів" під датою виставляються оцінки або "н" у разі відсутності учня. Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу. Можливі види контрольних робіт:
* тест;
* відповіді на запитання;
* контрольний літературний диктант;
* анкета головного героя;
* комбінована контрольна робота тощо;
* письмові контрольні твори.
Обов'язкова кількість видів контролю
5-9 класи
Класи56789СеместриІІІІІІІІІІІІІІІКонтрольні роботи
у формі:
* контрольного класного твору;
* виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)2
-
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
23
1
24
2
24
2
2Уроки розвитку мовлення* (РМ)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)Уроки позакласного читання (ПЧ)2222222211ЛРК2222Виразне читання1111Перевірка зошитів4545454545
10-11 класи
Класи10111011СеместриІІІІІІІІІІІІРІВЕНЬ СТАНДАРТУ,
АКАДЕМІЧНИЙПРОФІЛЬНИЙ
РІВЕНЬКонтрольні роботи у формі:
* контрольного класного твору;
* виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 3
1
23
1
23
1
23
1
24
1
34
1
34
1
34
1
3Уроки розвитку мовлення* (РМ)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)2
(у+п)Уроки позакласного читання (ПЧ)11112222Перевірка зошитів45454545*У кожному семестрі обов'язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого - писемного. Умовне позначення у таблиці - (у + п).
Поданий у таблицях розподіл годин є мінімальним і обов'язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо. У 8-9-х класах із поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (визначається вчителем).
Можливі види робіт із розвитку мовлення:
* складання оповідання (казки) за прислів'ям;
* добір прислів'їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;
* введення власних описів в інтер'єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;
* усний переказ оповідання, епізоду твору;
* твір-характеристика персонажа;
* написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;
* написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;
* твір-опис за картиною;
* складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);
* підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) - індивідуального чи колективного - з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;
* складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;
* написання реферату;
* ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору; * написання листа авторові улюбленої книжки;
* інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.
Оцінка за зошит виставляється до класного журналу 1 раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять з української літератури у класному журналі подано в методичному листі Міністерства від 21.08.2010р. №1/9-580
Із загальної кількості уроків позакласного читання в 7-11 класах половина відводиться на уроки літератури рідного краю. На сторінці "Зміст уроку" робиться запис: Позакласне читання. Література рідного краю. Гармонія природи і людини в поезіях Н.Багатої.
У 5-6 класах уроки позакласного читання та літератури рідного краю рекомендуємо нумерувати. На сторінці "Зміст уроку" робиться запис:
Позакласне читання №1.Гармонія природи і людини в поезіях (автор.
або
Література рідного краю №1.Гармоніяприроди і людини в поезіях (автор).
У графі "Зміст уроку" тема уроку позакласного читання записується конкретно й повністю. Наприклад: Позакласне читання №3. Іван Багряний. Роман "Огненне коло", змалювання в ньому національної трагедії в роки Другої світової війни.
Рекомендуємо уроки розвитку мовлення записувати так:
РМ №1. Усний твір-характеристика героїв повісті І.С.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
або РМ №2. Лист до літературного героя (Нечипора Варениченка).
Оцінки за знання творів напам'ять виставляються в окрему колонку без дати з надписом "Напам'ять".
Обов'язково записувати такий вид роботи, як виразне читання. Наприклад: Поезія київських неокласиків. Виразне читання напам'ять.
У 5-6 класах уроки виразного читання нумеруємо. Запис у журналі буде таким: Виразне читання №1. Декламування поетичних творів Т.Г.Шевченка.
Записуючи домашнє завдання, необхідно чітко зазначити, що саме треба виконати. Наприклад: Прочитати повість М.Коцюбинського "Дорогою ціною", виписати цитати до образів Остапа й Соломії.
Додатковий запис щодо теми над датами в журналі не ставиться.
Ведення й перевірка зошитів з української мови та літератури регламентується листом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 року № 1/9-301 "Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11-х класах". Відповідно до цього листа основними видами письмових робіт з української мови є такі:
* класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ - одна або дві (на розсуд учителя), але не більше двох; якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома пропонується дві або три вправи);
* словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 - у 5 класі, 24 - у 6-7 класах, 36 - у 9-10 класах, 48 - в 11 класі);
* навчальні диктанти, твори й перекази;
* самостійні роботи;
* тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);
* складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.
Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є:
* відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;
* написання навчальних класних і домашніх творів;
* виконання самостійних робіт;
* складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.
Обов'язкова кількість видів контролю з української мови та літератури подана в листі Головного управління освіти і науки від 13.09.2010 року № 4619"Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів".
Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.
Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:
* 5-9 класи - по два зошити;
* 10-11 класи - по одному зошиту.
Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.
Кількість робочих зошитів зукраїнської літератури - по одному в кожному класі.
Для контрольних робіт з української літератури в усіх класах використовують по одному зошиту. Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).
Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього поточного навчального року.
Порядок перевірки письмових робіт
Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють:
* у 5-6 класах - двічі на тиждень;
* у 7-9 класах - 2-3 рази на місяць;
* у 10-11 класах - двічі на місяць.
Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.
Оцінку за ведення зошитів з мови та літератури виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою колонкою в журналі. Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:
* наявність різних видів робіт;
* грамотність (якість виконання робіт);
* охайність;
* уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).
Ведення зошитів з української мови та літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.
Орфографічний режим
Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
Дату класної, домашньої та контрольної роботи з української мови й літератури у 5-11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому - вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:
Сьоме лютого
Класна робота
У 10-11 класах у зошитах з української літератури можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:
07.05.06 Класна робота
В інших класах дата й назва робіт з української літератури оформлюються так, як і з української мови. У зошитах для контрольних робіт з української мови та літератури в усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад:
Сьоме лютого
Читання мовчки
Іван Котляревський
або
П'яте жовтня
Розвиток мовлення
Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
Україночка
Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.
Зразок підпису зошита:
Зошит
для робіт з української мови
учня 5- А класу
Охтирської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №3
Охтирської міської ради
Сумської області
Захарченка Сергія
Зошит
для контрольних робіт
з української літератури
учениці 7 -В класу
Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Охтирської міської ради
Сумської області
Усенко Олени
Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).
Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт:
Усі записи, помітки й виправлення в учнівських письмових роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом. Виявлені помилки позначають так:
* орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (׀ - орфографічна, v - пунктуаційна, г - граматична), помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою ( ⁄ ) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, указують на березі тип помилки, проте її не враховують при остаточному визначенні оцінки.
* лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові помилки (логічні - втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні - неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (Л - лексична, С - стилістична, З - змістова помилки). У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі Домашнє завдання,після запису домашнього завдання записує: Заміна, прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
По закінченню навчального року після всіх записів у графі Зміст уроку відмічається виконання програми. Наприклад: За програмою - 35 год.
Фактично проведено - 33 год.
Тематичних за програмою -3
Фактично проведено - 3
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з математики
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів переходять на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. З метою організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендуємо опрацювати методичні рекомендації, надані у листі Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі".
У 2014-2015 н.р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами:
5-6 класи - Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували: М.І. Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. Нелін, Д.А. Номіровський, А.В. Паньков, Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, М.С. Якір.
7-9 класи - Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005. - 64 с.
10-11 класи - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. - Х.: Вид-во "Ранок", 2011. - 384 с.
8-9 класи (поглиблене вивчення) - Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.- № 16-17.
5-7 класи (поглиблене вивчення) - Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю (авт. Харік О.Ю.) - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. До профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. - Х.: Вид-во "Ранок", 2011. - 384 с.
Всі програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та надруковані у фахових виданнях. Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 "Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ", наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 "Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності" (Класний журнал для V-XI класів (додаток 2, на 29 арк.).
Записи в журналі ведуться державною мовою. Записи проводяться чорнилами (пастою) чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою. Звертаємо увагу на заборону використання коректора.
Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник - місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.
Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: "зошит", а не "за зошит"; "І семестр", а не "за І семестр".
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.
У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).
У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної роботи тощо.
У графі "Завдання додому" стисло записується його зміст (опрацювати, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань. Скорочення в записах домашнього завдання та тем уроків недопустимі.
Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом МОН України від 29.10.07 р. № 1/9-651 "Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів".
Завдання для домашньої роботи повинні бути диференційовані. Диференціацію домашніх завдань домовимося позначати *.
Теми повинні бути конкретизовані: кожного уроку повинна бути записана окрема тема. Неприпустимо декілька уроків поспіль записувати одну й ту саму тему уроку (наприклад "Розв'язування рівнянь").
Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики у 2013-2014 навчальному році здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 "Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану" (додаток 11 наказу).
Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів; робота з графіками, схемами, діаграмами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. Поточне оцінювання учнів з математики проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основою для коригування роботи вчителя на уроці.
Наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов'язково з відповідними фіксованими записами в журналі.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв'язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).
У структурі викладу теми рекомендуємо підтримувати проведення уроку узагальнення знань, умінь, навичок та уроку корекції знань, умінь, навичок (після контрольної роботи). Тематична оцінка виставляється за результатами опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та навчальної активності школярів. У процесі вивчення значних за обсягом тем можливе проведення декількох проміжних тематичних оцінювань.
Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований (а)).
Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів з математики
математика Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)
№ з/п Місяць і число
П.І.
учня Тема.28
1101 12 02
1203
1204 1208
12 ЗошитТематичнаІ семестр Скоригована 1нннннннн/а27987831210121212
математика Облік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)
№ з/п Місяць і число
П.І.
учня Тема.
II семестрСкоригованаРічнаДПА*Апеляційна*1Антонов Антон2Петрова Ірина3Щукіна Ольга* для класів, у яких проводиться державна підсумкова атестація
Зразок оформлення сторінки обліку проведених
занять у класному журналі з математики
Записи справа
№ з/пДата Зміст урокуЗавдання додому4. 03
09Подільність натуральних чисел. Дільники натурального числа. Прості і складені числаОпрацювати §1,
№ 14, 20, 22,265. 04
09Ознаки подільності на 2, 5 і 10Повторити §1, опрацювати §2, № 62, 73, 78*6. 05
09Ознаки подільності на 3 і 9Опрацювати §3,
№ 98, 102, 108,1127. 10.Розв'язування вправ. Самостійна робота
Повторити§1-6, №210(а),214,219*11.Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ
Повторити§1-6, типові задачі №6,7,9*,10*(с. 36) ......12.Контрольна робота № 1 з теми "Подільність натуральних чисел"
Повторити§1-613.Аналіз контрольної роботи.
Розв'язування вправ підвищеної складностіПовторити§1-6,
№1462*,1463*(а,в,г)
Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529 "Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах" (окрім кількості контрольних робіт).
Зразок підпису зошитів
Зошит
для робіт з математики
учня 5 класу
Охтирської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1
Охтирської міської ради Сумської області
Колісника Сергія
Кількість і призначення учнівських зошитів Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів: з математики: 5 - 6-класи - два зошити; 7 - 9-класи - два зошити з алгебри і один геометрії; 10 - 11-класи - один зошит з алгебри та початків аналізу і один - для інших видів письмових робіт.
Для контрольного тематичного оцінювання з усіх дисциплін передбачаються окремі зошити, які зберігаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі. Порядок перевірки письмових робіт Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються: у 5 - 6-х класах - з математики - один раз на тиждень; у 7 - 9-х класах з алгебри та геометрії - один раз на два тижні; у 10 - 11-х класах з математики - двічі на місяць. Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється в класний журнал щомісяця. По закінченню навчального року після всіх записів у графі Зміст уроку відмічається виконання програми. Наприклад: За програмоюФактично проведеноВсього годин3533Самостійних робіт55Контрольних робіт66Тематичних атестацій55 Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії
Перед ознайомленням із викладеними нижче рекомендаціями необхідно вивчити інструкцію МОН України, відповідно до якої робимо пояснення, що стосуються предметів суспільно-гуманітарного циклу (історія України, всесвітня історія, правознавство, Людина і світ, філософія)
Записи, здійснені в журналі, мають свідчити про знання учителем основних освітніх документів, відображати якість навчання, умотивованість виставлених оцінок, виконання програми з предмета, ведення тематичного обліку. Починаючи робити записи до журналу, ознайомтесь із змістом пояснювальної записки до нього, записи робітьзгідно цих вимог.
Оцінювання навчальних досягнень учнів та ведення відповідних записів щодо його здійснення
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до наказу МОНМС України від 30.08.2011 № 996 "Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", орієнтованих вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з історії (додаток6), правознавства (додаток 7), етики (додаток 8).
Як визначено цим документом, "... результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони передбачають здатність осмислено їх використовувати." документом передбачено реалізацію компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів: "Удосконалення освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях."
Не підлягають обов'язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять. Які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня.
Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Проведення окремої тематичної атестації не передбачається. На останньому уроці з теми учитель можепровести письмову роботу з контролю знань.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній (я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню ( як і будь-яка інша, крім семестрових).
Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Семестрові роботи як окремий вид підсумкових робіт не проводяться. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована після колонки І семестр та ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати, не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10червня поточного року.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Оцінка за державну підсумкову атестацію виставляється в колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку Апеляційна без дати. Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПАробиться запис н/а (не атестований(а)).
Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики
Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.
Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 та проводяться протягом навчального року.
Записи на правій сторінці журналу
1. У графі Зміст урокувідповідно до календарного планування стисло записується тема уроку. Якщо назва теми дуже об'ємна - узагальнюють і записують головне. Слів не скорочують
Учитель може на власний розсуд використовувати резервні години - планувати проведення контрольних робіт, лабораторних, практичних, семінарів, засідань "круглих столів" тощо.Форма проведення занять у класному журналі не фіксується.
2. Останній урок у темі, який раніше був уроком тематичного оцінювання, зараз уроки узагальнення, не вимагає єдиного типу чи форми.Форми і методи проведення уроків узагальнення вчитель обирає самостійно з урахуванням дидактично-методичних і психологічних основ проведення таких видів занять.
У графі Зміст уроку журналу робиться запис Урок узагальнення з теми "________".
3. Домашні завдання починають записувати з великої літери. Стисло записується його зміст ( почитати, опрацювати, повторити - вказуються сторінки, параграфи; дати усно чи письмово відповіді на запитання - вказати №, сторінку; скласти чи заповнити таблицю,схеми, тести, бліц-питання, підготувати повідомлення - вказати назву. Наприклад:Прочитати с.12-16, виконати завдання на контурній карті с.7. Завдання необхідно диференціювати за варіантами, здібностями учнів. Індивідуальні чи завдання підвищеної складності можна позначати зірочкою -*. Скорочення робити відповідно правил правопису. Перевантажувати учнів домашніми завданнями неприпустимо.
4.У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі Домашнє завдання,після запису домашнього завдання записує: Заміна, прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
5.По закінченню навчального року після всіх записів у графі Зміст уроку відмічається виконання програми. Наприклад: За програмою - 35 год.
Фактично проведено - 33 год.
Тематичних за програмою -3
Фактично проведено - 3
Програму виконано в повному обсязі
Цей запис учитель засвідчує власним підписом.
Записи на лівій сторінці журналу
1. Дати записаних уроків мають відповідати датам уроків, записаних справа і їх кількість однакова. Дата проведення одного уроку записується один раз.
2. Назви колонок. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка:Контурна карта, Тематична, Зошит, І семестр, Скоригована, ІІ семестр, Річна, ДПА, Апеляційна. ЗВЕРХУ
3. Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу учителі перевіряють один раз на семестр, виставляючи або не виставляючи (на власний розсуд) бал за ведення зошита в журнал. Виставляючи тематичні оцінки, вчитель може враховувати чи не враховувати оцінку за ведення зошита.
4. При виконанні завдання на контурній на уроці ( або як домашнього завдання) для виставлення оцінок відводиться окрема колонка після проведеного уроку з надписом Контурна карта. У цю колонку виставляють оцінки усім присутнім на уроці учням.
5. Запис тематичного контролю. Для оформлення відповідних записів після дати останнього уроку у темі відводять колонку Тематична, у неїзаносять оцінки за тему.
6. Назва теми, що вивчається, не пишеться зліва над датами, не записується справа окремим рядком без дати у змісті уроку.Указується назва теми ( або тем) при записіуроку узагальненняу графу Зміст уроку(справа) Зразок оформлення сторінок класного журналу з історії
Записи зліва
№ Місяць і число
Прізвище
та ім'я учня03
0906
09Контурна карта*10
0913
09тематичнаЗошит**
І семестрСкоригована22
0129
0104
02Контурна карта*12
02тематичнаЗошит**ІІ семестрСкоригованаРічна1Іванов Сергій10 911102Петрова Дар'я 7н773Сидоров Іван 81099 *при виконанні завдання на контурній на уроці ( або як домашнього завдання) для виставлення оцінок відводиться окрема колонка після проведеного уроку
** за бажанням учителя оцінка за ведення зошита виставляється у кінці кожного семестру
Записи справа
№Дата Зміст урокуДомашнє завдання103
09ВступОпрацювати с. 7-11, виконати завдання на с.11206
09Народження середньовічної ЄвропиПрочитати с.12-16, виконати завдання на контурній карті с.7310
09Людина в Середньовіччі
Прочитати с.18-22, підготувати повідомлення про технічні винаходи Середньовіччя.413
09Узагальнення з теми "Середньовічний світ Західної Європи"Повторити характерні риси структури середньовічного суспільства. Історія України. Всесвітня історія
Для учнів 6 - 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерствавід 01.06.2012 року №1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).
У 2013-2014 навчальному році учні 6-9 класів навчатимуться за програмою "Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи". Для 10-11 класів академічного рівня та рівня стандарту чинними є програми "Історія України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного профілю чинними є програми "Історія України. 10-11 класи" (140 годин на рік, 4 години на тиждень) авторів Кульчицького С.В., Лебедєвої Ю.Г. Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми "Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)" колективу авторів Ладиченко Т.В. та ін. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Для класів історичного профілю чинною є програма зі всесвітньої історії (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.), що розрахована на 3 години тижневі (105 годин на рік).
"Людина і світ", "Філософія"
Предмети "Людина і світ" та "Філософія" викладаються за навчальними програмами: "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Людина і світ. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. Філософія. Профільний рівень. Правознавство. Рівень стандарту. Академічний рівень. Київ. Міністерство освіти і науки України, 2010". Указаними програмами не передбачено проведення окремого уроку тематичного оцінювання.
Тематична оцінка з предметів "Людина і світ" та "Філософія" виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми.
Сторінки класного журналу заповнюються за зразком предмета "Історія", але, ураховуючи, що чинною програмою на вивчення навчальних тем відводиться переважно по одній годині, номер теми та її назва записуються у графу Зміст уроку напроти дати проведення уроку.
Для профільного навчання учнів 10-11 класів чинною є програма "Філософія" авторів Огнев'юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 годин (2 години на тиждень); вчитель самостійно визначається з кількістю годин до кожної теми.
"Правознавство" (практичний курс).Правознавство.
Викладання курсу правознавства здійснюється за програмою "Правознавство. Практичний курс. 9 клас" авторів Пометун О.І., Ремех Т.О.Програма визначає години на вивчення кожного з розділів, а також уроки узагальнення (4 уроки на рік). Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є орієнтовною і може бути змінена і використана вчителем на власний розсуд, так само як і резервний час. Викладання правознавства у 9-х класах не передбачає проведення окремого уроку тематичного оцінювання, як це написано у друкованому варіанті навчальної програми ("Правознавство. Практичний курс"). Замість уроку "Тематичного оцінювання" 1 година дається на урок "Узагальнення" (дивіться варіант навчальної програми, який розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України). Форми і методи проведення уроків узагальнення вчитель обирає самостійно з урахуванням дидактично-методичних і психологічних основ проведення таких видів занять.
Тематичний оцінка з правознавства виставляється з урахуванням поточних оцінок.
Викладання курсу "Правознавство" для учнів 10-го класу здійснюватиметься за програмою Котюка І.І., Палійчука Н.Й. для рівня стандарту та академічного рівня. Для класів профільного рівня чинною є програма "Правознавство" (автори Ремех Т.О. та Ратушняк С.П.), яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист від 21.05.2008 №1/11-1968).
Сторінки класного журналу заповнюються за зразком предмета "Історія"
Розподіл годин у 2013-2014 н.р.
КласНазва предметаКількість годин за програмоюКількість тематичних за програмою5Вступ до історії 3536 Історія України. Всесвітня історія.(Інтегрований Курс)70117Історія України355Всесвітня історія3548Історія України526Всесвітня історія3539Історія України526Всесвітня історія353Правознавство (Практичний курс)35410Історія України ( рівень стандарту)354Історія України (академічний рівень) 525Історія України (профільний рівень)140710Всесвітня історія (академічний/рівень стандарту)353Всесвітня історія (профільний рівень)105910Правознавство (рівень стандарту /академічний)354Правознавство ( профільний рівень)105710Філософія ( профільний рівень)70811Історія України ( рівень стандарту)525Історія України (академічний рівень) 525Історія України (профільний рівень)140711Всесвітня історія (академічний/рівень стандарту)354Всесвітня історія (профільнийрівень)140811Правознавство (рівень стандарту /академічний)354Правознавство ( профільний рівень)105611Філософія ( профільний рівень)70811Людина і світ (рівень стандарту / академічний )172Людина і світ (профільний рівень)354 Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов
Оформлення записів у класному журналі
Звертаємо увагу, що наказом МОН України від 03.06. 2008 р. № 496 затверджено інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу "Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета" (за умови недоцільності перекладу граматичних явищ, що вивчаються). На правій сторінці записується тема уроку та короткий зміст проведеної роботи. Назва теми для серії уроків дається тільки один раз, а потім слід вказувати тільки відповідну підтему кожного уроку, що входить до даного тематичного циклу та вид роботи на уроці.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка. Тематична оцінка не виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична. Наприкінці І та ІІ семестрів здійснюється контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до критеріїв оцінювання.
Оцінки виставляються у класному журналі у чотири колонки з відповідним записом. Дату проведення зазначити у кожній колонці. Запис контролю (Аудіювання, Читання, Письмо, Говоріння) робиться під виставленими балами
Права сторона:
15.12 - Контроль аудіювання 18.12 - Контроль говоріння
22.12 - Контроль читання 25.12- Контроль письма
Порядок проведення семестрового контролю визначається вчителем.
Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не перездаються і не коригуються. Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Семестрова оцінка виставляється до класного журналу у клітинку без дати з надписом І семестр (ІІ семестр).
За відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не атестований (н/а) з поважної причини) або оцінки за один з видів мовленнєвої діяльності семестрова оцінка має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок та оцінок за видів мовленнєвої діяльності.
Якщо учень (учениця) були відсутні на уроках протягом семестру, у колонку з надписом І семестр (ІІ семестр) виставляється н/а (не атестований). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню (колонка з надписом Скоригована без зазначення дати). Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше 5 днів після подання заяви (заява подається у триденний термін після виставлення семестрової оцінки). У разі хвороби учня термін може бути подовжено. Завдання для скоригованого семестрового оцінювання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. Підвищення семестрової оцінки учнями:
- 9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;
-10-11-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою "За особливі успіхи у навчанні" та срібною "За успіхи у навчанні" медалями. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок (колонка з надписом Річна без зазначення дати). У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений(а)).
Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати. Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 N 1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.
Приклад оформлення сторінки класного журналу:
Прізвище, ім'я учня01
1204
1208
1211
1212
1218
1222
1225
12Зошит Cловник I семестрСкоригованаА
У
Д
І
Ю
В
А
Н
Н
ЯЧ
И
Т
А
Н
Н
Я
П
И
С
Ь
М
О
Г
О
В
О
Р
І
Н
Н
Я
Приклад оформлення сторінки класного журналу:
Прізвище, ім'я учня
05
05
05
050505 0505 ЗошитСловникII семестр
СкоригованаРічнаДПА
Початкова школа
Навчальна діяльність учнів початкових класів першого року навчання з іноземної мови оцінюється вербально( словесно), на другому році навчання учитель розпочинає поступово застосовувати оцінювання в балах. У І семестрі важливо надавати перевагу балам достатнього і високого рівнів. Якість знань учнів початкових класів третього року навчання з іноземної мови оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.
За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу за 12-бальною шкалою може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру. У 2 класі оцінювання в балах учитель розпочинає застосовувати поступово. У першому семестрі важливо надавати перевагу балам достатнього і високого рівнів, ураховуючи індивідуальні особливості учнів та різні можливості досягнення ними певного рівня знань. Таким чином, вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься у 1 класі та у І семестрі 2-го класу.
Тематичне оцінювання не проводиться, виставлення оцінки за зошит немає.
Домашні завдання у 1 класі у журнал не записуються, запис починається у 2 класі.
Звертаємо увагу, що на сторінках журналу, де ведеться запис предмета "Англійська мова" (чи інша іноземна) частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове та річне оцінювання.
Поточне оцінювання здійснюється в процесі поурочного вивчення тематики спілкування з метою заохочення та стимулювання навчальних досягнень учнів. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці). З іноземної мови тематичне оцінювання не проводиться.
Тематичний розподіл матеріалу навчальних програм та його календарне планування здійснює вчитель. Періодичність, обсяг та форму контролю начальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності визначає вчитель самостійно згідно із навчальною програмою та календарним плануванням.
За необхідності може бути кілька проміжних тематичних оцінювань, якщо протягом теми вивчається значний за обсягом матеріал. І навпаки, якщо на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад, одна-три навчальні години, можна об'єднувати їх. Тематична оцінка не виставляється до класного журналу в окрему колонку. Семестрова оцінка виставляється за результатами поточного оцінювання.
У загальноосвітніх навчальних закладах контроль із чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру проводиться, починаючи з 3-го класу.
У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов контроль із чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру проводиться, починаючи з ІІ семестру 2-го класу.
Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться як обов'язкове один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Інші види контрольних робіт у 2-4-х класах не проводяться. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок та 4 видів контролю. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
На відміну від основної і старшої шкіл, у яких учні можуть скоригувати семестровий бал, у початковій школі він не коригується.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити з першого року навчання (2 клас) - 2 зошити, один із яких може бути на друкованій основі. Для виконання тематичних, поточних контрольних робіт окремі зошити не заводяться.
Оцінка за зошит виставляється тільки наприкінці місяця.
Зошити з іноземної мови підписуються мовою, яка вивчається:
Зразок:
English DeutschFrancais Espanol
Galina SedovaGalina SedowaGalina SedovaGalina Sedova
Form 3A Klasse 3Aclasse 3AGrado 3A
School 167Schule 167ecole 167Escuela 167
При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2-4 класи) учитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку в усіх учнів із виставленням оцінок.
Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота). Англійська моваНімецька моваФранцузька моваІспанська моваMonday, the first of September
Classwork /
HomeworkDonnerstag, der zehnte September
Hausaufgabe(n)
Klassenarbeit
Jeudi, dix septembre
Travail en classe / Devoir a domisileEl segundo de septiembre
Trabajo de clase / Trabajo de casa Словники перевіряються один раз на семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка за словник у журнал не виставляється.
Словники підписуються так:
VocabularyVokabelheftVocabulaireVocabulario
Galina SedovaGalina SedowaGalina SedovaGalina Sedova
Form 3AKlasse 4Aclasse 4AGrado 3A
School 167Schule 167ecole 167Escuela 167
Правильне заповнення словників:
* з англійської мови: № з/п - англійське слово - транскрипція - переклад;
* з німецької мови: № з/п німецьке слово - переклад.
Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів з іноземних мов у класному журналі
Оформлення сторінок класного журналу на кінець вивчення теми
03
0906
0908
0910
0913
0917
09№ДатаЗміст урокуДомашнє завдання06.13 09Записується тема урокуПринести фото своєї сім'ї ннннн707.17
09Я, моя сім'я і друзі. Введення. нової лексики, розвиток навичок аудіювання, робота з фотокарткамиВивчити слова, скласти повідомлення про свою сім'ю за зразком678678н8нОформлення сторінок класного журналу на кінець семестру
06
12 09 12 15
12 20
12ЗошитІ семестр №
з/пДатаЗміст урокуДомашнє завдання22.06
12Контроль аудіюванняОпрацювати розмовні теми "Улюблені тварини", "Хоббі", ...76878723.09
12Контроль читанняПовторити число іменників9101011101024.15
12Контроль письмаПрослухати аудіозапис вірша, повторити його за носієм нннннн/а25.20
12Контроль говорінняА
У
Д
І
Ю
В
А
Н
Н
ЯЧ
И
Т
А
Н
Н
Я
П
И
С
Ь
М
О
Г
О
В
О
Р
І
Н
Н
Я
Оформлення сторінок класного журналу на кінець навчального року
20
05 21
05 22
05 23
05ЗошитСловникІІ семестрРічна№ з/пДатаЗміст урокуДомашнє завдання910899 9109623
05 Контроль читання6756766Ч
И
Т
А
Н
Н
Я Під час написання назви предмета на відповідній сторінці робиться такий запис: Іноземна мова (німецька). Прізвище, ім'я, по батькові вчителя записується повністю.
Оформлення сторінок журналу з іноземних мов
01
0904
0910
0913
0917
0917
09№ДатаЗміст урокуДомашнє завданняЯ, моя сім'я і друзі1010911н1.01
09Спогади про літні канікули. Введ.нової лексики. Конструкція Complex ObjectST. book стор.15,
Wb. Стор.1867862.04
09Розвит.нав.діалогіч-ного мовл. Та письма. Сам.робота7888нннннн7 Поточні контрольні роботи з аспектів мовної і мовленнєвої діяльності проводяться в робочих зошитах або на аркушах з друкованою основою. За бажанням учителя поточні контрольні та самостійні роботи, після опрацювання їх учнями, зберігаються в навчальному закладі.
Учителі іноземних мов обов'язково повинні записувати на сторінці обліку проведених уроків усі поточні контрольні або самостійні роботи, які вони фактично проводять з учнями протягом вивчення тематики сфери спілкування. Кількість контрольних робіт та форми поточного контролю впродовж тематики вчитель визначає самостійно. Оформлення сторінок журналу на кінець семестру
06
1208
1211
1213
1215
1219
1221
12ЗошитІ семестр Скоригована№ДатаЗміст урокуДомашнє завдання122.06
12Контроль аудіюванняПовторити .........768877787123.08
12Розв.нав.письма. Робота в групах.Написати e-mail другові нн10119н81110124.11
12Контроль говоріння899ннн910913
12Розвиток навичок діалогічного мовлення, робота в групах Скласти діалог910101071191010125.15
12Контроль письма Повторити..........Ннннннннн/а7125.19
12Контроль читанняПовторити..........789698878126.21
12 Повторити..........
Між контрольними семестровими роботами дозволяється проведення 1-2-х уроків; ліворуч учитель записує зміст фактично проведеного уроку. У спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах із поглибленим вивченням іноземних мов та профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів при викладанні спецкурсів ("Література країни, мова якої вивчається", "Країнознавство", "Науково-технічний переклад", "Ділова мова", "Бізнес-курс" тощо) оцінювання здійснюється таким же чином, як зазначено вище, за виключенням семестрових контрольних робіт з основних видів мовленнєвої діяльності. Замість них наприкінці семестру проводиться одна семестрова контрольна робота, яка повинна охоплювати весь матеріал семестру. Ця робота виконується в робочих зошитах або на аркушах з друкованою основою і не коригується. Оцінка за семестр виставляється на основі всіх поточних балів та семестрового оцінювання. Коригуванню можуть підлягати лише бали за І та ІІ-й семестри, річне оцінювання не коригується.
При складанні поточних та семестрових контрольних робіт обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначаються вчителем відповідно до програмових вимог (для кожного етапу навчання та типу навчального закладу).
Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:
* з першого року навчання (1 клас) - 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі;
* для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.
При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи) учитель виправляє помилки і пише вгорі правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.
У 5-9-х класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
У 10-11-х класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів. Ведення робочих зошитів оцінюється за 12-бальною шкалою оцінювання.
Відповідно до традицій культури країни, мова якої вивчається, письмові роботи в робочих зошитах виконуються прописними, друкованими або напівдрукованими літерами.
При виконанні письмових робіт у робочих та контрольних зошитах (якщо вчитель вважає за необхідне мати зошити для контрольних робіт) учні день тижня, число і місяць записують так: Англійська моваНімецька моваФранцузька моваІспанська моваMonday, the first of September
Classwork/
HomeworkDonnerstag, der zehnte September
Hausaufgabe(n)
Klassenarbeit -
не пишетьсяJeudi, dix septembre
Travail en classe (Devoir a domisile)El segundo de septiembre
Trabajo de clase (Trabajo de casa) Оцінка за ведення робочих зошитів виставляється в класний журнал 1 раз на місяць та не впливає ні на тематичну, ні на семестрову. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки, культури молоді та спорту України. У робочих зошитах класні і домашні роботи відокремлюються 2-ма рядками.
У спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземної мови зошити із спецкурсів підписуються так:
British (American) Studies/ English (American) Literature/Technical Translation
Galina Sedova
Form 10-A
School 167
Landeskunde / Deutsche Literatur / Technische Übersetzung
Galina Sedowa
Klasse 11-A
Schule 134
У спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземної мови при вивченні спеціальних мовних курсів ("Країнознавство", "Література країни, мова якої вивчається", "Науково-технічний переклад" тощо) вибір типу зошита обирається вчителем. При виконанні письмових робіт допускається запис дати виконання роботи цифрами на полях, але при цьому обов'язково вказується вид роботи, яка виконується (класна або домашня) мовою, яка вивчається. Перевірка зошитів із спеціальних курсів здійснюється за загальними правилами (1 раз на місяць), оцінка за ведення зошитів із спецкурсів виставляється до класного журналу 1 раз на семестр.
При веденні словників з англійської мови в 2-8-х класах загальноосвітніх шкіл запис транскрипції є обов'язковим для всіх лексичних одиниць.
У 9-11-х класах загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови при вивченні англійської мови транскрипція записується тільки для тих лексичних одиниць, які викликають труднощі при читанні.
На початку опрацювання відповідної тематики сфери спілкування її назва записується у словник.
Допускається поряд із тематикою вказувати те джерело, з якого виписується лексична одиниця (урок у підручнику, текст для домашнього читання, стаття з газети тощо).
Приклад сторінки учнівського словника з англійської мови:
№СловоТранскрипціяПереклад1
2family
friend[fæmili]
Unit 3
[frend]сім'я
друг Словники перевіряються один раз на семестр. Учитель виправляє помилки і ставить оцінку, підпис та дату перевірки. Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
Учні, які вивчають другу чи третю іноземну мову, отримують оцінки з першого року вивчення мови.
Запис "Домашнє завдання"
Записи домашніх завдань ведуться державною мовою та частково мовою, яка вивчається. Записи розпочинати "Виконати впр.1 с.2, дописати...,
повторити.."; диференційовані завдання позначати *.
У кінці навчального року у журналі на сторінці (зліва) робиться відповідний запис: Програму за 201 /201 навчальний рік виконано в повному обсязі. Підпис та ПІП учителя.
Кількість контрольних робіт
За програмою Виконано
8 8
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з фізики
Записи, здійснені в журналі, мають свідчити про знання учителем основних освітніх документів, відображати якість навчання, умотивованість виставлених оцінок, виконання програми з предмета, ведення тематичного обліку. Починаючи робити записи до журналу, необхідно ознайомитись із текстом пояснювальної записки до нього, записи робити згідно цих вимог. Оцінювання навчальних досягнень учнів та
ведення відповідних записів щодо його здійснення
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до наказу МОНМС України від 30.08.2011 №996 "Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики. Як визначено цим документом "результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони передбачають здатність осмислено їх використовувати". Документом передбачено реалізацію компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів. "Удосконалення освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях".
Не підлягають обов'язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня. Поточне оцінювання здійснюється за виконання учнями різних видів навчальної діяльності ( усні та письмові відповіді, експериментальні роботи, домашні завдання, тощо).
Поточному оцінюванню підлягають:
- рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного чи письмового опитування, тестування;
- рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних);
- рівень володіння практичними уміннями тат навичками, що їх можна виявити під час лабораторних робіт і фізичного практикуму;
- зміст і якість творчих робіт учнів (рефератів, творчих експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп'ютерне моделювання фізичних процесів). Тематична оцінка
Виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Проведення окремої тематичної атестації не передбачається.
На останньому уроці з теми учитель може провести письмову роботу з контролю знань. Одна така робота у семестрі є обов'язковою, це - контрольна робота. Усі письмові контрольні роботи вчитель зберігає протягом навчального року. Виконується контрольна робота весь урок і передбачає різні види завдань 4-рівнів складності; розрахована на 12 балів. Доцільно завдання підбирати із збірників для державної підсумкової атестації за курс основної/старшої школи. Виставляючи тематичну оцінку, яка не є середнім арифметичним, учитель акцент робить на оцінку за контрольну роботу. Проте всі попередні оцінки впливають на тематичну, яка може бути як вищою, так і нижчою за оцінку контрольної роботи. Відпрацювання пропущеної контрольної роботи не є доцільним. Переписування її виключається. Доцільно контрольну роботу проводити всередині семестру з метою запобігання перевантаження школярів в кінці семестру. Не є доцільним проводити кілька (дві) контрольних робіт у семестрі. Терміни контрольних робіт слід спланувати на початку семестру. Інші письмові зрізи знань учитель може (і це є доцільним) здійснювати як у процесі вивчення теми, так і на останньому уроці з теми, що займе частину такого уроку. У такому випадку форма контролю записується разом з темою уроку, а оцінки виставляються колонкою. Форми контролю: залік, фізичний диктант, тестування, комбіноване опитування тощо. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню (як і будь-яка інша, крім семестрових). Семестрова оцінка
Виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом: І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню з дотриманням відповідної процедури. Скоригована оцінка не може бути нижчою за семестрову. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Отримання свідоцтва з відзнакою учнями 9-х класів та медалей учнями 11-х класів неможливе, якщо вони підвищували семестрову оцінку.
Річна оцінка
Виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.
Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).
Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики
Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем. Ці оцінки можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з предмету.
Виконання навчальної програми з екскурсій може здійснюватись як у процесі класо-урочної системи, так і під час проходження навчальної практики. У першому випадку екскурсія проводиться під час навчального процесу
Записи на правій сторінці
1. У ГРАФІ "ЗМІСТ УРОКУ" відповідно до програми профілю навчання , контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо. Її записують двома-трьома рядками. Якщо назва теми дуже об'ємна - узагальнюють і записують головне. Слів не скорочують. На уроці лабораторної та практичної роботи фіксується запис про проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності дітей: "Інструктаж з БЖД".
2. НА УРОЦІ З ВИКОНАННЯМ ЛАБОРАТОРНОЇ ЧИ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ її прописують із зазначенням послідовного номера роботи та її теми (без лапок). Нумерація лабораторних і практичних робіт йде окремо, кожного виду - послідовно. Можуть не оцінюватися деякі лабораторні роботи, які є демонстраційними ( наприклад, "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті". 7 клас). Також необов'язково виставляти оцінки в класному журналі за ті лабораторні роботи, які мають репродуктивний характер, спрямовані на спостереження фізичних явищ,ознайомлення учнів з будовою пристроїв ( наприклад, "Спостереження суцільного та лінійчатого спектрів", "Спостереження інтерференції та дифракції світла", "Спостереження дії магнітного поля на провідник зі струмом", "Складання електромагніту і випробовування його дії"). 3. ОСТАННІЙ УРОК У ТЕМІ, який раніше був уроком тематичного оцінювання, зараз не вимагає єдиного типу чи форми. Це може бути урок будь-якого типу, і записи змісту навчального заняття повинні відповідати колонці з датою, де фіксуються оцінки. Якщо стоїть колонка оцінок, то у змісті має бути записана форма контролю знань чи іншого виду діяльності (наприклад, контрольна робота). Доцільним є проведення на цьому занятті уроку типу "узагальнення та систематизації знань". Проте саме такий запис не робиться, адже колонка звучить "Зміст навчальних занять", а не "Тип уроку". Тому узагальнення завжди має певну назву. Наприклад, Молекулярна фізика. 4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА може бути проведена по-різному: як підсумок однієї теми; кількох тем; усього семестру. Про це свідчать записи, наприклад: Контрольна робота з теми "Основи кінематики".
Якщо контрольна робота проводиться адміністрацією закладу у змісті уроку робиться запис "Контрольна робота за завданнями адміністрації".
5.У колонці ДОМАШНІ ЗАВДАННЯМ на початку навчального року вчитель вказує автора та назву підручників, збірників задач, що використовуються. Домашні завдання починають записуватися з великої літери. Стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо (опрацювати, вивчити параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ; дати усно чи письмово відповіді, скласти чи заповнити таблиці, схеми, тести, бліц-питання, підготувати повідомлення, реферати). Не допускається скорочення слів у записах. Завдання необхідно диференціювати за варіантами, здібностями учнів. Індивідуальні чи завдання підвищеної складності можна позначати зірочкою*. Скорочення робити відповідно правил правопису. Перевантажувати учнів домашніми завданнями неприпустимо, оскільки основний навчальний матеріал учні повинні засвоїти на уроці.
6. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. Записи на лівій сторінці
1. ДАТИ записаних уроків мають відповідати датам справа і їх кількість - однакова. 2. ЛАБОРАТОРНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ. У цю колонку записується дата і виставляються оцінки. Можуть не оцінюватися деякі лабораторні роботи, які є демонстраційними ( наприклад, "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті". 7 клас). Також необов'язково виставляти оцінки в класному журналі за ті лабораторні роботи, які мають репродуктивний характер, спрямовані на спостереження фізичних явищ,ознайомлення учнів з будовою пристроїв ( наприклад, "Спостереження суцільного та лінійчатого спектрів", "Спостереження інтерференції та дифракції світла", "Спостереження дії магнітного поля на провідник зі струмом", "Складання електромагніту і випробовування його дії"). Пропущені роботи не відпрацьовуються. 3. НАЗВИ КОЛОНОК. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: "Тематична, "І семестр", "Скоригована", "Річна", "ДПА", "Апеляційна.
4. ЗАПИС ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ. Для оформлення відповідних записів після дати останнього уроку у темі відводять колонку "Тематична", у неї заносять оцінки за тему. 5. НАД ДАТАМИ уроків певної теми, в окремому рядку записують назву теми . Наприклад, Магнітне поле .
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТОРІНОК КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ
Записи зліва
Магнітне поле
№
з/пМісяць і
число
Прізвище
та ім'я учня28
045
05 10
0512
0517
0519
0524
0526
05ТематичнаІІ семестрСкоригованаРічна1Безух Анастасія85н777772Ванін Павло711 9999103Годун Антон78776774Дацюк Ірина12нн1011105Кирилова Ліліянннннннн886Менко Аліна106888997Нестеренко Тетяна6655548Пащенко Ганна8698879Слюсар Євген1011910111110Топчій Марина1291211111011
Записи справа
№ДатаЗміст урокуЗавдання додому6228
04Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітівОпрацювати §87, повторити § 65, завд.1-4усно, 8-9*. Підготувати доповідь за темою "Магнітне поле Землі" 635
05Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. ЕлектромагнітиПрочитати §90, вивчити будову електромагніту, повторити §63-64.6410
05Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №10. Складання найпростішого електромагніту і випробовування його діїРозв'язати 5,6 вправи 12, повторити §906512
05Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуниОпрацювати § 92, с.283, завдання 3-6-усно, 7 - письмово, 12*.6717
05Гучномовець. Електровимірювальні приладиВивчити §93, зобразити схему гучномовця в зошиті, розв'язати 2 вправи126819
05Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза АмпераПрочитати § 94, виписати означення індукції. 6924
05Розв'язування задач на електромагнітну індукцію Повторити §87-94,розв'язати рівневі задачі. Скласти задачу на застосування закону електромагнітної індукції.7026
05Контрольна робота з теми "Магнітне поле"Повторити вивчений матеріал по темі "Магнітне поле"
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з географії та економіки
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 "Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" визначений порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5 -11-х класів загальноосвітніх закладів.
Записи в журналі ведуться державною мовою.
Записи проводять чорнилами (пастою)одного кольору, чітко й охайно. Не допускаються виправлення та скорочення в записах. У разі помилкового або неправильного запису робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою "н".
Дата проведення уроку записується у вигляді дробу як у лівій стороні журналу, так і в правій (09/09).
В лівій стороні журналу над датами пишемо назви тем чи розділів, що вивчаються.
В лівій стороні журналу не докреслювати олівцем останню колонку.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення уроку, коли здійснювалося оцінювання.
Тематична оцінка
Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом "Тематична" без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.
Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Після виставлення тематичної оцінки клітинки в класному журналі не пропускаються.
В класному журналі для тематичного оцінювання учнів після останнього уроку розділу чи теми відводиться одна колонка : для виставлення тематичного балу і записується - Тематична. Дата в цій колонці не записується.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, то у колонку з надписом "Тематична " виставляється н/а (не атестований).
Якщо в учня була хоча б одна оцінка, а потім він був відсутній - оцінка виставляється по одній оцінці.
Ліва сторона журналу
№
п/п Місяць і число
Прізвище
та ім'я учня (учениці)літосфера гідросфера атмосфера біосфера 04
0906
0908
09ТематичнаТематичнаІ семестрСкоригованаТематичнаТематичнаІІ семестрСкоригованаРічна1Петров Іван 12нн12101010117888101010910112Кваша Ірина10899999101010101010101010103Михась Янанннн/анннн/ан/анннн/анннн/ан/а55 Семестрова оцінка.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.
Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр.
Якщо учень(учениця) був(була) відсутній(я) на всіх уроках протягом семестру у колонку з надписом І семестр , ІІ семестр виставляється н/а (не атестований). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню з дотриманням відповідної процедури.
Скоригована оцінка не може бути нижчою за семестрову.
Скоригована оцінка виставляється без дати в колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр, ІІ семестр.
У разі , якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру - не пізніше 10 червня поточного року.
Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
Річна оцінка.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом "Річна" без зазначення дати не раніше , ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
У випадку не атестації учня за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Державна підсумкова атестація.
Учні 9-х класів - обов'язково та 11-х класів можуть проходити державну підсумкову атестацію. Виставлення оцінки з ДПА здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.
Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати. Учням, які не пройшли ДПА у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований).
Записи на правій сторінці
У графі "Зміст уроку" записується тема уроку відповідно до програми та календарного планування повністю. В "Змісті уроку" нічого не виділяємо та не підкреслюємо.
У графі "Завдання додому" стисло записується його зміст (опрацювати §, прочитати, нанести на контурну карту, позначити, оформити, скласти конспект, повторити, проаналізувати,*.....). Не допускати скорочень(крім слова "сторінка" - с.), дотримуватися орфографічного режиму. Д/з повинні бути логічними, різноманітними, різнорівневими. Запис д/з починати з дієслова. В кінці запису д/з обов'язково ставити крапку.
Права сторона журналу
№п/пдатаЗміст урокуЗавдання додому104
09Інструктаж з ТБ. Річкові системи України. Практична робота № 4 "Нанесення на контурна карту найбільших річок"Опрацювати §12, нанести на контурну карту найбільші річки206
09Озера та лимани: їх типи, особливості гідрорежиму. ВодосховищаОпрацювати §13, заповнити таблицю "Типи озер"308
09Підземні води УкраїниПрограму виконано в повному обсязі: Кількість годин - Тематичні - Практичні -
Підпис учителя На першому уроці проводиться інструктаж з ТБ та записується в правій стороні журналу - "Інструктаж з ТБ" .
Під час вивчення географії учні виконують практичні роботи. Практичні роботи є трьох видів : навчальні, тренувальні, підсумкові. Рекомендовані для оцінювання підсумкові практичні роботи з географії:
- 6 клас -№4, №5, №10, №12;
- 7 клас - № 6, №7, №10, №11;
- 8 клас - №1, №2, №3, №6;
- 9 клас - №1,№7, № 8 або №9 (на розсуд учителя), №10;
- 10 клас - №1, №2, №3, №4.
Навчальні та тренувальні практичні роботи оцінюються на розсуд учителя вибірково. В правій стороні журналу записуються всі практичні роботи. Вони можуть бути як частиною уроку, так і виконуються весь урок. В разі , коли учень хворів і не виконав практичні роботу, він отримує "н" і цю роботу не виконує. Після проведення практичної роботи клітинка в класному журналі не пропускається. В лівій стороні журналу практична робота виконується під датою і не підписується.
Практичні роботи з економіки виконуються та оцінюються усі.
Контрольних робіт з географії та економіки не має.
Оцінка за зошит з географії та економіки в журнал не виставляється.
У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "Завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна" , прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
У розділі ІІІ журналу "Облік проведення навчальних екскурсій та практики" вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводять у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.
Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з інформатики
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" визначений порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-І1(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Журнал заповнюється вчителем у день фактичного проведення уроку. Необхідно пам'ятати, що в журналі підлягає фіксації тільки та кількість уроків, що відповідає навчальному плану з інформатики для профілю класу та підлягає оплаті.
Записи в журналі ведуться державною мовою. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник - місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. У разі проведення подвоєних уроків дата і тема кожного уроку записуються окремо. Кількість проведених уроків і відповідні їм дати повинні збігатися.
Дати, проставлені на сторінці обліку навчальних досягнень учнів (ліва сторінка розгорнутого аркуша журналу), повинні відповідати датам, проставленим на сторінці обліку уроків (права сторона розгорнутого аркушу журналу).
У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
Над датами уроків однієї теми (за програмою з інформатики) записується її назва. Наприклад: "Текстовий процесор ".
У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування записується тема уроку, контрольної, практичної роботи тощо.
На початку навчального року вкінці правої сторінки вчитель під номером вказує авторів та назви підручників, збірників задач, що використовуються учнями.
У графі "Завдання додому" в дужках вказується тільки номери підручників, стисло записується зміст домашнього завдання (опрацювати, прочитати, вивчити, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо. Не допускається скорочення слів у записах.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове ( тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з інформатики інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Контроль навчальних досягнень може проводитися у різних формах (усний, письмовий, тестовий, самостійна робота) - усі оцінки обліковуються як поточні.
Не підлягають обов'язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці). Оцінка за практичну роботу не виставляється у спеціально відведену після дати колонку на лівій сторінці журналу. Відпрацювання практичних робіт є недоцільним, тому, якщо учень був відсутній на уроці, то треба ставити "н". Нумерація практичних робіт наскрізна.
Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об'єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.
Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об'єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчатися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року. Скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку II семестру, за підсумками ІІ семестру - не пізніше 10 червня поточного навчального року.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
У випадку не атестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.
Пропонуємо для ознайомлення зразок оформлення лівої та правої сторінок журналу.
Записи зліва
№ Місяць,
Число
Прізвище
та ім'я учняТекстовий процесор01
0921
0923
09ТематичнаІ семестрСкоригована11
10...ТематичнаІІ семестрСкоригованаРічнаДПААпеляційна1Авдєєва Ганнанннн/ан/а78882Васильченко Янна1099121110103Грицик Олександр68864564Кузьменко Сергійн889944444 Записи справа
№ДатаЗміст урокуЗавдання додому101
09Інструктаж з БЖД. Текстовий процесор.(Повторення 9-клас). Редагування тексту. Робота з фрагментами. Форматування шрифтів, абзаців.Опрацювати [1]1
п.1.1,тест1
Виконати вправу1.3208
09Інструктаж з БЖД ...321
09Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1 Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах. Повторити [1] п.1.1-1.3
428
09Інструктаж з БЖД. Робота з редактором формул. Практична робота № 2 "Робота з редактором формул".Опрацювати [1] п.1.8
Підготувати повідомлення*504
10Інструктаж з БЖД. Урок узагальнення знань з теми "Текстовий процесор"Повторити [1] п.1.1
Виконати вправу 2.3 І В - №4, ІІ В - №5Література1.РивкіндЙ.Я., ШакотькоВ.В., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А. Інформатика 10 кл: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: Рівень стандарту - К.:Генеза,2010,-293с. 1 Якщо при викладанні інформатики використовується лише один підручник, то номер підручника у домашньому завданні можна не вказувати.
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з біології, природознавства, основ здоров'я
Перед ознайомленням із викладеними нижче рекомендаціями необхідно вивчити інструкцію МОНУ України, відповідно до якої і робимо пояснення, що стосуються предметів біологія, природознавство, основи здоров'я.
Записи, здійснені в журналі, мають свідчити про знання учителем основних освітніх документів, відображати якість навчання, умотивованість виставлених оцінок, виконання програми з предмета, ведення тематичного обліку. Починаючи робити записи до журналу, ознайомтесь із текстом пояснювальної записки до нього, записи робіть згідно цих вимог. Оцінювання навчальних досягнень учнів та
ведення відповідних записів щодо його здійснення
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до наказу МОНМС України від 30.08.2011 №996 "Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з біології (додаток 13), природознавства (додаток 15), основ здоров'я (додаток 20). Як визначено цим документом "результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони передбачають здатність осмислено їх використовувати". Документом передбачено реалізацію компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів. "Удосконалення освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях".
Не підлягають обов'язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне),державна підсумкова атестація.
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня. При цьому поточні бали виставляються до класного журналу на відповідних предметних сторінках і враховуються вчителем при :
- складанні вчителем індивідуальних завдань для проведення уроків тематичного оцінювання;
- підготовці диференційованих завдань для поточного контролю знань та вмінь учнів (формування учнівських компетентностей);
- індивідуальній роботі з учнями з метою корекції знань та вмінь.
Відповідальність за якість, своєчасність та об'єктивність оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Тематична оцінка
Виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Проведення окремої тематичної атестації не передбачається.
На останньому уроці з теми учитель може провести письмову роботу з контролю знань. Одна така робота у семестрі є обов'язковою, це - контрольна робота. Усі письмові контрольні роботи вчитель зберігає протягом навчального року. Виконується контрольна робота весь урок і передбачає різні види завдань 4-рівнів складності; розрахована на 12 балів. Доцільно завдання підбирати із збірників для державної підсумкової атестації за курс основної/старшої школи. Виставляючи тематичну оцінку, яка не є середнім арифметичним, учитель акцент робить на оцінку за контрольну роботу. Проте всі попередні оцінки впливають на тематичну, яка може бути як вищою, так і нижчою за оцінку контрольної роботи. Відпрацювання пропущеної контрольної роботи не є доцільним. Переписування її виключається. Доцільно контрольну роботу проводити всередині семестру з метою запобігання перевантаження школярів вкінці семестру. Не є доцільним проводити кілька (дві) контрольних робіт у семестрі, що стало традиційним у окремих навчальних закладах: одну роботу проводить учитель, а через деякий час проводиться контрольна робота "за завданнями адміністрації". Терміни контрольних робіт слід спланувати на початку семестру і відразу визначити, яка це буде робота: підготовлена вчителем чи адміністрацією. При цьому адміністрація має забезпечити виконання лише однієї контрольної роботи для класу в один день.
Інші письмові зрізи знань учитель може (і це є доцільним) здійснювати як у процесі вивчення теми, так і на останньому уроці з теми (тип уроку - контролю і корекції знань і вмінь), що займе частину такого уроку. У такому випадку форма контролю записується разом з темою уроку, а оцінки виставляються колонкою. Форми контролю: залік, біологічний диктант, тестування, комбіноване опитування тощо. Наприклад, Нюхова і смакова сенсорні системи. Тестування.
Тематична оцінка також виставляється з урахуванням оцінювання навчальних досягнень учнів за техніку виконання практичних, лабораторних (експериментальних) робіт (дослідів) та вміння узагальнювати результати дослідження.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню (як і будь-яка інша, крім семестрових). Семестрова оцінка
Виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом:
І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню з дотриманням відповідної процедури. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Отримання свідоцтва з відзнакою учнями 9-х класів та медалей учнями 11-х класів неможливе, якщо вони підвищували семестрову оцінку.
Річна оцінка
Виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати.Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.
Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).
Категорії учнів 9-х, 11(12)-х класів, які звільняються від державної підсумкової атестації та яким до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту виставляється 12 балів:
- переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідних базових навчальних дисциплін; - учасники ІV (заключного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідних базових навчальних дисциплін;
- учасники Міжнародних предметних олімпіад, турнірів, конкурсів;
- переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;
- учасники ІІІ (заключного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.
Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики
Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.
Виконання навчальної програми з екскурсій може здійснюватись як у процесі класо-урочної системи, так і під час проходження навчальної практики. У першому випадку екскурсія проводиться під час навчального процесу. Оскільки тематика екскурсій, згідно методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України №1/9-61 від 06.02.2008) є орієнтовною, то ботанічні екскурсії, які тут пропонуються для 6 класу, доцільно проводити під час навчальної практики у 7 класі, а зоологічні, які пропонуються для 7 класу, доцільно проводити у 8 класі. Тоді ці екскурсії вилучаються із календарного плану навчальних занять (у цей час проводиться урок), обліковуються на окремих сторінках журналу (навчальна практика, розділ ІІІ). Поруч із тематикою екскурсії тут у дужках вказується відповідна кількість годин її проведення (6 клас - 3 години, 7-8 клас - 4 години). Оцінки за екскурсію виставляються колонкою без дати "Екскурсія 1" на сторінці з предмету. Якщо під час навчальної практики таких екскурсій було кілька (7, 8 класи), то на сторінку з біології після оцінки з ІІ семестр виноситься колонка оцінок "навчальна практика". Ці оцінки можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з предмету.
Записи на правій сторінці
1. У ГРАФІ "ЗМІСТ УРОКУ" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо. Її записують двома-трьома рядками. Якщо назва теми дуже об'ємна - узагальнюють і записують головне. Слів не скорочують. При проведенні нестандартних уроків у змісті доцільно вказати його форму та назву теми. Наприклад, Прес-конференція "Зроби свій вибір". Вплив наркотичних речовин на органи дихання.
На уроці лабораторної та практичної роботи, якщо використовувалось унаочнення, відбувалось пересування учнів по класу тощо фіксується запис про проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності дітей: "Інструктаж з БЖД".
2. НА УРОЦІ З ВИКОНАННЯМ ЛАБОРАТОРНОЇ ЧИ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ її прописують із зазначенням послідовного номера роботи та її теми (без лапок). Тут допускається скорочення слів: лаб. робота; пр. робота. Нумерація лабораторних і практичних робіт йде окремо, кожного виду - послідовно. Якщо вчитель не проводить роботу, позначену у програмі зірочкою* (за вибором учителя), то до журналу її не вносять, проте ця робота обов'язково демонструється. Наступна лабораторна робота йтиме за номером, інакшим, ніж у програмі, а наступним - саме для цього класу.
3. ОСТАННІЙ УРОК У ТЕМІ, який раніше був уроком тематичного оцінювання, зараз не вимагає єдиного типу чи форми. Це може бути урок будь-якого типу, і записи змісту навчального заняття повинні відповідати колонці з датою, де фіксуються оцінки. Якщо стоїть колонка оцінок, то у змісті має бути записана форма контролю знань чи іншого виду діяльності (наприклад, практична робота). Доцільним є проведення на цьому занятті уроку типу "узагальнення та систематизації знань". Проте саме такий запис не робиться, адже колонка звучить "Зміст навчальних занять", а не "Тип уроку". Тому узагальнення завжди має певну назву. Наприклад, Узагальнення. Функціональна єдність кровоносної і дихальної систем. Узагальнюючий урок, як правило, передбачає елемент засвоєння нових знань. Учителі не повинні плутати уроки таких типів, як "Узагальнення та систематизація знань" і "Контроль і корекція знань". Обидва типи уроків є доцільними на останньому уроці з теми, але колонка оцінок може стояти саме на уроці контролю та корекції знань. 4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА може бути проведена по-різному: як підсумок однієї теми; кількох тем; усього семестру. Про це свідчать записи, наприклад: Контрольна робота з теми "Опора і рух"; Контрольна робота з тем "Найпростіші. Губки. Кишковопорожнинні. Черви"; Семестрова контрольна робота. У 5 та 6 класі контрольна робота не проводиться.
5. ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ починають записуватися з великої літери. Стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо (опрацювати, вивчити параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ; дати усно чи письмово відповіді, скласти чи заповнити таблиці, схеми, тести, бліц-питання, підготувати повідомлення, реферати). Завдання необхідно диференціювати за варіантами, здібностями учнів. Індивідуальні чи завдання підвищеної складності можна позначати зірочкою*. Скорочення робити відповідно правил правопису. Перевантажувати учнів домашніми завданнями неприпустимо, оскільки основний навчальний матеріал учні повинні засвоїти на уроці.
6. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. 7. По закінченню навчального року під всіма записами зробити відмітки про виконання програми. Наприклад, у 9 класі:
За програмою Фактично проведено
Годин 105 103
Лабораторних робіт 10 10
Практичних робіт 10 10
Екскурсій 1 1
Програму виконано. Підпис учителя. Записи на лівій сторінці
1. ДАТИ записаних уроків мають відповідати датам справа і їх кількість - однакова. Дата проведення одного уроку записується один раз.
У разі відсутності вчителя педагогічний працівник, який його замінює, у графі "Завдання додому" після запису домашнього завдання записує "Заміна", прізвище ініціали та засвідчує запис власним підписом.
2. ЛАБОРАТОРНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ оформляються у журналі в залежності від навантаження такої роботи у змісті уроку: якщо ця робота на весь урок, і про це свідчить тема уроку, то зліва ставлять лише дату. Якщо вона є частиною уроку, то після дати відводиться ще одна колонка, у якій вгорі (чи внизу) вздовж колонки записують, наприклад: лабораторна (чи лаб.) робота 5. У цю колонку виставляються оцінки (отже, виходячи з цього, "н" відсутнім учням не ставлять, оскільки ця позначка стоїть під датою). Згідно рекомендацій МОНМС України (лист МОНМС України від 01.06.12 № 1/9-426) оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково у окремих учнів. Пропущені роботи не відпрацьовуються. 3. НАЗВИ КОЛОНОК.Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: "Літні завдання", "Пр. робота 2", "Лаб. робота 5", "Екскурсія 1" "Тематична", "І семестр", "Скоригована", "Навчальна практика", "Річна", "ДПА", "Апеляційна".
Інакші колонки, як правило, не відводяться, хоча можуть і бути. Це ті, що відображають особливості навчально-виховного процесу вчителя: захист рефератів чи проектів, індивідуальні завдання тощо. Доцільно на початку навчального року відвести першою колонку "Літні завдання" для виставлення оцінок за його виконання (7, 8, 9, 11 класи). Якщо проведені екскурсії,певні форми поточного контролю знань (коли будуть оцінені всі учні) то оцінки виставляють колонкою під датою проведення роботи, а запис про вид робіт записують у журналі справа (кожна колонка оцінок має бути умотивована).
4. ЗАПИС ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ.Для оформлення відповідних записів після дати останнього уроку у темі відводять колонку "Тематична", у неї заносять оцінки за тему. 5. НАД ДАТАМИ уроків певної теми, в окремому рядку записують назву теми і кількість відведених на неї годин. Наприклад, Розмноження й розвиток рослин, 11 год.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТОРІНОК КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ
Записи зліва
№
з/п Місяць і
число
Прізвище
та ім'я учня28
043
055
0510
05
12
05Пр. робота 917
05Пр.робота 1019
0524
0526
05ТематичнаІІ семестрСкоригованаРічна1Вовк Іван85нн677772Губський Олег71191091099103Івахнов Вадим76866774Калугіна Аліна10689988995Кукушка Ірина912911н1011106Ліненко Ліліяннннннн89887Муха Тетяна46455548Пащенко Ганна98798879Сорока Євген1012111111111110Тупік Юлія12121112111011 Записи справа
№ДатаЗміст урокуЗавдання додому6228
04Мова. Сигнальні системиПрочитати § 87, повторити зони кори, § 65, завдання 1-4 усно, 8-9*.633
05Мислення і кора великих півкуль головного мозкуПрочитати § 88, 89, вивчити операції мислення, заповнити таблицю, завдання 9*.645
05Психічні процеси, що лежать в основі пізнання Прочитати § 90, вивчити властивості уваги. Які фактори впливають на сприйняття та відчуття? - усно, повторити §63-64.6510
05Мотивації та емоціїПрочитати § 91. Обговоріть вплив емоцій на навчання; завдання 4-6 - усно, 11*.
6512
05Особистість. Здібності і схильності. Пр. робота 9. Виявлення професійних схильностейОпрацювати § 92, с.283, визначити чинники впливу на особистість, завдання 3-6-усно, 7 - письм., 12*.6717
05Індивідуальні особливості поведінки людини. Темперамент. Пр. робота 10. Визначення типу темпераментуОпрацювати § 93, повт.§ 80, проаналізуйте іл. 14.12., визначте темперамент друзів, після пр. роботи перевір припущення, завдання 7-8 письмово.6819
05Характер людиниПрочитати § 94, виписати риси свого характеру, виробити стратегію подолання негативних рис, завдання 1-5 - усно.6924
05СвідомістьОпрацювати § 95, повторити§ 87-94, скласти тести по темі*, вивчити критерії свідомості, завдання 7-8-поміркуй.7026 05Екскурсія до природничого музею. Походження людиниСкласти план екскурсії (або створити презентацію, написати звіт про екскурсію).
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі світової літератури та російської мови
У 2014-2015 н.р. при викладанні світової літератури та російської мови слід керуватися наступними документами:
лист МОНУ від 01.07.2014 №1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі";
лист МОНУ від 24.05.2013 р. № 1/9-368 "Про організацію навчально-ви- ховного процесу в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі";
наказ МОНУ від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"; лист МОНУ від 21.08.2010 № 1/9-580 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році" (щодо структури, особливостей проведення уроків виразного читання, критеріїв оцінювання виразного читання (у розділі "Українська література")). У 2014-2015 навчальному році вивчення світової літератури в 5 та 6
класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством:
Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. K.: Видавничий дім "Освіта", 2013.
У 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством:
Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Ірпінь: Перун, 2005. Вивчення світової літератури в 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством: • Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2013.
• Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2013. Вивчення світової літератури в 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством:
Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О. І. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2014.
Волощук Є.В. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2014.
Вивчення світової літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 28.10.2010 № 1021). - Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. - К.: Грамота, 2011. - Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. - К.: Грамота, 2011. - Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. - К.: Грамота, 2011.
У пояснювальних записках до чинних програм зазначено, що кількість годин на вивчення розділів і тем є орієнтовною, тому вчитель, виходячи з конкретних умов навчання, має право самостійно здійснювати перерозподіл годин протягом усього навчального року та реалізувати зміст навчання за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчального процесу. Вивчення інтегрованого курсу "Література" (рідна та світова) в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин здійснюватиметься за наступними навчальними програмами:
у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою
5-6 класи
"Література" (російська та світова) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори: Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Корнієнко О.А., Мельник А.О., Храброва В.Є., Мухін В.А., Данілова І.Н.- Київ: Видавничий дім "Освіта", 2013);
7-9 класи
"Література" (російська та зарубіжна) для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою ( автори: Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В. - Чернівці: Букрек, 2005);
10-11 класи
рівень стандарту - "Література" (російська та світова) для 10-11 класів; академічний рівень для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В. - Київ: Грамота, 2010);
профільний рівень - "Література" (російська та світова) для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори Силантьєва В.І., Бучацька Т.Г. - Київ: Грамота, 2010).;
Нові підручники для учнів 6 класу.
1. "Інтегрований курс "Література" (російська та світова)" для ЗНЗ з навчанням російською мовою (автори Бондарева О. Є., Ільїнська Н. І., Мацапура В. І., Бітківська Г. В.). - Київ: Грамота, 2014 (за кошти держбюджета).
2. "Інтегрований курс "Література" (російська та світова)" для ЗНЗ з навчанням російською мовою (автори Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.), ТОВ "Сиция", 2014).
З метою систематизації та впорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі вивчення світової літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов'язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.
!!! Звертаємо увагу, що у 2014 - 2015 н.р., складаючи календарне планування зі світової літератури, учитель повинен врахувати уроки виразного читання. Для 5 - 6 кл. уроки ВЧ не плануються, оскільки навчання відбувається за новим Держстандартом. Для 7 - 9 кл. - по 2 окремих уроки на кожен семестр. У 10 - 11 кл. окремих уроків для проведення ВЧ не відводиться, але воно має бути передбаченим при плануванні уроків, присвячених вивченню поезії (переважно), прози або драматургії (порядок запису змісту уроку в класному журналі див. в розділі "Оформлення сторінок класного журналу" в пунктах 7.1, 7.2) : при навчанні за рівнем стандарту й академічним рівнем - у 2 уроках на рік (бажано, у I і II семестрах) , при навчанні за профільним рівнем кількість таких уроків може бути збільшено до 3 - 4 на рік. Зазначаємо, що в класному журналі оцінки за цей урок усім учням виставляти не обов'язково, оскільки ВЧ - це не обов'язковий вид контролю, а обов'язковий вид роботи.
Зі структурою, особливостями проведення уроків виразного читання, критеріями оцінювання виразного читання можна ознайомитися в листі МОНУ від 21.08.2010 № 1/9-580 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році" (у розділі "Українська література").
Примітка. Не слід плутати уроки ВЧ з обов'язковим видом контролю "Виразне читання напам'ять" (запис "Напам'ять" на лівій сторінці журналу), який є обов'язковим для всіх учнів з 5 по 11 кл. Кількість таких творів, їх автора й назву зазначено в чинних програмах.
Орієнтовна тематика уроків виразного читання
7 клас
1. Позамовні засоби виразності читання: поза, міміка, жести. Зв'язок позамовних засобів виразності читання з жанром твору.
2. Повторення вивченого про правила розставляння пауз. Особливості читання балади. Мовленнєві засоби передавання драматизму твору.
3. Способи виділення голосом наголошеного слова. Рухливість логічного наголосу, його зв'язок із метою висловлювання. Наголошені слова як головний носій емоційного змісту тексту.
4. Відтворення засобами виразного читання пафосу громадянської лірики. Складання мовленнєвої партитури віршованих творів. 8 клас
1. Дикція, її значення у повсякденному житті й під час виразного читання. Органи мовлення, основи їх гімнастики. Досягнення чіткої артикуляції звукових рядів, слів, фраз, скоромовок.
2. Поглиблення поняття про емоційність читання. Основні різновиди емоційних підтекстів. Складання мовленнєвої партитури творів античної літератури.
3. Особливості виразного читання інтимної лірики ("читання на одному диханні"). Складання мовленнєвої партитури сонетів доби Відродження.
4. Особливості читання драматичного твору. Обумовленість виразного читання драми її жанровою природою.
9 клас
1. Поглиблення знань про особливості читання драматичного твору. Визначення поведінки читця в одноосібному читанні твору і в колективному (з елементами інсценування).
2. Конкурс виразного читання: вибір особистого репертуару; робота над мовленнєвою партитурою узгодження критеріїв оцінювання виступів читців, коментування кожного читання.
+ 2 теми на розсуд учителя.
Обов'язкова кількість видів контролю
5 - 9 класи
Клас 5 6 7 8 9Семестр I II I II I II I II I IIКонтрольні роботи у формі:
-контрольного класного твору -виконання інших завдань
(тестів, відповідей на запитання тощо) 2
-
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2Уроки розвитку мовленя* (РМ) 2
у+п 2
у+п 2
у+п 2
у+п 2
у+п 2
у+п 2
у+п 2
у+п 2
у+п 2
у+пУроки позакласного читання (ПЧ)2 2 2 2 2 2 2 2 1 1Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 10 -11 класи
Класи 10 11 10 11 10 11Семестри I II I II I II I II I II I IIРівніРівень стандартуАкадемічний рівеньПрофільний рівеньКонтрольні роботи у формі: контрольного класного твору
виконання інших завдань(тестів, відповідей на запитання тощо) 2
1
1 2
1
12
1
1 2
1 1
3
1
2 3
1
23
1
2 3
1
24
1
34
1
34
1
34
1
3Уроки розвитку мовлення*(РМ)2
у+п2
у+п2
у+п2
у+п2
у+п2
у+п2
у+п2
у+п3
1у+2п3
2у+1п3
1у+2п3
2у+1пУроки позакласного читання(ПЧ)111122112222Перевірка зошитів454545454545 Домашній контрольний твір не є обов'язковою формою контролю зі світової літератури.
У кожному семестрі обов'язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого - писемного. Умовне позначення в таблиці - (у + п). Можливі види контрольних робіт:
•тест;
•відповіді на запитання;
•контрольний літературний диктант;
•анкета головного героя;
•комбінована контрольна робота тощо;
•письмові контрольні твори.
Оцінка за зошит виставляється до класного журналу 1 раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів протягом семестру.
Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи II семестр виставляється "н/а" (не атестований).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом "Скоригована" поруч із колонкою "І семестр" або "II семестр". Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку "Скоригована" не робиться.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом "Річна" без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за II семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку "Річна" робиться запис "н/а" (не атестований).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Кількість і призначення зошитів зі світової літератури
Кількість робочих зошитів зі світової літератури - по одному в кожному класі.
Для контрольних робіт зі світової літератури в усіх класах використовують по одному зошиту.
Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).
Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього поточного навчального року.
Порядок перевірки письмових робіт
Зошити для навчальних класних і домашніх робіт зі світової літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.
Оцінку за ведення зошита виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою колонкою в журналі.
Виставляючи оцінку за ведення зошита, слід ураховувати такі критерії:
•наявність різних видів робіт;
•грамотність (якість виконання робіт);
•охайність;
•уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).
Ведення зошитів зі світової літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.
Орфографічний режим
Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
Між класною і домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
Дату класної, домашньої та контрольної роботи в 5-11 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому - вид роботи (класна, домашня ).
У 10-11 класах у робочих зошитах зі світової літератури можливим є й інше оформлення: у рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами.
Після запису в зошиті теми уроку,виду роботи крапка не ставиться.
Оформлення сторінок класного журналу
1. На лівій сторінці журналу всі записи щодо контролю робляться у формі називного відмінка, пишуться з великої букви, тема над датами не вказується.
2. На правій сторінці журналу в графі "Зміст уроку" після запису теми та в графі "Завдання додому" після запису домашнього завдання ставиться крапка.
3. Поняття з теорії літератури та елементи компаративістики у графу "Зміст уроку" вносяться, але скорочення (ТЛ, ЕК) перед ними не пишуться:
Жанрова палітра фольклорної і літературної казки. Ознаки народної казки.Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін..), їх характерні ознаки. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови). 4. Контрольна робота, що проводиться у формі тестів, відповідей на запитання тощо записується в графі "Зміст уроку" так:
Контрольна робота №5. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини - другої половини XIX століття. ( Форма проведення не вказується.)
5.Запис контрольної роботи, що проводиться у формі твору, має наступний вигляд:
Контрольна робота №1 (твір). Із літератури реалізму. Творчість Стендаля, Бальзака (теми на вибір). Якщо тема твору пропонується одна, то приписка "теми на вибір" не вказується.
Оскільки на контрольну роботу, з об'єктивних причин, відводиться один урок , у графі "Завдання додому" заняття, яке передує контрольному твору, учитель вказує тему або перелік тем (хоча б дві), за якими учень повинен підготуватися до письмової роботи.
6. Записуючи урок позакласного читання, вказуємо тему, а не лише назву твору та його автора. У графі "Зміст уроку" запис має такий вигляд:
Позакласне читання №1. Поезія А.Фета. Імпресіоністичні мотиви в ліричних творах митця. 7.1 Запис уроку виразного читаня в 7 - 9 кл.:
Виразне читання №1. Позамовні засоби виразності читання: поза, міміка, жести. Зв'язок позамовних засобів виразності читання з жанром твору. 7.2 Запис ВЧ в 10 - 11 кл.:
Шарль Бодлер. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша "Вечорова гармонія". Тлумачення предметних образів як "видимих знаків" ідей, почуттів, душевних станів ("Відповідності"). Виразне читання поезій Бодлера. 8. Запис уроку розвитку мовлення:
РМ №1. Написання асоціативного етюду, викликаного художніми образами з вивчених творів Ф.Кафки, Дж.Джойса. 9. У графі "Завдання додому" зірочкою позначаються індивідуальні, творчі завдання та завдання підвищеної складності. Диференціація завдань (поділ на групи) позначається великими літерами А, Б у порядку зростання складності завдань. Наприклад (10кл., 7кл.):
Опрацювати матеріал підручника, с.113-121.*Підготувати мультимедійну презентацію "Л.Толстой - титан російської і світової літератури"(за бажанням). .А. Дібрати цитатний матеріал для характеристики образів Остапа і Андрія. Б. Скласти складний план порівняльної характеристики образів Остапа і Андрія. 10. Над графою "Завдання додому" перед першим уроком I семестру вказуємо автора і назву підручника.
Російська мова
У 2014/2015 навчальному році вивчення мов національних меншин здійснюватиметься за програмами:
5-6 класи
•Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (укладачі: Голобородько Є.П., Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Стативка В.І., Давидюк Л.В., Бикова К.І., Яновська Л.Г., Кошкіна Ж.О.);
•Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (укладачі: Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А.);
•Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу) (укладачі: Курач Л.І., Корсаков В.О., Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П.).
Звертаємо увагу, що з 5 класу в загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою за умови вивчення російської мови у початкових класах необхідно використовувати навчальну програму авторів Баландіної Н.Ф., Синиці І.А., Фролової Т.Я., Бойченко Л.А., коли мова починає вивчатися вперше з 5 класу - навчальну програму авторів Курач Л.І., Корсакова В.О., Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П.. При вивченні російської мови за рахунок варіативної складової типових навчальних планів необхідно користуватися навчальною програмою з факультативного курсу за редакцією Крюченкової 0. Ю., навчальною програмою курсу за вибором автора Фролової Т.Я. 7-9 класи
"Російська мова" для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (автори Озерова Н.Г., Михайловська Г.О., Давидюк Л.В. и др. - Чернівці: Букрек, 2005);
• "Російська мова" для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.А.. - Чернівці: Букрек, 2005);
• "Російська мова" для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (Ґудзик И.Ф., Корсаков В.А. - Чернівці: Букрек, 2006), якщо початок вивчення з 5 кл.
10-11 класи
рівень стандарту - "Російська мова" для 10-11 класів (за ред. Озерової Н.Г.);
академічний рівень - "Російська мова" для 10-11 класів (автор Фролова Т.Я.);
профільний рівень - "Російська мова" для 10-11 класів (авт. Голобородько Є.П. та ін.).
Також російська мова у 7-9, 10-11 класах може вивчатися як курс за вибором і факультативно:
• Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Російська мова (курс за вибором) / Т.Я. Фролова. 2010;
• Программы для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке. Русский язык. Факультативний курс. 5-11 классы / Л.В. Давидюк. 2010.
Програма Л.В.Давидюк розрахована на 35 годин на рік, 1 годину на тиждень. Якщо кількість годин на вивчення російської мови як факультативного курсу зменшується або збільшується, учитель при складанні календарно-тематичного планування адаптує вищевказану програму відповідно до кількості годин на рік. Скоригована програма має бути погоджена на засіданні шкільного методоб'єднання та затверджена керівником цього загальноосвітнього навчального закладу.
Записи ведуться в журналі факультативів, де вчитель фіксує відвідування учнями курсу (ліва сторінка журналу) та записує теми занять (права сторінка журналу). Оцінки в журнал не виставляються. Контрольних робіт не передбачено. Робочий зошит один, перевірка його здійснюється вчителем на власний розсуд. У 10-11 класах при вивченні російської мови як курсу за вибором учитель при складанні календарно-тематичного планування адаптує вищевказану програму Л.В.Давидюк відповідно до кількості годин на рік. Скоригована програма має бути погоджена на засіданні шкільного методоб'єднання та затверджена керівником загальноосвітнього навчального закладу.
Записи ведуться в класному журналі. Поточне, семестрове й річне оцінювання передбачене. Графа "Завдання додому" заповнюється. Контрольний зошит один. Робочий зошит один, перевірка його здійснюється відповідно до умов оплати праці, в іншому випадку - на власний розсуд учителя.
Кількість і призначення зошитів з російської мови
Кількість робочих зошитів з рос. мови - два. Один зошит - якщо рос. мова вивчається за рахунок варіативної складової як предмет (1 год. на тиждень), курс за вибором або факультатив. Для контрольних робіт використовують один зошит.
Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеним берегом) на 12, 18 або 24 сторінки .
Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього поточного навчального року. Порядок перевірки письмових робіт
Оцінку за ведення зошита виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі.
Виставляючи оцінку за ведення зошита, слід ураховувати такі критерії:
•наявність різних видів робіт;
•грамотність (якість виконання робіт);
•охайність;
•уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).
Ведення зошитів з російської мови оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.
Якщо російська мова вивчається як предмет, то в 5 класі в першій чверті в зошитах для навчальних класних і домашніх робіт перевіряється кожна робота;
у 5 класі, починаючи з 2-ї чверті, і в 6 класі - двічі на тиждень;
у 7 - 9 класах - 2 - 3 рази на місяць;
у 10 - 11 класах - двічі на місяць.
Орфографічний режим
Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
Між класною і домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
Дату класної, домашньої та контрольної роботи записують словами.
Після запису в зошиті теми уроку, виду роботи крапка не ставиться.
Обов'язкова кількість видів контролю
для 5 класу
(навчання за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:
­ у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів - з 2013/14 н. р.;
­ у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів - з 2014/15 н. р.;
­ у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів - з 2015/16 н. р.;
­ у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів - з 2016/17 н. р.;
­ у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - з 2017/18 н. р.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­бальною шкалою.
I - для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовою національних меншин;
II-A - для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу);
II-Б - для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу).
Для варіанта I.
Параметри
перевіркиКлас, семестр5-й6-й7-й8-й9-йIIIIIIIIIIIIIIIЗнання з мови
та мовні вміння4444444444Аудіювання-1-1-1-1-1Говоріння:
Діалог
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*
1*
1*усний переказ-1*-1*-1*-1*-1*усний твір -1*-1*-1*-1*-1*Читання:
вголос -
1*
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*Мовчки-1-1-1-1-1Письмо:
слуховий диктант-1**-1111111зорово-слуховий диктант-1**--1-1---Списування1-1-------письмовий переказ-1-11-1-1-письмовий твір -----1-1-1Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал513512712712712 Для варіанта II-А.
Параметри
перевіркиКлас, семестр5 кл.6 кл.7 кл.8 кл.9 кл.IIIIIIIIIIIIIII Знання з мови
та мовні вміння2222222222Аудіювання-1-1-1-1-1Говоріння:
Діалог
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*усний переказ-1*-1*-1*-1*-1*усний твір-1*-1*-1*-1*-1*Читання:
Вголос
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*Мовчки-1-1-1-1-1Письмо:
Списування
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-зорово-слуховий диктант-1-11-1-1-слуховий диктант-----1-1-1письмовий переказ-1-1------письмовий твір-----1-1-1Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал310310310310310 Для варіанта II-Б.
Параметри
перевіркиКлас, семестр5 кл.6 кл.7 кл.8 кл.9 кл.IIIIIIIIIIIIIII Мовні вміння2222222222Аудіювання -1-1-1-1-1Говоріння:
Діалог
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*усний переказ-1*-1*------усний твір-----1*-1*-1*Читання:
Вголос
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*Мовчки-----1-1-1Письмо:
Списування
1
1
1
1
1
-
1
-
-
-зорово-слуховий диктант-----1-11-слуховий диктант---------1письмовий переказ-----1-1-1Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал3737393939 * Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом року (на розсуд учителя); для них не виділяються окремі уроки.
** У 5-6 класі в другому семестрі вчитель проводить зорово-слуховий або слуховий диктант (з урахуванням підготовки класу - I варіант).
РОСІЙСЬКА МОВА (КУРС ЗА ВИБОРОМ) Перелік контрольних робіт (у 2014-2015н.р. - для 5, 6 класу)
Параметри
перевіркиКлас, семестр5 кл.6 кл.7 кл.8 кл.9 кл.IIIIIIIIIIIIIII Мовні вміння1-1-1-----Аудіювання -1-1-111-Говоріння:
діалог
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*усний переказ-1*-1*------усний твір-----1*-1*-1*Читання:
вголос
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*
-
1*мовчки-------1-1Письмо:
списування -
1
-
1
-
-
-
-
-
-зорово-слуховий диктант -----1----слуховий диктант -
-
-
-
-
-
1
-
1
-письмовий переказ-------1-1Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал12/2*12/2*12/3*22/3*22/3* 2/3* - у чисельнику - види діяльності, для перевірки яких виділяються окремі уроки, у знаменнику, помічені *, - види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом року, для перевірки яких не виділяються окремі уроки.
Обов'язкова кількість видів контролю для 6 - 11 класів
ДЛЯ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
Параметри перевірки5 кл.6 кл.7кл.8кл.9 кл.10 кл.11 кл.12 кл
ІIIІIIІIIІIIІIIІIIІIIІIIЗнання з мови та мовні вміння4433333333111111Аудіювання-1-1-1-1-1-1-1-1Говоріння: діалог-1*-1*-1*-1*-1*------усний переказ-1*1*-1*-1*-1*-1*-1*-1*усний твір-1*-1*-1*-1*-1*-1*-1*-1*Читання: мовчки-1-1-1-1-1-1-1-1вголос-1*-1*-1*-1*-1*------Письмо:
слуховий
диктант-1-1-1-111111111зорово-слуховий диктант----1-1---------списування1-1-------------письмовий переказ-1-11-1-1-1-1-1-письмовий твір-----1-1-1-1-1-1Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал512411511511511373737 ДЛЯ ШКІЛ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ (КУРС 1-11)
Параметри перевірки5кл.6 кл.7кл.8 кл.9 кл.10 кл.11 кл.12 кл.
ІIIІIIІIIІIIІIIІIIІIIІIIЗнання з мови та мовні вміння2222222222111111Аудіювання-1-1-1-1-1-1-1-1Говоріння: діалог-1*-1*-1*-1*-1*------усний переказ-1*-1*-1*-1*-1*-1*-1*-1*усний твір-1*-1*-1*-1*-1*-1*-1*-1*Читання: вголос-1*-1*-1*-1*-1*-----мовчки-1-1-1-1-1-1-1-1Письмо: списування1-1-------------зорово-слуховий диктант-1-11-1-1-1-1-1-слуховий диктант-----1-1-1-1-1-1письмовий переказ-1-1-1-1-1------письмовий твір-----------1-1-1Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал310310310310310272727ДЛЯ ШКІЛ 3 УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ (КУРС 5-11)Параметри перевірки
5кл.6 кл.7кл.8 кл.9 кл.10 кл.11 кл.12 кл.ІIIІIIІIIІIIІIIІIIІIIІIIЗнання з мови та мовні вміння2222222222111111Аудіювання-1-1-1-1-1-1-1-1Говоріння: діалог-1*-1*-1*-1*-1*------усний переказ-1*-1*------------усний твір-----1*-1*-1*-1*-1*-1*Читання: вголос-1*-1*-1*-1*-1*------мовчки-1-1-1-1-1-1-1-1Письмо: списування11111-1---------зорово-слуховий диктант-----1-11-1-1-1-слуховий диктант---------1-1-1-1письмовий переказ-----1-1-1-1-1-1Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал3838393939262626 Оцінювання навчальних досягнень учнів
Складовими "Тематичної" є поточні оцінки, оцінка за контрольну роботу з перевірки знань з мови та мовних умінь, оцінок за ведення зошита.
Семестрове оцінювання складається з тематичних оцінок та оцінок за інші види контролю. Наприклад, оцінка за I семестр у 8 класі (курс 1-11) є середнім арифметичним із двох тематичних і зорово-слухового диктанту. Відповідно оцінка за II семестр у цьому ж класі буде середнім арифметичним з 10 складових (див. таблицю), бо контрольна оцінка за види мовленнєвої діяльності прирівнюється до тематичної . Оформлення сторінок класного журналу
1.На лівій сторінці журналу всі записи щодо контролю робляться у формі називного відмінка, пишуться з великої букви, тема над датами не вказується.
2.На правій сторінці журналу в графі "Зміст уроку" після запису теми та в графі "Завдання додому" після запису домашнього завдання ставиться крапка.
3.Контрольна перевірка знань з мови та видів мовленнєвої діяльності (окрім контрольного переказу та контрольного твору) займає не весь урок, а частину його. Друга частина уроку буде присвячена роботі над певною темою. Це може бути тема як з мовленнєвої , так і з мовної лінії програми.
4. Ліва сторінка (8 клас, курс 1-11, 2 год. на тиждень).
№Прізвище,
ім'я учня04
0927
09Тетрадь02
1023
10Знания по языку25
10ТетрадьТематическая06
11Зрительно-слуховой диктант29
11Т етрадь20
12Знания по языку27
12ТетрадьТематическаяI семестрКоррекционная
1Брень
Іван
7
8
8
8
9
8
8
7
8
9
7
7
8
8
7
7
7
7
7 5. Права сторінка .
23
10Контрольная работа №1. Проверка знаний по язику.
Глагол. Говорение: монолог: составление информационного высказывания повествовательного характера.А.Выполнить упр. 92.
Б.*Написать сочинение-описание на тему "Осень в моем городе".06
11Контрольный зрительно-слуховой диктант.
Чтение вслух неадаптированного диалогического текста художественного стиля.Выполнить упр.102 (письменно), упр.107 (устно). 6.Записи в контрольних зошитах:
Двадцать третье октября
Проверка знаний по языку
Глагол
Тест
*************************************************************
Шестое ноября
Зрительно-слуховой диктант
Черное море
7. Не допускається проведення двох видів контролю на одному уроці.
8. При написанні контрольного письмового переказу (твору) у графі "Зміст уроку робиться запис:
Контрольное письменное изложение (сочинение). 9. Види контролю, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом навчального року (позначені в таблиці зірочкою), записуються на лівій сторінці журналу на початку II семестру.
10. Фронтальна перевірка з аудіювання та читання мовчки проводиться один раз на рік наприкінці II семестру.
11. Семестрова оцінка оголошується учням за три дні до кінця семестру. З урахуванням цього треба планувати дату контрольної роботи.
12. Над графою "Завдання додому" перед першим уроком I семестру вказуємо автора і назву підручника. Календарно-тематичне планування
У календарно-тематичному плануванні переважна більшість уроків має містити мовну і мовленнєву лінії. Окремі уроки, на розсуд учителя, можуть бути присвячені тільки мовній або тільки мовленнєвій темі.
Програма "Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу)" (укладачі: Курач Л.І., Корсаков В.О., Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П.) містить 40 годин мовленнєвої лінії і 25 годин мовної лінії. Отже, учитель, укладаючи календарно-тематичне планування, поділяє частину тем з мовленнєвої лінії, теми з мовної лінії ділить на 2-3 ( у залежності від складності матеріалу). Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з музики та естетичних дисциплін
Порядок заповнення сторінок класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 та 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 11.09.07 № 1/9-532 "Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів" та наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів".
Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва не проводяться. Тематична атестація проводиться двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Деякі теми програм з музики (музичного мистецтва) розраховані на вивчення матеріалу впродовж семестру. У цих випадках, з метою узагальнення вивченого, доцільно здійснювати проміжне оцінювання навчальних досягнень учнів. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому, мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
Основним видом домашніх завдань з предмета "Музичне мистецтво" в основній школі мають бути завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування (наприклад, відтворити прослухану музику в замальовках, придумати назву музичному твору, продумати інструментарій для музичного супроводу твору, прослуханого на уроці, виконавський план пісні, створити ескіз афіші концерту тощо).
Зразок оформлення сторінки журналу
№
з/пДата Зміст урокуЗавдання додому1.03/09Шлях до безсмертя.
Й.С.Бах. Токата і фуга ре мінор
Л.Квінт. "Здрастуй, світ"Скласти виконавський план пісні "Здрастуй світ"2.10/09Оркестрова музика Баха.
Й.С.Бах. Бранденбурзький концерт №5
Л.Квінт. "Здрастуй, світ"Підготувати повідомлення про творчість Й.С.Баха3.17/09У сузір'ї Баха.
Л.Ревуцький. Друга симфонія
П.Майборода "Моя стежина"Слухати музику за власним виборомМетодичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання та технології
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 "Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" визначений порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5 - 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Записи в журналі ведуться державною мовою. Записи проводяться чорнилами (пастою) одного кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н. Дата проведення занять записується дробом як у лівій стороні журналу, так і в правій. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. У журналі над датами записується назва розділу, що вивчається.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.
Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).
Тематична оцінка
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться після вивчення кожного розділу програми трудового навчання.
Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт), готового виробу та навчальної активності школярів.
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Результати тематичного оцінювання відображається у класному журналі в окремій колонці після вивчення кожного розділу.
В класному журналі для тематичного оцінювання учнів після останнього уроку розділу відводиться одна колонка: для виставлення тематичного балу за розділ і записується - Тематична. Дата в цій колонці не записується. Розділ повинен містити не менше 6 годин. Якщо в кінці семестру починається новий розділ (менший за 6 год.), то години дописуються до попереднього розділу і тільки потім виставляється тематична.
Якщо учень (учениця) був (була) відсутній(я) на всіх уроках протягом вивчення розділу у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а))
Можливі варіанти проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9-х класів, що діляться:
• у 5-8-х класах виставляти чотири оцінки з базового і чотири з варіативного модулів;
• у 9 класі виставляти дві оцінки з базового модуля, одну оцінку з варіативного модуля та одну оцінку за виготовлення комплексного виробу.
Хлопці та дівчата 5-9-х класів (коли класи не діляться на вивчення трудового навчання):
• у 5-8-х класах виставляти чотири оцінки з базового і чотири з варіативного модулів;
• у 9 класі виставляти дві оцінки з базового модуля, одну оцінку з варіативного модуля й одну оцінку за виготовлення комплексного виробу.
У 10-11-х класах при вивченні технології виставляється дві тематичні оцінки за інтерактивну (теоретичну) складову і дві оцінки за варіативний модуль:
• теоретичний матеріал (базовий модуль) - одна;
• практичний матеріал - одна.
Семестрова оцінка
Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок.
Якщо учень (учениця) був (була) відсутній(я) на всіх уроках протягом семестру у колонку з надписом: І семестр, ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню з дотриманням відповідної процедури. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об'єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.
Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об'єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року. Скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або II семестр.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку II семестру, за підсумками II семестру - не пізніше 10 червня поточного навчального року.
Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
Отримання свідоцтва з відзнакою учнями 9-х класів та медалей учнями 11-х класів неможливе, якщо вони підвищували семестрову оцінку.
Річна оцінка
Виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.
У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований). Річна оцінка коригуванню не підлягає.
У випадках, коли учні звільнені за станом здоров 'я від занять із трудового навчання при виставленні тематичних, семестрових і річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений). Якщо учень знаходиться на індивідуальному навчанні, то в класному журналі на місці поточного оцінювання пишуть індивідуальне навчання, а семестрові і річні обов'язково виставляються (переносяться із індивідуального журналу).
Ліва сторона журналу
№ п/пМісяць і число
Прізвище та ім.'я
учня (учениці)Проектування ...04
09
ТематичнаТематичнаІ семестрСкоригована ТематичнаТематичнаІІ семестрСкоригованаРічна1Огреб Юліянннн
анннн ан
а67777777772Сень Інна10101010нннн
а10111111111111111111113Ярова Оленанннн
анннн
ан
анннн
анннн
ан
а664Кот Ольгазв.зв.зв.зв.зв.зв.зв. Державна підсумкова атестація
Учні 11-х класів можуть проходити державну підсумкову атестацію. Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.
Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.
Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).
Записи на правій сторінці
У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку. У разі проведення здвоєних уроків дата і тема кожного уроку записуються окремо. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт на кожному уроці, тому в змісті уроку запису "Практична робота" не робимо. Теоретичні уроки у навчальному процесі можуть бути одиничними. При вивченні нового розділу робимо запис "Інструктаж з ТБ". Інструктаж дублюємо в журналі з техніки безпеки.
Домашнє завдання
Домашнє завдання з трудового навчання задає вчитель на свій розсуд в залежності від типу та форми проведення уроку. Рекомендується такий запис у класному журналі.
1. Якщо учні забезпечені підручниками, то на кожній сторінці в колонці класного журналу "Домашнє завдання" один раз учитель записує дані про підручник, за яким працює. Тоді домашнє завдання доцільно записати так: "Опрацювати параграф №1", або "Опрацювати с. 45", бо підручник уже вказаний.
2. Якщо в учнів немає підручників, то запис доцільно робити так: "Опрацювати записи у конспекті", "Вивчити записи у конспекті" "Опрацювати сторінки 35-37 підручника за 7 клас, 1998 р., авт. І.А. Іванов"
3. Для того, щоб учні принесли всі необхідні матеріали, інструменти, пристрої для виконання практичної роботи запис доцільно зробити так: "Підготувати креслярські інструменти та пристрої", "Підготувати дошку із липи 300x300x30", "Підготувати тканину до розкроювання".
4. В тому випадку коли учні з об'єктивних причин не встигають на уроці виконати повністю практичну роботу вчитель може задати як домашнє завдання закінчити роботу вдома. Записуємо в журналі так: "Підготувати виріб до подальшої роботи".
5. Домашнє завдання може записуватися і так: "Повторити правила ТБ при роботі з колючими та ріжучими інструментами", "Підготувати повідомлення про породи дерев нашої місцевості", "Підготувати прислів'я про працю", а також домашні завдання творчого характеру - "Виконати кольоровий ескіз кухонних дощечок"*, "Виконати кольоровий ескіз святкової спідниці"*.
Права сторона журналу
№ п/пДата Зміст урокуЗавдання додому1
04
09Плетіння гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Інструктаж з ТБ.Повторити правила ТБ при роботі з гачком......
.........35
...
..........
Програму виконано в повному обсязі . Підпис учителя. ПІП. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. У розділі III журналу "Облік проведення навчальних екскурсій та практики" вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності. Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури
Основною метою навчального предмета "Фізична культура" є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Фізичне виховання - важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році на вивчення предмета "Фізична культура" в інваріантній складовій передбачено:
- у 1-2-х класах - 3 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 № 572); - у 3-4-х класах - 3 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682); - у 5-х класах - 3 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551); - у 6-7-х класах - 2,5 год. на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов - 2 год.); - у 8-9-х класах - 3 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66);
- у 10-х -2 години на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);
- у 11-х класах - 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 2 від 25.04.2001 № 342);
- у 10-х класах спортивного та військово-спортивного профілів - 5 год. на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);
- у 11-х класах спортивного профілю - 5 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.03. № 306).5.04.2001 № 342);
У 2013-2014 навчальному році опанування змісту фізичної культури як базового предмета здійснюється за рекомендованими програмами, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: 1-2 клас "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2011 р.);
3-4 клас "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" ( авт. М. Д. Зубалій, В. В. Деревянко, О. М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во "Ранок", 2006 р.);
5 клас "Фізична культура. 5-9 класи" (авт. Т. Ю. Круцевич, В. В. Деревянко, С. М. Дятленко, 2012);
6-11 клас "Фізична культура 5-11 класи" (авт. Т. Ю. Круцевич та ін, за ред. С.М. Дятленка, 2011)
- "Фізична культура для спеціальної медичної групи. 1-4 класи" (авт. В.І. Майєр, в-во "Ранок", 2006);
- "Фізична культура для спеціальної медичної групи. 5-9 класи" (авт. В.І. Майєр, В.В. Деревянко);
- "Фізична культура" для спеціальної медичної групи для учнів 10-11 класів (уклад. Бондарєв Ф.Ф., Дубовіс В.В. та ін., 1997).
- "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи" (авт. В.М. Єрмолова та ін.).
Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити окремо для дівчат та хлопців.
Для проведення факультативних занять, секцій (гуртків) рекомендується користуватись навчальними програмами:
1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури "Спортивна боротьба" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.); 2. Програма спецкурсу "Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту" (авт. Аргунова Л.Л.);
3. Програма факультативу з фізичної культури "Пішоходний туризм" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.); 4. Програма курсу за вибором "Атлетична гімнастика" для учнів 10-11 класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.); 5. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоровчої спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко С.А.); 6. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма "Сходинки здоров'я", система організації роботи з дітьми з послабленим станом здоров'я (авт. Клявда В.В, Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козодуб Н.В.); 7. Програма факультативу (гуртка, секції) "Баскетбол" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.); 8. Програма факультативу "Оздоровчо-пізнавальний туризм в початковій школі" для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.); 9. Програма факультативу (гуртка, секції) "Настільний теніс" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калінкін Ю.О.); 10. Програма факультативу (гуртка, секції) "Волейбол" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.);
11. Програма "Шахи" для закладів позашкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, палаців культури та творчості (авт. Вінниченко О.В., Коваль О.М., Тимошенко Л.В., Захарчук І.Р.).
12. Програма (гуртка, секції) "Футбол" для 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Столітенко Є.В.).
Початкова школа
У 2013-2014 навчальному році опанування змісту фізичної культури у 1-2 класі буде здійснюватися за програмою "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2011р.) інваріантної складової, яка розроблена на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050 "Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів").
Навчальна програма "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2011р.) розміщена на сайті МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.
Навчальний матеріал програми розподілений не за видами спорту, а за "школами", до яких увійшли вправи, об'єднані за способами рухової діяльності.
Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в фізкультурне заняття різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.
Під час роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з удосконалення навчальної програми з предмета "Фізична культура" були враховані основні вимоги до навчальних програм: узгодженість зі стандартом галузі; придатність для всіх учнів; наступність; зручність користування.
Виходячи із сучасних вимог до фізичного виховання учнів і вимог до навчальних програм, була здійснена спроба відійти від традиційної структури її побудови і запровадити новий підхід - розподіл навчального матеріалу за "школами", до кожної з яких увійшли вправи, споріднені за способом рухової діяльності, а саме:
• школа культури рухів;
• школа пересувань;
• школа м'яча;
• школа активного відпочинку (рекреації);
• школа сприяння розвитку фізичних здібностей.
Теоретичний матеріал, вміщений у програмі, тісно пов'язаний з практичним матеріалом, спрямований на виконання двох функцій: планування викладання, навчання учнів та визначення їх навчальних досягнень учнів.
У програмі враховано принцип ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча); особливості психічних процесів молодших школярів; особливості діяльності учнів залежно від характеру знань, які засвоюються.
Програма передбачає реалізацію змісту предмета в обсязі трьох годин на тиждень. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів. Враховуючи рівень фізичної підготовленості учнів, їхні інтереси та здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель самостійно визначає кількість годин на вивчення складових кожної "школи". Виходячи з регіональних особливостей і умов навчання, на місцях допускається внесення змін і доповнень до змісту базової програми в обсязі не більше 20 % від загальної кількості годин. Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, уроки фізичної культури необхідно проводити на фоні позитивних емоцій учнів, творчо використовуючи для цього ігровий метод, музичний супровід, сучасні комп'ютерні технології тощо.
Учні 3-4 класів навчатимуться за програмою "Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" (авт. М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во "Ранок", 2006 р.).
Основною метою фізичного виховання в початковій школі є формування у школярів стійких мотивів і потреб відносно свого здоров'я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості, комплексного розвитку здібностей і психічних якостей від народження, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Головними завданнями фізичного виховання в початковій школі є: • створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності дітей, досягнення ними достатнього рівня фізичної функціональної підготовки;
• сприяння соціальному, біологічному і психічному благополуччю учнів;
• удосконалення навичок базових рухових дій і використання їх у побуті та ігровій діяльності; • розширення рухового досвіду молодших школярів;
• формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров'я;
• формування інтересу до використання фізичних вправ як важливих складових здорового способу життя;
• розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і здібностей від народження;
• формування практичних навичок відносно самостійних занять фізичними вправами і проведення активного відпочинку.
Предметом навчання в початковій школі у галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.
В учнів початкової школи формуються основні життєво-необхідні рухові дії. Тому важливою особливістю змісту навчальної програми з фізичної культури є вивчення рухливих і народних ігор, формування навичок самостійної їх організації і проведення. В міру зростання учнів поступово у змісті навчання акцент має зміщуватися на засвоєння ними основних рухових дій, фізичних вправ підвищеної координаційної складності з базових видів спорту, що входять до навчальної програми. На завершальному етапі початкової освіти засвоєння нового матеріалу має зосереджуватися уже на фрагментах рухової діяльності, цілісних комбінаціях та спортивних іграх за спрощеними правилами.
У зв'язку з тим, що в учнів початкових класів відбувається інтенсивний розвиток більшості рухових якостей, формування різних систем організму, учителю необхідно враховувати, що саме в цьому віці найкраще розвиваються такі фізичні якості як швидкість, спритність, гнучкість і помірно - сила та витривалість. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2013-2014 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 "Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану" (додатки 1-12).
Акцентуємо увагу на тому, що в наступному навчальному році навчальні досягнення учнів 1-2-х класів з предмету "Фізична культура" мають оцінюватись вербально.
Домашні завдання учням 1-4 класів не задаються і в журнал не записуються (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 11.09.07 № 1/9-532).
Усі учні 1-4-х класів, незалежно від результатів річного оцінювання, переводяться до наступного класу. Учні, які через поважні причини (хвороба, сімейні обставини) за результатами річного оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
Середня та старша школа
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новою програмою з фізичної культури для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua та має відповідний гриф. Нова навчальна програма з фізичної культури спрямована на досягнення основної її мети в середній школі: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, кадрового забезпечення.
Для учнів 6-11-х класів чинними залишаються рекомендації 2012-2013 н.р.
Вивчення предмета у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Поділ класів на групи здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України "Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 20.02.2002 № 128. При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для хлопців та дівчат окремо.
У 2013-2014 н.р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України планується проведення державної підсумкової атестації з предмету "Фізична культура" у 11 класах. Відповідно до положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 18.02.2008 № 94 (зі змінами), учні 11 класу, які навчаються за спортивним профілем, складають державну підсумкову атестацію з фізичної культури як іспит з профільного предмета; учні 11 класу, які навчаються за іншими напрямами, можуть складати ДПА з фізичної культури, як іспит за вибором. Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить інваріантну (обов'язкову) та варіативну складову. До інваріантної частини належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку. Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. У 5-6 класах учні мають опанувати 4-6 варіативних модулів, у 7-8 класах - 3-5, у 9 класі - 3-4 модулі. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов'язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Перед початком навчального року шкільне методичне об'єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури є урок.
Оцінювання і перевірка знань, рухових умінь і навичок, техніки виконання фізичних вправ, навчальних нормативів і вимог навчальної програми є важливою складовою частиною навчально-виховного процесу.
Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:
1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.
2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).
3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
4. Засвоєння теоретико-методичних знань.
При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.
Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного варіативного модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування. Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, вчитель має дотримуватись таких вимог:
1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які, на момент прийняття нормативу, не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я.
2. Кожній заліковій вправі має передувати спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).
3. Перед складанням нормативу вчитель особисто проводить розминку, а після - відновлювальні вправи.
4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.
5. Учитель зобов'язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я.
Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях). Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після- відновлювальні вправи.
Учні мають право перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.
Учитель зобов'язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове перебування в підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.
Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння теоретико-методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку може здійснюватися як комплексно так і роздільно.
При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування "бонусних" балів. У період з 01.09 до 01.10 з метою адаптації учнів до навантажень, на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями, обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю.
Правилами безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, передбачено, що учні повинні бути присутніми на уроках з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять. Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель фізичної культури спільно з рекомендаціями шкільного медичного працівника. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їхні батьки.
У випадках, коли учні тимчасово звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис "зв." (звільнений).
Учням, які за результатами медичного огляду віднесені до спеціальної медичної групи, виставляють поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться "Зараховано".
Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття, які проводить учитель фізичної культури. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці тематичного оцінювання, навчального семестру (року) до класного журналу заноситься "зараховано".
Учні, віднесені до підготовчої групи, не виконують навчальні нормативи, але отримують оцінки за інші види діяльності, і за результатами поточного оцінювання їм виставляється тематична.
Колонка "Реферат" відводиться, коли всі учні класу виконують це завдання. В інших випадках оцінка за реферат виставляється як поточна.
При виставленні тематичної оцінки (у журналі колонка із записом "Тематична" без дати) враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонки з надписами "І семестр", "ІІ семестр". Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом "Скоригована" поруч із колонкою "І семестр" або "ІІ семестр". Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом "Річна" без зазначення дати.
Оцінка за державну підсумкову атестацію виставляється в колонку з надписом "ДПА" без зазначення дати.
Навчальні досягнення учнів 1-2 х класів з предмету "Фізична культура" мають оцінюватись вербально.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель (а у 8-9 класах разом з учнем) складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.
Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні (лист МОН від 29.10.2007 № 1/9-651 "Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів").
Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі за умови, якщо температура повітря не нижче -8°С. Рішення про неможливість проведення занять з фізичної культури на відкритому повітрі, у зв'язку з несприятливими погодними умовами, виносять учителі фізичної культури (наказ МОН України від 01.06.2010 № 521"Про затвердження Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010 р. за № 651/17946).
Відповідно до вимог "Типового положення про навчання з питань охорони праці" в загальноосвітніх навчальних закладах з учнями обов'язково потрібно проводити відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах ("Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів" та на сторінці предмету "Фізична культура" у класному журналі).
Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" у загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства.
Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з хімії
Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
1.2. Дія Інструкції поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.
2. Порядок ведення класного журналу
2.1. Загальні вимоги до ведення класного журналу
Класний журнал (далі - журнал) - це обов'язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо. Журнал має розділи: І "Облік відвідування"; II "Облік навчальних досягнень учнів"; III "Облік проведення навчальних екскурсій та практики"; IV "Зведений облік навчальних досягнень учнів"; V "Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності";
VI "Загальні відомості про учнів"; VII "Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні"; VIII "Зауваження до ведення журналу".
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б клас тощо. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи. Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів. Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета. Записи проводяться чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
Класний керівник заповнює розділи: І "Облік відвідування"; V "Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності"; VI "Загальні відомості про учнів"; VII "Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні" та переносить до розділу ІV "Зведений облік навчальних досягнень учнів" наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок. У розділі І "Облік відвідування" відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н - відсутність учня (учениці), хв - відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.
Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.
У розділі ІІ "Облік навчальних досягнень учнів" класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім'я та по батькові вчителя, який його викладає.
Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник - місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: "зошит", а не "за зошит"; "І семестр", а не "за І семестр"; "практична робота", а не "за практичну роботу" тощо. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах. У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)). Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. (зараховано).
У випадках, коли учні звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету "Захист Вітчизни", при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).
Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річного балів робиться відповідний запис: вивч. (вивчав (ла)). При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні. У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо. У графі "Завдання додому" стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. У розділі III журналу "Облік проведення навчальних екскурсій та практики" вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності. Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення. 2.2. Контроль за веденням класного журналу
Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.
У розділі VIII "Зауваження до ведення журналу" керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.
Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу. 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів
3.1. Загальні поняття Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.
Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.
Не підлягають обов'язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня.
3.2. Виставлення оцінок до класного журналу Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці). Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об'єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.
Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об'єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.
На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.
У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.
За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру - не пізніше 10 червня поточного навчального року. Підвищення семестрової оцінки учнями:
* 9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;
* 10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою "За особливі успіхи у навчанні" та срібною "За успіхи у навчанні" медалями.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).
Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)).
Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати. 3.3. Оцінювання навчальних екскурсій та навчальної практики.
Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.
Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 №1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу. Примітка: Угорі на лівій сторінці журналу прописуються тематичні блоки, назви яких вказані в календарному плануванні. Кількість годин, відведених на тематичний блок, не прописується у зв'язку з можливим їх зменшенням із-за певних факторів (введення карантину, відміна занять за погодними умовами тощо).
Зразок оформлення сторінок журналу
Ліва сторінка журналу І семестр
Хімія_____ (назва предмета)
№ з/п
Місяць і число
Прізвище та ім'я учняОблік досягнень учнів у навчанніРозчиниХімічні реакції
12
09
15
09
17
09
22
09
24
09
26
09
29
09
01
10
04
11Тематична
03
12
08
12
10
12
15
12
17
12
22
12
24
12ТематичнаІ семестрСкоригована1. Бойко Микола7897981079н992. Василенко Сергій нннннннн/анннн566683. Карпенко Ольга789нннн877н65674. Коваленко Іван4нн55н56787765. Семерня Яків8989910101010
ІІ семестр
(7-11 класи загальноосвітніх навчальних закладів)
Хімія__________ (назва предмета) Облік досягнень учнів у навчанні
№ з/пМісяць і число
Прізвище та ім'я учняТема12
1216
1219
1223
1224
12ТематичнаІІ семестрСкоригованаРічна ДПА*Апеляційна*1.2.3. *для класів, у яких проводиться державна підсумкова атестація
* Оформлення правої сторінки журналу
У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо. У графі "Завдання додому" стисло записується його зміст (опрацювати, прочитати, вивчити, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
Якщо вчитель задає домашнє завдання за декількома посібниками, то внизу на першій предметній сторінці потрібно їм надати умовні позначення. Наприклад: [1] - Хімія 9 клас, автор П.П.Попель; [2]- Збірник задач з хімії, автор О.В.Березан. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. У розділі III журналу "Облік проведення навчальних екскурсій та практики" вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності. Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення. Приклад оформлення правої сторінки журналу
Прізвище, ім'я та по батькові вчителя Петров Іван Семенович
№
з/пДатаЗміст урокуДомашнє завдання1Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро.Опрацювати §3, с. 6, з. № 3, 5, 7*,
підготувати повідомлення2Практична робота №2. Розв'язок експериментальних задач. Інструктаж з БЖД.Опрацювати §23, с. 32 з. №1, 2, 3, 4*.
Повторити §4-5. Скласти порівняльну таблицю.3Узагальнення та систематизація знань з теми "Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами".[1] - Опрацювати §23, с. 32, з. №1, 2, 3; [2]- с.37 з. 23, 24*.4Контрольна робота з теми "Розчини"Повторити §22-25, підготувати повідомлення. Наприкінці навчального року вчителем робиться відповідний запис "Програму виконано в повному обсязі" (підпис та ПІБ учителя).
Методичні рекомендації з ведення класного журналу
учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з Захисту Вітчизни
Класний журнал слід вести відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів".Об'єктами оцінювання є якість знань, вміння та навички учнів. Слід також врахувати, що об'єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, наданні першої медичної допомоги; досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створення комп'ютерних моделей, моделювання бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо. Особливістю оцінювання є виставлення індивідуальних оцінок учню за періоди навчання (семестрових, річних, за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі). Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття у лікувально-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рікнавчання з предмета.Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.
• Коженучень протягомнавчального року повинен бутиперевірений і оцінений за всіманормативними вправамипрограми.
• оцінки за виконання першої і другої навчальних вправ з метання ручних гранат та оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальну оцінку учня з предмета. • При тематичному обліку знань на лівій сторінці класного журналу над датами проведення уроків указується назва теми (сукупності тем), що вивчається.
• якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми (або семестру), не виконав навчальної програми, у колонку "тема" ("семестр") виставляється н/а (не атестований);
• семестрова оцінка може підлягати коригуванню, а тематична - ні. Скоригована семестрова оцінка виставляється до класного журналу без дати в колонку з надписом "Скоригована" поруч із колонкою "І семестр" або "ІІ семестр". • колонка для виставлення скоригованих оцінок відводиться навіть за відсутності учнів, які бажають їх коригувати.
• на лівій сторінці класного журналу, не можна пропускати не заповнених датами клітинок протягом семестру.
Зразок оформлення сторінок класного журналу
Захист ВітчизниОблік досягнень учнів у навчанні
(назва предмета)
№ з/пМісяць і число
П.І.
учня назва теми (сукупності тем)
Тематична I семестрСкоригована Тематична НПЗII семестрСкоригована Річна123
Записи справа
№ з/пДата Зміст урокуЗавдання додому8. 03
09Розділ 3. Тема 3. Урок 2:
Солдат в бою. Пересування в бою.Повторити обов'зки солдата в бою,складові бою.9. 10
09Розділ 3. Тема 3. Урок 2:
Підготовка вогневої позиції.Опрацювати§5, с. 26-28.10. 17
09Розділ 3. Тема 3. Урок 3:
Відділення в бою.Прочитати с.66-72, виконати завдання1-4.
Автор
olenka_butterfly
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 727
Размер файла
1 872 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа