close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1

код для вставкиСкачать
Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти
Літвінова В.В., головний спеціаліст УОА
Новий Державний стандарт початкової загальної освіти,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462
У 2012/2013 навчальному році
вступає в силу
новий Державний стандарт початкової загальної освіти
впроваджується з 1 вересня 2012 року
Освітні галузі
“
Мови і літератури“
(українська мова (мова і читання), російська мова (мова і читання))
"Математика"
(математика)
"Природознавство"
(природознавство)
"Суспільствознавство"
(Я у світі)
"Здоров’я і фізична культура"
(основи здоров
’
я та фізична культура)
"Технології"
(трудове навчання, Сходинки до інформатики)
"Мистецтво"
(образотворче мистецтво, музичне мистецтво, інтегрований курс “Мистецтво”)
Іноземна мова
–
з 1
-
го класу
“Сходинки до інформатики”
–
з 2
-
го класу
Фізична культура
Години (3 години на тиждень),
передбачені для фізичної культури,
не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів
але обов
’
язково фінансуються
Основи здоров
’
я
Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.
Освітня галузь “
Мистецтво
”
“
Образотворче мистецтво
”
та “
Музичне мистецтво
”
Або
Інтегрований курс “
Мистецтво
”
ЗНЗ
може обирати окремі курси або інтегрований курс, використовуючи години варіативної складової.
Курси за вибором
(варіативна складова)
Розвиток продуктивного мислення;
Абетка театрального мистецтва;
Ритміка;
Цікава економіка та ін.
Години варіативної складової можуть бути використані на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.
Поділ на групи (з 1
-
го класу)
при вивченні:
української мови чи іншої мови навчання (мови і читання),
у школах з навчанням мовами національних меншин –
української мови (мови і читання);
Іноземної мови
Наказ МОН України від 20.02.2002 №128
Тривалість уроків:
у 1 класі –
35 хвилин;
у 2
-
4 класах –
40 хвилин.
5
-
денний навчальний тиждень.
Домашні завдання учням першого класу не задаються. Навчальні досягнення учнів 1 класу оцінюються вербально.
Типові навчальні плани початкової школи
(наказ МОНМСУ від 10.06.2011 №572)
Вводяться їх в дію поетапно:
-
у 1
-
х класах
–
з 2012/2013 навчального року;
-
у 2
-
х класах
–
з 2013/2014 навчального року;
-
у 3
-
х класах
–
з 2014/2015 навчального року;
-
у 4
-
х класах
–
з 2015/2016 навчального року.
Відповідно до мови навчання передбачено
варіанти Типових навчальних планів початкової школи:
з українською мовою навчання
(додатки 1, 2,),
з навчанням російською, іншою мовою національної меншини
(додаток 3),
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
(додатки 4, 5)
Додатки
Типових навчальних планів
Додаток 1
–
з українською мовою навчання;
Додаток 2
–
з українською мовою навчання з вивченням російської мови;
Додаток 3
–
з навчанням російською мовою;
Додаток 4
–
з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземної мови;
Додаток 5
–
з навчанням російською мовою і поглибленим вивченням іноземної мови
Втратили чинність накази Міністерства освіти і науки України:
від 29.11.2005 № 682 "Про Типові навчальні плани початкової школи";
від 13.05.2005 № 291 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо
-
естетичного циклу":
-
у 1
-
х класах –
з 2012/2013 навчального року;
-
у 2
-
х класах –
з 2013/2014 навчального року;
-
у 3
-
х класах –
з 2014/2015 навчального року;
-
у 4
-
х класах –
з 2015/2016 навчального року.
Наказ МОНМСУ
від 12.09.2011 №1050
Про навчальні програми для 1
-
4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(затверджено перелік програм для 1
-
4 класів ЗНЗ, яким надано гриф затвердження Міністерством)
Наказ МОНМСУ
від 07.02.2012 №118
Про надання грифа
навчальній літературі
(визначено перелік підручників для учнів 1
-
4 класів ЗНЗ, яким надано гриф рекомендовано Міністерством)
Лист МОНМСУ
від 3
0.0
2
.2012 №1
/9
-
66
Рекомендації
щодо проведення
Всеукраїнської акції
“
Дай руку, першокласнику!
”
З 15 лютого 2012 року
Мета: створення сприятливих умов для навчання шестирічок під час адапта
-
ційного періоду
Для учнів 1 класу особлива увага має приділятися:
організації гарячого харчування;
облаштуванню кімнат для відпочинку (сну);
приміщень для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів;
обладнанню відокремлених туалетів (вбиралень);
обладнання відокремлених гардеробів з обов’язковим виділенням секцій для кожного класу тощо (лист МОН України від 10.12.2004 № 1/9
-
633).
Рекомендовано:
1.
Організувати вчителів початкових класів для ознайомлення та вивчення нових нормативних документів. Лютий –
березень, 2012
2. Організувати проведення бесід з батьками майбутніх першокласників з питань організації навчально
-
виховного процесу в 2012/2013 навчального року.
Березень –
квітень, 2012
Рекомендовано:
3. Провести засідання педагогічної ради за темою “
Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
”
Березень, 2012
4. Організувати проведення семінарів, курсів, практикумів з питань організації навчально
-
виховного процесу для учнів 1
-
х класів у 2012/2013 навчального року.
Березень –
травень, 2012
План роботи УОА на 2012 рік:
Семінари
-
практикуми для вчителів початкових класів ЗНЗ та вихователів старших груп ДНЗ району з метою забезпечення наступності та перспективності у навчанні та вихованні шестирічних дітей на тему: «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»
(за участю науковців, викладачів педагогічних ВНЗ):
Квітень, 2012 –
ХНВК №15;
Грудень, 2012 –
ХЗОШ №168, ДНЗ №438
Набір учнів до 1 класу ЗНЗ на 2012/2013 навчальний рік
Наказ управління освіти
від 01.02.2012 № 31
“
Про організацію роботи
загальноосвітніх навчальних закладів
щодо
набору майбутніх першокласників
”
Набір учнів до 1 класу ЗНЗ на 2012/2013 навчальний рік
-
Перспективна мережа;
-
Щомісячно (01 та 15 числа)
інформація щодо набору учнів до 1 класу;
-
Інформація про вчителів, які будуть працювати в 1
-
х класах у 2012/2013 н.р. (
до 10.03.
2012
) ;
-
Інформація про проведення додаткових занять з майбутніми першокласниками (
до 01.03.
2012
)
.
Програми по підготовці майбутніх першокласників до навчання у школі:
1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6
-
й рік життя)
“
Впевнений старт
”
, затверджена наказом МОН України від 23.11.2010 №1111.
2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “
Я у світі
”
, затверджена МОН України (протокол засідання колегії №3/2
-
2 від 21.03.2008).
Прийом дітей до 1 класу ЗНЗ
розпочинається з 1 квітня 2012 року
Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 №204
“
Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів
”
Для зарахування дитини до 1 класу батьки чи особи, які їх замінюють, подають заяву на ім’я директора, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.
Прийом дітей до 1 класу ЗНЗ
Приймання дітей до 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204. Неприпустимим є проведення іспитів, тестування, співбесід з метою перевірки знань дитини.
Конкурсне приймання
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389
“
Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегій, спеціалізованих шкіл (шкіл
-
інтернатів)
”
Конкурсне приймання
-
наказ “
Про створення конкурсної
комісії для проведення конкурсного випробування
”
(26.03. –
29.03.2012)
-
Гімназія –
приймальна
комісія;
-
Спеціалізовані школи –
педагогічна
комісія
Конкурсне приймання
-
Відповідно до Правил конкурсного приймання учнів до __________ (назва ЗНЗ) за погодженням з радою навчального закладу (протокол від __.03.2012 № __)
САЙТ школи
Оформити розділи сайту для батьків майбутніх першокласників (нормативні документи, поради батькам);
В розділі “
Новини
”
щомісячно розміщувати оголошення щодо набору учнів до 1 класу на 2012/2013 навчальний рік;
Розмістити інформацію про вчителів початкових класів, що будуть працювати з 1
-
ми класами у наступному навчальному році.
Група продовженого дня
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121
“
Про затвердження Положення
про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
”
Група продовженого дня
п.13 Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально
-
виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу
.
Режим ГПД для учнів 1
-
х класів
ДСанПіН 5.5.2.008
-
01:
-
щоденний 1,5
-
годинний денний відпочинок (сон);
-
не менше, ніж 1,5
-
годинну прогулянку на свіжому повітрі;
-
не менше як 35 хвилин щоденно спортивно
-
оздоровчі заняття.
Зарахування до ГПД
-
наказ з основної діяльності
навчального закладу;
-
за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.
-
На підставі заяви батьків дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час.
Д Я К У Ю
З А У В А Г У!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
337
Размер файла
190 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа