close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Раздел 2 (укр)

код для вставкиСкачать
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
2
Технологічний опис об'єкту управління
2
.1 Загальна характеристика виробництва
Комплекс біологічн
ої очистки «Безлюдівський» розташовується за
адресою м. Харків, пр. Гагаріна 354. Поруч пролягає траса М03 (Т2105).
КБО «Безлюдівський» -
це одно із підприємств, що входить до складу
Державного комунального підприємства «Харковкоммуночиствод». КБОБ
призначенийдля очищення стічних вод міста Харкова, що подаються на
комплекс по підземних трубопроводах з районів: ХТЗ, заводськаго района,
Основи, Салтівського масиву, Селекціонної станції, Роганського житлвого
масиву.
У експлуатації знаходяться споруди потужністю 300
тис.
м
3
/добу.
Будівництво комплекс споруд було завершено в 1976 році. Це спорудження
механічного (будівля грат, первинні відстійники горизонтального і
радіального типу) і біологічного очищення (високонавантажувані біофільтри,
аеротенки, вторинні відстійники горизонтального і радіального типу), а
також компресорна станція, мулоущільнювачі, хлорне господарство, споруди
по знезараженню і обробці опадів стічних вод.
Мулове господарство забезпе
чує потреби обох -
Диканівскої та
Безлюдівскої станцій і являє собою мулові ставки на території, раніше
займаної полями фільтрації і зрошування. Гідронамиванням були
підготовлені піщані карти площею 126 гектарів з пристроєм розподільних і
дренажних систем, введенням дренажної насосної станції.
2
.2 Технологічна схема очищення стічних вод
На Комплекс біологічного очищення "Безлюд
івский" поступають стоки
по наступних колекторах, що підводять: ін. Гагаріна 1500, ін. Гагаріна 1200,
Орджонікідзе 1, Орджонікідзе 2. Стічні води є сумішшю господарчо-
побутових і промислових стічних вод.
На рис. 2.1 приведена загальна технологічна схема КБОБ.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Рис. 2.1. Загальна технологічна схема КБО «Безлюдівский»:
1 -
б
удівля грат; 2 - пісколовки; 3 - піскомайданчики; 4 - розподільна чаша
первинного відстійника D=40м; 5 - первинний радіальний відстійник D=40м; 6 -
первинний радіальний відстійник D=28м; 7 - розподільна чаша первинного
відстійника D=28м; 8 - камера випуску осаду; 9 - НС при первинному радіальному
відстійнику D=40м; 10 - мулоущільнювачі; 11 - розподільна чаша
мулоущільнювачів; 12 - камера випуску осаду; 13 - резервуар сирого осаду; 14 -
мулонасосна; 15 - аеротенки - 4 секції; 16 - аеротенки - 3 секції; 17 - вторинний
відстійник D=40м; 18 - вторинний відстійник D=28м; 19 - камери випускного
активного мулу; 20 - розподільна чаша вторинного відстійника D=28м; 21 -
компресорна; 22 - резервуар активного мулу; 23 - басейн; 24 - розподільна чаша
вторинного відстійника D=28м; 25 - хлораторна
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
До складу споруд, призначених для механічного очищення стоків від
великих відходів, входять грати (1) типу СУ. Ширина прозорів складає
5,2
мм. Пропускна спроможність одних грат при максимальній швидкості
протоки 1 м/с – 72
тис.
м
3
/добу. Грати служать для затримання і видалення
великих плаваючих відходів.
Затримані на гратах відходи знешкоджуються і
вивозяться на спеціальний полігон.
Для прибирання затриманих забруднень передбачені граблини (1).
Граблини приводяться в рух за допомогою ланцюгів, до яких вони
прикріплені. Швидкість руху граблин контролюється регулятором на
маслостанції і встановлюється з умови повного знімання затриманих гратами
забруднень. У верхній точці машини забруднення зчищаються з граблини
зкидачем на направляючий лист і далі на стрічковий транспортер, по якому
доставляються до причепа.
Для видалення із стічних вод піску та різних важких мінеральних
часток стічні води поступають в 6 секцій пісколовок горизонтального
типу
(2) з конусними приямками. Пропускна спроможність однієї пісколовки
при максимальній швидкості протоки 0,3 м/с - 72397 м/добу.
Осад, що затримується пісколовками (в більшості випадків -
пісок),
перекачується гідроелеваторами на піскові майданчики (3). Навантаження на
піскові майданчики складає 3 м
3
/м
2
в рік. Площа піскових майданчиків
складає 2100 м.
Після пісколовок стічні води подаються на розподільні чаші первинних
радіальних відстійників діаметром 40
м (4) та діаметром 28
м (7). Далі стічні
води подаються на три відстійника діаметром 40
м (5), об'ємом 4019
м
3
кожний та чотири відстійника діаметром 28
м (6) з об'ємом по 1969
м
3
.
Призначення первинних відстійників – видаляти зі стічних вод завислі
речовини, які осідають під дією сили тяжіння або спливають на поверхню.
Продуктивність відстійника діаметром 40 м дорівнює 65
тис.
м
3
/добу, а
продуктивність відстійниківв діаметром 28 м дорівнює 25000
м
3
/добу. Час
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
відстоювання 1,5-2 години.
Ефект роботи відстійників – 50
%.
Кількість
осаду, який виділяється під час відстіювання стічної води вологістю 94
%
дорівнює 300
м
3
/добу. Утворений у відстійниках діаметром 28 м осад під
гідравлічним тиском (самопливом), а з відстійників діаметром 40 м –
відцентровими насосами видаляється в самопливну мулову мережу і далі в
резервуар сирого осаду, об'ємом 600 м
3
(13).
Плаваючі речовини видаляються з поверхні води у відстійнику
підвісними пристроями, розміщеними на поворотній фермі та надходять у
бункер, далі в жирозбірник, звідки поступають у резервуар сирого осаду,
потім на мулові майданчики.
Після первинних відстійників освітлені стоки
надходять в аеротенки (15) та (16), де змішуються і аеруються з активним
мулом.
При цьому відбуваються сорбція та окислення органічних речовин,
тобто відбувається біологічне очищення стоків.
На території споруд
розташовані 7 секцій аеротенків: 3 секції (16) на старій лінії 4 секції (15) на
новій лінії.
Кожна секція складається з коридорів.
Параметри аеротенок нової лінії
:
1.
Р
обоча глибина аеротенка – 5,2 м;
2.
О
б'єм одного аеротенка – 21840 м
3
;
3.
Про
дуктивність аеротенка – 50
тис.
м
3
/добу;
4.
Всієї лінії – 200000 м
3
/добу.
Параметр
и аеротенок старої лінії:
1.
Р
обоча глибина аеротенка – 4,4 м;
2.
О
б'єм одного аеротенка – 11880 м
3
;
3.
Продуктивність аеротенка – 33
тис.
м
3
/добу;
4.
Всієї ліниії – 100
тис.
м
3
/добу.
Регулювання подачі повітря до аеротен
ок проводиться на підставі
трьох показників
:
1.
Якість очищеної рідини (дотримання встановлених норм);
2.
Кількість розчиненого кисню в аеротенці;
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
3.
Концентрація активного мулу
.
Тривал
ість аерації від 6 до 12 годин, частіше коливається в межах
8
годин.
Витрата повітря становить 3,5-4 м на 1 м стоків.
Суміш активного мулу з очищеними стічними водами надходить у
втори
нні радіальні відстійники (16) та (17), де очищена вода відділяється від
активного мулу.
Параметри відстійника діаметром 40 м (17):
1.
Об'єм відстійника – 4584 м
3
;
2.
Гідравлічна глибина -
4,5 м;
3.
Глибина зони
відстіювання -
3,65 м;
4.
Продуктивність
– 50
тис.
м
3
/добу.
Параметри
відстійника діаметром 28 м (16):
1.
Об
'єм відстійника – 1969 м
3
;
2.
Гідравлічна глибина -
3,9 м;
3.
Глибина зони відстоювання -
3,2 м;
4.
Продуктивність
– 25
тис.
м
3
/добу.
Вторинні відстійники призначені для виділення активного мулу з
мулової суміші і для його ущільнення.
Мулова суміш з аеротенк повинна
рівномірно розподілитися між вторинними відстійниками.
Активний мул з відстійників надходить в резервуар активного мулу
(обсяг 600м
3
), а очищені стоки направляються до скидного каналу та по
щитовому колектору скидаються в річку Уди. Очищені стоки
знезаражуються в спеціальній герметичній камері змішування, куди
подаються по спеціальному трубопроводу з хлораторної хлорна вода.
З резервуару активного мулу поворотний мул насосами перекачується в
аеротенки.
На комплексі ведеться обробка осаду (суміш активного мулу із
вторинних відстійників та осаду з первинних) з КБО "Безлюдівський" та КБО
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
"Диканівський" двома методами – підсушуванням на мулових майданчиках і
механічним зневодненням на центрифугах та декантерах.
Перший метод:
На комплексі біологічної очистки «Безлюдівський» розтошовані три
ділянки мулових майданчиків загальною площею 126,18 га.
На мулових площадках відбуваються зневоднювання і природне
підсушування осаду КБО «Безлюдівський» та КБО «Деканівський».
Суміш осадів КБО "Безлюдівський" подається на мулові майданчикі
насосною станцією сирого осаду й ущільненого надлишкового мулу, а суміш
осадів комплексу біологічного очищення "Диканівський" окремою напірною
лінією.
Мулова вода, що відокремилася, через дренажну систему надходить у
водовідводну мережу і далі на насосну станцію, відкіля насосами
перекачується в канал перед ґратами, тобто в голову споруджень.
Зневоднений і підсушений осад механічним шляхом видаляється на
спеціальні місця складування.
Навантаження на м
улові площадки з урахуванням кліматичного
коефіцієнта дорівнює 12x1,1 - 1,32 м
3
/м
2.
Другий метод
механічного зневоднення осадів на центрифугах та
декантерах був обумовлений фізико-хімічними властивостями осаду,
місцевими умовами і техніко-економічним обґрунтуванням.
В реконструйованому будинку цеха механічного зневоднення осаду
передбачено дві лінії зневодження осаду:
Перша
лінія (основна)
передбачує зневоднення суміші осаду КБОБ та
КБОД на декантерах СВ-505 фірми «Вестфалія Сепаратор» (Німеччина),
загальною продуктивністю 3000
м
3
/добу при середній вологості осаду 97%.
Друг
а лінія (резервна) передбачає зневоднення осаду тільки КБОБ на
українських центрифугах (3 шт. -
ОГШ – 459 НПО «Екомаш» м. Харків; та 1
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
шт. -
ОГШ-631 Сумський завод ім. Фрунзе) загальною продуктивністю до
1100 м
3
/добу при середній вологості осаду 97%.
Зневодненню подається суміш ущільненого надлишкового мулу і
сирого осаду первинних відстійників. Після попереднього ущільнення осадів
у мулоущільнювачах, їхня вологість досягає 97
%. Після механічного
зневоднювання кек має вологість 70-80
%, з наступним вивезенням на
площадки складування. Фугат з центрифуг насосом подається в голову
очисних спроуджень.
2
.3 Механічне зневоднення осаду
2.3.1 Загальні дані
В даний час
на майданчику КБО «Безлюдівский» існює цех
механічного зневоднення осаду (ЦМЗО). З розмірами в плані В×L=12×78
м із
загальною висотою промислової частини -
15,8 м та загальною висотою
побутових приміщень -
9,6 м. Спочатку в цеху механічного зневоднення були
передбачувані фільтрпреси ФПАКМ-25, обладнання яких в даний час
повністю демонтовано через незадовільну їх работу та незначну
продуктивність.
ДКП «Харк
овкоммуночиствод» проводилися дослідницькі роботи по
механічному зневодненню осаду за участю фірми «Nokson» (1995г.) на
пересувній установці – з центрифугами.
У
процесі цих робіт були отримані високі результати по механічному
зневодненю осаду на центрифугах імпортного виробництва із застосуванням
флокулянтів.
Наприкінці
90х років по завданню ДКП «Харківкомуночищвод»
інститутом «УкркомунНДІпрогрес» були проведені випробування по
механічному зневодненню осаду на центрифугах вітчизняного виробництва
та визначено найбільш ефективний флокулянт.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Інститутом «Хар
ківский Водоканалпроект» було виконано техніко-
економічні розрахунки по вибору найбільш прогресивних центрифуг
імпортного та вітчизняного виробництва для впровадження.
Відповідно до цих
розрахунків найбільш ефективними та
економічними визначені декантери (центрифуги) виробництва німецкой
фірми «Вестфалія Сепаратор Умвельттехнік ГмбХ».
Таким чином, реконструкція цеху механічного зневоднювання осаду,
що забезпечує обробку загальної
кількості опадів, що утворюються
на
очисних спорудженнях
, базується на впровадженні
вітчизняних центрифуг і
комплексі
встаткування
виробництва
фірми «
Вестфалія
Сепаратор».
2.3.2
Зневоднення осаду
Зневодненню
піддається
, в основному
, суміш надлишкового мулу з
осадом первинних відстійників КБО
"
Безлюдовский
" та КБО
"
Диканевский
".
Слід мати на увазі, що вологість подаваного осаду становить
97-98%. Суміш
осаду із КБО
"
Диканівский
" подається по одному із двох трубопроводів
довжиною близько 9 км, осад із КБО
"
Безлюдовский
" подається по напірних
трубопроводах D=150 мм у резервуар-
усреднювач
цеху
механічного
зневоднювання осаду.
На рис. 2.2 показана технологічна схема зневоднення осаду.
Вибір робочого напірного трубопроводу подачі осаду в резервуар-
усреднювач
проводиться
за допомогою перемикань
запірною арматур
установленої в камерах перемикання
. Керування
запірною арматурамю
здійснюється в місцевому
й дистанційному
режимі
із шафи керування
засувками, установленого
в операторській ЦМЗО
, або по місці.
Суміш опадів подається в
резервуар-усреднювач
обсягом
600м
3
, звідки
шнековими насосами по трубопроводу подачі осаду подається на декантери
.
Осад перед подачею у декантер
проходить очищення
від механічних
забруднень у камнепастках
і дробарках "
Мацератор
", установлених
на Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Рис. 2.2
. Технологічна схема зневоднення осаду
1 - р
езервуар усереднювач 600м
3
; 2 – камнепастки; 3 – дробарки; 4 – ексцентрошнекові
насоси TECFLOW
14514; 5 – декантер; 6 – лотковий шнековий транспортер; 7 -
резервуар фугата 5м
3
; 8 – насосподачі фугата СМ 125-80-314/4; 9 – лінія приготування
флокулянта; 10 – рециркуляційний насос СД 250/22,5
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
усмоктувальних трубопроводах шнекових насосів. Для гідрозатвора
мацератора
використовується
вода питної якості, що подається через бак
розриву струменя
. Висота розташування
бака забезпечує надлишковий тиск
0,6 атм
. Для запобігання виходу з ладу шнекових насосів і захисту
насоса від
роботи насухо
передбачена захисна апаратура:
1.
на статорі
насоса встановлений датчик
, що запобігає роботу насоса насухо;
2.
на напірному
трубопроводі
встановлений манометр для захисту
насоса від
перевантаження.
Продуктивність насоса подачі осаду на декантери
регулюється із шафи
керування
декантерами
.
Для усереднення осаду й запобігання заляганню, на дні
резервуара,
передбачена система перемішування, що складається
із трубопроводу з
насадками розташованих по периметру на дні
резервуара й відцентрових
насосів барботаж
. Система працює автоматично, залежно від рівня
осаду в
резервуарі
. Зневоднювання осаду проводиться
на декантерах
.
Декантер
являє собою горизонтально розташовану шнекову
центрифугу із цилиндрическо
-конічним барабаном зі
сталевим кожухом для
безперервного відділення твердих фаз від суспензій. осад, що
переробляється, надходить
через центрально
розташовану впускну трубу у
вхідну камеру шнека, проходить через отвори в сепарационную
камеру
барабана й прискорюється до робочої швидкості обертання.
Під впливом
відцентрової сили
частки твердої фази протягом найкоротшого часу
осаджуються на стінці барабана.
Шнек обертається з небагато
більшою швидкістю, ніж
кожух барабана
(
диф.
швидк.), безупинно транспортуючи тверду фазу до вузького кінця
барабана. У зоні осушення тверда фаза виділяється з рідини й, під впливом
відцентрової сили
, звільняється від рідини. Наприкінці барабана тверда фаза
переміщається в уловлювальну камеру корпуса
, захоплюється кулачками на
кожусі
барабана й викидається. Рідина тече між витками шнека в
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
циліндричний кінець барабана. Проходячи через зону очищення легкі
домішки
, що залишаються
ще в рідині
відкидаються відцентровою силою й
подаються шнеком до місця випуску твердої фази.
Очищена рідина залишає сепарационную
камеру через регулюючі
пластини й відводиться самопливом.
Кек
з декантера
надходить
у шнековий транспортер, який
вивантажує
його безпосередньо в кузов автомобіля для наступного вивезення на місце
складування (компостування).
Фугат
з декантеров
по самопливному
трубопроводу надходить
у
резервуар фугата
й відцентровим насосом перекачується в одне із місць
скидання:
1.
у голову споруджень
;
2.
у розподільну камеру мулоущільнювача
;
3.
на мулові
карти.
Вибір місця
скидання фугата
здійснюється шляхом перемикань
запірної арматур у розподільних камерах.
Зневоднювання опадів стічних вод на декантерах
проводиться
при
наступних параметрах процесу
Таблиця 2.
1
Параметри процесу зневоднювання ОСВ
на декантерах
СВ
-505
№п
/
п
Найменування
Значення
параметрів
1
Продуктивність по вихідному
осаду (W=97%), м/год.
20-50
2
Питома
витрата
флокулянта, кг/т АСВ
4-6
3
Число оборотів
, об/хв.
3500
4
Диференціальна
швидкість
2-17
5
Вологість кека
, % не більш
80
6
Зміст
зважених речовин у фугаті
не більш
мг/л
500
Контроль параметрів процесів зневоднювання на центрифугах
здійснюється шляхом відбору
й аналізу проб:
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
1.
вихідного осаду -
на вологість;
2.
кек
-
на вологість;
3.
фугат
-
на зміст
зважених речовин, ХПК
. V
Відбір
проб здійснюється о 9, 12 і 15 годинах
щодня, а також при
кожній зміні параметрів процесу механічного зневоднювання. Параметри
зневоднювання на кожній центрифузі реєструються в робочому
журналі
щозмінно
.
Для інтенсифікації процесу механічного зневоднювання осаду
застосовується флокулянт. Флокулянт дозується в центрально
розташовану
трубу декантера
. При змішуванні
флокулянта з осадом відбувається
процес
відторгнення зв'язаної води й утвору
пластівців твердорй
фази. Готування
й
дозування розчину флокулянта проводиться
на автоматичній лінії "
Полідос
".
По проекту інституту «
УкркомунНДІпрогрес
» було побудовано
майданчика складування збезводненого осаду, розташований
в 33 м від
ЦМЗО
, що має розміри 45×55 м.
2
.4 Насосна станція цеху механічного зневоднення осаду
Для подачі осаду стічних вод використовуються ексцентрошнекові
насоси марки TECFLOW 1451 (3 шт.).
У табл. наведені технічні характеристики ексцентрошнекового насоса
Tecflow 1451.
Ексцентріко-шнековий насос німецького виробництва Tecflow 1451
призначений для перекачування сирого осаду з первинних відстійників у цех
механічного зневоднювання в процесі очищення міських каналізаційних
стоків. Його продуктивність може становити від 5 до 35 м
3
/годину залежно
від потреби підприємства.
Таблиця 2.2
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Технічні характеристики насоса Tecflow 1451
N
п/
п
Найменування
Значення
1
Подача, м
3
/год
20-50
2
Напір, м
25-30
3
Потужність ел/дв, кВт
7,5
4
Частота обертання вала, об/хв
1500
TECFLOW – самоусмоктувальний одноступінчастий ексцентриковий
шнековий насос. Перекачувальними елементами є
ротор і статор. Крутний
момент привідного двигуна передається на ротор через насадний
і карданний
вали. Напірний патрубок, статор і усмоктувальний патрубок з'єднуються
минаючими зовні сполучними болтами корпуса
(стяжними болтами).
Між усмоктувальним патрубком і цоколем ліхтаря перебуває
чепцеве
або контактне кільцеве ущільнення.
На рис. 2.3 показаний загальний
вид
насоса TECFLOW.
Принцип
дії самоусмоктувального обертального витиснювального
насоса елементами, що перекачують, якого є
обертовий ексцентриковий
шнек (ротор) і нерухливий
статор, полягає
в наступному
.
У кожному
перетині
обоа
елемента стикаються між собою в трьох місцях
, які по довжині
перекачувального елемента утворюють
три
ущільнюючі лінії. Уміст
герметичних камер, що виникають при обертанні
ротора, безупинно
зрушується уздовж осі від усмоктувальної до напірної сторони
насоса.
Незважаючи на обертання ротора ніякої
турбулентності не виникає.
Незмінні обсяги
камер виключають появу
зусиль, що здавлюють, і
забезпечують надзвичайно дбайливу
подачу без пульсацій.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Рис. 2.3. Самоусмоктувальний эксцентрошнековый насос:
1 – напірний патрубок; 2 – ротор; 3 – статор; 4 – шарнірне масло; 5 – хомут
шарніра, 6 – різьбова пробка, 7 – ущільнювальна стрічка, 8 – обойма шарніра, 9 –
манжета шарніра, 10 – карданний вал, 11 – установочний штифт,12 – гайка, 13- шайба,
14 – кришка усмоктувального патрубка, 15 – прокладка,16 – чепцеве набивання, 17 –
половина кришка сальника, 18 – самоконтрящаяся гайка, 19 – болт із Т- образною
головкою, 20 – цоколь ліхтаря, 21 – табличка із вказівкою напору, 22 – шестигранна
гайка, 23 – стяжний болт, 24 – втулка пальця шарніра, 25 – втулка шарніра, 26 – палець
шарніра, 27 – таблиця із вказівками по введенню, 28 – табличка із вказівкою всаса, 29 –
усмоктувальний патрубок, 30 – шестигранна гайка, 31 – зубчаста стопорна шайба, 32 –
прокладка усмоктувального патрубка, 33 – корпус сальника, 34 – болт із шестигранною
головкою, 35 – насадной вал, 36 – половина кришки сальника, 37 – фірмова табличка, 38 –
напівкруглий просечной штифт
У системі барбатажа використовують рециркуляційні насоси марки
СД
250/22,5.
Агрегати типу СД
– відцентрові, горизонтальні (
СДВ
– вертикальні),
одноступінчасті з робочим колесом закритого типу. Агрегати даного типу
призначені для перекачування побутових, промислових стічних вод і інших
забруднених рідин.
На рис.
2.4 показаний насос типу СД в розрізі
У табл. наведені технічні характеристики рециркуляційного насоса
марки СД 250/22,5.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Таблиця 2.3
Технічні характеристики насоса СД 250/22,5
N
п/
п
Найменування
Значення
1
Подача, м
3
/год
250
2
Напір, м
22,5
3
Потужність ел/дв, кВт
37
4
Частота обертання вала, об/хв
1450
Рис. 2.4. Насос типу СД в розрізі:
1 – всмоктуючий патрубок; 2 – ущільнююче кільце; 3 – робоче колесо; 4 – корпус
насоса; 5
-
гайка робочого колеса; 6 – втулка захистна; 7 та 10 – під
шипники; 8 – вал
9 – кронштейн
Для подачі фугата використовують насоси типу СМ 125-80-315/4.
У табл. 4 наведені технічні характеристики насоса для подачі фугата
марки СМ 125-80-315/4.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Таблиця 2.4
Технічні характеристики насоса СМ 125-80-315/4
N
п/
п
Найменування
Значення
1
Подача, м
3
/год
80
2
Напір, м
31
3
Потужність ел/дв, кВт
22
4
Частота обертання вала, об/хв
1500
На рис.
2.5 показаний насос типу СМ в розрізі
Корпус насоса СМ являє собою чавунний виливок, у якому
виконані
вхід у насос і вихідний патрубок, спірально-кільцевий відвід і опорні лабети.
Вхід у насос розташований по осі обертання, вихідний патрубок
спрямований
вертикально вгору й розташований в одній площині з віссю
обертання колеса. До корпуса
насоса кріпиться фланець кронштейна.
Кронштейн з'єднаний з корпусом ущільнення гвинтами. Гідравлічний затвор
чепцевого ущільнення забезпечується за
допомогою
підведення чистої води в
зону ущільнення, з тиском не менш
, чим на 0,1 – 0,15 МПа
перевищуючому
тиск на вході
. Робоче колесо -
відцентрове, однобічного входу, закритого
типу. Ротор насоса приводиться
в обертання електродвигуном через
сполучну втулочно-пальцеву муфту. Опорами ротора служать
два радіально-
упорних
підшипника, установлених
у кронштейні
. Напрямок
обертання
ротора лівий (проти годинникової стрілки), якщо дивитися з боку
усмоктувального патрубка. У нижній частині корпуса
насоса є отвір,
закритий пробкою для зливу залишків рідини
при зупинці насоса на
тривалий строк
. У кронштейні
є отвір, призначене для відводу витоків
рідини
через чепцеве ущільнення. У напірному
патрубку
є отвір для випуску повітря
й приєднання манометра.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ПКК 7.092501.2006-096
Пе
рш
. ви
ко
ри
с.
До
від
. №
Пі
дп
ис і
да
та
Інв
.
№ ду
бл
.
За
м. інв
. №
Пі
дп
ис і да
та
Інв
. № ор
иг.
Рис. 2.5. Насос типу СМ в розрізі:
1 – всмоктуючий патрубок; 2 – люк прочищення; 3 – ущільнююче кільце; 4 – гайка
робочого колеса; 5
-
робоче колесо; 6 – корпус з напірним патрубком; 7 – корпус
ущільнення; 8 – кільце сальника; 9 – набивка сальника; 10 – захистна втулка; 11 – кришка
сальника 12 – кронш
тейн; 13 – підшипники; 14 – вал
Насоси для стічно-масних
середовищ
типу СМ відцентрові
горизонтальні, консольні, одноступінчасті з робочим колесом закритого типу
призначені для перекачування побутових, промислових стічних вод і інших
забруднених рідин або чистої води.
Насоси типу СМ застосовуються в різних галузях промисловості,
сільському господарстві, у системах каналізації, водопостачання й опалення.
Автор
galanova.alex
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 128
Размер файла
446 Кб
Теги
раздел, укр
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа