close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 клас Природознавство

код для вставкиСкачать
1. Що таке природа. Якою буває природа
1 варіант
1. Що таке природа?
а) Все, що нас оточує; б) предмети, зроблені людиною;
в) все, що нас оточує, крім предметів, зроблених людиною.
2. Якою буває природа?
а) Жива, нежива; б) жива, мертва; в) рослини, тварини, люди. 3. Підкресли, що дає жива природа?
Світло, одяг, тепло, вода, їжа, меблі, ліки, повітря, папір, паливо, будматеріали, сировина.
4. Назви предметів з'єднай стрілками по групам:
предмети живої природи автомобіль
сорока
предмети неживої природи кінь
Місяць предмети, створені людиною виделка ліс
кіт
5. Цукор і мед. Який із цих предметів слід віданести до природних матеріалів?
6. Які з перелічених речовин належать до природних предметів:
а) глина; г) сіль; е) скло.
б) цукор; ґ) пластмаса;
в) мед; д) пісок; 2 варіант
1. Що таке природознавство?
а) Наука, про тваринний світ; б) рослини і тварини; в) знання про природу.
2. Чим живі організми відрізняються від предметів неживої природи? Живі організми:
а) вміють мислити;
б) дихають, живляться, ростуть, розмножуються, вмирають;
в) живляться, ростуть, розмножуються, говорять.
3. Підкресли, що належить до неживої природи.
Ґрунт, Сонце, тварина, повітря, зошит, зорі, людина, гори, вода, рослина, глина
4. Назви предметів з'єднай стрілками по групам:
річка
предмети неживої природи машина
поїзд
предмети живої природи дуб
камінь
предмети, створені людиною повітря будинок заєць
5. Що ти використовуєш із предметів живої природи?
а) Їжу; б) одяг; в) повітря.
6. Яке значення має природа для людини?
2. Тіла, речовини, молекули
1 варіант
1. Що називається тілом?
а) Предмети неживої природи;
б) живі організми і предмети неживої природи;
в) предмети живої природи, живі організми та предмети виготовлені людиною.
2. Що складається з великої кількості речовин: а) предмети;
б) живі організми.
3. Як розташовані молекули речовин у твердому стані?
а) Дуже близько одна від одної;
б) на значній відстані одна від одної.
4. Молекули кожної речовини мають:
а) запах і розмір; б) форму і розмір; в) форму і колір.
5. З чого складаються речовини?
а) З молекул; б) з клітин; в) з кисню.
6. Що станеться з кристаликами марганцівки й кристаликами солі, коли їх вкинути в склянку з водою і розмішати?
2 варіант
1. Із чого складаються тіла?
а) З води і кисню;
б) з речовин;
в) із кристалів.
2. Зі скількох речовин може складатися тіло?
а) З однієї;
б) з безлічі;
в) з однієї або кількох.
3. Як розташовані молекули речовин у газоподібному стані?
а) дуже близько одна від одної;
б) на значній відстані одна від одної.
4. Все, що нас оточує, називають:
а) речовинами; б) молекулами; в) тілами.
5. Чим молекули одних речовин відрізняються від молекул інших речовин?
а) Формою і розміром; б) запахом і розміром; в) формою і кольором.
6. Назви речовини.
а) Склянка; б) кисень; в) ґудзик.
3. Сонячне світло і тепло
1 варіант
1. Що таке Сонце?
а) Зірка; б) розжарене небесне тіло; в) планета.
2. Сонячне проміння...
а) може проникати через непрозорі предмети;
б) не може проникати через непрозорі предмети;
3. Сонячне світло - це:
а) тепло; б) теплова енергія; в) світлова енергія.
4. Без світла стебла рослин стають:
а) міцні і яскраві; б) безбарвні і тоненькі; в) жовті і блискучі.
5. Яке значення у природі має сонячне тепло?
а) Щоб грітися;
б) щоб росли рослини;
в) для життєдіяльності тваринного і рослинного світу.
6. Для чого сонячна енергія потрібна людям?
2 варіант
1. Сонячні промені падають на Землю:
а) криволінійно; б) прямолінійно; 2. Найбільше тепла віддають променію, якщо Сонце:
а) високо над горизонтом; б) низько над горизонтом.
3. Сонячне тепло - це:
а) електрика; б) теплова енергія; в) світлова енергія.
4.За допомогою світла рослини утворюють:
а) поживні речовини; б) кисень; в) плід.
5. Яке значення у природі має сонячне світло?
а) Щоб загорати;
б) для утворення поживних речовин, росту, розвитку;
в) щоб було видно навколишній світ.
6. Для чого сонячна енергія потрібна рослинам?
4. Термометр
1 варіант
1. За допомогою термометра вимірюють:
а) довжину; б) масу; в) температуру.
2. За допомогою такого термометра вимірюють температуру.:
а) тіла людини ; б) води; в) повітря.
3. Запиши покази термометра, використовуючи знаки та числа.
Десять градусів морозу.
Двадцять п'ять градусів вище нуля.
Плюс шістнадцять градусів. 4. Визнач, яку властивість рідини використали для створення термометра:
а) колір; б) запах; в) розширюватись при нагріванні і звужуватись при охолодженні.
5. Ртуть - це: а) рідина; б) корисна копалина; в) рідкий метал.
6. Яка рідина знаходиться в термометрі для вимірювання температури повітря?
а) Забарвлений спирт; б) воду; в) ртуть; г) молоко.
2 варіант
1. Температуру вимірюють за допомогою:
а) годинника; б) барометра; в) термометра.
2. За допомогою такого термометра вимірюють температуру:
а) тіла людини ;б) води; в) повітря.
3. Запиши покази термометра, використовуючи знаки і числа.
Десять градусів морозу. Двадцять п'ять градусів вище нуля.
Чотирнадцять градусів тепла. 4. Якщо повітря зігрівати, то рідини в термометрі буде:
а) розширюватися; б) стискуватись .
5. Цифри нижче нуля показують:
а) градуси тепла; б) градуси холоду.
6. Яка рідина знаходиться в термометрі для вимірювання температури тіла?
5. Повітря навколо нас. Властивості повітря
1 варіант
1. Як називається оболонка Землі?
а) Біосфера; б) атмосфера; в) гідросфера.
2. Де знаходиться повітря?
а) В усіх порожнинах; б) у грунті; в) у воді; г) у космосі.
3. Підкресли зайві слова.
Повітря має властивість рухатись, нагріватись, охолоджуватись, воно прозоре;
має запах, колір, смак.
4. Повітря:
а) не пропускає сонячне повітря.; б) погано пропускає сонячне повітря; в) добре пропускає сонячне повітря. 5. Повітря потрібне людині, тваринам і рослинам, щоб:
а) дихати; б) думати; в) рухатись.
6. Тепле повітря:
а) опускається вниз; б) піднімається вгору.
2 варіант
1. Повітря - це: а) тверде тіло; б) рідке тіло; в) газоподібне тіло.
2. Встав пропущені слова.
Усім живим організмам для дихання потрібне ___________. Під час дихання вони поглинають ___________, а виділяють____________ .
3. Атмосфера : а) складається з кількох шарів; б) не має шарів.
4. Властивості повітря: а) прозоре, безбарвне, не має запаху;
б) непрозоре, безбарвне, не має запаху; в) прозоре, безбарвне, має запах.
5. Тепле повітря: а) легше, ніж холодне; б) таке саме, як холодне; в) важче, ніж холодне.
6. Живі організми живуть у:
а) найбагатшому на тепло шарі атмосфери;
б) найбагатшому на кисень шарі атмосфери;
в) найбагатшому на світло шарі атмосфери.
6. Склад повітря. Охорона повітря
І варіант
1. Яке значення в природі має кисень?
2. Звідки в повітря потрапляє вуглекислий газ?
а) З рослин;
б) з людського організму;
в) з ґрунту.
3. Повітря - це :
а) тверде; б) рідке; в) газоподібне тіло.
4. Яку частину становить повітря на Землі?
а) Сьому; б) п'яту; в) третю.
5. Як у повітря потрапляє водяна пара? Виберіть правильні відповіді.
а) Під час дихання тварин і людей,
б) виділяється листям рослин,
в) з океанів, морів, річок;
г) під час опадів; ґ) внаслідок випаровування з водойм, ґрунту4
д) в атмосфери.
6. Як люди дбають про чистоту повітря?
а) Спалюють опале листя; б) насаджують дерева, куші, трав'янисті рослини:
в) будують повітроочисні споруди.
2 варіант
1.Які речовини забруднюють повітря?
а) Водяна пара; б) пил, сажа, дим.
2. Як у повітря потрапляє кисень?
а) З рослин;
б) з людського організму;
в) з ґрунту
3. Найбільше у повітрі:
а) вуглекислого газу; б) кисню; в) азоту.
4. Кисень:
а) не розчиняється у воді;
б) розчиняється у воді.
5. Повітря сухе, якщо:
а) мало водяної пари; б) жарко; в) багато азоту.
6. Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини? Виберіть правильні відповіді.
а) З рослин;
б) промислових відходів, відпрацьованих газів,
в) аварій на хімічних заводах, атомних станціях;
г) із забруднених водойм.
7. Властивості води-рідини. Вода-розчинник
І варіант
1. Що становить більшу частину поверхні Землі? а) Суша; б) сіль; в) вода; г) повітря.
2. Вода у твердому стані --це:
а) водяна пара; б) сніг;
в) дощ.
3. Вода має такі властивості:
а) текуча, має запах, не має власної форми, прозора, безбарвна;
б) текуча, без запаху, не має власної форми, прозора, безбарвна;
в) текуча, без запаху, не має власної форми, непрозора, безбарвна.
4. Яку особливу властивість має вода при замерзанні?
а) починає стискатися;
б) починає розширюватись.
5. Що відбувається з водою, коли вона проходить крізь товщу землі?
а) Нагрівається; 6) охолоджується; в) очищається; г) забруднюється.
6. Речовини, які розчиняються у воді, називаються:
а) розчинниками;
б) розчином;
в) розчинними у воді.
2 варіант
1. Де на Землі зустрічається вода? Підкресли правильну відповідь.
У ґрунті, у рослинах, у повітрі, в камінцях, у тваринах, у торфі, в нафті, в людині.
2 Вода у рідкому стані - це:
а) водяна пара; б) іній; в) туман;
3. Вода у природі перебуває у станах:
а) твердому, рідкому, газоподібному;
б) міцному, рідкому, газоподібному;
в) ) твердому, рідкому, легкому.
4. Вибери правильні відповіді. Природні розчини - це:
а) оцет; б) вода у водоймах; в) мінеральні джерела; г) сік; ґ) сік рослин; д) чай; е) кров. 5. Які речовини можуть розчинятися у воді?
а) Тверді, рідкі та газоподібні;
б) тільки тверді;
в) тільки рідкі.
6. Яка речовина є розчинною?
а) Пісок; б) марганцівка; в) крохмаль.
8. Перетворення води. Кругообіг води в природі
І варіант
1. Що таке перетворення води? 2. Запишіть відповіді: так чи ні.
а) Від розчинених у воді речовин не залежить стан води.
б) Перетворення води із одного стану в інший і переміщення її у природі
називається кругообігом.
в) перетворення води - рідини на пару називають замерзання.
3. Рушійні сили кругообігу води в природі:
а) сила тертя;
б) сила тиску;
в) виштовхувальна сила;
г) сонячна енергія та сила земного тяжіння.
4. Допишіть речення. З поверхні річки, озера, ставка, моря, океану, а також з рослин вода постійно ...
5.Чому влітку у водоймах стає менше води? а) Вона випаровується;
б) її випиває худоба;
в) її використовують люди для потреб.
6. Яке значення для людини має вода?
2 варіант
1. Що називається кругообігом води в природі?
2. Запишіть відповіді: так чи ні.
1) Більшу частину поверхні Землі займає вода.
2) Вода знаходиться в океанах, морях, річках, озерах, ставках, але під землею її немає.
3) У повітрі вода одночасно є у рідкому, твердому, газоподібному станах.
3. Водяна пара:
а) легка, прозора, безбарвна;
б) легка, прозора, має блакитний відтінок;
в) легка, непрозора, безбарвна.
4. Перетворення води - рідини на пару називають:
а) замерзання;
б) зникнення;
в) випаровування.
5. Які причини переходу води з одного стану в інший.
а) При нагріванні та замерзанні;
б) зміна пір року;
в) при опадах.
6. Чому воду називають вічною мандрівницею?
а) Мандрує різними країнами; б) постійно переміщується; в) переходить з одного стану в інший; г) належить до живої природи.
9. Гірські породи. Як гірські породи утворилися в природі.
Що таке корисні копалини
І варіант
1. Що називають гірськими породами?
2. Пісок - - це гірська порода, яка перебуває у:
а) твердому стані; б) рідкому стані; в) газоподібному стані.
3. Виберіть правильну відповідь: 1) нафта утворилася із решток рослин і тварин;
2) нафта утворилася у результаті виверження вулканів;
3) нафта потрапила на Землю з космосу.
4. Підкресліть назви горючих корисних копалин: торф, кам'яне вугілля, нафта, природний газ, залізна руда, вапняк, пісок, глина, граніт
5. Доведіть, що вапняки утворюються у морях і океанах.
6. Без якого виду корисних копалин не могли б прапотняти мотори літаків, автомобілів, автобусів?
а) Без природнього газу; б) без нафти; в) без кам'яного вугілля.
7. Скільки потрібно років, щоб утворились корисні копалини? а) Десятки років, б) сотні років, в) тисячі років, г) мільйони років. 8. Яка частинка впливає на колір граніту: а) кварц, б) польовий шпат,
в) слюда.
9. Із перелічених властивостей корисних копалин підкресліть ті, що належать торфу: не горить, безбарвний, забарвлений у різні відтінки бурого кольору, горить, утворюючи багато диму і попелу; некрихкий; крихкий;добре вбирає вологу; не тоне у воді; легше за воду; тоне у воді.
10. З чого утворився торф: а) з глини, б) з каміння, в) з відмерлих решток вологолюбних рослин.
11. Щоб добути кам'яне вугілля:
а) бурять свердловини, б) будують шахти, в) добувають відкритим способом.
12. Що називають "чорним золотом"?
а) Кам'яне вугілля;
б) нафту; в) торф.
2 варіант
1. Що таке корисні копалини ?
2. Нафта - це гірська порода, яка перебуває у: а) рідкому стані; б) газоподібному стані; в) твердому стані
3. Що називається торфовищем:
а) висушене болото; б) затоплені луки; в) підземні пласти.
4. Підкресліть ознаки піску: пухка, пластична, схожа на пластилін, пропускає воду, не пропускає воду, пропускає повітря, міститься у грунті, в'язка, добре ліпиться, сипка.
5. Яка з названих корисних копалин є зайвою: а) нафта, б) пісок, в) природний газ, г) кам'яне вугілля. 6. Доведи, що для життя сучасної людини необхідні корисні копалини.
7. Підкресли назви будівельних корисних копалин.
Торф, глина, залізна руда, кам'яне вугілля, крейда, природний газ, кухонна сіль, нафта, вапняк, пісок, граніт.
8. З чого виплавляють метал?
а) З нафти; б) з кам'яного вугілля;
в) з залізної руди.
9. Чи може утворитися торф у степу? Запишіть свою думку.
10. Щоб добути нафту та природний газ:
а) бурять свердловини, б) будують шахти, в) добувають відкритим способом.
11. Яка корисна копалина легша за воду?
а) Глина;
б) пісок; в) торф. 12. Що називають "сонячним каменем"? а) Кам'яне вугілля; б) нафту;
в) торф.
10. Ґрунт
І варіант
1. Верхній шар землі значно темніший через те, що ...
а) у ньому живуть дощові черв'яки.
б) у ньому живуть личинки травневого хруща.
в) опале листя, відмерлі рослини і тварини перегнивають.
г) опале листя, відмерлі рослини і тварини не перегнивають.
2. Яка головна ознака ґрунту? а) Твердість б) М'якість в) Вологість. г) Пухкість ґ) Родючість д) Заболоченість.
3. Що входить до складу ґрунту?
а) Вода. в) Торф. ґ) Перегній, е) Глина.
б) Крейда. г) Комахи, д) Пісок. є) Миші.
4. Рослини не можуть жити без ґрунту тому, що:
а) вони з ґрунту корінням вбирають воду й розчинені в ній мінеральні солі;
б) вони з ґрунту стеблом вбирають воду і розчинені в ній солі;
в) вони в ґрунті утворюють бульби;
г) коріння дихає повітрям яке є у ґрунті.
5. Для яких тварин ґрунт не є домівкою?
а) Диких качок, б) метеликів, в) зайців. г) дощових черв'яків, ґ) лелек, д) кажанів, е) мурашок, є) личинок комах, ж) бджіл. 6. Що потрібно робити хліборобам з ґрунтом, щоб отримувати високі врожаї?
а) Обробляти, б) засмічувати, в) удобрювати, . г) зрошувати, ґ) проганяти птахів, д) захищати від вітрів.
2 варіант
1. Верхній пухкий шар землі, на якому зростають рослини - це: а) пісок б) глина в) ґрунт г) чорнозем 2. Яка головна ознака ґрунту?
а) Вологість б) пухкість в) колір г) родючість
3. Найродючіший ґрунт - чорнозем. Від інших ґрунтів він відрізняється тим, що: а) містить багато перегною; б) у ньому живе багато личинок різних комах;
в) у чорнозем легко проникають вода і повітря; г) у ньому добре зберігається вода.
4. Рослини не можуть жити без ґрунту тому, що:
а) вони з ґрунту стеблом вбирають воду і розчинені в ній солі;
б) проникаючи глибоко корінням у ґрунт, рослина міцно закріплюється в ньому;
в) Сонце нагріває ґрунт, а він віддає своє тепло рослині;
г) коріння дихає повітрям яке є у ґрунті.
5. Що вбирає рослина з ґрунту?
а) Воду; б) пісок; в) поживні речовини; г) світло.
6. Як потрібно охороняти ґрунт?
а) Ґрунт потрібно обробляти і зрошувати. б) На схилах ярів висаджувати дерева.
в) Насаджувати лісові смуги, щоб послабити силу вітру.
г) Ґрунт потрібно удобрювати і зрошувати.
11. Зелене диво Землі. Будова рослин. Рослини - живі організми
І варіант
1. Вибери правильні відповіді. Рослини складається з :
а) гілок; б) корінь; в) стебло;
в) квітка; г) ягода; ґ) листок;
д) плід з насінням.
2. Які поживні речовини утворюють рослини? а) Цукор і крохмаль;
б) мінеральні добрива;
в) білок.
3. На які царства, поділяються живі організми:
а) рослини, ґ) гриби,
б) люди, д) дроб'янки,
в) бактерії, е) перегній,
г) тварини, є) віруси. 4. Рослини ростуть, розмножуються, відмирають - значить, вони належать до:
а) неживої природи; б) живої природи.
5. Для виготовлення цукру і крохмалю потрібна:
а) теплова енергія, б) сонячна енергія.
6. Як називають плід у кавуна?
а) Овоч; б) ягода; в) фрукт. 2 варіант
1. Яка головна умова утворення поживних речовин в рослинах?
а) Тепло;
б) світло;
в) вода.
2. Для чого потрібна квітка?
а) Для краси;
б) для виділення нектару;
в) для розмноження. 3. Що рослини виділяють під час дихання?
а) Вуглекислий газ;
б) кисень;
в) поживні речовини.
4. Поживні речовини утворюються під дією:
а) тепла, б) води, в) світла.
5. Яблуня - частина живої природи. Чому?
6. Як називається плід у баклажана?
а) Ягода; б) овоч; в) фрукт. 12. Дерева, кущі, трав'янисті рослини
І варіант
1. Скільки видів рослин росте в Україні?
а) 500 тисяч; б) 16 тисяч; в) 27 тисяч.
2. Кілька дерев'янистих стебел має: а) б) в) Запиши назву.
3. Підкресли назви листяних дерев.
Каштан, сосна, вишня, модрина, верба, берега, ялина, клен, груша, тополя.
4. До однорічних рослин належить:
а) морква;б) соняшник; в) пирій.
5. Підкресли назви культурних рослин. Тополя, береза, капуста, кульбаба, грицики, картопля, деревій
6. Рослини, які вирощує людина, називаються:
а) овочевими; б) фруктовими; в) культурними.
2 варіант
1. За допомогою птахів поширюється насіння:
а) горобини; б) клена; в) маку.
2. Одне дерев'янисте стебло має: а) б) в) Напиши назву.
3. Підкресли назви хвойних дерев.
Сосна, тополя, слива, клен, ялина, береза, смерека, дуб, модрина, яблуня.
4. До дворічних рослин належить: а) горох;
б) осот; в) буряк.
5. Вітром поширюється насіння: а) вишні;б) кульбаби; в) лопуха.
6. Чому рослини називають зеленим дивом?
а) Поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ;
б) виділяють у повітря кисень, необхідний для дихання;
в) прикрашають наше життя.
13. Будова рослин
1. Який орган у рослин знаходиться у грунті?
а) Стебло; б) листки; в) корінь.
2. Яке значення для рослин має стебло?
а) Ним вона вбирає із ґрунту воду; б) по ньому вода надходить до листків, квіток, плодів.
3. Чи можуть рослини рухатися?
а) Так, бо листки повертаються до світла; б) ні, бо рослина закріплена в грунті і знаходиться на одному місці.
4. Які умови потрібні для утворення поживних речовин?
а) Тепло; б) світло; в) темнота.
5. Яке значення для рослини має квітка?
а) Вона прикрашає рослину; б) з неї утворюється плід; в) нею рослина дихає.
6. У яких рослин їстівна частина - корінь? а) Морква; б) кріп; в) редиска; г) щавель.
2 варіант
1. Як рослини дихають вночі?
а) Вбирають із повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ;
б) вбирають із повітря вуглекисіий газ, а виділяють кисень.
2. Коли рослини видітають кисень?
а) Вдень; б) вночі, в) цілодобово.
3. До дворічних рослин належить: а) горох;
б) осот; в) буряк.
4. У якої рослини стебло стелиться по землі?
а) Тюльпан; б) кропива; в) огірок.
5. Яка частина капусти є їстівною?
а) Корінь;
б) листки; в) насіння.
6. Для чого рослині потрібні плоди з насінням?
а) Для дихання;
б) для розмноження; в) для живлення.
14. Різноманітність рослин у природі І варіант
1. До якої групи трав'янистих рослин належить папороть? а) Багаторічні; б) однорічні; в) дворічні.
2. За якими ознаками рослини відносяться до живої природи:
а) ростуть, їм потрібні сонячне світло й тепло;
б) розмножуються насінням, бульбами, листками;
в) розмножуються, ростуть, дихають, живляться, відмирають.
3. Як називаються рослини, що живуть у воді?
а) Мохи; б) хвощі; в) водорості.
4. В яких умовах ростуть мохи й папороті?
а) У сухих місцях; б) у вологих місцях.
5. Яке з дерев є хвойним?
а) б) в) Запиши назву дерева.
6. Чи є у водоростей справжні органи?
а) Так; б) ні.
2 варіант
1. Які рослини називають культурними?
а) Ті, що їх ніхто не садив і не доглядав;
б) ті, що ростуть на городах, у садах, на полях;
в) ті, за якими доглядає людина.
2. Де ростуть мохи?
а) На луках; б) на болотах; в) на водоймах.
3. Яка рослина належить до групи квіткових? а) Груша; б) ялина; в) ламінарія; г) зозулин льон.
4. Яких рослин на Землі найбільше?
а) Хвойних; б) квіткових; в) хвощів; г) мохів.
5. До якої групи рослин належать хвощі?
а) Однорічні; б) дворічні; в) багаторічні.
6. Де утворюється насіння у хвойних дерев?
а) У плодах; б) у шишках.
15. Розмноження рослин
1 варіант
1. Для чого рослині квітка?
а) Для краси; б) для розмноження.
2. Яке значення для рослини має плід?
а) Приваблює комах, птахів; б) захищає насіння; в) сприяє розповсюдженню насіння.
3. Які рослини не мають справжніх органів?
а) мохи; б) водорості; в) хвощі.
4. Які рослини виростають із спор?
а) Мохи; б) хвощі і папороті; в) водорості. 5. Для того, щоб насіння проросло, потрібна:
а) світло, б) волога, в) тепло.
6. З'єднай стрілками, якими органами розмножуються такі рослини.
Соняшник • • бульбами
Виноград • • насінням
Картопля • • цибулинами
Тюльпан • • живцями
2 варіант
1. Яка рослина запилюється вітром?
а) Вишня; б) пшениця.
2. Які комахи допомагають запилювати квіткові рослини?
а) Муха; б) бджола; в) метелик.
3. Хвощі розмножуються за допомогою:
а) спор;
б) кореня;
в) насіння.
4. Що утворюється з квітки?
а) Плід з насінням; б) шишка; в) спори.
5. Які пристосування є у кульбаби і осота, щоб їхнє насіння розсіялось на далеку відстань:
а) парашутики, б) гачечки, в) крильця.
6. З'єднай стрілками, якими органами розмножуються вказані рослини.
Смородина • • бульбами
Картопля • • живцями
Горох • • насінням.
16. Довкілля і охорона рослин
І варіант
1. У яку книгу заносять рослини, яких залишилося мало?
а) У Зелену; б) у Червону.
2. Які з цих рослин занесені до Червоної книги?
а) Чорнобривці; б) підсніжник; в) нарцис; г) лілія лісова.
3. Як називаються рослини, що мають цілющі властивості?
а) Культурні; б) лікарські; в) дикорослі
4. Яку рослину через гіркий смак обминають тварини?
а) Полин; б) лобода;
в) пирій.
5. Чи можна знищити осот, зрубавши лише наземне стебло?
а) Так; б) ні.
6. Чому в природі не зникають бур'яни?
а) Бо люди їх доглядають; б) бо в них дозріває багато насіння.
2 варіант
1. Чи було б життя на Землі без рослин?
а) Так; б) ні.
2. Що роблять люди для охорони рослин?
а) Вирубують дерева і зривають квіти; б) насаджують дерева і квіти; в) створюють заповідники; г) оберігають ліси від пожеж.
3. Які правила поведінки на природі ти обереш?
а) Зберу оберемки квітів; б) підв'яжу похилене деревце;
в) зірву ягоди чорниці з гілками.
4. Як рослини виживають у посушливих місцях?
а) Мають коротке коріння і широкі листки; б) мають довге коріння і вузькі листки.
5. Завдяки яким ознакам рослини пристосувалися до надміру вологи?
а) Мають коротке коріння і широкі листки;
б) мають довге коріння і вузькі листки.
6. Як шипшина захищається від знищення?
а) Має гіркий смак; б) має колючки; в) має велику кількість насіння
17. Тварини - частина живої природи І варіант
1. Для чого тварини переміщуються?
а) Щоб побачити далекі краї; б) щоб знайти корм.
2. Що є кормом для тварин?
а) Поживні речовини; б) рослини; в) тварини.
3. Чим різняться тварини різних видів?
а) Будовою і формою тіла; б) способом живлення; в) місцем проживання;
г) способом розмноження
4. Прочитайте назви тварин. Ту тварину, яка є зайвою у даній групі, підкресліть. Собака, білка, корова, кріль, кіт. Вовк, олень, кінь, лисиця, лось. Щука, карась, ведмідь, лящ.
5. Серед назв диких тварин підкресли зайву.
Тигр, лев, лисиця, олень, лис.
6. До хижих тварин належить: а)б) в) 2 варіант
1.Чим тварини відрізняються від рослин?
а) Належать до живої природи; б) будовою; в) живленням.
2. За якими ознаками тварини подібні до інших живих організмів?
а) Рухаються; б) дихають; в) розмножуються.
3. Які особливі ознаки мають тільки тварини?
а) Переміщуються з одного місця в інше; б) розмножуються; в) дихають; г) живляться.
4. Прочитайте назви тварин. Ту тварину, яка є зайвою у даній групі, підкресліть. Щука, карась, ведмідь, лящ.
Кропив'янка, яблунева плодожерка, сонечко, синиця, попелиця.
Снігур, журавель, жук-олень, ластівка, лелека.
5. Карась--це: а) комаха; б) плазун; в) риба.
4. До рослиноїдних тварин належить: а) борсук; б) зозуля; в) хом'як.
6. Серед назв диких тварин підкресли зайву.
Борсук, заєць, білка, їжак, миша.
18. Різноманітність тварин у природі
1 варіант
1. Яка істотна ознака комах: а) крила; б) вусики; в) шість ніг. 2. Які з цих комах є корисними? а) Колорадський жук; б) муха; в) бджола; г) мурашка.
3.Як називаються тварини, тіло яких вкрите слизькою лускою?
а) Звірі; б) комахи; в) риби.
4. Яка риба живе в морях?
а) Камбала; б) сом; в) щука.
5. Як називаються тварини, тіло яких вкрите сухими лусочками, і вони пересуваються, тягнучи тіло по землі?
а) Земноводні; б) плазуни; в) риби.
6. Яка тварина носить на собі захисний панцир?
а) Крокодил; б) ящірка; в) черепаха.
2 варіант
1. Як називаються тварини, які частину життя проводять на суші, а частину - у воді і тіло їхнє вкрите м'якою вологою шкірою?
а) Земноводні; б) плазуни; в) риби.
2. Як переміщується жаба?
а) Бігає; б) стрибає; в) повзає.
3. За якою ознакою птахи відрізняються від інших тварин?
а) Мають крила; б) будують гнізда; в) тіло вкрите пір'ям.
4. Що є причиною відльоту птахів на південь?
а) Стан неба;
б) голод; в) холод.
5. Чим вкрите тіло звірів?
а) Пір'ям; б) шубою; в) шерстю.
6. Хто серед цих тварин не належить до звірів?
а) Лось; б) білка; в) соловейко; г) олень.
19. Живлення тварин. Ланцюги живлення у природі. Розмноження тварин у природі
І варіант
1. Тварин, які живляться іншими тваринами називають:
а) травоїдні;
б) хижі;
в) всеїдні.
2. Склади ланцюг живлення: - дятел, сосна, жук-короїд.. - сойка, жолудь, яструб. - дятел, дуб, жук-короїд, тетерев'ятник. 3. Як добуває собі корм жаба?
а) Дістає з мулу;
б) ловить на льоту;
в) дістає з води.
4. Розмножуються відкладаючи ікру у водойми:
а) риби;
б) птахи;
в) плазуни
5. В якому порядку проходять стадії розвитку комахи:
...... ...... .......
6. Що подібне у розмноження плазунів і птахів? 2 варіант
1. До хижих комах належать:
а) муха; б) бджола; в) сонечко.
2. Склади ланцюг живлення: - вовк, жолуді, кабан. - коріння дуба, миші, лисиця. - попелиця, , сонечко, капуста.
3. Ведмідь, горобець, їжак - це:
а) травоїдні тварини;
б) хижі тварини;
в) всеїдні тварини .
4. Вигодовують своїх малят молоком: а) звірі,
б) птахи,
в) плазуни
5. В якому порядку проходять стадії розвитку земноводні:
........ ......... .........
6. Що відмінне у розмноження плазунів і птахів?
20. Гриби, дроб'янки, бактерії в природі.
І варіант
1. Про що треба пам'ятати, збираючи гриби? 2. За добу одна бактерія може утворити:
а) мільярди бактерій;
б) сотні бактерій ;
в) ще одну бактерію.
3. Бактерії бувають:
а) простудні, кишечні, бродіння;
б) гниття, бродіння, хвороботворні; в) стафілокок, кишечні, загнивання.
4. Бактерії живляться:
а) іншими бактеріями;
б) рештками рослин і тварин;
в) поживними речовинами. 5. Бактерії розмножуються за допомогою:
а) спор;
б) кореня;
в) насіння.
6. Чим хвороботворні бактерії небезпечні для людей?
2 варіант
1. Як розмножуються гриби?
а) Спор;
б) кореня;
в) насіння.
2. Значення грибів:
а) очищають повітря; б) сировина для ліків; в) корм для диких тварин г) сировина для пива, спирту; д) сировина для фарб; е) сировина для ліків.
3. Які бактерії бувають за формою?
а) Кульки, палички, коми, спіралі;
б) круги, овальни, квадрати;
в) крапки, овали, палички, спіралі.
4. Які з перелічених грибів ви не покладете до своєї корзини?
Білий гриб, лисинка, сироїжка, мухомор, груздь, бліда. поганка, опенька,
5. Доведіть, що бактерії живі організми.
6. Чим корисні бактерії?
21. Людини - живий організм Шкіра. Її значення.
Гігієна шкіри
І варіант
1. Чим людина відрізняється від тварин? а) Вмінням ходити на ногах;
б) вмінням мислити і розмовляти;
в) вмінням виконувати роботу.
2. Організм людини складається з органів:
а) виділення, дихання, шкіра, кровообігу, руху, нервова система, їжі. б) кровообігу, виділення, подиху, шкіра, травлення , руху, нервова система, їжі. в) травлення, виділення, дихання, шкіра, кровообігу, руху, нервова система.
3. Завдяки яким властивостям шкіра не заважає людині рухатися?
а) Гладкості, м'якості, пружності;
б) вмінню стискатися і розширюватись;
в) міцності, твердості, легкості.
4. Отвори, через які виділяється піт і жир називається:
а) залози;
б) нерви;
в) пори. 5. Чому надмірна кількість сонячного проміння шкідлива для шкіри людини? 6. Шкірою ми відчуваємо:
а) запах і смак; б) шум; в)тепло, холод, біль, дотик.
2 варіант
1. З чого складається організм людини?
а) З м'язів, шкіри, органів;
б) з органів.
2. Шкіра має таке значення:
а) забезпечує організм людини киснем;
б) захищає організм людини;
в) забезпечує рух крові по організму людини
3. Які є органи людини?
а) Язик, зуби, шлунок, мозок, серце;
б) травлення, дихання, кровообігу, виділення, руху, чуття;
в) травлення, легені, кровообігу, руху, виділення, чуття.
4. Продовжіть речення:
Сприймають температуру, біль, тиск ....
5. Що виділяється через пори?
а) Піт і жир;
б) тепло;
в) мікроби.
6. Шкіра в людини:
а) м'яка і пружна;
б) тверда і жорстка;
в) міцна, не розтягується .
22. Скелет і мязи
І варіант
1. Опора тіла людини - це:
а) шкіра; б) хребет; в) скелет і м'язи.
2. Що потрібно робити, щоб скелет і м'язи були міцними?
3. Кістки кінцівок з'єднані:
а) нерухомо;
б) рухомо; в) напіврухомо
4. З'єднай стрілками назви частин скелета з їх значенням.
Череп захищає головний мозок
Хребет захищає серце і легені
Грудна клітка є стержнем, до якого кріпляться кістки
5. Скелет тулуба людини становлять кістки:
а) кістки черепа, тулуба і кінцівок;
б) хребет, ребра і грудина;
в) кістки черепа, хребетаі ребер.
6 Що захищає грудна клітка?
а) Серце, шлунок, гортань;
б) серце, легені, печінку;
в) серце, легені, спинний мозок.
2 варіант
1. Кістки черепа з´єднані:
а) рухомо; б) нерухомо; в) напіврухомо.
2. Хребет складається з:
а) хребців і хрящів; б) грудної клітки; в) ребер . 3. З яких частин складається скелет людини? а) Хребет г) тазові кістки
б) верхні кінцівки д) череп в) нижні кінцівки е) грудна клітка Покажи на малюнку.
4. Кістки хребта з'єднані:
а) рухомо; б) нерухомо; в) напіврухомо. 5. М'язи людини мають властивість:
а) скорочуватись і розслаблятись;
б) реагувати на подразнення;
в) змінювати положення тіла.
6. Чому необхідно тренувати м'язи?
23. Органи травлення
І варіант
1. Подрібнення їжі та перетворення її на поживні речовини називають:
а) живленням;
б) травленням;
в) харчуванням.
2. Підкресли назви органів травлення.
Ротова порожнина, нерви, стравохід, язик, мозок, кишечник, зуби, гортань, шлунок, капіляри. 3. Який проходить їжа в органах травлення. Постав відповідні цифри. 4. Які поживні речовини необхідні організму?
а) Вітаміни, білки і вуглеводи; б) жири, білки і вуглеводи;
в) жири, білки і цукор.
5. Яку роботу виконують зуби?
а) Захищають організм від мікробів;
б) подрібнюють їжу;
в) допомагають перетравлювати їжу.
6. Чому потрібно харчуватися різноманітною їжею?
2 варіант
1. Травлення - це:
а) розщеплення їжі під дією слини і шлунквого соку;
б) споживання людиною їжі для її росту розвитку;
в) подрібнення їжі та перетворення її на поживні речовини, необхідні нашому організму.
2. Підкресли назви органів травлення.
Серце, шлунок, тонка кишка, спинний мозок, стравохід, зуби, гортань, ротова порожнина, товста кишка, пряма кишка.
3. Впиши у схему шлях, який проходить їжа в органах травлення
4. Яку роль для органів травлення виконує ротова порожнина і слина?
а) Подрібнює їжу;
б) починає перетравлювати їжу;
в) перетворює їжу на поживні речовини.
5. Від чого псуються зуби?
а) Від кислої їжі;
б) від неправильного харчування, не дотримання правил гігієни;
в) від переїдання.
6. Як запобігти захворюванням органів травлення?
24. Органи дихання
І варіант
1. Що керує диханням?
а) Легені;
б) серце;
в) головний мозок. 2. Що шкодить здоров'ю? Підкресли слова.
Тютюновий дим, пил і вихлопні гази з машин, чистота в приміщенні, провітрювання.
3. Під час вдихання грудна клітка:
а) опускається;
б) піднімається.
4. Підкресли назви органів дихання.
Трахея, серце, легені, бронхи, язик, носоглотка, легеневі пухирці, нерви, гортань, грудна клітка.
5. У свіжому повітрі, яке ми вдихаємо, більше:
а) кисню; б) вуглекислого газу; в) поживних речовин.
6. Чому рекомендують дихати через ніс?
2 варіант
1. До органів дихання належать:
а) артерії;
б) нерви;
в) легені.
2. Який газ повітря необхідний для дихання людини?
а) Азот;
б) кисень;
в) вуглекислий газ.
3. Що відбувається з об'ємом грудної клітки під час видиху?
а) Збільшується;
б) зменшується.
4. Для чого потрібно розвивати легені?
а) Щоб бути струнким;
б) щоб в організм надходило більше кисню;
в) щоб в організм не потрапляли мікроби.
5. Що дуже шкодить легеням?
а) Холодне повітря;
б) тютюновий дим, пил;
в) фізичні навантаження.
6. Якої шкоди завдає організму людини куріння?
25. Органи кровообігу
І варіант
1. Яке значення для людини має кровоносна система?
2.Великі судини, які несуть кров від серця, називаються:
а) капілярами; б) артеріями;
в) венами.
3. Що називається пульсом?
а) Рух стінок кровоносних судин, коли у них серце виштовхує кров;
б) рух крові в організмі;
в) процес частішого скорочення серця.
4. З'єднай стрілочками правильні відповіді.
Великі судини, Капіляри
якими кров тече від серця Великі судини, Артерії
якими кров тече до серця Найтонші судини Вени 5. До органів кровообігу належить: а) мозок; б) серце; в) шлунок.
6. Чому треба розвивати й зміцнювати серце?
2 варіант
1. Що таке кругообіг крові?
а) рух крові в організмі;
б) рух крові від серця до органів дихання;
в) рух крові від серця до органів нервової системи.
2. По артеріях тече:
а) кров, насичена киснем;
б) кров, яку виштовхує серце;
в) кров, яка повертається до серця.
3. Коли пульс частіший?
а) людина виконує якусь роботу;
б) людина нічого не робить.
4. Підкресли правилі відповіді. До органів кровообігу належать:
Шлунок, вени, легені, капіляри, артерії, спинний мозок, серце, нерви, бронхи, череп.
5. Найтонші кровоносні судини називаються: а) венами; б) капілярами; в) артеріями.
6 . Чому людині загрожує смерть, коли вона втрачає багато крові?
.
26. Нервова система та органи чуття
І варіант
1. Що таке нервова система?
а) Головний і спинний мозок;
б) усі нерви в організмі людини;
в) головний і спинний мозок та всі нерви
2. Встав пропущені слова.
Органом зору є ......, за допомогою них ми розпізнаємо ....
3. Нервова система має таке значення:
а) є опорою організму;
б) забезпечує злагоджену роботу всіх органів тіла;
в) розносить до всіх органів поживні речовини і кисень.
4. Скільки органів чуття має кожна людина?
а) 5; 6) 4; в) 6.
5. Чому треба вчитися за допомогою органів слуху?
6. Чому потрібно берегти органи чуттів?
2 варіант
1. Що складає нервову систему людини?
2. Встав пропущені слова.
Органом дотику є.......нею ми відчуваємо ............ .
3. До нервової системи належить:
а) кишечник; б) трахея; в) спийний мозок.
4. Підкресли правильні твердження. На нервову систему збуджуюче впливають: кисень, їжа, куріння, сон, праця, спиртні напої.
5. Нервова система працює:
а) безперервно; б) тільки вдень; в) коли людина працює.
6. Що шкодить нервовій системі?
Автор
annaanat
Документ
Категория
Тесты
Просмотров
52 150
Размер файла
1 678 Кб
Теги
природознавство, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа