close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок 4

код для вставкиСкачать
Квадрат і куб числа
Мета уроку:
Перевірити та закріпити знання учнів з теми: Види
трикутників;
Вчити знаходити квадрат та куб чисел;
Ввести нову арифметичну дію: піднесення до степеня
та порядок її використання під час обчислень;
Розвивати обчислювальні навички, пам’ять, логічне
мислення;
Виховувати інтерес до предмету та бажання вчитися.
Епіграф уроку
Вважай нещасливим той день і
годину, коли ти не засвоїв
нічого нового.
Давньокитайська мудрість
Перевірка домашнього завдання
Знайди помилку в № 364 (2)
Знайди периметр трикутника зі сторонами 14 см,
17 см і 17 см.
Р = 14 + 2 • 17 = 16 • 17 = 272 (см)
Відповідь: Р = 272 см.
Перевірка домашнього завдання
Склади короткий запис до домашньої задачі № 371
Одна сторона трикутника = 14 см, друга у два рази
більша від першої, а третя – на 6 см менша від другої.
Знайди периметр трикутника.
І – 14 см
ІІ - ?, у 2 рази більша від
ІІІ - ?, на 6 см менша від
?
Математичний диктант
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Заповни пропуски
Трикутник називається гострокутним, якщо …. кути
гострі;
Якщо один з кутів трикутника прямий, то такий
трикутник називають……;
У тупокутного трикутника ….. тупий кут;
У рівносторонньому трикутнику ….. рівні сторони;
Якщо дві сторони трикутника рівні, то такий трикутник
називають……;
У різносторонньому трикутнику всі сторони мають ….
Перевірка математичного диктанту
1) Всі
2) Прямокутним
3) Один
4) Три
5) Рівнобедреним
6) Різну довжину.
Постановка проблеми
Суму кількох рівних доданків
записують у вигляді добутку
8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 • 5 = 40
А як записати добуток рівних
множників?
8•8•8•8•8=?
Пояснення нового матеріалу
Вираз 8 • 8 • 8 • 8 • 8 = 85. Вираз 85 називають степенем і
читають “ вісім у п'ятому степені ” або “ вісім в степені
п'ять ”.
5
8
показник степеня
основа степеня
Другий степінь називають квадратом, а третій – кубом числа
Зверни увагу!
Піднесення числа до степеня – це нова, п'ята,
арифметична дія. Якщо у числовий вираз входить
степінь, то спочатку виконується піднесення до
степеня, а потім інші дії.
Наприклад, 6 • 3 2 = 6 • 9 = 54
6 + 3 2 = 6 + 9 = 15
Термін “ показник степеня ”
ввів німецький математик
Михаель Штіфель (1486 1567)
Сучасну форму запису а 2 ввів
французький вчений Рене
Декарт у 1637 році, який
систематично застосовував її у
своїй книзі “ Геометрія ”
Усна вправа
Спрости вираз, замінивши добуток однакових
множників степенем:
1) 7 • 7;
2) 10 • 10 •10;
3) с • с •с •с;
4) х •х •х •х •х •х •х;
5) 6 •6 • 6 • 6 •6;
Робота за підручником
Підсумок уроку
Гра “ 3:2:1”
Назви три факти, які зацікавили на
уроці;
Назви два повідомлення, про які
хотілося б дізнатися більше;
Назви одну властивість, яку будеш
використовувати під час розв'язування
домашніх завдань
Домашнє завдання
§ 19 № 564, 566
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
33
Размер файла
120 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа