close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

VERA presentatie titel

код для вставкиСкачать
E-RADEN 2010-2011
Roadmap
AGENDA
•
•
•
•
•
Overzicht van nieuwe ontwikkelingen 2009
Interfaces
Document Types : Meta-data
E-raden gratis ?
Perspectieven vanuit het Intranet
Nieuw sinds 2009
• Verhuis van de server naar de VERA-omgeving. E-Raden draait
momenteel op dezelfde server als het Digitaal Sociaal Huis
• Koppeling met het gebruikersbeheer.
• Besturen kunnen nu zelf groepen beheren en rechten
instellen.
• Zelfde gebruikersnaam en paswoord als alle andere
VERA toepassingen
• Upgrades van het onderliggende platform van Alfresco 2.2
naar Alfresco 3.1. met nieuwe mogelijkheden voor de interface
• De url http://www.e-raden.be gaat naar de website pagina
van VERA
Interfaces van E-raden : Overzicht
Alfresco Interfaces
- moeilijker (arbeidsintensiever) om aan te passen
- aanpassingen vormen risico bij updates
- we volgen hier eigelijk de roadmap van Alfresco
Beheerdersinterface (Http://www.veraweb.be)
•
•
Dit is de traditionele Alfresco webclient.
Hieraan kunnen we weinig veranderen zonder veel
moeilijkheden te krijgen bij updates.
Alfresco Share
Alfresco Share (vervolg)
• Nog niet in productie (we wachten op een integratie
met gebruikersbeheer)
• Portaal interface (zie demo)
• Uitbreidingen via Portlets/dashlets ( zie demo met
voorbeeld van het Document Registratie Systeem)
Voorbeelden van interface via de webservice van
Alfresco (API)
- U heeft hier “in principe” geen hulp van VERA voor nodig.
- Wie toegang heeft tot e-Raden heeft ook toegang tot de
webservice
- De API wordt gedocumenteerd door Alfresco zelf
(http://wiki.alfresco.com/wiki/RESTful_API)
-Het concept van Webservices of het tonen van content uit het
ene systeem in een ander systeem, is een zeer actueel gegeven.
De interface van http://www.e-raden.be
-
Bedoeld voor besturen die geen integratie hebben met de eigen website
Bedoeld voor eindgebruikers die het systeem kunnen raadplegen zonder
opleiding of uitleg
Deze Interface kan wel aangepast worden (we zoeken hier feedback voor)
De geГЇntegreerde interface in een LIPS website
-
Standaard template van LIPS gebruikt
Maakt gebruik van de Alfresco Webservices (API)
Kan ook gebruikt worden voor andere CMS systemen
De interface van het Digitaal Sociaal Huis
Voorbeeld van hoe men specifieke applicaties kan bouwen op e-raden
Andere interfaces
Webdav integratie
Pro en Contra van Webdav
PRO
- WEBdav is eenvoudig. Wie Windows verkenner kent, kent op die
manier ook e-Raden
- Het vergt weinig installatie
Contra
- WEBdav is een protocol. VERA heeft hier geen greep op en kan er
ook geen support op geven
- Soms werkt het heel goed, soms zijn er problemen. Het komt zoals
het is
- Er zijn gekende problemen bij Windows Vista, bij Windows 7 is dit
weer beter.
- WEBdav ondersteunt geen meta-data
FTP – interface
Webclients (zie demo)
Meta-data en document types
Wat is dat ?
Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus
eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn:
de auteur, de datum van schrijven, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld.
Standaard Meta-data in Alfresco
Uitbreiding van Meta-data
Door VERA aangemaakte
Meta-data
Bundelen van meta-data maakt een document type
Bij het toevoegen van
Een document
selecteer je het
“Type” van het
document.
- Voorbeeld : DRS
afzender,
klantendossier...
Verzender
van het
document
Ontvanger
door, op,
betreft...
Status ,
type, geolocatie
Wat kan men doen met meta-data?
• Gestructureerd zoeken op documenten
• Lijsten/overzichten maken van documenten
• Regels instellen en regels activeren
– Voorbeeld : Indien “ontvanger= dienst
burgerzaken” verplaats document naar map
burgerzaken
• Automatisch koppelen met andere “bronnen”
• Documenten op een andere manier tonen,
“bijvoorbeeld op een kaart”
Hulpmiddelen om meta-data te beheren
• Alfresco browser (zie demo )
• Specifieke programma’s maken (zie demo document
registratie)
• Het gebruik van Alfresco Share (zie demo)
Hoe verder met E-raden “Document Types”?
• Welke document types zijn voor de besturen in het
kader van e-Raden relevant ?
• Welke velden (meta-data) moeten deze dan
bevatten?
• Kunnen we hiervoor een werkgroep organiseren?
E-Raden gratis
Denkpistes
• VERA bereidt een strategie voor om e-Raden gratis aan te
bieden in een beperkte versie. We denken hierbij aan :
– Beperking op het gebied van het aanmaken van
groepen
– Beperkingen voor het aanmaken van mappen/raden
– Beperking op het gebied van interfaces
– Beperking op gebied van support
– Beperking op het gebied van het aanbod aan
document types
Doelstellingen van “e-Raden-gratis”
• Besturen vertrouwd maken met de voordelen van
online beheer van documenten
• Een kader scheppen waarbij verdere investering in eRaden aan een groter publiek ten goede zal komen
• Een kader scheppen waarbij Interbestuurlijk
samenwerking mogelijk wordt. E-Raden is een
platform waar meerdere besturen reeds aanwezig
zijn, laat ons hiervan meer profiteren
Perspectieven in het kader van het Intranet
E-raden platform als deel van Intranet platform
• Momenteel werkt VERA een bestek uit voor een
Intranet.
• Integratie met e-Raden, gebruikersbeheer en digitaal
sociaal huis staan hierbij op de agenda
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
1 720 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа