close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бібліографічний опис

код для вставкиСкачать
Приклади бібліографічного опису опису документів за новим стандартом
Крижко Людмила Володимирівна, методист НМЦПО
КЗ
“
ЗОІППО´ ЗОР
e
-
mail: bibl.zoippo@gmail.com
; р.т. (061) 236 18 44
Питання для обговорення
:
•
Державні
стандарти,
що
регламентують
бібліографічний
опис
документів
.
•
Правила
бібліографічного
опису
документів
за
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
.
Бiблiографiчний
запис
.
Бiблiографiчний
опис
.
Загальнi
вимоги
та
правила
складання
.
•
Складання
бібліографічних
записів
різних
видів
документів
.
•
Аналітичний
опис
документа
і
правила
його
складання
.
Список літератури
1.
Савина,
И
.
А
.
Библиографическое
описание
документов
:
семиотический
поход
:
учебно
-
метод
.
пособие
/
И
.
А
.
Савина
;
под
.
ред
.
Н
.
Б
.
Зиновьевой
.
-
М
.
:
Либерея,
2004
.
±
88
с
.
2.
Упровадження
в
практику
роботи
бібліотек
освітянської
галузі
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
«Бібліографічний
запис
.
Бібліографічний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання»
та
«ДСТУ
ГОСТ
7
.
80
:
2007
«Бібліографічний
запис
.
Заголовок
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання»
:
практичний
посібник
/
НАПН
України,
ДНПБ
України
ім
.
В
.
О
.
Сухомлинського
;
[уклад
.
:
І
.
Г
.
Лобановська,
О
.
Г
.
Помчалова,
І
.
С
.
Хибник
;
наук
.
ред
.
І
.
Г
.
Лобановська]
//
Шкільна
бібліотека
плюс
.
±
2010
.
±
№
15
/
16
.
Бібліографічна обробка -
сукупність
процесів
формування
бібліографічного
запису
документу
для
представлення
його
в
бібліотечних
каталогах,
картотеках,
бібліографічних
покажчиках
і
списках
.
До складу бібліографічної обробки входить: -
складання
бібліографічного
опису
;
-
вибір
першого
елементу
бібліографічного
запису
;
-
формування
заголовку
;
-
індексування
:
систематизація
і
предметизація
;
-
анотування
та
реферування
;
-
оформлення
інших
додаткових
елементів
бібліографічного
запису
.
Бібліографічний опис документів
: правила складання
•
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
Бібліографічний
запис
.
Бібліографічний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
•
ДСТУ
ГОСТ
7
.
80
:
2007
Бібліографічний
запис
.
Заголовок
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
•
ДСТУ
3582
-
97
.
Скорочення
слів
в
українській
мові
у
бібліографічному
описі
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання
•
ГОСТ
7
.
12
-
93
.
Библиографическая
запись
.
Сокращение
слов
на
русском
языке
.
Общие
требования
и
правила
Основні відміни в бібліографічному описі
Відповідно
до
нового
стандарту,
пунктуація
в
бібліографічному
описі
виконує
2
функції
:
•
звичайних
граматичних
розділових
знаків
;
•
розділових
знаків,
які
мають
розпізнавальний
характер
для
областей
і
елементів
бібліографічного
опису
(
знаки
приписної
пунктуації
)
.
Області опису:
1.
Область
заголовку
та
відомостей
про
відповідальність
2.
Область
видання
3.
Область
специфічних
відомостей
4.
Область
вихідних
даних
5.
Область
фізичної
характеристики
6.
Область
серії
7.
Область
примітки
(факультативно)
8.
Облас
ть
стандартного
номера
1. Область заголовку та відомостей про відповідальність
Однотомне видання
(одного автора)
Философия
:
итог
тысячелетий
.
Философская
психология
[Текст]
/
В
.
В
.
Семенов
.
-
Семенов
,
В. В.
1. Область заголовку та відомостей про відповідальність
Однотомне видання
(двох або трьох авторів)
Кипренский
[Текст]
/
Иван
Бочаров,
Юлия
Глушакова
;
под
общ
.
ред
.
Н
.
И
.
Тихонова
.
-
Бочаров, И. Н
.
1. Область заголовку та відомостей про відповідальність
Запис під заголовком
(чотирьох і більше авторів або без автора)
История
России
[Текст]
:
учеб
.
пособие
для
вузов
/
В
.
Н
.
Быков
[и
др
.
]
;
отв
.
ред
.
В
.
Н
.
Сухов
;
М
-
во
образования
Рос
.
Федерации
[и
др
.
]
.
–
1. Область заголовку
В документі В описі География мира
Материки
Страны
География мира. Материки. Страны
1000 великих битв
XI
–
XX
вв.
1000 великих битв, Х
I
–
XX
вв.
Энциклопедия
Театр
Театр : энциклопедия
1. Область заголовку
Позначення матеріалів
[Відеозапис]
[Звукозапис]
[
Ізоматеріал
]
[Карти]
[Комплект]
[Кінофільм]
[Мікроформа]
[
Мультимедіа
]
[Ноти]
[Предмет]
[Рукопис]
[Текст]
[Шрифт Брайля]
[Електронний ресурс]
У джерелі В описі Паралельний заголовок
(рос., фр.)
Пишеться через =
Підзаголовні дані Пишуться через :
(
дво
крапку
) Информатика
: учебник
Декілька елементів підзаголовних даних
Запорожье
: география
, история
: путеводитель
1. Область заголовку 2. Область видання
.
-
Перепеч
.
с
изд
.
1925
г
.
.
-
2
-
е
изд
.
.
-
Изд
.
5
-
е
.
-
2
-
я
ред
.
.
-
[Переизд
.
]
.
-
Изд
.
2
-
е
/
перераб
.
с
1
-
го
изд
.
П
.
Агафошин
3. Область
специфічних відомостей
Оригиналы
газетных
полос
для
передачи
по
каналам
связи
.
Технические
требования
[Текст]
:
ГОСТ
25805
-
2000
.
–
Взамен
ГОСТ
25805
–
83
;
введ
.
01
.
01
.
02
.
1) Нормативні документи із стандартизації :
2
) В картах :
Карта
Европы
[Карты]
/
Ин
-
т
геодезии
.
–
Масштаб
1
:
22000
,
220
км
в
1
см
.
-
3)
Нот
и
:
Трио
[Ноты]
:
для
кларнета,
виолончели
и
фп
.
/
Б
.
С
.
Гецелов
.
–
Партитура
и
голоса
.
4. Область вихідних даних
Місце видання :
. -
Запорожье
. -
[Запорожье]
. -
В Мелитополе
. -
[Запорожье?]
. -
СПб. [и др.]
. -
[Б. м.] . -
М. ; СПб. ; К.
Ім’я видавця
В документі В описі
Издательство ³
Наука
´
Наука Издательский дом
³
Новый учебник
´
Новый учебник
ЗАО Евро ±
Адрес
Евро ±
Адрес
Издательство Запорожского университета
Изд
-
во Зап. ун
-
та
ЗГУ
ЗГУ
Издатель А.В.Поливода
Изд. А. В. Поливода
Наука : Питер
[б. и.]
[ЗГУ]
Дата видання
: (пишеться через кому ,
)
, 2009
, [б. г.]
, [2009?]
, [1898 или 1899]
, [ок. 1900]
, [между 1908 и 1913]
, [19
-
-
] , [конец ХХ –
нач. ХХ
I
в.] , [199
-
]
5. Область фізичної характеристики
. -
1 к. (4 л.)
. -
1 дф., (70 кадров) : цв.
. -
2 к. (4 л.) : цв.
. -
1 зв. кассета (50 мин.)
. -
186 с., 8 с. ил.
. -
XII
, 283 с.
. -
379 [4] с.
. -
86 с. : ил. ; 21 см.
. -
64 с. : ил. + 2 электрон. опт. диска
. -
2 электрон. опт. диска
. -
1 зв. диск (56 мин.) : цифровой, стерео
. -
1 электрон. опт. диск (
CD
-
ROM
) ; 12 см + Инструкция для пользователя
6. Область серії
(як нова обл. пишеться через . –
( )
в круглих дужках)
.
-
(Жизнь
замечательных
людей
:
ЖЗЛ
:
сер
.
биогр
.
:
осн
.
в
1890
г
.
Ф
.
Павленковым)
.
-
(Практические
рекомендации
для
бухгалтера
и
руководителя
/
под
общ
.
ред
.
Г
.
Ю
.
Касьяновой)
;
вип
.
або
т
.
серії
.
-
(Б
-
ка
“Первого
сентября”)
(Серия
“Я
иду
на
урок”
;
в
ып
.
3
)
.
-
(
Вища
освіта
в
Україні
.
Математика)
7. Область примітки (факультативно)
.
-
Авт
.
указаны
на
7
-
й
с
.
-
Прил
.
содерж
.
норматив
.
акты
.
-
Содерж
.
:
стихотворения,
поэмы,
пьесы
.
-
Систем
.
требования
:
WINDOWS
95
;
16
Mb
RAM
;
VIDEO
2
Mb
.
-
Выходные
данные
установлены
по
справ
.
:
подробный
словарь
русских
портретов
/
Д
.
А
.
Ровинский
.
СПб
.
,
1888
.
Т
.
3
.
-
Загл
.
и
текст
парал
.
рус
.
,
нем
.
.
-
Парал
.
тит
.
л
.
фр
.
.
-
Тираж
30000
экз
.
8. Область стандартного номера
.
–
ISBN
5
-
7975
-
0063
-
9
(Т
.
1
)
Додаткові
відомості
приводять
в
круглих
дужках
до
любого
елементу
області
.
Ціна
, 67 грн. 35 к.
Однотомне видання
(одного автора)
День
рождения
вверх
ногами
:
рассказы
и
сказки
/
Олег
Кургузов
;
худож
.
В
.
Гальдяев
.
–
М
.
:
Дрофа,
2001
.
–
80
с
.
:
ил
.
–
(Сказки
нашего
двора)
.
Кургузов, О.
Однотомне видання
(двох або трьох авторів)
Очумелые
ручки
/
Андрей
Бахметьев,
Тимур
Кизяков
;
худож
.
Д
.
Брусов
.
–
М
.
:
РОСМЭН,
2002
.
–
94
с
.
:
ил
.
Бахметьев
,
А.
Однотомне видання
(двох або трьох авторів)
Кипренский
[Текст]
/
Иван
Бочаров,
Юлия
Глушакова
;
под
общ
.
ред
.
Н
.
И
.
Тихонова
.
–
2
-
е
изд
.
–
М
.
:
Молодая
Гвардия,
2001
.
–
390
с
.
,
ил
.
-
(Жизнь
замечательных
людей
:
ЖЗЛ)
.
–
ISBN
5
-
235
-
02408
-
7
.
Бочаров, И. Н.
Ізовидання
Александровский
дворец
[Изоматериал]
:
комплект
из
открыток
/
фото
А
.
Милина
;
текст
Н
.
Тарасовой,
С
.
Ивановой
;
Гос
.
музей
–
заповедник
“Цар
.
Село”
.
–
[Б
.
м
.
]
:
Изд
-
во
Зимина,
2002
.
–
1
обл
.
916
отд
.
л
.
:
цв
.
офсет
;
14
х
10
см
.
–
Загл
.
парал
.
англ
.
,
рус
.
–
Текст
англ
.
–
10000
экз
.
–
ISBN
5
-
93522
-
007
-
5
.
Нотні видання
Петровские
звоны
[Ноты]
:
(Юность
Петра)
:
муз
.
ил
.
к
рус
.
истории
времен
Петра
Первого
:
ор
.
36
/
Ростислав
Бойко
;
[крат
.
предисл
.
И
.
Мартынова
и
Е
.
Светланова]
.
–
Партитура
.
–
М
.
:
Композитор,
2001
.
–
96
с
.
;
30
см
.
–
Н
.
д
.
9632
.
Примітка: Н.д. 9632 –
номер доски муз. твору
Картографічні видання
Мир
.
Политическая
карта
мира
[Карты]
:
полит
.
устройство
на
1
янв
.
2001
г
.
/
сост
.
и
подг
.
к
изд
.
ПКО
“Картография”
в
2001
г
.
;
гл
.
ред
.
Н
.
Н
.
Полункина
;
ред
.
О
.
И
.
Иванцова,
Н
.
Р
.
Монахова
;
рук
.
проекта
М
.
Ю
.
Орлов
.
–
1
:
25000000
.
–
М
.
:
Картография,
2001
.
–
1
к
.
(
2
л
.
)
:
цв
.
;
98
х
71
см
.
–
250
экз
.
Аудіовидання
Как
львенок
и
черепаха
пели
песню
и
другие
сказки
про
Африку
[Звукозапись]
/
Геннадий
Гладков
;
исп
.
:
Г
.
Вицин,
В
.
Ливанов,
О
.
Анофриев
[и
др
.
]
.
–
М
.
:
Экстрафон,
2002
.
–
1
опт
.
диск
.
Відеовидання
От
Заката
до
рассвета
[Видеозапись]
/
реж
.
Роберт
Родригес
;
в
ролях
:
К
.
Тарантино,
Х
.
Кейтель,
Дж
.
Клуни
;
Paramount
Films
.
–
М
.
:
Премьер
-
видеофильм,
2002
.
–
1
вк
.
–
Фильм
вышел
на
экраны
в
1999
г
.
Електронні ресурси
(під автором)
Даль,
Владимир
Иванович
.
Толковый
словарь
живого
великорусского
языка
[Электронный
ресурс]
:
подг
.
по
2
-
му
печ
.
изд
.
1880
-
1882
г
.
г
.
–
М
.
:
АСТ
[и
др
.
],
1998
.
–
1
электрон
.
опт
.
диск
(
CD
-
ROM
)
.
–
(Электронная
книга)
.
–
Систем
.
требования
:
IBM
PC
с
процессором
486
;
ОЗУ
8
Мб
;
операц
.
система
Windows
.
Багатотомний документ в цілому або група томів (з обов’язковим зазначенням відомостей про обсяг –
кількість томів)
Сказки
и
истории
[Текст]
:
в
2
т
.
:
пер
.
с
дат
.
/
Ханс
Кристиан
Андерсен
;
рис
.
Г
.
А
.
В
.
Траугот
.
–
СПб
.
:
Светлячок,
2000
.
–
2
т
.
;
17
см
.
–
(Серия
«Библиотека
библиофила»)
.
–
5000
экз
.
–
ISBN
5
-
89735
-
019
-
1
(в
пер
.
)
.
Народные
русские
сказки
А
.
Н
.
Афанасьева
[Текст]
:
в
5
т
.
–
М
.
:
Терра,
2000
–
.
Т
.
4
:
Русские
народные
легенды
.
–
2000
.
–
316
,
[
3
]
с
.
:
ил
.
–
В
кн
.
также
:
Русские
народные
легенды
/
А
.
Н
.
Пыпин
.
Из
воспоминаний
А
.
Н
.
Афанасьева
.
–
ISBN
5
-
300
-
02821
-
5
.
або
Народные
русские
сказки
А
.
Н
.
Афанасьева
[Текст]
.
В
5
т
.
Т
.
4
.
Русские
народные
легенды
.
–
М
.
:
Терра,
2000
.
–
316
,
[
3
]
с
.
:
ил
.
–
В
кн
.
также
:
Русские
народные
легенды
/
А
.
Н
.
Пыпин
.
Из
воспоминаний
А
.
Н
.
Афанасьева
.
–
ISBN
5
-
300
-
02821
-
5
.
Аналітичний опис документів: правила складання
Об’єктом
аналітичного
бібліографічного
опису
є
складова
документу,
для
ідентифікації
та
пошуку
якого
необхідно
відомості
про
документ,
в
якому
вона
розміщена
.
До
складових
частин
відносяться
:
±
самостійні
твори
;
±
частина
твору,
яка
має
самостійний
заголовок
;
±
частина
твору,
яка
немає
самостійного
заголовку,
але
виділена
з
метою
бібліографічної
ідентифікації
.
Схема аналітичного бібліографічного опису
Відомості
про
складову
частину
документу
//
Відомості
про
ідентифікуючий
документ
.
²
Відомості
про
місцезнаходження
складової
частини
в
документі
.
²
Примітка
.
Грекова, М.
Визначення
поняття
та
ознак
міжнародних
трудових
стандартів
/
М
.
Грекова
//
Право
України
.
±
2008
.
-
№
4
.
±
С
.
50
-
53
.
±
Бібліогр
.:
с
.
64
.
В аналітичному бібліографічному описі допускається заміна крапки і тире
між областями бібліографічного опису крапкою
Маркетинг
как
концепция
рыночного
управления
[Текст]
/
Е
.
П
.
Голубков
//
Маркетинг
в
России
и
за
рубежом
.
-
2001
.
-
№
1
.
-
С
.
89
-
104
.
-
Библиогр
.:
8
назв
.
або
Маркетинг
как
концепция
рыночного
управления
[Текст]
/
Е
.
П
.
Голубков
//
Маркетинг
в
России
и
за
рубежом
.
2001
.
№
1
.
С
.
89
-
104
.
Библиогр
.:
8
назв
.
Якщо
складова
частина
розміщена
в
двох
або
більше
томах
(випусках,
номерах)
багатотомного
або
серіального
документа,
то
відомості
про
її
місцезнаходження
в
кожному
з
томів
(випусків,
номерів)
відокремлюють
крапкою
із
зап’ятою
1984
[Текст]
:
роман
/
Дж
.
Оруэлл
;
пер
.
с
англ
.
В
.
Голышева
//
Новый
мир
.
–
1989
.
–
№
2
.
–
С
.
132
–
172
;
№
3
.
–
С
.
140
–
189
;
№
4
.
–
С
.
92
–
128
.
Записки
[Текст]
/
Н
.
Г
.
Залесов
;
сообщ
.
Н
.
Н
.
Длуская
//
Рус
.
старина
.
–
1903
.
–
Т
.
114
,
вып
.
4
.
–
С
.
41
–
64
;
вып
.
5
.
–
С
.
267
–
289
;
Т
.
115
,
вып
.
7
.
–
С
.
21
–
37
;
1905
.
–
Т
.
122
,
вып
.
6
.
–
С
.
509
–
548
.
Якщо документ, в якому розміщена складова частина, є періодичним (журнал або газета), місце його публікації не приводять, за виключенням випадків, коли це необхідно для ідентифікації документа.
//
Библиотековедение
.
–
2001
.
–
№
1
.
–
С
.
19
-
26
.
//
Квантовая
электроника
.
–
К
.
,
1987
.
–
Вып
.
32
.
–
С
.
3
-
13
.
//
Квантовая
электроника
.
–
М
.
,
1987
.
–
Т
.
14
,
№
7
.
–
С
.
512
-
516
.
Стаття з журналу : один автор, спарений №
Буткевич, О.
Китайська
сер
едньовічна
міжнародно
-
правова
думка
/
Ольга
Буткевич
//
Віче
.
±
2007
.
±
№
21
/
22
.
±
С
.
48
-
50
.
______________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Стаття з журналу : два автора
Закревський,
А
.
До
питання
про
правову
природу
Закону
про
державний
бюджет
/
А
.
Закревський,
Л
.
Кравченко
//
Право
України
.
±
2008
.
-
№
3
.
±
С
.
44
-
46
.
______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Стаття з журналу : три автора, примітка
Дидковский,
В
.
С
.
Визуализация
поля
приема
звука
/
В
.
С
.
Дидковский,
Д
.
Е
.
Захаренко,
С
.
А
.
Лунева
//
Электроника
и
связь
.
±
2007
.
-
№
5
.
±
С
.
73
-
76
.
±
Рез
.:
англ
.
±
Библиогр
.:
с
.
76
.
____________________
Стаття з журналу : чотири автора (під назвою), примітка
Имитационное
моделирование
процессов
обслуживания
пассажиропотока
на
городском
транспорте
/
В
.
Н
.
Галушко,
В
.
Д
.
Левчук,
И
.
В
.
Максименко,
Л
.
А
.
Кипенко
//
Управляющие
системы
и
машины
.
±
2007
.
±
№
6
.
±
С
.
45
-
53
.
±
Рез
.:
англ
.
,
укр
.
±
Библиогр
.:
с
.
53
.
____________________________________
або
Стаття з журналу : чотири автора (під назвою)
Имитационное
моделирование
процессов
обслуживания
пассажиропотока
на
городском
транспорте
/
В
.
Н
.
Галушко
[
и
др
.
]
//
Управляющие
системы
и
машины
.
±
2007
.
±
№
6
.
±
С
.
45
-
53
.
±
Рез
.:
англ
.
,
укр
.
±
Библиогр
.:
с
.
53
.
____________________________________
____________________________________
____
Том має більш дрібне ділення
Диоксид
хрома
и
новые
возможности
варьирования
размеров
частиц
и
свойств
порошка
/
М
.
Г
.
Осмоловский
[
и
др
.
]
//
Известия
РАН
.
Сер
.
физика
.
±
2008
.
±
Т
.
72
,
№
8
.
±
С
.
1169
-
1171
.
_______________________
_______________________________________________
Статті із збірника
Г
імнсон,
Б
.
Мітчелл,
Маргарет
:
[
життя
та
творчість
]
//
Зарубіжні
письменники
:
енцикл
.
довідник
/
за
ред
.
Н
.
Михальської
та
Б
.
Щавурського
:
в
2
т
.
±
Тернопіль,
[
2006
]
.
±
Т
.
2
:
Л
-
Я
.
±
С
.
191
-
193
.
±
Бібліогр
.
в
кінці
ст
.
_________________
________________________________________
Статті із збірника без назви
Мельник,
Г
.
С
.
[
Информационные,
аналитические,
портретные
интервью
]
/
Г
.
С
.
Мельник,
А
.
Н
.
Тепляшина
//
Мельник,
Г
.
С
.
Основы
творческой
деятельности
журналиста
/
Г
.
С
.
Мельник,
А
.
Н
.
Тепляшина
.
±
СПб
.
,
2004
.
±
С
.
162
-
173
.
_____________________________
Глава із збірника
Столяров,
Ю
.
Н
.
Онтологическая
сущность
информации
//
Столяров,
Ю
.
Н
.
Сущность
информации
/
Ю
.
Н
.
Столяров
.
±
М
.
,
2000
.
±
Гл
.
2
,
§
1
.
±
С
.
43
-
57
.
________________________________
________________________________________
________________________________________
Твір із збірника
Булгаков,
М
.
А
.
Роковые
яйца
:
повесть
/
М
.
А
.
Булгаков
//
Собр
.
соч
.
:
в
3
т
.
±
СПб
.
,
2005
.
-
Т
.
1
.
±
С
.
144
-
220
.
______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Опис рецензій
Голобородько,
Я
.
Психологічні
натюрморти
Оксани
Забужко
//
Українська
мова
та
література
.
-
2005
.
-
№
15
.
-
Рец
.
на
кн
.:
Сестро,
сестро
:
повісті
та
оповідання
/
О
.
Забужко
.
-
К
.
,
2003
.
-
240
с
.
___________________________________
____________________________________________________
Опис рецензій
Загребельний,
П
.
А
.
Южный
комфорт
:
роман
/
П
.
А
.
Загребельний
;
пер
.
с
укр
.
К
.
Григорьева
.
М
.
:
Сов
.
писатель,
1990
.
-
Рец
.
:
Высоцкая,
Н
.
Роман
с
прокурорами
//
Лит
.
газ
.
-
1990
.
±
24
окт
.
(
№
43
)
.
-
С
.
5
.
_____________________________________________________
Бесіда, інтерв'ю
Скрипка,
О
.
Під
вітрилами
Парижа
:
[
бесіда
з
лідером
гурту
³ВВ´
Олегом
Скрипкою
/
записав
Дмитро
Десятерик
]
//
День
.
±
2008
.
±
25
липня
.
-
С
.
18
-
19
.
_______________________________
________________________________________
Бесіда, інтерв'ю
Гриджук,
Д
.
Дмитро
Гриджук
:
³Можливо,
втратимо
в
динаміці,
але
точно
виграємо
в
якості´
:
[
інтерв
`
ю
з
головою
правл
.
банку
³Хрещатик´
/
записав
Юрій
Сколотяний
]
//
Дзеркало
тижня
.
±
2008
.
±
№
27
(
19
лип
.
-
1
серп
.
)
.
±
С
.
6
.
____________________________
Бесіда, інтерв'ю
Школяров,
І
.
Крейсер
³Україна´
отримав
шанс?
:
[
за
матеріалами
бесіди
з
деп
.
Миколаїв
.
облради
Валерієм
Агафоновим
]
/
Іван
Школяров
//
Урядовий
кур
`
єр
.
±
2008
.
±
23
липня
.
±
С
.
13
.
__
____________________________________________________
____________________________________________________
Серіальні та інші
продовжувані ресурси
Газета
Академия
здоровья
[
Текст
]
:
науч
.
-
попул
.
газ
.
о
здоровом
образе
жизни
:
прил
.
к
журн
.
«Аквапарк»
/
учредитель
«Фирма
«Вивана»
.
-
2001
,
июнь
-
.
-
М
.
,
2001
-
.
±
8
полос
.
-
Еженед
.
2001
,
№
1
-
24
.
±
10000
экз
.
;
20002
,
№
1
(
25
)
-
52
(
77
)
.
-
15000
экз
.
__________
____________________________________
____
Серіальні та інші
продовжувані ресурси Журнал
Актуальные
проблемы
современной
науки
[
Текст
]
:
информ
.
-
аналит
.
журн
.
/
учредитель
ООО
«Компания
«Спутник+»
.
-
2001
,
июнь
-
.
-
М
.
:
Спутник+,
2001
-
.
-
Двухмес
.
-
ISSN
1680
-
2721
.
2001
,
№
1
-
3
.
-
2000
экз
.
________________
Серіальні та інші
продовжувані ресурси
Бюлетень
Российская
Федерация
.
Гос
.
Дума
(
2000
-
)
.
Государственная
дума
[
Текст
]
:
стеногр
.
заседаний
:
бюллетень
/
Федер
.
Собр
.
Рос
.
Федерации
.
±
М
.
:
ГД
РФ,
2000
-
.
±
30
см
.
±
Кн
.
не
сброшюр
.
№
49
(
497
)
:
11
окт
.
2000
г
.
±
2000
.
±
63
отд
.
с
.
±
1400
экз
.
_______________________
Серіальні та інші
продовжувані ресурси П
родовжуваний
збірник
Вопросы
инженерной
сейсмологии
[
Текст
]
:
сб
.
науч
.
тр
.
/
Рос
.
акад
.
наук,
Ин
-
т
физики
Земли
.
±
Вып
.
1
(
1958
)
-
.
±
М
.
:
Наука,
2001
-
.
±
ISSN
0203
-
9478
.
Вып
.
34
.
±
2001
.
±
137
с
.
±
500
экз
.
Вып
.
35
:
Прогнозирование
землетрясений
.
±
2001
.
±
182
с
.
±
650
экз
.
Вып
.
36
.
±
2002
.
±
165
с
.
±
450
экз
.
Офіційні матеріали
Укра
їна
.
Президент
(
2005
-
;
В
.
Ющенко)
.
Про
внесення
зміни
до
Положення
про
комісію
з
питань
забезпечення
Державним
управлінням
справами
медичного
та
санаторно
-
курортного
обслуговування
:
Указ
від
25
лип
.
2008
р
.
№
676
//
Урядовий
кур
`
єр
.
±
2008
.
±
5
серп
.
±
С
.
12
.
___________________
Офіційні матеріали
Україна
.
Кабінет
Міністрів
.
Про
виділення
коштів
для
ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації,
що
виникла
на
території
Запорізької
обласної
клінічної
лікарні
:
розпорядження
(Постанова)
від
28
лип
.
2008
р
.
№
926
-
р
//
Урядовий
кур
`
єр
.
±
2008
.
±
22
лип
.
±
С
.
11
.
____________________
Україна. Верховна Рада.
Україна. М
-
во фінансів.
Офіційні матеріали
Положення
про
Вищу
кваліфікаційну
комісію
нотаріату
:
затв
.
постановою
КМУ
від
8
грудня
2006
р
.
№
1689
//
Офіціальний
вісник
України
.
±
2006
.
-
№
50
.
±
С
.
83
-
84
.
__________
____________________________________________________
____________________________________________________
Офіційні матеріали
Інструкція
про
порядок
вчинення
нотаріальних
дій
нотаріусами
України
:
затв
.
наказом
М
-
ва
юстиції
України
від
3
березня
2004
р
.
№
20
/
5
//
Юридичний
вісник
України
.
±
2008
.
-
№
21
.
_____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Завдання
для самостійної роботи:
1.
Проаналізувати
зміни
в
бібліографічному
описі
документів
за
новими
держстандартами
.
2.
Порівняти
бібліографічний
і
аналітичний
описи
документів
за
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
«Бiблiографiчний
запис
.
Бiблiографiчний
опис
.
Загальнi
вимоги
та
правила
складання»
:
спільне
і
відмінності
.
3.
Скласти
бібліографічний
опис
різних
видів
документів
(книги,
періодику,
аудіо
-
,
відеодокументи,
електронні
видання,
сайти
тощо)
.
Питання для самоконтролю:
1.
Що
таке
бібліографічний
опис
документів?
2.
Назвіть
державні
стандарти,
що
регламентують
бібліографічний
опис
документів
.
3.
Які
області
має
бібліографічний
опис?
4.
Які
зміни
в
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
.
«Бiблiографiчний
запис
.
Бiблiографiчний
опис
.
Загальні
вимоги
та
правила
складання»
ви
можете
відмітити?
5.
Що
спричинило
появу
нового
ДСТУ
ГОСТ
7
.
1
:
2006
?
6.
Що
таке
аналітичний
опис
документа?
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
2 654
Размер файла
7 832 Кб
Теги
опис, бібліографічний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа