close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Олександр Юрійович Лейбфрейд бібліографічний покажчик

код для вставкиСкачать
Олександр Юрійович Лейбфрейд (До 90-річчя з дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : В. О. Ярошик]. - Харків, 2000. - 84 с. : іл. - (Краєзнавці Слобожанщини).
Краєзнавці Слобожанщини
Олександр Юрійович Лейбфрейд
До 90-річчя з дня народження
Біобібліографічний покажчик
Зміст
Передмова
Олександр Юрійович Лейбфрейд: життя і творчість. С. О. Смоленська
Основні дати життя і діяльності
1 Друковані праці О. Ю. Лейбфрейда
1.1 Праці з питань архітектури, промислових споруд, конструкцій та будівельної фізики
1.2 Праці з історії містобудування і архітектури
1.2.1 Загальні праці
1.2.2 Забудова вулиць, площ і парків
1.2.3 Біографії харківських зодчих та художників
1.2.4 Інші роботи
1.3 Праці, видані під науковим керівництвом, за редакцією чи за відповідальністю О.Ю.Лейбфрейда
1.4 Ілюстрації у виданнях за малюнками О. Ю. Лейбфрейда
2 Література про життя і творчість О. Ю. Лейбфрейда
2.1 Нагороди О. Ю. Лейбфрейда
2.2 Загальні праці
2.3 О. Ю. Лейбфрейд - архітектор
2.3.1 Проекти, виконані О. Ю. Лейбфрейдом
2.3.2 Проект пам'ятника в Дробицькому яру
2.4 О. Ю. Лейбфрейд - живописець
2.4.1 Художні виставки
2.5 О. Ю. Лейбфрейд - фотограф-колекціонер
2.5.1 Фотознiмки міста Харкова з колекції О. Ю. Лейбфрейда
2.5.2 Фотовиставки
2.6 О. Ю. Лейбфрейд - краєзнавець
2.7 О. Ю. Лейбфрейд - лектор
2.8 Фотографії О. Ю. Лейбфрейда
2.9 Бібліографічні матеріали про О. Ю. Лейбфрейда
3 Основні проекти, що були розроблені та здійснені самим О. Ю. Лейбфрейдом та у співавторстві з іншими інженерами та архітекторами
Іменний покажчик
Додаток : Малюнки О.Ю.Лейбфрейда
Передмова
Цей електронний ресурс створений на основі бібліографічного покажчика "Олександр Юрійович Лейбфрейд" [1], який вийшов друком у 2000 р. В електронний варіант вказаного видання внесено необхідні виправлення і уточнення. Бібліографічні описи наведено відповідно до стандартів, чинних на момент укладання друкованого видання.
Видання продовжує серію бібліографічних покажчиків "Краєзнавці Слобожанщини" і присвячується 90-річчю почесного академіка архітектури Олександра Юрійовича Лейбфрейда [2]. Його ім'я широко відоме. О.Ю Лейбфрейд - дослідник архітектури Харківщини, автор багатьох публікацій та книг, він був активним членом клубу "Краєзнавець" при ХДНБ ім. В.Г.Короленка, постійно виступав з лекціями перед населенням.
У покажчику зібрано праці О.ЮЛейбфрейда, відображено матеріали про його доробок та життя. Видання містить описи книг та публікацій, що вийшли друком у 1930 - 1990 рр., репродукції деяких малюнків О.ЮЛейбфрейда. Вміщено довідковий апарат.
Матеріал розташовано у першому розділі здебільшого за хронологією, у другому - за алфавітом авторів та назв.
Документи, не перевірені de vіsи, мають позначку *.
Пошук закінчено у березні 2000 року.
Посібник адресований архітекторам, історикам, студентам, краєзнавцям, а також усім, хто бажає глибше вивчити історію архітектури нашого краю.
Олександр Юрійович Лейбфрейд: життя і творчість
Архітектор Олександр Юрійович Лейбфрейд, людина всебічно обдарована, найбільше відомий як вчений-дослідник, краєзнавець, невтомний популяризатор знань з історії Харкова. Справою його життя стало копітке збирання матеріалів з історії будівництва міських будинків, планування та забудови міста, відомостей про архітекторів, які його споруджували і прикрашали. Глибокі наукові знання, феноменальна пам'ять, любов до архітектури зробили О.Ю.Лейбфрейда живим довідником з історії Харкова, справжньою "ходячою енциклопедією". До нього повсякчас звертаються за консультаціями архітектори, краєзнавці, журналісти, науковці. Створений ним архів налічує понад вісім тисяч анотованих і систематизованих фотографій та негативів харківських будівель і споруд, є унікальним джерелом інформації для проектантів, дослідників та всіх, хто небайдужий до історії свого краю.
У 90-ті рр., коли інтерес до місцевої історії стає явищем загальним, у О.Ю.Лейбфрейда з'являється реальна можливість публікувати зібрані ним матеріали. Книги, численні журнальні та газетні статті з історії архітектури Харкова, краєзнавства, написані, здебільшого, саме в цей період, найбільш плідний у творчому житті автора.
Головну мету висвітлення своїх досліджень автор вбачає в тому, щоб дати можливість широкому загалу читачів ознайомитися з безцінними історичними свідоцтвами. Можливо, тому його статті частіше заявляються не в суго професійних (архітектурних чи краєзнавчих) наукових виданнях, а в міській пресі, яка є доступною кожному.
Олександр Юрійович Лейбфрейд народився у Харкові 20 вересня 1910 року в родині інженера-будівельника. Його батько, Юрій Маркович Лейбфрейд, професор, автор підручників з будівельної справи, брав участь у будівництві багатьох житлових, громадських та промислових споруд в Україні. Зокрема в Харкові зводив готель "Інтернаціональ" ("Харків"), Будинок проектів, Будинок кооперації, будівлю ЦК КП(б)У на площі Дзержинського (пл. Свободи) та багато інших.
З дитинства Олександр Юрійович жив у атмосфері любові до рідного міста, його архітектури. В батьківському домі часто бували архітектори. Мабуть, відтоді зародився в нього інтерес до історії Харкова, міських вулиць та будинків. Й понині зберігає Олександр Юрійович подарунок до свого дванадцятиріччя: книгу Д. І.Багалія та Д.П.Міллера "История города Харькова за 250 лет его существования". Пам'ятною для нього стала і лекція Дмитра Івановича Багалія, яку в 1929 році пощастило О.Ю.Лейбфрейду слухати в читальному залі бібліотеки ім.В.Г.Короленка.
Середню освіту Олександр Лейбфрейд одержав у 3-й будівельній профшколі (1925-1928), а вищу - на архітектурному факультеті Харківського інженерно-будівельного інституту (1928-1932). З юнацтва захоплювався живописом. Його вчителями були відомі художники Михайло Родіонович Пестриков, Семен Маркович Прохоров, Олександр Корнійович Симонов. Багато років потому вдячний підопічний розповість про них у цікавому телевізійному фільмі кіностудії "НІКА АРС".
Великий вплив на долю О.Ю. Лейбфрейда мала зустріч з заслуженим архітектором Василем Івановичем Богомоловим, який став керівником його випускного проекту, а згодом і наставником у проектній роботі. Пізніше, коли В.І. Богомолова запросили на роботу до Москви, він передав керівництво архітектурною майстернею своєму учневі Олександру Лейбфрейду.
На початку 30-х років більшість творчих організацій було розформовано. Постає питання про об'єднання архітекторів у свою спілку. Був створений оргкомітет зі скликання І-го з'їзду архітекторів України. В.І. Богомолов як член комітету залучив до участі в роботі й Олександра Лейбфрейда, на той час наймолодшого з 30-ти учасників першого організаційного засідання. Таким чином, починаючи з 1933 року, з дня заснування і до сьогодення, Олександр Юрійович пов'язаний зі Спілкою архітекторів. На його очах і при його безпосередній участі відбувалися всі важливі події в житті Спілки. Він був делегатом багатьох з'їздів, секретарем, а потім членом правління харківської організації САУ. Відтоді почав фотографувати та малювати будинки, котрим загрожувало знищення, збирати матеріали про старий і новий Харків по проектних виставках, які регулярно проводилися у межах Спілки архітекторів.
З 1931 по 1952 р. О.Ю. Лейбфрейд працює у харківському відділенні Промбудпроекту (згодом Державний проектний інститут) на посадах архітектора, керівника майстерні, начальника архітектурного відділу та головного архітектора інституту. Після повернення з евакуації у 1943 р. як архітектор-проектант докладає немало зусиль до відновлення рідного міста. За ці роки стає автором понад ста проектів промислових та громадських споруд для різних міст колишнього СРСР та зарубіжжя, 40 з яких було здійснено. Серед них проекти Батумського машинобудівного заводу (1933-1935), головного корпусу заводу ізоляторів у м. Слов'янську (1934-1936), реконструкції Плеханівського шляхопроводу у Харкові (1944-1945), комплексу Мінського тракторного заводу (1946-1947), друкарні по вул. Енгельса (1947), східного корпусу турбінного заводу (1949), а також реставрації з реконструкцією інтер'єрів будівлі автотранспортного технікуму (1950-1952) у Харкові.
Починаючи з 1935 року, О.ЮЛейбфрейд за сумісництвом викладає у Харківському інженерно-будівельному інституті. В 1945 р. одержує вчений ступінь кандидата архітектури, а в 1947 р. звання доцента. З 1949 року переходить на постійну роботу до ХІБІ, де працює до 1986 року.
По виході на заслужений відпочинок у 1986 р. О.Ю,.Лейбфрейд продовжує історичні дослідження, читає лекції, веде краєзнавчу роботу, пише книги, численні cтaтті, є консультантом студентських дипломних проектів, дає поради aрхітекторам-проектантам, які займаються реконструкцією та реставрацією харківських будівель, бере участь у теле- і радіопередачах. У 1990 р. завершує проект меморіалу у Дробицькому Яру. На пошуки матеріалів з історії архітектури Харкова О.Ю.Лейбфрейд витратив десятки років. Усі документи, які вдавалося знайти (а їх кількість постійно зростала), сам фотографував, зробивши у себе вдома фотолабораторію. Ці фотографії, слайди, негативи стали основою для створення історичного архіву - підсумку досліджень вченого. Більшу частину цієї колекції автор передав до музею Академії міського господарства та ХДНБ ім.В.Г.Короленка. Активний популяризатор історії міста, краєзнавець, він часто виступає з лекціями, бесідами на семінарах, конференціях, засіданнях товариства краєзнавців.
О.Ю.Лейбфрейд - ініціатор та один з авторів путівника по Харкову "Харьков. Архитектура, памятники, новостройки: Путеводитель" (1985р.), автор та співавтор, консультант, учасник видання багатьох книг, присвячених місту. У 1998 р. побачила світ написана разом з Ю.Ю.Поляковою книга "Харків. Від фортеці до столиці", присвячена історії виникнення та розвитку міста, подіям та людям, котрі брали участь у становленні архітектурного обличчя міста. Нещодавно з групою співавторів О.Ю. Лейбфрейд завершив роботу над рукописом нової книги "Харків - 2000. Вчора, сьогодні, завтра".
Ще одним професійним захопленням О.Ю. Лейбфрейда залишається живопис. Майстерно володіючи пензлем, фломастером, він звідусіль, де б не був, привозив відтворені на аркушах паперу художні образи різних міст: Кам'янця-Подільського, Ялти, Новгорода, Єревана, Генуї, Рима, Праги, Єрусалима.
Архітектор-художник, завжди щедро ділиться своїми враженнями. Виставки його художніх робіт у Будинку архітектора, Спілці художників, бібліотеці ім. В.Г.Короленка добре знайомі городянам. Його живопис експонувався і в Києві.
Цей свій дар він обернув на користь рідному Харкову. Ним створена серія робіт "Втрачене і доживаюче. Графічні реконструкції. Харків", до якої увійшли живописні реконструкції зруйнованих війною і часом харківських будівель, втрачених назавжди. Харківська тема у живописі з його легкої руки поклала початок постійнодіючій експозиції "Старий Харків" яка розташована в залі музею Академії міського господарства.
У 1994 році його було обрано почесним членом Української академії архітектури, а в 1996 - почесним членом Спілки краєзнавців України. У 1996 році О.Ю.Лейбфрейд стає лауреатом творчої премії Харківської міської ради. .
Невтомний трудар, ентузіаст Олександр Юрійович Лейбфрейд і зараз, незважаючи на поважний вік, як і раніше, сповнений творчих задумів. Усі сили і здібності він віддає справі збереження та популяризації історії місцевої архітектури.
С. О. Смоленська, кандидат архітектури
Основні дати життя і діяльності О. Ю. Лейбфрейда
1910, 20 вересня (3 жовтня)Народився в Харкові
1925 - 1928Навчався у будівельній профшколі №3
1928 - 1932Навчався в Харківському інженерно-будівельному інституті
1931 - 1949Архітектор, керівник майстерні, начальник відділу проектного інституту ХОДСПІ №4
1933 - 1935Працював над проектом Батумського машинобудівного заводу
1934 - 1936Розробляв проект головного корпусу заводу ізоляторів у Слов'янську
1933Член Спілки архітекторів
1936 - 1945Викладав у Харківському інженерно-будівельному інституті (за сумісництвом)
1941 - 1943Працював у ДСПІ №4 в Міассі Челябінської обл.
1944 - 1949Розробляв проект відновлення та розширення головного корпусу Харківського турбінного заводу
1944 - 1945Проводив реконструкцію Плеханівського шляхопроводу в Харкові
1945Одержав ступінь кандидата архітектури
1946 - 1947Здійснював реконструкцію комплексу Мінського тракторного заводу
1947 - 1986Доцент Харківського інженерно-будівельного інституту
1947Відбудовував та реконструював будинок по вул. Енгельса в Харкові
1950 - 1952Реставрував та реконструював інтер'єр залу Харківського автотранспортного технікуму
1967Почав друкуватися у пресі з питань історії архітектури Харкова і області
1967 - 1996Консультант ХІБІ та ХІІКБ
1991Розробив проект меморіалу в Дробицькому яру (Харків) разом з художником В. Я. Савенковим
1994Почесний член Української академії архітектури
1995Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців
1998Лауреат творчої премії Харківського міськвиконкому
1. Друковані праці О. Ю. Лейбфрейда
1.1. Праці з питань архітектури, промислових споруд, конструкцій та будівельної фізики
1 Машиностроительный завод в Батуме // Проект и стандарт. - 1933. - № 10. - С.9-11: черт.
2 До вибору типів ліхтарів над пічними та розливними прогонами великих сталеварних цехів: [За матеріалами порівнял. дослідж. 3-х варіантів перекриття Бежиц. сталевар. цеху] // Буд-во.- 1934. - № 2. - С.29-32.
3 *Архитектура интерьера одноэтажных зданий // Социалист. индустрия. - 1935. - № 7.
4 *АРХІТЕКТУРНІ питання проектування одноповерхових промислових споруд великих площ // Буд-во. - 1935. - № 4.
5 *НАШ опыт промышленного проектирования // Архитектур. газ. - 1937.
6 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ДАВИДОВ И. В. Архитектурные проекты некоторых первоочередных объектов Минского тракторного завода // Техн. бюл. - 1946. - № 4- 5. - C. 1-8.
7 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ДАВИДОВ И. В. Минский тракторный завод // Техн. информ. - 1948. - № 1. - С. 3-5.
8 ОПЫТ разработки типовых проектов элементов благоустройства и декоративного оформления территории промпредприятий // Там же. - 1949. - № 1 . - С. 15-22.
9 О НЕКОТОРЫХ особенностях зрительного восприятия архитектуры высотных сооружений // Тр. ХИСИ. - 1955. - Вып.ІV. - С.207-230.
10 НАТУРНЫЕ теплотехнические исследования крупноблочных зданий в г. Харькове // Межвузовское научное совещание по вопросам улучшения эксплуатационных качеств зданий: Тез. докл. / М-во высш. образования УССР. Харьк. инж.-строит. ин-т. - Х., 1958. - С.5-6.
11 Те саме // Вопросы улучшения зданий: Тр. межвуз. науч.совещ. 28-30 окт. 1958 г. - Х., 1960. - С. 19-28.
12 [ПИСЬМО-ОТ3ЬІВ на книгу "Теплозащита промышленных зданий"] // Пром. стр-во. - 1964. - № 9. - С.47.
13 НАТУРНЫЕ исследования проницаемости швов крупнопанельных зданий по типовому проекту серии 1-464 // Проблемы строительной теплофизики: Тр. межвуз. науч. конф. ... 1-4 февр. 1964 г., Минск. - Минск, 1965. - С.143-149.
14 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ЛУКЬЯНОВИЧ К. В., ШАФРАНСКИЙ С. М. Исследование шумового режима помещений щитов управления тепловых электростанций // Тезисы докладов на объединенной научной конференции кафедр архитектуры. Харьков, 23-25 мая 1966 г. - Х., 1966. - С.100-102.
15 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ШAФРАНСКИЙ С. М. Исследование результатов акустического благоустройства универсального зала // Тезисы докладов на объединенной научной конференции кафедр архитектуры. Харьков, 23-25 мая 1966 г. - Х., 1966. - С. 104-105.
16 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ШАФРАНСКИЙ С. М. Натурные исследования и проект акустического благоустройства универсального зала на 600 мест // Вопросы архитектуры: Тез. докл. межвуз. науч. конф. по проблемам архитектуры. - Х., 1966. - С.50-52.
17 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ЛУКЬЯНОВИЧ К. В., ШАФРАНСКИЙ С. М. Исследования шумового режима на рабочих местах предприятий стройиндустрии // III обьединенная научная конференция харьковских вузов по вопросам архитектуры: Тез. докл. Май 1967 г., Харьков. - Х., 1967. - С.50-51.
18 ЛEЙБРЕЙД А. Ю., ХРЕНОВ В. А. Опыт применения зондового метода определения теплофизических коэффициентов стеновых материалов // Материалы ІV межвузовской научной конференции кафедр архитектуры: (Тез. докл.). Харьков, 11-13 дек. 1968 г. - 1968. - С.23-24.
19 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ШАФРАНСКИЙ С. М. Акустическое благоустройство зрительного зала клуба пищевиков в г. Харькове // Там же. - С.28-29.
20 ЛEЙБФРЕЙД А. Ю., ХРЕНОВ В. А Исследования теплопроводности керазитобетона в зависимости от влажности // Вопросы архитектуры: Тез. докл. V науч. конф. по вопр. архитектуры, посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, Харьков, 24-27 дек. 1969 г. - Х., 1969. - С.61-62.
21 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ШАФРАНСКИЙ С. М. Экспериментальные исследования акустических качеств универсальных залов средней вместимости // Там же. - С. 61.
22 НАТУРАЛЬНЫЕ исследования эксплуатационного состояния стыков между стеновыми панелями жилых домов в городах УССР / [Б.Л.Шевченко, А.Ю.Лейбфрейд, С.М.Шафранский, В.А.Хренов] // Вопросы архитектуры: Тез. докл. VІІ науч. конф. каф. архитектуры. Февр. 1973 г., Харьков. - М., 1973. - С. 71.
23 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ качества стен / В.П. Шевченко, А.Ю. Лейбфрейд, С.М.Шафранский, В.А.Хренов // Жилищ. стр-во. - 1973. - №7. - С.10-11.
24 К ВОПРОСУ улучшения герметизации междупанельных стыков наружных стен в домах серии Ш-57-Ю.А / А.Ю.Лейбфрейд, С.М.Шафранский, В.А.Хренов // Вопросы архитектуры: Тез. докл. ХШ науч. конф. каф. архитектуры. - М., 1975. - С.90-92.
25 ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю., ХРЕНОВ В. А. Исследования тепло-физических свойств грунтов на трассах метрополитенов // Метрополитен и планировка крупнейшего города: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. (24-25 сент. 1980 г., Харьков). - Х., 1980. - С. 137-138.
26 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к лабораторной работе С-l "Измерение коэффициента естественной освещенности при помощи фотоэлемента" / Сост. А.Ю.Лейбфрейд. - Х: ХИСИ, 1982. - 6 с.
27 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к лабораторной работе С-3 "Определение коэффициента светопропускания одинарного и двойного остекления окон в натурных условиях" / Сост. А.Ю.Лейбфрейд. - Х.: ХИСИ, 1982. - 6 с.
28 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к лабораторной работе С-За "Определение коэффициента светопропускания различных сортов стекол" / Сост. А.Ю. Лейбфрейд. - Х: ХИСИ, 1982. - 5 с.
29 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к лабораторной работе С-4 "Определение коэффициента светоотражения поверхностей в натурных условиях" / Сост. А.Ю. Лейбфрейд. - Х.: ХИСИ, 1982. - 6 с.
30 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к лабораторной работе С-5 "Определение освещенности помещений при общем искусственном освещении" / Сост. А.Ю. Лейбфрейд. - Х: ХИСИ, 1982. - 5 с.
31 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к лабораторной работе С-6 "Исследование макетов зданий на инсоляционной установке" / Сост. А.ЮЛейбфрейд. - Х: ХИСИ, 1982. - 6 с.
32 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к лабораторной работе С-10 "Определение координат цвета образцов методом атласа-эталона" / Сост. А.Ю. Лейбфрейд. - Х.: ХИСИ, 1982. - 4 с.
33 МЕТОДИЧЕСКИЕ указания и задания к практическим занятиям по архитектурной светотехнике / Сост. А.ЮЛейбфрейд. - Х: ХИСИ, 1985. - 51 с.
1.2 Праці з історії містобудування і архітектури
1.2.1 Загальні праці
34 ТИЦ А., ШПАРА П., ЛЕЙБФРЕЙД А. Архитектура нашого города // Крас. знамя. - 1968. - 7 янв. - Харьков вчера, сегодня, завтра.
35 ПАМЯТНИКИ архитектуры Киевского района [Харькова] // Ленин. кадры (ХПИ). - 1984. - 12 апр.
36 ХАРЬКОВ. Архитектура, памятники, новостройки: Путеводитель / А.Ю. Лейбфрейд, В.А. Реусов, А.А.Тиц. - Х.: Прапор, 1985. - 151 с.: ил.
37 Те саме. - 2- е изд., испр. и доп. - Х.: Прапор, 1987. - 152 с.
38 ЗБЕРЕГТИ пам'ятки, але як? // Вечір. Харків. - 1987. - 21 жовт.
39 ЭТО БЫЛО славное время: [О 1-ом съезде Союза архитекторов СССР] // Стр-во и архитектура. - 1987. - № 5. - С .26-27.
40 ДЕЛОВЫЕ здания: [Архитектура дореволюц. Харькова] // Позиция. - 1991. - №3. - С.93-98, 7 фот. - (Старый Харьков).
41 ДОХОДНЬІЕ дома и особняки [в Харькове] // Там же. - 1991. - № 4. - С.89-93, 5 фот. - (Старый Харьков).
42 НАРОДНЬІЕ дома: [История построек] // Слобода. - 1991. - 4 сент., 4 фот.
43 Харьков торговый: [История застройки р-на Центр. универмага] // Там же. - 1991. - 18 сент., 5 фот.
44 ЗВОНИЦКИЙ Э. М., ЛЕЙБФРЕЙД А. Ю. Госпром. - М.: Стройиздат, 1992. - 80 с.: ил.
45 ЗДАНИЯ финансово-кредитных учреждений: [Здания старых банков и др. финансовых учреждений] // Слобода. - 1992. - 18 июля, 4 ил.
46 ХАРЬКОВ и авиация // Там же. - 1992. - Нояб., 5 фот.
47 ВОССТАВШИЙ из руин: [Город глазами архитектора: 6 фоторепрод. разруш. в 1941- 1943 гг. зданий Харькова] // Там же (спец. вып. к 50-летию освобождения Харькова от нем.-фашист. захватчиков). - 1993. - 21 авг. - С.7.
48 КАК СТРОИЛИ в старом Харькове: Экскурс в историю: [О развитии Харькова как торгово-пром. и финанс. центра юга страны во 2-й половине ХІХ - нач. ХХ вв.] // Дом "Саламандры". - 1993. - №. 6. - С.5.
49 СТАРЫЙ Харьков: Репринт. изд. цвет. открыток видов Харькова нач. ХХ в. / Текст А.Ю. Лейбфрейда. - Х: Линотип, 1993. - 10 открыток.
50 ЛЕЙБФРЕЙД А., ПОЛЯКОВА Ю. Блеск и нищета к...?: [О судьбах харьк. кинотеатров] // Экран. - 1994. - №25. - с.11, 1 фот.; № 26. - С.4, 1 фот.
51 ГОРДИТСЯ Введенка своим храмом: [Чугуев. р-н] // Слобода. - 1994. - 30 апр. - С. 4-5, 4 фот.
52 ПОРТРЕТ міста [Харкова] // Краєзнавство. - 1995. - № 1- 4. - С.30-31. - (Архіт.).
53 АРХІТЕКТУРНЕ життя Харкова першого півторадесятиріччя ХХ століття // Наукова конференція "Художнє життя України першої третини ХХ століття": Тез. доп. та повідомл. 19-21 груд. 1995 р., Харків / М-во освіти України. Харк. худож.-пром. ін-т. - Х, 1995. - С. 34-З6.
54 ТРАДИЦИИ и время: [Настол. календарь на 1996-97 гг.] / Авт. текста и подборки открыток старого Харькова А. Ю.Лейбфрейд. - Х, 1995.
55 ВОЗРОДИЛСЯ город из руин: [О разруш. в войну зданиях и их восстановлении] / Фот. П. Рымкевича // Слобода. - 1996. - 27 авг., 6 фот.
56 ВОЗРОРОЖДЕНИЕ храмов Харьковщины // Гор. газ. - 1996. - № 2, янв., 4 фот. - (Первая столица).
57 ДЛЯ ГОСТЕЙ города: [Из истории гостинич. хоз-ва Харькова] // Панорама. - 1996. - № 1, янв. - С. 9, 6 фот. - (Харьк. старина).
58 ЖИЛИ-БУЛИ...: З історії житл. буд-ва // Буд. газ. - 1996. - 26 верес., 28 листоп.; 1997. - 2З січ., 13 берез., 18 іл.
59 ЗОЛОТІ роки Харківської архітектурної школи // Всеукраїнська науково-методична конференція "Становлення, розвиток і сучасні проблеми вищої художньої та художньо-промислової освіти в Україні": Тез. доп. / М-во освіти України. Харк. худож.-пром. ін-т. - Х., 1996. - С.18-20.
60 УНИКАЛЬНЫЙ памятник старины: Цepковь Введення Богородицы во храм в С.Введенка Чугуев. р-на // Слобода. - 1996. - 4 дек., 3 фот.
61 УРОКИ впрок: Из истории планов застройки и реконструкции нашего города // Панорама. - 1996. - № 10, мapт. - С. 10, 5фот.
62 23 АВГУСТА: [Разрушение города в годы войны] // Гор. газ. - 1997. - 21-28 авг. - с.25, 3 фот. - (Первая столица).
63 "ДОКИ живу - сподіваюсь": [До визволення міста від фашист. загарбників] / Пер. з рос. та літ. оброб. І.Мацкевича // Буд. газ. - 1997. - 21 серп., 4 іл.
64 "ГОЛГОФА" и "Маяк": [Из истории архитектуры г.Харькова] // Слобода. - 1997. - 27 мая: фот.
65 КАК ЭТО было...: (Вспоминает делегат первого съезда архитекторов Украины А. Лейбфрейд) // Буд. газ. - 1997. - 26 черв.
66 1 ИЮЛЯ - Международный день архитектора // Слобода. - 1997. - 27 июня: фот. Дома архитектора.
67 ПРО ДЕЯКІ знахідки з історії містобудування та архітектури Харкова у Державному архіві Харківської області // Студії з архівної справи та документознавства. - К, 1997. - Т.2. - С.98-99.
68 ТВОРЦЬІ красоты и комфорта // Буд.газ. - 1997. - 21 черв.
69 УРОКИ пережитого: [О руинах харьк. домов в годы войны] // Слобода. - 1997. - 22 авг., 4 фот.
70 [АРХИТЕКТУРА Харькова] // Буд. газ. - 1998. - 2 лип.: фот. - (День архитектора).
71 ГОРОД Харьков - А. С. Пушкину: [Образ поэта в монументах] // Панорама. - 1998. - №1, січ. - С. 7, 6 фот.
72. ИЗ ИСТОРИИ генеральных планов Харькова // Будівельник. - 1998. - № 2, верес. - С. 6-7, 2 фото.
73. ИЗ ИСТОРИИ строительства в Харькове в XIX веке // Там же. - 1998. - верес.
74. ОБ УПРАВЛЕНИИ градостроительством в старом Харькове // Там же. - 1998. - листоп.
75. У ИСТОКОВ Харьковской архитектурной школы // Там же. - 1998. - №5, груд. - С. 6-7.
76. ЛЕЙБФРЕЙД А.Ю., ПОЛЯКОВА Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе. - Х.: Фолио, 1998. - 445 с.
77. ХАРЬКОВСКИЕ рынки: [История возникновения] // Буд. газ. - 1998. - 3 груд. - (Памятники архитектуры Слобожанщины)
77а О ПЕРВОМ проекте Харьковского университета и судьба университетских земель // Вісн. Харк. ун-ту. - 1999. - №441: Сер. Історія. - Вип. 31. - С. 289-298, 5 арк. іл.
78. О ПРАВИЛАХ строительства в Харькове // Будівельник. - 1999. - №2, лют.
79. ОБ ЭПИЗОДАХ истории архитектуры Харькова 30-х годов: [Письмо И.А. Игнаткина] / Публ. А.Ю. Лейбфрейдa // Там же. - 1999. - №4, квіт.
80. ОТ ДОГМАТИЗМА до беспредела // Там же. - 1999. - I. - С.6-7.
81.РУКОВОДИТЕЛИ планировки застройки и благоустройства старого Харькова // Там же. - 1999. - берез.
82. ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ церковь в Харькове: Сведения, мысли, информация по истории и архитектуре / Настоятель протоирей И. Лизан, В. Новгородов, А. Лейфрейд, О. Денисенко. - Х, 1999. - 88 с., 116 ил.
83. УКРАЇНСЬКИЙ банк торгового співробітництва презентує: Харків: Архітектур. спадшина: 2000: [Настін. календар / Фот. В. Бисова; Дизайн І. Оленіна; Консультант і авт. тексту до фото О. Лейбфрейд. - Х., 1999. - 13 арк.: іл].
84 УРОК на века: [Харьков в годы войны 1941 - 1945 гг.] // Харьков. Что, где, когда: Ежемес. информ. журн. - 1999. - авг. - С.6-7.
85 ТРУДНОЕ начало: [Орг. и реорг. ХГТУСА] // Будівельник. - 2000. - №2, лют.
1.2.2 Забудова вулиць, площ та паркiв
Вул. Академiка Павлова
86 "САБУРОВА дача" - приют умалишенных: [Из истории архитектуры] // Грани. - 1999. - 5-11 марта. - С. 5, 2 фот.
Бурсацький узвiз
87 Бурсацкий спуск // Слобода. - 1993. - 27 февр., 5 фот. - (Кольцо центр. площадей).
88 Те саме / Фот.: А.Лейбфрейда, В.Чурсина // Панорама. - 1995. - № 1, янв. - С. 10; №4. - С.5.
89 БУРСА по латыни "сумка": [О здании на Бурсац. спуске] // Грани. - 1998. - 4-10 дек., 1 ил.
90 ДЕ СЛОБОЖАНИ мудостi набиралися: [Про Харк. колегiум] / Фот. О. Лейбфрейда // Прикордон. вісті. - 1991. - №1, листоп., 2 фот.
Вул. Гоголя
91 КИРХА и костел // Гop. газ. - 1996. - №3, февр., 2 фот. - (Первая столица).
Вул. Дарвiна
92 ПО БЫВIIIEЙ Садово-Куликовской: [Из истории архитектуры] //Слобода. - 1996. - 3 июля, 4 фот.
93 ДОМУ архитектора - 60 лет // Там же. - 1994. - 29 июня. - С.4, 4 фот. - (Летопись в камне).
Вул. Енгельса (колишня Рождественська)
94 ПО БЫВIIIEЙ Рождественской: [Из истории архитектуры улицы] // Там же. - 1997. - 18 нояб., 6 фот.
Вул. Карла Маркса
95 А СЕЙЧАС в этом доме морг: [Из истории архитектуры дома, угол ул. Дмитриевской й К.Маркса] // Грани. - 1998. - 17 нояб. - 3 дек. - С.5, 2 фот.
96 А НЕ ОБЗАВЕСТИСЬ ли нам театром-варьете?: [Архитектура театра "Муссури", ныне "Музкомедия"] // Грани. - 1999. - 15-21 янв. - C.2: фот.
97 ВОКРУГ перекрестка: [ул. К.Маркса и Благовещенская. Из истории архитектуры Харькова] // Слобода. - 1997. - 23 сент., 4 фот.
98 "МУССУРИ": Из истории здания театра // Экран. - 1994. - 9 дек. - С.5,2 фот.
Площа Конституцiї (колишня Миколаївська, Тевелева, Радянської України)
99 ПЛОЩАДЬ Советской Украины (бывшая Николаевская) // Слобода. - 1993. - 30 янв., 5 фот. зданий. - (Кольцо центр. площадей).
100 МЕСТА праздников изменить нельзя: [Гл. площади Харькова: Тевелева, Дзержинского и Городской сад на Сумской] // Там же. - 1992. - 19 сент., 3 фот.
101 ГОРОДСКОЙ Дом: [История архитектуры] //Слобода. - 1993. - 10-17 июля. - С. 6, 6 фот., 2 рис.
102 СУДЬБА дома Дворянского собрания // Там же. - 1991. - 17 авг. - С.3, 3 фото из коллекции авт.
103 СУДЬБА Николаевской церкви / Фот. В.Чурсина // Панорама. - 1994. - № 47, нояб., 4 фот. - (Харьк. старина).
Вул. Кооперативна
104 ХАРЬКОВСКИЙ Подол // Слобода. - 1993. - 20 марта,4 фот.
Пров. Короленка
105 БИБЛИОТЕКЕ им. Короленко - 110: [История архитектур. застройки] // Слобода. - 1996. - 23 окт., 6 фот.
Вул. Культури
106 ДОМ "Слово" // Гор. газ. - 1997. - 24-31 июля. - C.25, 3фот.
Вул. Мироносицька
107 УЛИЦА Мироносицкая // Слобода. - 1993. - 16 сент., 5 фот.
Московський проспект
108 ПРОСПЕКТ Московский: [История застройки] // Там же. - 1992. - 10 дек. - С.7, 7 фот.
109 ПЕРВАЯ мужская гимназия // Грани. - 1998. - 25-31 дек., 1 ил.
110 РЕАЛЬНОЕ училище - форпост капитализма // Там же. - 1999. - 1-8 янв., 1 ил.
111 ЛЕЙБФРЕЙД О.Ю., ШПАРА П.Ю. Так починалося мiстечко: [Соцмiсто ХТ3] // Вечiр. Xapків. - 1981. - 26 берез.
Вул. Плеханiвська
112 ПЛЕХАНОВСКАЯ улица: [Из архитектуры] // Слобода. - 1996. - 16 апр., 4 фот.
Площа Поезiї
113 ПРОВИАНТСКИЙ магазин: [Памятник архитектуры XVIII в. на развилке Пушкинской и Чернышевской улиц] // Грани. - 1998. - 30 окт. - 5 нояб. - С.5: фот.
Вул. Полтавський шлях (колишня Єкатеринославська)
114 СВЕРДЛОВА, бывшая Екатеринославская: городская улица, городская боль // Слобода. - 1992. - № 87, окт., 7 фот.
115 ДО ВСТРЕЧИ в "Зустрiчi": [Здание бывшего кинотеатра "Боммер": Фот. 1908 г. ] // Там же. - 1998. - 28 апр., 1 фот.
116 ЗУСТРІНЕМОСЯ iз "Зустрiччю"!: (До 90-рiччя кінотeaтpy "Бомер") // Слобiд. край. - 1998. - 26 лют.
117 ПОЧТЕННЫЙ юбиляр приглашает на встречу: [Кинотеатру "Зустрiч" - 90 лет] // Гор. газ. - 1998. - 5 марта. - С. 30. - (Первая столица).
Площа Привокзальна
118 У ВОРОТ города: [Архитектура Харьк. вокзалов] // Слобода. - 1992. - 22 авг. - С.5, 7 фот.
Площа Пролетарська (колишня Cepгіївська)
119 ПРОЛЕТАРСКАЯ площадь (бывшая Сергиевская) // Там же. - 1993. - 18 февр. - C.5, 5 фот. - (Кольцо центр. площадей).
120 К ИСТОРИИ застройки, окружавшей здание музея Слободской Украины им. Г.С.Сковороды // Першi Cумцовські читання: Тез. наук. конф., присвяч. 75-рiччю музею Слобiд. України iм Г. С. Сковороди. 17-18 квіт. 1995 р., Xapків / Упр. культури Харк. облвиконкому. Харк. icт. музей. - Х., 1995. - С.10-11.
Вул. Пушкiнська
121 ПУIIIКИНСКАЯ улица // Харьк. недвижимость. - 1996. - №3, май. - С. 24
Вул. Римарська
122 ЗДЕСЬ проживали кожевники и шорники // Слобода. - 1996. - №72, сент., 6 фот.
123 ПАМЯТНИК старины: [О доме Е.Е.Урюпина на Рымарской, 4] // Торг. газ. - 1997. - 7-14 авг. - С.25, 2 фот. - (Первая столица).
124 УСАДЬБА заступника горожан: [Рымарская, 4, усадьба Е.Е.Урюпинa] // Грани. - 1998. - 20-26 нояб. - C.5, 1 фот., 1 портр.
125 ДОЙДУТ ли руки?: [О судьбе старого опер. театра и "Миссури"] // Гор. газ. - 1997. - 18 сент. - C. 25. - (Первая столица).
126 С ОПЕРНЫМИ театрами раньше было легче: [Харьк. театры и их архитекторы] //Слобода. - 1991. - 12 окт. - С. 5, 5 фот.
127 SOS: [О судьбе здания на Рымарской ул., 21 старом здании опер. театрa] // Зерк. струя. - 1996. - № 4, 2 фот.
Площа Рози Люксембург ( колишня Торгова)
128 ПЛОЩАДЬ Розы Люксембург (бывшая Торговая) // Слобода. - 1993. - 6 февр. - С. 5, 8 фот. - (Кольцо центр. площадей).
Площа Руднева
129 ПЛОЩАДЬ Руднева // Там же. - 1996. - 21 февр., 3 фот.
Площа Свободи
130 Площадь Свободы: [Основ. застройки] // Там же. - 1999. - 31 авг., 3 фот.
131 КЛЕЙН Б., ЛЕЙБФРЕЙД А. Форум и агора Харькова: [Госпром, Дом проектов, гостиница "Интернациональ", здание ЦК КП(б)У] // Там же. - 1992. - 12 сент . - С.5, 5 фот.
132 "БЕЛЫЙ Дом" на площади Свободы // Там же. - 1996. - 21 нояб., 5 фот.
133 АПОФЕОЗ конструктивизма: К 70-летию Госпрома // Грани. - 1999. - 19-25 февр. - С.5, 4 фот.
134 ГОСПРОМ: Архитектура Харькова: [Источник информации - кн. "Госпром" Э.И.Звоницкого, А.Ю.Лейбфрейда] // Гор. газ. - 1997. - № 16, 17-24 апр. - С.25. - (Первая столица).
135 ДОМ, в котором находится редакция "Экрана": [Госпром] // Экран. - 1994. - 18 нояб. - С. 5, 5 фот.
Вул. Сумська
136 ЛЕЙБФРЕЙД А., ТИХОМИРОВА Т. Главная улица: [История застройки Сумской] // Слобода. - 1993. - 22 апр. - С. 5, 7 фот.
137 ГЛАВНАЯ улица: [Сумскaя] // Там же. - 1993. - 22 апр., 5 фот.
138 УЛИЦА Сумская в истории Харькова // Харьк. недвижимость. - 1996. - N1, февр. - С. 30.
* * *
139 "БЕРЕЗИЛЮ" исполнилось 75 лет: [Из истории архитектуры здания] // Слобода. - 1997. - 22 апр., 3 фот.
140 ОТКЛАДЫВАТЬ не допустимо: [О состоянии здания театра им. Т. Г. Шевченко] // Гор. газ. - 1997. - 25 сент. - С.25, 1 фот. - (Первая столица).
141 ДОМ № 11 на Сумской // Гор. газ. - 1997. - 1926 июля. - С. 25, 1 фот. - (Первая столица).
142 ИСТОРИЯ одного дома: [Сумская, 14] // Слобода. - 1997. - 29 янв., 1 фот.
143 ДОМ "Саламандры": [История градостроительства и архитектуры] // Там же. - 1999 . - 13 июля: фото.
144 Те саме // Грани. - 1999. - 28 мая- 3 июня. - С. 5: фото.
145 "САЛАМАНДРА" - доходный дом: Архитектур. прогyлки // Дом Саламандры. - 1993. - № З, янв. - С.5, 3 фот.
146 ГОРОДСКОЙ сад: вчера и сегодня // Слобода. - 1996. - № 64, авг., 4 ил.
147 ИМЕНИ великого Кобзаря: 1. Так начинался университетский сад. 2. Городской сад вчера и сегодня: [Из истории архитектуры] // Там же. - 1996. - 14, 17 авг., 7 фот.
Вул. Унiверситетська
148 ДОМ Харьковского гyбернатора: Памятник архитектуры ХVIII ст. // Грани. - 1998. - 6-12 нояб. - С.5, 1 фот.
149 ДОМОВЛАДЕЛЕЦ В.И.Пащенко-Тряпкин: [О домах в центре Харькова, приобрет. в разное время В.И.Пащенко- Тряпкиным] // Слобода. - 1992. - 6 июня, 5 ил.
150 И В ХАРЬКОВЕ имелся раньше гостиный двор // Гор. газ. - 1997. - 6 марта, 4 фот. - (Первая столица).
151 СТ АРЫЙ Пассаж: [Из истории застройки] // Слобода. - 1997. - 6 мая, 3 фот.
152 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ корпус // Грани. - 1998. - 11-17 дек. - C.5 :фот.
Площа Фейєрбаха
153 ПЛОЩАДЬ Фейербаха // Слобода. - 1996. - 14 февр., 3 фот.
Вул. Червоноармiйська
154 ДОМ Блакитного: Лит. клуб // Гop. газ. - 1997. - 14-21 авг. - С.25, 1 фот.
1.2.3 Бiографiї харкiвських зодчих та художників
155 ЗОДЧИЕ храмов: [П.А.Ярославский, Е.А. Васильев, В.Н.Покровский, М.И.Ловцов] // Слобода. - 1991. - 4 дек., 3 фот. церквей и 3 фот. архитекторов М.Ловцова, В.Х.Немкина, В.Н.Покровского.
156 ЗОДЧИЕ храмов: [А.Ф.Гергард, Б.Г.Михаловский, Б.Н.Корнеенко, Я.Г.Гевирц, В.А.Фельдман, А.А.Тон, В.Х.Немкин, А.Н.Бекетов] // Там же. - 1991. - 7 дек., 4 фот.
О. М. Бекетов
157 АКАДЕМИК архитектуры А.Н.Бекетов (1862- 1941): [Буклет к 125-летию со дня рождения акад. архитектуры АН.Бекетовa] / [Авт. текста, фот. и макета буклета А.Ю. Лейбфрейд]; Харьк. орг. о-ва охраны памятников истории и культуры, Союз архитекторов СССР, Харьк. худож. музей. - Х., 1987. - [7] с.: ил.
158 АКАДЕМИК архитектуры А.Н.Бекетов // Позиция. - 1991. - №2. - C.67-70, 4 ил . - (Старый Харьков).
159 А.Н.БЕКЕТОВ и Общественная библиотека // Панорама. - 1996. - № 27, июнь. - С. 12,4 фот. из арх. авт.
160 ОСОБНЯКИ А.Н.Бекетова в Харькове // Особняк. - 1998. - №1. - С. 12-15, 1 портр., 16 фот. зданий и их интерьеров.
161 ПАМЯТИ зодчего: [к 130-летию А.Н.Бекетовa] // Слобода. - 1992. - № 22, март, 2 фот.: портр. А.Н.Бекетова, Дом ученых.
162 ФЕНОМЕН Бекетова // Тaм же. - 1996. - 26 марта, 5 фот.
163 ХАРКIВСЬКI iнтер'єри О.Бекетова // Apxiт. України. - 1993. - № 2. - С.45-47, 6 фот. - Також авт. З.Б.Остащенко-Кудрявцева - не вказанa.
Див. також. № 156, 220.
Б. О. Бондаренко
164 ЛЕТОПИСЕЦ градостроительства и архитектуры Харьковщины: [К 100-летию со дня рождения Б.А.Бондаренко] // Слобода. - 1992. - 25 июля. - С.5: фот.
165 ЦІННИЙ дар: [Про дис. Б.Бондаренка, яка знаходиться у фондi ХДНБ iм. В.Г.Короленкa] // Вечiр. Xapків. - 1989. - 30 верес.
Є. О. Васильєв
166 ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ // Сирин. - 1993. - № 3, 2 фот. - (Зодчие старого Харькова).
167 ЗОДЧИЙ Xapківського унiверситету // Вечiр. Xapкiв. - 1988. - 13 серп.
Див. також № 155.
В. В. Величко
168 ЛЕЙБФРЕЙД А.Ю., РОМАНОВ П.И. Архитектор В.В.Величко (1864 - 1923) // Стр-во и архитектура. - 1980. - № 12. - С. 30-31.
169 APXITEKTOP В.В. Величко // Матерiали науково. конференцiї, присвяченої 110-рiччю Xapківського художньо-промислового музею / Упр. культури i мистецтв Харк. облдержадмiнiстрацiї, Харк. худож. музей, Харк. icт. музей. - Х., 1996. - С. 35-36.
170 РОМАНОВ П., ЛЕЙБФРЕЙД О. Автографи зодчого [В.В. Величкa] // Вечiр. Xapкiв. - 1980. - 30 сiч.: фот.
171 ЛЕЙБФРЕЙД А., РОМАНОВ П. По проектам зодчего: [О работах В.В. Величко] // Крас. знамя. - 1980. - 20 янв.
О. М. Гинзбург
172 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ зодчий, ученый и педагог: (1876 - 1949) // Шалом. - 1994. - № 21. - С.З: портр., фот.
І. П. Гiнш
173 ИВАН ПЕТРОВИЧ ГИНШ - архитектор ХIХ века // Слобода. - 1996. - 6 нояб., 4 фот.
С. І. та I. I. Загoскiни (брати)
174 APXIТEKTOP С.І. Загоскiн // Матерiали наукової конференцiї, присвяченої 110-рiччю Xapківського художньо-промисловоro музею / Упр. культури i мистецтв Харк. облдержадмiнiстрацiї, Харк. худож. музей, Харк. iст. музей. - Х., 1996. - С.36-37.
175 БРАТЬЯ Загoскины // Сирин. - 1994. - №З, июнь, 5 фот. - (Зодчие старого Харькова).
Д. П. Кальной
176...ПОЗДРАВЛЯЕМ. Юбиляру 90 лет // Слобода. -1997. - 17 июня: фот.
Є. А. Лимарь,
архiтектор- художник
Див. № 216
О. В. Лiнецький
177 ЗОДЧИЙ // Вечiр. Xapків. - 1982. - 28 сiч., 2 фот.
178 ЗОДЧИЙ Линецкий // Шалом. - 1996. - №6. - С.5, 4 фото.
M. I. Ловцов
179 ЗОДЧИЙ Михаил Иванович Ловцов: [Авт. реконструкции некоторых харьк. церквей] // Слобода. - 1996. - 4 сент., 5 фот.: портр.
Див. також. № 155.
С. О. Луньов,
художник
180 ВЕЛИКЕ спасибi: [Вдячнiсть газ. за вiдгуки про нарис архiтектора С.О.Луньова] // Вперед (Суми). - 1989. - 21 листоп.
Див. також. № 381
О. Д. Маторин
181 ЛЕБФРЕЙД А., ЯНОВИЦКИЙ Л. Память, оставленная зодчим [А.Д. Маториным] // Слобода. - 1992. - № 71, сент., 4 фот. с портр.
Г. С. Маяк
182 ЛЕЙБФРЕЙД А., СВЯТЧЕНКО В. Бессмертие красоты: [Памяти архитектора АС.Маяк] // Там же. - 1993. - 24 июля: портр., 2 фот.
Б. Г. Михаловський
183 БОЛЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ МИХАЛОВСКИЙ // Позиция. - 1991. - №5. - С. 93-98, 6 фот. - (Старый Харьков).
184 Те саме // Сирин. - 1994. - № 2, март, 3 фот. (Зодчие старого Харькова).
Див. також. № 156.
B. X. Heмкін
185 ВЛАДИМИР ХРИСТИАНОВИЧ НЕМКИН // Там же. - 1994. - №4, сент., 4 фот. - (Зодчие старого Харькова).
Див. також. - № 156.
Н. М. Пiдгорний
186 ЛЕЙБФРЕЙД А., ЗОРЯНЫЙ В. В душе архитектора жил художник: [К 100-лет. юбилею Н.М.Подгорного] // Слобода. - 1998. - 20 марта, 2 фот.
187 ЗОДЧИЙ, педагог: [К90-летию Н.М.Подгорного] // Краc. знамя. - 1987. - 1 нояб.
Б. С. Покровський
188 ТВОРЧЕСКИЙ почерк зодчего // Слобода. - 1997. - 26 февр., 4 фот. - (Летопись в камне).
В. М. Покровський
189 ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПОКРОВСКИЙ // Круг. - 1995. - № 3. - С.14-15, 5 фот. - (Зодчие старого Харькова).
190 ЕПАРХИАЛЬНЫЙ архитектор В.Н.Покровский // Науково-теоретичнi здобутки Слобідської України: Фiлос. Релiгiя. Культура: (Досвiд ретросп. аналiзу): Мiжнар. наук. конф.: Зб. наук. ст. - Х., 1999. - С.25-28.
Див. також. № 155.
О. I. Ржепишевський
191 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ РЖЕПИШЕВСЬКИЙ // Круг. - 1995. - № 5-6. - С.20-21, 4 фот. - (Зодчие старого Харькова).
192 APXИТEKTOP А.И.Ржепишевский // Архитектур. наследство. - М., 1995. - Т.З8. - С.З66- З7З, 6 ил., 6 планов.
193 ДОМА с собственными квартирами: [Постройки архитектора А.И.Ржепишевскогo] // Слобода. - 1992. - 9 июля, 4фот.: портр. А.И.Ржепишевского.
194 ПОЧЕРК зодчего // Вечiр. Xapків. - 1987. - 20 берез.
195 ФАНТАЗИЯ в камне // Крас. знамя. - 1985. - 7 нояб.
Див. також. № 443.
С. А. Таранушенко,
мистецтвознавець
196 ЖИЗНЕННЫЙ подвиг историка-искусствоведа // Слобода. - 1994. - 18 мая. - С.6, 4 фот.
А. А. Тон
197 АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ТОН // Сирин. - 1994. - № 1. - С.5, 3 фот. - (Зодчие старого Харькова).
198 ПОДАРУВАВ свою любов // Вечiр. Xapкiв. - 1989. - 17сiч.
Див. також. № 156.
Ю. I. Химич,
арxiтектор- художник
Див. № 214
Г. О. Яновицький
199 ПАРИЖ рукоплескал Харькову... в 1937 // Веч. Харьков. - 1997. - 30 апр.
П. А. Ярославский
200 ПЕТР АНТОНОВИЧ ЯРОСЛАВСКИЙ // Сирин. - 1993. - № 2, июнь. - С. 1-2, 3 фот. - (Зодчие старого Харькова).
1.2.4 Iншi роботи
201 ОСЕРЕДОК краси i здоров'я: [Про базу вiдпочинку з-ду ім. Малишева] // Культура i життя. - 1978. - 9 лют.
202 ТО БУЛИ прекраснi люди...: [Про жертви фашист. терору в 1941 р. у Xapкові] // Вечiр. Xapків. - 1989. - 13 берез.
203 ЭТО БЫЛИ прекрасные люди // Скажи, Дробицкий яр: Очерки. Воспоминания. Докум. Стихи. - Х, 1991. - С.93.
204 ПОЧЕМУ я стал доверенным лицом К. Кеворкяна? // Первая столица: Прил. к газ. "Теленеделя". - 1998. - Х2 1, март.
205 ХОРОШИE традиции следует помнить: [Живопись харьк. художников 20-х гг. XX cт.] // Гop. газ. - 1997. - 16 окт. - С. 25. - (Первая cтoлица).
1.3 Працi, виданi пiд науковим керівництвоим, за редакцією чи за вiдповiдальнiстю О. Ю. Лейбфрейда
206* ТЕХНИЧЕСКАЯ информация / МСХМ-СССР. Госсоюзспецпроектинститут №4: Харьк. отд-ние; Редкол.: Б.Ф.Троупянский (отв. ред.), А.Ю.Лейбфрейд и др. - Х, 1948-1949.
207* ВОПРОСЫ улучшения эксплуатационных качеств зданий: Тр. межвуз. науч. совещ. 28-30 окт. 1958 г. / Редкол.: В.П.Шевченко (отв. ред.), А.Ю.Лейбфрейд, А.А.Тиц и др. - Х: Изд-во ХГУ, 1960.
208 ЛУКЬЯНОВИЧ К.В. Исследование распространения шума косвенными путями в крупноэлементных жилых домах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. / Науч. рук А.Ю.Лейбфрейд. - Х., 1965. - 17 с.
209 ВОПРОСЫ архитектуры: Тез. докл. межвуз. науч. конф. по пробл. архитектуры / М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. инж.-строит. ин-т; Редкол.: доц. А.Ю.Лейбфрейд (отв. ред.) и др. - Х.: Изд-во ХГУ, 1966. - 55 с.
210 ТЕЗИСЫ докладов на объединенной научной конференции кафедр архитектуры, 23-25 мая 1966 г. / Редкол.: А.Ю. Лейбфрейд (зам. отв.ред.) и др. - Х, 1966. - 108 с.
211 ІІІ ОБЪЕДИНЕННАЯ научная конференция харьковских вузов по вопросам архитектуры, май 1967 г..: Тез. докл. / Редкол.: А.Ю. Лейбфрейд (отв. ред.) и др. - Х: Изд-во ХГУ, 1967. - 56 с.
212 ВОПРОСЫ архитектуры: Тез. докл. V науч. конф. по вопр. архитектуры, посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 24-27 дек. 1969 г. / Редкол.: А.Ю. Лейбфрейд (отв. ред.) и др. - Х: [XИСИ], 1969. - 70 с.
213 ВОПРОСЫ архитектуры: Тез. докл. VI науч. конф. по вопр. архитектуры 1971 г. / [М-во высш. и сред. спец. образования УССР. ХИСИ, Харьк. орг. Союза архитекторов Украины, Харьк. обл. правл. НТО Стройиндустрия; Редкол.: доц. А.Ю.Лейбфрейд (отв. ред.) и др.]. - Х, 1971. - 85 с.: ил.
214 ПАМЯТНИКИ архитектуры в работах архитектора-художника Химича Юрия Ивановича. Гуашь, акварель: Кат. выст. / Отв. за вып. А.Ю.Лейбфрейд. - Х, 1971. - 18 с.
215 КAЛЮЖНЫЙ В.В. Исследование распространения звуковых вибраций в многоэтажных квартирных зданиях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Науч. рук. А.Ю. Лейбфрейд. - X., 1973. - 21 с.
216 ПРОГРАММА VIII научной конференции кафедр архитектуры / В.Д.Белогуб, А.Ю.Лейбфрейд и др. - Х: [ХИСИ], 1973. - 21 с.
217 АРХИТЕКТОР-ХУДОЖНИК Лимарь Евгений Авксентьевич. 1905- 1975: Кат. выст. Проекты, постройки, живопись / Отв. за вып. А.Ю.Лейбфрейд. - Х., 1974. - 16 с.
218 ВОПРОСЫ архитектуры: Тез. докл. VIII науч. конф. каф. архитектуры / Редкол.: А.Ю.Лейбфрейд (отв. ред.) и др. - М.: Стройиздат, 1975. - 167 с.
219 ХРЕНОВ В.А. Совершенствование зксплуатационных качеств зданий при воздействии локальных климатических факторов на наружные стены: Автореф. дис....канд. техн. наук / Отв. за вып. А.Ю. Лейбфрейд. - М., 1982. - 21 с.
220 АКАДЕМИК архитектуры Алексей Николаевич Бекетов: (Библиогр. указ. к 125-летию со дня рождения) / М-во культуры УССР. Харьк. гос. науч. б-ка им. В.Г.Короленко; Сост.: Ф.С.Рофе-Бекетов, В.А.Ярошик; Науч. ред. А.Ю. Лейбфрейд. - Х., 1987. - 32 с.
1.4 Iлюстрацiї у виданнях за малюнками О. Ю. Лейбфрейда
221 [ШАРЖ] / О. Лейбфрейд // Червон. будiвник. - 1931. - 21 берез.
222 [ШAPЖ] / О. Лейбфрейд // Там же. - 1931. - 2 квіт.
223 ХОРХОТ А.Я. Архитектура и благоустройство промышленных предприятий. - К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1953.
Малюнки 208 праць, виконаних за участю О.Ю.Лейбфрейда.
224 [ШAPЖИ на архитекторов Л.В.Руднева, К.С.Алабяна, В.А.Щуко, Б.М. Иофана, П.Ф.Алешина, Франка Ллойда Райта, присутствующих на 1 Всесоюзном сьезде архитекторов. 1937] //Стр-во и архитектура (Киев). - 1987. - №5. - C.26-27.
225 БАГAЛIЙ Д.I. Iсторiя Слобiдської України. - Х.: Основа, 1990.
С.195: Графiчна реконструкцiя будинку Xapкiвського колегiуму.
226 НЕ ЗАБУДЕМ... : [Док. зарисовки разруш. Харькова, выполн. А.Ю. Лейбфрейдом в 1944г.] // Слобода. - 1992. - 20 июня. - С.5, 5 рис.
227 [ІВAН ПАДАЛКА: 3 портр. худож. А.Петрицькоro: репрод. О.Ю. Лейбфрейдa] // Український художник I.I.Падалка (1894 - 1937): Бiблiогр. покажч. - Х., 1992.
228 /ИНЖЕНЕР, архитектор Виктор Абрамович Эстрович // Шалом. - 1992. - № 4, апр.: фот. зданий выполнил А.Лейбфрейд.
229 ВОССТ ВАВШИЙ из руин: [Харьков в годы войны] // Слобода. - 1993. - авг. (спец. вьш.). - С. 7, 5 фот.
230 [ИЗРАИЛЬ в рисунках А.Ю. Лейбфрейдa] // Там же. - 1997. - 7 окт., 2 рис.
231 ТО же // Гор. газ. - 1997. - 9 окт. - С.25. - (Первая столица).
232 НАВСТРЕЧУ съезду: Публ. отретушир. "репрод. шаржа из Архитектур. газ." 1937 г. с коммент. [А.Ю. Лейбфрейдa] // Буд. газ. - 1997. - 16 черв.
233 [ХРАМ Гроба Господня в Иерусалиме; Мечеть Омара. Иерусалим]: Рис. // Там же. - 1997. - 11 груд., 2 рис.
234 ПОСОХОВА Л.Ю. Харкiвський колегіум (ХVІІІ - перша половина XIX ст.) / Вступ. ст. Никодима, митрополита Харк. i Богодух. - Х.: Бiзнес Iнформ, 1999. - 168 с. з iл. - Мал. О.Ю. Лейбфрейда на зворотi обкл.
2 ЛIТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧIСТЬ О. Ю. ЛЕЙБФРЕЙДА
2.1 Нагороди О. Ю. Лейбфрейда
235 AНДPЄЄBA В. Почеснi звання харкiвським apxiтекторам: [Про присвоення звання почес. чл. Укр. акад. apxiт. О.Лейбфрейду та iн.] // Слобiд. край. - 1994. - 14 трав.
236 КОРЖ Н. Харьковчане - почетные краеведы: (О присвоении звания "Почет. чл. Всеукр. союза краеведов". Среди награжд. - А.Ю. Лейбфрейд) // Панорама. - 1995. - № 32, авг.
237 МАТЫРИН В. Ими гордится город: [Чествование лауреатов ежегод. творч. премий горисполкома. Среди награжд. - А.Лейбфрейд] // Слобода. - 1998. - 22 дек.
238 ПАРЩИК А., ХОРОШКОВАТЫЙ А. Впереди - новая работа: [20-летие клуба "Краевед" и награждение краеведов грамотой обл. упр. культуры. Среди награжд. А.Ю. Лейбфрейд] // Там же. - 1998. - 1 дек.
239 ПОБЕДИТЕЛИ нашего конкурса "Культурно-оздоровительное учреждение нового типа": [Сообщ. о присуждении премий. Поощрит. премия присуждена А. Лейбфрейду] // Неделя. - 1987. - 28 дек.; 1988. - 3 янв.
240 [ПОЗДРАВЛЯЕМ Александра Лейбфрейда!: Лауреат ежегод. твор. премии горисполкомa] // Грани. - 1998. - 25-31 дек.
241 ПОРАЙ-КОШИЦЬ Б.В. Рисунок i акварель apxiтeктора: 5-а вист. Харк. спiлки apxiтекторів // Apxiт. Рад. України. - 1940. - №7. - С.40-42.
С.41: На цiй виставцi О.Ю. Лейбфрейда вiдзначено дипломом третього ступеня.
242 [Присвоення звання "Почесного члена Bceукраїнської спiлки краєзнавцiв" дослiдникам, у т.ч. О.Лейбфрейду] // Краєзнавство. - 1995. - №1-4. - С.92.
243 ТАКИЕ премии - только в Харькове: [А.Ю. Лейбфрейд - лауреат муницип. премии 1998 г. в обл. архитектуры за кн. "Харьков. От крепости до столицы"] // Веч. Харьков. - 1998. - 24 дек.
Див. також. № 437.
2.2 Загальнi працi
244 АНИНА Л. Хранитель истории города // Журналист. - 1997. - 2-8 июля: фот.
245 БЕРIТЬ приклад: [Про студент. роки О.Ю.Лейбфрейдa] //Червон. будiвник. - 1931. - 26 трав.
246 ВЕРУЮ // Слобода. - 1999. - 7 янв. - Прем'ера рубрики. Нова рубрика в газeтi "Слобода" та участь у нiй О. Лейбфрейда.
247 ВIДПОВІДАЛЬНI завдання харкiвських apxiтекторів // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1935. - 20 лип.
Є вiдомоcтi про роботу над проектом Слов'янського арматурно-iзоляторного заводу.
248 ГІТЕЛЬМАХЕР В. Подарунок Xapківського колекцiонера: [О.Ю.Лейбфрейд подарував свої матерiали музею Репiна у Чугуевi] // Вечiр. Xapків. - 1974. - 26 лют.
249 ДНЕВНИК съезда [украинских архитекторов]: Выступление архитектора А.Лейбфрейда о пром. архитектуре // Архитектур. газ. - 1937. - 14 июня.
250 До З'ЇЗДУ радянських apxiтекторів: [Про участь О. Лейбфрейда у пiдготовцi I укр. з'їзду архiтекторiв] // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1937. - 10 трав.
251 [ДЬOМІН О. Вiтання архiтекторiв мicтa Харкова з Днем архiтектора України] // Вечiр. Xapкiв. - 1996. - 29 черв.
Євiдомоcтi про О.Лейбфрейда.
252 ДЬЯЧЕНКО Н. Т. Улицы и площади Харькова: Очерк. - 4-е изд., испр. и доп. - Х: Прапор, 1977. - С.52: Про О.Лейбфрейда.
253 ЗНАКОВСКИЙ В. Святки, время творить добро: [А.Ю. Лейбфрейд - архитектор, ученый, худож., патриот] // Слобода. - 1996. - 10 янв.
254 ЗОДЧИЕ Москвы времени эклетики, модерна и неоклассицизма (1830 - 1917 гг.): Ил. биогр. слов. - М.: Фирма "КРАБиК", 1998. - 320 с.
С.16: Подяка О.Ю.Лейбфрейду за участь в підготовці книги.
255 ИВАНОВ Ю. О Харькове и о себе: [Жизн. путь А.Ю. Лейбфрейда] // Панорама. - 1997. - 13 груд.: фот. А.Ю.Лейбфрейда. - (Харьков, старина).
256 КАСАТЕЛЬНАЯ Н. Будем продолжать искать рекорды: ["Кн. рекордов Гиннеса" - новая телепередача в Харькове] // Слобода. - 1991. - 10 окт.
Вiдгук О.ЮЛейбфрейда про передачу.
257 КЕВОРКЯН К. От автора // Кеворкян К. Первая столица. - Х., 1996. - С. З.
Автор висловлюе подяку О.Ю. Лейбфрейду за допомогу в роботi над книгою, вiдзначає його енциклопедичні знання у галузі архітектури
258 КОДИН В.А., ЕРОШКИНА Е.А. Храмы Слобожанщины: Формирование архитектурно-художеств. и градостроит. традиций. - Х: РИП "Оригинал", 1998. - 181 с.
С.4, 119, 151: Про О.Ю. Лейбфрейда.
259Х КОРОЕВ Ю.И. Обьемно-пространственная композиция в проекте и натуре: Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - М.: МАРХИ.
Є вiдомоcтi про працю О. Лейбфрейда за темою дисертацiї.
260 КРАВЕЦЬ В. Сергей Прокофьев в Харькове // Панорама. - 1999. - 1 окт. - С.14: фот. ун-та 1823 - 1832 гг.
Стаття мiстить спогади О.Ю. Лейбфрейда про концерт композитора у Xapкові.
261 КРАШЕНИННИКОВ А.Ф. M.Г.Диканский: [Список тр. и построек архитектора М.Г.Диканского, предоставл. А.Ю.Лейбфрейдом] // ВНИИТАГ. - 1991. - Информ. вып. - C. 37-38.
262 ЛЕЙБФРЕЙД ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ: [Бiогр. довiдка] // Словник художникiв України. - К., 1973. - С.13l.
263 Те саме // Українська академiя архiтектури. - К., 1995. - С.19: фот. - Вид. рос. та англ. мовами.
264 ЛОСІЄВСЬКИЙ I.Я., ШОЛОМОВА С.Б. Apxiвнi фонди дiячiв науки i культури ХХ столiття // Документально-iнформацiйнi ресурси ХДНБ iм.В. Г. Короленка: 3б. наук ст. - Х., 1996. - Вип. 2. - C. 80-86.
С .84: Про передачу О.Ю. Лейбфрейдом альбому малюнкiв "Руйнування у Xapкові та iнших мicтax СРСР 1941- 1945 рр." до ХДНБ. Малюнки В.П. Костенка, О.Ю. Лейбфрейда та iнших apxiтекторів.
265 ЛЬВОВ А. Кафку - на экспорт, для нас праздник: [Праздник кн. в Харькове]// Время. - 1995. - 17 авг.
Про видавництво "Каравелла" та путiвник ОЛейбфрейда i Ю.Полякoвої "Харьков. От крепости до столицы".
266 ЛЯХОВИЦКИЙ Ю.М. Попранная медуза: Кн. Дробицкого яра: Свидетельства, факты, док. о нацист. генoциде евр. населения Харькова в период оккупации 1941 - 1942. Вып. I. - Х.: Основа, 1991. - 192 c.: ил.
С. 74-76: Письмо-свидетельство А.Ю.Лейбфрейда о расстрелянных родственниках и знакомых в Дробицком яре.
267 НАМ исполнился год: [Газ. "Круг" благодарит своих авт., в т.ч. и А.Ю. Лейбфрейда за публ.] // Круг. - 1995. - №2. - 5-6.
268 НАМ - пять: [Газ. "Слобода" благодарит aвт., в т.ч. А.Ю. Лейбфрейда за публ.] // Слобода. - 1996. - 1 янв.
269 О ХАРЬКОВЕ и о себе: [Беседа с архитектором А.Ю. Лейбфрейдом / Записал Ю. Иванов] // Панорама. - 1997. - № 51. - С.14.
270.ПРИВЕТСТВИЕ представителя администрации президента О.А. Демина архитекторам Харькова по случаю Дня архитектора: [Упоминается А.Ю. Лейбфрейд] // Веч. Харьков. - 1996. - 26 июня.
271 [РЕЦЕНЗИЯ] // А.C.C. - 1998. - № 6. - С.57. - Рец. на кн.: Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе. - Х.: Фолио, 1998. - 335 с.
272 РУХАЙКИНА Г. Сохранить для потомков // Крас. знамя. - 1985. - 24 нояб.
Про Харківське товариство охорони пам'яток та участь у його роботi О.Ю. Лейбфрейда.
273 ТАРАСОВА Л. Борис Красовицкий [и его книга] "Столичний Харьков - город моей юности" // Веч. Харьков. - 1994. - 26 нояб.
Фотоiлюстрацi] до книги додав О. Лейбфрейд.
273а У ХАРЬКОВА появилась своя "королева": [Выст. "Мир Тагун Барсегян" в Харьк. муницип. галерее[ // Время. - 1999. - lЗ марта.
Вiдгук О.Ю.Лейбфрейда про виставку.
274 ТКАЧЕВ А. А годы, как снег...: [О канд. архитектуры А.Ю. Лейбфрейде] / Фот. А.Остапова // Слобода. - 1991. - 16 окт. - С.8: портр.
275 УРОКИ архитектуры: [Проф. праздник укр. архитекторов. Поздравление мэром Харькова М. Пилипчуком архитекторов, в т.ч. А.Лейбфрейда] // Веч. Харьков. - 1998. - 2 июля: фот.
276 ХОРХОТ А.Я. Первый отряд украинских зодчих // Стр-во и архитектура (Киев). - 1979. - № 18. С.26-27.
Є вiдомоcтi про О.ЮЛейбфрейда.
277 ЦЫПИН С. Еще долго будут сюда звонить... // Время. - 2000. - 1 февр.: фот. А.Лейбфрейда.
278 ЧИДЖАН В. При чем здесь Свердлов? // Слобода. - 1992. - 3 дек.
Є вiдомоcтi про статтю О. Лейбфрейда "По этой улице в историю", яка надрукована 31 жовтня 1992 р. в газeтi "Слобода".
279 IlIEРСТЮК Т., ВАСИЛЬЕВА Н. Патриарх Слобожанского краеведения: [А.Ю. Лейбфрейд] // Слобода. - 1999. - 26 нояб.: фот. А. Лейбфрейда.
2.3 О.ЮЛейбфрейд - архiтектор
280 АЛЕКСАНДРОВА В. Яким бути собору [Покровському]: [В обговоренні брав участь О. Лейбфрейд] // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1990. - 22 квіт.
281 АЛЕКСИНСКИЙ И. Будут улицы краше: [Участие А. Лейбфрейда в рецензировании проектов] // Крас. знамя. - 1962. - 8 июля.
282 АНИНА Л. Новая книга о Харькове: [О кн. А.Ю. Лейбфрейда и Ю.Ю. Поляковой "Харьков. От крепости до столицы" ] // Журналист. - 1998. - № 12, апр. С.9.
283 БАБЕНКО И. Операция "Западня": [Харьков в годы войны] // Слобода. - 1998. - 18 авг.
Спогадами про будинок по вул. Дзержинськiй, 17, який було пiдiрвано радянськими солдатами, подiлився О. Лейбфрейд.
284 ВОЛОХОВА Р. Пам'ять збережена у камені: [Розмова з О.Ю. Лейбфрейдом про iсторiю архіт. Харкова] // Лен. змiна. - 1987. - 5 верее.
285 [ВЫСТУПЛЕНИЕ на III пленуме Всесоюзного оргкомитета та ССА в Москве] // Архитектур. газ. - 1936. - 8 июня.
286 ГРАНОВСКАЯ И. Улицами родного города: [О кн. "Харьков: архитектура, памятники, новостройки"] // Крас. знамя. - 1986. - 6 июля.
287 ГРАНОВСКАЯ И. Харьков: архитектура, памятники, новостройки: [О путеводителе, сост. которого А. Лейбфрейд, Н.Реусов, А.Тиц] // Юж. магистраль (ЮЖД). - 1986. - 18 июля.
288 ДЕРИД П. Кинотеатр в колхозе: [Конкурс на проектирование колхоз. кинотеатров на Украине] // Архитектура СССР. - 1934. - № 3. - С.34-39.
Вiдомостi про проект О.ЮЛейбфрейда, який на республiканському конкypci одержав третю премiю.
289 ДО З'ЇЗДУ радянських архiтекторiв // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1937. - 10 трав.
Про пiдготовку О.Ю.Лейбфрейдом доповiдi на з'їзд.
290 ЗВОНИЦКИЙ Э. Ключи от города: [О работах А.Ю. Лейбфрейда по архитектуре Харьковa] // Строит. газ. - 1986. - 5 марта.
291 ИЗАКСОН А. Молодежь в архитектуре // Молодые мастера искусства. - М.; Л., 1938. - С. 205-222.
С.221: Про О.Ю.Лейбфрейда - керiвника першої apxiтектурної майстернi Промбудпроекта, автора ряду промислових будов.
292 КОТЛЯР В. Третье рождение: [Николаевская церковь в Октябр. р-не г.Харьковa] // Крас. знамя. - 1990. - 14. окт.
Вiдомостi про спорудження храму у XIX ст. подав О. Лейбфрейд.
293 ЛЕВОНЕНКО А "Искусство" в опасности: [Дом на углу ул. Квитки-Основьяненко и пер. Советского] // Время. - 1991. - 14 сент.
Консультацiю про цей будинок надав автору О.Ю. Лейбфрейд.
294 ЛЕЙБФРЕЙД О. Ю. "Вiдповiдальнiсть за архiтектуру несе епоха": [Iнтерв'ю з О. Лейбфрейдом записав О.Федоренко] // Лен. змiна. - 1989. - 23 верес.: фот. О.Ю. Лейбфрейда.
295 МАЙСКАЯ Т. Дом на Рымарской: памятник архитектуры XVІІІ ст., в защиту которого выступили архитекторы Харькова, среди них - А.Ю. Лейбфрейд / Фот. М.Жебракова // Гор. газ. - 1998. - 16 июля, 3 фот.
296. МЫЦЕНКО С. Любимый город: [О кн. А.Ю. Лейбфрейда и Ю.Ю. Поляковой "Харьков. От крепости до столицы"] // Кн. обозрение. - 1998. - 12 мая.
297 МЫЦЕНКО С. От крепости до столицы: Зап. о старом городе: [О кн. А.Ю. Лейбфрейда и Ю.Ю. Поляковой "Харьков. От крепости до столицы"] //Время. - 1998. - 19 мая.
298 НЕВСКАЯ Т. Дом на Рымарской: [Памятник архитектуры, требующий защиты. Участие А. Лейбфрейда] / Фот. М.Жебракова // Будів. газ. - 1998. - 26 груд.: фот.
299 НЕВСКАЯ Т. Самое старое гражданское сооружение: [По мнению А.Ю. Лейбфрейда, это дворец генерал- губернатора на Университетской горке] // Там же. - 1999. - 11 берез.
300 [О ВЫСТУПЛЕНИИ А. Лейбфрейда на научно-технической сессии по скоростному строительству в Харькове] // Крас. знамя. - 1939. - 30 окт.
301 ПУЧКОВ А. Харьков. От крепости до столицы // А.С.С. (Киев). - 1998. - № 6. - С. 87. - Рец. на кн. Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы. - Х.: Фолио, 1998. - 335 с.
302 РАЗВИТИЕ строительной науки и техники в Украинской ССР. Т. 2. Строительная наука и техника в Украинской ССР в 1917- 1941 гг. - К: Наук думка, 1990. - 238 с.
С.55-57: Про О.Ю. Лейбфрейда.
303 РОТАЕНКО Г. Разрушать или сохранять?: Протокол собр. в блокноте журналиста: [Участие А.Лейбфрейда в обсуждении 2-х проектов реконструкции Клочковской] // Крас. знамя. - 1989. - 12 февр.
304 РЫБАЛКО О. На город обрушилась книга: [Презентация кн. К. Кеворкяна "Первая столица". Вспоминается А.Ю. Лейбфрейд как вдохновитель подготовки кн.] // Гор. газ. - 1996. - 26 мая.
305 СМОЛЕНСКАЯ С. Книга о Харькове: [Презентация кн. "Харьков. От крепости до столицы"] // Будів. газ. - 1998. - 9 квіт.: портр. О.Лейбфрейда; 2 фот. рис. Мечети Омара в Иерусалиме; Храм Гроба Господня в Иерусалиме.
306 СМОЛЕНСКАЯ С. Рыцарь архитектуры // Там же. - 1997. - 11 груд.
307 ТАРАСОВА Л. День рождения у Дома [архитектора] // Веч. Харьков. - 1994. - 5 июля.
Про iсторiю Будинку розповiв О. Лейбфрейд.
308 ТАРАСОВА Л. Оглянитесь - это старый Харьков: [Помощь А.Лейбфрейда ХГАГХ в подготовке диорамы Харькова] // Веч. Харьков. - 1994. - 30 июня.
309 ТИХОМИРОВА Т. В.Г.Кричевский: Новое о харьк. периоде жизни и творчестве // Слобода. - 1994. - №10, март.
Є вiдомостi про О.ЮЛейбфрейда.
310 ФЕДОРОВ М.В., КОРОЕВ Ю.И. Объемно-пространственная композиция в проекте и натуре. - М.: Госстройиздат, 1961. - 138 с.: табл.
Є вiдомостi про наукові працi О. Лейбфрейда з цих питань.
311 ХОМАЙКО Ю. Каменная летопись Харькова: [О кн. А.Лейбфрейда и Ю. Поляковой "Харьков. От крепости до столицы"] // Веч. Харьков. - 1998. - 23 июля.
312 ХОРХОТ О. Я. Роль промислового будiвництва у формуваннi архiтектурного обличчя мicт УРСР // Вiсн. Акад. apxiт. УРСР. - 1948. - №1. - С.3-16.
Є вiдомостi про О.Ю. Лейбфрейда.
313 ХРИСАНОВА С. В бывшей земской больнице: [Гор. больница № 1: Мнение А.Лейбфрейда о здании как памятнике архитектуры] // Крас. знамя. - 1990. - 21 февр.
314 ЧЕРКАССКАЯ Н. Зодчий Михаил Пискунов // Слобода. - 1996. - 11 дек.
Є вiдомостi про О.Ю. Лейбфрейда.
315 ЧЕРНОМАЗ П. От крепости до столицы // Там же. - 1996. - 1 мая.
316 ШEРСТЮК Т. Прошлое живет рядом: [О выходе в свет кн. А. Лейбфрейда, Ю.Поляковой "Харьков. От крепости до столицы"] // Там же. - 1998. - 27 марта.
317 ШТЕЙНБЕРГ Я.А. Творчiсть молодих apxiтекторів Харкова // Apxiт. Рад. України. - 1941. - №4. - С.20-26.
С.25-26: Вiдгук про дисертацiю О.Ю. Лейбфрейда.
318 ЯРОШИК В. Xapків. Вiд фортецi до столицi: [Про кн. О. Лейбфрейда та Ю.Полякової "Харьков. От крепости до столицы"] // Панорама. - 1998. - 25 квіт., 5 фот.
319 ЯСIЄВИЧ В. Архiтектурознавство [в Україні] // Самватас (Київ). - 1994. - № 9. - С.94-106.
С. 105: Про О.Ю. Лейбфрейда як автора, який разом з iншими архiтекторами розробив чимало тем з iсторії архiтектури та пам' яткознавства.
2.3.1 Про проекти, виконанi О.Ю. Лейбфрейдом
320 APXITEKTУPA // Мистецтво України: Енцикл. - К, 1995. - Т. 1. - С. 90-107.
С. 102: Про планування промислових зон українськими архiтекторами, в т.ч. О.Ю. Лейбфрейдом.
321 ВIДIIОВІДАЛЬНI завдання харкiвських apxiтenopiв: [Вiдомоcтi про роботу над проектом найбiльшого в СРСР iзоляторного заводу в Слов'янську] // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1935. - 29 лип.
322 ЗУБКО Е. Клуб пiд дахом: [Про конкурс. проект О.ЮЛейбфрейдa] // Там же. - 1988. - 24 сiч.
323 КЛЕЙН Б. Вони вiдбудували Xapкiв // Слобiд. край. - 1993. - 19 верес.
Вiдомоcтi про вiдбудову тexнікуму промбудiвництва за проектом О.Лейбфрейда та Г.Сихарулiдзе.
324 НАРИСИ icтopiї архiтектури Української РСР: (Рад. перiод). - К: Держ. вид-во лiт. з буд-ва i apxiт. УРСР, 1962. - 351 с.
С. 123, 125: Про проекти промислових споруд О.Ю.Лейбфрейда.
325 ТИЦ А.А., ШПAPА П.Е. Харьков: (Архитектур.истор. очерк). - К: Будiвельник, 1983. - 229 с.
C.124: Вiдомоcтi про реконструкцiю Автотранспортного технікуму за проектом apxiтекторів О. Лейбфрейда та Г.Сихарулiдзе.
326 ХАЗАНОВСКИЙ И. Харьковская виставка // Архитектур. газ. - 1936. - 18 янв.
Участь О.Ю. Лейбфрейда в проектi заводу iзоляторiв в м.Слов'янську.
2.3.2 Проект пам'ятника в Дробицькому яру
(Виконали О. Ю. Лейбфрейд та В. Я. Савенков, 1991 piк)
327 БЕРМАНТ Ю. День памяти жертв Дробицкого яра в Харькове [с фото проектов памятникa] // Наша страна (Израиль). - 1992. - 23 янв. - Авт. проектов не упомянуты.
328 БЕРМАНТ Ю. И вновь я посетил: [Проблемы стр-ва мемориала. Упоминается проект А.Лейбфрейдa] // Там же. - 1993. - 23 июня.
329 БОЧКОВ П. На чому зупинитися?: [Конкурс на кращий пам'ятник та участь у ньому О. Лейбфрейда] // Вечiр. Харкiв. - 1990. - 6 вереc.
330 ДАВЫДОВ С. Мемориальний комплекс в Дробицком яру / Фот. А. Лейбфрейда // Шалом. - 1995. - № 1. - С.5, 3 фот.
331 ДАВЫДОВ С., СЛУЖЕВСКИЙ Р. Памяти жертв геноцида: [О проектах памятника и проекте А.Лейбфрейда и В.Я. Савенковa] // Там же. - 1993. - №16, дек. - С.3.
332 [ДРОБИЦКИЙ яр: Проект памятника / Фот. А.Лейбфрейдa] // Там же. - 1994. - №2, сент.
ЗЗЗ ДРОБИЦКИЙ яр. Декабрь 1995 г.: / Фот. А.Лейбфрейда // Там же. - 1996. - №1, 2 фот.
334 ЗЕЛЕНИНА Е. Дробицкий яр: от символа к образу // Крас. знамя. - 1990. - 31 июля.
Участь О. Лейбфрейда в конкурсі на кращий пам'ятник.
335 ЗИЛЬБЕРФАРБ В. Будет над яром мемориал // Веч. Харьков. - 1991. - 19 дек.: Фот. проекта пам'ятника О. Лейбфрейда i В.Савенкова.
336 ЛЕБЕДЕВА В. Будет мемориал: [О проекте памятникa] // Там же. - 1991. - 28 марта.
З37 ЛЕБЕДЕВА В. Про меморiал iз надiєю // Вечiр. Xapків. - 1993. - 20 квіт.
Вiдомоcтi про автора проекту О.Ю. Лейбфрейда.
338 ЛЕОНИДОВ Л. В оргкомитете "Дробицкий яр": [Конкурс на лучший памят. знак и участие в нем А. Лейбфрейдa] // Веч. Харьков. - 1991. - 27 февр.
339 МАЦКЕВИЧ І. Яблука з Дробицького яру // Вiстi з України. - 1994. - 12-19 жовт. - С.12: фот. проектiв.
Вiдомоcтi про проект О. Лейбфрейда.
340 МЕМОРИАЛУ в Дробицком яру - быть!: [О стр-ве мемориала по проекту А.Ю.Лейбфрейда и В.Я.Савенковa] // Шалом. - 1993 . - №1, март.
341 НА ЧОМУ зупинитися: Конкурс [Вiдгуки. Серед iн. проект О.Ю.Лейбфрейда та В.Я.Савенковa] // Вечiр. Xapкiв. - 1990. - 6 верес.
342 [ПРОЕКТ памятника "Дробицкий яр"] // Шалом. - 1994. - 24 сент., 4 фот.
343 ПРОФАТИЛОВА Т. Памятник жертвам фашизма. Увидят ли его те, кому удалось спастись?: [О стр-ве памятника. Есть сведения о проекте А. Лейбфрейда и В.Савенкова] // Время. - 1996. - 14 апр.
344 РИССЕНБЕРГ Д. Дробицкий яр. Прошло 55 лет... // Simon-inter. - 1996. - 16- 22 дек.
Використанi iлюстрацiї пам'ятника Дробицького яру.
345 СКОЛЬКО прорастать еще траве забвения: [Конкурс проектов мемор. памятника "Дробицкий яр"] / С. Осташенко, С. Якубович, П. Сокольский, Н. Краснопольская // Веч. Харьков. - 1992. - 4 авг.
346 Те саме. - Шалом. - 1992. - № 7, окт. - нояб.
347 СОКОЛОВ В.А. Не хватает средств: Мемор. комплекс в Дробицком яре: [Интервью с ответств. за выполнение работ по проектированию и стр-ву В.Соколовым провел В.Ясинский] //Время. - 1993. - 18 дек.: фот. проекта.
348 СОКОЛЬСКИй. Быть ли комплексу в Дробицком яру? // Там же. - 1997. - 20 нояб.
349 СОКОЛЬСКИЙ П. Ваша думка, харкiв'яни!: Яким бути пам'ятнику-меморiалу у Дробицькому яру, залежить вiд вас // Вечiр. Xapкiв. - 1990. - 6 лип.
Конкурс на кращий меморiальний пам'ятник. Серед учасникiв О. Лейбфрейд.
350 СОКОЛЬСКИЙ П. Строительство мемориала жертвам фашизма в Дробицком яру требует завершения // Панорама. - 1997. - № 50, дек.
Є вiдомостi про О.Ю. Лейбфрейда.
351 ЯКУБОВИЧ С. За своїми законами: [Про спорудж. пам'ятника. Серед проектiв робота. ОЛейбфрейда та В.Савенкова] // Вечiр. Xapків. - 1991. - 8 квіт.
2.4 О. Ю. Лейбфрейд - живописець
352 ВАСИЛЬЕВА Н. Возрождение культурных традиций // Слобода. - 1996. - № 100, дек.
Вiдoмocтi про подарунок О.Ю.Лейбфрейда Xapківському художньому музею акварельного малюнка будинку Української картинної галереї.
2.4.1 Художнi виставки
353 "АКВАРЕЛЬ i малюнок архiтектора": [Вист. у Будинку архiтектора та участь в нiй О.Лейбфрейдa] // Вечiр. Xapкiв. - 1970. - 27 жовт.
354 АКВАРЕЛЬ i гуаш: [Вист. карт. О. Лейбфрейда в Будинку архiтекторa] // Там же. - 1985. - 23 жовт.
355 АКИМОВА Н. Благотворительность: возрождение традиции: [Благотвор. вечер рус. духов. музыки. Среди работ выделялась выст. акварелей А.Лейбфрейдa] // Крас. знамя. - 1989. - 21 нояб.
356 АЛЕКСАНДР ЛЕЙБФРЕЙД: "Я влюблен в то, что я рисую...": [Выст. акварелей канд. архитектуры А.Ю.Лейбфрейда в Доме архитекторa] // Время. - 1995. - 31 окт.: фот. А.Ю.Лейбфрейда.
357 ВЫСТАВКА в Доме архитектора: [Выст. живописи харьк. зодчего А.Ю. Лейбфрейда "Пейзажи и натюрморты"]: (К 85- летию со дня рождения) // IIIалом. - 1995. - № 9. - С. 1, 3 фот.
358 ВЫСТАВКА "Рисунок и акварель архитектора" // Крас. знамя. - 1951. - 20 листоп.
Вiдомоcтi про участь у виставцi.
359 ВИСТАВКИ: [Iнформ. про вист. в ред. журн. "Прапор" "Очима архiтектора". Участь О.Ю. Лейбфрейда в цих вист.] // Прапор. - 1975. - № 8. - С. 112.
360 ГОНЧАРОВ А. У дзеркалi старої листiвки: [Вист. акварелей apxiтeктора О.Ю.Лейбфрейда] // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1988. - 19 серп.
361 ДЬЯЧЕНКО В. Художнi твори apxiтекторів: [Участь О. Лейбфрейда у вист. в Будинку apxiтектора] // Там же. - 1969. - 20 квіт.
362 ЄBCIКOBA Т. Завiтайте у вiддiл українiки: [Про вист. "Укр. Kepaміка" Ц.Н.Загальської. Гуаш "Пора року" i фот. "Xapків apxіт." О.Ю. Лейбфрейда] // Вicтi Київ. р-ну. - 1993. - 15 берез.
363 КАМЫНИНА С. Страна, которая нас удивила: [Выст. картин А. Лейбфрейда "Месяц в Израиле" в Доме архитектора] // Гор. газ. - 1997. - 9 окт., 3 фот. - (Первая столица).
364 КАРТИНИ, народженi в мандрах: [Про вист. в Будинку apxiтектора] // Вечiр. Xapків. - 1982. - 10 верес.
365 КОРЖ Н. Выставка к юбилею: [O выст. живопис. работ в ХГНБ им. В.Г.Короленко канд.архитектуры А.Ю. Лейбфрейдa] // Крас. знамя. - 1990. - 26 дек.
366 КОЧУМ М. Архитектор фиксирует пейзаж: [Выст. худож. работ А.ЮЛейбфрейда] // Событие. - 1995. - 2 нояб.
367 КРИВОЙ В. Город: взгляд профессионала: [Под таким названием в Доме архитектора открылась выст. живописи и фотогр. работ С.М.Петрова, А.Ю. Лейбфрейда и др.] // Крас. знамя. - 1989. - 10 окт.
368 ЛЕБЕДЕВА А. Живая легенда: [Выст. фот., рис., акварелей в Доме архитектора] // Слобода. - 1997. - 7 окт., 2 рис.
369 ЛЕОНТЬЕВ С. Рисунки архитекторов: [Выст. в Доме архитектора и участие в ней А.Ю. Лейбфрейда] // Крас. знамя. - 1968. - 10 апр.
370 МИХАЙЛОВА Л. "12 дней в Италии": [Выст. работ В.С.Васильева и А.Ю.Лейбфрейда в Доме архитектора] // Крас. знамя. - 1965. - 3 авг.
371 ПОПОВ А. Рисуют архитекторы: [Выст. в Доме архитектора и участие в ней А.Ю.Лейбфрейдa] // Там же. - 1978. - 1 марта.
372 СУХОМЛИН Н. Но более всего любовь к родному краю...: [Выст. карт. А.Лейбфрейда и Н.Гнатченко в отд. украиники ХГНБ им. В.Г.Короленко] // Слобода. - 1997. - 18 янв.
373 ТВОРЧИЙ звiт художника: [Вист. "Памятники русского зодчества" О.Ю.Лейбфрейда в ХДНБ iм. В.Г.Короленкa] // Вечiр. Харкiв. - 1988. - 24 трав.
374 "Харків i Харкiвщина" [Вист. мал. у ХДНБ iм. В.Г. Короленкa] // Там же. - 1987. - 21 жовт.
375 ХРИСАНОВА С. Листая обратно календарь // Крас. знамя. - 1985. - 21 марта.
Вiдомоcтi про малюнки, якi О. Лейбфрейд подарував ХДНБ.
376 Чорнова М. Очима архiтектора: [Про участь О.Ю.Лейбфрейда у вист. мал. в ред. журн. "Прапор"] // Вечiр. Xapкiв. - 1975. - 1 квіт.
377 ШEРСТЮК Т. Г. Краєвиди України: [Про вист. живопису О.Ю. Лейбфрейда в ХДНБ iм. В.Г.Короленкa] // Вечiр. Xapків. - 1990. - 22 черв.
2.5 О.Ю. Лейбфрейд - фотограф-колекцiонер
378 ГОРОД на полке: [О фотоколлекции А.Лейбфрейдa] // Комс. правда. - 1985. - 18 янв. - ТАСС.
379 ИВАНОВ Ю. Площадь без имени: [Пересечение ул. Чернышевской и Гиршмана: / Консультации и фот. А. Лейбфрейдa] // Гор. газ. - 1998. - 30 июля, 2 фот. памятника В.Блакитному. - (Первая столица).
380 ЕРМОЛЕНКО Ю. Весь Харьков в 8-ми ящиках: [Фотоколлекция А.Лейбфрейда, посвящ. Харькову] // Simоn-инфо. - 1995. - 13-19 нояб.
381 ПЕТРОВ Г. Останнiй лист: [Про худож. C. Луньовa] // Вперед (Суми). - 1983. - 4 листоп.
Додається фото С. Луньова, виконане О. Лейбфрейдом.
382 ПРОШЛОЕ в настоящем: [Фот. старого Харькова из коллекции А.ЮЛейбфрейда] // Слобода. - 1991. - № 71, сент., 3 фот.
383 ЧЕРНЯК Е. Кам'яний лiтопис мicтa: [Про зiбр. планiв, знiмкiв тощо з icтopiї apxiт. Харкова в колекції О.Ю. Лейбфрейда] // Вечiр. Xapків. - 1986. - 21 серп.
384 ШAПОВАЛОВ И. "Традиции и Время" - не просто календарь, а современный раритет // Время. - 1996. - 24 янв. - Рец. на кн.: Традиции и время: Настол. календарь [на 1997- 98 гг.] /Фот. А.Лейбфрейда. - Х., 1996.
Див. також №52.
2.5.1 Фотознiмки міста Харкова з колекції О. Ю. Лейбфрейда
385 ДАВИДИЧ Т., ЛОПАТЬКО В. Улица Сумская: вчера, сегодня, завтра // Ватерпас. - 1996. - № 7, сент.- окт. - С.44-47.
Автор використовував матерiали та фоторепродукцiї О.Ю.Лейбфрейда та Т.В.Тихомирової.
386 ДРОБИЦКИЙ яр. Декабрь 1995 г.: 2 фот. // Шалом. - 1996. - № 1.
387 [ГОСБАНК до и после надстройки: Фот. из коллекции А.Лейбфрейда] // Слобода. - 1991. - 16 окт., 2 фот.
388 [ЗДАНИЕ Городской думы и Городской управы: Фот. из коллекции А.Ю. Лейбфрейда] // Слобода. - 1991. - 5 окт. - С.З.
389 [ЗДАНИЕ Государственного банка: Фот. из коллекции А.ЮЛейбфрейда] // Слобода. - 1991. - 16 окт.
390 К ГОДОВIЦИНE освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков: [Фот. зданий, разруш. в 1941-1943 гг. / Текст А.Ткачева; Фот. из собр. А. Лейбфрейда] // Слобода. - 1991. - 23 авг.
391 КАК ТОРГОВAЛИ в прошлые века: [Суздальские ряды у Благовещенского базара, Гостиный двор на Универститетской ул., Николаевский ряд на б. Сергиевской [Пролетарской] пл.] / Фот., текстовки А.Ю.Лейбфрейда, подготовила С.С.Куранова // Акционер. дело. - 1991. - № 1. - С: 139-143,5 фот.
392 КРАСОВИЦКИЙ Б. Столичный Харьков город моей юности // Веч. Харьков. - 1991. - 26 нояб.: фот. из коллекции А.Ю. Лейбфрейда.
393 КРАСОВИЦКИЙ Б.М. Столичный Харьков - город моей юности. - Х.: Фолио, 1994. - 112 с.
У книзi використано 43 фото будинкiв Харкова з колекцiї О.Ю. Лейбфрейда.
394 ЛЕВОНЕНКО А. "Искусство" в опасности: [Дом на Шляпном пер.: Фот. здания из коллекции А. Лейбфрейда] // Время. - 1991. - 14 сент.
395 [МИРОНОСИЦКАЯ церковь]: Фот. из арх. А.Ю. Лейбфрейда // Слобода. - 1997. - 22 июля, 2 фот.
396 [ПЕРВЫЕ в Харькове ясли на Москалевке 1889 г.; Мещанская богадельня на Семинарской ул.; Ночлежный дом на Пискуновской леваде]: Фот. // Акционер. дело. - 1991. - №1. - С. 134, 136, 138, 3 фот.
397 ПО ЭТОЙ улице в историю...: Свердлова, бывшая Екатеринославская: Гор. улица, гор. боль: Фот.репрод. Дмитриевской церкви А.Лейбфрейда // Слобода. 1992. - № 87, окт. - С.6
398 РАНЫ: [Харьков в годы войны в фот. из коллекции А.ЮЛейбфрейда] // Там же. - 1991. - № 63, авг.
399 [РЕПРОДУКЦИИ открыток из коллекции А.Ю. Лейбфрейда: Городской дом и Николаевская пл. в XIX в.] // Там же. - 1991. - 5 окт.
400 [РЕПРОДУКЦИЯ открытки "Николаевский собор"] // Там же. - 1991. - 12 окт.
401 [РЕПРОДУКЦИИ открыток из коллекции А.Ю. Лейбфрейда: Колокольня Успенского собора и Гостиный двор; Городской дом на Николаевской пл. ] // Основа. - 1991. - №1. - С. 12.
402 ["ТОРГОВЫЕ здания" из коллекции А.Ю.Лейбфрейда] // Акционер. дело. - 1991. - .№ 1. - С.132-143.
403 [ТОРГОВЫЕ здания Харькова: Фот. из коллекции А.Ю.Лейбфрейдa] // Слобода. - 1992. - 29 февр.
404 [ФОТО университета, открытого в 1805 г. в Губернаторском доме, к статье И.Калиниченко "Академия терзаний"] // Круг. - 1995. - № 2, февр. - С. 16.
405 [ФОТО из коллекции А. Лейбфрейда к статье Т.Тихомировой "Харьковский коммерческий клуб"] // Слобода. - 1992. - 19 дек. - Без подписи.
406 [ФОТО интерьера домовой церкви Коммерческого училищa] // Тaм же. - 1993. - 17 апр.
407 [ФОТО интерьера Старого пассажa] // Там же. - 1993. - 1 апр. - Без подписи.
408* [ФОТОГРАФИИ к серии статей К.Кеворкяна "Первая столица" из коллекции А.Ю. Лейбфрейдa] // Тонис-центр. - 1993.
409 [ФОТО к статье Т.Тихомировой "Харьковские ярмарки"] //Слобода. - 1993. - №2, янв.
410 [ФОТО с oткрыток видов старого Харькова из коллекции А.Ю.Лейбфрейдa] // Панорама. - 1992. - № 11, март, 9 снимков.
411 [4 ФОТО памятника в мемориале "Дробицкий яр"] // IIIалом. - 1995. - № 1, март.
412 [6 ФОТО ул. Иванова, б. Ветеринарной к статье Т.В.Тихомировой "По этой улице подростком"] // Слобода. - 1995. - № 32, 33, апр.
413 [6 ФОТО к статье Д.Сикара "В милом городе моем", посвящ. К Шульженко] // Там же. - 1995. - № 37, май.
414 ХАРЬКОВ 90 лет назад // Тaм же. - 1991. - 11 нояб., 4 фот. улиц.
415 [ЮЖНЫЙ вокзал: до революции, в годы войны, восстановленное здание; Дворец труда; Бывший Дом проектов; Б-ка им. В.Г.Короленко: Фот. времен 1943 г. из коллекции А.Ю. Лейбфрейда] // Там же. - 1991. - № 63, авг., 6 фот.
Див. також № 159,273.
2.5.2 Фотовиставки
416 АКИМОВА Н. Благотворительность: возрождение традиции: [Фотовыст. П.В.Губского в ХГНБ] // Кpac. знамя. - 1989. - 21 окт.
Є вiдомоcтi про О. Лейбфрейда.
417 ВЫСТАВКИ фоторабот архитекторов: [Участие А.Ю. Лейбфрейда в выст.] // Там же. - 1961. - 13 мая.
418 ЄBCIКOBA Т. І. Краса Харкова, застигла в кaмені: [Про вист. фот. О.Лейбфрейда "Xapків архiтектурний"] // Слобiд. край. - 1993. - 6 берез.
419 ИМАНГУЛОВ Т. Охраняется законом?: [Заметки с выст. фот. в Харьк. ист. музее, где использ. уник. материалы А.Лейбфрейда] // Веч. Харьков. - 1991. - 20 марта.
420 ЛЕБЕДЕВА А. Живая легенда: [Фотовыст. А.Ю.Лейбфрейда в Доме архитектора] // Слобода. - 1997. - 7 окт., 2 фот.
421 ПОПОВ О. Храми Харкова i областi: [Фотовист. в ХДНБ: Перелiк церков у мicтi, зробл. О.Лейбфрейдом] // Вечiр. Xapкiв. - 1990. - 25 сiч.
422 САМОНОВИЧ Л. Про те, що охороняєrься законом: [Вист. фот. О.Лейбфрейда] // Панорама. - 1991. - 22-28 квіт. - С. 6.
423 СТАРОДУБЦЕВА Л. Харьков вчера и сегодня: [Фотовыст. А. Лейбфрейда в ХГНБ] // Кpac. знамя. - 1989. - 4 марта.
424 ЧЕРЕПАНОВ О. Xapків учора i сьогоднi: [Фотовист. О.Лейбфрейда в XIБI] // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1988. - 9 груд.
2.6 О. Ю. Лейбфрейд - краєзнавець
425 АНДРЄЄВА В. Пам'ятi О.Бекетова присвячено: [Участь О.Лейбфрейда в краєзнав. читаннях у Будинку архітекторів] //Слобiд. край. - 1992. - 17 берез.
426 БЕРЛИН В., ПАНОВ Л. "Цекист" еще до первой революции...": [О Н. А. Саммере] // Крас. знамя. 1989. - 16 июня.
Вiдомостi про О.Ю Лейбфрейда.
427 БУДЕМ продолжать искать рекорды: [Телепередача."Кн. рекордов Харькова" и отзывы о ней, в т.ч. А. Лейбфрейдa] // Слобода. - 1997. - 10 окт.
428 ГОНЧАРОВ А. У дзеркалi старої листiвки: [Про краєзнавцiв О.Ю.Лейбфрейда i П.I.Романовa] // Соцiалiст. Харкiвщина. - 1989. - 19 серп.
429 ДОМ ученых: [Информация о заседании клуба "Краевед" и выступлении А.Лейбфрейдa] // Время. - 1992. - 7 февр.
430 ІВУШКІНА Т. Про iсторiю вулиць: [Краєзнав. читання в ХДНБ iм. В.Г. Короленка за участю О. Лейбфрейдa] // Вечiр. Xapкiв. - 1989. - 22 черв.
431 КОРЖ Н. Все останется людям: [Вечер памяти А.С. Маяк в ХГНБ им. В.Г.Короленко и участие в нем А.Лейбфрейдa] // Веч. Харьков. - 1994. - 9 авг.
432 КОРЖ М. О. Дiяльнiсть клубу "Краєзнавець" при ХДНБ ім. В.Г.Короленка // Тези Bceукраїнської краєзнавчої конференцiї, присвяченої 70-рiччю Українського комітету краєзнавства (28-29 черв. 1995 р.). - Х., 1995. - С.25-27.
Вiдомостi про громадську дiяльнiсть О.Ю.Лейбфрейда.
433 КОРЖ М. Oсновні напрямки роботи клубу "Краєзнавець": [До 20-рiччя його дiяльностi] // Краєзнавство. - 1999. - № 1-4. - С. 111-113.
Вiдомостi про участь О.Лейбфрейда в роботi клубу.
434 КОРЖ Н.А. Памяти Е.Д.Радковой // Панорама. - 1996. - № 36.
Вiдомоcтi про О.Ю.Лейбфрейда.
435 КОРЖ М. Шевченкiвськi читання [у ХДНБ] // Лен. змiна. - 1988. - 3 трав.
Є вiдомостi про участь О.Ю. Лейбфрейда в читаннях.
436 КОРЖ Н. Юбилей краеведов: О конф. Всеукр. союза краеведов, посвящ. 70-летию Укр. ком. краеведения // Слобода. - 1995. - 19 июля. - С. 8.
Вiдомоcтi про нагороджения краєзнавцiв званням "Почесний член Всеукраїнської спiлки краєзнавцiв". Серед iнших - О. Лейбфрейд.
437 ПАРЩИК О. П'ять pоків минули не в розвагах...: [5 pоків дiяльностi вiд. українiки ХДНБ iм. В.Г.Короленка] // Там же. - 1998. - 9 июня.
Вiдзначено роботу читацького активу вiддiлу, серед iнших - О.Лейбфрейд.
438 ПОПОВ О. "Храми Харкова i областi": [Фотовист. П.В.Губського та фонду фотоальбомiв iз зiбр. П.I.Романова, О.О.Тiца та О.Ю. Лейбфрейда в ХДНБ iм. В.Г.Короленка] // Вечiр. Xapків. - 1990. - 25 сiч.
439 СОВЄТОВ І. Рух у часi: [Краєзнав. читання, присвяч. 100-рiччю ХДНБ iм. В.Г.Короленка, за участю О.Ю.Лейбфрейда] // Там же. - 1986. - 3 лип.
440 ТРОНЬКО П. 70-рiччя Українського комітету краєзнавства: [Про краєзнав. доробок дослiдникiв Слобожанщини, в т.ч. О.Ю.Лейбфрейда] // Краєзнавство. - 1995. - № 1-4. - С.5-8.
441 ТУР М. Двiчi народжений: [Про журн. "Краєзнавство"] // Слобода. - 1996. - 4 квіт.
Є вiдомоcтi про О.Ю. Лейбфрейда.
442 ХРИСАНОВА С. Листая обратно календарь, или 70 незабываемых встреч: [Краевед. чтения в ХГНБ им. В.Г.Короленко и участие в них А.Ю.Лейбфрейда] // Крас. знамя. - 1985. - 21 марта.
443 ШEРСТЮК Т. Зустрiчаються краєзнавці: [Краєзнав. читания, присвяч. apxiтектору О.Ржепишевському. 3 лекцiею виступив О.Лейбфрейд] // Вечiр. Xapків. - 1985. - 28 лют.
Див. також. № 235, 237, 241, 458, 459.
2.7 О.ЮЛейбфрейд - лектор
444 БОБОК С. Розповiдь про рiдне мicтo: [Виступ О.Лейбфрейда в ун-ті з лекцiєю про Харків] // Харк. ун-т. - 1984. - 12 черв.
445 IСIЧEНКО Ю. Покладаємося на тебе, читачу!: [Вiдверто про пробл. Харк. т-ва укр. мови] // Вечiр. Xapків. - 1990. - 26 сiч.
Вiдомоcтi про лекцiї О.Ю.Лейбфрейда.
446 ЛИПЧEНКО Ю. Как требует время: [Выступление А.Лейбфрейда перед слушателями Харьк. высш. воен. авиац. училища радиоэлектроники] // Лен. знамя. - 1989. - 29 янв.
447 ЛИПЧEНКО Ю. Клуб на вci смаки // Ленін. змiна. - 1989. - 31 сiч.
Є вiдoмості про лекцiї О.Ю. Лейбфрейда.
448 МОЖЕЙКО И. Музейная гостиная [открыта в Харьковском историческом музее] // Гор. газ. - 1997. - 4 дек. - (Первая столица).
Про виступ О.Ю. Лейбфрейда.
449 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ сессия по скоростному строительству // Крас. знамя. - 1939. - 30 окт.
Є вiдомоcтi про читання лекцiй О.Лейбфрейдом.
2.8 Фотографiї О. Ю. Лейбфрейда
450 БРОВКО Т. "...i в мicтo приходить краса" // Вечiр. Xapків. - 1979. - 1 сiч.: Групова фот., де другий справа - О.Ю.Лейбфрейд.
451 [А.Ю. Лейбфрейд, кандидат архитектуры, делегат I съезда советских архитекторов]: Фот. // Стр-во и архитектура. - 1987. - № 5. - С. 26.
452 [О.Ю.ЛЕЙБФРЕЙД]: Фот. // Будів. газ. - 1977. - 11 груд.
453 [Те саме] // Simon. - 1995. - 13-19 нояб.
454 [Те саме] // Веч. Харьков. - 1997. - 30 апр.
455 [АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ЛЕЙБФРЕЙД: Фот.] // Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе. - Х., 1998. - 4 с. обл.
456 [ШAPЖ на А.Ю. Лейбфрейдa] // Слобода. - 1999. - 30 марта.
Див. також. № 255, 263, 279, 294, 379.
2.9 Бiблiографiчнi матерiали про О. Ю. Лейбфрейда
457 IСТОРIЯ Харківської епархiї (До 200-рiччя заснування): Бiблiогр. покажч. / Уклад.: Н.I.Полянська, В.О. Ярошик. - Х.: [Бiзнес iнформ], 1999. - 332 с.
Посiбник мiстить відомості про публiкації О.Ю. Лейбфрейда.
458 СТО краеведческих чтений: [Хроника и содержание] / М-во культуры УССР. ХГНБ им. В.Г. Короленко; Сост.: Т.Г. Шерстюк, В.А.Ярошик. - Х., 1988. - 39 с.
С. 6, 10, 12, 14-15, 18-20, 28, 34: Участь О.Ю.Лейбфрейда в роботi клубу "Краєзнавець".
459 СТО краєзнавчих читань: (Xpoніка та змicт). Вип. 2 / М-во культури i мистецтв України. ХДНБ iм. В.Г.Короленка; Складачi: Т.Г.Шерстюк, В.О.Ярошик. - Х., 1997. - 62 с.
С. 5, 9-12, 15, 17-18, 20-21, 23, 28, 35: Участь О.Ю.Лейбфрейда в роботi клубу "Краєзнавець".
460 ХАРКІВСЬКА державна наукова бiблiотека iмені В.Г.Короленка. 1886-1996 рр.: Покажч. вид. б-ки та лiт. про її дiяльнiсть: (До 110 рiчницi вiд дня заснування) / М-во культури i мистецтв України. ХДНБ iм. В.Г.Короленка; Уклад.: Н.I.Полянська, В.О.Ярошик. - Х., 1996. - 101 с.
С.89: Iменний покажчик. Див. О.Ю.Лейбфрейд.
3. Основні проекти, що були розробленi та здiйсненi самим О.Ю.Лейбфрейдом та у спiвавторствi з іншими iнжeнерами та apxiтeктopами
Назва об'єктаРокиСпівавториМеханічний корпус верстатозаводу у Харкові1933О.С. ОгієвськийМашинобудівний завод у Батумі1933- 1935Головний корпус ізоляторного заводу у Слав'янську1934- 1936Л.К. БлаговКорпус побутового обладнання у Токмаку1934Контора і гараж елеваторів - типовий проект (впроваджений у трьох містах Ірану)1935Авіазавод у Хімках (Москва). 5 корпусів1936Б. Ф. Троуп'янськийВоєнний заводу у Таганрозі (тепер завод комбайнів). 6 корпусів1937- 1940Головний корпус авіазаводу у Новосибірську1936- 1937Воєнний завод в Орську. 10 корпусів1939Сталеварний цех заводу важкого машинобудування в Орську1942- 1943Е.Г. ТантилевськаРудопідготовча фабрика сульфідних руд у Магнітогорську1942Б. Ф. Троуп'янськийВідновлення головного корпусу турбінного заводу в Харкові1945М.С. ВладовськийСхідний корпус у комплексі головного корпусу турбінного заводу в Харкові1944- 1945І.В. ДавидовВідновлення та реконструкція Плеханівського шляхопроводу в Харкові1944-1945М.П. Агєєв,
В.І. ЗолотухінВідновлення та реконструкція будівлі друкарні в Харкові1947Л.П.Шевченко, ПалагутаМінський тракторний завод. Перша черга (20 об'єктів)1946-1947К.М.Ігнатьєв, М.І.Чигиринов, Н.М.Онацька, М.О.ЗальцбергПланування та забудова житлового кварталу на Лісопарковій вулиці у Харкові1959Є.ШевченкоВідновлення та реконструкція будинку автотранспортного технікуму (колишнього Земельного банку) в Харкові1951-1953Прибудова портика на вході до головного корпусу університету в Харкові1988- 1997Меморіал "Дробицький яр" у ХарковіРозпоч. у 1990Худож. В.Я.Савенков Іменний покажчик
Акимова Н. 416
Алабян К.С. (224)
Александрова В. 280
Алесинский И. 281
Алешин П.Ф. (224)
Андрєєва В. 235, 425
Анина Л. 244, 282
Бабенко И. 283
Багалій Д.І. 225
Барсегян Т. (273а)
Бекетов А.Н. (156-163, 220, 425)
Бекетов Ф.С. див. Рофе-Бекетов Ф.С.
Белогуб В.Д. 212, 216
Бермант Ю. 327, 328
Бисов В. 83
Блакитний В. (379)
Бобок С. 444
Бондаренко В.В. 212
Бондаренко В.О. (164, 165)
Бочков П. 329
Бровко Т. 450
Васильев В.С. (370)
Васильев В.А. (156, 166, 167)
Васильева Н. 279, 352
Величко В.В. (168- 171)
Волохов Р. 284
Гевирц Я.Г. (156)
Гергард А.Ф. (156)
Гинзбург О.М. (172)
Гинш И.П. (173)
Гітельмахер В. див Берлин В.
Гнатченко Н. (372)
Гончаров А. 360, 428
Грановская И. 285, 287
Губский П.В. (416, 438)
Давидич Т. 385
Давидов И.В. 6,7
Давыдов С. 330, 331
Диканский М.Г. (261)
Дьомін О. (251)
Дьяченко В. 361
Дьяченко Н.Т. 252
Ермоленко Ю. 380
Ерошкина Е.А. 258
Євсікова Т. 362, 418
Загальская Ц.Н. (362)
Загоскін І.І. (175)
Звоницький Э.М. 44, (134), 290
Зеленина Е. 334
Зильберфарб В. 335
Знаковский В. 253
Зоряний В. 186
Зубко Е. 322
Иванов Ю. 255, 269, 379
Игнатенко И.А. (79)
Изаксон А. 291
Имангулов Т. 419
Иофан Б.М. (224)
Івушкіна Т. див Шерстюк Т.
Ісіченко Ю. 445
Калиниченко И. (404)
Кальной Д.П. (176)
Калюжный В.В. 215
Камынина С. 363
Касательная Н. 256
Кеворкян К. (204), 257 (304, 408)
Клейн Б. 131, 323
Кодин В.А. 258
Корж Н. 236, 365, 431- 436
Кореенко Б.Н. (156)
Кораев Ю.И. 259, 310
Костенко В.П. (264)
Котляр В. 292
Кочум М. 366
Кошиць Б.В. див Порай-Кошиць Б.В.
Кравец В. (260)
Краснопольская Н. 345, 346
Красовицкий Б. 392, 393
Крашенинников А.Ф. 261
Кривой В. 367
Кричевский В.Г. (309)
Кудрявцева З.Б. див Остащенко-Кудрявцева З.Б.
Куранова С.С. 391
Лебедева А. 368, 420
Лебедева В. 336, 337
Левоненко А. 293, 394
Лейбфрейд О. 1-234, (235-460)
Леонидов Л. 338
Леонтьев С. 369
Лизан И. 82
Лимарь Е.А. (217)
Липченко Ю. 446, 447
Лінецький О.В. (177, 178)
Ловцов М.И. (155, 179)
Лопатько В. 385
Лосієвський І.Я. 264
Лукьянович К.В. 14, 17, 208
Луньов С.О. (180, 381)
Львов А. 265
Ляховицький Ю.М. 266
Майская Т. 295
Маторин О.Д. (181)
Матырин В. 237
Мацкевич І. 63, 339
Маяк Г.С. (182, 431)
Михайлова Л. 370
Михайловский Б.Г. (156, 183, 184)
Можейко И. 448
Мыценко С. 296, 297
Невская Т. 298, 299
Немкин В.Х. (156, 185)
Никодим, митрополит Харківський і Богодухівський 234
Новгородов В.Е. 82
Оленін І. 83
Остащенко С. 345-347
Остащенко-Кудрявцева З.Б. 163
Падалка І. (227)
Панов Л. 426
Парщик А. 238, 437
Пащенко-Тряпкин В.И. (149)
Петрицкий А. 227
Петров Г. 381
Пилипчук М. (275)
Пискунов М. (314)
Подгорный Н.М. (186, 187)
Покровский Б.С. (188)
Покровский В.Н. (155, 189, 190)
Полякова Ю. 50, 76, (265, 271, 282, 296, 297, 301, 311, 318, 457)
Полянська Н.І. 457, 460
Попов А. 371, 421, 438
Порай-Кошиць Б.В. 241
Посохова Л.Ю. 234
Профатилова Т. 343
Пучков А. 301
Пушкин А.С. (71)
Радкова Е.Д. 434
Райт Ф. (224)
Реусов В.А. 36, 37
Ржепишевский О.І. (191-195, 443)
Риссенберг Д. 344
Романов П.И. 168, 170, 171, (428, 438)
Ротаенко Г. 303
Рофе-Бекетов Ф.С. 220
Руднев Л.В. (224)
Рузайкина Г. 272
Рыбалко О. 304
Рымкевич П. 55
Савенков В.Я. (331, 335, 340, 341, 343, 351)
Саммер Н.А. (426)
Самонович Л. 422
Свердлов Я. (278)
Сихарулідзе Г. (323, 325)
Смоленская С. 305. Див. також Анина Л.
Совєтов І. 439
Соколов В.А. 347
Сокольский П. 345, 346, 348-350
Стародубцева Л. 423
Сухомлин Н. 372
Таранушенко С.А. (196)
Тарасова Л. 273, 307, 308
Тихомирова Т. 136, 309, (385, 405, 409, 412)
Тиц А. 34, 36, 37, 207, 325, (438)
Ткачев А. 390
Тон А.А. (155, 197, 198)
Тронько П. 440
Троупянский Б.Ф. 206
Тур М. 441
Урюпин Е.Е. (123, 124)
Федоренко О. 294
Федоров М.В. 310
Фельдман В.А. (156)
Хазановский И. 326
Химич Ю.И. (214)
Хомайко Ю. 311
Хорошковатый А. 238
Хорхот А.Я. 223
Хренов В.А. 18, 20, 22-25, 219
Хрисанова С. 313, 375, 442
Цыпин С. 277
Черепанов О. 424
Черкасская Н. 314
Чернова М. 376
Черноваз П. 315
Черняк Е. 383
Чиджан Э. 278
Чурсин В. 88, 103
Шаповалов И. 384
Шафранский С.М. 14-17, 19, 21-24
Шевченко В.П. 207
Шерстюк Т. 279, 316, 377, 430, 443, 458, 459
Шоломова С.Б. 264
Шпара П.Е. 4, 325
Штейнберг Я.А. 317
Шульженко К. (413)
Щуко В.А. (224)
Эстрович В.А. (228)
Яновицкий Г.А. (199)
Яновицкий Л. 181
Ярославский П.А. (155, 200)
Ярошик В. 220, 318, 457-460
Ясієвич В. 319
Яснинский В. 347
1. Олександр Юрійович Лейбфрейд : (до 90-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харк держ. наук б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. В.О.Ярошик. - Х., 2000. - 67 с. - (Сер. "Краєзнавці Слобожанщини").
2. Олександр Юрійович Лейбфрейд пішов із життя 26 квітня 2003 р. в м. Дортмунді (Німеччина), де жив з 2000 р. 
Автор
468   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Искусствоведение
Просмотров
446
Размер файла
480 Кб
Теги
ХДНБ, Краєзнавці Слобожанщини, Лейбфрейд О. Ю.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа