close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчост

код для вставкиСкачать
Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості : (до 75-річчя заснування) : бібліогр. покажч. / Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка", Харк. обл. палац дит. та юнац. творчості ; [уклад. : О. М. Дмитрієва]. - 2-е вид., ви
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В. Г. КОРОЛЕНКА"
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
(До 75-річчя заснування)
Бібліографічний покажчик
2-е видання, виправлене і доповнене
Харків 2010
УДК 727+374(477.54)
ББК 74.200.587
Х 21 Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості [Текст] : (до 75-річчя заснування) : бібліогр. покажч. - 2-е вид., випр. і допов. / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва. - Х., 2010. - с.
Покажчик підготовлений до 75-ї річниці заснування Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. Публікації, представлені в посібнику, дають можливість познайомитися з історією закладу, діяльністю його окремих колективів, працівників та вихованців.
Для істориків, педагогів, краєзнавців.
Укладач Олена Миколаївна Дмитрієва
(c) Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка", 2010
(c) Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості, 2010
Передмова
Цей посібник є перевиданням бібліографічного покажчика "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості: до 65-річчя заснування", який вийшов друком у 2001 р. Друге видання, підготовлене до 75-річного ювілею закладу, поповнилося публікаціями про Палац за останнє десятиліття, а також, внаслідок глибшого пошуку, друкованими матеріалами з початкового періоду його історії (1931-1941 рр.). Деяких змін зазнала структура покажчика, зокрема, у розділі "Науково-методична робота" виділено підрозділи "Видання Палацу" і "Публікації співробітників", яких не було у попередньому посібнику.
В покажчику представлені книги, журнальні та газетні статті з центральних та місцевих видань, які висвітлюють діяльність Палацу з 1934 по 2010 рік. Переважну більшість складають бібліографічні описи газетних статей, оскільки саме вони дають можливість прослідкувати історію Палацу і розвиток його колективів, створюють своєрідну хроніку подій.
При складанні покажчика використано краєзнавчий каталог "Харківщина" ХДНБ ім. В. Г. Короленка, архів друкованих матеріалів Палацу дитячої та юнацької творчості, бібліографічні посібники з історії Слобожанщини, видання державної поточної бібліографії за 1934-2010 роки, електронні бази даних віддаленого доступу.
При необхідності до бібліографічних описів додаються короткі або розгорнуті анотації. Документи, не перевірені de visu, позначені астериском (*).
Бібліографічні записи згруповано за тематичними розділами, у їх межах - за прямою хронологією. В 6 розділі матеріал розташовано за алфавітом прізвищ працівників та вихованців Палацу дитячої та юнацької творчості, всередині - за прямою хронологією. Застосовано систему посилань.
Допоміжний апарат складають вступна стаття та іменний покажчик.
Добір матеріалу закінчено в червні 2010 р.
Покажчик адресовано історикам, педагогам, краєзнавцям та всім, кого цікавить історія м. Харкова і позашкільної освіти в регіоні.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу:
61003, Харків, пров. Короленка, 18. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, відділ "Україніка".
Ми - перші!
Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості (до 1991 року - обласний Палац піонерів та школярів) є одним із провідних позашкільних закладів України. Він має славну історію та й сам уже давно став частиною історії міста Харкова. 1934 року столиця України переїздила з Харкова до Києва. Український уряд залишив чудовий особняк у центрі Харкова. Побудований у 1820-1824 роках на Миколаївській площі (нині пл. Конституції), до революції 1917 року він належав Дворянським зборам. Бажаючих одержати будинок у 1934 році було багато: численні організації з документами, мандатами доводили своє право на володіння будинком уряду. Але 7 травня 1934 року на пленумі міськради секретар ЦК КП(б)У Павло Постишев сказав: "Досі у нас не було великого культурного будинку, де провадилися б заняття з дітьми поза школою. Тепер прийнято ухвалу передати для дитячого палацу будинок ВУЦВКу". Саме ці слова поклали початок заснуванню Харківського палацу піонерів - першого дитячого закладу подібного типу в країні та в світі. Якими б міркуваннями не керувався тоді більшовицький уряд, випадково чи не випадково втілився в життя лозунг "Усе найкраще - дітям!", але діти Харкова дійсно отримали у володіння справжній палац, де все, навіть ручки на дверях, було зроблено спеціально для них.
Над створенням Палацу працювали кращі творчі кадри міста: архітектори О. В. Линецький та П. Ю. Шпара (пізніше головний архітектор Харкова), художники В. Єрмілов та В. Меллер, провідні інженери. В обговоренні реконструкції взяли участь театральні та музичні діячі, науковці, письменники, робітники харківських підприємств і, звичайно, діти. За 14 місяців роботу було закінчено, і 6 вересня 1935 року відбулося урочисте відкриття Палацу.
У 232 кімнатах розташувалися майстерні, кімнати для ігор та відпочинку, студії, великий актовий зал, зимовий сад, квіти для якого надіслали Нікітський та Батумський ботанічні сади. Бібліотека з фондом у 50 тисяч книг була найбільшою дитячою бібліотекою України. На вистави до лялькового театру запрошувала справжня шарманка. Авіамодельна лабораторія була обладнана під салон дирижабля, а в трамвайній лабораторії знаходився великий макет площі, якою бігала ретельно зроблена модель трамвайчика. Зараз вже важко цим когось здивувати, але яким апофеозом технічних досягнень ХХ сторіччя мали бути всі ці макети, стенди, моделі для дітей середини 1930-х років. Крім того, Палац мав власну електростанцію, власну друкарню, де видавалася власна газета. А за пропозицією П. Постишева Палац було звільнено від плати за комунальні послуги.
Офіційно Палац було відкрито у вересні 1935 року, але деякі дитячі колективи розпочали свою роботу, не чекаючи офіційного відкриття. Серед них був клуб юних дослідників Арктики, який дуже швидко став відомий на весь Радянський Союз. Керував ним відомий письменник Микола Трублаїні. Педагог за покликанням, він не займався вихованням дітей у тісних шкільних стінах. "Його школою, його педагогічною майстернею були і сувора Північ, і теплий південь, мандри з дітьми по морях і далеких, ще невідомих їм краях"1. З ним члени клубу здійснили експедицію за Полярне коло, оглядали фіорди Скандинавії з борту криголама, зустрічалися з уславленими полярниками Г. Ушаковим, О. Шмідтом, І. Папаніним. Автори художнього фільму "Семеро відважних" писали цим дітям: "Свій фільм ми присвячуємо вам...". Микола Трублаїні все своє свідоме життя "створював власну, що так перегукується із сучасною реформою школи, педагогіку - свою школу радості, школу гармонійного виховання..."2. Такою школою радості для дітей були і численні художні, спортивні, технічні гуртки та лабораторії.
Яскравою сторінкою в житті молодого Палацу стала зустріч Нового 1936 року. Річ у тім, що після Жовтневої революції новорічна ялинка довгий час вважалася пережитком минулого, і ціле покоління дітей виросло без чудового свята. П. Постишеву вдалося переконати Сталіна, що новорічна ялинка не є релігійним атрибутом, і 31 грудня 1935 року, вперше в країні після 1917 року, в головному залі Палацу воцарилася красуня-ялинка, а навколо неї закружляли діти в карнавальних костюмах. Звичайно, на вибір костюмів вплинули всі події того часу: і стаханівський рекорд 1935 року, і полярні експедиції, і "битви за врожай". Були тут і Василь Іванович Чапаєв з Петькою, і революційний матрос, і Червона Армія. Але слід віддати належне керівництву Палацу - у виборі костюмів діти мали повну свободу, тому серед учасників карнавалу були також Добчинський та Бобчинський, популярні на той час коміки Пат і Паташон, і зовсім безідейні Ромашка, Осінь, Зіроньки.
Велика Вітчизняна війна перервала це насичене життя та забрала життя багатьох вихованців і працівників Палацу. Загинули Микола Трублаїні та вихованець його клубу Юра Маслін, завуч Аркадій Ілліч Брауде, колишній вихованець літературної студії поет Михайло Кульчицький. В катівні гестапо загинула в 1942 році шістнадцятирічна вихованка радіогуртка Оля Чистякова, зв'язкова підпілля. Але тягарі та незгоди війни не змогли зруйнувати той дух братерства, ті унікальні дружні стосунки, що склалися між працівниками та вихованцями закладу. Восени 1942 року в передачі Центрального радіо "Листи з фронту" пролунало звернення працівника Палацу П. Л. Слоніма до вихованців Харківського Палацу піонерів: "Я вспоминаю тебя, Ласик Конвиссер, и не расстаюсь с последним твоим письмом с боевого корабля, идущего на защиту Одессы. Где сейчас сражается наш жизнерадостный Олег Домбровский, никак не могу представить его взрослым? На каком фронте ныне политработник Борька Кабалкин? Я вспоминаю сейчас вас, всю мою "беспокойную команду" - Леночку Суркину, Люду Селеменову, Адика-маленького и Адика-большого, Павлика Карташевского, Мику Росинского, обоих Жень и многих, многих других". Закінчувався лист закликом мужньо боротися за наближення Перемоги. Його двічі передавали по Всесоюзному радіо, і Слонім отримав у відповідь понад триста листів, які дбайливо зберігає і досі.
В серпні 1943 року, коли велися бої на околицях Харкова, був зруйнований і вже не підлягав відновленню сам Палац. Його будівля була розібрана на початку 50-х рр. Фотографія цього зруйнованого будинку фігурувала в матеріалах Нюрнберзького процесу як звинувачувальний документ.
Ще йшла війна, місто ще заліковувало рани, а у квітні 1945 року, усвідомлюючи всю важливість позашкільної роботи з дітьми, Харківський обком партії приймає рішення про відновлення діяльності Палацу піонерів. Дітям Харкова було віддано будинок по вулиці Сумській, 61 (нині Палац одружень). У новому приміщенні було всього 20 кімнат (проти 232 у старому), але на той час це був один з найкращих вцілілих будинків.
Хоча обсяг роботи і число гуртківців скоротилися майже в десятеро, Палац піонерів, як і раніше, залишався центром позашкільної роботи з дітьми міста. Очолив його роботу досвідчений педагог Д. О. Трусевич. Поступово повернулися до роботи колишні працівники: завідуюча учбовою частиною П. Л. Верлінська, хореограф О. М. Семенова-Найпак, завідуюча відділом художнього виховання А. М. Чураєва, керівник гуртка "Умілі руки" К. О. Нестойко. Після демобілізації повернулися директор стадіону "Піонер" К. І. Шатіхін, завідуючий політмасовим відділом Л. Г. Юзефович, керівник автомобільних гуртків Є. В. Андрющенко (колишній вихованець Палацу), керівник театрального сектору П. Л. Слонім. Відновили роботу авіамодельна, радіо- та фотолабораторії, музична та образотворча студії, хореографічні та театральні колективи, гуртки юних натуралістів. З листопада 1945 року почалися перші масові заходи, від яких діти вже відвикли. В основному, це були лекції та зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни. В приміщеннях було холодно, слухачі не роздягалися. Значне місце посідали виїзні форми роботи. Звіти Палацу кінця 1940-х років свідчать, що при деяких гуртках готували піонерів-інструкторів для організації позакласної роботи в школах. Вони мали право керувати шкільними гуртками під загальним спостереженням педагогів Палацу. Надавалася також велика консультаційна допомога вожатим і активу шкіл міста та області, проводилися методичні семінари та видавалися методичні матеріали.
В 1950-і роки в Палаці почали створюватися нові великі творчі колективи. Було створено перший в Україні піонерський ансамбль пісні і танцю (керівники В. Комаренко, П. Слонім, П. Ярещенко, О. Семенова-Найпак), перший в країні Театр книги (керівник П. Слонім), ляльковий театр "Жили-були" (керівник Д. Брагінська). Велику та цікаву роботу вів на своїх дослідних ділянках відділ біології. З 1953 року він став учасником Виставок досягнень народного господарства СРСР в Москві. Колекції овочів та фруктів, вирощених юннатами, не раз були удостоєні дипломів та медалей виставки.
На перше повоєнне десятиріччя в 69 гуртках Палацу займалося 1388 дітей. На республіканській методичній нараді працівників позашкільних закладів була відзначена цікава робота Харківського Палацу піонерів: її виїзні форми, досвід проведення свят вулиць, робота в дитячому містечку Парку культури та відпочинку ім. Горького, досвід роботи відділу біології. В 1958 році директором Палацу було призначено В. П. Горюна. Відмінник народної освіти, кавалер медалі "За доблесну працю" та медалі Макаренка, він керував роботою Палацу до самої смерті в 1977 році.
Природно, будинок дедалі ставав замалим для роботи колективів. І в травні 1962 року Палац піонерів отримав нове приміщення по вулиці Сумській, 37, де знаходиться і зараз. Звичайно, будинок потребував реконструкції, яку зробили в порядку шефської допомоги підприємства Харкова, Так здійснилося третє народження Палацу.
Перехід до нового приміщення дав можливість збільшити набір дітей в гуртки та студії. В 1965 році в 233 колективах Палацу займалося 3,5 тисячі юних харків'ян. І звичайно ж, виникли нові колективи: в 1962 році - клуб юних друзів пожежних дружин та ансамбль танцю "Щасливе дитинство", в 1963 році - клуб юних зоологів, туристичний клуб "Стежинка", перші в Україні гуртки картингістів та перший дитячий цирк "Усмішка", в 1967 - хор "Скворушка".
У 1970-і роки колективи Палацу почали плідно співпрацювати з науковими та учбовими інститутами Харкова. Це були спільні розкопки юних археологів та студентів-істориків Харківського державного (нині національного) університету. Це була співпраця юних овочівників з НДІ овочівництва по випробуванню ранніх сортів культур та багато іншого. Так було покладено початок Науковому учнівському товариству. Харківське територіальне відділення Малої академії наук сьогодні працює на базі Палацу: в структурі закладу є відділ з організаційно-педагогічної підтримки діяльності МАН.
У 1980 році Палац піонерів отримав статус обласного і почав курирувати роботу будинків піонерів області. Традиційним стало проведення на базі методичного відділу Палацу семінарів працівників позашкільних закладів області. Значну методичну та практичну допомогу Палац надавав також піонерським таборам, дитячим майданчикам та кімнатам при будинкоуправліннях. Один з найбільших позашкільних закладів Радянського Союзу, Палац не раз був відзначений грамотами Міністерства освіти і ЦК ВЛКСМ. Його колективи посідали призові місця на міжнародних і всесоюзних конкурсах, виставках, змаганнях. Тож недивно, що в рік свого п'ятдесятиріччя Палац був нагороджений Орденом Дружби народів.
Кардинальні суспільно-політичні зміни початку 1990-х років та деполітизація позашкільної освіти позначилися й на діяльності Палацу. Ознаками нового стали надання більшої свободи педагогічній творчості, вивчення та розвиток народної культури та ремесел, відродження національних традицій. Колектив педагогів зумів не лише зберегти все те добре та своєрідне, що набув Палац, але й розвинув нові форми творчої співпраці з дітьми та підлітками, які засвідчили оперативний відгук на запити часу. А зміна назви Харківського Палацу піонерів на Палац дитячої та юнацької творчості не стала випадковою, а відтворила зміст діяльності закладу. Нині в гуртках та об'єднаннях Палацу займається понад 5 тисяч дітей. У восьми відділах працюють колективи за різними напрямками творчої діяльності, більшість - за авторськими та експериментальними програмами. Головною метою педагогів Палацу сьогодні, як і завжди, є створення системи педагогічної підтримки дитини на шляху її творчого розвитку та зростання інтелектуального потенціалу.
Швидко летять роки. Вже онуки перших гуртківців стали вихованцями Палацу. А він залишається таким же молодим, гамірливим, веселим, і в чомусь таким же казковим, як у тому 1935 році.
М. В. Макеєв,
директор Харківського обласного Палацу
дитячої та юнацької творчості
1 Історія і сьогодення
1.1 Загальні матеріали
1. Броховецька Л. Харківському Палацу піонерів - 20 років / Л. Броховецька // Соціаліст. Харківщина. - 1955. - 20 листоп.
2. Харків : місця іст. подій, пам'ятники і заклади культури, видат. діячі / [М. Т. Дяченко, С. О. Розін, В. І. Рябко] ; Центр. держ. архів Жовтн. революції УРСР, Харк. держ. іст. музей. - [Х.] : Харк. обл. вид-во, 1957. - [343] с. : ілюстр.
С. 54-55: пл. Тевелєва, колишній Палац піонерів - коротка довідка про будинок, фото.
С. 139: коротка довідка про будинок по вул. Сумській, 61, де знаходився Палац.
С. 267-268: Харківський Палац піонерів (Сумська вул., 61) - коротка довідка про Палац, фото.
3. Тур М. Ювілей Палацу піонерів / М. Тур // Ленін. зміна. - 1960. - 7 верес.
4. Палацу піонерів - 25 років // Соціаліст. Харківщина. - 1960. - 14 верес.
5. Горюн В. Палац, подарований дітям / В. Горюн // Ленін. зміна. - 1965. - 12 листоп.
Стаття директора Палацу.
6. Бабич Г. Казка твого дитинства : Харк. Палацу піонерів - 30 років / Г. Бабич // Соціаліст. Харківщина. - 1965. - 14 листоп.
7. Перший у країні : [добірка матеріалів до 30-річчя Палацу] // Зірка. - 1965. - 26 листоп. - Зміст: Усе найкраще - дітям / В. П. Горюн ; Фронтовий трикутник : [про педагога-фронтовика П. Л. Слоніма] / О. Ландман ; Всюди є друзі у нас : [робота Клубу інтернац. дружби].
8. Горюн В. Палац піонерії Харкова / В. Горюн // Соціаліст. Харківщина. - 1975. - 1 лют.
9. Їм будувати прийдешнє : [40 років Палацу піонерів] // Вечір. Харків. - 1975. - 6 верес.
10. Перший в країні : Харк. Палацу піонерів та школярів ім. П. П. Постишева - 40 років // Ленін. зміна. - 1975. - 6 верес.
11. Харківському Палацу піонерів - 40 років // Соціаліст. Харківщина. - 1975. - 25 листоп.
12. Лебедєва В. Тричі народжений / В. Лебедєва // Вечір. Харків. - 1975. - 26 листоп.
13. Зубкова Р. Перший палац піонерів / Р. Зубкова // Вечір. Харків. - 1979. - 25 жовт.
14. Дворец пионеров и школьников имени П. П. Постышева // Харьков : кн. для туристов. - Х., 1984. - С. 202-203.
15. Калашникова И. И. Дом счастливого детства : беседа с дир. Дворца пионеров и школьников И. И. Калашниковой / записал В. Быховский // Крас. знамя. - 1985. - 5 сент.
16. Карачун В. Золотий ювілей відзначає сьогодні обласний Палацу піонерів і школярів ім. П. П. Постишева / В. Карачун // Соціаліст. Харківщина. - 1985. - 6 верес.
17. Калашнікова І. І. Шлях у півстоліття : бесіда з дир. Палацу І. І. Калашниковою / записав Б. Іваненко // Ленін. зміна. - 1985. - 7 верес.
18. Стельмах С. Первісток революції : Харк. Палацу піонерів і школярів ім. П. П. Постишева виповнилося 50 років / С. Cтельмах // Рад. освіта. - 1985. - 10 верес.
19. Турченко Н. Ювілей піонерського Палацу / Н. Турченко // Соціаліст. Харківщина. - 1985. - 10 верес.
20. Душкевич С. Государство / С. Душкевич // Слобода. - 1995. - № 70 (сент.) : фото.
21. Тарасова В. Вот так первый! : [60-летие Дворца] / В. Тарасова // Simon. - 1995. - 6-12 нояб.
22. Попова О. В. Позашкільні заклади / О. В. Попова, Л. І. Неміровська // Педагогічна Харківщина : довідник / під ред. В. І. Лозової, І. Ф. Прокопенка. - Х., 1997. - С. 113-114.
С. 113: Обласний Палац дитячої та юнацької творчості.
23. Лысенко Л. Новых тебе достижений, юбиляр : [65-летие Дворца] / Л. Лысенко // Слобода. - 2000. - 5 сент.
24. Бабак Г. Поетичне слово про дитячий палац : [до 70-річчя заснування] / Г. Бабак // Слобід. край. - 2004. - 25 листоп.
25. Дмитриева Е. История детского дворца / Е. Дмитриева, В. Минаев // Слобода. - 2005. - 2 сент.
26. Харківському обласному Палацу дитячої та юнацької творчості - 70 років! // Шалом. - 2005. - № 11. - С. 1.
27. Первому в мире Дворцу детского и юношеского творчества - 70 лет // Веч. Харьков. - 2005. - 10 сент.
28. Слоним П. Вспомним, как это было... : к 70-летию Дворца пионеров / П. Слоним // Время. - 2005. - 15 сент.
29. Миславский В. Харьков кинематографический : [фильмо-биогр. справ.] / В. Миславский. - Х. : Харьк. част. музей гор. усадьбы, 2007. - 320 с., [12] л. ил. : ил.
С. 135, 187, 189, 196, 202, 203, 205, 206, 212, 218, 230, 252, 275: відомості про ігровий та хронікально-документальні фільми, присвячені Палацу.
30. Ильич Л. Инкубатор талантов / Л. Ильич // Веч. Харьков. - 2007. - 22 дек.
31. Палац добрих надій // Трибуна трудящих. - 2008. - 16 січ. : фото.
32. Зайнуллина Н. Где живет детство? / Н. Зайнуллина // Веч. Харьков. - 2008. - 26 февр. : фото.
33. Рублева Н. Сюда ходили бабушки, сюда приходят внуки / Н. Рублева // Голос Харькова. - 2008. - № 20 (сент.) : фото.
34. Тихонова И. Лучшее - детям : "Харьковские известия" узнавали, как из харьковских девчонок и мальчишек "лепили" всесторонне развитые личности / И. Тихонова // Харьк. известия. - 2009. - 2 июня: фото.
1.2 Палац у 1934-1941 рр.
35. Палац піонерів і школярів [утворюється в Харкові] // Піонерія. - 1934. - № 5/6. - 3 с. обкл.
36. В Харкові утворюється палац юних піонерів і жовтенят // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 18 трав.
37. Палац піонерів і жовтенят в Харкові // Літ. газета. - 1934. - 24 трав.
Ухвалено передати будинок ВУЦВК під Палац піонерів та жовтенят.
38. У Харкові буде Палац піонерів та жовтенят // Комуніст. - 1934. - 28 трав.
39. Лапіна М. Будівництво Палацу піонерів і жовтенят / М. Лапіна // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 14 лип.
На реконструкцію будівлі виділено 2,5 млн. крб. Складено чорновий план реконструкції. Директором Палацу призначено Ю. Дашевського.
40. Будуймо Палац піонерів і жовтенят // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 11 серп.
Установи Харкова беруть участь у створенні Палацу.
41. До 1 вересня відкрити палац піонерів та жовтенят : [хід робіт з реконструкції] // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 15 серп.
42. У палаці піонерів та жовтенят : [хід робіт] // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 16 серп.
43. В палаці піонерів та жовтенят : трамвайна лабораторія палацу // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 21 серп.
44. Дашевський Ю. Якнайскоріше відкрити Палац : [майбутні секції та гуртки] / Ю. Дашевський // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 29 серп.
Стаття першого директора Палацу.
45. Палац піонерів і жовтенят // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 15 верес. - Підпис: М. С.
Деякі моменти генерального плану реконструкції.
46. Спектор М. Комбінат художнього виховання дітей / М. Спектор // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 21 верес.
Стаття завідувача відділу художнього виховання про структуру і педагогів відділу майбутнього Палацу.
47. Мрія, що незабаром здійсниться : [майбутня автолабораторія] // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 22 верес. - Підпис: В. Р.
48. Роботи йдуть розгорнутим фронтом // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 26 верес.
49. Устаткування палацу // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 28 верес.
Діюча модель Дніпрогесу виготовляється на Харківському турбогенераторному заводі. Нарком зв'язку СРСР О. І. Риков подарував найсучасніший радіоприймач вартістю 7 тис. крб.
50. Технічна громадськість допомагає палацу // Соціаліст. Харківщина. - 1934. - 29 верес.
Роботу електроустаткування Палацу забезпечуватимуть власна електростанція і окрема підстанція.
51. Ландесман Н. Вызываем работников музыкального фронта / Н. Ландесман, Гольдельд, В. Аншелевич // Харьк. рабочий - 1934. - 3 окт.
Заклик музикантів тріо ім. Бетховена Харківської філармонії допомогти у роботі Харківському Палацу піонерів.
52. Дашевський Ю. Палац піонерів та жовтенят / Ю. Дашевський, В. Куліченко. - [Одеса : Дитвидав, 1935]. - 119 с., 6 арк. табл. : ілюстр. - Авт. зазначені у вип. даних. Книгу написано під час реконструкції Палацу на підставі опрацьованих проектів та ескізів.
53. Список абонентів Харківських міських АТС [на 1935 рік]. - [Х., 1935]. - 132, XV, [42] с.
С. 105: Палац піонерів та жовтенят - структурні підрозділи та їх телефони.
54. Ми вдячні партії за сонце і за квіти : [добірка матеріалів до відкриття Палацу] // На зміну. - 1935. - 6 січ. : фото.
55. Крижанівський С. Зимовий сад [буде у Палаці піонерів та жовтенят] / С. Крижанівський // На зміну. - 1935. - 8 січ.
56. Куліченко В. Жовтенятам буде весело : [підготовка кімнат для жовтенят] / В. Куліченко // На зміну. - 1935. - 28 січ.
57. Крижанівський С. Хочу нову іграшку : [підготовка ігротеки] / С. Крижанівський // На зміну. - 1935. - 30 січ.
58. Ажурський. Книжка про палац радості [підготовлена колективом співробітників] / Ажурський // На зміну. - 1935. - 4 лют.
59. Шнейдерман. Тов. Андреєв в Харківському Палаці піонерів / Шнейдерман // На зміну. - 1935. - 6 квіт.
2 квітня будівництво Палацу відвідали секретар ЦК ЛКСМУ С. Андрєєв і секретар Харківського обкому комсомолу.
60. Шнейдерман. Трамвайна лабораторія / Шнейдерман // На зміну. - 1935. - 10 квіт.
Починається обладнання лабораторії. В травні планується розпочати заняття з дітьми.
61. Художник Франц Мазерель про Палац піонерів та жовтенят // Соціаліст. Харківщина. - 1935. - 2 черв.
Відомий бельгійський художник Ф. Мазерель перебував у Харкові в червні 1935 р. і відвідав будівництво Палацу.
62. У лабораторіях Харківського палацу // На зміну. - 1935. - 4 серп. - Підпис: Л. Г.
Закінчено трамвайну лабораторію. Вона складається з двох кімнат: показової - з макетом пл. Рози Люксембург і діючою моделлю трамваю, і кімнати для практичної та наукової роботи. Над обладнанням лабораторії працювали інж. Ходунов, технік Зінов'єв, кадровик Євтушенко.
63. У лабораторіях Харківського палацу // На зміну. - 1935. - 8 серп. - Підпис: Л. Г.
Про готовність залізничної, авіамодельної та хімічної лабораторій.
64. Ронд Н. Найвеселіші розваги / Н. Ронд // На зміну. - 1935. - 30 серп. : фото.
13 кімнат Палацу відведено для ігор, розваг і атракціонів. В одній із кімнат будуть проводитися світлові сеанси під музику з тіньовими ефектами. Спеціальний прилад сконструював інж. Слухай-Натальченко. Ігротека налічує близько 10 тис. ігор. Іграшки спроектував і виготовив Український інститут іграшки.
65. Дякуємо партії й урядові // На зміну. - 1935. - 1 верес.
Стаття харківських піонерів і жовтенят про свій палац.
66. Харківському Палацові - ім'я любимого більшовика Павла Петровича Постишева : [добірка матеріалів] // На зміну. - 1935. - 1 верес.
67. Куліченко В. Зникає останнє риштування / В. Куліченко // На зміну. - 1935. - 4 верес.
68. Кроль А. Палац закінчений / А. Кроль // Літ. газета. - 1935. - 5 верес.
69. Піонерський Палац [відкрито] // Знання та праця. - 1935. - № 18 (верес). - С. 1 : фото.
70. Гард Б. Чудесный дворец счастливых ребят / Б. Гард // Ленин. всходы. - 1935. - № 9. - С.15.
71. Відкрито сонячний палац // На зміну. - 1935. - 6 верес.
72. Казковий [зимовий] сад // На зміну. - 1935. - 6 верес. - Підпис: Я. Г.
73. Ми вдячні партії за сонце і за квіти : [дописи майбут. гуртківців] // На зміну. - 1935. - 6 верес. : фото.
74. Нехода І. Пісня радості / І. Нехода // На зміну. - 1935. - 6 верес.
Присвячується відкриттю Палацу.
75. Палац у цифрах // На зміну. - 1935. - 6 верес.
Загальна площа - 8100 кв. м. При будівництві використано: 330 т цементу, 502 т алебастру, 100 вагонів лісу, 21 т цвяхів, 12 т фарб, 1 млн. шт. цегли, 2 тис. кв. м. мармуру, 180 км дроту, 2500 ламп, 822 вимикачі. Палац має 232 кімнати: 135 - для занять і відпочинку, решта - роздягальні, буфети тощо. Фонд бібліотеки - 50 тис. кн. Є 25 роялів та піаніно.
76. Парецький І. Казковий палац нашої дітвори / І. Парецький, Л. Гершанік // Вісті Центр. Виконкому Рад робітн., селян. і червоноарм. деп. УСРР. - 1935. - 6 верес.
77. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР про надання імені П. П. Постишева Харківському Палацові піонерів та жовтенят // На зміну. - 1935. - 6 верес.
78. Собко Г. Сьогодні в Харкові / Г. Собко // На зміну. - 1935. - 6 верес.
Як відбуватиметься відкриття Палацу.
79. [Сообщение об открытии Харьковского Дворца пионеров и октябрят] // Харьк. рабочий. - 1935. - 6 сент.
80. Собко І. Парад щасливих : [відкриття Палацу] / І. Собко, Л. Кравець // На зміну. - 1935. - 8 верес.
81. Старчевський Г. Здрастуй, палац / Г. Старчевський // На зміну. - 1935. - 8 верес.
82. Безман Г. Тов. Постишев у Харківському палаці піонерів / Г. Безман // На зміну. - 1935. - 28 жовт.
83. Лист Павлу Петровичу Постишеву [від вихованців Палацу] // На зміну. - 1935. - 14 листоп.
84. Безман Г. Багато шуму, а діла мало / Г. Безман // На зміну. - 1935. - 18 листоп.
Погано підготовлені до зими спортивні секції Палацу: недостатньо спортінвентарю, немає спеціального одягу.
85. Гнатченко Н. Здійснена мрія : (Палац піонерів та жовтенят у Харкові) / Н. Гнатченко // Безвірник. - 1935. - № 10. - С. 6-8.
86. Фільм про Харківський палац піонерів ім. П. П. Постишева // Червоний шлях. - 1935. - № 10. - С. 202.
87. Постишев П. П. відвідав Харківський палац піонерів // Червоний шлях. - 1935. - № 11. - С. 175-176.
88. Тов. С. В. Косіор у Харківському палаці піонерів ім. П. П. Постишева // Червоний шлях. - 1935. - № 12. - С. 218.
89. Палац піонерів і жовтенят ім. П. П. Постишева в Харкові / [авт. тексту: Ю. Дашевський, В. Куліченко ; оформ. худож. В Єрмілова]. - 2-е вид., доп. і перероб. - [Б. м.] : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1936. - 153 с. : ілюстр.
90. Список абонентів Харківських міських АТС за станом на 25/ІІІ.1936 р. / Дирекція Харк. АТС. - [Х.], 1936. - 262, [34] с.
С. 128-129: Палац піонерів та жовтенят - структурні підрозділи та їх телефони.
91. Ми любимо тебе в твоїх чудесних книгах : [лист-клятва вихованців Палацу в день смерті М. Горького] // На зміну. - 1936. - 20 черв.
92. Палац радощів і щастя // Соціаліст. Харківщина. - 1936. - 6 верес.
93. Дашевский Ю. А. Замечательный год : [итоги работы] / Ю. А. Дашевский // Харьк. рабочий. - 1936. - 23 сент.
94. Ювілей Харківського Палацу піонерів // Вісті Центр. Виконкому Рад робітн., селян. і червоноарм. деп. УСРР. - 1936. - 23 верес.
95. Безман Г. Славна річниця / Г. Безман // На зміну. - 1936. - 24 верес.
23-24 вересня відбулося святкування першої річниці Палацу піонерів.
96. Дашевський Ю. Більшовицька гордість : [огляд першого року роботи] / Ю. Дашевський // Соціаліст. Харківщина. - 1936 - 24 верес.
97. Куличенко В. Дворец интересных дел / В. Куличенко // Пионер. правда. - 1936. - 24 сент.
98. Свято річниці Палацу піонерів і жовтенят імені Павла Петровича Постишева // Соціаліст. Харківщина. - 1936. - 24 верес.
99. Безман Г. Іменинники : (річниця роботи Харк. Палацу піонерів ім. П. П. Постишева) / Г. Безман // На зміну. - 1936. - 26 верес.
100. В гостях у юних фізиків // На зміну. - 1936. - 14 жовт.
Нобелівські лауреати, фізики Фредерік та Ірен Жоліо-Кюрі відвідали Палац піонерів. 101. Лист Ромен Ролана до гуртківців Харківського Палацу піонерів та жовтенят ім. П. П. Постишева // Ленін. зміна. - 1936. - 24 груд.
102. Дитячі клуби // Адресно-довідкова книга "Весь Харків" на 1937 рік / склав Є. С. Елькін. - Х., 1937. - Стп. 355-358 : фото.
Перелік відділів та служб Палацу піонерів, прізвища завідуючих.
103. Оліна Р. Свято щасливих : триріччя Палацу піонерів : [святкування річниці та підсумки роботи] / Р. Оліна // Соціаліст. Харківщина. - 1938. - 9 верес.
104. Безман Г. За три роки : [підсумки роботи] / Г. Безман // На зміну. - 1938. - 10 верес.
105. Список абонентів Харківських міських АТС за станом на 1 січня 1939 р. / Упр. Харк. АТС. - [Х.], 1939. - 210, [44] с.
С. 165: Палац піонерів та жовтенят - структурні підрозділи та їх телефони.
106. Список абонентів Харківських міських АТС за станом на 1 січня 1940 р. / Упр. Харк. АТС. - [Х.], 1940. - 200, [114] с.
С. 155: Палац піонерів та жовтенят - структурні підрозділи та їх телефони.
107. Никитенко В. Дворец - юбиляр : [5-летие учреждения] / В. Никитенко // Крас. знамя. - 1940. - 22 авг.
108. Трублаїні М. Нотатки про палаци піонерів / М. Трублаїні // Комуніст. - 1940. - 30 жовт.
Відомості про фінансовий стан та організацію роботи в Харківському Палаці піонерів та жовтенят.
109. В палаці чудес : [робота у дні зимових канікул] // Соціаліст. Харківщина. - 1940. - 25 груд.
* * *
110. Нижегородцева Т. На всю жизнь / Т. Нижегородцева // Крас. знамя. - 1965. - 14 нояб. Спогади колишньої вихованки Палацу.
111. Зубкова Р. Перший Палац піонерів : [з історії заснування] / Р. Зубкова // Соціаліст. Харківщина. - 1970. - 5 трав.
112. Сотник Н. Дивний палац / Н. Сотник // Ленін зміна. - 1974. - 6 серп.
113. Звоницкий Э. Дворец счастливых / Э. Звоницкий // Пионерия. - 1985. - № 9. - С. 11-12 : рис.
114. Рєзнік М. Це був справжній храм науки / М. Рєзнік // Ленін. зміна. - 1985. - 5 верес.
Спогади керівника фізичної лабораторії Палацу.
115. Шпара П. Палац піонерів / П. Шпара // Ленін. зміна. - 1987. - 26 трав.
Спогади начальника колективу проектувальників і будівельників по переобладнанню будинку ВУЦВК під Палац піонерів.
116. Шпара П. Ю. Палац піонерів : записки архітектора / П. Ю. Шпара // Прапор. - 1987. - № 10. - С. 150-153.
117. Шпара П. Ю. Первый Дворец пионеров : 1934-1935 гг. / П. Ю. Шпара // Записки архитектора / П. Ю. Шпара. - К., 1988. - С. 27-32.
118. Кушнарьов Є. Палац для дітей / Є. Кушнарьов // 100 кроків Харківською землею / Є. Кушнарьов. - Х., 2004. - С. 31-34.
119. Тимошевский Л. "Он решал многие проблемы, связанные с детьми..." / Л. Тимошевский // Время. - 2007. - 19 сент. - (Глас народа).
Напередодні 120-річчя від дня народження П. П. Постишева кореспонденти газети біля входу до Палацу ставили перехожим питання стосовно його особи. Серед респондентів - І. Г. Шагін, культорганізатор Палацу.
120. Кремерман С. Площадь старта нашей жизни / С. Кремерман // Шалом. - 2005. - № 10. - С. 2: фото.
Стаття вихованця довоєнного Палацу, члена клубу юних дослідників Арктики.
121. Мигаль Б. К. Перший у Радянському Союзі / Б. К. Мигаль, О. М. Дмитрієва, Б. П. Зайцев // Universitates. Наука и просвещение. - 2009. - № 3. - С. 36-43 : фото.
Див. також №№ 677-79, 682, 689-90, 700.
1.3 Палац у 1945-1991 рр.
122. 9 січня - відкриття Палацу піонерів [у новому приміщенні по вул. Сумській, 61] // Соціаліст. Харківщина. - 1945. - 7 січ. : фото.
123. Во дворце пионеров : [работа кружков] // Крас. знамя. - 1946. - 15 сент.
124. Золотов О. День у парку [ім. Горького] / О. Золотов // Соціаліст. Харківщина. - 1947. - 17 лип.
Відомості про роботу Палацу піонерів у парку влітку.
125. Верлинская П. Для юных харьковчан / П. Верлинская // Крас. знамя. - 1947. - 17 авг.
Стаття завуча Палацу піонерів.
126. Мініна А. Палацу піонерів - 12 років / А. Мініна // Соціаліст. Харківщина. - 1947. - 21 верес.
127. Дворец счастливой детворы : [подборка материалов] // Крас. знамя. - 1948. - 24 янв.: 7 фото. - Содерж.: Воспитание патриотов : [новые формы работы] / Д. Трусевич ; Юные таланты : [о работе кружков] / П. Верлинская ; "Поэма о силе, ловкости, красоте" : [кружки - балетный и худож. гимнастики] / Л. Строков ; Сказка / А. Кремнев ; "Наш город" : [кружковцы готовят альбом о Харькове] ; Авиамоделисты ; Пионерские сборы [председателей советов дружин] ; В комнате Ленина - Сталина.
128. Дворец пионеров в новом учебном году // Крас. знамя. - 1948. - 14 сент.
129. Брусиловский Р. Дом счастливой детворы / Р. Брусиловский // Крас. знамя. - 1949. - 16 янв.
130. Сказбуш М. Палац : [нарис] / М. Сказбуш // Соціаліст. Харківщина. - 1949. - 6 листоп.
Автор - харківський письменник, в довоєнний час керував літературною студією Палацу піонерів.
131. Быховская Л. Дворец счастливой детворы / Л. Быховская // Пионерия. - 1955. - № 11. - С. 8-10.
132. Верлинская П. За увлекательный разумный досуг / П. Верлинская // Крас. знамя. - 1956. - 30 июня.
133. Дворец счастливой детворы // Крас. знамя. - 1957. - 25 авг.
134. Бабич Г. У цьому самому будинку... : [робота гуртків] / Г. Бабич // Соціаліст. Харківщина. - 1957. - 29 жовт. : фото.
135. Міхіна Н. День в Палаці піонерів / Н. Міхіна // Соціаліст. Харківщина. - 1959. - 7 жовт.
136. В палаці піонерів // Ленін. зміна. - 1959. - 4 груд. : фото.
137. Якунин А. Счастливой детворе / А. Якунин // Крас. знамя. - 1961. - 20 авг.
Стаття заступника голови Харківського раднаргоспу містить заклик до підприємств Харкова допомогти у реконструкції нового приміщення Палацу піонерів.
138. Ісаков Я. Палац в саду : [до відкриття Палацу піонерів в новому будинку по вул. Сумській, 37] / Я. Ісаков, І. Мілов // Соціаліст. Харківщина. - 1962. - 19 трав.
139. Про відновлення найменування Харківського Палацу піонерів і окремих підприємств Чернігівської області Української РСР : постанова Ради Міністрів УРСР від 21 листоп. 1963 р. // Зб. постанов і розпоряджень уряду УРСР. - 1963. - № 11. - С. 48. - Із тексту: Відновити найменування Харківського Палацу піонерів і надалі іменувати його - Харківський Палац піонерів ім. П. П. Постишева.
140. Горюн В. Харьковскому дворцу пионеров - 30 лет / В. Горюн // Крас. знамя. - 1965. - 5 сент.
Директор Палацу розповідає про діяльність закладу.
141. Музей комсомолу Харківщини [відкрито у Палаці піонерів] // Вечір. Харків. - 1970. - 24 квіт.
142. Костюк Д. Незабутнє ім'я : [святкування 35-річчя] / Д. Костюк, В. Пустоваров // Ленін. зміна. - 1970. - 12 верес.
143. Долганов В. Про вірність, мужність, відвагу / В. Долганов // Соціаліст. Харківщина. - 1975. - 25 лип. : фото. - (Увага: в Харкові зйомка).
Про зйомки художнього фільму "Втеча з Палацу" (к/ст. ім. Довженка; реж.: В. Попков, М. Малецький; сценарій А. Ініна). Маленькі вихованці Харківського Палацу піонерів намагаються втекти з дому, щоб допомогти народу Абіссінії в боротьбі проти італійських фашистів. В головних ролях знялися К. Степанков, В. Конкін, Р. Ткачук, О. Мовчан. Прототипом героя В. Конкіна став працівник Палацу П. Л. Слонім.
144. Сашин А. Палац щасливої дітвори / А. Сашин, Р. Вербовий // Ленін. зміна. - 1975. - 22 листоп. : фото.
145. Лесів Р. Свято поколінь : [урочистості з нагоди 40-річчя Палацу] Р. Лесів // Ленін. зміна. - 1975. - 25 листоп. : фото.
146. Лебедєва В. Важлива ланка виховання юних / В. Лебедєва // Вечір. Харків. - 1978. - 13 груд.
147. Кривко Л. Серьезные дела юных / Л. Кривко // Крас. знамя. - 1979. - 7 окт.
148. Піонерське слово - надійне слово // Ленін. зміна. - 1980. - 15 листоп.
149. [Оголошення про відкриття музею історії Палацу піонерів] // Вечір. Харків. - 1982. - 12 квіт.
150. Те саме // Крас. знамя. - 1982. - 20 апр.
151. Жовтенятам! Друзям жовтенят! // Ленін. зміна. - 1985. - 18 квіт.
5 вересня 1985 р. виповниться 50 років від дня відкриття Харківського Палацу піонерів і школярів.
152. Акимова Н. Подорож у щасливе дитинство / Н. Акимова // Ленін. зміна. - 1985. - 4 лип.
Харківський Палац піонерів готується до свого 50-річчя.
153. Нагорный Д. Дворец пионерской мечты /Д. Нагорный // Юный ленинец. - 1985. - 4 сент. : фото.
154. Іваненко Б. Вічно юний / Б. Іваненко // Ленін. зміна. - 1985. - 10 верес.
Харків, Україна, Радянський Союз широко відзначили 50-річний ювілей першого в СРСР Палацу піонерів.
155. [Святкування 50-річчя Харківського Палацу піонерів] // Прапор. - 1985. - № 11. - С. 192. - (Літ.- мист. хроніка).
Відомості про колишніх вихованців Палацу піонерів і школярів.
156. Постишев Л. Пам'ять - це те, що залишається жити й після людини... : інтерв'ю з онуком П. П. Постишева - моск. інж. Л. Постишевим / записав І. Серьогін // Ленін. зміна. - 1985. - 5 жовт.
Враження від перебування у Палаці.
157. Таранушко Е. Дворец моего детства : [воспоминания о Дворце пионеров послевоен. лет] / Е. Таранушко // Гор. газета. - 1998. - № 8 (февр.).
1.4 Палац у 1991-2010 рр.
158. Столбецов О. Зачем туристу дворец? : [о переподчинении турист.-краеведч. отдела обл. станции юных туристов] / О. Столбецов // Веч. Харьков. - 1994. - 28 июня.
159. Ковальская О. ЦДДЮТ готовится к своему 60-летию / О. Ковальская // Слобода. - 1995. - 22 апр.
160. Макеев М. В. Территория, свободная от политики : интервью с дир. Дворца М. В. Макеевым / записал Л. Пономарев // Слобода. - 1997. - 27 авг.
161. Камынина С. Любишь природу? Не плати : [работа кружков] / С. Камынина // Гор. газета. - 1998. - 5 марта.
162. Чернова Н. Самое интересное время : [работа в дни весен. каникул] / Н. Чернова // Слобода. - 1998. - 23 марта.
163. Дворец для ребячьих сердец : [традиц. день открытых дверей] // Веч. Харьков. - 1998. - 16 сент.
164. Басов А. Дворец открывает двери. Не только детям : [день открытых дверей] / А. Басов // Веч. Харьков. - 1998. - 17 сент. : фото.
165. Тарасова Л. Академик и митрополит чествуют клуб / Л. Тарасова // Веч. Харьков. - 1998. - 19 нояб.
На головному корпусі Палацу відкрито пам'ятну дошку на честь I Всеукраїнської краєзнавчої конференції (травень 1925 р.), яка відбулася в цій будівлі.
166. [На боковій стіні Палацу відкрито меморіальну дошку на честь І Всеукраїнської краєзнавчої конференції, яка відбулася у цьому будинку в травні 1925 р.] // Слобід. край. - 1998. - 24 листоп. : фото.
167. Логачева Р. Открыты двери каждый день : [работа Дворца] / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 1999. - 28 авг.
168. На площади у Дворца будет весело : [программа празднования годовщины основания Дворца] // Слобода. - 1999. - 31 авг.
169. Шуклинова А. Не пионеры, но по-прежнему талантливы : [день открытых дверей] / А. Шуклинова // Веч. Харьков. - 2000. - 7 сент. : фото. 170. Чигрин В. Засяяла вбранням оновлена зала [Палацу] / В. Чигрин // Панорама. - 2002. - 20 верес. - С. 15.
171. Беловец О. Вместо Дворца детского творчества - Дом молодежи? : [о предполагаемой перестройке Дворца] / О. Беловец // Комсомол. правда в Украине : Харьк. вып. - 2004. - 11 сент.
172. Нарыжная Л. Дворец детей / Л. Нарыжная // Слобода. - 2004. - 14 сент.
173. Топоркова Н. Дворцовый "переворот" : пятизвездочная гостиница Харькову нужна, но... : [о предполагаемом переселении Дворца в др. здание] / Н. Топоркова // Время. - 2007. - 22 июня.
174. Шеховцова Н. Снести Дворец детского и юношеского творчества - значит разрушить не только его стены / Н. Шеховцова // Время. - 2007. - 19 июля.
2 Нагородження
175. Про нагородження Харківського обласного Палацу піонерів і школярів ім. П. П. Постишева орденом Дружби народів : указ Президії Верхов. Ради СРСР від 19 верес. 1985 р. // Вечір. Харків. - 1985. - 20 верес.
176. Те саме // Соціаліст. Харківщина. - 1985. - 20 верес.
177. Про нагородження орденами і медалями СРСР працівників Харківського обласного Палацу піонерів і школярів ім. П. П. Постишева, які найбільш відзначилися : указ Президії Верхов. Ради СРСР від 13 груд. 1985 р. // Відомості Верхов. Ради СРСР. - 1985. - № 51. - С. 899. - Із тексту: орденом "Знак Пошани" Байдалінова Геннадія Петровича - керівника гуртків; медаллю "За трудову доблесть" Гаражина Валерія Григоровича - методиста; медаллю "За трудову відзнаку" Радзиєвську Віру Євгенівну - керівника гуртків.
178. Про нагородження працівників Харківського обласного Палацу піонерів та школярів ім. П. П. Постишева Почесною Грамотою [Бобрової Валентини Євгенівни - методиста] та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР [Фаворова Євгена Ілліча - завідуючого відділом] : указ Президії Верховної Ради СРСР від 10 грудня 1985 р. // Відомості Верхов. Ради УРСР. - 1985. - № 52. - С. 1349-1350.
179. Те саме // Соціаліст. Харківщина. - 1985. - 11 груд.
* * *
180. Висока нагорода : [про нагородж. орденами та медалями працівників освіти, у т. ч. орденом Трудового Червоного Прапора - Найпак Олександри Михайлівни, кер. гуртків, орденом "Знак Пошани" - Слонима Петра Львовича, худож. керівника] // Соціаліст. Харківщина. - 1966. - 7 жовт.
181. Орден Дружби народів - Палацу піонерів // Вечір. Харків. - 1985. - 14 листоп.
182. С наградой, пионерский Дворец // Правда Украины. - 1985. - 15 нояб.
183. Шабельський О. Орден на прапорі Палацу піонерів / О. Шабельський // Вечір. Харків. - 1985. - 15 листоп.
В Палаці культури ХЕМЗу відбулося урочисте вручення ордену Дружби народів Палацу піонерів та школярів.
184. Орден на знамени Дворца пионеров // Учит. газета. - 1985. - 16 нояб.
185. Орден на прапорі Палацу // Ленін. зміна. - 1985. - 16 листоп.
186. Шабельский О. Орден на знамени Дворца пионеров / О. Шабельский // Крас. знамя. - 1985. - 16 нояб.
3 Науково-методична робота
187. Собко Г. Заочна конференція [з художнього виховання дітей організована Харківським палацом піонерів] / Г. Собко // На зміну. - 1935. - 16 берез. 188. Верлінська П. Палац піонерів і школи : [про метод. та орг. допомогу Палацу піонерів школам Харкова] / П. Верлінська // Молодь України. - 1951. - 29 верес.
189. Заливадный Д. Когда они приходят сами / Д. Заливадный // Учит. газета. - 1968. - 8 авг.
Про досвід роботи університету загінного вожатого-виробничника при Палаці піонерів.
190. Іванов Ю. В першу мандрівку - з учителем / Ю. Іванов // Ленін. зміна. - 1980. - 22 січ.
Стаття завідувача туристсько-краєзнавчого відділу про організацію дитячого туризму.
191. Троцко Г. На марші - ЮДПД / Г. Троцко, М. Кравцов // Ленін. зміна. - 1980. - 14 жовт.
У Палаці піонерів відкрився республіканський семінар-нарада відповідальних за роботу юнацьких добровільних пожежних дружин.
192. Рядки у рапорт // Ленін. зміна. - 1982. - 20 квіт.
У Палаці відбулася нарада директорів районних будинків піонерів.
193. Власюк М. Страна счастливого детства / М. Власюк // Работа и жизнь. - 2000. - 19 июня - 2 июля.
Палац провів обласний конкурс "Позашкільна установа року".
3.1 Видання Палацу
194. *Гольдберг Г. Б. Список літератури до 1-го травня для бібліотекарів і піонер-робітників / Г. Б. Гольдберг. - Х. : учб. друк. Палацу піонерів та жовтенят, 1937. - 15 с.
195. Семенова-Найпак О. Десять танців / О. Семенова-Найпак. - Х., 1937. - 49 с. - (В допомогу вожатому ; № 9).
196. План роботи Палацу на квітень - червень 1937 р. - Х., 1937. - 34 с. - Наприкінці вид. зазначено : Директор Палацу Ю. Дашевський.
197. План роботи на червень - серпень [1937 р.]. - Х., 1937. - 38 с. - Наприкінці вид. зазначено : Директор Палацу Ю. Дашевський.
198. *Что читать ученику первого класса / сост. Ф. Гурвич. - Х., 1937.
199. Набір до гуртків Палацу на 1938-39 навчальний рік. - Х., 1938. - 6 с.
200. План роботи на червень - серпень [1938 р.]. - Х., 1938. - 12 с. - Наприкінці вид. зазначено : Дирекція Палацу піонерів.
201. *Балик Ж. Как изготовить бобину зажигания авиамодельного мотора / Ж. Балик. - Х., 1939. - 10 с. : ил.
202. *Збірка матеріалів на допомогу керівникам технічних та натуралістичних гуртків / Харк. обл. дит. техн. станція, Харк. обл. дит. с.-г. станція, Харк. обл. Палац піонерів. - Х., [1939]. - 16 с. : ілюстр.
203. *Міська виставка дитячих подарунків XVIII з'їздові ВКП(б) та малюнків, поданих на конкурс в ознаку 125-річного ювілею з дня народження Т. Г. Шевченка [Образотворчий матеріал] : живопис, малюнок, графіка, скульптура, худож. вишивання, архітектур. проекти : [каталог]. - Х., [1939]. - 27 c., 28 арк. ілюстр. 204. *Тематика для творческой работы ко дню 60-летия со дня рождения великого учителя и вождя Иосифа Виссарионовича Сталина : (материалы комнаты Ленина - Сталина Харьк. дворца пионеров). - Х., 1939. - 12 с. - (В помощь юному художнику).
205. Положение о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу учащихся старших классов школ г. Харькова под девизом "Знание - сила". - Х., 1971. - 11 с.
206. Методические рекомендации в помощь работникам школ и домов пионеров / Харьк. гор. совет пионер. орг. им. В. И. Ленина, Харьк. дворец пионеров и школьников им. П. П. Постышева ; сост.: Р. К. Михайленко, В. Е. Боброва, Р. С. Иванова и др. - Х., 1975. - 26 с.
207. Методические рекомендации в помощь старшему пионерскому вожатому / сост.: Л. В. Гизова, С. А. Боброва. - Х., 1985. - 24 с.
208. Сборник авторских программ. - Х., 1993. - 145 с.
209. Сборник методических рекомендаций, сценариев для работников школ и внешкольных учреждений. - Х., 1993. - 42 с.
210. Вчимося заповідувати : довідк. матеріал для керівників творч. учн. об-нь / уклад.: І. В. Лопатіна, Л. І. Старко, О. І. Ярошенко. - Х., [2000]. - 12 с.
211. Юні натуралісти Харківщини на порозі ІІІ тисячоліття / уклад.: І. В. Лопатіна, Л. І. Старко, О. І. Ярошенко. - Х., 2000. - 22 с.
212. Відділ біології Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості (1934-2000) : бібліогр. покажч. / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. держ. акад. культури ; уклад.: В. М. Грама, В. Л. Білинська, Я. Д. Сулим. - Х., 2001. - 38 с.
213. Екологічний вісник : [інформ.-метод. зб.]. - № 1 (2001). - Х., 2001 - . - На момент укладання бібліогр. покажч. вийшло 10 номерів вид.
214. З досвіду роботи керівників художніх колективів : (метод. розробки та рек.). - Х., 2001. - 42 с. - Зміст: Хор "Весняні голоси" - старіший колектив в Україні / С. Прокопов ; Хор "Скворушка" - сучасні методики навчальної роботи / Ю. Іванова ; Дитячий театр ляльок - проблеми і рішення / М. Веліт ; Театр музичного світложивопису - нетрадиційний вид мистецтва / І. Прищенко ; Ансамбль класичної гітари. Робота з початківцями / С. Москаленко. 215. Зав'язь : [зб. кращих творів слухачів гуртка літ. творчості]. - № 1 (2001). - Х., 2001 - . - На момент укладання бібліогр. покажч. вийшло 4 номери вид.
216. *Макеєв М. В. Нова хода в нову епоху. Нові технології формування здорового способу життя у дітей і підлітків в умовах сучасного позашкільного закладу : навч.-метод. посіб. для позашкіл. навч. закладів / М. В. Макеєв, М. С. Гончаренко. - Х., 2001. - 268 с.
217. Організація навчально-виховної роботи в дитячому оркестрі народних інструментів : (метод. рек.) / уклад. В. М. Городовенко. - Х., 2001. - 26 с.
218. Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості : (до 65-річчя заснування) : бібліогр. покажч. / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва. - Х., 2001. - 52 с. 219. Валеологічна культура користування комп'ютером : наук.-метод. посіб. / Харк. обл. палац дит. та юнац. творчості, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: М. С. Гончаренко та ін.]. - Х. : ХНУ, 2002. - 82 c. : ілюстр.
220. *Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості. - Х., 2002.
221. Дивограй : [поет. зб.] / за заг. ред. О. С. Тараненко. - Х., 2003. - 26 с.
222. Інформаційно-методичний збірник : Рекомендації. Робочі матеріали. Документи освіти. - № 1 (2004). - Х., 2004 - . - На момент укладання бібліогр. покажч. вийшло 16 номерів вид.
223. Лісовичок : інформ.-метод., практ. матеріали / Харк. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва, Голов. упр. освіти і науки Харк. облдержадмін., Харк. обл. орг. т-ва лісівників України, Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості. - № 1 (2004). - Х., 2004. - . - На момент укладання бібліогр. покажч. вийшло 10 номерів вид.
224. Літо-2004 : наук-метод., практ., інф. зб. / за заг. ред. Л. А. Смирнової. - Х., 2004. - 57 с.
225. Місто моє... : зб. творів юних поетів - учасників конкурсу, присвяч. 350-річчю м. Харкова / за заг. ред. О. С. Тараненко. - Х., 2004. - 30 с.
226. Педагогічна майстерня : [наук.-метод. зб.]. - № 1 (2004). - Х., 2004 - . - На момент укладання бібліогр. покажч. вийшло 9 номерів вид.
227. Звоницький Е. Супутник юного натураліста та еколога / Е. Звоницький, В. Овелян / Харк. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи, Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. держ. зоол. парк. - [Х.] : Наш городок, 2005. - 299 с.
228. На допомогу юним дослідникам : зб. матеріалів щодо орг. роботи гуртків юних генетиків-селекціонерів, наук.-дослідн. роботи з юними генетиками-селекціонерами, матеріали щодо участі у Всеукр. конкурсі "Юний селекціонер" / редкол.: В. К. Овелян, Л. А. Смирнова, В. Г. Глазунов ; за заг. ред. М. В. Макеєва. - Х., 2005. - 42 с.
229. Паспорт здоров'я школяра / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, каф. валеології філософ. ф-ту, Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості ; розробники: М. С. Гончаренко, О. О. Коновалова, В. Г. Глазунов. - Х., 2005. - 30 с.
230. Палацу 70 : поет. твори переможців ІІ обл. конкурсу юних літераторів "Слово. Образ. Митець" / упоряд. О. С. Тараненко. - Х., 2005. - 20 с.
231. Тези науково-дослідницьких робіт учнів - членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України (2004-2005 роки) / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. терит. від-ня Малої акад. наук України ; редкол.: В. Є. Радзієвська та ін. - 2005. - 79 с.
232. Довідник юного натураліста : (метод. поради з орг. екол.-натураліст. роботи) / редкол.: О. І. Ярошенко, Л. І. Старко, В. Г. Глазунов ; за заг. ред. М. В. Макеєва. - Х., 2006. - 31 с.
233. ІІ Барабашовські читання учнів і студентів з астрономії, 31 березня 2007 р. : тези доп. / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. терит. від-ня Малої акад. наук України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; під заг. ред. В. Є. Радзієвської. - Х., 2007. - 12 с.
234. Голодомор в Україні. 1932-1933 : метод. рек., інформація, бібліографія на допомогу вчителям та керівникам творч. учн. об-нь щодо проведення позашкіл. заходів / за заг. ред. М. В. Макеєва. - Х., 2007. - 11 с.
235. Горшкова О. А. Навчальні екскурсії в музей природи ХНУ [ім.] В. Н. Каразіна / О. А. Горшкова. - Х., 2007. - 14 с.
236. Довідник юного натураліста : (метод. поради з орг. екол.-натураліст. роботи) / редкол.: О. І. Ярошенко, Л. І. Старко, В. Г. Глазунов ; за заг. ред. М. В. Макеєва. - Х., 2007. - 30 с.
237. Кабацька О. В. Формування здорового способу життя молодого покоління як засіб соціалізації / О. В. Кабацька. - Х., 2007. - 18 с.
238. Методичні матеріали щодо організації науково-дослідницької діяльності учнів - членів Малої академії наук України у 2007-2008 навчальному році : (до наради спеціалістів управлінь (відділів) освіти Харк. обл.) / за заг. ред. О. Ю. Дроботової. - Х., 2007. - 45 с.
239. Новорічна окраса : обл. конкурс-акція "Замість ялинки - зимовий букет" : [Образотворчий матеріал] / Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Харк. обл., Харк. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи, Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості ; текст О. Ярошенко. - Х. : Райдер, 2007. - 20 с. : ілюстр.
240. Стипендіати Почесного громадянина м. Харкова Петра Львовича Слоніма : (вихованці Харк. обл. Палацу дит. та юнац. творчості 2005-2007 рр.) / упоряд. Л. М. Гопта. - Х., 2007. - 20 с. 241. У вінок Сковороді : [поет. зб.] / уклад. О. С. Тараненко. - Х., 2007. - 22 с.
242. Глазунов В. Діти раннього та підліткового віку : (зб. наук. пр.) / В. Глазунов ; за заг. ред. М. В. Макеєва. - Х., 2008. - 102 с. - На звороті обкл. назва: Діти молодшого та підліткового віку.
243. "Жили-були" 45 років : [метод. рек. для дит. колективів театрів ляльок] / за заг. ред. М. В. Макеєва. - Х., 2008. - 10 с.
244. З Палацом назавжди : до 100-річчя Почес. громадянина м. Харкова Слоніма Петра Львовича / упоряд.: Т. Є. Підберезкіна, Л. М. Гопта ; за заг. ред. М. В. Макеєва. - Х., 2008. - 30 с.
245. IV Барабашовські обласні наукові читання учнів та студентів з астрономії : тези доп. / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. терит. від-ня Малої акад. наук України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; упоряд. В. Л. Мігунов. - Х., 2009. - 10 с.
246. VII обласна наукова конференція старшокласників "Традиції та сучасне у культурі народів Слобожанщини" : тези доп. / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. терит. від-ня Малої акад. наук України ; упоряд. Л. В. Бондаренко. - Х., 2009. - 18 с.
247. З природою у дружбі : ілюстр. кат. кращих творчих, наук., дослідн. та експерим. робіт школярів та учн. колективів Харківщини за підсумками обл. учн. екологічних акцій, конкурсів, виставок / Держ. упр. охорони навколишнього природ. середовища в Харк. обл., Харк. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи, Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості ; упоряд. В. І. Молчанова. - Х. : Райдер, 2009. - 60 с., [12] арк. ілюстр. : ілюстр.
248. Науково-дослідницька робота з учнями за еколого-натуралістичним напрямком у системі Малої академії наук України : (метод. рек.) / упоряд. Н. С. Огурцова. - Х., 2009. - 35 с.
249. Рубаненко-Крюкова М. Ю. Одаренные дети, особенности работы с ними в системе внешкольного образования / М. Ю. Рубаненко-Крюкова, В. Л. Мигунов. - Х., 2009. - 26 с.
250. Це буде наше рандеву... : [твори переможців VI обл. конкурсу юних літераторів "Слово. Образ. Митець"] / за ред. О. С. Тараненко. - Х., 2009. - 39 с.
251. V Барабашовські обласні наукові читання учнів та студентів з астрономії : тези доп. / Харк. обл. Палац дит. та юнац. творчості, Харк. терит. від-ня Малої акад. наук України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; упоряд.: А. М. Грецький, В. Г. Шевченко. - Х., 2010. - 11 с.
252. Слово. Образ. Митець : поет. зб. / за ред. О. С. Тараненко. - Х., 2010. - 36 с.
3.2 Публікації співробітників
253. Гуревич Р. Библиотека Харьковского Дворца пионеров и октябрят им. П. П. Постышева / Р. Гуревич // Крас. библиотекарь. - 1936. - № 8. - С. 68-72.
Стаття завідувачки бібліотеки Палацу.
254. Якуба О. Про роботу Харківського Палацу піонерів / О. Якуба // Комуніст. освіта. - 1938. - № 10. - С. 152-158.
255. Верлинская П. В кабинете пионерского актива : [опыт работы Дворца] / П. Верлинская // Вожатый. - 1948. - № 8. - С. 19-20.
256. Слонім П. Л. Художнє виховання дітей у гуртках палацу піонерів / П. Л. Слонім // Рад. школа. - 1959. - № 6. - С. 74-77.
257. Ткачук Л. М. В походе - юные туристы / Л. М. Ткачук // Физ. культура в шк. - 1966. - № 8. - С. 26-27.
Методика організації занять в туристичних гуртках Палацу.
258. Дундукова Е. И. Из опыта организации туристско-краеведческой работы в Харьковском дворце пионеров и школьников им. П. П. Постышева / Е. И. Дундукова // Материалы Харьк. отд. Геогр. О-ва Союза ССР. - 1967. - Вып. 4. - С. 143-146.
259. Вертейм С. М. Детский цирк на школьной сцене / С. М. Вертейм // Физ. культура в шк. - 1971. - № 10. - С. 32-36.
Досвід роботи організатора цирку "Усмішка" в Харківському Палаці піонерів.
260. Якушенко Я. Харьковская "Тропинка" / Я. Якушенко // Воспитание школьников. - 1972. - № 6. - С. 72-73.
261. Радзиевская В. Из опыта работы юных археологов [Харьковского Дворца пионеров и школьников] / В. Радзиевская // Нар. образование. - 1976. - № 7. - С. 49-51.
262. Левин В. А. Воспитание творчества / В. А. Левин. - М. : Знание, 1977. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология").
Керівник літературної студії Палацу, поет В. Левін, узагальнюючи свій педагогічний досвід, розглядає психологічні закономірності дитячої творчості.
263. Прокопов С. Н. Очерки по методике детского хорового воспитания и образования / С. Н. Прокопов ; Харьк. зон. каб. учеб. заведений искусства и культуры, Харьк. гос. ин-т искусств им. И. П. Котляревского. - Х., 1990. - 33 с.
Автор узагальнює власний досвід керівництва хором "Весняні голоси".
264. Джмелі та оси "Соснової гірки" / І. В. Бабій, В. М. Грама, М. А. Філатов, Б. М. Якушенко // Зелений світ. - 1993. - № 12 (листоп.). - За матеріалами доп. "Досвід створення шкільного ентомологічного заказника "Соснова гірка" при Харківському Палаці піонерів та школярів" на IV школі-семінарі з прогр. "Трибуна".
265. *Гончаренко М. С. Изучение влияния учебной нагрузки в условиях работы на компьютере на показатели познавательной активности ребенка / М. С. Гончаренко, М. В. Макеев, Т. Л. Довгопол // Экология и здоровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов : тр. науч-техн. конф., 7-11 июня 1999 г., Щелкино, АР Крым. - Х., 1999. - С. 211-212.
266. *Изучение адаптогенных возможностей сиропа "Валеотон" / Т. Л. Довгопол, К. П. Лемешко, А. В. Гончаренко, М. В. Макеев // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології в сучасних умовах : зб. наук. пр. Кіровоград. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 1999. - С. 184-189.
267. *Прокопов С. Н. О значении эмоционально-образного восприятия детей в работе над выразительностью исполнения / С. Н. Прокопов // Проблемы развития хорового творчества и исполнительства : сб. материалов и тез. Междунар. науч.-практ. конф. - Крым, 1999. - С. 13-15.
268. Дмитрієва О. М. Музей історії Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості / О. М. Дмитрієва // Краєзнавство. - 2001. - № 1/4. - С. 65-66.
269. Іванова Ю. М. Дитяча хорова культура Харківщини останньої третини ХХ ст. : автореф. ... канд. мистецтвознав. / Ю. М. Іванова ; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2001. - 20 с.
Дисертацію написано з урахуванням досвіду керівництва хором "Скворушка".
270. Довгопол Т. Л. Опыт создания и апробации программы психолого-педагогической поддержки детей разных возрастных групп / Т. Л. Довгопол // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-13 квіт. 2002 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Укр. асоціація валеологів, Обл. Палац дит. та юнац. творчості. - Х., 2002. - С. 98-101.
З досвіду роботи психологічної служби Палацу.
271. Макеєв М. В. Програма впровадження нової парадигми валеоосвіти та комплексного оздоровлення дітей та молоді / М. В. Макеєв, М. С. Гончаренко // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-13 квіт. 2002 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. дер. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Укр. асоціація валеологів, Обл. Палац дит. та юнац. творчості. - Х., 2002. - С. 142-159.
Досвід роботи Центру валеологічних знань Палацу.
272. Набока И. Е. Валеологическое оздоровление детей в Харьковском областном Дворце детского и юношеского творчества / И. Е. Набока // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-13 квіт. 2002 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. дер. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Укр. асоціація валеологів, Обл. Палац дит. та юнац. творчості. - Х., 2002. - С. 162-165.
273. Набока І. Є. Валеологічні аспекти виховання дітей та молоді в позашкільних закладах / І. Є. Набока // Біологія та валеологія. - Х., 2002. - Вип. 5. - С. 131-135.
274. Набока І. Є. Валеологічні аспекти відродження народних традицій - шлях до духовного збагачення нації / І. Є. Набока // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 квіт. 2005 р. - Х., 2005. - Т. 1, [ч. 2]. - С. 115-119.
Досвід роботи Родинного клубу здорового способу життя "Гармонія".
275. Овелян В. К. Формування здорового способу життя засобами еколого-натуралістичного навчання та виховання : з досвіду роботи відділу прикладної біології Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості / В. К. Овелян // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 квіт. 2005 р. - Х., 2005. - Т. 1, [ч. 2]. - С. 120-124.
276. Овелян В. К. Здоров'я дітей через освіту в позашкільному закладі / В. К. Овелян // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2006 р. - Х., 2006. - Т. 2. - С. 121-124.
На прикладі еколого-натуралістичної діяльності відділу прикладної біології.
277. Макеєв М. В. Впровадження нової парадигми формування культури здоров'я та комплексного оздоровлення дітей та молоді у Харківському обласному Палаці дитячої та юнацької творчості / М. В. Макеєв, І. Є. Набока, О. В. Кабацька // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 квіт. 2007 р. - Х., 2007. - Т. 4. - С. 101-106.
278. Набока І. Є. Вивчення українських оздоровчих традицій у позашкільному навчальному закладі / І. Є. Набока // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 2-5 квіт. 2009 р. - Х., 2009. - Т. 3. - С. 218-226.
4 Культурно-просвітницькі заходи
279. Вечір Л. Толстого в Харківському палаці піонерів і жовтенят // Червоний шлях. - 1935. - № 12. - С. 215.
280. Безман Г. Карнавал [відбувся у Палаці до річниці Жовтневої революції] / Г. Безман // На зміну. - 1935. - 14 листоп.
281. Куличенко В. "Мы любим маму" : [о праздновании Междунар. жен. дня во Дворце] / В. Куличенко // Пионер. правда. - 1936. - 6 марта.
282. Костер на честь з'їзду // На зміну. - 1936. - 4 квіт.
У Палаці піонерів було влаштовано святкове вогнище на честь з'їзду комсомолу.
283. Дашевський Ю. Свято радості : [що підготував до дит. свята квітів Палац піонерів] / Ю. Дашевський // На зміну. - 1936. - 2 черв.
284. Безман О. Над палацом - "ворожий" літак : [військ.-спорт. гра вихованців Палацу] / О. Безман // На зміну. - 1936. - 12 жовт.
285. Щаслива юнь : [заходи Палацу до свята 1 Травня] // Соціаліст. Харківщина. - 1937. - 4 трав.
286. Показ талантів : [цикл звіт. концертів від. худож. виховання] // Соціаліст. Харківщина. - 1937. - 4 трав.
287. Оліна Р. Виставка [дитячих робіт] в Палаці піонерів / Р. Оліна // Соціаліст. Харківщина. - 1938. - 4 листоп.
288. Трублаини Н. Детвора на сцене : [III олимпиада дет. творчества во Дворце пионеров] / Н. Трублаини // Крас. знамя. - 1940. - 3 июня.
289. Мініна А. Виставка "Наше місто" / А. Мініна // Соціаліст. Харківщина. - 1947. - 22 листоп.
В Палаці піонерів відкрилася виставка, де представлені тематичні альбоми, монтажі, макети, які знайомлять з історією Харкова.
290. Пионерские "четверги" : [встречи с интерес. людьми для школ. актива] // Крас. знамя. - 1949. - 23 окт.
291. Битюк А. Развлекая - просвещать! / А. Битюк // Крас. знамя. - 1979. - 7 авг.
При Палаці піонерів працює міська дискотека для старшокласників.
292. Іванов Ю. "У боях за Батьківщину" : [конкурс, оголошений Палацом піонерів] / Ю. Іванов // Ленін. зміна. - 1980. - 19 черв.
293. Вертейм С. Свято фольклору / С. Вертейм // Вечір. Харків. - 1986. - 20 листоп.
В Палаці піонерів відбулося свято фольклорних колективів Харківщини.
294. Панін А. Свято юних автомобілістів [у Харківському Палаці піонерів] / А. Панін // Ленін. зміна. - 1987. - 7 лип.
295. Саміло В. Змагаються юні шахісти : [обл. шах. змагання на приз клубу "Біла тура" у Харк. палаці піонерів] / В. Саміло // Ленін. зміна. - 1987. - 17 груд.
296. Вертейм С. Встреча во Дворце пионеров [с группой ребят из Чернобыльской зоны] / С. Вертейм // Веч. Харьков. - 1991. - 30 апр.
297. Игра интеллекта : [финал обл. турнира по интеллект. играм среди старшеклассников во Дворце дет. и юнош. творчества] // Слобода. - 1993. - 3 июня.
298. Лопатина И. "Неделя детской музыки" [проводится по инициативе Дворца] / И. Лопатина // Слобода. - 1994. - 27 марта.
299. Заржицкий И. Детям - звания и награды : [викторина для школьников "Знатоки пожарного дела"] / И. Заржицкий // Событие. - 1994. - 6 апр.
300. Лопатина И. "Козацькі розваги" : [обл. конкурс среди старшеклассников] / И. Лопатина // Веч. Харьков. - 1994. - 19 апр.
301. Лопатина И. "Козацькі розваги" / И. Лопатина // Слобода. - 1994. - 20 апр. : фото.
302. Лопатина И. Есть порох в пороховницах : [финал обл. шоу-конкурса "Козацькі розваги"] / И. Лопатина // Событие. - 1994. - 23 апр.
303. Пилюгина Н. "Травневі барви" расцветают в апреле : [фестиваль дет. танца; организатор - ансамбль "Счастливое детство"] / Н. Пилюгина // Веч. Харьков. - 1994. - 28 апр.
304. Лопатина И. "Травневі барви" : [междунар. фестиваль дет. танца] / И. Лопатина // Время. - 1994. - 17 мая.
305. Лопатина И. "Травневі барви" / И. Лопатина // Слобода. - 1994. - 28 мая.
306. Котляр В. Лихие бабушки и внучки-проказницы : [конкурс "Бабушки и внучки"] / В. Котляр // Время . - 1994. - 5 нояб.
307. Ковальская О. Лучшие из лучших : [брейн-ринг во Дворце дет. и юнош. творчества] / О. Ковальская // Слобода. - 1995. - 26 апр.
308. Логачева Р. Вместо дерева - ветка / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 1996. - 11 янв.
У Палаці проходить виставка, присвячена екології краю.
309. Лопатина И. Ай да бабушки! : [обл. конкурс "Бабушки и внучки"] / И. Лопатина // Веч. Харьков. - 1996. - 15 янв. : фото.
310. Лопатина И. Волшебный свет детской сказки : [фестиваль юных талантов "Чарівний світ"] / И. Лопатина // Время. - 1996. - 4 мая.
311. Славина О. Путешествие в "Волшебный мир" : [муз. фестиваль] / О. Славина // Харьк. губерн. вести. - 1996. - 13-19 мая : фото.
312. Ура! Лето // Слобода. - 1996. - 29 июня. - (Каникулы).
В Палаці дитячої та юнацької творчості щотижня відбуваються розважальні програми для дітей.
313. Харьковская Д. Сильна Одесса знатоками, да и Харьков не лыком шит : [гор. чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" во Дворце] / Д. Харьковская // Слобода. - 1996. - 27 нояб.
314. Андрєєва В. Природа очима дітей / В. Андрєєва //Слобід. край. - 1997. - 29 берез.
Традиційна обласна виставка під такою назвою відкрилася в Палаці.
315. Андрєєва В. Природа очима дітей/ В. Андрєєва //Слобід. край. - 1997. - 19 квіт.
Підбито підсумки виставки-конкурсу дитячого малюнку.
316. Логвиненко Л. Засвітилися "зіроньки" : [заключ. концерт обл. конкурсу серед молодших школярів "Чарівний світ"] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 1997. - 22 квіт.
317. Мищенко Р. Однажды вечером : [финал обл. конкурса "Моя семья"] / Р. Мищенко // Веч. Харьков. - 1997. - 19 дек. : фото.
318. Ильин А. Каждая семья счастлива по-своему : [финал конкурса "Моя семья"] / А. Ильин // Время. - 1997. - 23 дек.
319. Моя родина - найкраща : [фінал конкурсу "Моя сім'я"] // Слобід. край. - 1998. - 3 січ.
320. Леонтьева О. Самые веселые из самых находчивых! : [финал гор. чемпионата КВН] / О. Леонтьева // Simon. - 1998. - 9-15 февр. : фото.
321. Лопатина И. Смеяться, право, не грешно... : [финал гор. чемпионата КВН] / И. Лопатина // Работа и жизнь. - 1998. - 9-15 февр.
322. Коробицын С. ...На "Славянский базарчик" : [отбороч. тур Всеукр. конкурса "Славянский базарчик" в обл. Дворце дет. и юнош. творчества] / С. Коробицын // Веч. Харьков. - 1998. - 7 апр.
323. Коробицын С. Перші кроки... : [фестиваль дет. эстрад. песни "Перші кроки" в обл. Дворце дет. и юнош. творчества] /С. Коробицын // Веч. Харьков. - 1998. - 7 апр.
324. Шевелева О. "Первые шаги" в большой мир эстрады / О. Шевелева // Время. - 1998. - 9 апр.
В Палаці відбувся фінал обласного фестивалю дитячої естрадної пісні.
325. Чернова Н. Проблемы Харьковского "Базарчика" : [дет. песен. фестиваль] / Н. Чернова // Слобода. - 1998. - 14 апр.
326. Турбин В Первые шаги к эстрадному Олимпу : [финал обл. фестиваля дет. эстрад. песни "Первые шаги"] / В. Турбин // Слобода. - 1998. - 21 апр.
327. Мищенко Р. "Грибные интрижки" из Пятихаток очаровали : [заключ. гала-концерт обл. конкурса худож. самодеятельности среди младших школьников "Волшебный мир-98"] / Р. Мищенко // Время. - 1998. - 30 июня.
328. Ніконова Н. Щасливий дебют / Н. Ніконова // Вісті Водолажчини. - 1999. - 27 квіт.
В Палаці дитячої та юнацької творчості відбувся фінал обласного фестивалю "Чарівний світ", учасниками якого були діти від 6 до 12 років.
329. Лагунова Т. Волшебный мир творчества : [традиц. конкурс юных талантов "Волшебный мир"] / Т. Лагунова // Работа и жизнь. - 1999. - 26 апр. - 2 мая.
330. На празднике в "Стране Читалии" // Событие. - 1999. - 6-12 мая.
В рамках Всеукраїнської акції "Живи, книго!" працівники Палацу підготували виставу, головними персонажами якої стали герої книг.
331. Цветкова Т. Летопись, найденная у бабушки в сундуке... : [финал ежегод. конкурса "История моей семьи"] / Т. Цветкова // Время. - 1999. - 25 дек.
332. Малышкина А. Защита юмора и интеллекта : [финал гор. конкурса КВН; V обл. конкурс-защита науч.-исслед. работ МАН] / А. Малышкина // Работа и жизнь. - 2000. - 28 февр. -5 марта.
333. Мызгин К. Нынче первоцветы не продает только ленивый : [выст. работ участников обл. конкурса "Первоцвет"] / К. Мызгин // Панорама. - 2000. - 21 апр. : рис.
334. Власюк М. Детство + красота : [обл. конкурс "Юная принцесса-2000"] / М. Власюк // Работа и жизнь. - 2000. - 8-15 мая.
335. Чигрин В. Гарбузи і бараболя - з пришкільного поля : [традицій. вист. плодів у Палаці] / В. Чигрин // Панорама. - 2001. - 19 жовт. - С. 15.
336. Пензева Р. Однажды в стране "Цветландия" : [конкурс "Юная принцесса"] / Р. Пензева // Панорама. - 2002. - 31 трав. - С. 15.
337. Щорічна виставка робіт юннатів у Харківському обласному Палаці дитячої та юнацької творчості // Біологія : метод. вісн. - Х., 2002. - № 9. - С. 22 : фото.
338. Драган Р. Нащадки пам'ять бережуть / Р. Драган // Слобід. край. - 2004. - 6 квіт.
Так називається Всеукраїнський конкурс дитячої творчості до 60-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Серед його організаторів на Харківщині - Палац.
339. Конкурси бувають різні // Журавлик. - 2004. - № 6 (черв.). - С. 3.
І етап конкурсу "Податки очима дітей", організований Державною податковою інспекцією Дзержинського району Харкова, відбувся в Палаці. В журі конкурсу - директор Палацу М. Макеєв, педагоги Т. Звенигородська, О. Дрегало.
340. Луценко Е. Глубина резкости / Е. Луценко // 15 минут. - 2008. - 16 мая.
Міжнародний дитячий фестиваль підводних зображень "Жива вода - Дельта" - складова Всесвітнього фестивалю підводних зображень (м. Марсель, Франція). Організатор - клуб підводної фотографії "Дельта".
341. Логвиненко Л. Талановиті діти Харківщини / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2008. - 18 листоп.
В Палац пройшов фінал конкурсу "Талановиті діти Харківщини" - складової частини Всеукраїнського благодійного фестивалю "Талановиті діти України". Оргкомітет фестивалю висловлює вдячність колективу Палацу на чолі з директором М. В. Макеєвим.
342. "Живая вода" снова в Харькове // Время. - 2010. - 20 апр.
Новорічні свята
343. Постышев П. П. Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку! / П. П. Постишев // Правда. - 1935. - 28 дек.
344. Куліченко В. Постишевська ялинка / В. Куліченко, М. Спектор, Л. Юзефович. - Х. ; Одеса, 1936. - 96 с. : ілюстр., фото.
Документально-художня розповідь про перше свято новорічної ялинки в Харківському Палаці піонерів.
345. Чотири тисячі ялинок // На зміну. - 1936. - 1 січ.
346. Безман Г. Гості будуть задоволені / Г. Безман // На зміну. - 1936. - 30 груд.
347. Безман Г. Свято почалося / Г. Безман // На зміну. - 1938. - 4 січ.
348. Кіпніс С. Перші дні / С. Кіпніс // На зміну. - 1939. - 6 січ.
349. Во дворце пионеров // Крас. знамя. - 1947. - 3 янв. : фото.
350. Сергеева М. История первой елки / М. Сергеева // Крас. знамя. - 1962. - 31 дек.
351. Слоним П. Л. Елка, зажгись! : рассказ рук. музея истории Дворца П. Л. Слонима о первой новогод. елке / записал К. Вадимов // Крас. знамя. - 1985. - 1 янв.
352. Звоницький Е. Новорічній ялинці - 50 / Е. Звоницький //Ленін. зміна. - 1986. - 1 січ. : фото.
353. Бабенко І. В гостях у свята/ І. Бабенко, В. Романовський // Ленін. зміна. - 1989. - 5 січ. : фото.
354. Ландман О. "Злиньте вогнями!.." : [про перше свято новоріч. ялинки] / О. Ландман // Ленін. зміна. - 1989. - 5 січ.
355. Елка с "Улыбкой" // Гор. газета. - 1998. - № 2 (янв.) : фото.
356. Печенежский А. Гвоздь программы истории Харькова, или Первая новогодняя елка / А.Печенежский // Неизвестный Харьков / видеоканал "Первая столица". - Х., 2006. - С. 194-196 : ил.
357. Егоров А. Праздник удался на славу! / А. Егоров // Время. - 2007. - 10 янв. : фото.
358. Зайнуллина Н. Путь к себе / Н. Зайнуллина // Веч. Харьков. - 2008. - 10 янв.
До Нового року колективи Палацу підготували виставу "Казки старого млина"; постановка та лібрето Н. Майорової, сценографія та костюми Л. Руденко, хореографія Р. Галенко, Ю. Шаповалової, музика Г. Фролова.
359. Романовський В. Місце зустрічі змінити не можна / В. Романовський // Слобід. край. - 2008. - 15 січ.
360. Зинченко Ю. Новый год в городе отметят скромнее / Ю. Зинченко // Комсомол. правда в Украине : Харьк. вып. - 2008. - 22 нояб. - С. 5.
Про новорічні заходи Палацу говорить його художній керівник Г. Фролов.
361. Зинченко Ю. Лучшим костюмом признали красный комбинезон с портретом Сталина / Ю. Зинченко // Комсомол. правда в Украине : Харьк. вып. - 26 дек. 2008. -1 янв. 2009. - С. 34 : фото.
Про перше новорічне свято 1935 р. згадують його режисер П. Л. Слонім та учасниці В. Сухарєва і Т. Нижегородцева.
362. Січнева І. Реабілітація ялинки / І. Січнева // Слобід. край. - 2008. - 27 груд. 363. Пасюта А. Елку реабилитировали в Харькове в 1935 году / А. Пасюта // Сегодня : Харьков. - 2008. - 30 дек. - С. 18-19 : фото.
364. *Тихонова И. День рождения елки : [история и сегодняш. день новогод. праздника во Дворце] / И. Тихонова // Труд-Украина. - 2008. - 26-29 дек. : фото.
365. Тихонова И. Первая елка - харьковчанка : "Харьковские известия" отыскали участников первого новогоднего хоровода / И. Тихонова // Харьк. известия. - 2009. - 3 янв. : фото.
366. Новорічний букет замість ялинки // Екологія сьогодні. - 2009. - 15 січ. : фото.
367. Гончарова Н. Как пионерам вернули Новый год / Н. Гончарова // Газета по-харьковски. - 2010. - 7-13 янв. - С. 7 : фото.
Конкурс для старшокласниць "Слобожаночка"
368. Ковальчук Н. Наши девушки просто прекрасны! : [финал первого обл. конкурса для старшеклассниц "Слобожаночка"] / Н. Ковальчук // Событие. - 1991. - 20 марта.
369. Гончаренко С. Первая "Слобожаночка" / С. Гончаренко // Веч. Харьков. - 1991. - 22 марта.
370. Ляшенко І. Обличчя "Слобожаночки" / І. Ляшенко // Вечір. Харків. - 1992. - 4 квіт.
371. Ступа Н. "Слобожаночка-93" / Н. Ступа // Событие. - 1993. - 6 апр.
372. Григоренко В. Слобожаночка - королева бала / В. Григоренко // Слобода. - 1994. - 26 марта.
373. Лопатина И. Мэри Поппинс и просто Мария на одной сцене / И. Лопатина // Событие. - 1994. - 30 марта.
374. Клецов А. Первыми на сцену вышли девушки... : [шоу-конкурс "Слобожаночка" и КВН] / А. Клецов // Время. - 1995. - 2 февр.
375. Лопатина И. "Слобожаночка-95" / И. Лопатина // Слобода. - 1995. - 22 февр. : фото.
376. Боженко Е. А кто у нас самая красивая? / Е. Боженко // Харьк. губерн. вести. - 1996. - 25-31 марта.
377. Рекало Ю. Слобожаночка-96 : весна, молодость, красота / Ю. Рекало // Слобода. - 1996. - 26 марта.
378. Міщенко Р. Ну-мо, слобожаночки! / Р. Міщенко // Панорама. - 1997. - № 15 (квіт.).
379. Талалай Н. Ласковое слово "Слобожаночка" / Н. Талалай // Работа и жизнь. - 1999. - 22-28 марта.
380. Малышкина А. Восемь из ста тридцати шести / А. Малышкина // Работа и жизнь. - 2000. - 27 марта-2 апр. : фото.
381. Селезнева Н. "Слобожаночка-2000" / Н. Селезнева // Слобода. - 2000. - 28 марта : фото.
5 Робота окремих колективів
382. Литвиненко З. Лист за кордон... : [про роботу клубу інтернац. дружби] / З. Литвиненко // Ленін. зміна. - 1964. - 17 лип.
383. Мироженко С. На вогник клубу "Ромашка" / С. Мироженко // Вечір. Харків. - 1982. - 5 листоп.
Клуб інтернаціональної дружби "Ромашка" проводить фестиваль дружби.
384. Бабенко І. Менеджери... зі шкільними ранцями : [шк. юних менеджерів при Палаці піонерів і школярів] / І. Бабенко // Ленін. зміна. - 1989. - 31 січ.
385. Кулинич О. От тусовки к лиге : беседа с рук. клуба знатоков О. Кулиничем / записала И. Румянцева // Время. - 1993. - 12 июня.
386. Иванова Н. "Имидж-центр" Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества - какой он? / Н. Иванова // Работа и жизнь. - 1998. - 19-25 янв.
387. Набока І. Є. Дітей учать, як бути здоровими : [Центр валеол. знань Палацу] / І. Є. Набока, Л. П. Омельчук // Харків'яни. - 2003. - 7-13 серп.
388. Куденко И. Индейцы в степях Украины : [кружок по изучению культуры индейцев Сев. Америки "Дети природы"] / И. Куденко // Главное. - 2008. - 26 апр. : фото.
Див. також №№ 7, 271-74, 277-78.
5.1 Наукові школи та гуртки
389. Ми бачили повне затмення [Сонця, 15 червня 1936 р.] // На зміну. - 1936. - 8 лип.
Про експедицію членів астрономічного гуртка Палацу на Кавказ.
390. Школа юних кібернетиків // Ленін. зміна. - 1975. - 6 верес.
391. Александрова А. "Кібік" крокуватиме Марсом : [шк. юних кібернетиків і програмістів] / А. Александрова // Соціаліст. Харківщина. - 1978. - 4 квіт.
392. Колодяжный В. Школьники изучают ЭВМ : [шк. юних кібернетиків і програмістів] / В. Колодяжный // Крас. знамя. - 1978. - 26 дек.
393. Харік Є. Програмування - друга грамотність / Є. Харік // Ленін. зміна. - 1985. - 22 жовт.
Члени школи юних кібернетиків та програмістів Харківського Палацу піонерів представляють Україну на Х Всесоюзній літний школі юних програмістів.
394. Коваленко И. Большая академия наук начинается с Малой / И. Коваленко // Время. - 1996. - 21 мая.
395. Рекало Ю. Открой свои тайны, Донец : [экспедиция кружка гидрогеологов по Северскому Донцу] / Ю. Рекало // Слобода. - 1996. - 22 июня : фот .
396. Лопатина И. Не бойтесь, математики! : [клуб "Эврика" на Междунар. фестивале юных математиков и физиков в Одессе] / И. Лопатина // Время. - 1996. - 15 окт.
397. Лопатина И. "Эврика" в Румынии / И. Лопатина // Время - 1997. - 7 окт.
Вихованці клубу "Еврика" А. Болтєнков і М. Бойко - призери Східноєвропейської олімпіади фізиків та математиків.
398. Чернова Н. Великі справи Малої Академії / Н. Чернова // Слобода. - 1998. - 3 квіт.
Харківське територіальне відділення МАН налічує 450 старшокласників, які під керівництвом педагогів та вчених ведуть науково-дослідну роботу.
399. Чернова Н. Столица оценит таланты : [IV обл. конкурс-защита науч.-исслед. работ членов Харьк. территор. отд-ния МАН] / Н. Чернова // Слобода. - 1999. - 13 апр.
400. Чернова Н. Спасибо, МАН, что ты есть : [участие харьк. школьников во Всеукр. конкурсе МАН] / Н. Чернова // Слобода. - 1999. - 1 июня.
401. Чернова Н. В добрый путь : [филол. направление деятельности Харьк. территор. отд-ния МАН] / Н. Чернова // Слобода. - 1999. - 3 авг.
402. Селезнева Н. Научно-техническую элиту растят в Харькове : [V обл. конкурс науч.-исслед. работ учащихся - членов МАН] / Н. Селезнева // Слобода. - 2000. - 18 апр.
403. Бондаренко Л. Підростає еліта науковців : [конкурс-захист наук.-дослід. робіт членів Харк. територ. від-ня МАН; філол. напрямок] / Л. Бондаренко // Журавлик. - 2000. - № 6 (черв.).
404. Александров Ю. В. 1-е Барабашовские чтения / Ю. В. Александров // Universitates. Наука и просвещение. - 2006. - № 2. - С. 83: фото.
Астрономічна школа МАН.
Див. також №№ 114, 231, 233, 238, 245-46, 248, 251, 261, 332.
5.2 Природознавчі колективи
405. Путря А. Каро та його друзі : [робота лаб. юннатів] / А. Путря // На зміну. - 1936. - 8 черв. : фото.
406. Кіпніс С. Піонери - учасники Нью-Йоркської виставки / С. Кіпніс // На зміну. - 1939. - 28 квіт.
Участь юних мічурінців та зоологів Палацу піонерів у Всесвітній виставці (Нью-Йорк, травень 1939 р.).
407. Рижская А. Клуб юных зоологов-краеведов / А. Рижская, Б. Якушенко // Крас. знамя. - 1964. - 12 марта.
408. Гості Києва - птахи // Зірка. - 1966. - 26 серп.
Відомості про роботу клубу юних зоологів.
409. Якушенко Б. Откройтесь, тайны / Б. Якушенко // Комсомол. знамя. - 1981. - 19 марта.
Стаття завідувача відділу біології про роботу гуртків.
410. Моргун В. Берегти природу - значить її знати / В. Моргун // Вечір. Харків. - 1982. - 15 берез. : фото.
411. Воловник С. Допоможіть мікрозаказнику / С. Воловник // Знання та праця. - 1985. - № 3. - С. 12-14.
412. Бежина Н. Породистый щенок бесплатно? Нет проблем / Н. Бежина // Панорама. - 1993. - № 2 (янв.) : фото.
413. Майская Т. Ура! Мультик! / Т. Майская // Гор. газета. - 1998. - 27 авг.
У відділі біології народився перший у Харкові гібрид осла та поні, який одержав ім'я Мультик.
414. Якобчук И. Школьники помогают ученым : [работа обществ. об-ния "Экоцентр"] / И. Якобчук // Панорама. - 2002. - 7 черв. - С. 15.
415. Ефанова М. Лошади ушли с банкета с модными прическами : [праздник в дет. конно-спорт. клубе "Сосновая горка"] / М. Ефанова // Веч. Харьков. - 2009. - 15 сент.
416. Тихонова И. Природоведение - вопрос политический : [страницы истории отд. приклад. биологии] / И. Тихонова // Харьк. известия. - 2009. - 6 окт. - С. 7 : фото.
417. Січнева І. Юним натуралістам - 75! : [з історії від. приклад. біології] / І. Січнева // Слобід. край. - 2009. - 14 жовт. - С. 8 : фото.
418. *Тихонова И. Природа - наше всё : [о развитии юннат. движения в Харькове, в частности, о деятельности отд. биологии]/ И. Тихонова // Труд-Украина. - 2009. - 30 окт. - С. 12-13.
Див. також №№ 212, 264, 275-76, 691.
5.3 Спортивно-технічні колективи
419. В помощь юному технику // Харьк. рабочий. - 1935. - 11 янв.
Відділ техніки Палацу піонерів організував консультацію для гуртківців при дитячому відділі ХДНБ ім. В. Г. Короленка.
420. Готуємось до Всеукраїнського дитячого гімнастичного свята // На зміну. - 1935. - 3 берез. : фото.
У Харківському Палаці піонерів почала роботу гімнастична школа.
421. Павел К. Клуб юних альпіністів / К. Павел // На зміну. - 1935. - 22 груд.
Стаття керівника клубу. Колектив розпочав роботу 18 грудня, нараховує 50 членів. Обговорено статут і програму. Йдуть заняття.
422. Безман Г. Юні піонери склали іспит : [робота автогуртка] / Г. Безман // На зміну. - 1936. - 10 квіт.
423. Перший в Союзі дитячий велоклуб [створено при Харківському Палаці піонерів] // На зміну. - 1936. - 10 квіт.
424. Приступа А. Модель залізничного моста : [робота залізн. лаб.] / А. Приступа // На зміну. - 1939. - 20 лют.
425. Куличенко В. Макет хаты-лаборатории [создали юные техники Дворца пионеров] / В. Куличенко // Пионер. правда. - 1940. - 12 июня : фото.
426. Цирик З. У юных шашистов Харькова : [шашеч. клуб под рук. Ю. А. Шмидта] / З. Цирик // Шахматы в СССР. - 1955. - № 1. - С. 28.
427. Миротин Б. В Харьковском дворце пионеров : [шашеч. секция шахмат.-шашеч. клуба] / Б. Миротин // Шахматы в СССР. - 1962. - № 10. - С. 311.
428. Энтузиасты звездоплавания // Крас. знамя. - 1963. - 22 окт.
Розповідь про реактивнокосмічну лабораторію Палацу. ЇЇ члени М. Малков, С. Баженов, Н. Беркман та Р. Дубинський в 1934-1935 рр. листувалися з К. Е. Ціолковським.
429. Энтузиасты звездоплавания // Крас. знамя. - 1964. - 19 февр.
Про реактивнокосмічну лабораторію.
430. Смоляков Н. Они еще не конструкторы : [работа мех. мастерской под рук. А. В. Любчича] / Н. Смоляков // Крас. знамя. - 1967. - 9 февр. : фото.
431. Столбецов О. О тех, кого манят горы... / О. Столбецов // Веч. Харьков. - 1992. - 16 июня.
Відомості про клуб юних альпіністів, який діяв у довоєнному Палаці піонерів.
432. Лопатина И. От новичков до чемпионов : [шашеч. клуб] / И. Лопатина // Работа и жизнь. - 1998. - 9-15 марта : фото.
Див. також №№ 284, 294-95, 299, 633, 675, 688.
Авіамодельні гуртки
433. Авіамоделі з справжніми моторами // На зміну. - 1936. - 6 квіт. : фото.
434. Безман О. Авіамоделісти блукають без діла : [пробл. авіамод. гуртка] / О. Безман // На зміну. - 1936. - 8 жовт.
435. Детский авиаклуб // Харьк. рабочий. - 1936. - 19 окт.
436. Бондаренко В. Ескадрилья буде в повітрі / В. Бондаренко // На зміну. - 1936. - 28 груд.
437. Кононенко В. Велике життя мікроавіації / В. Кононенко // Вечір. Харків. - 1979. - 8 січ.
Див. також №№ 127, 639. Клуб підводної фотографії та дайвінгу "Дельта"
438. Макеев М. Под водой с фотоаппаратом / М. Макеев // Харків'яни. - 2003. - 13-19 листоп.
439. Подводный мир // Ухтышка. - 2004. - № 3. - С. 56.
Роботи членів клубу підводної фотографії "Дельта".
440. Глущенко С. Из Марселя - с наградами! / С. Глущенко, В. Кушнир ; фото Д. Бевза, В. Кушнира // Шкіпер. - 2009. - № 6. - С. 86-88 : фото.
Вдесяте клуб "Дельта" брав участь у Всесвітньому фестивалі підводних зображень (Франція).
441. Тарасенко Я. "Он был великим, но у него были такие же большие недостатки" / Я. Тарасенко // Время. - 11 июня : фото. - (К 100-летию Жака-Ива Кусто).
Творчий зв'язок клубу підводного фотографування "Дельта" з членами команди Кусто, зокрема Андре Лабаном і Жаном-Мішелем Кусто.
Див. також №№ 340-43.
5.4 Туристсько-краєзнавчі колективи
442. Трублаїні М. Мрія про океан : [клуб юних дослідників підвод. глибин] / М. Трублаїні // Соціаліст. Харківщина. - 1936. - 9 лип.
443. Грот Ю. "Тропинка" : [клуб юных туристов и краеведов] / Ю. Грот // Совет. спорт. - 1976. - 21 нояб.
444. Чиркін Г. Родом з дитинства : [клуб "Стежинка"] / Г. Чиркін // Вечір. Харків. - 1981. - 2 берез.
445. Черепанов А. Покличе літо у дорогу : [про роботу колективів від. туризму і краєзнавства] / А. Черепанов // Ленін. зміна. - 1986. - 13 берез.
446. Жаботинська Ю. З днем народження, "Стежинко"! : [25-річ. ювілей клубу] / Ю. Жаботинська // Вечір. Харків. - 1988. - 12 листоп.
447. Мызгин К. Будущее - в руках романтиков / К. Мызгин // Панорама. - 2000. - 23 июня.
Відомості про геолого-географічні гуртки Палацу піонерів та їх організатора Я. І. Якушенко.
Див. також №№ 158, 190, 257-58, 260, 478, 614, 697-98.
Клуб юних дослідників Арктики
448. Гримайло Я. Дивний криголам : перша піонер. експедиція за полярне коло / Я. Гримайло ; мал. з дорож. альбома худож. В. М. Невського. - Х. ; Одеса : Дитвидав, 1935. - 100 с., [10] арк. ілюстр. : ілюстр.
449. *Клуб майбутніх полярників // Знання та праця. - 1935. - № 1.
450. Винокурова Т. Клуб юних дослідників Арктики / Т. Винокурова // Б-ка у соціаліст. буд-ві. - 1935. - № 7. - С. 40-50.
451. Гримайло Я. Експедиція юних полярників / Я. Гримайло // На зміну. - 1935. - 4 січ. : фото.
Члени Клубу юних дослідників Арктики під керівництвом М. Трублаїні вирушають на Кольський півострів. У складі експедиції 30 дітей. Очолюють її Розовський (начальник), письменник М. Трублаїні та Кооп (науковий керівник). Спецкор від газети "На зміну" - Я. Гримайло. Подано план і маршрут експедиції.
452. Гримайло Я. Експедиція юних полярників / Я. Гримайло // На зміну. - 1935. - 10 січ.
Перебування в Москві та Ленінграді 7 січня.
453. Гримайло Я. Експедиція юних полярників : сяє Полярна зірка / Я. Гримайло // На зміну. - 1935. - 12 січ.
Перебування на ст. Апатити 9 січня.
454. Гримайло Я. Експедиція юних полярників : ст. Кемь, 11 січня / Я. Гримайло // На зміну. - 1935. - 16 січ.
455. Гримайло Я. На Кольському півострові / Я. Гримайло // На зміну. - 1935. - 26 січ.
456. Гримайло Я. Експедиція юних полярників : Мурманськ / Я. Гримайло // На зміну. - 1935. - 30 січ.
457. Гримайло Я. Експедиція юних полярників закінчена / Я. Гримайло // На зміну. - 1935. - 4 лют. - Зміст: Організуймо тисячі клубів "Юних дослідників Арктики" : рапорт Отто Юльєвичу Шмідту 1-ої піонерської експедиції за Полярне коло ; У Отто Юльєвича ; Зустріч з Р. Л. Самойловичем.
458. Сіміс Т. Звіт учасників експедиції [зроблено на міській піонерській конференції, яка відбулася в Палаці] / Т. Сіміс // На зміну. - 1935. - 16 лют. 459. Школярі та піонери України поїдуть до Арктики // На зміну. - 1935. - 18 берез.
Харківському клубу юних дослідників Арктики доручено розробити маршрут всеукраїнської експедиції та керувати її підготовкою.
460. Зустріч юних дослідників Арктики трьох міст // На зміну. - 1935. - 4 квіт.
Харківський клуб має 2500 активістів-дослідників, підтримує зв'язок з зимівниками мису Челюскін, мису Желанія і Землі Франца-Йосифа. 32 члени клубу здійснили експедицію на Кольський півострів.
461. Собко. Зустріч з т. Ярославським / Собко // На зміну. - 1935. - 6 квіт.
Полярник Ярославський обраний почесним членом клубу.
462. Набокін. Юні полярники в гостях у героїв / Набокін, Трублаїні // На зміну. - 1935. - 16 квіт. - (Телеграфом з Ленінграду).
Делегація клубу привітала Арктичний інститут (м. Ленінград) з 15-річчям існування.
463. Трублаїні М. Ставайте до лав юних дослідників Арктики / М. Трублаїні // На зміну. - 1935. - 6 трав.
464. Собко. Подарунки з Арктики : (телефоном з Харкова) / Собко // На зміну. - 1935. - 14 трав.
Полярники подарували клубу живих тюленів та ведмежат.
465. Трублаїні М. Юні дослідники Арктики повернулися з експедиції / М. Трублаїні // На зміну. - 1935. - 2 жовт.
На льодорізі "Літке" і пароплаві "Герцен" члени клубу подорожували уздовж берегів Данії та Норвегії, побували на Новій землі, в Карському морі. До Харкова вони привезли живого тюленя.
466. Безман Г. Юні дослідники Арктики повернулися з Москви / Г. Безман // На зміну. - 1935. - 24 груд.
Делегація возила лист-рапорт про свою роботу за рік існування клуба.
467. Безман Г. "Картину "Семеро відважних" присвячуємо вам..." / Г. Безман, О. Путря // На зміну. - 1936. - 10 лют.
Зв'язок Клубу юних дослідників Арктики з творчим колективом художнього фільму "Семеро відважних" (к/ст. "Ленфільм"; реж. С.А.Герасимов).
468. Степанов В. Зліт юних дослідників Арктики / В. Степанов // Ленін. зміна. - 1936. - 14 берез.
469. Безман Г. В гостях у товариша Шмідта [побували члени клубу] / Г. Безман // На зміну. - 1936. - 26 трав.
470. Чорнобай Г. Клубові юних полярників - два роки / Г. Чорнобай // На зміну. - 1936. - 22 груд.
471. Трублаїні М. Перший букет / М. Трублаїні // Молодий більшовик. - 1937. - № 2. - С. 79-85.
472. Безман Г. Лист [юних дослідників Арктики] Івану Дмитровичу Папаніну / Г. Безман // На зміну. - 1938. - 24 лют.
473. Григор'єв. Зустріч з полярником / Григор'єв // На зміну. - 1938. - 20 лип.
Члени клубу зустрілися з начальником Головного управління гідрології і метеорології при Раднаркомі СРСР Г. О. Ушаковим.
474. Безман О. Полярна енциклопедія [створюється членами клубу] / О. Безман, А. Іделевич // На зміну. - 1939. - 24 жовт.
475. Сиротюк М. Микола Трублаїні і юні читачі / М. Сиротюк // Харків : літ.-худож. та громад.-політ. альм. - [Х.], 1953. - Кн.4. - С. 156-165.
Відомості про роботу клубу юних дослідників Арктики.
476. Марієнгоф Є. Клуб юних дослідників Арктики / Є. Марієнгоф. - К. : Молодь, 1961. - 67 с.
477. Хоперська Н. Мрійте, романтики / Н. Хоперська // Ленін. зміна. - 1982. - 12 черв.
Спогади колишньої вихованки клубу.
478. Томенко М. Д. Клуб юних дослідників Арктики / М. Д. Томенко // Микола Трублаїні : біогр. повість / М. Д. Томенко. - К., 1989. - С. 112-130.
Відомості також про клуб юних дослідників підводних глибин.
479. Кучерявый В. Автобиография / В. Кучерявый // 80 лет харьковскому альпинизму : сб. ст. / Федерация альпинизма и скалолазания Харьк. обл. - Х., 2008. - С. 107-110.
Спогади про заняття в клубі.
Див. також №№ 671-73, 683-85, 692-96, 699.
5.5 Літературні колективи
480. Левин В. Мы читаем и пишем стихи / В. Левин // Комсомол. знамя. - 1967. - 30 марта.
481. Аллахвердова Н. Открытия открытий : [лит. студия под рук. В. А. Левина] / Н. Аллахвердова // Клуб и художеств. самодеятельность. - 1979. - № 3. - С. 24-25.
482. Строєва Є. Є такий гурток : [літ. гурток під кер. О. Охріменка] / Є. Строєва // Вечір. Харків. - 1983. - 20 жовт.
483. Охрименко А. В. Строчки переношенных стихов, или О том, что взрослые совершенно напрасно недооценивают творческие возможности детей : беседа с рук. лит. кружка А. В. Охрименко / записала О. Прасолова // Крас. знамя. - 1990. - 12 сент.
Див. також №№ 215, 221, 225, 230, 241, 250, 252, 262, 642-44.
5.6 Образотворчі колективи
484. Глазами детей : [выст. работ воспитанников изостудии в здании упр. ЮЖД] // Юж. магистраль. - 1977. - 25 февр.
485. Мац В. Радість відкриття : [гурток живопису під кер. Р. І. Будяк та Е. А. Гутовського] / В. Мац // Вечір. Харків. - 1979. - 24 жовт. : фото.
486. Гутовський Е. Сонячний світ : [студія образотв. мистец.] / Е. Гутовський // Соціаліст. Харківщина. - 1984. - 1 трав. : мал. 487. Кроки у світ прекрасного : [експерим. студія образотв. мистец.] // Ленін. зміна. - 1986. - 11 лист.
488. Волов В. От шести до шестнадцати : [изостудия] / В. Волов // Слобода. - 1992. - 27 мая : фото.
489. Лопатина И. Сколько лет вундеркинду? : [кружок петриков. росписи] / И. Лопатина // Событие. - 1994. - 5 февр.
490. Лопатина И. Народные промыслы возрождают дети : [кружок плетения из лозы] / И. Лопатина // Слобода. - 1994. - 27 окт.
491. Лопатина И. Игрушка на радость : [кружок керамики] / И. Лопатина // Слобода. - 1994. - 22 окт.
Див. також № 640.
5.7 Музичні колективи
Див. також №№ 214, 680-81.
Ансамбль пісні й танцю
492. Маркова М. Харьковские пионеры в Москве / М. Маркова // Крас. знамя. - 1956. - 23 авг. : фото.
Ансамбль пісні й танцю об'єднав у собі хоровий і танцювальний колективи, оркестр народних інструментів. Художній керівник П. Слонім, хормейстер П. Ярещенко, диригент В. Комаренко, хореограф О. Семенова-Найпак.
493. Звоницький Е. Фанфари кличуть у дитинство : [ювілей ансамблю] / Е. Звоницький // Соціаліст. культура. - 1968. - № 4. - С. 26-27.
494. Слоним П. Памяти творческих лет содружества / П. Слоним // Воспоминания о Марке Карминском / сост. Г. И. Ганзбург. - Х., 2000. - С. 71-73.
Спогади про співпрацю ансамблю пісні й танцю з поетом І. Л. Муратовим і композитором М. В. Кармінським.
Оркестр народних інструментів
495. Костирко С. Ювілей дитячого оркестру : [50-річчя колективу] / С. Костирко // Вечір. Харків. - 1986. - 27 берез.
496. Вертейм С. Ювілей оркестру / С. Вертейм // Вечір. Харків. - 1986. - 26 квіт.
497. Светова Л. Оркестр из детства / Л. Светова // Крас. знамя. - 1986. - 25 мая.
498. Любимова И. Кто поможет оркестру? / И. Любимова // Крас. знамя. - 1990. - 20 июня.
499. Галкін В. Таланти є, грошей немає... / В. Галкін // Вечір. Харків. - 1992. - 4 квіт.
500. Атоян Ю. Живет в городе оркестр... / Ю. Атоян // Гор. газета. - 2000. - 3 февр. : фото.
501. Малышкина А. "Серебряная струна" для золотых рук / А. Малышкина // Работа и жизнь. - 2001. - 24-30 сент. : фото.
Вища нагорода 24-го фестивалю-конкурсу "Бидгощські імпресії" (Польща) - у оркестру народних інструментів.
502. Шестопалова Н. Впереди всей музыкальной Европы / Н. Шестопалова // Событие. - 2002. - 16-22 мая. - С. 8 : фото.
Оркестр - володар Гран-прі 50-го Європейського музичного молодіжного фестивалю в м. Неєрпельт (Бельгія).
503. Мелихов В. Бельгия аплодировала стоя / В. Мелихов // Харків'яни. - 2002. - 13-19 трав. : фото.
504. Лебедь Ю. В Бельгии танцуют "Козачок" / Ю. Лебедь // Слобода. - 2002. - 17 мая.
505. Лебедева И. Из Бельгии - с "Гран-при" и любовью / И. Лебедева // Время. - 2002. - 18 мая.
506. Логачева Р. И королева Бельгии сказала тихо "Браво" / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 2002. - 30 мая.
507. Шаповалова Н. Гран-при из Неерпельта / Н. Шаповалова // Панорама. - 2002. - 31 трав. - С. 15.
508. Музыка мирового признания // Событие. - 2002. - № 38. - С. 8 : фото.
Оркестр вдруге удостоєний вищої нагороди фестивалю "Бидгощські імпресії".
509. Шаповалова Н. "Серебряная струна" - у харьковских ребят / Н. Шаповалова // Панорама. - 2002. - № 39 (жовт). - С. 2.
510. Шаповалова Н. Харьковские ребята снова первые : [о победе в фестивале "Быдгощские импрессии"] / Н. Шаповалова // Время. - 2002. - 10 окт.
511. Юровская Д. Неизвестный в Харькове, лучший в Европе / Д. Юровская // Объектив-Но. - 2002. - 19 дек.
512. Городовенко В. Молодих об'єднала музика / В. Городовенко // Слобода. - 2003. - 7 серп.
513. Рожков В. Всегда желанные гости / В. Рожков // Слобода. - 2004. - 2 июля.
514. Юрченко О. Эхо серебряной струны / О. Юрченко ; подгот. Т. Петровская // Слобода. - 2004. - 16 июля.
Уп'яте оркестр народних інструментів брав участь у музичному фестивалі в м. Бидгощ (Польща).
515. У світлі народних мелодій : [70-річ. ювілей колективу] // Слобід. край. - 2005. - 16 берез.
516. Міжнародний фестиваль // Харьк. курьер. - 2007. - 12 июня.
Оркестр представляв Харків і Україну на міжнародному фестивалі дитячих колективів народної музики в м. Зелена Гура (Польща).
517. Зацаринная В. Надежды маленький оркестрик / В. Зацаринная // Время. - 2010. - 10 июня : фото.
Див. також №№ 217, 635-36, 641.
Студія музичного світложивопису
518. Арнольди А. Чудо света, музыки и танца / А. Арнольди // Крас. знамя. - 1991. - 24 мая.
519. Лопатина И. Радужный театр празднует юбилей : [15-летие студии] / И. Лопатина // Событие. - 1994. - 15 окт.
520. Лопатина И. Гармония музыки и света / И. Лопатина // Слобода. - 1994. - 22 окт.
521. Мажейка Е. Светящаяся музыка / Е. Мажейка // Гор. газета. - 1997. - 20 нояб. : фото.
522. Долганова И. Искусство светоживописи / И. Долганова // Объектив-Но. - 2002. - 20 июня. Див. також № 214.
Хор "Весняні голоси"
(до 1991 р. - "Червоний галстук")
523. Фістул Р. З концертом у Київ / Р. Фістул // Вечір. Харків. - 1971. - 29 берез.
524. Пам'яті Дмитра Кабалевського // Вечір. Харків. - 1984. - 15 листоп.
Відомості про участь хору в концерті-лекції.
525. Игнатченко Г. С надеждой на детские души / Г. Игнатченко // Крас. знамя. - 1989. - 14 нояб.
Відомості про участь хору у фестивалі симфонічної музики.
526. Логачова Р. Для мам і не тільки : [концерт хору до свята 8 Березня] / Р. Логачова // Вечір. Харків. - 1990. - 8 берез.
527. Логачова Р. До побачення, Болгаріє! / Р. Логачова // Вечір. Харків. - 1990. - 6 жовт.
528. Галкін В. Концерти дружби [в Болгарії] / В. Галкін // Соціаліст. Харківщина. - 1990. - 17 жовт.
529. Прокопов С. М. Ювілей дитячого хору / С. М. Прокопов // Ленін. зміна. - 1990. - 24 жовт.
530. Дубинин И. Шесть концертов в Болгарии / И. Дубинин // Крас. знамя. - 1990. - 27 окт.
531. Андріяненко Ю. [Участь хору в Тижні музики для дітей] / Ю. Андріяненко // Вечір. Харків. - 1991. - 27 берез.
532. Дитячий хор "Весняні голоси" : [корот. довідка] // Харківські асамблеї : Міжнар. муз. фестиваль 1992 р. "Барокко та ХХ століття" : зб. матеріалів / ред.-упоряд. Г. І. Ганзбург. - Х., 1992. - С. 67 : фото.
533. Логачова Р. І лине пісня українська / Р. Логачова // Вечір. Харків. - 1992. - 19 листоп. 534. Логачева Р. Спели мы во Франции : [участие в междунар. муз. фестивале в г. Банне] / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 1993. - 19 авг.
535. "Весенние голоса" во Франции // Событие. - 1993. - 15 сент.
536. Бездетко Е. Весна пришла : "Весенние голоса" поют! / Е. Бездетко // Событие. - 1995. - 11 апр.
537. Дитячий хор "Весняні голоси" : [корот. довідка] // Харківські асамблеї. 1995 : Міжнар. муз. фестиваль "Роберт Шуман і мистецька молодь" : зб. матеріалів / ред.-упоряд. Г. І. Ганзбург. - Х., 1995. - С. 116 : фото.
538. Логачева Р. В соборе пионеров голоса : [концерт в зале орган. и камер. музыки] / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 1996. - 13 апр.
539. Музика // Рідний край : навч. посіб. з народознав. / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. - Х., 1999. - С. 311-333.
С. 321: про хор "Весняні голоси".
540. Кононова Е. "От чистого истока в прекрасное далеко" : [о дружбе хора с коллективом Харьк. бисквит. ф-ки] / Е. Кононова, Л. Трубникова // Веч. Харьков. - 1999. - 25 марта.
541. Письменная С. Пора весенних голосов : [юбилейн. концерт в Доме орган. и камер. музыки] / С. Письменная // Время. - 1999. - 3 апр.
542. Дрозд Н. Когда бы не было любви : [о гастролях в Польше] / Н. Дрозд // Слобода. - 1999. - 1 июня : фото.
543. Дрозд Н. Коль в музыку умное слово облечь... / Н. Дрозд // Слобода. - 1999. - 24 дек. 544. Прокопов С. Из мемуаров / С. Прокопов // Воспоминания о Марке Карминском / сост. Г. И. Ганзбург. - Х., 2000. - С. 78-81.
Спогади керівника хору про співпрацю колективу з композитором М. В. Кармінським.
545. Мірошникова А. Vivat, "Весняні голоси"! / А. Мірошникова, С. Письменна // Музика. - 2001. - № 1/2. - 3 с. обкл. : фото.
546. Шаповалова Л. Гармония весенних голосов / Л. Шаповалова // Харків'яни. - 2003. - 24 квіт. -7 трав. : фото.
547. Рощенко Е. Земное - небесное / Е. Рощенко // Харків'яни. - 2003. - 8-14 трав.
Відомості про участь хору в авторському концерті петербурзького композитора В. Панченка.
548. Музика // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область / Акад. пед. наук, Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти. - К., 2009. - С. 91-110.
С. 100-101: про хори "Весняні голоси" та "Скворушка".
Див. також №№ 214, 652-54.
Хор "Скворушка"
549. Сирота Н. Виховання музикою / Н. Сирота // Вечір. Харків. - 1980. - 4 черв.
550. Сербіна Є. Співає "Шпачок" / Є. Сербіна // Вечір. Харків. - 1984. - 13 груд.
551. С днем рождения, "Скворушка"! : [концерт по случаю 30-летия хора в зале орган. и камер. музыки] // Веч. Харьков. - 1996. - 27 апр.
552. "Скворушка" покоряет сердца : [участие в фестивале "Харьковские ассамблеи"] // Событие. - 1993. - 13 окт.
553. Сирота Н. "Шпачок" - птах співучий / Н. Сирота // Культура і життя. - 1982. - 16 трав.
554. Думкін І. Дзвінкі пісні "Скворушки" / І. Думкін // Ленін. зміна. - 1986. - 17 трав.
555. Калашник П. Щасти тобі, "Шпачок"! / П. Калашник // Вечір. Харків. - 1986. - 12 черв.
556. Калашник П. Поет "Скворушка" / П. Калашник // Совет. музыка. - 1988. - № 11. - С. 140-141.
557. Бугрименко О. Дзвінко співає "Шпаченя" / О. Бугрименко // Ленін. зміна. - 1988. - 28 черв.
558. Иванова Ю. Гармония во всем / Ю. Иванова // Воспоминания о Марке Карминском / сост. Г. И. Ганзбург. - Х., 2000. - С. 74-77.
Спогади керівника хору про співпрацю колективу з композитором М. В. Кармінським.
559. Музика // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область / Акад. пед. наук, Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти. - К., 2009. - С. 91-110.
С. 100-101: про хори "Весняні голоси" та "Скворушка".
Див. також №№ 214, 634.
5.8 Танцювальні колективи
560. Ланге Н. Цей нестаріючий вальс : [ансамбль бал. танцю під кер. Б. Г. Спільного та Л. В. Соколик] / Н. Ланге // Вечір. Харків. - 1987. - 21 трав. : фото.
561. Чигрин В. Магия танца : [ансамбль бал. танца "Ровесник"] / В. Чигрин // Панорама. - 1991. - 29 апр. - 5 мая. : фото.
562. Лопатина И. Танец в лучах Шивы : [о коллективе индийс. танца под рук. Н. Зверевой] / И. Лопатина // Панорама. - 1995. - № 9 (февр.) : фото.
Див. також №№ 127, 656.
Ансамбль танцю "Щасливе дитинство"
563. Нат В. Квиток у дитинство / В. Нат // Ленін. зміна. - 1970. - 29 жовт. : фото.
564. Вертейм С. Щасливе дитинство / С. Вертейм // Вечір. Харків. - 1971. - 11 трав.
565. Нам 10 лет // Крас. знамя. - 1972. - 13 мая.
566. Савенко А. Островок счастья : [ансамблю - 30 лет] / А. Савенко // Слобода. - 1992. - 29 окт. : фото.
567. Савенко А. У нас есть счастливое детство? : [к 30-летию ансамбля] / А. Савенко // Солидарность. - 1992. - 31 окт.
Див. також №№ 303-05.
5.9 Театральні колективи
568. Шаховец И. Н. Кукольный театр дворца пионеров / И. Н. Шаховец // Харьк. рабочий. - 1935. - 8 сент.
569. Театр - детям : сб. ст. к 1-й дет. зрител. конф. / Харьк. гос. театр рус. драмы. - Х., 1936. - 64 с.
У виданні міститься багатий фактичний матеріал про співробітництво театру з драматичними колективами Палацу.
570. "Дитинство маршала" в поставі харківських піонерів // Соціаліст. Харківщина. - 1937. - 23 серп.
Готуючи виставу, гуртківці листуються з маршалом С. М. Будьонним і його сестрою.
571. Мельников В. Звітна дитяча вистава / В. Мельников // Соціаліст. Харківщина. - 1940. - 14 трав.
Драматичний гурток поставив п'єсу М. Свєтлова "Казка", керівник - артист російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна В. І. Хохряков, у головній ролі - Валя Сухарєва.
572. Савенко А. Пионерский театр : [театр юных под рук. П. Л. Слонима] / А. Савенко // Крас. знамя. - 1966. - 15 дек. : фото.
573. Бойчук Г. "Я люблю свій театр" : [театр-студія "Дебют"] / Г. Бойчук // Вечір. Харків. - 1988. - 6 лют.
574. Анничев А. Велит расслабляться не велит : [театр кукол "Жили-были" под рук. Н. В. Велита] / А. Анничев // Веч. Харьков. - 2003. - 22 февр.
575. Макеєв М. "Жили-були" - 45 років : [театр ляльок] / М. Макеєв // Харків'яни. - 2003. - 29 трав. -4 черв.
Див. також №№ 214, 243, 638, 651, 674.
Театр книги
576. Долганов В. На сцені - театр книги / В. Долганов // Ленін. зміна. - 1977. - 28 берез.
577. Вірина А. Друг наш - книга / А. Віріна // Соціаліст. Харківщина. - 1980. - 4 квіт.
578. Приглашает "Театр книги" : [25-летие коллектива] // Крас. знамя. - 1980. - 5 апр.
579. Слободін К. Діти - форуму комуністів : [про вист. "Вірний друг"] / К. Слободін // Вечір. Харків. - 1980. - 9 груд.
580. Кисельова Л. Запрошує театр книги / Л. Кисельова // Вечір. Харків. - 1981. - 16 квіт.
5.10 Цирк "Усмішка"
581. Вертейм С. Народження піонерського цирку / С. Вертейм // Ленін. зміна. - 1965. - 5 лют.
Стаття засновника і керівника цирку.
582. Цирк зветься "Усмішка" // Україна. - 1966. - № 28. - С. 12 : фото.
583. Черкасова Р. Пионерский цирк / Р. Черкасова // Крас. знамя. - 1966. - 17 апр.
584. "Усмішка" - піонерам // Вечір. Харків. - 1969. - 19 сент.
585. Волошко В. Виступає піонерський цирк / В. Волошко // Вечір. Харків. - 1971. - 23 берез.
586. Михайлюкова В. Цирку юних - 10 років / В. Михайлюкова // Україна. - 1972. - № 11. - С. 11.
587. Пионерский цирк : [буклет] - Х., 1973. - [12 с].
588. Вертейм С. "Усмішка" - піонерський цирк / С. Вертейм // Вечір. Харків. - 1974. - 17 жовт.
589. Лебедєва В. "Усмішка" - піонерський цирк / В. Лебедєва // Вечір. Харків. - 1975. - 22 листоп.
590. Стогова Є. Аматори веселого мистецтва : [двохтисяч. концерт з дня заснування колективу] / Є. Стогова // Вечір. Харків. - 1978. - 23 жовт.
591. Моргун В. Натхнення на все життя / В. Моргун // Вечір. Харків. - 1980. - 7 черв.
592. Черних О. Хай не міліє море доброти : [цирку - 20 років] / О. Черних // Вечір. Харків. - 1984. - 20 квіт.
593. И назвали цирк "Улыбка" // Крас. знамя. - 1984. - 22 апр. : фото.
594. Вертейм С. На поляне - юные циркачи / С. Вертейм // Крас. знамя. - 1989. - 27 июня.
595. Тихонова І. Орден посмішки - у "Посмішки" / І. Тихонова // Вечір. Харків. - 1989. - 9 жовт.
Цирк нагороджено польським Орденом Посмішки. 596. Тихонова І. Сонце у нашому домі : [25 років цирку] / І. Тихонова // Вечір. Харків. - 1989. - 1 листоп.
597. Павленко Н. Кавалер "Ордена улыбки" / Н. Павленко // Крас. знамя. - 1991. - 7 февр. : фото.
598. Топоркова Н. Цирк "Улыбка" зажигает огни / Н. Топоркова // Время. - 1992. - 9 мая.
599. Бежина Н. "Улыбка" длится тридцать лет / Н. Бежина // Панорама. - 1993. - № 20 (май) : фото.
600. Вольпе Н. День рождения "Улыбки" / Н. Вольпе // Время. - 1993. - 18 нояб. : фото.
601. Кривошеина А. Детскому цирку "Улыбка" - 30 лет / А. Кривошеина // Шалом. - 1994. - № 1. - С. 6.
602. Цыпин С. "Улыбка" в Татрах / С. Цыпин // Слобода. - 1996. - 3 авг. : фото.
Цирк побував у м. Рабка, де відбулася зустріч кавалерів міжнародного Ордена Усмішки.
603. "Улыбке" - 35! // Время. - 1998. - 15 янв. 604. В цирке "Улыбка" сегодня праздник : [35-летие коллектива и 55-летие творч. деятельности его рук. С. М. Вертейма] // Харьк. курьер. - 1998. - 11 сент. : фото.
605. Логачева Р. Не только сальто и шпагат... / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 1998. - 3 нояб.
606. Грудневый В. Какая у нас "Улыбка"! : [празднование 35-летия цирка] / В. Грудневый // Веч. Харьков. - 1998. - 1 дек.
607. Владимиров К. Детскому цирку - 35 лет / К. Владимиров // Время. - 1998. - 3 дек. : фото.
608. Терещенко М. На арене - "Улыбка" / М. Терещенко // Панорама. - 1999. - 2 янв.
609. Зиненко Е. Подарите "Улыбку" своим детям / Е. Зиненко // Харьк. курьер. - 1999. - 23 окт.
610. Лебединский В. "Улыбке" Савелия Вертейма - 40 лет / В. Лебединский // Шалом. - 2003. - № 10. - С. 6 : фото.
611. Ковальова Г. Вітаємо, "Усмішка"! : [40-річчя цирку] / Г. Ковальова // Слобода. - 2003. - 28 нояб.
612. Улыбнитесь, вы в цирке "Улыбка"! // Ухтышка. - 2009. - № 2. - С. 90-91 : фото.
Див. також №№ 259, 616-32.
6 Працівники та вихованці
613. Панін А. Уроки дружби і майстерності : [про вихованця і педагога Палацу, ветерана ВВВ Є. В. Андрющенка] / А. Панін // Ленін. зміна. - 1985. - 19 січ.
614. Чайка Л. Від стежини шкільної... / Л. Чайка // Вечір. Харків. - 1975. - 14 жовт. - (Палацу піонерів - 40 років).
Розповідь про вихованця клубу "Стежинка" - студента Харківського та Московського університетів В. Антонова-Дружиніна.
615. Стеценко Л. Товариш Поліна : [про завуча Палацу П. Л. Верлінську] / Л. Стеценко, Ж. Левченко, Р. Курочкіна // Ленін. зміна. - 1970. - 30 квіт.
616. Звоницький Е. Арена загартовує характер : [про кер. цирку "Посмішка" і нар. цирку "Велозаводець" С. М. Вертейма] / Е. Звоницький // Ленін. зміна. - 1984. - 17 листоп.
617. Зеленина Е. Мудрый и добрый кудесник Савелий / Е. Зеленина // Крас. знамя. - 1989. - 10 окт.
С. М. Вертейм став десятим у СРСР кавалером польського ордена "Усмішка".
618. Духно В. Династія продовжується : [про циркову династію Вертеймів] / В. Духно // Ленін. зміна. - 1990. - 10 січ. : фото.
619. Поздравляем [с присуждением почетного звания "Заслуженный работник культуры УССР" С. М. Вертейма]! // Крас. знамя. - 1990. - 28 февр.
620. Волохов С. 50 лет на арене. С "Улыбкой" : [к 50-летию творч. деятельности С. М. Вертейма] / С. Волохов, Н. Глен // Simon. - 1995. - № 3 (янв.).
621. Хомайко Ю. Зеленая ветка за окном : [о С. М. Вертейме] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 1995. - 18 мая : портр.
622. Берт В. И за улыбку дают ордена / В. Берт // Событие. - 1996. - 13 июля.
В польському місті Рабка проходила всесвітня зустріч кавалерів ордена "Усмішка", куди були запрошені лицарі ордена з 26 країн світу. Україну представляв С. М. Вертейм.
623. Ковальчук Н. Да, я - шут, я - циркач, так что же... : [55-летие творч. деятельности С. М. Вертейма] / Н. Ковальчук // Событие. - 1998. - 16 сент. : фото.
624. Преображенская А. "Цирк не любить - это значит детей не любить" : [о С. М. Вертейме] / А. Преображенская // Работа и жизнь. - 1998. - 14-20 дек. : фото.
625. Логачева Р. В окно мне виден купол цирка : [о С. М. Вертейме] / Р. Логачева // Веч. Харьков. - 2000. - 15 апр.
626. От "Улыбки" станет всем светлей : [70-лет. юбилей С. М. Вертейма] // Время. - 2000. - 20 апр. : фото.
627. Ковалева Г. "Улыбка" Вертейма / Г. Ковалева // Слобода. - 2003. - 26 сент.
628. Анничев А. Грустная "Улыбка" Савелия Вертейма : [75-лет. юбилей педагога] / А. Анничев // Время. - 2004. - 2 марта.
629. Вертейм С. М. Шестьдесят лет аплодисментов : беседа с С. М. Вертеймом / подгот. Л. Георгиева // Событие. - 2004. - 18-24 марта. - С. 15 : фото.
630. Ковалева Г. Солнечному ордену - 35 : [С. М. Вертейм - кавалер пол. ордена Улыбки] / Г. Ковалева // Слобода. - 2004. - 2 апр. : фото.
631. Логвиненко Л. Кавалер з посмішкою на обличчі : [С. М. Вертейм] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2006. - 17 січ.
632. Тихонова И. Родившийся в антракте : [С. М. Вертейм] / И. Тихонова // Харьк. известия. - 2007. - 8 сент.
633. Островський Б. Відважний пожежник : [про члена пожеж. дружини Палацу С. Герасимова] / Б. Островський // Піонерія. - 1967. - № 7. - С. 3.
634. Чернова Н. Браво, Аліно! // Слобід. край. - 1999. - 21 верес.
Солістка естрадного ансамблю при хорі "Скворушка" А. Горностаєва посіла 2-е місце на ІІ Всеукраїнському дитячому фестивалі "Чорноморські ігри".
635. Городовенко В. Н. "Подпевать лучше хором..." : [об успехах и проблемах оркестров нар. инструментов] : беседа с рук. оркестра нар. инструментов Дворца В. Н. Городовенко // Панорама. - 1996. - № 8 (февр).
636. Шуклинова А. И балалайка может играть первую скрипку! / А. Шуклинова // Харків'яни. - 2001. - 10-16 груд.
До 35-річчя творчої діяльності В. М. Городовенка відбувся ювілейний концерт.
637. Горюн Віталій Павлович : [директор Палацу піонерів у 1958-1977 рр. : некролог] // Вечір. Харків. - 1977. - 12 листоп.
638. Анничев А. Елене Качан можно позавидовать : [о заслуж. артистке Украины, актрисе укр. драм. театра им. Т. Г. Шевченко Е. Г. Качан, воспитаннице театр. кружка Дворца] / А. Анничев // Время. - 2007. - 2 июня.
639. Козловський К. Історія мого рекорду / К. Козловський // На зміну. - 1938. - 20 листоп.
Розповідь гуртківця авіамодельної лабораторії Палацу піонерів, переможця Всесоюзних змагань авіамоделістів.
640. Дорошев А. Голоси листя : [про нар. майстра-флориста В. Є. Кузовкіна, вихованця образотв. студії Палацу] / А. Дорошев // Вечір. Харків. - 1982. - 2 жовт. : фото.
641. Городовенко В. Учитель / В. Городовенко // Харків'яни. - 2001. - 25 листоп. -2 груд.
Керівник оркестру народних інструментів Палацу В. М. Городовенко розповідає про свого вчителя, засновника і першого керівника оркестру В. А. Комаренка.
642. Неменова Л. Хочу рассказать о друге / Л. Неменова // Кульчицкий М. В. Вместо счастья : Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте / М. В. Кульчицкий. - Х., 1991. - С. 153-161.
Спогади про Палац піонерів 1935-1937 рр., літературну студію, її вихованця М. Кульчицького та інших гуртківців.
643. Гельфандбейн Г. Вихованець Палацу піонерів : [поет М. Кульчицький] / Г. Гельфандбейн // Прапор. - 1987. - № 1. - С. 177-179.
В статті містяться також відомості про Палац піонерів 1930-х років, його гуртки, зокрема літературну студію.
644. Хомайко Ю. Умный автор "Глупой лошади" : [к 70-летию поета В. А. Левина] / Ю. Хомайко // Харків'яни. - 2003. - 13-19 листоп.
Автор статті - вихованець літературної студії Палацу під керівництвом В. Левіна.
645. Нагорний Д. Справа Макеєва : [про дир. Палацу] / Д. Нагорний // Ленін. зміна. - 1988. - 29 верес.
646. [Директор областного Дворца детского и юношеского творчества М. В. Макеев отвечает на вопросы газеты] // Работа и жизнь. - 2000. - 24 апр. -7 мая : фото.
647. Лидеры харьковского спортивного туризма // Годы и тропы : к пятидесятилетию харьк. спорт. туризма / Харьк. обл. турист.-спорт. союз. - Х., 2000. - С. 232-251.
С. 242 : М. В. Макеєв.
648. Чигрин В. Столична аура агломерації / В. Чигрин // Трибуна трудящих. - 2008. - 16 січ. : фото.
Про пам'ятки та пам'ятні місця Харківщини, в т. ч. про Палац, розповідає його директор М. В. Макеєв.
649. Те саме // Слобід. край. - 2008. - 16 лют.
650. Они мечтали о ракетах : переписка харьк. пионера [М. Малкова, кружковца Дворца] с К. Э. Циолковским // Правда Украины. - 1964. - 7 февр.
651. Тихонова И. Веселая дедовщина : рецепты от бывалых харьковских Дедов Морозов : как подзаработать на празднике / И. Тихонова // Харьк. известия. - 2009. - 3 янв. : фото.
Заслужений артист України, актор укр. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка Є. Ф. Плаксін - вихованець і незмінний Дід Мороз Палацу.
652. Дерев'янко Г. Подумаймо про душу : [про С. М. Прокопова] / Г. Дерев'янко // Слобід. край. - 1991. - 12 жовт. - (Особистості, яких чекають діти).
653. Харьковский институт искусств имени И. П. Котляревского. 1917 - 1992 / коллектив авт. под. рук. П. П. Калашника. - Х., 1992. - 445 с.
С. 2-3, 8, 225, 267, 273, 277-78, 355, 384, 410 : про С. М. Прокопова.
654. Бинкевич А. Детский хор : [стихотворение] / А. Бинкевич // Веч. Харьков. - 1992. - 29 сент. - Посвящение С. Прокопову.
655. Девушка из сказки // Грани. - 1999. - 9-14 янв. - (Лица).
Культорганізатор Палацу О. Саломатова в новорічні свята стає Снігуронькою.
656. Пермінов І. Слово про вчителя : [про фундатора худож. гімнастики в Україні, кер. хореогр. гуртків Палацу О. М. Семенову-Найпак] / І. Пермінов // Соціаліст. Харківщина. - 1984. - 28 груд.
657. Беда А. Школа пионерии : [о старейшем сотруднике Дворца, худож. рук. и рук. театр. кружков П. Л. Слониме] / А. Беда, К. Ремизовский // Комсомол. знамя. - 1982. - 4 июня.
658. Савенко А. Пароль - Учитель : [П. Л. Слоним] / А. Савенко // Экран. - 1995. - 5 мая : портр.
659. Встреча с детством // Слобода. - 2001. - 7 сент.
До Харкова після понад 20 років проживання у США приїхав П. Л. Слонім. У Палаці проходить серія зустрічей вихованців різних років.
660. Логвиненко Л. Коли в Америці випадає сніг : [про приїзд П. Л. Слоніма до Харкова] / Л.Логвиненко // Слобід. край. - 2001. - 8 верес. : фото.
661. Румянцева И. Счастливая осень патриарха : [о П. Л. Слониме] / И. Румянцева // Время. - 2001. - 8 сент. : фото.
662. Дрозд Н. Рано жить воспоминаньями : [о жизнен. пути П. Л. Слонима] / Н. Дрозд // Объектив-Но. - 2001. - 20 сент. : фото.
663. Полпред счастливого детства // Веч. Харьков. - 2002. - 22 авг.
П. Л. Слоніму присвоєно звання Почесного громадянина м. Харкова.
664. Спасибо, мой город // Слобода. - 2002. - 4 окт.
П. Л. Слонім відмовився від щомісячної стипендії Почесного громадянина Харкова на користь обдарованих гуртківців Палацу.
665. Рожков В. Человек из легенды: [П. Л. Слониму - 95 лет] / В. Рожков // Слобода. - 2003. - 14 марта : фото.
666. Саковская Л. Через годы, через расстоянья / Л. Саковская // 50+. - 2007. - 16 марта.
Колектив педагогів і вихованців Палацу привітав П. Л. Слоніма з 99-м днем народження.
667. Берлин В. Век Слонима : 9 марта исполняется 100 лет Петру Слониму - художеств. рук. Харьк. Дворца пионеров, Почет. гражданину Харькова / В. Берлин // Харьк. известия. - 2008. - 4 марта : фото.
668. Саковская Л. Сеятелю разумного, доброго, вечного исполнилось 100 лет : [юбилей П. Л. Слонима] / Л. Саковская // 50+. - 2008. - 21 марта.
669. Тихонова И. "Фабрика звезд" стартует в Харькове / И. Тихонова // Харьк. известия. - 2010. - 13 апр. : фото.
Про П. Л. Слоніма та його вихованців, зокрема про переможця проекту "Фабрика зірок" Володимира Дантеса (В. Гудкова).
670. Січнева І. Палац та його королі : [про П. Л. Слоніма та його вихованців] / І. Січнева // Слобід. край. - 2010. - 15 квіт. : фото.
Див. також №№ 7, 180, 240, 244.
671. Хоперская Н. М. Пусть светится след : к 95-летию Н. П. Трублаини / Н. М. Хоперская // Культурна спадщина Слобожанщини : історія та краєзнавство : зб. наук.-попул. ст. - Х., 2004. - Чис. 2. - С. 170-177.
672. Дмитриева Е. Скромно отметим славный юбилей : [к 100-летию со дня рождения Н. П. Трублаини] / Е. Дмитриева // Газета 24. - 2007. - 25 апр.
673. Саковская Л. За короткую жизнь он успел многое : [к 100-летию со дня рождения Н. П. Трублаини] / Л. Саковская // 50+. - 2007. - 25 мая.
674. Філіппова А. Особистість актора просвічується, насамперед, у його ролях : інтерв'ю з вихованкою Театру юних Палацу - засл. арт. Молдови, актрисою рос. драм. театру ім. О. С. Пушкіна А. Філіпповою / записав В. Романовський // Слобід. край. - 2008. - 29 трав. : фото.
675. Цирик З. Четверть века за шашечной доской / З. Цирик. - Х. : Прапор, 1965. - 156 с.
Гросмейстер СРСР (російські шашки) і міжнародний майстер (міжнародні шашки), майстер спорту СРСР з шашкової композиції, шестиразовий чемпіон СРСР з російських шашок 1951, 1955, 1958-1960, 1964 рр. (рекорд чемпіонатів), Заслужений тренер УРСР З. Цирик - вихованець шашкового гуртка довоєнного Палацу.
676. Маркуш А. Я бы жизнь свою, как кинопленку... : [об одном из старейших педагогов Дворца И. Г. Шагине] / А. Маркуш // Работа и жизнь. - 1998. - 12-18 окт. : фото.
7 Образотворчі матеріали
677. [Палац піонерів / мал. Н. Карповського] // Літ. газета. - 1934. - 15 черв.
678. Кімната відпочинку жовтенят харківського палацу : ескіз // На зміну. - 1935. - 8 січ.
679. Річниця чудового палацу / фотонарис М. Черепахова, Д. Круша // Соціаліст. Харківщина. - 1936. - 24 верес.
680. В музичній студії Палацу піонерів : учениця Ліда Тищенко на уроці по класу віолончелі у проф. Л. Ф. Тимошенко / фото І. Уманського // Соціаліст. Харківщина. - 1941. - 15 січ.
681. Музикальна студія Харківського Палацу піонерів : юний скрипаль Мара Євзович на уроці музики у педагога С. Фарберова / фото І. Уманського // Соціаліст. Харківщина. - 1941. - 25 січ.
682. Разрушенный Дворец пионеров в Харькове : [фото] // Нюрнбергский процесс : сб. материалов. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 1954. - Т. 1. - С. 768-769 (вкл. л.).
683. М. Трублаїні у формі капітана клубу юних дослідників Арктики : [фото 1935 р.] // Трублаїні М. Твори. В 4-х т. / М. Трублаїні. - К., 1955. - Т. 2. - С. 16.
684. М. Трублаїні серед членів клубу юних дослідників Арктики. Харків : з фотографії 1934 р. // Сиротюк М. Й. Микола Трублаїні : життя і творчість / М. Й. Сиротюк. - К., 1956. - [2 вкл. арк.].
685. М. Трублаїні серед членів клубу юних дослідників Арктики. Харків : з фотогр. 1934 р. // Сиротюк М. Й. Микола Трублаїні : життя і творчість / М. Й. Сиротюк. - К., 1956. - [5 вкл. арк.].
686. [Палац піонерів, вул. Сумська, 61 : кольор. фото] // Харків : путівник. - [Х.], 1958. - [11 с. вкл. арк.].
687. Проект оформлення кімнати в палаці піонерів. 1934 р. // Василь Дмитрович Єрмілов : каталог : вист. творів з нагоди 50-річчя мист. діяльн. - Х., 1962. - [9 с. вкл. арк.].
688. Парад Ньютонів : гуртківці від. техніки Харк. Палацу піонерів і школярів демонструють свої досягнення на площі ім. Дзержинського : [3 фото] // Ленін. зміна. - 1967. - 29 верес.
689. Лаборатория автомобильного транспорта в Харьковском дворце пионеров. Оформление В. Д. Ермилова. 1935 : [фото] // Фогель З. В. Василий Ермилов / З. В. Фогель. - М., 1975. - С. 120.
690. Лаборатория железнодорожного транспорта в Харьковском дворце пионеров. Оформление В. Д. Ермилова. 1935 : [фото] // Там само. - С. 121.
691. Преподаватель В. Ф. Черник проводит очередное занятие с членами секции [орнитологов клуба юных зоологов] : [фото] // Крас. знамя. - 1976. - 3 июня.
692. Г. О. Ушаков, М. П. Трублаїні серед членів клубу ЮДА. 1936 р. : [фото] // Томенко М. Д. Микола Трублаїні : біогр. повість / М. Д. Томенко. - К., 1989. - [7 с. вкл. арк.].
693. Те саме // Трублаїні М. Твори. В 4 т. / М. Трублаїні. - К., 1956. - Т. 4. - С. 288.
694. Те саме // Сиротюк М. Й. Микола Трублаїні : життя і творчість / М. Й. Сиротюк. - К., 1956. - [7 вкл. арк.].
695. Делегація клубу ЮДА серед учасників святкування роковини врятування челюскінців. 1935 р. : [фото] // Томенко М. Д. Микола Трублаїні : біогр. повість / М. Д. Томенко. - К., 1989. - [6 с. вкл. арк.].
696. Те саме // Трублаїні М. Твори. В 4 т. / М. Трублаїні. - К., 1956. - Т. 4. - С. 448.
697. Заняття в "Клубі підводних глибин" : [фото 1937 р.] // Томенко М. Д. Микола Трублаїні : біогр. повість / М. Д. Томенко. - К., 1989. - [9 с. вкл. арк.].
698. Те саме // Сиротюк М. Й. Микола Трублаїні : життя і творчість / М. Й. Сиротюк. - К., 1956. - [3 вкл. арк.].
699. [Оголошення про набір до школи "полярних робінзонів" Харківського Палацу піонерів та жовтенят : фото 1930-х рр.] // Томенко М. Д. Микола Трублаїні : біогр. повість / М. Д. Томенко. - К., 1989. - [8 с. вкл. арк.].
700. Харківський палац піонерів : [фото 1930-х рр.] // Томенко М. Д. Микола Трублаїні : біогр. повість / М. Д. Томенко. - К., 1989. - [6 с. вкл. арк.].
701. Яким бути Палацу? : [ескіз нового Палацу піонерів у Харкові; автори - члени кіногуртка Харк. обл. Палацу піонерів і школярів] // Ленін. зміна. - 1989. - 27 квіт.
Іменний покажчик
Ажурський 58
Акимова Н. 152
Александров Ю. В. 404
Александрова А. 391
Аллахвердова Н. 481
Андрєєв С. (59)
Андрєєва В. 314-15
Андріяненко Ю. 531
Андрющенко Є. В. (613)
Анничев А. 574, 628, 638
Антонов-Дружинін В. (614)
Аншелевич В. 51
Арнольди А. 518
Атоян Ю. 500
Бабак Г. 24, 701
Бабенко І. 353, 384
Бабич Г. 6, 134
Бабій І.В. 264
Баженов С. (428)
Байдалінов Г. П. (177)
Балик Ж. 201
Басов А. 164
Бевз Д. 440
Беда А. 657
Бежина Н. 412, 599
Бездетко Е. 536
Безман Г. 82, 84, 95, 99, 104, 280, 346-47, 422, 466-67, 469, 472
Безман О. 284, 434, 474
Беловец О. 171
Беркман Н. (428)
Берлин В. 667
Берт В. 622
Бинкевич А. 654
Битюк А. 291
Білинська В. Л. 212
Боброва В. Є. (178), 206
Боброва С. А. 207
Боженко Е. 376
Бойко М. (397)
Бойчук Г. 573
Болтєнков А. (397)
Бондаренко В. 436
Бондаренко Л. 403
Бондаренко Л. В. 246
Броховецька Л. 1
Брусиловский Р. 129
Бугрименко О. 557
Будьонний С. М. (570)
Будяк Р.І. (485)
Быховская Л. 131
Быховский В. 15
В. Р. 47
Вадимов К. 351
Велит М. (574)
Веліт М. 214
Вербовий Р. 144
Верлінська П. Л. 125, 127, 132, 188, 255, (615)
Вертейм С. М. 259, 293, 296, 496, 564, 581, 588, 594, (604, 610, 616-32)
Винокурова Т. 450
Вірина А. 577
Владимиров К. 607
Власюк М. 193, 334
Волов В. 488
Воловник С. 411
Волошко В. 585
Вольпе Н. 600
Галенко Р. (358)
Галкін В. 499, 528
Ганзбург Г. И. 494, 544, 558
Гаражин В. Г. (177)
Гард Б. 70
Гельфандбейн Г. 643
Георгиева Л. 629
Герасимов С. (633)
Герасимов С. А. (467)
Гершанік Л. 76
Гизова Л. В. 207
Глазунов В. Г. 228-29, 232, 236, 242
Глущенко С. 440
Гнатченко Н. 85
Гольдберг Г. Б. 194
Гольдельд 51
Гончаренко А. В. 266
Гончаренко М. С. 216, 219, 229, 265, 271
Гончаренко С. 369
Гончарова Н. 367
Гопта Л. М. 240, 244
Горностаєва А. (634)
Городовенко В. М. 217, 512, (636), 641
Горшкова О. А. 235
Горький М. (91)
Горюн В. П. 5, 7- 8, 140, (637)
Грама В. М. 212, 264
Грецький А. М. 251
Григор'єв 473
Григоренко В. 372
Гримайло Я. 448, 451-57
Грот Ю. 443
Грудневый В. 606
Гудков В. див. Дантес В.
Гурвич Ф. 198
Гуревич Р. 253
Гутовський Е. А. (485), 486
Дантес В. (669)
Дашевський Ю. А. (39), 44, 52, 89, 93, 96, 196-97, 283
Дерев'янко Г. 652
Дмитрієва О. М. 25, 121, 218, 268, 672
Довгопол Т. Л. 265-66, 270
Долганов В. 143, 576
Долганова И. 522
Дорошев А. 640
Драган Р. 338
Дрегало О. (339)
Дроботова О. Ю. 238
Дрозд Н. 542-43, 662
Дубинин И. 530
Дубинський Р. (428)
Думкін І. 554
Дундукова Е. И. 258
Духно В. 618
Душкевич С. 20
Дяченко М. Т. 2
Егоров А. 357
Елькін Є. С. 102
Ефанова М. 415
Євзович М. (681)
Євтушенко (62)
Єрмілов В. Д. 89, 687, 689-90
Жаботинська Ю. 446
Жоліо-Кюрі І. (100)
Жоліо-Кюрі Ф. (100)
Зайнуллина Н. 32, 358
Зайцев Б. П. 121
Заливадный Д. 189
Заржицкий И. 299
Зацаринная В. 517
Звенигородська Т. (339)
Зверева Н. (562)
Звоницький Е. 113, 227, 352, 493, 616
Зеленина Е. 617
Зиненко Е. 609
Зинченко Ю. 360-61
Зінов'єв (62)
Золотов О. 124
Зубкова Р. 13, 111
Иванова Н. 386
Иванова Р. С. 206
Игнатченко Г. 525
Ильин А. 318
Ильич Л. 30
Іваненко Б. 17, 154
Іванов Ю. 190, 292
Іванова Ю. М. 214, 269, 558
Іделевич А. 474
Інін А. (143)
Ісаков Я. 138
Кабалевський Д. (524)
Кабацька О. В. 237, 277
Калашник П. 555-56
Калашник П. П. 653
Калашнікова І. І. 15, 17
Камынина С. 161
Карачун В. 16
Карминский М. В. (494, 544, 558)
Карповський Н.
Качан Е. Г. (638)
Кисельова Л. 580
Кіпніс С. 348, 406
Клецов А. 374
Ковалева Г. 627, 630
Коваленко И. 394
Ковальова Г. 611
Ковальская О. 159, 307
Ковальчук Н. 368, 623
Козловський К. (639)
Колодяжный В. 392
Комаренко В. А. (492,641)
Конкін В. (143)
Коновалова О. О. 229
Кононенко В. 437
Кононова Е. 540
Кооп (451)
Коробицын С. 322-23
Косіор С.В. (88)
Костирко С. 495
Костюк Д. 142
Котляр В. 306
Кравець Л. 80
Кравцов М. 191
Кремерман С. 120
Кремнев А. 127
Кривко Л. 147
Кривошеина А. 601
Крижанівський С. 55, 57
Кроль А. 68
Круш Д. 679
Куденко И. 388
Кузовкін В. Є. (640)
Кулинич О. 385
Куліченко В. 52, 56, 67, 89, 97, 281, 344, 425
Кульчицький М. В. (642-43)
Курочкіна Р. 615
Кусто Ж.-І. (441)
Кусто Ж.-М. (441)
Кучерявый В. (479)
Кушнарьов Є. 118
Кушнир В. 440
Л. Г. 62-63
Лабан А. (441)
Лагунова Т. 329
Ланге Н. 560
Ландесман Н. 51
Ландман О. 7, 354
Лапіна М. 39
Лебедева И. 505
Лебедєва В. 12, 146, 589
Лебединский В. 610
Лебедь Ю. 504
Левин В. А. 262, 480, (481, 644)
Левченко Ж. 615
Лемешко К. П. 266
Леонтьева О. 320
Лесів Р. 145
Литвиненко З. 382
Логачева Р. 167, 308, 506, 526-27, 533-34, 538, 605, 625
Логвиненко Л. 316, 341, 631, 660
Лозова В.І. 22
Лопатіна І. В. 210-11, 298, 300-02, 304-05, 309-10, 321, 373, 375, 396-97, 432, 489, 490-91, 519-20, 562
Луценко Е. 340
Лысенко Л. 23
Любимова И. 498
Любчич А. В. (430)
Ляшенко І. 370
М. С. 45
Мажейка Е. 521
Мазерель Ф. (61)
Майорова Н. (358)
Майская Т. 413
Макеєв М. В. 160, 216, 228, 232, 234, 236, 242-44, 265-66, 271, 277, (339, 341), 438, 575, (645-48)
Малецький М. (143)
Малков М. (428, 650)
Малышкина А. 332, 380, 501
Марієнгоф Є. 476
Маркова М. 492
Маркуш А. 676, 701
Мац В. 485
Мелихов В. 503
Мельников В. 571
Мигаль Б. К. 121
Минаев В. 25
Мироженко С. 383
Миротин Б. 427
Миславский В. 29
Михайленко Р. К. 206
Михайлюкова В. 586
Мігунов В. Л. 245
Мілов І. 138
Мініна А. 126, 289
Мірошникова А. 545
Міхіна Н. 135
Міщенко Р. 317, 327, 378
Мовчан О. 143
Молчанова В. І. 247
Моргун В. 410, 591
Москаленко С. 214
Муратов І. Л. (494)
Мызгин К. 333, 447
Набока І. Є. 272-74, 277-78, 387
Набокін 462
Нагорний Д. 153, 645
Найпак О. М. див. Семенова-Найпак О. М.
Нарыжная Л. 172
Нат В. 563
Невський В. М. 448
Неменова Л. 642
Неміровська Л. І. 22
Нехода І. 74
Нижегородцева Т. 110, (361)
Никитенко В. 107
Ніконова Н. 328
Овелян В. К. 227-28, 275-76
Огурцова Н. С. 248
Оліна Р. 103, 287
Омельчук Л. П. 387
Островський Б. 633
Охрименко А. В. 483
Охріменко О.
Павел К. 421
Павленко Н. 597
Панін А. 294, 613
Панченко В. (547)
Папанін І. Д. (472)
Парецький І. 76
Пасюта А. 363
Пензева Р. 336
Пермінов І. 656
Петровская Т. 514
Печенежский А. 356
Пилюгина Н. 303
Письменна С. 541, 545
Підберезкіна Т. Є. 244
Плаксін Є.Ф. (701)
Пономарев Л. 160
Попков В. (143)
Попова О.В. 22
Постишев Л. 156
Постишев П. П. (66, 77, 83, 87, 119, 156), 343
Прасолова О. 483
Преображенская А. 624
Приступа А. 424
Прищенко І. 214
Прокопенко І. Ф. 22, 539
Прокопов С. М. 214, 529, 544, (652-54)
Пустоваров В. 142
Путря А. 405
Путря О. 467 Радзієвська В. Є. (177), 231, 233, 261
Рекало Ю. 377, 395
Ремизовский К. 657
Рєзнік М. 114
Рижская А. 407
Риков О.І. (49)
Рожков В. 513, 665
Розін С. О. 2
Розовський (451)
Ролан Р. (101)
Романовський В. 353, 359, 674
Ронд Н. 64
Рощенко Е. 547
Рубаненко-Крюкова М. Ю. 249
Рублева Н. 33
Руденко Л. (358)
Румянцева И. 385, 661
Рябко В.І. 2
Савенко А. 566-67, 572, 658
Саковская Л. 666, 668, 673
Саломатова О. (655)
Саміло В. 295
Самойлович Р. Л. (457)
Сашин А. 144
Светова Л. 497
Свєтлов М. (571)
Селезнева Н. 381, 402
Семенова-Найпак О. М. (180), 195, (492, 656)
Сербіна Є. 550
Сергеева М. 350
Серьогін І. 156
Сирота Н. 475, 549, 553
Сиротюк М. 475, 684-85, 694, 698
Сіміс Т. 458
Січнева І. 362, 417, 670
Сказбуш М. 130
Славина О. 311
Слободін К. 579
Слонім П. Л. (7), 28, (143, 180, 240, 244), 256, 351, (361, 492), 494, (572, 657-70)
Слухай-Натальченко (64)
Смирнова Л. А. 224, 228
Смоляков Н. 430
Собко 461, 464
Собко Г. 78, 187
Собко І. 80
Соколик Л. В. (560)
Сотник Н. 112
Спектор М. 46, 344
Спільний Б. Г. (560)
Сталин И. В. (204, 361)
Старко Л. І. 210-11, 232, 236
Старчевський Г. 81
Стельмах С. 18
Степанков К. (143)
Степанов В. 468
Стеценко Л. 615
Стогова Є. 590
Столбецов О. 158, 431
Строєва Є. 482
Строков Л. 127
Ступа Н. 371
Сулим Я. Д. 212
Сухарєва В. (361, 571)
Талалай Н. 379
Тараненко О. С. 221, 225, 230, 241, 250, 252
Таранушко Е. 157
Тарасенко Я. 441
Тарасова В. 21
Тарасова Л. 165
Терещенко М. 608
Тимошевский Л. 119
Тимошенко Л. Ф. (680)
Тихонова И. 34, 364-65, 416, 418, 595-96, 632, 651, 669
Тищенко Л. (680)
Ткачук Л. М. 257
Ткачук Р. (143)
Толстой Л. (279)
Томенко М. Д. 478, 692, 695, 697, 699-700
Топоркова Н. 173, 598
Троцко Г. 191
Трублаїні М. П. 108, 288, 442, (451), 462-63, 465, 471, (475, 478, 671-73, 683-85, 692-700)
Трусевич Д. 127
Тур М. 3
Турбин В. 326
Турченко Н. 19
Уманський І. 680-81
Ушаков Г. О. (473, 692)
Фаворов Є. І. (178)
Фарберов С. (681)
Філатов М. А. 264
Філіппова А. 674
Фістул Р. 523
Фогель З. В. 689
Фролов Г. (358, 360)
Харік Є. 393
Харьковская Д. 313
Ходунов (62)
Хомайко Ю. 621, 644
Хоперська Н. М. 477, 671
Хохряков В. І. (571)
Цветкова Т. 331
Цирик З. 426, 675
Ціолковський К. Е. (428, 650)
Цыпин С. 602
Чайка Л. 614
Черепанов А. 445
Черепахов М. 679
Черкасова Р. 583
Черник В. Ф. (691)
Черних О. 592
Чернова Н. 162, 325, 398-401, 634
Чигрин В. 170, 335, 561, 648
Чиркін Г. 444
Чорнобай Г. 470
Шабельський О. 183, 186
Шагін І. Г. (119, 676)
Шаповалова Л. 546
Шаповалова Н. 507, 509-10
Шаповалова Ю. 358
Шаховец И. Н. 568
Шевелева О. 324
Шевченко В. Г. 251
Шевченко Т. Г. (203)
Шестопалова Н. 502
Шеховцова Н. 174
Шмідт О. Ю. (457, 469)
Шнейдерман 59- 60
Шпара П. Ю. 115-17
Шуклинова А. 169, 636
Юзефович Л. 344
Юровская Д. 511
Юрченко О. 514
Я. Г. 72
Якобчук И. 414
Якуба О. 254, 701
Якунин А. 137
Якушенко Б. М. 264, 407, 409
Якушенко Я. І. 260, (447)
Ярещенко П. (492)
Ярославський (461)
Ярошенко О. І. 210-11, 232, 236, 239
Зміст
Передмова3
Ми - перші! (М. В. Макеєв)4
1 Історія і сьогодення9
1.1 Загальні матеріали9
1.2 Палац у 1934-1941 рр.12
1.3 Палац у 1945-1991 рр.22
1.4 Палац у 1991-2010 рр.25
2 Нагородження27
3 Науково-методична робота28
3.1 Видання Палацу29
3.2 Публікації співробітників36
4 Культурно-просвітницькі заходи40
Новорічні свята46
Конкурс для старшокласниць "Слобожаночка"49
5 Робота окремих колективів50
5.1 Наукові школи та гуртки51
5.2 Природознавчі колективи52
5.3 Спортивно-технічні колективи54
Авіамодельні гуртки55
Клуб підводної фотографії та дайвінгу "Дельта"56
5.4 Туристсько-краєзнавчі колективи56
Клуб юних дослідників Арктики57
5.5 Літературні колективи61
5.6 Образотворчі колективи61
5.7 Музичні колективи62
Ансамбль пісні й танцю62
Оркестр народних інструментів63
Студія музичного світложивопису65
Хор "Весняні голоси"65
Хор "Скворушка"68
5.8 Танцювальні колективи69
Ансамбль танцю "Щасливе дитинство"69
5.9 Театральні колективи70
Театр книги71
5.10 Цирк "Усмішка"71
6 Працівники та вихованці74
7 Образотворчі матеріали81
Іменний покажчик84
Науково-виробниче видання
Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості:
(До 75-річчя заснування)
Відповідальний за випуск: к. п. н. В. Г. Глазунов
Редактор Л. П. Незнамова, засл. працівник культури України
_______________________________________________________
Підписано до друку ___________ . Формат паперу_______ друк. арк. Папір____________ Тираж ______ прим. Замовлення №_______
1 Томенко М. Д. Микола Трублаїні : біогр. повість. - К. : Молодь, 1989. - С. 129.
2 Там само. - С. 129.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
92
Автор
468   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Педагогика
Просмотров
480
Размер файла
475 Кб
Теги
позашкільна освіта, палац дитячої та юнацької творчості, ХДНБ, Палац піонерів, Харків
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа