close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация1

код для вставкиСкачать
Г
е
о
м
е
т
р
і
я
9
к
л
а
с
Зош № 23 м.Запоріжжя
Ф
о
р
м
у
л
и
c
b
b
c
h
r
α
a
a
2
Ф
о
р
м
у
л
и
a
b
a
c
R
b
a
Н
а
B
г
о
т
о
в
и
х
к
р
е
с
л
е
н
н
я
х
А
ДПА 2013
9 кл.
Розв'язання:
300
С
8см
Розв'язання:
С
B
3 см
А
Н
а
г
о
т
о
в
и
х
к
р
е
с
л
е
н
н
я
х
ДПА 2013
9 кл.
А
Розв'язання:
С
4 дм
В
Розв'язання:
B
8см
A
?
10см
C
Н
а
г
о
т
о
в
и
х
B
Розв'язання:
C
8 см
M
4 см
A
В
к
р
е
с
л
е
н
н
я
х
Розв'язання:
А
С
ДПА 2013
9 кл.
Н
а
ДПА 2013
9 кл.
г
о
т
о
в
и
х
В
8 см
А
к
р
е
с
л
е
н
н
я
х
Розв'язання:
К
С
Розв'язання:
А
4 дм
С
В
9
к
л
а
с
Д
П
А
2
0
1
3
Варіант 6.
II частина
Катети прямокутного трикутника 6см і 8 см. Знайти висоту, проведену до
гіпотенузи.
В
Дано: ∆ АВС (⦟B=90°); BK⊥AC
АВ=8см, ВС=6см
А
К
С
Знайти: ВК
Розв'язання:
Відповідь: ВК=4,8 см
9
к
л
а
с
Варіант 26.
II частина
Перпендикуляр, проведений з вершини прямокутника до його діагоналі,
ділить її на відрізки 4см і 9см. Знайти площу прямокутника.
B
C
A
D
Д
П
А
2
0
1
3
Відповідь:
Дано: АВСD - прямокутник; АК=4см, КС=9см
BK⊥AC
Знайти:
Розв'язання:
9
к
л
а
с
Варіант 46.
II частина
У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до бічної сторони, поділяє її
на відрізки 8см і 15см, рахуючи від вершини кута при основі. Знайдіть
площу трикутника.
В
Д
П
А
Дано: ∆АВС ; АВ=ВС,АК⊥BC
ВК=15см, КС=8см
15см
К
2
0
1
3
8см
С
А
Відповідь:
Знайти:
Розв'язання:
9
к
л
а
с
Варіант 10.
III частина
Знайти площу прямокутного трикутника, якщо бісектриса його гострого
кута ділить протилежний катет на відрізки 3см і 5см.
А
Дано: ∆АВС ; ⦟С=90°; АК – бісектриса ⦟A
СК=3см; КВ=5см
Д
П
А
Знайти:
Розв'язання:
2
0
1
3
С
3
Відповідь:
К
5
В
9
к
л
а
с
Варіант 26.
III частина
У трикутнику одна із сторін 29см, а інша ділиться точкою дотику вписаного
в нього кола на відрізки 24см і 1 см, починаючи від кінця першої сторони.
Знайти площу трикутника .
В
Д
П
А
2
0
1
3
Дано: ∆АВС;коло вписане;
M,N,K – точки дотику; АВ=29см,
AK=24см, KC=1см
М
N
24
1
А
24
Відповідь:
К
1
С
Знайти:
Розв'язання:
9
к
л
а
с
Д
П
А
Варіант 34.
III частина
Сторони трикутника 3см і 5см, а кут між ними 120°. Знайти площу подібного
йому трикутника, периметр якого 30см .
В
Дано: ∆АВС; АВ=5см, АС=3см, ⦟ВАС=120°
∆АВС∾∆А₁В₁С₁; P ∆А₁В₁С₁=30см
С
5
120°
А
2
0
1
3
Відповідь:
Знайти:
3
Розв'язання:
9
к
л
а
с
Варіант 44.
Гіпотенуза і катет прямокутного трикутника дорівнюють 5см і 3см. Знайдіть
довжину найбільшої сторони подібного йому трикутника, площа якого 54 см²
А
Д
П
А
2
0
1
3
III частина
Дано: ∆АВС; ⦟С=90°, АВ=5см, ВС=3см,
∆АВС∾∆А₁В₁С₁, S ∆А₁В₁С₁=54 см²
Знайти:
5
Розв'язання:
С
3
В
1) ∆АВС єгіпетський , отже АС=4см,
- коеф. подібності
Відповідь:
9
к
л
а
с
Д
П
А
2
0
1
3
Варіант 39.
IV частина
У трикутнику АВС проведено медіани BE і CF, М – точка перетину медіан. Доведіть, що
площі ∆ВМС і чотирикутника AEMF рівні.
Дано: ∆АВС; BE і CF- медіани
B
Довести:
F
А
Доведення
M
E
C
9
к
л
а
с
Варіант 46.
Сторона трикутника 10см, а медіани, проведені до двох інших сторін, 9см і 12см. Знайти
площу трикутника.
Дано: ∆АВС; BС=10см, CF,AD і BE- медіани
A
CF =12см, BE=9см
Знайти:
E
Д
П
А
IV частина
C
2
0
1
3
Відповідь:
M
D L K
F
Розв'язання:
B
К
е
н
г
у
р
у
2
0 Розв'язання:
0
7
”
Ю
н
і
Відповідь: А
о
р
”
Правильні трикутник і шестикутник вписані в коло, яке
вписане у правильний трикутник, як на рисунку. S1 –
площа великого трикутника, S2 - площа малого
трикутника, S3 - площа шестикутника.
Яка з формул правильна?
К
е
н
г
у
р
у
2
0
0
9
”
Ю
н
і
о
р
”
Прямокутний аркуш паперу розрізали на три частини.
Виявилося,що площа однієї з частин дорівнює півсумі
площ двох інших . Обчисліть добуток площ усіх трьох
частин аркуша, якщо його площа дорівнює 1.
Розв'язання:
Відповідь: Б
К
е
н
г
у
р
у
2
0
1
0
”
Ю
н
і
о
р
”
N
Великий рівносторонній трикутник складено з 36 менших
рівносторонніх трикутників з площею 1 см² кожний . Знайдіть
площу трикутника АВС.
P
M
А: 11см²
Б: 12см²
Розв'язання:
Відповідь: А
В: 13см²
Г: 14см²
Д: 15см²
К
е
н
г
у
р
у
2
0
1
1
”
В
и
п
у
с
к
н
и
к
”
y
На площині xOy задано точки О(0;0), А(6;0), В(0;3). Скільки
існує точок М з цілими координатами таких, що площі
∆АОМ та ∆ВОМ виражаються простими числами.
B
M
А: 0
O
Відповідь: В
A
x
Б: 2
В: 4
Розв'язання:
Г: 8
Д: безліч
К
е
н
г
у
р
у
2
0
1
2
”
К
а
д
е
т
”
Знайти відношення площі трикутника MNC до площі
квадрата ABCD сторони , якщо точка М є серединою
сторони MN перпендикулярний до АС
А: 1:6
Б: 1:5
В: 7:36
Розв'язання:
Відповідь: Г
Г: 3:16
Д: 7:40
П
р
и
к
л
а
д
н
і
з
а
д
а
ч
і
А
Скільки потрібно фарби, щоб пофарбувати з двох сторін
залізний щит у вигляді прямокутного трикутника, якщо
гіпотенуза трикутника дорівнює 5 м, різниця катетів
дорівнює 3 м і на 5 см² витрачається 1,8 г фарби.
5
х
С
х+3
В
Розв'язання:
1) Нехай АС=х м, тоді ВС=(х+3)м, так як ∆АВС – прямокутний, то за теоремою Піфагора
АВ²=АС²+ВС ² . Складаємо і розв'язуємо рівняння:
х²+(х+3)²=25
х²+х²+6х+9=25
х²+3х-8=0
Тому АС =
Тому ВС =
Відповідь: 28,8кг
2) 2·S∆ADC=AB·BC=
3) 8м²=80000см²
80000:5·1,8=28800(г)
28800г=28,8кг
=8(м²)
Автор
cveta-vova
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
146
Размер файла
2 381 Кб
Теги
презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа