close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кабінет математики

код для вставкиСкачать
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище"
Кабінет математики.
Завідувач кабінету
Крушельницька Лариса Михайлівна
2011
Організаційна робота.
В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції у світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, зокрема й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.
Математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, в першу чергу, розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації та ін. Математика є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики та обчислювальної техніки, астрономії, біології, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, мовою техніки, а розвинене логічне мислення сприяє засвоєнню гуманітарних предметів. Математичне моделювання широко використовується для розв'язування задач різних галузей науки, економіки, виробництва. Практичні вміння і навички з математики необхідні для майбутньої трудової діяльності школярів.
Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє забезпеченню високого рівня викладання математики, підвищенню ефективності праці вчителя та учня, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів, прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.
Кабінет створено у 1985 році.
У кабінеті навчається 255 учнів.
У кабінеті дотримуються санітарно-гігієнічні норми. Температура у кабінеті знаходиться у межах 16-18 ˚С при відносній вологості 40-60 %. Для забезпечення наявності свіжого повітря у кабінеті приміщення обладнане системою центральної вентиляції, а вікна - фрамугами. Сквозне провітрювання проводиться перед початком і після закінчення занять.
Освітлення кабінета здійснюється дванадцятьма люмінесцентними лампами розміщеними у дві лінії на стелі. Освітленість кабінета відповідає санітарним нормам.
Відстань від класної дошки до перших учнівських столів становить 2м., відстань від дошки до останнього учнівського столу - 8м.
Площа кабінета - 50м2. Об'єм кабінета - 150м3.
Організація робочих місць учнів.
У кабінеті 34 робочих місць для учнів.
За кожним учнем закріплено його робоче місце. Кожне робоче місце учня обладнане учнівськими креслярсько-вимірувальними інструментами, олівцем і гумкою.
Організація робочого місця вчителя
Робочий стіл вчителя знаходиться перед третім рядом, біля вікна. У робочому столі знаходяться картотеки навчально-методичного обладнання. Зберігаються дидактичні матеріали і посібники, підготовлені до уроку. Робочий стіл обладнано персональним комп'ютером, мультимедійним проектором.
Інструкція з техніки безпеки у кабінеті математики.
1. Будьте уважні, дисципліновані, обережні, точно виконуйте вказівки вчителя.
2. Змінювати своє робоче місце можна лише з дозволу вчителя.
3. Розташовуйте прилади, матеріали, обладнання на робочому місці відповідно до вимог вчителя.
4. Залишайте на робочому місці ті предмети, що потрібні для виконання завдання.
5. Систематично провітрюйте класну кімнату. Обережно поводьтеся біля вікон.
6. Під час перерви відпочивайте в коридорі. Підключати прилади до електромережі можна лише з дозволу вчителя.
Завідуючий кабінетом _____________
З правилами техніки безпеки ознайомлений __________
ПАМ'ЯТКА
з техніки безпеки у навчальному кабінеті (для учнів).
1. Під час роботи в кабінеті учні повинні ретельно дотримуватися правил поведінки для учнів та безпеки.
2. Виконувати вимоги й розпорядження вчителя.
3. Учителю по закінченні роботи необхідно вимкнути напругу на пульті, а в разі виходу з кабінету вимкнути рубильник на станції в шафі задньої стінки.
4. Учні повинні знати, де знаходяться засоби пожежегасіння і вміти ними користуватися в разі небезпеки: для гасіння пожежі - вогнегасниками;
для гасіння пожежі, що виникла із загорання електромережі,- піском і волоком.
5. Забороняється учням без присутності і дозволу вчителя відчиняти шафу з головним рубильником, розбирати його, ремонтувати апаратуру.
6. Про неполадки в електроприладах (запах, іскри) необхідно сповістити вчителя.
7. За виникнення пожежі або близької до цього ситуації ретельно дотримуватися порядку евакуації і зробити все необхідне для врятування майна.
8. Категорично забороняється користуватися електронагрівальними приладами, радіокіноапаратурою без дозволу вчителя.
9. Забороняється брати без дозволу будь-які предмети в кабінеті.
10. Користуватися електромережею дозволяється тільки в присутності вчителя.
11. Забороняється користуватися кінопроекційними апаратами без дозволу і контролювання вчителя та без проходження відповідного навчання щодо роботи з апаратами.
12. У разі виявлення в приміщені специфічного запаху необхідно вимкнути всі електроприймачі і знайти причину появи запаху.
13. У разі загоряння електромережі необхідно вимкнути струм на головному розподільному щитку (вони є на кожному поверсі).
14. Категорично забороняється самоправно користуватися електророзподільними щитками.
"Затверджую"
Директор ДПТНЗ
"Кам'янець-Подільське ВПУ"
Чекригін Б.Ф. План
роботи кабінету математики
на 2011-2012 навчальний рік
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії
природничо-математичного циклу
Протокол №1 від 6 вересня 2011року.
№ п/п Зміст заходів Дата ВиконавецьВідмітка про виконання І.Організаційна робота 1. Забезпечити відповідність кабінету санітарно-гігієнічним нормам у навчальному приміщеннівересень Зав. кабінетом 2. Ознайомити учнів з правилами техніки безпеки та безпеки життєдіяльності у кабінеті.вересень Зав. кабінетом 3. Організація чергування учнів закріпленої групивересень Зав. кабінетом 4. Закріпити за кожним учнем робоче місцевересень Зав. кабінетом 5. Організувати проведення консультацій та додаткових занять з математики при кабінетівересень Зав. кабінетом 6. Організувати роботу гуртка при кабінеті вересень Зав. кабінетом ІІ. Навчально-методична робота. 1. Систематизувати і дібрати дидактичний матеріал для проведення довгострокових домашніх робіт з тем "Паралельність прямих і площин", "Перпендикулярність прямих і площин", "Об'єми тіл", "Логарифмічна функція".жовтень Зав. кабінетом 2. Розробити зошит для контрольних робіт з геометрії з професійно спрямованими завданнями.На протязі року Вчителі математики 3. Розробити тексти усних вправ з тем "Многогранники", "Тіла обертання", "Степенева функція".На протязі року Вчителі математики 4. Продовжити роботу над методичною темою "Мотивація навчальної діяльності учнів" опираючись на тему "Комбінації геометричних тіл. Призма і циліндр. Піраміда і конус. Призма і конус."вересеньКрушельницька 5. Оформити тематичні папки "Елементи теорії ймовірностей", "Вступ до статистики"січень Вчителі математики 6. Забезпечити використання електронних педагогічних засобів навчання з математикиНа протязі рокуЗав. кабінетом 7. Для участі у тижні природничо-математичних знань підготовити і провести урок відкритої думки лютийКрушельницька 8. Із метою забезпечення виконання "Єдиних вимог до усного і писемного мовлення" організувати виставку "Кращі роботи учнів"березеньЗав кабінетом 9. Організувати обмін передовим педагогічним досвідом серед викладачів математики з тем над якими вони працюють
лютийЗав. кабінетом 10Підготовити і провести професійно спрямований відкритий урок з теми "Тригонометричні функції. Його величність соs φ." у групі слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.вересеньКрушельницька ІІІ. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету 1. Оформити у кабінеті для допомоги учням у навчанні стенд "Прочитай"лютий Зав. кабінетом 2. Поповнити кабінет математики демонстраційними моделями до стереометричних задачНа протязі року Вчителі математики 3. Поповнити кабінет математики такими навчально-наочними посібниками: моделями комбінацій геометричних фігур, таблицями з алгебри.На протязі року Вчителі математики 4. Поповнити кабінет новою методичною літературоюНа протязі року Зав. кабінетом ІV. Позакласна робота. 1. Організувати і провести з учнями І-ІІІ курсів олімпіаду з математики
лютий Вчителі математики 2. Провести конкурс інформаційних бюлетенів "Історія розвитку математики"лютий Вчителі математики 3. Організувати додаткові заняття з невстигаючими і обдарованими дітьми На протязі року Вчителі математики 4. У рамках проведення проекту "Проблеми енергозабезпечення людства" природничо-математичною методичною комісією провести математичне дослідження "Використання утеплювальних матеріалів"Січень-березень Вчителі математики V. Бібліографічна робота 1. Укомплектувати бібліотеку кабінета підручниками та літературою відповідно до вимог навчальних програм. Скласти короткі анотації на літературу з математики, що надійшла в бібліотекуВересень
квітень Зав. кабінетом 2.
Організувати книжкові виставки: "Навчальні підручники з математики на 2011-2012 н.р." Вересень
Зав. кабінетом 3. Продовжити оформлення картотеки літератури, яка є у кабінеті травень Зав. кабінетом Матеріально-технічна база кабінету
Робочі меблі.
1). Робочий стіл вчителя.
2). Парти учнівські.
3).Стінка.
4). Дошка класна.
5). Екран.
Демонстраційні посібники зберігаються у кабінеті таким чином:
- прилади та моделі - на полицях шаф за розділами програм і по курсах з урахуванням частоти їх використання, розмірів і ваги;
- таблиці - в спеціальних окремих шафах за розділами програм і по курсах з урахуванням розмірів;
- аудіовізуальні посібники - на полицях - у коробках у вертикальному положенні;
- кресляські інструменти - у спеціальному відділені шафи.
І. Моделі геометричних фігур.
1). Моделі призми - 15шт.
2). Моделі піраміди - 15шт
3). Моделі циліндра - 15шт
4). Моделі конуса - 15шт
5). Моделі комбінацій геометричних фігур - 5шт.
ІІ. Таблиці.
1. Аксіоми стереометрії. Деякі наслідки аксіом стереометрії.
2. Деякі наслідки аксіом стереометрії.
3. Декартові координати у просторі.
4. Паралельні прямі у просторі.
5. Паралельні прямі у просторі.
6. Паралельні прямі у просторі. Паралельність прямої і площини.
7. Паралельність площин.
8. Паралельність площин.
9. Паралельність площин
10. Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність прямої і площини.
11. Перпендикулярність прямої і площини.
12. Перпендикуляр і похила. Перпендикулярність площин.
13. Відстань між мимобіжними прямими. Координати середини відрізка.
14. Зображення просторових фігур на площині.
15. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка.
16. Кути між прямими і площинами.
17. Перетворення фігур у просторі.
18. Площа ортогональної проекції многокутника.
19. Вектори у просторі.
20. Многогранні кути. Двогранні кути.
21. Призма. Бічна поверхня призми.
22. Паралелепіпед. Прямий і прямокутний паралелепіпед.
23. Циліндр.
24. Конус.
25. Куля.
26. Піраміда
27. Об'єми тіл обертання.
28. Об'єм кулі та її частин.
29. Площі трикутників.
30. Площі чотирикутників.
31. Формули скороченого множення.
32. Перетворення суми у добуток синусів і косинусів. Додавання синусів і косинусів.
33. Графіки тригонометричних функцій.
34. Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів. 35. Графік і властивості функції у=sin x.
36. Графік і властивості функції y=cos x.
37. Формули тригонометрії.
38. Арксинус.
39. Арккосинус.
40. Арктангенс.
41. Границя функції, неперервність.
42. Зміна функції, приріст аргументу.
43. Наближене обчислення значень функції.
44. Приріст функції.
45. Поняття про похідну. 46. Дотична до графіка функції.
47. Таблиця похідних.
48. Правила обчислення похідних.
49. Похідна складеної функції.
50. Похідні деяких функцій.
51. Означення похідної.
52. Неперервність функції.
53. Метод інтервалів.
54. Ознака зростання (спадання) функції.
55. Критичні точки функції, її максимуми і мінімуми.
56. Максимум і мінімум функції.
57. Загальна схема дослідження функції.
58. Показникова функція, її графік і властивості.
59. Логарифми.
60. Логарифмічна функція, властивості.
61. Властивості логарифмів.
62. Інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.
63. Таблиця первісних.
64. Функція у=хn, де n є N.
65. Комбінації об'ємних фігур. ІІІ. Стенди.
1). Постійні експозиції.
А) Державна символіка.
Б) Інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи у кабінеті.
В) Портрети видатних математиків
2). Змінні експозиції.
А). Орієнтовані завдання тематичного оцінювання.
Б). Газета математичного гуртка "Аксіома".
В). Матеріали по підготовці до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання.
Г). Математика у твоїй майбутній професії.
Д). Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
Технічні засоби навчання.
1. Макрокалькулятор "Програміст".
2. Персональний комп'ютер.
3. Мультимедійний проектор.
Навчально-методична робота.
Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з
- навчальних програм з математики;
- навчальних та методичних посібників;
- навчально-наочних посібників;
- обладнання загального призначення.
Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюється згідно з вимогами навчальних програм за темами у папках.
Кабінет оснащений:
- підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;
- фаховими журналами;
- бібліотечкою довідково-інформаційної і методичної літератури;
- матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;
- інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.
Кабінет має доступ до Інтернету.
Тема уроку: Комбінації геометричних тіл. Призма і циліндр.
Мета уроку: Ввести поняття про вписані та описані многогранники: призму описану навколо циліндра і призму вписану у циліндр. Формування вмінь розв'язувати задачі на комбінації просторових фігур. Розвинути просторове уявлення, логічне мислення учнів. Інтегрувати тему з майбутньою професією учнів.
Обладнання: мультимедійний проектор, ноотбук, родатковий матеріал, таблиці.
Хід уроку.
І. Організація групи.
ІІ.Актуалізація опорних знань.
1). Дайте означення призми, прямої і похилої призми, правильної призми.
2). Запишіть формулу площі бічної та повної поверхні прямої призми.
3). За якою формулою обчислюють об'єм призми?
4). Знайдіть невідомі елементи, поверхню та об'єм правильної трикутної призми за даними елементами. Спроектувати на екран таблицю.
№ п/п а Н Р S V 1 6 90 2 6√3 3 15 90 4 12 144 5 108√3 216√3 а - сторона основи, Н - висота призми, Р - периметр основи, S - площа основи. V - об'єм. призми
5). Що називається циліндром? Назвіть елементи циліндра.
6). Запишіть формулу бічної та повної поверхні циліндра.
7). Запишіть формулу об'єму циліндра.
8). Який багатокутник називається вписаним у коло?
9). Який многокутник називається описаним навколо кола?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Комбінації циліндра і призми часто зустрічаються у майбутній професії учнів.
(додатки)
ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
V. Вивчення нового матеріалу.
Вивчення нового матеріалу провести за планом:
- означення призми вписаної у циліндр і властивість основ призми вписаної у циліндр;
- зображення призми вписаної у циліндр;
- означення площини дотичної до циліндра;
- означення призми описаної навколо циліндра і властивість основ призми описаної навколо циліндра;
- Зображення призми описаної навколо циліндра.
Призма і циліндр
Означення Приклад Умова, властивості Призмою, описано навколо циліндра, називається призма, в якій площини основ є площинами основ циліндра, а бічні грані дотикаються до бічної поверхні циліндра
Циліндр вписано в чотирикутну призму ABCDA1B1C1D1 або призма ABCDA1B1C1D1 описана навколо циліндра
Циліндр можна вписати в пряму призму, якщо її основа - многокутник, в який можна вписати коло.
O1K = r - радіус циліндра. Висота циліндра, вписаного в призму, дорівнює висоті призми Призмою, вписаною в циліндр, називається призма, в якій площинами основ є площини основ циліндра, а бічними ребрами - твірні циліндра Призма ABCDA1B1C1D1 вписана в циліндр або циліндр описано навколо призми ABCDA1B1C1D1
Призму можна вписати в циліндр, якщо вона пряма та її основа - многокутник, який можна вписати в коло.
O1D1 = R - радіус циліндра. Висота циліндра, описаного навколо прими, дорівнює висоті прими Зображення призми, вписаної в циліндр. Учнів повідомляють про те, що будувати зображення призми, вписаної в циліндр, доцільно виконувати в такій послідовності:
а) зображується основа призми, вписаної в одну з основ циліндра (наприклад у верхню);
б) вершини нижньої основи призми отримуємо як точки зустрічі бічних ребер призми з колом нижньої основи циліндра;
в) послідовно з'єднуючи вершини нижньої основи призми, отримуємо зображення нижньої основи призми, вписаної в нижню основу циліндра.
Зауваження. У зв'язку з необхідністю зображувати основу призми, вписану в основу циліндра, корисно повторити з учнями способи зображення деяких многокутників, вписаних у коло. Це можна зробити за малюнками та записами, які заздалегідь заготовлено на дошці. Корисно ці малюнки та записи розмножити та роздати учням як вкладиші до зошитів .
Зображення призми, описаної навколо циліндра. Учнів повідомляють про те, що зображення призми, описаної навколо циліндра доцільно виконувати в такій послідовності:
а) зображується основа призми, описаної навколо однієї з основ циліндра (наприклад навколо верхньої);
б) точки дотику сторін нижньої основи призми з колом нижньої основи циліндра отримуємо як точки зустрічі твірних циліндра, що проведені через точки дотику сторін верхньої основи призми з колом верхньої основи циліндра, з колом нижньої основи циліндра;
в) зображуються дотичні до нижньої основи циліндра, точки перетину двох сусідніх дотичних до нижньої основи циліндра дають зображення вершин нижньої основи призми.
VІ. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.
Задача. Основа прямої призми - прямокутний трикутник з гіпотенузою с і гострим кутом α. Діагональ бічної грані, що містить катет, протилежний куту α, нахилена до площини основи під кутом β. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра описаного навколо призми.
Розв'язання.
. Нехай АВСА1.В1 С1 - пряма призма, в основі якої лежить прямокутний трикутник ABC: <C = 90°; <A = α; BA = с; ВВ1 пл. ABC; В 1С - похила, ВС - її проекція, тому <ВСВ = β; ОО1- частина осі циліндра, описаного навколо призми. О і О 1- центри основ циліндра, ВО = ОА.
Площа бічної поверхні циліндра S = 2πRH, R = AO; H = BB1
З ΔАВС (<C = 90°), ВС = AB sin <BAC; ВС =c sina; З ΔВВС (<B = 90°), В1В = c sina tgβ. Отже, S = πс2 sinα tgβ.
Завдання для самоконтролю.
1.Сформулюйте означення призми вписаної у циліндр, описаної навколо циліндра.
2. За яких умов циліндр можна вписати у призму?
3. Коли призму можна вписати у циліндр?
VІІ. Підведення підсумків уроку.
На уроці ми познайомилися з можливими комбінаціями геометричних тіл. Вияснили, що у вашій майбутній професії такі комбінації дуже часто зустрічаються. Ми вивчили математичне означення вписаних та описаних многогранників, а саме - призми вписаної у циліндр та призми описаної навколо циліндра. Розв'язали задачу безпосередньо пов'язану з вашою майбутньою професією.
VІІ. Домашнє завдання.
Повторити теоретичний матеріал з теми. ( Кожен учень забезпечений ксерокопією теоретичного матеріалу).
Задача. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 8см і утворює з площиною його основи кут 30˚.Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми вписаної у циліндр.
Тема уроку: Комбінації геометричних тіл. Піраміда і конус.
Мета уроку: Ввести поняття про вписані та описані многогранники: піраміду описану навколо конуса і піраміду вписану у конус. Навчити розв'язувати задачі на комбінації геометричних фігур. Розвинути просторове уявлення учнів. Інтегрувати тему у майбутню професію учнів.
Обладнання: мультимедійний проектор, ноотбук, таблиці, роздатковий матеріал.
Хід уроку.
І. Організація групи.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1). Що таке піраміда? Назвіть її елементи.
2). Дайте означення правильної піраміди.
3). Запишіть формулу площі бічної та повної поверхні правильної піраміди.
4). Запишіть формулу об'єму піраміди.
5). За даними елементами знайдіть невідомі елементи правильної чотирикутної піраміди.
№ п/п а k P S V 1 6 12 2 13 338 3 16 288 4 44 396 5 352 704 а - сторона основи піраміди, k - апофема, Р - периметр основи, S - площа бічної поверхні, V - об'єм піраміди.
6). Що називається конусом? Назвіть його елементи.
7). Запишіть формулу площі бічної та повної поверхні конуса..
8). Запишіть формулу об'єму конуса.
9). Як поділити коло на три, чотири, шість, вісім рівних частин?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Придивіться до навколишніх предметів. Деякі з них мають форму різних геометричних тіл - циліндра, конуса, призми, піраміди. Багато предметів має складнішу форму, утворену поєднанням частин чи сукупністю геометричних тіл.
(Додатки).
ІV. Повідомлення теми і мети уроку.
V. Вивчення нового матеріалу.
Вивчення нового матеріалу провести за планом:
- означення піраміди вписаної у конус;
- властивості піраміди вписаної у конус;
- зображення піраміди вписаної у конус;
- означення площини дотичної до конуса;
- означення піраміди описаної навколо конуса;
- властивості піраміди описаної навколо конуса;
- зображення піраміди описаної навколо конуса.
Означення Приклад Умови, властивості Пірамідою, описаною навколо конуса, називається піраміда, основою якої є многокутник, описаний навколо основи конуса, а вершина збігається з вершиною конуса Піраміда SABCD описана навколо конуса.
SO = H - висота
конуса і пірамі
ди
OK =r - радіус конуса Піраміду можна описати навколо конуса, якщо її вершина проектується в центр основи конуса і в основу піраміди можна вписати коло Пірамідою вписаною у конус, називається піраміда, основа якої є многокутник, вписаний у коло основи конуса, а вершиною є вершина конуса Піраміда SABCD вписана в конус
Піраміду можна вписати в конус, якщо її основа - многокутник, навколо якого можна описати коло, і бічні ребра піраміди рівні. Бічні ребра піраміди є твірними конуса Побудову зображення піраміди, вписаної в конус, можна виконувати в такій послідовності:
а) зображується конус;
б) зображується многокутник (основа піраміди), вписаний в основу конуса;
в) з'єднуючи вершину конуса (піраміди) з вершинами основи піраміди, зображуємо бічні ребра піраміди.
Побудову зображення піраміди, описаної навколо конуса, можна виконувати в такій послідовності:
а) зображується конус;
б) зображується многокутник (основа піраміди), описаний навколо основи конуса;
в) з'єднуючи вершину конуса (піраміди) з вершинами основи піраміди, зображуємо бічні ребра піраміди.
VІ. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.
Задача. Основа піраміди - прямокутник, одна із сторін якого дорівнює а і утворює з діагоналлю прямокутника кут α. Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під кутом β. Знайдіть бічну поверхню конуса описаного навколо даної піраміди.
Розв'язання.
Нехай SАВСД - піраміда в основі якої лежить
Прямокутник АВСД.
АД = а, <САД = α, SО - висота, SА, SВ, SС, SД - похилі.
ОА, ОВ, ОС, ОД - їх проекції. Тому <SАО, <SВО,<SСО, <SДО - кути нахилу бічних ребер до площини основи. Ці кути рівні β.
∆SАО = ∆SОВ = ∆SОС = ∆SОД. Звідки, ОА = ОВ = ОС = ОД. Тобто О - центр описаного навколо основи кола, яке є основою конуса описаного навколо піраміди. SА, SВ, SС, SД - твірні конуса. Бічна поверхня конуса S = πrL, де L - твірна конуса. З прямокутного ∆АДС маємо АС=АД : соs<САД; АС=а : соsα; АО=0,5АС; АО=а : 2соsα.
З прямокутного ∆SАО маємо SА=АО : соs<SАО; SА = а : 2соsαсоsβ.
Отже, площа бічної поверхні конуса S = πа2 : 4соs2αсоsβ.
2. Навколо правильної шестикутної піраміди описано конус. Як відносяться об'єми цих тіл?
Завдання для самоконтролю.
1. Сформулюйте означення піраміди вписаної у конус та описаної навколо конуса.
2. Основа піраміди є прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють 3дм і 4дм.Знайдіть радіус основи конуса, описаного навколо цієї піраміди.
3. У яку піраміду можна вписати конус?
4. Навколо якої піраміди можна описати конус?
5. Чи завжди висота конуса вписаного у піраміду є висотою піраміди?
VІІ. Підведення підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання.
Повторити теоретичний матеріал з теми. Розв'язати задачу.
Задача. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетами 6см і 8см. Усі двогранні кути при основі піраміди дорівнюють 60˚. Знайдіть об'єм конуса вписаного у дану піраміду.
Тема уроку: Комбінації геометричних тіл. Призма і конус.
Мета уроку: Ввести поняття про вписані та описані многогранники: призму вписану у конус та призму описану навколо конуса. Навчити учнів розв'язувати задачі на комбінації геометричних тіл. Розвинути просторове уявлення, логічне мислення учнів. Інтегрувати тему з майбутньою професією учнів.
Обладнання: мультимедійний проектор, ноотбук, таблиці, роздатковий матеріал.
Хід уроку.
І. Організація групи.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
1). Дайте означення призми. Назвіть елементи призми.
2). Що називається паралелепіпедом? Прямий, прямокутний паралелепіпед. Куб.
3) Що називається конусом? Елементи конуса.
4). Запишіть формули площі поверхні та об'єму призми.
5).Запишіть формули площі поверхні та об'єму конуса.
6). Дати означення призми описаної навколо циліндра, призми вписаної у циліндр.
7). Дати означення піраміди описаної навколо конуса, піраміди вписаної у конус.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.
(Додатки)
ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
V. Сприйняття і первинне усвідомлення нового матеріалу.
З допомогою мультимедійного проектора спроектувати на екран зображення призми вписаної у конус і призми описаної навколо конуса. Запропонувати учням самим дати означення комбінацій цих фігур.
VІ. Самостійна робота
Варіант 1
Середній рівень.
Бічна поверхня правильної чотирикутної призми дорівнює 48см2 , а її висота - 4см. Навколо призми описано циліндр. Знайдіть радіус основи циліндра.
Достатній рівень.
Знайдіть площу діагонального перерізу циліндра і відстань від осі циліндра до площини бічної грані призми у попередній задачі.
Високий рівень.
Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює см, а бічне ребро нахилене до основи під кутом 45˚. У піраміду вписано конус. Знайдіть об'єм конуса.
Варіант 2.
Середній рівень.
У правильній чотирикутній піраміді плоский кут при вершині дорівнює α, площа основи піраміди дорівнює 144см2 . У піраміду вписано конус. Знайдіть твірну конуса.
Достатній рівень.
Знайдіть висоту конуса і площу осьового перерізу конуса у попередній задачі.
Високий рівень.
Бічна поверхня правильної трикутної призми дорівнює 36см2, а її висота - 4см. Навколо призми описано циліндр. Знайдіть об'єм циліндра.
VІІ. Підведення підсумків уроку.
VІІІ. Домашнє завдання.
Комбінації багатогранників і тіл обертання.
Додатки до уроків.
Професія слюсар-електрик з ремонту побутової техніки.
Ваша майбутня професія слюсар-електрик з ремонту побутової техніки тісно пов'язана з геометричними фігурами, про які ми говорили. Форму призми має холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч. Складові елементи холодильника, пральної машини мають форму просторових геометричних фігур. Барабан у пральній машині - циліндр. Він має бути розміщений у призмі (пральній машині) таким чином, щоб міг вільно здійснювати обороти.
У сучасному житті роль слюсара-електрика надзвичайно велика. Жодну машину, механізм, прилад не можна скласти чи відрегулювати без участі слюсаря-електрика. Ви - майбутні ремонтники, будете здійснювати технічне обслуговування та ремонт побутової техніки. Слюсар повинен уміти працювати на стругальних, шліфувальних, доводочних та інших верстатах.
Робоче місце слюсаря.
Слюсарний верстак - основне обладнання робочого місця для виконання ручних робіт. Це спеціальний стіл, на якому виконуються слюсарні роботи.
Слюсарні лещата - це затискні пристрої для утримування оброблюваної деталі у потрібному положенні. Перед вами - слюсарні лещата з пневматичним прививодом.
1. Основа. 2. Поворотна частина. 3. Болти. 4. Рухома губка. 5. Нерухома губка. 6. Каретка. 7. Ходовий гвинт. 8. Пружина. 9. Шток. 10. Важіль. 11. Штовхач. 12. Гумова діафрагма. 13. Опорне кільце штока.
Запропонувати учням проаналізувати геометричну форму елементів слюсарних лещат.
Чи можливе затискання деталі без взаємодії всіх елементів слюсарних лещат (комбінацій багатогранників і тіл обертання)?
З допомогою мультимедійного проектора здійснити проекцію на екран центра токарного верстата, заготовки ключа. Проведіть аналіз геометричної форми центра токарного верстата.
Аналіз геометричної форми центра токарного верстата.
1. Загальний вигляд.
2. Елементи центра токарного верстата.
Аналіз геометричної форми заготовки ключа.
А) елементи деталі;
Б) загальний вигляд деталі. Задача. Із заготовки у вигляді циліндра діаметром 10мм і довжиною 80мм потрібно виготовити шестигранник таким чином, щоб кількість металу, яка піде у відходи, була мінімальною. Визначити відсоток матеріалу, яка піде на відходи. Обговорити з учнями можливі шляхи розв'язання задачі. Комбінації циліндра і призми часто зустрічаються у майбутній професії учнів.
Для розв'язання запропонованої вам задачі, потрібно у циліндр вписати правильну шестикутну призму. Як відомо з фізики, m = Vρ. Знайдемо масу циліндра m=πr2hρ.
Сторона шестикутника вписаного у коло рівна радіусу цього кола. Тому маса призми вписаної у циліндр буде рівна m=1,5√3r2hρ. Відсоток матеріалу, який піде на відходи буде рівний 100% - 1,5√3:3,14х100%= 100% - 80%=20%.
Ви, майбутні слюсарі-електрики, повинні вміти користуватися мовою графічних зображень, мовою креслень.
Спроектувати на екран з допомогою мультимедійного проектора наочні зображення предмета і креслення.
Визначте, яке з наочних зображень позначених цифрами, відповідає кожному кресленню предмета, позначеному літерою. Комбінацією яких геометричних фігур є кожна з деталей? У своїй майбутній професії ви часто будете зустрічатися з різноманітними деталями.
Спроектувати на екран конструктивні елементи деталей.
Це корпус, важіль, вісь, вал, маховик, втулка, фланець і багато, багато інших. За формою будь-яка деталь - це поєднання циліндричних, конічних, призматичних, пірамідальних та інших геометричних тіл. Ст.. 205.
бобишка - низький циліндричний або конічний виступ, який може бути використаний як опорна поверхня головки болта; (циліндр)
буртик - суцільне кільцеве потовщення на валу; плоскі поверхні буртика називають заплечиками; (циліндр)
галтель - криволінійна поверхня плавного переходу від меншого перерізу вала до більшого; (призма)
лиска - плоский зріз на круглій поверхні деталі; (призма)
проточка - кільцевий жолобок на валу або в отворі, потрібний, наприклад, для виходу різьбонарізного інструмента чи для інших технологічних цілей; (циліндр)
ребро жорсткості - тонка стінка, найчастіше трикутної форми, для підсилення жорсткості конструкції; (призма)
торець - поперечна грань круглого стержня або бруска; (циліндр)
фаска - конічний або плоский вузький зріз гострих кромок деталей; (конус, призма)
шліц - паз у вигляді прорізу чи канавки на валу або в отворі, а також проріз на головці гвинта під викрутку;( призма)
шпонкова канавка - заглиблення на валу або проріз в отворі під шпонку. (паралелепіпед)
Жодна машина, жоден механізм не можуть обійтися без різьбових з'єднань. Залежно від форми поверхні на якій утворена різьба, різьби поділяють на циліндричні та конічні.
Задача. Із заготовки у вигляді правильної восьмикутної піраміди шляхом обпилювання потрібно отримати конус для нанесення конічної різьби. Як це зробити?
В основу заготовки, що має форму правильного восьмикутника вписати коло.
Із призми шляхом обпилювання отримати конус, на який нанести різьбу.
Додатки до уроків.
Професія швея-кравець.
Ваша майбутня професія швея, кравець, закрійник передбачає вивчення обладнання швейного виробництва. Сучасне швейне машинобудування - одна з найрозвиненіших галузей і охоплює різні за призначенням та конструктивною будовою машини. Подивіться навколо себе, на ваш одяг, взуття, меблі.. Все це виготовлено за допомогою швейних машин. Подивимось на ваше майбутнє робоче місце.
Промислова швейна машинка складається із головки машини, промислового стола, індивідуального приводу. Промисловий стіл (верхня частина) - це платформа, що має форму призми, стійка рукава - зрізана піраміда на призмі ( платформі), махове колесо кріпиться гвинтом на головному валу ( комбінації циліндра, зрізаного конуса, циліндра). Запропонувати учням назвати інші елементи робочого місця, проаналізувати їх геометричну форму.
Деталі та механізми швейної машинки.
Ви бачите різноманітні геометричні фігури - циліндри, конуси, призми. Комбінації цих геометричних фігур приводять у рух механізми швейної машини. Ці механізми - дві або більше з'єднаних між собою ланок, які не мають жорсткого скріплення і можуть здійснювати під дією прикладених сил цілеспрямовані рухи. Механізм приводить в дію основні робочі деталі машини - голку, човник, ниткопритягувач і т. д. Для перетворення обертового руху головного вала в поступальний рух застосовують кривошип ,ексцентрики, шатуни, повзун, зубчасті шестерні, гвинти. В сукупності всі ці елементи є комбінаціями циліндрів, конусів, призм.
Придивіться до навколишніх предметів. Деякі з них мають форму різних геометричних тіл - циліндра, конуса, призми, піраміди. Багато предметів має складнішу форму, утворену поєднанням частин чи сукупністю геометричних тіл.
Механізм голки.
Запропонуйте учням описати механізм голки
Головний вал обертається у втулках. На правому кінці головного валу гвинтами закріплено махове колесо, на лівому кінці головного валу гвинтом закріплений кривошип з противагою. В отвір кривошипа вставлений подвійний палець, який закріплений гвинтами. На палець надіта верхня головка шатуна. В отвір нижньої головки шатуна вставлений палець, який лівою частиною спрямований до поводка голковода, а на праву частину цього пальця надітий повзун. Голковід переміщується у двох втулках. Внизу на голководі кріпиться дротяний нитконаправлювач, гвинтом у голководі закріплена голка. При обертанні головного валу кривошип і його подвійний палець з допомогою шатуна обертальний рух перетворюють у зворотно-поступальний рух голковода і голки.
1. Головний вал - циліндр.
2. Кривошип - комбінація циліндра з призмою.
3. Шатун - комбінації призм циліндра.
4. Повзун - призма.
5. Нижня головка шатуна, яка надіта на палець- комбінація циліндра іпризми.
6. Поводок голковода - комбінація двох циліндрів і призми.
7. Втулка - комбінація двох циліндрів.
8. Гвинт кріплення - циліндр в комбінації з призмою.
9. Втулка - комбінація циліндрів.
10. Палець - призма у циліндрі.
Додатки до уроків.
Професія оператор комп'ютерного набору.
Метою проведення інтегрованого уроку з математики-інформатики є розв'язування задач з геометрії та оформлення їх розв'язання з використанням можливостей текстового процесора Word. Адже відомо, що ця програма слугує не тільки для набору тексту, а й для оформлення його за допомогою графіки, об'єктів, які можуть впроваджуватись в документ з інших програм. На цьому уроці учні повинні описати розв'язання задачі не тільки у формі подачі текстової інформації, а зробити відповідно до умови рисунок, показати здатність застосовувати редактор формул. Паралельно учні мають можливість працювати із програмою Gran-3D, яка допомагає отримати трьохвимірне зображення геометричної фігури згідно із заданими параметрами та оцінити площу поверхні заданої фігури, її об'єм. Усі обчислення виконуються за допомогою програми "Калькулятор". Таким чином, комп'ютер виступає інструментом для реалізації завдань, які ставить перед учнями вчитель математики, а прийоми ефективного оволодіння цим інструментом школярі засвоюють на уроках інформатики. Робота з програмою GRAN-3D
Програма GRAN-3D призначена для графічного аналізу просторових (тривимірних) об'єктів, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 3-Dimension).
Програма GRAN-3D дозволяє створювати та оперувати моделями геометричних об'єктів поданих нижче типів: точка, відрізок, ламана, площина, многогранник, поверхня обертання та довільна поверхня, що визначається рівнянням виду z=f(x,y). При цьому можливе задання об'єктів у різний спосіб.
Зупинимося детальніше на правилах створення об'єктів різних типів. Перш ніж створювати будь-який об'єкт, необхідно вказати його тип за допомогою перемикача Тип об'єкта. Вказаний перемикач може бути встановлений в одне з положень - Точка, Ламана, Площина, Многогранник, Поверхня та Поверхня обертання. Після встановлення типу створюваного об'єкта слід звернутися до послуги Об'єкт\Створити. В результаті з'явиться вікно Конструювання просторового об'єкту, в якому на вкладинці з назвою типу створюваного об'єкта слід задати параметри об'єкта. Для об'єктів всіх типів можна вказати колір їх зображення та назву. Після введення необхідних параметрів слід натиснути кнопку Виконати. Зауважимо, що якщо введені параметри об'єкта не є коректними, кнопка Виконати буде недоступна, а у полі повідомлень (зліва біля кнопки Виконати) буде виведено відповідне повідомлення про помилку. Після створення об'єкта його зображення (вказаного кольору) з'явиться у полі зображення, а його назва з'явиться у переліку об'єктів.
Моделі базових стереометричних об'єктів, якими оперують у при вивченні стереометрії (правильна звичайна або зрізана піраміда, правильна призма, прямий паралелепіпед, конус, циліндр, куля, куб) можна створювати окремо, вказавши лише необхідні параметри об'єкта у вікні Задання базових стереометричних об'єктів на вкладинці з відповідною назвою, що з'являється при зверненні до послуги програми Об'єкт\Створити базовий об'єкт.
Задача 1. Побудувати циліндр вписаний в правильну шестикутну призму, висота якої 8см, а радіус вписаного кола 3см.
Опис побудови
Створення правильної призми
Вкладинка Правильна призма призначена для створення моделі прямої правильної призми. Для створення призми необхідно вказати спосіб задання основ (за допомогою перемикача Задання основ) та ввести значення відповідної величини у поле введення під перемикачем, вказати висоту або об'єм призми (в залежності від положення лівого перемикача), а також вказати кількість кутів в основі призми. Після введення даних слід натиснути кнопку Створити.
Ввівши потрібні нам параметри отримаємо наступне зображення.
Далі будуємо вписаний в дану шестикутну призму циліндр. Для створення моделі циліндра на вкладинці Циліндр слід вказати спосіб задання основи (за допомогою перемикача Основа) та ввести значення відповідної величини у поле введення під перемикачем. Крім того слід вказати висоту або об'єм циліндра (в залежності від положення лівого перемикача). Після введення даних слід натиснути кнопку Створити.
Вказавши необхідні дані отримаємо наступне зображення.
Здійснивши поворот призми навколо осі ОУ отримаємо потрібне зображення. Задача 2. Побудувати конус описаний навколо 6-кутної піраміди, висота якої 6см, а радіус описаного навколо основи кола 3см.
Опис побудови
Створення правильної піраміди
Для створення моделі правильної піраміди на вкладинці Правильна піраміда слід вказати спосіб задання нижньої основи (за допомогою перемикача Нижня основа) та ввести відповідне значення у поле під вказаним перемикачем. Також слід вказати кількість кутів в основі піраміди та довжину висоти або бічного ребра піраміди (в залежності від положення лівого перемикача). Після введення даних слід натиснути кнопку Створити.
Ввівши потрібні нам параметри отримаємо наступне зображення.
Далі будуємо описаний навколо даної піраміди конус.
Для створення моделі конуса на вкладинці Конус слід вказати спосіб задання нижньої основи (за допомогою перемикача Нижня основа) та ввести значення відповідної величини у поле введення під вказаним перемикачем. Крім того слід вказати довжину висоти або твірної конуса (в залежності від положення лівого перемикача). Після введення даних слід натиснути кнопку Створити. Вказавши необхідні параметри отримуємо наступне зображення.
Здійснивши поворот отримаємо потрібну побудову.
Задача 3. Побудувати конус вписаний у правильну 6-кутну призму, висота якої 8см, а радіус вписанного кола 4см.
Опис побудови
Аналогічно до попередніх задач будуємо шестикутну призму та вписаний в неї конус.
Здійснивши потрібні операції отримаємо зображення.
Позакласна робота з учнями.
Невід'ємною частиною добре організованого навчання учнів математики є позакласна робота. До позакласної роботи з математики у кабінеті відносяться усі добровільні заняття, які проводять учителі в позаурочний час і на яких учні розглядають питання математики. Метою позакласної роботи з математики у кабінеті є:
1. Пробудження і розвиток стійкого інтересу учнів до математики.
2. Забезпечення найглибшого розуміння важливих ідей математики.
3. Допомога в оволодінні головними методами математики.
4. Розвиток математичних здібностей учнів (логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, пам'яті тощо), прищеплення учням певних навичок науково-дослідного характеру.
5. Розвиток позитивних рис особистості (розумової активності, пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу потреби в самоосвіті, здатності адаптуватися до умов, що змінюються, ініціативи, творчості та ін.) та навичок самостійно і творчо працювати з навчальною та науково-популярною літературою з математики.
6. Ознайомити учнів з історією математики, з іменами та біографіями видатних учених, які створювали математику, зокрема видатних українських математиків - М. Остроградського, В. Буняковського, Г. Вороного, М. Кравчука та ін.
7. Ознайомити з найважливішими відкриттями в галузі математики.
8. Розгляд застосування математики в різних галузях науки і техніки, у майбутній професії та її роль у пізнанні навколишнього світу; формування навичок математизації ситуацій під час дослідження явищ природи і суспільства.
9. Формування наукового світогляду, загальнолюдських духовних цінностей, виховання національної свідомості, поваги до національної культури і традицій України; формування позитивних рис характеру (чесності і правдивості, наполегливості й волі, культури думки й поведінки, незалежності суджень, відповідальності за доручену справу тощо).
10. Створення активу, здатного надати вчителю математики допомогу в організації ефективного навчання математики всього колективу (допомога у виготовленні наочних посібників для занять з відстаючими, у випуску шкільної математичної преси, поширенні та пропагуванні математичних знань серед інших учнів).
Математика також дає учням змістовне, цікаве, корисне дозвілля.
Характеристика напрямків позакласної роботи у кабінеті математики
Оскільки позакласна робота повинна бути диференційована, спрямована на задоволення інтересів і запитів учнів, а учні проявляють різні здібності та інтереси, тому в кабінеті математики нашого училища здійснюються три напрямки позакласної роботи :
1) робота з учнями, які не досягли обов'язкового рівня у вивченні
програмного матеріалу (додаткові позакласні заняття);
2) робота з учнями, які бажають підвищити свій рівень досягнень з певної теми;
3) робота з учнями, що виявили до вивчення математики підвищений інтерес та здібності (це позакласна робота у традиційному розумінні).
Говорячи про перший напрямок, відзначимо, що цей вид позакласної роботи з математики на сьогодні має місце в кожному училищі. Разом з тим підвищення ефективності навчання математики на уроках повинно з часом привести до зниження значення додаткової роботи з відстаючими. Але зараз ця робота вимагає від учителя математики багато зусиль та уваги.
Головна її мета - своєчасна ліквідація (та попередження) прогалин у знаннях, уміннях і навичках учнів з курсу математики.
Роботу з такими учнями проводимо індивідуально, бо прогалини в знаннях учнів різні. Проте можна вказати теми, які важко засвоюються багатьма. За такими темами проводиться групова робота.
Завдання для цих учнів повинні бути посильними для них, по можливості, мати практичний характер, викликати інтерес, містити підказки, зразки розв'язань, малюнки.
Досвід роботи показує, що для розуміння і відтворення розв'язання, учню треба розв'язати по 2-3 майже однакові задачі. Працюючи з учнями, треба пам'ятати, що. будь-який бал, що набрала дитина, має розглядатись як позитивний результат.
Другий напрямок позакласної роботи: бажають підвищити свій рівень навчальних досягнень учні, які мають 5, 7, 8, 9 балів.
Вважаю, що у цьому випадку треба:
а) передивитись з учнем його тематичну залікову роботу;
б) перевірити роботу над помилками, проведену учнем;
в) відповісти на запитання, які з'явилися в учня у процесі виконання тематичної роботи та роботи над помилками до неї;
г) дати можливість учню порозв'язувати відповідні завдання з "Дидактичних матеріалів" та тестів;
д) провести тематичну роботу та виставити відповідну кількість зароблених балів.
Третій напрямок: робота з учнями, що виявили до вивчення математики підвищений інтерес та здібності.
За формами організації цю позакласну роботу з математики ми теж поділяємо на масову, групову та індивідуальну. Кожна з них має свої переваги і недоліки. Масова робота дає змогу залучати до неї колектив учнів. У такому масовому вияві творчості легко організувати змагання, проте важко забезпечити глибоке проникнення всіма учасниками в суть пропонованих математичних залежностей, проконтролювати діяльність кожного учасника. Зрозуміло, що важко й підтримувати тривалий час продуктивну роботу великого учнівського колективу.
Більш результативною є робота з невеликою групою, як правило, з тих самих учнів, наприклад, членів математичного гуртка. Індивідуальна робота проводиться тут відповідно до інтересів учнів. Проте слід пам'ятати, що розвага - не самоціль, а тільки один з дидактичних прийомів, який стимулює пізнавальну активність учнів. Розважальний матеріал збуджує увагу, викликає певні позитивні емоції та ситуаційний, епізодичний інтерес. Завдання вчителя - перетворити цей інтерес у стійкий, активний.
Використовуючи розважальний матеріал, треба звертати увагу учнів не на зовнішні факти, а на суть питання, будити думку, розвивати допитливість.
У минулому навчальному році учні - члени гуртка "Аксіома" були залучені до проекту "Проблеми енергозбереження людства".
Під час проекту були проведені:
- математичний турнір "Як утеплити спортивний зал"?;
- екскурсія у холодильний цех;
- математичне домашнє дослідження "Чи доцільно будувати сміттєпереробну станцію у вашому населеному пункті?";
- учнівська конференція "Проблеми енергозбереження людства";
- практикум "Електроніка зберігає енергію".
У проекті також брали участь учні - члени фізичного гуртка "Еврика", члени гуртка радіоелектроніки.
Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Кам'янець-Подільське вище училище"
Проект "Проблеми енергозабезпечення людства"
Тиждень природничо-математичної методичної комісії
Підготували вчителі математики Крушельницька Л.М. , фізики Савельєва І.Р.,
та майстер виробничого навчання Паламар В.М.
Нинішню проблему із енергозбереженням у світі можна охарактеризувати як кризову. Ця глобальна проблема пов'язана з обмеженістю найважливіших органічних і мінерально-сировинних ресурсів планети. Учені попереджають про можливе вичерпання відомих і доступних для використання запасів нафти, газу, вугілля. Якщо енерговиробництво ростиме нинішніми темпами, то всі запаси палива закінчаться через 130 років.
Саме тому назва нашого проекту "Проблеми енергозабезпечення людства".
Метою проекту є формування і розвиток навичок самостійного освоєння матеріалу, критичного аналізу фактів, уміння будувати наукові гіпотези, планувати пошук енергозберігаючих технологій і впроваджувати їх у життя;
поєднання знань з математики, фізики, виробничого навчання для розв'язання проблем енергозбереження в училищі, на робочому місці, вдома.
В рамках проекту проведені такі заходи:
- математичний турнір "Як утеплити спортивний зал?
У спортивному залі дуже холодно, під час дощу чи танення снігу протікає стеля. Проаналізуйте, яким чином провести утеплення спортивного залу, як переобладнати дах . Запропонувати учням провести необхідні
розрахунки - екскурсія у холодильний цех. Перед початком екскурсії майстер виробничого навчання з ремонту холодильного обладнання проводить ознайомчу бесіду, на якій
обговорюються основні принципи роботи холодильного обладнання на
принципі роботи домашнього холодильника. За результатами екскурсії учні роблять звіти-рекомендації споживачам електроенергії.
Поради користувачам.
Холодильні і морозильні камери у наших квартирах є найбільшими споживачами електроенергії. Щоб не сплачувати більше, потрібно ви-конувати дуже прості правила.
А) Постійно згадувати, що температура у холодильнику значно нижча за кімнатну, особливо влітку. Тому треба його берегти від тепла. Розташовувати його подалі від радіаторів опалення (печей), від прямих сонячних променів.
В) Навколо холодильника має бути достатньо вільного місця, щоб конвекційні потоки рівномірно його охолоджували.
С) Двері мають бути щільно прикриті. Між дверцятами і корпусом не повинен вільно проходить аркуш паперу. Якщо це так - потрібно замінити гумову прокладку у дверці.
Д) Намагайтеся не тримати довго дверці відкритими.
Е) Якщо на кілька днів від'їжджаєте з дому, відключайте холодильник
- домашнє дослідження "Чи доцільно будувати сміттєпереробну станцію у
вашому населеному пункті ?".
Альтернативним джерелом енергії можуть служити побутові відходи. Завдання полягає у такому. Чи є сенс будувати сміттєпереробну станцію у вашому населеному пункті? Для цього учень має виконати спостереження і зробити математичні розрахунки.
1. Провести спостереження і визначити, скільки відходів утворюється у родині протягом дня (у кг).
2. Які відходи переважають: харчові, папір, пластик, метал, скло і т.д.
3. Як можна було б зменшити кількість відходів, як їх можна переробити?
4. Яка кількість відходів може утворитися від птахівництва, тваринництва?
5. Скільки і яких відходів може дати населений пункт?
- учнівську конференцію "Проблеми енергозбереження людства". Учні працювали над проблемою використання альтернативних
джерел енергії і знайомлять учасників конференції з матеріалами, які зібрали у вигляді презентацій. Найбільш цікаві дані проектуються на екран за допомогою мультимедійного проектора.
- практикум "Електроніка зберігає енергію".
Під час практикуму майстер виробничого навчання Паламар В.М. разом із своїми учнями продемонстрували автоматичний вимикач світла у під'їзді, вимикач світла у підсобних приміщеннях із затримкою, механізм автоматичного вмикання та вимикання вуличного освітлення та ознайомили з математичними розрахунками економії енергії. Як підсумок, потрібно сказати таке. Тематика енергозбереження має колосальний вплив на свідомість учнів. Ставлячи і розв'язуючи задачі по енергозбереженню, учні використовують знання з математики, фізики, виробничого навчання, вчаться самостійно мислити, досліджувати, шукати і знаходити необхідний матеріал, робити висновки і ставати безпосередніми учасниками енергозбереження.
Бібліографічна робота
Кабінет оснащений бібліотечкою навчальної, довідково-інформаційної, науково-популярної, методичної літератури з математики, журналами, підручниками, посібниками, збірниками задач і вправ, вказівками до практичних робіт з математики.
1
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Образование
Просмотров
6 181
Размер файла
23 366 Кб
Теги
кабінету, математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа