close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Руководство пользователя для Philips Xenium X623

код для вставкиСкачать
Руководство пользователя для
Philips Xenium X623
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
Telefonul dumneavoastr?
Muf? pentru c? ti
Port pentru ?nc?rc?tor i USB
Tast? lateral? pentru volum
TFT LCD
Tast? ecran dreapta
Tast? ecran st?nga
Tast? pentru preluarea
apelurilor
Fant? pentru cardul Micro SD
Tast? de navigare i confirmare
Tast? camer?
Tast? de deschidere i ?nchidere
Tast? pentru blocare/
deblocare i simbol
Philips urm?re te ?n mod continuu s?- i ?mbun?t? easc? produsele. Datorit? actualiz?rii software-ului, o parte
din con inutul acestui manual de utilizare poate fi diferit fa ? de produsul dumneavoastr?. Philips ? i rezerv?
dreptul de a modifica acest manual sau de a-l retrage ?n orice moment f?r? o notificare prealabil?. V? rug?m s?
considera i produsul dumneavoastr? drept unul standard.
Ecranul de ?nt?mpinare
Taste
Ecranul de ?nt?mpinare al telefonului dumneavoastr? este compus din urm?toarele zone:
Afla i mai multe despre tastele principale.
Tast? Defini ie
Func ie
Efectua i sau r?spunde i la un
( Apelare
apel.
, Confirmare Selecta i sau confirma i o
op iune.
) ?nchidere/ ?ncheia i un apel;
Putere/
Reveni i la ecranul de
Ie ire
?nt?mpinare;
Men ine i ap?sat pentru a
deschide/?nchide telefonul.
L Tast? ecran Selecta i op iunile pe ecran.
st?nga
R Tast? ecran Selecta i op iunile pe ecran.
dreapta
Ap?sa i ?ndelung * pentru a
* Blocare/
Deblocare bloca tastele de pe ecranul de
?nt?mpinare;
Bara de stare
Bara de stare pentru
cardul SIM
Bara de stare pentru ceas
Scurt?turi
Ap?sa i tasta ecran st?nga R i
apoi * pentru a debloca
tastele.
Telefonul dumneavoastr? 1
Scurt?tur? meniu
SMS
A i primit un SMS.
MMS
A i primit un MMS.
Mesaj wap
A i primit un mesaj
Wap push.
Apel
nepreluat
A i pierdut un apel.
Deviere
apeluri
Toate apelurile de
voce primite sunt
redirec ionate c?tre
un num?r.
Bluetooth
Bluetoothul este
activat.
Telefonul
dumneavoastr? nu va
suna atunci c?nd
primi i un apel.
C? ti
bluetooth
C? tile bluetooth sunt
conectate.
C? ti
C? tile sunt conectate
la telefon.
Mod vibrare
Telefonul
dumneavoastr? va
vibra atunci c?nd
primi i un apel.
Alarm?
Ora alarmei este
activat?.
Baterie
Liniile indic? nivelul
bateriei.
Scurt?tura de pe ecranul de ?nt?mpinare poate
deschide aplica iile pe care le folosi i cel mai des.
Selecta i meniul de scurt?tur?:
1 Merge i la Meniu > Set?ri > General >
Scurt?turi pentru introduce lista scurt?turilor.
2 Ap?sa i tasta ecran st?nga L pentru a modifica
meniul de scurt?tur? sau pentru a modifica
ordinea scurt?torilor.
Pictograme i simboluri
Afla i mai multe despre pictogramele i simbolurile
de pe ecran.
Pictograme Defini ie
Silen ios
2 Telefonul dumneavoastr?
Func ie
Roaming
Este afi at atunci c?nd
telefonul
dumneavoastr? este
conectat la o alt? re ea
dec?t a dumneavoastr?
(?n special c?nd sunte i
?n str?in?tate).
Zona
O zon? desemnat? de
reziden ial? operatorul
dumneavoastr? de
re ea. Contacta i
furnizorul
dumneavoastr? de
servicii pentru detalii.
Conexiunea Telefonul
la re eaua dumneavoastr? este
EDGE
conectat la re eaua
EDGE.
Lista
neagr?
Indic? faptul c? func ia
lista neagr? este
activat?.
Blocare
taste
Tastatura a fost
blocat?.
Card de
memorie
Cardul de memorie
este ?n uz.
Re ea GSM Telefonul
dumneavoastr? este
conectat la re eaua
GSM. Cu c?t sunt mai
multe linii, cu at?t
recep ia este mai bun?.
Conexiunea Telefonul
GPRS
dumneavoastr? este
conectat la re eaua
GPRS.
Telefonul dumneavoastr? 3
Cuprins
Primii pa i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Insera i cardul SIM i ?nc?rca i bateria . . . . . . . . . . 5
Insera i cardul Micro SD (card de memorie). . . . . 7
Conectarea la PC-ul dumneavoastr?. . . . . . . . . . . .7
Personaliza i-v? telefonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Set?ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Introducerea meniului setare . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Set?ri telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Set?ri afi aj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Or? i dat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Siguran ? i precau ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Precau ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sfaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rezolvarea problemelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Declara ia de marc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Informa ii privind rata specific? de absorb ie. . . . . 17
18
4 Cuprins
Primii pa i
Felicit?ri pentru achizi ionarea dumneavoastr? i
bine a i venit la Philips!
Pentru a ob ine c?t mai mult de la produsul
dumneavoastr? i pentru a va bucura de tot ce
poate oferi Philips, ?nregistra i-v? produsul la:
1. ?nl?tura i capacul posterior.
www. philips. com/mobilephones
Pentru mai multe detalii despre produsul
dumneavoastr?, v? rug?m s? accesa i:
www.philips.com/asisten ?
Observa ie:
?
V? rug?m s? citi i instruc iunile de siguran ? ?n sec iunea
?Siguran ? i precau ie? ?nainte de utilizare.
2. Scoate i bateria.
Insera i cardul SIM i ?nc?rca i bateria
Afla i mai multe despre instalarea cardului SIM i
?nc?rcarea bateriei pentru prima utilizare.
Insera i cardul SIM
Urma i pa ii de mai jos pentru a insera cardul
dumneavoastr? SIM. Aminti i-v? s? ?nchide i
telefonul mobil ?nainte de a ?nl?tura capacul
posterior.
Primii pa i 5
3. Insera i SIM 1/SIM 2.
4. Instala i bateria.
5. Pune i la loc capacul posterior.
?nc?rca i bateria
O baterie nou? este par ial ?nc?rcat?. Pictograma
bateriei ?n col ul superior dreapta indic? nivelul de
?nc?rcare al bateriei.
6 Primii pa i
Sfaturi:
?
?
?
?
?
Pute i folosi telefonul ?n timpul ?nc?rc?rii.
P?strarea ?nc?rc?torului conectat la telefonul mobil atunci
c?nd bateria este complet ?nc?rcat? nu va d?una bateriei.
Singura modalitate de a ?nchide ?nc?rc?torul este de a-l
deconecta i este recomandabil s? folosi i o priz? de
alimentare u or de accesat.
Dac? nu inten iona i s? folosi i telefonul timp de mai multe zile,
v? recomand?m s? ?nl?tura i bateria.
Dac? o baterie complet ?nc?rcat? este nefolosit?, aceasta se va
desc?rca ?n timp.
Dac? bateria este folosit? pentru prima dat? sau dac? bateria
nu a fost folosit? pentru o perioad? ?ndelungat?, re?nc?rcarea
va dura mai mult.
Insera i cardul Micro SD (card de
memorie)
Pute i m?ri memoria telefonului dumneavoastr?
ad?ug?nd un card Micro SD.
1. Alinia i cardul Micro SD cu fanta. Insera i.
2. Pentru a ?nl?tura cardul Micro SD, ap?sa i cardul
pentru eliberarea acestuia.
Conectarea la PCul dumneavoastr?
Software-ul pentru comunicarea datelor (Mobile
Phone Tools) ofer? sincronizare instantanee ?ntre
telefonul i calculatorul dumneavoastr?. Pute i folosi
software-ul pentru sincronizarea datelor ?ntre
telefonul i calculatorul dumneavostr?, precum cele
din agenda telefonic?, calendar, mesajele SMS i
fi ierele audio/video/foto.
Primii pa i 7
Instala i MobilePhoneTools pe calculatorul
dumneavoastr?.
1. Insera i software-ul pentru comunicarea date-
Setare or? i dat?
1. Pe ecranul de ?nt?mpinare, merge i la Meniu >
Set?ri > Or? i dat?.
lor furnizat ?n unitatea pentru CD.
2. Rula i programul autorun.exe.
3. Face i selec iile a a cum se solicit? i instalarea
?ncepe automat.
2. Selecta i Setare or?/dat?: Introduce i cifrele
Conecta i-v? telefonul la PC
1. Verifica i dac? telefonul este deschis. Introduce i
1. Conecta i-v? telefonul la PC folosind cablul USB
dorite.
Set?ri SIM
codul PIN dac? este necesar.
2. Merge i la Set?ri > General > Set?ri SIM >
furnizat sau prin bluetooth.
2. Atunci c?nd folosi i un cablu USB pentru
conectare, selecta i Port COM pe telefonul
dumneavoastr?.
3. Pe calculatorul dumneavoastr?, da i dublu click
pe pictograma MobilePhoneTools, apoi
pictograma de conectare este afi at?.
Setare SIM Dublu > nume sau
pictogram? SIM 1/SIM 2, nume/seta i pictograma cardului dumneavoastr? SIM.
3. Merge i la Set?ri > Set?ri SIM > SIM principal
pentru a selecta SIM 1/2 drept card principal.
Personaliza i-v? telefonul
?
Personaliza i-v? telefonul pentru a se potrivi
preferin elor dumneavoastr?.
8 Primii pa i
Observa ie:
?
?
Codul PIN este reconfigurat i v? este comunicat de
operatorul dumneavoastr? de re ea sau de retailer.
Dac? introduce i un cod PIN incorect de trei ori la r?nd,
cardul dumneavoastr? SIM va fi blocat. Pentru a-l debloca,
trebuie s? cere i un cod PUK de la operatorul dumneavoastr?.
Dac? introduce i un cod PUK incorect de zece ori la r?nd,
cardul dumneavoastr? SIM va fi blocat permanent. Atunci c?nd
se ?nt?mpl? acest lucru, v? rug?m s? contacta i operatorul sau
distribuitorul dumneavoastr?.
Profiluri
Profilurile sunt definite pentru mai multe scene. Ele
constau din set?rile pentru tonurile de apel, volum
i altele. Cu profiluri presetate, v? pute i regla u or
set?rile pentru apelurile i mesajele primite a a cum
dori i.
1. Merge i la Profiluri, ap?sa i, pentru a activa
profilul.
2. Ap?sa i tasta ecran st?nga L pentru a modifica
tonul de apel, volumul i altele.
Pentru a activa modul ?nt?lnire, ap?sa i
?ndelung # pe ecranul de ?nt?mpinare.
Observa ie:
?
Dac? selecta i Modul avion, ve i dezactiva conexiunea dintre
telefonul i re eaua dumneavoastr?.
Primii pa i 9
Set?ri Java
Merge i la Aplica ii > set?ri Java.
Func ie
Java audio
Defini ie
Seta i nivelul volumului.
Deschide i sau ?nchide i vibra iile.
Vibra ii
Java
Set?ri re ea Selecta i o re ea Java (serviciu
dependent de abonare).
Dimensiune Afi a i m?rimea maxim? permis?
heap
pentru memoria Java.
10 Primii pa i
Set?ri
Introducerea meniului setare
Merge i la Set?ri, exist? cinci pictograme de setare
?n partea superioar? a ecranului.
Pictograme
Defini ie
Set?ri generale.
Set?ri afi aj.
Or? i dat?.
Set?ri apelare.
Set?ri de conectare.
Set?ri telefon
Func ie
Set?ri SIM
Set?ri SIM dublu
Setare mod
SIM principal
Limb?
Defini ie
Set?ri pentru fanta cardului SIM.
Seta i numele cardului SIM i
pictograma.
Selecta i modul SIM 1/SIM 2.
Selecta i modul activ pentru a primi
apeluri sau mesaje de pe un card SIM.
Edita i scurt?turile pe ecranul ?n
repaus sau modifica i ordinea
scurt?turilor.
Reducerea
Porni i telefonul pentru a reduce
zgomotul de fundal ?n timpul unui
zgomotului
apel.
Apelare rapid? Apela i un contact ap?s?nd
o tast? numeric?.
Stare
Verifica i ocuparea memoriei cu
memorie
informa ii ?n diferite stadii de
stocare.
Blocarea
Seta i un interval de timp pentru
automat? a
blocarea tastaturii ?n mod
tastaturii
automat.
Alimentare
Seta i timpul pentru pornirea/
automat?
oprirea automat? a aliment?rii.
Acest meniu v? permite s? folosi i
Set?ri de
parole pentru a v? proteja cardul
securitate
SIM, telefonul i informa iile
stocate ?n telefon.
Scurt?turi
Selecta i o limb? pentru telefonul
dumneavoastr?.
Set?ri 11
Reini ializare
set?ri
implicite
Set?ri UART
Restabili i set?rile implicite ale
telefonului dumneavoastr?. Ave i
nevoie s? introduce i parola
telefonului dumneavoastr? (parola
1122 setat? implicit).
Selecta i datele de pe SIM 1/SIM 2
atunci c?nd conecta i telefonul la
PC.
Text de
?nt?mpinare
Selecta i dac? dori i s? apar? un
mesaj de ?nt?mpinare atunci c?nd
se deschide telefonul.
Afi are
Selecta i dac? va fi afi at numele
informa ii
cardului SIM/soldul curent/mesajul
suplimentare difuzat.
Or? i dat?
Seta i data, ora, formatul datei i orei, tipul ceasului.
Set?ri afi aj
Defini ie
Imagine fundal Selecta i o imagine de fundal
pentru telefonul dumneavoastr?.
Teme
Defini i tema pentru telefonul
dumneavoastr?.
LuminoSelecta i intensitatea luminii de
zitate
fundal.
Durat? lumin? Selecta i durata luminii de fundal.
Func ie
de fundal
12 Set?ri
Setare apel
Defini ie
C?utare rapid? i listarea
num?rului de telefon atunci c?nd
introduce i un num?r pe ecranul de
?nt?mpinare.
R?spuns ?n
Folosi i c? tile pentru a r?spunde
setul cu casc? unui telefon primit.
R?spunde i cu R?spunde i unui apel primit
ating?nd orice tast? (cu excep ia
orice tast?
S).
Alarm? durat? V? reaminte te dup? ce ora
apelului s-a deschis odat? sau ?n
apel
mod repetat.
Func ie
Formare
predictiv?
Servicii de
Seta i serviciile de apel.
apelare
Redirec ionare Redirec iona i apelurile primite
spre mesageria dumneavoastr?
apeluri
Apel ?n
a teptare
Restric ionare
apeluri
Reapelare
automat?
Apelare fix?
vocal? sau alt num?r de telefon.
Activa i/dezactiva i trecerea ?n
a teptare a apelurilor.
Seta i limite pentru apelurile date i
primite de dumneavoastr?.
Continua i s? reapela i num?rul
care nu reu e te s? treac? prin
re ea.
Restric iona i-v? apelurile date
c?tre anumite numere (codul PIN2
este cerut).
Re ele preferate
Selecta i re eaua preferat?.
Conexiuni
Meniul v? permite s? defini i
profilele de acces la internet pentru
telefonul dumneavoastr?.
Consulta i operatorul
dumneavoastr? de re ea pentru
detalii.
Conectivitate
Func ie
Set?ri re ea
Defini ie
Seta i set?rile re elei pentru
telefonul dumneavoastr?.
Selectarea
re elei
Selecta i re eaua pentru telefonul
dumneavoastr? (serviciu dependent de
abonare).
Modul automat este recomandat.
Set?ri 13
Siguran ? i precau ie
Precau ie
Nu l?sa i telefonul la ?ndem?na copiilor mici.
Nu l?sa i telefonul i accesoriile sale la ?ndem?na copiilor mici.
P?r ile mici pot cauza ?necarea sau r?ni grave dac? sunt ?nghi ite.
Undele radio
Telefonul dumneavoastr? transmite/prime te unde radio ?n
frecven a GSM (900/1800/1900MHz).
Verifica i cu fabricantul vehiculului c? echipamentul electronic utilizat ?n vehiculul dumneavoastr? nu va fi afectat de energia radio.
?nchide i telefonul...
?nchide i telefonul atunci c?nd sunte i ?n avion. Utilizarea telefoanelor mobile ?n avion poate fi o opera iune periculoas? pentru
avion, poate d?una re elei de telefonie mobil? i poate fi ilegal.
In spitale, clinici, alte centre de s?n?tate i oriunde v? afla i ?n
vecin?tatea unui echipament medical.
In zone cu atmosfer? poten ial exploziv? (de ex. benzin?rii i zone
?n care aerul con ine particule de praf precum pulberi metalice).
?ntr-un vehicul care transport? produse inflamabile sau un vehicul alimentat cu gaz petrolier lichefiat (GPL). ?n cariere sau alte zone unde se
desf? oar? opera iuni de dinamitare.
Telefonul mobil i ma ina dumneavoastr?
Evita i folosirea telefonului atunci c?nd conduce i i respecta i toate
reglement?rile care restric ioneaz? folosirea telefoanelor mobile ?n
timpul condusului. Folosi i accesorii f?r? comenzi manuale pentru a m?ri
siguran a dumneavoastr? atunci c?nd este posibil. Asigura i-v? c? telefonul dumneavoastr? i setul pentru ma in? nu blocheaz? nici un airbag
sau alte dispozitive de siguran ? instalate ?n ma ina dumneavoastr?.
Folosi i telefonul cu grij? i aten ie
Pentru o func ionare satisf?c?toare i ?n condi ii optime ale
telefonului v? recomand?m s? folosi i telefonul ?n pozi ia normal?
de func ionare.
14 Siguran ? i precau ie
? Nu expune i telefonul la temperaturi extreme.
? Nu introduce i telefonul ?n nicio substan ? lichid?; dac? telefonul este
umed, ?nchide i-l, ?nl?tura i bateria i l?sa i-l la uscat 24 de ore ?nainte
de a-l reutiliza.
? Pentru a cur? a telefonul, terge i-l cu o c?rp? moale.
? Pe vreme cald? sau dup? expunere prelungit? la soare (de ex. ?n
spatele unei ferestre sau ecran de v?nt), temperatura telefonului
poate cre te. Fi i foarte aten i ?n acest caz atunci c?nd ridica i
telefonul i de asemenea, evita i s?-l folosi i ?ntr-o temperatur?
ambiental? de peste 40°C.
Proteja i bateriile de deteriorare
Trebuie s? folosi i doar accesorii autentice Philips, pentru c?
utilizarea oric?ror altor accesorii poate d?una telefonului
dumneavoastr? i pot fi periculoase, iar garan ia telefonului
dumneavoastr? va fi anulat?. Folosirea unui tip nespecificat de baterie
poate provoca o explozie.
Asigura i-v? c? piesele deteriorate sunt ?nlocuite imediat de un tehnician
calificat i c? sunt ?nlocuite cu piese originale Philips.
? Telefonul dumneavoastr? este alimentat de o baterie re?nc?rcabil?.
? Folosi i ?nc?rc?torul specificat.
? Nu incinera i.
? Nu deforma i i nu deschide i bateria.
? Nu permite i ca obiecte metalice (precum cheile din buzunarul
dumneavoastr?) s? scurtcircuiteze contactele bateriei.
? Evita i expunerea la c?ldur? excesiv? (> 60°C sau 140°F), umezeal?
sau medii caustice.
Protec ia mediului
Aduce i-v? aminte s? respecta i reglement?rile na ionale privind
aruncarea ambalajelor, bateriilor consumate i telefonul vechi i v?
rug?m s? promova i reciclarea acestora.Philips a marcat bateria i
ambalajul cu simbolurile standard desemnate pentru a promova
reciclarea i aruncarea adecvat? a de eurilor dumneavoastr? posibile.
:Ambalajul marcat este reciclabil.
:A fost f?cut? o contribu ie financiar? pentru recuperarea ambalajelor
asociate la nivel na ional i pentru sistemul de reciclare.
:Materialul plastic este reciclabil (de asemenea se identific? tipul de
plastic).
Marcajul WEEE ?n DFU: ?Informa ii pentru consumator?
Aruncarea produsului dumneavoastr? vechi
Produsul dumneavoastr? este proiectat i fabricat cu materiale i
componente de calitate ridicat? care pot fi reciclate i reutilizate.
Atunci c?nd simbolul pubelei t?iate este ata at unui produs,
?nseamn? c? produsul se afl? sub inciden a Directivei Europene
2002/96/EC
V? rug?m s? v? informa i despre sistemele na ionale de colectare
separat? pentru produsele electronice i electrice.
V? rug?m s? ac iona i conform regulamentelor na ionale i s? nu arunca i
produsele dumneavoastr? vechi ?mpreun? cu gunoiul dumneavoastr?
menajer. Aruncarea corect? a produselor dumneavoastr? vechi va ajuta
la prevenirea poten ialelor consecin e negative pentru mediul
?nconjur?tor i pentru s?n?tatea uman?.
Acest dispozitiv con ine m?rfuri, tehnologie sau software supus legilor i
reglement?rilor privind exportul din US i alte ?ri. Abaterile de la lege
sunt interzise.
Sfaturi
Stimulatoarele cardiace
Dac? ave i un stimulator cardiac:
? P?stra i telefonul la o distan ? mai mare de 15 cm de stimulatorul
dumneavoastr? cardiac atunci c?nd telefonul este deschis pentru a
evita interferen ele poten iale.
? Nu transporta i telefonul ?n buzunarul de la piept.
? Folosi i urechea opus? stimulatorului cardiac pentru a minimiza
interferen a poten ial?.
? ?nchide i telefonul dac? suspecta i c? are loc o interferen ?.
Proteze auditive
Dac? folosi i proteze auditive, consulta i medicul dumneavoastr? i
fabricantul pentru a afla dac? un anumit dispozitiv este susceptibil s?
interfereze cu telefonul.
Cum s? prelungi i durata de via ? a bateriei sau telefonului
Pentru ca telefonul dumneavoastr? s? func ioneze corect, alimentarea
suficient? a bateriei este important?. ?n scopul economisirii de energie,
respecta i urm?toarele acolo unde este aplicabil:
? ?nchide i func ia bluetooth a telefonului dumneavoastr?
? Seta i nivelul i durata luminii de fundal pentru telefonului
dumneavoastr? la o valoare mai sc?zut?.
? Activa i blocarea automat? a tastaturii, ?nchide i sunetul tastelor,
alarma pe vibra ii.
? Stabili i o conexiune GPRS atunci c?nd este necesar. Altfel, telefonul
dumneavoastr? va continua s? caute conexiunea GPRS i va consuma
bateria.
? ?nchide i telefonul dac? nu exist? acoperire. Altfel, telefonul dumneavoastr? va continua s? caute re eaua i va consuma bateria.
Rezolvarea problemelor
Telefonul nu poate fi pornit
?nl?tura i/reinstala i bateria. Apoi ?nc?rca i telefonul p?n? c?nd pictograma bateriei se opre te din defilare. Scoate i ?nc?rc?torul i
?ncerca i s? deschide i telefonul.
Afi ajul arat? BLOCAT atunci c?nd deschide i telefonul.
Cineva a ?ncercat s? foloseasc? telefonul dumneavoastr?, dar nu a tiut
codul PIN i nici codul de deblocare (PUK). Contacta i-v? furnizorul de
servicii.
Afi ajul arat? e ecul IMSI
Aceast? problem? este legat? de abonament. Contacta i-v? operatorul.
Telefonul dumneavoastr? nu revine la ecranul repaus.
Ap?sa i ?ndelung tasta de ?nchidere sau ?nchide i telefonul, verifica i dac?
bateria i cardul SIM sunt instalate corect i reporni i-l.
Simbolul de re ea nu este afi at
Conexiunea la re ea este pierdut?. Fie sunte i ?ntr-o zon? alb? de
acoperire (?ntr-un tunel sau ?ntre cl?diri ?nalte) sau sunte i ?n afara ariei
de acoperire. ?ncerca i din alt loc, ?ncerca i s? v? reconecta i la re ea (?n
special atunci c?nd sunte i ?n str?in?tate), verifica i dac? antena este la loc
?n cazul ?n care are o anten? extern? sau contacta i operatorul dumneavoastr? de telefonie mobil? pentru asisten ?/informa ii.
Siguran ? i precau ie 15
Afi ajul nu r?spunde (sau afi ajul r?spunde ?ncet) la ap?s?rile
tastei
Afi ajul r?spunde mai ?ncet la temperaturi foarte sc?zute. Acest lucru
este normal i nu influen eaz? func ionarea telefonului. Duce i telefonul
?ntr-un loc mai cald i ?ncerca i din nou. ?n alte cazuri, v? rug?m contacta i
furnizorul telefonului dumneavoastr?.
Se pare c? bateria dumneavoastr? s-a supra?nc?lzit
Poate folosi i un ?nc?rc?tor care nu a fost destinat s? fie utilizat cu
telefonul dumneavoastr?. Asigura i-v? c? folosi i ?ntotdeauna accesorii
autentice Philips expediate ?mpreun? cu telefonul dumneavoastr?.
Telefonul dumneavoastr? nu afi eaz? numerele de telefon ale
apelurilor primite
Aceast? func ie apar ine re elei i depinde de abonament. Dac? re eaua
nu transmite num?rul telefonului, telefonul va afi a ?n schimb Apel 1 sau
Re inut. Contacta i operatorul dumneavoastr? pentru informa ii
detaliate asupra acestui subiect.
Nu pute i trimite mesaje
Unele re ele nu permit schimbul de mesaje cu alte re ele. Verifica i mai
?nt?i dac? a i introdus num?rul centrului dumneavoastr? SMS sau
contacta i operatorul dumneavoastr? pentru informa ii detaliate privind
acest subiect.
Nu pute i primi i/sau stoca fotografii ?n format JPEG
Dac? o fotografie este prea mare, dac? are numele prea lung sau dac? nu
este ?n formatul corect, se poate s? nu fie acceptat? de telefonul
dumneavoastr? mobil.
Afi ajul arat? e ecul SIM
Verifica i inserarea cardului SIM ?n mod corect. Dac? problemele
persist?, cardul dumneavoastr? SIM poate fi deteriorat. Contacta i-v?
operatorul.
Atunci c?nd ?ncerca i s? folosi i o func ie din meniu, afi ajul
arat? NU ESTE PERMIS
Unele func ii depind de re ea. De aceea, sunt disponibile doar dac?
re eaua sau abonamentul dumneavoastr? ofer? suport pentru acestea.
Contacta i operatorul dumneavoastr? pentru informa ii detaliate asupra
acestui subiect.
Afi ajul arat? INSERA I CARDUL DUMNEAVOASTR? SIM
Verifica i inserarea cardului SIM ?n mod corect. Dac? problemele
persist?, cardul dumneavoastr? SIM poate fi deteriorat. Contacta i-v?
operatorul.
Autonomia telefonului pare mai sc?zut? dec?t cea indicat? ?n
manualul utilizatorului
Autonomia este legat? de set?ri (de ex. volumul soneriei, durata luminii
de fundal) i func iile pe care le utiliza i. Pentru a cre te autonomia i ori
de c?te ori este posibil, trebuie s dezactiva i func iile pe care nu le folosi i.
Telefonul dumneavoastr? nu func ioneaz? bine ?n ma in?.
O ma in? con ine multe p?r i metalice care absorb undele
electromagnetice ce pot afecta randamentul telefonului. Un set de
ma in? este valabil pentru a v? pune la dispozi ie o anten? extern? i v?
permite s? da i i s? primi i telefoane f?r? s? manipula i receptorul.
Sim i i c? a i pierdut ni te apeluri
Verifica i op iunile de redirec ionare apeluri.
Observa ie:
? Verifica i cu autorit? ile na ionale dac? pute i sau nu s? folosi i
telefonul atunci c?nd conduce i.
Atunci c?nd se ?ncarc?, pictograma bateriei nu indic? nici o
linie iar conturul lumineaz? intermitent
?nc?rca i bateria ?ntr-un mediu ?n care temperatura nu coboar? sub 0°C
(32°F) sau nu urc? peste 50°C (113°F).
?n alte cazuri, v? rug?m contacta i furnizorul telefonului dumneavoastr?.
Telefonul dumneavoastr? nu se ?ncarc?
Dac? bateria este complet desc?rcat?, poate fi nevoie de c?teva minute
de pre-?nc?rcare (p?n? la 5 minute ?n unele cazuri) ?nainte ca pictograma
de ?nc?rcare s? fie afi at? pe ecran.
16 Siguran ? i precau ie
Pictograma capturat? cu camera telefonului nu este clar?
Asigura i-v? c? obiectivul camerei este curat pe ambele p?r i.
Declara ia de marc?
T9 ?
JAVA
T9 ? este o marc? ?nregistrat? a Nuance
Communications, Inc..
JAVA este o marc? ?nregistrat? a Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth? Bluetooth? este o marc? ?nregistrat? de inut? de
telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suedia i a c?rei
licen ? de utilizare a fost acordat? companiei Philips.
Philips
PHILIPS i logoul scut PHILIPS sunt m?rci ?nregistrate
ale Koninklijke Philips Electronics N.V. fabricate de
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.,
Ltd. sub licen ? Koninklijke Philips Electronics N.V..
Informa ii privind rata specific? de absorb ie
Standarde interna ionale
ACEST TELEFON MOBIL RESPECT? RECOMAND?RILE
INTERNA IONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDELE RADIO
Telefonul dumneavoastr? mobil este un transmi ?tor i un receptor
radio. Este proiectat i fabricat pentru a nu dep? i limitele de expunere
la energia frecven ei radio (RF) definite de standardele interna ionale.
Aceste recomand?ri au fost stabilite de Comisia interna ional? pentru
protec ia ?mpotriva radia iilor non ionizante (ICNIRP) i ?Institutul
Inginerilor Electrotehni ti i Electroni ti? (IEEE) care prognozeaz? o
margine de siguran ? substan ial? pentru asigurarea protec iei tuturor
persoanelor, indiferent de v?rst? i s?n?tate.
Recomand?rile privind expunerea pentru telefoanele mobile folosesc o
unitate de m?sur? cunoscut? drept rata de absorb ie specific? (SAR).
Limita SAR recomandat? de ICNIRP pentru telefoanele mobile folosite
de publicul general este de 2,0W/kg ?n medie peste 10 grame de esut
i 1,6W/kg ?n medie peste un gram de esut conform standardului IEEE
Std 1528 pentru cap.
Testele pentru SAR au fost efectuate folosind pozi iile de func ionare
recomandate cu telefonul mobil transmi ?nd la cel mai ridicat nivel
certificat de energie i ?n toate benzile de frecven ?. De i SAR este stabilit
la cel mai ridicat nivel de energie admis, nivelele reale SAR ale telefonului
mobil ?n timpul func ion?rii sunt ?n general sub valoarea maxim? SAR.
Aceasta deoarece telefonul este desemnat s? func ioneze la nivele
multiple de energie astfel ?nc?t s? foloseasc? doar energia necesar?
pentru a se conecta la re ea. ?n general, cu c?t sunte i mai aproape de
baza unei sta ii de anten? cu at?t puterea de ie ire este mai sc?zut?.
De i exist? diferen e ?ntre nivelele SAR ale diferitelor tipuri de telefoane
i pozi ii, toate respect? standardele interna ionale privind expunerea la
undele radio.
Cea mai ridicat? valoare SAR pentru modelul de telefon
Xenium X623 atunci c?nd este testat pentru respectarea
standardelor este 0.114 W/kg ?n raport cu recomandarea
ICNIRP.
Pentru limitarea expunerii la undele radio, se recomand? reducerea
duratei apelului f?cut cu un telefon mobil sau utilizarea c? tilor. Scopul
acestor m?suri de precau ie este de p?stra telefonul mobil la distan ? de
cap i corp.
Siguran ? i precau ie 17
Declara ia de conformitate
Noi,
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China
declar?m pe propria r?spundere c? produsul
Xenium X623
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
num?rul TAC: 8683 1300
la care se refer? aceast? declara ie este ?n conformitate cu urm?toarele
standarde:
SIGURAN ?: EN 60950-1:2006+A11:2009
S?N?TATE: EN 50360:2001
EN62209-1:2006
EMC: ETSI EN 301 489-7 v1.7.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1
SPECTRU: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1
Declar?m prin prezenta c? toate seturile de teste radio esen iale au fost
realizate i c? produsul mai sus men ionat este ?n conformitate cu toate
cerin ele esen iale ale Directivei 1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformit? ii la care se face referin ? ?n Articolul
10 i care este detaliat? ?n Anexa IV a Directivei 1999/5/EC a fost
urm?rit? cu implicarea urm?torului organism notificat:
British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group
Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
Regatul Unit
Marca de identificare: 0168
11 octombrie 2011
Manager Calitate
18 Siguran ? i precau ie
Ваш телефон
Разъем для наушников
Разъем зарядного
устройства и micro-USB
Регулировка громкости
Жидкокристаллический
экран TFT
Левая функциональная
клавиша
Снять трубку
Слот карты Micro SD
Клавиша блокировки/
разблокировки
Правая функциональная
клавиша
Клавиша навигации и
подтверждения
Клавиша "Камера"
Клавиша "Отбой" и клавиша
"Питание"
Компания Philips постоянно стремится улучшать свои изделия. Из-за обновления программного
обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию.
Поэтому компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство
пользователя или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Телефон
соответствует всем необходимым стандартам.
Начальный экран
)
Начальный экран вашего телефона имеет
следующие зоны:
Строка состояния
Строка состояния SIM
L
Часы
R
Ярлыки
*
Клавиши
Изучите основные клавиши.
Клавиша Название
Функция
Звонок
Позвонить или
(
ответить на вызов.
Подтверждение Выбрать или
,
подтвердить
параметр
Отбой/
Завершить вызов;
Питание/Выход Вернуться на
начальный экран;
Нажмите и
удерживайте, чтобы
включить/
выключить телефон.
Выбрать параметры
Левая
функциональная на экране.
клавиша
Выбрать параметры
Правая
функциональная на экране.
клавиша
Блокировка/
Нажмите и
разблокировка удерживайте *,
чтобы блокировать
клавиши на
начальном экране;
Чтобы
разблокировать
клавиши, нажмите
левую
функциональную
клавишу R,
а затем *.
Ваш телефон 1
Быстрое меню
MMS
Ярлыки на начальном экране позволяют
открывать часто используемые приложения.
Для выбора быстрого меню
1. Перейдите к Меню > Настройки >
Телефон > Ярлыки, чтобы открыть список
ярлыков.
2. Нажмите левую функциональную клавишу
L, чтобы изменить быстрое меню или
поменять порядок ярлыков.
Значки и символы
Узнайте о значках и символах на экране
Значок Название
Функция
Без звука
Телефон не звонит
при приеме звонка.
Вибрация
Телефон вибрирует
при приеме звонка.
Аккумулятор
Индикатор уровня
заряда
аккумулятора.
SMS
Есть новое
сообщение.
2 Ваш телефон
Есть новое
мультимедийное
сообщение.
Wap-сообщение Получено Wap push
сообщение.
Пропущенный
вызов
Есть пропущенные
вызовы.
Переадресация Все входящие
вызовов
голосовые вызовы
переадресовываются
на номер.
Bluetooth
Bluetooth включен.
Гарнитура
Bluetooth
Гарнитура Bluetooth
подключена.
Гарнитура
Гарнитура
подключена к
телефону.
Будильник
Будильник включен.
Роуминг
Отображается, если
телефон
зарегистрирован в
другой сети
(особенно, если вы
находитесь за
границей).
Блокировка
клавиш
Клавиатура
заблокирована.
Карта памяти
Используется карта
памяти.
Зона покрытия Зона покрытия
вашего оператора.
За дополнительной
информацией
обратитесь к
оператору связи.
Сеть GSM
Телефон подключен
к сети GSM. Чем
больше полосок,
тем выше уровень
сигнала сети.
GPRS
Телефон подключен
к сети GPRS.
EDGE
Телефон подключен
к сети EDGE.
Черный список Указывает на то, что
включен черный
список.
Ваш телефон 3
Содержание
Подготовка к эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . 5
Вставка SIM-карты и зарядка аккумулятора. . . . 5
MicroSD (карты памяти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Соединение с ПК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Настройка телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Основные функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Использование черного списка. . . . . . . . . . . . . . . 25
мировое время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Конвертер (конвертер валют). . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Веб-приложения и Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Мобильный браузер Opera Mobile . . . . . . . . . . . . 27
Приложения Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Вызовы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Создание и отправка сообщений . . . . . . . . . . . . . . 10
Ввод текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Управление телефонной книгой . . . . . . . . . . . . . . . 13
Настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Мультимедиа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Безопасность и меры
предосторожности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Проигрыватель мультимедиа. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Камера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Запись видео . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FM радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Инструменты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Управление календарем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Будильник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Чтение электронных книг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Управление файлами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 Содержание
Телефон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Дисплей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Время и дата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Меры предосторожности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Советы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Устранение неполадок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заявление о товарных знаках . . . . . . . . . . . . . . . . .
Информация об удельном коэффициенте
поглощения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заявление о соответствии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
34
35
35
36
Советы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Оптимизация работы телефона Philips Xenium
от аккумулятора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Подготовка к эксплуатации
Компания Philips приветствует вас и
поздравляет с покупкой!
Чтобы наиболее эффективно использовать
свой телефон и ознакомиться со всеми
предложениями компании Philips, мы
рекомендуем зарегистрировать его на сайте:
1. Снимите заднюю крышку.
www. philips. com/mobilephones
За более подробной информацией о телефоне
посетите страницу:
www.philips.com/support
2. Извлеките аккумулятор.
Внимание:
?
Перед использованием телефона прочтите инструкции в
разделе "Безопасность и меры предосторожности".
Вставка SIM-карты и зарядка
аккумулятора
Узнайте, как вставить SIM-карту и зарядить
аккумулятор перед первым использованием.
Вставьте SIM-карту
Чтобы вставить SIM-карту, проделайте
следующие шаги. Не забудьте выключить
телефон перед съемом задней крыши.
Подготовка к эксплуатации 5
3. Вставьте SIM 1/SIM 2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Верните на место заднюю крышку.
Зарядите аккумулятор
Новый аккумулятор частично заряжен.
Индикатор заряда аккумулятора в правом
верхнем углу указывает на уровень заряда.
6 Подготовка к эксплуатации
Советы:
?
?
?
?
?
Можно использовать телефон во время его зарядки.
Если зарядное устройство остается подключенным к
мобильному телефону при полностью заряженном
аккумуляторе, это не приводит к повреждению
аккумулятора.
Если вы не собираетесь использовать телефон несколько
дней, рекомендуем вынуть аккумулятор.
Если полностью заряженный аккумулятор не
используется, он будет терять свой заряд со временем.
Если аккумулятор используется в первый раз или не
использовался длительное время, то для его зарядки
может потребоваться больше времени.
MicroSD (карты памяти)
Память телефона можно расширить с помощью
карты MicroSD. (до 32 Гб)
1. Выровняйте карту MicroSD по отношению к
слоту. Вставьте ее на место.
2. Чтобы извлечь карту MicroSD, нажмите на
нее, а затем вытащите ее.
Соединение с ПК
Программное обеспечение для передачи
данных (Mobile Phone Tools) позволяет
синхронизировать телефон с компьютером. Это
приложение можно использовать для
синхронизации между телефоном и ПК таких
данных, как телефонная книга, календарные
события, аудио/видео файлы, файлы
изображений.
Установка MobilePhoneTools на ПК
1. Вставьте прилагающееся программное
обеспечение для передачи данных в
CD-привод.
2. Запустите программу установки autorun.exe.
Подготовка к эксплуатации 7
3. Следуйте указаниям на экране, и установка
Укажите время/дату
начнется автоматически.
4. После установки ПО, войти в папку с
приложением (по умолчанию
C:\Program Files\Mobile PhoneTools for X623).
Далее открыть подпапку "USB_Driver" и
запустить установку дополнительных
драйверов с помощью ярлыка
InstallDriver.exe.
1. На начальном экране перейдите к Меню >
Соединение телефона с ПК
2. Перейдите в меню Настройки > Телефон >
1. Подключите телефон к ПК при помощи
Настройка SIM-карт > Настройки SIM-карт
> Название или значок SIM1/SIM2, чтобы
ввести название или установить значок для
каждой SIM-карты.
3. Перейдите в меню Настройки- Настройка
SIM-карт > Настройка режимов. В этом
меню вы можете выбрать режим работы
телефона, с одной либо двумя SIM-картами
одновременно.
4. Перейдите в меню Настройки-ТелефонНастройка SIM-карт > Основная SIM-карта,
чтобы выбрать SIM1/SIM2 в качестве
основной карты.
кабеля micro-USB из комплекта поставки или
через Bluetooth.
2. При подключении кабеля micro-USB для
подключения выберите COM-порт в
телефоне.
3. Дважды щелкните на значке
MobilePhoneTools на ПК, после этого
отобразится значок подключения.
Настройка телефона
Настройте телефон согласно собственным
предпочтениям.
8 Подготовка к эксплуатации
Настройки > Время и дата.
2. Выберите Настроить дату/Настроить время:
выберите нужные цифры.
Настройки SIM-карты
1. Убедитесь, что ваш телефон включен. Если
требуется, введите PIN-код.
Внимание:
?
?
?
PIN-код устанавливается заранее и сообщается вашим
оператором или продавцом.
При вводе неправильного PIN-кода три раза подряд SIMкарта блокируется. Чтобы разблокировать ее,
необходимо запросить PUK-код у вашего оператора.
При вводе неправильного PUK-кода десять раз подряд
SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если такое
произойдет, обратитесь к своему оператору или
продавцу.
Профили
2. Нажмите левую функциональную клавишу
L, чтобы изменить мелодию звонка,
громкость и т.п.
Чтобы активировать режим Встреча
нажмите и удерживайте # на начальном
экране.
Внимание:
?
При выборе режима полета вы разрываете соединение
между телефоном и мобильной телефонной сетью
вашего телефона.
Профили определяются для нескольких видов
окружения. Они подразумевают определенные
параметры мелодий звонка, громкости и т.п.
Заранее запрограммированные профили
позволяют легко настроить параметры
входящих звонков и сообщений в соответствии
с необходимостью.
1. Перейдите к Профили, нажмите , чтобы
активировать профиль.
Подготовка к эксплуатации 9
Основные функции
Вызовы
Быстрый набор
Узнайте, как позвонить или ответить на вызов, а
также о других функциях вызовов
С начального экрана можно звонить по заранее
предписанным номерам путем нажатия и
удерживания соответствующей кнопки этой
клавиатуры.
Выполнение вызова
1. Введите номер телефона
2. Чтобы позвонить, нажмите (.
3. Чтобы завершить вызов, нажмите ).
Советы:
?
?
Чтобы ввести номер в международном формате,
нажмите 0 и не отпускайте, пока не появится знак "+".
Прием и завершение вызова
1. Чтобы ответить на вызов, нажмите (, (Для
регулировки громкости звука используйте
боковые клавиши).
2. Чтобы завершить вызов, нажмите ).
Советы:
?
Для приема и завершения вызовов можно использовать
комплектную гарнитуру.
10 Основные функции
Чтобы приписать контактный номер одной из
кнопок быстрого набора:
1. Выберите Настройки > Телефон > Быстрый
набор.
2. Нажмите , чтобы активировать функцию.
3. Выберите Задать номер для выбора
соответствующей кнопки.
4. Нажмите , чтобы добавить номер.
Создание и отправка сообщений
Можно использовать меню Сообщения для
отправки текстовых и мультимедийных
сообщений.
Отправка SMS-сообщения
3. Нажмите LОпции > Новое эл.письмо,
1. Выберите Меню > Сообщения > Новое
2. Введите текстовое сообщение.
3. Нажмите , чтобы отправить сообщение.
введите адрес (Кому), тему и содержимое,
затем нажмите L Опции, чтобы добавить
вложение/выбрать приоритет.
4. Нажмите L Опции чтобы отправить письмо.
Отправка MMS-сообщения
?
сообщение.
1. Выберите Меню > Сообщения > Новое
сообщение.
2. Введите текст и нажмите L\Опции, чтобы
добавить мультимедийное содержание
(изображение, звук, вложение или текст
закладки).
3. Нажмите , чтобы отправить
мультимедийное сообщение.
Внимание:
?
Законом запрещается отправка с помощью MMSсообщения изображений и мелодий, защищенных
авторским правом. (ограничение на ММS сообщение 300 кб)
Отправка электронных писем
Внимание:
За параметрами настройки почтового сервера
обратитесь к поставщику услуги электронной почты.
Получение электронных писем
Полученные электронные письма можно
смотреть в папке Входящие.
Чтобы автоматически получать электронные
письма:
1. Войдите в учетную запись электронной
почты, нажмите L Опции > Настройки >
Доп. настройки > Настройки учетной записи.
2. Перейдите к Настройки учетной записи >
Интервал проверки, чтобы установить
промежуток времени, и ваш почтовый ящик
будет проверяться автоматически по
истечении указанного промежутка времени.
1. Перейдите к Меню > Сообщения > Эл. почта.
2. Завершив настройку новой учетной записи,
нажмите , чтобы ввести ее.
Основные функции 11
Ввод текста
R
Ваш мобильный телефон поддерживает
несколько методов ввода текста, в том числе T9,
ввод английских букв, ввод цифр и символов.
(Правая функциональная
клавиша) Удаление предыдущего
символа.
,
Выбор или подтверждение
символа.
Виртуальная клавиатура:
Кнопки/
Функция
Виртуальная
клавиатура
#
Кратковременно нажмите для
выбора метода ввода.
#
Нажмите и удерживайте, чтобы
выбрать язык ввода.
*
Ввод символов и знаков
препинания.
*
Нажмите и удерживайте для
включения или выключения
режима T9.
0
Ввод пробела.
12 Основные функции
Внимание:
?
Поддерживаемые методы ввода могут отличаться в
зависимости от языка, выбранного для телефона.
Описание методов ввода:
Метод ввода
Ввод английских
букв
Функция
Нажмите клавишу с
изображением
необходимой буквы.
Нажмите один раз для
отображения первой
буквы, изображенной на
клавише, нажмите дважды
для отображения второй
буквы, продолжайте
нажимать на клавишу до
отображения необходимой
буквы на экране.
Интеллектуальный Нужно лишь по одному
ввод текста T9 ?.
разу нажать на клавиши,
Ввод цифр
которые соответствуют
буквам, необходимым для
написания слова: нажатия
клавиш анализируются, и
во всплывающем окне
отображается слово,
предлагаемое Т9 ?.
Нажмите цифровую
клавишу, чтобы ввести
цифру.
Второй способ:
1. Перейдите к Контакты.
2. Нажмите L Oпции > Добавить контакт,
чтобы добавить новый контакт.
Советы:
?
Контакты сохраненные в телефоне (а не на SIM-карте)
могут содержать расширенную информацию, например,
домашний номер, служебный номер, изображение
контакта и мелодии звонка.
Поиск контакта
1. Перейдите к Контакты.
2. С помощью навигационных клавиш < и >
выберите нужную телефонную книгу.
Управление телефонной книгой
3. Выберите контакт из списка.
Узнайте об основных функциях телефонной книги.
Управление контактами
Добавление нового контакта
Можно копировать и перемещать контакты
между SIM-картой и памятью телефона, а также
удалять контакты. Перейдите к меню Контакты >
Oпции, чтобы выбрать нужные параметры.
Первый способ:
1. На начальном экране введите номер и
выберите место хранения. (SIM1/SIM2/
Телефон).
2. Введите по желанию дополнительные данные.
3. Нажмите , для завершения сохранения.
Основные функции 13
1. Настройка групп:
Контакты можно разделить на группы. Для
разных групп можно использовать разные
мелодии вызова для идентификации, а также
отправлять сообщения всей группе.
2. Добавить контакты в группу:
- Перейдите в Контакты, нажимайте
навигационные клавиши < и >, чтобы
выбрать пункт Группа, затем выберите
Новая группа и отредактируйте данные.
- В меню Группа нажмите , для добавления
членов группы.
vCard
Специальные номера
В телефоне можно хранить список полезных
номеров, например, свои собственные номера,
служебные номера, номера голосовой почты и
экстренной службы.
Перейдите к меню Контакты > Опции >
Дополнительно > Специальные номера:
Функция
Мои номера
SOS
Голосовая
почта
Можно отправлять контактную информацию
другим абонентам.
Чтобы отправить контактную информацию:
1. Перейдите в меню Контакты > Опции >
Отправить визитку.
Выберите далее один из вариантов: Как
SMS/Как MMS/По email/Через Bluetooth.
14 Основные функции
Сервисные
номера
Название
Редактирование собственного
номера..
Редактирование номера
экстренной службы.
Настройка номера сервера
голосовой почты, а также
получение сообщений
голосовой почты. Свяжитесь с
оператором для получения
информации об учетной записи.
Нажмите и удерживайте 1,
чтобы набрать номер
голосовой почты.
Дополнительную информацию
можно узнать у своего
оператора связи.
Мультимедиа
Проигрыватель мультимедиа
Сохраняйте музыкальные файлы MP3, MIDI,
AAC, AAC +, WMA, WAV и AMR в папке Звуки в
памяти телефона или на карте памяти.
Воспроизведение музыки
1. Перейдите к меню Мультимедиа >
Аудиоплеер.
2. Используйте следующие кнопки для
управления воспроизведением:
Функция
Название
Начало или приостановка
,
воспроизведения
Нажмите навигационную
<
клавишу, чтобы выбрать
предыдущую песню.
Нажмите навигационную
>
клавишу, чтобы выбрать
следующую песню.
R
Используйте боковые клавиши
громкости для регулировки
громкости.
(Правая функциональная
клавиша) Вернуться в
предыдущее меню.
Переход на начальный экран.
)
Настройки проигрывателя
Перейдите к меню Аудиоплеер > Опции >
Настройки:
? Источник музыки: Воспроизводить
аудиофайлы из памяти телефона или карты
памяти.
? Фоновое воспроизв.: Продолжение
воспроизведения после выхода из
аудиоплеера.
? Повтор: Повторить (многократное
воспроизведение текущего файла);
Повторить все (многократное
воспроизведение всех файлов в папке).
Мультимедиа 15
? Произв.воспр.: Воспроизведение
Сделать снимок
музыкальных файлов в папке в случайном
порядке.
? Эквалайзер: Выберите музыкальный стиль,
подходящий к вашим песням.
? Настройки Bluetooth: Включить/выключить
стереовыход BT; Стереогарнитура BT..
? Обновить список: Обновление всех песен в
списке.
1. Перейдите к Меню > Камера и выберите
Чтобы выключить проигрыватель с начального
экрана:
Нажмите ), ЗАТЕМ ,.
режим фотографирования.
2. Наведите объектив на объект съемки.
- С помощью навигационных клавиш < и >
настройте яркость.
- Нажмите боковую клавишу громкости,
чтобы увеличить или уменьшить
изображение.
3. Нажмите , или боковую клавишу камеры,
чтобы сделать снимок.
4. Для выхода нажмите правую
функциональную клавишу R.
Внимание:
?
При прослушивании музыки выбирайте средний
уровень громкости. Постоянное прослушивание при
высоком уровне громкости может негативно сказаться
на вашем слухе.
Камера
Узнайте о функциях камеры. Можно делать
снимки с помощью камеры вашего телефона.
Советы:
?
Все снятые фотографии сохраняются в Мои файлы >
Телефон или Карта памяти > Изображения.
Просмотр фотографий
Перейдите к Мультимедиа > Просмотр
изображений,
1. Просмотр фотографий: нажимайте
навигационные клавиши < и > для выбора
фотографии.
16 Мультимедиа
2. Увеличение/уменьшение фотографий:
нажмите боковую клавишу громкости, чтобы
увеличить или уменьшить фотографию.
После увеличения фотографии нажимайте
навигационные клавиши +, -, < или >, чтобы
выбрать участок фотографии.
3. Поворот фотографий: нажимайте левую
функциональную клавишу L,
повернуть фотографию.
4. Установить в качестве полноэкранных
обоев: нажмите ,.
Настройки камеры
Размер изобр.
Вспышка
Диапазон АФ
Обнаружение
лица
Автоспуск
При использовании камеры нажмите левую
функциональную клавишу L, чтобы выбрать
настройки:
Значок Опция
Альбом
Режим съемки
Сюжетный
режим
Функция
Просмотр снятых
фотографий.
Выбор режимов
съемки.
Выбор типа сцены
для съемки.
ISO
Баланс белого
Эффекты
Выбор размера
изображения.
Использование
фотовспышки для
улучшения
освещенности
объекта съемки.
Установка диапазона
автофокусировки.
Вкл./Выкл.
Обнаружения лица.
Выбор промежутка
времени для
автоматической
съемки.
Выбор значения ISO.
Удаление эффекта
окрашивания.
Добавление
спецэффектов к
фотографиям.
Мультимедиа 17
Доп.настройки
Память
Качество
изображения
Зона АФ
Экспозамер
Резкость
Контраст
18 Мультимедиа
Переход к
дополнительным
настройкам.
Выбор места
хранения
фотографий по
умолчанию.
Выбор качества
изображения.
Установка зоны
автофокусировки.
Выбор между
режимами:
Точечный, Центровзвешенный и
Средний.
Усиление или
размытие границ
объектов.
Настройка
контрастности.
Настройка
интенсивности
цветов.
Метка времени Выберите, чтобы
отображать время
съемки.
Звук затвора
Настройте звук
фотообъектива.
Частота
Выберите частоту,
чтобы мерцание
источников
освещения не
оказало влияния на
качество
фотографии.
Сброс настроек Восстановление
настроек по
умолчанию.
Насыщенность
Запись видео
1. Перейдите к Меню > Камера и выберите
режим записи видео. (с помощью
навигационных клавиш + и -)
2. Наведите объектив на объект съемки.
- С помощью навигационных клавиш < и >
настройте яркость.
- Нажмите боковую клавишу громкости,
чтобы увеличить или уменьшить
изображение.
3. Нажмите , или боковую клавишу камеры,
чтобы записать видеоклип.
4. Для выхода нажмите правую
функциональную клавишу R.
Советы:
?
Все снятые видеоролики сохраняются в Мои файлы >
Телефон или Карта памяти > Видео.
Воспроизведение видео
Перейдите к Мои файлы > Телефон или Карта
памяти > Видео.
1. Нажмите , чтобы начать или
2. Нажмите клавишу навигации < или > для
быстрой перемотки вперед или назад.
3. Нажмите *, чтобы войти в
полноэкранный режим.
4. Для выхода нажмите правую
функциональную клавишу R.
Настройки видеозаписи
При использовании камеры нажмите левую
функциональную клавишу L, чтобы выбрать
настройки:
Значок Опция
Функция
Ограничение Выберите
записи
максимальное время
записи или
максимальный размер
файла.
Запись звука Выберите, записывать
ли звук.
Другие настройки, см. Настройки камеры на
странице 17.
приостановить воспроизведение
видеоролика.
Мультимедиа 19
FM радио
Прослушивание радиостанций
1. Подключите наушники к телефону.
2. Перейдите к Мультимедиа > Радио,
нажмите L Опции > Автопоиск каналов.
Будет выполнен автоматический поиск
радиостанций, и найденные станции будут
автоматически сохранены.
3. Нажмите , чтобы активировать
автоматический поиск.
4. Нажмите клавишу навигации -, чтобы
выключить FM-радио.
Настройки FM-радио
Перейдите к меню Опции > Настройки:
? Фоновое воспр.: продолжение
воспроизведения после выхода из FMрадио.
? Динамик: Прослушивание радио через
динамик
? RDS: Активация услуг RDS (в зависимости от
радиостанции).
При прослушивании станции с поддержкой
RDS телефон отображает дополнительную
информацию от радиостанции.
? Параметры записи: выберите формат
записи, качество звука и место хранения.
Чтобы выключить FM-радио с начального
экрана.
Нажмите ), затем ,.
20 Мультимедиа
Запись радиопередач
Можно записывать радиопередачи во время их
прослушивания.
1. Чтобы начать запись, перейдите к L
Опции > Запись.
2. Чтобы остановить запись и ввести имя
файла, нажмите правую функциональную
клавишу R.
3. Чтобы сохранить файл, нажмите левую
функциональную клавишу.
Советы:
?
Все файлы записей сохраняются в Мои файлы >
Телефон или Карта памяти > Звуки.
Мультимедиа 21
Инструменты
Управление календарем
Установка будильника
Создание списка дел
1. Перейдите к Органайзер > Будильник.
2. Нажмите левую функциональную клавишу
1. Перейдите к Органайзер > Календарь и
выберите дату, затем нажмите L Oпции >
Добавить событие.
2. Отредактируйте параметры напоминания.
3. Чтобы сохранить задачу, нажмите левую
функциональную клавишу L.
4. Чтобы изменить список дел, выберите
задачу, а затем нажмите L Опции > Редакт.,
чтобы отредактировать задачу.
Просмотр списка дел
Перейдите к Органайзер > Календарь,
нажмите ,, чтобы просмотреть список дел.
Будильник
Изучите, как устанавливать и использовать
будильник. Можно установить до пяти
будильников.
22 Инструменты
L, чтобы включить будильник, нажмите ,
чтобы редактировать настройки будильника.
3. Чтобы сохранить настройки, нажмите левую
функциональную клавишу L.
Выключение будильника
1. Перейдите к Органайзер > Будильник.
2. Выберите будильник, который вы хотите
выключить.
3. Нажмите левую функциональную клавишу
L, чтобы выключить будильник.
Выключение звука будильника
Когда будильник звонит,
? Выберите Стоп: будильник замолчит.
? Выберите Дремать: будильник зазвонит
снова по истечении промежутка времени,
установленного в меню Дремать (минуты).
Bluetooth
Получение файлов через Bluetooth
Ваш телефон можно подключить к
совместимому Bluetooth-устройству для
обмена данными.
1. Перейдите к меню Bluetooth > Настройки >
Подключение к Bluetooth-устройству
1. Перейдите к меню Bluetooth > Питание,
Видимость и сделайте ваш телефон
видимым для других Bluetooth-устройств.
2. Введите пароль и примите запрос.
3. Полученные файлы сохраняются в Мои
файлы > Телефон или Карта памяти > Другие.
включите функцию Bluetooth.
2. Нажмите Поиск устройств, появится список
доступных Bluetooth-устройств.
3. Выберите устройство, к которому вы хотите
подключиться.
4. Введите пароль Bluetooth (по умолчанию 0000), чтобы начать сеанс сопряжения.
Сопряжение будет установлено, если другое
устройство примет ваш запрос.
Отправка файлов через Bluetooth
1. Перейдите к меню Мои файлы и выберите
файл для отправки.
2. Нажмите L Oпции > Отправ. > Через
Bluetooth.
3. Выберите устройство.
4. Нажмите ,, чтобы начать отправку файла.
Советы:
?
Если вы не собираетесь использовать Bluetooth
некоторое время, рекомендуется выключить эту
функцию, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
Чтение электронных книг
На вашем телефоне можно читать электронные
книги (файлы .txt).
Начать чтение книги
1. Перейдите к Органайзер > Чтение
электронных книг.
2. Выберите необходимый файл .txt.
3. Нажмите , чтобы начать чтение.
Перейдите к меню Опции > Настройки >
Кодировка, чтобы выбрать кодировку
подходящую для вашего языка.
Инструменты 23
Настройки
Использование файлов
Перейдите к меню Опции, чтобы настроить
следующие параметры:
1. Чтобы использовать фотографию в качестве
? Найти: Поиск определенных слов в файле.
? Перейти к: Переход к определенной строчке.
? Перейти к/Добавить/Удалить закладку:
Перейти к определенной закладке, добавить
закладку к текущей странице, удалить
закладку.
? Информация о книге: Просмотр названия
книги, объема, формата файла.
? Настройки: Настройка размера шрифта,
автоматической прокрутки экрана или чтения
электронной книги в полноэкранном режиме.
Управление файлами
Узнайте, как управлять файлами и папками и
использовать их.
24 Инструменты
изображения контакта:
- Откройте меню Мои файлы >
Изображения, чтобы выбрать
фотографию.
- Нажмите L Oпции > Применение >
Обои /Картинка на контакт.
2. Установка аудиофайла в качестве мелодии
звонка:
- Выберите аудиофайл.
- Нажмите L Oпции > Применение>
Мелодия (SIM1/SIM2) сообщения
(SIM1/SIM2).
- Или Перейдите к Профили > Общие >
Изменить > Мелодии, чтобы выбрать
необходимые аудиофайлы.
Обмен файлами
Использование черного списка
Можно получать и передавать фотографии,
аудио и видеофайлы с помощью сервисов MMS,
почты и Bluetooth.
Узнайте о настройке черного списка; вы
можете отклонять входящие звонки или
сообщения от абонентов, внесенных в черный
список.
1. Выберите нужную фотографию, аудио или
видеофайл.
2. Нажмите L Опции > Отправ..
?
Активировать черный список
Советы:
1. Перейдите к Органайзер > Черный список >
Размер отправляемого мультимедийного сообщения не
должен превышать 300 Kб.
2. Нажмите ,, чтобы включить функцию
Управление файлами
Активация.
черного списка.
Можно копировать, перемещать и удалять
файлы.
Добавление телефонного номера в
черный список
1. Откройте папку, нажмите L Опции >
1. Перейдите к Черный список > Список
Копировать/Новая папка/Удалить.
2. Нажмите , чтобы Выбрать или Отменить
выбор нескольких файлов.
3. Перейдите к меню Опции, чтобы завершить
копирование, перемещение или удаление.
номеров.
2. Отредактируйте черный список, добавьте
контакты путем ввода телефонного номера
или выбора контакта из телефонной книги.
Внимание:
?
Не рекомендуется сохранять на телефон аудио-,
видеофайлы и файлы изображений из ненадежного
источника.
Инструменты 25
Мировое время
Конвертер (конвертер валют)
На начальном экране можно отобразить двое
часов: одни часы будут показывать местное
время, другие - время выбранного вами города.
1. Перейдите к меню Органайзер > Конвертер
и введите обменный курс.
2. Введите сумму денег в раздел Местная. Для
подтверждения нажмите ,.
Как установить мировое время
Перейдите к меню Органайзер > Мировое
время.
1. Нажмите , чтобы активировать функцию.
2. В меню Местные настройки/Зарубежные
настройки, нажимайте навигационные
клавиши < и >, чтобы выбрать город.
3. Нажмите L Опции, чтобы включить/
выключить Летнее время.
4. В меню Переключить часовой пояс, нажмите
,, чтобы переключить часы.
Внимание:
?
Будильники, напоминания, запрограммированные
события не зависят от часового пояса.
26 Инструменты
Внимание:
?
Результаты расчетов являются ориентировочными.
Веб-приложения и Java
Мобильный браузер Opera Mobile
Приложения Java
Эту функцию можно использовать для
путешествия по Интернет-сайтам. Информацию
о тарифном плане, учетной записи и настройках
можно получить у своего оператора.
Узнайте, как использовать приложения Java и
играть в игры. В телефон изначально
установлены некоторые игры и приложения
Java.
Доступ к веб-сайтам
Установка игр Java
1. Перейдите к Opera Mobile, введите адрес
1. Подключите телефон к ПК при помощи
веб-сайта.
Настройки
1. Перейдите в настройки (Меню- затем
нажмите вниз чтобы открыть всплывающее
меню-Настройки)
, чтобы открыть меню
настроек, в котором можно добавлять
закладки, сохранять страницы и выполнять
другие функции (зайдите в Дополнительные
настройки и укажите Профиль сети который
необходимо использовать для соединения с
сетью).
кабеля micro USB из комплекта поставки.
2. Сохранить файл .jar в Мои файлы > Другие.
3. Установите игры Java.
Как играть в игры Java
1. Перейдите в меню Приложения > Java.
2. Выберите игру из списка.
Внимание:
?
Для запуска некоторых приложений Java (программное
обеспечение сторонних разработчиков), возможно,
понадобится изменить настройки Java. Нажмите Опции >
Настройки (Доступ к сети либо другие необходимые
настройки, некоторые опции могут быть недоступны для
сторонних разработчиков приложений.).
Веб-приложения и Java 27
Настройки Java
Перейдите в Приложения > Опции.
Функция
Звук Java
Java
вибрация
Настройки
сети
Размер
Название
Настройка уровня громкости.
Вибрацию можно включить или
отключить.
Выберите профиль Для доступа в
сеть (зависит от тарифного плана).
Отображение размера heap.
28 Веб-приложения и Java
Настройки
Вверху экрана находятся пять значков
настроек.
Значок
Название
Телефон.
Дисплей.
Время и дата.
Вызовы.
Соединения.
Телефон
Функция
Настройка
SIM-карт
Название
Настройки SIM-карт.
Настройки SIM-карт Введите имя SIM-карты и
выберите для нее значок.
Настройка режимов Работа с одной или двумя
картами одновременно.
Основная SIM
Выбор основной SIM-карты
(звонки и сообщения
отправляются с основной SIMкарты по умолчанию).
Выберите язык для
телефона.
Ярлыки
Редактируйте ярлыки в
режиме ожидания или
измените порядок ярлыков.
Шумоподавление Включите, чтобы
окружающий шум меньше
мешал разговору.
Быстрый набор
Наберите контакт путем
длительного нажатия на
соответствующую кнопку.
Статус памяти
Проверка доступного
объема памяти на
различных накопителях.
Автоблокировка Установите диапазон
клавиш
времени, по истечению
которого клавиатура будет
блокирована
автоматически.
Автовкл./
Установка времени для
автовыкл.
автоматического
включения/выключения.
Язык
Настройки 29
Безопасность
Сброс
настроек
Настройка UART
Это меню позволяет
применить пароль для
защиты SIM-карты, телефона
и информации в нем.
Восстановление настроек по
умолчанию. Необходимо
ввести пароль (по
умолчанию: 1122).
Выбор активной SIM-карты
для соединения телефона с
ПК (в качестве модема).
Дисплей
Название
Выберите изображение,
которое будет использоваться
в качестве обоев для
телефона.
Темы
Определите тему для
телефона.
Автом.подсветка Вкл. автоматической
подсветки.
Уровень
Настройте яркость подсветки.
Функция
Обои
подсветки
Время
подсветки
30 Настройки
Установите время подсветки.
Настройка шрифта текста и
клавиш меню.
Приветствие
Настройте параметры
отображения приветствия при
включении телефона.
ДополнительнаяИмя SIM-карты
информация
Баланс на экране (зависит от
параметров сети)
Инфо-сообщения (зависит от
параметров сети).
Имя сети
Отображение имени
оператора.
Настройки
шрифтов
Время и дата
Установите дату, время, формат даты и
времени, тип часов, автообновление времени..
Вызовы
Название
Предиктив.набор Быстрый поиск и
отображение телефонного
номера во время ввода
номера на начальном экране.
Отв. с
Использование гарнитуры
для ответа на входящий
гарнитуры
вызов.
Отв.
Ответ на входящий вызов
любой клавишей касанием любой клавиши
(кроме S).
Сигнал времени Однократное или
повторяющееся напоминание
о продолжительности вызова.
Переадресация Переводит входящие вызовы
в ящик голосовой почты или
вызовов
на другой номер телефона.
Ожидание
Включить/выключить
ожидание вызовов.
вызова
Обслуживание Время и стоимость вызовов
(SIM1/SIM2).
вызовов
Запрет вызовов Устанавливает ограничения на
входящие или исходящие
вызовы.
Функция
Повторный набор номера,
соединение с которым не
удалось установить.
Фиксированный Ограничение исходящих
звонков на некоторые номера
набор
(запрос PIN2-кода).
Автодозвон
Соединения
Функция
Название
Профиль сети Настройка параметров сети для
телефона.
Выбор
сети
Выбранные
сети
Соединения
Выбор сети для телефона.
рекомендуется Автоматически.
Выберите предпочтительную сеть.
В этом меню можно настроить
профили доступа к Интернету.
Обратитесь к своему оператору
для получения более
подробной информации.
Настройки 31
Безопасность и меры предосторожности
Меры предосторожности
Держите телефон подальше от маленьких детей
Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для
маленьких детей месте. Мелкие детали могут попасть в
дыхательные пути и вызвать тяжелые повреждения при
проглатывании.
Радиоволны
Ваш телефон излучает/принимает радиоволны в частотных
диапазонах GSM (900/1800/1900 МГц).
Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли
радиоизлучение на электронные системы автомобиля.
Выключайте свой телефон...
Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в
самолет. Использование мобильного телефона в самолете
может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную
связь, а также может быть незаконным.
В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и
любых местах, в которых может находиться медицинское
оборудование.
В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой
(например, на автозаправочных станциях и в местах с
наличием в воздухе пыли, в частности, металлической).
В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в
автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ).
В каменоломнях и других зонах, где проводятся взрывные работы.
Безопасность за рулем
Не используйте телефон во время управления автомобилем и
соблюдайте все требования, ограничивающие
использование мобильных телефонов за рулем. По
возможности в целях безопасности используйте аксессуары для
связи, оставляющие руки свободными. Убедитесь, что телефон и
его автомобильные принадлежности не загораживают подушки
безопасности и другие защитные устройства, установленные в
автомобиле.
32 Безопасность и меры предосторожности
Обращайтесь с телефоном бережно
Для обеспечения наилучшей работы телефона
рекомендуется использовать его только в нормальном
рабочем положении.
? Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень
низких температур.
? Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал
влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте м
высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим
использованием.
? Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
? В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных
лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля)
температура корпуса телефона может повыситься. В этом
случае будьте очень осторожны, когда вы берет телефон в руки,
и воздержитесь от его использования при температуре
окружающей среды выше 40°С.
Уход за аккумулятором
Следует использовать только оригинальные
принадлежности Philips, так как использование любых других
аксессуаров может привести к повреждению телефона и отмене
всех гарантий со стороны компании Philips. Использование
аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв.
Поврежденные части следует незамедлительно заменять
оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен
выполнять квалифицированный специалист.
? Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
? Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
? Не сжигайте аккумулятор.
? Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
? Не допускайте замыкания контактов аккумулятора
металлическими предметами (например, находящимися в
кармане ключами).
? Не подвергайте телефон воздействию высоких температур
(>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.
Охрана окружающей среды
Помните о необходимости соблюдать местные правила
утилизации упаковочного материала, отработавших
аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их
утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные
материалы стандартными символами для облегчения утилизации
и правильной ликвидации отходов.
:Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной
переработке.
:Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную
систему восстановления и переработки упаковки.
:Пластик можно переработать (также указывается его тип).
Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"
Утилизация отслужившего изделия
Данное изделие сконструировано и изготовлено из
высококачественных материалов и компонентов, подлежащим
переработке и вторичному использованию.
Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины
с колесами, значит, изделие соответствует европейской
Директиве 2002/96/EC.
Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для
электронных и электрических изделий.
Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши
старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами.
Правильная утилизация старых изделий способствует
предотвращению возможных негативных последствий для
окружающей среды и здоровья людей.
Данное изделие может содержать элементы, технологии или
программное обеспечение, попадающее под действие
экспортного законодательства США и других стран. Несоблюдение
закона не допускается.
Советы
Кардиостимуляторы
Если вы пользуетесь кардиостимулятором:
? Не держите включенный телефон на расстоянии менее 15 см от
кардиостимулятора во избежание возможных помех.
? Не носите телефон в нагрудном кармане.
? Прикладывайте телефон к тому уху, которое находится дальше
от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможность
помех.
? Выключайте телефон, если подозреваете, что он создает
помехи.
Слуховые аппараты
Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с
вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать,
подвержено ли используемое вами устройство воздействию
помех от сотового телефона.
Как продлить время работы телефона от одного заряда
аккумулятора
Для надлежащей работы телефона необходим достаточный заряд
аккумулятора. В целях экономии энергии выполняйте следующие
рекомендации:
? Отключите функцию Bluetooth на телефоне.
? Уменьшите яркость и время подсветки экрана телефона.
? Включите автоматическую блокировку клавиш, отключите
сигнал клавиш и вибрацию.
? Выключайте телефон при отсутствии сотовой сети. В противном
случае телефон будет постоянно искать сотовую сеть и
расходовать заряд аккумулятора.
Безопасность и меры предосторожности 33
Устранение неполадок
Телефон не включается
Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон
до тех пор, пока индикатор заряда не перестанет двигаться.
Отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить
телефон.
При включении телефона на дисплее отображается
"ЗАБЛОКИРОВАНО"
Кто-то пытался воспользоваться вашим телефоном, не зная PIN-код
и код разблокирования (PUK). Обратитесь к своему сотовому
оператору.
На дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI
Проблема связана с сотовой сетью. Обратитесь к оператору связи.
Телефон не возвращается в режим ожидания
Нажмите и удерживайте клавишу "Отбой" или выключите телефон,
проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора,
затем включите телефон снова.
Не отображается значок сети
Потеряно соединение с сетью. Возможно, вы находитесь в
радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) либо вне
зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место
или повторно соединиться с сетью (особенно, если находитесь за
рубежом); проверьте надежность подключения внешней антенны
(при наличии) или обратитесь к оператору сети за помощью.
Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие
кнопок
В условиях низкой температуры время реакции экрана
увеличивается. Это нормальное явление, оно не влияет на работу
телефона. Поместите телефон в теплое место и повторите попытку.
В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.
Аккумулятор перегревается
Возможно, используется неподходящее для данного телефона
зарядное устройство. Всегда используйте оригинальные
принадлежности, входящие в комплект поставки телефона.
34 Безопасность и меры предосторожности
На экране телефона не отображаются номера входящих
звонков
Эта функция зависит от параметров сети и обслуживания. Если сеть
не передает номер абонента, на экране телефона будет
отображаться надпись "Вызов 1" или "Скрыт". За более подробной
информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.
Не удается отправлять текстовые сообщения
Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими
сетями. Сначала проверьте, указан ли в настройках номер SMSцентра, либо обратитесь к оператору связи за разъяснениями по
данной проблеме.
Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG
Если картинка слишком велика или имеет неверный формат или
слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет
принять ее.
Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы
Проверьте настройки переадресации вызовов.
Во время зарядки на значке аккумулятора не отображаются
полоски, а контур аккумулятора мигает
Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды не
ниже 0°C (32°F) и не выше 50°C (113°F).
В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.
На дисплее отображается сообщение об ошибке SIM
Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не
устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к
оператору связи.
При попытке использования пункта меню появляется
надпись "НЕ РАЗРЕШЕНО"
Некоторые функции зависят от параметров сети. Поэтому они
доступны при условии поддержки их сетью или в соответствии с
условиями вашего подключения. За более подробной
информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.
На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ"
Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не
устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к
оператору связи.
Уровень автономности телефона ниже, чем указано в
руководстве пользователя
Длительность автономной работы телефона зависит от
установленных настроек (например, громкости звонка,
длительности подсветки) и используемых функций. Для продления
времени автономной работы следует отключать неиспользуемые
функции.
Телефон не работает надлежащим образом в автомобиле
В автомобиле имеется много металлических деталей,
поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на
функционирование телефона. Можно приобрести автомобильный
комплект с внешней антенной, позволяющий оставлять руки
свободными при отправке и приеме вызовов.
Внимание:
? Убедитесь в том, что местное законодательство не запрещает
использовать телефон во время управления автомобилем.
Телефон не заряжается
Если аккумулятор полностью разряжен, может понадобиться
несколько минут для предварительной зарядки (иногда до 5
минут), прежде чем на дисплее появится индикатор заряда.
Нечеткие снимки c камеры телефона
Убедитесь в том, что объектив камеры чист с обеих сторон.
Заявление о товарных знаках
T9 ?
JAVA
Bluetooth?
Philips
T9 ? ? зарегистрированная торговая марка Nuance
Communications, Inc.
JAVA является зарегистрированным товарным
знаком компании Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth? ? товарный знак, принадлежащий
компании Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеция.
Компания Philips получила разрешение на
использование данного товарного знака.
PHILIPS и эмблема PHILIPS со щитом являются
зарегистрированными товарными знаками
компании Koninklijke Philips Electronics N.V.,
изготовленными компанией Shenzhen Sang Fei
Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Информация об удельном коэффициенте
поглощения
Международные стандарты
ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПО
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН.
Ваш мобильный телефон является приемником и передатчиком
радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы
радиочастотная энергия не превышала предельных значений,
определенных международными стандартами. Данные
требования были установлены Международной комиссией по
защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом
инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют
гарантированный запас надежности для защиты людей,
независимо от их возраста и состояния здоровья.
Безопасность и меры предосторожности 35
В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов
используется единица измерения, называемая удельным
коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR,
рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов
общего назначения, составляет 2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм
ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг,
усредненных на один грамм ткани, согласно стандарту IEEE Std 1528.
Испытания в отношении SAR проводятся с использованием
рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на
самой высокой сертифицированной мощности во всех
используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR
определяется на самой высокой сертифицированной мощности,
фактические уровни SAR работающего мобильного телефона
обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем,
что телефон разработан для работы при различных уровнях
мощности, что позволяет использовать минимальную мощность,
необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы
к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.
Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных
телефонов и разных положений, все телефоны соответствуют
международным стандартам защиты от радиочастотного
излучения.
Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения
(SAR) для данной модели телефона Philips Xenium X623 при
проверке на соответствие стандартам составило 0.114 Вт/кг
для рекомендаций ICNIRP.
Для ограничения воздействия радиочастотного излучения
рекомендуется сократить продолжительность разговоров по
мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных
мер предосторожности заключается в том, чтобы держать
мобильный телефон подальше от головы и тела.
36 Безопасность и меры предосторожности
Заявление о соответствии
Мы,
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzhen city,
GuangDong Province, P.R.China 518057
заявляем исключительно под нашу ответственность, что изделие
Xenium X623
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
с номером TAC: 8683 1300
к которому относится настоящее заявление, соответствует
следующим стандартам:
БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006+A11:2009
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360: 2001
EN 62209-1: 2006
EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.8.1
ETSI EN 301 489-7 V1.7.1
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1
СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ: ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI EN 300 328 V1.7.1
Настоящим мы заявляем о том, что были выполнены все основные
радиотехнические испытания, и что вышеуказанное изделие
соответствует всем существенным требованиям Директивы
1999/5/EC.
Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно
рассмотренная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/ЕС,
выполнена с привлечением следующего уполномоченного органа:
Британский совет по утверждению средств телекоммуникаций TUV
SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey
- KT12 2TD Великобритания
Идентификационная метка: 0168
16 июля 2011 года
Производитель:
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.
Менеджер по качеству
Импортёр:
?ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус?
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.
Носимая абонентская радиостанция сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 . Philips Xenium
X623 (CTX623/RBREDBRU)
Декларация о соответствии:
Philips Xenium X623 (CTX623/RBREDBRU) Д-МТ-4263
Срок действия: с 12.10.2011 по 12.10.2014
Зарегистрировано Федеральным агентством связи
Безопасность и меры предосторожности 37
Советы
Оптимизация работы телефона
Philips Xenium от аккумулятора
Ниже приводятся советы по оптимизации работы
телефона Philips от аккумулятора.
Как оптимизировать время работы в
режиме ожидания и в режиме разговора?
? Установленный на телефоне профиль должен
соответствовать реальному режиму
использования устройства. Настройки
профиля оказывают существенное влияние
на срок работы телефона. Больше всего
электроэнергии потребляется в режиме "На
улице" а меньше всего ? в режиме "Без звука".
? При использовании телефона Xenium с
возможностью установки двух SIM-карт
старайтесь одновременно включать обе SIMкарты только при крайней необходимости.
Если в месте вашего нахождения
обслуживается только одна SIM-карта, для
экономии заряда аккумулятора вторую SIMкарту рекомендуется отключить.
? Если функции Bluetooth, и JAVA не
используются, отключите их. Также
рекомендуется использовать функцию
автоматической блокировки клавиш для
предотвращения случайного их нажатия.
38 Советы
? Установите минимальную или среднюю
интенсивность и продолжительность
подсветки экрана. Чем ниже яркость и
меньше продолжительность подсветки, тем
больше энергии удастся сэкономить.
? Не помещайте телефон около объектов,
создающих магнитное поле (например,
радио- и телеприемников), и не кладите его
на металлические поверхности ? это может
ухудшить качество приема сети и вызвать
повышенную разрядку аккумулятора.
Как увеличить срок службы аккумулятора?
? На работу аккумулятора влияет температура.
Повышенная температура со временем
приводит к снижению емкости аккумулятора.
Не оставляйте телефон под прямыми лучами
солнца или в нагретом автомобиле. При
низкой температуре емкость аккумулятора
также снижается, поэтому в холодное время
года держите телефон в теплом месте,
например, в кармане.
? Используйте только оригинальные
аксессуары, так как они обеспечивают
оптимальный расход заряда аккумулятора.
Аксессуары сторонних производителей
(например, зарядные устройства) могут
повредить аккумулятор и даже сам телефон.
Philips Xenium X623
Описание
Характеристики
Аксессуары
Отзывы
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Информационные технологии
Просмотров
1 100
Размер файла
887 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа