close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Pravova situatsiya

код для вставкиСкачать
Розв’язання правових
ситуацій, як засіб
формування
соціально-правової
компетентності
особистості
Опис досвіду вчителя
Чорноморської ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Очаківської районної ради
Миколаївської області
Сидорчук Алли Михайлівни
Мета педагогічної діяльності
набуття учнями правових вмінь та
навичок
використання правових знань для
реалізації та захисту своїх прав,
свобод, законних інтересів
набуття вміння учнями оцінювати і
регулювати свої взаємини в
суспільно-правових відносинах
здійснення учнями вибору моделі
поведінки у повсякденних життєвих
ситуаціях, які регулюються нормами
права
ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДКРІПЛЕННЯ
Державний стандарт базової і
повної загальної середньої
освіти. Затверджений
постановою Кабінету
Міністрів України від
14.01.2004р. №24.
Державний стандарт базової і
повної загальної середньої
освіти. Затверджений
постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2011р.
№1392.
Навчальна програма
«Правознавство (практичний
курс)»для 9-х класів
навчальних закладів,
рекомендованої Міністерством
освіти і науки України, лист
від 21.05.08 р. № 1/11-1969.
Критерії оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти.
Затверджені наказом
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
13.04.2011 №329
Мотивація навчальної діяльності учнів
бачення, усвідомлення проблеми учнями
психологічна готовність до застосування
правових знань у самостійному житті
опанування технології розв’язання
юридичних задач
Автори наукового дослідження
формування соціальноправової компетентності:
Євпалова Н.Ю.
Кожевніков С.Н.
Мостовщиков Л.Д.
Щербаков Н.В.
Галустян Н.В.
Жевакіна С.Н.
Ткачук О.В.
Вважаю пріоритетом у визначенні
поняття «соціально-правова
компетентність» Ткачука О.В.
інтегрована властивість особистості, основою
якої виступають система знань, мотивів, умінь
та навичок, а виявом – соціальна захищеність
та активізація соціально-правового досвіду
ефективна взаємодія із соціальним
середовищем на шляху до успішної
правової соціалізації особистості
УМІННЯ
ЗНАННЯ
НАВИЧКИ
формують здатність особи
успішно реалізовувати
певні життєві функції у
сучасному правовому полі
Рівні сформованості соціальноправової компетентності:
перший
другий
третій
• набуття вміння здобувати і
опрацьовувати необхідні
знання
• участь (активна чи
пасивна) у шкільному,
суспільно-громадському
житті
• опосередкована
взаємодія з соціальноправовим середовищем
Правові ситуації
дають можливість учням:
- досягати умов активної залученості учня
до процесу навчання;
- отримувати нові знання, навички роботи
з нормативно-правовими актами;
- формувати здатність у неповнолітньої
особи змоделювати поведінку, спираючись
на чинні норми права.
ПРОСТІ
містять
правові
відносини, що
регулюються
однією галуззю
права
КЕЙСОВІ
містять правові
відносини, які
вимагають
регулювання
декількома галузями
прав
Етапи діяльнісного процесу при розв’язанні
правових ситуацій:
створення обстановки зацікавленості (ситуація
успіху), бажання розв’язати ситуацію;
постановка проблеми і початок процесу
розв’язування через усвідомлення змісту
задачі (пізнавальна діяльність);
розв’язання ситуації (підтримка
активності, зацікавленість, стимулюючи
їх розумову та пізнавальну діяльність);
підбиття підсумків роботи, з використанням
нормативно-правових актів, що регулюють
вказані у ситуації відносини.
АЛГОРИТМ РОЗВЯЗАННЯ ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ
визначення сфери правовідносин, про які
йдеться у ситуації
встановлення наявності юридичного факту
правовідносин
з’ясування норм галузі права, які регулюють
правовідносини
деталізація (конкретизація) регуляторних норм права
визначення фактичного та юридичного складу,
об’єктів та суб’єктів правовідносин
поетапне формування відповіді
формування загального висновку
Форми роботи
робота в
парах
індивідуальна
групова
колективна
Прийоми роботи
практичні
завдання
ситуативне
(рольове)
інсценування
Правова
ситуація
засіб
поєднання
теорії з
практикою
зв’язок
навчального
процесу з
повсякденним
життям
Автор
Gorenich13
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
7
Размер файла
408 Кб
Теги
situatsiya, pravova
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа