close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

розклад

код для вставкиСкачать
1й курс КНУ
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: ОМТ-10-2
Пара
Тиждень
1
Понеділок
Вівторок
Теорія процесів обробки
Корозія та захист металів, корп. металів тиском, корп. 5, ауд.
5, ауд. 206, Яременко В. П.,
206, Хіноцька А. А.,
Лабораторні
Лабораторні
1
2
1
2
2
1
3
2
Технологія зміцнення
металовиробів на
металургійних заводах, корп. 5,
Теорія пластичного плину
ауд. 315, Білоусов І. М., Лекція
твердих тіл, корп. 5, ауд. 315,
Теорія і техн. вироб. та
Клюєв Д. ., Лекція
оброки.мет.:Теорет.основи
мет.процесів і технологій, корп.
5, ауд. 315, Бережний М. М.,
Лекція
Теорія процесів прокатного,
трубного, ковальско штампувал. та волоч. вир.,
корп. 5, ауд. 405, Чубенко В. А.,
Лекція
1
4
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Теорія пластичного плину
твердих тіл, корп. 5, ауд. 315,
Клюєв Д. ., Практичні
Теорія процесів прокатного,
трубного, ковальско штампувал. та волоч. вир.,
корп. 5, ауд. 209, Яременко В.
П., Практичн
Теорія процесів прокатного,
трубного, ковальско штампувал. та волоч. вир.,
корп. 5, ауд. 206, Яременко В.
П., Лаборато
Середа
Четвер
П'ятниця
Корозія та захист металів, корп.
5, ауд. 303, Кривенко В. В.,
Лекція
Теорія і техн. вироб. та
оброки.мет.:Теорет.основи
мет.процесів і технологій, корп.
5, ауд. 209, Яременко В. П.,
Практич
Теорія і техн. вироб. та
обробки.мет.:Метал., теорія і
техн.металообробки, корп. 5,
ауд. 315, Мец Ю. ., Лекція
Теорія і техн. вироб. та
оброки.мет.:Теорет.основи
мет.процесів і технологій, корп.
5, ауд. 315, Яременко В. П.,
Практич
Теорія і техн. вироб. та
оброки.мет.:Теорет.основи
Теорія процесів обробки
мет.процесів і технологій, корп. металів тиском, корп. 5, ауд.
5, ауд. 303, Бережний М. М.,
303, Калініченко Ю. П., Лекція
Лекція
Соціологія (за вибором), корп. Теорія і техн. вироб. та
5, ауд. 405, Орлова О. І., Лекція обробки.мет.:Метал., теорія і
техн.металообробки, корп. 5,
ауд. 129а, Мец Ю. ., Лекція
Соціологія (за вибором), корп.
5, ауд. 405, Орлова О. І.,
Практичні
Теорія і техн. вироб. та
обробки.мет.:Метал., теорія і
техн.металообробки, корп. 5,
ауд. 315, Мацишин С. .,
Лабораторні
Теорія процесів обробки
металів тиском, корп. 5, ауд.
209, Хіноцька А. А.,
Лабораторні
Технологія зміцнення
металовиробів на
металургійних заводах, корп. 5,
ауд. 129а, Мацишин С. .,
Лабораторні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: МЧМ-10-1
Пара
Тиждень
Понеділок
1
1
2
Теорія та технологія
виробництва окускованої
сировини, корп. 5, ауд. 404,
Марасанова О. В., Практичні
1
2
2
1
3
2
4
1
Металургія чорних та
кольорових металів, корп. 5,
ауд. 404, Марасанова О. В.,
Практичні
Вівторок
Теорія та технологія
виробництва окускованої
сировини, корп. 5, ауд. 229,
Савєльєв С. Г., Лекція
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Четвер
Корозія та захист металів, корп.
5, ауд. 303, Кривенко В. В.,
Лекція
Теорія та технологія
виробництва окускованої
сировини, корп. 5, ауд. 507,
Савєльєв С. Г., Лекція
П'ятниця
Печі металургійного
виробництва, корп. 5, ауд. 501,
Марасанова О. В., Лекція
Печі металургійного
виробництва, корп. 5, ауд. 507,
Марасанова О. В., Лекція
Теорія та технологія
виробництва окускованої
Металургія чорних та
сировини, корп. 5, ауд. 507,
кольорових металів, корп. 5,
Марасанова О. В., Практичні
ауд. 229, Савєльєв С. Г., Лекція Теорія і техн. вироб. та
обробки.мет.:Теорія
металургійних процесів, корп.
5, ауд. 507, Марасанова О. В.,
Практичні
Корозія та захист металів, корп.
Соціологія (за вибором), корп. 5, ауд. 209, Яременко В. П.,
1, ауд. 434, Орлова О. І., Лекція Яременко В. П., Лабораторні
Металургія чорних та
Теорія та технологія
кольорових металів, корп. 5,
виробництва окускованої
ауд. 402, Марасанова О. В.,
сировини, корп. 5, ауд. 507,
Практичні
Марасанова О. В., Практичні
Соціологія (за вибором), корп.
1, ауд. 434, Орлова О. І.,
Практичні
Середа
Теорія і техн. вироб. та
обробки.мет.:Теорія
металургійних процесів, корп.
5, ауд. 229, Ярош Т. П., Лекція
Вогнетриви металургійного
виробництва, корп. 5, ауд. 230,
Саітгареєв Л. Н., Лекція
Печі металургійного
Металургія чорних та
виробництва, корп. 5, ауд. 507, кольорових металів, корп. 5,
Марасанова О. В., Практичні
ауд. 230, Савєльєв С. Г., Лекція
Теорія та технологія
виробництва окускованої
сировини, корп. 5, ауд. 232,
Марасанова О. В., Марасанова
О. В., Лабораторн
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: МТ,ЛВ-12-2
Пара
1
Тиждень
1
Понеділок
Вівторок
Середа
Нарисна геометрія та інженерна
Хімія, корп. 1, ауд. 507,
графіка, корп. 1, ауд. 420,
Демчишина О. В., Лабораторні
Білоножко В. Ю., Лекція
Четвер
П'ятниця
Вища математика, корп. 5, ауд.
401, Лисенко О. І., Лекція
2
1
2
2
1
3
Фізика, корп. 1, ауд. 402,
Хімія, корп. 1, ауд. 524, Івчук В. Герасимова К. В., Практичні
Вступ до фаху, корп. 5, ауд.
В., Лекція
229, Губін Г. В., Лекція
Нарисна геометрія та інженерна
графіка, корп. 1, ауд. 504,
Білоножко В. Ю., Практичні
Фізика, корп. 1, ауд. 427а,
Герасимова К. В., Лекція
Фізвиховання, корп. 1, ауд.
Історія України, корп. 5, ауд.
СПЗ1, Сердюк І. С., Практичні 404, Білецька В. С., Лекція
2
4
1
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Фізика, корп. 1, ауд. 418, Повар
С. В., Лабораторні
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
корп. 5, ауд. 401, Савченко А.
Вища математика, корп. 5, ауд. Л., Лекція
401, Лисенко О. І., Практичні
Основи екологіі, корп. 5, ауд.
401, Котов Ю. Т., Лекція
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
Іноземна мова, корп. 5, ауд. 404, корп. 5, ауд. 401, Савченко А.
Цигуль О. В., Практичні
Л., Практичні
Основи екологіі, корп. 5, ауд.
401, Котов Ю. Т., Практичні
Історія України, корп. 5, ауд.
405, Кадол О. М., Практичні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: МТ-12-1
Пара
Тиждень
1
1
Понеділок
Вівторок
Середа
Нарисна геометрія та інженерна Фізвиховання, корп. 1, ауд.
графіка, корп. 1, ауд. 420,
СПЗ1, Послушной І. В.,
Білоножко В. Ю., Лекція
Ганзіков С. Л., Практичні
2
1
2
Хімія, корп. 1, ауд. 512,
Хімія, корп. 1, ауд. 524, Івчук В.
Косцова І. ., (Підгр. Б),
В., Лекція
Лабораторні
Вступ до фаху, корп. 5, ауд.
229, Губін Г. В., Лекція
2
1
3
2
4
1
Фізика, корп. 1, ауд. 427а,
Герасимова К. В., Лекція
Фізика, корп. 1, ауд. 402,
Герасимова К. В., Практичні
Нарисна геометрія та інженерна Історія України, корп. 5, ауд.
404, Білецька В. С., Лекція
графіка, корп. 1, ауд. 506,
Реброва С. В., (Підгр. Б),
Практичні
Фізика, корп. 1, ауд. 417,
Вища математика, корп. 1, ауд.
Сорокопуд А. В., Перевертайло
309, Лисенко О. І., Практичні
О. І., Лабораторні
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Четвер
П'ятниця
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
Вища математика, корп. 5, ауд. корп. 5, ауд. 401, Савченко А.
401, Лисенко О. І., Лекція
Л., Практичні
Основи екологіі, корп. 5, ауд.
401, Котов Ю. Т., Практичні
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
Іноземна мова, корп. 5, ауд. 404,
корп. 5, ауд. 401, Савченко А.
Цигуль О. В., (Підгр. Б),
Л., Лекція
Практичні
Основи екологіі, корп. 5, ауд.
401, Котов Ю. Т., Лекція
Історія України, корп. 5, ауд.
405, Кадол О. М., Практичні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: МТ-11-1
Пара
Тиждень
1
1
Понеділок
Теорія і техн. вироб. та
обробки.мет.:Теор.буд.рідк,
кристал. та аморф.ста. реч.,
корп. 5, ауд. 303, Бережний М.
М., Лек
Вівторок
Середа
Іноземна мова (за вибором 3),
Фізика, корп. 1, ауд. 407,
корп. 5, ауд. 404, Цигуль О. В.,
Герасимова К. В., Практичні
(Підгр. Б), Практичні
2
1
Вища математика, корп. 5, ауд. Філософія, корп. 5, ауд. 303,
303, Жержерунов Ю. І., Лекція Цимбал Т. В., Лекція
2
Теоретична механіка, корп. 5,
ауд. 303, Гузь Б. О., Лекція
3
2
4
1
Теплотехніка, корп. 5, ауд. 401,
Серебреніков Е. В., Лекція
Фізична хімія та аналітичний
контроль (ВВ), корп. 1, ауд.
535, Єрмак Л. Д., Лекція
Теорія і техн. вироб. та
обробки.мет.:Теор.буд.рідк,
Фізика, корп. 1, ауд. 433,
кристал. та аморф.ста. реч.,
корп. 5, ауд. 129а, Яременко В. Теплотехніка, корп. 5, ауд. 308, Герасимова К. В., Лекція
П., Яр
Серебреніков Е. В., Практичні
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
П'ятниця
Прикладна механіка: Опір
матеріалів, корп. 1, ауд. 123,
Єрьоменко О. Ю., Хворост В.
В., Лабораторні
Прикладна механіка: Опір
матеріалів, корп. 1, ауд. 309,
Єрьоменко О. Ю., Лекція
Фізика, корп. 1, ауд. 401,
Глебенко В. В., Герасимова К.
В., Лабораторні
Філософія, корп. 1, ауд. 432а,
Микольченко В. С., Практичні
2
1
Четвер
Прикладна механіка: Опір
матеріалів, корп. 1, ауд. 300,
Єрьоменко О. Ю., Практичні
Теоретична механіка, корп. 1,
ауд. 426, Гузь Б. О., Практичні
Вища математика, корп. 1, ауд.
309, Цимбал С. В., Практичні
Фізична хімія та аналітичний
контроль (ВВ), корп. 1, ауд.
507, Демчишина О. В., (Підгр. Вища математика, корп. 1, ауд.
Б), Лабораторні
307, Цимбал С. В., Практичні
Фізвиховання, корп. 1, ауд.
СПЗ1, Ганзіков С. Л.,
Непейвода В. С., Практичні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: МО-10-1
Пара
Тиждень
1
1
2
Понеділок
Автоматизація металургійних
машин та агрегатів, корп. 5,
ауд. 209, Мацишин С. .,
Практичні
Інформаційні технолгії в
гірничо-металургійному
комплексі, корп. 5, ауд. 209,
Пастушенко З. З., Лекція
Вівторок
Теорія та практика змащування Ділова іноземна мова (за
металургійних машин, корп. 5, вибором 5), корп. 5, ауд. 404,
ауд. 401, Кривенко В. В., Лекція Міщенко О. М., Практичні
3
Основи автоматизованого
проектування металургійного
обладнання, корп. 5, ауд. 209,
Пастушенко З. З., Лекція
2
1
4
2
Метрологія та контроль
металургійного обладнання,
корп. 5, ауд. 209, Пастушенко З.
З., Лекція
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Основи автоматизованого
проектування металургійного
обладнання, корп. 5, ауд. 129б,
Хіноцька А. А., Хіноцька А. А.,
Лабо
П'ятниця
Автоматизація металургійних
машин та агрегатів, корп. 5,
ауд. 206, Плішко М. С., Лекція
Основи промислової
робототехніки, корп. 5, ауд.
129а, Яременко В. П.,
Практичні
Металообробні верстати, корп.
5, ауд. 206, Мацишин С. .,
Мацишин С. ., Лабораторні
2
1
Четвер
Моделювання та оптимальні
технологічні системи, корп. 5,
ауд. 129б, Кривенко В. В.,
Лекція
Інформаційні технолгії в
гірничо-металургійному
комплексі, корп. 5, ауд. 310,
Хіноцька А. А., Практичні
1
2
Середа
Моделювання та оптимальні
технологічні системи, корп. 5,
ауд. 129а, Кривенко В. В.,
Лекція
Металообробні верстати, корп.
5, ауд. 129а, Чубенко В. А.,
Лекція
Теорія та практика змащування
металургійних машин, корп. 5,
ауд. 209, Хіноцька А. А.,
Практичні
Моделювання та оптимальні
технологічні системи, корп. 5,
ауд. 129а, Мацишин С. .,
Практичні
Метрологія та контроль
Металообробні верстати, корп. металургійного обладнання,
5, ауд. 129б, Чубенко В. А.,
корп. 5, ауд. 209, Хіноцька А.
Лекція
А., Практичні
Основи промислової
робототехніки, корп. 5, ауд.
206, Вєлітченко В. Л., Лекція
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: МБ-12-2ск
Пара
Тиждень
Понеділок
Вівторок
Середа
1
Вища математика, корп. 1, ауд.
535, Лисенко О. І., Лекція
2
Вища математика, корп. 1, ауд.
257, Лисенко О. І., Лекція
1
Вища математика, корп. 1, ауд.
Вища математика, корп. 1, ауд. 433, Лисенко О. І., Лекція
257, Лисенко О. І., Практичні
Вища математика, корп. 1, ауд.
318, Лисенко О. І., Лекція
1
2
2
Основи екологіі, корп. 1, ауд.
429, Разкевич Ф. С., Лекція
1
Філософія, корп. 1, ауд. 433,
Іноземна мова, корп. 1, ауд. 535, Микольченко В. С., Практичні
Гужвенко О. Ю., Практичні
Теорія технічних систем, корп.
1, ауд. 413, Кучма В. В., Лекція
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
корп. 1, ауд. 445, Савченко А.
Л., Лекція
3
2
1
4
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Четвер
П'ятниця
Історія України, корп. 1, ауд.
321, Чорнодід Л. В., Лекція
Історія української культури,
корп. 1, ауд. 321, Чорнодід Л.
В., Лекція
Опір матеріалів, корп. 1, ауд.
300, Назаренко В. Н., Лекція
Вища математика, корп. 1, ауд.
255, Лисенко О. І., Практичні
Опір матеріалів, корп. 1, ауд.
300, Хворост В. В., Практичні
Вища математика, корп. 1, ауд.
429, Лисенко О. І., Практичні
Фізвиховання, корп. 1, ауд.
СПЗ1, Муратова О. П.,
Непейвода В. С., Практичні
Історія України, корп. 1, ауд.
130а, Парнак С. М., Практичні
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
корп. 1, ауд. 445, Савченко А.
Л., Практичні
Опір матеріалів, корп. 1, ауд.
123, Хворост В. В., Хворост В.
В., Лабораторні
Філософія, корп. 1, ауд. 429,
Токарєв Р. М., Лекція
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: МБ-12-1ск
Пара
Тиждень
1
1
2
Вівторок
Середа
Опір матеріалів, корп. 1, ауд.
300, Хворост В. В., Практичні
Вища математика, корп. 1, ауд.
433, Лисенко О. І., Лекція
2
Основи екологіі, корп. 1, ауд.
429, Разкевич Ф. С., Лекція
Опір матеріалів, корп. 1, ауд.
123, Хворост В. В., Практичні
Вища математика, корп. 1, ауд.
318, Лисенко О. І., Лекція
1
Фізвиховання, корп. 1, ауд.
СПЗ1, Муратова О. П.,
Непейвода В. С., Практичні
2
3
2
1
Четвер
Вища математика, корп. 1, ауд.
Вища математика, корп. 1, ауд. 535, Лисенко О. І., Лекція
Вища математика, корп. 1, ауд.
426, Лисенко О. І., Практичні
305, Лисенко О. І., Практичні
Вища математика, корп. 1, ауд.
257, Лисенко О. І., Лекція
Філософія, корп. 1, ауд. 432а,
Микольченко В. С., Практичні
1
4
Понеділок
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
корп. 1, ауд. 445, Савченко А.
Л., Лекція
Історія України, корп. 1, ауд.
321, Чорнодід Л. В., Лекція
Історія української культури,
корп. 1, ауд. 321, Чорнодід Л.
В., Лекція
Опір матеріалів, корп. 1, ауд.
300, Назаренко В. Н., Лекція
Іноземна мова (за вибором 1),
корп. 1, ауд. 541, Гужвенко О.
Ю., Практичні
Теорія технічних систем, корп.
1, ауд. 413, Кучма В. В., Лекція
Опір матеріалів, корп. 1, ауд.
123, Хворост В. В., Хворост В.
В., Лабораторні
2
1
5
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
П'ятниця
Історія України, корп. 1, ауд.
130а, Парнак С. М., Практичні
Українська мова (за
професійним спрямуванням),
корп. 1, ауд. 445, Савченко А.
Л., Практичні
Філософія, корп. 1, ауд. 429,
Токарєв Р. М., Лекція
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: ЛВ-11-1
Пара
Тиждень
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
Гідравліка (дочитка), корп. 1,
ауд. 126, Літовко Б. М.,
Лабораторні
2
Іноземна мова (за вибором 3),
корп. 1, ауд. 527, Лукаш О. Ю.,
Практичні
1
1
Філософія, корп. 5, ауд. 405,
Цимбал Т. В., Практичні
2
1
Вища математика, корп. 5, ауд. Філософія, корп. 5, ауд. 303,
303, Жержерунов Ю. І., Лекція Цимбал Т. В., Лекція
2
Гідравліка (дочитка), корп. 1,
ауд. 126, Літовко Б. М., Лекція
Фізвиховання, корп. 1, ауд.
СПЗ1, Гордієнко І. А.,
Практичні
2
1
Теоретична механіка, корп. 5,
ауд. 303, Гузь Б. О., Лекція
3
П'ятниця
2
Теплотехніка, корп. 5, ауд. 401, Теплоенергетика, корп. 1, ауд.
Серебреніков Е. В., Лекція
129, Марчик М. О., Практичні
Теплотехніка, корп. 5, ауд. 308, Фізика, корп. 1, ауд. 407,
Серебреніков Е. В., Практичні Герасимова К. В., Практичні
1
Фізика, корп. 1, ауд. 433,
Герасимова К. В., Лекція
4
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Прикладна механіка: Опір
матеріалів, корп. 1, ауд. 309,
Єрьоменко О. Ю., Лекція
Теплоенергетика, корп. 1, ауд.
122, Квятковська Ю. П., Лекція
Теоретичні основи ливарного
виробництва, корп. 5, ауд. 232,
Вища математика, корп. 1, ауд.
Орел Т. В., Лекція
428, Цимбал С. В., Практичні
Прикладна механіка: Опір
матеріалів, корп. 1, ауд. 123,
Хворост В. В., Лабораторні
Теоретичні основи ливарного
виробництва, корп. 5, ауд. 232, Фізична хімія та аналітичний
контроль (ВВ), корп. 1, ауд.
Кіщенко О. М., Лабораторні
535, Єрмак Л. Д., Лекція
Прикладна механіка: Опір
матеріалів, корп. 1, ауд. 123,
Єрьоменко О. Ю., Практичні
Фізична хімія та аналітичний
контроль (ВВ), корп. 1, ауд.
507, Демчишина О. В.,
Лабораторні
Теоретична механіка, корп. 1,
Фізика, корп. 1, ауд. 402,
ауд. 409, Неймірко С. Й.,
Грунтова Т. В., Лабораторні
Практичні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: ЛВ-10-1
Пара
Тиждень
1
1
Понеділок
Теорія і техн. вироб. та
оброки.мет.:Теорія
металургійних процесів, корп.
5, ауд. 230, Ярош Т. П., Лекція
Вівторок
Взаємозамінність та техніка
виміру, корп. 5, ауд. 129а,
Вакансія 4. ., Лекція
2
Соціологія (за вибором), корп.
5, ауд. 402, Орлова О. І., Лекція
1
2
2
1
3
2
Теоретичні основи
формоутворення і технологія
ливарної форми, корп. 5, ауд.
Основи теорії та технології
507, Кіщенко О. М., Практичні плавки ливарних сплавів, корп.
5, ауд. 405, Скідін І. Е.,
Практичні
Соціологія (за вибором), корп.
5, ауд. 405, Орлова О. І.,
Практичні
Взаємозамінність та техніка
виміру, корп. 5, ауд. 129а,
Кондратенко М. М.,
Основи теорії та технології
Лабораторні
плавки ливарних сплавів, корп.
5, ауд. 507, Ткач В. В., Лекція
Взаємозамінність та техніка
виміру, корп. 5, ауд. 206,
Кондратенко М. М., Практичні
2
Теорія і техн. вироб. та
оброки.мет.:Теорія
металургійних процесів, корп.
5, ауд. 402, Марасанова О. В.,
Практичні
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Основи автоматизованого
проектування ливарного
виробництва, корп. 5, ауд. 501,
Саітгареєв Л. Н., Лабораторні
Четвер
Корозія та захист металів, корп.
5, ауд. 303, Кривенко В. В.,
Теоретичні основи ливарного
Лекція
виробництва, корп. 5, ауд. 405,
Овеченко В. А., Лекція
Основи автоматизованого
проектування ливарного
виробництва, корп. 5, ауд. 501,
Саітгареєв Л. Н., Лабораторні
Основи автоматизованого
проектування ливарного
виробництва, корп. 5, ауд. 501,
Теоретичні основи ливарного
Саітгареєв Л. Н., Лекція
виробництва, корп. 5, ауд. 405,
Скідін І. Е., Практичні
Основи автоматизованого
проектування ливарного
виробництва, корп. 5, ауд. 501,
Саітгареєв Л. Н., Лабораторні
Теорія і технологія
металургійного виробництва,
корп. 5, ауд. 501, Марасанова О.
В., Лекція
Корозія та захист металів, корп.
5, ауд. 206, Яременко В. П.,
Лабораторні
1
4
Середа
П'ятниця
Теоретичні основи
формоутворення і технологія
ливарної форми, корп. 5, ауд.
507, Скідін І. Е., Лекція
Теоретичні основи
формоутворення і технологія
ливарної форми, корп. 5, ауд.
404, Кіщенко О. М.,
Лабораторні
Теорія і технологія
металургійного виробництва,
корп. 5, ауд. 402, Марасанова О.
В., Практичні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: ЗКК-12-1
Пара
1
Тиждень
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
Іноземна мова (за професійним
Інформатика, корп. 1, ауд. 373, Вища математика, корп. 5, ауд.
спрямуванням), корп. 5, ауд.
Бавровський В. В., Лекція
405, Афанасьєва М. Г., Лекція
404, Цигуль О. В., Практичні
1
2
1
2
2
1
3
Історія української культури,
корп. 5, ауд. 301, Кадол О. М.,
Іноземна мова (за вибором 4),
Вища математика, корп. 5, ауд.
Нарисна геометрія та інженерна
Хімія, корп. 1, ауд. 524, Часова
Практичні
корп. 2, ауд. 202, Цигуль О. В.,
304, Афанасьєва М. Г.,
графіка, корп. 1, ауд. 500, Бетін
Е. В., Лекція
Практичні
Практичні
В. Д., Лекція
Вища математика, корп. 5, ауд.
301, Афанасьєва М. Г., Лекція
Геологія корисних копалин,
корп. 3, ауд. 8-2, Харитонов В.
М., Лекція
Хімія, корп. 1, ауд. 507,
Косцова І. ., Лабораторні
Історія України, корп. 5, ауд.
404, Білецька В. С., Лекція
2
1
4
2
Геологія корисних копалин,
корп. 3, ауд. 8-2, Харитонов В.
М., Лабораторні
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Фізвиховання, корп. 1, ауд.
СПЗ1, Кучеренков О. Ю.,
Практичні
Історія України, корп. 5, ауд.
404, Білецька В. С., Практичні
Нарисна геометрія та інженерна
графіка, корп. 1, ауд. 506, Бетін
Вища математика, корп. 5, ауд. В. Д., Практичні
301, Афанасьєва М. Г.,
Практичні
Історія української культури,
корп. 1, ауд. 321, Кадол О. М.,
Лекція
Інформатика, корп. 1, ауд. 319,
Бавровський В. В., Практичні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: ЗКК-11-1
Пара
Тиждень
1
1
2
Понеділок
Аналітична хімія та технічний
аналіз, корп. 1, ауд. 524,
Мовчан В. В., Лекція
Вівторок
Філософія, корп. 5, ауд. 405,
Цимбал Т. В., Практичні
Аналітична хімія та технічний
Філософія, корп. 5, ауд. 303,
аналіз, корп. 1, ауд. 507,
Цимбал Т. В., Лекція
Демчишина О. В., Лабораторні
2
1
3
2
4
Фізвиховання, корп. 1, ауд.
СПЗ1, Кучеренков О. Ю.,
Практичні
1
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Четвер
Вища математика, корп. 2, ауд.
201, Копайгора О. К., Лекція
Фізика, корп. 1, ауд. 401,
Перевертайло О. І., Лабораторні
1
2
Середа
Іноземна мова (за вибором 3),
корп. 5, ауд. 404, Гужвенко О.
Ю., Практичні
П'ятниця
Інформатика (дочитка), корп. 1,
ауд. 221, Бавровський В. В.,
Лекція
Фізика, корп. 8, ауд. 109А,
Вища математика, корп. 2, ауд.
Технічна механіка: Теоретична
Ткаченко Г. І., Лекція
201, Копайгора О. К.,
механіка, корп. 1, ауд. 427а,
Практичні
Бондарець А. О., Лекція
Технічна механіка: Теоретична
механіка, корп. 1, ауд. 413,
Бондарець А. О., Практичні
Родовища корисних копалин,
корп. 3, ауд. 8-2, Харитонов В. Фізика, корп. 8, ауд. 106А,
М., Лекція
Ткаченко Г. І., Лекція
Інформатика (дочитка), корп. 1,
ауд. 319, Тимофєєва Є. С.,
Практичні
Родовища корисних копалин,
корп. 3, ауд. 8-2, Харитонов В. Фізика, корп. 8, ауд. 106А,
М., Лабораторні
Ткаченко Г. І., Практичні
Розклад навчальних занять
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Металургійний факультет
Група: ЗКК-10-1
Пара
Тиждень
Понеділок
1
1
Середа
Ділова іноземна мова (за
Електропостачання та
вибором 5), корп. 8, ауд. 102А, електропривід, корп. 1, ауд.
Міщенко О. М., Практичні
133, Омельченко О. В., Лекція
2
Гідроаеромеханічні процеси,
корп. 1, ауд. 244, Літовко Б. М.,
Лекція
1
Електропостачання та
Магнітні та електричні методи Теорія сепараційних процесів, електропривід, корп. 1, ауд.
збагачення, корп. 8, ауд. 215А, корп. 8, ауд. 215А, Кушнірук Н. 133, Омельченко О. В.,
Ніколаєнко К. В., Практичні
В., Лекція
Лабораторні
2
2
3
Вівторок
1
Четвер
П'ятниця
Теорія машин і механізмів та
Підготовчі процеси збагачення
деталі машин, корп. 4, ауд. 2-6, корисних копалин, корп. 8, ауд.
Малиновська С. І., Лекція
105А, Олійник Т. А., Лекція
Мінералогія, петрографія та
кристалографія, корп. 3, ауд. 4Підготовчі процеси збагачення
4, Євтєхова Г. В., Лекція
корисних копалин, корп. 8, ауд.
105А, Олійник Т. А., Лекція
Гідроаеромеханічні процеси,
Магнітні та електричні методи Гідроаеромеханічні процеси,
Теорія машин і механізмів та
корп. 1, ауд. 244, Літовко Б. М., збагачення, корп. 8, ауд. 215А, корп. 1, ауд. 125, Суртаєв В. В., деталі машин, корп. 4, ауд. 2-6,
Лекція
Булах О. О., Лабораторні
Лабораторні
Малиновська С. І., Практичні
Теорія сепараційних процесів, Магнітні та електричні методи
корп. 8, ауд. 215А, Кушнірук Н. збагачення, корп. 8, ауд. 213А,
Ніколаєнко К. В., Лекція
В., Лекція
2
1
4
2
Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Магнітні та електричні методи
збагачення, корп. 8, ауд. 102А,
Булах О. О., Лабораторні
Теорія сепараційних процесів,
корп. 8, ауд. 215А, Кривенко А.
Ю., Практичні
Підготовчі процеси збагачення
Мінералогія, петрографія та
кристалографія, корп. 3, ауд. 4- корисних копалин, корп. 8, ауд.
213А, Булах О. О., Лабораторні
2, Євтєхова Г. В., Практичні
Розклад занять
Погоджено
"___"_________" 2012р.
ЗКК-10-1
1
1
2
Понеділок
1
Корп. 1, ауд. 244,
Гідроаеромеханічні процеси,
Літовко Б. М., Лекція
Корп. 8, ауд. 215А, Магнітні та
електричні методи збагачення,
Ніколаєнко К. В., Практичні
2
2
1
3
Корп. 1, ауд. 244,
Гідроаеромеханічні процеси,
Літовко Б. М., Лекція
Корп. 8, ауд. 215А, Теорія
сепараційних процесів, Кушнірук
Н. В., Лекція
2
ЗКК-11-1
ЗКК-12-1
ЛВ-11-1
Корп. 5, ауд. 230, Теорія і техн.
вироб. та оброки.мет.:Теорія
металургійних процесів, Ярош Т.
Корп. 1, ауд. 524,
Аналітична хімія та
технічний аналіз, Мовчан
В. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 507,
Аналітична хімія та
технічний аналіз,
Демчишина О. В.,
Лабораторні
ЛВ-10-1
Корп. 2, ауд. 202, Іноземна
мова (за вибором 4),
Цигуль О. В., Практичні
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Корп. 3, ауд. 8-2, Геологія
Фізвиховання, Кучеренков корисних копалин,
О. Ю., Практичні
Харитонов В. М., Лекція
Корп. 5, ауд. 402, Соціологія (за
вибором), Орлова О. І., Лекція
Корп. 5, ауд. 507, Теоретичні
основи формоутворення і
технологія ливарної форми,
Кіщенко О. М., Практичні
Корп. 5, ауд. 405, Соціологія (за
вибором), Орлова О. І.,
Практичні
2
2
1
2
орок
2
МБ-12-2СК
Корп. 5, ауд. 303, Вища
математика, Жержерунов
Ю. І., Лекція
Корп. 5, ауд. 507, Основи
Корп. 5, ауд. 303,
теорії та технології плавки
Теоретична механіка, Гузь
ливарних сплавів, Ткач В.
Б. О., Лекція
В., Лекція
Корп. 8, ауд. 102А, Ділова Корп. 5, ауд. 405, Філософія,
іноземна мова (за вибором Цимбал Т. В., Практичні
5), Міщенко О. М.,
Практичні
Корп. 8, ауд. 215А, Теорія
сепараційних процесів, Кушнірук
Н. В., Лекція
Корп. 8, ауд. 215А, Магнітні та
електричні методи збагачення,
Булах О. О., Лабораторні
Корп. 5, ауд. 303,
Філософія, Цимбал Т. В.,
Лекція
Корп. 5, ауд. 402, Теорія і техн.
Корп. 3, ауд. 8-2, Геологія
вироб. та оброки.мет.:Теорія
корисних копалин, Харитонов В. металургійних процесів,
М., Лабораторні
Марасанова О. В., Практичні
Корп. 5, ауд. 129а,
Взаємозамінність та техніка
Корп. 1, ауд. 373,
виміру, Вакансія 4. ., Лекція
Інформатика, Бавровський
В. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 524, Хімія,
Часова Е. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 405, Основи
Корп. 5, ауд. 303,
теорії та технології плавки
Філософія, Цимбал Т. В.,
ливарних сплавів, Скідін І.
Лекція
Е., Практичні
Корп. 1, ауд. 432а, Філософія,
Микольченко В. С., Практичні
Корп. 1, ауд. 429, Основи екологіі, Разкевич Ф. С.,
Лекція
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Корп. 1, ауд. 535, Іноземна
Фізвиховання, Муратова О.
мова, Гужвенко О. Ю.,
П., Непейвода В. С.,
Практичні
Практичні
Корп. 1, ауд. 257, Вища математика, Лисенко О. І.,
Лекція
Корп. 1, ауд. 300, Опір
матеріалів, Хворост В. В.,
Практичні
Корп. 1, ауд. 123, Опір
матеріалів, Хворост В. В.,
Практичні
МО-10-1
МТ-11-1
Корп. 5, ауд. 303, Теорія і техн.
вироб. та
обробки.мет.:Теор.буд.рідк,
Корп. 5, ауд. 209, Інформаційні
технолгії в гірничометалургійному комплексі,
Пастушенко З. З., Лекція
Корп. 1, ауд. 535, Вища математика, Лисенко О. І.,
Лекція
Корп. 5, ауд. 405, Філософія,
Цимбал Т. В., Практичні
"___"_________" 2012р.
Корп. 5, ауд. 209, Автоматизація
металургійних машин та
агрегатів, Мацишин С. .,
Корп. 1, ауд. 445, Українська мова (за професійним
спрямуванням), Савченко А. Л., Лекція
4
1
МБ-12-1СК
Корп. 1, ауд. 426, Вища
математика, Лисенко О. І.,
Практичні
1
1
Проректор з навчальної
роботи
Металургійний факультет
семестр осінній, 2012-2013 навч.рік
Голова профкому
Пара Тиждень
Затверджую
Корп. 1, ауд. 257, Вища
математика, Лисенко О. І.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 401, Теорія та
Корп. 5, ауд. 303, Вища
практика змащування
математика, Жержерунов
металургійних машин,
Ю. І., Лекція
Кривенко В. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 209, Основи
автоматизованого
Корп. 5, ауд. 303,
проектування
Теоретична механіка, Гузь
металургійного
Б. О., Лекція
обладнання, Пастушенко З.
З., Лекція
Корп. 5, ауд. 209,
Метрологія та контроль
металургійного
обладнання, Пастушенко З.
З., Лекція
Корп. 5, ауд. 129б, Моделювання
та оптимальні технологічні
системи, Кривенко В. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 310, Інформаційні
технолгії в гірничометалургійному комплексі,
Корп. 5, ауд. 129а, Теорія і техн.
вироб. та
обробки.мет.:Теор.буд.рідк,
кристал. та аморф.ста. реч.,
Корп. 5, ауд. 401, Іноземна
мова (за вибором 3),
Костюк С. С., (Підгр.),
Практичні !/! Корп. 5, ауд.
404, Іноземна мова (за
Корп. 5, ауд. 404, Ділова
Корп. 5, ауд. 303,
іноземна мова (за вибором
Філософія, Цимбал Т. В.,
5), Міщенко О. М.,
Лекція
Практичні
МТ-12-1
МТ,ЛВ-12-2
Корп. 1, ауд. 420, Нарисна геометрія та інженерна
графіка, Білоножко В. Ю., Лекція
МЧМ-10-1
Корп. 5, ауд. 206, Корозія та
захист металів, Яременко В. П.,
Лабораторні
Корп. 5, ауд. 404, Теорія та
технологія виробництва
окускованої сировини,
Марасанова О. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 524, Хімія, Івчук В. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 404, Металургія
чорних та кольорових металів,
Марасанова О. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 427а, Фізика, Герасимова К. В., Лекція
ОМТ-10-2
Корп. 1, ауд. 434, Соціологія (за
вибором), Орлова О. І., Лекція
Корп. 5, ауд. 402, Металургія
чорних та кольорових металів,
Марасанова О. В., Практичні
Корп. 5, ауд. 315, Технологія
зміцнення металовиробів на
металургійних заводах, Білоусов
І. М., Лекція
Корп. 5, ауд. 315, Теорія і техн.
вироб. та
оброки.мет.:Теорет.основи
мет.процесів і технологій,
Бережний М. М., Лекція
Корп. 5, ауд. 405, Теорія
процесів прокатного,
трубного, ковальско штампувал. та волоч. вир.,
Чубенко В. А., Лекція
Корп. 1, ауд. 434, Соціологія (за
вибором), Орлова О. І.,
Практичні
Корп. 1, ауд. 309, Вища
математика, Лисенко О. І.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 206, Теорія процесів
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Корп. 1, ауд. 507, Хімія,
Фізвиховання, Послушной
Демчишина О. В.,
І. В., Ганзіков С. Л.,
Лабораторні
Практичні
Корп. 5, ауд. 229, Теорія та обробки металів тиском,
технологія виробництва
Хіноцька А. А., Лабораторні
окускованої сировини,
Савєльєв С. Г., Лекція
Корп. 1, ауд. 507, Хімія,
Демчишина О. В., (Підгр.),
Лабораторні !/! Корп. 1,
ауд. 512, Хімія, Косцова І. .,
(Підгр.), Лабораторні
Корп. 5, ауд. 229,
Металургія чорних та
кольорових металів,
Савєльєв С. Г., Лекція
Корп. 1, ауд. 402, Фізика,
Герасимова К. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 504, Нарисна
геометрія та інженерна графіка,
Білоножко В. Ю., Практичні
Корп. 5, ауд. 315, Теорія
пластичного плину
твердих тіл, Клюєв Д. .,
Лекція
Вівторок
1
3
2
1
4
2
0
Корп. 8, ауд. 213А, Магнітні
Корп. 5, ауд. 404, Іноземна
та електричні методи
мова (за вибором 3),
збагачення, Ніколаєнко К.
Гужвенко О. Ю., Практичні
В., Лекція
Корп. 8, ауд. 102А, Магнітні та
електричні методи збагачення,
Булах О. О., Лабораторні
1
2
1
2
2
Корп. 5, ауд. 206,
Взаємозамінність та техніка
виміру, Кондратенко М. М.,
Практичні
Корп. 1, ауд. 417, Фізика,
Сорокопуд А. В., Перевертайло
О. І., Лабораторні
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Фізвиховання, Сердюк І. С.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 209, Корозія та
захист металів, Яременко В. П.,
Лабораторні
Корп. 5, ауд. 315, Теорія
пластичного плину твердих тіл,
Клюєв Д. ., Практичні
Корп. 5, ауд. 507, Теорія та
технологія виробництва
окускованої сировини,
Марасанова О. В., Практичні
Корп. 5, ауд. 209, Теорія процесів
прокатного, трубного, ковальско
- штампувал. та волоч. вир.,
Яременко В. П., Практичні
Корп. 5, ауд. 206, Теорія
процесів прокатного,
трубного, ковальско штампувал. та волоч. вир.,
Яременко В. П.,
Лабораторні
Корп. 1, ауд. 418, Фізика, Повар
С. В., Лабораторні
автоматизованого проектування
ливарного виробництва,
Саітгареєв Л. Н., Лабораторні
Корп. 1, ауд. 133,
Електропостачання та
електропривід,
Омельченко О. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 133,
Електропостачання та
електропривід, Омельченко О.
В., Лабораторні
Корп. 2, ауд. 201, Вища
математика, Копайгора О.
К., Лекція
Корп. 2, ауд. 201, Вища
математика, Копайгора О.
К., Практичні
Корп. 5, ауд. 405, Вища
математика, Афанасьєва
М. Г., Лекція
Корп. 5, ауд. 304, Вища
математика, Афанасьєва
М. Г., Практичні
Корп. 1, ауд. 125,
Гідроаеромеханічні процеси,
Суртаєв В. В., Лабораторні
Корп. 3, ауд. 8-2, Родовища
корисних копалин, Харитонов В.
М., Лекція
2
Корп. 5, ауд. 404, Історія
України, Білецька В. С.,
Лекція
Корп. 3, ауд. 8-2, Родовища
корисних копалин, Харитонов В.
М., Лабораторні
1
4
Корп. 5, ауд. 303, Корозія та
захист металів, Кривенко В. В.,
Лекція
Корп. 5, ауд. 501, Основи
автоматизованого проектування
ливарного виробництва,
Корп. 1, ауд. 126, Гідравліка
Саітгареєв Л. Н., Лабораторні
(дочитка), Літовко Б. М., Лекція
Корп. 5, ауд. 501, Основи
автоматизованого проектування
ливарного виробництва,
Саітгареєв Л. Н., Лекція
Корп. 5, ауд. 501, Основи
автоматизованого проектування
ливарного виробництва,
Саітгареєв Л. Н., Лабораторні
Корп. 5, ауд. 501, Теорія і
технологія металургійного
виробництва, Марасанова
О. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 206, Корозія та
захист металів, Яременко В. П.,
Лабораторні
Корп. 5, ауд. 404, Історія України,
Білецька В. С., Практичні
2
2
Корп. 5, ауд. 308, Теплотехніка,
Серебреніков Е. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 402, Фізика,
Герасимова К. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 504, Нарисна
геометрія та інженерна графіка,
Білоножко В. Ю., (Підгр.),
Практичні !/! Корп. 1, ауд. 506,
Нарисна геометрія та інженерна
графіка, Реброва С. В., (Підгр.),
Практичні
Корп. 1, ауд. 126, Гідравліка
(дочитка), Літовко Б. М.,
Лабораторні
3
1
Корп. 5, ауд. 308, Теплотехніка,
Серебреніков Е. В., Практичні
Корп. 5, ауд. 129б, Основи Корп. 5, ауд. 401, Теплотехніка,
Серебреніков Е. В., Лекція
автоматизованого
проектування
металургійного
Корп. 1, ауд. 413, Теорія технічних систем, Кучма В. В., обладнання, Хіноцька А. А.,
Лекція
Лабораторні
Корп. 1, ауд. 433, Філософія,
Микольченко В. С., Практичні
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Фізвиховання, Кучеренков
О. Ю., Практичні
Корп. 5, ауд. 501, Основи
Корп. 8, ауд. 215А, Теорія
сепараційних процесів,
Кривенко А. Ю., Практичні
1
1
Корп. 5, ауд. 401, Теплотехніка,
Серебреніков Е. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 507, Хімія,
Косцова І. ., Лабораторні
2
1
Середа
Корп. 5, ауд. 129а,
Взаємозамінність та техніка
виміру, Кондратенко М. М.,
Лабораторні
Корп. 4, ауд. 2-6, Теорія
машин і механізмів та
деталі машин,
Малиновська С. І., Лекція
Корп. 1, ауд. 401, Фізика,
Перевертайло О. І., Лабораторні
Корп. 5, ауд. 404, Іноземна
мова (за професійним
спрямуванням), Цигуль О.
В., Практичні
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Фізвиховання, Гордієнко І.
А., Практичні
Корп. 1, ауд. 129,
Теплоенергетика, Марчик М. О.,
Практичні
Корп. 1, ауд. 407, Фізика,
Герасимова К. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 433, Фізика,
Герасимова К. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 303, Корозія та захист металів, Кривенко
В. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 407, Фізика,
Герасимова К. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 305, Вища
математика, Лисенко О. І.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 507, Печі
металургійного виробництва,
Марасанова О. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 433, Вища математика, Лисенко О. І.,
Лекція
Корп. 5, ауд. 129а, Основи
промислової робототехніки,
Яременко В. П., Практичні
Корп. 1, ауд. 432а, Філософія,
Микольченко В. С., Практичні
Корп. 5, ауд. 229, Вступ до фаху, Губін Г. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 507, Теорія і техн.
вироб. та обробки.мет.:Теорія
металургійних процесів,
Марасанова О. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 318, Вища математика, Лисенко О. І.,
Лекція
Корп. 1, ауд. 255, Вища
математика, Лисенко О. І.,
Практичні
Корп. 1, ауд. 429, Вища
математика, Лисенко О. І.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 129а, Моделювання
та оптимальні технологічні
системи, Кривенко В. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 129а,
Металообробні верстати,
Чубенко В. А., Лекція
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Фізвиховання, Муратова О.
Корп. 5, ауд. 129б,
П., Непейвода В. С.,
Металообробні верстати,
Практичні
Корп. 1, ауд. 309, Прикладна
механіка: Опір матеріалів,
Єрьоменко О. Ю., Лекція
Корп. 5, ауд. 315, Теорія і техн.
вироб. та обробки.мет.:Метал.,
теорія і техн.металообробки,
Мец Ю. ., Лекція
Корп. 5, ауд. 315, Теорія і техн.
вироб. та
оброки.мет.:Теорет.основи
мет.процесів і технологій,
Яременко В. П., Практичні
Корп. 1, ауд. 535, Фізична
хімія та аналітичний
Корп. 5, ауд. 404, Історія України, Білецька В. С., Лекція
контроль (ВВ), Єрмак Л. Д.,
Лекція
Корп. 5, ауд. 507, Теорія та
Корп. 5, ауд. 405, Соціологія (за
технологія виробництва
вибором), Орлова О. І., Лекція
окускованої сировини,
Савєльєв С. Г., Лекція
Корп. 1, ауд. 433, Фізика,
Герасимова К. В., Лекція
Корп. 5, ауд. 507, Печі
вибором), Орлова О. І.,
металургійного
Практичні
виробництва, Марасанова
О. В., Практичні
Корп. 5, ауд. 405, Соціологія (за
Чубенко В. А., Лекція
Корп. 5, ауд. 405,
Теоретичні основи
ливарного виробництва,
Овеченко В. А., Лекція
Корп. 5, ауд. 507, Теорія та
технологія виробництва
окускованої сировини,
Марасанова О. В., Практичні
Корп. 5, ауд. 209, Теорія і техн.
вироб. та
оброки.мет.:Теорет.основи
мет.процесів і технологій,
Яременко В. П., Практичні
Корп. 1, ауд. 309, Прикладна
механіка: Опір матеріалів,
Єрьоменко О. Ю., Лекція
Корп. 5, ауд. 401, Вища математика, Лисенко О. І.,
Лекція
1
2
Четвер
2
1
Корп. 3, ауд. 4-4, Мінералогія,
петрографія та кристалографія,
Євтєхова Г. В., Лекція
Корп. 8, ауд. 109А, Фізика,
Ткаченко Г. І., Лекція
Корп. 5, ауд. 301, Історія
української культури, Кадол О.
М., Практичні
Корп. 4, ауд. 2-6, Теорія машин і
механізмів та деталі машин,
Малиновська С. І., Практичні
Корп. 1, ауд. 413, Технічна
механіка: Теоретична механіка,
Бондарець А. О., Практичні
Корп. 5, ауд. 301, Вища
математика, Афанасьєва М. Г.,
Лекція
Корп. 3, ауд. 4-2, Мінералогія,
петрографія та кристалографія,
Євтєхова Г. В., Практичні
Корп. 8, ауд. 106А, Фізика,
Ткаченко Г. І., Лекція
Корп. 5, ауд. 405,
Теоретичні основи
ливарного виробництва,
Скідін І. Е., Практичні
Корп. 5, ауд. 232, Теоретичні
основи ливарного виробництва,
Орел Т. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 123, Прикладна
механіка: Опір матеріалів,
Хворост В. В., Лабораторні
Корп. 5, ауд. 206, Металообробні Корп. 1, ауд. 300, Прикладна
верстати, Мацишин С. .,
механіка: Опір матеріалів,
Лабораторні
Єрьоменко О. Ю., Практичні
Корп. 5, ауд. 232, Теоретичні
основи ливарного виробництва,
Кіщенко О. М., Лабораторні
Корп. 1, ауд. 300, Опір
матеріалів, Хворост В. В.,
Практичні
3
2
Корп. 1, ауд. 319, Інформатика
(дочитка), Тимофєєва Є. С.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 301, Вища
математика, Афанасьєва М. Г.,
Практичні
4
2
Корп. 1, ауд. 402, Фізика,
Грунтова Т. В., Лабораторні
5
2
1
2
1
П'ятниця
2
2
1
3
2
1
4
2
Корп. 5, ауд. 405, Історія України,
Кадол О. М., Практичні
Корп. 5, ауд. 404, Іноземна
мова, Цигуль О. В.,
Практичні
Лабораторні !/! Корп. 1, ауд. 512,
Фізична хімія та аналітичний
контроль (ВВ), Косцова І. .,
(Підгр.), Лабораторні
Корп. 1, ауд. 123, Опір
матеріалів, Хворост В. В.,
Лабораторні
Корп. 1, ауд. 130а, Історія
України, Парнак С. М., Практичні
Корп. 1, ауд. 445, Українська
мова (за професійним
спрямуванням), Савченко А. Л.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 129а, Моделювання
та оптимальні технологічні
системи, Мацишин С. .,
Корп. 5, ауд. 209, Метрологія та
контроль металургійного
обладнання, Хіноцька А. А.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 405, Історія України,
Кадол О. М., Практичні
Корп. 1, ауд. СПЗ1,
Фізвиховання, Ганзіков С.
Л., Непейвода В. С.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 229, Теорія і техн.
вироб. та обробки.мет.:Теорія
металургійних процесів, Ярош Т.
П., Лекція
Корп. 5, ауд. 230,
Вогнетриви металургійного
виробництва, Саітгареєв Л.
Н., Лекція
Корп. 5, ауд. 230,
Металургія чорних та
кольорових металів,
Савєльєв С. Г., Лекція
Корп. 5, ауд. 303, Теорія і
техн. вироб. та
оброки.мет.:Теорет.основи
мет.процесів і технологій,
Бережний М. М., Лекція
Корп. 5, ауд. 129а, Теорія і
техн. вироб. та
обробки.мет.:Метал.,
теорія і
техн.металообробки, Мец
Ю. ., Лекція
Корп. 5, ауд. 209, Теорія процесів
обробки металів тиском,
Хіноцька А. А., Лабораторні
Корп. 1, ауд. 130а, Історія
України, Парнак С. М., Практичні
Корп. 1, ауд. 445, Українська
мова (за професійним
спрямуванням), Савченко А. Л.,
Практичні
1
1
Корп. 5, ауд. 209, Теорія та
практика змащування
Корп. 1, ауд. 507, Фізична хімія та
металургійних машин,
аналітичний контроль (ВВ),
Демчишина О. В., (Підгр.),
Хіноцька А. А., Практичні
Корп. 1, ауд. 123, Прикладна
механіка: Опір матеріалів,
Єрьоменко О. Ю., Практичні
Корп. 8, ауд. 106А, Фізика,
Ткаченко Г. І., Практичні
1
Корп. 1, ауд. 309, Вища
математика, Цимбал С. В.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 304, Іноземна
мова, Міщенко О. М.,
Корп. 5, ауд. 401, Вища
(Підгр.), Практичні !/! Корп.
математика, Лисенко О. І.,
5, ауд. 404, Іноземна мова,
Практичні
Цигуль О. В., (Підгр.),
Практичні
Корп. 8, ауд. 105А,
Підготовчі процеси
збагачення корисних
копалин, Олійник Т. А.,
Лекція
Корп. 8, ауд. 105А,
Підготовчі процеси
збагачення корисних
копалин, Олійник Т. А.,
Лекція
Корп. 8, ауд. 213А,
Підготовчі процеси
збагачення корисних
копалин, Булах О. О.,
Лабораторні
Корп. 5, ауд. 507,
Корп. 1, ауд. 221,
Теоретичні основи
Інформатика (дочитка),
формоутворення і
Бавровський В. В., Лекція
технологія ливарної
форми, Скідін І. Е., Лекція
Корп. 5, ауд. 404,
Корп. 1, ауд. 427а, Технічна
Корп. 1, ауд. 500, Нарисна Теоретичні основи
механіка: Теоретична
геометрія та інженерна
формоутворення і
механіка, Бондарець А. О.,
графіка, Бетін В. Д., Лекція технологія ливарної
Лекція
форми, Кіщенко О. М.,
Корп. 1, ауд. 506, Нарисна
геометрія та інженерна
графіка, Бетін В. Д.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 402, Теорія і
технологія металургійного
виробництва, Марасанова
О. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 527, Іноземна мова
(за вибором 3), Лукаш О. Ю.,
Практичні
Корп. 1, ауд. 122,
Теплоенергетика, Квятковська
Ю. П., Лекція
Корп. 5, ауд. 206,
Корп. 1, ауд. 321, Історія України, Чорнодід Л. В., Лекція Автоматизація
металургійних машин та
Корп. 1, ауд. 321, Історія української культури,
агрегатів, Плішко М. С.,
Чорнодід Л. В., Лекція
Лекція
Корп. 1, ауд. 123, Прикладна
Корп. 5, ауд. 401, Українська
механіка: Опір матеріалів,
мова (за професійним
Єрьоменко О. Ю., Хворост В. В., спрямуванням), Савченко А. Л.,
Корп. 5, ауд. 401, Основи
екологіі, Котов Ю. Т., Практичні
Корп. 1, ауд. 401, Фізика,
Корп. 1, ауд. 428, Вища
математика, Цимбал С. В.,
Практичні
Корп. 1, ауд. 300, Опір матеріалів, Назаренко В. Н.,
Лекція
Корп. 5, ауд. 206, Основи
Глебенко В. В., Герасимова К. В.,
промислової
Лабораторні
робототехніки, Вєлітченко
Корп. 1, ауд. 426, Теоретична
В. Л., Лекція
механіка, Гузь Б. О., Практичні
Корп. 1, ауд. 535, Фізична
Корп. 1, ауд. 541, Іноземна
хімія та аналітичний
мова (за вибором 1),
контроль (ВВ), Єрмак Л. Д.,
Гужвенко О. Ю., Практичні
Лекція
Корп. 1, ауд. 321, Історія
української культури, Кадол О.
М., Лекція
Корп. 1, ауд. 507, Фізична хімія та
аналітичний контроль (ВВ),
Демчишина О. В., Лабораторні
Корп. 1, ауд. 319, Інформатика,
Бавровський В. В., Практичні
Корп. 1, ауд. 409, Теоретична
механіка, Неймірко С. Й.,
Практичні
Корпуси: 1 - Головний, 6 - Будівельний, 2 - Гірничий, 3 - 9-ти поверховий, 4 - Лабораторний, 5 - Металургійний 1, 7 - Автомобільний, 8 - Металургійний 2
Корп. 1, ауд. 123, Опір
матеріалів, Хворост В. В.,
Лабораторні
Корп. 5, ауд. 501, Печі
металургійного
виробництва, Марасанова
О. В., Лекція
Корп. 1, ауд. 307, Вища
математика, Цимбал С. В.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 401, Українська мова (за професійним
спрямуванням), Савченко А. Л., Лекція
Корп. 5, ауд. 401, Основи екологіі, Котов Ю. Т., Лекція
Корп. 5, ауд. 401, Українська
мова (за професійним
спрямуванням), Савченко А. Л.,
Практичні
Корп. 5, ауд. 401, Основи
екологіі, Котов Ю. Т., Практичні
Корп. 5, ауд. 232, Теорія та
технологія виробництва
окускованої сировини,
Марасанова О. В.,
Лабораторні
Корп. 5, ауд. 303, Теорія
процесів обробки металів
тиском, Калініченко Ю. П.,
Лекція
Корп. 5, ауд. 315, Теорія і
техн. вироб. та
обробки.мет.:Метал.,
теорія і
техн.металообробки,
Мацишин С. ., Лабораторні
Корп. 1, ауд. 429, Філософія, Токарєв Р. М., Лекція
Корп. 5, ауд. 129а, Технологія
зміцнення металовиробів на
металургійних заводах,
Мацишин С. ., Лабораторні
Декан факультету ______________ Ткач В. В.Завідувач навчально-методичним відділом _______________ Отверченко Г.Х.
Автор
deadfoxdaed
Документ
Категория
Наука
Просмотров
68
Размер файла
197 Кб
Теги
розклад
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа