close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Горпинич Н.В. Електронний читацький щоденник

код для вставкиСкачать
Читацький щоденник як засіб творчого розвитку учнів
Горпинич
Неля Владиславівна
,
вчитель початкових класів Комунального закладу «Комсомольський навчально
-
виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І
-
ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Гуляйпільської
районної ради Майстер
-
клас
«Якщо
із
наших
класів
вийдуть
письменники
і
мовники,
це
добре,
але
не
на
це
ми
розраховуємо
.
Наша
справа
-
підготувати
чуттєвого
і
критично
мислячого
читача»
.
Л.В. Занков
Наш
час
-
час
змін
.
Зараз
Україні
потрібні
люди,
здатні
приймати
нестандартні
рішення,
які
вміють
творчо
мислити
.
Школа
повинна
готувати
дітей
до
успішної
подальшого
життя
.
Від
рівня
розвитку
творчої
уяви
залежить
якість
подальшого
навчання
та
виховання
молодших
школярів
.
Учень минулого
Єдине
джерело
знань
–
вчитель
і
книга
Слухав
та
записував
навчальний
матеріал
Учень сьогодні
Потребує
«путівника»
світом
знань
Не
бачить
необхідності
переписування
підручника
в
зошит
Вміє
сам
знаходити
потрібну
для
нього
інформацію
Володіє
базовими
ІТ
-
компетенціями
Навчання в ХХІ ст.
Навчання в ХХІ ст.
Завдання
вчителя минулого
Індивідуальний
підхід
Створювати
навчальний
матеріал
Завдання
вчителя сьогодні
Навчати
учнів
через
ІТ
(вже
звичні
для
нього)
Направляти
учня
на
вивчення
нових
знань
Створювання
нових
знань
Творчість
²
діяльність
людини,
спрямована
на
створення
якісно
нових,
невідомих
раніше
духовних
або
матеріальних
цінностей
(нові
твори
мистецтва,
наукові
відкриття,
інженерно
-
технологічні,
управлінські
чи
інші
інновації
тощо)
.
Необхідними
компонентами
творчості
є
фантазія,
уява,
психічний
зміст
якої
міститься
у
створенні
образу
кінцевого
продукту
(результату
творчості)
.
відбувається
становлення
і
розвиток
якостей
дитини
-
читача,
здатної
до
самостійної
читацької,
творчої
діяльності
;
здійснюється
її
мовленнєвий,
літературний,
інтелектуальний
розвиток
;
формуються
морально
-
естетичні
уявлення
і
поняття,
збагачуються
почуття
;
виховується
любов
до
мистецтва
слова,
потреба
в
систематичному
читанні
.
Значення уроків літературного читання в системі початкового навчання:
Для
виконання
вимог
освітніх
галузей
Державного
стандарту
початкової
загальної
освіти,
підвищення
ефективності
самостійної
роботи
читачів
комп’ютерної
доби
створено
та
впроваджено
в
практичну
діяльність
«електронний
читацький
щоденник»
.
мотивування до читання;
формування здатності до навігації у світі книг і текстів, розширення освітніх можливостей;
розвиток умінь аналізу та рефлексії;
спонукання до власного творчого самовираження, розвиток креативності;
формування інформаційної культури учнів.
Цілі, що переслідуються веденням електронного щоденника:
Переваги електронного читацького щоденника порівняно з паперовими версіями:
1
)
мультимедійне
представлення
матеріалу
дає
візуалізацію
цілісного
образу
в
зручному
форматі,
що
особливо
ефективно
на
початковій
стадії
навчання
;
2
)
навігація
індивідуалізує
навчання,
вона
є
необхідною
для
повторення
при
підготовці
до
сприйняття
нового
матеріалу
;
3
)
робота
з
електронним
посібником
формує
інформаційну
культуру
шляхом
автоматизації
:
пошуку
у
базах
даних,
оформлення
результатів
;
4
)
інтерактив
допомагає
вчителю
у
накопичувані
результатів
учнів
для
обґрунтованої
і
об'єктивної
оцінки
навчання
;
5
)
комунікативність
за
допомогою
локальної
мережі
пов'язує
вчителя
з
учнями,
що
дає
змогу
спільно
вести
роботу
над
створенням
проектів,
презентацій
тощо
.
СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО ЧИТАЦЬКОГО ЩОДЕННИКА
1. Пам’ятки робот
и
з книгою
2. Пам’ятка роботи
з читацьким щоденником
3. Електронний тлумачний словник
4. Сторінка настрою релаксація та передбачення очікуваних результатів 5. Уроки позакласного читання Ознайомлення
з біографією автора
5. Уроки позакласного читання Робота над змістом твору 5. Уроки позакласного читання Словникова робота
5. Уроки позакласного читання Аналіз твору
5. Уроки позакласного читання Творча робота учнів 5. Уроки позакласного читання Оцінювання своєї роботи 6. Портфоліо читача 6. Портфоліо читача Про мене
6. Портфоліо читача Проба пера
У
центрі
роботи
учнів
2
класу
знаходиться
слово
в
якості
матеріального
носія
образності
в
літературі
.
Основним
навчальним
завданням
3
класу
є
визначення
в
художньому
творі
авторської
позиції
,
а
головним
методичним
прийомом
вирішення
цієї
задачі
-
робота
дитини
з
позиції
автора
.
Під
час
роботі
з
читацьким
щоденником
в
4
класі
учні
вчаться
розуміти
художні
твори
,
вникаючи
в
їх
зміст,
вловлюючи
структурні
елементи
тексту
.
«Чим
раніше
література
торкнеться
дитячих
душ,
а
не
тільки
розуму,
тим
більше
гарантій,
що
почуття
добра,
а
не
зла
в
них
візьмуть
верх
.
Адже
література
-
це
серце,
що
постійно
б’ється
.
Не
вірите
±
послухайте
.
І
дайте
послухати
дітям»
І.І. Тихомирова (доцент
кафедри
дитячої
літератури
та
педагогіки,
дитячого
читання
Академії
культури
міста
Санкт
-
Петербург)
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
5 087
Размер файла
11 836 Кб
Теги
читацьких, горпинич, щоденник, електронні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа