close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Езикът на тялото или как да излъчваме увереност

код для вставкиСкачать
Езикът на тялото
СУ “Св. Климент Охридски”
Стопанско управление
Магдалена Валериева Ангелова
Факултетен номер: 700522
Iви курс, група 2
Дата на предаване: 15.11.2011
Преподавател: А. Антонова
Съдържание
1.Увод...............................................................................3
2. Какво представлява езикът на тялото и как да се научим да го
разбираме?....................................4
3. Основи на тълкуването на езика на
тялото..........................................................................................8
4. Как да разчитаме мислите на другите по техните
жестове...............................................................11
5. Някои основни жестове и техният
първоизточник............................................................................14
6. Езикът на тялото и разстройства на
личността..................................................................................15
7. Езикът на тялото или как да излъчваме
увереност...........................................................................16
8. Езикът на тялото: Как да тълкуваме
лицето?.....................................................................................18
9.Изпозлвана литература…………………………………………….20
Увод
„Ноктите на човек, ръкавите на палтото му, обувките му,
коленете на панталоните му, мазолите по палеца и показалеца,
изражението, ръкавелите, движенията ‒ всяко едно от тези неща
разкриват с какво се занимава той, от какво се увлича. И е почти
немислимо всичките заедно да не създадат пълна представа у
внимателния наблюдател.”
(Шерлок Холмс, 1892г.)
Чудили ли сте се някога колко пъти сте изговаряли лъжи, но всъщност езика на
тялото ви ви е разкривал? Тълкуването на езика на тялото не е вече тайна. Нещо,
което ви се струва перфектна лъжа, може да бъде разкрито от начина, по който
стоите или пък от изражението на лицето ви. Умът ви може да знае различни
начини да лъже или прикрива чувствата си, но дали тялото го следва? Искало ли ви
се е тайничко да знаете какво става в главата на онова симпатично момче, което
погледна към вас миналия ден? Езика на тялото може да разкрие много за един
човек, дори повече отколкото той възнамерява да покаже. Това е така, защото,
преднамерено или непреднамерено, повечето хора използват в ежедневно
невербални сигнали за комуникация. Тези сигнали на тялото, могат да бъдат
изпратени дори ако изобщо не сте наясно какъв тип жестове използвате.
Сигналите на езика на тялото могат да бъдат във ваша полза. Това е изкуство, но не
е толкова трудно за овладяване.
Какво представлява езикът на тялото и как да се научим да
го разбираме?
С наближаване края на XX век станахме свидетели на появата на
един нов тип учен в сферата на общуването — нека го наречем
несловесник. Също както любителят на птиците изпитва удоволствие
да наблюдава пернатите и тяхното поведение, така и ученият
несловесник изпитва удоволствие да наблюдава несло-весните знаци
и сигнали на човешките същества. Той ги наблюдава в обществото, по
плажовете, от телевизията, в служебна обстановка и изобщо навсякъде,
където хората общуват помежду си. Той е студент, изучаващ науката на поведението,
който иска да узнае колкото е възможно повече за действията на своите ближни —
другите човешки същества, така че в крайна сметка да научи повече и за самия себе си, а
също и за това, как може да подобри взаимоотношенията си с останалите хора.
Изглежда почти невероятно, но е факт, че въпреки милионите години еволюция на
човешкия вид, несловесните аспекти на общуването между неговите представители
започват да се изучават за първи път малко по-активно едва след 1960 година, а
обществото като цяло узнава за тяхното съществуване едва след като Джулиус Фаст
публикува през 1970 година една неголяма книга, посветена на езика на тялото. В нея той
прави кратък преглед на дотогавашната работа на изследователите на поведението,
свързана с несловесното общуване. Но трябва да кажем, че дори днес повечето хора
изобщо не подозират за съществуването на такова нещо като език на тялото, а още помалко да им е известно огромното значение, което този език има в живота им.
Чарли Чаплин1 и многото други изпълнители от ерата на нямото кино са пионерите
в съзнателното изучаване на уменията за несловесно междуличностно общуване, а по
онова време това е било единственото възможно изразно средство за общуване между
филмовите герои. В годините на нямото кино всеки актьор е бил определян като добър
или лош в зависимост от това, доколко е умеел да общува ефективно посредством
използването на жестове, мимика и други сигнали и пози на тялото. Когато настъпила
ерата на говорещото кино, където се обръщало по-малко внимание на несловесните
аспекти на актьорската игра, заедно с нарастването на неговата популярност мнозина
изпълнители от немите филми трябвало да се оттеглят от екрана и потънали в забвение, а
на тяхно място изгрели нови звезди, които притежавали по-добре развити умения за
словесно общуване.
Чарли Чаплин- е британски актьор, режисьор, сценарист и композитор работил през по-голямата част от
живота си в САЩ. Една от най-креативните личности в ерата на нямото кино, Чаплин е най-известният актьор в
ранните холивудски филми, а по-късно и забележителен режисьор.
1
Що се отнася до техническото изследване на езика на тялото, вероятно най-значимият
труд в тази област, появил се преди XX век, е „Изразяването на емоциите при човека и
животните“ от Чарлз Дарвин, публикуван в 1872 година. Този труд на Дарвин полага
началото на съвременните изследвания на мимическите изражения и на езика на тялото,
като много от идеите и наблюденията на автора впоследствие биват потвърдени от редица
изследователи по целия свят. Оттогава до ден днешен учените са забелязали и
регистрирали почти един милион несловесни знаци и сигнали. Албърт Михръбиън
открива, че цялостното послание, предавано при общуването, е съставено от около 7%
словесна част (само думи), 38% гласова част (включително тон на гласа, интонационни
модулации и други звуци) и 55% несловесна част (мимика, жестове и пози). Професор
Бърдуистъл също прави подобни изчисления относно количеството несловесни знаци и
сигнали, разменяни при общуването между човешките същества. Той изчислява, че
средностатистическият човек действително предава някакво послание с думи в рамките
общо на около 10–11 минути дневно и че средностатистическото смислено натоварено
изречение трае само около 2,5 секунди. Подобно на Михръбиън, Бърдуистъл открива, че
словесната съставка на личния разговор очи в очи представлява по-малко от 35% и че над
65% от междуличностното общуване се осъществява несловесно.
Повечето изследователи споделят мнението, че каналът за словесно общуване се
използва предимно за предаване на информация, докато каналът за несловесно общуване
служи за един вид договаряне на междуличностното поведение, а в някои случаи се
използва и като заместител на словесни послания. Например една жена може „да изпепели
с поглед“ някой мъж, като посланието, което му отправя, е съвсем ясно и недвусмислено,
дори без да си отваря устата.
Независимо от културната традиция на индивида думите и движенията винаги се
излъчват едновременно и то по толкова предсказуем начин, че Бърдуистъл твърди как
всеки добре трени-ран човек може със затворени очи да познае какъв жест прави друг
само като слуша тона на гласа му в момента на движението. По подобен начин самият
Бърдуистъл се научава да разпознава на какъв език говори даден човек само като
наблюдава жестовете, които прави в момента.
На мнозина им е трудно, ако не и невъзможно, да възприемат факта, че от
биологическа гледна точка хората са все още животни. Хомо сапиенс не е нищо друго
освен вид примат, маймуна без козина, която се е научила да ходи изправена на двата си
задни крайника, и чийто мозък е малко по-еволюирал и по-буден. Но както и всички други
животински видове, ние, хората, също сме подвластни на редица строго определени,
заложени в нас, биологически правила, които управляват и контролират нашите действия,
постъпки, реакции, език на тялото, пози, мимика и жестове. Любопитното в цялата тази
работа е това, че животното, наречено „човек“, рядко си дава сметка, че докато устата му
изрича едно, неговите пози, движения и жестове могат да говорят съвсем друго.
Чувствителност, интуиция и предчувствия
От техническа гледна точка, винаги когато казваме за някого, че е чувствителен, че
има интуиция или че може да предчувства нещата, ние всъщност имаме предвид
способността му да разчита успешно чуждите несловесни знаци и сигнали и да ги
сравнява със словесните сигнали на съответните хора. Или с други думи, когато казваме,
че имаме чувството или предусещането за нечия лъжа, всъщност имаме предвид, че
езикът на тялото на съответния човек и изричаните от него думи не съвпадат, разминават
се и си противоречат. Ораторите наричат тази способност усет за нагласата на
аудиторията. Например, ако хората слушат, като седят облегнати назад, свели брадички
и със скръстени пред гърдите ръце, чувствителният оратор ще долови интуитивно, че
думите му не намират отклик в аудиторията и ще осъзнае, че трябва да потърси друг
подход, за да спечели вниманието й. В същата ситуация оратор, който не е надарен с
интуиция, няма да предусети липсата на интерес у слушателите и ще продължи да си кара
по старому.
Обикновено жените притежават по-голяма чувствителност и възприемчивост по
отношение на несловесните сигнали, отколкото мъжете, и именно този факт е в основата
на общоприетото понятие шесто чувство на жената или женска интуиция. Жените имат
вродена способност да долавят и да разшифроват несловесните сигнали, а също и
безпогрешно да отбелязват и най-дребните подробности. Ето защо малцина съпрузи
успяват безнаказано да излъжат половинките си, докато повечето жени могат съвсем
спокойно да хвърлят прах в очите на мъжете, които така и не го забелязват.
Тази женска интуиция е особено силно изразена при жени, отгледали бебета и малки
деца. През първите няколко години майката се осланя най-вече на несловесния канал за
общуване с детето, което допринася още повече за усъвършенстването на способността на
жената да долавя и да разшифрова несловесните сигнали. Изследователите смятат, че
именно поради тази причина жените често се изявяват много по-успешно при водене на
преговори, отколкото мъжете.
(Pease, 2008)
Вродени,заучени и
традиционни сигнали
Редица изследвания и научни дебати са посветени на въпроса, дали несловесните
сигнали са вродени, заучени, генетично предавани от поколение на поколение или
придобити по някакви други пътища. Доказателства за една или друга теория са събирани
чрез наблюдения на слепи и/или глухи хора, които не биха могли да заучат несловесните
сигнали посредством визуалния или звуковия канал за общуване. Друг извор на
доказателствен материал са проучванията на жестовото поведение на различните култури
по света, както и изучаването на поведението на нашите най-близки от антропологическа
гледна точка роднини — приматите и маймуните.
Изводите от тези изследвания подсказват, че почти всички жестове попадат в една
или друга от споменатите категории. Например бебетата на повечето примати се раждат с
развита способност незабавно да започнат да сучат, а това сочи, че тя е вродена, тоест
генетично предавана. Немският учен Айбл-Айбесфелдт открива, че различните усмихнати
изражения се появяват по лицата и на децата, които са родени слепи и глухи и
следователно тези мимики не са заучени или копирани, а по всяка вероятност също са
вродени (генетично заложени). Изследователите Екман, Фрайзен и Соренсон
потвърждават някои от оригиналните твърдения на Дарвин относно вродените жестове и
мимики посредством проведено от тях проучване на лицевите изражения при хора,
принадлежащи към пет коренно различни културни традиции. Те стигат до извода, че при
всички тях се използват едни и същи основни мимики за изразяване на емоции, което
говори, че по всяка вероятност става дума за вродени (генетично заложени) жестове.
Когато скръствате ръце пред гърдите си, лявата ли ръка слагате върху дясната, или
дясната върху лявата? Повечето хора са неспособни с пълна увереност да опишат как
точно скръстват ръцете си, докато не го направят. И ако, единият начин им се струва
естествен и удобен, за другия имат усещането, че е неправилен и ги притеснява.
Насъбраният фактологически материал подсказва, че това вероятно е генетично заложен
жест, който не може да бъде променен.
Основи на тълкуването на езика на тялото
Начина, по който се ръкувате, може да определи до голяма степен каква личност сте.
Контакта длан-до-длан, предполага, че сте честен и искрен човек. Отпуснато ръкостискане
показва липсва на увереност в човека. Бъдете внимателни – да не счупите ръката на
човека отсреща от прекалено ентусиазирано ръкостискане. Това би показало, че се
опитвате да се наложите и също така искате да бъдете нещо, което не сте.
Очите са огледалото на душата! Избягване на контакт с очите, докато говорите с
някого, било то на интервю или приятелско събиране, може да се възприеме като много
грубо поведение. Шарещите очи са знак за нечестност. Ако сте на интервю и ви зададат
въпрос, трябва да отговорите спокойно, като гледате всеки един в очите докато говорите.
Това не означава, че трябва да се взирате в очите на другия човек, което от своя страна
може да го накара да се почувства много неудобно.
Добрата стойка е знак за уверен човек. Когато тълкувате езика на тялото, винаги
помнете, че трябва да вземете предвид стойката на човека. Ако седите на маса и
разговаряте, може да се наведете, за да чувате. Ако сте прави, уверете се, че стоите
изправени и не сте отпуснати. Отпуснатостта може да ви представи в лоша светлина и да
накара този, който ви наблюдава да мисли, че сте неуверен.
Тълкуването на езика на тялото може да
бъде много полезно, когато сте на среща с
мъж/ жена. За мъжете – ако дамата се играе с
косата или я поставя зад ухото си, това може
да означава, че тя проявява интерес към вас.
За жените - ако мъжът говори много на
вашата първа среща, след това задържа
погледа си и търси контакт с очите, това
също може да показва интерес.
Позицията на вашите ръце, може да говори много за това какво мислите.
Скръстването на ръце на гърдите, може да накара другия човек да помисли, че искате да
сложите бариера помежду ви. Това може да означава също, че човека е дълбоко замислен
и да е просто едно естествено действие. Ето защо при професионални срещи и дискусии,
нека вашите ръце са отпуснати или пък да държат нещо.
Кръстосването на краката също се възприема като отбранителен знак. Когато сте на
среща или пък се виждате с приятели, започнете с топла усмивка. Това помага да
предразположите другия човек. Гледайки право в очите на човека отсреща или пък един
безжизнен поглед може да предполага, че само се правите, че слушате. Винаги се старайте
да включвате позитивни знаци, които да дават сигнал, че слушате внимателно. Кимането
на глава в съгласие може да помогне на събеседника ви да разбере, че сте истински
заинтересован от разговора.
Можете да разкриете много за себе си, когато поклащате крака или глезени докато
работите на бюрото си. Това показва, че сте нервни или разочаровани от нещо.
Тълкуването на езика на тялото може да бъде забавно и интересно, ако успеете да го
овладеете добре. Използвайте тези методи, за да имате повече успехи в професионалния и
личен живот
Прикриването на устата
Лъжа
Потриване на окото
Опит да се блокира коварството,
измамта, лъжата които се
забелязват или за да се избегне
да се гледа в очите онзи който се
лъже.Също така погледа се
отклонява при мъжете към пода ,
а при жените към тавана.
Потриване на ухото; подръпване на
меката част на ухото
Човекът чува лоши неща и не иска
да слуша повече или не иска да
вземе думата
Подръпване на яката
Когато някой лъже и има
предчувствие, че са го разкрили
Пръсти в устата ( химикал, молив
цигара )
Силно напрежение; нужда от
вътрешна увереност (постарайте
се да му дадете повече гаранции)
Знаете ли, че има повече от петдесет различни видове усмивки? Експертите по
рзчитане на езика на тялото могат да познаят дали една усмивка е истинска или фалшива.
Тук са описани няколко примера за езика на тялото.
Старата поговорка „Делата говорят повече от
думите” е съвсем вярна. В дадена ситуация,
дори ако не говорите, вашето тяло показва
чувствата и емоциите ви. Езикът на тялото и
невербалната комуникация вървят ръка за
ръка.
Днес, езикът на тялото е неразделна част от критериите за подбор при интервю за
работа. Кандидатът може да не е наясно, че има някой сред интервюиращите, който
проучва езика на тялото му. Езикът на тялото се разчита по позата на тялото, движенията
на очите и ритъма на дишане. Едно от уменията, които мениджъра по човешки ресурси
трябва да притежава, е способността да разбира езика на тялото. Това би му помогнало
при провеждане на интервюта или провеждане на обучения на служителите. Разбирането
на езика на тялото е умение, което може да бъде придобито чрез обучение и практика.
Психолозите и психиатрите са добри в тълкуването на езика на тялото на техните
клиенти. Разбирайки езика на тялото, един психолог е в състояние да разбере проблема на
клиента си и да проведе правилна терапия.
В армията и полицията също се използват техники за тълкуване на езика на тялото при
разследвания на престъпления. Следователите търсят издайнически знаци в езика на
тялото на обвиняемия, за да определят дали той казва истината.
Примери за езика на тялото
Невербалната комуникация заема 70% от общата комуникация при човека.
Невербалното общуване включва езика на тялото, жестовете и тона на гласа. Частите на
тялото, които се взимат предвид при разчитане езика на тялото са:
Глава - лицето, челото, очите, веждите, бузите, брадичката, устата; Ръце - лакът,
ръцете, пръстите; Крака - коленете, стъпалата; Торс - раменете, гърба, бедрата
Езикът на тялото на работното място
Важно е да се показва положителен език на тялото на работното място, за да е
здравословна работната среда, както и да се поддържат добри служебни отношения с
шефовете и колегите. Срещите са част от една бизнес организация; тези срещи помагат на
мениджъра да разбере проблемите на екипа си и да създаде добри отношения на
работното място. Срещите на екипи и тийм билдингите спомагат да се мотивират хората и
да се повдигне духа в колектива. За да се създаде благоприятна работна атмосфера,
необходимо е мениджъра да покаже достъпен език на тялото. Ето и някои приемри за език
на тялото на работното място:
Поза на тялото – можете да разберете дали вашият мениджър е съгласен или
заинтересован от разговора, който провеждате от неговия език на тялото. Ако той стои със
своето тяло и крака, обърнати към вас, отразявайки вашата поза, то това е сигурен знак, че
той се съгласява с вас. Когато неговата поза на тялото не отразява вашата, той не е
съгласен с вас. Мениджър и служител, които искат да създадат добро разбирателство
помежду си, би трябвало да отразяват позите на телата си. Това е невербален знак, че
двама души мислят в една посока.
Скръстени ръце – ако мениджъра или служителя седят със здраво скръстени ръце на
гърдите си, това е отбранителна позиция. Това означава, че той не се съгласява с вас. Дори
ако сте съгласни с това, което чувате, скръстването на ръце на гърдите показва
отрицателна нагласа. Така че, по-добре е да седите или стоите с нескръстени ръце. Ако
искате да скръстите ръцете си, по-добре е да го направите на скута си.
Израз на лицето и контакт с очите – Съгласието или несъгласието на даден човек е
изписано на лицето му. Лицето е огледало на вътрешните емоции като гняв, страх или
тъга. Израза на лицето разкрива чувствата в дадена ситуация.
Друга важна част от езика на тялото е контакта с очите. Ако даден човек влиза в контакт
с очите си с вас, това е знак, че проявява интерес. Ако, обаче погледа му е сведен надолу,
той крие нещо или изпитва вина. Разбирането на езика на тялото се използва от много
бизнес организации. Езикът на тялото е много голяма и интересна тема. Той играе
жизнено важна роля при изграждането на екип, както и в установяването на взаимно
разбиране между двама или повече души.Ето и няколко примера за езика на тялото:
 Гризане на ноктите – нервност, несигурниост
 Почукване с пръсти - безпокойство или нетърпение
 Допиране и изправяне на пръстите на двете ръце – показване на власт, влияние
 Отворени длани - искреност, невинност
 Триене на двете ръце - очакване, нетърпение
 Подпиране на бузата с ръка – мислене, оценяване
 Скръстени на гърдите ръце - несъгласие
 Ходене напред-назад с ръце, хванати зад гърба – безсилие, опасение
 Сведени очи – вина, скука
 Търкане на очите - съмнение
 Търкане на върха на носа – несигурност, отказ
 Подпиране на главата с ръце – скука, отчаяние
 Глава, наклонена на една страна – интерес, вслушване
 Ръцете на бедрата - агресия, авторитет
 Енергично ходене - увереност
 Удряне/ почукване с крака по време на ходене или седене - скука
 Седене с ръце зад главата и изпънати крака – релаксация, увереност и мислене
 Накланяне напред - интерес

5
5

5
(8( + ) = ∑ ( )   −  + ) = ∑ ( )   5−


=0
=0
Някои основни жестове и
техният първоизточник
 Човек, който често държи дланите си похлупени надолу, има тъмни страни на
характера си. Напълно е възможно той да е голям лъжец и често да изопачава
истината.
 Който леко присвива пръстите си и ходи с неестествено висящи надолу ръце, е
твърде педантичен, но много благонадежден. Това е човек, на когото можете да
разчитате.
 Човек, който почти напълно разкрива дланите си през цялото време, а ръцете му се
мотаят напред-назад, е доверчив, но доста бавен в размислите си.
 Силно стиснатите юмруци и ръце, които са като залепени отстрани на тялото,
издават, че собственикът им обича да се заяжда и е доста придирчив.
 Човек с отпуснати ръце, които се
движат напред-назад, докато той върви, е със
силен характер, но има голяма нужда от
подкрепа, защото емоциите му трябва да се
контролират от някого.
 Който развява ръцете си във въздуха,
все едно са криле, но в същото време се
опитва да не докосне нищо, страда от
параноя. Той винаги подозира всички в
нещо, което кроят срещу него.
 Когато някой върти постоянно в
ръцете си нещо, той най-вероятно е много
развълнуван от нещо. Колкото понеадекватни и отсечени са движенията му, толкова по-притеснен е той всъщност.
 Ръцете, които са стиснати отпред, издават спокоен човек с мирен темперамент.
Такава личност никога няма да ви създаде проблеми, защото с цената на всичко
избягва препирните.
 Когато видите човек, който потърква ръцете си в една друга с такива движения, все
едно ги мие, това означава, че никога не можете да разчитате на него.
Езикът на тялото и разстройства на
личността
Пациенти с разстройство на личността имат специфичен език на тялото. Той се състои
от серии знаци. Езикът на тялото на пациента обикновено отразява неговите психични
проблеми. Например: хора със Странящо разстройство vна личността и пациенти с
диаметрално противоположно Нарцистично разстройство на личността, се държат по
различен начин.
Няколко примера:
Нарцисиста - той приема физическа поза, която показва превъзходство, старшинство,
скрити сили, мистериозност, безразличие и др. Макар нарцисиста обикновено да
поддържа устойчив контакт с очите, той често се въздържа от физическа близост (пази
личната си територия).
Психопата е вероятно да бъде експанзивен (да доминира и нахлуе в личното
пространство на другите хора), арогантен и донякъде застрашителен. Неговото
декларирано хладнокръвие се смесва с възбуда, много голямо нетърпение и учестено
дишане. Общото впечатление е като от бомба със закъснител, готова да избухне.
Странящият тип е сдържан и ясно разграничава личното си пространство, което често
отнема (например, чрез сгъване на краката под него). Неговата поза на тялото е
напрегната и отбранителна: наведени рамене, скръстени ръце, кръстосани крака. Той
избягва контакт с очите.
Преходния тип е "навсякъде". Неговото тяло изглежда не е изцяло под контрол. Той е
раздразнителен, притеснителен, нервен и редува показването на състрадателна топлота и
сърдене, дори заплашителна позиция.
Шизоида е като робот, бавен и обмислящ. Той се движи неохотно, поддържа голяма
дистанция от терапевта и е пасивен (но не и агресивен). Винаги е нащрек, но като цяло е
приятелски настроен. Той не се колебае да покаже своите емоции: любов, гняв или страх.
Има си малки, лични ритуали, които използва, за да намали степента на тревожност.
Параноика е студен и отбранителен, винаги нащрек и има странни реакции. Очите му
постоянно играят, не го свърта на едно място, поти се понякога и изпитва затруднения при
дишането (пристъпи на паника). Неговата реч е особена и поддържа контакт с очите само,
когато се опитва да докаже гледната си точка и да прецени реакцията на събеседника си.
Сам по себе си, езика на тялото не може и не трябва да се използва като инструмент за
диагностика. Но използван заедно с психиатрични интервюта и психологични тестове, той
може да е допълнение към диагнозата.
Езикът на тялото или как да излъчваме
увереност
Думи на увереност могат да бъдат чути, когато са изречени, както и да се прочетат,
когато са написани. Но може ли увереността да се интерпретира чрез действията на един
човек?
Да, може. В интерес на истината, действията
имат по-голяма тежест в сравнение с речи и
писмени материали. Винаги, когато е налице
облак на съмнение относно истинността на
дадено изказване в рамките на някаква
дискусия. Затова езика, който не се изрича
или чете служи като потвърждение за
точност. Това е езикът на тялото - движения
или жестове.
Имайте предвид следните пози, като пози на увереност:
 Уверения човек е по-вероятно да говори спонтанно, без да премисля отново наум,
което може да се види в очите му. Очите са прозорец към душата. Уверения човек
осъществява повече зрителни контакти, отколкото неуверения. Той може да
погледне към вас по всяко време, да задържи погледа ви, като неговите очи мигат
по-рядко (освен ако няма навик да мига често, но вие ще забележите това
предварително).
 Уверения човек говори с ръце, далече от лицето си. Той не покрива устата си или
носа, не чопли главата си.
 Човек, излъчващ увереност, дължаща се на неговите постижения, стои изправено и
гордо. Показва, че определено знае къде се намира. Изправен гръб с повдигната
брадичка показва увереност и дори превъзходство.
 Един от най-надеждните показатели за уверен човек са жестовете на ръцете. Когато
всеки пръст на ръката (в изправено положение) е допрян до срещуположния пръст
на другата ръка, това е много сигурен знак за увереност. Този жест напомня купола
на църква.
 Някои хора правят този жест явно, когато са седнали, за покажат, че са сигурни в
това, което говорят.
 Можете да забележите, че когато шеф и подчинен говорят помежду си, много
вероятно е шефа да направи жеста, описан по-горе. Докато седи пред бюрото си,
шефа обикновено поставя лактите си върху него и доближава ръцете си пред
лицето.
 Що се отнася до жената, тя обикновено поставя своите лакти на облегалките на
стола, докато седи, с доближени в скута ръце. Ако стои изправена, тя доближава
ръцете си на нивото на талията.
 Много е важно да разберете дали жестовете, които прави другия човек са наистина
показателни за неговите истински емоции и характер. Уверете се, че не сте
подведени или измамени. Това се отнася особено за общуването с хора, които
почти не познавате и когато искреността е от решаваща роля при сделката. Можете
да проверите това, като търсите други знаци, свързани с жестовете, които човек
показва.
Езикът на тялото: Как да тълкуваме лицето?
В продължение на много години, хората са използвали изкуството на тълкуване на
лицето, за да могат да опознаят дадена личност по-добре. Теориите за езика на тялото не
винаги могат да се отнасят за всички, но има ситуации, в които тълкуването на лицето е
наистина полезно. Ето и няколко начина:
Формата на лицето говори много за определен човек. Ако той е с дълго или тънко
лице, това означава, че е толерантен и обича да изпълнява своите задачи. Такива хора като
цяло са атрактивни. Човек с широко лице е много състрадателен и широко скроен по
природа. Кръглата форма на лицето е признак за приветлив човек, той / тя знае как да
ободрява атмосферата. Хората с квадратна форма на лицата са по принцип прекалено
ентусиазирани в преследването на своите мечти.
Очите на даден човек също са показателни за много неща, могат да разкрият много за
индивида. Както вече знаете, те са прозорец към душата и един внимателен поглед в очите
на човек може да разкрие повече от това, което той би искал да каже за себе си. Човек с
малки очи е много прецизен и отдава голямо значение на дребните детайли. Хората с
големи очи са по принцип нежни по природа, също така много внимателни и
любвеобилни. Ако наблюдавате хора с очи, които са близко едно до друго, ще забележите,
че те имат способността да се концентрират много добре и са много последователни. Тези
хора са също много динамични по природа. Лице с очи, които са разположени далеч едно
от друго е с либерален характер.
Устните също отразяват характера на човека. Тънките устни са знак за човек, който
работи много усърдно и също така е отговорен. Малката уста показва, че човек е способен
на високи нива на концентрация. По-пълните устни са индикация за хора, които обичат да
се забавляват и имат по-спокоен подход към живота. Широката устата разкрива човек,
който обича да открива нови преживявания.
Квадратната челюст означава непобедим дух, а пълните бузи са признак на жизненост
и енергия. Човек с изпъкнала брадичка има мания към собствената си личност.
Малък нос показва слабохарактерен човек. Орловия
нос е знак за егоистичен и нерешителен човек. Голям
нос е индикация за силен характер. Голям нос с тъп
връх показва практичен човек.
Формата на веждите също е много полезна при
тълкуването на лицето. Прави вежди означават
уравновесен човек. Лице с тънки вежди е знак за
ниско самочувствие. Заоблени вежди показват високо
ниво на интелигентност.
Използвайте тези съвети за тълкуване на лицето, за да разберете повече за хората около
вас. Разбира се, личното взаимодействие и вашите собствени наблюдения ще са още пополезни, за да опознаете човека!
180
160
140
120
100
North
80
West
60
East
40
20
0
1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
(Журналист, 2010)
Използвана литература:
Pease, A. (2008). Body Language. New York.
Журналист. (2010). Езикът на тялото.
Wikipedia.(2011)
Документ
Категория
Искусство, Культура, Литература
Просмотров
62
Размер файла
764 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа