close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
Компетентнісна спрямованість
навчальних програм для
початкових класів
Тарнавська
Інна Володимирівна,
вчитель початкових класів
Уманської загальноосвітньої
школи №5
Ключові компетентності
•
•
•
•
•
•
Вміння вчитися
Інформаційно-комунікативна
Загальнокультурна
Здоров’язбережувальна
Громадянська
Соціальна
Предмет
Основна компетентність
Українська мова
Комунікативна, мовленнєва, мовна, соціокультурна
Літературне читання
Читацька (літературознавча, бібліотечнобібліографічна, літературно-творча, інформаційна,
емоційно-ціннісна), комунікативна,
Математика
математична
Природознавство
природознавча
Я у світі
соціальна, громадянська
Музичне мистецтво
музична
Образотворче мистецтво
образотворча
Основи здоров'я
здоров'язбережувальна
Сходинки до інформатики
інформаційно-комунікаційна
Трудове навчання
предметно-перетворювальна
Предметна компетентність
- освоєний учнями у процесі
навчання досвід специфічної для
певного предмета діяльності,
пов'язаної з набуттям нового
знання, його перетворенням і
застосуванням.
Оцінка
Синтез
Аналіз
Застосування
Розуміння
Знання
•вимоги до знань, умінь учня (називає, наводить
приклади, характеризує, аргументує, визначає,
розпізнає, відтворює, застосовує, аналізує, порівнює,
узагальнює, робить висновки, оцінює тощо).
Українська мова
Ключові
соціальна
Загальнокультурна,
Уміння
вчитися
Українська мова.
Предметні компетентності.
•
•
•
•
•
Комунікативна;
Мовленнєва;
Мовна;
Соціокультурна;
Діяльнісна.
Навчання грамоти – підготовчий
етап до вивчення української мови
Ключова компетентність – вміння вчитися
передбачає формування загальнонавчальних
вмінь і навичок:
- навчально-організаційних
- загальномовленнєвих
- загальнопізнавальних
- контрольно - оцінних
Предметні компетентності
• Мовленнєва (слухання – розуміння, говоріння,
читання, письмо)
• Мовна (знання про мовні одиниці та явища в
процесі усного та писемного мовлення)
• Соціокультурна (загальнокультурний
розвиток школярів)
Складові
читацької компетентності
•
•
•
•
•
Мовленнєва;
Літературознавча;
Бібліотечно-бібліографічна;
Літературно-творча;
Емоційно-ціннісна.
Математика
• Предметна математична компетентність
- особистісне утворення, що
характеризує здатність учня (учениці)
створювати математичні моделі
процесів навколишнього світу,
застосовувати досвід математичної
діяльності під час розв'язування
навчально-пізнавальних і практично
зорієнтованих задач.
Предметна математична
компетентність
•
•
•
•
•
Обчислювальна;
Інформаційно-графічна;
Логічна;
Геометрична;
Алгебраїчна.
Ознаки сформованості предметної
математичної компетентності:
• цілісне сприйняття світу;
• розпізнавання проблем, які розв’язуються із
застосуванням математичних методів;
• здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно
міркувати, виконувати дії за алгоритмом;
• уміння користуватися математичною термінологією;
• уміння орієнтуватися на площині та у просторі;
• здатність застосовувати обчислювальні навички у
практичних ситуаціях.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
50
Размер файла
178 Кб
Теги
спрямованість, початкових, класі
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа