close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

sltzt.do.am/Dist/katasonov/2_katasonov_i.i

код для вставкиСкачать
Теми для самостійного опрацювання
з фізики
Законспектувати та вивчити наступні теми:
Лабораторна робота №10
Тема 1. Квантові властивості світла. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. § 75 ст 218
Контрольні питання: 1. Корпускулярна теорія світла
2. Що таке кванти або фотони
3. Завдяки чому відбувається квантове випромінювання
4. Гіпотеза Планка
5. Енергія та імпульс фотона Тема 2. Зовнішній фотоефект і його закони. Рівняння фотоефекту. Його застосування.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. §58 ст 221
Контрольні питання: 1. Що таке зовнішній фотоефект
2. Умови виникнення фотоефекту
3. Закони фотоефекту
4. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту
5. Фотоелементи та їх застосування
Тема 3. Принцип відносності Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. Відносність понять довжини і проміжків часу.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. § 54 ст 202
Контрольні питання: 1. Елементи класичної механіки
2. Принцип відносності Ейнштейна
3. Постулати Ейнштейна
4. Відносність одночасності подій
5. Відносність понять довжини і проміжків часу
Тема 4. Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв'язок класичної і релятивістської механіки.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. § 55-56 ст 206-210
Контрольні питання: 1. Уявлення про простір і час згідно з теорією відносності Ейнштейна
2. Взаємозв'язок класичної і релятивістської механіки
Тема 5. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Спектри поглинання і випромінювання. Спектральний аналіз і його застосування.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. § 62-64 ст 234-241
Контрольні питання: 1. Складна будова атома
2. Досліди Резерфорда 3. Постулати Бора
4. Спектральний аналіз та його використання
Тема 6. Склад атомного ядра. Енергія зв'язку атомних ядер. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма- випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. § 67-70 ст 254-264
Контрольні питання: 1. З чого складається атомне ядро
2. Ядерні сили
3. Що таке радіоактивність
4. Радіоактивні випромінювання, дати характеристику кожному
5. Закон радіоактивного розпаду
Тема 7. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерні реактори. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. § 71-72 ст 269-273
Контрольні питання: 1. Умови поділу ядер урану
2. Що таке ланцюгова ядерна реакція
3. Що таке ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів
4. Устрій та принцип дії ядерного реактора
5. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків
Лабораторна робота №11
Тема 8. Елементарні частинки та їх властивості; частинки і античастинки. Взаємоперетворюваність елементарних частинок.
Література: Фізика 11 клас, Коршак Е.В. § 73 ст 275
Контрольні питання: 1. Що таке елементарні частки
2. Класифікація елементарних часток
Виконати лабораторні роботи:
Лабораторна робота № 10
Лабораторна робота №11
Знаходження показника заломлення скла
Мета роботи: з'ясувати особливості ходу світлових променів на межі поділу двох середовищ під різними кутами падіння
Обладнання і прилади: пластинка скляна з плоскопаралельними гранями, три шпильки, масштабна лінійка.
Література: Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика для середніх спеціальних закладів: Підручник. - 4-е вид., випр. - М.:Наука. Головна редакція фізико-математичної літератури, 1984р. C. 333-336
Порядок виконання роботи:
1. Покласти скляну пластину на аркуш паперу та відзначити межу середовища повітря та скла.
2. Близько до бокової грані пластинки вколоти булавку А і встановити
перпендикулярно до межі двох середовищ у точці А. Потім вколоти другу булавку у будь-якій точці.
3. Розташуватися так, щоб око знаходилося на рівні скла, вколоти третю булавку біля межі пластинки з другої сторони, щоб шпильки 1,2,3 казались як на одній прямій.
4. Прибрати скляну пластину і з'єднати крапки 1 та 2, 1 та 3 одержати кут падіння І (і) та кут заломлення
5.Відкладемо від точки А на променях падіння та заломлення рівні поміж собою відрізки АВ=АС. Опустимо з точок В та С на М перпендикуляри.
6. З АВВ1 знаходимо sin i=з АСС1- sin=показник заломлювання n=
7.Заміряти довжину відрізків ВВ та СС та знайти числове значення n.
8.Взяти інші замірювання у своєї бригади та визначити абсолютну та відносну похибку вимірювань.
9.Результати вимірювання та обчислювання занести у таблицю.
Зміст звіту:
№Довжина ВВ1Довжина СС1Показник nnсрnn%123Арк.10ВимЛист№ докумПідписДатаРозр.Знаходження показника заломлення склаЛіт.Лист.ЛистівПеревір.СлКТІ-1Н.контр.Затв.
Контрольні питання:
1. Як впливає змінення кута променя падіння на результат?
2. Як пояснити відхилення променя у склі?
3. Що означає відносний та абсолютний показники заломлення?
4. Від яких величин залежить зміщення променя?
5. Сформуйте перший та другий закони заломлення.
6. Закони відбивання.Арк.ВимЛист№ докум.Підпис Дата
Вивчання треків заряджених часток за готовими фотокартками Мета роботи: Вивчити види заряджених часток, їх використання та засоби спостереження
Обладнання і прилади: фотокартки з зображенням треків заряджених часток.
Література: Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика для середніх спеціальних закладів: Підручник. - 4-е вид., випр. - М.:Наука. Головна редакція фізико-математичної літератури, 1984р. С. 450; 474-482
Порядок виконання роботи:
1. Намалювати - частку, котра проходить поблизу ядра. Обґрунтувати від
чого залежить кут відхилення.
2. Намилювати пробіг - частки у камері Вільсона. Пояснити малюнок.
3. Намалювати зіткнення - частки у камері Вільсона з ядром хлору.
Пояснити малюнок.
4. Намалювати і пояснити моделі атомів по Резерфорду.
5. Намалювати трек зарядженої частки у камері Вільсона.
6. Навалювати і пояснити рух електрона у камері Вільсона, розташованій
у магнітному полі.
7.Намалювати і пояснити фотоемульсіонний засіб спостереження заряджених часток.
Зміст звіту:
1. Що таке радіоактивність?
2. Склад радіоактивного випромінювання.
3. Умови виникнення ланцюгової ядерної реакції.
4. Що таке критична маса?
5. Що таке елементарна частка? Види елементарних часток.
6. Перспективні шляхи вирішення енергетичних проблем людства.
Арк.11ВимЛист№ докумПідписДатаРозр.Вивчання треків заряджених часток за готовими фотокарткамиЛіт.Лист.ЛистівПеревір.СлКТІ-1Н.контр.Затв.
Арк.ВимЛист№ докум.Підпис Дата
Розробив: Катасонов І.І.
Документ
Категория
Математика
Просмотров
89
Размер файла
77 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа