close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарний план.5 клас літ (2012-2013)

код для вставкиСкачать
Українська література
5 клас
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 201 с. Усього - 70 год.
На тиждень - 2 год.
Текстуальне вивчення творів - 53 год.
Виразне читання - 2 год. Шабельникова Л.П. Українська література: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2005.
І семестр - год.
ІІ семестр - год. Семестри ІІІКонтрольні роботи у формі:
- контрольного класного твору;
- виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо) 2
-
2
1)___
2)___3
1
2
3)___
4)___
5)___Уроки розвитку мовлення (РМ)2
(у+п)1)___(у)
2)___(п)2
(у+п)3)___(у)
4)___(п)Уроки позакласного читання (ПЧ)21)___
2)___23)___
4)___Перевірка зошитів45
Перелік творів для вивчення напам'ятьДата
І семестр1. Кілька загадок (на вибір).2. Прислів'я і приказки (20 на вибір).
ІІ семестр3. Тарас Шевченко "За сонцем хмаронька пливе..."4. Тарас Шевченко "Садок вишневий коло хати...".5. Костянтина Малицька "Чом, чом, земле моя6. Павло Тичина. "Не бував ти у наших краях!", "Гаї шумлять...", "Блакить мою душу обвiяла..." Один вірш (на вибір).7. Богдан-Ігор Антонич. "Весна" ("Росте Антонич і росте трава..."), "Назустріч" ("Росте дитя, мов кущ малини..."), "На шляху". Один вірш (на вибір).
№
з/п
Дата
К-сть
год
Зміст програмового матеріалу
Примітки І семестр (32 год)11
Вступ (2 год)
Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово - першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи21Художня література як мистецтво слова. Види мистецтв. ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор Світ фантазії, мудрості (22 год)
Міфи і легенди українців (3год)31Міфи і легенди українців. "Про створення землі", "Чому буває сумне сонце?", "Про зоряний Віз", "Про вітер". Первісні уявлення про всесвіт і людину.ТЛ: міф, легенда41"Про вогонь", "Про дощ", "Чому пес живе коло людини?" . Реальні і фантастичні елементи людської поведінки51"Берегиня", "Дажбог", "Неопалима купина". Добро і зло . Їхня роль у житті6
1
Народні казки (4 год)
"Про правду і кривду". Тематика народних казок, їхні різновиди. ТЛ: казка71"Мудра дівчина". Побудова казки. Її яскравий національний колорит
81"Про Жар-птицю і Вовка". Народне уявлення про добро і зло в казці91"Красний Іванко і закляте місто". Аналіз фантастичного і реального, смішного і потворного, страшного і красивого в казках101РМ №1 Усний переказ улюбленої (самостійно прочитаної) народної казки РМ №1(у)111Контрольна робота №1. "Міфи, легенди. Народні казки українців" (тести)КР №1 Літературні казки (9 год)12
1
Іван Франко(3 год) . Дитинство письменника. І. Франко - казкар. (зб. "Коли ще звірі говорили"). "Фарбований Лис". Зміст казки, головні і другорядні персонажі131Образ Лиса, риси його характеру141Особливості літературної казки, її відмінність від народної.
ТЛ: літературна казка, інтонація читання, мова автора і мова персонажів (дійових осіб)151Виразне читання №1. Інтонація, темп читання, логічний наголос. Читання за особами161Василь Королів-Старий(2 год). Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. "Хуха-Моховинка". Добро і зло в казці171Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. ТЛ: портрет181ПЧ №1. Василь Королів-Старий. "Потерчата". Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклоруПЧ №1191Іван Липа( 2 год). Цікавий епізод з біографії письменника. Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. "Близнята". Умовна, вигадана ситуація201Дарунок Долі і вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнюків - різні життєві шляхи, взірці власного вибору. ТЛ: прозова мова.211Василь Симоненко( 2 год). Цікава сторінка з життя митця. "Цар Плаксій та Лоскотон". Казкова історія і сучасне життя221Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотна (песимістична й оптимістична). ТЛ: віршована мова, рима, строфа231РМ № 2 Письмовий переказ фрагмента казкиРМ № 2(п)241Загадки ( 2 год). Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадкиКілька загадок (на вибір).251Види загадок. Художні засоби в них (метафора).
ТЛ: загадка, метафора261Леонід Глібов(2год). Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. "Химерний, маленький" 271Життєствердний пафос віршів Л.Глібова ("Що за птиця?", "Хто розмовляє?", "Хто сестра і брат?"). Алегоричність вірша "Квіткове весілля".ТЛ: акровірш281Прислів'я та приказки( 2 год). Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях і приказкахПрислів'я і приказки (20 на вибір).291 Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: прислів'я, приказки.391ПЧ № 2. Сучасні українські літературні казки. Василь Симоненко. "Подорож у країну Навпаки"ПЧ № 2311Контрольна робота №2. "Літературні казки, загадки, прислів'я, приказки" (тести)321ЛРК Народні казки рідного краю.(Улюблені фольклорні твори моєї родини)331
Літописні оповіді (2 год) Літописні оповіді "Про заснування Києва". "Про князя Олега" 341"Про княгиню Ольгу", "Про хрещення Русі князем Володимиром". Любов руських князів до своєї землі. Значення літописання для нащадків.
ТЛ: літопис35
1
Олександр Олесь(4 год). Поезії з книги "Княжа Україна". "Заспів", "Україна в старовину", "Наші предки - слов'яни", "Початки Києва".
Поетична оповідь про минуле нашого народу.
ТЛ: віршований ритм361"Аскольд і Дір", "Поход на Царгород", "Княгиня Ольга", "Ярослав Мудрий". Поетична оповідь про князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі371 Драма-казка "Микита Кожум'яка". ТЛ: гіпербола381Драма-казка "Микита Кожум'яка".ТЛ: Драматичний твір і його побудова39
1
Антін Лотоцький(2 год). "Михайло-семиліток". Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. ТЛ: тема художнього твору, сюжет і кульмінація401"Михайло-семиліток".Почуття обов'язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло411Іван Нечуй-Левицький (3 год). Цікава сторінка з біографії митця. "Запорожці"(фрагмент).Літературна казка про запорожців421"Запорожці".Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків431"Запорожці". Роль художніх засобів у творі, пейзажу, портрета.
ТЛ: пейзаж441РМ (п). Письмовий переказ фрагмента казки
РМ (п).451Оксана Сенатович (1 год). Коротка розповідь про письменницю. "Малий Віз".Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці. Значення історичного минулого для сучасності 461
Контрольна робота №3 "Історичне минуле нашого народу"(тести)КР №3
Рідна Україна. Світ природи (15 год)471Тарас Шевченко (2 год). Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. "За сонцем хмаронька пливе...". Картини довколишнього світу, природи у поезіяхВивчити напам'ять481"Садок вишневий коло хати".Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мовиВивчити напам'ять491Костянтина Малицька . Розповідь про письменницю. "Чом, чом, земле моя...". Вірш-пісня, що стала народною. Причини популярності пісніВивчити напам'ять501"Соловей". Художня оповідь про пташку. Образ солов'я як втілення творчої особистості.
ТЛ: художній опис511Олена Пілка (2 год). Розповідь про письменницю. "Сосонка". Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним521"Сосонка". Художні засоби твору, особливості його жанрової побудови.
ТЛ: оповідання, експозиція531ПЧ № 3. О.Пчілка "Збентежена вечеря"
ПЧ № 3541Павло Тичина (2 год). Коротко про поета і край, де він народився. "Не бував ти у наших краях"Вивчити напам'ять:
один вірш
(на вибір)551"Гаї шумлять", "Блакить мою душу обвіяла".Мелодійність віршів П.Тичини561
РМ (у). Художній етюд про природуРМ (у)57
Контрольна робота № 4 (контрольний твір)
КР №4581Євген Гуцало (2 год). Основні відомості про письменника. "Лось". Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні591"Лось". Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня наполегливість у захисті гуманних переконань601Богдан-Ігор Антонич (2 год). "). Основні відомості про поета. "Весна" ("Росте Антонич і росте трава"), "Назустріч" ("Росте дитя, мов кущ малини") Його вміння бачити красу рідної природи і створювати її засобами поетичної мови Вивчити напам'ять:
один вірш
(на вибір)611"На шляху".Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі і довкіллям.
ТЛ: ліричний герой62
Виразне читання № 2. Конкурс на кращого декламатора віршів про природу631Григір Тютюнник(2 год). Коротко про письменника. "Дивак".Ідея неповторності і багатства внутрішнього світу 641"Дивак".Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості651Микола Вінграновський (1 год). "Перша колискова", "Ходімте в сад...", "Сама собою річка ця тече...". Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора661ПЧ № 4 . Твори українських письменників про природу. В.Шевчук. "Панна квітів"ПЧ № 4671Контрольна робота № 5 "Рідна Україна. Світ природи"
(ІІ частина) (відповіді на запитання)КР №5681ЛРК №2 О. Жовна. Оповідання "Маленьке життя"
ЛРК №2691Повторення та узагальнення вивченого
701Повторення та узагальнення вивченого
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
5 832
Размер файла
30 Кб
Теги
література, 2012, календарний, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа