close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Забезпечення наступності в навчально - виховній роботі ДНЗ і початкової школи

код для вставкиСкачать
Посібник містить інформацію про наступність у навчально – виховній роботі дошкільного закладу і початкової школи. У ньому розглядається проблеми, зміст, форми та організація навчально – виховної роботи з дошкільниками та учнями початкових класів. Пр
1
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації Лозуватська школа –
сад З досвіду роботи
директора Лозуватської школи –
сад Ковалець Інни Іванівни
2011
рік
2
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Посібник містить інформацію про наступність у навчально ±
виховній роботі дошкільного закладу і початкової школи. У ньому розглядається проблеми, зміст, форми та організація навчально ±
виховної роботи з дошкільниками та учнями початкових класів. Пропонуют
ься зразки планування, спільні заходи дитячого та педагогічного колективів ДНЗ і початкової школи. 3
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
методична
робота
спільні
навчально ±
виховні
заходи
батьківські збори,
виховні заходи,
консультації,
школа
«Турботливих батьків»
ДНЗ
Школа
Педагогічний колектив
Педагогічний колектив
Вихованці ДНЗ
Учні школи
Батьки вихованців ДНЗ
?¥???/
?=?!????1?8?&?????
?9?!?(?#??
4
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
•
Недостатня узгодженість позицій дошкільної та початкової ланок освіти щодо критеріїв "шкільної зрілості "
•
Відсутність реальної наступності у навчально -
виховній роботі ДНЗ і початкової школи.
•
Наявність дітей, як охоплених, так і не охоплених системою дошкільної освіти.
Чинники, що ускладнюють розв
΄
язання проблеми наступності у навчально -
виховній діяльності ДНЗ і початкової школи 5
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
ознаки шкільної дезадаптації конфліктність у спілкуванні з учителем та учнями
низька успішність низька самооцінка
домінування негативного емоційного напруження утрата дитиною шкільної мотивації
схильність до асоціації поведінки 6
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
7
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
№
п
\
п
Заходи
Термін
виконання
Відповідальний
РОЗДІЛ
№
1
Виконання
Закону
України
«Про
загальну
середню
освіту»
1
Продовжити
роботу
із
впровадження
у
педагогічний
процес
положень
Закону
України
«Про
загальну
середню
освіту»
та
«Про
дошкільну
освіту
та
виховання»
Директор
2
Взяти
на
облік
дітей
дошкільного
віку
в
мікрорайоні
школи
3
Ознайомити
вчителів
і
вихователів
із
планом
спільної
роботи
школи
і
ДНЗ
Директор
4
Організувати
взаємовідвідування
уроків
і
занять
із
метою
ознайомлення
з
методикою
навчання
та
розв
'
язання
послідовностей
у
роботі
ДНЗ
і
школи
Директор
5
Провести
День
відкритих
дверей
у
ДНЗ
для
випускників
9
-
11 класів
з
метою
профорієнтації
Директор
6
Провести
обстеження
дітей
підготовчих
груп
Психолог
, директор
Розділ
№
2 методична
робота
1
Ознайомлення
вчителів
і
вихователів
із
новинками
психолого
-
педагогічної
Директор
8
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
літератури
з
питань
виховання
та
навчання
дітей
молодшого
шкільного
віку
2
Провести
методичний
тиждень
майстерності
вчителів
початкових
класів
та
вихователів
ДНЗ
Директор
3
Провести
спільне
засідання
педагогічної
ради
«Виховання
нового
покоління
(
взаємодія
батьків
та
педагогів
²
необхідна
умова
для
виховання
нового
покоління
)
»
Директор
4
Взаємовідвідування
уроків
, занять
та
позаурочних
заходів
Директор
5
Організувати
роботу
груп
щодо
підготовки
дітей
до
школи
Директор
Розділ
№
3 проведення
спільних
заходів
1
Провести
спільні
свята
:
•
свято
Першого
дзвоника
;
•
Різдвяні
свята
;
•
Свято
«Букварику
, прощавай
!
»
;
•
конкурс
малюнка
на
асфальті
«Світ
очима
дітей»
.
Директор
2
Організувати
ремонт
іграшок
ДНЗ
Директор
3
Залучати
школярів
до
організації
вистав
драматичного
гуртка
для
дошкільників
Директор
4
Організувати
екскурсію
для
майбутніх
першо
класників
школи
, шкільного
музею
Директор
9
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Розділ
№
4 Робота
з
батьками
1
Продовжити
роз
'
ясню
вальну
роботу
серед
батьків
з
метою
вивчен
ня
Законів
України
«Про
загальну
середню
освіту»
, «Про
дошкіль
ну
освіту»
, «Про
мови»
Директор
Вихователі
2
Провести
загальні
батьківські
збори
щодо
підготовки
дітей
до
школи
Директор
3
Організувати
дні
відкритих
дверей
для
батьків
Директор
4
Систематично
оновлювати
матеріали
на
стенді
«Для
батьків»
Директор
Психолог
5
У
старших
групах
ДНЗ
оформити
стенди
-
куточки
«Незабаром
до
школи»
Вихователі
ДНЗ
, директор
6
Організувати
роботу
психологічної
консультативної
служби
для
батьків
Психолог
7
Проводити
роботу
з
батьками
з
попередження
дитячого
травматизму
Вихователі
ДНЗ
, учителі
молодших
класів
8
Систематично
прово
дити
консультації
для
батьків
стосовно
проблеми
підготовки
дитини
до
школи
Адміністрація
закладу
10
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
№
з/п
Назва заходу
Термін проведення
Відповідальний
1
Взяти участь у врочистостях до Дня знань
01.09.20_
Вихователі
2
Провести екскурсію до школи
Листопад
-
квітень
Вихователі, учителі
3
Організувати
взаємовідвідування уроків
у школі та занять у старших групах ДНЗ вчителями початкової школи та вихователями старших груп ДНЗ
Протягом року
Вихователі, учителі
4
Запрошувати дітей
-
школярів ²
випускників ДНЗ на свята
Протягом року
Вихователі, учителі
5
Організувати спільні виставки дитячих робіт
Жовтень
Вихователі ДНЗ,
вихователі
гпд,
6
Організувати спільні фізкультурні свята, розваги,
змагання і конкурси
Березень
Учитель фізкультури, вихователі ДНЗ,
вихователі ГПД
11
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
7
Проводити спільні семінари, педради, конференції,
методичні об'єднання вчителів та вихователів ДНЗ
Протягом року
Директор 8
Взяти участь у ярмарку
педагогічних ідей
Листопад
Директор 9
Дітям старших груп взяти участь у святі прощання з Букварем
Жовтень
Вихователі ДНЗ,
вихователі ГПД
10
Взяти участь у роботі психолого
-
педагогічного консиліуму «Адаптація дитини до школи»
Травень
Психолог
11
Дітям старших груп взяти участь у проведенні у школі свята «Останній дзвоник»
Травень
Вихователі ДНЗ
12
Запросити до участі
у батьківській конференції
адміністрацію Квітень
Директор 12
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Показники, які характеризують розвиток старшого дошкільника напередодні його вступу до школи.
13
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини _______________________________________________ Група _____________________________________________________________
Вихователь ________________________________________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
П
ереважають оптимістич
не самопочуття, гарний настрій.
2
Орієнтується в основних емоціях, називає кожну словами.
3
Розуміє свій емоційний стан та стан людей, що навколо.
4
А
декватно реагує на різні життєві події, ситуації.
5
Усвідомлює, може пояснити словами, що спричинює ту чи іншу емоцію.
6
Знає, якою мімікою передається кожна з основних емоцій.
7
Вміє стримувати негативні емоції, регулю
вати свої почуття.
8
Знає, як позитивні і негативні переживання впл
ивають на стан і настрій людей.
9
Сприйнятливий д
о переживань інших, емпатійний.
10
Вно
сить корективи у власну поведінку відповідно до настрою оточення
Висновок: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________
______________________
14
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини _______________________________________________
Група _____________________________________________________________
Вихователь _______________________________________________
_________
№ п/п
Показники Рівень оцінки
Коментар 1
У своїх діях керується всіма органами чуттів.
2
Вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності.
3
Бере активну участь у різноманітних іграх, вправах,заняттях.
4
Дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров'я та гігієни.
5
Орієнтується в ознаках здоров'я та хвороби.
6
Дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів.
7
Знає про існування небезпечних об'єктів і предметів, розуміє правила безпечної поведінки, дотримується їх у реальному житті.
8
Диференціює особистості дівчинки і хлопчика, дотримується правил статево
-
рольової поведінки.
9
Знає, що стать не змінюється з віком, має уявлення про призначення ч
оловіків і жінок належним чином
Висновок: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________
______________________
15
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини _______________________________________________
Група _____________________________________________________________
Вихователь ________________________________________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Знає головні правила моральної поведінки, намагається дотримуватись їх у своїй діяльності.
2
Диференціює поняття «добро» і «зло», може дати оцінки відповідним вчинкам (своїм та інших людей).
3
Поводиться чесно і правдиво щодо інших.
4
Ініціює допомогу та підтримку всім, хто цього потребує.
5
Намагається захистити менших, слабших за себе
6
Поводиться безкорисливо, не розраховує на схвалення морального вчинку авторитетними людьми.
7
Виявляє турботу про інших, прагне бути їм корисною.
8
Намагається втішити, заспокоїти.
9
Вчиняє справедливо, совісно не лише в присутності дорослих, а й за відсутності контролю з їхнього боку.
10
Схильна до відповідальності за когось/щось.
11
Н
амагається утриматися від ревнощів, мстивості, жадібності, заздрощів, зловтіхи, прагнення домінувати над кимсь
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________
______________________
16
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дити
ни __________________
__________ ___________________
Група _______________________________
______________________________
Вихователь ___________________________
_____________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Швидко звикає до нових умов життя.
2
Добре орієнтується в новому середовищі, пристосовується до його вимог, конструктивно впливає на інших.
3
Довіряє знайомим дорослим, вільно з ними спілкується, розраховує на них.
4
У разі потреби звертається до дорослого по допомогу.
5
Налагоджує дружні стосунки з приємними однолітками.
6
Намагається визначити свій статус у колі значущих ровесників, заявляє про свої можливості, демонструє вміння.
7
Узгоджує свої дії з партнерами зі спільної діяльності, вміє домовлятися, укладати угоди, виходити з конфлікту з найменшими затратами зусиль, поводиться миролюбно.
8
Поводиться відповідально, може обґрунтувати свої рішення та вчинки.
9
Знає межі соціально схвалюваної, прийнятої та неприйнятої поведінки.
10
Виважено ставиться до контактів з незнайомими людьми та їхніх пропозицій, утримується від спілкування з «чужими»
без дозволу рідних та близьких
Висновок: __________________________________________________________________
__________________________________________
________________________
____________________________________________
______________________
17
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини __________________
_____________________________
Група _______________________________
______________________________
Вихователь ___________________________
_____________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Орієнтується на правило, доцільну поведінку, впорядковує простір навколо себе.
2
Формулює мету своєї діяльності, передбачає майбутній результат, планує свої дії.
3
Доводить розпочате до кінця, виконує дану іншим обіцянку.
4
Мобілізується на подолання труднощів, звертається по допомогу лише в разі об'єктивної необхідності.
5
Контролює проміжні результати своєї діяльності, вносить у них корективи, виправляє помилки, без спонукань ззовні, може, якщо треба, переробити виконане, поліпшити свій результат
6
Утримується від небажаних висловлювань та вчинків.
7
Протягом певного часу може організувати себе та однолітків.
8
Характеризується вольовими рисами характеру ²
самостійністю, наполегливістю, цілеспрямованістю, витримкою, сміливістю
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___
__________________________________________________________
_____
18
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини ___________________
____________________________
Група ________________________________
_____________________________
Вихователь ____________________________
____________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе, виявляє допитливість.
2
Ставить дорослим багато запитань, на деякі з них намагається знайти відповіді самостійно, прагне отримати відповідь на кожне запитання.
3
Уміло використовує набуті знання для отримання нових.
4
Знаходить нове у знайомому та знайоме в новому.
5
Порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження.
6
Знаходить кілька варіантів розв'язання проблеми.
7
Диференціює реальне та фантастичне.
8
Розмірковує над глобальними проблемами ²
сенсом життя людини, народженням, смертю, причинами війн природними катаклізмами тощо.
9
Збирає інформацію через спостереження, практичні спроби і помилки.
10
Пов'язує свої знання з реальними ж
иттєвими ситуаціями, апробує їх
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________
_______________________
19
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище
ім’я дитини ________________
_______________________________ Група ___
_____________________________
_____________________________
Вихователь ___________________________
_______
_
_____________________ № п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Знає основні числа, здійснює розрахунки, розв'язує нескладні арифметичні задачі.
2
Класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та кількістю.
3
Вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об'єм, масу, час.
4
Виявляє інтерес до математичної діяльності.
5
Знає співвідношення між одиницями часу, вміє визначати час за годинником.
6
Прагне самостійно знаходити розв'язання математичних задач.
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________
20
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини ___________________
____________________________
Група _________________________________________________________
____
Вихователь ____________________________
____________________________
№ п/п
По
казники
Рівень оцінки
Коментар 1
Характеризується правильною звуковимовою.
2
Розуміє значення мовлення для людини.
3
Використовує мову в різних цілях.
4
Ефективно спілкується рідною мовою.
5
Дістає задоволення від читання (дорослим та власного).
6
Знає абетку рідної мови.
7
Усвідомлює, що надрукований та написаний тексти використовують з різною метою.
8
Розрізняє рідну й чужу мови, виявляє до останньої інтерес.
9
Має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності.
10
Рука готова до письма.
11
Розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________
_______________________
21
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Пр
ізвище ім’я дитини ________________________________
_______________
Група _______________________________
______________________________
Вихователь ___________________________
_____________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Використовує мистецтво для вираження своїх знань, думок, почуттів, ставлень.
2
Розуміє та схвально ставиться до різних видів мистецтва.
3
Володіє художніми навичками та певними техніками.
4
Має елементарні особисті естетичні критерії.
5
Сформовані зачатки художнього смаку: має свої літературні, музичні, образотворчі уподобання.
6
Розуміє, що мистецтво відображає культуру народу.
7
Обізнаний з рідною культурою, шанує традиції своєї родини та країни, виявляє інтерес до культури інших народів України та світу.
8
Охоче слухає музику, співає, музикує, танцює, декламує, малює, конструює тощо.
9
Розрізняє «красиве» і «потворне», емоційно відгукується на нього, передає враження кольором, лінією, композицією тощо.
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
__________
22
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини _________________
______________________________
Група ______________________________
_______________________________
Вихователь _________________________
_______________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Емоційно реагує на красу природи, усвідомлює важливість бережливого ставлення до неї, позитивні та негативні впливи людей на природу.
2
Має уявлення про відмінності природи різних регіонів України та світу.
3
Знає
ознаки й характерні властивості компонентів природи (піску, води, ґрунту, снігу, каміння).
4
Розрізняє контрастні стани погоди, розуміє причинно
-
наслідкові зв'язки між станом погоди й поведінкою людей.
5
Визначає і називає характерні ознаки рослин, знає, як їх доглядати, дотримується правил безпечного спілкування з рослинами.
6
Знає свійських і диких тварин, їхні характерні ознаки, дії, місце проживання;.
7
Має досвід догляду за свійськими тваринами, дотримується правил безпечного поводження з ними.
8
Усвідомлює, що сміття забруднює довкілля; володіє навичками дбайливого ставлення до нього.
9
Розуміє відповідальність лю
дей та власну за стан довкілля.
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
_______________________________
___
_______
23
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім
’я дитини __________________
_____________________________
Група ______________________________
_______________________________
Вихователь ________________________________
________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Виявляє інтерес до свого тіла, зовнішності, внутрішнього життя, досягнень, якостей.
2
Орієнтується у своїх чеснотах і вадах, може назвати їх словами.
3
Прагне заявити про себе, демонструє свої здібності та вміння, домагається їх визнання тими, хто має авторитет.
4
Володіє досвідом самореалізації в різних сферах життєдіяльності.
5
Сформований позитивний образ «Я», реалістична самооцінка.
6
Відстоює власну гідність, не погоджується з несправедливими оцінками, чинить опір приниженню та обмеженню прав.
7
Сформовані зачатки рефлексії: усвідомлює, як її особливості сприймають значущі люди, намагається вибудовувати свою поведінку з урахуванням їхніх реакцій.
8
Упевнений у своїх можливостях, довіряє собі.
9
Протягом певного часу охоче себе займає, грає на самоті.
10
Знає, цінує та підтримує свої індивідуальні ос
обливості, несхожість на інших.
Висновок: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________
______________________
24
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини ____________________________
___________________
Група ________________________________
_____________________________
Вихователь ___________________________
_____________________________
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Виявляє інтерес до сюжетно
-
рольової гри, радіє можливості грати.
2
Зацікавлено ставиться до ігрового сюжету, його наближеності до реального життя; може вносити новизну, доцільні зміни.
3
Уміє виконувати головні й другорядні ролі, командувати й підкорятися.
4
Передає основні особливості кожної ролі, добре її типізує та індивідуалізує.
5
Узгоджує виконання ролі з іншими учасниками гри.
6
Приймає правила гри, дотримується їх.
7
Уміло використовує під час гри іграшки, атрибути, матеріали, проявляє винахідливість і дотепність.
8
Радіє спілкуванню з товаришами, охоче з ними грає.
Висновок : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________
____________
________
25
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Прізвище ім’я дитини _________________
______________________________
Група ______________________________
_______________________________
Вихователь __________________________
_____________________________
_
№ п/п
Показники
Рівень оцінки
Коментар 1
Через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності.
2
Генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різноманітні гіпотези, намагається відійти від запропонованого шаблона.
3
Вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю.
4
Конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не розгублюється в разі дефіциту інформації, знаходить оригінальні способи розв'язання проблеми
5
Характеризується творчою продуктивністю, схильністю реалізувати задумане.
6
Підходить до проблеми з різних точок зору, легко переключається з одного класу об'єктів на інший.
7
Швидко вдається до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв'язків.
8
Користується різними доказами.
9
Виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до сумнівів.
10
Вміє дивуватися.
11
Здатна бачити істотне, відокремлювати головне від другорядного, сприймати все комплексно
12
Здатна прогнозувати, випереджати, передбачати.
13
Вирізняється метафоричністю, багатством уяви, вмінням бачити складне
у простому, у простому ²
складне.
Висновок: __________________________________________________________________
___________________________ ____________
__________________________
26
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
1. Ім'я, прізвище дитини
_______________________ 2. Склад сім'ї (підкресліть), а) Повна;
б)неповна.
3.
Чи є в дитини старші (молодші) брати або сестри?
____________________________________________
4.
З ким із дорослих вона проводить більше часу?
__________________________________________
5.
Чи відвідувала дитина дитячий садок? Якщо так, то з якого віку? Чи охоче туди ходила?
______________________________________
6.
Які форми заохочення застосовуєте вдома?
_____________________________________
___
Які діють краще?
_____________________________
Які ²
гірше?________________________________
7.
Які покарання використовуєте?
_________________
8.
Чи є у дитини вдома постійні обов'язки?
__________
Які саме?
______________________________________
9. Як спілкується з ровесниками (підкресліть)?
а)
Ініціативна;
б)
очікує, коли з нею заговорять;
в)
уникає спілкування.
10; Як спілкується з дорослими (підкресліть)?
а)
Спокійно;
б) обережна у спілкуванні;
в)
складно, особливо з незнайомими.
27
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
11.
Яким іграм малюк
віддає перевагу (підкресліть)?
а) Настільним;
б)рухливим;
в)
індивідуальним;
г)
колективним.
12.
Чи має бажання йти до школи?
________________
13.
Укажіть рівень підготовки малюка (потрібне підкресліть, допи
шіть).
а)
Знає літери (всі, деякі);
б)
вміє читати (по складах, словами
);
в)
вміє лічити (в межах
_______________________
);
г)
вміє додавати (в межах
____________________
);
д)
вміє віднімати (в межах
_______
,
___________
).
М. Чи може дитина сама себе розважити (підкресліть)?
а)
Може:
б)
ні;
в)
шукає товариства дорослих.
15.
Чи готували ви спеціально дитину до школи? У
яких закладах?
16.
Як оцінюєте рівень розвитку дитини (підкресліть потрібне)?
а)
Відповідає віковим особливостям;
б)
випереджає однолітків;
в)
мас проблеми з розвитком.
1 7. Що додатков
о хочете повідомити про дитину?________________________________________
Вивчення соціально
-
психологічної адаптації дитини до школи
Форма проведення: групова. Час проведення: 30 ±
55 хвилин. Обладнання: бланк для відповідей, ручка.
Інструкц
ія: « Шановні батьки, зазначте, будь ласка, які прояви по
ведінки в навчальної діяльності ви можете відмітити у своєї дитини»
28
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
1
• Правильне безпомилкове виконання шкільних завдань.
•
Одиничні помилки.
•
Поодинокі помилки, пов'язані з пропуском букв, знаків або їх заміною.
•
Погане засвоєння матеріалу з одного з основних предметів.
•
Погане засвоєння пр
ограмового матеріалу з усіх предметів.
2
• Дитина працює легко, вільно, без напруження.
•
Виконання шкільних завдань не викликає в дитини особли
вих утруднень.
•
Іноді працює легко, іноді проявляє впертість, під час вико
нання завдань нерідко відчуває певне на
пруження, аби їх за
вершити.
•
Виконання шкільних завдань потребує від дитини певної міри напруження.
•
Дитина відмовляється працювати, може плакати, кричати, виявляти агресію.
3
• Дитина сама справляється зі шкільними завданнями.
•
Працює самостійно, майже н
е звертаючись по допомогу до до
рослого.
•
Іноді звертається по допомогу, але частіше виконує завдання сама.
•
Дитина могла б упоратися з
і шкільними завданнями самостій
но, але воліє виконувати їх за допомогою дорослого.
•
Для виконання дитиною шкільних завдань потр
ібна ініціати
ва, допомога і постійний контроль із боку дорослого.
4
• Дитина посміхається, сміється, з гарним настроєм іде в школу.
•
Спокійна, діловита, немає проявів кепського настрою.
•
Іноді бувають прояви зниженого настрою.
•
Трапляються прояви негативних емоцій:
а)
тривожність, засмучення, іноді страх;
б)
уразливість, запальність, дратівливість.
5
• Товариська, ініціативна, легко
контактує з дітьми, у неї бага
то друзів, знайомих.
29
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
•
Малоініціативна, але л
егко вступає в контакт, коли до н
еї звер
таються діти
.
•Сфера спілкування трохи обмежена: спілкується тільки з де
якими дітьми.
•
Воліє знаходитися поруч з дітьми, але не вступати з ними в контакт.
а)
Замкнут
а, ізольована від інших дітей, воліє бути на самоті.
б)
Ініціативна у спілкуванні, ал
е часто виявляє негативізм сто
совно дітей: свариться, дражниться, б'ється.
Обробка даних: І
.
Шкала «Успішність виконання шкільних завдань»
5. Правильне безпомилкове виконання шкільних завдань.
4.
Одиничні помилки.
3.
Поодинокі помилки, пов
'язані з пропуском букв, знаків або їхньою заміною.
2.
Погане засвоєння матеріалу з одного з основних предметів.
1.
Погане засвоєння програмового матеріалу з усіх предметів.
II.
Шкала «Ступінь зусиль, необхі
дних дитині для виконання шкіль
них завдань»
5.
Ди
тина працює легко, вільно, без напруження.
4.
Виконання шкільних завда
нь не викликає в дитини особли
вих утруднень.
3.
Іноді працює легко, іноді вияв
ляє впертість, під час виконан
ня завдань іноді відчуває п
евне напруження, щоби їх завер
шити.
2
.
Виконання шкільних завд
ань потребує від дитини певного на
пруження.
1
.
Дитина відмовляється працювати, може плакати, кричати,
виявляти агресію.
III.
Шкала «Самостійність дитини у виконанні шкільних завдань»
5.
Дитина сама справляється зі шкільними завданнями.
4.
Прац
ює самостійно, майже н
е звертаючись по допомогу до до
рослого.
3.
Іноді звертається по допомог
у, але частіше виконує завдання сама.
30
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
2.
Дитина могла б справлят
ися зі шкільними завданнями са
мостійно, але прагне виконувати їх за допомогою дорослого.
1
. Для виконання дитиною шкільних завдань потрібна ініціати
ва, допомога і постійний контроль з боку дорослого.
IV.
Шкала «Настрій, з яким дитина йде в школу»
5.
Дитина посміхається, сміється, з гарним настроєм іде в школу.
4.
Спокійна, діловита, немає проявів ке
пського настрою.
3.
Іноді бувають прояви кепського настрою.
2.
Трапляються прояви негативних емоцій:
а)
тривожність, засмучення, іноді страх;
б)
уразливість, запальність, дратівливість.
1.
Перевага депресивного н
аст
рою або агресії» (вибуху гніву, злості).
V.
Шкала «Взаємини
-
з однокласниками»
5. Товариська, і
ніціативн
а, легко контактує з дітьми, у неї бага
то друзів, знайомих.
4.
Малоініціативна, але легко вступ
ає в контакт, коли до неї звер
таються діти.
3.
Сфера спілкування трохи обм
ежена: спілкується тільк
и з де
якими дітьми.
2.
Воліє знаходитися поруч з дітьми
, але не вступати з ними в кон
такт.
1.
а) Замкнута, ізольована від інших дітей, воліє бути на самоті,
б) Ініціативна у спілкуванні, ал
е часто виявляє негативізм сто
совно дітей: свариться, дражниться, б
'ється.
VI.
Шкала «Загальна оцінка адаптованості дитини»
5.
Високий рівень адаптованості.
4.
Рівень адаптованості вищий за середній.
3.
Середній рівень адаптованості.
2.
Рівень адаптованості нижчий за середній.
1. Низький рівень адаптованості.
31
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Рівень Основні показники Високий Першокласник позитивно ставиться до школи. Правила і вимоги сприймає адекватно. Навчальний матеріал засвоює легко. Глибоко і повно оволодіє програмовим матеріалом. Розв’язує ускладненні задачі. Чемний. Уважно вислуховує вказівки, пояснення вчителя. Доручен
ня виконує охоче і сумлінно, без зовнішнього контролю. Виявляє високу зацікавленість до самостійної навчальної роботи.
Готується до всіх уроків.
Має в класі позитивний статус. Середній
Позитивно ставиться до школи:
Відвідування уроків не викликає в нього негативних переживань.
Розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його детально і наочно.
Засвоює основний зміст програми з усіх предметів. Самостійно розв'язує типові задачі. Зосереджений і уважний під час виконання доручень, вказівок учителя
.
Потребує контролю з боку дорослого.
Зосередженим буває тільки тоді, коли робить щось цікаве для себе.
Майже завжди готується до уроків. Доручення виконує сумлінно. Товаришує з багатьма однокласниками
Низький
Негативно або байдуже ставиться до школи: Часто скаржиться на здоров'я, погане самопочуття. У нього переважає пригнічений настрій. Спостерігаються порушення дисципліни. Навчальний матеріал засвоює фрагментарно. До уроків готується нерегулярно.
Потребує постійного контролю, систематичних нагадувань
і спонукань з боку вчителя і батьків.
Зберігає працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку.
Для розуміння нового матеріалу і розв'язання задач за зразком потребує значної допомоги вчителя і батьків. Доручення виконує під контролем і б
ез особливого бажання. Пасивни
й. Близьких друзів не мас. Знає імена і прізвища
лише частини однокласників
32
Лозуватська школа
-
сад Ковалець І.І.
Першокласник найкраще вчиться у грі .
1.
Навчання повинно бути систематичним.
2.
Необхідно враховувати принцип «Від простого до складного ».
3.
Оцінюйте успіхи дітей.
4.
Пам’ятайте! Діти емоційно чутливі.
5.
Протягом дня знайдіть час для спілкування з дитиною.
6.
Дитина має відчувати, що ви завжди її любите, завжди їй допоможете і підтримаєте.
7.
Зауваження вчителя вислуховуйте особисто, уникаючи присутності дитини.
8.
Будьте терплячими.
Автор
tamila.cherepanova
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
7 873
Размер файла
2 407 Кб
Теги
початкова школа, наступність, дитячий садок, Освіта
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа