close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

vind je de presentatie van de jeugdwerking.

код для вставкиСкачать
BBC Croonen Lommel
Presentatie jeugdwerking
2014-2015
Inhoud
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Sportieve raad
Samenwerking Limburg United
Basketkampen, Off-season
Physical skills
Medische en paramedische begeleiding
3x3 initiatief microben
Sportieve doelstellingen
Planning volgend seizoen
Wat verwacht de club van jullie?
Data voor het nieuwe seizoen
Sportieve raad
пЃ®
Leden :
– Franky Claeys: coördinatie G-Basket
– Chris Rademakers : coördinatie peanuts-microben
Kim Maes: coördinatie benjamins
Ralf Rösche: coördinatie pupillen
Bob Maes: coördinatie miniemen
Ed Norvell : coördinatie kadetten-juniors
Jos Maes : afgevaardigde bestuur
Christine Wouters : afgevaardigde jeugd
Taak : Uitwerken en opvolgen van de sportieve doelstellingen
–
–
–
–
–
–
пЃ®
Samenwerking Limburg United
пЃ®
пЃ®
Zoals u waarschijnlijk weet gaat Limburg in het komende seizoen een 1ste nationaler rijker zijn
m.n. �Limburg United’ en zoals de clubnaam reeds aanwijst wil deze nieuwe club samenwerken
met alle Limburgse clubs , daarom :
- speelt zij haar thuiswedstrijden op vrijdagavond zodat zij niet concurrerend werkt met de andere
Limburgse clubs die hun wedstrijden voornamelijk op zaterdag en zondag spelen
- krijgen alle leden van de Limburgse clubs die bij de VBL zijn aangesloten een serieuze korting op
de prijs van een seizoensabonnement bij Limburg United (€ 75,00 i.p.v. € 175,00)
- worden er samenwerkingsverbanden geregeld i.v.m. samenaankopen, sponsoring, e.a.
Het positieve voor onze club is dat de Limburgse talentvolle spelers, die zij aangeworven hebben
ook gaan meespelen bij Basket Lommel :
- het is namelijk zo dat volgens het reglement van de Basketbalbond beloftespelers die
aangesloten zijn bij een 1ste klasse club ook mogen aantreden in 2de of 3de nationale van een
andere club op voorwaarde dat zij de leeftijd van 23 jaar niet bereikt hebben op 1 juli bij aanvang
van het betreffende seizoen
- wij hebben met Limburg United hierover een protocolakkoord afgesloten en daarbij hebben we
afgesproken wanneer de spelers bij Lommel wedstrijden spelen en wanneer zij in Lommel trainen,
want vermits betrokken spelers profspelers zijn ,trainen zij bij Limburg United 2 keer per dag
(voormiddag en namiddag) en bij ons 2 keer per week �s avonds
- het trainingsniveau gaat uiteraard verhogen en vermits het B-team op maandag en woensdag
samen met het A-team gaat trainen zijn we er zeker van dat ook onze B-ploeg mee gaat
profiteren van het hogere niveau
- omwille van de samenwerking komt Limburg United in Lommel een oefenwedstrijd spelen tegen
Weert op zondag 7 september om 17.00
Basketbalkampen/ Off-Season
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Basketkamp voor microben –benjamins :Herfstvakantie : 27-28 /10/ 2014
Basketkamp voor pupillen-miniemen-kadetten en juniors : 22-23-24/12/2014
Basketkamp voor microben-benjamins: Krokuskamp: 18-19/02/2015
Basketkamp voor pupillen-miniemen, kadetten en juniors: 16-17/02/2015
Stagedag voor supermicroben : 19/02/2015
3x3 microbenproject: Starttornooi 14 september 2014
Kersttornooi : 14 december 2014
Slottornooi : 26 april 2015
Off-season: trainingen waar voornamelijk gewerkt zal worden op
baskettechnische vaardigheden en physical skills (mei - juni 2015)
Physical skills
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Basketbal is de afgelopen jaren veel fysieker, sneller en atletischer
geworden.
Daarom is het belangrijk om naast basketbaltechnische vaardigheden ook
aandacht te besteden aan fysieke vaardigheden.
Spelers kunnen immers enkel optimaal presteren als hun fysieke conditie in
orde is. Daarom bieden we op maandagavond physical skills aan voor
kadetten, juniors en senioren. Er wordt gewerkt op conditie, kracht,
mobilisatie, stabilisatie, letselpreventie …
Medische en Paramedische omkadering
пЃ®
пЃ®
Onmiddellijk de juiste diagnose stellen bij een sportongeval of – letsel en een goede revalidatie
staan in voor een sneller en beter herstel .
BBC Lommel werkt samen met de sportdokter Jan Huysmans om de spelers een snelle diagnose
te geven of door te verwijzen na een sportletsel.
пЃ®
Onze kinesist Chris Rademakers werkt al jarenlang samen met de club. Hij is beschikbaar voor
de curatieve verzorging bij de wedstrijden van de senioren A . Men kan bij hem terecht voor de
revalidatie na een sportblessure maar ook preventief …
пЃ®
Dr. Jan Huysmans, Bergstraat 34, 3920 Lommel ; Tel. 011/554572
Chris Rademakers, Schaapsven 21, 3920 Lommel, Tel.011/553934
пЃ®
3x3 Microbenproject
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Deelname 3x3 project in samenwerking met Basketnet KDR*Kempen ( 12
clubs uit de regio)
3X3 basket is leuk en vooral ook heel zinvol voor onze jonge spelertjes
In 3-3 situaties krijgen de spelers immers optimale kansen om hun
baskettechnische vaardigheden te ontwikkelen
In tegenstelling tot de normale 5-5 competitie waar op deze leeftijd nog
vooral op en neer gelopen wordt, kan bij 3x3 meer gewerkt worden op de
individuele technische ontwikkeling van de spelers.
Bij 3X3-tornooien worden op korte tijd vele wedstrijdjes gespeeld.
De 3X3-wedstrijdjes zijn gedifferentieerd in 3 niveaus .
Er wordt +/- wekelijks gespeeld
Sportieve doelstellingen
Jeugd: - 12 jarigen
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
(Pre) Microben - Benjamins
Hier primeert de spelvreugde.
De kinderen worden o.a. via spelvormen de nodige
technische vaardigheden bijgebracht, aangepast aan de
psychomotorische ontwikkeling en het leeftijdsgerichte
jaarplan.
Wedstrijden winnen is nooit een doel op zich,
competitie spelen en trainen zijn slechts
een onderdeel van een hoger doel: het opleiden
van elk individu tot een zo goed mogelijke
basketbalspeler.
Recreatief/competitief
пЃ®
Onderscheid tussen provinciaal en landelijk spelende
ploegen
– Recreatieve begeleiding ↔ doorgedreven training op
hoger niveau
– Provinciaal : minder trainingskwantiteit omwille van
andere interesses
– Landelijk: trainingsintensiteit en – kwantiteit ligt
hoger
Jeugd: -16jarigen
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Op termijn 1 landelijke en 1 provinciale ploeg per leeftijdscategorie:U14
pupillen, U16 miniemen
Seizoen 2014-2015: landelijk miniemen heren
Op landelijk niveau wordt de sportspecifieke ontwikkeling benadrukt.
Fundamentals aanleren, automatiseren en perfectioneren staan centraal.
Pretactische aspecten worden aangeleerd en verder uitgewerkt.
Eveneens wordt de competitiegeest, het mentale en fysieke aspect
benadrukt, zodat de mogelijkheid wordt gegeven om zich te ontwikkelen tot
een uitstekend basketter.
“Quick decision” en “Read the defence” zijn de norm voor
techniekbeheersing.
Basket moet centraal staan in de beleving van de speler.
De opleiding blijft polyvalent maar het resultaat wordt belangrijker. Iedere
gemotiveerde speler heeft recht op speeltijd, maar iedereen speelt zeker
niet evenveel.
De club kijkt ook uit naar jeugdige talenten uit de regio ter uitbouw van
haar landelijke teams vanaf miniemen
Landelijke jeugd
пЃ®
Seizoen 2014-2015:U 16 Miniemen, U 18 Kadetten, U21 Juniors
пЃ®
Hier wordt selectiever gewerkt en spelers worden meer
en meer opgeleid in functie van de seniors. Spelritme en
ervaring opdoen zijn hier een cruciaal onderdeel van de
opleiding, alsmede de tactische ontwikkeling. De
verdere ontwikkeling van de individuele speler blijft
uiterst belangrijk, deel uitmaken van een ploeg
garandeert geen recht op speeltijd maar speelminuten
moeten verdiend worden.
Jeugd provinciaal
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Hier wordt eveneens de sportspecifieke ontwikkeling benadrukt.
Fundamentals aanleren, automatiseren en perfectioneren staan
centraal. Pretactische aspecten worden aangeleerd en verder
uitgewerkt.
Eveneens wordt de competitiegeest, het mentale en fysieke aspect
benadrukt, zodat de mogelijkheid wordt gegeven om zich te
ontwikkelen tot een uitstekend basketter.
In tegenstelling tot de landelijke opleiding overheerst hier het
recreatieve aspect maar dit wil niet zeggen dat de nodige ernst en
toewijding mag ontbreken.
Iedere speler met inzet en motivatie moet zijn inspanningen
beloond zien in voldoende speeltijd.
Seniors
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Voor de Seniors A is resultaat primordiaal en moet het
individueel belang daarvoor wijken.
De Seniors B zijn over algemeen de verderzetting van
de jeugdopleiding + 16 jaar, enkel resultaat wordt nog
belangrijker.
Voor de andere seniorsploegen staat het recreatieve
centraal maar dit wil niet zeggen dat er niet of amper
getraind wordt of dat wedstrijden zonder
winnaarsmentaliteit gespeeld worden .
Bekercompetitie
пЃ®
пЃ®
Hier wordt bij alle leeftijdscategorieГ«n voor de winst gespeeld
De coaches stellen naar best vermogen hun beste ploeg op en
trachten zover mogelijk in de beker te geraken.
Planning
Jeugdploegen
2014-2015
De ploegindeling die nu volgt, is de
situatie op 23/06/2014
Dat wil zeggen dat er nog steeds kleine
wijzigingen mogelijk zijn.
Kadetten Dames
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Coach: Chantal Schelkens, Karlijn Colson
Trainingsuren : woensdag van 19.30-21.00u. ( Kattenbos)
2de en 3de training bij dames A ,B of C
Speelsters: Ella Timmermans, Lien Simons, Heidi Nieuwkoop, Robine Sons,
Eline Van Hoof, Julie Aerts, Anne Grevendonck,Lara Cardinaels, Jolien
Lowagie, Erin Mc Laughlin, Io Vanheukelom , (Isabeau Brans)
Landelijk Juniors Heren
пЃ®
Coach: Ed Norvell
пЃ®
Trainingsuren : Maandag: 19.00 – 20.30u
Woensdag: 18.30 - 20.00u
Vrijdag : 17.30-19.00u.
пЃ®
Athletic Skills : Maandag van 18.00-19.00u.
пЃ®
Spelers : Toon Van Tendeloo, Benjamin Kiek, Jeroen Schelkens, Glenn
Vanoverbeke, Jordy Vangeloven, Robin Smeekens, Pieterjan Jorissen,
Christiaan Van der Meulen, Christophe De Dyn
Aangevuld met kadetten heren
пЃ®
Landelijk Kadetten Heren
пЃ®
Coach: Ed Norvell
пЃ®
Trainingsuren: Maandag: 19.00 – 20.30u
Woensdag: 18.30 - 20.00u
Donderdag : 19.45- 21.15u.
Athletic Skills : Maandag van 18.00-19.00u.
пЃ®
Spelers: Rory Mc. Laughlin , Niels Rösche , Bram Schelkens , Jorne Salden ,
Toon Wesenbeek , Sammy Weckx, Nicolas Dubois, Bart Monten ,Berre
Brans, Sam Vanvelthoven, Jerron Mulsch, HГјseyin Olkun
Landelijk Miniemen Heren
пЃ®
Coach : Bob Maes
пЃ®
Trainingsuren : Maandag : 17.30u-19.00
Woensdag : 17.00-18.30
Donderdag: 18.15-19.45
пЃ®
Spelers : Tim Dekkers, LoГЇc de Corswarem, Matts De Keuster, Tuur
BrГґne, Steven Hertogs, Stef Luyckx, Sam Vanheukelom, Benjamin
Bosmans-Verdonk, Jesse De Bruijn, Yusuf Ozdemir , ( Kobe
Martens), (Neel Dufour)
Kadetten Heren B
пЃ®
Coach: Jan Aerts
пЃ®
Trainingsuren: Dinsdag: 18.15 – 19.45u
Donderdag: 18.30 - 20.00u (de Soeverein)
пЃ®
Spelers: Brecht Geens, Mustafa Yildiz, Dylan Van Mol, Mathias Vanderveer,
Thomas Mertens, Lukas Jansen, Siem De Bont, Erik Maes, Stef Wesenbeek,
Kobe Martens, Neel Dufour, Yasin Burhan, (Jelle Bloemen)
Pupillen A
пЃ®
Coach: Ralf Rösche & Niels Rösche
пЃ®
Trainingsuren: dinsdag : 18.30 - 20.00u (de Soeverein)
woensdag : 16.30-18.00 (de Soeverein)
donderdag: 18.30 - 20.00u (de Soeverein)
Spelers: De spelers worden ingedeeld bij Pupillen A of B ploeg naargelang hun
baskettechnische vaardigheden en motorische ontwikkeling . De jeugdcoördinator
bekijkt samen met de trainers wat voor iedere speler het beste is. Deze indeling
gebeurt tijdens de eerste trainingen in augustus.
Pupillen B
пЃ®
Coach : Marc Vanheukelom
пЃ®
Trainingsuren : dinsdag : 18.30 - 20.00u (de Soeverein)
donderdag: 18.30 - 20.00u (de Soeverein)
пЃ®
Spelers: De spelers worden ingedeeld bij Pupillen A of B ploeg naargelang
hun baskettechnische vaardigheden en motorische ontwikkeling . De
jeugdcoördinator bekijkt samen met de trainers wat voor iedere speler het
beste is. Deze indeling gebeurt tijdens de eerste trainingen in augustus
Benjamins A
пЃ®
Coach: Luc Witters & Jeroen Schelkens
пЃ®
Trainingsuren :woensdag : 16.30-18.00 ( de Soeverein)
vrijdag: 17.30-19.00 ( de Soeverein)
пЃ®
Spelers: Louis Witters, Jef Witters, Louis Dubois, Rens Swinnen, Wout
Jansen, Gijs Van der Meulen, Birger De Keuster, Alexander Bernardon,
Jorik Leten, Raf Stege, Tarhan Veysel
Benjamins B
пЃ®
Coach: Toon Wesenbeek , +(Jonas Delalieux & Anouk Jorissen )
пЃ®
Trainingsuren : maandag: 17.30-19.00 ( de Soeverein)
woensdag : 16.30-18.00 ( de soeverein)
пЃ®
Spelers: Manu Agbeko, Aras Akin, Aras Okan, Wies BrГґne, Dennis Collaers,
Mehmet Demirtas, Siebe Diepvens, Olivier Vanheukelom, Laurens Verboven
Benjamins meisjes
пЃ®
Coach: Jonas Delalieux, Anouk Jorissen, Kristien Vermylen
пЃ®
Trainingsuren :maandag 17.30-19.00 ( Soeverein)
dinsdag: 17.00-18.30( Soeverein)
пЃ®
Spelers: Fran Nuyts, Lina Paredis, Jinte Wielokx, Kato Martens,
Sterre Hannes, Roos Van Basten-Batenburg, Jate Verelst, Loena
Mannaerts, Romy Tielens, Fien Loomans
Microben jongens
пЃ®
Trainer: Jo Vercruysse & Jorne Salden
пЃ®
Trainingsuren: dinsdag: 17.00 - 18.30u ( de Soeverein)
donderdag : 17.00- 18.30 ( de Soeverein)
пЃ®
Spelers: Wout Vanvelthoven, Muhammed Ali YГјksek, Daan
Bergmans, Jelte De Visser, Jules Drybooms, Giel Jansen
Jo Mertens, (Brent Smeekens)
Microben meisjes
пЃ®
Trainers : Laura Rösche & Ella Timmermans
пЃ®
Trainingsuren: Dinsdag van 18.30-20.00 ( Soeverein)
Vrijdag van 17.30-19.00 ( Soeverein)
Speelsters: Loes Martens, (Amelia Waligora), Caitlin Donche , Tessa
Vanderhoydoncks, Marie Drybooms, (Pauline Nijs),Anouk Van Eert,
Niene Vanwijn, (Eline Verhorstert)
Supermicroben
пЃ®
Trainer: Chris Rademakers
пЃ®
пЃ®
Leeftijd :3de kleuterklas, 1ste & 2de leerjaar
Op speelse wijze leren kennismaken met de basis van het basketbal
1 x per week
Ongeveer maandelijks deelname aan peanutstornooien
Wedstrijdjes in 3x3 vorm
пЃ®
Trainingsuren: donderdag : 17.00 - 18.15u ( vanaf 1 sept)
пЃ®
Spelers: Kas Beekman, Pim Beekman, Gijs BrГґne, Torsten De Keuster, Tibbe
Goossens, Berre Goossens, Mette Kelchtermans, Merel Lemmens, Kato Rademakers,
Louise Roozen, Julie Schevenels, Jill Schevenels, Kobe Van den Broek, Liza van Dorst,
Lotte van Dorst, Mauro Verdonk, Juliun Verhorstert, Tristan Verhorstert, Giel Wellens,
Yang Xingduo
пЃ®
пЃ®
пЃ®
G-Basket
пЃ®
Trainer: Franky Claeys en Ann Thomas
пЃ®
Trainingsuren: woensdag van 15.00 tot 17.00u.
vrijdag van 17.30 tot 19.00 ( Soeverein)
пЃ®
Spelers: Axel Sanders, Jurre Volders, Karlien Claeys, Giel Willekens,
Celine Van Grieken, Jens Ulenaers, Kevin Jansen, Annelies Paesen,
Stijn Van Endert, Aicha Claes, Emanuel Cox, Jonas Lowagie, Joyce
Vandermeulen, Vincent Bosmans, Michael Maes, Timmy Mannaerts,
Jordy GennГ©, David Gijsbergs, Ben Mannaerts, Axl Molemans, Arne
Paredis, Yentl Paredis, Patricia Peynenburg, Nicky Rijkx, Annika
Simons, Kyanni Van Poucke,
Wat verwacht de club van jullie?
Wat verwachten wij v/d
spelers/ speelsters?
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Respect voor coaches en begeleiders
Engagement en inzet
Wil om te leren
Communiceren
Wat verwachten wij v/d
ouders?
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Ondersteuning van je zoon of dochter
Respect voor afspraken van de club
Ondersteuning van de coach
Ploegafgevaardigden
Tafelofficials
Ploegafgevaardigden
пЃ®
Doel:
– Communicatie tussen ouders / coach
– Communicatie tussen ouders / coördinator
– Hulp voor trainer op extrasportief vlak
 Beurtrol opmaken voor wassen van uitrustingen en rijden bij
de wedstrijden
 Verantwoordelijk voor de aanduiding van de tafelofficials
– Extra stimulans zijn binnen de oudersgroep van de
ploeg naar clubactiviteiten toe.
пЃ®
1 Г 2 vergaderingen per seizoen
Tafelofficials
пЃ®
Per ploeg minstens een 4-tal ouders met
licentie voor volgende taken:
– Thuiswedstrijden: klok en 24sec.
– Uitwedstrijd: Wedstrijdblad invullen
– Terreinafgevaardigde
Data voor het nieuwe seizoen
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
пЃ®
Trainingen voor de jeugd starten in de week van 15 augustus,
landelijke jeugd vanaf 1 augustus
!!!! Opgelet !!! Mogelijk andere trainingsuren in augustus en
begin september
Trainingsschema’s , medische attesten en verdere informatie
kan u steeds terug vinden op onze website : www.bbclommel.be
G-basket en supermicroben starten vanaf 1 september
Seizoensopener : begin september met:
– Foto’s van alle jeugdploegen
– Infovergadering
– Jeugdwedstrijden
– Wedstrijd Senioren Heren A
– Eetgelegenheid
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
20
Размер файла
637 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа