close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок з англійської мови у 4 класі Тема: Літній відпочинок. Дозвілля.

код для вставкиСкачать
Сапіжанська СЗШ І - ІІ ступенів
Учитель: Багрій Р.С.
План-конспект уроку з англійської мови у 4 класі
Тема: Літній відпочинок. Дозвілля.
Мета: навчити учнів вживати форми дієслова "to be" минулого часу в стверджувальних, питальних та заперечних реченнях; навчити діалогічного мовлення за темою; розвивати здібності учнів до розподілення уваги, комунікації та кмітливість учнів; виховувати зацікавленість життям людей в інших країнах; виховувати інтерес до вивчення англійської мови та повагу до друзів.
Хід уроку.
І. Початок уроку.
1. Організаційний момент. Привітання.
T: Good morning, children! How are you?
P: Fine, thank you!
T: Look outside! It's a wonderful day today! It's a beautiful day today! Let's learn a song about it!
2. Вивчення пісні.
It's a wonderful day today!
It's a beautiful day today!
How are you?
How are you?
It's a wonderful day today!
It's a wonderful day today!
It's a beautiful day today!
I'm fine! I'm fine!
I'm very, very well!
It's a wonderful day today!
(Учні хором повторюють слова пісні за вчителем, потім разом співають.)
ІІ. Основна частина уроку.
1. Тема уроку.
T: Today we'll speak about summer holidays. You'll find out about a popular tourist destination - Brighton - and learn to tell about the past events.
2. Уведення в іншомовну атмосферу.
T: What words do you associate with the topic "Holidays"? Let's draw a Mind Map.
(Учитель малює схему на дошці, а учні підказують йому слова.)
Усна бесіда з учнями.
T: Where do you usually go for your summer holidays?
P1: I usually go to the country.
P2: I usually go to the Black Sea.
P3: I usually stay at home.
T: Where were you last summer?
P1: I was at the camp.
P2: I was in the country.
P3: I was at the Black Sea.
T: Are you going there next summer?
P1: Yes, I am.
P2: No, I am not.
3. Подання діалогу для читання, впр.2, ст.99.
T: In the dialogue there are some numbers which are new for you. That's why let's look at exercise 1 on page 99.
(Учні повторюють порядкові числівники за вчителем. Учитель звертає увагу, що перший поверх називається ground floor, а нумерація починається з другого поверху).
T: What floor do you live in?
(Учні читають діалог за ролями. Потім разом з вчителем перевіряють текст на розуміння і виконують завдання на картках)
T: Well, Vicky was in Brighton. It's a town in Britain which in near the sea. Many Englishmen like coming there for their holidays because they believe that Brighton's air is very good for health.
T: Are there any places in our country where people go to on holiday?
(Учні відповідають).
T: And now let's see if you understood the dialogue well.
(Учитель роздає картки для самостійної роботи. Завдання учнів - вибрати й обвести правильний варіант закінчення речення).
Вибери й обведи правильний варіант закінчення речення.
1.Vicky was in ... .
a) London b) Brighton
2. She was with her ... .
a) mother b) Granny
3. They lived in a small ... .
a) hotel b) house
4. The room was on the ... .
a) third floor b) second floor
5. There were green trees and beautiful flowers ... .
a) in front of the hotel b) behind the hotel
6. There was the sea ...
a) in front of the hotel b) behind the hotel
7. In Brighton there is a museum and there are some ... .
a) galleries b) cinemas
(Учні читають твердження й визначають, які з них правильні. Впр.5 (ст. 101). Учні читають запитання і дають на них відповіді. Впр.3 (ст. 102).)
4. Подання нового граматичного матеріалу: минулий неозначений час дієслова to be.
T: In the dialogue Vicky says: "I was in Brighton" - "Я була у Брайтоні"; "My mother and I were in a small hotel" - "Ми з матусею жили в невеличкому готелі". Отже, у якій формі ми використовуємо дієслово to be, коли говоримо про минулі події? Ми використовуємо дієслово to be у формі was, were.
Now look at the dialogue again and find the sentences describing the past events.
(Впр.3 (ст. 101).)
T: Look at the sentences of exercise 3 on page 101 and tell when we use was and when - were.
(Учні самостійно роблять висновок, що was узгоджується з предметом у однині, а were - у множині.)
(Впр.6 (ст. 101).
Учні розподіляють займенники на дві групи: ті що узгоджуються з формою was, і ті, що узгоджуються з формою were.)
(Впр.4 (ст. 101).
T: Where were you last summer /yesterday/ last weekend?
Кожен учень повинен дати відповідь хоча б на одне із запитань.)
5. Граматична гра.
Клас ділиться на дві команди. Учитель пише на дошці заголовки для речень: Poly / at the library; Cindy and Wendy / at the cinema; John and Bill / at the circus; Sam / in the zoo; Tom and his Mum / in the park; Nick's parents / at the theatre/
Кожна команда повинна скласти речення в минулому неозначеному часі, використовуючи подані слова. За кожне правильно складене речення команда отримує 1 бал.
ІІІ. Заключна частина уроку.
1. Домашнє завдання.
T: What have you learned at this lesson? What are you able to speak about now? Your homework is to write a few sentences with "was", "were".
2. Підсумок уроку.
3. Оцінювання учнів. 
Документ
Категория
Иностранные языки
Просмотров
889
Размер файла
32 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа