close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дерев`яна Н. Ю.

код для вставкиСкачать
Дерев`яна Наталя Юріївна
Дата народження: 17 вересня 1976 р.
Освіта: вища
Закінчила: у 1995 році Жовтоводське педагогічне училище
за спеціальністю “Викладання в початкових класах”;
у 2001 році Криворізький державний педагогічний
університет за спеціальністю «Українська мова та
література»
Професія: вчитель початкових класів
Місце роботи: КНВК №35 “Імпульс”
Стаж роботи: 19 років
Категорія: І
Використання інноваційних
педагогічних технологій, що
забезпечують особистісне
зростання та розвиток творчого
потенціалу учнів.
Педагогічне кредо:
Працювати з любов`ю в серці та посмішкою на устах.
Керуватися мораллю добра, віри, правди, краси.
Досягати мети, шляхом зацікавленості учнів, щоб
навчання їм приносило радість, успіх, задоволення.
Завдання вчителя:
Не тільки дати дітям суму знань, а й навчити їх
спілкуватися, розв`язувати проблеми, знаходити вихід
із нестандартної ситуації.
Методи та методики, спрямовані на
забезпечення інтересу учнів до навчання:
- Уроки будую так, щоб учень був суб`єктом
навчальної діяльності. Такий особистіснозорієнтований урок має наступні етапи: орієнтація
визначення мети – проектування – організація –
реалізація – контроль – корекція – оцінка.
- Застосовуючи інноваційні технології, виконую ряд
вимог до їх організації: мотивація – оголошення,
представлення теми й очікуваних результатів надання необхідної інформації для розв`язання
завдань – проведення самої інноваційної вправи –
підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.
Методи та методики, спрямовані на
забезпечення інтересу учнів до навчання:
- Організацію інноваційної роботи учнів на уроці
підпорядковую певним правилам.
- Активно використовую інноваційні технології як
у навчальній, так і у виховній діяльності.
- З метою формування комунікативно-інформаційної
компетентності учнів широко використовую
різноманітні творчі вправи на розвиток словотворчості, уміння комбінувати, уміння шукати аналоги.
- Самостійно створюю ігрові технології, які можна
використовувати як на уроках навчання грамоти, так
і на уроках української мови, літературного читання,
математики, природознавства тощо.
Методи та методики, спрямовані на
забезпечення інтересу учнів до навчання:
-Систематично застосовую завдання, спрямовані на
вдосконалення психічних процесів учнів, а саме:
розвиток зорової та слухової пам`яті, тренування
уваги та швидкості реакції, асоціативного та
логічного мислення тощо.
- Урізноманітнюю структуру уроку і методи роботи,
враховуючи індивідуальні особливості учнів, їхні
інтереси. Для цього створюю нетрадиційні уроки,
які дають змогу виявляти нетрадиційне мислення і
здатність до нестандартних рішень.
-Впроваджую проектні технології, основне завдання
яких – озброєння дитини інструментарієм для
вирішення проблем, пошуку та досліджень у
життєвих ситуаціях.
Методи та методики, спрямовані на
забезпечення інтересу учнів до навчання:
- Залучаю батьків до участі у навчально-виховній
діяльності. Цікавою формою співпраці школи та
родини є проведення Батьківського дня, який вже
став традиційним для нашої школи. Плануючи
Батьківський день (а це і уроки, і виховні заходи),
орієнтуюсь на систему творчих ситуацій, які
допомагають і дітям, і батькам, і вчителю розкрити
себе як неординарну особистість, здатну творчо
переосмислити набуту інформацію.
Якості, які повинен мати учень
сучасної школи:
- гнучко адаптуватись у мінливих життєвих
ситуаціях;
- самостійно та критично мислити;
- уміти бачити та формулювати проблему, знаходити
шляхи її раціонального вирішення;
- усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання
можуть бути використані в оточуючий дійсності;
Якості, які повинен мати учень
сучасної школи:
- бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
- грамотно працювати з інформацією;
- бути комунікабельним, уміти працювати в
колективі;
- уміти самостійно працювати над розвитком
особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.
Інноваційні методики мають
багато переваг:
- у роботі задіяні всі діти класу;
- учні вчаться працювати у групі (команді);
- формується доброзичливе ставлення до опонента;
- кожна дитина має можливість пропонувати свою
думку;
- створюється «ситуація успіху»;
- за короткий час опановується багато нового
матеріалу;
- формуються навички толерантного спілкування,
вміння аргументувати свою точку зору, знаходити
альтернативне рішення проблеми тощо.
Саме інноваційні методи дають змогу
створювати навчальне середовище, в якому
теорія і практика засвоюються одночасно, а
це надає змогу учням формувати характер,
розвивати світогляд, логічне мислення,
зв`язне мовлення; формувати критичне
мислення; виявляти і реалізовувати
індивідуальні можливості.
Використання інноваційних технологій, я
вважаю, перспективним напрямком у
вдосконаленні організації навчальновиховного процесу в школі.
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
336
Размер файла
4 207 Кб
Теги
яна, дерево
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа